hig.sePublications
1 - 35 of 35
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Mariotti, Davide
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science.
  Ramification points of parameterized second-order polynomials and determination of zeros of generalized trigonometric and cylindrical polynomials2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We consider the parameter dependence of zeros of polynomials and particularly the properties of the ramication points of second-order (quadratic) polynomials. The results are applied to the analysis of real and complex zeros of a particular set of generalized cylindrical polynomials in order to study resonance scattering of electromagnetic waves by a circular dielectric cylinder.

 • Almstedt Jansson, Malin
  et al.
  University of Gävle, Central University Administration.
  Meyer Lundén, Karin
  University of Gävle, Central University Administration. 202100-2890.
  Bibliometri för uppföljning och utvärdering: Högskolan i Gävle 2010-2016 (Version 2.1)2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I samband med arbetet att utforma de nya kunskapsmiljöerna vid Högskolan i Gävle fick biblioteket i uppdrag att ta fram statistik och bibliometriska mått för publiceringen vid Högskolan. Syftet med uppdraget var att ta fram data som grund för framtida utvärderingar och uppföljningar av verksamheten utifrån dessa kunskapsmiljöer.

  Följande rapport innehåller statistik avseende publiceringen vid Högskolan i Gävle, citeringsanalyser samt analys av samförfattande. Statistiken presenteras för hela Högskolan, för respektive kunskapsmiljöer samt för forskningsämnet biologi.

 • Nilsson, Egon
  et al.
  University of Gävle, Central University Administration.
  Lénard Hedin, Katarina
  University of Gävle, Central University Administration. 202100-2890.
  Den vetenskapliga informationsförsörjningen på Högskolan i Gävle: Tillgången till och användningen av digitala informationsresurser och förslag på nysatsningar2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För att belysa tillgången till och användningen av digitala informationsresurser kommer följande aspekter att redovisas och analyseras:

  • Beståndet av digitala informationsresurser
  • Förändringar de fyra senaste åren
  • Jämförelser med övriga lärosäten inom Bibsam-konsortiet och regionen
  • Användningstatistik för de tre senaste åren – sökningar och nedladdningar
  • Kostnadsutvecklingen under de tre senaste åren – totalt och per nedladdad artikel/sektion
  • Täckningsgraden för de tidskrifter som HiG:s forskare oftast citerar respektive publicerar sig i. Vilka saknar vi?
  • De tidskrifter som HiG:s forskare och studenter oftast beställer fjärrlånekopior ur, dvs tidskrifter som saknas på HiG
  • Genom en enkät till nyckelgrupper har forskarnas och lärarnas synpunkter samlats in beträffande vilka av de befintliga informationsresurserna som anses vara viktigast, vilka som bör införskaffas och slutligen hur lättillgängliga resurserna uppfattas vara.

  Med dessa analyser som grund ges ett förslag med specificerade kostnader beträffande vilka informationsresurser – databaser och enskilda tidskriftsprenumerationer – som Högskolan bör satsa på för att öka ambitions-nivån inom profilområdena och för de centrala utbildningsprogrammen.

  I ett andra steg ges ett förslag till uppdaterade riktlinjer för den vetenskapliga informationsförsörjningen på Högskolan i Gävle. Det är inte medtaget i denna rapport.

 • Larsson, Jonas
  et al.
  University of Gävle, Central University Administration.
  Donner, Tanja
  University of Gävle, Central University Administration.
  Prymka, Anna
  University of Gävle, Central University Administration. 202100-2890.
  Undervisning i informationssökning: Redovisning av undervisningsprojektet2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Dagens informationssamhälle ställer höga krav på att studenter inom högre utbildning ska ha förmåga att sovra bland och värdera information. Under utbildningen stöter studenterna även på riktlinjer kring hur deras rapporter och uppsatser ska utformas. De enskilda lärosätena bedriver ett eget kvalitetssäkringsarbete och har i sin tur Universitetskanslersämbetets kvalitetskrav att förhålla sig till. I processen från den enskilde studentens informationskompetens, källkritiska tänkande och referenshantering till högskolans samlade studieresultat spelar högskolebiblioteket en betydande roll. Förutsättningar måste finnas inte bara för att upprätthålla den befintliga verksamheten utan även för att kunna utveckla och förbättra den.

  I högskolebibliotekets verksamhetsplan för 2015 lyfts informationskompetens, digital kompetens och lärande fram som huvuduppgifter. Genom undervisningen i informationssökning ska biblioteket utveckla studentens förmåga att hitta och kritiskt förhålla sig till vetenskaplig information. I samarbete med Learning Center ska undervisningen i informationssökning också göras så flexibel och välanpassad som möjligt för högskolans många distansstuderande (Hallén 2014, ss. 2-4).

  Det nätbaserade lärandet och undervisningen i informationssökning är djupt förankrade i högskole-bibliotekets huvuduppdrag och utgör även satsningsområden för 2015. Biblioteket har för avsikt att bättre samordna och stärka det nätbaserade lärandet samt att undersöka förutsättningarna för att ut-veckla undervisningen och på ett bättre sätt nå ut med den.

  Undervisningen i informationssökning bokas enskilt av lärarna i samband med deras kursplanering. Den ingår alltså inte som en obligatorisk del i samtliga utbildningar vid högskolan. I verksamhets-planen för 2015 står att biblioteket ”[…] ska utreda förutsättningarna för att kritisk informationssök-ning integreras i alla utbildningar och omfattar alla studenter för att öka deras informationskompe-tens” (ibid. s. 5).

  Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka förutsättningarna för att sprida och utveckla undervisningen. Då det nätbaserade lärandet och undervisningens former hör ihop, är det nätbaserade lärandet också något som behandlas i denna rapport. Parallellt med undervisningspro-jektet pågår ett ombyggnadsprojekt, där en del av bibliotekets tysta läsesal byggs om till en interaktiv-laborativ lärosal. Målen med den nya teknikrustade salen är att bland annat att kunna prova nya undervisningsmetoder och digitala verktyg och skapa hybridkurser av idag separata campus- och distanskurser (ibid. s. 4). Förhoppningen är att på sikt kunna använda lärosalen för de nya former av undervisning (blended learning/flipped classroom) som närmare beskrivs i denna rapport. Under rubriken ”Den nya lokalen i biblioteket” ges även en kort redogörelse för ombyggnadsprojektet som går under arbetsnamnet Flipped classroom.

  Till grund för undersökningen ligger en kartläggning av genomförd och planerad undervisning på högskolebiblioteket under en tvåårsperiod. Bakom projektet står en arbetsgrupp bestående av tre kontaktbibliotekarier vid Högskolan i Gävle. Projektet har inte inneburit några extra utgifter.

 • Kalinnikova Magnusson, Liya
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Rosenqvist Aulin, Jeremy
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science. Malmö University.
  Social inclusion through segregation?: A tri-country cooperationMoldova, Ukraine and Sweden STINT IB2018-80902020Report (Refereed)
  Abstract [en]

  The project ‘Social inclusion through segregation?’ that is presented in this final report has been conducted by Liya Kalinnikova Magnusson, associate professor at the University of Gävle, in col-laboration with Jeremias (Jerry) Rosenqvist Aulin, professor emeritus at Malmö University and guest professor at the University of Gävle. The project has been supported financially by The Swe-dish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) (STINT-project No. IB2018-8090).

  The Swedish society and school system have for many years taken a leading position on integration and inclusion in school. In spite of this politically supported ambition, a decrease in inclusive prac-tices has been discerned over the last ten-fifteen years, e.g. with new student groups appearing in former inclusive schools (Blom, 2004; Heimdahl-Mattson, 2007). This tendency can be seen in other Nordic countries too.In order to deepen our knowledge about this phenomenon, a comparison with its development in other countries, where segregation in education has been more or less the rule, seems reasonable. The ambition of this project has been to investigate the status of inclusion in the former Soviet Union states of Ukraine and Moldova, compare it with the status in Sweden and suggest a research platform for further studies in this field in cooperation with the Faculty of Correctional Pedagogy and Psy-chology at National Pedagogical University named after M. Dragomanov (Ukraine), the Faculty of Special Psycho-pedagogy at the State Pedagogical University named after I. Creanga (Moldova) and the Academy of Education and Economics at the University of Gävle (Sweden). The guiding re-search question for the study has been: Can we reach social inclusion in life through segregation in school?

 • Public defence: 2020-04-22 13:00 12:108, Gävle
  Holmgren, Mattias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Environmental Science.
  A Negative Footprint Illusion in Environmental Impact Estimates2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  A major part of anthropogenic climate change is due to everyday human behavior, such as transportation, food and energy consumption. As a result, it has been argued that many barriers for mitigating climate change are psychological in nature. For example, people’s decisions and behaviors are subject to heuristics and biases which sometime harm our decisions. The benchmark of the present thesis is the finding that people believe that adding environmentally friendly items to a set of conventional items reduces the impact of the whole set. This phenomenon has been coined a negative footprint illusion (NFI). How robust is this effect, is it generalizable across judgmental dimensions and what is the mechanism that underpins the effect? This thesis concerns these three questions. Paper 1 found support for the assumption that an averaging bias underpins the NFI. On this view, the NFI appears because people intuitively respond with the average of the ‘vices’ (the unfriendly objects) and ‘virtues’ (the more environmentally friendly objects) in the combined set of objects. Paper 2 demonstrated that the NFI is insensitive to some levels of expertise. Furthermore, Paper 2 also reported the first demonstration of the NFI in the context of a within-participants design. Paper 3 found that a NFI can also be demonstrated in the context of atmospheric CO2 concentration estimates. Paper 3 also reported further evidence for the averaging bias account of the NFI and showed that the effect is at least insensitive to some variations in the framing of the problem posed to the participants. Paper 4 demonstrated that the NFI can be eliminated by priming a summative mindset before requesting participants to make the environmental impact estimates. Taken together, this thesis shows that the NFI is a robust phenomenon that can be found across various to-be-estimated stimulus materials, it appears to be underpinned by an averaging bias but can be cognitively controlled in certain conditions.

 • Jonsson, Ann-Sofie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health Science and Psychology.
  Psykologers upplevelser av terapeutisk kunskap för egen stresshantering: En tolkande fenomenologisk studie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Psychologist’s experiences of using therapeutic knowledge in dealing with stress and psychological workload   Psychologists help humans dealing with psychological ill-health. In doing this, they risk workrelated ill-health themselves. Hence further research is important to preserve health and wellbeing for this occupation.   The aim of this research is to explore psychologists’ experiences of using therapeutic knowledge through self-reflection (SR) and self-practice (SP) when experiencing stress and psychological workload. The method Interpretitative phenomenological analysis was used to investigate the aim and the sample consisted of three psychologists in occupational health care.   The result shows that participants experienced workrelated stress from their inner demands, work-related relations, workload and therapeutic challenges. SR and SP was experienced as useful in decreasing stress through working with communication, setting boundaries and using inner reflection and methods for mindfulness for handling negative thoughts and emotions. Furthermore, it contributed to positive consequences regarding improved relations and less cognitive and emotional strain. SR and SP also proved to be useful outside workhours.   The participants experiences showed that SR and SP were useful when dealing with workrelated stress. Further research is motived for understanding if this type of therapeutic knowledge and tools can be useful in increasing workrelated stress amongst other psychologists, and other professionals dealing with stress and psychological ill-health from their work. 

 • Sundqvist, Carl
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Zacco Lundén, Erik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Kritiska framgångsfaktorer vid reducering avslöseri inom tillverkningsindustrin: En kvalitativ studie om lean production2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Karvinen, Rosa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Samspelet mellan Lean, kreativitet och innovation: en kvalitativ studie inom tjänstesektorn2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Interaction between Lean, creativity and innovation – a qualitative study within the service sector. 

  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor’s Degree in Business Administration. 

  Author: Rosa Karvinen

  Supervisor: Tomas Källqvist and Per Vilhelmson

  Date: 2020 – March 

  Aim: The aim of this study is to gain an enhanced understanding of critical success factors in the implementation of Lean within the services sector with a focus on sustaining creativity and innovation. 

  Method: The science traditional ground of the study is hermeneutics and social constructivism. The study assumes a deductive approach with a qualitative method in the form of semi-structured interviews. 

  Results & Conclusions: The study identifies and gains an enhanced understanding of how critical success factors can sustain creativity and innovation in the implementation of Lean within the service sector. 

  Contribution of the thesis: The study contributes in the form of a model that shows how the critical success factors can enhance creativity and innovation when implementing Lean within services. The study also describes the connection between the critical success factors and important implementation tools within the services sector.

  Suggestions for future research: A suggestion for further research is to study the critical success factors within another branch within the services sector. Another suggestion is to do a comparative study of the critical success factors between different countries or sectors. 

  Key words: Lean, Services, Implementation, Creativity, Innovation, Critical Success Factors 

 • Public defence: 2020-04-21 10:00 13:111
  Milutinovic, Goran
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Computer and Geospatial Sciences, Computer Science.
  Computational and Visual Tools for Geospatial Multi-Criteria Decision-Making2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Geospatial multi-criteria decision-making usually concerns quasi-continuous choice models, with the number of alternatives constrained only by the limits of the used representation model. This sets high demands on the decision-making methods used in the context. The most commonly used approach in geospatial decision-making is combining a method for assigning criteria weights with an aggregation method. As pairwise comparison of alternatives is not feasible when the number of alternatives is large, the weights are usually assigned to criteria without considering the values or the value ranges of the alternatives, an approach often criticized in the decision analysis literature. Apart from criteria weighting controversy, this approach does not allow for advanced use of interactive visualization in the choice phase of the decision-making process. In this thesis, two alternative methods for geospatial decision-making based on the even swaps method are developed. The first method relies on automation of swaps, which makes this method viable for decision problems with any number of alternatives. The second method emanates from the findings of behavioral decision theory, and combines even swaps with reduction of large data sets through quasi-satisficing, allowing for efficient use of interactive visualization in the choice phase of the decision process. Visualization frameworks for both methods are also developed in the thesis. They include both geo-specific representations, such as interactive maps, and infovis techniques such as graphs, diagrams, scatterplots and parallel coordinates. Two studies concerning the impact of interactive visualization on decision-making are presented in the thesis: a study concerning the impact of interactive visualization on geospatial decision-making, and a study concerning potential effects of visual saliency on decision-making. The results of the first study indicated positive effects of interactive visualization on coherency and consistency in performing trade-offs. The results of the second study show that visual saliency may help decision-makers make better decisions. The work presented in this thesis contributes to method development and the use of interactive visualization in the context of geospatial decision-making.

 • Lövgren, Karin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  40-talist är väl ingen ålder: ”Inget är så mystiskt som att bli gammal” skriver Ulf Lundell i sina dagboksbetraktelser i Vardagar-serien: böcker att läsa med nyfikenhet kring temat åldrande och manlighet.2020In: Äldre i centrum, ISSN 1401-5110, no 1, p. 100-103Article in journal (Other academic)
 • Thunberg, Jacob
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Design.
  Sittmöbler, problem och lösningar: För jämställdheten, miljön och i materialets tecken2020Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar till största del om jämställdhet i sittergonomi men även om långsiktigt miljötänk och att ta vara på det som redan finns. Motivationen kommer från en möbelindustri där ergonomi inte alltid är ett ledord. Utseende går före funktion och mannen är norm gällande ergonomiska mått. Kvinnor såväl som män kortare än 180cm bör ha rätt att sitta bra i köket, på fiket, på konferensen och på jobbet. Det finns dokumenterat att detta är ett problem och det undersöker jag med hopp om att kunna förbättra. Ergonomi utreds ur jämställdhetssynvinkel och utvärderas här genom tillverkningen av en stol. Arbetet börjar med en litteraturstudie där framförallt Erik Berglunds bok, Sittmöblers mått varit central. Jag har tolkat boken och samtidigt ifrågasatt vissa delar och prioriteringar. Genom en designprocess skapades sedan en stol med förbättrad ergonomi för kvinnor och korta män. Stolen tillverkades i järn med traditionellt smide som teknik vilket är ett andra fokus i arbetet. Traditionellt smide har funnits i tusentals år men har även idag god potential ur en modern och potentiellt industriell aspekt. Arbetet belyser det traditionella smidet som hantverk och är en bra metod att återvinna metall utan att behöva smälta om materialet, vilket kräver stor energiåtgång. Produkten arbetades fram genom en designprocess bestående av bland annat skisser, cad, mockups i kartong och slutligen tillverkades en stol i stål och läder. Slutligen visar undersökningen att jämställdhet i ergonomi går att åstadkomma.

 • Göstasson, Ann-Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Ramström, Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Läsmiljön och litteraturens tillgänglighet i förskolan2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen ärvar att urskilja variationer gällande hur förskollärare använder sig av litteratur, samt hur den fysiska läsmiljön är utformad på olika förskolor. Undersökningen genomfördes i form av miljöobservationer på tio olika förskolor och dessutom intervjuades sju förskollärare som arbetar både med de yngre och äldre barnen i förskolan. Vid miljöobservationerna skissades ritningar av förskolornas inomhusmiljö med papper och penna, för att urskilja tecken på samt variationer av läsmiljöer. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning för att ta del av hur förskollärarna beskriver användningen av litteratur. I analysen jämfördes verksamheter för äldre barn respektive yngre barn för att enklare urskilja likheter och skillnader. 

  Resultatet visar att det finns en variation gällande utformningen av läsmiljöerna på förskolorna. Resultatet visar att läsning oftast förekommer i samband med lunchen.

  Litteraturens tillgänglighet och barns inflytande gällande litteratur är något som samtliga förskollärare talar om. Barnen i förskolan får ta del av litteraturen i både lek, undervisning/barns inflytande och läsvila. Undersökningen påvisar att digitala verktyg för läsning har en plats i förskolan, samt att de används som ett redskap i undervisningen. Den påvisar även att litteratur används tillsammans med barnen, som ett arbetssätt i arbetet med normer och värden och likabehandling.

 • Malmström, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Gardell, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  En inkluderande och tillgänglig utomhusmiljö: för alla barn i förskolan2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studie är att undersöka hur en likvärdig utbildning tolkas och tar form i förskolan utomhusmiljöer av förskollärare och rektorer. Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod och med den valda kvalitativa approachen eftersöks ett djup och förståelse över olika typer av sociala kontexter och områden. Som teoretisk utgångspunkt och redskap för tolkning av det insamlade materialet har sociokulturella perspektiv och Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell använts. Intervjumaterialet – förskollärare och rektorers tolkning av likvärdig utbildning i utomhusmiljön – har analyserats i relation till tillgänglighets-modellen: den fysiska-, den pedagogiska- och den sociala miljön. Studiens resultat visar att det finns en del hinder i förskolans organisation som begränsar möjligheterna att lyckas med en likvärdig och inkluderande utbildning. Studiens slutsats är det finns olika typer av kompetens och kunskap i området, men det handlar om att kunna utveckla dessa till en samsyn för att lyckas med uppdraget om en likvärdig utbildning.

 • Jakobsson, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Vilans roll i förskolan: Rutiner, förutsättningar och hinder utifrån förskollärares perspektiv.2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att på bästa möjliga sätt kunna möta barns behov i förskolan förutsätter det att verksamheten präglas av både lek, omsorg och undervisning. Omsorg sammanfattas som alla handlingar och aktiviteter som är av vårdande karaktär och där är vilan ett tydligt exempel. För att ta reda på hur arbetet kring vilan ser ut i praktiken har fem förskollärare och en barnskötare anställd på ett förskolläraruppdrag intervjuats. Intervjuerna innehöll frågor kring hur de arbetar med vilan, hur de möter föräldrars önskemål, om vilan påverkar verksamheten eller om verksamheten påverkar vilan samt hur alla beslut kring vilan motiveras.

   

  Resultatet visar att vilan alltid sker med barnets bästa i fokus men att det inte är en helt oproblematisk del av dagen. De dilemman som påpekats oftast har varit att barnen har olika sovrestriktioner och därför ska väckas vid olika tillfällen samt att förskolornas lokaler anses vara för små eller för få.

   

  Att barnets bästa ska stå i fokus när det gäller vila på förskolan innebär inte alltid att det är i linje med vårdnadshavarnas önskemål. Ibland kan barnens behov av sömn under dagtid exempelvis försvåra vårdnadshavarnas nattning av barnen kvällstid och det kan i en sådan situation uppstå oenigheter kring vems behov som ska få avgöra. Trots detta gör förskollärarna sitt yttersta för att vilan ska gynna både barnet, hemmet och förskolans övriga verksamhet.

 • Molin, Viktor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  An Error Analysis of Subject-Verb Agreement by Swedish Learners of English: Corpus-Based Study of the Difficulties Surrounding Subject-Verb Agreement for Swedish Students2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates subject-verb agreement errors produced by students in upper secondary school in Sweden. The research was conducted in an attempt to understand why students acquiring English as their L2 struggle with learning subject-verb agreement, and to categorize the grammatical environments which cause students to produce errors related to subject-verb agreement. There are two extralinguistic variables at the center of the study: (i) gender and (ii) education level. Error analysis was the method of choice for this study, and the study used essays produced by students from the Uppsala Learner of English Corpus to identify and classify subject-verb agreement errors according to linguistic and extralinguistic variables. The linguistic variables were separated into four clusters: (i) subject type, (ii) subject number, (iii) distance and (iv) verb. The variables in each cluster were: (i) common noun, pronoun, existential clause; (ii) singular, plural; (iii) subject-postmodifier, other distance, no distance; (iv) auxiliary verb, regular, irregular. In total, 117 texts were included in the analysis with 57 texts being written by female students, and 60 from male students, to ensure that gender could be used as a variable. Previous research suggests that female students are slightly better academically than male students and suggests that subject-verb agreement is an issue across all levels of education. These findings were supported by this study, as the normalized frequencies for gender show that not only do female students perform better than male students, but they also improve across level while male students get worse. The grammatical environments that proved to be most difficult for the participants to produce correctly were common nouns 57.7% (n=75), plural subjects 54.6% (n=71), irregular verbs 59.2% (n=77) and distance 30.8% (n=40).

 • Keczan, Kristina
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science, Mathematics.
  Chevalley-Warnings sats om nollställemängder i projektiva rum över ändliga kroppar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete studeras de affina och projektiva rummen över ändliga kroppar för att vidare analysera polynom och nollställemängderna till dessa, över just ändliga kroppar. Djupgående kommer vi bland annat undersöka vilka ändliga kroppar som finns, studera polynom över dessa, definiera vektorrum och konstruera det projektiva rummet. Chevalley-Warnings sats kommer vara ett huvudresultat och bevisas grundligt. Vi kommer även fördjupa vår studie något genom att studera projektiv geometri över ändliga kroppar. De ändliga kropparnas egenskaper, konstruering av projektiva rum, homogenisering av polynom och beviset till Chevalley-Warnings sats kommer vara nyckelresultat. Vi illustrerar resultaten genom att studera nollställemängderna till några enklare polynom.

 • Hafstad Eriksson, Marie
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Vägar till social hållbar utveckling: En studie om socialt företagande och mission i Kenya och Kongo Kinshasa på lokal nivå med globalt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

   

   

  In this paper I will study two different actors in Central Africa and how they affect social sustainability in Kenya and Congo Kinshasa. In Kenya, I'm studying a Kenyan-based forestry company that offers investors buying trees, thus combating desertification. Forest plantations also create work for forestry farmers. The company is called Better Globe Forestry, and besides forest planting, they also build schools that educate children. Better Globe has started a bank that provides micro loans to forestry. Kenya is an agricultural country and instead of the crops wiping away, farmers earn money to grow trees. Trees create a better balance on Earth as a whole. Trees bind water and create carbon dioxide that is very important for human survival on our soil. In the Better Globe study, I compare with Mohammed Yunu's work in India with micro-loans and how he works with micro-loans as an opportunity to reduce poverty. In Congo Kinshasa I study the Ecumenical Church's work on healthcare and schools in the country. They work with voluntary help in health care and build schools with a strong focus on girls being able to go to school for as long as the boys. In the study, I study how the Christian faith is prominent in the work for sustainable development in Congo Kinshasa. Earlier research into the interpretation of Holte's biblical texts is included in the study of the Ecumenical Church in order to understand their work according to the Christian faith. Both actors in Kenya and Congo Kinshasa and their work consider justice and with Amartya Sen I interpret my material based on the concept of justice. When I look on the ethics of globalization and FN ´s goal to sustainable development in our world I Use Singer.

 • Vuille-dit-Bille, Ann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Multilingual Students’ Attitudes Towards Teachers’ Use of First Language in Second Language Teaching2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was to identify multilingual students’ attitudes towards teachers’ use of a first language in the second-language classroom. For the last decades, the number of children growing up in a multilingual environment has been increasing. There has been much debate about first language use in the second language classroom and about the most effective method for promoting language acquisition. Students’ opinions, attitudes and beliefs are a significant contributing factor in the learning process. This study investigated, from the viewpoint of students, how they perceive, react to and benefit from teachers’ use of a first language in a second language classroom. A study was conducted among students in an international school, where not all students shared the same L1 as their teacher. A small focus group examined the questions using the think-aloud method to enable the students to understand the questions. Stephen Krashen’s natural teaching approach and language acquisition theory is emphasized and discussed in the essay. The conclusion suggests not using L1 in a multilingual classroom; but using only the target language should be used for communication in such a classroom. However, the results of the study do indicate that students seem to benefit from using L1 to define new vocabulary or difficult concepts.

  The use of L1 is particularly advantageous at certain times during a lesson, but awareness of those times can be challenging for teachers. Their classroom practice should consider both the native languages of the learners and the target language to be practiced by using both of them in the best interests of the students. 

 • Hansen, Charlie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Fadern, Sonen och Den Helige Ande: Treenigheten i kristna samfund och i skolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Treenighetsläran – tron på Fadern, Sonen och Den Helige Ande - är en doktrin som är gemensam för de flesta av dagens kristna samfund. Läran växte fram som ett resultat av flera hundra års kontroverser och stridigheter vilka avslutades med en omröstning om vem Gud egentligen är. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur treenighetsläran presenteras på nutida kristna samfunds webbplatser (Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Pingströrelsen) och i högstadiets religionsläroböcker, samt att jämföra webbplatserna med läroböckerna. Uppsatsen bygger på en textanalys där webbplatsernas presentation av treenigheten jämförs med hur läran presenteras i läroböckerna. Resultatet visar att treenighetsläran presenteras på snarlika sätt på samfundens webbplatser vilket tyder på konsensus kring läran. Vid en jämförelse ser man att läran presenteras betydligt grundare i läroböckerna än på webbplatserna.

 • Wrya Rasol, Tavan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Revisorns avvägning mellan oberoendet och kort- och långvariga kundrelationer: En kvalitativ studie utifrån revisorers perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Revisorns oberoende är omdiskuterat där allmänheten förväntar och förlitar sig på att revisorn upprätthåller sitt oberoende gentemot sina kunder för en välfungerande marknad och samhälle. Revisorns oberoende innebär att revisorn är objektiv, opartisk och fri från yttre påverkan vid granskning av kundens verksamhet. Revisorns oberoende ifrågasätts eftersom oberoendet riskeras att hotas på grund av långvariga kundrelationer som kan uppstå. Detta har resulterat i enorma debatter för att skapa kortvariga kundrelationer. Studiens syfte är att belysa hur auktoriserade revisorer uppfattar att kort- och långvariga kundrelationer påverkar oberoendet samt vilken relation de föredrar. För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod använts där empirin bygger på elva intervjuer med auktoriserade revisorer med minst tio års erfarenhet. Studien lämnar bidrag till att de auktoriserade revisorerna inte anser att oberoendet är ett problem i sig i förbindelse med långvariga kundrelationer. Den väsentliga punkten är hur kundrelationen utvecklas i sig mellan revisorn och klienten. En avgörande faktor för hur länge en revisor kan ha en kundrelation beror till stor del på revisorns integritet. Vidare bekräftas denna studies resultat av tidigare forskning att revisorns oberoende i samband med kort- och långvariga kundrelationer har både för- och nackdelar. Dock visar studiens resultat att långvariga kundrelationer har fler fördelar för redovisning och rapporteringen.

 • Khan, Nisha
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Farah, Samsam
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte: En kvantitativ studie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The Swedish stock market’s reaction to the announcement of CEO turnover: A quantitative study.

  Level: Student thesis, final assignment of Bachelor Degree in Business Administration

  Authors: Nisha Khan & Samsam Mohamed Farah

  Supervisor: Peter Lindberg

  Date: March 2020

  Aim: The research aims to examine how the Swedish stock market reacts to the announcement of CEO turnover and to examine whether the factor internal-and external successions affects the market reaction.

  Method: The study adopts a positivistic research philosophy with a deductive approach. An event study of stock market efficiency is used in this study, which is usually associated with a quantitative research.

  Result and conclusions: The result of our study indicate that the Swedish stock market reacts significantly negative to the announcement of CEO turnover, and that the factor internal-and external successions significantly affects this market reaction. Thus, it is concluded that the Swedish stock market perceives CEO turnover as unfavourable and that external successions is preferred over internal.

  Contributions of the thesis: The study contributes to knowledge about how the Swedish stock market reacts to CEO turnover and whether the factor internal-and external successions affect this market reaction.

  Suggestions for future research: As the study focused only on the factor of internal-and external successions, it is interesting to examine if several other factors such as: the reason behind the CEO turnover and confounding events, affect the Swedish stock market reaction to CEO turnover.

  Key words: CEO turnover, Eventstudy, Insider CEO, Outsider CEO, EMH

 • Tiger, Annica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Uittenbogert, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Obligatorisk hållbarhetsredovisning och dess påverkan på skattebetalningsbeteendet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Obligatorisk hållbarhetsredovisning och dess påverkanpå skattebetalningsbeteendet

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur benägenheten att betala skatt harförändrats under perioden 2015-2018 på grund av införandet av EU-direktivet avseendeobligatorisk hållbarhetsredovisning.

  Metod: Studien har utgått från en deduktiv forskningsansats och en positivistiskforskningsfilosofi. Insamling och bearbetning av kvantitativ data har skett med enlongitudinell design i en linjär regressionsmodell. Datan är hämtad från ThomsonReuters databas och urvalet består utav Europeiska företag med mer än 500 anställda,med undantag för finansiella institut. Sedan har ett antal variabler lagts till för att formaunderlaget till skattebetalnings beteende. Vidare har datan bearbetades istatistikprogrammet SPSS och analyserats utifrån en linjär regressionsmodell.

  Resultat & Slutsats: Resultatet i vår studie indikerar att det finns ett positivt sambandmellan den effektiva skattesatsen (ETR) och CSP efter att EU-direktivet omhållbarhetsredovisning infördes 2017. Detta visar på att lagstiftningen bidrar till attföretagen ökar sina CSP. Dock visar den deskriptiva statistiken mellan de två periodernasom undersökts att den effektiva skattesatsen (ETR) sjunkit samtidigt som CSP i formav ESG-score ökat från perioden innan införandet av obligatoriskhållbarhetsredovisning till perioden efter införandet. Det indikerar att det finns exogenavariabler, som ej har funnits med i modellen, som påverkar skattebeteendet.

  Förslag till fortsatt forskning: Då EU-direktivet om hållbarhetsredovisning infördes2017, krävs fortsatt forskning för att kunna mäta de konsekvenser på längre sikt av dettadirektiv. Då Europas medlemsstater har olika skattesystem, kan det vara av vikt att ävengenomföra denna studie separat för olika länder för att kunna dra slutsatser omhållbarhetsredovisningens eventuella påverkan på benägenheten att betala skatt.

  Uppsatsens bidrag: Teoretiskt bidrar studien med forskning om hur lagstiftning omhållbarhetsredovisning kan påverka sambandet mellan CSP och skatteundvikandebeteende i en europeisk kontext. Det praktiska bidraget med studiens kan anses varabeslutsunderlag för lagstiftare i EU-länder att skärpa kraven till att omfatta även mindreföretag.

 • Patel, Maitrey Yogeshbhai
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Saqib, Raheel Mehmood
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Exploring two SDGs – Gender Equality and Reduced Inequalities in supportive organization2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title : Exploring two SDGs – Gender Equality and Reduced Inequalities in supportive organization.

  Level               : Final assignment for Master Degree in Business Administration

  Authors          : Raheel Mehmood Saqib, Maitrey Yogeshbhai Patel

  Supervisor : Agneta Sundström

  Examine: Jens Eklinder Frick

  Date                : 2020 – January

  Aim: The aim of our study is to explore, discuss and highlight operational ambiguities if any within the organization with respect to two goals – Gender Equality and Reduced Inequalities – of sustainable development with the support of this research work.

  Method: Research method has been used to conduct this study is explorative qualitative research. The data has been collected through interviews and questionnaire which was analyzed qualitatively.

  Result & Conclusions: All organizations under study were working towards gender equality and reduced inequalities goals. Organizational factors are more important in achieving these two goals. However, we also found some minor irregularities in policies, recruitment process and in employees’ compensation.

  Suggestions for future research: For future research one can take and analyze the same topic with quantitative method with more respondents and more data which requires more time.  Another research study comparing different organizations with the perspective of gender equality and reducing inequalities or with other SDGs can be possible.

  Contribution of the thesis: This research paper contributes to the existing literature by pointing out the flaws and weaknesses in the operations of the supportive organizations whose job is to assist other companies. This paper also gives the suggestions in order to tackle issues arising in compliance with two SDG goals i.e. Gender Equality & other Inequalities.

 • Gerell, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Förskoleklassen – en skolform i förändring: Hur förskollärare tolkar förskoleklassens läroplan, och hur de arbetar för att nå läroplansmålen.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of my research is to find out how preschool teachers in preschool class interpret the curriculum and their prerequisites to achieve the curriculum goals. The theoretical starting point I use in the survey is curriculum theory. The preschool class got its own curriculum in 2016, the compulsory schooling began to apply in the autumn term 2018 and compulsory mapping began the autumn term in 2019. Much has happened in the preschool class in a short time, and it is in a time of change. The method I used in the survey is semi-structured interviews. The interview questions and the follow-up questions I asked all relate to the research work of the degree project. The study group consists of five preschool teachers who work in preschool class at three different schools within the same municipality, in Sweden. The method used in the processing of the interviews was thematic analysis. The study's results show that preschool teachers in the preschool class look very different in their teaching assignment, and that they make their interpretations of the steering documents based on the schools' own culture. The interviewees feel that the curriculum is their guideline to follow, and that it contributes to a clearer teaching assignment, but they point out that they need more planning time to be able to reach the curriculum goals. They want more planning time, less / no leisure time, and holiday service. They also want a more equal preschool class with a common sense within the municipality.

 • Annerquist, Jessica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Public Health and Sport Science.
  Plastens påverkan på folkhälsan: En kvalitativ studie om återvinning och reducering av plast2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine different local actors and workplaces to find out what they are doing to reduce the use of plastic. Four interviews were conducted to find out how they are working to reduce plastic in their workplaces and if the informants were aware of the impact that plastic has on the environment and on human health. The results show that the awareness of the informants has increased, and they are acting to reduce plastic at the workplace. The customers are informed by the informants at the workplace of the actors work to reduce their use of plastic. The public can participate in events hosted by the county where they can come and see what is being done for the environment, human health and the reducing of plastic in nature. Therefor it is very important that the county, local shops and the population are cooperating to ensure a plastic free environment and better health for the people.

 • Anbessa, Gedion Biredaw
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science.
  Implementation of Spectrum Analysis Functionality for IQ-Signal.2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The spectrum analyzer is a standard tool used to measure signals in the frequency domain. Traditional spectrum analyzers are based on sweeping a local oscillator and using this to mix signals down to an intermediate frequency (IF) and, subsequently filter them with a filter of settable characteristics, called the Resolution Bandwidth (RBW). This is still the preferred method when the requirement on dynamic range of the signals being measured is large. However, this approach has the drawbacks of being relatively slow, not adaptive and flexible for some specific need and certain special measurement functionalities cannot be done due to the sweeping. Due to this, Ericsson production test development would like to perform software-based spectrum analysis on sampled In-phase and Quadrature (IQ) signals.

  In this thesis, the introduction of IQ-signals and synthetic spectrum analysis (SSA) are presented. The statistical properties of root mean-square (RMS) and sample detectors for standard spectrum analyzer are investigated. The effect of swept time on statistical properties of the RMS and sample detectors were investigated and the results are presented in this work. The results of swept time effect for sample detector show the change in the variance of the statistical properties when continuous wave (CW) and two-tone test signals were used, however, for bandlimited Gaussian test signal, the variance of the statistical properties is not changed. For RMS detector, the swept time using two-tone and Gaussian test signals show the change in the variance of the statistical properties. Whereas, for CW test signal the statistical properties result in shift from higher power distribution level to lower power distribution level with increase in sweep-time.

  The emulation of spectrum analysis functionalities (RBW, envelope detector and 0detectors) for IQ-signal has been implemented in MATLAB. The verification of the implemented functionalities has been done by investigating the statistical properties of RMS and sample detectors for SSA for various test signals. These were found to agree with standard spectrum analyzer results.

  Moreover, the comparison of spectral traces and statistical properties between implemented functionality and standard spectrum analyzer have done. The results are showing agreement with industrial standard spectrum analyzer results.

 • Noras, Maya
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  The Role of Defense Mechanisms in Willy Loman's Character: A Freudian and Marxist Analysis of Death of a Salesman2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The field of psychoanalysis makes it possible to make an in-depth study of the protagonist in the play Death of a Salesman. After performing such an analysis, this paper suggests that Willy suffers from mental illness and that he is obsessed with living the American Dream. Freud’s psychoanalytic theory of defense mechanisms such as repression, projection and frustration reveals that the protagonist views human dignity as standing in direct relation to an individual’s socioeconomic status. This paper concludes that Willy Loman measures human value in terms of material objects which eventually become the underlying cause of his death. The Marxist concept of ideology is used as a tool to investigate the influence of the American Dream on the protagonist’s mind and the play may express a Marxist criticism against society. This paper reveals that many of Willy’s illusions may be depicted as a critique against the American Dream and the play may give a direct example of how ideology can function according to the theory of false consciousness.

 • Rahman, Dilan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur ska våldsbejakande extremism bemötas?: En kvalitativ studie om radikalisering i Sverige2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse om vilka förklaringar till radikalisering, syn på radikaliseringens följder och möjligheter att motverka radikalisering ges av svenska myndigheter/forskare men även de enskilda individer som intervjuats i det svenska samhället. Studien syftar därmed även till att granska vilka skillnader och synsätt som finns mellan de båda grupperna på individ-  och samhällsnivå. Området har granskats genom en kvalitativ studie, där rapporter från myndigheter såsom Säkerhetspolisen och Försvarshögskolan är grundläggande för studien. Genom en sammanställning av intervjuer har det skapats en översikt av radikalisering på individnivå. Genom textanalyser har det skapats en översikt av radikalisering på samhällsnivå. Slutsatsen av denna studie är att det finns skillander om hur svenska myndigheter/forskare och de individer som intervjuats ser på radikalisering. De svenska myndigheterna/forskarna tar upp radikalisering av diverse nivåer medan individer tar upp radikalisering ur ett personligt perspektiv. 

 • Palm Althén, Sarah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En ny renässans för astrologin?: En intervjuundersökning om astrologins plats i populärkultur och liv2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats görs ett försök att utreda huruvida astrologin har fått en mer självklar plats i populärkulturen, samt vilka som tror på astrologin som fenomen och varför de gör det. För att göra detta har jag använt mig av en intervjuundersökning med tio respondenter samt litteraturstudier och tidigare forskning på ämnet. Litteraturen och forskningen pekar på att det finns ett visst samband mellan faktorer såsom upplevda påfrestande livssituationer, osäker ekonomi eller miljö och tro på astrologi, samt att ett astrologiintresse kan främja en individs självkoncept. I den egna intervjuundersökningen verkar det även finnas en viss korrelation mellan upplevd psykisk ohälsa och tro på astrologi. I övrigt verkar yngre kvinnor vara mer benägna att tro på astrologi. Den egna undersökningen pekar även på ett visst samband angående ålder och utbildningsnivå, men sammantaget med tidigare forskning kan det anses att astrologi är ett fenomen som talar till människor från alla åldersgrupper och utbildningsnivåer. Det verkar även finnas ett visst stöd för att astrologin upplever något av en renässans och flertalet av intervjuobjekten upplever en ökning av astrologisk närvaro, men det visar sig vara svårt att befästa huruvida astrologin fått en tydligare plats i populärkulturen eftersom den även tidigare verkar ha varit stark under tider av osäkerhet.

 • Olsson Hagman, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Vanity, Grief and Mary Musgrove: A Psychoanalytic Analysis of Jane Austen's Persuasion2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The novel Persuasion by Jane Austen stands out from her canon partly due to the explicit reflection of society’s changing view of the British nobility in the early 19th century. The shallowness and alarming lack of responsibility displayed by the Elliot family is a representation of the growing opinion of the landed gentry being useless and not fit to lead the nation. The family, not including the protagonist Anne, is depicted as vain and flat, a set of characters without any real depth; more like caricatures rather than real people. However, the purpose of this essay is to show that there is much more to the youngest daughter of the family, Mary Musgrove, than what first meets the eye; that she actually is a complex character who has been through a lot of suffering and is feeling very lonely. By doing a close reading and using psychoanalytic literary theory, the connections between Mary’s childhood experiences and her adult behaviour will be made clear in order to support the theory of her being controlled by the power of her unconscious. She is still suffering as an adult from repressed feelings of being unloved and neglected as well as actively grieving the loss of her mother. 

 • Strömberg, Annika (Editor)
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Forskning pågår 2020: Akademin för hälsa och arbetsliv2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inför varje årsskifte samlar vi in projektbeskrivningar för de forskningsprojekt som pågår inom Akademin för Hälsa och Arbetsliv. Detta görs för att ge en överblick över forskningen men också som ett underlag för att kunna kommunicera forskningens inriktning och innehåll, såväl internt som externt.

  I rapporten är forskningsprojekten sorterade under temporära samlingsrubriker som vi idag ser som starka inriktningar för forskningen vid akademin. Forskning och kunskapande formas och omformas vilket ger att projekt och inriktningar ändras över tid. Titeln på rapporten ”Forskning pågår” signalerar just denna föränderlighet.

  Det är med stor glädje som vi i denna rapport kan presentera över 100 pågående projekt med inriktning mot hälsa och arbetsliv.

 • Karlsson, Annsofi
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Brändholm, Linnea
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Arbete med drama i fritidshem: Intervjustudie med fritidspersonal om hur de använder drama2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om och hur drama används i fritidsverksamheten med fokus på utveckling i barngruppen. I arbetet tas forskning om drama och olika dramapedagogiska perspektiv upp samt teorier om interaktion och grupprocesser. För att besvara frågeställningarna genomfördes intervjuer med fritidspersonal med erfarenhet av arbete med drama i fritidshem. I resultatet redogörs att drama är ett arbetssätt som bidrar till att få en bra sammanhållning, trygghet och tillit i gruppen. I resultatet visas det att användning av till exempel rollspel skapar en trygg gruppsammanhållning i gruppen. Ett hinder för att kunna arbeta ytterligare med drama är brist på personal. Det finns möjligheter med drama som metod för att utveckla självkänsla samt sammanhållning i barngruppen.

 • Edfeldt, Fanny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Jämställdhet i fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine leisure teachers’ understandings and experiencesworking with equality in youth recreation centers in Sweden. An online survey wasadministered among leisure teachers working in youth recreational centers. Theresult of the study shows that a vast majority of the teachers have a positiveapproach to working with equality; however, a large number of teachers noted thatmore support is needed to successfully work with the equality in youth recreationalcenters. There is a difference in how the teachers perceive the term gender andequality, where most teachers are more agreed on what equality means than whatgender means. The teachers are positive that they are making a difference in theirdaily work, even though they do not discuss questions about equality in the workteams.

 • Kaatari, Henrik
  Uppsala universitet, Engelska institutionen.
  Adjectives complemented by that- and to-clauses: Exploring semantico-syntactic relationships and genre variation2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The present compilation thesis investigates adjectives complemented by that- and to-clauses. More specifically, the thesis is concerned with extraposed (e.g. it is likely that she will win and it is important to win) and post-predicate clauses (e.g. I’m sure that he’s alive and I’m glad to see you). The thesis is most fundamentally concerned with the study of linguistic variation. Thus the aim of the thesis is to explain why a certain construction is used in a given context.

  The data used in the studies comes from the British National Corpus (BNC). Study I proposes a semi-automated approach to variable patterns in corpus data. The study describes the creation of a computer program which has been designed to facilitate the extraction and coding of corpus data. In Study II, extraposed and post-predicate that- and to-clauses are contrasted in terms of their variation across genres, their lexical diversity and the meanings expressed by the adjectives most frequently found in each construction. Study III tests the applicability of the Complexity Principle and the Uniform Information Density Principle on adjectival data, by examining the variation between retaining and omitting the complementizer that across extraposed and post-predicate clauses. Study IV tests whether the syntactic status of I’m sure is similar to that of I think, i.e. whether it exhibits the same signs of grammaticalization.

  The results show that extraposed and post-predicate that-clauses are associated with similar meanings but differ in most other respects. Compared to post-predicate that-clauses, extraposed that-clauses are more frequent in formal genres, they are found with fewer instances of that-omission, and they are found to be more frequently represented in cognitively complex environments. Similarly, the results also show that extraposed and post-predicate to-clauses are associated with similar meanings, but differ in terms of their genre distribution. Instead, in terms of meaning, extraposed that- and to-clauses on the one hand, and post-predicate that- and to-clauses on the other, are similar to each other. The thesis highlights the importance of studying adjectival complementation in its own right, and not to treat it as subordinate to, or part of, verbal complementation.