hig.sePublikasjoner
123456 1 - 50 of 273
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ilstad, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Genusperspektiv inom religionsundervisning: En intervjustudie om det praktiska arbetet inom grundskolans senare år2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur en använder ett genusperspektiv inom religionsundervisning. Om en ser till hur makten fördelats mellan könen historiskt inom religioner och i religiösa urkunder kan en förstå problematiken med att genomföra en religionsundervisning inom världsreligionerna ur ett genusperspektiv. Världsreligionerna är i grunden patriarkaliska och det skapar problem när det kommer till att undervisa med ett genusperspektiv.

   

  I dagens läroplaner är det ett krav att genomföra undervisning ur ett genusperspektiv och det ska följas av oss pedagoger i alla ämnen. Det är intressant att studera religionsundervisning utifrån dess historia och urkunder som i grunden är ur ett patriarkaliskt perspektiv. Hur ska en göra för att få med genusperspektivet inom religionsundervisning? Hur arbetar en i dag med detta?

 • Söderhäll, Jonas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Töyrylä, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Distorsionseffektens påverkan av alternativ i förhandlingar: En teoriprövning av "Bargaining zone distorsion in negotiations: The elusive power of multiple alternatives", skriven av Schaerer, Loschelder, & Swaab2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Illerhag, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  Life or Death: Biopower and Racism in Huxley´s Brave New World2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aldous Huxley´s Brave New World describes how a totalitarian power has taken control over both body and mind of the whole population. A hierarchical caste system, where a person´s role in society is predetermined long before birth, maintains stability together with brain-washing methods and propaganda. Huxley expressed his fears of what might happen if science was used for the wrong purposes, and wrote his futuristic novel Brave New World in the beginning of the 1930s, inspired by the turbulent world around him. It was a time preoccupied with race and classification of populations, which ended in the disastrous Holocaust. Huxley´s novel is equally important today when eugenics is on the comeback and democracy is challenged by nationalist and populist movements. This essay will consist of a close reading of Brave New World, analyzed from the perspective of the theories of French philosopher Foucault. He launched his concept of biopower in the 1970s, where he linked a negative use of controlling citizens with state racism. The focus of this essay will be to explore how biopower and racism are used by the totalitarian state in the novel to maintain control of the population. The argument will be made that racism, internal division and exclusion are vital tools to achieve that purpose.

 • Ahlgren, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Ahlstedt, Frida
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Miljömässigt- och socialt ansvarstagande i SME: - En studie om motiv vid implementeringen av CSR2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Miljömässigt- och socialt ansvarstagande i SME - En studie om motiv vid implementeringen av CSR i svenska SME 

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

  Författare: Elin Ahlgren och Frida Ahlstedt

  Handledare: Tomas Källquist och Pär Villhelmson 

  Datum: Juni - 2018

  Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning presenterar flertalet motiv vid implementering av CSR. Motiven ökar medvetenheten kring varför företag genomför implementering av CSR. Kunskapen kring motiven vid implementering av CSR i SME är bristfällig, detta då tidigare studier främst har riktats mot stora företag. Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka motiv som ligger till grund för implementering av CSR i SME, med fokus på värdemotivet, ekonomimotivet och intressentmotivet.      

             

  Metod: Studien utgår från hermeneutiken och socialkonstruktivismen med en abduktiv forskningsansats. Studien tillämpar en kvalitativ undersökningsmetod där den empiriska datainsamlingen genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen baseras på tidigare forskning och det empiriska materialet är grupperat efter teman och kategorier som uppkommit vid intervjuerna. Utifrån den abduktiva forskningsansatsen har den teoretiska referensramen och det empiriska datamaterialet analyserats i samspel med varandra för att besvara studiens syfte. 

                      

  Slutsats:Studien tyder på att värdemotivet, ekonomimotivet och intressentmotivet ligger till grund för implementeringen av CSR i SME. Studien visar även att värdemotivet är det motiv som anses ha den mest centrala och betydande rollen vid implementering av CSR i SME.

                      

  Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning bör fokusera på motivens betydelse vid implementering av CSR i specifika branscher. Dessutom kan intressenternas perspektiv gällande frågan studeras genom att titta på om motiven vid implementeringen av CSR uppfattas av intressenterna.

   

  Studiens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie med en förståelse för att värdemotivet, ekonomimotivet och intressentmotivet kan tillämpas vid en studie gällande implementering av CSR i SME. Ur ett praktiskt perspektiv bidrar denna studie med råd gällande hur företag och dess ledare kan öka kunskapen kring CSR och därmed tillämpa CSR-aktiviteter som är anpassade efter företagets förutsättningar. 

 • Ajax, Olivia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Brunila, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Influencers påverkan på varumärkeslojalitet.: En kvantitativ studie på den svenska marknaden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Molin, Gustav
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Thunman, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  En studie av socialt kapital bland svenska gymnasieelever2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Lydin, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Olsson, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Köper du, köper jag: En studie om hur influencers påverkar impulsköp genom sociala medier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur interaktion med och bekräftelse av opinion leaders påverkar konsumenters impulshandlande genom företags marknadsföring via s-commerce. Denna studie genomfördes således för att tydliggöra om influencers genom olika faktorer kan påverka impulsköp online. 

  Metod: Metoden som användes för att genomföra denna studie var en kvantitativ studie genom webbaserade enkätundersökningar. Resultatet från denna analyserades sedan i programmet SPSS för att få fram en tydlig bild av hur faktorerna påverkar impulsköp. Populationen innehåller män och kvinnor från åldern 16 år och uppåt som följer en influencer på sociala medier. Urvalet är sedan de som är medlemmar i Facebookgruppen "Fredagspoddens vänner" samt de som följer Jessica Lagergren och Elin Lindqvist på Instagram. 

  Resultat och slutsats: Resultatet visade att påverkan från influencers inte var speciellt stor och att konsumenter tenderar att impulshandla till en större grad om dessa inte var inblandade. Trots att påverkan var liten tydliggjordes det att bekräftelse från influencers var den faktor som påverkade respondenterna mest. 

  Examensarbetets bidrag: Denna studie bidrar till ökad förståelse för hur företag ska använda sig av influencers i sin marknadsföring för att generera impulsköp online och bygger vidare på det gap som tidigare forskning har observerat. 

  Förslag till fortsatt forskning: Till fortsatt forskning hade det varit intressant att se hur många impulsköp ett samarbete mellan företag och influencers i snitt genererar. En annan sak att undersöka är vilket socialt medie som genererar flest impulsköp. 

 • Lindh, Adam
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Persson, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Miljömässig marknadsföring och dess påverkan på Word of Mouth: Skillanden mellan marknadsföringsstrategierna greenwashing, vocal green, silent brown och silent green2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Miljömässig marknadsföring och dess påverkan på Word of Mouth – Skillnaden mellan marknadsföringsstrategierna greenwashing, vocal green, silent brown och silent green.

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.

  Författare: Adam Lindh & Cecilia Persson.

  Handledare: Jonas Kågström.

  Datum: 2018 - Maj.

  Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur miljömässig marknadsföring påverkar konsumenters WoM utifrån Delmas och Burbanos organisationstypologi.

  Metod: Ett kvasi-experiment utfördes där fyra marknadsföringsstrategier utvecklades för en fiktiv produkt utifrån Delmas och Burbanos organisationstypologi. Fyra jämförelsegrupper användes för att testa dessa marknadsföringsstrategier. En enkät för respektive strategi skapades där respondenterna presenterades med produktinformation och utvärdering av den fiktiva produkten, följt av ett antal frågor. Det totala antalet deltagare uppgick till 140 stycken fördelat över de fyra enkätgrupperna.

  Resultat & Analys: Resultat klargör skillnader gällande WoM inom Delmas och Burbanos organisationstypologi. Silent green- och vocal green-grupperna genererar högre WoM jämfört med greenwashing- och silent brown-grupperna. Resultaten påvisar också skillnader mellan WoM och miljömässig WoM. Dessa effekter förmedlas via upplevd miljömässig prestanda.

  Uppsatsen bidrag: Studien demonstrerar att miljömässig marknadsföring påverkar konsumenters WoM utifrån Delmas och Burbanos organiastionstypologi. En definition av miljömässig prestanda har utvecklats, någonting som saknats i tidigare studier.

  Vidare forskning: Studien påvisar skillnader mellan WoM och miljömässig WoM bör orsaken till detta undersökas vidare. Delmas och Burbanos organisationstypologi kan studeras ur ett makroperspektiv med verkliga organisationer. Ytterligare bör effekten av lagstiftning och sanktioner gällande greenwashing studeras.

  Nyckelord: Organisationstypologi, greenwashing, vocal green, silent brown, silent green, word of mouth.

 • Bergman, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Malmebo Kehr, Therése
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Projektet Sandvargen – när två plus två blir fem2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I examensarbetet undersöks och utvärderas Litteraturhuset Trampolins högläsningsprojekt Sandvargen, där 14 klasser från förskoleklass till årskurs tre deltagit. Projektets syfte var att stimulera elevers läslust och läsförståelse genom att lyfta fram högläsning och eget skapande som metod. Med utgångspunkt i ett lärarperspektiv beskrivs och diskuteras projektet i relation till läroplanen, teorier och tidigare forskning. Syftet var att undersöka om de intervjuade lärarna upplevt att eleverna utvecklat en ökad läslust och läsförståelse genom deltagandet i projektet. Ett annat syfte var att ge en bild av hur lärare kan arbeta med estetiska uttryckssätt i kombination med högläsning med stöd av läroplanen. För att undersöka vilka upplevelser de deltagande lärarna har av projektet genomfördes kvalitativa intervjuer med sex lärare. Undersökningen har använt kvalitativ metod med fenomenologisk och hermeneutisk ansats. Materialet har även bestått av kvalitativa analyser av projektets handledning samt kvantitativa och kvalitativa analyser av projektets utvärdering. Analyserna undersökte om Litteraturhuset Trampolins mål och pedagogiska intentioner med Projektet Sandvargen förverkligats. Resultaten indikerar att projektet skapat goda förutsättningar för ökad läsförståelse samt skapat positiva effekter på elevernas läslust. Vidare visar resultatet att projektet pedagogiska intentioner inte har uppfyllts eftersom lärarna använt högläsning som metod men inte kopplat högläsningen till eget skapande.

 • Chen, Zhe
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Yang, Ni
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Women’s experiences of preeclampsia in pregnancy: A descriptive literature review2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Sabra, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Gender differences in young learners’ English skills in Swedish schools: A study of perceived and actual gender differences in skills, attitude towards and interest in the English language2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examined gender differences in young learners of English in terms of skills, attitude and interest, and teachers’ perceptions of potential gender differences. To examine potential gender differences in skills, a three-part test was conducted with two third grade classes in a school in Sweden. A survey was conducted in the same third grade classes to map the students’ interest and attitude, and structured interviews were conducted with six different teachers to investigate their perception of potential gender differences in skills and interest and attitude. The results revealed that boys’ and girls’ skills were almost equal, although boys at an average acquired a slightly higher level of points in listening and reading comprehension, while more girls wrote at a higher level than boys in the writing assignment. Boys and girls were not equal in their attitude towards and interest in the English language, as girls were more positive towards the language while boys were more confident in their English skills. Teachers perceived no gender difference in interest and attitude, and most perceived none or slight difference in skills.

 • Hepworth, Graham
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Manifestations of Capitalism from a Marxist Perspective: A comparison of Cultural Values and Moral Codes in Moby Dick and David Copperfield2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This is a study of Charles Dickens David Copperfield and Herman Melville Moby Dick from a Marxist perspective, exploring the different manifestations of the capitalist system, with critical reference to the theories of Raymond Williams and Terry Eagleton. It will attempt to understand cultural differences, values and moral codes, that the two novels reveal about Victorian England and Antebellum America, at this point in literary history, the decade of time with 1850 at its centre. The thesis will explore how the cultural legacy and ambitions of each nation is represented in each of the novels. By comparing the central themes of each work, the study will attempt to illustrate how capitalism is expressed specifically in each nation. 

 • Heaps, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  Puns and Language Play in the L2 Classroom: Pragmatic Tests on Swedish High School Learners of English2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  ABSTRACT: Puns are short humorous texts that play on structural ambiguity in order to create incongruous scripts. The perception of their humour requires considerable pragmatic manipulation, which may present problems for L2 learners, which is why many scholars agree that they are best reserved for more advanced students. Using a combination of Quantitative and Qualitative analysis of data yielded from a survey containing puns and referential jokes, this study confirms that humour through puns is largely inaccessible to Swedish High School learners of English, with ambiguity being the main obstacle across the test groups. However, since language play has been proven to be facilitative to language learning, and since students themselves express a wish to be able to participate in humorous interaction, learners may well benefit from working with puns and language play in the classroom in order to gain greater linguistic abilities and well-rounded communicative competence.

 • Dahlqvist, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Exposure to English in the Primary School English Classroom: There Are Ways to Make a Foreign Language Comprehensible without Translating2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study regards the importance of exposure to English in English education. The study identifies factors of education proven to be effective when learning a language, such as exposure, the pupils’ lives as a platform, repetition, a calm and secure environment, learning connected to physical action and use of pictures and body language to aid verbal language. Lessons were designed in accordance with existing previous research and literature on exposure to the language. The lessons were carried out among first-graders to determine whether they were successful or not. The success was measured through results from a pre-test as well as a post-test which were both followed by interviews with the pupils. The differing results from the pre- and post-tests as well as the interviews with the pupils indicate the lessons are successful as the scores were higher in the post-test and the pupils could identify their own progress.

 • Nigutova, Svatava
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Knowledge Construction in Multicultural Reading Projects2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper researches the theoretical background needed for the implementation of literary texts with multicultural themes for use in EFL courses in Sweden and it offers several concrete didactical solutions for multicultural reading. The theory of multicultural education by J. A. Banks is presented with focus on the dimension of knowledge construction. The processes that are examined are the learning processes in the zone of proximal development by Vygotsky (1986), the concept of scaffolding by Woods, Bruner & Ross (1976) and the process of perspective-taking by Thein & Sloan (2013). These processes each employ a three-step sequence that moves students from their existing knowledge to new knowledge and revised personal opinions. The teacher’s role is to provide support during the learning process. The second part of the paper suggests different activities for the multicultural reading of a novel, used to make the process of multicultural knowledge construction and scaffolding visible. Teacher support includes text reduction, book discussion and language analysis. Discussion points found in Love Medicine start with revising the stereotypical images, discovering how personal experience influences knowledge or how ethnicity influences professional career choices. When teachers and students read literary texts with multicultural themes, students’ racial prejudice can be reduced (Banks 2004) and their ethical attitudes become more open (Thein & Sloan 2013). The literary work chosen for framing in the theory is Love Medicine by Louise Erdrich. The paper ends with a reflection over the limitations of multicultural reading projects.

 • Hayward, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Holden Caulfield´s Narcissism Revisited: A Psychoanalytical Study of the Protagonist in J.D. Salinger´s The Catcher in the Rye2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Jerome David Salinger´s Holden Caulfield, the protagonist in The Catcher in the Rye, is seen through the lens of psychoanalytical literary criticism. He is a complex character, who is torn between his dreams and emotions. He is often depicted as a liar, a rebel who drops out of school or as a depressed young man who is admitted into care for his mental problems. Some of these issues are hidden in the vernacular teenage language. The image of Holden as having a personality that is in line with narcissism is therefore discussed. The intention is to question whether or not Holden shows symptoms of a narcissistic personality. Contrary to the personality traits that some critics have described, this essay focuses on the sides of Holden´s personality that show empathy, generosity and love, despite the traumas of his childhood.

 • Bendrik, Oscar
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Design och formgivning.
  Airwasher: Luftrening med hjälp av växter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet omfattar en designprocess innehållande, litteraturstudier, intervjuer, observationer, marknadsundersökning, idégenerering, fokusgrupp, utvärdering och kommunikation. Syftet var att vidareutveckla en luftrenare/luftfuktare kallad Airwasher för företaget Växt och Miljödesign. Växt och Miljödesign är ett litet företag som grundar sin verksamhet på att hyra ut och underhålla växter till andra företag. De hyr även ut sin egen uppfinning Airwasher. Airwasher bygger på växters naturliga luftreningsegenskaper då den med hjälp av en fläkt suger in luft från rummet och med hjälp av ett rör för den ner till rötterna där en reningsprocess sker. Växt och Miljödesign hade inte några önskemål på hur Airwasher skulle vidareutvecklas utan det var upp till mig att hitta områden med utvecklingspotential. För att identifiera vilka problem som fanns med Airwasher gjordes intervjuer och observationer ute hos kunder. Det visade sig att det största problemet var att hitta lämpliga platser för Airwasher eftersom den endast kommer i en golvstående kruka med en diameter på 50 cm. Efter att problemen var identifierade började en idégenereringsprocess med målet att hitta lösningar. Alla lösningar som kom fram till en början skulle inte förbättra produkten nämnvärt men däremot göra den mer komplicerad. Det var inte önskvärt så jag tog ett steg tillbaka och funderade över det verkliga behovet, vilket var att förse kunderna med frisk luft. För att göra det på bästa sätt bestämde jag mig för att fokusera på att utveckla tjänsten Airwasher, inte produkten. Slutresultatet blev en serie med tre olika storlekar anpassade efter Växt och Miljödesigns sortiment av krukor. På så vis skulle man kunna utnyttja alla naturliga platser för blomkrukor och enkelt få frisk luft över hela kontoret. För att bestämma ett formspråk för nya Airwasher samlade jag en fokusgrupp där tre värdeord som Airwasher står för diskuterades fram. Orden som bestämdes var naturlig, diskret och pålitlig. Utifrån dessa följde ett skissarbete, först på papper sedan i 3-dimensionellt medium. De bästa idéerna togs ut för att sedan utvärderas mot samma fokusgrupp. När formen var bestämd valdes lämplig produktionsmetod utifrån Växt och Miljödesigns förutsättningar, vilket var 3D-skrivning. För att hålla sig till värdeorden valdes ett träfärgat filament av sågspån och PLA-plast, vilket passar bra in i krukans naturliga färgpalett.

 • Juhlin, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  Teaching Poetry in Upper Secondary School Courses: A Study in Lesson Design2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study attempts to show benefits with different methods when teaching poetry in Upper Secondary courses, with the aim of proving that by using a certain design of the lesson, it is possible to engage the students in English poetry. A secondary aim was to incorporate and implement the theories on sociocultural learning by Vygotsky into the method used in the study. Finally, the study aimed to question the definitions of what constitutes a poem and the ideas of canonized versus non-canonized material within literature. The method chosen for this study was a mixed methods design, and the study applied a deductive approach where a hypothesis based on previous research and ideas within the field was tested. The design of the study was to perform a focus group interview, followed by observations of four lessons with students at Upper Secondary level, and finally a questionnaire for the students. The results from the study were mainly positive and the questionnaire showed that most of the students appreciated the first part the most, although a few students enjoyed both parts. The combined results showed that the design has an impact when it comes to engagement, and it changed a few of the students views on poetry. The main finding in the study was that students prefer less complex poetry that does not belong to the canon, since most of the students marked the first part as the best one. The results showed therefore that the design has an impact when it comes to engagement.   

 • Westergren, Sarah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Klang, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Begreppssamordning: En undersökande intervjustudie om terminologin inom geodataområdet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Mora Salcedo, Juan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Study of standardization of planning process in a Project Management Office (PMO).2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is about the standardization of the planning phase in a project management office (PMO). The purpose of the research is to find the way to standardize the planning phase in PMO. This purpose is motivated by the relevance of planning phase in projects. Planning is about to forecast, and the consequences of a bad forecasting can be critical for the developing of the project. The research question of the study is the following one:➢ How can the planning phase be standardized in a Project Management Office?To answer this question five interviews have been performed. The interviewees were senior project managers from different companies in Sweden. In order to keep the confidentiality, the names of the managers and the companies which they belong to are omitted. A literature review has been done to set up a theoretical framework and validate the results from the interviews. The study concludes that the only part in planning which can be easily standardized is the work breakdown structure. The results showed that standardization of planning phase as a whole is a big challenge for PMO and also that specialization helps in great measure the standardization of planning.

 • Rozario, Jewel Augustine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Hamid, Osman Abdelkader
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  A systematic approach to assess the relocation of the business centres to a logistics platform: A case study on DHL Freight AB (Sweden)2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The relocation of logistic companies’ from the inner centres to the logistic platforms significantly affects both the supply chain management and the urban sustainability development. Recently the concept of city logistics and intermodality has received a significant attention from both academics and decision makers. City logistics play a pivotal role to ensure the liveability of urban areas but, in parallel, urban freight transport also has a significant effect on the quality of life in the urban settings. Optimization of urban freight transportation have an important input in the context of sustainability and liveability of cities and urban areas reducing traffic congestion, decreasing road accidents, alleviating CO2 emissions and noise impacts.

  The purpose of this thesis is to evaluate the relocation of a case logistics company from the city centre to a suburban area. To do this, a wide range of literature reviews pertaining the influence of peripheral logistics platform on the city sustainability were investigated. It seems that there are not well-defined models which can make a comprehensive and quantitative assessment in the context of sustainability for the relocation of business premises. Further investigation was done by conducting a case study on DHL, field observation of traffic flow. Based on all the collected information from the relevant sources, a mixed methods research was applied including a qualitative approach and a quantitative approach. A systematic approach was therefore developed in the context of sustainable development which can be used as an assessment tool for the major factors that enlighten the decision makers to consider the relocation of the logistics companies.

  A systematic approach was developed by this thesis which facilitates the assessment of key factors that impact the relocation decision in the context of all the three sustainable aspects: economic, social and environmental development. These impacts represent traffic congestion, time and distance of transportation, emission, cost optimization and transport mobility.

 • Ohlsson, Petra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kunskapsläget om antidoping bland innebandyspelare på nationell elitnivå2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Innebandy är Sveriges största inomhusidrott som år 1985 blev antagna som ett specialförbund till Riksidrottsförbundet (RF). Som medlemmar hos RF ska deras regler och antidopingreglement följas. De regler som RF har beträffande doping bygger främst på den internationella dopingorganisationen World Anti-doping Agency (WADA) antidopingregler. WADA:s antidopingregler innebär bland annat att utbildning ska ges till idrottsutövare om dopingbrott och dopingkontroller. Trots det finns det indikationer på innebandyspelare har bristfällig kunskap om antidoping.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap innebandyspelare på nationell elitnivå hade om Riksidrottsförbundets och svenska innebandyförbundets antidopingarbete och dopingregler.

  Frågeställningar:

  -       I vilken grad kunde innebandyspelare på nationell elitnivå beskriva Riksidrottsförbundets standarder för dopingkontroller av idrottsutövare?

  -       Vilken kännedom hade innebandyspelare på nationell elitnivå om Riksidrottsförbundets Röd-gröna lista samt WADA:s dopinglista?

  -       Hur fick innebandyspelare information och kunskap gällande dopinglistan och dopingkontroller?

  -       I vilken grad genomförde Svenska innebandyförbundet utbildningar om antidoping och standarder för dopingkontroller?

  Metod: En kvantitativ design användes där enkäter samlades in i pappersform samt via internet. På enkäten svarade totalt 34 aktiva innebandyspelare på nationell elitnivå.

  Resultat – Resultatet visade att kännedomen innebandyspelare på nationell elitnivå hade om antidopingarbetet och dopingregler var bristande. Majoriteten av respondenterna hade inte kunskap om vilka standarder som gällde samt vilka skyldigheter de hade vid en dopingkontroll.

  Slutsats – Elitinnebandyspelare i Sverige hade en bristande kunskap om RF:s antidopingarbete och dopingkontroller. För att förbättra kunskapen var ett förslag på en åtgärd att fler utbildningar av Svenska innebandyförbundet och RF gavs då det kan bidra till att färre idrottsutövare använder dopingpreparat och metoder.

 • Liss-Svedlund, Max
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Björvall, Petra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Omvårdnadsstuderandes fysiska kapacitet: En deskriptiv och jämförande studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning.

  Vårdbranschen är i nuläget den mest utsatta branschen när det kommer till sjukskrivningar i Sverige. Studier visar att många som sjukskriver sig gör detta på grund av kroppsskador som ofta uppkommit till följd av en lägre fysisk kapacitet än vad arbetet kräver, något som skulle kunna minska om fysisk aktivitet samt utbildning kring vikten av detta ingick i vårdutbildningen.

  Syfte.

  Syftet med studien var att undersöka den mätta och skattade fysiska kapaciteten hos en klass omvårdnadselever i en gymnasieskola i Sverige.

  Metod.

  Insamlandet av denna data skedde med hjälp av sju fysiska tester som mätte deltagarnas fysiska kapacitet. Beep-test (kondtion), storktest (balanstest), sit and reach (rörlighet i baksida lår och rygg), handdynamometer (handstyrka), sit-ups (magstyrka), flexed arm hang (överkroppsstyrka) och stående längdhopp (benstyrka) mätte deltagarnas fysiska kapacitet. En enkät användes till deltagarnas skattning av den egna fysiska kapaciteten samt för skattning av fysisk aktivitet. Data från testerna jämfördes sedan deskriptivt med resultat från en jämförbar grupp ur övriga befolkningen.

  Resultat.

  Resultatet visade att deltagarna för denna studie, i många av testerna, hade lägre resultat än jämförbar grupp i samma ålder. Större skillnader sågs i konditionstestet och flexed arm hang. I dessa hade deltagarna för studien avsevärt lägre resultat samt var fysiskt aktiva i lägre utsträckning än rekommendationerna från World Health Organization (WHO).

  Slutsats.

  Slutsatsen var att omvårdnadselevernas fysiska kapacitet är lägre än hos jämförbar grupp. Den skattade fysiska kapaciteten och aktiviteten var väldigt spridd vilket inte överensstämde med de fysiska testerna. Då vårdyrket är fysiskt krävande och studiens resultat pekar på att den fysiska kapaciteten är relativt låg i denna grupp behöver åtgärder vidtas för att öka denna kapacitet och minska den fysiska belastningen inom vårdyrket. Ett förslag till detta kan vara att man, under vårdutbildningen, utför fysiska tester för att uppmärksamma vikten av en den egna hälsan samt utveckla den fysiska kapaciteten.

  Syftet med studien var att undersöka den mätta och skattade fysiska kapaciteten hos en klass omvårdnadselever i en gymnasieskola i Sverige.

  Metod.

  Insamlandet av denna data skedde med hjälp av sju fysiska tester som mätte deltagarnas fysiska kapacitet. Beep-test (kondtion), storktest (balanstest), sit and reach (rörlighet i baksida lår och rygg), handdynamometer (handstyrka), sit-ups (magstyrka), flexed arm hang (överkroppsstyrka) och stående längdhopp (benstyrka) mätte deltagarnas fysiska kapacitet. En enkät användes till deltagarnas skattning av den egna fysiska kapaciteten samt för skattning av fysisk aktivitet. Data från testerna jämfördes sedan deskriptivt med resultat från en jämförbar grupp ur övriga befolkningen.

  Resultat.

  Resultatet visade att deltagarna för denna studie, i många av testerna, hade lägre resultat än jämförbar grupp i samma ålder. Större skillnader sågs i konditionstestet och flexed arm hang. I dessa hade deltagarna för studien avsevärt lägre resultat samt var fysiskt aktiva i lägre utsträckning än rekommendationerna från World Health Organization (WHO).

  Slutsats.

  Slutsatsen var att omvårdnadselevernas fysiska kapacitet är lägre än hos jämförbar grupp. Den skattade fysiska kapaciteten och aktiviteten var väldigt spridd vilket inte överensstämde med de fysiska testerna. Då vårdyrket är fysiskt krävande och studiens resultat pekar på att den fysiska kapaciteten är relativt låg i denna grupp behöver åtgärder vidtas för att öka denna kapacitet och minska den fysiska belastningen inom vårdyrket. Ett förslag till detta kan vara att man, under vårdutbildningen, utför fysiska tester för att uppmärksamma vikten av en den egna hälsan samt utveckla den fysiska kapaciteten.

 • Uppenberg, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Jonsson, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Innovative noise protection solutions for Sweden's first high speed railway2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis investigates and design innovative concepts of noise protection solutions (NPS) for the Swedish high-speed railway (HSR) that is planned to be built between Stockholm and Gothenburg in the near future. The planned traffic will start in 2035. The concepts have been developed through a design process, starting with a research phase of existing solutions for the problem, theory about noise and absorbing materials. Following by an analysis of all researched data to narrow down the project and the interviews with the Swedish transport administration, this in order to pinpoint the requirements for the NPS. To get opinions from people who are exposed to low frequency noise, two questionnaires were conducted with a total of 80 respondents. Because of the difficulty to find the exact target group of people who are only exposed to the noise from high speed trains, the first questionnaire was open for all people who are exposed to low frequency noise (traffic noise). The second questionnaire was published at Trafikverket Facebook page, and because of their high number of followers, people who are exposed to train noise could easily be reached. From the answers and the analyzed data, a requirement specification for the NPS was created with all the requirements that the NPS needed to have according to Trafikverkets standards and from the questionnaire. These requirements were the prerequisite used in the synthesis phase. Different brainstorming methods were used to develop a large amount of ideas. A workshop with people from the society was held to keep the creativity alive. From the first synthesis phase, six ideas out of 160 ideas were chosen by a dot evaluation, and in order to narrow down the ideas even more, a matrix evaluation was used. The matrix was built from the requirement specification to verify which ideas fit most of the requirements for a new NPS. From this evaluation, two concepts were chosen to be developed further. After a validation from Trafikverket, the two concepts were further developed, this by an open brainstorming session. Via discussions and sketching, new ideas for the concepts arose. We found solutions for the problems that arose with each concept and made final decisions about the design and material. Three concepts were 3D visualized in the CAD program Rhinoceros. Final touches of the concepts were made in Keyshot. Throughout this thesis, three concepts for noise protections for the HSR have been developed and the research question “How can innovation be created by using a design process?” have been discussed and answered.

 • Peltola, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  ”Oförklarliga vredesutbrott, våldsamheter och obehärskade handlingar”: En kvalitativ innehållsanalys av motioner och propositioner beträffande dopningsbrott2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att utreda hur dopningsbrott konstrueras i motioner och propositioner. Frågeställningarnas fokus har riktats mot hur dopningsbrott beskrivs gällande gärningsman, orsaker, följder och prevention. En frågeställning har även avhandlats om huruvida det David Garland kallar för symbolic denial förekommer i materialet. Kvalitativ innehållsanalys har använts som metod, där 51 olika motioner och propositioner granskats. I resultaten framgick det att den politiska debatten om dopning kan delas in i fyra huvudsakliga kategorier: orsaker till dopning, konsekvenser av dopning, förslag på förebyggande åtgärder och substansen och brottets karaktär. Resultaten visade att det råder en uppfattning om att dopning sker främst bland unga män, till följd av rådande ideal. Biverkningarna som dopningspreparat kan ge upphov till ses som de främsta konsekvenserna. Majoriteten av förslag på förebyggande insatser yrkar på kontrollpolitiska åtgärder. Det kan även argumenteras att ett symboliskt förnekande förekommer i texterna.

 • Ye, Minghui
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Tao, Jun
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Parents' experience of having premature baby: A literature review2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Linderheim, Klas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Design och formgivning.
  Formgivning av en mobil knivslipningsstation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • Johansson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Lundin, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Hur uppfattar enhetschefer sin arbetsbelastning utifrån krav-kontroll och stödmodellen?: En kvalitativ studie utförd bland enhetschefer i en mindre kommun i Mellansverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera enhetschefers upplevelse av arbetsrelaterad stress, samt hur stressupplevelsen och balansen på deras privatliv varierade. En kvalitativ metod genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Utifrån syfte och Karaseks och Theorells krav-kontroll och stödmodell utformades fyra frågeställningar. Sex enhetschefer intervjuades och det insamlade materialet analyserades med hjälp av en deduktiv tematisk analys. De fyra huvudtemana: krav på arbetsplatsen, kontroll över arbetssituationen, vikten av socialt stöd samt balansen mellan arbete och privatliv var förutbestämda utifrån teorin. Det övergripande resultatet visade på att respondenterna upplevde höga krav och låg kontroll på arbetsplatsen. Vidare framkom det att det sociala stödet var av stor vikt i respondenternas arbetssituation. Modellens förutsedda stressupplevelse stämde överens med enhetschefernas faktiska stressupplevelse och balansen mellan arbete och privatliv visade sig vara begränsad.

 • Palmqvist Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Johansson, Maja
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av krav, kontroll och socialt stöd: En kvantitativ studie om jämförelsen av att delta i ett introduktionsprogram eller inte2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kvantitativt undersöka om det fanns en skillnad mellan nyutexaminerade sjuksköterskor som deltagit i ett introduktionsprogram jämfört med de som ej gjort det avseende krav, kontroll och socialt stöd. De nyutexaminerade sjuksköterskorna kom från två olika sjukhus där ena gruppen gått ett introduktionsprogram och det andra inte, vidare undersöktes även en grupp sjuksköterskor som arbetat i fem år eller fler från respektive sjukhus. Studien använde sig av enkäten Demand Control Swedish Questionnaire (DCSQ) och besvarades av totalt 104 sjuksköterskor. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna nyutexaminerade sjuksköterskor i deras upplevda psykosociala arbetsmiljö. Den enda signifikanta skillnaden fanns mellan erfarenhetsgrupperna, där de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde högre krav än de sjuksköterskor som arbetat i fem år eller fler. Av resultatet förs sedan en diskussion om en introduktion för de nyutexaminerade sjuksköterskorna bör bestå av ett program eller vara individuellt anpassad.

 • Calles, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Söderlund, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Förhöjd pensionsålder - vad krävs för att orka arbeta längre?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkning lever allt längre och därav har en ny överenskommelse gällande pension utformats för att kunna upprätthålla den svenska ekonomin. Pensionsåldern kommer att höjas och för att äldre ska orka arbeta längre behövs en god arbetsmotivation och rätt förutsättningar. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad äldre arbetstagare upplever som viktigt för att orka och vilja arbeta längre. Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med arbetstagare över 60 år som var yrkesverksamma inom olika branscher. Intervjuerna analyserades med en induktiv tematisk analys. Äldre arbetstagare motiveras framförallt av inre motivationsfaktorer som trivsel på arbetsplatsen och goda relationer till kollegor. Ett fortsatt arbetsliv kan enligt respondenterna också påverkas av delaktighet och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Möjligheten till utveckling i arbetet kan påverkas av de förutsättningar som arbetstagaren ges men arbetstagaren har samtidigt ett eget ansvar att ta till vara på utvecklingsmöjligheterna.

 • Forsberg Fryklund, Emelie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Jonsson, Marcel
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kan en Facebookgrupp påverka dess medlemmar till att bli mer fysiskt aktiv genom socialt stöd?: En kvantitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet (FA) är ett omdiskuterat ämne, speciellt idag när Fysisk inaktivitet blir

  allt vanligare i takt med att användningen av sociala medier ökar. Därför är det

  intressant att undersöka om sociala medier kan inspirera till att vi blir mer fysiskt

  aktiv.

  Syftet med denna studie är att beskriva hur Facebookgruppen Träningsglädje och

  inspiration påverkar medlemmarnas fysiska aktivitet genom socialt stöd. Studiens

  frågeställningar är

  -       Hur upplever medlemmarna i Facebookgruppen Träningsglädje och Inspiration att deras fysiska aktivitet påverkas i samband med emotionellt stöd?

  -       Hur upplever medlemmarna i Facebookgruppen Träningsglädje och Inspiration att deras fysiska aktivitet påverkas i samband med informativt stöd?

  Studien är baserad på en kvantitativ enkätundersökning med deskriptivredovisning. Enkäten bestod av 13 frågor med svarsalternativ.

  Målpopulationen är gruppmedlemmarna i Facebookgruppen Träningsglädje och inspiration. Enkätundersökningen resulterade i 74 respondenter.

  Resultatet visar att hälften av de svarande inte upplever att de påverkats att bli mer FA dock

  upplever majoriteten av de svarande att de fått emotionellt och informativt stöd från

  gruppen. Trots att majoritet inte upplever att de påverkats av gruppen till att bli mer FA så

  upplever cirka 65 procent att de blivit mer FA efter de gått med i Facebookgruppen.

  Slutsatsen visar att majoriteten i Facebookgruppen upplever socialt stöd, men inte i

  samband med FA. Däremot upplever majoriteten att deras FA har ökat efter att de blev

  medlemmar i Facebookgruppen Träningsglädje och inspiration. Ett medlemskap i en

  träningsinspirerad Facebookgrupp kan öka ens fysiska aktivitet.

 • Yuan, Hangjia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Zhang, Hui
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Lishui University, China.
  The prevention of the Ventilator associated pneumonia from the view of registered nurses: A descriptive literature review2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Hansson, Olof
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Johansson, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hjärnskakningar inom professionell ishockey: En kvalitativ studie om hur spelare anser att hjärnskakningar kan förebyggas inom elitishockey2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning/bakgrund: Hjärnskakningar är ett stort problem inom dagens professionella ishockey. Sportens utveckling har lett till att denna allvarliga skadetyp har blivit alltmer vanligt förekommande. Detta har lett till att hjärnskakningar blivit ett väldigt omdiskuterat ämne inom hockeysektorn men även allmänt. Det finns flera anledningar till varför förekomsten av hjärnskakningar är så hög idag, men det saknas åtgärder för att komma tillrätta med problematiken. Denna studie fokuserar på spelarna, eftersom de kommer närmast problemet och därför bör ha bra förslag på preventiva åtgärder.

  Syfte: Hur skulle antalet hjärnskakningar inom svensk elitishockey kunna förebyggas enligt förslag utifrån spelarnas erfarenheter.

  Metod: En kvalitativ metod användes för att skapa en djupare förståelse inom ämnet. Sex semistrukturerade intervjuer utfördes med spelare som spelat minst tre säsonger i SHL. Efter intervjuerna så gjordes en informationsanalys där gemensamma teman hittades.

  Resultat: Den största orsaken till hjärnskakningsproblematiken enligt deltagarna var det höga tempot som är genomgående i dagens ishockey. Deltagarna ansåg även att utbildning har en stor del i problematiken. Spelare bör utbildas i tidigare ålder för att ha mer kunskap när de kommer upp till elitnivå. Det fanns även andra orsaker som nämndes som potentiella anledningar till ökat antal av hjärnskakningar. Ansvar och respekt, bestraffningar, utrustning och bristfällig rehabilitering var ämnen som nämndes av samtliga deltagare. Deltagarna gav flera potentiella lösningar utefter sina egna erfarenheter. Det som ansågs vara viktigast var dock att utbilda unga spelare inom ämnet och att det är viktigt med ansvar och respekt mot andra spelare på isen.

  Konklusion: Samtliga deltagare i studien framförde åsikter om vad som bör göras för att minska antalet hjärnskakningar. En del åtgärder ansågs dock vara betydelsefullare än andra för att skapa en säkrare sport. Något som är viktigt att veta är dock att detta är ett problem som inte går att lösa på en gång. Det finns dock hopp om att i framtiden kunna se en förminskning i antalet hjärnskakningar inom professionell ishockey.

 • Tedenby, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Jonsson, Tilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Skolkuratorers arbete med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp: - en kvalitativ intervjustudie med skolkuratorer inom grundskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur skolkuratorer inom grundskolan arbetar med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Vi ville även studera hur skolkuratorer inom grundskolan kan förbättra arbetet för att fånga upp barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Genom att intervjua sex skolkuratorer samlade vi in material som sedan analyserades med hjälp av systemteorin och stämplingsteorin med begreppet stigmatisering. Resultatet visade att skolkuratorerna tycker det är svårt att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp eftersom barnen upplevs vara osynliga. Resultatet visade även att skolkuratorerna upplever att de har svårt att hinna med det förebyggande arbetet. Avslutningsvis visade resultatet att för att kunna förbättra arbetet med att upptäcka och förebygga sexuella övergrepp mot barn, behöver skolkuratorerna mer kunskap om sexuella övergrepp mot barn, samt mer tid för att kunna skapa relationer till barnen och lyfta ämnet.

 • Mazun, Karina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Ek, Markus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Boken som tar dig till en annan värld: En kvalitativ och narrativ analys av läromedlet Arktibus ögon2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arktibus ögon är ett relativt nytt läsförståelsematerial som utlovar läsglädje och spännande stunder tillsammans i klassrummet, framtaget av Ewa Kalea Ekdahl. Materialet består av en högläsningsbok som ligger till grund för arbetet i elevernas arbetsböcker, en för höst- och en för vårterminen, samt en lärarhandledning. I denna undersökning utförs en genreanalys som ämnar framhäva de genremarkörer som används i högläsningsboken, samt ge exempel på hur textinnehållet kan bidra till skolans värdegrundsarbete. Slutligen sker en analys av funktioner de bilder som återfinns i både högläsningsboken och elevernas arbetsböcker. Resultatet visar tydliga drag av fantasygenren, de diskussionsmöjlighetermöjligheter högläsningsboken bidrar med om demokrati i generella drag samt mänskliga rättigheter i form av kamratskap, samt att analysbilderna har en föreställande funktion.

 • Säll, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Tammelin, Jennifer
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hur pedagoger i fritidshem arbetar med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta del av hur fritidspedagoger arbetar med elever som har en neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i fritidshem. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innefattar olika diagnoser exempelvis ADHD och autismspektrumtillstånd. Det finns olika metoder att hjälpa dessa elever på, som exempelvis bemötandet, inredningen samt miljön på fritidshemmen. Tanken är att det ska vara en skola för alla där alla elever blir inkluderade, oavsett om eleven har en nedsättning eller inte. Som det ser ut idag blir många elever exkluderade på grund av bland annat att eleverna inte klarar av att vara i storgrupp. Undersökningen baseras på en kvalitativ metod med semistrukturerade frågeställningar. Respondenterna använder sig av olika hjälpmedel för att eleverna ska få en lugn effekt samt få en högre koncentrationsförmåga. Vissa skolor får handledning genom stöd från rektor eller en person från en organisation hur personalen ska bemöta dessa elever. Något som genomsyrar resultatet i denna undersökning är tydlighet. Respondenterna anser att de måste vara tydliga för att eleverna ska kunna ta in vad pedagogerna säger samt förstå det.

 • Hallqvist, Susann
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Larsson, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Syften med bild i fritidshem: En kvalitativ intervjustudie med fem lärare i fritidshem2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att bildskapande kan användas på många olika sätt. I fritidshemmet är

  det vanligt att man utgår ifrån läroplanen när man planerar aktiviteter som rör bild.

  Även elevers intressen och behov ligger till grund för hur man arbetar. Utifrån de syften

  pedagoger har med en bildaktivitet formas aktiviteten. Med hjälp av denna studie ville

  vi få en djupare förståelse för varför fritidslärare arbetar med bild. Ämnet har

  undersökts genom intervjuer med fem lärare i fritidshem. Resultatet visar att

  bildaktiviteter i fritidshemmet kan användas för att ge elever utvecklad förståelse för

  människors olika förutsättningar och att elevernas intresse ofta ligger till grund för vilka

  aktiviteter som genomförs. Även pedagogens utbildning i och intresse av bild påverkar

  arbetet.

 • Eby Palm, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Gentrifiering i förtätningsdiskursen: En kritisk diskursanalys av plandokument och mötesprotokoll från Gävle kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förtätning är en stadsplanestrategi som fått stort genomslag i Sverige, men som enligt Bunce (2018), Rådberg (2014) och Boverket (2016a, 2016b) kan medföra gentrifiering. Boverket (2016a, 2016b) har uppmanat till hantering av gentrifiering vid förtätning av centrala områden. Hur förhåller sig kommunal planering till gentrifiering som en av förtätningens konsekvenser? Den här kandidatuppsatsen i samhällsplanering vill påbörja ett svar på den frågan.

  Studien angriper frågan genom en diskursanalytisk fallstudie av plandokument och mötesprotokoll från Gävle kommun. Kommunen studeras därför att förtätning är en huvudstrategi för kommunens bostadsförsörjning i dess översiktsplan från 2017 (Gävle kommun, 2017). Materialet består av utdrag ur planbeskrivningar (Gävle kommun, 2014-2018), översiktsplan för 2030 (Gävle kommun, 2017), riktlinjer för bostadsförsörjning (Gävle kommun, 2013) och mötesprotokoll från kommunala beslutsorgan som hanterat dessa frågor (Gävle kommun 2014-2018).

  Med en kombination av olika diskursanalytiska verktyg och teorier samt ett kodschema plockas centrala teman och värdeladdningar ut ur textmassan, och gentrifiering (i tre betydelser) och dess synonymer eftersöks. Resultatet visar att ämnet gentrifiering förekommer mycket sparsamt i diskursen, och påvisar dessutom att beskrivningar av sociala konsekvenser domineras av positiva ordalag. Resultatet jämförs med Kurzons (2007) och Huckins (2002) kriterier för tystnad och manipulativ tystnad. Därefter dras slutsatsen att diskursen präglas av tystnad i ämnet gentrifiering, och att denna tystnad kan kvalificera sig som manipulativ. Studien föreslår en kombination av rådande stadsbyggnadsideal, kvantitativ målsättning för bostadsbyggande, och lagställda krav som möjlig förklaring, men påtalar behovet av vidare forskning kring den bredare diskursens innehåll och dess orsaker.

 • Eriksson, Tim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Jansson, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  GIS baserad kartering av urbana ekosystemtjänster: Fallstudie av Bomhus, Gävle2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bevarande av ekosystem överlag men i synnerhet i urbana miljöer är en viktigfaktor för att främja människors hälsa, eftersom de bidrar medekosystemtjänster (EST). EST är de funktioner ekosystem har som på någotvis förbättrar miljön för oss människor. Urbaniseringen, som det senasteårhundrandet ökat dramatiskt ser inte ut att avta. Det är också urbaniseringensom är den drivande kraften för markanvändningsförändringar, vilket är detstörsta hotet mot de urbana EST. Att planera rätt bebyggelse på rätt plats ärdärför av största vikt om utbudet och produktionen av de urbana EST inte skaminska eller försvinna. Kunskap om vilka tjänster som produceras, var deproduceras samt i vilken omfattning de produceras kan underlätta förplanerare och beslutsfattare att fatta bättre och mer välgrundade beslut.Syftet med denna studie var att undersöka vilken kapacitet en stadsdel medblandad bebyggelse och markanvändning har att producera de fyra mestkarterade reglerande EST. Målet var att analysera, värdera och karterautbudet av tjänsterna: temperaturreglering, luftrening, flödesreglering ochvattenrening. Studien är en fallstudie av stadsdelen Bomhus i Gävle där vi medfjärranalys av satellitbilder och GIS identifierade vilka marktäcken fanns iområdet. Marktäckena tilldelades sedan ett värde utifrån hur mycket debidrog till varje tjänst. Värdena baserades dels på befintlig forskning ochlitteratur och dels på kunskapen från två tillfrågade experter inom området.Resultatet visar att Bomhus har en hög kapacitet att producera de undersöktatjänsterna, speciellt tjänsterna temperaturreglering och luftrening. Till stordel beror det på att Bomhus har stora ytor av de högt värderademarktäckesklasserna barrskog, vatten och lövskog. Barrskog som visade sigvara den näst största klassen och täckte ca 20% av studieområdet var även denklass som fick högst värde. Våtmark som var den klart minsta klassen men somfick näst högst värde tillsammans med vatten ansågs därför som extra känsligoch bör skyddas vid exploatering. Öppen mark med vegetation som däremotvar den största klassen samtidigt som den erhöll det lägsta värdet ansågs därförsom mest lämplig för exploatering.

 • Höglund, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Björkman, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  För somliga går det bättre än andra: Nyktra alkoholisters väg ut ur beroendet och deras verktyg för att bevara nykterheten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad är nyktra alkoholisters egna upplevelser av vad som bidrar till ett bibehållande av nykterhet och vad försvårar bibehållandet? Den här kvalitativa studien utförd genom intervjuer (n=5) med nyktra alkoholister visade att vilja, nätverk och sysselsättning är viktiga faktorer när det handlar om att bibehålla nykterhet. Faktorer som försvårar bibehållandet av nykterhet är stress, oro och motgångar. Studien är genomförd med fenomenologisk ansats och har inspirerats av den hermeneutiska meningstolkningen där kognitiv- och systemteori har legat till grund för analysen. Slutsatsen i den här studien är att en konsekvent eftervård, anpassad för individen och ett stödjande nätverk är av största vikt vid bevarandet av nykterhet.

 • Sefa, Albijana
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Östergren, Matilda
  Fritidspedagogers arbete med flerspråkiga barn i fritidshemmet: En kvalitativ undersökning om hur fritidspedagoger upplever flerspråkighet i fritidsverksamheten2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I fritidshemmen möts de flerspråkiga barnen av fritidspedagoger och svenskfödda barn. Enligt undersökningar vi tagit del av är det viktigt att bemötandet av de flerspråkiga barnen är genomtänkt och anpassat efter deras behov och kulturer. Det måste också ske med ett stimulerande arbetssätt. Undersökningarna visar även att språket är en förutsättning för att kunna lära sig nya saker, att kunna kommunicera med andra och att kunna stärka sin självkänsla och identitet. Syftet i vår undersökning är att belysa hur fritidspedagoger kan underlätta språkutveckling och integrering i fritidshemmet för flerspråkiga barn. Undersökningen tar reda på vilka arbetssätt som kan användas samt vilka möjligheter kontra vilka hinder som finns med flerspråkigheten i verksamheten. För att få reda på undersökningens alla frågor intervjuades 12 fritidspedagoger som varit verksamma i mer än 3 år. Denna undersökning är en kvalitativ studie. Resultatet visar att arbetssätten varierar hos fritidspedagogerna, men det finns också arbetssätt som de flesta av fritidspedagogerna har gemensamt. Undersökningen visar att det finns fler möjligheter än hinder med flerspråkiga barn i fritidshemmet.

 • Börjesson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Lundkvist, Natalia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  En kvalitativ studie om fritidslärarens reflektioner kring uppdraget att arbeta med IT i fritidshem2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Lindström, Joakim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Maskinteknik.
  Sundkvist, Henrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Maskinteknik.
  Hantering av komponenter till hydraulsystem2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Hudiksvall ligger ett företag som tillverkar och utvecklar hydrauliska gripare för hantering av virke, skrot och byggmateriel. Företagets egentillverkade hydraulcylin-der hade analyserats av Institutet för tillämpad hydraulik i Örnsköldsvik (ITH). Analysen visade att hydraulsystemet innehöll en stor mängd föroreningar. Förore-ningar från tillverkning och montering fanns kvar i griparens hydraulsystem i le-veransklara produkter, vilket indikerade att brister förekom vid hantering och tvätt av komponenter. Därför fanns ett behov av att utreda om den tvättutrustning som användes, klarade av att rengöra komponenter till den nivå, som krävs. Hantering av rengjorda komponenter behövde utredas för att säkerställa att produkterna höll den renlighet som krävdes fram till färdigmontage. Målet med arbetet var att föreslå åt-gärder och rutiner för att minska antalet, och mängden, föroreningar genom bättre tvättmetoder och hanteringsmetoder.

  En teoretiskreferensram skapades genom litteraturstudie av relevanta vetenskapliga artiklar och publikationer. Med syfte att skapa större förståelse om hur hydrauliken påverkas av föroreningar och hur dessa kunde undvikas vid montering av hydraul-komponenter, även tvättmetoder studerades.

  Under arbetet har metoder kombinerats för att kunna genomföra en kartläggning av hanteringen i processflödet. Metoderna som har kombinerats, inom en fallstudie på företaget var, nulägesbeskrivning, observationer och processflödesscheman.

  Resultatet var att den tvättutrustning som användes inte klarade av att leverera den renhet som behövdes. Att företaget, i sitt processflöde, har lång liggtid för färdig-berarbetade komponenter i smutsig miljö. De åtgärder som föreslogs av projekt-gruppen var att byta ut tvättutrustningen och att förvara komponenter dammskyddat.

  Trots användandet av fallstudie kan arbetet vara vägledande för andra företag i lik-nande situationer, vilket medför en viss generaliserbarhet av arbetet, då företaget som fallstudien utförs på antas vara en typisk produktion av hydraulcylindrar.

  Slutsatsen av arbetet var att företaget efter byte av tvättutrustning och genom bättre och dammskyddad förvaring kommer att kunna leverera gripare med en högnivå av renlighet.

 • Breimark, Sophie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Bäcke, Kristina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Kuratorers erfarenheter av arbete med individer som har utmattningssyndrom: “... utmattningspatienter, där är det ingen quick fix …”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftade till att belysa kuratorers erfarenheter av arbete med individer som har utmattningssyndrom. Sju kuratorer inom primärvården intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. Resultatet visade att kuratorernas erfarenheter av orsaker till utmattningssyndrom kunde relateras till både inre och yttre krav. Utmattningssyndromets ökning i samhället beskrevs bero på samhällsförändringar samt att många vill att allting i livet ständigt ska vara på topp. För att identifiera patientens behov beskrevs skattningsinstrument, diagnostisering, alliansbygge och kartläggning som viktiga delar. Avgörande för vilken metod och tillvägagångssätt som används var individens behov, kuratorns bakgrund och personliga egenskaper, den egna organisationen samt utvärdering av behandlingens effekt. Empowerment, KBT, mindfulness och samverkan med andra professionella beskrevs som användbara metoder och tillvägagångssätt i kuratorns arbete med patienter som har utmattningssyndrom. Informanterna beskrev att det tar lång tid för patienter med utmattningssyndrom att återhämta sig och att rutinen 8-10 samtal med patienten ofta inte är tillräckligt.

 • Leijon, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Stibe, Therese
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Tolkanvändning i socialt arbete utifrån socialarbetares perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to analyz the importance of using local interpreters while interacting with clients from a social worker’s perspective. The study where conducted with five qualitative interviews with social workers working in different departments of social services. The result were analyzed based on the communication theory, social constructivism and intersectionality and analyzed with the hermeneutic analysis method. The result has shown that interpreter's presence can affect the conversation due to misunderstanding between client and social worker, it may be longer with interpreter than without. The interpreter and client background variables (ethnicity, class, sex and age) are affected by the fact that there may be contradictions between them. The client's story can be distorted, the client may not dare to talk about sensitive subjects or interpreters may refuse to interpret for the opposite sex.

 • Oliver, Langenberg
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Albin, Andersson
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Mäns attityd till könsbaserad ojämlikhet i arbetslivet och förekomsten av mäns kollektiva skuld gentemot kvinnor.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvantitativa studie var att kartlägga förekomsten av mäns kollektiva skuld gentemot kvinnor i arbetslivet och dess eventuella samvarians med mäns attityd till könsbaserad ojämlikhet på arbetsplatsen. Även skillnader i kollektiv skuld och attityd till könsbaserad ojämlikhet mellan unga (18–41 år) och äldre (42–65 år) män undersöktes. En enkät delades ut till manliga anställda på ett internationellt telekombolag. Enkäten bestod av frågor översatta från Branscombe Collective Guilt Scale (BCGS) som mätte grad av kollektiv skuld samt frågor från Men´s Polarized Gender Thinking Questionnaire (MPGQ) som mätte mäns attityd till könsbaserad ojämlikhet på arbetsplatsen. Resultatet visade att kollektiv skuld hos män förekommer. En signifikant korrelation uppmättes mellan MPGQ och BCGS. Unga män rapporterade signifikant högre grad av kollektiv skuld jämfört med äldre män. Ingen signifikant skillnad uppmättes i attityd mellan grupperna. Denna studie belyser förekomsten av kollektiv skuld, dess koppling till attityd samt ålders inverkan på kollektiv skuld.

 • Ekström, Mikaela
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Holmer, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Medarbetarnas upplevelse av implementeringen av en aktivitetsbaserad kontorstyp2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersökte hur tio anställda hos Försäkringskassan upplevde implementeringen av den aktivitetsbaserade kontorstypen som skedde 2014. Studien genomfördes i form av tio semi-strukturerade intervjuer som analyserades induktivt. Ur detta framkom tre teman: att arbeta aktivitetsbaserat, möjligheten att påverka samt social samvaro, varav de förstnämnda hade ett antal underteman. Slutsatsen av studien blev att Försäkringskassan inte anpassat deras version av ett aktivitetsbaserat kontor efter de arbetsuppgifter många av de anställda utför samt att Försäkringskassan inte behandlade implementeringen som en kontinuerlig process med möjlighet att forma kontorstypen efter hela organisationen.

 • Enzell, Markus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Boman, Mathias
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Stillasittande - en hälsorisk för kontorsarbetare: En kvantitativ studie om hur kontorsarbetare hanterar problematiken som kan uppstå av stillasittande arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den digitala arbetsplatsen är något som blivit allt vanligare och det stillasittande kontorsarbetet har växt explosionsartat. Långvarigt stillasittande har en mängd negativa hälsoeffekter på kroppen samt kan medföra olika typer av belastningsskador. Tidigare forskning belyser vikten av ett ergonomiskt arbetssätt för att undvika de konsekvenser som kan uppstå av ett stillasittande kontorsarbete.

  Syftet

  med denna studie är att undersöka hur kommunalt anställda i Mellansverige med stillasittande kontorsarbete, under arbetstid, hanterar problematiken som kan uppkomma vid ett stillasittande arbete. Detta gjordes genom att undersöka hur och vad de anställda gör under arbetstid för att undvika de konsekvenser som kan uppstå med ett stillasittande arbete.

  Datainsamlingen skedde genom en kvantitativ

  metod i form av online-enkäter. Detta för att det är ett bra sätt att täcka en större grupp människor och det är tidseffektivt. De som deltog valdes ut med hjälp av två kontaktpersoner på två kommuner i Mellansverige . Kontaktpersonerna distribuerade sedan enkäterna till lämplig urvalsgrupp för studiens syfte. Den besvarades av 131 respondenter varav 90 av dem var kvinnor och 41 var män.

  Resultatet

  för studien visade att alla förutom tre personer tar pauser från det stillasittande arbetet i olika utsträckning. Dessa pauser togs i olika former där ta trapporna var den mest förekommande typen av paus i det stillasittande arbetet. Näst intill alla respondenter svarade att de hade tillgång till anpassningsbart bord och stol samt ergonomiska hjälpmedel såsom "roller mouse". Slutsatsen av denna studie visar att antalet pauser under arbetstid är varierande hos de anställda. Vissa respondenter trodde även att långvarigt stillasittande kunde kompenseras med träning på fritiden.

 • Wiklund, Hannah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Vallin, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Användande av sociala träningsapplikationer och dess påverkan på motivation till träning: En kvantitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den fysiska inaktiviteten är något som ständigt ökar bland människor världen över. Därför har många nya innovationer tagits fram, bland annat mobila applikationer i syfte att främja hälsa och fysisk aktivitet genom att uppmuntra människor till rörelse. Syftet med studien var att öka förståelsen för varför personer från 18 år och uppåt väljer att använda sig av sociala träningsapplikationer i samband med konditionsträning, samt hur de upplever att användandet påverkar deras motivation till träning.

  Studien genomfördes med en kvantitativ metod, där datainsamlingen skedde genom en webbaserad enkät för att finna ytlig kunskap från en större population. Enkäten besvarades av 103 respondenter som uppfyllde inklusionskriterierna och nåddes av den genom delning via författarnas privata Facebook-profiler eller i en forumtråd på hemsidan Jogg.se.

  Sammanställningen av resultatet visade att användandet av sociala träningsapplikationer huvudsakligen grundade sig i att användarna loggar och för statistik över sin träning samt håller bättre koll på hur mycket de rör sig. Att logga sin träning var också den fördel som flest respondenter upplevde följt av att kunna tävla mot sig själv. Förekomsten av upplevda nackdelar var få, men bland de som upplevde nackdelar handlade det om att respondenterna kände sig stressade eller dåliga när de presterade sämre än tidigare eller när andra presterade bättre. Avslutningsvis visade resultatet att majoriteten upplever att deras motivation till träning har påverkats av användandet av sociala träningsapplikationer, där merparten av dessa har svarat att motivationen mer eller mindre har ökat.

  Av detta har slutsatsen dragits att de sociala aspekterna av applikationsanvändandet är mindre viktigt. Det skulle också kunna dras paralleller mellan att logga sin träning och att behålla eller öka sin motivation till träning. Vilket på sikt skulle kunna hjälpa personer att motivera sig till rörelse, hålla igång med sin träning eller att sätta upp utmanande målsättningar.

 • Pihlajainen, Juhani
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Fors-Jadin, Victor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Ett glas vin med omtanke: Systembolagets kamp i den svenska alkoholkulturen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Systembolagets externa kommunikation är någonting många i Sverige får ta del av. Deras uppdrag är unikt, då de har monopol på detaljhandeln av alkoholhaltiga drycker i Sverige samt ett uppdrag att sälja med ansvar, utan ett vinstintresse. Denna uppsats har för syfte att belysa hur de har tidigare gått till väga 1960, med Operation Vin och hur de går till väga 2018, med Tack för din omtanke, för att ge klarhet vad gäller deras externa kommunikation. Denna fallstudie är en textanalys med huvudfokus på retorik och strategisk kommunikation med inriktning på hälsa och kultur.

  Systembolaget och staten har en lång historia av kampanjer för att minska alkoholkonsumtionen. Höjda skatter och låg tillgänglighet har varit delar av statens bidrag till alkoholpolitiken. Systembolaget har utöver detta fokuserat på informationskampanjer för att fortsatt hålla den svenska alkoholkonsumtionen låg. Redan från bildandet har de fört kampanjer och informerat svenskarna om alkohol och dess risker. Genom en analys av den senaste och den tidigaste informationsfilmen så uppdagas kulturens vikt i alkoholvanorna i Sverige och hur Systembolaget gått till väga rent kommunikativt. Systembolaget nyttjar sig av reklamliknande element som agerar varumärkesstärkande och detta kan göra att informationskampanjerna kan tolkas som reklamfilm.

  Det som uppdagades under analysen var att Systembolagets problematik var uppenbart annan 2018 än 1960, dock var uppdraget oförändrat. Varumärkesstärkande kommunikation och bibehållandet av ett högt anseende stod i fokus, i jämförelse med Operation vin där problemet var hög brännvinskonsumtion bland det svenska folket.