hig.sePublikasjoner
12 1 - 50 of 52
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Larsson, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Widmark, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  "Hur ser verkligheten ut?": Socialarbetare på individ- och familjeomsorgens (IFO) upplevelser av rutiner och riktlinjer kring hot och våld på arbetsplatsen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine social workers view on the implementation of routines and guidelines related to workplace violence. How it is prevented and their thoughts about how the routines and guidelines around this subject are working from paper to practice. Violence is a general problem, although it´s more pronounced in organisations with close contact with clients. Laws regarding workplace state that both employers and employees are obligated to see to that the prevention work is fulfilled. The essay aims to find out if this is working in the real life or what the problem could be if it´s not working. The research approach of this study is qualitative and four semi-structured interviews are used. The obvious results were that there are flaws in the staff's knowledge of their own guidelines and action plans. The staff perceived that the workplace offers training about workplace violence and that there are meetings revolving around this subject but nonetheless they felt insecure about what to really do if a situation of violence occurs. The social workers also admitted that none of them had read the documents for prevention work. Although the workplace has clear routines and guidelines, much more work needs to be done to engage the employees and make everyone work together.

 • Larsson, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Sörman, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Kvinnorna och SKAM: En kvalitativ studie om hur kvinnorna porträtteras i den norska tv-serien SKAM2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen kommer att utreda hur kvinnor porträtteras i den norska tv-serien SKAM. Serien SKAM har varit en av de senaste årens största succé när det kommer till tv-serier. Serien har fått både kritik och hyllningar under de senaste åren. En stor del av kritiken som riktats mot SKAM handlar om hur serien porträtterar kvinnorna. Uppsatsen vill undersöka om den kritiken har en poäng. Frågorna vi ställde för att få fram resultatet var;

  -          Hur framställs de unga kvinnornas relation till killar och kärlek?

  -          Hur framställs de unga kvinnorna utifrån sitt utseende och beteende?

  Analysen har olika feministiska filmteorier som utgångspunkt, och semiotiken som metod. Feministisk filmanalys är ett relativt behandlat område men eftersom att SKAM är en så pass ny serie som inte många skrivit om så hoppas vi att den kan bidra med någonting nytt inom området. Serien SKAM är unik på grund av sina långa scener och användning av sociala medier i handlingen. När en serie blir så pass framgångsrik, så finns det en stor chans till att den påverkar samhället på något sätt. Det kan också vara så att serien också på något sätt speglar olika föreställningar i samhället. Det är anledningen till varför vi tyckte att SKAM var en relevant serie att analysera.

  Resultatet visade oss att kvinnor i SKAM blir porträtterade väldigt olika utifrån hur de ser ut. Kvinnornas relation till killar och kärlek var också mycket olika beroende på hur nära de var normen för hur en kvinna ska se ut. Noora, som är kvinnan närmast det perfekta utseendet, får den populäraste killen i skolan. Chis, som är den kvinnan som dock är längst ifrån det perfekta utseendet, blir porträtterad som motbjudande och överdriven i sin sexualitet. Det framställs som att ingen karaktär i serien tar hennes känslor på allvar.

 • Cannavá, Catharina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Salvo, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Metodik för analys och förbättring av företags mål2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: För företags lönsamhet och konkurrenskraft är upprättandet av bra

  övergripande och operativa mål viktigt. De flesta företag saknar dock viktiga mål

  i verksamheten och det har inte påträffats någon metodik för analys och förbättring

  av företags övergripande och operativa mål. Studiens syfte är att ta fram en

  metodik för analys och förbättring av företags utformning av övergripande och

  operativa mål.

  Metod: En fallstudie med ett abduktivt tillvägagångssätt har tillämpats i studien.

  För att besvara studiens syfte och frågeställningar gjordes en litteraturgenomgång

  och empirisk insamling under studiens tidsperiod. Litteraturgenomgången formade

  den teoretiska referensramen och den empiriska datainsamlingen kartlagde

  en nulägesbild över fallföretaget, empirin bestod av 16 semistrukturerade intervjuer

  samt 5 observationer. En analys av den teori och empiri som samlats in ligger

  till grund för den metodik som utformades.

  Metodiken: Den framtagna metodiken består av tre faser, nuläge, analys och förbättringsförslag. Inledningsvis ska insamling av hur det ser ut idag på företaget

  ske. Därefter analyseras vad som kan förbättras med hänsyn till betydelsefulla

  faktorer så som: om det finns multidimensionella övergripande mål, om det finns

  ett samband mellan övergripande och operativa mål, samt om människan har tagits

  i beaktande vid utformandet av mål och mätningar. Slutligen ges förbättringsförslag

  till företaget grundat i utförd analys.

  Slutsats: Studiens teoretiska bidrag är den framtagna metodiken samt väsentliga

  aspekter inom metodiken. Det praktiska bidraget till Företaget AB är en unik rapport,

  vars konkreta förbättringsförslag presenteras i ett skiljt kapitel. För att utvärdera

  metodikens användbarhet och nyttan med fortsatta metodikstudier, så behöver

  metodiken tillämpas och utvärderas på ett eller flera företag.

 • Lundberg, Gabriella
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Norin, Josefine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  En hårfin skillnad mellan urval och censur: En analys av censurdebatten 2012 angående Tintin i Kongo2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med undersökningen har varit att analysera censurdebatten kring Tintin i Kongo från 2012. Med utgångspunkt från argumentet att barn måste skyddas från kontroversiell litteratur har vi framför allt varit intresserade av att förstå hur nyanser av debatten skapats genom den argumentation och det språkbruk som debattörerna har använt sig av.  

  Teoretiska utgångspunkter: Dagordningsteori. Gestaltningsteori.

  Frågeställningar:

  1. På vilka sätt är debatten kring Tintin, censur och barns förmåga att hantera kontroversiell litteratur intressant för vår förståelse av hur vi använder språk för att kommunicera?
  2. Vilka uttalar sig i debatten kring censuren av Tintin?
  3. Vilka argument används?
  4. Vilka är några vanligt förekommande teman i böcker för barn mellan 6-9 år 2017?

   

  Metod: Vårt tillvägagångssätt för att kunna besvara frågorna har varit att använda oss av textanalys.

  Material: Vi har till vår undersökning valt att analysera artiklar. Urvalet har skett från de två dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen.

  Resultat: Det gör skillnad vilka ord vi använder och hur. Ord är makt och avslöjar normer i samhället.

 • Björkholm, Richard
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Hur uppfattar föräldrar Babblarna som fenomen?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks det hur föräldrar uppfattar Babblarna som leksak och pedagogiskt medel, Babblarna är ett barnmedium riktat till barn dock köps Babblarna av föräldrarna som övertygas av dess narrativ av olika skäl. En receptionsanalys med intervjuer och ett fältarbete med bloggar och forum genomfördes. Resultatet av detta analyseras sedan genom en dekonstruktion samt genom att applicera olika tolkningar efter Kim Schröders flerdimensionella teori. Detta tolkades sedan i samband med en definition av vad föräldraskap är. Slutsatsen blev att föräldrarna uppfattade uttrycket pedagogiskt efter sin egen tolkningsram och att Babblarna var positivt efter hur deras barn reagerade, i slutändan kan förälderns resonemang tolkas som en kamp mellan barnets glädje och förälderns förnuft.

 • Eriksson, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Hästen följer en: En kvalitativ studie om behandlares upplevelse av hästunderstödd psykosocial terapi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur behandlare inom olika professioner använt sig av hästunderstödd terapi, som en del av en terapeutisk behandling. Detta för att se om behandlarna kunde märka en förändring hos deltagaren. Examensarbetet baserades på kvalitativ metod där fyra telefonintervjuer genomförts med personer som arbetar med hästar i terapeutisk behandling.

  Resultaten visade att behandlarna upplevde att hästarna kunde hjälpa till med samspelet mellan behandlare och deltagare. Det framkom att behandlarna upplevde att det skedde genom ett icke-verbalt deltagande från hästen i samspel med behandlaren och den som deltog. Deltagarna fick en möjlighet att skapa mening med hjälp av vardagliga rutiner och strukturer. Del kunde känna tillit till andra, samt började våga skapa relationer med andra människor vilket gav en känsla av förhållande till samhället.

  Samtliga behandlare menade att det var svårt att avgöra vad som hade skapat en förändring. Gemensamt var behandlarnas upplevelse av en positiv förändring hos flertalet av deltagarna.

 • Bylund, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Graham, Louise
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Att kommunicera genom logotyp: ”The boobie necklace effect”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Att utformning av logotyp har stor vikt för företagets identitet är allmän känt, men detär minst lika viktigt för ett företag att ha en logotyp som kan förmedla deras budskap ut tillkonsument. Syftet med detta arbete blev därmed att analysera hur de atmosfäriska stimulivariabler,färg, typografi och symbol, påverkar konsumentens uppfattning av logotypensavsedda kundbudskap inom tjänsteföretag.

  Metod: Detta arbete grundades på ”mixed methods”, vilket är en kombination av kvalitativoch kvantitativ forskningsmetod. Den empiriska undersökningen skedde genom fyra styckensemistrukturerade intervjuer och därefter genomfördes en webbaserad enkätundersökning.Informationen som framställdes från intervjuerna användes för att utformaenkätundersökningen, och den population enkätundersökningen omfattades uppgick tillungefär 5 695 respondenter. Sedan analyserades inkomna enkätsvar med hjälp av enkorrelationsanalys och en klusteranalys, som skapades i programmet SPSS, och jämfördesmed tidigare teori samt företagens intervjuer.

  Resultat & slutsats: Företag kan ha budskap med goda motiveringar bakom dem, men trotsdetta finns svårigheter för respondenter att uppfatta dessa budskap genom endast en logotyp.Det är därför mycket möjligt att mer än en ensam logotyp behövs för att dessa budskap ska nåhela vägen fram, exempelvis en symbol eller slogan. Respondenterna uppfattar en logotypsom lättare att komma ihåg de gånger som färgen sticker ut, typsnittet är “utöver det vanliga”eller när logotypen innehåller en symbol.

  Examensarbetets bidrag: Undersökningens genomförande har tillfört både praktiska ochteoretiska bidrag, framförallt inom forskning som berör färg och typografi i logotypen. Bland annat har undersökningen visat att företag med god eftertanke och välmotiverade val kanförmedla flera budskap och deras affärsidé ut till konsument. Detta visar på att det inte endastär företags fysiska agerande som är av betydelse, utan lika stor del av konsumentensuppfattning om företaget ligger i företagets grafiska marknadsföring utåt.

  Förslag till fortsatt forskning: Ytterligare forskning kring de atmosfäriska stimulivariablernafärg, typografi och symboler i den grafiska profilen behövs. Att då undersökavilka färger som klassificeras som varma, kalla och neutrala inom olika områden, såsomSverige, Norden, Skandinavien och Europa, hade varit relevant. Likaså hade undersökning avi vilken utsträckning typsnitt med normal tjocklek och fet tjocklek påverkar läsbarheten varitintressant.

 • Sheikh, Mehkar
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  English Language Learning Motivation of First Generation Immigrant Students from Low Socio-Economic Background in Swedish Secondary Schools2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study explores the factors that influence the English language learning motivation of first generation immigrant students from a low socio-economic class in the city of Växjö, Sweden. Qualitative research methods are applied and semi-structured, in-depth individual as well as group interviews are used to collect the empirical data. The results indicate that students from socio-economically disadvantaged background feel excluded from the society and lack intrinsic motivation to learn English. This lack of motivation is explained in connection with their socio-economic background and the roadblocks currently existing in the Swedish education policy. The findings are analyzed using a theoretical framework consisting of Maslow’s hierarchy of needs, social comparison theory and some aspects of intrinsic and extrinsic motivation. A concluding discussion is presented in the end.

 • Bolsöy, Alfred
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Thelin, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Håkansson, Nils
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Lageromsättning i EMS-branschen: En fallstudie om kund- och leverantörsförhållanden2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Most producing companies aim to reduce tied up capital, which is meant to increase inventory turnover. In this study, an EMS (Electronic manufacturing service) -company, a contract manufacturer, will be studied. The company does not own the products themselves, but is a service company that manufactures to customers. The business has a problem that existed for a long period of time, they have a low inventory turnover among their component inventory. The company therefore wants to increase its inventory turnover in order to reduce its tied-up capital. The aim is to develop knowledge about supplier and customer relationships that affect the stock turnover rate in component stocks. In order to make calculations, it is profitable for the company to order materials multiple times for increased inventory turnover or fewer times to keep down the order cost. Case study is based on qualitative data in the form of interviews and observations. A large part of this study is also based on quantitative data from the company's MRP (material requirements planning) system. The literature is based on articles that deals with key concepts such as EOQ (economic order quantity), customer and supplier relationships. The conclusion of this study suggests that the company should use EOQ to reduce overall order cost while reducing the tied-up capital.

 • Daklallah, Rayan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Persson, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Förorten som socialt problem?: Förortsungdomars egen beskrivning av sin verklighet i bostadsområdet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the perspective of suburban youths on their residential are. This research is based upon qualitative interviews. In order to analyse the qualitative interviews that will be conducted, two theories will be implemented. To achieve the highest quality results, different theories will be applied to suit the purpose of this study. Our informants are three male and three females aged 18-19, living in a suburban area of south Stockholm.

  The results in this study have highlighted that young people in suburban areas have both positive and negative image of their residential areas. The youths believe that the society have attributed bad conceptions towards them. Even though they don’t agree with the society, the youths do not seem to see light in the future for the area.

 • Mahmoudi, Mahdi
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Jeborn, Linus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Förtätning och blandade boendemiljöers påverkan på bostadssegregation: En exempelstudie i Rinkeby2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bostadssegregationens problematiska omfattning i miljonprogramsområden medför många negativa konsekvenser och skapar därmed enorma utmaningar för samhällsplanerare. Fysisk förtätning har utvecklats till ett stadsplaneringsideal för hållbara städer, vilket denna studie har valt att fokusera på. Syftet med studien är att analysera hur förtätning kan minska bostadssegregationen i Stockholmsförorten Rinkeby, samt studera hur detta ideal fungerar ihop med en faktor som blandade boendemiljöer.

   

  Arbetet tog form efter en fallstudie, där olika empiriska data samlades in. Intervjuer med kunniga aktörer inom samhällsplanering genomfördes för att få en bättre inblick i ämnena fysisk förtätning och bostadssegregation. Inför studien på plats i Rinkeby utformades en analysmatris för att på ett strukturerat sätt kunna analysera samtliga Stockholmsförorter som besöktes. Därefter utfördes två gåturer i det utvalda området Rinkeby och en gåtur i Tensta, Bredäng och Vårberg, för att få en sammanhängande och fysisk bild över dessa miljonprogramsområden.

   

  Genom analyser av tidigare forskning, och de egna resultaten, framkommer det att blandade boendemiljöer är den faktorn som är mest optimal ihop med fysisk förtätning. Studien visar att fysisk förtätning bör fungera som ett verktyg, snarare än att som en ensam beståndsdel försöka motverka bostadssegregation. Blandade boendemiljöer motverkar polarisering samt segregation, och skapar förutsättningar för de boende att stanna kvar i sina områden och göra bostadskarriär, istället för att flytta till andra stadsdelar.

   

  Genom förtätning undviks rivning och onödiga efterkommande kostnader för samhället, vilket gör att fysisk förtätning ihop med blandade boendemiljöer förblir det ultimata verktyget för att kunna motverka bostadssegregation i Rinkeby.

 • Johnson, EHIGIE
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Karley, Jesse
  Impact of service quality on  customer satisfaction2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: Impact of service quality on customer satisfaction. Case study: Liberia Revenue Authority

  Level: Master Thesis in Business Administration

  Author: Ehigie Clifford Johnson, Jesse S. Karlay

  Supervisor: Maria Fregidou-Malama

  Examiner: Akmal Hyder

  Date: May 2018

   

  Aim: The aim of this study is to analyse how service quality affects customer satisfaction.

  Method: To fulfil the aim of this study, an inductive qualitative research method was employed. .

  Results and conclusions: Responsiveness, empathy and assurance are influential to customer satisfaction. Price of service is the most influential variable on customer satisfaction. . The digitalization of taxation services fosters the likelihood of taxpayers paying their taxes on time and consistently.

  Suggestions for future research: We recommend future research on the impact of e-tax payment on revenue generation in Liberia Revenue Authority. We suggest a similar kind of research be conducted in other governmental organizations in developing countries. Finally, we suggest a future research on the impact of culture on service quality in government organizations.

   

  Contributions of the thesis: This thesis has shown that the most influential service quality dimension on customer satisfaction are responsiveness, empathy and assurance. This is in contrast to empathy, reliability and assurance as observed by Khan & Fashi (2014); Kaura, Datta & Vyas (2012); Naidoo (2011, 2014); Jayasundara et al.(2009); Aga & Safakli (2007) and Ismail et al.(2006). .. This thesis also shows that price of service is the most influential variable on customer satisfaction in developing nations.

   

  Keywords:  Servqual, Liberia Revenue Authority, Enterprise resource planning, , Service quality and Customer satisfaction

 • CHEN, JIE
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Caicedo, Camilo
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Understanding quality guanxi in China- A study on Vigor group2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to understand how trust influence quality Guanxi in the Chinese business context.

   

  Method: An inductive qualitative research method is adopted in this study; a single case study, interview questions and semi-structured interviews are applied to collect primary data.

   

  Result & Conclusions: Quality Guanxi needs to build deep trust by combining cognition- and affect-based trust together in Chinese business context.  Meanwhile, Renqing gradually builds Ganqing (affection) through reciprocal behavior and empathy, and eventually leads to affect-based trust in Guanxi networks. Furthermore, cognition-based trust could be understood as initial trust in Guanxi networks.

   

  Suggestions for future research: Due to the limited number of interviews, the result and conclusion of this study is based on only one company (Vigor) and one country (China) perspective. Therefore generalization cannot be achieved. For further studies on this field, it is necessary to increase the scope and number of interviews, such as different industries, different positions, etc.

   

  Contribution of the thesis: This study contributes to the further understanding of Guanxi as a unique way of developing business relationships in China from the perspective of trust.  It shows how the quality Guanxi can be developed by deep trust relying on cognition- and affect-based trust. 

 • Sandberg, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Intuition och analys: En jämförelse av PUT och COPD ur ett beslutsanalytiskt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete jämför två militära besluts- och planeringsmodeller ur ett beslutsanalytiskt perspektiv. För att åstadkomma denna jämförelse undersöks den militära kontext som modellerna verkar i samt det i litteraturen etablerade beslutsteoretiska och beslutsanalytiska ramverket. De militära beslutsmodellerna beskrivs och jämförs därefter utifrån allmänna beslutsanalytiska principer, här representerade av den så kallade PrOACT-modellen. Utkomsten av jämförelsen svarar på frågan hur de militära modellerna förhåller sig till de etablerade teorierna. Därefter jämförs de två militära beslutsmodellerna, PUT och COPD, för att identifiera likheter och skillnader. Avslutningsvis förs en diskussion om de två militära metoderna och deras roll i beslutsanalys och militärt beslutsfattande. Arbetet konstaterar att både PUT och COPD förhåller sig väl till etablerad beslutsanalys. Analogt med detta så har PUT och COPD så stora likheter att det borde vara effektivare att behandla dem som en enhetlig modell med olika verktyg för olika tillämpningar. 

 • Yang, Frank
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Goldman, Mattias
  Fores.
  Lagercrantz, Jakob
  2030 secretariat.
  Sustainable Mobility the Chinese Way: Opportunities for European coopeartion and inspiration2018 (oppl. 1)Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The book introduces China's endeavours in sustainable mobility to combat climate change and ease air pollution, including electric vehicles, high-speed rail, shared bikes and cars, etc. Suggestions are given on how Europe and China can learn from each other for a more sustainable world.

 • Mensah, Michael
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Nakkazi, Grace
  Distribution center location decision making: A case study of Melcom Ghana limited2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Bergsten, Eva L.
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Occupational and Environmental Medicine, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Sweden .
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Kwak, Lydia
  Unit of Intervention and Implementation Research for worker health, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Vingård, Eva
  Occupational and Environmental Medicine, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Sweden .
  Daily shoulder pain and its associations with biomechanical and psychosocial factors among Swedish flight baggage handlers2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Yoo, Alexander
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Design och formgivning.
  Studie om produktutveckling i praktiken2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag utforskat vissa moment berörande produktutveckling genom praktiskt utförande. Jag har fokuserat på tillverkning, då både samarbete och kommunikation är för mig (studerande) outforskade faktorer som påverkar ett produktutvecklingsprojekt. Detta är förhoppningsvis av intresse för andra studenter då det är viktigt att kunna hantera och förstå hur kommunikation och samarbete kan påverka. Det framstår att erfarenhet och kunskap berörande detta var en brist hos designstudenter. I detta arbete har jag utforskat olika tillverkningsmöjligheter utifrån tillgänglighet och kostnader. Via kontakt och samarbete med olika industrier och hantverkare har jag utvecklat olika idéer som slutligen har resulterat i ett produktkoncept. Fokus i detta arbete ligger inte på det kreativa arbetet som berör idégenerering, utan på det som faktiskt händer när produkter skall bli till på riktigt (utföras i praktiken). Tillverkningskostnader har begränsats av en utsatt prisklass utmärkt efter en marknadsanalys. Jag har utgått från att utveckla ett produktkoncept för ett cykelmontage i hemmet. Detta är en inredningsdetalj som är avsedd att ge cykeln en dedikerad plats i hemmet. Liknande produkter finns redan på marknaden, även företag som enbart fokuserar på att göra ”cykelmöbler” finns. I början av projektet försökte jag hitta medel för att tillverka ett cykelmontage som jag sen tidigare formgivit. Jag insåg snabbt att det var för dyrt att tillverka då konceptet fick möta verkliga krav berörande tillverkningskostnader. Jag fick under projektet nysta in en kompakt designprocess som inte tillfullo framstår i denna rapport. Jag har istället fokuserat på det som rapporten var avsedd för, att utforskat vissa moment berörande produktutveckling genom praktiskt utförande. Detta arbete har gett mig insikter berörande samarbete, kommunikation och sekretess. Jag hoppas att detta är intressant läsning framförallt för dig som aldrig har tagit steget som kommer efter konceptet och själva idén av en produkt.

 • Bjärntoft, Sofie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Hallman, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Larsson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Jahncke, Helena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Flexible work: Occupational determinants of work-life balance2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Jauregui Prada, Asier
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Preliminary design of an off-grid photovoltaic system for smallholder water pumping in Sub-Saharan Africa2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sub-Saharan Africa is the region in the world that suffers the most from poverty and its worst effects: hunger, lack of water and diseases. And the problem is not even decreasing: in the past years there has been a peak in undernourishment in the continent. Furthermore, according to ongoing research, the area is expected to be one of the most affected by climate change.

  A solution that tackles at the same time water scarcity, diseases, hunger and greenhouse gas emissions is urgent. Luckily, with the development in the past years of the solar photovoltaic and battery technologies, these solutions can now compete head-to-head with fossil-fuelled pumps. Indeed, the photovoltaic water pump (PVWP) is becoming the preferred solution for locals and NGOs, enabling a cheaper, less pollutant and more self-sustainable growth vector.

  In this thesis, a PVWP system is pre-designed. This means that the effect of the different variables over the system are studied, without aiming to design any specific system. However, the calculations are done with the climatic conditions of Fada N’gourma (Burkina Faso) as an example.

  To start, the importance of water for basic supply, sanitation and agriculture is researched through reviewing existing literature. The specific advantages of an advanced method of irrigation such as drip irrigation are also investigated.

  To continue, the analysis of the influence of each parameter intervening in the system is undertaken. First, a method to calculate the watering needs of the plants (through the concept of evapotranspiration), and simultaneously the passive self-regulation of PVWP systems for irrigation purposes is analysed. Second, the possibility to calculate faithfully the optimal angle with only climatic values and the size of the orchard is demonstrated. Third, a model to obtain the optimal diameter of the pipes through the optimisation of the cost is elaborated. The specific influence of the pump efficiency in this process is also explored. Fourth, an analysis on the effect in the system resilience to weather changes depending on the different starting dates for planting the crops is done.

  To finish, some considerations and a preliminary design are made. The option of implementing a storage system is discussed, with advantages of the batteries and the water tank. A quick economical evaluation done, leading to the conclusion that a PVWP system of the characteristics studied is viable under most of the circumstances.

 • Mixter, Susanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Hallman, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Alternations between physical and mental tasks – a viable option for job rotation?2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Karlborg, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Koppling mellan lagerstorlek och informationshantering i en organisation med varierande lagerbehov: Fallstudie2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Lundin, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Erik, Danö
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Uppdatering av baskarta med UAS-fotogrammetri i del av Furuvik2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att uppdatera Gävle kommuns baskarta för området Furuviks camping. Området har genomgått stora förändringar, bland annat har campingen flyttats på grund av ombyggnation av väg och järnväg. Genom användning av UAS och flygfotografering samt framställning av ortofotomosaik i programvaran PhotoScan samt kontrollmätningar i fält har baskartan uppdaterats.

  UAS är förkortningen för “unmanned aerial system” eller “obemannat flygsystem”. Idag används UAS-teknik i större utsträckning än tidigare för att ta fram underlag till kartframställning av olika kartprodukter. Användningen av UAS har visat sig vara både effektivt och billigt.

  Innan flygning kunde genomföras placerades flygsignaler ut med god spridning i terrängen. Flygsignalerna mättes in med Global Navigation Satellite System (GNSS) nätverks-real time kinematic (N-RTK). Detta gjordes i två omgångar för att undvika tidskorrelation hos satelliterna. När flygfotograferingen var färdig bearbetades bilderna i PhotoScan där blockutjämning samt georeferering genomfördes.

  Vid bearbetningen i PhotoScan upptäcktes att en del bilder blivit överexponerade pga. skiftande väderlek under dagen för flygningen. Dessa bilder gick därför inte att använda vid georeferering.

  Därefter användes ortofotomosaiken till kartering av de nytillkomna objekten i baskartan. Detta gjordes i ArcMap med hjälp av Gävle kommuns kartmanér.

  Slutligen genomfördes en kartkontroll på befintliga objekt samt digitaliserade objekt utifrån ortofotot för att säkerställa kvalitén av den uppdaterade baskartan. Jämförelser av Gävle kommuns objekt (kontrollpunkter 1–5) visade att alla punkter låg inom toleransen på 0,050 m i lägesosäkerhet. Jämförelsen av de objekt som digitaliserats med hjälp av ortofotmosaiken (kontrollpunkter 6–15) visade att två av punkterna marginellt överskred toleransen på 0,050 m.

 • Ericson, Joakim
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Möbiustransformationer ur ett Euklidiskt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete kommer vi titta på möbiustransformationer samt klassisk Euklidisk geometri i planet. Vartefter vi kommer titta närmare på deras relation och se att mycket av det vi gör med möbiustransformationer kan vi göra med Euklidisk geometri. Slutligen kommer vi titta på Inversioner och några specifika inversionsproblem.

 • Nilsson, Marcus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Lindström, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Placering av Phase Change Material i en yttervägg för minskning av köpt energi?: Fallstududie Ljusbo prototyphus2018Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle använder vi stora mängder energi och denna energi kommer huvudsakligen från fossila bränslen. Byggnadssektorn står för ca 40% av den totala energianvändningen och den termiska komforten har stor betydelse för hur mycket energi vi använder till byggnaden. Resultat från tidigare forskning visar att fasomvandlingsmaterial (PCM) kan lagra värme och kyla och på så sätt balansera temperaturen i en byggnad så att den termiska komforten blir bättre. Dagens samhälle är beroende av att förnybara energikällor skall börja användas för att främja en hållbar utveckling. Genom att sammankoppla PCM med solenergi skulle en hållbar energikälla kunna uppnås. Ljusbo Green Building satsar på att bli ett så kallat plushus, där man producerar mer energi än vad som görs av med.

  Syftet med studien var att studera om PCM kan bidra till att minska en byggnads energianvändning genom att placera ett PCM i ytterväggkonstruktion. Frågeställningen var om energibehovet minskar till byggnaden genom att inkludera PCM i en vägg enligt Ljusbos standard? Med simuleringar i COMSOL Multiphysics 5.3 utförs en fallstudie på Ljusbos prototypbyggnad för att se om ett PCM-material som placeras i en ytterväggkonstruktion kan minska energianvändningen hos byggnaden. PCM-materialet värms med varm uteluft dagtid eller soluppvärmd uteluft, så att värmen som tillförts uteluften minskar transmissionsförlusten genom ytterväggen.

  Resultatet visar att då PCM placeras i mitten av en yttervägg minskar värmeflödet från byggnaden under kallare perioder då uppvärmd luft tillförs i väggen. Det ger samma effekt oberoende på vilken fasförändringstemperatur som väljs på PCM:et. Studiens slutsats var att PCM kan minska värmeflödet från byggnaden under kallare perioder, men ger ingen effekt under varmare perioder. 

 • Jägerstedt, Adam
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Utveckling av ett onlinebokningssystem för besöksnäringen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De digitala tjänsterna växter och tar allt mer plats i vår vardag, näst intill 100 procent av den svenska befolkningen besöker internet och många av dem gör det via mobiltelefonen. Samhällsutvecklingen blir således att tjänster som tidigare ägt rum i det fysiska förflyttas till det digitala.

  DL Systems AB grundat 1995 med kontor i Söderhamn, har utvecklat bokningssystemet DLBOOKIT som i sin tur används av kunder inom besöksnäringen av skidorter och stugbyar i Sverige. Bokningssystemet var ett av det första i sitt slag, men inom en ständigt utvecklande bransch står DL Systems AB inför nya utmaningar. Detta examensarbete handlar om att undersöka och utvärdera det nuvarande bokningssystemet och därefter utveckla ett nytt användargränssnitt för mobilanpassad webb, där användarens upplevelse ligger i fokus. Den initiala researchen tyder på att många föredrar att boka och genomföra stora köp via en dator, eftersom denna enhet inbringar pålitlighet och ger god översikt.

  Men den mobila enheten har dold potential som detta examensarbete ämnar att utforska. Ett förslag på användargränssnitt presenteras visuellt och till grund för utformningen ligger värdeorden översikt, jämföra och trygghet som genomsyrar det slutgiltiga konceptet.

 • Larsson, Pontus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Maskinteknik.
  Effektivisering av ett internt produktionsflöde: En fallstudie hos ett tillverkande företags bättringsflöde i ett måleri2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Effektiviseringar inom företagen är en viktig del för företagens överlevnad, under de senaste decennierna har intresset för effektiva materialflöden ökat allt mer. Genom att ständigt effektivisera sparar företagen både tid och pengar. Denna studie fokuserar på att effektivisera ett produktionsflöde i ett företag.

  En litteraturstudie genomfördes för att lyfta fram olika nyckelfaktorer för en effektiv process, skapa förståelse för olika begrep och lade grunden för olika typer av analyser som senare används i studien. För att få en helhetsbild av den verkliga processen som skall studeras användes fallstudie som metod vilket innefattar intervjuer och observationer.

  Tre förslag på nya produktionsflöden arbetades fram genom att granska de nyckelfaktorer som togs fram under litteraturstudien, genom analysen av intervjuerna och analysen av observationerna. Faktorer som även beaktades var hur dessa nyckelfaktorer påverkar varandra. Förslagen utvärderades genom en Pugh-matris där ett av förslagen framträdde som det starkaste, som sedan rekommenderas till fallföretaget. Det rekommenderade produktionsflödet förväntas minska ledtiden från nuvarande produktionsflöden vilket är 114 respektive 196 minuter till den nya beräknade ledtiden på tolv minuter för respektive flöde. Med det rekommenderade produktionsflödet reduceras tiden för både transporter och hantering av detaljerna och detta motsvarar en minskning på 4,25 personer, vilka kan frigöras för andra arbetsuppgifter inom företaget samt att det frigörs mer uppställningsyta för inkommande gods.

 • Izgi, Yusuf
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hur nyanlända elever integreras i svenska skolan och fritidsverksamheten: En kvalitativ studie om hur mottagande av nyanlända elever kan se ut i två aktiva skolverksamheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I fritidshemmet och skola så möter pedagoger en hel del svårigheter med att integrera nyanlända elever, syftet med denna studie är att undersöka hur mottagandet av nyanlända elever kan se ut i skola och fritidsverksamheten. För att få en bättre inblick i hur mottagande av nyanlända elever kan se ut så har skolpsykolog, pedagoger och lärare ställt upp på intervjuer, dessa intervjuer spelas in på band och transkriberas på papper. 

  Vi kan tydligt se att läroplanens samt styrdokumentens krav inte tillgodoses för alla nyanlända elever. Pedagoger och lärare finner stora svårigheter i att finna vägar till att integrera nyanlända elever i skolan och på fritids. Stort ansvar har visat sig ligga på ansvariga skolas rektorer som ska fatta beslut om hur mottagandet ska ske, mottagandet innebär för vissa skolor tillfälliga lösningar medan andra skolor tillgodoser nyanlända elever med steg för steg process för att integrera nyanlända elever på skola och fritidsverksamheten. Kvaliteten i undervisningen brister när extra anpassning och tydlig röd tråd saknas

 • Hedin, Ingrid
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Undersökning av möjliga faktorer till effektivisering av informations- och materialflöden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Till följd av ökande krav från kunder blir dagens konkurrenssituation på marknaden allt hårdare för företag. Dessa krav bidrar till att företagen måste satsa på ökad effektivitet och långsiktig lönsamhet. Lean är ett känt begrepp inom industrin som vid implementering syftar till att reducerar eller eliminera slöseri i informations- och materialflöden vilket leder till effektivisering. Denna studie bygger på ett problem som existerar i ett flertal informations- och materialflöden i en processindustri. Fallföretaget i denna studie är Iggesund Paperboard som önskar klarhet angående flödena samt minskade ledtider och lagernivåer. Syftet med studien är att undersöka hur internt materialflöde samt beställning och prognostisering av material kan effektiviseras för att reducera ledtid och lagernivåer. Studien utfördes genom en fallstudie där datainsamling på fallföretaget samlades in genom intervjuer, observationer och dokumentstudier. Parallellt samlades information också in genom litteratur. Datainsamlingen utgjorde sedan underlag till analys och slutsatser för denna studie. Resultatet i form av kartläggningen av informations- och materialflöden visar på ett komplext flöde med många aktiviteter som bidrar till slöseri. Orsakerna till slöseri i flödena är varierande och bidrar till ökade ledtider och lagernivåer. Vid kartläggningen utformades två bilder med två värdeflöden i varje bild som tillsammans med förbättringsförslag kan skapa kontroll och minska ledtider och lagernivåer. Det vetenskapliga bidrag som denna studie frambringar är att utöka kunskapen inom dokumentering och analysering, samt tillämpning av lösningar baserade på filosofin inom Lean, för administrativa arbetsuppgifter. Bidraget är således att kombinera och utföra samma tillämpning på ett informations- och materialflöde i helhet och inte var för sig. Förslag till vidare forskning är att utföra undersökningen som gjort i studien under en längre tidsperiod samt i fler miljöer för att ge prov på ökad trovärdighet.

 • Hagberg, Lisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Onlinebokning med användarupplevelsen i fokus2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • Libik Weki, Jessica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Olsson, Stefan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Fysisk förtätning och främjandet av social hållbarhet och jämställdhet: En gestaltningsstudie i Sandviken, Gävleborgs län2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fysisk förtätning är en strategi som i Sverige har fått ett stort genomslag. Städer har traditionellt i första hand vuxit utåt och tagit upp onödigt mycket mark och resurser i processen. I nutid har fysisk förtätning i stora drag blivit synonymt med den hållbara utvecklingen men har samtidigt stött på mycket kritik. Denna studie avser att undersöka hur fysisk förtätning kan bidra till att främja och implementera social hållbarhet och jämställdhet. 

  Syftet med studien är att skapa ett gestaltningsförslag som bidrar till att göra en plats i Sandvikens centrum mer levande och förstärka det stadsmässiga rummet. I kapitel 2.1 beskrivs närmare vad som i denna studie menas med stadsmässig rumslighet och social hållbarhet. Uppsatsen inleds med en djupgående litteraturstudie inom ämnet. Val av plats har skett genom ett platsbesök, en SWOT- analys och en kompletterande platsanalys. Inom ramen för uppsatsen har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med tjänstemän brukats som utgångspunkt och kunskapskälla till gestaltningsförslaget. 

  Gestaltningsförslaget har utformats med fokus på sociala hållbarhetsfaktorer och element som främjar jämställdhet och följaktligen trygghet. Dessa är: kvarter i rutnät med korta avstånd, naturliga stråk, grönska, god genomströmning, lätt orientering, belysning, sittplatser, faciliteter och goda siktvägar. Faktorerna har använts i studien för att implementera och stärka jämställdhetsintegreringen inom fysisk förtätning. Förslaget framhåller en mångfunktionell markanvändning som möjliggör en mer dynamisk miljö för boende och besökare i området. Vidare föreslår studien nya bostäder och verksamheter tillsammans med ett nytt parkområde som skapar liv och rörelse. Social hållbarhet har i gestaltningsförslaget hanterats genom att främja sociala interaktioner och etableringen av fler mötesplatser. Detta har stärkts genom ny bebyggelse med blandade upplåtelseformer i kombination med nya verksamheter. Studien fortsätter med en diskussion som motiverar gestaltningsförslagets utformning och förfarande. Diskussionen avrundas med en avslutande metodkritik tillsammans med öppningar som behandlar fortsatta studier. Denna studie har därmed medverkat till framtagandet av en utformning i samband med fysisk förtätning som bidrar till aspekter lämpliga för främjandet av social hållbarhet och jämställdhet. Denna studie har därmed medverkat till en flexibel och dynamisk utformning, som syftar till att attrahera människor. 

 • Björinder, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Ekegårdh, Adeline
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Förebyggande åtgärder för att försäkra en god luftkvalitet i samband med exploatering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Luftföroreningar är ett växande problem i urbana miljöer på grund av förändrad markanvändning och förtätning av städer. Den huvudsakliga utsläppskällan till luftföroreningar i stadsmiljö är biltrafiken, som bland annat bidrar till höjda halter av luftburna partiklar och kvävedioxid (NO2) i luften. Dessa två luftföroreningar har stor påverkan på människors hälsa. För att reducera överskridande miljökvalitetsnormer, kan kommuner tvingas ta fram åtgärdsprogram. Syftet med denna studie var att påvisa effektiviteten av att införa så kallade förebyggande åtgärder i samband med exploateringsprojekt, oavsett om ett område riskerar att överskrida miljökvalitetsnormerna eller inte, för att på så sätt skapa en bättre luftkvalitet. För att visa på hur förebyggande åtgärder kan se ut i en tätort har exempelområdet Bomhus i Gävle använts där Gävle kommun har för avsikt att utveckla ett område med bostäder och vägar (se figur 1 för det avgränsade området).

  Metoden för denna studie har varit en litteraturstudie och två framtida scenarioanalyser, vilka inkluderar gestaltningsförslag. Litteraturstudien grundar sig i vetenskapliga artiklar, åtgärdsprogram, examensarbeten och myndighetsrapporter, där åtgärder för att reducera halter av partiklar och kvävedioxid undersöktes. Vi har sedan baserat antaganden av framtida scenarioanalyser på litteraturstudien. Åtgärderna har analyserats och kvantifierats för att sedan redovisa konkreta, realistiska och kostnadseffektiva förebyggande åtgärder i exempelområdet Bomhus. Framtagandet av kvantifieringar på luftkvalitetsvärden och åtgärder har legat till grund för att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna i samband med exploatering. För att visualisera förslag på förebyggande åtgärder skapades ett gestaltningsförslag.

  Resultatet visade på att införande av förebyggande åtgärder i exempelområdet Bomhus i Gävle kan bidra till en förbättrad luftkvalitet. Alla åtgärder kunde inte kvantifieras, men litteraturstudiens resultat visade på att tidigare framtagna åtgärder har gett en minskning av luftföroreningar, vilket antas göra detsamma även i Bomhus. Utifrån resultatet anser vi att analysen av införandet av förebyggande åtgärder utgör stor vikt i planeringsprocessen och bör tas fram av kommuner och byggherrar i ett tidigt skede i stadsplaneringen, eftersom att kostnader kan bli stora om luftföroreningarna ökar, oavsett halt. Kommuner ska med hjälp av kostnadsanalyser kunna bedöma om förebyggande åtgärder är samhällsekonomiskt effektiva att tillämpa i en tätort.

 • Straker, Leon
  et al.
  School of Physiotherapy and Exercise Science, Curtin University, Perth.
  Hallman, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Gupta, Nidhi
  National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Holtermann, Andreas
  National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen.
  The Goldilocks Principle: Innovative work design for improved health2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Straker, Leon
  et al.
  School of Physiotherapy and Exercise Science, Curtin University, Perth.
  Hall, Caitlin
  The University of Queensland, School of Human Movement and Nutrition Sciences, Brisbane.
  Holtermann, Andreas
  National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen.
  van der Beek, Allard
  Department of Public and Occupational Health, Amsterdam Public Health Research Institute, VU University Medical Centre, Amsterdam.
  Huijsmans, Maaike
  Department of Public and Occupational Health, Amsterdam Public Health Research Institute, VU University Medical Centre, Amsterdam.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Gilson, Nicholas
  The University of Queensland, School of Human Movement and Nutrition Sciences, Brisbane.
  Blue‐collar worker sedentary exposure at work and non‐work: systematic review of studies using objective measurement2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Palm, Peter
  et al.
  Department of Medical Sciences, Occupational and Environmental Medicine, Uppsala University.
  Forsman, Mikael
  IMM Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Gupta, Nidhi
  National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen.
  Holtermann, Andreas
  National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen.
  Upper arm elevation in blue‐collar work with and without exclusion of arm elevation during sitting2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Kelson, Denean
  et al.
  Department of Industrial and Systems Engineering, Virginia Tech, Blacksburg VA.
  Srinivasan, Divya
  Department of Industrial and Systems Engineering, Virginia Tech, Blacksburg VA.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Trapezius Muscle Activity Variation during computer work performed by individuals with andwithout chronic neck shoulder pain2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Andersson, Maritza
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Konsekvenser av våldtäkt: Kuratorers arbetssätt och erfarenheter av att möta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utifrån kuratorers upplevelser studera hur kvinnor påverkas efter en våldtäkt, samt att studera kuratorernas förhållningssätt och hur deras arbete med våldtagna kvinnor sker. I studien genomfördes sex kvalitativa intervjuer med kuratorer. Resultatet från studien analyserades utifrån teorier och modeller som stigma, klientcentrerad terapi, kognitiv teori samt tidigare forskning. Studiens resultat visade att de vanligaste konsekvenserna är posttraumatiskt stressyndrom med symptom som flashbacks, ångest, depression, mardrömmar och sömnsvårigheter. Även skam och skuld var framträdande konsekvenser och kuratorerna menar att det är vanligt att offren lägger skulden på sig själv för det som har hänt. De beskriver att ett empatiskt förhållningssätt och respekt för individen i mötet är viktigt för att kvinnorna ska våga berätta sin historia. När det kommer till metoder och arbetssätt framkom det att kuratorerna inte använder sig av några speciella metoder i arbetet. De arbetar med minnet av händelsen på olika sätt beroende på var kvinnan befinner sig.   

 • Forsman, Mikael
  et al.
  IMM Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet.
  Barkstedt, Vanda
  IMM Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Can Borg’s RPE‐scale be used as an estimate of workday energy consumption in physicallydemanding work?2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Jackson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Srinivasan, Divya
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Is movement variability a consistent personal trait? Kinematic evidence from long-cycle assembly work2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Mathiassen, Svend Erik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Sörqvist, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöpsykologi.
  Ergonomics observation: development of efficient methods based on cognitive psychology2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Sida, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Design och formgivning.
  Packaging audit: En evolutionär och en revolutionär förpackning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

   The packaging market in the world just grows and grows. Today, it is almost impossible to think away the packaging in our product distribution, but it is important not only to see packaging as a burden on the environment. This is because packages can help reduce the amount of transport damaged goods and increases product durability. But of course we can develop the packages available on the market today for the better and it is in this process that a designer can play a key role. 

  In this thesis, I have tried to develop two primary packages on behalf of Innventia AB. These packages shall meet the requirements for product protection while saving money and the environment through increased volume efficiency and smaller amount of material. The purpose of this thesis is to explore the process of packaging development from an evolutionary and revolutionary perspective. These two perspectives are examined for the pros and cons to come up with a good and unique solution in my task and to see how much a package can be improved by the choice of design and how much a designer can save money and the environment by packaging development.

   To reach this goal, I have examined the range of today's packaging market and tried to find the areas that need to be developed and even the ability to create something revolutionary, which is missing in the market today, but which the consumer or business is in need of. A study about packaging design, packaging audit, evolutionary and revolutionary packaging was done to clarify what it means and what needs and requirements to be fulfilled. These studies have provided the basis for my design process then I have worked on sketches and models. 

  The results of the thesis were two different packaging projects; an evolutionary packaging and a revolutionary packaging. I chose to focus on these two design proposals and to develop them in order to examine how a designer can work and affect sustainability.

 • Khan, Zain Ahmed
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik. Department of Information Science and Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Zenteno, Efrain
  Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Peru.
  Händel, Peter
  Department of Information Science and Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Isaksson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik.
  Extraction of the Third-Order 3x3 MIMO Volterra Kernel Outputs Using Multitone Signals2018Inngår i: IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN 0018-9480, E-ISSN 1557-9670Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper uses multitone signals to simplify the analysis of 3×3 multiple-input multiple-output (MIMO) Volterra systems by isolating the third-order kernel outputs from each other. Multitone signals fed to an MIMO Volterra system yield a spectrum that is a permutation of the sums of the input signal tones. This a priori knowledge is used to design multitone signals such that the third-order kernel outputs are isolated in the frequency domain. The signals are designed by deriving the conditions for the offset and spacing of the input frequency grids. The proposed technique is then validated for the six possible configurations of a 3x3 RF MIMO transmitter impaired by crosstalk effects. The proposed multitone signal design is used to extract the third-order kernel outputs, and their relative contributions are analyzed to determine the dominant crosstalk effects for each configuration.

 • Eriksson, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Toma, Roaa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Den förändrade föräldrarollen: -en kvalitativ studie om biologiska föräldrars upplevelse av omhändertagandet av sina barn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att få sina barn omhändertagna av socialtjänsten väcker många känslor hos biologiska föräldrar. Därför vill vi med denna studie undersöka biologiska föräldrars upplevelse av att få sina barn omhändertagna samt deras upplevelse av stöd från socialtjänsten. För att besvara syftet genomförde vi en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med fyra biologiska mammor. Med hjälp av en tematisk innehållsanalys tolkade vi vårt resultat utifrån system- och utvecklingsekologisk teori. Resultatet visade att föräldrarna hamnade i chocktillstånd i samband med omhändertagandet. De uppgav även att de i samband med omhändertagandet betraktades som misslyckade föräldrar både av sig själva och omgivningen. Föräldrarna upplevde ett bristfälligt stöd från socialtjänsten att hantera de krisreaktioner som uppstått. Vidare upplevde de brister i både bemötandet och samarbete med socialtjänsten.

 • Dalheimer, Jan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Transformation av geodetiska höjdnät med flygburen laserskanning: En inledande genomförbarhetsstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När kraven på mätosäkerhet är hög vid geodetiska mätningar behövs geodetiska referenssystem realiserade av geodetiska nät av hög kvalitet. Etableringen och transformation till överordnade referenssystem i höjd av dessa nät genomförs idag ofta med terrestra metoder som avvägning, vilket är ett noggrant men tidskrävande arbete. Det finns flera försök att använda sig av andra metoder såsom GNSS, men en möjlighet skulle även vara att använda punktmoln från flygburen laserskanning.

  Detta arbetes syfte är att undersöka om punktmoln kan användas till transformation av ett geodetiskt höjdnät i Sandvikens kommun. Nätet består av cirka 500 fixpunkter och har 2010 transformerats till RH2000 av Lantmäteriet. Det använda punktmolnet har producerats av Lantmäteriet och har en medelavvikelse om 0,05 m på plana hårdgjorda ytor. Detta är relativt högt då vanligen osäkerheter på millimeternivå önskas vid transformationer. Men eftersom medeltal kan reducera slumpmässiga avvikelser i enskilda mätningar kan en transformation bestående av ett medelhöjdskift möjligen ge ett tillfredsställande resultat. Medelhöjdskiftet är då ett medeltal av flera höjdskift beräknade på olika ställen i punktmolnet.

  Genom att avväga höjdskillnaden mellan fixpunkterna i nätet och punkter på markytan som med olika metoder höjdbestäms utifrån punktmolnet har höjder för fixpunkterna enligt punktmolnet erhållits. Dessa har jämförts med RH2000 höjder enligt Lantmäteriets transformation för att beräkna en avvikelse, samt med de äldre lokala höjderna för att beräkna ett höjdskift. Genom att beräkna medelvärde och dess osäkerhet för höjdskiftet över hela nätet har en uppfattning om metodens lämplighet erhållits.

  Höjdskiften låg överlag inom några millimeter från det som Lantmäteriet beräknat, med 3 mm osäkerhet för den överlag bästa metoden. Även om höjdskiftets och därmed transformationens osäkerhet delvis blev något hög jämfört med avvägning så kan punktmoln ändå vara ett lämpligt alternativ. Speciellt i mera avlägsna områden utan bra anknytningar till det överordnade nätet kan det vara intressant. Det finns dock många parametrar som ännu inte utforskats, bland annat vissa eventuella systematiska avvikelser.

 • Borg, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Varaktiga effekter av coaching: En intervjustudie om upplevda effekter av coaching2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att söka svar på hur individer upplever varaktiga effekter av coaching samt hur coachingen påverkat deras välbefinnande. De tre respondenterna i studien hade fått en blandning av ledarskapscoaching och livscoaching hos samma coach. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes för att få en djupgående förståelse för de tidigare klienternas upplevelser av coaching och därefter analyserades datan med hjälp av tematisk analys. Resultatet visade att samtliga upplevt ett ökat och varaktigt välbefinnande. Ytterligare effekter, som hos vissa av deltagarna även var bestående var: en större trygghet i sig själv och/eller i yrkesrollen, ett större mod, självkännedom och förändring genom ökad reflektion, medvetenhet och insikt samt utökade färdigheter/förmågor. Slutsatsen som kan dras av studien är att de effekter som tidigare klienter upplevt av coaching bidragit till personlig utveckling och ett ökat varaktigt välbefinnande.

 • Husseini, Zia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Mariwan, Dilan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Felanmälningar i nyproducerade flerbostadshus: En studie om de vanligaste orsakerna som föranlett till klagomålen2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Bravo Jimenez, Ismael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Detection and removal of wind turbine ice: Method review and a CFD simulation test2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Nowadays, the energy sector is facing a huge demand that needs to be covered. Wind energy is one of the most promising energy resources as it is free from pollution, clean and probably will arise as one of the main energy sources to prevent global warming from happening. Almost 10% of the global energy demand is coming from renewable resources. By 2050 this percentage is expected to grow to 60%. Therefore, efforts on wind turbine technology (i.e. reliability, design…) need to be coped with this growth.

  Currently, large wind energy projects are usually carried out in higher altitudes and cold climates. This is because almost all of the cold climates worldwide offer profitable wind power resources and great wind energy potential. Operating with wind turbines in cold climates bring interesting advantages as a result of higher air density and consequently stronger winds (wind power is around 10% higher in the Nordic regions). Not only benefits can be obtained but extreme conditions force to follow harsh conditions. Low temperatures and ice accretion present an important issue to solve as can cause several problems in fatigue loads, the balance of the rotor and aerodynamics, safety risks, turbine performance, among others. As wind energy is growing steadily on icy climates is crucial that wind turbines can be managed efficiently and harmlessly during the time they operate.

  The collected data for the ice detection, de-icing and anti-icing systems parts was obtained through the company Arvato Bertelsmann and is also based on scientific papers. In addition, computer simulations were performed, involving the creation of a wind tunnel under certain conditions in order to be able to carry out the simulations (1st at 0ºC, 2nd at -10ºC) with the turbine blades rotating in cold regions as a standard operation.

  In this project, Computational Fluids Dynamics (CFD) simulation on a 5MW wind turbine prototype with ice accretion on the blades to study how CL and CD can change, also different measures of ice detection, deicing and anti-icing systems for avoiding ice accumulation will be discussed. Simulation results showed a logical correlation as expected, increasing the drag force about 5.7% and lowering the lift force 17,5% thus worsening the turbine's efficiency.

 • Farah, Hussein
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Björnholm, William
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Mohamud, Abdirahim
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Miljöbyggnad och hållbart byggande: En fallstudie på Almvägen2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sustainability in the construction and real estate sector has gained more attention in recent decades. In Sweden, the parliament and the Government work on a global and nation level to achieve increased sustainability in the construction industry. Today, the construction and real estate sector is responsible for many of the world's environmental problems such as pollution, marine exploitation and waste. In order to achieve higher sustainability, an environmental certification of building can be done, which means a transparent assessment of sustainability of a building. Today, there are over 500 environmental classification systems in the world. Among the systems, is Miljöbyggnad the most used system in Sweden with more than 1100 certified buildings by 2018. Miljöbyggnad is a Swedish certification system that is designed and adapted to Swedish conditions. The system contains various indicators aimed at encouraging low energy use, good indoor environment and a good choice of materials.

  This thesis aims at studying in what degree Miljöbyggnad is used in Sweden and whether the system can be used to reflect the building's sustainability. Furthermore, the purpose is to check whether the number of sustainable buildings in Gävle is in line with the “Gäle kommuns” forecast by assessing a "non-certified" building, Almvägen, in Gävle. Research methods in this degree project was a combination of site visits, computer simulations, questionnaires, mathematical calculations, environmental engineering manuals and literature studies via databases, books and other types of reports. In addition, the authors have also conducted various qualitative interviews with a politician, representatives from the municipality of Gävle and AB Gavlegårdarna.

  The reference case is a multi-family house located in the neighborhood Almvägen, owned by AB Gavlegårdarna. The result clearly showed that the multi-family house achieved the grade SILVER according to Miljöbyggnad´s requirements and criteria. Furthermore, the interview showed that Miljöbyggnad was considered a good tool for achieving increased durability in the construction industry.

  However, Miljöbyggnad does not cover social and economic sustainability to a large extent as environmental sustainability. What is most focused on the system is environmental improvements, that is, the ecology, which results in an unfair saturation of the building's sustainability. On the other hand, the systems are constantly evolving and updated continuously, which may mean that there is room for improvement to also measure the social and economic sustainability of the building to the same extent.

 • Larsson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Åström, Isabelle
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Metodbeskrivning och tillämpning i Strut-and-Tie metoden vid höga balkar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Deep beams have traditionally been calculated through experiments and estimations. The purpose of the Strut-and-Tie method is to design a truss with struts, ties and nodes and to calculate these. The method is by Eurocode 2 recommended to use for deep beams and the result will always be on the safer side because the actual capacity will always be equal to or greater than the truss.   The purpose of the study is to create a step by step method description on how to use the method and then apply it in a deep beam for a five-story building.   The study includes an FE-analysis of the sheet and of the truss. After that hand calculations will be made to control the strength and to dimension the reinforcement.  The wall sheet have three supports and the length is 12 m, 3 m high and 0.2 m thick. The result shows that the area reinforcement FS9150 will be needed along with 4 layers of 2Ø16 in the bottom of the deep beam and 5 layers of 2Ø12 in the top of the deep beam. It is also necessary to extend the middle support by 400 mm for the node to have enough capacity.   One difficulty with the method was to develop an optimal truss model. It was difficult to produce models that matched the direction of the forces in the sheet while getting the right angle between the struts and ties. In addition to that, there is also a recommendation to have as few struts and ties as possible. Making a model where all of these are taken into account is a difficult task. It is likely that the method gives a better result, the more experience the structural engineer has with the method.

 • Steen, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Anpassningar i lärmiljön för elever med NPF: Pedagogers uppfattning om hur, i relation till upplevt stöd och den egna kunskapen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolan har i uppdrag att verka för att alla elever når de fastställda kunskapskraven. När elever inte når upp till dessa kunskapskrav ska åtgärder vidtas. Har eleven en funktionsnedsättning ska de förmågor som är nedsatta kompenseras. Därför har skolan att göra extra anpassningar och om det inte är tillräckligt ska ett beslut om särskilt stöd fattas. Denna studie undersöker vilken uppfattning som pedagoger har om den egna kunskapen och upplevelsen av stöd i det komplexa arbetet med att genomföra extra anpassningar utifrån elever som har en NPF-diagnos.

  Undersökningen genomförs som en webbaserad enkät som sprids till skolor i norra uppland. Resultatet visar att upplevelsen av stöd är förhållandevis stort från den egna interna organisationen men det finns behov av ett större stöd. Samtidigt finns det en önskan att hämta stöd från externt håll som BUP och HAB. Ofta genomförs extra anpassningar dagligen och uppfattningen om den egna kunskapen är god. Samtidigt finns önskemål om att få delta i utbildning eller föreläsning i syfte att lära sig mer om extra anpassning för elever. Sambandsanalysen visar dock inte på ett signifikant samband.