hig.sePublikasjoner
12 1 - 50 of 57
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Larssamils, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Traderade överempiriska upplevelser: Jungian analys av berättelser om troll i Ovansjöbyggden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vanliga utgångspunkter kring folksagorna är att sagorna är präglade av mytologisk karaktär eller att naturväsen innehåller moral och traditioner kring hur människan ska vara och bete sig mot varandra eller förhålla sig till naturen. Hur kan till exempel berättelser om troll förstås genom jungiansk psykologi som teoretisk utgångspunkt? Och vilken betydelse kan upplevelserna ha för människan? genom sekundära källor i form av berättelser om troll i Ovansjöbygden kan berättelser om upplevelser av troll förstås som traderade överempiriska upplevelser. Där platsen för upplevelserna har olika psykologisk betydelse och kan förstås som platsbundna upplevelser. Ur jungianskt perspektiv kan överempiriska upplevelser relateras till entitetkontinuitet, även kallat platsbundna upplevelser. Det Jungianska perspektivet som analys bidrar med ett inre perspektiv och nytt sätt att se sed, sägner och naturväsen. Ett perspektiv där troll kan ses vara ett med människan, ett element som existerar i människans natur. 

 • Sjögren, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Förskola, stress och didaktiska val: En enkätundersökning av förskollärares upplevelser av stressens närvaro i det dagliga arbetet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar förskollärares upplevda stress och hur denna stress eventuellt påverkar de didaktiska valen i förhållande till läroplanens intentioner. Stress i förskolan är ett väl diskuterat ämne via nyhetssammanhang, sociala medier och det är ett problem som kommer växa sig allt större om vi inte gör något åt det. I och med de ökade arbetsuppgifterna, större barngrupper och färre pedagoger uppkommer stress allt oftare vilket påverkar läroplanens strävansmål. Det finns begränsad med tid till att planera och genomföra en aktivitet tillsammans med barnen.

  Studien utgår från en kvalitativ metod med kvantitativa inslag för att analysera den enkät som ligger till grund för studien. Enkäten har skickats ut i en Facebook grupp och har således besvarats av 203 stycken respondenter där alla Sveriges län är representerade. Studien kommer utgå från analysbegreppen positiv stress, negativ stress, realiseringsarenan, fysiska, emotionella, intellektuella krav samt påfrestningar. Dessa kommer sedan att ställas mot det resultat som framkommit genom enkätundersökningen.

  Resultatet av studien visar på att förskollärare upplever en negativ stress i sitt arbete när det gäller hur stress påverkar hur man genomför aktiviteter utifrån läroplanens intentioner då detta är ett dokument som ska ligga till grund för verksamheten och är något som man ska sträva mot. Många respondenter menar att det är svårt i och med att barngrupperna växer, de blir allt mer administrativa delar som måste göras vilket tas tid från verksamheten tillsammans med barnen. Detta bidrar till att förskolläraren inte har någon tid att planera en aktivitet och får därför ta något som de kan sedan innan och som de vet fungerar eller att det till och med får bortse helt från den tänkta aktiviteten och istället göra något annat. Detta bidrar till emotionella och fysiska påfrestningar som resulterar i bristande självförtroende och i värsta fall sjukskrivningar. Den främsta bristen inom förskolan sker i realiseringen av läroplanen i det dagliga arbetet.

 • Stenbäck, Tomas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Where Life Takes Place, Where Place Makes Life: Theoretical Approaches to the Australian Aboriginal Conceptions of Place2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay has been to relate the Australian Aboriginal conceptions of place to three different theoretical perspectives on place, to find what is relevant in the Aboriginal context, and what is not. The aim has been to find the most useful theoretical approaches for further studies on the Australian Aboriginal conceptions of place.

  The investigation is a rendering of research and writings on Australian Aboriginal religion, a recording of general views on research on religion and space, a recounting of written material of three theoretical standpoints on place (the Insider standpoint, the Outsider Standpoint and the Meshwork standpoint), and a comparison of the research on the Aboriginal religion to the three different standpoints. 

  The results show that no single standpoint is gratifying for studies of the Aboriginal conceptions of place, but all three standpoints contribute in different ways. There are aspects from all three standpoints revealing the importance of place to the Aboriginal peoples. 

  The most useful theoretical approaches for studies on the Australian Aboriginal conceptions of place are: Place as a living entity, an ancestor and an extension of itself; place as movement, transformation and continuity; place as connection, existential orientation and the paramount focus, and; place as the very foundation of the entire religion.

 • Wahlström, Emil
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Gunnar Ekelöf och den upphöjda modern: En religionspsykologisk studie av barndomens betydelse för skapandet av en gudsbild2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper sets out to investigate if there are any common factors between the childhood and religious perception with the Swedish poet Gunnar Ekelöf and if so, which are they and how can they be explained? To help in this understanding and explanation, theoretical pieces from psychoanalysis, egopsychology and the personality model are used as tools of interpretation. Psychoanalysis comes foremost from Freud, egopsychology from his successors and the personality model (swe. personlighetsmodellen) from the Swedish scientist in psychology of religion Antoon Geels.

  While looking at the biographical background, archives and poetry of Gunnar Ekelöf, these common factors becomes clear and with the aid of theory they are explained and understood. The results are discussed and put in context to prior research. 

 • Molin, Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Att arbeta muntligt och språkutvecklande i svenska2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Rasmussen, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Utveckling av en karttjänst och utvärdering av användbarhet: Realtidsrapportering om aktuell position för vägbommar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt vilka användbarhetsfaktorer och funktioner som gör att en karttjänst får hög användbarhet och ökad tillgänglighet till allmänheten. En karttjänst utvecklades som utgångspunkt i studien. Karttjänsten kan lagra aktuella positionsdata för vägbommar. Karttjänsten användes i samband med användbarhetstester för att evaluera användbarheten. Resultaten från användbarhetsundersökningen avhandlar användbarhetsfaktorer i användargränssnittet. Crowdsourcing antogs som förutsättning och användes som underlag i utformningen av användbarhetsundersökningen.

 • Astner, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Idrottslärares uppfattningar om inkludering och delaktighet för elever med ADHD i idrottsundervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med det här arbetet är att undersöka faktorer som enligt idrottslärare påverkar förutsättningar till delaktighet och inkludering för elever med ADHD i idrottsundervisningen.

  Metod

  Urvalet utgörs av åtta stycken utbildade idrottslärare med erfarenheter av inkluderande undervisning och elever med ADHD. Studien har en kvalitativ karaktär med semistrukturerade intervjuer.

  Huvudresultat

  Resultatet visar att didaktiska aspekter, organisatoriska aspekter och kommunikativa aspekter inom den enskilda skolans organisation, påverkar möjligheter till inkludering och delaktighet i idrottsundervisningen för elever med ADHD, enligt idrottslärare.

  Slutsats

  Slutsatsen i denna rapport blir att det finns gemensamma, men samtidigt motstridiga uppfattningar om inkludering bland idrottslärare, samt att möjligheter till inkludering och delaktighet påverkas av enskilda skolors organisation.

 • Eggers, Patrick
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Parallelization of ray casting for solar irradiance calculations in urban environments2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The growing amount of photovoltaic systems in urban environments creates peaks of energy generation in local energy grids. These peaks can lead to unwanted instability in the electrical grid. By aligning solar panels differently, spikes could be avoided. Planning locations for solar panels in urban environments is very time-intense as they require a high spatial and temporal resolution. The aim of this thesis is to investigate the decrease in runtime of planning applications by parallelizing ray-casting algorithms. This thesis includes a software tool for professionals and laymen, which has been developed in a user centered design process and shows ways to perform those calculations on a graphics processing unit.After creating a computational concept and a concept of the software design, those concepts have been implemented starting with an implementation of the Möller-Trumbore ray-casting algorithm which has been run with Python on the central processing unit (CPU). Further the same test with the same algorithm and the same data has been performed on the graphics processing unit (GPU) by using PyCUDA, a Python wrapper for NVIDIAs Compute Unified Device Architecture (CUDA). Both results were compared resulting in, that parallelizing, transferring and performing those calculations on the graphics processing unit can decrease the runtime of a software significantly. In the used system setup, the same calculations were 42 times faster on the Graphics Processing Unit than on the Central Processing Unit. It was also found, that other factors such as the time of the year, the location of the tested points in the data model, the test interval length and the algorithm design of the ray-casting algorithm have a major impact on the performance of such. In the test scenario the processing time for the same case, but just during another time of the year, increases by factor 4.The findings of this thesis can be used in a wide range of software as it shows, that computationally intensive calculations can easily be sourced out from the Python code and executed on another platform. By doing so, the runtime can be significantly decreased and the whole software package can get an enormous speed boost.

 • Höglund, Sebastian
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  A Lacanian Psychoanalytic Feminist Interpretation of Marie in Louise Erdrich’s Love Medicine2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is an analysis of Marie’s struggle for empowerment within a patriarchal system in Louise Erdrich’s Love Medicine. The main focus of this thesis is the untangling of Marie’s desire: why does she choose the path that she has taken in life and why is she seemingly unable to feel content? Marie’s life takes place within a patriarchal framework and this paper utilizes feminist theory to delineate this framework and demonstrate its oppressiveness. In order to untangle Marie’s desire, this paper also employs a Lacanian psychoanalytic perspective. The object of Marie’s desire seems to be to become empowered within patriarchal society, but she is socially castrated by its gatekeeper, Leopolda. Even though Marie attempts a different path to empowerment, she is unable to be satisfied until she confronts Leopolda once more. In typical Lacanian fashion the object of her desire keeps returning until its form becomes clear: the object of her social castration, that is, the “phallic” spoon.

 • Abrahamsson, Isak
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Karlsson, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning?: Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten.

  Metod: Detta är en kvantitativ studie som utgår från ett positivistiskt synsätt och en hypotetiskt-deduktiv ansats. Statistiska tester i form av regressionsanalyser har utformats för att bestämma resultatets signifikansnivå. Den empiriska datan har inhämtats från databasen Thomson Reuter Datastream och sammanställts i Excel för att sedan analyseras i statistikprogrammet Stata.

  Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att värdeportföljen överavkastar marknadsindex samt att den gör det över en längre tidsperiod. Det går också att fastställa att den riskjusterade avkastningen för värdeportföljen är högre än för marknaden, vilket tyder på att överavkastningen inte beror på en högre risk. Det går dock inte att avgöra om den effektiva marknadshypotesen råder eller ej, däremot går det att utesluta att den starka och semi-starka formen av marknadseffektivitet gäller.

  Förslag till fortsatt forskning: För att studera vidare huruvida den svaga formen av marknadseffektivitet råder är ett förslag till vidare forskning att göra en studie utifrån Contrarian modellen för att använda teknisk analys som endast tar hänsyn till historiska kursrörelser för att förutspå framtida avkastning. Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande studie som denna men då bortse från book to market kvoten och istället köpa aktier med ett F_SCORE högre eller lika med 5 samt att blanka de aktier som har ett F_SCORE under 5. Det tredje förslaget är att studera vidare kring sambandet mellan avkastning och anomalier som småbolagseffekten, likviditet och beteendefinans för att få en tydligare förståelse för vad som orsakar överavkastningen.

  Uppsatsens bidrag: Det teoretiska bidraget är att den aktuella investeringsstrategin överavkastar marknadsindex för vald tidsperiod utan en nödvändigtvis högre risk. F_SCORE antar en normalfördelningskurva där de bolag som har F_SCORE över fem generellt presterar bättre. Resultatet visar även att book to market kvoten är ett användbart nyckeltal för bolagsvärdering. Det praktiska bidraget är att det kan vara av vikt för företagsledare att fokusera på book to market kvoten för att locka investerare. För investerare är bidraget att denna investeringsstrategi kan slå marknadsindex utan att risken i portföljen ökar. 

 • Mörk, Mikael
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Olson, Carl
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Sambandet mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk: En kvantitativ studie på Nasdaq OMX Stockholm2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk hos de företag vilka är noterade på Nasdaq OMX Stockholm

  Metod: För att kunna besvara studiens syfte präglas studien av en kvantitativ metod. Vidare har en tvärsnittdesign använts vid undersökningen. De data som har samlats in har hämtats från databasen Retriever, årsredovisningar samt Folksam index för ansvarsfullt företagande 2013. Samtlig data i studien är av sekundär art. Hållbarhetsarbete hos företag har operationaliserats genom Folksam index där poängsättningen från indexet har legat till grund för mätningen av hållbarhetsarbete. Den finansiella risken har i denna studie mäts via företagens skuldsättningsgrad från 2013. De insamlade data har presenterats samt analyserats genom deskriptiv statistik, Pearsons korrelationstest och multipel regressionsanalys.

  Resultat & slutsats: Resultatet i studien visar på ett negativt samband mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk, däremot kan studien inte statistiskt säkerställa sambandet då studien inte uppnår ett signifikant resultat.

  Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning inom ämnet är att göra en liknande undersökning på svenska företag under en längre tidsperiod samt mäta finansiell risk på ett mer omfattande vis.

  Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar till den teoretiska diskussionen beträffande sambandet mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk. Genom att studien mätt finansiell risk via skuldsättningsgraden bidrar studien till diskussionen om hållbarhetsarbete påverkar olika typer av finansiella risker inom företag. Studiens praktiska bidrag är att hållbarhetsarbete inte ska ligga som beslutsunderlag för företagsledningar beträffande företagets kapitalstruktur. 

 • Persson, Joakim
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Speech and Gender in the English as a Second Language Swedish High School Classroom: a Sociolinguistic Study.2018Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Gender dominance has been the focus of research in recent years. However, this research was conducted in countries with less progressive stances towards gender equality than Sweden. This paper focuses on gender equality in the Swedish high school English as a second language classroom. 

  A mix of quantitative research, empirical analyses using modern technology and qualitative interviews were conducted. This approach focused upon students’ views regarding gender and speech dominance and how these views correlate with the views of the teachers. Furthermore, the quantitative amount of spoken language output was measured to confirm informants’ views about speech dominance.

  Three informant groups were interviewed and observed. For a myriad of reasons, it was impossible to come to a definite conclusion regarding speech and gender equality. However, it is clear that floor-time is a vital factor for students’ learning, meaning that it is important that second language teachers are aware of the issues raised.

 • Disputas: 2018-03-07 13:15 Lilla Jadwigasalen 12:108, Gävle
  Haga, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöpsykologi.
  Psychological consequences of moral labelling in the built environment2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Climate change is strongly linked to human behavior and technologies, and many of the barriers to sustainable behavior are rather psychological than technological. More sustainable technologies and food products have been introduced to combat climate change, most often labeled with morally loaded labels such as “organic” or “environmentally friendly”. The purpose of this thesis was, first, to gain knowledge into the psychological consequences of the introduction of eco-friendly technologies in the built environment, specifically how labeling these products “eco-friendly” influences perception and performance; secondly, to identify underlying psychological mechanisms and limits of this eco-label effect. Study 1 showed that participants generally prefer the taste of consumables labeled eco-friendly compared to conventional labeled alternatives, but the study also found that the label-effect is limited to certain products and certain judgmental dimensions. Results in this study also showed that people believe that eco-labeled products have positive effects on mental abilities. In Study 2 and 3, the focus was to study the effects of eco-labeling in the built environment on performance in cognitively demanding tasks, such as color discrimination and proofreading. At this point, the eco-label effect had been shown across a wide range of products like food, water, and office technologies, and been generalized to a wide range of judgmental dimensions and behaviors (i.e. taste, nutrition health benefits, comfortableness, and mental performance). In Study 4, results showed that eco-labeling can have effects also on behavior that arguably have very little to do with the labeling itself, by showing that social perception of photographed persons can also depend on the labeling of desktop lamps. A consistent finding across the studies was also that individual differences in environmental concern modulated the magnitude of the effect. The magnitude was larger in people with higher concern for the environment.

 • Nyberg, Somwang
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Uwitonze, Christella
  Sjuksköterskans arbetsrelaterande stress på akutmottagning: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetsrelaterad stress har varit ett hälsoproblem bland sjuksköterskor i flera årtionden. Sjuksköterskor på en akutavdelning utsätts ofta för stress på sin arbetsplats, i synnerhet i stressiga situationer och vid oförutsägbara händelser. Sådana möten kan få dem att känna sig mer stressade än sjuksköterskor på andra avdelningar.

  Syftet: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress inom akutmottagningen och vilka datainsamlingsmetoder som har använts i de utvalda artiklarna.

  Metod: En litteraturstudie med beskrivande design som byggts på 11 artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats.

  Huvudresultat: Redovisas med kategorierna bristande organisation, arbetsmiljö och coping och betydelsen av stress vid omvårdnad. Brister i organisationen orsakades av otillräcklig kompetensutveckling och bristfälligt samarbete mellan kollegor. Även dåligt stöd från organisationen var av stor betydelse för arbetsrelaterade stress. Otillräcklig coping är relaterat till den stress som uppstod på grund av överbeläggning, brist på personal, dålig lön och oro för att göra misstag på arbetsplatsen, särskild för ensamarbetande. Betydelsen av stress vid omvårdnad belyses av att sjuksköterskorna påverkades negativt på en mängd olika sätt och medföra att patientsäkerheten kunde bli lidande.

  Slutsats: Effekten av arbetsrelaterad stress leder till försämrat omvårdnadsarbete och försämrad hälsa hos sjuksköterskan. Arbetsmiljön på akutavdelningen behöver förbättras så att sjuksköterskan kan utföra sina arbetsuppgifter utan att känna stress eller otrygghet. 

 • Bergström, Anna-Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Persson, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hur upplever pedagoger användandet av webbverktyg som dokumentationsform i förskolan?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här intervjustudien inriktar sig på hur pedagoger upplever användandet av digitala webbverktyg för att dokumentera på förskolor. Eftersom det är ett relativt nytt fenomen att dokumentera digitalt så saknas det omfattande forskning på området. Studiens syfte är att få en inblick i hur pedagoger använder sig av ett digitalt webbverktyg för dokumentation som en del av det pedagogiska utvecklingsarbetet på förskolan. För att kunna förstå användandet av ett digitalt webbverktyg har vi utgått från Vygotskijs sociokulturella teori där vi ser dessa webbverktyg som kulturella artefakter. I studien har det genomförts åtta intervjuer med pedagoger som har olika arbetsroller på den förskola som de arbetar. Respondenternas svar har bearbetats för att därefter kunna identifiera centrala teman som pedagogerna betonar i intervjuerna. Resultatet av studien visar att pedagoger upplever användandet av digitala webbverktyg som positivt för att deras administrativa arbete underlättas av att kunna göra dokumentationer i barngrupp. De upplever också att vårdnadshavare får en större inblick i verksamheterna vilket märks när vårdnadshavarna ger pedagogerna snabb respons på vad deras barn får uppleva i verksamheten. Dock finns det vissa nackdelar med att ha en textbaserad dokumentationsform, till exempel för pedagoger och vårdnadshavare som har språkliga svårigheter men också för att barnen får svårare att vara delaktiga i sin egen dokumentation till skillnad från när det endast fanns väggdokumentation på förskolorna eller när barnen hade egna dokumentationspärmar. Slutsatsen utgår från hur pedagogerna upplever att användandet av detta dokumentationsverktyg påverkar förskolans arbete, både administrativt men också i arbetet med barnen.

   

 • Hedström, Ida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Hedström, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Förskolepersonals syn på skapande aktiviteter i förskolans utomhusmiljö2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skapande aktiviteter utomhus i förskolan handlar i detta arbete om bild, form, bygg och konstruktion. Syftet med denna studie var att undersöka hur förskolepersonal i tre Mellansvenska kommuner ser på skapande aktiviteter i utomhusmiljön. De frågeställningar som tagits som utgångspunkt var följande: Vilka skapande aktiviteter kan utföras utomhus och hur genomförs de, samt om det finns eventuella begränsningar med skapande aktiviteter i utomhusmiljön och hur förskolepersonal hanterar dessa. En webbenkät användes som insamlingsmetod för att samla in data. Totalt deltog 34 personer som arbetade i förskolan i undersökningen. Resultatet visade flera olika synsätt på vad skapande aktiviteter i förskolan är att det främst handlade om bild- och byggskapande. Det framkom även flera olika begräsningar gällande skapande aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. Dessa var personalbrist och barngruppsstorlek, samt att förskolepersonalens intresse, engagemang och kunskap kan påverka, samt inställning till väder, kläder, material och miljön. Förskolepersonalen ger olika förslag på förbättringar på de olika begränsningarna som finns. De slutsatser som dras är att förskolepersonal behöver se utomhus- och inomhusmiljön som likvärdiga. Skapande aktiviteter som utförs inomhus kan lika väl utföras utomhus, det gäller att förskolepersonalen har fantasi och intresse för det.

 • Gustafsson, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Challenges for decision makers when feed in tariffs or net metering schemes change to incentives dependent of a high share of self-consumed electricity2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Gustafsson, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem. Gävle Energi, Gävle, Sweden.
  Effects of different time resolution when self-consumed and produced excess electricity is predicted in a single family house: case study in cold climate, Sweden2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Östberg, Rasmus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Robustness of a neural network used for image classification: The effect of applying distortions on adversarial examples2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Powerful classifiers as neural networks have long been used to recognise images; these images might depict objects like animals, people or plain text. Distorted images affect the neural network's ability to recognise them, they might be distorted or changed due to distortions related to the camera.Camera related distortions, and how they affect the accuracy, have previously been explored. Recently, it has been proven that images can be intentionally made harder to recognise, an effect that last even after they have been photographed.Such images are known as adversarial examples.The purpose of this thesis is to evaluate how well a neural network can recognise adversarial examples which are also distorted. To evaluate the network, the adversarial examples are distorted in different ways and thereafter fed to the neural network.Different kinds of distortions (rotation, blur, contrast and skew) were used to distort the examples. For each type and strength of distortion the network's ability to classify was measured.Here, it is shown that all distortions influenced the neural network's ability to recognise images.It is concluded that the type and strength of a distortion are important factors when classifying distorted adversarial examples, but also that some distortions, rotation and skew, are able to keep their characteristic influence on the accuracy, even if they are influenced by other distortions.

 • Oinas, Charlotte
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Heliga platsers mening: En litteraturstudie med fokus på fyra olika teorier.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien fokuserar på att reda ut heliga platsers mening för religiösa människor enligt fyra teorier. Teorierna undersöks med frågeställningarna hur heliga platsers mening kan se ut och vilken mening de har. Genom litteraturstudien presenteras fyra olika teorier med vitt spridda publiceringsår och inriktningar gällande heliga platser och dess mening. De olika faktorerna som enligt teorierna ger människan mening handlar om religion som fenomen, begär av helighet, symbolspråk, identitet och socialisation. Tillsammans belyser inriktningarna att meningen har flera källor och beröringspunkter. Den vida spridningen på årtal av teoriernas publicering visar en förändring gällande värderingar i hur man ser på den religiösa människan och vad som anses ge mening hos sakrala platser. Studiens resultat visar att mening inte är något konkret och det kan förstås utifrån olika perspektiv. 

 • Renklint, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Den Helige Ande i gummistövlar: Kristen treenighet i Neil Gaimans Oceanen vid vägens slut2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att analysera Neil Gaimans skönlitterära bok Oceanen vid vägens slut och försöka finna kristen symbolik i form av treenigheten, och detta gjordes utifrån frågeställningen: På vilka sätt går det att finna biblisk och kristen treenighetssymbolik i boken Oceanen vid vägens slut? Metoden som användes var en kvalitativ text- och innehållsanalys med hermeneutisk ansats. Resultatet visade att tolkningen som gjordes av boken och kopplingarna till Bibeln pekar på treenigheten som en tydlig symbol i boken. Treenighetssymboliken i boken kopplades sedan till tre artiklar som under rubriken tidigare forskning berörde tolkning av de olika personerna inom den kristna treenigheten. Slutsatsen blev att det finns en symbolisk treenighet i de tre karaktärerna som utgör familjen Hempstock, och detta styrktes av karaktärer runt dessa, som också kunde kopplas till bibliska och kristna begrepp och företeelser.

 • Karlström, Linnea
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  En skola för alla?: En studie av sju muslimska elevers uppfattning kring skolloven2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att göra en fördjupad undersökning om muslimska elevers uppfattning att vara muslim i den svenska skolan och att behöva söka ledigt för att fira högtider. Undersökningen är inriktad på elever som går på ett introduktionsprogram och där sju personer har intervjuats. Högtiderna som främst kommer att fokuseras är ’Id al-fitr, Id al-adha och ’Id Nouruz, som även är de viktigaste enligt informanterna. Metoden som har valts för denna undersökning är kvalitativ forskningsmetod och intervjuerna som gjorts är kvalitativa och av halvstrukturerad karaktär, arbetsprocessen har skett utifrån Grounded theory. Studiens resultat visar att informanterna önskar studiedagar i samband med de muslimska högtiderna (som nämnts ovan) för att bland annat inte missa undervisning. De som har deltagit i denna undersökning berättar även i intervjuerna om de konflikter de har hamnat i med skolan på grund av sin religionstillhörighet samt vilka anpassningar de har behövt göra. Den data som samlats in har kodats in i kategorier som sedan har diskuterats utifrån begreppen religionsfrihet och skolans värdegrundsarbete samt vilka konflikter som kan uppstå mellan dessa begrepp, men också skyldigheter. Dessa begrepp förklaras i begreppsavsnittet och diskuteras i diskussionsavsnittet.

 • Kallio, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Lundqvist, Lisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Skogsrået och kvinnlig sexualitet: En analys av Skogsrået ur ett kvinnosexuellt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skogsrået är ett mystiskt kvinnligt väsen som florerat i den svenska folktron, till största del från 1600-talet fram till 1900-talet. Hon beskrivs som en mycket vacker kvinna men hon sägs också ha haft svans, trädliknande rygg eller djurisk behåring. Hon är en farlig kvinna med makt att vilseleda, lura, ge otur, skada eller till och med mörda. Hon beskrivs som älskogslysten och tar sig ofta friheten att ha sexuella förbindelser med män som befunnit sig i skogen. Detta kvinnliga väsen beskrivs bara som farlig för män, inte kvinnor. I detta arbete har vi gjort en undersökning för att besvara frågan hur en tolkning av detta väsen kan ge en djupare förståelse av synen på kvinnlig sexualitet i den dåtida kulturen. Detta gjorde vi genom att göra en undersökning om skogsrået i de aktuella århundradena samt en undersökning om kvinnlig sexualitet i samma period. I analysen gjorde vi sedan en tolkning med hjälp av teorin om ett semiotiskt kulturbegrepp. Det visar sig att myten om skogsrået har mycket att berätta om kulturen kring kvinnlig sexualitet och även visat sig vara ett kvinnligt väsen som gått emot normer och regler. Hon är självständig, har en fri sexualitet och är oberoende av mannen för att överleva.

 • Håkansson, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Disciplin och välstånd: En studie om social status och kyrkotukt i Gävle missionsförsamling år 1879–18972018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Church discipline had an upswing in the 19th century in conjunction with the progression of the Free Church movement in Sweden. Harder and enhanced discipline was advocated, especially within the newly created Missionary joinder. This extended discipline also gives more space to explore and study, where demand has been made for a merger to see any differences in discipline, between the social layers of society. Few studies have been made that go into the depths of church discipline and social classification, not least within the Gävle Missionary Assembly.  The purpose of this study is to give an overview of the church discipline in the Gävle Missionary Assembly and map out the frequency and design over an 18-year period between 1879 to 1897. As part of the survey, a categorization of the disciplined members social status, gender, age and form of punishment has been compiled. This is done to answer the question of possible correlation between the church discipline and the wealth of its members; this has been done by combining methods used by social and disciplinary classification studies. The sources used to answer these questions were original church texts, ledgers, and protocol minutes. To help explain the relationships studied between the assembly and its members, Michel Foucault's theory of disciplinary power is used.  The result shows that younger women in the lower working class were the most represented in the discipline, followed by middle-aged men belonging to the working class. An extremely weak representation can be found in the higher social layers. There were only a few cases of discipline due to sin or the like. Most disciplined people in the higher layers left by their own choice. The study also shows that people belonging to the higher layers paid 17 times more in annual fees than the average payment of a working woman / man did. Women were also often indebted with residual contributions from previous years payments.  Based on the responses found, the data show that a link does exist; although underlying corrections and internal conflicts cannot be addressed in this study. Disciplinary dissemination of social layers does not correspond to the social classification of the congregation as a whole.

 • Eklund, Josefin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Lindberg, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Gud är manlig och kvinnan bär skuld: En genusteoretisk diskursanalys på läromedel inom religionskunskapsämnet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en diskursanalytisk studie med ett antaget genusteoretiskt perspektiv, som undersöker hur kvinnor inom de abrahamitiska religionerna framställs i tre utvalda läromedel för gymnasiekursen religion 1. Samtliga av läromedlen är anpassade för lgy11. Vidare undersöks vilka egenskaper kvinnan tillskrivs, samt var hon synliggörs och marginaliseras i läromedlen. Genom det genusteoretiska perspektivet, vilket nyttjats för analysen av det empiriska resultatet kan vi både visa vad synliggörandet och marginaliseringen beror på, samt se vad det bidrar till. Studiens resultat visar att läromedlen genom ett genusteoretiskt perspektiv framställer kvinnan och mannen utifrån dikotoma föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Kvinnan framställs således som passiv medan mannen framställs som aktiv. Resultatet visar även att kvinnan marginaliseras när det skrivs om religionens historia, medan hon synliggörs i de textsammanhang som berör hennes villkor, samt hem-och familjeliv. Nyckelord: Kvinnan, abrahamitiska religionerna, diskurs, genusteori, genus, läroboksanalys, marginalisering

 • Michael, Backman
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Vilken syn på identitet förmedlar läromedel inom religionskunskap 1?: En diskursanalys av två utvalda läromedel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en diskursteori analysera hur begreppet identitet framstår i två utvalda läromedel inom religionsvetenskap. Uppsatsen har även som syfte att klargöra vad läromedlen konkret beskriver om identitet och dess samband till religioner.                       Resultatet visar två framträdande diskurser och jag har valt att kalla dessa två för ”en individualistisk diskurs” och ”en traditionell diskurs”.

  Den ”individualistiska diskursen” innebär konkret att läromedlen använder ett modernt språk om individen kring hur begreppet identitet skall förstås. Författarna använder gärna ord eller begrepp som handlar om individens självförverkligande.    Den andra framträdande diskursen belyser rubrikerna kring kön, genus och sexualitet utifrån en traditionell ansats. Här finns det ett samband mellan hur författarna väljer att belysa dessa rubriker och när religionen blir ett hinder för människans lika värde. Konservativa och traditionella värderingar står då som en motpol mot den värdegrund som skolan bygger på. 

 • Fors, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Olsson, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Lönar det sig för kontroversiella branscher att engagera sig i CSR?: En kvantitativ studie om sambandet mellan kontroversiella branschers CSR-engagemang och finansiell prestation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Kontroversiella branscher producerar produkter eller tillhandahåller tjänster vilka kan orsaka stora skador hos enskilda människor men även för samhället i helhet. För företag inom dessa branscher kan det ses som motsägande att engagera sig i CSR-aktiviteter. Det finns studier som undersöker om det finns en möjlighet för företag inom kontroversiella branscher att inte bara ta socialt ansvar utan även kunna öka sin finansiella prestation, men har endast gjort detta för CSR som en helhet. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilken eller vilka av CSR-dimensionerna miljö, social och företagsstyrning som har störst effekt på företagets finansiella prestation för företag som agerar inom kontroversiella branscher.

  Metod: Studien har utifrån en positivistisk forskningsfilosofi antagit en deduktiv ansats för en kvantitativ undersökning. Studien använder enbart sekundärdata och har en longitudinell design där data samlats in för åren 2011-2015. I studiens urval ingår 63 företag inom de kontroversiella branscherna alkohol, spel och tobak utan någon geografisk begränsning. För att mäta olika dimensioner av CSR har måttet ESG använts och för finansiell prestation har måtten Tobin’s Q och ROA använts. Samtlig data för måtten har hämtats från Thomson Reuters Datastream och behandlats i statistikprogrammen SPSS och STATA för att sedan analyseras utifrån multipla regressioner.

  Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att det finns ett positivt samband mellan den sociala dimensionen och finansiell prestation, ett negativt mellan företagsstyrningsdimensionen och finansiell prestation medan vi inte finner något stöd för ett samband mellan miljödimensionen och finansiell prestation. För kontroversiella branscher visar det att ett engagemang i den sociala dimensionen av CSR är det enda som har en positiv effekt på företagens finansiella prestation. 

  Examensarbetets bidrag: Studien bidrar med en bättre förståelse för hur kontroversiella branscher kan öka sin finansiella prestation genom ett CSR-engagemang. Tidigare resultat har funnit varierande resultat angående sambandet mellan CSR och finansiell prestation och genom att undersöka olika dimensioner av CSR har vi bidragit till att öka förståelsen till de varierande resultaten.

  Förslag till vidare forskning: I vår studie har vi använt oss av ESG som mått för olika dimensioner av CSR vilket gav oss en population på 112 företag för hela världen. Vidare forskning bör därför fokusera på ett annat mått för CSR för att få en större population vilket bidrar till högre validitet än vad vår studie har. Vi föreslår även att framtida studier analyserar vardera år för sig för att se på hur kontroversiella företags CSR-engagemang utvecklas över åren, för en djupare förståelse om dess samband med finansiell prestation.

 • Gustafsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Sjöstrand, Herta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Vilka faktorer kan förklara att svenska noterade SME:s frivilligt hållbarhetsrapporterar?: -En kvantitativ studie om förklarande faktorer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som kan förklara att svenska noterade SME frivilligt hållbarhetsrapporterar.

   

  Metod: Den här studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi och tillämpar en deduktiv ansats. För att besvara syftet i studien har en kvantitativ metod tillämpats genom en innehållsanalys och hypotesprövningar via en logistisk regressionsanalys. Data inhämtas från räkenskapsåret 2016 och består av både primärdata från företags årsredovisningar samt sekundärdata från databasen Retriever. Populationen i studien är 188 stycken noterade SME:s på segmenten Small- och MidCap på Nasdaq Stockholm varav det är 49 antal företag som hållbarhetsrapporterar.

   

  Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar att storlek spelar en viss roll till SME:s benägenhet att frivilligt hållbarhetsrapportera. Studien fann att det råder ett svagt positivt samband med statistisk signifikans mellan storlek och frivillig hållbarhetsrapportering bland företagen på segmentet SmallCap. Dessvärre fann inte denna studie någon statistisk signifikans för de oberoende variablerna tillväxt, lönsamhet och skuldsättningsgrad samt kontrollvariabeln bransch mellan dem och frivillig hållbarhetsrapportering.   

   

  Uppsatsens bidrag: Studiens praktiska bidrag ger företagsledare hos noterade SME:s i Sverige en utökad kunskap om området och en insikt i hur olika faktorer kan ge en förklaring till att SME:s hållbarhetsrapporterar. Det teoretiska bidraget delger ett svar på syftet i studien och visar på att faktorn storlek till viss del kan förklara att noterade SME:s i Sverige frivilligt hållbarhetsrapporterar. Faktorerna tillväxt, lönsamhet och skuldsättningsgrad kan till skillnad från storlek inte förklara något då inga samband visats denna studie. 

   

  Förslag till fortsatt forskning: En begränsning är att det enbart var 49 stycken som hållbarhetsrapporterar av studiens population om 188 stycken företag från år 2016. Denna studie kodade sin beroende variabel med 1 om ett företag hållbarhetsrapporterar och med 0 om det inte gör det. En begränsning blir att det enbart går att se om de hållbarhetsrapportar eller inte efter de kriterier som studien har vid kodningen. Det vill säga att det inte går att urskilja hur mycket företagen hållbarhetsrapporterar.

   

  Förslag till vidare forskning är att göra en ny studie när lagändringarna gällande stora företags tvång till hållbarhetsrapportering har fått effekt på dem som inte ställs under lagen, det vill säga mindre företag som frivilligt hållbarhetsrapporterar. Förhoppningsvis blir det fler företag på segmenten Small- och MidCap som frivilligt hållbarhetsrapporterar. Ett förslag är att utforma ett index med hjälp av en innehållsanalys för att kunna gradera dem efter hur mycket de hållbarhetsrapporterar. Dessutom gick denna studie till största del inte i linje med de utformade hypoteserna eller till stor del med vad den tidigare forskningen har visat, vilket sig bland annat att kan bero på hur variablerna blivit mätta. Ytterligare förslag till den vidare forskningen är att eventuellt välja andra faktorer utifrån den tidigare forskningen eller att använda sig av samma faktorer men mäta dem på annat sätt.

 • Axelsson, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Öhman, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Lönsamhet och dess påverkan på kapitalstruktur i en finansiell industri: En kvantitativ studie som undersöker Sveriges fyra största banker under perioden 2000 - 20152018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Johansson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Strömbäck, Carl
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  En studie om hur IFRS 15 kan påverka transparens och kvalitét inom redovisningen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Tidigare forskning har fokuserat främst på hur användandet av IFRS separat påverkar transparens i redovisningen samt redovisningskvalité. Däremot finns det inte lika mycket forskning kring hur IFRS 15 påverkar relationen mellan transparens och redovisningskvalité. Syftet med studien är därmed att belysa IFRS 15:s påverkan på sambandet mellan transparens och redovisningskvalité.  

  Frågeställningar:

  • Vilka faktorer i användandet av IFRS 15 påverkar transparensen och redovisningskvalitén?
  • Hur påverkas redovisningskvalitén av att transparensen förändras? 

  Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Med hjälp av en abduktiv forskningsansats har teori och empiri arbetats fram genom en fallstudie med grunden i en kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Insamlingen av primärdata och analysen i studien har använt tematisk analys som inspirationskälla för tillvägagångssättet. 

  Resultat & slutsats: Studien tyder på att IFRS 15 har en påverkan på sambandet mellan transparens och redovisningskvalité. Den mest centrala förståelsen som funnits under denna studie är att när öppenheten kring transparensen förändras så blir det en positiv effekt på redovisningskvalitén där upplysningskraven ses som en väsentlig aspekt att beakta.

  Förslag till fortsatt forskning: Vi har i denna studie studerat sambandet mellan redovisningskvalité och transparens utifrån IFRS 15 innan ikraftträdandedatumet. Det vore därför intressant att studera detta samband efter ikraftträdandet av IFRS 15 för att på så sätt få fram konkreta effekter. 

  Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie till att belysa hur användandet av IFRS 15 påverkar transparens och kvalité inom redovisningen. Ur ett praktiskt perspektiv bidrar den även till en ökad förståelse för behovet av redovisningskvalité i den finansiella informationen. 

 • Almqvist, Sanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Wiberg, Pernilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Prestationsmätningar och medarbetarengagemang: En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Prestationsmätningar och medarbetarengagemang: En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier

   

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Sanna Almqvist och Pernilla Wiberg

   

  Handledare: Tomas Källquist

   

  Datum: 2018 – januari

   

  Syfte: Bakgrunden till denna studie grundar sig i att tidigare forskning lyfter olika aspekter av nyttan av prestationsmätning ur ledare eller företagets perspektiv. De efterfrågar dock mer forskning om hur medarbetares inställning till prestationsmätningar leder till engagemang. Vårt syfte är därmed att öka förståelsen för hur medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet engagerar dem i deras vardagliga arbete att sträva mot långsiktiga mål och strategier.

                       

  Metod: Denna studie grundar sig i ett aktörssynsätt med ett hermeneutiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv. Insamlandet av det empiriska datamaterialet har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna omfattats av teman som återfunnits vid skapandet av den teoretiska referensramen som bygger på tidigare forskning inom ämnet. Genom en abduktiv forskningsansats har det empiriska datamaterialet och den teoretiska referensramen analyserats i samspel och påverkat varandra för att kunna besvara studiens syfte.

                                            

  Slutsats: Slutsatsen i studien är att positiv inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet engagerar medarbetare i det vardagliga arbetet. Studien tyder ytterligare på att olika engagemang hos medarbetare leder till strävan mot olika slags mål.

   

  Studiens bidrag: Denna studie bidrar ur en teoretisk synvinkel till att belysa medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet, samt deras perspektiv på koppling mellan prestationsmätning och långsiktiga mål och strategier. Vidare bekräftas även tidigare forskning inom medarbetarengagemang.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Studien kommer fram till att det skulle vara intressant att vidare forskning belyser likheter och skillnader inom de två olika spåren av prestationsmätningar gällande kundnöjdhet som återfunnits i denna studie, indirekta och direkta. 

 • Andersson, Patrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Nilsson Hansen, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Användningen av hållbarhetsindikatorer i SME: De utmaningar och möjligheter små och medelstora företag står inför2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problemdiskussion och Syfte: Hållbarhet är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle, ofta med företag i fokus. Vi fann att ett verktyg för hur företag kan påverka ekonomi och hållbarhet var hållbarhetsindikatorer som tillhandahålls av Global Reporting Initiative, men att det saknades forskning kring hållbarhetsindikatorers möjligheter och utmaningar och hur de påverkar verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag. Det för oss vidare till studiens syfte. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för användningen av hållbarhetsindikatorer och särskilt dess utmaningar och möjligheter i verksamhetsstyrningen med avseende på små och medelstora företag.

   

  Metod: Studien antar ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv med abduktiv forskningsansats, vilket gett oss möjligheten att växla mellan teori och empiri under studiens gång. Vi har i studien använt oss av en kvalitativ forskningsdesign, där det empiriska materialet grundar sig i semistrukturerade intervjuer hos små och medelstora företag i Gävle. För att analysera det insamlade materialet, har vi använt oss av narrativ analys, då vi har utgått från respondentens perspektiv och sammanställt teman kring respondenternas svar.

   

  Slutsats och bidrag: Slutsatsen för denna studie, är att de hållbarhetsindikatorer som tillhandahålls av Global Reporting Initiative medför möjligheter, men även utmaningar, som gör att små och medelstora företag inte ser ett tillräckligt behov till användningen av hållbarhetsindikatorer. Därmed har det visat sig vara ett generellt sett negativt tema kring hållbarhetsindikatorer i praktiken, alltså hos små och medelstora företag. Vi har även sett att det finns motsägande tendenser mellan teori och empiri. Exempelvis framgår det i den teoretiska referensramen att små och medelstora företag kan med hjälp av hållbarhetsindikatorer erhålla ekonomiska fördelar. Det empiriska materialet menar dock att det finns en del utmaningar små och medelstora företag måste lösa innan hållbarhetsindikatorer kan bli nödvändiga. Det bidrag vi främst vill rikta till praktiker, är att avvakta med att fullt använda hållbarhetsindikatorer tills det finns bättre kunskaper och konkreta lösningar kring utmaningarna. I dagsläget anser vi att de möjligheter som medföljer hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen inte klarar att väga upp till utmaningarna som medföljer.

   

 • Basic, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Nordin, Albin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Hållbarhetsrapportering inom två branscher: En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien

   

  Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Emma Basic & Albin Nordin

   

  Handledare: Fredrik Hartwig

   

  Datum: 2018 - januari

   

  Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal olika länder. Det finns ingen tidigare forskning på endast två branscher där en är förorenad och den andra icke förorenad och heller inte på Skandinavien. Syftet med denna studie är därför att undersöka om bransch är en påverkande faktor till skillnader i mängd hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter mellan branscherna sällanköpsvaror och industritjänster för företag i Skandinavien.

   

  Metod: Denna studie utgår från den positivistiska forskningstraditionen och följer den deduktiva linjen inom forskning. Studien syftar till att vara objektiv och använder sig av den kvantitativa metoden där en databaserad innehållsanalys utförs för att kunna mäta hållbarhetsrapporteringen. Studien utgår även från en komparativ design där insamling av data sker utifrån en tvärsnittsdesign. Statistiska kontroller i form av en bivariat analys och en multipel regression utförs i studien med hjälp av det statistiska programmet SPSS.

   

  Resultat & Slutsats: Studien visar att bransch är en påverkande faktor till skillnader i mängd hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter för företag i Skandinavien. Studien visar att branschen sällanköpsvaror hållbarhetsrapporterar mer än branschen industritjänster. Denna bransch rapporterar mer både inom miljö- och social rapportering. Vi tror att detta främst beror på att branschen sällanköpsvaror påverkar miljön mer och därför också rapporterar mer inom miljö. Varför denna bransch även rapporterar mer inom det sociala kan bero på att orden i innehållsanalysen möjligtvis riktar sig mer mot produktionsföretag.

  Förslag till fortsatt forskning: Något som skulle vara intressant för vidare forskning är att göra en liknande studie men rikta sig mot andra branscher och även ta med landet Finland som ligger i Norden och liknar de skandinaviska länderna. Det skulle också vara intressant att undersöka hållbarhetsrapporter från två andra år då denna studie undersöker år 2014 och 2016 och även att rikta sig mot enbart företag från Small, Mid eller Large cap då denna studie riktar sig mot alla dessa.

  Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med att fastställa att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan branscherna sällanköpsvaror och industritjänster för företag i Skandinavien vilket inte forskats kring tidigare. Studien använder sig även av ett antal kontrollvariabler och fastställer om dessa har en påverkan på skillnaderna i hållbarhetsapporter. Studien kommer fram till att storlek påverkar skillnaderna medan tid inte gör det. För variabeln land visar studien att företag från Danmark hållbarhetsrapporterar mindre än företag från Sverige och Norge.

 • Crawford, Oliver
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Neuman, Leo
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Organisatoriska lärandeparadoxer: Hur ledare kan hantera organisatoriska lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: Paradoxes of Organizational Learning- How managers can maneuver organizational paradoxes of learning and further contribute to the organizations dynamic capability.

  Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration

  Author: Leo Neuman and Oliver Crawford

  Supervisor: Tomas Källquist

  Date: 2018 – January

  Aim: Previous research points out that today's organizations are faced with several paradoxes, i.e. conflicting demands that are both recurrent and lasting over time. It has therefore become vital for leaders to be able to handle these opposite pairs simultaneously by thinking both / and instead of either / or. Furthermore, some researchers have found that successful management of paradoxes seems to favor the organization's dynamic capabilities, which are the organizational processes, routines and skills that give leaders the ability to respond quickly and efficiently in fast-changing environments. The purpose of the study is to increase understanding of how leaders can handle organizational learning paradoxes and contribute to the organization's dynamic capability.

  Method: The study assumes a hermeneutical and social constructivist perspective. The research effort is abductive and the research method qualitatively using unstructured and semi-structured interviews. The data collection and analysis of the study has been inspired by tools in grounded theory.

  Result & Conclusions: The study suggests that the importance of communication permeates all forms of organizational learning and that participation contributes to the organizations dynamic capability.

  Suggestions for future research: For further research, we propose that the link between communication and participation be investigated as there may be potential synergies.

  Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, this study contributes to identifying a broader relevance of communication in the management of organizational learning paradoxes and the importance of participation in the development of the organization's dynamic capability. From a practical perspective, the study can help leaders and other banking professionals, or other dynamic industries consider the importance of communication for all forms of organizational learning, and value participation as a contributing factor to the organization's dynamic capability.

  Key words: Organizational learning paradoxes, the organization's dynamic capability, leadership, communication, participation.

 • Aras, Umit
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Lundberg, Viktor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Icke värdeskapande aktiviteter i ren service: En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Icke värdeskapande aktiviteter i ren service – En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker

  Nivå: C-Uppsats i ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Umit Aras & Viktor Lundberg

   

  Handledare: Tomas Källquist

   

  Datum: 2018 - Januari

   

  Syfte: Syftet är att med utgångspunkt i lean skapa förståelse för icke värdeskapande aktiviteter inom rena serviceorganisationer genom att identifiera och kategorisera spill.

   

  Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och utifrån aktörsperspektivet bygger studien på en världsbild från det socialkonstruktivistiska synsättet. Studien har antagit en abduktiv ansats eftersom förståelse har nåtts genom en växelverkan mellan empiri och teori. Studien bygger på ett kvalitativt förhållningssätt inom vilket tio semistrukturerade intervjuer hos fem olika banker har varit grunden till det material som analyserats tematiskt.

   

  Resultat och slutsats: Resultatet tyder på möjligheter att identifiera och kategorisera icke värdeskapande aktiviteter inom ren service. Studien konkretiserar aktiviteter inom de spillkategorier som överförts från tillverkning till service men visar samtidigt att dess applicerbarhet inom ren service är perspektivberoende. Med avseende på om styrverktyget betraktas som beroende eller oberoende av aktörer visar studien att kategorierna kan behöva modifieras.

   

  Förslag till vidare forskning: På grund av studiens subjektiva begränsningar, samt fokus på banker, föreslår vi liknande studier på andra organisationer inom ren service för att pröva resultatet. För att etablera lean inom ren service föreslår vi även forskning som söker konkreta tillvägagångssätt för att reducera icke värdeskapande aktiviteter, eller söker att identifiera och kategorisera spill ur ett externt perspektiv.

   

  Studiens bidrag: Till skillnad från tidigare forskning om lean inom ren service bidrar studien med insikter i spillkategorierna genom att konkretisera aktiviteter. Studien bidrar även med ett modifierat förhållningssätt till spill och skiljer sig på så vis från de kategorier som presenteras i tidigare forskning. Slutligen styrker studien den tidigare forskning som hävdar att rena serviceorganisationer kan effektiviseras genom att applicera lean som styrverktyg. 

 • Olsson, Annette
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Örnberg, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Immateriella resursers roll för företags prestationer: En jämförande kvantitativ studie av industriföretag i tillväxt och ej i tillväxt.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: I ett flertal tidigare studier har positiva samband mellan hållbarhetsprestationer (CRP) och finansiella resultat (CFP) hittats och försökt förklaras. Dock har endast ett fåtal antagit synsättet att immateriella resurser fungerar som medlare för dessa samband. Vi menar att de immateriella resurserna har en betydande roll, för sambandet. Med hjälp av de immateriella resurserna formas en positiv spiral som ökar hållbarhetsprestationer och finansiellt resultat i båda kausala riktningarna. Vi vill belysa huruvida detta positiva, medlande samband existerar samt om tillväxt stärker sambandet mellan CRP och CFP, genom de immateriella resurserna.

  Metod: Studien har antagit en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. En kvantitativ metod har använts genom att sekundärdata samlats in från databasen Thomson Reuters Eikon. I en longitudinell design har fem års observationer använts för ett urval av 113 publika industriföretag där inhämtat data har analyserats statistiskt.

  Resultat & slutsats: Denna studie fann övervägande negativa samband och kan inte visa att de immateriella resurserna medlar kopplingen mellan CRP och CFP i en positiv spiral. Studiens resultat visar dock att immateriella resurser har betydelse för uppbyggnaden av CRP och CFP men de fungerar inte som verktyg som påverkar prestationsmåtten i båda kausala riktningarna. De har en egen effekt på CRP och CFP direkt vars verkan skiljer sig mellan de olika immateriella resurserna. Endast i tillväxt har studiens resultat visat på en positiv påverkan av CRP på CFP och tvärt om.

  Examensarbetets bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar studien till insikter om att immateriella resurser och satsningar på CRP är vägar att öka finansiella prestationer hos industriföretag i tillväxt. Praktiskt kan detta vara användbar kunskap för företagsledare i beslut om satsningar på immateriella resurser.

  Förslag till fortsatt forskning: Denna studie bygger på mätdata från en femårsperiod som sträcker sig över en tidsperiod då det råder lågkonjunktur. Studien bygger också på ett relativt litet urval som försvårar möjligheten att dra slutsatser med precision. Studien undersöker också endast fyra immateriella resurser. En studie med ett större urval under en längre tidsperiod där fler immateriella resurser tas med i beräkningsmodellen kan kasta ljus över hur de immateriella resurserna bidrar till förändringar i CRP och CFP.

  Nyckelord: CRP, CFP, immateriella resurser, tillväxt, positiv spiral

 • Jansson, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Persson, Isabel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Utomhusvistelse: En kvalitativ intervjustudie med sju förskollärare om deras förhållningssätt till utomhusvistelse i förskola2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares förhållningssätt till utomhusvistelse. Vi har utgått från tre frågeställningar: Hur arbetar förskollärare med utomhusvistelse? Vilka attityder har förskollärare till utomhusvistelse? Svårigheter vid utomhusvistelse? För att få svar på studiens syfte genomfördes sju stycken semistrukturerade intervjuer som innebär att informanterna får mer frihet och kan påverka ordningen och innehållet av frågor. Vi har utgått från ett bekvämlighetsurval eftersom det kan vara en svårighet för förskollärare att ha möjlighet att ställa upp i en intervju, mycket på grund av tidsbrist i verksamheten. Vi har utgått och tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer, vilket betyder att samtliga informanters identiteter skyddas. Genom samtliga intervjuer framgick det att informanterna ansåg att utomhusvistelsen påverkade barn positivt samt att de förespråkar för att gå ut minst en gång om dagen. Möjligheter och fördelar visade sig ofta vara att barn blir friskare, piggare och friare i sina aktiviteter, samt att allting som går att göra inomhus, går att utföra i utomhusmiljön. Det visade sig att vissa hade möjlighet att göra utflykter till naturen, medan andra inte hade samma förutsättningar att ta sig utanför gården eller till närliggande platser. Andra svårigheter har visats vara kläder efter väder, klimat, ostimulerande förskolegårdar samt osynkade arbetsgrupper. Det som också framkom ur intervjuerna var att informanterna anpassar utomhusvistelsen och sina förhållningssätt olika beroende på dagar och situationer. En dag kunde dem vara medupptäckare tillsammans med barnen och en annan dag kunde dem ta sig an rollen som observerande. Slutsatsen av denna studie visar sig vara att informanterna har positiva attityder till utomhusvistelse i förskolan samt att de utgår från liknande förhållningssätt, trots att de har olika förutsättningar till att bedriva utomhusvistelse. De anpassar verksamheten utifrån vad de har, för att skapa en meningsfull utomhusvistelse för alla.

 • Kindlund, Pontus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Wallgren, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse?: En kvantitativ studie om sambandet mellan ett företags utdelningspolicy och företagets genomsnittliga kapitalkostnad hos svenska noterade företag.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse?

   

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.

   

  Författare: Pontus Kindlund och Andreas Wallgren

   

  Handledare: Catherine Lions

   

  Datum: 2018–01

   

  Syfte: Tidigare forskning undersöker oftast utdelningspolicyns betydelse för investerarna. Därför har vi valt att se det från företagens perspektiv genom att undersöka hur ett företags utdelningspolicy påverkar företagets genomsnittliga kapitalkostnad.

   

  Metod: Studien har en kvantitativ metod med hypotesprövningar och en deduktiv ansats där datan är inhämtad från Thompson Reuters Datastream. Regressionsanalyser har sedan utförts för att studera sambandet mellan företagens utdelningspolicy och företagens genomsnittliga kapitalkostnader.

   

  Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att det inte finns några omfattande samband mellan företagens utdelningspolicy och företagens genomsnittliga kapitalkostnader. Vår studie är därför i linje med studien från Modigliani och Miller (1961) angående utdelningspolicyns irrelevans.

   

  Examensarbetets bidrag: Studiens resultat bidrar med kunskap som kan vara till nytta för företagsledningar som utarbetar företagens utdelningspolicy, eftersom oavsett val av utdelningspolicy kan det inte förväntas ha en signifikant påverkan på företagens genomsnittliga kapitalkostnad.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Då vår studie inte har tagit hänsyn till företagens investeringsmöjligheter så kvarstår det att även ta hänsyn till detta för att undersöka utdelningspolicyns påverkan på den genomsnittliga kapitalkostnaden.

   

  Nyckelord: Utdelningspolicy, Genomsnittlig kapitalkostnad, Signalteori, Utdelningspolicyns irrelevans, Trade-off-teori

 • Johansson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Werkmäster, Josefin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsrapportering- En deskriptiv studie om skillnader mellan finans- och industrisektorn: En studie på börsnoterade bolag i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  Titel: Hållbarhetsrapportering- en deskriptiv studie om skillnader mellan finans- och industrisektornNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Amanda Johansson och Josefin WerkmästerHandledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - januari

  Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer undersöka skillnaderna i hållbarhetsrapporteringen mellan företag inom industrisektorn och finanssektorn i Sverige samt att undersöka om det har skett någon förändring över tid.

  Metod: I föreliggande studie antas en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats. Studien är kvantitativ och sekundärdata i form av hållbarhetsrapporter har samlats in från företagens hemsidor. En longitudinell design har använts där data från åren 2012 och 2016 har granskats.

  Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att hållbarhetsrapporteringen skiljer sig åt mellan industri- och finanssektorn. Resultatet visar även att det har skett en förändring gällande rapporteringen över tid.

  Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier skulle kunna undersöka andra sektorer och avgränsa sig till en storlek. Det skulle även kunna göras en undersökning som fokuserar på kausala samband för att se vad skillnaderna kan bero på.

  Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag är att den jämför skillnaderna mellan enbart två sektorer på den svenska marknaden då tidigare studier har gjorts i andra länder och på flera branscher.

  Nyckelord: CSR, GRI, hållbarhetsrapportering, indikatorer, sektorer, tid 

 • Björklund, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Teknik som lärområde i förskollärares arbete2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vad förskollärare säger om sitt arbete inom teknik som lärområde i förskolan. Därutöver syftar studien till att undersöka och synliggöra aspekter som är betydelsefulla i förskollärarens undervisning i teknik tillsammans med barn. Studiens teoretiska utgångspunkter har sin grund i sociokulturellt perspektiv, där kommunikation och interaktion är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Även det teoretiska ramverket Pedagogical Content Knowledge PCK (Shulman, 1986), används för att tolka och förstå förskollärarnas förmågor i arbetet med teknik med barnen. Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sex förskollärare. Resultatet visar att arbetslagens verksamhetsplanering utvecklades med stöd av reflektionsunderlaget Content Representation CoRe (Loughran, Milroy, Berry, Gunstone och Mullhall 2001) som bidrog till fördjupade diskussioner och att innehållsområdet avgränsades i teknikundervisningen. Resultatet visar också att det skedde en utveckling av undervisningen genom användning av andra fysiska redskap än man arbetat med tidigare. Dessutom utvecklades andra metoder när förskollärarna arbetade med teknik med barnen.

 • Balogun, Kazeem Ayinde
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energy audit in Fridhemsskolan: A preschool in Gävle municipality2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is about the energy audit in Fridhemsskolan which is an educational facility. Fridhemsskolan is a preschool for children in Gävle municipality for children up to the age of six years and comprise of nine buildings in total. The project begins with an energy survey on the school facilities which ranges from checking the ventilation system, lightning system, number of occupants, equipment’s types and so on. The next step was to use a simulation program software called indoor climate and energy (IDA ICE) to create the base model for the building and input the data collected during the energy survey directly into the software and simulate it for a period of one year. After creating the base model, the total electricity use of the building was around 89 MWh/year while the district heating was 157 MWh/year.The energy conservation opportunities in Fridhemsskolan for the building was divide into two categories and these are referred to as non-retrofitting (no or minimal cost) and retrofitting (with cost) recommendations. The non-retrofitting involves reducing the indoor temperature and with this approach; the district heating consumption was reduced to 147.6 MWh/year which amount to 9.34 MWh/year in savings for the district heating while the electricity consumption was reduced to 86.4 MWh/year which amount to 2.6 MWh/year in savings for the electricity.Retrofitting (with cost) recommendations involves looking at the base model and see where some improvements can be carried out. In this research, the roof of the building has more energy losses and retrofitting with cost analysis was performed on that part of the building envelope.After retrofit, the district heating consumption was reduced to 142 MWh/year which is about 15 MWh/year in saving for the district heating while the electricity consumption was reduced to 26 MWh/year which also amount to 63 MWh/year saving in electricity consumption. The reason for this sharp decrease in the electrical consumption was because, the electrical radiators in the base model of the building was replaced with ideal heaters that uses district heating as the energy carrier and 170 mm of mineral wool was also added to the roof.Finally the research further looks at the thermal comfort and the indoor air quality of the occupants in the building by analysing the data on both thermal comfort and the indoor air quality to see if the value obtained are within the acceptable range. In most cases the value is within the acceptable range like in the case of carbon dioxide (CO₂) concentration in theiiioccupied zone, the value obtained after reducing the indoor temperature was less than 1000 parts-per-million (ppm) and that shows that the carbon dioxide (CO₂) concentration is within an acceptable level in the room. The thermal comfort of the occupants in the occupied zone was within the acceptable limit. However, lowering indoor temperature increases the PPD for both buildings. The percentage of the total occupant hours with thermal dissatisfaction increases to 13% from 14 % for Hus 9 and from 13% to 15% for Hus (4-8).

 • Eriksson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Forsberg, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Rörelse i förskolan: En enkätstudie om hur ofta förskollärare och barnskötare planerar rörelseaktiviteter i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ofta förskollärare och barnskötare utför planerade rörelseaktiviteter på förskolan och vad som påverkar att vissa av dessa rörelseaktiviteter inte blir av. I bakgrunden ges en översikt om hur rörelsen i förskolan ser ut, hur förskollärarens förhållningssätt till rörelse är samt rörelsens positiva effekter utifrån vetenskapliga artiklar och för ämnet relevant litteratur. Forskning visar att barnen behöver röra på sig för att stärka kroppsuppfattning, motorik och koordination. Genom att dessa delar stärks bidrar det till att barnens koncentrationsförmåga ökar. Forskning visar även att förskollärarnas inställning till rörelse påverkar ifall barnen erbjuds rörelseaktiviteter på förskolan. Genom en enkätstudie som delades ut till 110 respondenter på nio olika förskolor har vi undersökt hur ofta förskollärare och barnskötare planerar rörelseaktiviteter på förskolorna. Av de 110 enkäterna som delades ut fick vi in 103 stycken som vi kunde använda i vår studie. Vi valde att använda oss av pappersenkäter som vi personligen delade ut till varje förskola, för att få ett sådant högt deltagande som möjligt. För att få fram ett resultat har vi analyserat svaren i enkäterna mot varandra med hjälp av figurerna som lyfts i resultatet, där kan det tydligt utläsas vilka svar vi fått in. Avslutningsvis har vi en diskussion där vi diskuterar och jämför våra resultat mot forskning vi lyft i bakgrunden. Vårt resultat visar på att det är förskollärarna som planerar flest rörelseaktivitet på förskolan, och största anledningen till att vissa rörelseaktiviteter inte blir av är för att förskollärarna känner sig rädda för att utföra rörelseaktiviteter, det är stora barngrupper och att det var många ur personalen borta när de hade planerat att utföra rörelseaktiviteterna.

 • Rupal, Baltej Singh
  et al.
  Department of Mechanical Engineering, University of Alberta, Edmonton, Canada.
  Rafique, Sajid
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik.
  Singla, Ashish
  Department of Mechanical Engineering, Thapar University, Patiala, India.
  Singla, Ekta
  Mechanical Engineering Department, Indian Institute of Technology, Ropar, India.
  Isaksson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik.
  Virk, Gurvinder Singh
  Innovative Technology & Science Limited (InnoTecUK), Cambridge, UK.
  Lower-limb exoskeletons: Research trends and regulatory guidelines in medical and non-medical applications2017Inngår i: International Journal of Advanced Robotic Systems, ISSN 1729-8806, E-ISSN 1729-8814, Vol. 14, nr 6, s. 1-27Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  With the recent progress in personal care robots, interest in wearable exoskeletons has been increasing due to the demand for assistive technologies generally and specifically to meet the concerns in the increasing ageing society. Despite this global trend, research focus has been on load augmentation for soldiers/workers, assisting trauma patients, paraplegics, spinal cord injured persons and for rehabilitation purposes. Barring the military-focused activities, most of the work to date has focused on medical applications. However, there is a need to shift attention towards the growing needs of elderly people, that is, by realizing assistive exoskeletons that can help them to stay independent and maintain a good quality of life. Therefore, the present article covers the rapidly evolving area of wearable exoskeletons in a holistic manner, for both medical and non-medical applications, so that relevant current developments and future issues can be addressed; this includes how the physical assistance/rehabilitation/compensation can be provided to supplement capabilities in a natural manner. Regulatory guidelines, important for realizing new markets for these emerging technologies, are also explored in this work. For these, emerging international safety requirements are presented for non-medical and medical exoskeleton applications, so that the central requirement of close human-robot interactions can be adequately addressed for the intended tasks to be carried out. An example case study on developing and commercializing wearable exoskeletons to help support living activities of healthy elderly persons is presented to highlight the main issues in non-medical mobility exoskeletons. This also paves the way for the potential future trends to use exoskeletons as physical assistant robots, as covered by the recently published safety standard ISO 13482, to help elderly people perform their activities of daily living.

 • Abdullah, Zizan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ett interkulturellt arbetssätt i förskolan: en studie kring förskollärares utsagor om arbetssätt i mångkulturell verksamhet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur fem förskollärare arbetar med ett interkulturellt arbetssätt inom en mångkulturellt förskoleverksamhet.

  Studien har utgått från ett teoretiskt perspektiv på interkulturellt arbetssätt och den teoretiska ansatsen utgörs av ett interkulturellt perspektiv. Interkulturalitet handlar om möten mellan människor från skilda kulturer och en ömsesidig förståelse dem emellan. Skilda kulturer innebär exempelvis att man har olika modersmål, seder och levnadsregler. Jag har gjort en kvalitativ undersökning, där jag har intervjuat fem förskollärare i två förskolor.

  Resultatet visar att förskollärarna hade en liknande syn på interkulturellt arbetssätt och att faktorer som förhållningssätt, arbetsmiljö och lärandemiljö bidrar till att barnen på förskolan ska känna sig mer trygga, nyfikna och motiverade. Därutöver visar resultatet på förskollärares behov av vidare utbildning i frågor som rör barns kultur och modersmål. Betydelsen av att arbeta med utgångspunkt i olika språk i förskoleverksamheten är ytterligare en tendens som framkommer i resultatet. En slutsats som kan formuleras med grund i undersökningens resultat är att förskoleverksamhet som tar tillvara och har sin grund i flera modersmål bidrar till att barn blir sedda, respekterade och motiverade att lära sig.

 • Johansson, Nicklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsprestationer och bolagsskatt: Komplement eller substitut?: En kvantitativ studie om publika europeiska bolag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

   

  Titel: Hållbarhetsprestationer och bolagsskatt: Komplement eller substitut? - En kvantitativ studie om publika europeiska bolag

   

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Nicklas Johansson

   

  Handledare: Jan Svanberg

   

  Datum: 2017 - Januari

   

  Syfte: Företagens sociala ansvar (CSR) är en viktig fråga för många av företagets intressenter, inte minst samhället. Hur företag betraktar bolagsskatt som en del av detta ansvar är därmed en betydelsefull fråga då statens skatteintäkter bidrar till välfärden i samhället. Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan CSR och europeiska bolags effektiva skattesats, dels utifrån total CSR-prestation samt utifrån dimensioner av CSR.

   

  Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv ansats. Studien har vidare en kvantitativ strategi och en longitudinell design för att samla in sekundärdata från Thomson Reuters databas Datastream för åren 2011-2016. Urvalet består av 465 publika europeiska företag för vilka data analyserats med multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet IBM SPSS.

   

  Resultat & slutsats: Studiens resultat indikerar ett negativt samband mellan total CSR-prestation och bolagsskatt, men att detta samband drivs av att CSR-aktiviteter inom miljödimensionen har en starkare negativ inverkan än den positiva inverkan som CSR-aktiviteter inom den sociala dimensionen bidrar med. Slutsatsen därav är att CSR och bolagsskatt både kan utgöra substitut och komplement till varandra. CSR-aktiviteter inom miljödimensionen används som substitut till bolagsskatt medan bolagsskatt betraktas som ett komplement till CSR inom den sociala dimensionen.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Då sambanden visat sig skilja sig åt mellan olika dimensioner bör framtida forskning inte utgå från ett samlat mått på CSR utan gå in mer i detalj på de kategorier och indikatorer som bygger upp dimensionerna. Det kan också finnas skillnader mellan industrier och land, varför det vore intressant med studier som undersöker sambandet inom respektive industritillhörighet och land i Europa.

   

  Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till att fylla forskningsgapet som existerat för europeiska bolag om sambandet mellan CSR och bolagsskatt samt till att undersöka sambandet på dimensionsnivå av CSR. Studien bidrar också till teorin om CSR och bolagsskatt som substitut, komplement eller oberoende aktiviteter. Slutligen kan studien öka förståelsen för hur bolags CSR- och skattebeteende hänger ihop hos myndigheter och organisationer som arbetar med lagstiftning och upprättandet av riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

   

  Nyckelord: CSR, ETR, ESG, socialt ansvar, hållbarhetsarbete, bolagsskatt, skattebetalningar, miljödimension, social dimension och företagsstyrningsdimension.

 • Godin, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Knutsson, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Icke-finansiella belöningar: Icke-finansiella belöningars påverkan på medarbetares arbetstillfredsställelse2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte: Tidigare forskning tyder på att det är viktigt med icke-finansiella belöningar för att uppnå inre motivation och arbetstillfredsställelse hos medarbetare. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för om medarbetares arbetstillfredsställelse påverkas av icke-finansiella belöningar med avseende på karriärutveckling och flexibelt arbete.

   

  Metod: Studien har ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vår forskningsansats är abduktiv. Vi har tillämpat kvalitativ forskning med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att samla in vår empiriska data. Den teoretiska referensramen är baserad på tidigare forskning. Den empiriska delen bygger på sammanfattningar från intervjuerna. I studien har vi analyserat tidigare forskning tillsammans med den empiriska datan.

   

  Slutsats: Vår studie tyder på att icke-finansiella belöningar påverkar medarbetares arbetstillfredsställelse, främst när det gäller karriärutveckling och flexibelt arbete som vi valt att fokusera på. Studien belyser en ny term av begreppet karriärutveckling vilket är personlig utveckling.

   

  Förslag till fortsatt forskning: För vidare forskning föreslår vi att bygga vidare på vår kvalitativa studie baserat på ett ledningsperspektiv, att få ökad förståelse för hur chefer använder belöningssystem. Ett annat förslag är att gå in på djupet och studera den nya generationen som är mer benägna att få bekräftelse och återkoppling i samband med att de har vuxit upp med sociala medier. Genom det få en bättre förståelse för hur chefer arbetar för att locka till sig den nya generationen.

   

  Studiens bidrag: Denna studie bidrar ur teoretisk synpunkt till att vikten av icke-finansiella belöningar är av betydelse för medarbetares arbetstillfredsställelse. Ur praktisk synvinkel föreslår vi att det är av betydelse att chefer fokuserar på att kommunicera vilka belöningar som finns på arbetet och hur de uppnås. Genom att använda icke-finansiella belöningar, särskilt utveckling och flexibelt arbete, kan det bidra till mer nöjda medarbetare. Det leder även till lägre kostnader för företaget.

 • Rahim, Nadir
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Maskinteknik.
  Wall, Karl Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Maskinteknik.
  Framtagning av modulbaserad bärande ram till kabinhissar: tillhörande Cibes Lift skruvhissar2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Cibes Lift är en tillverkare av skruvdrivna plattforms-, -kabin och trapphissar. Då intresset har ökat för hissar i privata bostäder vill företaget sänka tillverkningskostnaderna och utöka utbudet av storlekar på deras kabinhissar för att vara konkurrenskraftiga.

   

  Syftet med arbetet är att ta fram en ramkonstruktion som ger högre flexibilitet och lättare kan anpassas till flera olika storlekar av kabinhissar. Målet är att konstruera en moduluppbyggd ram med ett maximalt inköpspris på 5500 kronor och uppfylla maskindirektivets säkerhetskrav.

   

  För att uppnå arbetets mål analyserades de befintliga hissramarna genom observationer, praktiska lastprov och Finita elementmetoden (FEM). Intervjuer och observationer gjordes hos tillverkarna av ramarna för att ge information om vilka tillverkningsresurser som fanns att tillgå för den nya ramens konstruktion. Med hjälp av idégenereringsmetod skapades därefter två konceptmodeller som utvärderades med utvärderingsmetoden VDI 2225. Utvärderingsmetoden genererade det mest funktionella konceptet som modulerades med CAD-programmet Autodesk Inventor. Optimering utfördes därefter med hjälp av beräkningar för att erhålla en låg tillverkningskostnad samt uppfylla maskindirektivens säkerhetskrav.  

   

  Resultatet av slutprodukten består av en ram som är uppbyggd av en basmodul och fem stycken variantmoduler som uppfyller samtliga maskindirektivets säkerhetskrav. Ramen är nästintill uteslutande konstruerad av kallvalsade stålprofiler som tillåts att tillverkas i underleverantörens maskinpark. Priset på ramen uppskattas till 4800 kronor vilket avser en basmodul och den största variantmodulen. Priset är baserat på en inköpskvantitet på 500 stycken basmoduler och 100 stycken variantmoduler av vardera storlek per år. I jämförelse med den största befintliga ramen till kabinhissar har vi lyckats sänka priset med 280 %.

   

  Slutsatserna av arbetet är att vi har lyckats konstruera en ram som är uppbyggd av moduler och genom användande av standardiserade artiklar har antalet artiklar kunnat sänkas med 58 % i jämförelse med den största befintliga kabinhissen.

 • Sjögren, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Tolf, Klara
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  IKT som kulturellt verktyg: Förskollärares resonemang kring användandet av digitala verktyg i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har ökat i dagens samhälle. Detta ställer högre krav på förskollärarnas kompetens och förskolans innehåll. IKT i förskolan kan gynna barns utveckling och lärande om det används som ett didaktiskt verktyg. Läroplanen för förskolan lyfter att barnen ska få möjlighet till att använda sig av multimedia och informationsteknik för att gynna deras utveckling och lärande.

  Studiens syfte är att undersöka förskollärarens resonemang om användning av informations- och kommunikationsteknik som didaktiskt verktyg i deras arbete. För att besvara detta har sex intervjuer med förskollärare genomförts. Resultatet visar att det finns en osäkerhet kring användandet av informations- och kommunikationsteknik i förskolan. Resultatet visar även att förskollärarna upplever en brist på tillgängligt och fungerande material i förskolan vilket leder till att det används mindre än de önskar. Förskollärarna lyfter IKT som ett användbart verktyg i förskolan med många möjligheter men behovet av större digitalkompetens och fler digitala verktyg finns.

  Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att förskollärare vill använda informations- och kommunikationsteknik i förskolan. Men något som minskar användandet är behovet av kompetensutveckling samt bristen på tillgängligt material i förskolans verksamhet.

 • Löfkvist, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Zetterberg Ädel, Emilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Att planera för kvalitet: Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Löfkvist, M. & Zetterberg Ädel, E. (2017).

  Att planera för kvalitet – Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma förskollärare upplever och praktiserar organisatoriska processer, med fokus på planering, i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. För att uppnå studiens syfte föll val av metod på en webbaserad enkätstudie som forskningsinstrument, där 13 respondenter deltog i undersökningen. I studiens resultat presenteras undersökningens frågor och svarsresultat med hjälp av statistiska diagram och procentsatser. Studiens slutsats visar att undersökningens deltagare gav uttryck för ett visst behov av ny kunskap och forskning på området systematiskt kvalitetsarbete. Detta i enighet med vad tidigare forskning på området förevisar. Planering av kvalitetsarbete kräver förskollärare som är medvetna om hur väsentliga verksamhetsmål i förskolan konkretiseras och realiseras, för att undvika att planering av kvalitetsarbete blir intetsägande. Slutsatsen berör även sambandet mellan planering och stress, vilket respondenterna i undersökningen till stor del bekräftade.

  Nyckelord:

  förskola, kvalitet, läroplan, pedagogisk planering, planering, systematiskt kvalitetsarbete

 • Löfqvist, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Hultman, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Ups!: Produktutvecklingen och utvärderingen av den digitala applikationen Ups!The product development and the evaluation of the digital application Ups!2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to develop an educational application and evaluate how it could support multilingualism in preschool. In carrying out this study, two methods were used. First, a research and development method (R&D) was used to help form and develop the application. To develop the product further, an interview study was used to explore preschool teachers` experiences of the developed application and whether the developed application supports multilingualism in preschool. The interviews were processed and categorized. The study found that the developed application can encourage multilingualism in preschools and has the potential to be developed further.