hig.sePublikasjoner
1 - 48 of 48
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Schön, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjöberg, Isabell
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kvinnor med bröstcancers uplevelse av sin sexuella hälsa: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Jonsson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Helén, Clara
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Känslomässiga aspekter i arbetet för sjuksköterskor som arbetar med patienter med cancer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancer är ett samlingsnamn för olika typer av tumörer som kan växa och spridas till olika delar av kroppen. Patienter med cancer beskriver att det är av stort värde att ha en omsorgsfull relation till sjuksköterskan. Sjuksköterskan möter emotionella delar i arbetet som handlar om att skapa en mening mellan tankar och känslor som förekommer i arbetet med patienter med cancer.

  Syfte: Syfte var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar med patienter med cancer upplever och hanterar de emotionella delarna av sitt arbete. Syftet var också att beskriva hur undersökningsgruppen såg ut i artiklarna som använts i litteraturstudien

  Metod: Föreliggande studie var en litteraturstudie baserad på 11 inkluderade artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Inkluderade artiklar hämtades från databaserna Cinahl och Pubmed  

  Huvudresultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde många olika känslor i arbetet med patienter med cancer där ångest och frustration var de mest återkommande känslorna. Det framkom även i vilka sammanhang känslorna uppkom samt hur sjuksköterskorna senare hanterade dessa känslor som uppstod i arbetet. Det påvisades även i de inkluderade studierna att könsfördelningen och ålder på deltagarna var likvärdiga samt att arbetserfarenheten inom onkologisk vård hos deltagarna var generellt hög

  Slutsats: En stor del av arbetet var emotionellt påfrestande för sjuksköterskorna där det framkommer att hanteringen av dessa delar var bristande. Det framkom även att det fanns ett stort behov av utbildning för att sjuksköterskorna skulle kunna hantera de emotionella delarna för att uppnå välmående och god hälsa i arbetet 

 • Küntzel, Gustaf
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Wadell, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hiv-positiva personers erfarenheter och åsikter kring sjukvårdspersonalens bemötande2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Olsson, Cristin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  T. Johansson, Eva-Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors attityder till personer med psykisk ohälsa2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och står för den största ökningen i sjukfrånvaro. Med stor sannolikhet kommer sjuksköterskor att möta dessa personer med psykisk ohälsa i sitt yrke.

  Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors attityder mot personer med psykisk ohälsa och vad som påverkar dessa attityder samt hur undersökningsgruppen beskrivs i de utvalda artiklarna.

  Metod: En beskrivande litteraturstudie. Tio artiklar inkluderades i studien varav nio stycken kvantitativa och en kvalitativ. Artiklarna hämtades från sökdatabaserna CINAHL och PubMed.

  Huvudresultat: I resultatet framkom att många sjuksköterskor påvisade positiva attityder till personer med psykisk ohälsa men också negativa attityder. De negativa attityderna kan bero på kunskapsbrist eller brist på klinisk erfarenhet. I resultatet framkom även vilka faktorer som kan påverka.

  Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer kunskap och klinisk erfarenhet angående psykisk ohälsa för att nå samförstånd med patienten i omvårdnadssituationen.

 • Risarv, Emelie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Wiklund, Helena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans erfarenhet av palliativ vård av vuxna i livets slutskede - en beskrivande litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige avlider omkring 90 000 personer per år där ca 80% av dessa är i behov av palliativ vård. Palliativ vård i livets slutskede syftar till att lindra lidande och skapa god livskvalitet för patient och dess närstående. Dessa patienter befinner sig inom flera instanser inom vård och omsorg.

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård av vuxna patienter i livets slutskede samt att beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp.

  Metod: Litteraturstudien var av beskrivande design och baserades på 14 vetenskapliga studier hämtade från databasen PubMed. De inkluderade studierna var av kvalitativ och mixad ansats.

  Huvudresultat: Sjuksköterskor beskrev att de främjar för patientens och närståendes bästa och deras välbefinnande. Detta innebar att tillgodose såväl patientens fysiska som sociala, existentiella och spirituella behov. Sjuksköterskorna erfor svårigheter vid medicinering, kommunikation och existentiell vård i samband med vård i livets slutskede. Sjuksköterskor upplevde både berikande och svåra känslor med att vårda patienten och dess närstående. För att möjliggöra utförandet av god palliativ omvårdnad upplevdes stöd, gott samarbete och utbildning vara viktigt för sjuksköterskan. I de 14 ingående studierna har undersökningsgruppernas ålder, arbetsplats och geografisk spridning redovisats.

  Slutsats: Den palliativa vården och arbetet med patienter i livets slutskede var utmanande och givande utifrån sjuksköterskornas erfarenheter. Att vårda patienter i livets slutskede ger sjuksköterskan en unik möjlighet att bidra med något till patienter och närstående samtidigt som det ger både erfarenheter och personlig utveckling för sjuksköterskan.

 • Hansson, Andrea
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Folkhälsovetenskap.
  Krav, kontroll och stöd bland vårdgivare i en kommun i Mellansvergie.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract  

  Hansson, A. (2017). The experience of demands, control and social support among a group of health care providers in Central Sweden - a cross sectional study. Bachelor thesis in Public Health Science. Department of Occupational and Public Health Science. Faculty of Health and Occupational Studies. University of Gävle, Sweden.

  Background: In Sweden, employees who work within health and social care is the largest occupational group and is also the group which accounts for the highest number of illness cases. Work in health care often means a variety of psychosocial workloads such as high demands, low control and lack of social support.

  Aim: The aim of the study was to examine the experiences and/or presence of demands, control and social support among nurses and home care workers in their daily work in health care in a municipality in central Sweden.

  Method: The study included 44 participants, 12 nurses and 32 home care workers. In a quantitative cross-sectional study, data was collected by use of a questionnaire designed by the author for the aim of the study. Participants reported their age, gender, working years and working hours, and answered questions about the experience and/or presence of demands, control and social support in their daily work.

  Results: The majority of the respondents experienced social support at their workplace. However, respondents 44 years or younger, did rarely/did not experience high work demands from managers or colleagues.

  Employees who worked more irregular hours experienced more often that they achieved expectations of what should be done from the care takers and their relatives. Respondents who had worked as caregivers 10 years or more, felt that their working hours were governed by the needs of care taker.

  Conclusion: The results show that an inadequate psychosocial work environment, with high demands, low control and lack of social support, was not experienced and/or a present problem among the majority of the respondents. Further research and knowledge is needed on how the perception of demands, control and social support at work has an impact on the self-perceived health of municipal employees within the health care sector since the work leave due to illness in this sector in Sweden continues to rise.

  Keywords: Demand, control and support, Public Health, Psychosocial Working Environment.

 • Löfquist, Linnéa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Design och formgivning.
  100% materialåtervinning: En framtidsvision2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
 • Karlsson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Energieffektiv samhällsplanering med hjälp av multikriterieanalys: Fallstudie i Ovanåkers kommun2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Spatial planning can play an important role in the creation of a more sustianable devolopment, which means that climate and enviromental aspect are becoming more important. To be able to take into account aspects connected to these questions during the planningprocess, knowledge about which ones are important and how they can be implemented in the process are a key factor.

  Geographic information systems (GIS) is increasingly being used by planners because it is a time-efficient way to handle large amounts of geographic data of varying character. The large part of the worlds population lives in urban environments, and continues to increase,which means that the amount of land available for new buildings are limited. In order to best manage these limited landresources,analyzes of a variety of aspects should be weighed against each other and come to a conclusion about what is most appropriate for a specific area of land. With GIS and the Multicriteria Analysis (MCA) method, such analyzes can be made efficiently and contribute to the creation of more energy efficient spatial planning.

  In this study, which is part of a project initiated by Ovanåkers municipality, MCA was used to locate places suitable for either residential or industrial activities. This was done based on an energy efficiency perspective with a variety of criterias that are considered to contribute to reduced energy consumption. During interviews with planners at the municipality and the Swedish Energy Agency the criterias were ranked based on how important they were considered to be for analysis. These rankings formed the basis of the weight sets that were presented. The result shows that differences in the ranking affect which areas are considered appropriate to a certain extent. Despite these differences, there is a clear pattern where industries are considered most suitable on the outskirts of communities and housing more suitable in the central parts.

 • Wahlberg, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Data Reduction Methods for Deep Images2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Deep images for use in visual effects work during deep compositing tend to be

  very large. Quite often the files are larger than needed for their final purpose,

  which opens up an opportunity for optimizations. This research project is

  about finding methods for identifying redundant and excessive data use in

  deep images, and then approximate this data by resampling it and representing

  it using less data. Focus was on maintaining the final visual quality while

  optimizing the files so the methods can be used in a sharp production

  environment. While not being very successful processing geometric data, the

  results when optimizing volumetric data were very succesfull and over the

  expectations.

 • Persson, Theres
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Värnå, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 12017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som i Sverige drabbar cirka 800 barn årligen och kräver daglig behandling med insulin. Sjukdomen innebär begränsningar i det dagliga livet. Ungdomar har ett ökat behov av att frigöra sig från föräldrar och att bli självständig är en naturlig del i ungdomars utveckling.

  Syfte: Beskriva ungdomars upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 1 samt att granska vilken undersökningsgrupp som återfinns i de inkluderade artiklarna.

  Metod: Beskrivande litteraturstudie. Databaserna Medline via Pubmed och Cinahl användes för att söka underlag till studien. Elva vetenskapliga artiklar återfinns i resultatet.

  Huvudresultat: Ungdomar med diabetes mellitus typ 1 upplevde en känsla av att vara annorlunda och att sjukdomen var en börda. Ungdomarna upplevde även att de hade fler konflikter med sina föräldrar än sina kamrater och att föräldrarna hade svårt att släppa kontrollen. För att acceptera sin sjukdom beskrev ungdomarna att de behövde integrera sjukdomen som en del i sin identitet och sitt dagliga liv. På så vis kunde ungdomarna nå självständighet och utveckla sin förmåga att ta eget ansvar gällande egenvård.

  Slutsats: Resultatet påvisade att majoriteten av ungdomar med diabetes mellitus typ 1 kände sig annorlunda i jämförelse med jämnåriga. Många ungdomar upplevde svårigheter i relationen till sina föräldrar relaterat till ansvar för egenvården. Ungdomarna beskrev processen att acceptera och integrera sin sjukdom som en del i deras identitet. Sjuksköterskor har en viktig uppgift att stötta och vägleda ungdomar med diabetes mellitus typ 1 mot självständighet och ge dem förutsättningar att klara av egenvård.

   

 • Persson, Kristin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Eriksson, Kristina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  BVC sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner av att arbeta med barn som misstänks fara illa: En intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:​ Barnhälsovården har ett stort ansvar att upptäcka och stödja barn som misstänks fara illa. Barnavårdscentral (BVC) sjuksköterskans främsta uppgift är att främja barns hälsa och utveckling, tidigt identifiera problem, förebygga ohälsa hos barn samt ge föräldrastöd. ​Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva BVC sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner av att arbeta med barn som misstänks fara illa. Metod: En induktiv kvalitativ ansats med beskrivande design användes. Datainsamlingen genomfördes via semistrukturerade intervjuer med nio BVC sjuksköterskor. Materialet analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. ​ Huvudresultat:​ Att som BVC sjuksköterska möta och upptäcka barn som misstänks fara illa beskrevs som en tung och svår balansgång. Detta uttrycktes i form av oroskänslor som aktiverades såsom ansvarskänsla, svårigheter att hantera barn som misstänks fara illa samt olika hinder för orosanmälan. Vidare framkom behov av kollegialt stöd och värdet av att ha en bra relation till familjen för att underlätta en orosanmälan. BVC sjuksköterskorna uppgav organisatoriska hinder i samarbetet med socialtjänsten och förslag gavs som kunde avdramatisera anmälningsprocessen.

  Slutsats: BVC sjuksköterskan har en långt ifrån enkel uppgift när misstanke finns om att barn far illa och trots anmälningsplikt är det inte alla gånger en självklarhet att orosanmäla. Orsaker som olika svårigheter, oro, ansvarskänsla, hinder men också brist på stöd uppgavs. Samarbetet med socialtjänsten upplevdes som besvärlig men samtidigt sågs potential till en förbättring. Denna kunskap kan öka förutsättningarna för en tidigare upptäckt och förbättra omvårdnaden av barn som misstänks fara illa och i bästa fall stärka beslutsprocessen vid orosanmälan.

 • Nyberg, Kristina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Carolina, Lorentsen
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Johansson, Magda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Berglund, Rebecca
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  När barnet dör under graviditeten.: En litteraturstudie om mödrars upplevelser.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige föds det mellan 110 000 - 150 000 barn varje år och av dem är cirka 440 dödfödda, vilket innebär att 4 av 1000 barn dör intrauterint eller i samband med förlossning. Intrauterin fosterdöd definieras när barnet dör i magen från graviditetsvecka 22 i Sverige. Det är viktigt att mödrars upplevelser uppmärksammas samt hur de påverkas av detta.

  Syfte: Att beskriva mödrars upplevelser av att förlora sitt barn intrauterint, samt att granska undersökningsgruppen som varit med i artiklarna.

  Metod: En beskrivande litteraturstudie av tolv vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och Cinahl.

  Huvudresultat: Det genomgående resultatet var att mödrar upplevde en känsla av förlust, en förlust av sin graviditet, en förlust av sitt barn och en förlust av rollen som mamma. Upplevelserna om hur de blev bemötta och omhändertagna av vårdpersonal var blandade. En del mödrar var mycket nöjda medan en del inte alls var nöjda med hur omvårdnaden av dem sköttes.

  Slutsatser: Förlusten mödrar drabbas av gör att de kan uppleva skuld, skam och sorg. Detta gör att de inte kan ta vara på den stund som krävs för att kunna se tillbaka på tiden med barnet på ett fint sätt. Detta innebär att ett stort ansvar vilar hos vårdpersonal som bör finnas där för att stötta och guida när det känns jobbigt att ta egna beslut som mamma.

 • Skog, Adina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Pettersson, Sofia
  Sjuksköterskors attityder och inställningar till eutanasi2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Engstrand, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Nilsson, Linnéa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att arbeta som sjuksköterska2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: cirka 5000 sjuksköterskor examineras varje år i Sverige. En sjuksköterska har många arbetsuppgifter utöver vården runt patienten. Som person skall sjuksköterskan vara respektfull och visa medkänsla. Erfarna sjuksköterskor ansåg att nyutexaminerade sjuksköterskor saknade den kunskap som krävdes för att självständigt utöva yrket. De erfarna sjuksköterskorna kände sig ansvariga över de nyutexaminerade sjuksköterskorna och uttryckte att de bland annat på grund av detta upplevde trötthet och utmattning.Syfte: att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att arbeta som sjuksköterska samt granska de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp.Metod: en litteraturstudie med en beskrivande design. De elva vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien var av kvantitativ, kvalitativ och mixad ansats. Artiklarna söktes fram i databasen PubMed.Huvudresultat: nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att en bra handledning främjade kunskapsutvecklingen men att flera faktorer påverkade självförtroendet negativt i yrkesrollen; bland annat bristen på klinisk erfarenhet. Upplevelser av hierarki och mobbning beskrevs samt att situationer som innebar att kommunicera ledde till upplevelser av stress. Att nyutexaminerade sjuksköterskor funderade på att säga upp sig från sitt arbete berodde bland annat på att de kände sig inkompetenta och att de hade svårt att slappna av på fritiden.Slutsats: nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde de första yrkesverksamma åren som psykiskt krävande och utmattande på grund av bland annat bristen på klinisk erfarenhet och upplevelser av mobbning. En bra handledare främjade kunskapsutvecklingen och bidrog till en bättre upplevelse. Ökad förståelse för nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser är av nytta för både erfarna sjuksköterskor och för verksamheten så de kan förbättra arbetsmiljön för de nyutexaminerade sjuksköterskorna.

 • Lindström, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Nordwall, Rebecca
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Kvinnors upplevelse av psykisk hälsa i samband med och efter missfall2017Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Missfall är då en graviditet avbryts innan fostret har förmåga att överleva utanför livmodern. Av alla konstaterade graviditeter slutar 10 - 20% i missfall. Kvinnor som genomgått missfall har behov av stöd samt anpassad information, därför är det av vikt att sjuksköterskan finns där och ger ett psykologiskt stöd genom hela omvårdnadsprocessen.

   

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av psykisk hälsa i samband med och efter missfall samt granska undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna.

   

  Metod: Litteraturstudien har en beskrivande design där 10 artiklar med kvalitativ ansats utgör studiens resultat.

   

  Huvudresultat: Majoriteten av kvinnorna upplevde missfall som en krissituation, präglad av djup sorg och tomhet. För att bearbeta sorgen var stödet från familj, vänner och sjukvården avgörande för den psykiska hälsan. Kvinnorna ansåg stöd samt anpassad information från sjukvården som viktigt, detta upplevdes dock bristfälligt vilket skapade otrygghet. För att öka möjligheten för kvinnorna att gå vidare krävdes ett meningsskapande av händelsen vilket kunde uppkomma till följd av att tiden gjorde det möjligt att bearbeta känslor och uppnå en bättre psykisk hälsa. I undersökningsgrupperna i artiklarna deltog mellan 6 - 23 kvinnor, åldern hos deltagarna varierade mellan 18 - 60 år och kvinnorna hade upplevt 1 - 8 missfall mellan graviditetsvecka 5 - 20.

   

  Slutsats:

  Majoriteten av kvinnor som upplevt missfall fick en negativ påverkan på den psykiska hälsan. Den mest centrala aspekten som urskiljdes var vikten av stöd, framförallt från sjukvården. Kan sjuksköterskan få en större förståelse och identifiera kvinnors emotionella upplevelse av missfall kan en bättre omvårdnad utföras, vilket möjliggör en stärkt psykisk hälsa hos kvinnorna. 

 • Alvåg, Amanda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Anna, Ramberg
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Mödrars upplevelse av postpartumdepression: En litterturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Blomberg, Priyanka
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Lindgren, Carina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Trycksårsprevention genom utbildning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur sjuksköterskor genom utbildning kan förebygga uppkomsten av trycksår samt att beskriva de utvalda artiklarnas urvalsmetod.

  Metod: Studien har en deskriptiv design. Artiklar publicerade mellan årtalen 2007–2017 söktes i databasen Cinahl. Resultatet baseras på 10 artiklar, varav nio hade kvantitativ ansats och en hade kvalitativ ansats.

  Resultat: De inkluderade studierna visade att utbildning inom omvårdnadsåtgärder, riskbedömningsskalor, tryckavlastande hjälpmedel och dokumentation för sjuksköterskor, reducerar uppkomsten av trycksår. Denna litteraturstudie baseras på tio artiklar där urvalet har granskats. Tre av de tio inkluderade artiklarna hade ett ändamålsenligt urval och tre hade ett randomiserat urval. De andra urvalsmetoderna som användes var systematiskt urval, kluster urval och bekvämlighetsurval. I en av de inkluderade artiklarna framgick inte vilken urvalsmetod som använts.

  Slutsats: För att minska uppkomsten av trycksår krävs att sjuksköterskan får mer kunskap gällande sambandet mellan trycksår och preventionsarbete.

 • Elemyr, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Ahlberg, Bertil
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans erfarenheter i vården av patienter med suicidalt beteende.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Suicidalt beteende även kallad suicidalitet är ett stort globalt hälsoproblem.Begreppet innefattar suicidtankar, suicidförsök och suicid. Var 40:e sekundavlider en människa på grund av suicidalitet någonstans på jorden.

  Syfte

  Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter i vården av patienter med suicidalt beteende samt beskriva undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna.

  Metod

  Föreliggande litteraturstudies resultat inkluderar 12 vetenskapliga artiklar, med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Studien har en beskrivande design. Databaser som användes var PubMed, CINAHL och PsycINFO.

  Huvudresultat

  Sjuksköterskorna erfar att omvårdnad av patienter med suicidalt beteende är en komplex situation. Erfarenheterna är att suicidalt beteende väcker känslor som chock besvikelse, frustration, skuld och stress hos sjuksköterskorna. Egna värderingar har en dömande inverkan på patienten. En osäkerhet i omvårdnaden av dessa patienter finns. Fysiska behov prioriteras därför före psykiska. Detta kan kopplas till brist på utbildning, stöd och resurser.

  Slutsatser

  Sjuksköterskors erfarenheter är betydelsefulla för att ge den suicidala patienten bästamöjliga omvårdnad. Sjuksköterskor bör ha en icke dömande inställning och ett holistiskt förhållningssätt. Föreliggande studie vill bidra till en samlad bild av sjuksköterskors erfarenheter i omvårdnaden av denna patientgrupp. Detta för att belysa det stöd och utbildning som sjuksköterskan behöver för att möta patienten professionellt. Men även för att belysa vikten av förståelse och betydelsen av rätt omvårdnad.

 • Johansson, Justine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Lindkvist, Ann-Christin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Att beskriva hur personer med multipel skleros upplever sin livssituation och livskvalité2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. I Sverige diagnostiseras cirka 1000 personer per år med MS och antalet personer som lever med sjukdomen uppges vara mellan 17 500 - 18 500. Att leva med MS kan innebära fysiska, psykiska och sociala begränsningar. Sjuksköterskan har det största omvårdnadsansvaret och det bör baseras på patientens grundläggande behov.

  Syfte: Att beskriva hur personer med multipel skleros upplever sin livssituation och livskvalité, samt att beskriva undersökningsgruppen i artiklarna.

  Metod: Litteraturstudien bygger på tolv vetenskapliga artiklar. Sökningarna gjordes via Cinahl och PubMed. Resultatet sammanställdes under en huvudrubrik och tre underrubriker.

  Huvudresultat: Resultatet visade att stöd från familj och omgivning var av betydelse. Både fysiska och psykiska symtom kan ge betydande sociala begränsningar och försämrad trygghet. Arbete och sysselsättning var viktigt men familj och socialt stöd var mer avgörande för livssituation och livskvalité. Sjukdomen medförde både en positiv och negativ syn på livssituationen. Samtal med sjuksköterskor och läkare gav ett gott stöd.

  Slutsats: Resultatet visade att MS hade en stor inverkan på livssituationen och livskvalitén. Fysiska och psykiska symtom till följd av MS kan ge betydande sociala begränsningar. Stöd från familj och omgivning var av stor betydelse. Att ha någon form av sysselsättning kan bidra till en ökad livskvalité. Fortsatt forskning om sjukdomen och hur den påverkar personernas livssituation och livskvalité anses vara av betydelse.

   

  Nyckelord: Livskvalité, Livssituation, Multipel skleros

 • Mejer, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Nilsson, Agnes
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Vardagen för personer med bensår2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bensår är ett tillstånd som blir allt vanligare i Sverige, ökar i takt med hög ålder och definieras som sår som inte läkt inom sex veckor. Att leva med en kronisk hudsjukdom innebär att anpassningar i det dagliga livet måste ske. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur personer med bensår upplever sin vardag samt att beskriva vilka undersökningsgrupper som ingick i de inkluderade artiklarna. Metod: En beskrivande litteraturstudie som inkluderade tio stycken vetenskapliga artiklar som söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed. Huvudresultat: Bensår påverkade personernas liv fysiskt, psykiskt och socialt. Stora faktorer som bidrog till begränsningar i det dagliga livet var förekomsten av smärta, depression samt rädsla för att utöva fysisk aktivitet. Kontakten med vården var en stor del av vardagen, där personerna upplevde att vården tog upp mycket tid och personerna upplevde även att sjuksköterskorna hade för lite kunskap avseende deras sjukdom och lidande. I artiklarna som utgör resultatet var det mellan 5-1824 deltagare, de flesta deltagarna var kvinnor, åldersspannet var mellan 18 - 104 år, det var främst venösa bensår som förekom och deltagarna hade haft sina bensår mellan 6 veckor - 43 år. Slutsatser: Att leva med ett bensår skapade begränsningar i det dagliga livet och smärta, depression samt rädsla för att utöva fysiskt aktivitet förekom. Det är viktigt som sjuksköterska att uppmärksamma denna patientgrupp för att ge ett professionellt bemötande och en god omvårdnad.

 • Abraham Tewoldemedhin, Fithawi
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Medeubayev, Meiras
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Knowledge Hiding in Consulting Industry: the Case of EY in Kazakhstan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim: This study aims to explore the knowledge hiding phenomenon among project teammembers in the consulting industry. This study investigated why, when, how and what type ofknowledge team members hide.Methodology: This research applied a qualitative research with inductive approach. Semistructuredinterviews with eleven participants from EY in Kazakhstan were conducted.Secondary data was obtained from existing scientific articles and books.Findings: Findings of the study provided that (i) variables affecting knowledge hiding atindividual level also influence at team level; (ii) the technological and organizational barriershad a minor influence on knowledge hiding at team level; (ii) tacit/explicit and key/commonknowledge are subject to hiding among team members; (iv) three additional variables arediscovered at team level, i.e. laziness, fear of being seen silly and self-study.

  Theoretical contributions: This study contributes to the counterproductive knowledgebehaviour by exploring patterns of knowledge hiding among team members. Additionalknowledge sharing barriers of why and when team members hide knowledge were found. Teammembers hide knowledge when they feel ownership over knowledge and territoriality servesas a mediating tool. Nevertheless, collective knowledge psychological ownership weakensknowledge hiding, because team’s success is more important than individual’s goals.Managerial implications: Organizations are encouraged to nurture team environment, becauseteam members might feel that they are obliged to share their knowledge. Also, managementshould consider to lower territoriality perspectives (e.g. by team buildings, etc.).

  Limitations and future research: Future research should increase the number of respondentsfrom different companies, industries and geographical areas. To validate the three newly foundknowledge hiding variables at team level, they can be tested at individual level. On top of thatfuture research can focus on the effects of interpersonal injustice on knowledge hiding on eachmember, motivational process on knowledge concealing/sharing and cross-cultural differencesof how knowledge concealing is interpreted can be researched.

 • Wicksell, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Vädrets påverkan på olika aktiviteter i urbana parker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Parker i det urbana landskapet är platser som är stora tillgångar för staden. Tillgänglighet till parker i staden resulterar i en rad olika fördelaktiga effekter som exempelvis förbättrad fysisk hälsa och minskade stressnivåer. I Sverige utnyttjas parker i högre grad under sommarhalvåret eftersom det svenska klimatet är kallt under andra perioder av året. Denna studie tar därför reda på hur människor ska kunna öka deras användning av parker under längre perioder av året. Studiens inriktning är en utvärdering över hur aktiviteter som utförs i parker kan förlängas under våren. Detta gjordes genom att ta reda på hur användare som utförde olika aktiviteter uppfattade olika väderförhållanden. Studien tar även reda på hur olika attribut i parken kan påverka parkens aktiviteter. En jämförelse gjordes även mellan de aktiviteter som var bundna till en plats och de aktiviteter som inte var bundna till en plats. Målet var att hitta en utformning som skulle passa för respektive aktivitet under månaderna mars, april och maj. En enkätundersökning utfördes med hänsyn till användarnas åsikter om deras nuvarande användning, påverkan av väderförhållanden och önskade förändringar. Observationer har genomförts över människornas aktiviteter och på vilken plats i parken användarna utför dem. Metoderna resulterade i en åtskillnad i uppfattning av väderförhållanden mellan de olika aktiviteterna. Studien fastställer att under månaderna mars, april och maj påverkas aktiviteterna olika av väderförhållanden i parken. Användarna önskar olika attribut i parken för att kunna utföra aktiviteten i högre grad under denna tid på året. Aktiviteter som är platsbundna visade sig högre skillnad mellan de olika åsikterna än de aktiviteter som inte var platsbundna. Framtida planering bör innefatta attribut vid platsbundna aktiviteter vilka möter användarens behov.

 • Hallström, Viktor
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Strand, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  THE RISKS OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES: How are these risks handled by the corporate governance and the external auditor?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine external auditors´ current practices when performing an audit of companies with environmentally hazardous activities, i.e. if the environmental risks are taken into account by the auditor of an audit. To understand what the auditors should review, this study also examines how these companies control their environmental risks.

  A qualitative method has been conducted based on ten semi-structured interviews, consisting of auditors experienced in auditing industrial companies as well as corporate managers of the largest industrial companies within the Stockholm Stock Exchange. Furthermore, information has also been obtained from annual reports of the companies.

  This study shows that the auditors` practices, when conducting audits of environmental hazardous companies, do not include a comprehensive investigation of risks arising from environmental hazardous activities. Furthermore, the study shows that big, listed industrial companies have a strong internal control that manages their environmental risks. The companies are aware that they are exposed to risks due to their operations and they are taking adequate actions to control them such as different management systems.

 • Larsson, Vix
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Låt ingen komma undan: Hanteringen av främmande kroppar i Marvels filmuniversum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This​ ​essay​ ​examines​ ​the​ ​appearance​ ​of​ ​non-normative​ ​bodies​ ​in​ ​three​ ​films​ ​from​ ​the Marvel​ ​Cinematic​ ​Universe;​ ​​The​ ​Avengers​​ ​(2012),​ ​​Thor:​ ​The​ ​Dark​ ​World​​ ​(2013) ​and Avengers:​ ​Age​ ​of​ ​Ultron​​ ​(2015),​ ​in​ ​an​ ​attempt​ ​to​ ​find​ ​qualities​ ​that​ ​might​ ​suggest​ ​queer, non-binary​ ​or​ ​gender​ ​disruptive​ ​attributes,​ ​in​ ​addition​ ​to​ ​looking​ ​at​ ​how​ ​the​ ​movies handle​ ​them.​ ​Using​ ​a​ ​combination​ ​of​ ​feminist​ ​film​ ​theory,​ ​queer​ ​theory​ ​and​ ​discourse analysis,​ ​the​ ​Otherness​ ​of​ ​these​ ​bodies​ ​are​ ​put​ ​into​ ​contrast​ ​with​ ​the​ ​normative​ ​and hegemonic​ ​gender​ ​expressions​ ​employed​ ​by​ ​the​ ​protagonists,​ ​the​ ​heroes​ ​of​ ​the​ ​films. While​ ​the​ ​study​ ​finds​ ​several​ ​indications​ ​of​ ​transgressive​ ​bodies​ ​and​ ​'gender​ ​ambiguity' among​ ​the​ ​creatures​ ​and​ ​beings​ ​who​ ​play​ ​the​ ​part​ ​of​ ​inhuman​ ​threat,​ ​as​ ​well​ ​as​ ​the presence​ ​of​ ​discourses​ ​that​ ​paint​ ​them​ ​as​ ​threatening​ ​partly​ ​​because​​ ​of​ ​these​ ​qualities, they​ ​remain​ ​blurred​ ​and​ ​ill-defined,​ ​their​ ​queerness​ ​inferred​ ​rather​ ​than​ ​overt.​ ​The preferred​ ​reading,​ ​the​ ​analysis​ ​suggests,​ ​offers​ ​little​ ​in​ ​the​ ​way​ ​of​ ​identification,​ ​but​ ​all the​ ​more​ ​with​ ​regard​ ​to​ ​oppression.​ ​The​ ​way​ ​these​ ​bodies​ ​are​ ​treated​ ​in​ ​all​ ​three​ ​films implies​ ​that​ ​the​ ​tolerance​ ​for​ ​bodily​ ​deviance​ ​is​ ​virtually​ ​non-existent,​ ​and​ ​that​ ​a defining​ ​quality​ ​of​ ​masculine​ ​leadership​ ​is​ ​the​ ​ability​ ​to​ ​banish​ ​them​ ​from​ ​existence.

 • Mokhtari, Parisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Wennberg, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjukköterskors kunskaper om kvinnlig könsstympning och upplevelser i mötet med omskurna kvinnor: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Birath, Diana
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Olsson Kalmering, Katarina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Humor i vårdmötet- skämtar du eller?: en litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Dolk, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Jonsson, Lisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors attityd till inducerad abort: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnor i Sverige har rätt till fri abort fram till graviditetsvecka 18 om det ej

  medför risk för kvinnans liv. Vid abort efter vecka 18 krävs godkännande av socialstyrelsen.

  Lagen för abort är inte densamma i hela världen utan kan skilja sig mycket från land till land.

  Totalt uppskattas att cirka 45 miljoner aborter utförs årligen i världen, varav hälften beräknas

  vara illegala aborter.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityd till inducerad abort samt att

  beskriva undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna.

  Metod: Litteraturstudie med beskrivande design. Artiklarna söktes i databaserna PubMed

  och Cinahl och resulterade i 14 artiklar som inkluderades i studien.

  Huvudresultat: Hos sjuksköterskor förekom både negativ och positiv attityd till inducerad

  abort. Negativ attityd yttrade sig genom bland annat livsåskådning och religiös tro samt vid

  upprepade aborter. I en del fall yttrade sig detta genom diskriminering av patienterna. Positiv

  attityd visade sig genom sjuksköterskornas övertygelse om kvinnans rätt till abort. En jämlik

  och icke dömande vård betonades. Sjuksköterskorna hade olika metoder för att kunna hantera

  situationen och utföra ett bra arbete utifrån patientens bästa.

  Slutsats: Sjuksköterskors attityd kan påverka kvinnornas upplevelse av vården i positiv eller

  negativ riktning. Med insyn i vilka attityder som förekommer hos de som jobbar med

  inducerad abort ges sjuksköterskor en chans att reflektera kring sin egen attityd.

 • Karlsson, Michaela
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Forsbäck, Micaela
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hanteringsstrategier vid långvarig smärta2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund

  När smärtan varat mer än tre-sex månader klassificeras den som långvarig smärta. Det är en av de vanligaste anledningarna till att personer söker sjukvård och det är ungefär 20 procent av Sveriges befolkning som lever med långvarig smärta. Långvarig smärta är en subjektiv upplevelse som innefattar hela personens livsvärld.

  Syfte

  Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur personer hanterar långvarig smärta, samt att beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp.

  Metod

  Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökningarna resulterade i elva kvalitativa artiklar där personerna beskrev hur de hanterade sin långvariga smärta.

  Huvudresultat

  Det framkom två huvudkategorier i resultatet vilket var inre hanteringsstrategier och yttre hanteringsstrategier. Huvudkategorierna har två respektive tre underliggande kategorier som är av betydelse för hur personer hanterar långvarig smärta.

  Slutsats

  Sjuksköterskan bör alltid i sitt möte med patienten ha en medvetenhet och kunskap om att flera aspekter är av betydelse när patienten ska hantera sin långvariga smärta. Sjuksköterskan behöver då ta reda på vilka inre och yttre resurser patienten besitter för att kunna stötta och hjälpa patienten till effektiva hanteringsstrategier. Acceptans, positiv attityd och motivation till att vilja förändra situationen är av stor vikt för att personen ska ha möjlighet till att hantera sin långvariga smärta.

 • Dahlberg, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Åkerman, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Homosexuellas upplevelser av bemötande från vårdpersonal: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Homosexuella har historiskt sett en rad lagar som motsatte deras mänskliga rättigheter. I Sverige finns hälso– och sjukvårdslagen om rättvis vård, trots denna lag får inte alla samma vård. För en god omvårdnad av patienten behöver sjuksköterskan besitta en god kunskapsbas, detta då deras viktigaste område är omvårdnaden.

   

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka homosexuellas erfarenheter av bemötande med vårdpersonal och beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp.

   

  Metod: Den föreliggande studien var en litteraturstudie med deskriptiv design vilket baserades på 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar från sökmotorn MedLine och manuella sökningar.

   

  Huvudresultat: Resultatet i denna litteraturstudien påvisade negativa samt positiva bemötanden av sjukvårdspersonal. De faktorer som påverkade hur mötet upplevdes var personalens attityder och kunskap inom området samt om de använde heteronormativa ordval i mötet. Majoriteten av inkluderade artiklarna tog upp deltagarnas ålder och inklusionskriterier. Den största andelen av deltagarna var kvinnor och nio av tolv

  studier utfördes i Europa.

   

  Slutsatser: Homosexuellas erfarenheter av bemötande med vårdpersonal har kartlagts i de inkluderade artiklarna, vilket visade att det bemötande patienterna fick kan bero på vårdpersonalens kunskap, attityder och värderingar. De homosexuella personerna beskrev både positiva och negativa upplevelser där heterosexuella antaganden, ordval och känslor av osäkerhet hade förekommit. Ökad kunskap och utbildning om frågor som berör homosexuella och deras upplevelser av mötet med sjukvården kan främja att den grundutbildade sjuksköterskan utvecklar en förmåga att ge ett mer invid anpassat och ett positivare bemötande till homosexuella personer.

 • Åberg, Siri
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Hornegård, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom akutsjukvård: En beskrivande litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Arbetet inom akutsjukvård har ett högt tempo, är omväxlande och avancerat samt innefattar patienter som drabbats av trauma. Tidigare studier visar att trauma innebär ett lidande för den drabbade personen men de visar även att personer som bevittnar effekterna av dessa trauman kan påverkas av dem. Stora krav ställs på sjuksköterskorna som arbetar med akutsjukvård då de förväntas kunna hantera alla aspekter av arbetet.

   

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom akutsjukvård samt beskriva inkluderade artiklars undersökningsgrupp.

   

  Metod

  Studien är en beskrivande litteraturstudie som har sammanställts av tolv vetenskapliga artiklar. Av dessa var en av kvantitativ ansats och en av mixad metod med kvalitativ och kvantitativ ansats. Resterande artiklar var kvalitativa.

   

  Huvudresultat

  Sjuksköterskor inom akutsjukvård upplevde arbetet som oförutsägbart och hektiskt. Det beskrevs som ett givande men samtidigt utmanande jobb som var krävande för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna påverkades emotionellt av de traumarelaterade skador som de bevittnade i arbetet, för att hantera dessa använde sig sjuksköterskorna av olika resurser och copingstrategier.

   

  Slutsats

  Genom att applicera copingstrategier och få stöd i form av olika resurser hade sjuksköterskorna lättare för att hantera och bearbeta arbetet inom akutsjukvård.

 • Johansson, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre personer i livets slut2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background:

  Caring for an elderly person at the end of life means a complex care situation

  for healthcare professionals. There are several factors to consider in this regard; the patient's,

  relatives and healthcare staff as described in this work from the nurse.

  Aim:

  The purpose of the study was to describe municipality nurses' experiences of caring for

  older people in the final stages of life.

  Method:

  The study had a descriptive design with a qualitative approach. Data were collected

  through eight interviews and analyzed using a qualitative manifest content analysis, whereas

  five categories and ten sub-categories emerged.

  Results:

  The result is that the nurse practitioners saw this work as meaningful but also

  emotional stress. Feelings like insufficiency, participation, adequacy and existential issues

  were raised at the nurse's nurse. The palliative care complexity was visualized as the patient's

  self-determination, relatives, and nursing staff's needs were made visible and met.

  Conclusion:

  Palliative care is a person-centered care based on patient needs, which proved to

  be complex. Corresponding to these expectations and implementing the required care creates

  experiences, good and less good, with nurses who consciously or not, affect them regardless

  of patient or care opportunity and give a chance of reflection, further experience and

  opportunity to grow as a person and in profession.

  Keywords: C

  aring, end-of-life care, elderly care, nurses’ experience, palliative care

 • Fransson, Katarina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Distriktssköterskors reflektioner och erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet i möten med kvinnor från andra kulturer: En intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Lindberg, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sundell, Irene
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan i omvårdnaden av sitt prematura barn2017Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
 • Andersson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Hammarqvist, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med psykiatrisk tvångsvård2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vård i Sverige ska bedrivas med patientens självbestämmande i fokus. I vissa fall kan patienter inom psykiatrin dock vårdas mot sin vilja. Sjuksköterskor i Sverige ska arbeta för att främja patientens autonomi och delaktighet. Att då använda tvång kan ge upphov till etiska dilemman. Att beskriva hur sjuksköterskor hanterar arbete med tvångsvård anses viktigt för att öka förståelsen för en svår situation i arbetet, och kan i förlängningen öka vårdens kvalitet.  

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med tvångsvård i den psykiatriska vården samt beskriva hur utvalda artiklar presenterar sina urvalsgrupper. 

  Metod: Studien genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie. Artiklar söktes i Medline och Cinahl. Totalt valdes 14 artiklar ut och bearbetades till fyra underrubriker och en metodologisk aspekt för att svara på syftet. 

  Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplever mestadels negativa känslor som oro, rädsla och sårbarhet vid arbete med tvångsvård. Användandet av tvång rättfärdigades genom att det beskrevs som en del av sjuksköterskornas jobb. Tvånget beskrevs skada vårdrelationen och gav upphov till etiska konflikter i sjuksköterskorna. Resultatet beskrevs i fyra underrubriker Känslor kring utförandet av tvångsåtgärder, Rättfärdigande av tvångsåtgärder, Tvångets inverkan på vårdrelationen och Etiska konflikter i samband med tvångsåtgärder. Artiklarna varierade i sina beskrivningar av urvalsgrupper, men flertalet beskrev deltagarnas kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Majoriteten av artiklarna har 11-50 deltagare.  

  Slutsats: Föreliggande litteraturstudie har funnit att sjuksköterskor upplever tvångsvård som övervägande negativt. Det har påvisats att utbildningsgraden hos sjuksköterskan har en effekt på utförandet och hanterandet av tvångsmedel. Författarna drar slutsatsen att sjuksköterskor önskar minska på användandet av tvång, och att forskning bör koncentreras på att skapa alternativa behandlingsmetoder. 

 • Alvesand, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Linder, Charlotte
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Ungdomars upplevelse av att leva med Diabetes Mellitus typ 1.: En deskriptiv litteraturstudie.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 1 debuterar under barn- och ungdomsåren. Behandlingen är egenvård som innebär blodglukoskontroller, läkemedelsbehandling och att följa rekommendationer om kost och motion. Sjuksköterskans yrkesområde innefattar barn- och ungdomar. Avvikande från egenvårdsaktiviteter och hemlighetsmakeri kring sjukdomen påverkar vårdkvaliteten för ungdomar. Syfte: Att beskriva ungdomars upplevelse av att leva med Diabetes Mellitus typ 1 samt att beskriva de granskade studiernas undersökningsgrupper. Metod: Deskriptiv litteraturstudie med tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ samt kvalitativ- och kvantitativ ansats. Samstämmigheter och olikheter i artiklarnas resultat har kategoriserats och teman och subteman har identifierats. Huvudresultat: En del ungdomar upplevde svårigheter att acceptera sin sjukdom och önskade ha kontroll över och ta eget ansvar för sin sjukdom och öka oberoendet. Ungdomar upplevde känslan av att vara annorlunda och undvek att utföra egenvård i sociala sammanhang. Svårigheter att följa kostrekommendationer varierade och att utföra blodglukoskontroller upplevdes ansträngande. Stöd från vänner och jämnåriga underlättade utförandet av egenvård. Det upplevdes positivt att sjuksköterskor visade intresse för ungdomarnas liv utöver deras DMT1. Sjuksköterskor upplevdes brista i att kunna sätta sig in i ungdomarnas situation och vara ett känslomässigt stöd. Slutsats: Det finns ett behov av ökat stöd och förståelse från sjuksköterskor. Genom ökad förståelse kan sjuksköterskan bidra med stöd för att underlätta överföringen av ansvar. Detta kan leda till en ökad trygghet och känsla av kontroll hos ungdomarna, vilket kan bidra till att de vågar dela med sig av sin sjukdom till omgivningen. 

 • Schönqvist, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Vartiainen, Britt-Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Att ta plats i livet - Personers psykosociala upplevelser efter en överviktskirurgi: En deskriptiv litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fetma är ett ökande folkhälsoproblem som kan åtgärdas med överviktskirurgi. Överviktskirurgi leder till en övergång från ett stadium/tillstånd i livet till ett annat som medför att personens sociala status förändras. Personer som genomgått en överviktskirurgi är mer förberedda på de fysiska förändringarna än de psykosociala.

  Syfte: Att beskriva personers upplevelser efter en överviktskirurgi med fokus på den psykosociala situationen. Samt att beskriva de valda artiklarnas undersökningsgrupp.

  Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar. Datainsamling har skett från databaserna PsycINFO och CINAHL.

  Huvudresultat: Deltagarna uppgav att de kände sig mer normala och accepterade i sociala sammanhang då omgivningens uppmärksamhet förändrades efter överviktsoperationen. De sociala relationerna antog ofta en ny riktning då deltagarna tenderade att ta mer plats i livet. Det framkom att befintliga relationer var viktiga och vårdades men även att de påverkades negativt på grund av slitningar och oro. Skilsmässa uppgavs i flera fall då livet gått i olika riktning. Det framkom även att stöd från anhöriga och supportergrupper var viktiga för att få hjälp med att flytta fokus från invanda tankar och mönster.

  Slutsats: Att genomgå en överviktskirurgi innebär en livsomställning som påverkar den psykosociala situationen, vilket deltagarna inte alltid kände sig tillräckligt förberedda på. Utifrån den föreliggande litteraturstudien kan sjuksköterskan med ökad förståelse och kunskap bättre bemöta, informera och stödja personer som genomgått överviktskirurgi.

 • Strömgren Karlsson, Paulina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Murén, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Patienter med Inflammatory Bowel Disease (IBD) – Hantering av begränsningar i det dagliga livet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Bergström, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kärvin, Linnéa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Att vara ett syskon till en bror eller syster med cancer2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år insjuknar ca 320 barn mellan 0-18 år av cancer i Sverige vilket innebär att många syskon kan få en förändrad vardag. Cancer orsakas av att celler i kroppen börjar dela sig okontrollerat samt ökar i storlek, vilket resulterar i en cancertumör. Hur ett syskon reagerar när en bror eller syster får sin cancerdiagnos är beroende på ålder och tidigare erfarenheter. I mötet med ett sjukt barn och dess familj är det viktigt att som sjuksköterska stötta och hantera hela familjens upplevelser i den rådande situationen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva syskons upplevelse av att ha en bror eller syster med cancer samt att studera de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. Metod: En deskriptiv litteraturstudie som inkluderar elva vetenskapliga artiklar som söktes via databasen Medline via PubMed. Artiklarna analyserades med hjälp av Polit och Becks niostegsmodell för ett objektivt urval. Huvudresultat: Syskon som hade en bror eller syster med cancer upplevde många omställningar i livet, både emotionellt, fysiskt och psykiskt. Resultatet visar tre centrala stora upplevelser som syskonen upplevde, ”Känslosamma ögonblick”, “Att rätt information skapar trygghet” samt “Att leva i en förändrad tillvaro”. Undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna var individer mellan 6-22 år och både pojkar och flickor samt att antalet varierade mellan 6-125 deltagare. Slutsats: Ett syskon till en bror eller syster med cancer upplever många känslor och förändringar samt påverkas av den nya tillvaron som uppstår efter cancerbeskedet. Detta innebär att familjesituationen, relationer och skolan påverkas på olika sätt.  

 • Sandqvist, Henrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Integration inom fotbollen: Fotbollsledares syn på skapandet av socialt kapital hos nyanlända i ett fotbollslag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Integration är ett ämne som diskuteras i samhället både bland politiker och befolkningen. Idrotten kommer ofta upp som ett hjälpmedel för integrationen, men vad som menas med integration kan vara svårt att veta. Integration kan därför bli svårt att undersöka. Socialt kapital kan användas som ett begrepp för att undersöka integrationen. Socialt kapital består av tre teman som är nätverk, förtroende och normer. Dessa tre teman gör att integrationen blir begriplig att undersöka. Ledare är en viktig del i integrationsarbetet för de kan påverka och utveckla nyanlända samt aktiva inom idrotten. Syftet med studien var att undersöka hur ledare anser att ett socialt kapital kan skapas för nyanlända personer i ett fotbollslag. Detta gjordes genom att fyra ledare från två olika föreningar intervjuades. Lagen var ungdomslag som bestod av nyanlända och svenska barn som deltagare. Utgångspunkten för genomförandet av studien var teorin om socialt kapital. Resultatet visar på svar i varje tema i socialt kapital. Nätverk skapades i laget mellan olika etniciteter och inom liknande etniciteter. Vänner var ett nätverk som kunde skapas genom olika aktivitet som deltagarna gjorde med varandra. Det var viktigt att tid spenderades med varandra. Förtroende skapades genom att en person visade sig vara pålitlig och att man kunde lita på den personen. Förtroendet som fanns i lagen var olika om det gällde personen som fotbollsspelare eller personen som medmänniska. Förtroendet upplevdes olika från person till person. Normer utvecklades i form av allmänt beteende mot andra och ett personligt beteende. Normerna var viktiga för att de gäller alla deltagare och inte bara inom idrotten. Alla dessa teman är en del av det sociala kapitalet. Socialt kapital är viktigt för att kunna fungera i samhället. Idrotten verkar vara en arena som kan skapa socialt kapital för deltagarna i laget.

 • Nyborg, Claes
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Bedömning av ålder via stillbild och rörlig bild2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studier inom åldersbedömning har ofta gjorts med stillbilder av ansikten. Denna studiesyftade till att undersöka om åldersskattningar mellan helkroppsbilder av stillbilder ochrörliga bilder skiljer sig åt. Vidare undersöktes om män bedöms med bättre precision änkvinnor, om precisionen är bättre då bedömaren är av samma kön som den som blir bedömdsamt om åldern underskattas på personer över 40 år och överskattas på personer under 40 år.Datainsamlingen skedde via en webbaserad plattform för enkätundersökningar som för engrupp visade stillbilder och för en annan grupp visade rörliga bilder. Resultatet visade intenågra skillnader i precisionen för bedömning mellan stillbilder och rörliga bilder eller dåbedömningen gjordes inom samma kön (kvinna-kvinna och man-man). Däremot visade detsig att män bedöms med högre precision än kvinnor och att åldern på personer över 40 årunderskattas och att åldern på personer under 40 år överskattas.

 • Gunhamre, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Hur ser hemmen ut i Sköna hem?: En kritisk diskursanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hem i Sverige, platserna där hemmen är lokaliserade, samt om de boende och deras inredningar. Fokuset ligger på människors identiteter, livsstilar och smak, samt stadsutveckling. Syftet med den här uppsatsen är att i mer generella termer diskutera stadsutvecklingen i förhållande till hemmets utveckling. Frågeställningarna är: Hur ser idealhemmet ut enligt tidningen Sköna hem? Vilka ord är återkommande i beskrivningen av idealhemmet? Vilka diskurser finns i Sköna hems diskursordning? Vilken stadsutveckling leder dagens hem åt? Målet är att skapa ett utrymme för diskussion kring de funna diskurserna och placera in dem i ett samhälleligt sammanhang. Varför är den här undersökningen viktig? Då hemmet blivit till en livsstilsmarkör hos människor, så är det viktigt att se dess inverkan och konsekvenser på staden ur ett samhällsplanerarperspektiv.

  Hemmet kommer först att undersökas teoretiskt. Bland annat undersöks vad ett hem är, men även vad ett idealhem är. Hemmets utveckling med nedslag i 1800-talets borgarklass kommer också att belysas. Likaså kommer klass och livsstil att behandlas utifrån Bourdieus teori om symboliskt och ekonomiskt kapital. Klassbegreppet kommer sen att utvecklas kring Floridas teori om den kreativa klassen. Den kreativa klassen tycks också vara en anledning till gentrifiering av staden. Därav undersöks även det begreppet. Plats och identitet, samt medias påverkan är även viktiga områden som kommer att kasta ljus över hemmet som objekt.

  Uppsatsens slutsatser var att idealhemmet enligt Sköna hem, samt de återkommande orden var: ny, gammal, köpt, arv, Ikea, byggd, renoverad, skapad, special, arkitekt, klassisk, vacker, känsla, stad och land. De diskurser som hittades i Sköna hems diskursordning var: Den överordnade journalistiska huvuddiskursen, inredningsdiskursen, hemtrevnadsdiskursen, autenticitetsdiskursen samt stad- och landdiskursen. Vad indikerar detta? En slutsats kan vara att stadsutvecklingen i framtidens städer och regioner kommer att bli allt mera segregerade och polariserde. Det kommer också att bli viktigare var människor bor. Estetisering och unika värden kommer att öka i dragningskraft för bostäder och stadsdelar samt platsidentiteten för stad och land kommer att öka. Vissa människor kommer att vilja bo centralt medan andra kommer att vilja bo lantligt. Det kan även bli nya typer av trädgårdsstäder. Övriga slutsatser är att gentrifieringen drivs på av Sköna hems inredningsdiskurs, samt att Sköna hems hemtrevnadsdiskurs förmedlar både en traditionell och modern bild av kvinnan.

 • Enoch, John
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Application of Decision Analytic Methods to Cloud Adoption Decisions2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis gives an example of how decision analytic methods can be applied to choices in the adoption of cloud computing. The lifecycle of IT systems from planning to retirement is rapidly changing. Making a technology decision that can be justified and explained in terms of outcomes and benefits can be increasingly challenging without a systematic approach underlying the decision making process. It is proposed that better, more informed cloud adoption decisions would be taken if organisations used a structured approach to frame the problem to be solved and then applied trade-offs using an additive utility model. The trade-offs that can be made in the context of cloud adoption decisions are typically complex and rarely intuitively obvious. A structured approach is beneficial in that it enables decision makers to define and seek outcomes that deliver optimum benefits, aligned with their risk profile. The case study demonstrated that proven decision tools are helpful to decision makers faced with a complex cloud adoption decision but are likely to be more suited to the more intractable decision situations.

 • Granholm, Mia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Bedömning och beslutsfattande i samband med stress, depression och ångest2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är en litteraturstudie med syfte att identifiera och kategorisera vilka tankefällor, heuristiker och tankemönster en beslutsfattare kan genomgå när den egna eller en nära anhörigs hälsa sviktar. Resultatet pekar på att det inte finns något entydigt mönster i hur beslut fattas rent generellt,  men  däremot kan ett flertal olika faktorer påverka beslutsfattande och val i samband med den stress och depression, samt ångest som en hälsorelaterad livskris kan innebära. I samband med stress framkom tydligast att individer kan råka ut för reflektionseffekten, uppvisa ett risksökande beteende samt bearbeta information mindre noggrant. I samband med depression pekar resultatet på en tendens till förlustaversion, samt i vissa fall även negativitetsfällan. I hälsorelaterade sammanhang tyder resultatet på inramningseffekten i samband med medicinska frågor, och projiceringsfällan när livskrisen även rör närstående och deras hälsotillstånd.

 • Johansson, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Integrering av styrsystem till SIMATIC PCS 7: En fördjupning i SIMATIC PCS 7/Open OS2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar undersöka hur styrsystem från Siemens som inte ingår i ordinarie produktbibliotek till deras processkontrollsystem PCS 7 kan integreras. Integreringen kommer utföras med hjälp av ett tilläggspaket till PCS 7, SIMATIC PCS7/Open OS. Styrsystemen som ska integreras i detta arbete är vanligt förekommande på industrier idag, SIMATIC S7-300/1500. Dessa styrs normalt inte via processkontrollsystem, mer vanligt är att de styrs lokalt via en operatörspanel intill maskinen. Genom att integrera dessa till processkontrollsystem kommer de att kunna styras från större kontrollrum, samtidigt som fördelarna med att integrera moderna styrsystem med ny teknik erhålls i produktionen.

  En annan del av studien har för avsikt att jämföra tidigare fall av liknande integreringar där andra typer av tekniker har använts. Dessa fall har visat att det finns idag standardiserade tekniker för att integrera enstaka fältenheter så att dessa kan hanteras av övergripande kontrollsystem. I en av studierna som undersöks, där det har gjorts försök att integrera funktionen av ett styrsystem som kontrollerar flertalet fältenheter, finns det enligt studien begränsningar i tekniken som används. Enligt Siemens AG ska dock tillägget SIMATIC PCS 7/Open OS klara att integrera ett styrsystem med dess fulla funktionalitet till processkontrollsystemet PCS 7.

  Resultatet av arbetet visar att integrering av styrsystemen till PCS 7 genom att använda tillägget är möjlig och styrsystemets fulla funktion kunde erhållas från ett PCS7-HMI. För att integreringen med tilläggspaketet ska ske smidigare rekommenderas att förberedelser, såsom att skapa bibliotek både i PCS 7 och i styrsystemet utförs innan integreringsarbetet påbörjas. Biblioteken bör innehålla funktionsblock förexempelvis motordrifter i styrsystemet och grafikelement som motsvarar dessa i PCS7.

 • Edman Wallér, Jon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Värdering av vårdhygienisk kvalitet på sjukhusavdelningar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårdrelaterade infektioner är bland de vanligaste orsakerna till vårdskador i svensk sjukvård. Att förebygga vårdrelaterade infektioner kräver ett målmedvetet arbete med hygienrutiner i alla delar av vårdkedjan och att de vårdgivande enheterna får tydlig och konkret återkoppling på sitt vårdhygieniska arbete. Syftet med detta magisterarbete var att ta fram en modell för att, med hjälp av beslutsteoretiska metoder, sammanfatta de kvalitetsmätningar som görs på ett svenskt sjukhus (Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås) för att ge en återkoppling av den vårdhygieniska kvaliteten hos sjukhusets avdelningar. Arbetet genomfördes som ett aktionsforskningsprojekt, där teori och praktik samspelar i ett cykliskt förlopp för att lösa ett specifikt problem. Slutresultatet blev en färgkodad matris över mätvärden kopplade till olika jämförelsenivåer. Modellen ger en helhetsbild där detaljer samtidigt framgår tydligt, men saknar den viktning av olika aspekter som är vanlig inom beslutsteoretiska bedömningsinstrument. En tydlig utmaning var att beslutsteoretiska modeller kan upplevas som abstrakta och svårförståeliga för en lekman, vilket till viss del begränsar deras användning som ett återkopplingsverktyg.

 • Swens Arvidsson, Marith
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  British English versus American English in a Swedish School: -an investigation about attitude, preferences and reality among students, teachers and National Tests.2017Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is an investigation of varieties of English used, learned, and taught, in a Swedish school. The age of the students is 15-16 and they attend grade 9. The hypothesis of this essay is that American English is the variety most students prefer and use, and that British English is the variety mainly preferred by teachers and the school system. This do not collaborate with the ‘learner-centered learning’ pedagogical view (Modiano 2009:172). The data is mainly collected in three areas. 1: a teacher survey, to determine the teachers ́ views and opinions of the varieties of English. 2: a student survey, to examine whether the students prefer one variety to the other, and if they are even aware of what variety they are speaking, and 3: the data gathered from transcribing this year’s English National Test to determine what types of English that are represented in the test.

  The result of this essay confirms the hypothesis that AmE is the variety both preferred and used by younger students in Sweden today, and that these students do find that they are allowed to use any variety they wish while learning in school. BrE is still the variety preferred by teachers and the school system, however AmE is catching up. Furthermore, the students do have a high level of participation in their own acquisition of English. 

 • Cooke, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Using remote sensing and aerial archaeology to detect pit house features in Worldview-2 satellite imagery.: A case study for the Bridge River archaeological pit house village in south-central British Columbia, Canada.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  It is well known that archaeological sites are important sources for understanding past human activity. However, those sites yet to be identified and further investigated are under a great risk of being lost or damaged before their archaeological significance is fully recognized. The aim of this research was to analyze the potential use of remote sensing and aerial archaeology techniques integrated within a geographic information system (GIS) for the purpose of remotely studying pit house archaeology. As pit house archaeological sites in North America have rarely been studied with a focus in remote sensing, this study intended to identify these features by processing very high resolution satellite imagery and assessing how accurately the identified features could be automatically mapped with the use of a GIS. A Worldview-2 satellite image of the Bridge River pit house village in Lillooet, south-central British Columbia, was processed within ArcGIS 10.1 (ESRI), ERDAS Imagine 2011 (Intergraph) and eCognition Developer 8 (Trimble) to identify spatial and spectral queues representing the pit house features. The study outlined three different feature extraction methods (GIS-based, pixel-based and object-based) and evaluated which method presented the best results. Though all three methods produced similar results, the potential for performing object-based feature extraction for research in aerial archaeology proved to be more advantageous than the other two extraction methods tested.