hig.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wiitavaara, BirgittaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4364-467x
Publikasjoner (10 av 31) Visa alla publikasjoner
Wiitavaara, B., Rissén, D., Högberg, H. & Nilsson, A. (2019). Psychometric testing of a short form questionnaire for measurement of health experiences among people with musculoskeletal disorders undergoing multimodal rehabilitation. BMJ Open, 9(5), Article ID e025103.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Psychometric testing of a short form questionnaire for measurement of health experiences among people with musculoskeletal disorders undergoing multimodal rehabilitation
2019 (engelsk)Inngår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 9, nr 5, artikkel-id e025103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Aim

The aim of present study was to assess if a previously suggested short-form questionnaire tested among women with non-specific neck-shoulder pain is suitable also for use among men and women with non-specific musculoskeletal disorders in any part of the body, by testing its construct validity by a confirmatory factor analysis. If not, the secondary aim was to investigate the evolving factor structure when performing an explorative factor analysis of data in the expanded sample.

Methods

Questionnaire data was collected in three different contexts, in primary care via eight different multimodal rehabilitation teams, in specialised care via two different specialist care centres. The sample consisted of 116 participants, male (n=29) and female (n=87) with non-specific musculoskeletal disorders.

Data was analysed using confirmatory and exploratory factor analysis and a visual comparison between the result of the Principal Component Analysis in present study, and the results attained in a previous study with a similar aim and design.

Results

The confirmatory factor analyses did not end up in a model with acceptable measures for validity. Three models were tested, none of them met the criterion for an acceptable model and the goodness-of-fit statistics were not fully acceptable. The exploratory factor analysis had an only partly comparable result, compared to previous study.

Conclusion

The results of present study did not prove the suggested short form questionnaire to be suitable for evaluation of symptoms among men and women with non-specific musculoskeletal disorders in any part of the body. Further studies including larger samples are recommended.

sted, utgiver, år, opplag, sider
BMJ Publishing Group Ltd, 2019
Emneord
musculoskeletal disorders, outcome measure, questionnaire, validation, psychometric test
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-27466 (URN)10.1136/bmjopen-2018-025103 (DOI)000471192800103 ()31110088 (PubMedID)2-s2.0-85065983318 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2018-06-29 Laget: 2018-06-29 Sist oppdatert: 2019-11-29bibliografisk kontrollert
Widar, L., Boman, E., Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2019). Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics. In: : . Paper presented at PREMUS 2019, International Conference on the Prevention of Work-Related muskulusceletal disorders, 2-5 September, Bologna, Italy. Bologna
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics
2019 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Telecommuting is a working arrangement that is highly adopted among academic staff. This may be a cause or a consequence of expanding demands on productivity, efficiency and availability of academic staff. A previous study on white-collar workers at a government authority showed higher cardiovascular arousal during work at the office, but less recovery after working from home. To our knowledge, these findings have not been confirmed or refuted in other populations. As part of an ongoing study, we aimed to determine whether there is a difference in perceived stress and psychophysiological reactions during work at the central workplace (CW) compared to work performed away from the central workplace (OCW) among academic staff. In addition, recuperation after work performed at the two locations were compared. For each subject, saliva cortisol was collected regularly throughout each of two working days in the same work week (i.e., one full day CW and one full day OCW). Before and after each working day, the subjects rated their stress and fatigue on 100 mm Visual Analogue Scales (VAS) where higher values imply more stress and fatigue, and the difference in ratings within a day (i.e., after-before) was calculated. In the morning after each of the working days, the subjects rated how recuperated they felt on VAS where higher values imply more recuperation. Cortisol values were analyzed using repeated measures analysis of variance with Day (2 days) and Time of day (6 time points) as within-subjects effects. Self-ratings were compared using paired-samples T test. In all tests, the level of significance was p=0.05. Preliminary results show no significant differences between days in cortisol curves (F=0.62; p=0.685), stress (Dstress=2 for CW and -1 for OCW; p=0,604), fatigue (Dfatigue=7 for CW and 6 for OCW; p=0,837) and recuperation (51 for CW and 61 for OCW; p=0,094).

sted, utgiver, år, opplag, sider
Bologna: , 2019
Emneord
Telecommuting, stress, cortisol, recuperation, fatigue
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-30638 (URN)
Konferanse
PREMUS 2019, International Conference on the Prevention of Work-Related muskulusceletal disorders, 2-5 September, Bologna, Italy
Tilgjengelig fra: 2019-09-10 Laget: 2019-09-10 Sist oppdatert: 2019-10-23bibliografisk kontrollert
Widar, L., Wiitavaara, B., Heiden, M. & Boman, E. (2018). Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare. In: Per Lindberg (Ed.), FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts. Paper presented at FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle (pp. 118). Gävle: Gävle University Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare
2018 (svensk)Inngår i: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, s. 118-Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

Bakgrund

Universitets- och högskoleväsendet har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. Den teknologiska utvecklingen och ökade konkurrensen nationellt och internationellt har lett till högre krav på effektivitet, produktivitet och tillgänglighet av personal oavsett vart de befinner sig. Arbetssituationen inom universitet- och högskole-väsendet har på detta sätt blivit mer krävande. Universitetslärare är en yrkesgrupp som i allt större utsträckning har möjlighet att arbeta på distans, och nyttjar den möjligheten regelbundet både inom och utanför ordinarie arbetstid. Trots detta är det få studier som undersökt hur undervisande och forskande personal inom högskolesektorn upplever och påverkas av distansarbete.

Syfte

Att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare, samt att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

Metod

Projektet innehåller fyra delstudier. Delstudie I består av en web-baserad enkätunder-sökning av hälsa, stress, återhämtning, balans mellan arbete och privatliv, arbetsmo-tivation, och förekomst av distansarbete bland universitetslärare vid svenska högskolor och universitet. Datainsamlingen pågår och förväntas vara avslutad i slutet av VT-18. I delstudie II kommer universitetslärare att följas under en arbetsvecka med mätningar av rörelsemönster, hjärtfrekvens och stresshormon. Mätningarna kommer att förläggas till en vecka då läraren arbetar minst en dag på ordinarie arbetsplats och minst en dag på annan plats, så att jämförelser av exponering kan göras inom person. Datainsamling för delpro-jekt III genomförs genom semistrukturerade intervjuer med universitetslärare för att undersöka deras upplevelser av att arbeta på, respektive utanför, ordinarie arbetsplats och vad som motiverar dem att arbeta på distans. I delprojekt IV undersöks upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans, genom semistrukturerade intervjuer med universitetsanställda med en första linjens chefsposition.

Resultat

Projektet förväntas bidra med fördjupad kunskap om hur distansarbete inom universitets- och högskolesektorn relaterar till olika aspekter av hälsa och välbefinnande bland universitetslärare, och vilka effekter det får för individen att ta med sig arbetet från den ordinarie arbetsplatsen. Projektet förväntas även generera kunskap om hur universitets-anställda med en personalledande funktion upplever att leda anställda som arbetar på distans. Denna kunskap kommer att bidra till utvecklandet av rekommendationer för en hållbar arbetsmiljö, i lärarkåren och hos universitetsanställda med en personalledande funktion.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Gävle: Gävle University Press, 2018
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-28858 (URN)978-91-88145-28-4 (ISBN)
Konferanse
FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle
Merknad

Rundabordssamtal

Tilgjengelig fra: 2018-12-17 Laget: 2018-12-17 Sist oppdatert: 2019-10-23bibliografisk kontrollert
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2018). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with low back disorders: a systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with low back disorders: a systematic review of the literature
2018 (engelsk)Inngår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Epub ahead of print
Abstract [en]

Purpose: The purpose was to investigate how physical function is assessed in people with musculoskeletal disorders in the low back. Specifically:

 • Which questionnaires are used to assess physical function in people with musculoskeletal disorders in the low back?
 • What aspects of physical function do those questionnaires measure?
 • What are the measurement properties of the questionnaires?

Materials and methods: A systematic review was performed to identify questionnaires and psychometric evaluations of them. The content of the questionnaires was categorised according to the International Classification of Function, Disability and Health, and the psychometric evaluations were categorised using the COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement Instruments (COSMIN) checklist.

Results: The questionnaires measured disability or ability to cope in everyday life, rather than physical function as such. Different aspects of a person’s mobility and ability to attend to one’s personal care were most often included regarding activity and participation. For body functions, items about sleep and pain were most often included. The Oswestry Disability Index and the Quebec Back Pain Disability Scale showed adequate psychometric properties in most evaluations.

Conclusions: The extent of psychometric evaluations differed substantially, as did the items included. Focus of measurement was predominantly on activities in daily life.

 • Implications for rehabilitation
 • Valid and reliable instruments that measure relevant aspects of low back disorders are needed to provide early diagnostics and effective treatment.
 • Most questionnaires need more psychometric evaluations to establish the quality.
 • The Oswestry Disability Index and the Quebec Back Pain Disability Scale showed adequate psychometric properties in most evaluations.
 • The results may be useful when making decisions about which measurement instruments to use when evaluating low back disorders.
Emneord
Questionnaire, measure, low back, ICF, psychometrics
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-25465 (URN)10.1080/09638288.2018.1495274 (DOI)30324809 (PubMedID)
Tilgjengelig fra: 2017-10-26 Laget: 2017-10-26 Sist oppdatert: 2018-11-26bibliografisk kontrollert
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2018). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with neck disorders –  A systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation, 40(19), 2227-2235
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with neck disorders –  A systematic review of the literature
2018 (engelsk)Inngår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 40, nr 19, s. 2227-2235Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Purpose: The purpose was to investigate how physical function is assessed in people with musculoskeletal disorders (MSD) in the neck. Specifically, we aimed to determine: (1) Which questionnaires are used to assess physical function in people with MSD in the neck? (2) What do those questionnaires measure? (3) What are the measurement properties of the questionnaires?

Materials and methods: A systematic review was performed to identify questionnaires and psychometric evaluations. The content of the questionnaires was categorized according to the International Classification of Function, Disability and Health, and the psychometric properties were quality-rated using the COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments checklist.

Results: Ten questionnaires and 32 articles evaluating measurement properties were analyzed. Most questionnaires covered only the components body functions and activity and participation, more often activity participation than body function. Internal consistency was adequate in most questionnaires, whereas responsiveness was generally low. Neck Disability Index was most evaluated, but the evaluations of all questionnaires tended to cover most properties in the checklist.

Conclusions: The questionnaires differed substantially in items and extent to which their psychometric properties had been evaluated. Focus of measurement was on activities in daily life rather than physical function as such.

 • Implications for Rehabilitation
 • To provide early diagnostics and effective treatment for patients with neck disorders, valid and reliable instruments that measure relevant aspects of the disorders are needed.

 • This paper presents an overview of content and quality of questionnaires used to assess physical function in neck disorders, which may facilitate informed decisions about which measurement instruments to use when evaluating the course of neck disorders.

 • Most of the questionnaires need more testing to judge the quality, however the NDI was the most frequently tested questionnaire.

 • The COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments checklist is a useful tool in relation to psychometric testing of questionnaires, but clear definitions of interpretation of the quality criteria in each study would enhance comparability of results.

Emneord
Questionnaire, measure, neck, ICF, COSMIN
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-22617 (URN)10.1080/09638288.2017.1334096 (DOI)000440026500001 ()28573884 (PubMedID)2-s2.0-85050795158 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2016-10-21 Laget: 2016-10-21 Sist oppdatert: 2018-11-26bibliografisk kontrollert
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2018). Telecommuting in academia – associations with health and well-being among staff. Annals of Work Exposures and Health
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Telecommuting in academia – associations with health and well-being among staff
2018 (engelsk)Inngår i: Annals of Work Exposures and Health, ISSN 2398-7308Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Submitted
Emneord
Flexible work, Boundless work, Autonomy, Competence, Relatedness
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-28727 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-11-30 Laget: 2018-11-30 Sist oppdatert: 2018-12-03bibliografisk kontrollert
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2018). Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being. In: Bagnara S., Tartaglia R., Albolino S., Alexander T., Fujita Y. (Ed.), Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018): Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Paper presented at 20th Congress of the International Ergonomics Association, 26-30 August 2018, Florence, Italy (pp. 308-312). Cham: Springer
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being
2018 (engelsk)Inngår i: Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018): Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments / [ed] Bagnara S., Tartaglia R., Albolino S., Alexander T., Fujita Y., Cham: Springer, 2018, s. 308-312Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

The ability to telecommute has changed working life for staff at universities and colleges. Although the opportunity to work away from the office at any time gives workers more freedom to manage their work, it also imposes higher demands on workers to set limits to their work. The aim of this ongoing study is to determine if there is an optimal amount of telecommuting for male and female academics with respect to perceived health, work stress, recovery, work-life balance, and work motivation. A web-based survey is currently being conducted among lecturers and professors at Swedish universities and colleges. Results so far show that perceived fatigue and stress associated with indistinct organization and conflicts are higher among academics that telecommute to a larger extent. The results also show that female academics are more fatigued and stressed at work than male academics, but this does not seem to be related to the extent of telecommuting performed.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Cham: Springer, 2018
Serie
Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357, E-ISSN 2194-5365 ; 826
Emneord
Telework, Lecturer, Work stress
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-27871 (URN)10.1007/978-3-319-96065-4 (DOI)2-s2.0-85051803069 (Scopus ID)978-3-319-96064-7 (ISBN)978-3-319-96065-4 (ISBN)
Konferanse
20th Congress of the International Ergonomics Association, 26-30 August 2018, Florence, Italy
Tilgjengelig fra: 2018-09-06 Laget: 2018-09-06 Sist oppdatert: 2019-11-27bibliografisk kontrollert
Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Högberg, H. & Westerling, R. (2017). A cross-sectional study of factors influencing occupational health and safety management practices in companies. Safety Science, 95, 92-103
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>A cross-sectional study of factors influencing occupational health and safety management practices in companies
2017 (engelsk)Inngår i: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 95, s. 92-103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Companies need to ensure a functioning occupational health and safety management (OHSM) system to protect human health and safety during work, but generally there are differences in how successful they are in this endeavor. Earlier research has indicated that factors like company size, safety culture, and different measures of financial performance may be related to the quality of OHSM practices in companies. Therefore, the aim of this study was to investigate whether these factors are associated with OHSM practices in companies. A postal questionnaire was used to collect data from a sample of Swedish manufacturing companies, and complementary data regarding the companies were retrieved from a credit bureau database. The statistical analysis was performed with ordinal regression analysis using generalized estimating equations. Different predictor variables were modeled with OHSM practices as the outcome variable, in order to calculate p-values and to estimate odds ratios. Company size, safety culture, and creditworthiness were found to be associated with better, as well as worse, OHSM practices in companies (depending on directionality). Practical implications for industry and future research are discussed.

Emneord
Occupational health and safety (OHS), Safety culture, Manufacturing, Work environment, Financial performance, Generalized estimating equations (GEE)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-20416 (URN)10.1016/j.ssci.2017.02.008 (DOI)000399852500009 ()2-s2.0-85014176338 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2015-10-13 Laget: 2015-10-13 Sist oppdatert: 2018-12-03bibliografisk kontrollert
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2017). Content and quality of questionnaires for assessment of physical functioning in neck disorders – A systematic review of the literature. In: Joy at Work, NES, 2017: . Paper presented at Nordic Ergonomic Society (NES2017) 'Joy at Works', 20-23 August 2017, Lund,Sweden.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Content and quality of questionnaires for assessment of physical functioning in neck disorders – A systematic review of the literature
2017 (engelsk)Inngår i: Joy at Work, NES, 2017, 2017Konferansepaper, Oral presentation only (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Valid and reliable instruments are required in order to determine effective interventions in the treatment of musculoskeletal disorders (MSD). Today, there is a lack of consistency in use of self-report outcome measures in research and practice, which makes it difficult or impossible to compare treatment effects. The questionnaires differ widely, in content as well as quality. The focus of present study was on assessment of physical functioning among people with MSD in the neck. The aim was to investigate how physical function is assessed in people with MSD in the neck. Specifically we wanted to determine: - Which questionnaires are used to assess physical function in people with musculoskeletal disorders in the neck? - What do those questionnaires measure? - What are the measurement properties of the questionnaires?

The study was performed as a systematic literature review in order to identify articles presenting the questionnaires and psychometric tests of them. Items included in the questionnaires were classified according to the "International Classification of Functioning, Disability and Health", ICF. Thereafter, all psychometric tests of the different questionnaires were analysed with respect to relevant quality indicators using the "Cosmin checklist".

Included in the final analysis were 10 questionnaires and 32 articles presenting psychometric tests of them. The analysis revealed that questionnaires for measuring physical functioning in neck disorders differ substantially in items and extent to which their psychometric properties have been evaluated. Most questionnaires contained only the ICF-components body functions and activity and participation, more often activity and participation. The most psychometrically tested questionnaire was Neck Disability Index. Remaining questionnaires were tested in fewer studies and only some of the properties in the Cosmin checklist were tested for most of them.

Questionnaires for assessment of physical function in people with neck disorders tend to focus more on the ability to engage in activities of daily life than on physical function as such. Furthermore, the measurement properties of the questionnaires have usually been evaluated in few studies. It is vital to measure aspects that are of importance for the individual wellbeing and ability to function in work and daily life when evaluating neck disorders. However, to increase the validity of the results in clinical and research studies, it is also important to include the most relevant aspects of physical function. We recommend more psychometric testing of the questionnaires, especially those that cover important aspects of the ICF categories. To ensure coverage of important aspects, validation of the questionnaires against patients and practitioners is needed.

A review and analysis of this kind makes it easier for researchers and clinicians to select the most suitable questionnaire for their own purpose, based on the content and quality of the questionnaire.

Emneord
Questionnaire, measure, neck, ICF, psychometrics
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-25297 (URN)
Konferanse
Nordic Ergonomic Society (NES2017) 'Joy at Works', 20-23 August 2017, Lund,Sweden
Tilgjengelig fra: 2017-09-19 Laget: 2017-09-19 Sist oppdatert: 2018-06-28bibliografisk kontrollert
Wiitavaara, B., Fahlström, M. & Djupsjöbacka, M. (2017). Prevalence, diagnostics, and management of musculoskeletal disorders in primary health care in Sweden: an investigation of 2000 randomly selected patient records. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 23(2), 325-332
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Prevalence, diagnostics, and management of musculoskeletal disorders in primary health care in Sweden: an investigation of 2000 randomly selected patient records
2017 (engelsk)Inngår i: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 23, nr 2, s. 325-332Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Background. To improve the care of patients suffering from musculoskeletal disorders (MSD) further knowledge regarding the prevalence, diagnostics and management of different MSD in primary care is required. Thus the aims of this study were: -to investigate the prevalence of patients seeking care due to different MSD at primary health care centres (PHCs); -to chart different factors as symptoms, diagnosis, and actions prescribed for patients that visited the PHCs due to MSD; and -to make comparisons regarding differences due to gender, age, and rural or urban PHC.

Methods. 2000 patient records for patients in working age were randomly selected equally distributed on one rural and one urban PHC. A 3-year period was reviewed retrospectively. For all patient records age, sex, occupation, occupational activity, date of visit, if it was a new or re-visit, cause to the visit, and diagnosis related to the visit were registered. For visits due to MSD the location of the patients symptoms, which symptoms were described in the patient record, the type of those symptoms, which actions were prescribed to resolve the patients problems, and also sickleave prior to and after the visit, were registered. Data was analysed using cross tabulation, multidimensional Chi-square (Pearson), and a probability level of p < .05.

Results. The prevalence of MSD was high, almost 60 % of the patients had some sort of MSD symptoms, either at the day for visit or the reviewed 3 year period, and a bit higher among women than men. Upper and lower limb problems were most common. Symptoms were most prevalent in the young and middle age-groups. The patients got a variety of different diagnoses, and between 13-35 % of the patients did not receive a MSD-diagnose despite having MSD-symptoms. There was a great variation in how the cases were handled. Medication and sick leave certificates were most common while work-related rehabilitation was less common. Conclusion. The present study points out some weaknesses regarding diagnostics and management of MSD in primary care. Further studies to compare the results regarding diagnoses for musculoskeletal symptoms and measures taken to solve the patients’ problems would be of interest.

Emneord
Prevalence, diagnostics, management, musculoskeletal disorders, pain, primary health care.
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-21091 (URN)10.1111/jep.12614 (DOI)000398570400012 ()27538347 (PubMedID)2-s2.0-84994681869 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2016-01-22 Laget: 2016-01-22 Sist oppdatert: 2018-06-28bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4364-467x