hig.sePublikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Ljungquist, Sarah
Publikationer (10 of 36) Visa alla publikationer
Ljungquist, S. & Granhall Lahiki, M. (2022). Masculinity in the Populist Manichean Mindset. In: Iulian Cananau and Peder Thalén (Ed.), Populism, Democracy, and the Humanities: Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries. Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Masculinity in the Populist Manichean Mindset
2022 (Engelska)Ingår i: Populism, Democracy, and the Humanities: Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries / [ed] Iulian Cananau and Peder Thalén, Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers, 2022Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers, 2022
Nationell ämneskategori
Filosofi, etik och religion
Forskningsämne
Innovativt lärande
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-39916 (URN)978-1-5381-6091-6 (ISBN)978-1-5381-6092-3 (ISBN)
Tillgänglig från: 2022-09-12 Skapad: 2022-09-12 Senast uppdaterad: 2022-09-15Bibliografiskt granskad
Ljungquist, S. (2021). Feminism and Anti-feminism in the Wake of #MeToo. In: Silvia Edling & Sheila Macrine (Ed.), Transnational Feminist Politics, Education and Social Justice: Post Democracy and Post Truth. London: Bloomsbury Academic
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Feminism and Anti-feminism in the Wake of #MeToo
2021 (Engelska)Ingår i: Transnational Feminist Politics, Education and Social Justice: Post Democracy and Post Truth / [ed] Silvia Edling & Sheila Macrine, London: Bloomsbury Academic, 2021Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
London: Bloomsbury Academic, 2021
Nationell ämneskategori
Genusstudier
Forskningsämne
Innovativt lärande
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-39912 (URN)9781350174467 (ISBN)
Tillgänglig från: 2022-09-09 Skapad: 2022-09-09 Senast uppdaterad: 2022-09-15Bibliografiskt granskad
Ljungquist, S. (2021). Skydd, stöd och kamp: Kvinnojouren Blåklockan 40 år. Gävle: Kvinnojouren Blåklockan
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Skydd, stöd och kamp: Kvinnojouren Blåklockan 40 år
2021 (Svenska)Bok (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

En grupp kvinnor äter middag en höstkväll 1979. Samtalet runt bordet kommer att handla om våld mot kvinnor utifrån journalisten Karin Alfredssons nyutkomna bok Den man älskar agar man? De bjuder in förefattaren till en föreläsningskväll och strax därefter bildas Kvinnojouren Blåklockan i Gävle. 

Kvinnojouren Blåklockans historia skrivs in i historien om framväxten av lagstiftningen kring kvinnofridskränkning, synliggöranddet av incest, #metoo, samtyckeslagen, den ökade medvetenheten om mäns våld mot kvinnor överlag - och också om motståndet, som till exempel det bakslag för feminismen och kvinnojourrörelsen som allra tydligast manifesteras i SVT-dokumentären Könskriget från 2005. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Gävle: Kvinnojouren Blåklockan, 2021. s. 161
Nyckelord
The history of the women´s shelter movement, men´s violence against women, second wave feminism in Sweden, Kvinnojourrörelsens historia, mäns våld mot kvinnor, andra vågens feminism i Sverige
Nationell ämneskategori
Annan humaniora
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-36285 (URN)978-91-519-9644-8 (ISBN)
Tillgänglig från: 2021-06-16 Skapad: 2021-06-16 Senast uppdaterad: 2021-06-28Bibliografiskt granskad
Ljungquist, S., Carlson, Å. & Svaleryd, K. (2019). Genus och jämställdhet i organisationer: Om en kurs för chefer. In: FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer: Book of Abstracts. Paper presented at FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer, 10-12 juni 2019, Norrköping, Sverige (pp. 94-95).
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Genus och jämställdhet i organisationer: Om en kurs för chefer
2019 (Svenska)Ingår i: FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer: Book of Abstracts, 2019, s. 94-95Konferensbidrag, Muntlig presentation med publicerat abstract (Refereegranskat)
Abstract [sv]

Bakgrund och problem

Forskning om jämställdhetsintegrering av organisationer visar på betydelsen av att ledningen initierar arbetet utifrån kunskap och medvetenhet om vad arbetet handlar om (Wittbom 2009).

Som ett led i regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera universitet och högskolor i Sverige 2016-2019 har cheferna på Högskolan i Gävle under kalenderåret 2018 genomgått en poängbelagd genusvetenskaplig utbildning, Genus och jämställdhet i organisationer, 4 hp. Syftet med utbildningen var att ge cheferna tillräckligt med kunskap samt att ge dem bättre verktyg för att kunna planera och fatta beslut som leder till ökad jämställdhet. Utbildningen som bestod av fyra utbildningstillfällen (fem heldagar) avslutades i december 2018 med att deltagarna redovisade de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten som de utarbetat under utbildningens gång. 

Det övergripande syftet med presentation av kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp är att beskriva ett effektivt sätt att stärka jämställdhetsarbetet i en organisation genom att börja uppifrån och utbilda chefer i genus och jämställdhet. I enlighet med detta fokuserar presentationen, på den mer detaljerade nivån, till att belysa hur arbetet med jämställdhetsintegrering kräver kunskap om kön, genus och normer kopplade till organisationen. Detta för att långsiktigt förändra maktstrukturer som skapar ojämställdhet. Genom att samtidigt utbilda alla chefer i organisationen skapas förutsättningar för att kunna genomföra analyser som fokuserar på makt och hierarkier, analyser som kan leda till motsättningar om inte förändringsarbetet ägs av organisationen. Detta för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska leda till förverkligande av de jämställdhetspolitiska målen[1] och inte enbart reduceras till kvantifierbara övningar inom rådande system (Callerstig 2014).

Aktiviteter

Kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp genomförs under kalenderåret 2018 med ett första utbildningstillfälle i januari, ett andra i juni, ett tredje i september och ett fjärde avslutande i december. Till tre av fyra utbildningstillfällen är föreläsare inbjudna. Det första utbildningstillfället (två heldagar) inleds med en föreläsning av högskolans rektor Ylva Fältholm (”Min genusresa och organisationen”). Under samma utbildningstillfälle föreläser också organisationspsykolog Lars Einar Engström (”En sexists funderingar: bekännelser, karriär och våld”) samt organisationsforskare Hanna Kusterer, Högskolan i Gävle (”Genus och chefskap i organisationen”). Vid det andra utbildningstillfället föreläser statsvetaren Renée Andersson från Örebro universitet (”Genus och organisation”) och vid det tredje utbildningstillfället föreläser pedagog Susanne Andersson från Stockholms universitet (”Genusmedvetna chefer som ett villkor för ett genusmedvetet universitet”).

Inför det andra utbildningstillfället får deltagarna i uppgift att genomföra observationer av genusmönster i den egna verksamheten. Resultaten som redovisas i samband med utbildningstillfället utgör en grund för probleminventeringen som handlar om att ta fram relevanta fakta om tillståndet på varje avdelning (till exempel könsuppdelad statistik) inom organisationen.  Utifrån resultatet av probleminventeringen får grupperna diskutera hur man skulle komma till rätta med den brist på jämställdhet som uppdagats. Små och stora problem, kortsiktigt såväl som långsiktigt, till exempel att locka fler studenter som är män till kvinnodominerade utbildningar och tvärt om, lyfts fram och diskuteras. I samband med detta synliggörs maktstrukturer som ger könsdiskriminerande effekter vilket leder till en diskussion om hur dessa kan utmanas och förändras.

Samtliga föreläsningar följs upp av diskussioner där föreläsningens tema knyts till den aktuella organisationen och situationen på Högskolan i Gävle. Föreläsningarna tillsammans med kurslitteraturen (cirka 800 sidor med fokus på chefskap, organisation och kön) fungerar som inspiration till det största arbetet i kursen: det arbete som sker i mindre, avdelningsvisa grupper (beskrivet ovan).

I januari 2019 bedöms och analyseras de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten, vilka utgör utbildningens examinationsuppgift, av kursledningen.

Resultat

Resultatet av den genomförda utbildningen i genus och jämställdhet för chefer vid Högskolan i Gävle visar att samtliga deltagare har fått större kunskap och medvetenhet om hur genus konstrueras och omförhandlas i organisationer och det omgivande samhället och hur detta påverkar den egna organisationen och det egna ledarskapet. De handlingsplaner för jämställdhetsintegrering som deltagare utarbetat under utbildningens gång (utbildningens examinationsuppgift) visar att deltagarna uppnått olika mått av färdighet och förmåga. I några fall mycket hög, i andra fall god, i några få fall mindre god. En analys av särskilt det senaste är att utbildningen med fördel hade kunnat vara längre.

Ett ytterligare resultat av utbildningen är deltagarnas förändrade inställning till möjligheten att på ett naturligt sätt integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv i de ordinarie arbetsuppgifterna.

Litteratur

Wittbom, Eva, Att spränga normer. Om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. Diss, Stockholms universitet, 2009.

Callerstig, Making equality work: Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality in public sector organisations. Diss, Linköpings universitet, 2014.

[1] Det övergripande målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Arbetet med jämställdhetsintegrering av organisationen handlar om att organisationen ska nå de jämställdhetspolitiska målen. För akademins del handlar arbetet lika mycket om att ge lärare och forskare jämställda förutsättningar att genomföra sitt arbete och att göra akademisk karriär, som om att säkerställa att studenterna erbjuds en jämställd utbildning

 

Nyckelord
jämställdhetsintegrering, akademin, chefer
Nationell ämneskategori
Genusstudier
Forskningsämne
Innovativt lärande
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-29906 (URN)
Konferens
FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer, 10-12 juni 2019, Norrköping, Sverige
Tillgänglig från: 2019-06-14 Skapad: 2019-06-14 Senast uppdaterad: 2021-03-30Bibliografiskt granskad
Ljungquist, S. (2017). Lisbeth Salander - en konstruktion av en feministisk hjälte? (1ed.). In: Ulrika Serrander & Peder Thalén (Ed.), Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag (pp. 383-403). Halmstad: Molin & Sorgenfrei
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Lisbeth Salander - en konstruktion av en feministisk hjälte?
2017 (Svenska)Ingår i: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, s. 383-403Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017 Upplaga: 1
Nationell ämneskategori
Språk och litteratur
Forskningsämne
Innovativt lärande
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-25965 (URN)978-91-87515-99-6 (ISBN)
Tillgänglig från: 2018-01-08 Skapad: 2018-01-08 Senast uppdaterad: 2021-03-30Bibliografiskt granskad
Serrander, U. & Ljungquist, S. (2017). Vems röst om Sverige?: En normkritisk läsning av ett läromedel i svenska som främmande språk (1ed.). In: Ulrika Serrander & Peder Thalén (Ed.), Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning idag (pp. 149-170). Halmstad: Molin & Sorgenfrei
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Vems röst om Sverige?: En normkritisk läsning av ett läromedel i svenska som främmande språk
2017 (Svenska)Ingår i: Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning idag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, s. 149-170Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017 Upplaga: 1
Nyckelord
Humaniora, humanistisk forskning
Nationell ämneskategori
Annan humaniora
Forskningsämne
Innovativt lärande
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-25571 (URN)978-91-87515-99-6 (ISBN)
Tillgänglig från: 2017-11-22 Skapad: 2017-11-22 Senast uppdaterad: 2021-03-30Bibliografiskt granskad
Ljungquist, S. (2015). And this feeling of shame silenced me: Women's self-blame and the patriarchal society's view on rape (1ed.). In: Rekha Pande (Ed.), Gender in a Changing World: (pp. 216-228). Hyderabad, India: Academic Publishing House of the University of Hyderabad
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>And this feeling of shame silenced me: Women's self-blame and the patriarchal society's view on rape
2015 (Engelska)Ingår i: Gender in a Changing World / [ed] Rekha Pande, Hyderabad, India: Academic Publishing House of the University of Hyderabad , 2015, 1, s. 216-228Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Hyderabad, India: Academic Publishing House of the University of Hyderabad, 2015 Upplaga: 1
Nyckelord
Gender, Violence, Rape Culture, Victim-Blaming
Nationell ämneskategori
Genusstudier
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-18488 (URN)
Anmärkning

In press

Tillgänglig från: 2014-12-10 Skapad: 2014-12-10 Senast uppdaterad: 2021-12-14Bibliografiskt granskad
Grannäs, J. & Ljungquist, S. (2015). Berättelsen som forum för kontroversiella frågor (1ed.). In: Ljunggren, Carsten; Unemar-Öst, Ingrid & Englund, Thomas (Ed.), Kontroversiella frågor: Om kunskap och politik i samhällsundervisningen (pp. 149-168). Lund: Gleerups Utbildning AB
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Berättelsen som forum för kontroversiella frågor
2015 (Svenska)Ingår i: Kontroversiella frågor: Om kunskap och politik i samhällsundervisningen / [ed] Ljunggren, Carsten; Unemar-Öst, Ingrid & Englund, Thomas, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, s. 149-168Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Lund: Gleerups Utbildning AB, 2015 Upplaga: 1
Nationell ämneskategori
Didaktik
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-19105 (URN)9789140691392 (ISBN)
Tillgänglig från: 2015-03-13 Skapad: 2015-03-13 Senast uppdaterad: 2021-01-15Bibliografiskt granskad
Serrander, U., Ljungquist, S. & Tedremaa-Levorato, K. (2014). One step toward Sweden: Development of Educational Material in Swedish as a Foreign Language. In: : . Paper presented at 2014 Conference on Baltic and Scandinavian Studies, SASS, Yale University, March 13-15, 2014, New Haven, Connecticut, USA.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>One step toward Sweden: Development of Educational Material in Swedish as a Foreign Language
2014 (Engelska)Konferensbidrag, Poster (med eller utan abstract) (Refereegranskat)
Abstract [en]

The aim of the present poster board proposal is to introduce new pathways in pedagogy and language in higher education concerning the teaching of Swedish as a foreign language. Five universities in the Baltic-Scandinavian region initiated a project called ”One step toward Sweden”, running from 2013 to 2016, financed by the Nordic Council. The five universities are the University of Daugavpils in Latvia, University of Klaipeda in Lithuania, University of Tallinn in Estonia, Turku University of Applied Science in Finland and University of Gävle in Sweden.

 

The primary purpose of the project is to develop educational materials for teaching the Swedish language, culture, literature and social life. The material will be developed specifically for young people in the Baltic region among whom the interest for the Swedish language and culture is increasing. Ten chapters will be outlined, centered around themes which are easily accessible for young people, relating to real life situations and containing natural dialogue. All chapters will be associated with a sound file containing natural speech of different speech genres (formal and informal for example). The teaching material will primarily be made accessible digitally, and will be made available free of charge.

 

A second purpose of the project is to create an innovative network for cooperation within the field of teaching Swedish as a foreign language between the teachers and researchers of the universities participating in the project. The project will stimulate student and teacher mobility and enable the implementation of technology in foreign language teaching. 

Nationell ämneskategori
Studier av enskilda språk
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-17463 (URN)
Konferens
2014 Conference on Baltic and Scandinavian Studies, SASS, Yale University, March 13-15, 2014, New Haven, Connecticut, USA
Projekt
Nordplus
Forskningsfinansiär
Nordiska ministerrådet, NPLA-2013/10087
Tillgänglig från: 2014-09-04 Skapad: 2014-09-04 Senast uppdaterad: 2018-03-22Bibliografiskt granskad
Ljungquist, S. (2014). The Image of Salander: Feminist Superhero or Victim?. In: Ivars Orehovs, Ausma Cimdina (Ed.), Ausma Cimdina, Ivars Orehovs (Ed.), Literature and Law: Culture and Literature of the Scandinavian Nations in International and Interdisciplinary Perspective. Paper presented at International Association for Scandinavian Studies (IASS) 29th conference in Riga and Daugavpils 2012 (pp. 160-171). Riga: University of Latvia
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Image of Salander: Feminist Superhero or Victim?
2014 (Engelska)Ingår i: Literature and Law: Culture and Literature of the Scandinavian Nations in International and Interdisciplinary Perspective / [ed] Ausma Cimdina, Ivars Orehovs, Riga: University of Latvia , 2014, s. 160-171Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Riga: University of Latvia, 2014
Serie
Acta Universitatis Latviensis, ISSN 1407-2157 ; 799
Nyckelord
Gender, Scandinavian Studies, Culture and Literature, Crime Fiction
Nationell ämneskategori
Humaniora
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-18487 (URN)978-9984-45-860-1 (ISBN)
Konferens
International Association for Scandinavian Studies (IASS) 29th conference in Riga and Daugavpils 2012
Tillgänglig från: 2014-12-10 Skapad: 2014-12-10 Senast uppdaterad: 2018-03-13Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer