hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (5 of 5) Show all publications
Finnveden, G., Ekvall, T., Björklund, A., von Borgstede, C., Eriksson, O., Forsfält, T., . . . Åkesson, L. (2013). Regeringen måste satsa på resurseffektivt samhälle. Dagens nyheter (2013-04-01)
Open this publication in new window or tab >>Regeringen måste satsa på resurseffektivt samhälle
Show others...
2013 (Swedish)In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, no 2013-04-01Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

Regeringen förbereder en avfallspolitisk proposition. Den kommer förhoppningsvis att klargöra vem som ska ha ansvaret att samla in våra förpackningar. Men fokus borde också ligga på hur vi kan gå mot ett samhälle där resurser används så effektivt som möjligt, skriver forskare på miljöområdet.

Place, publisher, year, edition, pages
AB Dagens nyheter, 2013
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Industrial Ecology
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25628 (URN)
Note

QC 20140901

Available from: 2014-08-20 Created: 2017-11-28 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Eriksson, O., Carlsson Reich, M., Frostell, B., Björklund, A., Assefa, G., Sundqvist, J.-O., . . . Thyselius, L. (2005). Municipal Solid Waste Management from a Systems Perspective. Journal of Cleaner Production, 13(3), 241-252
Open this publication in new window or tab >>Municipal Solid Waste Management from a Systems Perspective
Show others...
2005 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 13, no 3, p. 241-252Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Different waste treatment options for municipal solid waste have been studied in a systems analysis. Different combinations of incineration, materials recycling of separated plastic and cardboard containers, and biological treatment (anaerobic digestion and composting) of biodegradable waste, were studied and compared to landfilling. The evaluation covered use of energy resources, environmental impact and financial and environmental costs. In the study, a calculation model ( ) based on methodology from life cycle assessment (LCA) was used. Case studies were performed in three Swedish municipalities: Uppsala, Stockholm, and Älvdalen.

The study shows that reduced landfilling in favour of increased recycling of energy and materials lead to lower environmental impact, lower consumption of energy resources, and lower economic costs. Landfilling of energy-rich waste should be avoided as far as possible, partly because of the negative environmental impacts from landfilling, but mainly because of the low recovery of resources when landfilling.

Differences between materials recycling, nutrient recycling and incineration are small but in general recycling of plastic is somewhat better than incineration and biological treatment somewhat worse.

When planning waste management, it is important to know that the choice of waste treatment method affects processes outside the waste management system, such as generation of district heating, electricity, vehicle fuel, plastic, cardboard, and fertiliser.

Keywords
LCA; LCC; Environmental systems analysis; Waste management; Recycling; Simulation model; Image ; Scenarios; Case study
National Category
Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25653 (URN)10.1016/j.jclepro.2004.02.018 (DOI)000225529700004 ()2-s2.0-8344270205 (Scopus ID)
Available from: 2017-11-28 Created: 2017-11-28 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Assefa, G., Björklund, A., Eriksson, O. & Frostell, B. (2005). ORWARE: an aid to Environmental Technology Chain Assessment. Journal of Cleaner Production, 13(3), 265-274
Open this publication in new window or tab >>ORWARE: an aid to Environmental Technology Chain Assessment
2005 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 13, no 3, p. 265-274Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article discusses the ORWARE tool, a model originally developed for environmental systems analysis of waste management systems, and shows its prospect as a tool for environmental technology chain assessment. Different concepts of technology assessment are presented to put ORWARE into context in the discussion that has been going for more than two decades since the establishment of the US Congressional Office of Technology Assessment (OTA). An even-handed assessment is important in different ways such as reproducibility, reliability, credibility, etc. Conventional technology assessment (TA) relied on the judgements and intuition of the assessors. A computer-based tool such as ORWARE provides a basis for transparency and a structured management of input and output data that cover ecological and economic parameters. This permits consistent and coherent technology assessments. Using quantitative analysis as in ORWARE makes comparison and addition of values across chain of technologies easier. We illustrate the application of the model in environmental technology chain assessment through a study of alternative technical systems linking waste management to vehicle fuel production and use. The principles of material and substance flow modelling, life cycle perspective, and graphical modelling featured in ORWARE offer a generic structure for environmentally focused TA of chains and networks of technical processes.

Keywords
Material flow analysis; Substance flow analysis; Life cycle assessment; Technology assessment; Waste management
National Category
Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25654 (URN)10.1016/j.jclepro.2004.02.019 (DOI)000225529700006 ()2-s2.0-8344290442 (Scopus ID)
Available from: 2017-11-28 Created: 2017-11-28 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Finnveden, G., Björklund, A., Carlsson Reich, M., Eriksson, O. & Sörblom, A. (2005). Robusta och flexibla strategier för utnyttjande av energi ur avfall.
Open this publication in new window or tab >>Robusta och flexibla strategier för utnyttjande av energi ur avfall
Show others...
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Avfallsfrågor engagerar. Det är någonting som berör människor i deras vardag och det är kanske ett skäl till att vi då och då får uppblossande debatter om hur vi ska hantera avfall. Beslut och investeringar inom avfallsområdet kan få långsiktiga konsekvenser. En avfallsförbränningspanna är exempelvis en stor och långsiktig investering. Samtidigt lever vi i en föränderlig värld. Avfallspolitiken har förändrats både i Sverige och internationellt och man kan förvänta sig fortsatta förändringar. Kombinationen av långsiktiga beslut med en osäker framtid och det engagemang som finns kring avfallsfrågor, gör det intressant att söka lösningar som är flexibla och robusta. Med flexibla menar vi att de bör kunna anpassas efter eventuella förändringar i omgivningen så att man inte bygger in sig i återvändsgränder. Med robusta menar vi dels att lösningarna och strategierna ska vara någorlunda bra i olika tänkbara framtidsscenarier, dels att de är någorlunda bra både med avseende på miljöfaktorer, ekonomiska aspekter och att det finns en social acceptans för dem. En utgångspunkt är alltså att lösningar som bara uppfyller kraven för en eller ett par av dessa dimensioner inte är intressanta. Den här rapporten har som syfte att sammanfatta och syntetisera resultaten från ett flerårigt projekt finansierat av Energimyndigheten. Syftet med projektet var att diskutera och föreslå flexibla och robusta strategier för utnyttjande av energi ur avfall.

I rapporten görs en genomgång av ett antal olika studier där man har jämfört återvinning med förbränning, biologisk behandling och deponering. Jämförelserna görs med avseende på miljöegenskaper samt ekonomi. Vidare redovisas en genomgång av beteendevetenskapliga studier. Bland slutsatserna finns att en robust avfallsstrategi bör innehålla dessa komponenter:

 • en ökning av materialåtervinning exempelvis av plaster, papper, metaller och glas
 • förbränning av sådant som kan klassas som biobränslen
 • förbränningsanläggningar bör vara utrustade för kraftvärme och för att kunna ta emot en varierad blandning av fasta bränslen
 • deponering av avfall som ej kan behandlas på annat sätt och möjligen av svårnedbrytbara plaster
 • rötning av vissa väldefinierade fraktioner
 • lättillgänglig källsortering hos konsumenter
 • ökad källsortering i näringslivet Inom avfallsområdet finns det ett antal olika styrmedel.

Samtidigt kan man notera att det finns luckor i styrmedelspaketen. Förutom producentansvaret finns exempelvis inga styrmedel som styr mot ökad återvinning av material. Vidare finns det få styrmedel som tydligt styr mot minskade avfallsmängder. Det finns därför ett behov av nytänkande inom styrmedelsområdet. En kombination av ekonomiska styrmedel som styr mot uppsatta miljömål skulle sammanfattningsvis kunna vara:

 • En förbränningsskatt som jämställer beskattningen av de fossila delarna av avfall med andra fossila bränslen och som ger undantag för avfall med biologiskt ursprung.
 • En viktsbaserad förbränningsskatt som styr mot ökad återvinning av papper samt biologisk behandling.
 • En motsvarande ökning av deponiskatten.
 • Ett stöd till biogasanvändning.

För att öka källsorteringen bör de ekonomiska styrmedlena slå igenom även hos konsumenterna. Man bör dock inte bara använda ekonomiska styrmedel utan även arbeta med information, stödjande fysiska strukturer (exempelvis fastighetsnära insamlingssystem) samt 4utforska olika typer av positiva styrmedel t.ex. olika former av bonus- eller återbäringssystem. Styrmedel behöver också riktas mot olika delar av näringslivet för att stimulera deras källsortering.

Publisher
p. 18
Series
TRITA-INFRA-FMS, ISSN 1652-5442 ; 2005:2
National Category
Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25627 (URN)
Available from: 2012-02-11 Created: 2017-11-28 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Eriksson, O., Frostell, B., Björklund, A., Assefa, G., Sundqvist, J.-O., Granath, J., . . . Thyselius, L. (2002). ORWARE: a simulation tool for waste management. Resources, Conservation and Recycling, 36(4), 287-307
Open this publication in new window or tab >>ORWARE: a simulation tool for waste management
Show others...
2002 (English)In: Resources, Conservation and Recycling, ISSN 0921-3449, E-ISSN 1879-0658, Vol. 36, no 4, p. 287-307Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A simulation model, ORWARE (ORganic WAste REsearch) is described. The model is mainly used as a tool for researchers in environmental systems analysis of waste management. It is a computer-based model for calculation of substance flows, environmental impacts, and costs of waste management. The model covers, despite the name, both organic and inorganic fractions in municipal waste. The model consists of a number of separate submodels, which describes a process in a real waste management system. The submodels may be combined to design a complete waste management system. Based on principles from life cycle assessment the model also comprises compensatory processes for conventional production of e.g. electricity, district heating and fertiliser. The compensatory system is included in order to fulfil the functional units, i.e. benefits from the waste management that are kept constant in the evaluation of different scenarios. ORWARE generates data on emissions, which are aggregated into different environmental impact categories, e.g. the greenhouse effect, acidification and eutrophication. Throughout the model all physical flows are described by the same variable vector, consisting of up to 50 substances. The extensive vector facilitates a thorough analysis of the results, but involves some difficulties in acquiring relevant data. Scientists have used ORWARE for 8 years in different case studies for model testing and practical application in the society. The aims have e.g. been to evaluate waste management plans and to optimise energy recovery from waste.

Keywords
Waste management; Material flow analysis; Systems analysis; Life cycle assessment; Simulation model; ORWARE
National Category
Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25655 (URN)10.1016/S0921-3449(02)00031-9 (DOI)000178793600001 ()
Note

QC 20100505

Available from: 2005-12-13 Created: 2017-11-28 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5535-6368

Search in DiVA

Show all publications