hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (2 of 2) Show all publications
Bellman, L., Gebert Persson, S., Kulander, M. & Lind, H. (2015). Boende för äldre: en studie av 10 kommuner. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Institutionen för Fastigheter och Byggande
Open this publication in new window or tab >>Boende för äldre: en studie av 10 kommuner
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Andelen äldre personer i det svenska samhället ökar. I Sverige finns boendeformer som på olika sätt är anpassade efter äldres behov. Hur utbudet av dessa för äldre individer anpassade boendeformer ser ut och vilken information kommuner ger till äldre kan ses som viktiga för att förstå om äldre väljer att bo kvar eller flytta.  I denna rapport kartläggs hur nuvarande utbud av de tre boendeformerna vård- och omsorgsboende, trygghetsbostäder och seniorbostäder ser ut på bostadsmarknaden vad gäller den äldre befolkningen i tio utvalda kommuner. I rapporten ligger tonvikten på kommunala företrädares uppfattningar och på kommunernas planer. För att få en större förståelse görs jämförelser med siffror från samtliga kommuner hämtade från Boverkets Bostadsmarknadsenkät (2014). Denna rapport är den första delen av en större studie som syftar till att undersöka push- och pullfaktorer som påverkar äldres val av boende. Av kartläggningen framgår att bostadsutbudet i de olika kommunerna skiljer sig åt, där vissa har bostadsöverskott medan andra har bostadsunderskott men där majoriteten av kommunerna erbjuder de tre olika boendeformerna. I storstadsregionen och i de större städerna finns ett utbud av samtliga tre boendeformer medan flera av glesbygdskommunerna saknar trygghetsbostäder. Rådgivning i de flesta kommuner är reaktiv snarare än proaktiv. I rapporten väcks frågan om hur vi ska se på boendet för de äldsta.                      

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Institutionen för Fastigheter och Byggande, 2015. p. 37
Series
TRITA-FOB ; 2015:3
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-20718 (URN)978-91-85783-52-6 (ISBN)
Projects
Vad påverkar äldres val av boendeform?
Note

Rapporten är framtagen av forskare vid CER Mittuniversitetet, KTH, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet och är finansierad via Länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Available from: 2015-11-30 Created: 2015-11-30 Last updated: 2018-12-17Bibliographically approved
Gebert Persson, S., Bellman, L., Kulander, M. & Lind, H. (2015). Vad påverkar äldres val av boendeform: Slutrapport. Stockholm: Länsförsäkringar AB
Open this publication in new window or tab >>Vad påverkar äldres val av boendeform: Slutrapport
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med projektet har varit att belysa vilka push- respektive pullfaktorer som inverkar på äldres val av boende. För att få en förståelse för den kontext som kan påverka push- och pullfaktorer undersöktes även kommuners utbud av och information om bostäder för äldre. Utbudet av och information om seniorbostäder, trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende skiljer sig mellan kommuner och en samstämmighet kring synen på bostadsformer saknas. Detta återspeglas även i den kunskap som finns bland 55-84 åringar kring olika bostadsformer. Det finns vissa skillnader i hur pull- och push- faktorer påverkar vid olika åldrar men skillnaderna var mindre än förväntat.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Länsförsäkringar AB, 2015. p. 72
Series
Avslutade projekt inom åldrande, hälsa och livsstil
Keywords
äldre, boendeform, äldre personer, gamla
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-24857 (URN)
Projects
Vad påverkar äldres val av boendeform?
Funder
Länsförsäkringar AB
Note

Slutrapporten är framtagen av forskare vid CER Mittuniversitetet, KTH och Högskolan i Gävle, samt är finansierad via Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Available from: 2017-08-16 Created: 2017-08-16 Last updated: 2018-12-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7763-0391

Search in DiVA

Show all publications