hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Djupsjöbacka, Mats
Publications (10 of 70) Show all publications
Hallman, D., Mathiassen, S. E., Heiden, M., Birk Jørgensen, M., Holtermann, A., Rudolfsson, T., . . . Wahlström, J. (2018). Arbete, individ och nacksmärta: Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”. In: Per Lindberg (Ed.), FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle: Program och Abstracts. Paper presented at FALF KONFERENS 2018 'Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?', 10-12 Juni 2018, Gävle (pp. 102). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Arbete, individ och nacksmärta: Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”
Show others...
2018 (Swedish)In: FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle: Program och Abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 102-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Besvär ifrån kroppens muskler och leder såsom nack- och ryggbesvär är fortfarande ett stort problem inom arbetslivet. Muskuloskeletal diagnos är den vanligaste orsaken till lång sjukfrånvaro inom privat sektor och näst vanligast inom kommuner och landsting. Orsakerna till dessa besvär kan vara relaterade till exponering både under arbete och på fritid, men även till individfaktorer. Vår forskargrupp har en bred ansats för att fylla kunskapsluckor inom detta område och kommer att presentera resultat från flera forskningsprojekt i symposiet Arbete, individ och nacksmärta.

Långvarigt sittande har blivit alltmer vanligt förekommande i många yrkesgrupper. Långvarigt sittande och låg fysisk aktivitet har också uppmärksammats som ett betydande hälsoproblem i dagens arbetsliv och även som en möjlig riskfaktor för smärta i nacke-skuldra. Men forskningen om betydelsen av långvarigt sittande för smärta i nacke-skuldra är fortfarande begränsad. Likaså är det oklart om huvudets hållning vid sittandet och nackens funktion, exempelvis nackens rörelsefunktion och styrka, har betydelse för besvärsutveckling. Statiskt arbete med nacken i vridna och böjda positioner misstänks vara en riskfaktor för nack-skuldersmärta i yrken såsom tandläkare, men det är oklart varför vissa exponerade individer drabbas medan andra inte får ont. För de med långvarig smärta krävs ofta rehabiliterande åtgärder, och hur väl dessa åtgärder lyckas kan även det vara beroende av individens fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Individens arbetsmiljö påverkar således inte bara risken för om man får besvär utan kan också ha betydelse för hur rehabiliteringen av besvären lyckas.

Syftet med detta symposium är att presentera studier från Centrum för belastningsskadeforskning som handlar om nacksmärta i arbetslivet, sammanfatta kunskapsläget inom området och diskutera hur arbetet kan utformas för att bli hållbart och inkluderande. De forskningsexempel som presenteras berör stillasittande och hållning i arbetslivet och dess tänkbara konsekvenser för nacksmärta och hälsa, riskfaktorer för nacksmärta i tandläkaryrket och arbetsmiljöns betydelse för resultatet av rehabilitering vid nacksmärta. Symposiet avslutas med en frågestund och gemensam diskussion.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2018
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27196 (URN)978-91-88145-28-4 (ISBN)
Conference
FALF KONFERENS 2018 'Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?', 10-12 Juni 2018, Gävle
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and WelfareAFA Insurance
Available from: 2018-06-20 Created: 2018-06-20 Last updated: 2018-06-21Bibliographically approved
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discourses about electricians in vocational education. In: : . Paper presented at IAACS 2018 'Transnational Curriculum Inquiry: Challenges and Opportunities in a Changing World', 9-12 December, Victoria, Australia.
Open this publication in new window or tab >>Discourses about electricians in vocational education
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Students in vocational education to become electricians have an increased risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) once in the workforce compared to most other blue collar professions (Toomingas et al., 2014). This increased risk comes from having to work in awkward body positions, with heavy and sometimes poorly adapted tools and with time constraints. Many end up with chronic disabilities, forcing them to change careers or to go on sickness pension. Besides the significant and damaging consequences for the individual concerned, losing electricians from the workforce is a significant loss for the building industry in which electricians these days are scarce, and for society that not only loses tax-incomes but also possibly need to pay sickness pension for these people during quite a few years. It is therefore important to find ways to prevent MSDs and to promote good ergonomics in the building industry in general and among electricians specifically. Electricians’ knowledge and habits regarding MSDs are first formed and shaped in school, during vocational education to become an electrician. Drawing on the ideas of bio-power and governmentality, as introduced and developed by Foucault (1988, 1990, 2003) and developed by Rose (1999; Rabinow and Rose, 2006), discourses govern how it is possible to think and act. From this standpoint, then, talk and discourses are not perceived as innocent or ‘mere’ talk (Hall, 2001) but as governing the production, regulation and representation of both bodies and subjects through the acquisition of specific dispositions, tastes and abilities (Foucault, 1988; Rose, 1999). Thus, discourses drawn on in school about electricians and the profession govern how it is possible to think and act about oneself and others in relation to both ergonomics and MSD and, by extension, have material effects on electricians’ health. This means that, to foster healthy ergonomics one needs to consider how electricians and the profession are conceived and thought about in school, i.e. how electricians and the profession are discursively conceived. The purpose of this paper is thus to explore discursive constructions of electricians and the profession as these are expressed in discussions about MSDs in the vocational education and school context. Methods used are four focus group interviews: two with students, one with teachers and one with school management at one senior high school program for electricians. In the focus group interviews the participants were asked to discuss ideas about causes and reasons to why electricians develop MSDs, consequences and effects of MSDs and ideas about what could be done to prevent MSDs. The interviews were then transcribed and discursively analyzed with questions in mind about how each group conceived of electricians and the profession.

Keywords
Vocational education, electrician, musculoskeletal disease, ergonomics, discourse
National Category
Pedagogy Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27010 (URN)
Conference
IAACS 2018 'Transnational Curriculum Inquiry: Challenges and Opportunities in a Changing World', 9-12 December, Victoria, Australia
Available from: 2018-06-14 Created: 2018-06-14 Last updated: 2018-06-18Bibliographically approved
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field. In: : . Paper presented at Australian Association for Research in Education (AARE) Conference 2018 'Education Research Matters: Impact and Engagement', 2-6 december, 2018, Sydney, Australien.
Open this publication in new window or tab >>Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Electricians have an increased risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) compared to most other blue collar professions. Many end up with chronic disabilities, forcing them to change careers or to go on sickness pension. Besides negative consequences for the individuals concerned, MSDs also have a detrimental impact on the workforce (reduced number of professionals) and on society (financial costs). It is therefore important to find ways to prevent MSDs and to promote good ergonomic behavior. Electricians’ knowledge and habits regarding MSDs are first formed and shaped in school, during vocational education to become an electrician. In the course of this time the students have periods of internship during which they interact with professionals within the field. Drawing on the ideas of bio-power and governmentality, as introduced and developed by Foucault and developed further by Rose, discourses govern how it is possible to think and act. From this standpoint, then, talk and discourses are not perceived as innocent or ‘mere’ talk but as producing and regulating subjects through their acquisition of specific dispositions, tastes and abilities. Thus, discourses drawn on about electricians and the profession during the students’ internship will govern how it is possible for the students to think and act about themselves and others in relation to both ergonomic behavior and MSDs and, by extension, will have material effects on electricians’ health. This means that, to foster healthy ergonomic behavior one needs to consider how electricians are thought of within the field, i.e. how electricians and the profession are discursively conceived. The purpose of this paper is thus to explore discursive constructions of electricians and the profession as these were expressed in discussions about MSDs among professionals in the field.  Two semi-structured focus group interviews and one individual interview with professionals in the field were conducted. The participants were asked to discuss ideas about i) causes as to why electricians develop MSDs, ii) consequences and effects of MSDs, and iii) ideas about what could be done to prevent MSDs. The interviews were transcribed and the material is currently being discursively analyzed with questions in mind about how the participants conceived of electricians and the profession. Results will be presented at the conference, but preliminary analyses suggests that predominant discourses are concerned with the masculinity of electricians as well as with their time pressured work situation, both contributing to casualness towards ergonomic behavior.

Keywords
Vocational education, electrician, musculoskeletal disease, ergonomics, discourse
National Category
Pedagogy Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27626 (URN)
Conference
Australian Association for Research in Education (AARE) Conference 2018 'Education Research Matters: Impact and Engagement', 2-6 december, 2018, Sydney, Australien
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Note

Forthcoming

Available from: 2018-08-10 Created: 2018-08-10 Last updated: 2018-09-04Bibliographically approved
Djupsjöbacka, M., Björklund, E. & Nordlöf, H. (2018). Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie. In: Per Lindberg (Ed.), FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018: Program och Abstracts. Paper presented at FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 Juni 2018, Gävle (pp. 92). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie
2018 (Swedish)In: FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018: Program och Abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 92-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund och syfte

Många yrkesprogram på gymnasiet utbildar för yrken där vi vet att anställda ofta drabbas av belastningsrelaterad ohälsa. Exempelvis visar data från Arbetsmiljöverket att 9–12% av alla installationselektriker och elmontörer rapporterar besvär orsakade av påfrestande arbetsställningar och att de rapporterar en ettårsprevalens på 6–10% för besvär i nacke, axlar, arm och rygg till följd av arbetet som varit så svåra att det påverkat arbetsförmågan. Forskning har även visat att elever på elteknikprogram löper särskilt hög risk att drabbas av arbetsskada relativt andra utbildningar. Redan under utbildningen bör åtgärder sättas in för att minska dessa risker.

En genomgång av litteraturen visar dock att det finns tydliga brister i hur yrkesprogram förbereder eleverna för ett kommande arbetsliv vad gäller arbetsmiljökunskap och att orsakerna till dessa brister troligen finns inom undervisningens innehåll och utformning, lärares kompetens och samverkan med yrkeslivet under utbildningen. Vidare kan elever-nas attityder till arbetsmiljöundervisning utgöra ett hinder. Sammantaget förefaller hin-dren för en bra arbetsmiljöutbildning på yrkesprogram inom gymnasiet vara komplexa och multifaktoriella.

Innan åtgärder sätts in för att utveckla undervisningen finns därför stort behov av att kartlägga de komplexa orsakssambanden bakom brister inom utbildningen och utifrån det utforma förbättringsåtgärder.

I vår studie avser vi att svara på forskningsfrågan: Hur anser olika intressenter att olika faktorer inom såväl utbildningen som framtida yrkeskontext interagerar och bidrar till uppkomsten av belastningsbesvär hos installationselektriker?

Metod och resultat

Studien har en fallstudiedesign där fokusgrupper och problemträdsanalys används. Pro-blemträdsanalys är en metod för att kartlägga komplexa orsakssamband och att klargöra grundläggande orsaker. Analysen kan därmed säkra att aktiviteter och insatser inte väljs och påbörjas utan att man först har kartlagt kärnproblemets ofta komplexa orsaker grundligt.

Som underlag till problemträdsanalysen kommer fokusgruppsintervjuer att genomföras där personer från samma kategori intressenter separat samtalar om kärnproblemet. Vi kommer genomföra intervjuer separat med elever, lärare, skolledning och representanter från arbetslivet. Problemträdsanalysen genomförs sedan vid ett tillfälle där 2–3 personer från varje intressent; elever, lärare, skolledningen, representanter från arbetslivet och forskare från projektgruppen deltar. Inför sessionen kommer vi att delge deltagarna underlag baserat på resultaten från fokusgruppintervjuerna och vår litteratursökning så att de kan ta del avSession D:2Individuella presentationer: Fysiskt arbetsliv93vad andra intressegrupper/källor identifierat som möjliga orsaksfaktorer. Efter framtagande av problemträd kommer tänkbara lösningar att formuleras i samverkan med alla intressenter för att skapa ett lösningsträd, vilket kommer att utgöra grund för kommande utvecklingsarbete inom utbildningen.

Datainsamling och analyser genomförs under våren 2018 och preliminära resultat kommer att presenteras på konferensen.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2018
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27068 (URN)978-91-88145-28-4 (ISBN)
Conference
FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 Juni 2018, Gävle
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2018-06-15 Created: 2018-06-15 Last updated: 2018-06-18Bibliographically approved
Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Srinivasan, D. & Djupsjöbacka, M. (2017). Direction-specific impairments in cervical range of motion in women with chronic neck pain: influence of head posture and gravitationally induced torque. PLoS ONE, 12(1), Article ID e0170274.
Open this publication in new window or tab >>Direction-specific impairments in cervical range of motion in women with chronic neck pain: influence of head posture and gravitationally induced torque
Show others...
2017 (English)In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 1, article id e0170274Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: Cervical range of motion (ROM) is commonly assessed in clinical practice and research. In a previous study we decomposed active cervical sagittal ROM into contributions from lower and upper levels of the cervical spine and found level- and direction-specific impairments in women with chronic non-specific neck pain. The present study aimed to validate these results and investigate if the specific impairments can be explained by the neutral posture (defining zero flexion/extension) or a movement strategy to avoid large gravitationally induced torques on the cervical spine.

Methods: Kinematics of the head and thorax was assessed in sitting during maximal sagittal cervical flexion/extension (high torque condition) and maximal protraction (low torque condition) in 120 women with chronic non-specific neck pain and 40 controls. We derived the lower and upper cervical angles, and the head centre of mass (HCM), from a 3-segment kinematic model. Neutral head posture was assessed using a standardized procedure.

Findings: Previous findings of level- and direction-specific impairments in neck pain were confirmed. Neutral head posture was equal between groups and did not explain the direction-specific impairments. The relative magnitude of group difference in HCM migration did not differ between high and low torques conditions, lending no support for our hypothesis that impairments in sagittal ROM are due to torque avoidance behaviour.

Interpretation: The direction- and level-specific impairments in cervical sagittal ROM can be generalised to the population of women with non-specific neck pain. Further research is necessary to clarify if torque avoidance behaviour can explain the impairments.

Keywords
Neck Pain, Cervical Range of Motion, Kinematics, Musculoskeletal pain
National Category
Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-23215 (URN)10.1371/journal.pone.0170274 (DOI)000392380100068 ()28099504 (PubMedID)2-s2.0-85009874286 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2009-1403AFA Insurance, 090288
Note

Additional funding from Centre for Environmental Research in Umeå, Award Number 1152383 and University of Gävle.

Available from: 2017-01-05 Created: 2017-01-05 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Wiitavaara, B., Fahlström, M. & Djupsjöbacka, M. (2017). Prevalence, diagnostics, and management of musculoskeletal disorders in primary health care in Sweden: an investigation of 2000 randomly selected patient records. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 23(2), 325-332
Open this publication in new window or tab >>Prevalence, diagnostics, and management of musculoskeletal disorders in primary health care in Sweden: an investigation of 2000 randomly selected patient records
2017 (English)In: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 23, no 2, p. 325-332Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background. To improve the care of patients suffering from musculoskeletal disorders (MSD) further knowledge regarding the prevalence, diagnostics and management of different MSD in primary care is required. Thus the aims of this study were: -to investigate the prevalence of patients seeking care due to different MSD at primary health care centres (PHCs); -to chart different factors as symptoms, diagnosis, and actions prescribed for patients that visited the PHCs due to MSD; and -to make comparisons regarding differences due to gender, age, and rural or urban PHC.

Methods. 2000 patient records for patients in working age were randomly selected equally distributed on one rural and one urban PHC. A 3-year period was reviewed retrospectively. For all patient records age, sex, occupation, occupational activity, date of visit, if it was a new or re-visit, cause to the visit, and diagnosis related to the visit were registered. For visits due to MSD the location of the patients symptoms, which symptoms were described in the patient record, the type of those symptoms, which actions were prescribed to resolve the patients problems, and also sickleave prior to and after the visit, were registered. Data was analysed using cross tabulation, multidimensional Chi-square (Pearson), and a probability level of p < .05.

Results. The prevalence of MSD was high, almost 60 % of the patients had some sort of MSD symptoms, either at the day for visit or the reviewed 3 year period, and a bit higher among women than men. Upper and lower limb problems were most common. Symptoms were most prevalent in the young and middle age-groups. The patients got a variety of different diagnoses, and between 13-35 % of the patients did not receive a MSD-diagnose despite having MSD-symptoms. There was a great variation in how the cases were handled. Medication and sick leave certificates were most common while work-related rehabilitation was less common. Conclusion. The present study points out some weaknesses regarding diagnostics and management of MSD in primary care. Further studies to compare the results regarding diagnoses for musculoskeletal symptoms and measures taken to solve the patients’ problems would be of interest.

Keywords
Prevalence, diagnostics, management, musculoskeletal disorders, pain, primary health care.
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-21091 (URN)10.1111/jep.12614 (DOI)000398570400012 ()27538347 (PubMedID)2-s2.0-84994681869 (Scopus ID)
Available from: 2016-01-22 Created: 2016-01-22 Last updated: 2018-06-28Bibliographically approved
Svedmark, Å., Djupsjöbacka, M., Häger, C., Jull, G. & Björklund, M. (2016). Is tailored treatment superior to non-tailored treatment for pain and disability in women with non-specific neck pain?: a randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders, 17(1), Article ID 408.
Open this publication in new window or tab >>Is tailored treatment superior to non-tailored treatment for pain and disability in women with non-specific neck pain?: a randomized controlled trial
Show others...
2016 (English)In: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 17, no 1, article id 408Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND:

The evidence for the effect of treatments of neck pain is modest. In the absence of causal treatments, a possibility is to tailor the treatment to the individuals' functional limitations and symptoms. The aim was to evaluate treatment effects of a tailored treatment versus a non-tailored treatment. Our hypothesis was that tailored treatment (TT) would have better effect on pain intensity and disability than either non-tailored treatment (NTT) (same treatment components but applied quasi-randomly) or treatment-as-usual (TAU) (no treatment from the study, no restrictions). We further hypothesized that TT and NTT would both have better effect than TAU.

METHOD:

One hundred twenty working women with subacute and chronic non-specific neck pain were allocated to 11 weeks of either TT, NTT or TAU in a randomized controlled trial with follow-ups at 3, 9 and 15 months. The TT was designed from a decision model based on assessment of function and symptoms with defined cut-off levels for the following categories: reduced cervical mobility, impaired neck-shoulder strength and motor control, impaired eye-head-neck control, trapezius myalgia and cervicogenic headache. Primary outcomes were pain and disability. Secondary outcomes were symptoms, general improvement, work productivity, and pressure pain threshold of m. trapezius.

RESULTS:

Linear mixed models analysis showed no differences between TT and NTT besides work productivity favoring TT at 9- and 15-months follow-ups. TT and NTT improved significantly more than TAU on pain, disability and symptoms at 3-month follow-up. General improvement also favored TT and NTT over TAU at all follow-ups.

CONCLUSION:

Tailored treatment according to our proposed decision model was not more effective than non-tailored treatment in women with subacute and chronic neck pain. Both tailored and non-tailored treatments had better short-term effects than treatment-as-usual, supporting active and specific exercise therapy, although therapist-patient interaction was not controlled for. Better understanding of the importance of functional impairments for pain and disability, in combination with a more precise tailoring of specific treatment components, is needed to progress.

Keywords
Cut-off; Individualized treatment; Neck-shoulder pain; Physiotherapy; Rehabilitation; Trapezius
National Category
Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-21406 (URN)10.1186/s12891-016-1263-9 (DOI)000395028500001 ()27716128 (PubMedID)2-s2.0-84995489854 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2009-1403AFA Insurance, 090288
Note

Funding text: The project was funded by the Swedish Council for Working Life and Social Research (registration number 2009-1403), AFA Insurance (registration number 090288) and The Centre for Environmental Research (project number 1152383). 

Available from: 2016-04-18 Created: 2016-04-18 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Borg, T., Björklund, M., Djupsjöbacka, M., Wänman, A. & Hellström, F. (2016). Perceived muscular tension in healthy subjects: a cross-sectional study. In: PREMUS2016: Book of abstracts. Paper presented at 9th International Scientific Conference on the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders, Toronto, June 20-23, 2016. (pp. 411-411).
Open this publication in new window or tab >>Perceived muscular tension in healthy subjects: a cross-sectional study
Show others...
2016 (English)In: PREMUS2016: Book of abstracts, 2016, p. 411-411Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

Background. Perceived muscular tension (PMT) has been suggested to predict development of neck/shoulder pain. It has been hypothesized to be an early sign of musculoskeletal disorder and a possible mediator of stress on symptoms. However, the content of the concept of PMT is not clear. This study examined the association between PMT and physical and psychosocial factors and physical activity in a group of healthy students.

Methods. This cross-sectional study was conducted on the baseline measurements of an ongoing longitudinal case-control study. A total of 63 healthy university students without complaints of neck/shoulder pain were included (21 males, 42 females, mean age 24 years). PMT was measured by asking the question “Have you, during the past month, experienced muscular tension (for example, wrinkled your forehead, ground your teeth, raised your shoulders)?” with the following response options: never, a few times, a few times per week, or one or several times per day. Self-reports on symptoms in the neck, anxiety, depression, stress, mental health, physical health, sleep and physical activity were collected with questionnaires, as well as by tenderness on palpation of neck muscles and trapezius pressure pain threshold. This produced a total of 15 variables. The relationship between these variables and PMT were analyzed using Spearman’s rank correlation coefficient.

Results. Positive correlations were found between PMT and temporomandibular complaints (rho= .34, p < .001), neck crepitus (rho= .33, p < .001), anxiety (rho= .33, p < .001), depression (rho= .31, p < .05), tenderness on palpation (rho= .25, p < .05). There was a negative correlation between PMT and mental health (rho= -.26, p < .05). Frequent experience of PMT had weak to moderate correlations with frequency of symptoms and higher psychosocial strain, but not with stress. This suggests some covariance between PMT and both physical and psychosocial factors.

National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-22353 (URN)978-0-9699726-7-9 (ISBN)
Conference
9th International Scientific Conference on the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders, Toronto, June 20-23, 2016.
Available from: 2017-01-09 Created: 2016-09-06 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Monnier, A., Djupsjöbacka, M., Larsson, H., Norman, K. & Äng, B. O. (2016). Risk factors for back pain in marines; A prospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders, 17(1), Article ID 319.
Open this publication in new window or tab >>Risk factors for back pain in marines; A prospective cohort study
Show others...
2016 (English)In: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 17, no 1, article id 319Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: It is recognised that back pain (BP) is a debilitating medical problem in the soldier community, which limits operational readiness as well as work ability. As such, identification of risk factors is a necessity for effective preventive actions, but also regarded as important from a safety perspective. The aim of this prospective cohort study was therefore to identify risk factors for back pain and BP limiting work ability in active duty marines within a 6 and 12-month period. Methods: Demographic characteristics, health-related factors and occupational exposure information, as gathered from questionnaires, as well as clinical test of movement control among 137 Swedish marines were regressed with multivariable logistic regressions, and strength of associations was presented as odds ratio (OR) with 95 % confidence intervals (CI). BP within 6 and 12 months were used as primary outcomes, whereas BP limiting work ability within 6 and 12 months served as secondary outcomes. Results: Previous BP and tall body height (≥1.86 m) emerged as risk factors for back pain within 6 months (OR 2.99, 95 % CI 1.22-7.30; OR 2.81, 95 % CI 1.16- 6.84, respectively), and 12 months (OR 6.75, 95 % CI 2.30-19.80; 2.75, 95 % CI 1.21-6.29, respectively). Previous BP was also identified as risk factor for BP limiting work ability within 12 months (OR 6.64, 95 % CI 1.78-24.78), and tall body height emerged as a risk within both six (OR 4.30, 95 % CI 1.31-14.13) and 12 months (OR 4.55, 95 % CI 1.53-13.57) from baseline. Conclusions: Marines with a history of BP are at risk of further BP episodes, which, thus, emphasise the importance of early BP preventive actions. Tall body height also emerged as an important risk which may reflect that personal equipment and work tasks are not adapted for the tallest marines. While this should be considered when introducing new work equipment, further studies are warranted to clarify the underlying mechanism of this association.

Keywords
Longitudinal, Military, Movement control, Musculoskeletal disorders, Musculoskeletal injury, Occupational exposure, Prevention, Work ability, Work exposure
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-22234 (URN)10.1186/s12891-016-1172-y (DOI)000395014500002 ()27474034 (PubMedID)2-s2.0-84979788926 (Scopus ID)
Note

Forskningsfinansiärer:

Swedish Society for Military Medical Officers

1st Marine Regiment, Swedish Armed Forces

Swedish Armed Forces PhD Programme

Available from: 2016-08-17 Created: 2016-08-17 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Gold, J. E., Hallman, D., Hellström, F., Björklund, M., Crenshaw, A. G., Djupsjöbacka, M., . . . Barbe, M. F. (2016). Systematic review of biochemical biomarkers for neck and upper-extremity musculoskeletal disorders. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 42(2), 103-124
Open this publication in new window or tab >>Systematic review of biochemical biomarkers for neck and upper-extremity musculoskeletal disorders
Show others...
2016 (English)In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 42, no 2, p. 103-124Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective:  This study systematically summarizes biochemical biomarker research in non-traumatic musculoskeletal disorders (MSDs).  Two research questions guided the review:  1) Are there biochemical markers associated with neck and upper extremity MSDs? and, 2) Are there biochemical markers associated with the severity of neck and upper extremity MSDs? 

Methods:  A literature search was conducted in PubMed and SCOPUS.  Eighty-seven studies met primary inclusion criteria.  Following a quality screen, data were extracted from 44 sufficient quality articles.

Results:  Most of the 87 studies were cross-sectional and utilized convenience samples of patients as both cases and controls.  A response rate was explicitly stated in only 11 (13%) studies.  Less than half of the studies controlled for potential confounding through restriction or in the analysis.  Most sufficient quality studies were conducted in older populations (mean age in one or more analysis group > 50 yrs).

In sufficient quality articles, 82% demonstrated at least one statistically significant association between the MSD(s) and biomarker(s) studied.  Evidence suggested that: a) the collagen repair marker TIMP-1 is decreased in fibroproliferative disorders, b) 5-HT (serotonin) is increased in trapezius myalgia, and c) triglycerides are increased in a variety of MSDs.  Only five studies showed an association between a biochemical marker and MSD severity.

Conclusion: While some MSD biomarkers were identified, limitations in the articles examined included possible selection bias, confounding, spectrum effect (potentially heterogeneous biomarker associations in populations according to symptom severity or duration) and insufficient attention to co-morbid conditions. A list of recommendations for future studies is provided.

Keywords
collagen degradation and repair, inflammation, lipids, muscle injury, muscle metabolites, pain, serotonin, tendon injury, triglycerides
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-19271 (URN)10.5271/sjweh.3533 (DOI)000371449500002 ()26599377 (PubMedID)2-s2.0-84959483922 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2009-1761
Available from: 2015-05-02 Created: 2015-05-02 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications