hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 133) Show all publications
Carlsson, I.-L. & Bengtsson, L. (2019). Developing system supplier capability by integrating knowledge with customers. International Journal of Logistics Systems and Management, 32(1), 91-109
Open this publication in new window or tab >>Developing system supplier capability by integrating knowledge with customers
2019 (English)In: International Journal of Logistics Systems and Management, ISSN 1742-7967, E-ISSN 1742-7975, Vol. 32, no 1, p. 91-109Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

As large corporations outsource parts of their manufacturing and services, many small and medium-sized enterprise (SME) suppliers are expected to deepen their capabilities and take on the role of system suppliers. The purpose of this paper is to analyse how knowledge integration with customers may help a SME develop system supplier capabilities. The study is based on a deep longitudinal case study of a SME manufacturer and focuses on continuous development capability as one of the core system supplier capabilities. The results show that knowledge integration (KI) with customers is an effective means to build system capability but that this is a stepwise process. The study identifies three levels of KI with customers: unidirectional knowledge transfer, mutual knowledge exchange and full-range knowledge integration. The analysis further indicates that each level of KI requires specific supplier capabilities.

Place, publisher, year, edition, pages
InderScience Publishers, 2019
Keywords
small and medium-sized enterprise, SME, Sweden, system supplier, supplier capabilities, supplier development, customer integration, knowledge integration, knowledge exchange, knowledge transfer
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-24687 (URN)10.1504/IJLSM.2019.097075 (DOI)2-s2.0-85058859157 (Scopus ID)
Available from: 2017-07-07 Created: 2017-07-07 Last updated: 2019-01-08Bibliographically approved
Bengtsson, L., von Haartman, R., Niss, C. & Alieva, J. (2018). Digitalisation of production: The significance of CI capability and teamwork. In: : . Paper presented at 19th International CINet Conference 'Continuous Innovation: Spinning out and spinning in', 9-11 September, 2018, Dublin, Ireland.
Open this publication in new window or tab >>Digitalisation of production: The significance of CI capability and teamwork
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27625 (URN)
Conference
19th International CINet Conference 'Continuous Innovation: Spinning out and spinning in', 9-11 September, 2018, Dublin, Ireland
Available from: 2018-08-09 Created: 2018-08-09 Last updated: 2018-09-03Bibliographically approved
Eriksson, D., Hilletofth, P., Svensson, G. & Bengtsson, L. (2018). Exploring opportunities for moral disengagement in codes of conduct from the textile industry. World Review of Intermodal Transportation Research (WRITR), 7(4), 371-389
Open this publication in new window or tab >>Exploring opportunities for moral disengagement in codes of conduct from the textile industry
2018 (English)In: World Review of Intermodal Transportation Research (WRITR), ISSN 1749-4729, E-ISSN 1749-4737, Vol. 7, no 4, p. 371-389Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of this research is to assess how codes of conducts are outlined and formulated in relation to moral disengagement along the supply chain. The research is focused on the idea that supply chain structure may reduce the actors' sense of moral responsibility for the actions and impacts of the supply chain on workers and environment. The research has been conducted as a case study including Swedish firms in the textile industry. The research has used secondary data from codes of conducts. The findings show that codes of conduct do not cover all supply chain practices linked with moral disengagement. This does not cause immoral behaviour as such, but might cause moral disengagement. Supply chain research needs to focus on what should be included in codes of conduct and other ethical guidelines, so as to reduce the risk of immoral behaviour. In order to reduce the likelihood for moral disengagement, there are several supply chain practices that should be included in codes of conduct, such as power asymmetry, managerial support, and incentives.

Keywords
business ethics; corporate social responsibility; CSR; governance; manufacturing; multinational companies; qualitative research
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-26380 (URN)10.1504/WRITR.2018.095280 (DOI)2-s2.0-85054972469 (Scopus ID)
Available from: 2018-03-26 Created: 2018-03-26 Last updated: 2018-11-26Bibliographically approved
Bengtsson, L., Berggren, C. & Solmaz Karabag, F. (2018). Innovativa konkurrenter från tillväxtekonomier: vad gör svenska företag?. MGMT of Innovation and Technology, 1, 10-11
Open this publication in new window or tab >>Innovativa konkurrenter från tillväxtekonomier: vad gör svenska företag?
2018 (Swedish)In: MGMT of Innovation and Technology, Vol. 1, p. 10-11Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Konkurrensen från tillväxtekonomier handlar inte längre om lågkostnadsproduktion. I Kina, Turkiet och Brasilien har många företag utvecklat förmågor till både innovativ och snabb produktframtagning. Vad karaktäriserar dessa företag? Och vad kan svenska företag göra för att hantera de nya utmaningarna och möjligheterna?

National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-26262 (URN)
Available from: 2018-03-22 Created: 2018-03-22 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Kaltenbrunner, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. E. & Engström, M. (2018). Lean i primärvården - en bild av hur Lean tillämpas. In: Per Lindberg (Ed.), FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts. Paper presented at FALF2018 - forum för arbetslivsforskning, 10-12 juni 2018, Gävle (pp. 112). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Lean i primärvården - en bild av hur Lean tillämpas
2018 (Swedish)In: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 112-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Bakgrund

Lean har sitt ursprung i bilindustrin och har spridits till andra sektorer såsom hälso-och sjukvård. Implementering av Lean syftar vanligtvis till att öka vårdkvaliten. Vid utvärderingar av Lean saknas ofta en beskrivning av vilka principer av Lean som implementeras och i vilken utsträckning. Föreliggande studie utgår från Likers beskrivning av Lean. Liker beskriver Lean i fyra övergripande grupper kallad 4P modellen; philosophy, processes, people and partners, och problem-solving (filosofi, processer, anställda och partners, och problemlösning), som består av ett antal principer. Att implementera alla principer och involvera alla medarbetare är ovanlig, vilket Liker menar är avgörande om organisationen ska nå de mål de satt med att införa Lean.

Syfte

Syftet med studien var att illustrera hur Lean praktiseras inom primärvården. 

Metod

Studien utgår från ett större forskningsprojekt där både privata och landstingsägda primärvårdsenheter deltog. All personal vid enheterna fick 2016 besvara en enkät om Lean-principer, svarsfrekvens 35% (298 medarbetare vid 45 enheter). Höga Lean skattningar indikerade hög mognad av Lean vilket innebar att medarbetarna var kunniga rörande den efterfrågade Lean-principen; låg mognad av Lean innebar att man helt saknade principen på sin arbetsplats eller hade implementerat den i liten utsträckning av ett fåtal medarbetare. Baserat på enkätsvaren valdes fyra enheter ut för observationer, två med hög mognad av Lean och två med låg mognad. Observationerna inkluderade intervjuer och fältanteckningar som illustrerade hur 4P-modellen praktiserades på enheterna. Hälso- och sjukvårdspersonal med olika professioner deltog (n=28).

Resultat

Rörande filosofi ansåg medarbetarna vid alla fyra enheter att den närmaste chefen, återkommande men i varierande utsträckning, kommunicerade gemensamma mål. Patienternas behov styrde planeringen av vården. Processer kunde innefatta att medarbetarna baserade sin planering av vården på statistik. För vissa patientgrupper eller symtom fanns generella ordinationer, d.v.s. utan kontakt med läkare, t.ex. på vilka prover som skulle tas. Rörande anställda och partners var det vanligt att arbeta i team både inom och utanför sin enhet. Men det framkom även att medarbetarna inte arbetade tillsammans fast de borde det. Problemlösning förekom men ofta ostrukturerat med brister på uppföljning. En enhet hade påbörjat utvecklande av problemlösning genom dagliga möten och strullistor att dokumentera problemen på.

Konklusion

Tillämpning av Lean varierar i stor utsträckning mellan vårdcentralerna. Ett par enheter hade implementerat Lean i större utsträckning och dessa enheter var mer strukturerade rörande t.ex. problemlösning och teamarbete.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2018
Keywords
Lean, hälso- och sjukvård, observationer, kvalitativ, ständiga förbättringar
National Category
Other Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27039 (URN)978-91-88145-28-4 (ISBN)
Conference
FALF2018 - forum för arbetslivsforskning, 10-12 juni 2018, Gävle
Available from: 2018-06-15 Created: 2018-06-15 Last updated: 2018-12-17Bibliographically approved
Kaltenbrunner, M., Mathiassen, S. E., Bengtsson, L. & Engström, M. (2018). Lean maturity and quality in primary care. Journal of Health Organisation & Management
Open this publication in new window or tab >>Lean maturity and quality in primary care
2018 (English)In: Journal of Health Organisation & Management, ISSN 1477-7266, E-ISSN 1758-7247Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Purpose - The purpose of this paper is to 1) describe Lean maturity in primary care using a questionnaire based on Liker’s description of Lean, complemented with observations, and 2) determine the extent to which Lean maturity is associated with quality of care measured as staff-rated satisfaction with care and adherence to national guidelines. High Lean maturity indicates adoption of all Lean principles throughout the organization and by all staff.

Design/methodology/approach - Data were collected using a survey based on Liker’s four principles, divided into 16 items (n = 298 staff in 45 units). Complementary observations (n = 28 staff) were carried out at four units.

Findings - Lean maturity varied both between and within units. The highest Lean maturity was found for ‘adhering to routines’ and the lowest for ‘having a change agent at the unit’. Lean maturity was positively associated with satisfaction with care and with adherence to national guidelines to improve healthcare quality. 

Practical implications - Quality of primary care may benefit from increasing Lean maturity. When implementing Lean, managers could benefit from measuring and adopting Lean maturity repeatedly, addressing all Liker’s principles and using the results as guidance for further development.

Originality/value - This is one of the first studies to evaluate Lean maturity in primary care, addressing all Liker’s principles from the perspective of quality of care. The results suggest that repeated actions based on evaluations of Lean maturity may help to improve quality of care.

Keywords
healthcare, Lean principles, Liker, observations, qualitative
National Category
Other Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-26374 (URN)10.1108/JHOM-04-2018-0118 (DOI)
Available from: 2018-03-23 Created: 2018-03-23 Last updated: 2019-02-25Bibliographically approved
Stefan, I., Fobbe, L., Bengtsson, L. & Lozano, R. (2018). Open Business Model Innovation: Antecedents, Dynamics and Subsequent Challenges. In: I. Bitran; S. Conn; K.R.E. Huizingh; O. Kokshagina; M. Torkkeli; M. Tynnhammar (Ed.), 2018 ISPIM Innovation Conference (Stockholm): Innovation, The Name of The Game. Paper presented at 2018 ISPIM Innovation Conference – Innovation, The Name of The Game, Stockholm, Sweden, 17-20 June 2018.
Open this publication in new window or tab >>Open Business Model Innovation: Antecedents, Dynamics and Subsequent Challenges
2018 (English)In: 2018 ISPIM Innovation Conference (Stockholm): Innovation, The Name of The Game / [ed] I. Bitran; S. Conn; K.R.E. Huizingh; O. Kokshagina; M. Torkkeli; M. Tynnhammar, 2018Conference paper, Published paper (Refereed)
Series
LUT Scientific and Expertise Publications, Reports ; 78
Keywords
open business models, business model innovation, change management, open innovation strategies, internal antecedents, external antecedents, business model dynamics
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-29055 (URN)978-952-335-219-3 (ISBN)
Conference
2018 ISPIM Innovation Conference – Innovation, The Name of The Game, Stockholm, Sweden, 17-20 June 2018
Available from: 2019-01-05 Created: 2019-01-05 Last updated: 2019-01-07Bibliographically approved
Bengtsson, L., von Haartman, R., Niss, C. & Alieva, J. (2018). People still matters: Digital transformation of production requires CI capabilitiesand teamwork. In: : . Paper presented at XXIX ISPIM Innovation Conference 'Innovation, The Name of The Game', 17-20 June, 2018, Stockholm, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>People still matters: Digital transformation of production requires CI capabilitiesand teamwork
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27624 (URN)
Conference
XXIX ISPIM Innovation Conference 'Innovation, The Name of The Game', 17-20 June, 2018, Stockholm, Sweden
Available from: 2018-08-09 Created: 2018-08-09 Last updated: 2018-09-03Bibliographically approved
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2018). Sustainable global purchasing: assessing the relative impact of sustainability goals and programmes. International Journal of Business Performance Management, 19(2), 169-188
Open this publication in new window or tab >>Sustainable global purchasing: assessing the relative impact of sustainability goals and programmes
2018 (English)In: International Journal of Business Performance Management, ISSN 1368-4892, E-ISSN 1741-5039, Vol. 19, no 2, p. 169-188Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Global purchasing and offshoring are established strategic means for lowering costs and improving competitiveness. However, firms purchasing globally have also been accused of committing, supporting or just turning a blind eye to a number of environmental and social misdemeanours, such as disregard for environmental regulation, poor working conditions and corruption. The purpose of this paper is to provide quantitative evidence, based on a large scale survey, on how global purchasing actually impacts sustainability performance. The paper finds that there are no significant differences in sustainability performance between firms purchasing globally and firms purchasing regionally. However, firms purchasing globally are significantly more likely to fulfil their sustainability goals compared to firms purchasing regionally. Moreover, only firms that purchase globally show a significant impact of sustainability programmes on supplier sustainability compliance. Global purchasing can thus aid in social and environmental responsibility if it is accompanied by ambitious sustainability targets and sustainability programmes.

Place, publisher, year, edition, pages
InderScience Publishers, 2018
Keywords
global purchasing, global sourcing, sustainable supply chain management, sustainability performance, sustainable sourcing, corporate social responsibility, environmental responsibility, supplier compliance
National Category
Other Mechanical Engineering Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-22196 (URN)10.1504/IJBPM.2018.090689 (DOI)000433570200003 ()2-s2.0-85044997454 (Scopus ID)
Available from: 2016-08-08 Created: 2016-08-08 Last updated: 2018-12-05Bibliographically approved
Söderberg, L., Bengtsson, L. & Kaulio, M. (2017). A model for outsourcing and governing of maintenance within the process industry. Operations Management Research, 10(1), 20-32
Open this publication in new window or tab >>A model for outsourcing and governing of maintenance within the process industry
2017 (English)In: Operations Management Research, ISSN 1936-9735, E-ISSN 1936-9743, Vol. 10, no 1, p. 20-32Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Many industrial firms motivate structural changes by an increased focus on core activities and reduced ownership of non-core activities. However, classifying maintenance activities as either core or non-core can be difficult, since maintenance is a support function strongly linked to the production core within a manufacturing firm. Based on a multiple case study that included four buying firms and four suppliers within the process industry, this paper investigates how the relative capabilities of the firms affect the governance decision about maintenance outsourcing. A conceptual framework built on a distinction between core-close and core-distant maintenance and between different maintenance capabilities is presented. The subsequent empirical analysis illustrates how the developed framework can be used for both analyzing and guiding firms’ decisions about outsourcing and governance regarding maintenance.

Keywords
Maintenance, Governance, Outsourcing, Firm capabilities, Process industry
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-22695 (URN)10.1007/s12063-016-0121-0 (DOI)000400387000003 ()2-s2.0-84995785316 (Scopus ID)
Available from: 2016-11-04 Created: 2016-11-04 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8238-034x

Search in DiVA

Show all publications