hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Grannäs, Jan, Universitetslektor, docent i didaktikORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0331-8482
Publications (10 of 81) Show all publications
Frelin, A., Grannäs, J., Sundholm, M. & van de Meulebrouck, T. (2023). Evaluation of a School Building Program using Pedagogical Walk-throughs. In: : . Paper presented at ECER Glasgow, 22-25 August 2023.
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of a School Building Program using Pedagogical Walk-throughs
2023 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences Didactics
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-42929 (URN)
Conference
ECER Glasgow, 22-25 August 2023
Funder
Ifous - innovation, forskning och utveckling i skola och förskola
Available from: 2023-08-26 Created: 2023-08-26 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Frelin, A., Grannäs, J. & Mörck Riekki, W. (2023). Innovative learning environments as a place for examination of the concept of team teaching. In: : . Paper presented at ECER Glasgow 22-25 August 2023.
Open this publication in new window or tab >>Innovative learning environments as a place for examination of the concept of team teaching
2023 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences Didactics
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-42928 (URN)
Conference
ECER Glasgow 22-25 August 2023
Available from: 2023-08-26 Created: 2023-08-26 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Frelin, A. & Grannäs, J. (2022). Nya Lärmiljöer: Från vision till pedagogik i två innovativa skolor. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Nya Lärmiljöer: Från vision till pedagogik i två innovativa skolor
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Skolbyggnader utgör betydande investeringar för samhället och ska vara hållbara under lång tid. Dessa lärmiljöer behöver utformas så att de understödjer och främjar de pedagogiska idéer som ligger till grund för verksamheten som ska bedrivas i lokalerna. 

Denna skrift redovisar en forskningsstudie som Högskolan i Gävle genomfört med finansiering av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. Syftet med forskningsstudien är att lyfta fram erfarenheter från två skolors processer att utforma och använda lärmiljöer som stödjer skolornas pedagogiska idé, organisation och arbetssätt. 

Målgrupper för skriften är alla professioner som är involverade i att planera, bygga och använda lärmiljöer. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2022
Series
Sveriges Kommuner och Regioner
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-39915 (URN)978-91-8047-033-9 (ISBN)
Funder
Swedish Association of Local Authorities and Regions
Available from: 2022-09-12 Created: 2022-09-12 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Frelin, A., Grannäs, J., Sundholm, M. & Van de Meulebrouck, T. (2022). Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer: Gåturer i fyra skolbyggnader i Stockholms stad. Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer: Gåturer i fyra skolbyggnader i Stockholms stad
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Skolbyggandet i Stockholms stad är och kommer att vara omfattande, och nya skolor byggs på annorlunda sätt för att möta morgondagens pedagogik, med annan konfiguration av rum och krav på flexibilitet men också kostnadseffektivitet. När nya krav ställs på såväl lärmiljöer som användare krävs ny kunskap om hur de nya lärmiljöerna fungerar, och syftet har varit att bli bättre beställare och utveckla systematisk erfarenhetsåterföring. Rapporten inleds med en kort forskningsgenomgång och presentation av skolorna.

Pedagogiska gåturer genomfördes med främst pedagogisk personal och elever i fyra nybyggda skolor för att undersöka deras erfarenheter. Fokus har legat på den fysiska miljön och dess styrkor och svagheter i relation till verksamheten med dess pedagogiska och sociala aspekter. Fyra tidigare identifierade viktiga platser har undersökts: hemvister, entréer, matsalar och idrottssalar. Totalt genomfördes tolv gåturer där totalt 51 vuxna och 31 elever deltog. Gåturerna tog ca två timmar och deltagarna fick först individuellt bedöma lokalerna utifrån möjliga aktiviteter, positiva och negativa intryck samt förslag till förbättringar. Dessa delades sedan med gruppen och samtalen spelades in.

Analyserna var informerade av tidigare studier och av syftet, och utsagorna delades in i sex teman: flexibilitet, flöden, inredning, ljudmiljö, social miljö samt visuell miljö. I samtliga teman framkom viktiga styrkor och svagheter gällande den fysiska lärmiljön samt förutsättningar för att miljön ska fungera bra. Diskussions- och slutsatsdelen innehåller även förslag till frågor att ställa sig inför nya projekt. Rapporten avslutas med förslag till vidare läsning.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2022. p. 117
Series
RD-report, ISSN 1403-8749 ; 57
Keywords
deltagarinflytande, erfarenhetsåterföring, gåtur, innovativa lärmiljöer, lärmiljö, postoccupancy evaluation, skolbyggnader, skollokaler, utbildningsmiljö, utvärdering
National Category
Educational Sciences Construction Management Architecture
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-40336 (URN)
Note

Finansiär: Stockholms stad

Available from: 2022-11-14 Created: 2022-11-14 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Frelin, A. & Grannäs, J. (2022). Teachers’ pre-occupancy evaluation of affordances in a multi-zone flexible learning environment - introducing an analytical model. Pedagogy, Culture & Society, 30(2), 243-259
Open this publication in new window or tab >>Teachers’ pre-occupancy evaluation of affordances in a multi-zone flexible learning environment - introducing an analytical model
2022 (English)In: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, E-ISSN 1747-5104, Vol. 30, no 2, p. 243-259Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Teaching in new kinds of learning environments could prove challenging, and a successful transition is facilitated by user involvement. This article reports results from the planning and rebuilding phase of a multi-zone flexible learning environment. On two occasions, one virtual and one on-site walk-through, two groups of secondary school teachers conducted pre-occupancy evaluations, indicating possibilities, challenges and activities in the four zones visited. Analyses of their perceptions of affordances, inspired by Gibson, indicated two kinds of material affordances: organisational and educational. Organisational affordances had a major influence on the kinds of educational activities that were described. Rather than coming up with new types of activities, it seemed as though their pre-occupation evaluation of the flexible learning environment made teachers consider new ways of organising the existing activities. An analytical model, TEALE, illustrating teachers’ evaluations of learning environments is introduced, and further research on organisational dimensions of learning environments is suggested.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2022
Keywords
Affordance, flexibility, learning environment, pre-occupancy evaluation, secondary school, teaching and learning
National Category
Educational Sciences Didactics
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-33247 (URN)10.1080/14681366.2020.1797859 (DOI)2-s2.0-85092463166 (Scopus ID)
Funder
Vinnova, 2017-02146
Available from: 2020-07-21 Created: 2020-07-21 Last updated: 2022-02-18Bibliographically approved
Frelin, A. & Grannäs, J. (2021). Designing and building robust innovative learning environments. Buildings, 11(8), Article ID 345.
Open this publication in new window or tab >>Designing and building robust innovative learning environments
2021 (English)In: Buildings, E-ISSN 2075-5309, Vol. 11, no 8, article id 345Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Prior research shows that creating innovative learning spaces that work well for pupils and teachers is a challenge and implicates different stakeholders. The aim of this article is to inquire into how educational visions evolve and are expressed through the different phases of two school design processes; and visualise how stakeholders’ roles in the processes result in innovative learning environments and practices that work well. The data consists of photographs from school visits, briefs, and interviews. The material is analysed with a particular focus on educational vision, organisation and working methods. An analytical model showing the stakeholders’ levels of participation at each stage is revised and developed. The results indicate four common themes: Continuity – several stakeholders involved in more than one phase. Preparation – processes were long-term, continuous, and iterative, with future users testing and evaluating prototypes and other innovative interior design elements to be used in the new spaces. Alignment – early and extensive considerations of the school’s organisation and working methods. Participation – multi-professional teams with representation of a pedagogical perspective at the higher levels of participation. From this can be concluded that achieving robust innovative learning environments involves stakeholders’ regard to aspects of knowledge, education, organization and economy. 

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2021
Keywords
built pedagogy; educational vision; innovation; interior design; learning environment; participatory design; school building; school design; school architecture
National Category
Educational Sciences
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-36869 (URN)10.3390/buildings11080345 (DOI)000688995900001 ()2-s2.0-85113769106 (Scopus ID)
Projects
Forskningsstudie om lärmiljöer
Note

Finansiär: FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Program: Morgondagens lärmiljöer

Available from: 2021-08-05 Created: 2021-08-05 Last updated: 2024-01-17Bibliographically approved
Grannäs, J. & Frelin, A. (2021). Pilotstudie Södra Hemlingby: Multifunktionshus – samlokalisering av förskola, grundskola och vård- och omsorgsboende.
Open this publication in new window or tab >>Pilotstudie Södra Hemlingby: Multifunktionshus – samlokalisering av förskola, grundskola och vård- och omsorgsboende
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten beskriver ett pilotprojekt som genomförts under projekteringsfasen av multifunktionshuset Hemlingborg, som när det står klart ska inhysa förskola, grundskola F-6 och vård- och omsorgsboende. Syftet har varit att skapa ny kunskap om möjliga sätt att skapa mervärde genom samutnyttjande och samverkan med fokus på de gemensamma lokalerna. Det verksamhetsprojekt som sjösatts följdes och intervjuer genomfördes under hösten 2019 och våren 2020. Inledningsvis ges en kort utblick över andra multifunktionshus, Hemlingborg, och det funktionsprogram för grundskola och förskola som ligger till grund för de pedagogiska lokalerna beskrivs.

Resultatet av diskussionerna kring Hemlingborg under verksamhetsprojektets första år och som handlar om planer för hubben, för flöden i byggnaden, matsalen, biblioteket och samverkan mellan verksamheter beskrivs. I diskussionerna kommer tankar på möjligheter och begränsningar givet de förutsättningar som ges när planerna på utformningen presenteras och förhandlas inom verksamhetsprojektet. Det kan till exempel handla om vilka aktiviteter som kan vara gemensamma för hela huset, vilken bemanning som behövs i hubben och hur delar av lokalerna kan användas för uthyrning. En fördjupad undersökning har gjorts av grundskolans verksamhet där hubben utgör en del av lokalerna. Här har hemvisternas organisering och lokalisering diskuterats, och möjligheter och begränsningar inför verksamheternas inflyttning och etablering i Hemlingborgs för- ochgrundskola.

Avslutningsvis presenteras lärdomar för framtiden, där frågor ställs som syftartill att väcka reflektion över de val som kommer att göras framöver beträffande hubben och verksamheterna, med särskilt fokus på grundskolan. Det handlartill exempel om organisering och bemanning av olika verksamheter och möjliga samordningsvinster, och om vilka förberedelser som kan underlätta inför och under inflyttning i Hemlingborg. Tanken är att även andra byggnadsprojekt kan ha nytta av den kunskap som har växt fram i verksamhetsprojektet, och av de förslag och tankar som rapporten lyfter fram.

Series
Rapport från forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer
Keywords
Lärmiljöer, Multifunktionshus
National Category
Didactics
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-35410 (URN)
Available from: 2021-03-09 Created: 2021-03-09 Last updated: 2021-03-12Bibliographically approved
Frelin, A. & Grannäs, J. (2021). Secondary School Teachers' Perceptions of Affordances in a Planned Multizone Flexible Learning Environment. In: : . Paper presented at American Educational Research Association (AERA) 2021 Virtual Annual Meeting, April 8-12..
Open this publication in new window or tab >>Secondary School Teachers' Perceptions of Affordances in a Planned Multizone Flexible Learning Environment
2021 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-35861 (URN)
Conference
American Educational Research Association (AERA) 2021 Virtual Annual Meeting, April 8-12.
Available from: 2021-05-31 Created: 2021-05-31 Last updated: 2021-06-09Bibliographically approved
Frelin, A. & Grannäs, J. (2021). Students’ Digital Photo Stories about School Spaces for Safety and Learning. In: Şenol, Hülya (Ed.), Pedagogy - Challenges, Recent Advances, New Perspectives, and Applications [Working Title]: . InTech
Open this publication in new window or tab >>Students’ Digital Photo Stories about School Spaces for Safety and Learning
2021 (English)In: Pedagogy - Challenges, Recent Advances, New Perspectives, and Applications [Working Title] / [ed] Şenol, Hülya, InTech, 2021Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This study explores students’ photo story input into how to create a safe and sustainable educational environment. Digital photo stories were collected through classroom assignments at a secondary school in Sweden and the software Microsoft Sway. The students made use of photos and texts to describe what they regarded as safe and unsafe places and places that supported or impeded their learning. The results show variations both in the areas that the students viewed as safe and unsafe and the reasons for their choice of area. This means that one area can be depicted as safe or positive by one student, but unsafe or negative by another, which was also the case regarding learning.

Place, publisher, year, edition, pages
InTech, 2021
Keywords
digital stories, learning environment, participant-employed photography, school safety, student learning
National Category
Didactics
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-37473 (URN)10.5772/intechopen.101195 (DOI)
Available from: 2021-12-03 Created: 2021-12-03 Last updated: 2021-12-03Bibliographically approved
Frelin, A., Grannäs, J. & Rönnlund, M. (2021). Transitions in Nordic school environments – an introduction. Education Inquiry, 12(3), 217-224
Open this publication in new window or tab >>Transitions in Nordic school environments – an introduction
2021 (English)In: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 12, no 3, p. 217-224Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [en]

In the Nordic countries, with their longstanding tradition of valuing education for the masses, a large number of schools have been built over a more than century-long period and therefore represent a variety of pedagogical and architectonical ideals (Bengtsson, 2011). For example, the school landscape represents traditional and progressive ideals and in terms of the buildings themselves, those that are currently considered as highly innovative exist in parallel with more traditional schools from earlier decades. However, a school design that was considered radical at the time of its construction may be considered old-fashioned and unfit for purpose today. Despite the importance of school buildings for education, research-based knowledge about them is limited, especially in educational research and in the Nordic countries. At present, such research is mostly conducted and published in the Australian, UK and US contexts. The special issue of this journal addresses this knowledge gap by focusing on the relations between educational practices and school environments in the Nordic countries and highlighting the intentions, complexities and negotiations relating to the design, building and use of schools at different levels. 

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2021
Keywords
learning environment; Nordic countries; school environment; transitions;
National Category
Educational Sciences
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-36238 (URN)10.1080/20004508.2021.1947625 (DOI)000670683300001 ()2-s2.0-85109768216 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, 2017-00079
Note

Program: Morgondagens lärmiljöer

Available from: 2021-06-15 Created: 2021-06-15 Last updated: 2022-09-22Bibliographically approved
Projects
Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer - en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum [110145]; University of Gävle; Publications
Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Direct and indirect educational relationships: Developing a typology for the contribution of different categories of school staff in relation to students’ educational experiences. Improving Schools, 18(1), 56-68Grannäs, J. & Frelin, A. (2015). Education Support Professionals and the atomistic logics of school governance. In: : . Paper presented at Contribution to the symposium: The presence of educational environments: exploring conditions for action and the dynamics of practice in relation to various educational purposes. Presented at 14th AAACS Annual Meeting, Chicago, USA, 13-16 April 2015. Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Highlighting indirect functions: implications of using an ecological understanding for exploring safe educational environments. In: Abstract book: . Paper presented at NERA 2015, Marketisation and Differentiation in Education, 4-6 March 2015, Gothenburg, Sweden (pp. 10-10). Frelin, A. & Grannäs, J. (2015). Using a Spatial Perspective to Explore the Creation of Safe School Environments. In: : . Paper presented at AAACS 2015, 4th Annual Meeting April 13th - 16th, Loyola University Chicago : Contribution to the symposium: The presence of educational environments: Exploring conditions for action and the dynamics of practice in relation to various educational purposes.. Grannäs, J. & Frelin, A. (2014). In the face of Neo-Liberalism: Public educators and resources for defending a democratic discourse. In: : . Paper presented at Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 3th April – 7th April, 2014, Philadelphia, USA.. Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Navigating middle ground: a spatial perspective on the borderlands of teacher-student relationships in secondary school. In: David Zandvliet, Perry den Brok, Tim Mainhard and Jan van Tartwijk (Ed.), Interpersonal Relationships in Education: From Theory to Practice (pp. 57-70). Rotterdam: Sense PublishersFrelin, A. & Grannäs, J. (2014). Studying relational spaces in secondary school: applying a spatial framework for the study of borderlands and relational work in school improvement processes. Improving Schools, 17(2), 135-147Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Trygga möten i skolans mellanrum. Elevhälsa (3)Grannäs, J. & Frelin, A. (2014). Using a spatial perspective for analyzing teachers’ task perception in the educational environment. In: : . Paper presented at 2014 AARE-NZARE, Brisbane, Australia, November 2014. Grannäs, J. & Frelin, A. (2013). Concerns and Student Back-up in the Common Areas in School: The Significance of the Borderlands. In: : . Paper presented at The NERA 41st Congress, March 7th to 9th, 2013, Reykjavik, Iceland.
Activity adapeted laboratory in real environments at Hudiksvall [2017-02146_Vinnova]; Publications
Frelin, A. & Grannäs, J. (2022). Teachers’ pre-occupancy evaluation of affordances in a multi-zone flexible learning environment - introducing an analytical model. Pedagogy, Culture & Society, 30(2), 243-259Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Teachers’ pedagogical conceptions of a planned activity based learning environment. In: : . Paper presented at NERA 2019, 6-8 March 2019, Uppsala, Sweden.
Forskningsstudie om lärmiljöer - Bobergsskolan och ytterligare en nybyggd skola; University of Gävle; Publications
Frelin, A. & Grannäs, J. (2022). Nya Lärmiljöer: Från vision till pedagogik i två innovativa skolor. Stockholm
Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler (FRAFFÖR); University of Gävle; Publications
Elm, A. & Magnusson, L. O. (2024). Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler: Slutrapport FOU-fonden för kommunens fastighetsfrågor. StockholmMagnusson, L. O. & Elm, A. (2023). The Entangled Intersection of Children’s and Educators’ Engagement in the Educational Environment of a Preschool. Early Childhood Education JournalElm, A. & Magnusson, L. O. (2022). Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler: Delrapport 2021. Stockholm: Sveriges Kommuner och RegionerEngström, A., Elm, A. & Magnusson, L. O. (2022). Förskolans lärmiljöer: möjligheter och begränsningar. Gävle
IFOUS: Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer; University of Gävle; Publications
Frelin, A., Grannäs, J., Sundholm, M. & Van de Meulebrouck, T. (2022). Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer: Gåturer i fyra skolbyggnader i Stockholms stad. Gävle: Gävle University Press
The creation of social values in school buildnings bridging the knowledge gap between research and application [2021-02864_Vinnova]; University of GävleInnovative learning for sustainable development [2022-03512_VR]; University of GävleNya koncept för morgondagens lärmiljöer [20220199-H-01_KK Stiftelsen]; University of Gävle
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0331-8482

Search in DiVA

Show all publications

Profile pages

Jan Grannäs webbsida