hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Carlson, Åsa
Publications (10 of 54) Show all publications
Carlson, Å. (2020). "Lyssna på din kropp!". Filosofisk Tidskrift (4)
Open this publication in new window or tab >>"Lyssna på din kropp!"
2020 (Swedish)In: Filosofisk Tidskrift, ISSN 0348-7482, no 4Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Thales, 2020
National Category
Other Humanities
Research subject
no Strategic Research Area (SFO)
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-34014 (URN)
Available from: 2020-09-25 Created: 2020-09-25 Last updated: 2020-11-06Bibliographically approved
Ljungquist, S., Carlson, Å. & Svaleryd, K. (2019). Genus och jämställdhet i organisationer: Om en kurs för chefer. In: FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer: Book of Abstracts. Paper presented at FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer, 10-12 juni 2019, Norrköping, Sverige (pp. 94-95).
Open this publication in new window or tab >>Genus och jämställdhet i organisationer: Om en kurs för chefer
2019 (Swedish)In: FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer: Book of Abstracts, 2019, p. 94-95Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund och problem

Forskning om jämställdhetsintegrering av organisationer visar på betydelsen av att ledningen initierar arbetet utifrån kunskap och medvetenhet om vad arbetet handlar om (Wittbom 2009).

Som ett led i regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera universitet och högskolor i Sverige 2016-2019 har cheferna på Högskolan i Gävle under kalenderåret 2018 genomgått en poängbelagd genusvetenskaplig utbildning, Genus och jämställdhet i organisationer, 4 hp. Syftet med utbildningen var att ge cheferna tillräckligt med kunskap samt att ge dem bättre verktyg för att kunna planera och fatta beslut som leder till ökad jämställdhet. Utbildningen som bestod av fyra utbildningstillfällen (fem heldagar) avslutades i december 2018 med att deltagarna redovisade de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten som de utarbetat under utbildningens gång. 

Det övergripande syftet med presentation av kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp är att beskriva ett effektivt sätt att stärka jämställdhetsarbetet i en organisation genom att börja uppifrån och utbilda chefer i genus och jämställdhet. I enlighet med detta fokuserar presentationen, på den mer detaljerade nivån, till att belysa hur arbetet med jämställdhetsintegrering kräver kunskap om kön, genus och normer kopplade till organisationen. Detta för att långsiktigt förändra maktstrukturer som skapar ojämställdhet. Genom att samtidigt utbilda alla chefer i organisationen skapas förutsättningar för att kunna genomföra analyser som fokuserar på makt och hierarkier, analyser som kan leda till motsättningar om inte förändringsarbetet ägs av organisationen. Detta för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska leda till förverkligande av de jämställdhetspolitiska målen[1] och inte enbart reduceras till kvantifierbara övningar inom rådande system (Callerstig 2014).

Aktiviteter

Kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp genomförs under kalenderåret 2018 med ett första utbildningstillfälle i januari, ett andra i juni, ett tredje i september och ett fjärde avslutande i december. Till tre av fyra utbildningstillfällen är föreläsare inbjudna. Det första utbildningstillfället (två heldagar) inleds med en föreläsning av högskolans rektor Ylva Fältholm (”Min genusresa och organisationen”). Under samma utbildningstillfälle föreläser också organisationspsykolog Lars Einar Engström (”En sexists funderingar: bekännelser, karriär och våld”) samt organisationsforskare Hanna Kusterer, Högskolan i Gävle (”Genus och chefskap i organisationen”). Vid det andra utbildningstillfället föreläser statsvetaren Renée Andersson från Örebro universitet (”Genus och organisation”) och vid det tredje utbildningstillfället föreläser pedagog Susanne Andersson från Stockholms universitet (”Genusmedvetna chefer som ett villkor för ett genusmedvetet universitet”).

Inför det andra utbildningstillfället får deltagarna i uppgift att genomföra observationer av genusmönster i den egna verksamheten. Resultaten som redovisas i samband med utbildningstillfället utgör en grund för probleminventeringen som handlar om att ta fram relevanta fakta om tillståndet på varje avdelning (till exempel könsuppdelad statistik) inom organisationen.  Utifrån resultatet av probleminventeringen får grupperna diskutera hur man skulle komma till rätta med den brist på jämställdhet som uppdagats. Små och stora problem, kortsiktigt såväl som långsiktigt, till exempel att locka fler studenter som är män till kvinnodominerade utbildningar och tvärt om, lyfts fram och diskuteras. I samband med detta synliggörs maktstrukturer som ger könsdiskriminerande effekter vilket leder till en diskussion om hur dessa kan utmanas och förändras.

Samtliga föreläsningar följs upp av diskussioner där föreläsningens tema knyts till den aktuella organisationen och situationen på Högskolan i Gävle. Föreläsningarna tillsammans med kurslitteraturen (cirka 800 sidor med fokus på chefskap, organisation och kön) fungerar som inspiration till det största arbetet i kursen: det arbete som sker i mindre, avdelningsvisa grupper (beskrivet ovan).

I januari 2019 bedöms och analyseras de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten, vilka utgör utbildningens examinationsuppgift, av kursledningen.

Resultat

Resultatet av den genomförda utbildningen i genus och jämställdhet för chefer vid Högskolan i Gävle visar att samtliga deltagare har fått större kunskap och medvetenhet om hur genus konstrueras och omförhandlas i organisationer och det omgivande samhället och hur detta påverkar den egna organisationen och det egna ledarskapet. De handlingsplaner för jämställdhetsintegrering som deltagare utarbetat under utbildningens gång (utbildningens examinationsuppgift) visar att deltagarna uppnått olika mått av färdighet och förmåga. I några fall mycket hög, i andra fall god, i några få fall mindre god. En analys av särskilt det senaste är att utbildningen med fördel hade kunnat vara längre.

Ett ytterligare resultat av utbildningen är deltagarnas förändrade inställning till möjligheten att på ett naturligt sätt integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv i de ordinarie arbetsuppgifterna.

Litteratur

Wittbom, Eva, Att spränga normer. Om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. Diss, Stockholms universitet, 2009.

Callerstig, Making equality work: Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality in public sector organisations. Diss, Linköpings universitet, 2014.

[1] Det övergripande målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Arbetet med jämställdhetsintegrering av organisationen handlar om att organisationen ska nå de jämställdhetspolitiska målen. För akademins del handlar arbetet lika mycket om att ge lärare och forskare jämställda förutsättningar att genomföra sitt arbete och att göra akademisk karriär, som om att säkerställa att studenterna erbjuds en jämställd utbildning

 

Keywords
jämställdhetsintegrering, akademin, chefer
National Category
Gender Studies
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-29906 (URN)
Conference
FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer, 10-12 juni 2019, Norrköping, Sverige
Available from: 2019-06-14 Created: 2019-06-14 Last updated: 2021-03-30Bibliographically approved
Carlson, Å., Edenheim, S. & Jarlsdotter Wikström, J. (2019). New Materialism. In: : . Paper presented at g19: Rethinking Knowledge Regimes, 7-9th of October 2019, Gothenburg, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>New Materialism
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Today, it is rather common that feminist researchers position themselves as new materialists within the theory of science instead of as social constructivists or poststructuralists. Since we believe that this change happened without very much discussion, we encourage debate on the topic, in order to get a deeper understanding of new materialism and how it relates to these other positions. Our point of departure is the view of Karen Barad as presented in Meeting the Universe Half-Way. In a reaction against (oversimplified) post-structuralism, Barad attempts to reintroduce the significance and causality of matter into scientific explanations without ending up as an empiricist. Like social constructivist and poststructuralists she thinks that knowledge always depends on the subject of knowledge, situated in her social and historical context. In addition, Barad thinks that everything we observe are phenomena that depend on perceptive and technical apparati, that is, tools for investigating nature including ourselves. Since we are nature, or the ‘object’ of enquiry, strictly speaking we have no causal relation to the ‘object’. This is so because relata (that which the causal relation is a relation of) have to be two distinct entities, but the subject of knowledge is not distinct from the object of knowledge. Barad underscores this by writing that we intra-act (as opposed to interact) with nature. Because of this, she concludes that phenomena are everything that exists. This conclusion and some other entailments have not been thoroughly scrutinized.

Keywords
new materialism, Judith Butler, Karen Barad, agential realism
National Category
Philosophy, Ethics and Religion
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-29908 (URN)
Conference
g19: Rethinking Knowledge Regimes, 7-9th of October 2019, Gothenburg, Sweden
Note

Forthcoming

Available from: 2019-06-14 Created: 2019-06-14 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Carlson, Å. (2019). Structure and Feeling in Hume’s Accounts of the Indirect Passions. In: : . Paper presented at 46th International Hume Conference, July 22nd-26th, 2019, Reno, Nevada, U.S.A..
Open this publication in new window or tab >>Structure and Feeling in Hume’s Accounts of the Indirect Passions
2019 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

In a literature review of Hume’s psychology of the passions, Elisabeth Radcliff calls for a consistent understanding of his accounts of the indirect passions, the structural and the introspective. Hume gives a structural account of the indirect passions as he locates them within a causal structure of perceptions. Since many readers find the causal relation of passion and (sort of intentional) object mistaken they, identify the passion with the entire structure why the object is constitutive of the passion for logical or conceptual reasons. Hume however regards the passions as simple impressions only contingently related to other perceptions, and defines them by how they feel. That is the introspective account. In this paper, I present a reading of Hume’s theory that makes use of the structural account and consistently unites it with the introspective. Unlike other commentators, I argue that Hume distinguishes between having feelings of pride and being proud. Combined with an understanding of causation as event causation in opposition to species causation, this distinction is enough to save him from criticism.

Keywords
David Hume, indirect passions, structure, feeling, pride
National Category
Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-29601 (URN)
Conference
46th International Hume Conference, July 22nd-26th, 2019, Reno, Nevada, U.S.A.
Available from: 2019-05-26 Created: 2019-05-26 Last updated: 2019-08-08Bibliographically approved
Carlson, Å. (2017). Jämställdhet, vad är det?: En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete. Tidskrift för politisk filosofi, 21(3), 1-15
Open this publication in new window or tab >>Jämställdhet, vad är det?: En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete
2017 (Swedish)In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, E-ISSN 2002-3383, Vol. 21, no 3, p. 1-15Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I styrdokument som rör skola och utbildning likställs jämställdhet med samma möjligheter till utbildning och karriär. Det som hindrar jämställdhet antas vara traditionella könsnormer. Vad betyder ’samma möjligheter’ i denna kontext och vad krävs för att realisera detta? Utbildnings- och karriäralternativ ska avkönas, vilket analyseras som att de dels ha samma betydelser för könen, dels vara lika realiserbara. Detta verkar kräva kvantitativ jämställdhet inom varje alternativ. Vad är det då som hindras av könsnormerna? Enligt dokumenten är det individernas autentiska val. Detta analyseras som förverkligandet av antingen den mänskliga naturen eller det individuella självets autentiska önskningar. Båda dessa vägar visar sig vara återvändsgränder. Slutsatsen blir att kvantitativ jämställdhet är det enda substantiella jämställdhetsbegreppet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Thales, 2017
Keywords
Jämställdhet, utbildning, arbetsmarknad
National Category
Philosophy, Ethics and Religion
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25558 (URN)
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2017-11-21 Created: 2017-11-21 Last updated: 2022-05-10Bibliographically approved
Carlson, Å. (2017). The Standard Account of Intentional Action Challenged by Emotion (1ed.). In: Ulrika Serrander & Peder Thalén (Ed.), Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag (pp. 363-382). Halmstad: Molin & Sorgenfrei
Open this publication in new window or tab >>The Standard Account of Intentional Action Challenged by Emotion
2017 (English)In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 363-382Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017 Edition: 1
National Category
Pedagogy Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25964 (URN)978-91-87515-99-6 (ISBN)
Available from: 2018-01-08 Created: 2018-01-08 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Carlson, Å. (2016). Comments on Katharine Jenkins, “Ontic injustice”. In: : . Paper presented at Non Ideal Social Ontology, Stockholm University, May 19-20, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Comments on Katharine Jenkins, “Ontic injustice”
2016 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Philosophy, Ethics and Religion
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-21954 (URN)
Conference
Non Ideal Social Ontology, Stockholm University, May 19-20, 2016
Available from: 2016-06-27 Created: 2016-06-27 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Carlson, Å. (2016). Comments on Katharine Paxman, “Hume and the Evolution of Appetite”. In: : . Paper presented at 43’d International Hume Society Conference, Sydney, Australia, July 19-24, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Comments on Katharine Paxman, “Hume and the Evolution of Appetite”
2016 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-21956 (URN)
Conference
43’d International Hume Society Conference, Sydney, Australia, July 19-24, 2016
Available from: 2016-06-27 Created: 2016-06-27 Last updated: 2021-04-16Bibliographically approved
Carlson, Å. (2016). Lena Halldenius, Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism: Independence, Rights and the Experience of Unfreedom, London: Pickering & Chatto Ltd 2015 [Review]. Tidskrift för politisk filosofi, 20(2), 35-42
Open this publication in new window or tab >>Lena Halldenius, Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism: Independence, Rights and the Experience of Unfreedom, London: Pickering & Chatto Ltd 2015
2016 (Swedish)In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, E-ISSN 2002-3383, Vol. 20, no 2, p. 35-42Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Thales, 2016
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-21957 (URN)
Available from: 2016-06-27 Created: 2016-06-27 Last updated: 2022-05-10Bibliographically approved
Carlson, Å. (2016). ”Samma möjligheter” till skola, utbildning och arbete: Är det realistiskt? Är det begripligt?: En begreppslig undersökning av kvalitativ jämställdhet. In: : . Paper presented at g16, Linköping 23-25 november 2016.
Open this publication in new window or tab >>”Samma möjligheter” till skola, utbildning och arbete: Är det realistiskt? Är det begripligt?: En begreppslig undersökning av kvalitativ jämställdhet
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-21958 (URN)
Conference
g16, Linköping 23-25 november 2016
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2016-06-27 Created: 2016-06-27 Last updated: 2021-05-21Bibliographically approved
Projects
Gender norms, the relational self, and personal autonomy [2011-05398_VR]; University of Gävle; Publications
Carlson, Å. (2016). Sex, Biological Functions and Social Norms: A Simple Constructivist Theory of Sex. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24(1), 18-29Carlson, Å. (2013). Relational autonomy, gender norms, and feminist intuitions. In: : . Paper presented at Conference on Applied Philosophy, Copenhagen August 30-31 2013.
Organisations

Search in DiVA

Show all publications