hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 77) Show all publications
Heiden, M., Zetterberg, C. & Mathiassen, S. E. (2019). Trunk and upper arm postures in paper mill work. Applied Ergonomics, 70, 90-96
Open this publication in new window or tab >>Trunk and upper arm postures in paper mill work
2019 (English)In: Applied Ergonomics, ISSN 0003-6870, E-ISSN 1872-9126, Vol. 70, p. 90-96Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to assess postures andmovements of the trunk and upper arm during paper mill work, and to determinethe extent to which they differ depending on method of assessment. For each oftwenty-eight paper mill workers, postures and movements were assessed duringthree full shifts using inclinometer registration and observation from video. Summary metrics for each shift, e.g.,10th, 50th, and 90th posture percentile, were averagedacross shifts and across workers. In addition, the standard deviation between workers,and the standard deviation between shifts within worker were computed. The resultsshowed that trunk and arm postures during paper mill work were similar to otheroccupations involving manual materials handling, but the velocity of armmovements were lower. While postures determined by inclinometry and observationwere similar on a group level, substantial differences were found betweenresults obtained by the two methods for individual workers, particularly for extremepostures. Thus, measurements by either method on individuals or small groupsshould be interpreted with caution.

Keywords
exposure, inclinometry, observation
National Category
Other Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-26535 (URN)10.1016/j.apergo.2018.12.004 (DOI)000457665400011 ()30642529 (PubMedID)2-s2.0-85058455988 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2010-0748Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2009-1761
Available from: 2018-05-03 Created: 2018-05-03 Last updated: 2019-03-01Bibliographically approved
Gupta, N., Mathiassen, S. E., Mateu-Figueras, G., Heiden, M., Hallman, D., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2018). A comparison of standard and compositional data analysis in studies addressing group differences in sedentary behavior and physical activity. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 15(1), Article ID 53.
Open this publication in new window or tab >>A comparison of standard and compositional data analysis in studies addressing group differences in sedentary behavior and physical activity
Show others...
2018 (English)In: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ISSN 1479-5868, E-ISSN 1479-5868, Vol. 15, no 1, article id 53Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background. Data on time spent in physical activity, sedentary behavior and sleep during a day is compositional in nature, i.e. they add up to a constant value, typically 100% time. Compositional data have fundamentally different properties from unconstrained data in real space, and require other processing and analysis procedures, referred to as compositional data analysis (CoDA). Most physical activity and sedentary behavior studies, however, still apply analytical procedures adapted to data in real space, which can lead to misleading results. The present study describes a comparison of time spent sedentary and in physical activity between age groups and sexes, and investigates the extent to which results obtained by CoDA differ from those obtained using standard analytical procedures.

Methods. Time spent sedentary, standing, and in physical activity (walking/running/stair climbing/cycling) during work and leisure was determined for 1-4 days among 677 blue-collar workers using accelerometry. Differences between sexes and age groups were tested using MANOVA, using both a standard approach and a CoDA approach based on isometric log-ratio transformed data.  

Results. When determining differences between sexes in time used for different activities at work, the effect size using standard analysis (η2=0.045, p<0.001) was 15% smaller than that obtained with CoDA (η2=0.052, p<0.001), although both approaches suggested a statistically significant difference. When determining corresponding differences between age groups, CoDA resulted in a 60% larger, and significant, effect size (η2=0.012, p=0.02) than that obtained with the standard approach (η2=0.008, p=0.07). During leisure, results with standard (age; η2=0.007, p=0.09; sex; η2=0.052, p<0.001) and CoDA (age; η2=0.007, p=0.09; sex; η2=0.051, p<0.001) analyses were similar.

Conclusion. Results and, hence, inferences concerning differences by age and sex in time spent sedentary and in physical activity at work differed between CoDA and standard analysis. We encourage researchers to use CoDA in similar studies, in order to adequately account for the compositional nature of data on physical activity and sedentary behavior

Keywords
CoDA, accelerometry, MANOVA, isometric log-ratio, gender, age groups
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25483 (URN)10.1186/s12966-018-0685-1 (DOI)000435403500001 ()29903009 (PubMedID)2-s2.0-85048626702 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2009-1761
Note

Funding agencies:

- Danish government

- Danish Work Environment Research Fund grant no: 20150017496/4

Available from: 2017-11-02 Created: 2017-11-02 Last updated: 2019-03-12Bibliographically approved
Richardsson, L., Wiitavaara, B., Heiden, M. & Boman, E. (2018). Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare. In: Per Lindberg (Ed.), FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts. Paper presented at FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle (pp. 118). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare
2018 (Swedish)In: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 118-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund

Universitets- och högskoleväsendet har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. Den teknologiska utvecklingen och ökade konkurrensen nationellt och internationellt har lett till högre krav på effektivitet, produktivitet och tillgänglighet av personal oavsett vart de befinner sig. Arbetssituationen inom universitet- och högskole-väsendet har på detta sätt blivit mer krävande. Universitetslärare är en yrkesgrupp som i allt större utsträckning har möjlighet att arbeta på distans, och nyttjar den möjligheten regelbundet både inom och utanför ordinarie arbetstid. Trots detta är det få studier som undersökt hur undervisande och forskande personal inom högskolesektorn upplever och påverkas av distansarbete.

Syfte

Att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare, samt att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

Metod

Projektet innehåller fyra delstudier. Delstudie I består av en web-baserad enkätunder-sökning av hälsa, stress, återhämtning, balans mellan arbete och privatliv, arbetsmo-tivation, och förekomst av distansarbete bland universitetslärare vid svenska högskolor och universitet. Datainsamlingen pågår och förväntas vara avslutad i slutet av VT-18. I delstudie II kommer universitetslärare att följas under en arbetsvecka med mätningar av rörelsemönster, hjärtfrekvens och stresshormon. Mätningarna kommer att förläggas till en vecka då läraren arbetar minst en dag på ordinarie arbetsplats och minst en dag på annan plats, så att jämförelser av exponering kan göras inom person. Datainsamling för delpro-jekt III genomförs genom semistrukturerade intervjuer med universitetslärare för att undersöka deras upplevelser av att arbeta på, respektive utanför, ordinarie arbetsplats och vad som motiverar dem att arbeta på distans. I delprojekt IV undersöks upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans, genom semistrukturerade intervjuer med universitetsanställda med en första linjens chefsposition.

Resultat

Projektet förväntas bidra med fördjupad kunskap om hur distansarbete inom universitets- och högskolesektorn relaterar till olika aspekter av hälsa och välbefinnande bland universitetslärare, och vilka effekter det får för individen att ta med sig arbetet från den ordinarie arbetsplatsen. Projektet förväntas även generera kunskap om hur universitets-anställda med en personalledande funktion upplever att leda anställda som arbetar på distans. Denna kunskap kommer att bidra till utvecklandet av rekommendationer för en hållbar arbetsmiljö, i lärarkåren och hos universitetsanställda med en personalledande funktion.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2018
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28858 (URN)978-91-88145-28-4 (ISBN)
Conference
FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle
Note

Rundabordssamtal

Available from: 2018-12-17 Created: 2018-12-17 Last updated: 2018-12-17Bibliographically approved
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2018). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with low back disorders: a systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation
Open this publication in new window or tab >>Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with low back disorders: a systematic review of the literature
2018 (English)In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Purpose: The purpose was to investigate how physical function is assessed in people with musculoskeletal disorders in the low back. Specifically:

 • Which questionnaires are used to assess physical function in people with musculoskeletal disorders in the low back?
 • What aspects of physical function do those questionnaires measure?
 • What are the measurement properties of the questionnaires?

Materials and methods: A systematic review was performed to identify questionnaires and psychometric evaluations of them. The content of the questionnaires was categorised according to the International Classification of Function, Disability and Health, and the psychometric evaluations were categorised using the COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement Instruments (COSMIN) checklist.

Results: The questionnaires measured disability or ability to cope in everyday life, rather than physical function as such. Different aspects of a person’s mobility and ability to attend to one’s personal care were most often included regarding activity and participation. For body functions, items about sleep and pain were most often included. The Oswestry Disability Index and the Quebec Back Pain Disability Scale showed adequate psychometric properties in most evaluations.

Conclusions: The extent of psychometric evaluations differed substantially, as did the items included. Focus of measurement was predominantly on activities in daily life.

 • Implications for rehabilitation
 • Valid and reliable instruments that measure relevant aspects of low back disorders are needed to provide early diagnostics and effective treatment.
 • Most questionnaires need more psychometric evaluations to establish the quality.
 • The Oswestry Disability Index and the Quebec Back Pain Disability Scale showed adequate psychometric properties in most evaluations.
 • The results may be useful when making decisions about which measurement instruments to use when evaluating low back disorders.
Keywords
Questionnaire, measure, low back, ICF, psychometrics
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25465 (URN)10.1080/09638288.2018.1495274 (DOI)30324809 (PubMedID)
Available from: 2017-10-26 Created: 2017-10-26 Last updated: 2018-11-26Bibliographically approved
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2018). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with neck disorders –  A systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation, 40(19), 2227-2235
Open this publication in new window or tab >>Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with neck disorders –  A systematic review of the literature
2018 (English)In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 40, no 19, p. 2227-2235Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: The purpose was to investigate how physical function is assessed in people with musculoskeletal disorders (MSD) in the neck. Specifically, we aimed to determine: (1) Which questionnaires are used to assess physical function in people with MSD in the neck? (2) What do those questionnaires measure? (3) What are the measurement properties of the questionnaires?

Materials and methods: A systematic review was performed to identify questionnaires and psychometric evaluations. The content of the questionnaires was categorized according to the International Classification of Function, Disability and Health, and the psychometric properties were quality-rated using the COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments checklist.

Results: Ten questionnaires and 32 articles evaluating measurement properties were analyzed. Most questionnaires covered only the components body functions and activity and participation, more often activity participation than body function. Internal consistency was adequate in most questionnaires, whereas responsiveness was generally low. Neck Disability Index was most evaluated, but the evaluations of all questionnaires tended to cover most properties in the checklist.

Conclusions: The questionnaires differed substantially in items and extent to which their psychometric properties had been evaluated. Focus of measurement was on activities in daily life rather than physical function as such.

 • Implications for Rehabilitation
 • To provide early diagnostics and effective treatment for patients with neck disorders, valid and reliable instruments that measure relevant aspects of the disorders are needed.

 • This paper presents an overview of content and quality of questionnaires used to assess physical function in neck disorders, which may facilitate informed decisions about which measurement instruments to use when evaluating the course of neck disorders.

 • Most of the questionnaires need more testing to judge the quality, however the NDI was the most frequently tested questionnaire.

 • The COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments checklist is a useful tool in relation to psychometric testing of questionnaires, but clear definitions of interpretation of the quality criteria in each study would enhance comparability of results.

Keywords
Questionnaire, measure, neck, ICF, COSMIN
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-22617 (URN)10.1080/09638288.2017.1334096 (DOI)000440026500001 ()28573884 (PubMedID)2-s2.0-85050795158 (Scopus ID)
Available from: 2016-10-21 Created: 2016-10-21 Last updated: 2018-11-26Bibliographically approved
Rashid, M., Kristofferzon, M.-L., Heiden, M. & Nilsson, A. (2018). Factors related to work ability and well-being among women on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back: a cross-sectional study. BMC Public Health, 18(1), Article ID 672.
Open this publication in new window or tab >>Factors related to work ability and well-being among women on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back: a cross-sectional study
2018 (English)In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 18, no 1, article id 672Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND:

Musculoskeletal pain is one of the leading causes of sick leave, especially among women, in Western countries. The aim of the present study was to identify factors associated with work ability and well-being, respectively, among women on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back.

METHODS:

A cross-sectional study with a correlational design was conducted on women who were sick-listed due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back. A total of 208 participants responded to a survey comprising eight instruments: Multidimensional Pain Inventory scale, General Self-Efficacy scale, Sense of Coherence scale, Coping Strategies Questionnaire, Demand-Control-Support Questionnaire, Hospital Anxiety and Depression Scale, Work Ability Index and Life Satisfaction questionnaire. Multiple linear regression analyses were performed to identify factors associated with work ability and well-being, respectively.

RESULTS:

Women who more strongly believed they would return to the same work had greater work ability (β = 0.39, p < 0.001), whereas women with higher pain intensity (β = - 0.30, p < 0.001) and higher job strain (β = - 0.12, p < 0.05) had lower work ability. Women with higher self-efficacy rated greater well-being (β = 0.14, p < 0.05). As the women's scores for depression increased, their well-being decreased by 48%, which was statistically significant (p < 0.001). The regression models for work ability and well-being were significant (p < 0.001), and their adjusted R- square values were 48% and 59%, respectively.

CONCLUSIONS:

The study suggests that the factors beliefs to be back at the same work, pain intensity and job strain are predictive of work ability. Moreover, the factors self-efficacy and depression seem to be predictive of well-being. The findings highlight factors that should be considered by health care professionals and policy-makers to guide attempts to reduce sick leave.

Keywords
Ability to work; Musculoskeletal pain; Prognostic factors; Quality of life; Sickness absence; Women
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25931 (URN)10.1186/s12889-018-5580-9 (DOI)000433587000004 ()29848306 (PubMedID)2-s2.0-85047837458 (Scopus ID)
Note

Funding agency:

University of Gävle grant no: 2015/424

Available from: 2018-01-04 Created: 2018-01-04 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Zetterberg, C., Heiden, M., Lindberg, P., Nylén, P. & Hemphälä, H. (2018). Intra-rater reliability of the Visual Ergonomics Risk Assessment Method (VERAM). In: : . Paper presented at IEA 2018 - The 20th Triennial Congress of the International Ergonomics Association, 26-30 August 2018, Florence, Italy.
Open this publication in new window or tab >>Intra-rater reliability of the Visual Ergonomics Risk Assessment Method (VERAM)
Show others...
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Introduction: Visually demanding near work can cause eye discomfort, and eye and neck/shoulder discomfort during, e.g., computer work are associated. Apart from visual demands and dryness a number of environmental factors including design of the work station, lighting, glare, and the quality of the computer screen might exert an impact on eye-related symptoms. To date, there is a lack of valid and reliable instruments assessing factors associated with eye- or visual symptoms. Therefore, a new method to assess visual ergonomics at workplaces was developed in Sweden between 2014 and 2016, the Visual Ergonomics Risk Assessment Method - VERAM. A first version of the method was drafted by the researchers mainly from existing checklists and instruments, and tested in the field by trained visual ergonomists. The method was then revised and used in the field to collect data for validity and reliability analyses. The final version of VERAM includes both a questionnaire for the employee, and an expert evaluation of the employee’s workplace. The questionnaire consists of subjective ratings in six domains: eye discomfort (frequency and intensity), musculoskeletal discomfort (frequency and intensity), ratings of visual symptoms (e.g. blurred and double vision) and ratings of the visual environment (e.g. illumination levels, glare and reflexes from a work object or a computer screen). The expert evaluation consists of both objective measurements and subjective assessments resulting in an overall expert risk assessment (no risk, low risk or high risk) of eight factors: daylight, lighting, illuminance, glare, flicker, work space, work object and work posture.

Aim: At the IEA conference 2018 the new VERAM method will be presented together with results from intra-rater reliability analyses.

Results: Intra-rater reliability was evaluated with a re-test interval of minimum two and maximum three weeks. 99 employees were included in the analyses and 32 visual ergonomists performed the corresponding expert evaluations. The Intraclass Correlations (ICC) were between 0.70 and 0.87 for the six subjective domains, and there were no significant systematic differences between the first and second rating for any of the subjective domains (rmANOVA, p > 0.05, α = 0.008). For the eight environmental factors the expert estimated the risk equally during the first and the second assessment in 69-92% of the cases, and, as seen for the subjective domains, there were no significant systematic differences for any of the eight factors (Wilcoxon sign rank test, p > 0.014, α = 0.006). To control for multiple comparisons the Bonferroni method was used.

Conclusion: The Visual Ergonomics Risk Assessment Method – VERAM showed good intra-rater reliability, both for the subjective questionnaire for the employee, and for the expert evaluation of the employee’s workplace when performed by a trained visual ergonomist.

National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28758 (URN)
Conference
IEA 2018 - The 20th Triennial Congress of the International Ergonomics Association, 26-30 August 2018, Florence, Italy
Funder
AFA Insurance, 130166
Available from: 2018-12-04 Created: 2018-12-04 Last updated: 2018-12-06Bibliographically approved
Gupta, N., Heiden, M., Mathiassen, S. E. & Holtermann, A. (2018). Is self-reported time spent sedentary and in physical activity among blue-collar workers differentially biased by age, gender, body mass index and low-back pain?. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 44(2), 163-170
Open this publication in new window or tab >>Is self-reported time spent sedentary and in physical activity among blue-collar workers differentially biased by age, gender, body mass index and low-back pain?
2018 (English)In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 44, no 2, p. 163-170Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objectives We aimed at determining the extent to which age, gender, BMI and low back pain (LBP) influence bias in self-reported sedentary behavior and moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) among blue-collar workers. 

Methods 147 workers wore an Actigraph accelerometer on the thigh for 2-4 consecutive working days. Proportional time spent sedentary and in MVPA was determined using the Acti4 software. The same variables were also self-reported in a questionnaire. The difference between self-reported and accelerometer-based sedentary time and MVPA was calculated and linearly regressed against age, gender, BMI, and self-reported LBP intensity as main effects, as well as interaction terms combining each of these factors with objectively measured exposure.   

Results Workers objectively spent 64% of their time sedentary and 9% in MVPA. On average, self-reports underestimated sedentary time by 1.5 time percentage points and overestimated MVPA by 5.5%. Workers with mild/no LBP appeared to have the same size of self-report bias in MVPA regardless of how much MVPA they actually had, while workers with high LBP overestimated MVPA to an increasing extent with increasing exposure (interaction: B 0.29, 95%CI 0.05 to 0.53). Age was positively associated with self-report bias in sedentary time (B=0.31, 95%CI=0.09 - 0.54, P=0.008) regardless of actual sedentary time.

Conclusions LBP and age, but not BMI and gender, introduced differential bias in self-reported information on sedentary behavior and MVPA among blue-collar workers. This result suggests that bias correction in future studies based on self-reports of sedentary time and MVPA should account for LBP and age.

Keywords
Measurement error, exposure modelling, questionnaire, musculoskeletal pain
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-24600 (URN)10.5271/sjweh.3693 (DOI)000427107100006 ()29184965 (PubMedID)2-s2.0-85042866971 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2009-1761
Note

Funding agency: Danish Work Environment Research Fund  Grant no: 20130069161/9

Available from: 2017-06-28 Created: 2017-06-28 Last updated: 2019-02-27Bibliographically approved
Zetterberg, C., Heiden, M., Lindberg, P., Nylén, P. & Hemphälä, H. (2018). Reliability of a new risk assessment method for visual ergonomics. International Journal of Industrial Ergonomics
Open this publication in new window or tab >>Reliability of a new risk assessment method for visual ergonomics
Show others...
2018 (English)In: International Journal of Industrial Ergonomics, ISSN 0169-8141, E-ISSN 1872-8219Article in journal (Refereed) Submitted
Keywords
eyestrain, musculoskeletal, lighting, illuminance, glare, flicker
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28745 (URN)
Available from: 2018-12-03 Created: 2018-12-03 Last updated: 2018-12-06Bibliographically approved
Hallman, D., Mathiassen, S. E., Heiden, M., Birk Jørgensen, M., Holtermann, A., Rudolfsson, T., . . . Wahlström, J. (2018). Symposium: Arbete, individ och nacksmärta: Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”. In: Per Lindberg (Ed.), FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle: Program och Abstracts. Paper presented at FALF KONFERENS 2018 'Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?', 10-12 Juni 2018, Gävle (pp. 102). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Symposium: Arbete, individ och nacksmärta: Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”
Show others...
2018 (Swedish)In: FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle: Program och Abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 102-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Besvär ifrån kroppens muskler och leder såsom nack- och ryggbesvär är fortfarande ett stort problem inom arbetslivet. Muskuloskeletal diagnos är den vanligaste orsaken till lång sjukfrånvaro inom privat sektor och näst vanligast inom kommuner och landsting. Orsakerna till dessa besvär kan vara relaterade till exponering både under arbete och på fritid, men även till individfaktorer. Vår forskargrupp har en bred ansats för att fylla kunskapsluckor inom detta område och kommer att presentera resultat från flera forskningsprojekt i symposiet Arbete, individ och nacksmärta.

Långvarigt sittande har blivit alltmer vanligt förekommande i många yrkesgrupper. Långvarigt sittande och låg fysisk aktivitet har också uppmärksammats som ett betydande hälsoproblem i dagens arbetsliv och även som en möjlig riskfaktor för smärta i nacke-skuldra. Men forskningen om betydelsen av långvarigt sittande för smärta i nacke-skuldra är fortfarande begränsad. Likaså är det oklart om huvudets hållning vid sittandet och nackens funktion, exempelvis nackens rörelsefunktion och styrka, har betydelse för besvärsutveckling. Statiskt arbete med nacken i vridna och böjda positioner misstänks vara en riskfaktor för nack-skuldersmärta i yrken såsom tandläkare, men det är oklart varför vissa exponerade individer drabbas medan andra inte får ont. För de med långvarig smärta krävs ofta rehabiliterande åtgärder, och hur väl dessa åtgärder lyckas kan även det vara beroende av individens fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Individens arbetsmiljö påverkar således inte bara risken för om man får besvär utan kan också ha betydelse för hur rehabiliteringen av besvären lyckas.

Syftet med detta symposium är att presentera studier från Centrum för belastningsskadeforskning som handlar om nacksmärta i arbetslivet, sammanfatta kunskapsläget inom området och diskutera hur arbetet kan utformas för att bli hållbart och inkluderande. De forskningsexempel som presenteras berör stillasittande och hållning i arbetslivet och dess tänkbara konsekvenser för nacksmärta och hälsa, riskfaktorer för nacksmärta i tandläkaryrket och arbetsmiljöns betydelse för resultatet av rehabilitering vid nacksmärta. Symposiet avslutas med en frågestund och gemensam diskussion.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2018
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27196 (URN)978-91-88145-28-4 (ISBN)
Conference
FALF KONFERENS 2018 'Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?', 10-12 Juni 2018, Gävle
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and WelfareAFA Insurance
Note

Symposiet omfattade följande presentationer:

1. Stillasittande och nackbesvär i yrken med manuellt arbete. David Hallman, Svend Erik Mathiassen, Marina Heiden, Marie Birk Jørgensen, Andreas Holtermann

2. Har personer med nacksmärta dålig hållning – kan detta vara av betydelse för besvärsutvecklingen? Thomas Rudolfsson, Martin Björklund, Åsa Svedmark, Mats Djupsjöbacka

3. Riskfaktorer bakom nacksmärta i tandläkaryrket. Fredrik Hellström, Tina Rönnlund Borg, Mats Djupsjöbacka, Martin Björklund

4. Påverkar arbetsmiljön rehabiliteringsresultatet? En longitudinell uppföljning av kvinnor med nacksmärta. Martin Björklund, Åsa Svedmark, Charlotte Häger, Johan Sommar, Jens Wahlström

Available from: 2018-06-20 Created: 2018-06-20 Last updated: 2018-12-17Bibliographically approved
Projects
Cost-efficient modeling of physical work load - an empirical study of work postures in industry [2010-00748_Forte]; University of Gävle
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5055-0698

Search in DiVA

Show all publications