hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lindberg, Peter
Publications (4 of 4) Show all publications
Lindberg, P. (2019). Barbarians at the Gate: Carlsberg's and Heineken's Attack on Scottish & Newcastle. The Case Centre
Open this publication in new window or tab >>Barbarians at the Gate: Carlsberg's and Heineken's Attack on Scottish & Newcastle
2019 (English)Other (Refereed)
Abstract [en]

This case describes the attempt by Carlsberg and Heineken to takeover and split the British brewer Scottish & Newcastle (S&N). The case describes the events in chronological order starting with the announcement of the bid. The Board of Directors of S&N firmly rejects the bid, thereby turning the bid hostile. The Board argues that the bid fundamentally undervalues S&N and its growth opportunities, while Carlsberg and Heineken do their best to convince the shareholders of S&N to accept the bid. By resisting the takeover attempt, the Board of S&N forces Carlsberg and Heineken to increase the bid three times, thereby generating more value for the shareholders of S&N.

Place, publisher, year, pages
The Case Centre, 2019. p. 21
Keywords
Finance; Mergers & acquisitions (M&A); Cross-border acquisitions; Synergy in mergers; M&A; Hostile bid; Hostile takeover
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-30796 (URN)
Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-16Bibliographically approved
Lindberg, P. & Hartwig, F. (2018). Redovisningsmanipulation och kopplingen mellan redovisning och beskattning (1ed.). In: Yvette Lind (Ed.), Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering: (pp. 174-195). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Redovisningsmanipulation och kopplingen mellan redovisning och beskattning
2018 (Swedish)In: Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering / [ed] Yvette Lind, Uppsala: Iustus förlag, 2018, 1, p. 174-195Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Dagens redovisningsreglering i såväl Europa som USA kan bäst beskrivas som en ”ramreglering”. Inom dessa ramar finns det möjligheter för företagsledningar att utifrån egna bedömningar påverka räkenskaperna via olika sorters redovisningsval. Anläggningstillgångar, tex byggnader och maskiner, ska (enligt rådande redovisningsreglering) skrivas av, men det är i praktiken ledningen som avgör avskrivningstakten. Tanken är att ledningen känner verksamheten bäst och att det därför är rimligt att ledningen avgör exempelvis i vilken takt tillgångar ska skrivas av. Om ledningen gör sitt yttersta för att ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning kan ledningens inflytande över redovisningen - via de ovan nämnda redovisningsvalen - potentiellt höja redovisningens kvalitet. Men om ledningen å andra sidan utnyttjar möjligheten att via redovisningsval påverka räkenskaperna i en viss riktning i enlighet med en given (på förhand bestämd) agenda kan ledningens handledningsutrymme påverka redovisningens kvalitet negativt; företagets resultat och ställning riskerar då att - pga manipulering - bli mindre rättvisande (och i värsta fall missvisande). Tidigare forskning visar på förekomsten av redovisningsmanipulering. I det här kapitlet redogörs för tänkbara orsaker till att redovisningen manipuleras. Därefter fokuseras på vilken betydelse kopplingen mellan redovisning och beskattning har för redovisningsmanipuleringen. Eller annorlunda uttryckt; leder en starkare koppling mellan redovisning och beskattning till mer eller mindre manipulation av redovisningen? Kan det tex vara så att en starkare koppling mellan redovisning och beskattning disciplinerar företagen/ledningen så att manipuleringen blir mindre omfattande?

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2018 Edition: 1
Keywords
Redovisningsmanipulation, skatt, periodisering, redovisning
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27771 (URN)978-91-7678-991-9 (ISBN)
Available from: 2018-08-20 Created: 2018-08-20 Last updated: 2019-10-14Bibliographically approved
Fagerström, A., Hartwig, F. & Lindberg, P. (2016). Redovisning av hållbart förädlingsvärde. Balans : tidskrift för redovisning och revision, -(1), 1-4
Open this publication in new window or tab >>Redovisning av hållbart förädlingsvärde
2016 (Swedish)In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, Vol. -, no 1, p. 1-4Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I artikeln föreslås en standardiserad hållbarhetsredovisningsmodell som utgår från data som redan finns tillgängligt i företagens befintliga redovisningssystem. En fördel med modellen är att den, till skillnad från hållbarhetsrapportering, utgår från hårda monetära data och är reviderbar. Modellen är standardiserad, dvs den tillåter inte cherrypicking, vilket underlättar jämförelser mellan företag och över tid. Modellen delas upp i de fyra olika hållbarhetsdimensionerna finansiell, social, miljömässig och teknologisk hållbarhet.

Keywords
Hållbarhet, redovisning, förädlingsvärde
National Category
Business Administration
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-21021 (URN)
Note

Publicerad i Balans Fördjupning.

Available from: 2015-11-17 Created: 2016-01-14 Last updated: 2019-08-27Bibliographically approved
Lindberg, P. (2007). Osakligt av Sinikka Bohlin. Gefle Dagblad
Open this publication in new window or tab >>Osakligt av Sinikka Bohlin
2007 (Swedish)In: Gefle Dagblad, , p. 1Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gefle Dagblad, 2007. p. 1
Keywords
företagsvärdering, utdelning, statliga bolag, statligt bolag, utförsäljning
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-30651 (URN)
Available from: 2019-09-14 Created: 2019-09-14 Last updated: 2019-10-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications