hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Silfver, Birgitta
Publications (10 of 14) Show all publications
Silfver, B. (2016). Art as research. In: : . Paper presented at Art as Research in Learning & Teaching, NAFAE International conference 2016, 31 August - 2 September 2016, Wolverhampton, UK.
Open this publication in new window or tab >>Art as research
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-22995 (URN)
Conference
Art as Research in Learning & Teaching, NAFAE International conference 2016, 31 August - 2 September 2016, Wolverhampton, UK
Available from: 2016-12-08 Created: 2016-12-08 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Silfver, B. (2016). Haiku som didaktiskt verktyg i arbete med clown, drama och lärande. In: : . Paper presented at International Conference on Existential Questions in Research and in Education [Människors livsfrågor i forskning och undervisning], 27-29 October 2016, Sigtuna, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Haiku som didaktiskt verktyg i arbete med clown, drama och lärande
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

En hermeneutisk fenomenologisk studie vars övergripande syfte är att bidra till förståelse av elevers och studenters möte med konstdidaktik. Studien består av flera mindre delstudier medutgångspunkt i avhandlingen ”Karneval i klassrum- kunskap på hjul. En studie av elevers möten med clown analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi”. Avhandlingen visade att arbetet i konstformen motiverar och inspirerar. Clownen lockar fram skratt och god atmosfär vilket bäddar för lärande, reflektionen blir djup och personlig, väcker frågor om identitet, existentiella teman stiger fram. Resultatet redovisades i en rad haiku som porträtterar eleverna och visar betydelsefulla vändpunkter i lärandet. I fortsatt forskning samladesstudenters berättelser om vändpunkter i lärande under clownarbetet. Resultatet redovisades i en kollektiv dikt och korta berättelser. Ett fokussamtal kring frågor som väckts efter arbete med clown i undervisning redovisades i form av en fokusberättelse under rubriken ”Allra käraste syster”. Studien inriktas för närvarande mot begreppet estetiska lärprocesser i syfte att undersöka studenternas syn på betydelsen av arbetet med estetiska lärprocesser, samt att undersöka haikuformen som ett språk för lärande.

Keywords
konstdidaktik, haiku, berättelser, lärande, narrativ metod
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-22996 (URN)
Conference
International Conference on Existential Questions in Research and in Education [Människors livsfrågor i forskning och undervisning], 27-29 October 2016, Sigtuna, Sweden
Available from: 2016-12-08 Created: 2016-12-08 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Silfver, B. (2016). Haiku som didaktiskt verktyg i drama. In: : . Paper presented at NÄD 2016, Nationell ämnesdidaktisk konferens - Ämnesdidaktiska broar, 19 -21 april 2016, Malmö, Sverige.
Open this publication in new window or tab >>Haiku som didaktiskt verktyg i drama
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic) [Artistic work]
Abstract [sv]

En hermeneutisk studie vars övergripande syfte är att bidra till förståelse av elevers och studenters möte med konstdidaktik och till ökad förståelse av Arts-based educational research, ABER. Haiku och berättelser används som redskap för att beskriva och undersöka lärande. Studien består av flera mindre studier och har sin utgångspunkt i avhandlingen ”Karneval i klassrum- kunskap på hjul. En studie av elevers möten med clown analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi”(Silfver 2011). Avhandlingen visade att arbetet i konstformen gör elevernas reflektion djup, personlig och väcker frågor om identitet samt innebär ett bidrag till utvecklandet av ett konstdidaktiskt språk. I en fortsatt studie samlades berättelser om vändpunkter i clownarbetet hos lärarstudenter. Resultatet redovisades i en kollektiv dikt och korta berättelser. Den följande studien hade som syfte att undersöka studenternas syn på betydelsen av arbetet med estetiska lärprocesser, samt att undersöka haikuformen som ett språk för lärande. Forskningsfrågor: 1. Vad i arbetet med estetiska lärprocesser lyfter studenterna fram som orsaker till förändring? 2. Vilken förändring i förståelsen av fenomenet estetiska lärprocesser kom till uttryck i studenternas haiku. Studien genomfördes via workshops med förkolärarstudenter, avslutades med haikuskrivande. Resultat visar att upplevelse av orsak till förändring var praktiska görande som ledde till reflektion. Görandet kopplades till gruppens gemensamma arbete involverande sinnen, känslor och kropp. Ett holistiskt lärande. Förändring i förståelse bestod av upplevelse av frihet, identitetsskapande, nya insikter om metoder, förståelse för sinnenas betydelse för lärande, gemenskapen i gruppen stärktes. En berättelse skapades utifrån metaforen ”Resan”.

Keywords
arts-based educational research, konstdidaktik, haiku, berättelser, lärande, narrativ metod
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-22994 (URN)
Conference
NÄD 2016, Nationell ämnesdidaktisk konferens - Ämnesdidaktiska broar, 19 -21 april 2016, Malmö, Sverige
Available from: 2016-12-08 Created: 2016-12-08 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Silfver, B. & Ahrenby, H. (2016). Haiku som en undersökande metod (1ed.). In: Elisabeth Björklund och Christina Gustafsson (Ed.), Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande (pp. 45-60). Lund
Open this publication in new window or tab >>Haiku som en undersökande metod
2016 (Swedish)In: Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande / [ed] Elisabeth Björklund och Christina Gustafsson, Lund, 2016, 1, p. 45-60Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2016 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-22855 (URN)978-91-44-10971-8 (ISBN)
Available from: 2016-11-28 Created: 2016-11-28 Last updated: 2022-09-21Bibliographically approved
Ahrenby, H. & Silfver, B. (2015). Aesthetic learning processes. In: 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood': Abstract Book. Paper presented at 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood', 7th-10th September 2015, Barcelona, Catalunya, Spain (pp. 271-271).
Open this publication in new window or tab >>Aesthetic learning processes
2015 (English)In: 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood': Abstract Book, 2015, p. 271-271Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The aim with our ongoing research is to find out what primary school teacher students (working with 6-8 year old pupils) thought of the meaning of aesthetics in teaching. What are the benefits of an aesthetic learning process? Previous research that we refer to is the dissertation of Tarja Häikö (2007). She investigates how aestethic learning processes are used in school and preschools. Boberg & Högberg (2015) have investigated how aestethic learning processes are used in schools and teacher education. Chemi (2012) has investigated the relationship between art, emotions and learning. Our framework is socio-cultural theory in accordance with Vygotsky (1995). The work of Gardner (2009), Hethland (2013) and Lindström (2010 & 2012) provides us with tools for analysis. The work has an hermeneutic phenomenologic research approach, using narratives (poetry as method). The participants were informed of the study and its aims. The confidentiality of the informants was secured. Consequences for informants were considered. A story can be a powerful way of reporting the results in research. How about using an even more condensed form, like a poem? We assume that the poetic language communicates with the reader in a more sensitive way than other research languages. Can the creation of the haiku in itself be a tool for discovery? We hope that the students will became aware of the usefulness and meaning of aesthetic learning. We also hope for increased use of aesthetic learning processes in schools. 

Keywords
aesthetic learning process, poetry as a method, socio-cultural theory, art-didactic work, teacher student
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-20746 (URN)
Conference
25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood', 7th-10th September 2015, Barcelona, Catalunya, Spain
Note

Ingick i symposiym F/24

Available from: 2015-12-01 Created: 2015-12-01 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Ahrenby, H. & Silfver, B. (2015). Estetiska lärprocesser: vad ger det studenterna?. In: : . Paper presented at Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning, 22-23 april 2015, Jönköping.
Open this publication in new window or tab >>Estetiska lärprocesser: vad ger det studenterna?
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-20747 (URN)
Conference
Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning, 22-23 april 2015, Jönköping
Available from: 2015-12-01 Created: 2015-12-01 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Silfver, B. (2014). En berättelse om karneval och plats (1ed.). In: Sten O Karlsson (Ed.), Visuella arenor och motsägelsefulla platser: Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring (pp. 141-157). Göteborg: Daidalos
Open this publication in new window or tab >>En berättelse om karneval och plats
2014 (Swedish)In: Visuella arenor och motsägelsefulla platser: Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring / [ed] Sten O Karlsson, Göteborg: Daidalos, 2014, 1, p. 141-157Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Daidalos, 2014 Edition: 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-18259 (URN)978-91-7173-433-4 (ISBN)
Available from: 2014-12-19 Created: 2014-12-03 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Silfver, B. (2013). Att forska på clown i klassrum (1ed.). In: Anna-Lena Östern, Geir Stavik-Karlsen, Elin Angelo (Ed.), Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling: (pp. 162-172). Oslo: Universitetsforlaget
Open this publication in new window or tab >>Att forska på clown i klassrum
2013 (Swedish)In: Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling / [ed] Anna-Lena Östern, Geir Stavik-Karlsen, Elin Angelo, Oslo: Universitetsforlaget , 2013, 1, p. 162-172Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Universitetsforlaget, 2013 Edition: 1
Keywords
Dramapedagogik, kunskap och kunstpedagogikk
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-15474 (URN)978-82-15-02167-6 (ISBN)
Available from: 2013-10-04 Created: 2013-10-04 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Silfver, B. (2013). Att lära med liv och lust. Dramaforum (1-2)
Open this publication in new window or tab >>Att lära med liv och lust
2013 (Swedish)In: Dramaforum, ISSN 1652-9286, no 1-2Article in journal (Other academic) Published
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-18616 (URN)
Available from: 2014-12-19 Created: 2014-12-19 Last updated: 2020-03-10Bibliographically approved
Silfver, B. (2012). Sagorna steg oss till mötes: Rapport från den sjunde nordiska kongressen Drama Boreale i rejkjavik 6 -10 augusti. Dramaforum (3-4), 24-25
Open this publication in new window or tab >>Sagorna steg oss till mötes: Rapport från den sjunde nordiska kongressen Drama Boreale i rejkjavik 6 -10 augusti
2012 (Swedish)In: Dramaforum, ISSN 1652-9286, no 3-4, p. 24-25Article in journal (Other academic) Published
National Category
Performing Arts Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-18614 (URN)
Available from: 2014-12-19 Created: 2014-12-19 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications