hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Lindgren Ödén, Birgit
Publications (9 of 9) Show all publications
Trygged, S., Lindgren Ödén, B. & Björkman, A. (2022). Body. Grade. Relation. Understanding children’s needs through interprofessional learning. Nordic Social Work Research, 12(1), 153-165
Open this publication in new window or tab >>Body. Grade. Relation. Understanding children’s needs through interprofessional learning
2022 (English)In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 12, no 1, p. 153-165Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of the study was to explore interprofessional learning among students from nursing, education, and social work programmes in Sweden. Four or five students from each programme participated in focus group interviews. Students were asked in homogenous and mixed groups to judge a fictitious case of a young schoolboy with multiple needs. Interviews were recorded, transcribed, and analysed with content analysis. We found that nursing students focused on nutrition and physi-cal well-being, education students on grades and course, and social work students on context, collaboration, and coordinating activities. Students in the mixed groups described the concept of interprofessional learning as opening their eyes to the need for later collaboration as professionals. To conclude, the study shows that students adopt a narrow professional way of thinking when socialized only within their own discipline as illu-strated by the theme: Body, Grade, Relation, with a risk of not taking full responsibility in a complex case such as a child in need. When exposed to other professions, students expand their perspectives and learn from each other to the benefit of their mutual clients.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2022
Keywords
Interprofessional learning, collaboration, nursing, education, social work
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Health-Promoting Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-33331 (URN)10.1080/2156857X.2020.1797857 (DOI)001026167300012 ()2-s2.0-85128398702 (Scopus ID)
Available from: 2020-08-17 Created: 2020-08-17 Last updated: 2023-09-08Bibliographically approved
Halvarsson, S. & Lindgren Ödén, B. (2021). Interkulturell samtid och framtid. In: Olov Dahlin, Sara Duppils, Jari Ristiniemi (Ed.), Människan i en existentiell kultur: En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle (pp. 113-129). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Interkulturell samtid och framtid
2021 (Swedish)In: Människan i en existentiell kultur: En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle / [ed] Olov Dahlin, Sara Duppils, Jari Ristiniemi, Gävle: Gävle University Press , 2021, p. 113-129Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här artikeln går under antologins tema, människan i samtiden. Den är ett samarbete mellan en tidigare student av Människa-kulturreligionsprogrammet och en lärare som till viss del undervisat i programmet. Artikelns syfte är att belysa betydelsen av Människakultur-religionsprogrammet för ett samhälle i förändring. Läsaren får följa den tidigare studenten Sofie och läraren Birgit. Artikeln tar avstamp i ett samtal mellan oss, Sofie och Birgit. Vi samtalar bland annat om interkulturell kompetens, etnocentrism och mångkultur. Begreppen diskuteras tvärvetenskapligt ur ett sociologiskt, pedagogiskt, beteendevetenskapligt och religionsvetenskapligt perspektiv. Sofie intervjuar också några tidigare programstudenter för att ta del av deras tankar kring programmet och framtiden.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2021
Series
Scientific studies of religion from the University of Gävle, ISSN 1652-7895 ; 11
National Category
Philosophy, Ethics and Religion Educational Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-34371 (URN)978-91-88145-56-7 (ISBN)978-91-88145-57-4 (ISBN)
Available from: 2020-11-24 Created: 2020-11-24 Last updated: 2021-03-10Bibliographically approved
Lindgren Ödén, B. (2018). Några 80-talisters inställning till arbete. In: Per Lindberg (Ed.), FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts. Paper presented at FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle (pp. 119). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Några 80-talisters inställning till arbete
2018 (Swedish)In: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 119-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund

I avhandlingen Från ung till vuxen i omställningens tid, undersöker jag sex åttiotalisters grundläggande värderingar under perioden 1999–2012 i ljuset av Ronald Ingleharts teori om den tysta revolutionen. Teorin grundas på ett antagande om en gradvis förändring av västvärldens värderingssystem i takt med generationsskiften. I de grundläggande värderingarna finns bl.a temat synen på arbetslivets villkor. I temat har jag undersökt respondenternas förutsättningar för ett inträde i arbetslivet med dess förändrade villkor. Den arbetsrättsliga förändringen i Sverige påverkar i hög grad mina respondenter och klyftan mellan de som har och de som inte har arbete och med allt som följer med en tryggad inkomst, vidgas. Den som har rätt utbildning vid rätt tillfälle kan få sin utkomst säkrad medan den som inte lyckats med detta kan hamna utanför. Konsekvenser som börjar synas är att lojaliteten mellan arbetstagare och arbetsgivare mattas av och en kultur av ömsesidig likgiltighet smyger sig sakta in i arbetslivet. Ungdomsstyrelsens undersökningar visar också att yngre i ökande grad har en instrumentell inställning till arbete.

Metod

Med återkommande intervjuer under åren 1999 - 2012 har jag undersökt om respondenternas inställning till arbetslivet förändrats över tid. För att kategorisera synen på arbete har jag utifrån Ingleharts kategorier materialism, -både och, och postmaterialism använt Goldthorpes m,fl klassificering instrumentell, byråkratisk och solidarisk inställ-ning och Theanderssons indelning instrumentell – icke instrumentell inställning.

Resultat

Respondenternas inställning till arbete är i stort sett oförändrad mellan åren 1999 - 2012. Två av dem (man och kvinna) är materialister och är etablerade på arbetsmarknaden som löntagare/arbetstagare. De har goda inkomster jämfört med övriga arbetstagare i samma åldersgrupp och kön. En annan respondent (kvinna) som också enligt teorin är materialist har svårt att finna vägar in i yrkeslivet och flyttas runt i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hon kan, enligt utvecklingsekonomen Guy Standings definition, tillhöra den växande skaran av yngre groaners, dvs den grupp inom det så kallade prekariatet som inte lyckas att, i konkurrens med andra ta sig in på arbetsmarknaden. En annan respondent (kvinna) som inte kan kategoriseras som endera materialist/postmaterialist (både och) varvar anställning, studier, entreprenörskap och mammaledighet. En respondent (kvinna) är postmaterialist och gör medvetna val i riktning mot livskvalitet och självförverk-ligande, hon väljer bort arbeten som inte ger arbetstillfredsställelse. Den sista respon-denten (man) är också postmaterialist och har inte arbetslinjen som norm. Via ett antal olika praktikplatser har det egna politiska intresset utmynnat i möjlighet att påverka var han hamnar.

Inglehart beskriver värderingsförändringar utgående från ett samhälles ekonomiska utveckling och sociala och kulturella system. Från 1990-talet sker en förändring i Sverige då ökande ekonomiska klyftor börjar uppmärksammas. Den svenska välfärden börjar krackelera och skapar olika villkor för individer. Hur denna förändring kommer att påverka olika individers möjligheter för etablering i arbetslivet är ett uppslag för vidare forskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2018
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28856 (URN)
Conference
FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle
Note

Rundabordssamtal

Available from: 2018-12-17 Created: 2018-12-17 Last updated: 2021-03-30Bibliographically approved
Lindgren Ödén, B. (2017). Urholkar nyttighetsmasken den högre utbildningen? (1ed.). In: Ulrika Serrander & Peder Thalén (Ed.), Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag (pp. 256-276). Halmstad: Molin & Sorgenfrei
Open this publication in new window or tab >>Urholkar nyttighetsmasken den högre utbildningen?
2017 (Swedish)In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 256-276Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017 Edition: 1
National Category
Philosophy, Ethics and Religion
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25960 (URN)978-91-87515-99-6 (ISBN)
Available from: 2018-01-08 Created: 2018-01-08 Last updated: 2021-03-30Bibliographically approved
Lindgren Ödén, B. (2015). Från ung till vuxen i omställningens tid: en longitudinell studie av värderingar med utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen. (Doctoral dissertation). Åbo: Åbo Akademis Förlag
Open this publication in new window or tab >>Från ung till vuxen i omställningens tid: en longitudinell studie av värderingar med utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen
2015 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Åbo: Åbo Akademis Förlag, 2015. p. 247
National Category
Philosophy, Ethics and Religion
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-20168 (URN)978-951-765-796-9 (ISBN)978-951-765-797-6 (ISBN)
Public defence
2015-09-11, Auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo, Finland, 12:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2015-08-27 Created: 2015-08-27 Last updated: 2018-06-21Bibliographically approved
Lindgren Ödén, B. (2011). A young person in the periphery travels the world through higher education (500ed.). In: Jari Ristiniemi och Olof Sundqvist (Ed.), The New Student: as a Didactic Challenge (pp. 156-173). Uppsala: Swedish Science Press
Open this publication in new window or tab >>A young person in the periphery travels the world through higher education
2011 (English)In: The New Student: as a Didactic Challenge / [ed] Jari Ristiniemi och Olof Sundqvist, Uppsala: Swedish Science Press , 2011, 500, p. 156-173Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Swedish Science Press, 2011 Edition: 500
Series
Religionsvetenskapliga studier från Gävle, ISSN 1652-7895 ; 6
Keywords
postmaterialism, younger generations, Grand Tour, education, mobile students, The University of Gävle
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-10102 (URN)978-91-975446-4-1 (ISBN)
Projects
Den nya studenten som didaktisk utmaning
Available from: 2011-09-13 Created: 2011-09-13 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Lindgren Ödén, B. & Thalén, P. (Eds.). (2006). Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring (1ed.). Uppsala: Swedish Science Press
Open this publication in new window or tab >>Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring
2006 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Swedish Science Press, 2006. p. 126 Edition: 1
Series
Scientific studies of religion from the University of Gävle, ISSN 1652-7895 ; 2
Keywords
religionsdidaktik, didaktik, värderingsförändringar
National Category
Religious Studies Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-5661 (URN)91-975446-1-2 (ISBN)
Available from: 2009-10-15 Created: 2009-10-15 Last updated: 2022-09-16Bibliographically approved
Lindgren Ödén, B. (2006). Ämnesutveckling genom samverkan?. In: Birgit Lindgren Ödén och Peder Thalén (Ed.), Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring (pp. 117-124). Uppsala: Swedish Science Press
Open this publication in new window or tab >>Ämnesutveckling genom samverkan?
2006 (Swedish)In: Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring / [ed] Birgit Lindgren Ödén och Peder Thalén, Uppsala: Swedish Science Press , 2006, p. 117-124Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Swedish Science Press, 2006
Keywords
Samverkan, ämnesutveckling
National Category
Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-2137 (URN)91-975446-1-2 (ISBN)
Available from: 2008-06-23 Created: 2008-06-23 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Lindgren Ödén, B. (2005). Unga människors syn på tro och livsåskådning. In: David Westerlund (Ed.), Religionsmöten och religiös mångfald: Religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle (pp. 34-41). Uppsala: Swedish Science Press
Open this publication in new window or tab >>Unga människors syn på tro och livsåskådning
2005 (Swedish)In: Religionsmöten och religiös mångfald: Religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle / [ed] David Westerlund, Uppsala: Swedish Science Press , 2005, p. 34-41Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Swedish Science Press, 2005
Series
Religionsvetenskapliga studier från Gävle, ISSN 1652-7895 ; 1
Keywords
religionsdidaktik, värderingsförändringar
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-2135 (URN)91-975446-0-4 (ISBN)
Available from: 2008-06-23 Created: 2008-06-23 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications