hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Prytz, Kjell
Publications (10 of 20) Show all publications
Prytz, K. (2015). Electrodynamics: the field-free approach: Electrostatics, magnetism, induction, relativity and field theory (1ed.). Cham (SZ): Springer
Open this publication in new window or tab >>Electrodynamics: the field-free approach: Electrostatics, magnetism, induction, relativity and field theory
2015 (English)Book (Refereed)
Abstract [en]

This book is intended as an undergraduate textbook in electrodynamics at basic or advanced level. The objective is to attain a general understanding of the electrodynamic theory and its basic experiments and phenomena in order to form a foundation for further studies in the engineering sciences as well as in modern quantum physics.

The outline of the book is obtained from the following principles:

•         Base the theory on the concept of force and mutual interaction

•         Connect the theory to experiments and observations accessible to the student

•         Treat the electric, magnetic and inductive phenomena cohesively with respect to force, energy, dipoles and material

•         Present electrodynamics using the same principles as in the preceding mechanics course

•         Aim at explaining that theory of relativity is based on the magnetic effect

•         Introduce field theory after the basic phenomena have been explored in terms of force

Although electrodynamics is described in this book from its 1st principles, prior knowledge of about one semester of university studies in mathematics and physics is required, including vector algebra, integral and differential calculus as well as a course in mechanics, treating Newton’s laws and the energy principle.

The target groups are physics and engineering students, as well as professionals in the field, such as high school teachers and employees in the telecom industry. Chemistry and computer science students may also benefit from the book.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham (SZ): Springer, 2015. p. 361 Edition: 1
Series
Undergraduate lecture notes in physics, ISSN 2192-4791
Keywords
electrodynamics, magnetism, induction, relativity, field theory, electrostatics
National Category
Physical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-19204 (URN)0.1007/978-3-319-13171-9 (DOI)978-3-319-13171-9 (ISBN)
Available from: 2015-04-15 Created: 2015-04-15 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Prytz, K. (2015). Sources of inertia in an expanding universe. OPEN PHYSICS, 13(1), 130-134
Open this publication in new window or tab >>Sources of inertia in an expanding universe
2015 (English)In: OPEN PHYSICS, ISSN 2391-5471, Vol. 13, no 1, p. 130-134Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In a cosmological perspective, gravitational induction is explored as a source to mechanical inertia in line with Mach's principle. Within the standard model of cosmos, considering the expansion of the universe and the necessity of retarded interactions, it is found that the assumed dynamics may account for a significant part of an object's inertia.

Keywords
inertia, gravitational induction, Mach's principle, cosmology, general relativity
National Category
Physical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-19074 (URN)10.1515/phys-2015-0016 (DOI)000349285100016 ()2-s2.0-84923649995 (Scopus ID)
Available from: 2015-03-06 Created: 2015-03-06 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Glazunov, A. A., Prasad, S., Händel, P., Bolin, T. & Prytz, K. (2014). Impact of Scattering Within a Multipath Simulator Antenna Array on the Ricean Fading Distribution Parameters in OTA Testing. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 62(6), 3257-3269
Open this publication in new window or tab >>Impact of Scattering Within a Multipath Simulator Antenna Array on the Ricean Fading Distribution Parameters in OTA Testing
Show others...
2014 (English)In: IEEE Transactions on Antennas and Propagation, ISSN 0018-926X, E-ISSN 1558-2221, Vol. 62, no 6, p. 3257-3269Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this paper, we investigate the unwanted scattering that exists within the multipath simulator (MPS) array antennas employed in over the air (OTA) testing of mobile terminals. The impact of scattering is evaluated in terms of the measurement uncertainty of the average received power and the Ricean K-factor. The maximum ratio combining diversity is investigated for a generic device under test comprising two half-wavelength dipole antennas. We provide closed-form expressions for the uncertainties of the average received power and the Ricean K-factor for a uniform circular array of MPS antennas and a 2-D uniformly distributed angle-of-arrival spectrum. We also derive the maximum number of MPS antennas and the minimum ring radius of the MPS system as a function of the separation between the most distant antenna elements if the device under test employs a uniform linear array. As a result, we provide design guidelines for MPS array in terms of the number antennas, the radius of the MPS array and the wavelength of the carrier frequency.

Keywords
Maximum ratio combining diversity, measurement accuracy, multipath simulator (MPS), Ricean K-factor, scattering
National Category
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-17650 (URN)10.1109/TAP.2014.2310191 (DOI)000337122100038 ()2-s2.0-84902000460 (Scopus ID)
Funder
EU, European Research Council, 228044
Available from: 2014-12-09 Created: 2014-10-08 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Prytz, K. (2013). Elektrodynamik i nytt ljus: elektrostatik, magnetism, induktion och relativitetsteori (1ed.). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Elektrodynamik i nytt ljus: elektrostatik, magnetism, induktion och relativitetsteori
2013 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Det är kanske inte helt enkelt att ge en allmänt accepterad definition av ämnet fysik. Både uppslagsböcker och fysiker ger skiftande svar på frågan. Min egen uppfattning är att fysik handlar om och utgår ifrån begreppet kra  vilket tillsammans med begreppet energi bildar dess kärna. Särskilt vill jag framhålla den definition som anges av Bonniers svenska ordbok: Fysik är "vetenskapen om naturkrafterna och energin i dess olika former". Min strävan är att låta denna definition löpa som en röd tråd i undervisningen och i denna bok.

Innehåll

Vi lägger därför största vikt på kraftbegreppet och dess konsekvens: växelverkningen. I första kapitlet (kapitel 2) fokuserar vi på de olika slag av kraftverkan som förekommer mellan elektriska laddningar vilka direkt kan relateras till deras rörelse, dvs. laddningar i vila, i likformig rörelse och i acceleration. Dessa krafter benämns elektrisk, magnetisk respektive induktiv. Vi behandlar alltså dessa växelverkningar sammanhållet och formulerar de kraftformler som beskriver observationer och mätningar.

De följande kapitlen är mer eller mindre raka tillämpningar av kraftformlerna. Begreppet energi, som införs i kapitel 3, utgår ifrån och är en direkt konsekvens av kraft via begreppet arbete. Vi visar hur denna princip tillämpas för både elektrisk och magnetisk energi. Kapitel 4 behandlar makroskopiska system vars egenskaper erhålls via en summering av ömsesidiga växelverkningar mellan infinitesimala element. I tillämpningar är systemen ofta homogena och beräkningarna kan då förenklas med hjälp av de geometriska kvantiteterna kapacitans och induktans. I kapitel 5 och 6 diskuteras ledaren och elektriska kretsar vilket utgör den experimentella miljö ur vilken elektrodynamiken har utvecklats och tekniska tillämpningar har sitt ursprung. Vi behandlar först den mikroskopiska beskrivningen av elektrisk ledning, resistansens ursprung och dess relation till värmeutveckling. Vidare diskuteras resonanskretsen och de övriga två kretskomponenterna: kapacitans och induktans.

I kapitel 7 introduceras den elektriska och magnetiska dipolen, väsentliga begrepp eftersom naturen vanligen är konstruerad eller kan åtminstone approximeras till att bestå av dylika objekt. Centralt är då uttrycken för elektrisk och magnetisk dipol-dipolväxelverkan. Dessa är fundamentala för naturens dynamik. I kapitel 8 studerar vi hur olika elektriskt och magnetiskt neutrala material responderar på elektrisk och magnetisk påverkan och utgår då ifrån att materialet är uppbyggt av dipoler. Den matematiskt strikta behandlingen av dipol-, eller generellt multipol-, växelverkan presenteras i tillhörande appendix A och B.

I kapitel 9 visar vi konceptuellt hur den magnetiska och induktiva dynamiken följer som rörelsekonsekvenser av den elektriska under antagandet att växelverkningar tar tid, de förmedlas med ljusets fart. Alternativt kan man utifrån kännedom om elektrisk och magnetisk kraft härleda ljusets fart. Vi kommer i ett specialfall kunna härleda såväl den magnetiska kraften som Faraday- Henrys induktionslag. Vidare visas hur elektrodynamiken är relaterad till relativitetsteorin. Faktum är att magnetism är den rörelsekonsekvens på vilken den speciella relativitetsteorin baseras. Eftersom vi utgår ifrån begreppet kraft är materialet unikt för denna bok.

I kapitel 9 introduceras också Lorentz-tranformationer i form av en handledning för att självständigt kunna utveckla denna den formella basen för speciell relativitetsteori. Förkunskaper till kapitel 9 är endast kapitel 1-3 varför dessa fyra kapitel kan utgöra en kortkurs inom basal elektrodynamik och dess relation till relativitetsteori. I kapitel 10, slutligen, introduceras fältteorin för elektrodynamiken vilket leder oss till Maxwells ekvationer, grunden för den elektrobaserade ingenjörsvetenskapen. Fälten är förvisso redan definierade genom kraftformlerna, men uttrycks i Maxwells ekvationer som sin divergens och rotation. Vi motiverar detta genom att visa att fältens randvillkor är på så sätt givna.

Ett viktigt särdrag hos denna bok är sålunda att fältteorin introduceras det att de fysiska fenomen som utgör elektrodynamiken beskrivits, tolkats och behandlats i termer av de grundläggande krafterna.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2013. p. 433 Edition: 1
Keywords
elektrisk, magnetism, elektrostatik, induktion, relativitetsteori, fältteori, multipoler, problemlösning, ampere, weber, einstein, material, tidsdilatation
National Category
Physical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-14016 (URN)978-91-44-08699-6 (ISBN)
Available from: 2013-03-28 Created: 2013-03-28 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Prytz, K. (2012). On the origin of electromagnetic induction. Galilean Electrodynamics, 23(5), 99
Open this publication in new window or tab >>On the origin of electromagnetic induction
2012 (English)In: Galilean Electrodynamics, ISSN 1047-4811, Vol. 23, no 5, p. 99-Article in journal (Refereed) Published
National Category
Physical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-7496 (URN)
Available from: 2010-09-07 Created: 2010-09-07 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Prytz, K. (2007). Modelling the electrolocation of the weak electric fish. In: Modeling in physics and physics education: proceedings GIREP conference 2006, August 20-25, Amsterdam, Netherlands (pp. 591-594).
Open this publication in new window or tab >>Modelling the electrolocation of the weak electric fish
2007 (English)In: Modeling in physics and physics education: proceedings GIREP conference 2006, August 20-25, Amsterdam, Netherlands, 2007, p. 591-594Conference paper, Published paper (Refereed)
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-1487 (URN)
Available from: 2008-03-17 Created: 2008-03-17 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Prytz, K. (2007). The force between electric charges: a new approach to relativity theory. Galilean Electrodynamics, 18(S1), 11-13
Open this publication in new window or tab >>The force between electric charges: a new approach to relativity theory
2007 (English)In: Galilean Electrodynamics, ISSN 1047-4811, Vol. 18, no S1, p. 11-13Article in journal (Refereed) Published
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-7497 (URN)
Available from: 2010-09-07 Created: 2010-09-07 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Prytz, K. (2007). The problem of equivalence between inertial and gravitational mass. In: GIREP 2007. Paper presented at GIREP 2007, Opatija, Croatia.
Open this publication in new window or tab >>The problem of equivalence between inertial and gravitational mass
2007 (English)In: GIREP 2007, 2007Conference paper, Published paper (Refereed)
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-7498 (URN)
Conference
GIREP 2007, Opatija, Croatia
Available from: 2010-09-07 Created: 2010-09-07 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Prytz, K. (2006). The force between electric charges and a new approach to the theory of relativity.. In: 3rd international GIREP, Ljubljana. Paper presented at 3rd International GIREP Seminar, 5-9 September 2005, Ljubljana, Slovenia.
Open this publication in new window or tab >>The force between electric charges and a new approach to the theory of relativity.
2006 (English)In: 3rd international GIREP, Ljubljana, 2006Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The well-known fact that magnetism is a relativistic effect is emphasized much too weakly in contemporary physics education and literature. By relativistic effect we mean motional consequence, i.e. the fact that a phenomenon appearance depends on the relative motion between observer and event. The magnetic force is a motional consequence of the electric force and can be derived from electrostatics by using relativistic transformation rules. In this way the two forces are unified into one basic dynamics, the electrodynamics.

In this paper we consider the reverse procedure, i.e. we derive some relativistic results from magnetism. We will base our discussion on the simplest possible phenomena: the pairwise interaction between two electric charges in rest and in uniform motion. By utilizing the classical electric and magnetic force laws, we will in particular derive time dilation. The main pedagogical advantage with our approach is that everything is based on simple observations which everyone can experience. The notion that relativistic effects are some kind of exotic phenomena with no importance for our daily life is a severe myth which we revise.

Starting with a conceptual discussion aiming at reaching qualitative conclusions, the ideas are then quantified by deriving time dilation and finally an overview of the literature is given.

Since our aim is to deal with concrete observable facts only, our consideration is free from force fields and accordingly the concept of light.

Keywords
Special relativity, magnetic force, relative motion, time dilation
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-1486 (URN)
Conference
3rd International GIREP Seminar, 5-9 September 2005, Ljubljana, Slovenia
Available from: 2008-05-20 Created: 2008-05-20 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Prytz, K. (2004). Electrolocation of the Weak Electric Fish. Gävle: Högskolan i Gävle
Open this publication in new window or tab >>Electrolocation of the Weak Electric Fish
2004 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Högskolan i Gävle, 2004. p. 6
Series
RD-report, ISSN 1403-8749 ; 24
National Category
Neurosciences Condensed Matter Physics
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-2322 (URN)
Available from: 2007-01-12 Created: 2007-01-12 Last updated: 2019-11-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications