hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Vilhelmson, Pär
Publications (10 of 13) Show all publications
Ahmadi, E., Vilhelmson, P., Macassa, G. & Larsson, J. (2016). FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland): ett longitudinellt projekt om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett hållbart arbetsliv?. In: Inkluderande och hållbart arbetsliv: Book of abstracts - FALF 2016. Paper presented at FALF-Konferens 2016 "Inkluderande och hållbart arbetsliv", Östersund, 13-15 juni 2016 (pp. 48-48). Östersund: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland): ett longitudinellt projekt om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett hållbart arbetsliv?
2016 (Swedish)In: Inkluderande och hållbart arbetsliv: Book of abstracts - FALF 2016, Östersund: Mittuniversitetet , 2016, p. 48-48Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Projektbeskrivning: FRAMFÖR har under 15 år bedrivits i Gästrikland i samarbete mellan utbildning och forskning vid Högskolan i Gävle, företagsutvecklare vid kommuner, företag och näringslivsorganisationer. Varje år delas utmärkelsen FRAMFÖR ut till 50 företag. Ambitionen är att uppmuntra framgångsrika företagare och visa upp intressanta exempel på hur framgång kan skapas. Processen startar med att 120 företag (>4 anställda) nomineras utifrån finansiella kriterier (ex. omsättningstillväxt, vinstmarginal). Sedan genomför studenter vid Ekonomprogrammet intervjuer med cheferna för dessa företag. Intervjuerna sker utifrån ett standardiserat frågeformulär kring arbetsmiljö, ledarskap, organisering och effektivitet. Avslutningsvis väljer en jury ut de 50 mest framgångsrika företagen utifrån såväl finansiella kriterier som studenternas intervjuresultat. Projektets trippel helixuppbyggnad (Utbildning, Forskning och, Företag) skapar nyttor för olika intressenter.

Utbildningsnyttor: Studenterna får möjlighet till interaktion med företagare i sin direkta närhet. Aktiviteterna underlättar att uppfylla utbildningsmål där flera mål kan uppfyllas med samma aktiviteter. Förståelse för näringslivets förutsättningar samt kunskaper om ett vetenskapligt angreppssätt ökar.

Forskningsnyttor: Stärker pågående forskning om hälsofrämjande och effektivt ledarskap inom arbetshälsovetenskap samt företagsutveckling inom företagsekonomi. Det stora urvalet av företag ger en bra bild av företagen i regionen och en möjlighet att följa dem över tid. Ambitionen är att få mer kunskap om hållbara och effektiva företag. Fördjupade studier av utmärkelseföretag möjliggörs och ett doktorandprojekt med inriktning på ledarskapsbeteenden, organisationsfaktorer, tidsanvändning samt chefers/medarbetares arbetsmiljö/hälsa i utmärkelseföretag är uppstartat.

Företagsnyttor: Företagare får möta studenter och förstå hur de tänker. Ställda frågor, t.ex. rörande arbetsmiljö och ledarskap, kan starta reflektionsprocesser som bidrar till fortsatt utveckling. FRAMFÖR-utmärkelsen delas ut vid en högtidlig tillställning där företagarna kan bygga nätverk. Flera företagare lyfter fram det positiva symbolvärdet av att få utmärkelsen.

Projektets framtid: Målet är att fortsätta ytterligare 15 år och fortsätta utveckla nyttorna för samtliga intressenter. Ett prioriterat område är återkoppling till företag i någon form samt ökad samverkan mellan studenter och företagare.

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Mittuniversitetet, 2016
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-23073 (URN)
Conference
FALF-Konferens 2016 "Inkluderande och hållbart arbetsliv", Östersund, 13-15 juni 2016
Available from: 2016-12-15 Created: 2016-12-15 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (Eds.). (2012). Inner Mindscape and Outer Landscape: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum. Gävle/Söderhamn: ECECC
Open this publication in new window or tab >>Inner Mindscape and Outer Landscape: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum
2012 (English)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle/Söderhamn: ECECC, 2012. p. 130
Keywords
Learning, creativity, enterprising, entrepreneurial, curriculum
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-12602 (URN)978-91-980506-0-8 (ISBN)
Projects
Comenius LLP: 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP
Available from: 2012-10-25 Created: 2012-08-15 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (Eds.). (2012). Inre och Yttre Landskap: Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet. Gävle: ECECC
Open this publication in new window or tab >>Inre och Yttre Landskap: Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet
2012 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: ECECC, 2012. p. 130
Keywords
learning, school, curriculum, creativity, enterprising, entrepreneurial, lärande, skola, läroplan, kreativitet, företagsamhet, entreprenörskap
National Category
Social Sciences Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-12574 (URN)978-91-980506-1-5 (ISBN)
Projects
ECECC: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum (Projectnummer: 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP)
Funder
EU, FP7, Seventh Framework Programme, 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP
Available from: 2012-08-14 Created: 2012-08-13 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Vilhelmson, P. & Källquist, T. (2012). Kamratgranskning: en väg till fördjupade lärprocesser?. In: Göran Fransson & Helena Hammarström (Ed.), I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar (pp. 161-180). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Kamratgranskning: en väg till fördjupade lärprocesser?
2012 (Swedish)In: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson & Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 161-180Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2012
Series
Lärarutbildningens skriftserie, ISSN 1652-0955 ; 6
National Category
Educational Sciences Pedagogy Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-12579 (URN)978-91-974893-5-5 (ISBN)
Available from: 2012-08-14 Created: 2012-08-14 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (Eds.). (2012). Krajina cnitrní mysli a okolního sveta: Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky. Söderhamn/Dobrá Voda, Tjeckien: ECECC/EU
Open this publication in new window or tab >>Krajina cnitrní mysli a okolního sveta: Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky
2012 (Czech)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [cs]

Úvod Knížka, kterou držíte v rukou, je výsledkem projektu ECECC –

 

Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum (Začleňování kultury podnikavosti a kreativity do učebních osnov).

 

Nejde o příručku ve vlastním smyslu slova. Chtěli bychom, aby byla informativní a praktická a aby vedla k pochopení toho, jak lze tvořivost a podnikání zasadit do učebních osnov a do regionálního rozvoje, jakož i do mnoha forem vzdělávací a vývojové praxe z pohledu kultury.

Jaké jsou rámce projektu a jak jsme shromáždili naše příklady? Projekt se zaměřuje na učení prostřednictvím sdílení postupů z praxe a tím na určení a prosazení myšlenky a kultury inovace, kreativity, podnikání a podnikavosti v učebních osnovách v Evropě. V průběhu projektu měli učitelé díky sdílení příkladů zajímavých postupů z praxe příležitost rozvinout své pedagogické dovednosti a didaktické kvality a přemýšlet o nich.Měli také možnost prohloubit své chápání kultury a prostředí učení, na jejichž vytváření se podílejí a které jsou součástí vyššího společenského a vzdělávacího kontextu, jenž tuto kulturu a prostředí také ovlivňuje. Učení v těchto případech z větší části neprobíhá v izolovaných třídách. Třída se rozšiřuje do vnějšího okolí, města a světa. Má různé formy, využívá bezpočtu materiálů, výrazů a procesů. Internet se stává naprostou paralelou virtuálního vesmíru, který zahrnuje.

Má ještě jiné aktéry než pouze učitele, žáky a zaměstnance. Formální a neformální vzdělávací prostředí učení se scházejí a mění. Ve většině případů se jeho aktéři vzájemně ovlivňují a jsou ve vzájemném vztahu, chápou sami sebe v druhém a druhého v sobě samých jako tvůrčího účastníka světového života. Transparentnost kultury a prostředí učení se posiluje a prohlubuje. Každý se stává žákem a učitelem ve snaze učinit učení vědomým a určitým a jednat v rámci schopnosti tvořit, učit se a realizovat se. Tímto jsme se dostali k zásadnímu povědomí o pevně zakotvené a rozvrstvené, jakož i o organické a vlastní povaze učení a vzdělávání. Statický typ třídy se stává neurčitým. Tím se odhaluje skutečnost, že učení probíhá v organizačních, jakož i kulturních, konkrétních a abstraktních úrovních či vrstvách, jež se navzájem prolínají. Vrstevnatá a holistická komplexnost hýbe předscénou s klasicky oddělenými částmi, kterými jsou obsah, cíl, metoda, učitel a student, jako svými interdynamickými silami. Stejně činí nadšený, zvědavý a podnikavý „homo ludens“

1 a lidský prvek ve hře kultury.

Place, publisher, year, edition, pages
Söderhamn/Dobrá Voda, Tjeckien: ECECC/EU, 2012. p. 122
Keywords
Kreativitet, innovation, läroplan
National Category
Social Sciences Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-14261 (URN)978-91-980506-2-2 (ISBN)
Projects
ECECC: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum
Funder
EU, FP7, Seventh Framework Programme, 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP
Note

DĚKUJEME PŘEDSTAVITELŮM ZÚČASTNĚNÝCH ORGANIZACÍ:

Portsmouth, Anglie: Natalie Long

Fondazione Luigi Clerici, Milán: Lucia Coletti a Monica Guerra

Cremona: Lina Stefinini a Nicoletta Ferri

ProEduca, Česká republika: Lucie Brzáková

Univerzita v Gävle: Kerstin Bragby, Bengt Söderhäll a Pär Vilhelmsson

Söderhamn: Bibbi Lodmark, Lotta Svensson a Peter Holmström

Informace o projektu

PROJECT ACRONYM: ECECC

PROJECT TITLE: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum

ČÍSLO PROJEKTU: 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP

SUB-PROGRAMME OR KA: School education

PROJECT WEBSITE: www.ececcc.eu

BENEFICIARY ORGANISATION: Municipality of Söderhamn (Švédsko)

PROJECT COORDINATOR: Sven-Olof Larsson

PROJECT COORDINATOR ORGANISATION: Municipality of Söderhamn

PROJECT COORDINATOR TELEPHONE NUMBER: +46(0)702823841

PROJECT COORDINATOR EMAIL ADDRESS: sven-olof.larsson@soderhamn.se

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.

Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora. Komise nenese žádnou odpovědnost

za jakékoliv použití informací obsažených v této publikaci.

RESPONSIBLE PUBLISHER: For the content is respectively authors responsible

COPYRIGHT: Editors and authors

LAYOUT: Marianne Carlsson, Università di Gävle

TISK: Tiskárna Jihočeský inzert expres s.r.o., Na Barborce 1405/2,

373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

NÁKLAD: 500 ex

ISBN 978-91-980506-2-2

Available from: 2013-05-14 Created: 2013-05-14 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (Eds.). (2012). Panorama mentale interno e panorama esterno: Radicare una Cultura de Intraprendenza e Creatività nel piano formativo. Gävle: ECECC
Open this publication in new window or tab >>Panorama mentale interno e panorama esterno: Radicare una Cultura de Intraprendenza e Creatività nel piano formativo
2012 (Italian)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: ECECC, 2012. p. 128
Keywords
learning, school, curriculum, creativity, enterprising, entrepreneurial
National Category
Social Sciences Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-13840 (URN)978-91-980506-2-2 (ISBN)
Projects
ECECC: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum
Funder
EU, FP7, Seventh Framework Programme, 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP
Available from: 2013-02-15 Created: 2013-02-15 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Vilhelmson, P. & Söderhäll, B. (2009). Att arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning. In: HSS09 Högskolor och samhälle i samverkan. Paper presented at HSS09 Högskolor och samhälle i samverkan 1-3 juni 2009, Luleå (pp. 39). Söderhamn: CFL-Söderhamn
Open this publication in new window or tab >>Att arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning
2009 (Swedish)In: HSS09 Högskolor och samhälle i samverkan, Söderhamn: CFL-Söderhamn , 2009, p. 39-Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Söderhamn: CFL-Söderhamn, 2009
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-13278 (URN)
Conference
HSS09 Högskolor och samhälle i samverkan 1-3 juni 2009, Luleå
Available from: 2012-10-25 Created: 2012-10-24 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Vilhelmson, P. & Källquist, T. (2009). Ledarskap i skolan: verksamhetschefer i Gävleborg samtalar kring ledarskapsfrågor. Gävle: Högskolan i Gävle
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap i skolan: verksamhetschefer i Gävleborg samtalar kring ledarskapsfrågor
2009 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Högskolan i Gävle, 2009. p. 15
Keywords
ledarskap, verksamhetsstyrning, pedagogik
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-13279 (URN)
Available from: 2012-10-25 Created: 2012-10-24 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Brunåker, S. & Vilhelmson, P. (2006). Tre perspektiv på delaktighet i förändring. Nordiske organisasjonsstudier, 8(4), 91-112
Open this publication in new window or tab >>Tre perspektiv på delaktighet i förändring
2006 (Swedish)In: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 8, no 4, p. 91-112Article in journal (Refereed) Published
Keywords
delaktighet, entreprenörskap, faktor analys
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-2473 (URN)
Available from: 2007-01-19 Created: 2007-01-19 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Vilhelmson, P. & Söderhäll, B. (2005). The Independent School of Sventon: A Part of Public Sphere Rethought and Remade by Entrepreneurs. A New Framework for the Organization and Operation of Schools and a Strategic Use of School Actants and Professional Knowledge. In: Svante Brunåker (Ed.), Trading Wor(l)ds: rapport från RENT en forskningskonferens (pp. 47-59). Gävle: Högskolan i Gävle
Open this publication in new window or tab >>The Independent School of Sventon: A Part of Public Sphere Rethought and Remade by Entrepreneurs. A New Framework for the Organization and Operation of Schools and a Strategic Use of School Actants and Professional Knowledge
2005 (English)In: Trading Wor(l)ds: rapport från RENT en forskningskonferens / [ed] Svante Brunåker, Gävle: Högskolan i Gävle , 2005, p. 47-59Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Högskolan i Gävle, 2005
Series
Working paper, ISSN 1403-8757 ; 31
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-2443 (URN)
Available from: 2007-04-25 Created: 2007-04-25 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications