hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Andersson, Katharina
Publications (3 of 3) Show all publications
Andersson, K. (2017). Nya inlärares skrivande (1ed.). In: Ulrika Serrander & Peder Thalén (Ed.), Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag (pp. 277-293). Halmstad: Molin & Sorgenfrei
Open this publication in new window or tab >>Nya inlärares skrivande
2017 (Swedish)In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 277-293Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017 Edition: 1
National Category
Pedagogy Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25961 (URN)978-91-87515-99-6 (ISBN)
Available from: 2018-01-08 Created: 2018-01-08 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Andersson, K. (2016). Att skriva tillsammans (1ed.). In: Elisabeth Björklund och Christina Gustafsson (Ed.), Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande (pp. 123-146). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Att skriva tillsammans
2016 (Swedish)In: Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande / [ed] Elisabeth Björklund och Christina Gustafsson, Lund: Studentlitteratur, 2016, 1, p. 123-146Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2016 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-22859 (URN)978-91-44-10971-8 (ISBN)
Available from: 2016-11-28 Created: 2016-11-28 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Andersson, K. (2014). Pojkar kan visst skriva!: skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige. (Doctoral dissertation). Åbo: Åbo Akademis Förlag
Open this publication in new window or tab >>Pojkar kan visst skriva!: skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige
2014 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

10-year old boys are writing texts in a National Test in the spring of 2009. The aim of this study is to increase knowledge in and understanding of boys’ writing skills through description, analysis and interpretation of the texts produced by the boys in the National Test in Swedish for junior level year three, taken in Sweden in 2009. The material consists of texts produced by boys and is focused on their ability to write. Through avoiding relating to texts produced by girls, it is possible to search, review, interpret and observe without simultaneously comparing the two genders. The aim of the test is to measure writing proficiency from a normative perspective, while I am investigating content, reception, awareness, and other aspects relevant when producing text. Genres are described through the instruction given in the test, which defines the work that takes place in the classroom and thereby my approach to the analysis. The latter is focused on finding patterns in the competence of the students rather than looking for flaws and limitations. When competence is searched for beyond the relationship to syllabi or the demands of the test in itself, the boys’ texts from the test provide a general foundation for investigating writing proficiency. Person, place and social group have been removed from the texts thereby avoiding aspects of social positioning. The texts are seen from the perspective of 10-year old boys who write texts in a National Test. The theoretical basis as provided by Ivaničs (2004; 2012) offers models for theory on writing. A socio-cultural viewpoint (Smidt, 2009; Säljö, 2000) including literacy and a holistic view on writing is found throughout. By the use of abdicative logic (see 4.4) material and theory work in mutual cooperation. The primary method hermeneutics (Gadamer 1997) and analytical closereading (Gustavsson, 1999) are used dependent on the requirements of the texts. The thesis builds its foundation through the analysis from theoretically diverse areas of science. Central to the thesis is the result that boys who write texts in the National Test, are able to write in two separate genres without conversion or the creating hybrids between the two. Furthermore, the boys inhibit extensive knowledge about other types of texts, gained from TV, film, computers, books, games, and magazines even in such a culturally bound context as a test. Texts the boy has knowledge of through other situations can implicitly be inserted in his own text, or be explicitly written with a name of the main character, title, as well as other signifiers. These texts are written to express and describe what is required in the topic heading of the test. In addition other visible results of the boys’ ability to write well occur though the multitude of methods for analysis throughout the thesis which both search, and find writing competence in the texts written by the boys.

Abstract [sv]

Tioåriga pojkar skriver texter på ett nationellt prov våren 2009. Syftet är att öka kunskapen om och förståelsen för pojkars skrivkompetenser genom att beskriva, analysera och tolka pojkarnas texter från nationella provet i svenska i årskurs 3, 2009, i Sverige. Materialet består av pojktexter och det är pojkarnas kompetenser att skriva texter som står i fokus. Genom att inte jämföra med flickors texter kan pojkarnas kompetenser sökas, granskas, tolkas och beskådas utan att samtidigt jämföras. Provet mäter skrivande med några språkriktighetsmotiv medan jag söker texternas innehåll och medvetande om en mottagare och andra väsentliga aspekter av att skriva texter. Texternas genrer är beskrivna utifrån provets instruktioner, vilket styr arbetet i klassrummet och därför även i mitt analysarbete. Analyserna söker mönster av skrivkompetenser i pojkarnas texter utan att främst söka fel och brister. När kompetenser sökts bortom relation till kursplaner eller till nationella provets kravnivåer, ger provets pojktexter ett generellt underlag för undersökningar av skrivkompetenser. Texterna är avidentifierade från person, plats och social grupp och därför inte positionerade till sociala aspekter. Texterna är placerade i perspektivet tioåriga pojkar skriver texter på ett nationellt prov.

De teoretiska anslag som hämtas från Ivaničs (2004; 2012) ger modeller för teori om skrivande. Ett sociokulturellt synsätt (Smidt, 2009; Säljö, 2000) med literacy och en holistisk syn på skrivande är genomgående. Genom en abduktiv logik (se 4.4) kan material och teori arbeta i samspel med varandra.

Huvudmetoden hermeneutik (Gadamer, 1997) och analyserande närläsning (Gustavsson, 1999) används beroende på det texterna visar. Genom analyser från teoretiskt skilda vetenskapsområden får avhandlingen sin grund.

Centrala resultat i avhandlingen är att pojkarna som skriver texter på ett nationellt prov kan skriva i minst två genrer utan att blanda dem eller göra mellanformer och att pojkarna har stor kunskap om andra texter och har stor rörlighet mellan olika slags texter, lästa och sedda texter från teve, film, dator, böcker, spel och tidskrifter, till och med under ett så kulturellt kringgärdat tillfälle som ett prov. Texter som pojken har kunskap om från andra tillfällen kan helt implicit infogas i pojkens egen text, eller explicit skrivas med namn på huvudperson, titel eller annat utpekande. Dessa texter skrivs för att uttrycka och beskriva det provets rubriker anger. Även andra tydliga resultat av pojkarnas skrivkompetenser framkommer genom avhandlingens mångsidiga analysmetoder.

Place, publisher, year, edition, pages
Åbo: Åbo Akademis Förlag, 2014. p. 261
Keywords
boys, text, writing, retell, narrative and descriptive texts, genre, National Test, pojkar, text, skriva, återberätta, narrativa och deskriptiva texter, skrivkompetens, genre, nationellt prov
National Category
Languages and Literature Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-17625 (URN)978-951-765-746-4 (ISBN)978-951-765-747-1 (ISBN)
Public defence
2014-09-11, Akademisalen, Strandgatan 2, Vasa, Finland, 13:00
Opponent
Supervisors
Available from: 2014-10-01 Created: 2014-10-01 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications