hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Engblom, Charlotte
Publications (10 of 10) Show all publications
Engblom, C. (2013). Media literacy i klassrummet (1ed.). In: Sangeeta Bagga-Gupta, Ann-Carita Evaldsson, Caroline Liberg och Roger Säljö (Ed.), Literacy-praktiker i och utanför skolan: (pp. 65-85). Malmö: Gleerups
Open this publication in new window or tab >>Media literacy i klassrummet
2013 (Swedish)In: Literacy-praktiker i och utanför skolan / [ed] Sangeeta Bagga-Gupta, Ann-Carita Evaldsson, Caroline Liberg och Roger Säljö, Malmö: Gleerups , 2013, 1, p. 65-85Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups, 2013 Edition: 1
Keywords
media literacy, populärkultur, medieanvändning, yngre barn
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-15848 (URN)9789140684455 (ISBN)
Available from: 2013-12-07 Created: 2013-12-07 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Engblom, C. (2013). Medier, flerspråkighet och multimodal texthantering (1ed.). In: Christina Hedman & Åsa Wedin (Ed.), Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet: (pp. 189-208). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Medier, flerspråkighet och multimodal texthantering
2013 (Swedish)In: Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet / [ed] Christina Hedman & Åsa Wedin, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 189-208Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2013 Edition: 1
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-15014 (URN)9789144080529 (ISBN)
Available from: 2013-08-19 Created: 2013-08-19 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Engblom, C. & Björkvall, A. (2012). Att skapa mening är att lära: Datorer och yngre barns textanvändning. In: Resultatdialog 2012: . Paper presented at Resultatdialog 2012, Stockholm 10-11 oktober 2012 (pp. 48-57). Stockholm: Vetenskapsrådet
Open this publication in new window or tab >>Att skapa mening är att lära: Datorer och yngre barns textanvändning
2012 (Swedish)In: Resultatdialog 2012, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 48-57Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Yngre barn, i detta fall 7- och 8-åringar, använder datorer både i skolan och hemma. I så kallade "en-till-en"-projekt har varje barn en dator i skolan, och huvuddelen av undervisningen är knuten till denna dator. Projektet visar hur kopplingar mellan det som barnen gör med datorer hemma och i skolan, och mellan självvalda och lärarinitierade aktiviteter i klassrummet, kan ha underutnyttjad potential för lärande. Dessutom diskuteras principer för hur yngre barns texter där skrift, bild och grafik blandas kan bedömas. Ett barn kan till exempel skapa julkänsla i en text genom samspelet mellan färger och skrift, medan andra förlitar sig helt på skriften.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012
Series
Vetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350 ; 2012:7
Keywords
"en-till-en"-projekt, datorer, yngre barn, lärande, rekontextualisering, litteracitet, multimodalitet, populärkultur, semiotisk modalitet, bedömning av multimodala texter, sociosemiotisk etnografi
National Category
Humanities Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-13420 (URN)978-91-7307-213-7 (ISBN)
Conference
Resultatdialog 2012, Stockholm 10-11 oktober 2012
Projects
Skilda världar: Textaktiviteter hemma som resurs för lärande i skolan
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2012-11-20 Created: 2012-11-20 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Engblom, C. (2012). Yngre barns skärmbaserade texthantering: Multimodala texter och nya perspektiv på progression och bedömning. In: Jenny Magnusson, Anna Malmbjer & Daniel Wojahn (Ed.), Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Språket, kroppen och rummet - multimodala och digitala perspektiv på lärande. Paper presented at Svenska med didaktisk inriktning. Södertörns Högskola, 25-26 november 2010 (pp. 35-50). Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Yngre barns skärmbaserade texthantering: Multimodala texter och nya perspektiv på progression och bedömning
2012 (Swedish)In: Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Språket, kroppen och rummet - multimodala och digitala perspektiv på lärande / [ed] Jenny Magnusson, Anna Malmbjer & Daniel Wojahn, Stockholm, 2012, p. 35-50Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Artikeln behandlar det läsande och skrivande i vid bemärkelse som yngre barn ägnar sig åt via datorn i hemmiljö och i skolmiljö, och hur det kan förstås utifrån en sociosemiotisk syn på texthantering. Syftet med artikeln är att beskriva barns multimodala texthantering och relatera den till tecken på lärande, progression och den nya kursplanen i svenska (Lgr 11). Artikeln ger därmed infallsvinklar på multimodal texthantering utifrån såväl yngre barn, lärare som kursplanen. Multimodalitet och skärmbaserad texthantering kan nog fortfarande betraktas som nya begrepp i diskussioner om kursplanen i svenska och undervisning i skolan och därmed är diskussioner om bedömning av multimodala texter och synen på vad som kännetecknar progression i skapande av multimodala texter också något nytt. För barn i årskurs 1 och 2 är däremot användningen av sådana texter inte nya, utan snarare en naturlig del av att delta i det nutida textlandskapet för att kommunicera, interagera, hämta information, utbilda och roa sig.

Den nya kursplanens konkretisering av multimodala och skärmbaserade texter kommer att innebära både förändrade arbetssätt med redan befintliga texter i klassrummen och att nya texter används och skapas. I artikeln diskuteras hur multimodal texthantering kan förstås och erkännas utifrån delvis nya perspektiv på både processen och produkten. De nya perspektiven innebär t.ex. att inte bara innehållet utan också semiotiska modaliteter och resurser ska anpassas på ett medvetet sätt för särskilda syften och mottagare och att de tekniska möjligheterna för kommunikativ effekt ska övervägas. I artikeln framhålls att en vidgad syn på tecken på lärande inom svenskämnet bör vara viktig för att barnen ska kunna fungera som multimodala designer och för att lärande inom andra modaliteter än verbalspråket och i kombination med verbalspråket ska kunna erkännas. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2012
Series
Svenska med didaktisk inriktning - SMDI, ISSN 1651-9132 ; 8
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-10533 (URN)
Conference
Svenska med didaktisk inriktning. Södertörns Högskola, 25-26 november 2010
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2011-09-29 Created: 2011-09-29 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Engblom, C. (2011). Skärmbaserad multimodal texthantering i årskurs 1 och i hemmet: Rekontextualiseringsprocesser och lärande. In: Ann-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius (Ed.), Svenskans beskrivning 31: Perspektiv på skrivande. Paper presented at Svenskans beskrivning 31, Umeå 20-21 maj 2010 (pp. 93-102). Umeå
Open this publication in new window or tab >>Skärmbaserad multimodal texthantering i årskurs 1 och i hemmet: Rekontextualiseringsprocesser och lärande
2011 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 31: Perspektiv på skrivande / [ed] Ann-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius, Umeå, 2011, p. 93-102Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2011
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-8508 (URN)
Conference
Svenskans beskrivning 31, Umeå 20-21 maj 2010
Projects
Skilda världar: Textaktiviteter hemma som resurs för lärande i skolan
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2011-02-25 Created: 2011-02-25 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Engblom, C. & Björkvall, A. (2010). Flerspråkighet och multimodalitet som lärandepotential. In: Åsa Wedin & Nigel Musk (Ed.), Flerspråkighet, identitet och lärande: Skola i ett föränderligt samhälle. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Flerspråkighet och multimodalitet som lärandepotential
2010 (Swedish)In: Flerspråkighet, identitet och lärande: Skola i ett föränderligt samhälle / [ed] Åsa Wedin & Nigel Musk, Lund: Studentlitteratur , 2010Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Dagens barn lever i ett mångfasetterat textlandskap och de flesta kommer tidigt i kontakt med olika sätt att hantera text. Barnen skriver med penna och papper eller via datorn och mobilen. De hanterar också text vid dataspelande och tevetittande. Texthanteringen sker i olika miljöer: i det egna hemmet, i kompisars hem, i skolan och, för många barn, på flera olika språk. Vi vet att dagens barn kommer att behöva använda och producera text på många olika sätt i framtiden. Vi vet också att flerspråkigheten är en resurs som såväl individen som samhället behöver ta vara på och utveckla. I kapitlet diskuteras hur flerspråkiga barns totala litteracitet kan utgöra en värdefull lärandepotential i skolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2010
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-5870 (URN)978-91-44-05986-0 (ISBN)
Projects
Skilda världar? Texthantering hemma som resurs för lärande i skolan
Available from: 2009-11-24 Created: 2009-11-24 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Björkvall, A. & Engblom, C. (2010). Young Children’s Exploration of Semiotic Resources during Unofficial Computer Activities in the Classroom. Journal of Early Childhood Literacy, 10(3), 271-293
Open this publication in new window or tab >>Young Children’s Exploration of Semiotic Resources during Unofficial Computer Activities in the Classroom
2010 (English)In: Journal of Early Childhood Literacy, ISSN 1468-7984, E-ISSN 1741-2919, Vol. 10, no 3, p. 271-293Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The paper describes and discusses the learning potential of unofficial techno-literacy activities in the classroom with regards to Swedish 7–8-year-olds’ exploration of semiotic resources when interacting with computers. In classroom contexts where every child works with his or her own computer, such activities tend to take up a substantial amount of time. The children have access to a wide range of sites and programmes and show an interest in discovering these resources. The paper thus explores a previously often neglected site for learning, located in the official classroom context but involving self-chosen activities with contemporary technology. In terms of theory and methodology, social semiotic ethnography is introduced into the field of young children’s techno-literacies. It is illustrated how a social semiotic approach allows for a more detailed analysis of the semiotic resources, whereas ethnographic data are necessary for an understanding of how such resources are put to use.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage, 2010
Keywords
affordance, contemporary technology, computers, semiotic resource, social semiotic ethnography, techno-literacy, unofficial literacy activity, young children
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-5869 (URN)10.1177/1468798410372159 (DOI)
Projects
Skilda världar? texthantering hemma som resurs för lärande i skolan
Available from: 2009-11-24 Created: 2009-11-24 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Engblom, C. (2007). Att erkänna och diskvalificera normkällor i samtal. In: Språkets roll och räckvidd: festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007 (pp. 88-96). Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Att erkänna och diskvalificera normkällor i samtal
2007 (Swedish)In: Språkets roll och räckvidd: festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007, Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet , 2007, p. 88-96Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2007
Series
Stockholm studies in Scandinavian philology, ISSN 0562-1097 ; N.S., 42
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-2936 (URN)978-91-85445-55-4 (ISBN)
Available from: 2007-11-22 Created: 2007-11-22 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Björkvall, A. & Engblom, C. (2007). Finns det nytta med nöje?: barns självvalda skärmbaserade textaktiviteter som resurs för lärande i skolan. Uppsala: FUMS, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Finns det nytta med nöje?: barns självvalda skärmbaserade textaktiviteter som resurs för lärande i skolan
2007 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: FUMS, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2007
Series
TeFa, ISSN 1102-9633 ; 46
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-2934 (URN)
Note

Kapitel baserat på föredrag vid konferensen Ett vidgat textbegrepp, Uppsala 9 maj 2006

Available from: 2007-11-22 Created: 2007-11-22 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Engblom, C. (2005). Vem är du i samtalet?: Dialogiskt identitetsskapande hos ungdomar i en mångkulturell miljö. Paper presented at FUMS-konferens "Språk och kultur i det multietniska Sverige", Uppsala universitet 2004-05-10.
Open this publication in new window or tab >>Vem är du i samtalet?: Dialogiskt identitetsskapande hos ungdomar i en mångkulturell miljö
2005 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-2933 (URN)
Conference
FUMS-konferens "Språk och kultur i det multietniska Sverige", Uppsala universitet 2004-05-10
Available from: 2007-11-22 Created: 2007-11-22 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications