hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bragby, Kerstin
Publications (5 of 5) Show all publications
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (Eds.). (2012). Inner Mindscape and Outer Landscape: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum. Gävle/Söderhamn: ECECC
Open this publication in new window or tab >>Inner Mindscape and Outer Landscape: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum
2012 (English)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle/Söderhamn: ECECC, 2012. p. 130
Keywords
Learning, creativity, enterprising, entrepreneurial, curriculum
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-12602 (URN)978-91-980506-0-8 (ISBN)
Projects
Comenius LLP: 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP
Available from: 2012-10-25 Created: 2012-08-15 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (Eds.). (2012). Inre och Yttre Landskap: Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet. Gävle: ECECC
Open this publication in new window or tab >>Inre och Yttre Landskap: Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet
2012 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: ECECC, 2012. p. 130
Keywords
learning, school, curriculum, creativity, enterprising, entrepreneurial, lärande, skola, läroplan, kreativitet, företagsamhet, entreprenörskap
National Category
Social Sciences Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-12574 (URN)978-91-980506-1-5 (ISBN)
Projects
ECECC: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum (Projectnummer: 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP)
Funder
EU, FP7, Seventh Framework Programme, 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP
Available from: 2012-08-14 Created: 2012-08-13 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (Eds.). (2012). Krajina cnitrní mysli a okolního sveta: Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky. Söderhamn/Dobrá Voda, Tjeckien: ECECC/EU
Open this publication in new window or tab >>Krajina cnitrní mysli a okolního sveta: Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky
2012 (Czech)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [cs]

Úvod Knížka, kterou držíte v rukou, je výsledkem projektu ECECC –

 

Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum (Začleňování kultury podnikavosti a kreativity do učebních osnov).

 

Nejde o příručku ve vlastním smyslu slova. Chtěli bychom, aby byla informativní a praktická a aby vedla k pochopení toho, jak lze tvořivost a podnikání zasadit do učebních osnov a do regionálního rozvoje, jakož i do mnoha forem vzdělávací a vývojové praxe z pohledu kultury.

Jaké jsou rámce projektu a jak jsme shromáždili naše příklady? Projekt se zaměřuje na učení prostřednictvím sdílení postupů z praxe a tím na určení a prosazení myšlenky a kultury inovace, kreativity, podnikání a podnikavosti v učebních osnovách v Evropě. V průběhu projektu měli učitelé díky sdílení příkladů zajímavých postupů z praxe příležitost rozvinout své pedagogické dovednosti a didaktické kvality a přemýšlet o nich.Měli také možnost prohloubit své chápání kultury a prostředí učení, na jejichž vytváření se podílejí a které jsou součástí vyššího společenského a vzdělávacího kontextu, jenž tuto kulturu a prostředí také ovlivňuje. Učení v těchto případech z větší části neprobíhá v izolovaných třídách. Třída se rozšiřuje do vnějšího okolí, města a světa. Má různé formy, využívá bezpočtu materiálů, výrazů a procesů. Internet se stává naprostou paralelou virtuálního vesmíru, který zahrnuje.

Má ještě jiné aktéry než pouze učitele, žáky a zaměstnance. Formální a neformální vzdělávací prostředí učení se scházejí a mění. Ve většině případů se jeho aktéři vzájemně ovlivňují a jsou ve vzájemném vztahu, chápou sami sebe v druhém a druhého v sobě samých jako tvůrčího účastníka světového života. Transparentnost kultury a prostředí učení se posiluje a prohlubuje. Každý se stává žákem a učitelem ve snaze učinit učení vědomým a určitým a jednat v rámci schopnosti tvořit, učit se a realizovat se. Tímto jsme se dostali k zásadnímu povědomí o pevně zakotvené a rozvrstvené, jakož i o organické a vlastní povaze učení a vzdělávání. Statický typ třídy se stává neurčitým. Tím se odhaluje skutečnost, že učení probíhá v organizačních, jakož i kulturních, konkrétních a abstraktních úrovních či vrstvách, jež se navzájem prolínají. Vrstevnatá a holistická komplexnost hýbe předscénou s klasicky oddělenými částmi, kterými jsou obsah, cíl, metoda, učitel a student, jako svými interdynamickými silami. Stejně činí nadšený, zvědavý a podnikavý „homo ludens“

1 a lidský prvek ve hře kultury.

Place, publisher, year, edition, pages
Söderhamn/Dobrá Voda, Tjeckien: ECECC/EU, 2012. p. 122
Keywords
Kreativitet, innovation, läroplan
National Category
Social Sciences Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-14261 (URN)978-91-980506-2-2 (ISBN)
Projects
ECECC: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum
Funder
EU, FP7, Seventh Framework Programme, 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP
Note

DĚKUJEME PŘEDSTAVITELŮM ZÚČASTNĚNÝCH ORGANIZACÍ:

Portsmouth, Anglie: Natalie Long

Fondazione Luigi Clerici, Milán: Lucia Coletti a Monica Guerra

Cremona: Lina Stefinini a Nicoletta Ferri

ProEduca, Česká republika: Lucie Brzáková

Univerzita v Gävle: Kerstin Bragby, Bengt Söderhäll a Pär Vilhelmsson

Söderhamn: Bibbi Lodmark, Lotta Svensson a Peter Holmström

Informace o projektu

PROJECT ACRONYM: ECECC

PROJECT TITLE: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum

ČÍSLO PROJEKTU: 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP

SUB-PROGRAMME OR KA: School education

PROJECT WEBSITE: www.ececcc.eu

BENEFICIARY ORGANISATION: Municipality of Söderhamn (Švédsko)

PROJECT COORDINATOR: Sven-Olof Larsson

PROJECT COORDINATOR ORGANISATION: Municipality of Söderhamn

PROJECT COORDINATOR TELEPHONE NUMBER: +46(0)702823841

PROJECT COORDINATOR EMAIL ADDRESS: sven-olof.larsson@soderhamn.se

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.

Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora. Komise nenese žádnou odpovědnost

za jakékoliv použití informací obsažených v této publikaci.

RESPONSIBLE PUBLISHER: For the content is respectively authors responsible

COPYRIGHT: Editors and authors

LAYOUT: Marianne Carlsson, Università di Gävle

TISK: Tiskárna Jihočeský inzert expres s.r.o., Na Barborce 1405/2,

373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

NÁKLAD: 500 ex

ISBN 978-91-980506-2-2

Available from: 2013-05-14 Created: 2013-05-14 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (Eds.). (2012). Panorama mentale interno e panorama esterno: Radicare una Cultura de Intraprendenza e Creatività nel piano formativo. Gävle: ECECC
Open this publication in new window or tab >>Panorama mentale interno e panorama esterno: Radicare una Cultura de Intraprendenza e Creatività nel piano formativo
2012 (Italian)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: ECECC, 2012. p. 128
Keywords
learning, school, curriculum, creativity, enterprising, entrepreneurial
National Category
Social Sciences Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-13840 (URN)978-91-980506-2-2 (ISBN)
Projects
ECECC: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum
Funder
EU, FP7, Seventh Framework Programme, 502140-LLP-1-2009-1-SE-COMENIUS-CMP
Available from: 2013-02-15 Created: 2013-02-15 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Bragby, K. (2011). Exemplet Bridget - dramapedagogik, community teater och entreprenöriell verkstad: Beskrivning av ett multidisciplinärt experiment som vecklar ut en innovativ arbetsprocess för ett hållbart förändringsarbete. Gävle: Kulturella och kreativa näringar Region Gävleborg
Open this publication in new window or tab >>Exemplet Bridget - dramapedagogik, community teater och entreprenöriell verkstad: Beskrivning av ett multidisciplinärt experiment som vecklar ut en innovativ arbetsprocess för ett hållbart förändringsarbete
2011 (Swedish)Report (Other academic) [Artistic work]
Abstract [sv]

De investeringar som gjorts inom ramarna för satsningen på kvinnors företagande liksom på företagande inom kulturella och kreativa näringar har resulterat i en kreativ experimentzon där innovativa metoder, hybridformer och multidisciplinära initiativ växer fram, testas och utvecklas. Projekt Bridget och den uppföljande lärprocessen som projekt KKN Gävleborg initierat i dess spår har hämtat sin näring ur den experimentzonen. Frågan den här rapporten fördjupar, är inte vad vi kan göra för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling, förändring och innovation, utan hur vi kan göra det. Det visar sig att konstnärliga, pedagogiska, och vetenskapliga tillvägagångssätt, som sätter de kulturella och kreativa näringarna i ett långsiktigt sammanhang, erbjuder en rad intressanta svar på den frågan. Kritisk reflektion, kreativ närvaro, gestaltande processer, transformativt lärande för om- och nyskapande är viktiga komponenter i ett dynamiskt och multidisciplinärt arbetssätt. En av de grundläggande slutsatserna från projektet, är att det är helt möjligt att med hjälp av ett konstnärligt förhållningssätt som genomsyrar och ramar in både de pedagogiska och entreprenöriella processerna skapa lär- och utvecklingsprocesser som ger möjlighet till en transformativ förändring av individuella och kollektiva mönster. Upplevelsebaserade processer som synliggör och ger perspektiv på både den egna inre och omvärldens yttre förståelse, beteende och sammanhang kan i sin tur leda till insikter och förändrade förhållningssätt på en meningsskapande nivå. En djupare nivå av delaktighet och förståelse ställer också större krav på att få påverka själva spelreglerna och övergripande syften med lär- och utvecklingsprocesser i sig.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Kulturella och kreativa näringar Region Gävleborg, 2011. p. 42
Keywords
drama in education, community theatre, entrepreneuriel learning, pedagogy, education, teaching. performance art, aesthetic learning processes, innovation, creating, creativity, sustainability, drampedagogik, community teater, entreprenöriellt lärande, pedagogik, utbildning, undervisning, konstnärliga och estetiska lärorprocesser, innovation, kreativitet, skapande, hållbarhet
National Category
Social Sciences Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-10302 (URN)
Available from: 2011-09-22 Created: 2011-09-22 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications