hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ahlbom, Håkan
Publications (3 of 3) Show all publications
Ahlbom, H. & Nordlander, E. (2010). Why choose a technical career?. In: Slavko Dolinšek, Terry Lyons (Ed.), Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education. Paper presented at IOSTE XIV symposium, Bled/ Ljubljana, Slovenia, June 2010. Ljubljana, Slovenia: IRI UL
Open this publication in new window or tab >>Why choose a technical career?
2010 (English)In: Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education / [ed] Slavko Dolinšek, Terry Lyons, Ljubljana, Slovenia: IRI UL , 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

 

Technology is a neglected mandatory subject in the Swedish compulsory school. The subject is supposed to inspire young people to consider a technical career, due to an increasing need for engineers and a declining recruitment to engineering education.

An investigation of influential factors for choosing a technical career is presented. The factors are well-known, but the relative impact of the factors is investigated using questionnaires and semi-structured interviews with engineering students. Special focus is put on the effect of previous technical schooling. The most important factors for choosing technical education are personal technical interest, future salary expectations, and personal qualities.

Place, publisher, year, edition, pages
Ljubljana, Slovenia: IRI UL, 2010
Keywords
Impact factors, technical education, career choice, semi-structured interview
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-7253 (URN)
Conference
IOSTE XIV symposium, Bled/ Ljubljana, Slovenia, June 2010
Available from: 2010-07-20 Created: 2010-07-20 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Ahlbom, H., Ylva, B., Eva, H. & Edvard, N. (2009). Cooperative methods for investigating the influence of Swedish compulsory technology education on pupils’ attitudes to technology. In: PATT 22  (Pupils' Attitudes Towards Technology). Paper presented at PATT 22, Delft, The Netherlands, August 24-28, 2009.
Open this publication in new window or tab >>Cooperative methods for investigating the influence of Swedish compulsory technology education on pupils’ attitudes to technology
2009 (English)In: PATT 22  (Pupils' Attitudes Towards Technology), 2009Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The number of Swedish students applying to technical education is decreasing, and this fact will lead to a severe shortage of engineers in a just a decade. As an example, the candidates applying to the Royal Institute of Technology (KTH) has reduced by 30 % the last couple of years. Furthermore, the ROSE report clearly describes young people’s lack of interest in science and technology in the industrialised world in sharp contrast to the situation in the developing countries.

Why is the interest for technical education decreasing? What makes other fields of education more popular? What image of technology does the compulsory school deliver?

Technology was introduced as a mandatory subject in Swedish compulsory school in 1980 and got its own syllabus when the current national curriculum was introduced in 1994. One of the goals of the Swedish compulsory school is to develop an interest for technology as well as capability and judgement in handling technical issues.

In what way does the Swedish compulsory school work with this goal? Is the school successful in making pupils interested? What are the pupils’ opinions?

Each school can decide when and how the pupils get technology education, but every pupil is expected and entitled to reach the national goals.

To get an overall picture of the technology subject questions will be investigated as parts of tree different Ph.D. projects.

  • How do we actually know that pupils learn what they are entitled to?
  • How is the technology syllabus interpreted, in theory and practice?
  • Does the technology subject really develop an interest for technology and does it inspire to further technical studies? 

In order to find out if pupils reach the national goals in technology, a questionnaire is launched in schools all over Sweden. The interpretation of the syllabus will be studied through observations comparing teaching practice with the local planning of the technology subject. To get answers, whether the technology subject has any impact on the interest and the choice of further studies, interviews are made among students and teachers in compulsory school as well as in upper secondary school.

The findings of the cooperating projects will together contribute with answers about the state of the technology education in the Swedish compulsory school system, and how the subject could be developed in the future.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-4494 (URN)
Conference
PATT 22, Delft, The Netherlands, August 24-28, 2009
Available from: 2009-05-28 Created: 2009-05-28 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Ahlbom, H. & Nordlander, E. (2009). Inspirerar teknikämnet i den svenska grundskolan till högre teknikstudier?. Paper presented at Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference (NOFA 2), Middelfart, Danmark, 13-15 maj 2009.
Open this publication in new window or tab >>Inspirerar teknikämnet i den svenska grundskolan till högre teknikstudier?
2009 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Krisen i tillströmningen till svensk teknikutbildning har uppmärksammats kraftigt av avnämarkategorierna den senaste tiden. Fackföreningen Sveriges Ingenjörer hävdar att om inget görs kommer det år 2020 att fattas 50 000 ingenjörer, vilket motsvarar en fjärdedel av arbetsstyrkan i vid bemärkelse om något mer än ett decennium. I ROSE-rapporten beskrivs ett allmänt ointresse för tekniska och naturvetenskapliga studier bland I-ländernas ungdomar i skarp kontrast till ungdomar i utvecklingsländer. Detta beror på att elevernas väljer utbildning efter värderingar och identiteter, vilket inte tycks uppfyllas av tekniska studier.

 

I föreliggande arbete kommer faktorer för ungdomars studieval att kartläggas. Den svenska grundskolans teknikämne har ett uttalade mål - att utveckla intresse för teknik. Undersökningen vänder sig direkt till eleverna och försöker ge svar på om teknikämnet lever upp till detta mål. De lokala kursplanerna skiljer sig avsevärt och de typer som man kan hitta på skolornas webbplatser är oftast av någon av följande typer:

1.      Lokal kursplan som i detalj beskriver vad som skall behandlas årskursvis samt de mål som eleven förväntas uppnå.

2.      Nationella kursplanen utan lokala tolkningar eller specifikationer för ämnets genomförande.

3.      En synnerligen kort lokal kursplan (mera traditionella ämnen är vanligtvis avsevärt mera specificerade).

4.      Ingen kursplan för teknikämnet presenteras överhuvudtaget.

 

Undersökningen tar även hänsyn till lärarnas kompetens inom ämnet och sätter resultatet i relation till bristfällig utbildning.

 

Frågeställningar: Hur kan man genomföra god utbildning i teknikämnet utan kursplan eller endast med den nationella kursplanen möjligen kompletterad med synnerligen rudimentära tolkningar och specifikationer? Hur kan en lärare med bristfällig utbildning inom ämnet genomföra högkvalitativ undervisning och utveckla elevernas intresse? Finns det en korrelation mellan vagt specificerade kursplaner, lärares brister i utbildning, samhällets signaler om att förverkliga personliga mål i samklang med den egna identiteten, samt den mångfacetterade svenska gymnasieskolan, som kan ge svar på varför elever avstår från högre tekniska studier? Vilka är elevernas synpunkter på teknikämnet som inspirationskälla och vad minns man från undervisningen efter någon tid? I vilken mån utvecklade teknikämnet ett tekniskt intresse och gav det i så fall resultat i valet av gymnasieutbildning?

 

Undersökningen är primärt baserad på en fenomenologisk kvalitativ metod med djupintervjuer. I detta arbete kommer pilotintervjuer att redovisas – ett sätt att förfina metoden och senare göra mera omfattande intervjuarbete där egna förutfattade meningar om intervjuobjekten minimeras, informationen renodlas och resultat syntetiseras.

 

Urvalet av intervjuobjekt sker i grundskolans sista år, då eleverna bestämt sig för gymnasieinriktning (oavsett vilket) och därför sannolikt kan ge information om vilka faktorer som inverkade. Urvalet kommer att ske såväl med tanke på kön (teknikutbildning är manligt dominerad) som hemvist (uppväxt på landet eller i tätort) - faktorer som kan ha betydelse i studievalet.

 

Elever från gymnasiets första (och möjligen andra) år kommer att delta i en enkätundersökning för att undersöka om deras teknikintresse har ändrats. Enkäten kommer senare att utnyttjas på intervjuobjekten från grundskolan, när de påbörjat gymnasiala studier, och resultaten jämförs med den tidigare informationen från intervjuerna.

Keywords
Faktorer för ungdomars studieval, Grundskolans teknikämne, Djupintervju
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-3823 (URN)
Conference
Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference (NOFA 2), Middelfart, Danmark, 13-15 maj 2009
Available from: 2009-02-27 Created: 2009-02-27 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications