hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lind, Yvette
Publications (10 of 11) Show all publications
Lind, Y. (2019). Compensation regimes: an innovative tax treaty provision when applied to cross-border regions. UCPH Fiscal Relations Law Journal (FIRE Journal) (2)
Open this publication in new window or tab >>Compensation regimes: an innovative tax treaty provision when applied to cross-border regions
2019 (English)In: UCPH Fiscal Relations Law Journal (FIRE Journal), no 2Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Cross-border workers fall within a broader category of non-residents as they maintain their original tax residence while often earning income from both the source state and the residence state. They may as a result not always utilize the same tax deductions and/or allowances as residents. States that have a large amount of cross-border workers and/or problems due to the taxation and social security contributions applicable to these workers have chosen to implement specific provisions into their tax treaties. Compensation regimes would be examples of such tax treaty provisions. These regimes are, as of today, rare. As an example, Sweden and Denmark have implemented a horizontal compensation regime between themselves and Belgium and the Netherlands have implemented both a horizontal- and vertical compensation regime. A horizontal compensation regime aims to compensate revenue losses attributable to cross-border working between the contracting states while a vertical compensation regime aims to regulate a compensation between the contracting state and the individual cross-border worker. This article comprises a discussion and an analysis of how compensation regimes may be utilized as tax treaty instruments dividing tax revenues between the contracting states and involved municipalities in addition to strengthening predictability, tax neutrality and non-discrimination in the case of the individual cross-border worker. Benefits which assist in increasing the economic integration in cross-border regions as both individual workers and employers would be more inclined to work/employ transnationally.

Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: , 2019
Keywords
tax treaty design; cross-border working; compensation regimes;
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-29332 (URN)
Available from: 2019-02-27 Created: 2019-02-27 Last updated: 2019-03-12Bibliographically approved
Lind, Y. (2018). EU:s statsstödsregler som verktyg för att bekämpa skadlig skattekonkurrens och tax avoidance: en introduktion till de fiskala statsstöden (1ed.). In: Yvette Lind (Ed.), Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering: (pp. 129-173). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>EU:s statsstödsregler som verktyg för att bekämpa skadlig skattekonkurrens och tax avoidance: en introduktion till de fiskala statsstöden
2018 (Swedish)In: Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering / [ed] Yvette Lind, Uppsala: Iustus förlag, 2018, 1, p. 129-173Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2018 Edition: 1
Keywords
Skatteplanering, internationell skatteplanering, aggressiv skatteplanering, tax avoidance, skattekonkurrens, statstödsregler, fiskala statsstöd
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27852 (URN)978-91-7678-991-9 (ISBN)
Projects
Projekt finansierat av TOR/Skattenytt
Available from: 2018-09-05 Created: 2018-09-05 Last updated: 2019-02-08Bibliographically approved
Lind, Y. (2018). Fiscal State Aid and Tax Legitimacy – A Swedish Perspective.. In: Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law: . Paper presented at Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law, 15-16 January 2018, Munich, Germany.
Open this publication in new window or tab >>Fiscal State Aid and Tax Legitimacy – A Swedish Perspective.
2018 (English)In: Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law, 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
International tax law, EU-law, state aid, environmental taxes
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-26033 (URN)
Conference
Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law, 15-16 January 2018, Munich, Germany
Projects
Post-doc projekt finansierat av TOR/Skattenytt
Available from: 2018-01-18 Created: 2018-01-18 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Lind, Y. (2018). Fiscal state aid and tax legitimacy linked to environmental - and energy taxation. In: Annual Meeting on Law and Society Toronto 2018: Law at the Crossroads: Le droit à la croisée des chemins. Paper presented at Annual Meeting on Law and Society, "Law at the Crossroads: Le droit à la croisée des chemins", Law and Society Association, Toronto, 6-10 June 2018 (pp. 154-154).
Open this publication in new window or tab >>Fiscal state aid and tax legitimacy linked to environmental - and energy taxation
2018 (English)In: Annual Meeting on Law and Society Toronto 2018: Law at the Crossroads: Le droit à la croisée des chemins, 2018, p. 154-154Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27281 (URN)
Conference
Annual Meeting on Law and Society, "Law at the Crossroads: Le droit à la croisée des chemins", Law and Society Association, Toronto, 6-10 June 2018
Note

"Fiscal state aid and tax legitimacy..." is a Post-doc project financed by TOR/Skattenytt

Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2018-06-25Bibliographically approved
Lind, Y. (2018). How to design environmental taxes, while still complying with EU State Aid Law: Flight taxes within the EU, with emphasis on the Irish and Swedish flight taxes, and their relationship to EU State Aid Law. In: : . Paper presented at Workshop in European Legal Studies, The Swedish Network for European Legal Studies, 21-22 August 2018, Stockholm, Stockholm,.
Open this publication in new window or tab >>How to design environmental taxes, while still complying with EU State Aid Law: Flight taxes within the EU, with emphasis on the Irish and Swedish flight taxes, and their relationship to EU State Aid Law
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Environmental taxes, tax law, EU law, EU tax law, flight tax
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27827 (URN)
Conference
Workshop in European Legal Studies, The Swedish Network for European Legal Studies, 21-22 August 2018, Stockholm, Stockholm,
Projects
Post-doc projekt finansierat av TOR/Skattenytt
Available from: 2018-09-04 Created: 2018-09-04 Last updated: 2018-09-07Bibliographically approved
Lind, Y. (2018). Konferens i Gävle. Paper presented at Skatterättslig konferens, 11 juni, 2018, Gävle. Skattenytt (11), 747-750
Open this publication in new window or tab >>Konferens i Gävle
2018 (Swedish)In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 747-750Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Skattenytts förlag AB, 2018
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28001 (URN)
Conference
Skatterättslig konferens, 11 juni, 2018, Gävle
Available from: 2018-10-03 Created: 2018-10-03 Last updated: 2018-12-06Bibliographically approved
Lind, Y. (Ed.). (2018). Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering (1ed.). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

I en värld präglad av en tilltagande globalisering har mobiliteten bland individer och företag ökat märkbart. Gränsöverskridande transaktioner är allt vanligare förekommande och har uppmärksammats särskilt i de fall där företag använt sig av avancerade skatteupplägg i syfte att skatteplanera och därmed minska sin globala skattebörda. Fenomenet som sådant adresseras ofta under etiketter såsom tax avoidance, skatteplanering och aggressiv skatteplanering.

EU:s ändrade attityd gentemot det skatterättsliga området under de senaste åren illustrerar ett paradigmskifte. EU har de senaste femtio åren sett nationella skattesystem och skatteregleringar som potentiella hinder för den inre marknaden. Fokus har därmed legat på såväl avregleringen och funktionen av den inre marknaden som finansieringen av EU som institution. De senaste årens regleringar, bland annat EU:s tax avoidance package, skiljer sig märkbart från detta synsätt. Fokus har istället lagts på de individuella medlemsstaterna och skyddet av deras skattebaser. EU har sakta men säkert vidtagit åtgärder för att stötta  medlemsländerna genom att öka transparensen dem emellan och stärka idén om lika villkor och rättvis beskattning mellan skattebetalare. Paradigmskiftet kan ses i en kontext som dels inkluderar tidigare finanskrisers påverkan på statskassor, dels det internationella samarbetet mot ett starkare skydd av skattebaserna där vi exempelvis kan se OECD:s BEPS-projekt.

Den här boken diskuterar fenomenet tvärvetenskapligt genom att involvera den rättsvetenskapliga och ekonomiska disciplinen. Flertalet bidrag behandlar rättsliga frågeställningar utifrån den individuella medlemsstaten, den nationella lagstiftaren och EU vilket resulterat i ett ”top-down”-perspektiv. Även ett ”bottom-up”-perspektiv appliceras då flertalet ekonomiska texter utgår huvudsakligen från skattebetalaren och företaget.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2018. p. 228 Edition: 1
Keywords
skatteplanering, globalisering, EU, skatterätt, skattereglering, skattesystem, tax avoidance package
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27854 (URN)978-91-7678-991-9 (ISBN)
Available from: 2018-09-05 Created: 2018-09-05 Last updated: 2019-02-08Bibliographically approved
Lind, Y. (2018). Skatteupplägg hos multinationella företag och deras kompatibilitet med EU:s statsstödsrätt. In: : . Paper presented at Skatteprocessrättslig konferens: 'Informationsskyldighet för skatterådgivare', Högskolan i Gävle, Gävle, 11 juni 2018..
Open this publication in new window or tab >>Skatteupplägg hos multinationella företag och deras kompatibilitet med EU:s statsstödsrätt
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Law (excluding Law and Society) Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27277 (URN)
Conference
Skatteprocessrättslig konferens: 'Informationsskyldighet för skatterådgivare', Högskolan i Gävle, Gävle, 11 juni 2018.
Note

Post-doc finansierad av TOR/Skattenytt

Konferens finansierad av Högskolan i Gävle samt TOR/Skattenytt

Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2018-06-21Bibliographically approved
Lind, Y. (2018). The Swedish aviation tax: An example to follow?. In: 19th Global Conference on Environmental Taxation: Environmental Tax Challenges in the 21st Century: Urban Concentration and Increasing Transport : Conference programme. Paper presented at GCET19 - 19th Global Conference on Environmental Taxation 'Environmental Tax Challenges in the 21st Century: Urban Concentration and Increasing Transport', 26-28 September 2018, Madrid, Spain. Madrid: Fundación Universitaria San Pablo CEU
Open this publication in new window or tab >>The Swedish aviation tax: An example to follow?
2018 (English)In: 19th Global Conference on Environmental Taxation: Environmental Tax Challenges in the 21st Century: Urban Concentration and Increasing Transport : Conference programme, Madrid: Fundación Universitaria San Pablo CEU , 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The taxation of aviation fuel has been restricted since the introduction of the Chicago Convention in 1944. Other international agreements have later fortified this prohibition. EU Member States are also obliged to refrain from taxing aviation fuel, as the Energy Taxation Directive comprises a prohibition against the taxation of aviation fuel referable to commercial flights. However, reducing air travelling is desirable as it is considered as one of the main contributors to climate change. In light of this, the restraint has been bypassed by some EU Member States through taxes on domestic air travel while leaving international flights (including those flights between Member States) untaxed. Some Member States have also chosen to apply taxes/fees to passengers in order to circumvent the prohibition. A range of taxes can therefore be found within the Member States, e.g. charter taxes, tourism taxes, taxation of commercial flights etc. Sweden recently introduced a new aviation tax with the purpose of disincentivising air travel and/or longer trips (Thailand being particularly popular with Swedes) for the benefit of other transportations, e.g. train. The tax is designed in accordance to the polluter pays principle as it applies a tax calculated in accordance to the final destination of the trip. Three categories of final destinations are applied in order to determine the fee, i.e. (1) 60 SEK (ca 6 Euro) per passenger travelling to a state within Europe. (2) 250 SEK (ca 25 Euro) per passenger travelling to a state outside of Europe. (3) 400 SEK (ca 40 Euro) per passenger travelling to a state not mentioned in the two appendixes listing states for previous two categories. The airlines are obliged to declare and pay the tax in order for the passengers to be directly burdened. The tax has, similar to many other environmental taxes, been widely debated both before and after its implementation. The public debate has primarily been focused on how it will impact the aviation industry and if the tax will have an actual positive impact on the environment. My contribution aims to describe the Swedish aviation tax and while doing so link it to EU state aid law as Member States. Distortions to the internal market are, as a general rule, not allowed and can be seen enforced through competition- and state aid law. State aid rules include taxes, as either a punitive tax or an incentive tax may distort competition between companies or industries. An aviation tax must therefore consider these rules in order for it to comply with EU law. A brief comparison to other aviation taxes within EU Member States will be done as the tax could be utilized as an example to other Member States. An aviation tax could also be discussed as a harmonized EU tax. Such a harmonized tax could contribute to fiscal revenues to the EU in addition to implementing a common environmental policy.

Place, publisher, year, edition, pages
Madrid: Fundación Universitaria San Pablo CEU, 2018
Keywords
Tax law, environmental law, environmental taxes, aviation
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27981 (URN)
Conference
GCET19 - 19th Global Conference on Environmental Taxation 'Environmental Tax Challenges in the 21st Century: Urban Concentration and Increasing Transport', 26-28 September 2018, Madrid, Spain
Available from: 2018-09-30 Created: 2018-09-30 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Lind, Y. (2017). Crossing a border: a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund and the Meuse-Rhine regions. (Doctoral dissertation). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Crossing a border: a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund and the Meuse-Rhine regions
2017 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[sv]
Att korsa en gräns : en komparativ skatterättslig studie av konsekvenserna relaterade till gränsarbete i Öresund- och Meuse-Rhine regionerna
Abstract [en]

“Crossing a Border“- A Comparative Tax Law Study on Consequences of Cross-Border Working in the Öresund- and the Meuse-Rhine Regions is a doctoral thesis on tax law and social security law focused on cross-border commuting in the two cross-border regions of the Öresund and Meuse-Rhine. Two mayor aims are addressed: (1) To analyse the problems associated with cross-border working in the Öresund region caused by the legal divergence between Swedish and Danish tax law. The focus lies on individual taxation (primarily legislation related to residents and non-residents), and the social security contributions applicable to these cross-border workers, i.e. cross-border workers regulated in Article 15, Appendix 4, of the Nordic tax treaty also known as the Öresund treaty and the avoidance of double taxation (through the application of tax treaties between the states involved). (2) By comparing the problems, and solutions, associated with cross-border workers in the Meuse-Rhine region, contributions to discussions and analyses on de lege ferenda, in relation to the taxation of cross-border workers in the Öresund region (short-term and long-term) are made.   

A comparative study is therefore done, comprising the four states of Sweden, Denmark, Belgium and the Netherlands. This study includes international tax law (domestic tax law, tax treaty law and EU tax law), European Union law and social security law. A theoretical framework comprising coherence, congruence, legal pluralism and polycentricity is applied to the thesis in order to discuss and highlight problems referable to the legal framework applicable to cross-border working. Problems which are discussed comprise, for instance, cross-border working in two or more states at the same time, lacking predictability when anticipating tax-and social security contributions and the lack of coherence and congruence between the tax- and social security systems of the studied states. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2017. p. 320
Keywords
law, jurisprudence, direct taxation, international tax law, EU tax law, tax treaties, social security law, the fundamental freedoms, disparities, reversed discrimination, legal pluralism, rättsvetenskap, direkt beskattning, socialförsäkringar, gränsarbete, diskriminering, rättspluralism, skatteavtal
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25944 (URN)978-91-7223-679-0 (ISBN)
Public defence
2017-04-24, S213h, Umeå, 10:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2018-01-08 Created: 2018-01-08 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications