hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Paasch, Jesper M., ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4885-0018
Alternative names
Publications (10 of 81) Show all publications
Kitsakis, D., Paasch, J. M., Paulsson, J., Navratil, G., Vučić,, N., Karabin, M., . . . Karki, S. (2024). Бүлэг 1 Эрх зүйн үндэслэл (Chapter 1: Legal foundations). In: Peter van Oosterom (Ed.), 3DКАДАСТРЫН ШИЛДЭГ ТУРШЛАГУУД (Best Practices 3D Cadastres): (pp. 1-67). Copenhagen: International Federation of Surveyors (FIG)
Open this publication in new window or tab >>Бүлэг 1 Эрх зүйн үндэслэл (Chapter 1: Legal foundations)
Show others...
2024 (Mongolian)In: 3DКАДАСТРЫН ШИЛДЭГ ТУРШЛАГУУД (Best Practices 3D Cadastres) / [ed] Peter van Oosterom, Copenhagen: International Federation of Surveyors (FIG) , 2024, p. 1-67Chapter in book (Other academic)
Abstract [mn]

Гурван хэмжээст (3 D үл хөдлөх хөрөнгийн талаарх ойлголт, үзэл баримтлалууд 90 ээд онысүүл үеэс эхлэн газар зохион байгуулалтын баримт бичиг болон судалгааны бүтээлүүдэдтусах болсон билээ. Өнөө цагт бид 3 D кадастрын талаар хийгдсэн судалгаа, өргөн цархүрээтэй ойлголт, шилд эг туршлагуудыг олон ном, судалгааны бүтээлүүдээс харж болно.Хэдий тийм боловч ихэнх улс орнуудад 3 D үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүйн зохицуулалтуудыгнарийвчлан тодорхойлж 3 D кадастрын системийг эрхлэх асуудал одоо хүртэл нарийншийдэгдэ эгүй, судлагдаагүй хэвээр байна.Энэ бүлэгт Европ, Хойд болон Латин Америк, Ойрх Дорнод, Австралийн нийт 15 өөр эрхзүйн орчин дахь 3 D үл хөдлөх хөрөнгийн үзэл баримтлалыг зохиогчдын өөрсдийнх ньүндэсний туршлагад тулгуурлан харьцуулан авч үзсэн болно. Түүнчлэн Герман, Франц,Скандинав з эрэг өөр өөр ялгаатай иргэний эрх зүйн орчин дэх 3 D кадастрын системийнжишээг авч үзсэн нь эдгээр улстай ижил төрлийн эрх зүйн систем хөгжсөн бусад орнуудад3D кадастрын системийг нэвтрүүлэхэд тус нэмэр болох буй заа. Гэхдээ эдгээр жишээ, сайнтуршлагууд нь 3 D кадастрын системийг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх гэх мэт өөр өөр үе шатандявж байгааг анхаарна биз ээ. Энэ нь 3 D үл хөдлөх хөрөнгийн үзэл баримтлал, 3 D кадастрынсистемийг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлоход хувь нэмэр оруулахынзэрэгцээ тухайн эрх зүйн орчинд хараахан бий болоогүй байгаа бэрхшээл, асуудлуудыгурьдчилж харахад илүү дөхөм болгож байна.Түүнчлэн та бүхэнд хүргэхийг зорьсон дараагийн асуудал бол тухайн улс бүрийн эрх зүйнорчин болон кадастрын систем дэх 3 D гэж тодорхойлсон кадастрын объектуудын онцлог,шинж чанаруудыг илүү тодотгон тайлбарлах юм. Мөн 3 D кадастрын системтэй улсорнуудаас э хлээд 3 D кадастрын системийг нэвтрүүлэх сонирхолгүй байгаа улс орнуудынжишээ, туршлагад дүн шинжилгээ хийж 3 D кадастрын объектын мөн чанар, үзэл баримтлал,бүртгэлийн зохицуулалтын тогтолцооны ялгааг харуулжээ. Тус бүтээлд дээр дурдсан улсорнуудын 3 D кад астрын эрх зүйн үзэл баримтлалд дүн шинжилгээ хийх замаар 2014 ондДубайд болсон 3 D кадастрын олон улсын 4 р хурлын эрх зүйн салбар хуралдааныхэлэлцүүлэгт хөндөгдсөн асуудлуудыг үргэлжлүүлсэн болно. Үүний үр дүнд 3 D үл хөдлөххөрөнгийн тухай одоо байгаа эрх зүйн тогтолцоо, үзэл баримтлал, ойлголтуудыг тоймложхөрөнгийн тухай одоо байгаа эрх зүйн тогтолцоо, үзэл баримтлал, ойлголтуудыг тоймлож тэдгээрийн ижил төстэй болон ялгаатай байдлыг тайлбарласан байна. Төгсгөлд нь цаашид тэдгээрийн ижил төстэй болон ялгаатай байдлыг тайлбарласан байна. Төгсгөлд нь цаашид хэрхэх арга замыг танилцуулж, тухайн улсын болон олон улсын хэмжээнд 3хэрхэх арга замыг танилцуулж, тухайн улсын болон олон улсын хэмжээнд 3D D кадастрын кадастрын систсистемийг нэвтрүүлэхэд хууль тогтоомжид нь ямар нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай емийг нэвтрүүлэхэд хууль тогтоомжид нь ямар нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай талаар судалгааны үндэслэл боловсруулах шаардлагыг тодорхойлжээ.талаар судалгааны үндэслэл боловсруулах шаардлагыг тодорхойлжээ.

Place, publisher, year, edition, pages
Copenhagen: International Federation of Surveyors (FIG), 2024
Keywords
3D cadaster, fastighetsbildning, 3D fastigheter, ägarlägenheter, land management
National Category
Law and Society Other Social Sciences not elsewhere specified Other Computer and Information Science
Research subject
no Strategic Research Area (SFO)
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-43761 (URN)978 87 92853 64 6 (ISBN)
Note

Översättning av 2018 engels publikation till mongolsk språk. Publikationen har ett nytt ISBN nr.

Available from: 2024-02-07 Created: 2024-02-07 Last updated: 2024-02-08Bibliographically approved
Oosterom, P. v. & Paasch, J. M. (Eds.). (2023). 11th International Workshop on the Land Administration Domain Model and 3D Land Administration. Paper presented at 11th International Workshop on the Land Administration Domain Model and 3D Land Administration, 11-13 October 2023, Gävle, Sweden. Köpenhamn: International Federation of Surveyors, FIG
Open this publication in new window or tab >>11th International Workshop on the Land Administration Domain Model and 3D Land Administration
2023 (English)Conference proceedings (editor) (Refereed)
Abstract [en]

These proceedings reflect on the content of FIG’s (International Federation of Surveyors) 11th International FIG Workshop on the Land Administration Domain Model & 3D Land Administration (LADM & 3D LA), 11-13 October 2023, Gävle, Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: International Federation of Surveyors, FIG, 2023. p. 367
Series
Proceedings FIG Commission 3 / Commission 7, ISSN 2311-8423
Keywords
3D land administration, cadaster, cadastre, FIG, real property
National Category
Law and Society Geosciences, Multidisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-43186 (URN)978-87-93914-09-4 (ISBN)
Conference
11th International Workshop on the Land Administration Domain Model and 3D Land Administration, 11-13 October 2023, Gävle, Sweden
Available from: 2023-10-26 Created: 2023-10-26 Last updated: 2023-11-01Bibliographically approved
Larsson, K. & Paasch, J. M. (2023). 3D property formation in complex infrastructure- and building projects - Exemplified by the Slussen project in Stockholm. In: Proceedings 11th International FIG Land Administration Domain Model / 3D Land Administration Workshop: . Paper presented at 11th International FIG Land Administration Domain Model / 3D Land Administration Workshop, 11-13 October 2023, Gävle, Sweden (pp. 195-216). Köpenhamn
Open this publication in new window or tab >>3D property formation in complex infrastructure- and building projects - Exemplified by the Slussen project in Stockholm
2023 (English)In: Proceedings 11th International FIG Land Administration Domain Model / 3D Land Administration Workshop, Köpenhamn, 2023, p. 195-216Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper describes the use of 3D real property formation at a major construction site in Stockholm, Sweden, project Slussen. Real property formation with complex 3D volumes and numerous real properties and associated rights, restrictions and responsibilities (RRRs) has to be shown with the real properties and RRRs in relation to each other. The present legal solutions and documentation thereof are based on analogue documentation (digitalised to pdf) and cannot be attached as e.g. dwg files. Architects and other professionals do not normally have access to the 3D real property boundaries in their 3D building models from the beginning of a project and the exact locations of boundaries are agreed upon during the formation process to achieve as usable solutions as possible.The aim of this paper is to describe the 3D property formation process when involving complex solutions securing RRRs to solve legal and planning challenges on different levels of detail. The paper focuses on the cadastral real property formation procedures using 3D property formation for constructions above and underground, as well as how they are registered in the national real property register. The paper illustrates a complex 3D property solution and adds to the understanding of the challenges of registration and visualisation of Swedish 3D real property in Stockholm, focusing on legal as well as technical experiences. This research is a document study based on an analysis of the property formation and planning documentation and processes of a cadastral procedure conducted in the Slussen project, as well as associated documentation from other agencies, and by interviewing key persons involved in the project. The paper illustrates the need for a national cadastral index map in three dimensions to be used in the formal real property formation procedures, to achieve a comprehensible and correct representation and visualisation of 3D real properties and RRRs in Sweden. The results can be used as input in coming property formations of a similar kind, as well as a component for the development of a national three-dimensional cadastral index map. Furthermore, the results can be an input to capacity building for the future use of 3D models as part of the formal cadastral property formation procedure.

Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: , 2023
Series
Proceedings FIG Commission 3 / Commission 7, ISSN 2311-8423
Keywords
3D real property, property formation, 3D models, registration, Sweden
National Category
Computer and Information Sciences Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-43188 (URN)978-87-93914-09-4 (ISBN)
Conference
11th International FIG Land Administration Domain Model / 3D Land Administration Workshop, 11-13 October 2023, Gävle, Sweden
Available from: 2023-10-26 Created: 2023-10-26 Last updated: 2023-10-27Bibliographically approved
Sun, J., Paasch, J. M., Paulsson, J., Tarandi, V. & Harrie, L. (2023). A BIM-based approach to design a lifecycle 3D property formation process: A Swedish case study. Land use policy, 131, Article ID 106712.
Open this publication in new window or tab >>A BIM-based approach to design a lifecycle 3D property formation process: A Swedish case study
Show others...
2023 (English)In: Land use policy, ISSN 0264-8377, E-ISSN 1873-5754, Vol. 131, article id 106712Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

3D property formation has become an important solution to provide a more comprehensive and accurate representation of the property's physical characteristics than traditional 2D property formation. Despite the numerous benefits of the 3D property formation, there is a need for more detailed descriptions of 3D cadastral data delivery between the involved actors to ensure efficient and effective collaboration. In particular, the practical difficulties are when/what related 3D cadastral information and models should be exchanged and stored from/to whom. Therefore, to address these issues, we propose a lifecycle 3D property formation process with four phases by designing an IDM process, which is an international open BIM process standard. In the purpose of forming a Swedish lifecycle 3D property formation process, the IDM process has been applied through organizational, legal and technical aspects, including identifying actors and their roles and values, gathering 3D property formation requirements, defining the data exchange requirements and designing the process map. Moreover, a case study was used to specify the Swedish lifecycle 3D property formation process and information delivery between stakeholders in the IDM. The aim is to facilitate a standardized and unambiguous digital 3D property formation procedure on a national level in order to improve and enhance the digital Swedish Cadastral and Land Administration Systems, but the process is quite generic and could also be applied in other countries.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2023
Keywords
3D cadastre; BIM; IDM; Lifecycle management; Property formation process
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-41962 (URN)10.1016/j.landusepol.2023.106712 (DOI)001001819900001 ()2-s2.0-85159821086 (Scopus ID)
Available from: 2023-06-07 Created: 2023-06-07 Last updated: 2023-06-26Bibliographically approved
Çağdaş, V., Kara, A., Lisec, A., Paasch, J. M., Paulsson, J., Skovsgaard, T. L. & Velasco, A. (2023). Determination of the property boundary – A review of selected civil law jurisdictions. Land use policy, 124, Article ID 106445.
Open this publication in new window or tab >>Determination of the property boundary – A review of selected civil law jurisdictions
Show others...
2023 (English)In: Land use policy, ISSN 0264-8377, E-ISSN 1873-5754, Vol. 124, article id 106445Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The boundary of real property is the fundamental element for securing rights attached to land. Countries, even with a long-standing cadastral tradition, often face the challenge of interpreting the course of a parcel boundary on the ground based on the available evidence, as data quality is very heterogeneous. Various cadastral principles and procedures have been developed for the determination of parcel boundaries in the field, which may also be associated with resolving boundary disputes. This article documents and compares the principles and procedures applied in the determination of property boundaries in selected civil law countries based on a novel conceptual model developed for that purpose. The notion of ‘boundary determination’ used in this article refers to demarcating and surveying land parcel boundaries during the initial cadastral survey and cadastral update procedures. The selected countries include Denmark and Sweden, which apply Nordic civil law; Slovenia and Turkey, which apply German civil law; and Spain, which applies Napoleonic civil law. The demarcation principles and processes applied in the different cadastral systems, the parties involved, and the evidence taken into consideration in these processes are described and compared. The main aim is to contribute to the documentation of the reasoning applied to the property boundary determination in the selected civil law countries. 

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2023
Keywords
Boundary determination; Cadastre; Land; Property boundary; Real property
National Category
Earth and Related Environmental Sciences Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-40528 (URN)10.1016/j.landusepol.2022.106445 (DOI)000992297600001 ()2-s2.0-85142004625 (Scopus ID)
Available from: 2022-11-28 Created: 2022-11-28 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Paasch, J. M., Dyrkolbotn, S., Halme, P., Mjøs, L. B., Paulsson, J. & Skovsgaard, T. (2023). Location and marking of cadastral boundaries in the Nordic countries. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 7
Open this publication in new window or tab >>Location and marking of cadastral boundaries in the Nordic countries
Show others...
2023 (English)In: Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, ISSN 1459-5877, E-ISSN 2341-6599, Vol. 7Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Cadastral boundaries are key components for ordering the ownership of real property by dividing it into territories. This study analyses the similarities and differences in marking cadastral boundaries in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. A case study was conducted by examining legislations, ordinances, guidelines, and other instructions. These are issued by both the respective national governments, and associated agencies responsible for real property formation and demarcation of boundaries, such as, the national cadastral authorities. We describe, analyse, and discuss the visual division between properties, boundary marks, natural features used as real property boundaries, the information on boundaries in national registers, prescriptive rights, and the localization of boundaries in each country. The outcome of the study shows that there are many similarities between the four countries, but also differences. As an example, the materials used for demarcation differ between each country. Furthermore, the party performing the cadastral procedures range from governmental officials to licenced private surveyors. Finally, differences were noted in whether a real property boundary following a river or stream when created will change position if the river or stream changes course over time. 

Keywords
boundary marks. cadastral boundaries, cadastre, Nordic countries, real property formation
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-43421 (URN)10.30672/njsr.115338 (DOI)
Available from: 2024-02-07 Created: 2024-02-07 Last updated: 2024-02-09Bibliographically approved
Paulsson, J. & Paasch, J. M. (2023). Position paper 3. Legal aspects of 3D Land administration. Köpenhamn: International Federation of Surveyors, FIG
Open this publication in new window or tab >>Position paper 3. Legal aspects of 3D Land administration
2023 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: International Federation of Surveyors, FIG, 2023. p. 6
Series
Proceedings FIG Commission 3 / Commission 7, ISSN 2311-8423
National Category
Law and Society Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-43189 (URN)978-87-93914-09-4 (ISBN)
Available from: 2023-10-26 Created: 2023-10-26 Last updated: 2023-11-01Bibliographically approved
Paasch, J. M. & Paulsson, J. (2023). Trends in 3D cadastre – A literature survey. Land use policy, 131, Article ID 106716.
Open this publication in new window or tab >>Trends in 3D cadastre – A literature survey
2023 (English)In: Land use policy, ISSN 0264-8377, E-ISSN 1873-5754, Vol. 131, article id 106716Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

The formation and alteration of real property and rights, restrictions and responsibilities are important parts of land administration. Research on the distribution of publications in the three-dimensional (3D) cadastral domain has been in focus as a specialised part of real property research during the last decades. A number of literature surveys on research trends in the domain show a growing number of publications during the last decades. The number of publications have increased considerably within a range of topics, classified into legal, technical, registration and organisational categories of 3D property. The purpose of the research presented here is to contribute to these analyses of the number and thematic distribution of the 3D cadastral domain literature by analysing three aspects: 1) To add to the recent study by including 3D cadastre publications published during 2021 (Paasch and Paulsson, 2021b, Paasch and Paulsson, 2021a); 2) To briefly analyse the classification of 3D cadastre research in technical programmes and proceedings of major conferences focussing, in total or in part, on 3D cadastre. 3) The results are used to contribute to the discussion regarding if the 3D cadastral domain is too diverse today to talk about a single 3D cadastral domain. An input to the discussion of what constitutes a domain is provided from an analysis of another land administration research topic that is often addressed in relation to 3D real property research; the international standard for land administration, the Land Administration Domain Model, LADM, ISO 19152.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2023
Keywords
3D cadastral domain, 3D cadastre, 3D land administration, Literature survey, Marine space, Valuation, BIM4D cadastre, LADM, ISO 19152
National Category
Other Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-41800 (URN)10.1016/j.landusepol.2023.106716 (DOI)001004674700001 ()2-s2.0-85158031739 (Scopus ID)
Available from: 2023-05-22 Created: 2023-05-22 Last updated: 2023-06-30Bibliographically approved
Karolina, L., Paasch, J. M. & Paulsson, J. (2023). Visualisation of 3D Property Units - experiences from a case study in Stockholm, Sweden. In: Proceedings 11th International FIG Land Administration Domain Model / 3D Land Administration Workshop: . Paper presented at 11th International FIG Land Administration Domain Model / 3D Land Administration Workshop 11-13 October 2023, Gävle, Sweden (pp. 1-14). Köpenhamn
Open this publication in new window or tab >>Visualisation of 3D Property Units - experiences from a case study in Stockholm, Sweden
2023 (English)In: Proceedings 11th International FIG Land Administration Domain Model / 3D Land Administration Workshop, Köpenhamn, 2023, p. 1-14Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper focuses on experiences concerning a project aiming at visualisation of three dimensional (3D) property units in Stockholm, Sweden. The Swedish national registration system, the national real property register, includes a textual description as well as a two dimensional map, normally consisting of a scan of the legal map document produced during the property formation process. Today, a 3D-pdf or a BIM model cannot be part of the formal property formation decision and documentation. It can thus be difficult to illustrate 3D real property on just a two-dimensional map.The paper describes a project carried out by Stockholm municipality to visualise 3D property unit volumes within the municipality by combining them with existing 3D city models (including building- and terrain models). The aim is to show and analyse the problems and challenges identified in the project by illustrating what has been done and how the use of 3D real property information can be further developed in the future.The method used in this research is a document study of the project focusing on representation in the digital cadastral index map for 3D real property units as part of the national real property register, as well as associated documentation from other agencies, and by interviewing key persons involved in the project.The project created a local 3D model which is stored in the municipality´s own internal database. Some information was retrieved from the national real property register, such as information on height (lowest and highest) and the horizontal expansion of the real property. Data was then processed and analysed using Feature Manipulation Engine (FME) to create 3D property volumes. The project used in-house software and data as much as possible. The volumes were stored in the municipal database. The 3D volumes could be used as a supplement to the information stored in the national real property register and the cadastral dossiers. The results can be used as a component for the development of a national three-dimensional cadastral index map as well as for enabling 3Dmodels as part of the formal cadastral property formation procedure.

Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: , 2023
Series
Proceedings FIG Commission 3 / Commission 7, ISSN 2311-8423
Keywords
3D real property, property formation, 3D models, registration, visualisation, Sweden
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-43187 (URN)978-87-93914-09-4 (ISBN)
Conference
11th International FIG Land Administration Domain Model / 3D Land Administration Workshop 11-13 October 2023, Gävle, Sweden
Available from: 2023-10-26 Created: 2023-10-26 Last updated: 2023-10-27Bibliographically approved
Sun, J., Paulsson, J., Harrie, L., Eriksson, K., Paasch, J. M. & Tarandi, V. (2022). BIM-based 3D Cadastral Management. Slutrapport för projektet BIM-baserad hantering av 3D-fastighetsinformation. Stockholm: Smart Built Environment
Open this publication in new window or tab >>BIM-based 3D Cadastral Management. Slutrapport för projektet BIM-baserad hantering av 3D-fastighetsinformation
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

För 3D-fastighetsförvaltning är huvudsyftet förmågan att utveckla och hantera 3D-fastighetsförvaltning digitalt, holistiskt och hållbart. För att uppnå det har projektet BIM-baserad hantering av 3D-fastighetsinformation haft huvudfokus på hur man kan använda en BIM-ansats i digitaliseringen av 3D fastighetsinformation genom en tvärvetenskaplig metodik. Forskargruppen har bestått av forskare från KTH, Lunds universitet, Högskolan i Gävle och Lantmäteriet samt arbete tillsammans med en referensgrupp från Stockholmsstad och industriföretag. I projektet har två arbetspaket genomförts: Arbetspaket 1 – livscykel för en svensk 3D-fastighetsbildningsprocess och Arbetspaket 2 –fastighetsekosystem. Arbetspaket 1 har utvecklat en BIM-baserad livscykel för en svensk 3D-fastighetsbildningsprocess i form av en IDM-processkarta för att visa hur 3D-fastighetsdata, 2D/3D GIS-data och BIM-modeller skulle kunna delas, utbytas och lagras genom hantering av olika aktörer. Arbetspaket 2 har föreslagit och skapat ett nytt multidisciplinärt nätverk för samarbete–affärsekosystembaserad fastighetsförvaltning och utvidgning till ett bredare ramverk – fastighetsekosystem, som skulle kunna länka policy, aktörer, process, teknik och affärer tillsammans för en bättre och djupare förståelse av hållbar 3D-fastighetsförvaltning ur juridiska, tekniska, registrerings- och organisatoriska perspektiv. Sammantaget visar resultaten att integrationen av BIM och 3D GIS för 3Dregistrering kan ge involverade aktörer nödvändig och korrekt information, kunskap och insikt som förbättrar ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat på ett hållbart sätt för både städer och medborgare. Vidare skulle fastighetsekosystemet kunna underlätta policyimplementering, samordna aktörers samarbete, förbättra processeffektiviteten, uppnå teknikintegration och innovation samt skapa värde över multidisciplinära kompletterande bidrag. I slutändan ger författarna rekommendationer från policy-, aktörs-, process-, teknik- och affärsaspekter som på ett holistiskt sätt skulle kunna underlätta digitaliseringen av livscykeln för 3D-fastighetsförvaltning och påskynda utvecklingen av fastighetsekosystemet på ett hållbart sätt. Målgruppen för resultatet av detta projekt är alla som deltar i eller berörs av 3D-fastighetsbildning, både vid nybyggnation och inom befintligt byggnadsbestånd, såsom kommunala och statliga förvaltare, exploatörer, sökande/fastighetsägare, medborgare, politiker, myndigheter och andra organisationer.

Abstract [en]

For 3D cadastral management, the major purpose is the ability of developing the project BIM-based 3D cadastral management has had a main focus on how to use a BIM approach in the digitalization of 3D cadastral management through an interdisciplinary methodology. The research team has consisted of researchers from KTH, Lund University, University of Gävle and Lantmäteriet, as well as collaboration with a reference group from the City of Stockholm and industry companies. In the project, two work packages have been carried out: Work Package 1 – lifecycle of the Swedish 3D property formation process and Work Package 2 –cadastre ecosystem. The WP1 has developed a BIM-based lifecycle of the Swedish 3D real property formation process in the IDM process map to fill in the gap of how relative 3D cadastral data, 2D/3D GIS data and BIM models could be shared, exchanged and stored through activities between different actors. The WP2 has proposed and built a new multidiscplinary collaboration network – Business ecosystem-based cadastral management and expanding to a wider framework – Cadastre ecosystem, which could link the pillars policy, actors, process, technology and business together for a better and deeper understanding of sustainable 3D cadastral management from legal, technical, registration and organizational perspectives. Overall, the findings show that the integration of BIM and 3D GIS for 3D cadastre can provide involved actors with necessary and accurate information, knowledge and insight that enhances financial, environmental, and social outcomes sustainably for both cities and citizens. Furthermore, the cadastre ecosystem has abilities to facilitate policy implementation, coordinate actors’ collaboration, improve processes efficiency, achieve technology integration and innovation and create value across multidisciplinary complementary contributions. In the end, the authors provide recommendations from policy, actors, process, technology and business aspects that would holistically facilitate the digitalization of the lifecycle 3D cadastral management and accelerate the development of the cadastral ecosystem sustainably. The target group / stakeholders for the result of this project would be everyone participating in or being affected by 3D property formation, both in new construction and within the existing building stock, such as municipal and state administrators, applicants / property owners, developers, citizens, politicians, authorities and other organizations.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Smart Built Environment, 2022
Series
Smart Built Environment ; 2020-00244
Keywords
BIM, 3D fastigheter, fastighetsbildning, SBE, visualisering, geodata
National Category
Other Social Sciences Law and Society
Research subject
Sustainable Urban Development
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-40638 (URN)
Available from: 2022-12-28 Created: 2022-12-28 Last updated: 2022-12-29Bibliographically approved
Projects
Improved registration and visualisation of 3D real properties [2023-00072_Formas]; University of Gävle
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4885-0018

Search in DiVA

Show all publications