hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Wahlin, Lottie
Publications (10 of 23) Show all publications
Wahlin, L. & Fromholz, E. (2023). Inledning (1:1ed.). In: Eva Fromholz & Lottie Wahlin (Ed.), Medling vid konflikter som rör barn och unga: i familjen, i skolan och vid brott: (pp. 17-25). Stockholm: Nordstedts juridik
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2023 (Swedish)In: Medling vid konflikter som rör barn och unga: i familjen, i skolan och vid brott / [ed] Eva Fromholz & Lottie Wahlin, Stockholm: Nordstedts juridik , 2023, 1:1, p. 17-25Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Konflikter kan uppstå på alla nivåer och i alla sammanhang - inom och mellan individer, grupper, företag, institutioner, organisationer, nationer m.m. Medling kan användas för att hantera många olika slags konflikter. Boken behandlar medling som rör barn och unga som konflikthanteringsmetod i familjen, i skolan och vid brott. Då FN:s barnkonvention numer är lag i Sverige ställs frågan om hur barn och ungas rättigheter inom de olika konfliktområdena bäst kan tillgodoses.

Boken kan användas vid exv. lärar-, jurist-, socionom- och polisutbildningarna. Boken riktar sig även till praktiker inom dessa områden samt till åklagare, domare, advokater, politiker, lagstiftare och forskarsamfundet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Nordstedts juridik, 2023 Edition: 1:1
Keywords
Medling, konflikthantering, familjen, vårdnadstvister, samarbetssamtal, brott, skolan
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Health-Promoting Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-40747 (URN)978-91-39-02567-2 (ISBN)
Available from: 2023-01-15 Created: 2023-01-15 Last updated: 2023-01-18Bibliographically approved
Fromholz, E. & Wahlin, L. (Eds.). (2023). Medling i konflikter som rör barn och unga : i familjen, i skolan och vid brott (1ed.). Stockholm: Norstedts Juridik
Open this publication in new window or tab >>Medling i konflikter som rör barn och unga : i familjen, i skolan och vid brott
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik, 2023 Edition: 1
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-40819 (URN)9789139025672 (ISBN)
Available from: 2023-01-18 Created: 2023-01-18 Last updated: 2023-01-18Bibliographically approved
Wahlin, L. & Jacobsson, M. (2023). Medling vid brott (1:1ed.). In: Eva Fromholz & Lottie Wahlin (Ed.), Medling vid konflikter som rör barn och unga - i familjen, i skolan och vid brott: (pp. 213). Stockholm: Nordstedts juridik
Open this publication in new window or tab >>Medling vid brott
2023 (Swedish)In: Medling vid konflikter som rör barn och unga - i familjen, i skolan och vid brott / [ed] Eva Fromholz & Lottie Wahlin, Stockholm: Nordstedts juridik , 2023, 1:1, p. 213-Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Medling vid brott är en konflikthanteringsmetod där brottsutsatt och gärningsperson möts tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottet, dess konsekvenser och framtiden. Medling är en del av rättssystemet och ett komplement till den ordinarie rättsprocessen och omgärdas av en egen lagstiftning sedan 2002. Lagen avser främst unga lagöverträdare och kommunerna är sedan 2008 skyldiga att kunna erbjuda medling till unga under 21 år. Syftet med medling är såväl brossförebyggande som gynnande för båda parter. Den brottutsatte ska genom att möta gärningspersonen i ett medlingsmöte kunna bearbeta sina upplevelser av brottet. Gärningspersonen ska få insikt i vilka konsekvenserna varit för den utsatte. Medling kan genomföras vid alla slags brott om det anses lämpligt i det enskilda fallet. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Nordstedts juridik, 2023 Edition: 1:1
Keywords
victim offender mediation, offender, victim, communication, mediator, reconciliation, medling, brott, brottsutsatt, gärningsperson, unga lagöverträdare, dialog, försoning, konfliktmetod
National Category
Sociology
Research subject
Health-Promoting Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-40746 (URN)978-91-39-02567-2 (ISBN)
Available from: 2023-01-14 Created: 2023-01-14 Last updated: 2023-01-18Bibliographically approved
Wahlin, L. & Fromholz, E. (2023). Slutdiskussion (1:1ed.). In: Medling vid konflikter som rör barn och unga: i familjen, i skolan och vid brott: (pp. 201-206). Stockholm: Nordstedts juridik
Open this publication in new window or tab >>Slutdiskussion
2023 (Swedish)In: Medling vid konflikter som rör barn och unga: i familjen, i skolan och vid brott, Stockholm: Nordstedts juridik , 2023, 1:1, p. 201-206Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Medling tycks vara en outnyttjad resurs i sverige trots lagstiftning inom vissa medlingsområden. Det saknas nationell samordning, trots reglering inom vissa medlingsområden. Det finns behov av ytterligare reglering, krav på utbildning, metodutveckling och kvalitetssäkring. Barnet som rättssubjekt behöver också diskuteras vidare. Frivillighet anses vara en förutsättning för en framgångsrik medling, men frivililligheten i den praktiska verksamheten kan i vissa fall ifrågaasättas.

En fördjupad kunskap om medlingens effekter samt när medling är lämpligt respektive mindre lämpligt saknas.

Det finns behov av fortsatt forskning inom de olika medlingsområden som boken behandlar samt ett större samhälleligt och politiskt intresse.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Nordstedts juridik, 2023 Edition: 1:1
Keywords
mediation, conflict resolution, custody, crirestorative justice, restorative practice, offender, victim, convention of the rights of the child, school, legislation, mediator, reparativ rättvisa, terapeutisk juridik, medling, brott, skola, familjen, vårdnadstvister, samarbetssamtal, konflikthanteringsmetod, outnyttjad resurs, utmaningar, barnkonventionen, medlingsområden, lagstiftningsreformer
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Health-Promoting Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-40748 (URN)978-91-39-02567-2 (ISBN)
Available from: 2023-01-15 Created: 2023-01-15 Last updated: 2023-01-18Bibliographically approved
Wahlin, L. (2020). Från anstalt till livet i frihet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet
Open this publication in new window or tab >>Från anstalt till livet i frihet
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2020. p. 66
Series
Brå-rapport, ISSN 1100-6676 ; 20
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-39781 (URN)91-38-31716-8 (ISBN)
Available from: 2022-08-23 Created: 2022-08-23 Last updated: 2022-08-23Bibliographically approved
Jacobsson, M., Wahlin, L. & Fromholz, E. (2018). Victim offender mediation in Sweden: an activity falling apart? (1ed.). In: Anna Nylund, Kaijus Ervasti, Lin Adrian (Ed.), Nordic Mediation Research: (pp. 67-79). Springer
Open this publication in new window or tab >>Victim offender mediation in Sweden: an activity falling apart?
2018 (English)In: Nordic Mediation Research / [ed] Anna Nylund, Kaijus Ervasti, Lin Adrian, Springer , 2018, 1, p. 67-79Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

In Sweden, the government has invested considerable resources to implement victim offender mediation (VOM) for young people (under the age of 21). Despite this, the number of mediations is decreasing. What appears to be a gap between the legislator’s intentions and practical applications raises questions about the reasons for this gap and the premises for mediation in penal matters in Sweden today. Our purpose in this article is to highlight and discuss some circumstances that can explain this decrease and the future of VOM in Sweden. We start by discussing the development of VOM in Sweden and continue by analysing possible reasons for why mediation is declining. The conclusion is that the decrease can be explained by problems related to legal and organisational structures as well as mediation practice. The conclusion is also that if the state and municipalities do not show more interest in VOM and restorative justice, then this activity will probably disappear.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2018 Edition: 1
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-39762 (URN)10.1007/978-3-319-73019-6_5 (DOI)978-3-319-73019-6 (ISBN)978-3-319-73018-9 (ISBN)
Available from: 2019-04-12 Created: 2022-08-22Bibliographically approved
Jacobsson, M., Wahlin, L. & Framholz, E. (2018). Victim Offender Mediation in Sweden: An Activity Falling Apart?. In: Anna Nylund, Kaijus Ervasti, Lin Adrian (Ed.), Nordic Mediation Research: (pp. 67-79). Springer
Open this publication in new window or tab >>Victim Offender Mediation in Sweden: An Activity Falling Apart?
2018 (English)In: Nordic Mediation Research / [ed] Anna Nylund, Kaijus Ervasti, Lin Adrian, Springer , 2018, p. 67-79Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

In Sweden, the government has invested considerable resources to implement victim offender mediation (VOM) for young people (under the age of 21). Despite this, the number of mediations is decreasing. What appears to be a gap between the legislator’s intentions and practical applications raises questions about the reasons for this gap and the premises for mediation in penal matters in Sweden today. Our purpose in this article is to highlight and discuss some circumstances that can explain this decrease and the future of VOM in Sweden. We start by discussing the development of VOM in Sweden and continue by analysing possible reasons for why mediation is declining. The conclusion is that the decrease can be explained by problems related to legal and organisational structures as well as mediation practice. The conclusion is also that if the state and municipalities do not show more interest in VOM and restorative justice, then this activity will probably disappear.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2018
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-39796 (URN)10.1007/978-3-319-73019-6_5 (DOI)978-3-319-73018-9 (ISBN)
Available from: 2022-08-24 Created: 2022-08-24 Last updated: 2022-08-24Bibliographically approved
Jacobsson, M. & Wahlin, L. (2017). Medling vid brott: en enhetlig svensk modell?. Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Open this publication in new window or tab >>Medling vid brott: en enhetlig svensk modell?
2017 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017. p. 52
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-39751 (URN)
Available from: 2022-08-22 Created: 2022-08-22 Last updated: 2022-08-24Bibliographically approved
Lind, E. & Wahlin, L. (2015). Medling som metod.
Open this publication in new window or tab >>Medling som metod
2015 (Swedish)Other (Other academic)
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-39795 (URN)
Available from: 2022-08-24 Created: 2022-08-24 Last updated: 2022-08-24Bibliographically approved
Jacobsson, M., Wahlin, L. & Andersson, T. (2013). Den svenska medlingsmodellen: Till nytta för brottsoffret?. Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Den svenska medlingsmodellen: Till nytta för brottsoffret?
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013. p. 140
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-39757 (URN)978-91-40-68331-1 (ISBN)
Available from: 2013-08-13 Created: 2022-08-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications