hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Richardsson, Linda
Alternative names
Publications (3 of 3) Show all publications
Richardsson, L., Wiitavaara, B., Heiden, M. & Boman, E. (2018). Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare. In: Per Lindberg (Ed.), FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts. Paper presented at FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle (pp. 118). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare
2018 (Swedish)In: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 118-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund

Universitets- och högskoleväsendet har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. Den teknologiska utvecklingen och ökade konkurrensen nationellt och internationellt har lett till högre krav på effektivitet, produktivitet och tillgänglighet av personal oavsett vart de befinner sig. Arbetssituationen inom universitet- och högskole-väsendet har på detta sätt blivit mer krävande. Universitetslärare är en yrkesgrupp som i allt större utsträckning har möjlighet att arbeta på distans, och nyttjar den möjligheten regelbundet både inom och utanför ordinarie arbetstid. Trots detta är det få studier som undersökt hur undervisande och forskande personal inom högskolesektorn upplever och påverkas av distansarbete.

Syfte

Att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare, samt att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

Metod

Projektet innehåller fyra delstudier. Delstudie I består av en web-baserad enkätunder-sökning av hälsa, stress, återhämtning, balans mellan arbete och privatliv, arbetsmo-tivation, och förekomst av distansarbete bland universitetslärare vid svenska högskolor och universitet. Datainsamlingen pågår och förväntas vara avslutad i slutet av VT-18. I delstudie II kommer universitetslärare att följas under en arbetsvecka med mätningar av rörelsemönster, hjärtfrekvens och stresshormon. Mätningarna kommer att förläggas till en vecka då läraren arbetar minst en dag på ordinarie arbetsplats och minst en dag på annan plats, så att jämförelser av exponering kan göras inom person. Datainsamling för delpro-jekt III genomförs genom semistrukturerade intervjuer med universitetslärare för att undersöka deras upplevelser av att arbeta på, respektive utanför, ordinarie arbetsplats och vad som motiverar dem att arbeta på distans. I delprojekt IV undersöks upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans, genom semistrukturerade intervjuer med universitetsanställda med en första linjens chefsposition.

Resultat

Projektet förväntas bidra med fördjupad kunskap om hur distansarbete inom universitets- och högskolesektorn relaterar till olika aspekter av hälsa och välbefinnande bland universitetslärare, och vilka effekter det får för individen att ta med sig arbetet från den ordinarie arbetsplatsen. Projektet förväntas även generera kunskap om hur universitets-anställda med en personalledande funktion upplever att leda anställda som arbetar på distans. Denna kunskap kommer att bidra till utvecklandet av rekommendationer för en hållbar arbetsmiljö, i lärarkåren och hos universitetsanställda med en personalledande funktion.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2018
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28858 (URN)978-91-88145-28-4 (ISBN)
Conference
FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle
Note

Rundabordssamtal

Available from: 2018-12-17 Created: 2018-12-17 Last updated: 2018-12-17Bibliographically approved
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2018). Telecommuting in academia – associations with health and well-being among staff. Annals of Work Exposures and Health
Open this publication in new window or tab >>Telecommuting in academia – associations with health and well-being among staff
2018 (English)In: Annals of Work Exposures and Health, ISSN 2398-7308Article in journal (Refereed) Submitted
Keywords
Flexible work, Boundless work, Autonomy, Competence, Relatedness
National Category
Other Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28727 (URN)
Available from: 2018-11-30 Created: 2018-11-30 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Heiden, M., Richardsson, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2018). Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being. In: Bagnara S., Tartaglia R., Albolino S., Alexander T., Fujita Y. (Ed.), Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018): Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Paper presented at 20th Congress of the International Ergonomics Association, 26-30 August 2018, Florence, Italy (pp. 308-312). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being
2018 (English)In: Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018): Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments / [ed] Bagnara S., Tartaglia R., Albolino S., Alexander T., Fujita Y., Cham: Springer, 2018, p. 308-312Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The ability to telecommute has changed working life for staff at universities and colleges. Although the opportunity to work away from the office at any time gives workers more freedom to manage their work, it also imposes higher demands on workers to set limits to their work. The aim of this ongoing study is to determine if there is an optimal amount of telecommuting for male and female academics with respect to perceived health, work stress, recovery, work-life balance, and work motivation. A web-based survey is currently being conducted among lecturers and professors at Swedish universities and colleges. Results so far show that perceived fatigue and stress associated with indistinct organization and conflicts are higher among academics that telecommute to a larger extent. The results also show that female academics are more fatigued and stressed at work than male academics, but this does not seem to be related to the extent of telecommuting performed.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2018
Series
Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357, E-ISSN 2194-5365 ; 826
Keywords
Telework, Lecturer, Work stress
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27871 (URN)10.1007/978-3-319-96065-4 (DOI)978-3-319-96064-7 (ISBN)978-3-319-96065-4 (ISBN)
Conference
20th Congress of the International Ergonomics Association, 26-30 August 2018, Florence, Italy
Available from: 2018-09-06 Created: 2018-09-06 Last updated: 2018-09-14Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications