hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Widar, Linda, Doktorand
Alternative names
Publications (5 of 5) Show all publications
Widar, L., Wall, E. & Svensson, S. (2019). Experiences of job demand and control: A study of first line managers in for-profit psychiatric and addiction care. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation
Open this publication in new window or tab >>Experiences of job demand and control: A study of first line managers in for-profit psychiatric and addiction care
2019 (English)In: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270Article in journal (Other academic) Submitted
Keywords
first line manager, job demand control theory, psychiatric and addiction care, occupational health
National Category
Other Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-31309 (URN)
Available from: 2019-12-16 Created: 2019-12-16 Last updated: 2019-12-17Bibliographically approved
Widar, L., Boman, E., Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2019). Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics. In: : . Paper presented at PREMUS 2019, International Conference on the Prevention of Work-Related muskulusceletal disorders, 2-5 September, Bologna, Italy. Bologna
Open this publication in new window or tab >>Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Telecommuting is a working arrangement that is highly adopted among academic staff. This may be a cause or a consequence of expanding demands on productivity, efficiency and availability of academic staff. A previous study on white-collar workers at a government authority showed higher cardiovascular arousal during work at the office, but less recovery after working from home. To our knowledge, these findings have not been confirmed or refuted in other populations. As part of an ongoing study, we aimed to determine whether there is a difference in perceived stress and psychophysiological reactions during work at the central workplace (CW) compared to work performed away from the central workplace (OCW) among academic staff. In addition, recuperation after work performed at the two locations were compared. For each subject, saliva cortisol was collected regularly throughout each of two working days in the same work week (i.e., one full day CW and one full day OCW). Before and after each working day, the subjects rated their stress and fatigue on 100 mm Visual Analogue Scales (VAS) where higher values imply more stress and fatigue, and the difference in ratings within a day (i.e., after-before) was calculated. In the morning after each of the working days, the subjects rated how recuperated they felt on VAS where higher values imply more recuperation. Cortisol values were analyzed using repeated measures analysis of variance with Day (2 days) and Time of day (6 time points) as within-subjects effects. Self-ratings were compared using paired-samples T test. In all tests, the level of significance was p=0.05. Preliminary results show no significant differences between days in cortisol curves (F=0.62; p=0.685), stress (Dstress=2 for CW and -1 for OCW; p=0,604), fatigue (Dfatigue=7 for CW and 6 for OCW; p=0,837) and recuperation (51 for CW and 61 for OCW; p=0,094).

Place, publisher, year, edition, pages
Bologna: , 2019
Keywords
Telecommuting, stress, cortisol, recuperation, fatigue
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-30638 (URN)
Conference
PREMUS 2019, International Conference on the Prevention of Work-Related muskulusceletal disorders, 2-5 September, Bologna, Italy
Available from: 2019-09-10 Created: 2019-09-10 Last updated: 2019-10-23Bibliographically approved
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2019). Telecommuting in academia – associations with health and well-being among staff. Higher Education
Open this publication in new window or tab >>Telecommuting in academia – associations with health and well-being among staff
2019 (English)In: Higher Education, ISSN 0018-1560, E-ISSN 1573-174XArticle in journal (Refereed) Submitted
Keywords
Flexible work, Boundless work, Autonomy, Competence, Relatedness
National Category
Other Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28727 (URN)
Available from: 2018-11-30 Created: 2018-11-30 Last updated: 2019-12-10Bibliographically approved
Widar, L., Wiitavaara, B., Heiden, M. & Boman, E. (2018). Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare. In: Per Lindberg (Ed.), FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts. Paper presented at FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle (pp. 118). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare
2018 (Swedish)In: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 118-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund

Universitets- och högskoleväsendet har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. Den teknologiska utvecklingen och ökade konkurrensen nationellt och internationellt har lett till högre krav på effektivitet, produktivitet och tillgänglighet av personal oavsett vart de befinner sig. Arbetssituationen inom universitet- och högskole-väsendet har på detta sätt blivit mer krävande. Universitetslärare är en yrkesgrupp som i allt större utsträckning har möjlighet att arbeta på distans, och nyttjar den möjligheten regelbundet både inom och utanför ordinarie arbetstid. Trots detta är det få studier som undersökt hur undervisande och forskande personal inom högskolesektorn upplever och påverkas av distansarbete.

Syfte

Att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare, samt att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

Metod

Projektet innehåller fyra delstudier. Delstudie I består av en web-baserad enkätunder-sökning av hälsa, stress, återhämtning, balans mellan arbete och privatliv, arbetsmo-tivation, och förekomst av distansarbete bland universitetslärare vid svenska högskolor och universitet. Datainsamlingen pågår och förväntas vara avslutad i slutet av VT-18. I delstudie II kommer universitetslärare att följas under en arbetsvecka med mätningar av rörelsemönster, hjärtfrekvens och stresshormon. Mätningarna kommer att förläggas till en vecka då läraren arbetar minst en dag på ordinarie arbetsplats och minst en dag på annan plats, så att jämförelser av exponering kan göras inom person. Datainsamling för delpro-jekt III genomförs genom semistrukturerade intervjuer med universitetslärare för att undersöka deras upplevelser av att arbeta på, respektive utanför, ordinarie arbetsplats och vad som motiverar dem att arbeta på distans. I delprojekt IV undersöks upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans, genom semistrukturerade intervjuer med universitetsanställda med en första linjens chefsposition.

Resultat

Projektet förväntas bidra med fördjupad kunskap om hur distansarbete inom universitets- och högskolesektorn relaterar till olika aspekter av hälsa och välbefinnande bland universitetslärare, och vilka effekter det får för individen att ta med sig arbetet från den ordinarie arbetsplatsen. Projektet förväntas även generera kunskap om hur universitets-anställda med en personalledande funktion upplever att leda anställda som arbetar på distans. Denna kunskap kommer att bidra till utvecklandet av rekommendationer för en hållbar arbetsmiljö, i lärarkåren och hos universitetsanställda med en personalledande funktion.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2018
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28858 (URN)978-91-88145-28-4 (ISBN)
Conference
FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle
Note

Rundabordssamtal

Available from: 2018-12-17 Created: 2018-12-17 Last updated: 2019-12-10Bibliographically approved
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2018). Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being. In: Bagnara S., Tartaglia R., Albolino S., Alexander T., Fujita Y. (Ed.), Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018): Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Paper presented at 20th Congress of the International Ergonomics Association, 26-30 August 2018, Florence, Italy (pp. 308-312). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being
2018 (English)In: Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018): Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments / [ed] Bagnara S., Tartaglia R., Albolino S., Alexander T., Fujita Y., Cham: Springer, 2018, p. 308-312Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The ability to telecommute has changed working life for staff at universities and colleges. Although the opportunity to work away from the office at any time gives workers more freedom to manage their work, it also imposes higher demands on workers to set limits to their work. The aim of this ongoing study is to determine if there is an optimal amount of telecommuting for male and female academics with respect to perceived health, work stress, recovery, work-life balance, and work motivation. A web-based survey is currently being conducted among lecturers and professors at Swedish universities and colleges. Results so far show that perceived fatigue and stress associated with indistinct organization and conflicts are higher among academics that telecommute to a larger extent. The results also show that female academics are more fatigued and stressed at work than male academics, but this does not seem to be related to the extent of telecommuting performed.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2018
Series
Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357, E-ISSN 2194-5365 ; 826
Keywords
Telework, Lecturer, Work stress
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-27871 (URN)10.1007/978-3-319-96065-4 (DOI)2-s2.0-85051803069 (Scopus ID)978-3-319-96064-7 (ISBN)978-3-319-96065-4 (ISBN)
Conference
20th Congress of the International Ergonomics Association, 26-30 August 2018, Florence, Italy
Available from: 2018-09-06 Created: 2018-09-06 Last updated: 2019-11-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications