hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 29) Show all publications
Boström, L. & Haglund, B. (2020). Att leda fritidshemmets verksamheter (2ed.). In: G. Berg, F. Sundh & C. Wede (Ed.), Lärare som ledare – i och utanför klassrummet: (pp. 309-326). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att leda fritidshemmets verksamheter
2020 (Swedish)In: Lärare som ledare – i och utanför klassrummet / [ed] G. Berg, F. Sundh & C. Wede, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 2, p. 309-326Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2020 Edition: 2
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-31973 (URN)9789144133423 (ISBN)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2020-03-02Bibliographically approved
Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J. & Lager, K. (2020). Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Fritidshemmets pedagogik i en ny tid
2020 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-31971 (URN)9789151101019 (ISBN)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2020-03-03Bibliographically approved
Haglund, B. (2020). Från fritidspedagog till lärare i fritidshem. In: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid: . Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Från fritidspedagog till lärare i fritidshem
2020 (Swedish)In: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-31972 (URN)9789151101019 (ISBN)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2020-03-05Bibliographically approved
Klerfelt, A., Haglund, B., Andersson, B. & Kane, E. (2020). Swedish school-age educare: a combination of education and care. In: H. Bae, J. Mahoney, S. Maschke, & L. Stecher (Ed.), International Developments in Research on Extended Education: Perspectives on extracurricular activities, after-school programs, and all-day schools.: (pp. 173-192). Opladen: Verlag Barbara Budrich
Open this publication in new window or tab >>Swedish school-age educare: a combination of education and care
2020 (English)In: International Developments in Research on Extended Education: Perspectives on extracurricular activities, after-school programs, and all-day schools. / [ed] H. Bae, J. Mahoney, S. Maschke, & L. Stecher, Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2020, p. 173-192Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2020
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-31907 (URN)9783847423355 (ISBN)
Available from: 2020-02-18 Created: 2020-02-18 Last updated: 2020-02-19Bibliographically approved
Haglund, B. (2019). Teachers directed to extended education: a profession based in childhood sociology?. In: : . Paper presented at NFPF/NERA conference, 6-8 March, Uppsala, Sweden..
Open this publication in new window or tab >>Teachers directed to extended education: a profession based in childhood sociology?
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-31199 (URN)
Conference
NFPF/NERA conference, 6-8 March, Uppsala, Sweden.
Available from: 2019-12-06 Created: 2019-12-06 Last updated: 2020-01-08Bibliographically approved
Haglund, B. (2019). Using narratives as a way to describe opportunities and constraints in the everyday work at a school-age educare centre. In: : . Paper presented at WERA-IRN Conference, 26 – 28 September, Stockholm, Sweden..
Open this publication in new window or tab >>Using narratives as a way to describe opportunities and constraints in the everyday work at a school-age educare centre
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-31197 (URN)
Conference
WERA-IRN Conference, 26 – 28 September, Stockholm, Sweden.
Available from: 2019-12-06 Created: 2019-12-06 Last updated: 2020-01-08Bibliographically approved
Gustafsson, J., Lager, K. & Haglund, B. (2018). Fritidspedagog/lärare i fritidshem – en profession i ständig rörelse. In: : . Paper presented at Forskning pågår, 31 oktober 2018, Göteborg, Sverige.
Open this publication in new window or tab >>Fritidspedagog/lärare i fritidshem – en profession i ständig rörelse
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

Lärare i fritidshem/fritids som profession har svårt att formulera sitt eget kunskapsfält vilket enligt professionsteorin krävs för att tydliggöra professionens egen logik (Brante, 2014). Syftet med föreliggande studie är att beskriva och undersöka lärare i fritidshem professionsutveckling och logik mellan 1880-talet och 2017. Metod Metoden är diskursanalys (Fairclough, 2013) av policydokument, historiska texter och tidigare forskning i syfte att identifiera och beskriva de diskurser som strukturerar professionens kunskapsfält och logik mellan 1880-talet och 2017. Teoretisk inramning Teoretiskt utgår studien från professionsteori (Brante, 2014) och en framträdande roll i vår analys har de analytiska begreppen ontologisk modell och professionslogik. Förväntade slutsatser En preliminär analys visar att professionen mellan 1880-talet och 2017 har varit i ständig rörelse och arbetet inom ramen för fem olika ontologiska modeller baserade på olika professionslogiker. De ontologiska modellerna är Arbetsstugan ca (1887–1940), Eftermiddagshemmet (1940–1960), det Fristående fritidshemmet (1960-1985), det Integrerade fritidshemmet (1985-2008) och det Didaktiska fritidshemmet (2008 - ). Dessa fem ontologiska modeller finns representerade i både lärarutbildning och fritidshemmets verksamhet vilket kan vara en förklaring till professionens svårighet att definiera ett tydligt kunskapsfält. Relevans för pedagogiskt arbete Studien och analysen har stor relevans för både lärarutbildning och pedagogiskt arbete i fritidshem. För verksamma lärare i fritidshem är det av stor vikt att vara medveten om att professionen i sin praktik använder sig av olika ontologiska modeller och logiker. Likaså bör detta bli ett innehåll i lärarutbildningen och kan ses som ett led i att stärka och tydliggöra professionens kunskapsfält.

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28460 (URN)
Conference
Forskning pågår, 31 oktober 2018, Göteborg, Sverige
Available from: 2018-11-14 Created: 2018-11-14 Last updated: 2018-11-14Bibliographically approved
Haglund, B. (2018). ”Men dom flesta har en liknande situation”: Ett narrativ om bristande personella resurser och omgivningens begränsade förväntningar. Barn, 36(2), 75-92
Open this publication in new window or tab >>”Men dom flesta har en liknande situation”: Ett narrativ om bristande personella resurser och omgivningens begränsade förväntningar
2018 (Swedish)In: Barn, ISSN 0800-1669, Vol. 36, no 2, p. 75-92Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Artikeln har en narrativ form och baseras på empiri från en etnografiinspirerad studie på ett svenskt fritidshem och fokuserar på hur Ann, den lärare som ansvarar för fritidshemmets verksamhet, försöker att bygga upp och driva verksamheten. Hon, liksom de statliga styrdokument hon försöker att utgå ifrån, har höga ambitioner med verksamheten men de förutsättningar skolan erbjuder för att bedriva kvalitativt hög verksamhet är bristfälliga. Hög personalomsättning i kombination med personal utan utbildning och brister i planeringstiden blir hinder både för Anns ambitionsnivå och fritidshemmets möjligheter att fungera som en plats för utbildning och lärande och på så vis motsvara styrdokumentens skrivningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Trondheim: Norsk senter for barneforskning (Noseb), 2018
Keywords
Fritidshem, Narrativ, Struktureringsteori, Beskrivningsnivå, Outbildad personal
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28387 (URN)10.5324/barn.v36i2.2766 (DOI)
Available from: 2018-10-31 Created: 2018-10-31 Last updated: 2018-12-06Bibliographically approved
Lager, K., Gustafsson, J. & Haglund, B. (2018). Teacher in leisure-time centre - a profession in constant change. In: : . Paper presented at NERA2018 - 46th Congress 'Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges', 8-10 March 2018, Oslo, Norway.
Open this publication in new window or tab >>Teacher in leisure-time centre - a profession in constant change
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28494 (URN)
Conference
NERA2018 - 46th Congress 'Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges', 8-10 March 2018, Oslo, Norway
Available from: 2018-11-13 Created: 2018-11-13 Last updated: 2018-11-13Bibliographically approved
Haglund, B. (2017). Fritidshemmets vardagspraktik - konstruktion och omkonstruktion av ett ständigt pågående arbete (1ed.). In: Rohlin, Malin (Ed.), Teori som praktik i fritidshemmet: (pp. 117-139). Malmö: Gleerups Utbildning AB, s. 117-139
Open this publication in new window or tab >>Fritidshemmets vardagspraktik - konstruktion och omkonstruktion av ett ständigt pågående arbete
2017 (English)In: Teori som praktik i fritidshemmet / [ed] Rohlin, Malin, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, 1, Vol. s. 117-139, p. 117-139Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28469 (URN)9789140694591 (ISBN)
Available from: 2018-11-14 Created: 2018-11-14 Last updated: 2019-02-06Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0890-6339

Search in DiVA

Show all publications