hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (2 of 2) Show all publications
Finnveden, G., Ekvall, T., Björklund, A., von Borgstede, C., Eriksson, O., Forsfält, T., . . . Åkesson, L. (2013). Regeringen måste satsa på resurseffektivt samhälle. Dagens nyheter (2013-04-01)
Open this publication in new window or tab >>Regeringen måste satsa på resurseffektivt samhälle
Show others...
2013 (Swedish)In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, no 2013-04-01Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

Regeringen förbereder en avfallspolitisk proposition. Den kommer förhoppningsvis att klargöra vem som ska ha ansvaret att samla in våra förpackningar. Men fokus borde också ligga på hur vi kan gå mot ett samhälle där resurser används så effektivt som möjligt, skriver forskare på miljöområdet.

Place, publisher, year, edition, pages
AB Dagens nyheter, 2013
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Industrial Ecology
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25628 (URN)
Note

QC 20140901

Available from: 2014-08-20 Created: 2017-11-28 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Henriksson, G., Andersson, M., von Borgstede, C., Eriksson, O., Guath, M., Sundqvist, J.-O. & Åkesson, L. (2011). Hållbar avfallshantering: utvärdering av styrmedel från ett psykologiskt och etnologiskt perspektiv.
Open this publication in new window or tab >>Hållbar avfallshantering: utvärdering av styrmedel från ett psykologiskt och etnologiskt perspektiv
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Inom psykologi och etnologi studeras företeelser ur perspektiv som återfinns hos den enskilda individen samt i det lokala eller sociala sammanhanget. I studien har olika styrmedel bedömts från ett etnologiskt och psykologiskt perspektiv. Studien har därvid inneburit nya arbetsmetoder – i varken psykologi eller etnologi brukar man arbeta med att förutsäga hur olika medel (t.ex. styrmedel) påverkar människan, normalt arbetar man efter att beskriva hur människan upplever ett befintligt styrmedel. Nytt i arbetssättet är också att utvärdera styrmedlen i olika framtidsscenarier.

De viktigaste slutsatserna om de studerade styrmedlen är enligt följande.

Information är ett viktigt styrmedel, men bör främst ses i kombination med andra styrmedel. Information bör utformas så att den är anpassad för olika grupper, hellre än massutskick och glättiga kampanjer. Informationen bör vara både deklarativ (ge information om effekter och konsekvenser) och procedurell (beskriva hur man ska göra). Information är viktigast som styrmedel i de hållbara scenarierna, men är av betydelse i samtliga scenarier. Vad gäller verksamheter kan man skilja på information till företagsledningen och information till anställda.

Styrmedlet ”Reklam ja tack” förväntas leda till minskad mängd pappersavfall och är lätt att förstå för hushållen. Styrmedlet är mest effektivt i de hållbara scenarierna. Styrmedlet bedöms verksamt även i scenariot regional marknad eftersom det då är större tryck på verksamheterna att föra ut sitt budskap.

Negativ kemikaliemärkning bedöms vara ett effektivt styrmedel, och framför allt effektivare än positiv märkning. Negativ kemikaliemärkning bedöms också vara effektivt i alla scenarier.

I styrmedlet viktbaserad avfallstaxa kan storleken på den rörliga delen av avfallstaxan påverka styrmedlets genomslagskraft. Viktbaserad avfallstaxa bedöms fungera bäst i de marknadsdrivna scenarierna där individen tar ett stort ansvar själv. I de hållbara scenarierna kan styrmedlet komma att upplevas negativ eftersom ansvaret för miljöfrågorna är mer överflyttade till staten från medborgarna.

Miljödifferentierad avfallstaxa bedöms ge ytterst små styreffekter eftersom det med den givna utformningen kan vara svår att kommunicera med människorna. Med vissa ändringar skulle det däremot kunna bli kraftfullt.

Utvecklade insamlingssystem bedöms leda till ökad källsortering i alla scenarier. Detta gäller både ökad fastighetsnära insamling och insamling i materialströmmar.

Publisher
p. 37
Series
TRITA-INFRA-FMS, ISSN 1652-5442 ; 2011:5
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25629 (URN)
Note

QC 20110701

Available from: 2017-11-28 Created: 2017-11-28 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0643-2934

Search in DiVA

Show all publications