hig.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Kostnadseffektiv modellering av fysisk arbetsbelastning - en empirisk studie av arbetsställningar i industrin
Title [en]
Cost-efficient modeling of physical work load - an empirical study of work postures in industry
Abstract [sv]
Hos både forskare och praktiker som mäter fysisk belastning i arbetslivet finns behov av att samla in så mycket information som möjligt i förhållande till de investerade resurserna. Man vill använda sig av datainsamlingsmetoder som ger tillförlitliga data till en låg kostnad. En föga beforskad strategi för att åstadkomma det är att identifiera enkla och billiga variabler om arbetet och arbetsbelastningen som kan användas för att uppskatta resultatet av dyrare, mer komplicerade, mätningar av fysisk belastning. I projektet kommer därför resurskrävande direkta mätningar av fysisk belastning i form av arbetsställning att göras på personalen vid ett företag, samtidigt som lätt åtkomlig information samlas in om personalens upplevda belastning, objektiva belastningsfaktorer och verksamheten inom organisationen. I anslutning till detta kommer kostnaden för att samla in de olika datatyperna att beräknas. De insamlade data kommer sedan att användas för att bygga statistiska regressionsmodeller av förhållandet mellan de kostsamma direkta mätningarna av arbetsställning och de billigare indirekta måtten på belastning. Modellerna kommer att utvärderas dels med avseende på deras förmåga att prediktera den uppmätta arbetsställningen, och dels med avseende på den kostnad som det innebär att använda dem. Det kan medföra att den modell som ger det i statistisk mening bästa estimatet av arbetsställningen inte nödvändigtvis är den optimala modellen att arbeta med ur resurssynpunkt. Om kostnaderna för insamling av de nödvändiga variablerna är för stora i förhållande till modellens statistiska prestanda, så kan en modell med lägre förklaringsgrad och billigare variabler vara mer tilltalande att använda i praktiken. Projektet förväntas leda till praktiskt tillämpbar kunskap om optimering av resurser vid mätning av arbetsställning i arbetslivet, för såväl forskare som praktiker med behov av att samla in sådana data.
Principal InvestigatorHeiden, Marina
Coordinating organisation
University of Gävle
Funder
Period
2011-01-01 - 2013-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:304Project, id: 2010-00748_Forte

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar