hig.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Nya intima relationer på äldre dar - en kvantitativ enkätstudie
Title [en]
New intimate relations in later life - a quantitative survey
Abstract [sv]
Trots att man i familjesociologin ofta talar om att intimiteten i det senmoderna samhället är befriad från dess barnalstrande funktion och därmed inte begränsad till en viss period i livet, och trots att man i socialgerontologin ofta hävdar att adderandet av friska år till livet skapat en tredje ålder av självförverkligande, i vilket intima relationer kan spela en väsentlig roll, så har mycket litet forskning, både i Sverige och internationellt, intresserat sig för nya intima relationer på äldre dar och den roll de spelar i de äldres liv. Det finns i Sverige idag drygt en miljon singlar (ogifta, skilda, änkor/änkemän) i åldrarna 60+, majoriteten kvinnor; och andelen frånskilda äldre ökar. Projektets syfte är att, utifrån ett riksrepresentativt stratifierat urval om 3000 60-90-åringar, studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya intima relationer på äldre dar. Vi kommer att undersöka hur dessa ser ut i äldrebefolkningen generellt och i olika grupper definierade på bas av kön, klass, livsloppsfas, sexuell orientering, urbanitetsgrad och intimitetskarriär. Studien kommer att belysa vilken roll nya relationer spelar för de äldres livskvalitet, samt ge idÅ©er om hur stödstrukturer för äldre kan komma att se ut i det senmoderna samhället.
Abstract [en]
Despite claims in family sociology that in late modern society intimacy has been released from its reproductive function and is no longer restricted to any certain period of life, and despite claims in social gerontology that an increased healthy life-span has created a Third Age of self realisation in which intimate relations may have a significant impact, very little Swedish as well as international research has focused on new intimate relationships in later life and their significance for older people's lives. Changing demographical conditions means that people live longer and healthier lives. At the same time new generations with potentially new values are growing old. More than a million of the 60+ population in Sweden today are singles (never married, divorced, widows/widowers), a majority are women and the actual number as well as the proportion of divorcees is increasing. The purpose of this project, based on a representative, stratified, sample of 3 000 Swedes, 60-90 years old , is to study attitudes to, expectations on, and experiences of new intimate relations in later life. This will be studied in the older population generally and in different groups defined on the basis of gender, class, life-course phase, sexual orientation, degree of urbanization and intimacy career. The importance of intimate relationships for older people's quality of life will be studied, and ideas will be generated about how structures of informal support may look for older people in late modern society.
Publications (3 of 3) Show all publications
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2013). Attitudes, experiences and expectations on new intimate relationships in later life: results from a Swedish national survey. Paper presented at 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, June 23-27 2013, Seoul, Korea. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17(Suppl. 1), 109
Open this publication in new window or tab >>Attitudes, experiences and expectations on new intimate relationships in later life: results from a Swedish national survey
2013 (English)In: The Journal of Nutrition, Health & Aging, ISSN 1279-7707, E-ISSN 1760-4788, Vol. 17, no Suppl. 1, p. 109-Article in journal, Meeting abstract (Other academic) Published
Abstract [en]

Introduction : More than a million, or almost half, of the 60+ population (46%) in Sweden today are singles (never married, divorced, widows/widowers), a majority are women and the actual number as well as the proportion of divorcees is increasing. Still, we know very little about the intimate lives of non-married elderly people or about re-partnering in later life. This presentation focuses attitudes to, expectations on, and experiences of new intimate relations in later life.

Method : It is based on results from a new representative survey of 3 000 Swedes, 60-90 years old (boosted with regards to non-married people), that was developed from questions generated by a recent qualitative interview study with 28 Swedes who had established a new relationship after the age of 60.

Results : We describe attitudes, expectations and experiences in the older population generally, but also in different groups defined on the basis of gender, class, life-course phase, sexual orientation, degree of urbanization and intimacy career. We also focus the importance of intimate relationships for older people’s quality of life, and reason about how structures of informal support may look for older people who enter new intimate relationships.

Conclusion : As of november 2012 we are still in an early phase of the survey work, thus conclusions are pending.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2013
National Category
Sociology
Research subject
Sociology; Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-20808 (URN)
Conference
20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, June 23-27 2013, Seoul, Korea
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P11-0909:1Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2009-00720
Available from: 2013-12-18 Created: 2015-12-08 Last updated: 2019-10-04Bibliographically approved
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2013). New sexual relationships in later life: the case of late modern Sweden. Paper presented at Gerontological Society of America's 66th Annual Scientific Meeting, 20-24 November, New Orleans, USA. The Gerontologist, 53(Suppl.), 300-300
Open this publication in new window or tab >>New sexual relationships in later life: the case of late modern Sweden
2013 (English)In: The Gerontologist, ISSN 0016-9013, E-ISSN 1758-5341, Vol. 53, no Suppl., p. 300-300Article in journal, Meeting abstract (Other academic) Published
National Category
Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-17914 (URN)000327442104024 ()
Conference
Gerontological Society of America's 66th Annual Scientific Meeting, 20-24 November, New Orleans, USA
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P11-0909:1Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2009-00720
Available from: 2014-11-10 Created: 2014-11-10 Last updated: 2019-10-04Bibliographically approved
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2013). The impact of new intimate relationships in later life on life satisfaction. Paper presented at Gerontological Society of America 66th Annual Scientific Meeting, 20-24 November 2013, New Orleans, USA. The Gerontologist, 53(Suppl. 1), 61-61
Open this publication in new window or tab >>The impact of new intimate relationships in later life on life satisfaction
2013 (English)In: The Gerontologist, ISSN 0016-9013, E-ISSN 1758-5341, Vol. 53, no Suppl. 1, p. 61-61Article in journal, Meeting abstract (Other academic) Published
National Category
Sociology Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-17913 (URN)000327442101289 ()
Conference
Gerontological Society of America 66th Annual Scientific Meeting, 20-24 November 2013, New Orleans, USA
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P11-0909:1Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2009-00720
Available from: 2014-11-10 Created: 2014-11-10 Last updated: 2019-10-04Bibliographically approved
Co-InvestigatorBildtgård, Torbjörn
Principal InvestigatorÖberg, Peter
Co-InvestigatorTornstam, Lars
Coordinating organisation
University of Gävle
Funder
Period
2012-01-01 - 2013-12-31
National Category
Social Work
Identifiers
DiVA, id: project:307Project, id: P11-0909:1_RJ

Search in DiVA

Social Work

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar