hig.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Mellanchefens väg till arbetstillfredsställelse: En kvalitativ studie om hur arbetsdelegering, arbetsbeslutsgrad och arbetstillfredsställelse påverkar varandra sett från mellanchefens perspektiv
University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
2018 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Sustainable development
Sustainable development according to the University's criteria is not relevant for the essay/thesis
Alternative title
The Middle level managers road to job satisfaction : A qualitative study of how job delegation, job decision latitude and job satisfaction affect eachother, from a middle level managers perspective (English)
Abstract [sv]

Titel: Mellanchefens väg till arbetstillfredsställelse - En kvalitativ studie om hur arbetsdelegering, arbetsbeslutsgrad och arbetstillfredsställelse påverkar varandra sett från  mellanchefens perspektiv.

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi

Författare: Jacob Kjessler och Joakim Delking

Handledare: Signe Jernberg och Kristina Mickelsson

Datum: 2018 - maj

Syfte: Inom företag finner vi mellanchefer, en anställd som befinner sig i mitten av organisationen med ledning och styrelse ovanför sig och anställda under sig. Krav ställs på dessa mellanchefer att arbeta effektivt med hög produktivitet där många beslut behöver fattas. Detta kan medföra att mellanchefer uppfattar en hög press i form av att arbeta hårt med brist på resursen tid och mellanchefer behöver arbeta effektivt för att klara av det dagliga arbetet vilket de kan göra genom deras höga arbetsbeslutsgrad. Denna höga press på effektivitet, produktivitet samt hög arbetstid kan medföra en minskning av mellanchefens arbetstillfredsställelse. För att hantera denna press med begränsade tidsresurs finns ledarskapsverktyget arbetsdelegering. Arbetsdelegering till underordnade gör att mellanchefer kan ge ifrån sig auktoritet och kontroll att utföra uppgifter, vilket har en effekt på att mellanchefens arbetstid frigörs. Med detta sagt finner vi tre begrepp, arbetstillfredsställelse, arbetsbeslutsgrad samt arbetsdelegering som är relaterade med varandra men vi vet inte hur de påverkar varandra. Hur dessa begrepp påverkar varandra kan bana väg för hur mellanchefer kan använda sig av dessa begrepp för att nå en hög arbetstillfredsställelse, inneha en välbalanserad arbetsbeslutsgrad samt arbeta effektivt med delegering. För att förstå detta ställer vi oss frågan; Hur påverkas arbetsbeslutsgraden när delegering av arbetsuppgifter till underordnade sker, påverkar även denna delegering mellanchefens arbetstillfredsställelse samt om fallet är så att delegering påverkar arbetsbeslutsgraden, kan arbetstillfredsställelsen påverkas också?

Detta mynnar ut i ett syfte där denna studie vill skapa en fördjupad förståelse hur dessa begrepp påverkar varandra;

 • Arbetstillfredsställelse
 • Arbetsbeslutsgrad
 • Arbetsdelegering till underordnade 

Metod: För att göra denna studie möjlig har vi utfört 11 kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vi skapade ett urval med hjälp av strategiskt urval som grundar sig i vissa kriterier som vi tror våra respondenter behöver ha för att skapa ett resultat som hjälper oss att finna hur dessa begrepp påverkar varandra.

Resultat och Slutsats: Vi fann hur arbetsdelegering och arbetsbeslutsgrad påverkar varandra, samtidigt som dessa två begreppet påverkar varandra fann vi att högre frekvent användning av arbetsdelegering positivt påverkar mellanchefens arbetstillfredsställelse. Då arbetsdelegering minskar arbetsbeslutsgrad fann vi även att den minskade arbetsbeslutsgraden även påverkar arbetstillfredsställelsen positivt.

Uppsatsens bidrag: Mellanchefers arbetstillfredsställelse har tidigare inte behandlats inom företagsekonomin. Vi ger därför företagsekonomin en teoretisk insikt i hur arbetstillfredsställelse, arbetsbeslutsgrad samt arbetsdelegering påverkar varandra. Dock på grund av den begränsade forskningen inom detta område ger vi en första inblick sett från mellanchefers synsätt.

Förslag på fortsatt forskning: Vi har sammanfattat fyra punkter som förslag till ytterligare forskning. Först anser vi att ytterligare studier behöver genomföras för att styrka vår slutsats, där studier som använder sig av fler respondenter är i fokus. Andra förslaget kretsar kring denna studies synsätt, då vi endast utgått från mellanchefers perspektiv behöver detta kompletteras med fler perspektiv från underordnade och överordnade. Tredje förslaget inkluderar ett mönster vi såg under intervjuerna, teorin menar att mer erfarenhet också kommer resultera i att mellanchefer använder sig utav arbetsdelegering mer frekvent. Detta vad dock inget vi kunde se under våra intervjuer, därför anser vi att fortsatt forskning inom området hur erfarenheten hos mellanchefer påverkar deras sätt att se på arbetsdelegering. Sista och fjärde förslaget innebär vad kontroll och auktoritet över en uppgiften egentligen är?

Nyckelord: Arbetsbeslutsgrad, arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse, mellanchefer, arbetsdelegering.

Abstract [en]

Title: The Middle level managers road to job satisfaction - A qualitative study of how job delegation, job decision latitude and job satisfaction affect eachother, from a middle level managers perspective.

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

Author: Jacob Kjessler and Joakim Delking

Supervisor: Signe Jernberg and Kristina Mickelsson

Date: 2018– May

Aim: Within companies we find the middle level managers, located in the middle of the organization with managers above them, as well as employees underneath. Requirements are made on these middle level managers to work efficiently with high productivity, where many decisions need to be made. This may cause middle managers to perceive high pressure in terms of working hard with lack of resource time, middle managers need to work effectively to cope with daily work, which can be summed up as high levels of job decision latitude. This high pressure on efficiency, productivity and high working hours can lead to a reduction of the mid-career's job satisfaction. To manage this press with limited time resources, the leadership tool delegation could be an option. Subordination of work to subordinates allows middle level managers to give authority and control to perform tasks, which has the effect of releasing the mid-term working hours. Having said that, we find three concepts, job satisfaction, job decision latitude, and job delegation that seem to coincide with each other, but we do not know how they affect each other. How these concepts affect each other can pave the way for middle level managers to use these concepts to achieve high job satisfaction, maintain a well-balanced job decision latitude, and see benefits of job delegation. In order to understand this, we ask ourselves the question; How does job decision latitude affect when delegation of duties to subordinates takes place, does this delegation affect the middle level managers job satisfaction, and if the case is such that delegation affects the level of job decision latitude, can job satisfaction also be affected? This opens up for a aim in which this study wants to create an in-depth understanding of how these concepts affect each other;

 • Job satisfaction
 • Employment Decisions Degree
 • Work delegation to subordinates

Method: In order to make this study possible we have conducted 11 qualitative semistructured interviews. We created a selection using strategic selection based on certain criteria that we believe our respondents need to create a result that helps us find out how these concepts affect each other.

Result & Conclusions: We found how job delegation and job decision latitude affect each other. While these two concepts affect each other, we found that higher frequent use of job delegation positively affects the middle level managers job satisfaction. As labor delegation reduces the level of workability we also found that the reduced job decision latitude also has a positive impact on job satisfaction.

Contribution of the thesis: Middle level managers job satisfaction has previously not been addressed in the business administration. We therefore give the business economics a theoretical insight into how job satisfaction, job decision latitude and work delegation affect each other. However, due to the limited research in this area, we provide a first insight from the middle level managers approach.

Suggestions for future research: We have summarized three points as suggestions for further research. First, we consider that further studies need to be conducted to reinforce our conclusion, where studies that use more respondents are in focus. The second proposal focuses on this study approach, since we only started from the middle managers perspective, we ask further studies to include more perspectives from subordinates and superiors. The third suggestion includes a pattern we saw during the interviews, the theory means that more work experience will also affect how much middle managers uses job delegation as a management tool. This, however was nothing we could see during our interviews, we therefore believe that further research in the field should be made of how the experience of middle managers affects their way of looking at work delegation. The last and fourth proposals mean what control and authority over a task really is?

Key words: Job Decision Latitude, Job Demands, Job Satisfaction, Middle level manager, Job Delegation.

Place, publisher, year, edition, pages
2018. , p. 51
Keywords [en]
Job Decision Latitude, Job Demands, Job Satisfaction, Middle level manager, Job Delegation
Keywords [sv]
Arbetsbeslutsgrad, arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse, mellanchefer, arbetsdelegering
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:hig:diva-26835OAI: oai:DiVA.org:hig-26835DiVA, id: diva2:1214689
Subject / course
Business administration
Educational program
Business administration
Supervisors
Examiners
Available from: 2018-06-25 Created: 2018-06-07 Last updated: 2018-06-25Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(496 kB)87 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 496 kBChecksum SHA-512
e46e5ef730334d6ef4f91059b71869ad0c5090690043d370efe1739783edbac6ee051c64342dbaa622ec811747e09af3d5ced78a252f43f0dd1b3f194fbc1ce6
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Business administration
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 87 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 300 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf