Publications
Download:
File size:
13188 kb
Format:
application/pdf
Download:
File size:
4302 kb
Format:
application/pdf
Editor:
Ney, Agneta (University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap)
Williams, Henrik (Institutionen för Nordiska språk vid Uppsala universitet)
Charpentier Ljungqvist, Fredrik (Historiska institutionen vid Stockholms universitet)
Title:
á austrvega. Saga and East Scandinavia: Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala 9th-15th August 2009
Department:
University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap
Publication type:
Conference proceedings (editor) (Other academic)
Language:
English
Place of publ.: Gävle Publisher: University of Gävle
Pages:
1081
Series:
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie, ISSN 1653-7130; 14
Year of publ.:
2009
URI:
urn:nbn:se:hig:diva-4837
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-4837
ISBN:
978-91-978329-0-8
Available from:
2009-06-22
Created:
2009-06-22
Last updated:
2012-01-15
Statistics:
8334 hits
FILE INFORMATION
File size:
13188 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
8074 hits
File size:
4302 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
12484 hits