hig.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 66
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ali, Rafef
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Matematik och estetiska lärprocesser: en studie om ämnesintegration av estetiska verktyg i matematikundervisning.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att observera hur lärarna arbetar med matematik i årskurserna F-3, med fokus på hur estetiska verktyg används i matematikundervisningen. Studien är baserad på klassobservationer i två årskurser i de tidigare skolåren F-3 samt elev- och lärarintervjuer och ämnade lyfta estetiska lärprocesser samt hur de spelar in på elevernas upplevelser vad gäller ämnesintegration i matematikundervisning. Resultaten visar att estetiska verktyg används mer med yngre elever och mindre ju äldre eleverna blir. Lärarna i denna studie påpekade att ett ämnesövergripande arbetssätt och att blanda in olika sinnen främjar elevernas inlärning. Majoriteten av de intervjuade lärarna betonade att det gäller att hitta en balans mellan olika metoder för att skapa en varierad undervisning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson Younas, Nikolina
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  För att eleverna verkar tänka bättre när de får prata: Vilka metoder kan man hitta hos lärare som främjar diskussioner i matematik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att söka reda på olika metoder lärare använder i klassrumssituationer för att stödja elevernas utveckling i matematiska uttryck gällande muntlig kommunikation mellan elever och lärare. Arbetet är baserat på observationer av tre lärare i årskurs 4, 6 och 9. Insamlad information från observationerna har resulterat i tre olika lektionsstrukturer och ett antal frågemodeller. Gemensamt i samtliga lektioner är att eleverna får först diskutera och berätta innan läraren blanda sig i; läraren har använt elevernas samtal för att bygga vidare och utgår på det sättet utifrån elevernas kunskaper. Vissa lektioner har fokus legat i diskussionen och elevers presentation av sina lösningar för klassen. I andra lektioner har läraren använt en specifik didaktisk metod för att stimulera diskussionen och elevernas förståelse. Samtliga lärare uttrycker att ett mål de haft är att eleverna skall få chansen att diskutera och ge uttryck för sina tankar verbalt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Concept definition and concept image: in the case of equations2007In: Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv: rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2007, p. 89-98Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse what kind of conceptions secondary school teachers in mathematics have about equations and how these conceptions are related to the formal definition of the concept of equation. Data was gathered by interviews and questionnaires. Both newly graduated and experienced secondary school teachers were participated in this study. The phenomenographic research approach in order to analyse research outcomes was applied in the investigation. From a phenomenographic analysis of the interview transcripts I found that some patterns could be identified in them and the three qualitatively distinct categories of description about equations could be discerned among the teachers’ conceptions. The research results indicated that equations were apprehended as a procedure, as an answer and as a ‘rewritten’ expression.

 • 4.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Matematikdidaktik för blivande 4-9-lärare2001Report (Other academic)
 • 5.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Mathematics teachers' conceptions about concept learning in algebra2007In: Current state of research on mathematical beliefs XII: proceedings of the MAVI-7 [i.e. MAVI-12] Workshop, May 25-28, 2006, Helsinki: University of Helsinki , 2007, , p. 12Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this article I discuss the mathematics teachers’ conceptions about concept learning in algebra from school and university time. The study has a focus on the particular topic of equations. The data was gathered by interviews and questionnaires. Both newly graduated and experienced secondary school teachers were participated in this study. The phenomenographic research method in order to analyse research outcomes was applied in the investigation. The research results indicated that the teachers experience the learning of equations from school and university time on four qualitatively different ways. Learning was apprehended as doing routine problems, as memorizing and reproduction of rules and models, as doing applications and as interaction with other students.

 • 6.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Teachers’ knowledge about the equation concept2002In: International group for the psychology of mathematics education PME 26, 2002, p. 1-335Conference paper (Other academic)
 • 7.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Uppfattningar hos lärare av ekvationsbegreppet2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Syftet med min studie är att beskriva hur matematiklärare uppfattar begreppet ekvation. Min målsättning är också att undersöka lärarnas erfarenheter av ekvationsinlärning från grundskolan till universitetsnivån. Tio lärare från grundskolans högstadium har deltagit i undersökningen. Fem är nyutexaminerade lärare med mindre än ett års yrkeserfarenhet. Data i undersökningen samlades in genom enkäter och intervjuer. Undersökningsresultat analyserades genom fenomenografisk metod. Resultatet pekar på att lärarnas uppfattningar av ekvationsbegreppet avviker från den formella begreppsdefinitionen. De känner osäkerhet inför matematiska symboler, bokstavsuttryck och lösningsprocedurer. Deras skolerfarenheter visar att de har använt största delen av tiden till att utveckla algoritmiska färdigheter istället för matematisk förståelse.

 • 8.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Björk, Kjell
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Radic, Mirko
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Tossavainen, Timo
  University of Eastern Finland, Finland.
  Varied ways to teach the definite integral concept2013In: International Electronic Journal of Mathematics Education, ISSN 1306-3030, Vol. 8, no 2-3, p. 81-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we report on a collaborative teaching experiment based on the Learning Study model (LS model) which grounds on the Variation Theory. Until today, most of such studies have focused on the teaching and learning of elementary school mathematics; ours was carried out in undergraduate mathematics education. In the following, we discuss how we managed to promote students’ conceptual learning by varying the treatment of the object of learning (the concept of definite integral and the Fundamental Theorem of Calculus) during three lectures on an introductory course in calculus. We also discuss the challenges and possibilities of the LS model and the Variation Theory in the development of the teaching of tertiary mathematics in general. The experiment was carried out at aSwedish university. The data of the study consists of the documents of the observation of three lectures and the students’ answers to the pre- and post-tests of each lesson. The analysis of learning results revealed some critical aspects of the definite integral concept and patterns of variations that seem to be effective to a significant degree. For example, we found several possibilities to use GeoGebra to enrich students’ learning opportunities.

 • 9.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Kellner, EvaUniversity of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Conceptions and beliefs in mathematics and science education including MAVI XIII2008Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 10.
  Berglund, Jessica
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science, Mathematics.
  Vill du spela bingo med mig?: En studie med laborativt material för att utveckla elevers kunskaper om positionssystemet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att med hjälp av en learning study med förtest och eftertest undersöka elevers förkunskaper om positionssystemet samt om elever genom laborativt material kan fördjupa sina kunskaper om positionssystemet. Studiens teoretiska utgångspunkt är hämtad från variationsteorin. Att arbeta med ett laborativt material möjliggör för eleverna att utveckla en utökad förståelse för positionssystemet med basen 10. En av slutsatserna från denna studie är att ett variationsteoretiskt perspektiv på undervisningen underlättar lärandet.

  Download full text (pdf)
  Vill du spela bingo med mig?
 • 11.
  Bergström Lissmyr, Jannice
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  En kvalitativ studie om lärarens syn på lässvårigheters påverkan på matematikinlärningen: samt andra svårigheters påverkan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare ser på lässvårigheters påverkan på matematikinlärningen i årskurserna 4–6. Metodvalet är inom det didaktiska forskningsområdet, arbetet består av en litteraturbakgrund, observationer och intervjuer med sex verksamma lärare och en specialpedagog för att undersöka deras syn på hur lässvårigheter kan påverka matematikinlärningen.

   

  Resultatet visar att det kan finnas ett samband mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter. Det som framkommer i arbetet är att det finns bakomliggande faktorer som påverkar läsinlärningen och matematikinlärningen. Det är flera delar som påverkar inlärningen, en del är den som är kopplad till de språkliga inlärningsförmågorna, som är en bristande fonologisk förmåga, läsförståelsen och ett svagt arbetsminne. När eleven har svårt med dessa faktorer påverkar det även möjligheten till inlärning i matematik. Förutom de här svårigheterna visar resultatet att de emotionella känslorna påverkar elevers förmåga att prestera. En av de emotionella känslorna som påverkar eleven är motivation och intresse för de som ska läras, om det inte finns motivation och intresse sker ingen inlärning. Det som forskare och lärare är absolut överens om är att ett dåligt självförtroende är det som påverkar eleven mest vid inlärningen. Ett dåligt självförtroende kan leda till blockeringar inte bara för läsinlärningen utan för övriga ämnen i skolan så som matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Björk, Petter
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science.
  Hur stor är sannolikheten?: En studie om traditionellt och laborativt lärande inom sannolikhetsläran2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att förklara, analysera och jämföra traditionell och laborativ undervisning inom matematikens sannolikhetslära genom learning study. Studien syftar även till att synliggöra elevernas upplevelser från de olika undervisningsmetoderna. Under en veckas matematiklektioner är klassens elever indelas i en kontroll- och testgrupp. Med hjälp av för- och eftertest, traditionell och laborativ undervisning inom sannolikhetslära, enkäter och anteckningar jämförs elevernas resultat och skillnader i elevernas uppfattningar. Learning study påvisar en ökning av elevernas kunskaper beträffande sannolikhetslära i grupperna. Eleverna i testgruppen framlägger även positiva åsikter beträffande de laborativa undervisningstillfällena.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Cortas Nordlander, Maria
  et al.
  Vasaskolan, Gävle.
  Nordlander, Edvard
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för elektronik.
  A Study of Students’ Ability to Solve Text-Based Mathematical Problems with Irrelevant or Superfluous Information2008In: Mathematical Views, MAVI 14: Strobl/Salzburg, Austria, May 2008, 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A limited quantitative survey has been performed in order to study the capability of students to solve text-based mathematical problems containing irrelevant or superfluous information, as well as their ability to scrutinize text and sort out the relevant information. The students took a written test with text-based problems of different amount of irrelevant or superfluous information. The capability of understanding such problems was investigated versus degree of maturity and gender. Obtained results indicate a noticeable correlation between the occurrence of irrelevant or superfluous information and ability of solving the problems. Furthermore, the results show that the degree of maturity, expressed in terms of age, has a clear influence on the results. This study has not revealed any significant difference between genders as regards ability of sorting out the relevant information.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Cortas Nordlander, Maria
  et al.
  Vasaskolan, Gävle.
  Nordlander, Edvard
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för elektronik.
  Influence of Student’s Attitudes and Beliefs on the Ability of Solving Mathematical Problems with Irrelevant Information2009In: Beliefs and attitudes in mathematics education: new research results / [ed] Jürgen Maasz and Wolfgang Schlöglmann, Rotterdam: Sense Publishers , 2009, p. 165-178Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  A limited quantitative survey has been performed in order to study how attitudes, beliefs and feelings of students may influence the ability of solving text-based mathematical problems containing irrelevant information. The survey is also analyzing their capability of scrutinizing texts and sorting out relevant information.

  The students took a written test with text-based problems of different amount of irrelevant information. The capability of understanding such problems was investigated versus degree of mathematical maturity and gender. Obtained results indicate a noticeable correlation between the occurrence of irrelevant information and the ability of solving the problems. Furthermore, attitudes, beliefs, and the degree of mathematical maturity, expressed in terms of age, have a clear influence on the results. On the other hand, this study has not revealed any significant difference between genders as regards the capability of solving text-based problems with irrelevant information.

   

 • 15.
  Cortas Nordlander, Maria
  et al.
  Vasaskolan, Gävle.
  Nordlander, Edvard
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Komplexa tal är inte så komplexa!2010Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Abstraktion kan ofta utgöra ett hinder för lärande i matematik. Momentet med komplexa tal är inte något undantag. Varför ska man acceptera att i2=-1? Hur kan lärare introducera det på ett pedagogiskt sätt? Visualisering kan vara ett väsentligt led i att underlätta studenters lärande, ge dem en känsla av lägre abstraktion och härigenom vara nyckeln till djupare förståelse. Artikeln beskriver en visuell ansats som uppfyller kravet på lättillgänglighet. Metoden bygger på upprepade rotationer i det komplexa talplanet, vilket åskådliggör och konkretiserar komplexa tal genom visualisering.

 • 16.
  Eckefjord, Deborah
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Utomhusmatematikens möjligheter: En kvalitativ studie om hur lärare i F-3 arbetar med utomhusmatematik och uppfattar dess effekter för elevernas lärande2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter matematikundervisning utomhus kan ge för elevernas utveckling och lärande. Syftet var även att undersöka hur utomhusmatematik kan användas som ett komplement till den traditionella inomhusundervisningen i ämnet matematik. Studien baserades på en kvalitativ forskningsansats där kvalitativa semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer användes som metoder för att besvara studiens forskningsfrågor. Sex lärare i F-3 intervjuades och två observationer på två olika skolor genomfördes. Resultatet visar att utomhusmatematiken kompletterar matematikundervisningen inomhus genom ett samspel mellan arbetssätt och miljöer. Resultatet visar även på flera positiva effekter med utomhusmatematik så som verklighetsanknytning, motivation, fysisk aktivitet, hälsa, sinnligt lärande, tillåtande miljö och sociala effekter.  De positiva effekter utomhusmatematiken medföljer för elevernas utveckling och lärande bör uppmärksamma fler lärare om dess möjligheter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Edling, Patrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science. University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Lärares val av metod i matematikundervisningen: Med fokus på elever med svenska som andraspråk2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har som huvudsyfte att analysera några erfarna lärares olika metoder och val av material i sin matematikundervisning, och hur de motiverar sina val för att genomföra en likvärdig undervisning för alla elever - med fokus på elever med svenska som andraspråk. I detta arbete har jag valt att intervjua fyra lärare från två olika skolor. Då syftet med detta arbete var att analysera lärares val av metoder vid matematikundervisningen utgick jag från lärarnas egna perspektiv. Med inspiration från grounded theory har en kvalitativ dataanalys genomförts från intervjuerna. Både intervjuerna och litteraturgenomgången visar att det inte finns något rätt eller fel vid val av undervisningsmetod, men att vissa metoder ibland fungerar bättre än andra. Det gäller att hitta det sätt som fungerar i den grupp man jobbar i för tillfället. De egenskaper som verkar lysa igenom som några av de viktigare egenskaperna hos en lärare är att vara flexibel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Enterfeldt, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science.
  Specialundervisning i matematik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Forsman, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Lärande med estetiska lärprocesser i Matematik: Problemlösning med hjälp av estetiska lärprocesser - slöseri med tid eller en väg till kunskap?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka estetiska lärprocesser i matematisk problemlösning då eleverna arbetar tillsammans i grupp. Vidare undersöks elevperspektivet på den estetiska lärprocessen. Studien utförs i en årskurs ett där eleverna får lösa ett matematiskt problem i grupp. Eleverna dokumenterar med en film hur det löser problemet. Elevernas perspektiv undersöks genom att de besvarar en enkät om deras upplevelser. Resultatet av studien är att samtliga grupper löser problemet med hjälp av olika strategier. Genom att eleverna diskuterar och reflekterar med varandra kan de till viss del inspirera varandra till olika lösningsstrategier och lösningar. Slutsatserna resulterar i att problemlösning med estetiska lärprocesser är inspirerande för eleverna och resurskrävande för verksamheten. Genom estetiska lärprocesser kan eleverna konkretisera och reflektera över problemet samt lösa det utan hjälp av den ordinarie matematikboken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Gunnarsson, Therese
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Automatisera multiplikationstabellerna - är det nödvändigt?: Matematiklärares uppfattning om automatisering av multiplikationstabellerna samt framgångsrika automatiseringsmetoder.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att skapa en bild av matematiklärares uppfattning om automatisering av multiplikationstabellerna samt att redogöra för både för- och nackdelar med automatiserad kunskap. Syftet är även att belysa och diskutera olika automatiseringsmetoder som på olika sätt främjar eller hindrar elevernas matematikutveckling. Det gjordes en digital enkätundersökning där urvalet utgörs av 333 frivilliga matematiklärare representerade från olika undervisningsnivåer. Resultatet visar att matematiklärare anser att det är nödvändigt att eleverna automatiserar multiplikationstabellerna för att få en chans att utvecklas inom matematiken på bästa sätt, men att det kan ske på olika sätt, med olika metoder. Den mest fördelaktiga metoden verkar vara att kombinera färdighetsträning med att lära ut beräkningsstrategier för att kunskapen ska bestå.     

  Download full text (pdf)
  Automatisera multiplikationstabellerna - är det nödvändigt?
 • 21.
  Holmgren, Elin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science.
  Matematikinlärning med digitala verktyg för årskurserna F-3: - En studie som jämför svenska digitala verktyg med internationell forskning inom ämnet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Hållander, Karoline
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Barn och pedagogers användande av matematik i förskolan2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Barns matematikanvändande
 • 23.
  Karlsson, Camilla
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science.
  Digitala verktyg och spelifiering i matematikundervisning inriktning grundskolan f-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av digitaliseringskravet i läroplanen för årskurs f-3 och spelifieringens utveckling avinteraktiva program så har arbetet fokuserat på hur och i vilket syfte digitala verktyg användsinom matematikundervisningen i grundskolan f-3 samt om lärares kunskap om spelifieringkan påverka elevers resultat när de arbetar med interaktiva program inom matematiken.Undersökningar gjordes via en enkät och intervjuer med fyra verksamma lärare med olikabakgrund. Resultatet visade att digitala verktyg används ofta i matematikundervisningen ochatt den största anledningen till det var i motivationssyfte samt att det går att individualiserauppgifter. Begreppet spelifiering hade lärarna inte full kunskap om, men de var överens omatt det är viktigt för lärare att lära sig mer om begreppet för att kunna maximera sinmatematikundervisning. Den viktigaste slutsatsen blev att spelifiering är något som läraremåste komplettera sin kunskap om för att matematikundervisningen ska bli bättre samt merindividualiserad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Kellner, Eva
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science, Biology.
  Attorps, Iris
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science, Mathematics.
  The school–university intersection as a professional learning arena: evaluation of a two-year action research project2019In: Teacher Development, ISSN 1366-4530, E-ISSN 1747-5120Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Kuzmina, Ekaterina
  et al.
  Moscow Technical University MIREA, Moscow, Russia.
  Shestopalov, Yury
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Symmetric surface complex waves in Goubau Line2018In: Cogent Engineering, ISSN 2331-1916, Vol. 5, no 1, article id 1507083Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Existence of symmetric surface complex waves in a Goubau line—a perfectly conducting cylinder of circular cross-section covered by a concentric dielectric layer—is proved by constructing perturbation of the spectrum of symmetric real waves with respect to the imaginary part of the permittivity of the dielectric cover. Closed-form iteration procedures for calculating the roots of the dispersion equation (DE) in the complex domain supplied with efficient choice of initial approximation are developed. Numerical modeling is performed with the help of a parameter-differentiation method applied to the analytical and numerical solution of DEs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Lagovsky, B. A.
  et al.
  Deptartment of Applied Mathematics, Moscow Technological University, Moscow, Russian Federation.
  Samokhin, A. B.
  Deptartment of Applied Mathematics, Moscow Technological University, Moscow, Russian Federation.
  Shestopalov, Yury
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Creating Two-Dimensional Images of Objects with High Angular Resolution2018In: Proceedings of 2018 IEEE Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation (APCAP), 2018, p. 114-115Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A new method of digital radar signal processing for remote sensing is proposed. The technique allows one to obtain two-dimensional images of objects with super resolution. The method is based on solving a convolution-type two- dimensional linear integral equation of the first kind by algebraic methods.

 • 27.
  Larsson, Linnéa
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Vilka metoder väljer elever i skolår sju för de fyra räknesätten?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att studera vilka olika räknemetoder som eleverna från skilda skolor använde vid beräkning av samma matematikuppgifter. Ett annat ändamål var att ta reda på vilka räknemetoder som lärdes ut av de olika lärarna på de skilda skolorna. Undersökningen har främst haft fokus på två skiljaktiga räknesätt som kallas lodrät algoritmräkning och skriftlig huvudräkning.

  Elever från skolår sju har fått göra en enkätundersökning i form av en matematikdiagnos. Elevernas beräkningsmetoder för matematikuppgifter innehållande de fyra olika räknesätten har jämförts. Intervjuer av klasslärare har genomförts och läromedlen har studerats.

  Resultatet visade att skriftlig huvudräkning är den vanligast förekommande räknemetoden som används av eleverna för matematikuppgifter i räknesätten; addition, subtraktion och multiplikation. Trots detta anses metoden av lärarna vara svårare än räkning med lodräta algoritmer. För att kunna ta till sig räknemetoden bör man ha goda kunskaper i positionssystemet och i multiplikationstabellen. Då det ofta brister för eleverna då det gäller dessa kunskaper, kan det stora flertalet inte tillgodogöra sig metoden på ett tillfredställande sätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Lie, Amber
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science.
  Vad har lärare för förutsättningar att undervisa i programmering?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Liljestrand, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Dyskalkyli och matematiksvårigheter: Innebörd, arbetsformer och medvetenhet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har gjort en observationsstudie i skolan kopplad till forskningsfrågorna ”vilken uppfattning har lärare om dyskalkylins och matematiksvårigheternas innebörd?” samt ”hur kan lärare arbeta med elever som har dyskalkyli och matematiksvårigheter?”. De matematiklärare som jag samtalat med kopplat till mina gjorda observationer kände till diagnosen dyskalkyli. De uppfattade dyskalkyli som en svårighet kopplad till grunderna som krävs hos en person för att kunna räkna. Matematiksvårigheter var ett begrepp lärarna använde mer i det dagliga arbetet. Lärarna beskrev matematiksvårigheter som ett utbrett område som kan innefatta flera olika delar av lärandet. Eleven kan ha svårigheter med såväl räkning som koncentrationssvårigheter. Studiens resultat kopplat till hur man som lärare bäst kan arbeta med elever som har dyskalkyli och matematiksvårigheter är att det är av stor vikt att vara tydlig som lärare, att använda sig av olika typer av material, arbeta i mindre grupper och gärna under kortare arbetspass samt att skapa en positivitet och ett intresse kring matematikämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Linde, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science.
  Matematik utanför matteboken: -en idébank med praktiska övningar i matematik, utifrån LGR11 och Favorit matematik 1B2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Ljunggren Söderman, Maria
  et al.
  Division of Environmental Systems Analysis, Department of Energy and Environment, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden; IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden .
  Eriksson, Ola
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering.
  Björklund, Anna
  Division of Environmental Strategies Research, Department of Sustainable Development, Environmental Sciences and Engineering, School of Architecture and Built Environment, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden .
  Östblom, Göran
  National Institute of Economic Research, Stockholm, Sweden .
  Ekvall, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden.
  Finnveden, Göran
  Division of Environmental Strategies Research, Department of Sustainable Development, Environmental Sciences and Engineering, School of Architecture and Built Environment, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden .
  Arushanyan, Yevgeniya
  Division of Environmental Strategies Research, Department of Sustainable Development, Environmental Sciences and Engineering, School of Architecture and Built Environment, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Sundqvist, Jan-Olov
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden .
  Integrated economic and environmental assessment of waste policy instruments2016In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 8, no 5, article id 411Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The need for new policy instruments supporting the on-going transition from end-of-pipe waste treatment to resource management has been recognized in European policy. Instruments need to be carefully assessed before implementation to promote the desired changes and avoid problem shifting. Mathematical models may assist policy makers in such assessments. This paper presents a set of soft-linked models for assessing the economic and environmental impacts of policy instruments for both the prevention and management of waste and discusses its strengths and limitations. Consisting of (1) a macro-economic model, (2) a systems engineering model for waste management and (3) a life cycle assessment model for waste management, the set is primarily suited to assessing market-based instruments and environmental regulations. Considerable resources were needed for developing and using the set, and there are clear limits as to what can be addressed. However, if only one of the models had been used, neither the range of instruments nor the scope of impacts would have been possible to cover. Furthermore, soft-linked models allow many disciplines to contribute within one harmonized framework. Such integrated assessments may become increasingly useful for continuing the implementation of policy for sustainable governance of society’s material resources. © 2016 by the authors.

 • 32.
  Lötberg, Håkan
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Matematiklyftet: ett lyft i klassrummet?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ma, Qi
  et al.
  Mathematics Department, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Johansson, Anders
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics. Mathematics Department, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Tero, Atsushi
  PRESTO, JST, Kawaguchi, Saitama, Japan.
  Nakagaki, Toshiyuki
  Future University Hakodate, Hakodate, Japan.
  Sumpter, David
  Mathematics Department, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Current-reinforced random walks for constructing transport networks2013In: Journal of the Royal Society Interface, ISSN 1742-5689, E-ISSN 1742-5662, Vol. 10, no 80, p. 20120864-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Biological systems that build transport networks, such as trail-laying ants and the slime mould Physarum, can be described in terms of reinforced random walks. In a reinforced random walk, the route taken by 'walking' particles depends on the previous routes of other particles. Here, we present a novel form of random walk in which the flow of particles provides this reinforcement. Starting from an analogy between electrical networks and random walks, we show how to include current reinforcement. We demonstrate that current-reinforcement results in particles converging on the optimal solution of shortest path transport problems, and avoids the self-reinforcing loops seen in standard density-based reinforcement models. We further develop a variant of the model that is biologically realistic, in the sense that the particles can be identified as ants and their measured density corresponds to those observed in maze-solving experiments on Argentine ants. For network formation, we identify the importance of nonlinear current reinforcement in producing networks that optimize both network maintenance and travel times. Other than ant trail formation, these random walks are also closely related to other biological systems, such as blood vessels and neuronal networks, which involve the transport of materials or information. We argue that current reinforcement is likely to be a common mechanism in a range of systems where network construction is observed.

 • 34.
  Makarenko, Yulia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Dyskalkyli: Kännetecken, bemötandet, arbetssätt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra olika lärare resonerar kring begreppet dyskalkyli. Samt hur lärarna kännetecknar dyskalkyli, anpassar undervisningen samt bemöter elever på bästa sätt. Två olika metoder används för insamling av data: intervju samt observation. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra verksamma lärare: 2 klasslärare och 2 speciallärare. Lärarintervjuer kompletterades med observationer. Kvalitativ observationsmetod i form av löpande observationer valdes för denna undersökning.

       Resultatet visar att begreppet dyskalkyli inte används i verksamheten däremot begreppet specifika matematiska svårigheter som definierar elevernas specifika problem i ämnet matematik. Oavsett diagnos individanpassas undervisningen för varje elev: svårigheter upptäcks, passande undervisning hittas. Det är svårigheter som uppmärksammas, inte diagnoser. Resultatet visar även att rätt bemötande av elever med specifika matematiska svårigheter är avgörande för inlärning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Nordlander, Edvard
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för elektronik.
  Cortas Nordlander, Maria
  Vasaskolan, Gävle.
  Konsten att berätta en god historiaManuscript (preprint) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Problemlösning uppfattas av många elever som en svårighet att övervinna genom att försöka lära sig utantill. Detta synsätt betecknar en algoritmisk inställning till lärande och har egentligen mycket lite med problemlösning att göra. Man sätter sin tillit till att upprepning av recept ger lika gott resultat oavsett problemställning. Vissa tycker dessutom att ett felaktigt resonemang, eller ett resonemang med bristfälliga eller obefintliga motiveringar, kan anses vara acceptabelt så länge svaret är korrekt.

  För att förebygga en algoritmisk inställning till problemlösning kan man införa en strategi för att förbättra problemlösningsförmågan hos elever – en metod som alla elever kan ta till sig. Att systematiskt teckna uppgiften är detsamma som att metodiskt reda ut för sig själv vad uppgiften går ut på, vilka teoretiska resonemang man kan tillämpa, hur man kan tänkas lösa uppgiften grundat på dessa teoretiska resonemang, samt slutligen genomföra lösningen på ett tydligt sätt. En god idé är att tänka sig att någon annan skall kunna följa resonemanget utan några andra hjälpmedel än den beskrivning som eleven själv producerar.

  De flesta brukar fascineras av en god historia. Det gäller för pedagogen att fånga intresset genom att framställa sin kunskap i berättandets form på ett begripligt, metodiskt uppbyggt och trovärdigt sätt. Även matematisk eller tillämpad problemlösning kan beskrivas för elever på detta vis p.g.a. sin logiska uppbyggnad.

  Man kan indela en god historia i fyra oundgängliga punkter: ingress, intrig, uppbyggnad av spänning och, slutligen, upplösning. Härutöver kan man tillägga ytterligare två punkter för att förgylla berättandet, nämligen prolog och epilog.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Nåtfors, Nina
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Kroppen som redskap: Utveckling och utvärdering av rörelselekar för att befästa matematiska begrepp i grundskolans årskurs 12016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen syftade till att utveckla och utvärdera ett arbetsmaterial för att befästa lägesbegrepp i årskurs 1, genom att integrerar rörelse och lek i lärandemomentet. Materialet utvärderades med hjälp av tre metoder för insamling av data. Metoderna var skriftligt test, observation och intervju. Det insamlade materialet analyserades därefter med både en kvantitativ och en kvalitativ analysmetod för att sammanställa ett resultat. Resultatet visade att eleverna uppskattade aktiviteterna då hela kroppen involverades i lärandeprocessen. Det framkom även genom lekarna att eleverna hade god förståelse för lägesord. Trots detta var det många som hade svårt för att använda orden i muntlig kommunikation med kamraterna. Utifrån Bishops matematiska aktiviteter och Vygotskijs samt Deweys syn på socialt samspel analyseras resultatet vidare i diskussionen. Slutsatsen som kan dras utifrån detta arbete är att rörelse och lek – rörelselek -  kan bidra till att skapa meningsfulla sammanhang där lärande sker på en högre nivå i samspelet med andra.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Olsson, Gloria
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Framgångsrik matematikundervisning: Framgångsrika matematiklärares beskrivningar av sina undervisningsstrategier2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den största påverkansfaktorn på elevers studieprestationer är vad läraren gör i undervisningen. Framgångsrika lärares undervisningsmetoder skiljer sig från andra lärares, och eftersom matematik är det skolämne som tycks vara det svåraste att lära sig så är det viktigt att visa exempel på framgångsrik matematikundervisning. Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur framgångsrika matematiklärare i årskurs 4–6 beskriver sin matematikundervisning, samt att lyfta gemensamma undervisningsstrategier som de använder sig av. Sex framgångsrika matematiklärare intervjuades. Intervjuerna transkriberades och sammanfattades för den beskrivande delen av undersökningen, samt kodades för den analytiska delen. Resultaten visade att de intervjuade matematiklärarna brinner för sitt ämne och de har som mål att eleverna ska tycka att matematik är roligt och att de ska få tilltro till sin egen matematiska förmåga. Lärarna har goda kunskaper i matematik men vill ständigt utvecklas och vågar testa nya saker i undervisningen. De gemensamma undervisningsstrategierna som de använder sig av är: diskussioner och kooperativt lärande, problemlösning, digitala hjälpmedel, formativ bedömning och synligt lärande, elevaktiv undervisning där eleverna lär av varandra samt anpassad och varierad undervisning.

  Download full text (pdf)
  Gloria Olsson Framgångsrik matematikundervisning
 • 38.
  Podlipenko, Yu K.
  et al.
  Faculty of Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kiev, Ukraine.
  Shestopalov, Yury V.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Guaranteed estimation of solutions to Helmholtz transmission problems with uncertain data from their indirect noisy observations2017In: Radio Science, ISSN 0048-6604, E-ISSN 1944-799X, Vol. 52, no 9, p. 1129-1139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigate the guaranteed estimation problem of linear functionals from solutions to transmission problems for the Helmholtz equation with inexact data. The right-hand sides of equations entering the statements of transmission problems and the statistical characteristics of observation errors are supposed to be unknown and belonging to certain sets. It is shown that the optimal linear mean square estimates of the above mentioned functionals and estimation errors are expressed via solutions to the systems of transmission problems of the special type. The results and techniques can be applied in the analysis and estimation of solution to forward and inverse electromagnetic and acoustic problems with uncertain data that arise in mathematical models of the wave diffraction on transparent bodies.

 • 39.
  Robertsson, Henrik
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Formativ bedömning lätt i teorin, svårare i verkligheten?: En studie av matematiklärare i årskurs 4-6 uppfattning om, och arbete med formativ bedömning.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att ta reda på vilken uppfattning matematiklärare har om formativ bedömning samt hur de arbetar med detta i sina undervisningspraktiker. 63 matematiklärare besvarade en enkät angående sin uppfattning om och sitt arbete med formativ bedömning. Dessutom genomfördes kvalitativa intervjuer med tre matematiklärare. Resultaten visar att matematiklärare har en positiv inställning till formativ bedömning och att en övervägande del av de medverkande lärarna medvetet använder detta i sin matematikundervisning. Resultaten visar även att en relativt stor del av lärarna upplevde arbetet med formativ bedömning som ganska svårt på grund av bristande kunskaper och upplevd tidsbrist. Resultaten visade att det saknades utbildning och organiserat kollegialt lärande kring formativ bedömning hos många av de deltagande lärarna. Detta tillsammans med vilka metoder och arbetssätt för formativ bedömning som lärarna uppgav att de använde och hur de arbetade med dessa kunde eventuellt indikera på en något instrumentell förståelse och användning av formativ bedömning i matematikundervisningen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Shestopalov, Yury
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  On a Perspective of Discovering Wave Interaction in Canonical Open Metal-Dielectric Waveguides2018In: Proceedings of 2018 International Conference on Electromagnetics in Advanced Application (ICEAA), Piscataway, New Jersey, USA: IEEE conference proceedings, 2018, p. 72-75, article id 8520368Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A possibility of the wave interaction is demonstrated for canonical types of open metal-dielectric waveguides: a dielectric rod of circular cross section and a perfectly conducting circular cylinder covered by a concentric layer of dielectric, a Goubau line. The results and technique that apply rigorous analysis of dispersion equations and determination of Morse critical points admit extension to other types of guiding structures.

 • 41.
  Shestopalov, Yury
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Kuzmina, Ekaterina
  Moscow Technical University MIREA, Moscow, Russia.
  Symmetric surface waves along a metamaterial dielectric waveguide and a perfectly conducting cylinder covered by a metamaterial layer2018In: Advanced Electromagnetics (AEM), E-ISSN 2119-0275, Vol. 7, no 2, p. 91-98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Existence of symmetric complex waves in a metamaterial dielectric rod and a perfectly conducting cylinder of circular cross section covered by a concentric layer of metamaterial, a metamaterial Goubau line, is proved. Analytical investigation and numerical solution of dispersion equations reveal several important properties of running waves inher- ent to open metal-metamaterial waveguides which have not been reported for waveguides filled with standard media.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Shestopalov, Yury
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Kuzmina, Ekaterina
  Moscow State Technical University of Radio Engineering, Electronics and Automation, Moscow, Russia.
  Samokhin, Alexander
  Moscow State Technical University of Radio Engineering, Electronics and Automation, Moscow, Russia.
  On a Mathematical Theory of Open Metal-Dielectric Waveguides2014In: Forum for Electromagnetic Research Methods and Application Technologies (FERMAT), Vol. 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Existence of symmetric waves in open metal--dielectric waveguides, a dielectric rod and the Goubau line, is proven by analyzing the of functional properties of the dispersion equations (DEs) and parameter-differentiation method, applied to the analytical and numerical solution of the DEs. Various limiting cases are investigated. Reduction to singular Sturm--Liouville boundary eigenvalue problemson the half-line is performed. Principal and higher-order surface waves  are investigated

 • 43.
  Shestopalov, Yury
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Smirnov, Yury
  Penza State University, Penza, Ryssland.
  Derevyanchuk, Ekaterina
  Penza State University, Penza, Russia.
  Inverse problem method for permittivity reconstruction of two-layered media: numerical and experimental results2014In: Progress in Electromagnetics Research Symposium: , Electromagnetics Academy , 2014, p. 2610-2613Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study employs the technique developed in [1-3] and deals with complex permittivity reconstruction of layered materials in the form of diaphragms (sections) in a single-mode waveguide of rectangular cross section from the transmission coefficient measured at different frequencies.

 • 44.
  Shestopalov, Yury
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Smirnov, Yury
  Penza State University, Penza, Ryssland.
  Kuzmina, Ekaterina
  Moscow State Technical University of Radio Engineering, Electronics and Automation, Moscow, Russia.
  Mathematical Aspects of the Theory of Wave Propagation in Metal-Dielectric Waveguides2014In: General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), 2014 XXXIth URSI: Beijing, China,  August 16–23, 2014, IEEE Press, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We consider fundamental issues of the mathematical theory of the wave propagation in waveguides with inclusions. Analysis is performed in terms of a boundary eigenvalue problem for the Maxwell equations which is reduced to an eigenvalue problem for an operator pencil. We prove that the spectrum of normal waves forms a nonempty set of isolated points localized in a strip with at most finitely many real points. We show the importance of these results for the theory of wave propagation in open guiding structures and consider in more detail the surface wave spectrum of the Goubau line.

 • 45.
  Shestopalov, Yury
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Smirnov, Yury
  Penza State University, Penza, Ryssland.
  Smolkin, Eugene
  Penza State University, Russia.
  New Propagation Regimes of Symmetric Hybrid Waves in a Nonlinear Metal-Dielectric Waveguide2018In: IET Conference Publications 2018, Piscataway, New Jersey, USA: IEEE, 2018, Vol. CP741, article id 1570402136Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The propagation of monochromatic nonlinear symmetric hybrid waves in a cylindrical nonlinear metal-dielectric waveguide is considered. The physical setting is reduced to a transmission eigenvalue problem for a system of ordinary differential equations which is new type of nonlinear eigenvalue problem where spectral parameters are the wave propagation constants. For the numerical solution, a method is proposed based on solving an auxiliary Cauchy problem (a version of the shooting method). As a result of comprehensive numerical modeling, new propagation regimes are discovered.

 • 46.
  Shestopalov, Yury
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Smolkin, Eugene
  Penza State University, Russia.
  Snegur, Maxim
  Penza State University, Russia.
  Numerical Study of Multilayer Nonlinear Inhomogeneous Goubau Lines2018In: Proceedings of the 2018 International Conference on Electromagnetics in Advanced Application (ICEAA), Piscataway, New Jersey, USA: IEEE conference proceedings, 2018, p. 126-129, article id 8520464Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We consider propagation of surface TE waves in a circular metal-dielectric waveguide filled with nonlinear (Kerr nonlinearity) multilayered inhomogeneous medium. Analysis is reduced to solving a nonlinear transmission eigenvalue problem for an ordinary differential equation; eigenvalues of the problem correspond to propagation constants of the waveguide. For the numerical solution, a method is proposed based on solving an auxiliary Cauchy problem (a version of the shooting method). As a result of comprehensive numerical modeling, new propagation regimes are discovered.

 • 47.
  Sjölander, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Programmering i matematikundervisningen: En kvalitativ studie kring lärares syn på hur programmering bör implementeras i matematikundervisningen i grundskolan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att se hur programmering på ett framgångsrikt sätt kan implementeras i matematikundervisningen i grundskolan. För att besvara frågeställningarna genomfördes semistrukturerade intervjuer där nio lärare med erfarenhet av programmering deltog. Resultaten visar att lärarna anser att programmering bör användas för att utveckla matematiken och att det går att koppla arbetet till samtliga matematikområden i kursplanen. Vidare anser de också att samtliga av de fem förmågorna som ligger till grund för kunskapskraven går att bedöma i arbetet med programmering. Den progression som går att utläsa ur respondenternas svar stämmer relativt väl överens med den progression som kan ses i läroplanen för grundskolan både gällande typ av programmeringsmiljö och hur programmering används. Avslutningsvis kan nämnas att lärarna belyser ett antal aspekter som avgörande för att implementeringen ska bli framgångsrik, bland annat att läraren har tillräckliga kunskaper inom området och att det finns tillgång till digitala resurser på skolorna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Sköld Runnfors, Rebecca
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science.
  Digitala verktygs påverkan på grundskoleelevers motivation inom matematiken2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Smirnov, A. P.
  et al.
  Moscow MV Lomonosov State Univ, Moscow, Russia..
  Semenov, A. N.
  Moscow MV Lomonosov State Univ, Moscow, Russia..
  Shestopalov, Yury
  FDTD Simulation of Waveguide with Non-uniform Dielectric Slab2013In: PIERS 2013 STOCKHOLM: PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, 2013, p. 76-83Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Scattering in the time domain of electromagnetic waves in the elongated waveguide with non-uniform dielectric slab is considered. Electromagnetic field components are computed and investigation of energy transport in the guide is performed by using Finite Difference Time Domain (FDTD) method for various frequency ranges. Computation for the non-stationary Maxwell equation system is performed by efficient 3D FDTD solver EMWSolver3D created by this paper authors. Simulation is performed for the H10-mode scattering from dielectric slab inclusions. Numerical computations for large-scale problems solution have been implemented on supercomputers of the last generation. The simulation of an empty waveguide without dielectric inclusions has shown that numerical dispersion arising during waves travelling in waveguide causes solution errors. Numerical phase velocity is shown to differ from the analytical phase velocity with the lapse of time that obstructs accurate finding of attenuation and propagation factors. In this respect method similar to Total Field/Scattered field has been proposed to specify waveguide mode with respect to numerical dispersion. The analytical solution of finite-difference equation for the H10-mode has been found for this purpose. Usage of the methods described above has allowed the authors to compute the values of waveguide attenuation and propagation factors for different configurations of dielectric slab.

 • 50.
  Smirnov, Yu. G.
  et al.
  Penza State Univ, Penza, Russia..
  Shestopalov, Yury
  Derevyanchuk, E. D.
  Penza State Univ, Penza, Russia..
  Reconstruction of Permittivity and Permeability Tensors of Anisotropic Materials in a Rectangular Waveguide from the Reflection and Transmission Coefficients at Different Frequencies2013In: PIERS 2013 STOCKHOLM: PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, 2013, p. 290-295Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is devoted to the study of inverse problem of the permittivity and permeability tensor reconstruction of anisotropic materials in the form of diaphragms (sections) in a single-mode waveguide of rectangular cross section from the transmission and reflection coefficients measured. Results of numerical modeling are presented for different types of anisotropic materials. The developed solution techniques for the inverse problem under study can be applied in optics, nanotechnology, and design of microwave devices.

12 1 - 50 of 66
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf