hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 131
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Agrell, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  ”Det de gör med händerna, det minns de”: En intervjustudie om laborativt material i årskurs 1–32023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att förstå lärares resonemang om användningav laborativt material inom aritmetik i årskurs 1–3. Arbetet syftar även till att undersöka hur lärare resonerar kring vad som har betydelse för deras aritmetikundervisning med avseende pålaborativt material. För att uppnå syftet har semistrukturerade intervjuer med sju lärare genomförts. De data som samlats in har analyserats med hjälp av en tematisk analys och tolkats med den sociokulturella teorin som teoretiskt ramverk. Studiens resultat visar att lärarna använder laborativa material i olika syften där att underlätta för att eleverna ska gå från konkret till abstrakt förståelse är mest framträdande. Det som har högst betydelse i lärarnas aritmetikundervisning med laborativa material visar sig vara influenser från andra lärare och från internet. Slutsatserna som kan dras är att lärare kan ha svårt att veta hur de ska gå vidare från det laborativa materialet med elever som har svårt för aritmetik. Lärarna önskar även mer utbildning i hur de kan använda laborativa material med sina elever.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlenius, Milla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Hur mycket är klockan?: Lågstadieelevers kunskaper om att avläsa och mäta tid2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa förståelse för lågstadieelevers kunskaper inom ämnesområdet mätning av tid. Studien baseras på ett skriftligt kvantitativt klocktest som 13 elever i årskurs 2 och 5 elever i årskurs 3 har genomfört, samt kvalitativa elevintervjuer som fyra elever i respektive årskurs har genomfört. Klocktesten har analyserats numeriskt och elevintervjuerna har analyserats tematiskt. Den teoretiska utgångspunkten är den sociokulturella teorin med inslag av lösningsstrategier. Studiens resultat indikerar att lågstadieelever har bättre kunskaper om den analoga klockan, jämfört med den digitala klockan. När eleverna har löst uppgifter om avläsning och mätning av tid har de främst använt strategin räkna uppåt. Slutsatsen som kan dras utifrån det är att lågstadieelever har kunskaper om klockan, men det finns kunskapsskillnader mellan de olika klocktyperna och mellan eleverna. Samtliga elever kunde redogöra för minst en lösningsstrategi som användes vid klockuppgifterna men strategierna fungerade olika bra. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ali, Rafef
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Matematik och estetiska lärprocesser: en studie om ämnesintegration av estetiska verktyg i matematikundervisning.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att observera hur lärarna arbetar med matematik i årskurserna F-3, med fokus på hur estetiska verktyg används i matematikundervisningen. Studien är baserad på klassobservationer i två årskurser i de tidigare skolåren F-3 samt elev- och lärarintervjuer och ämnade lyfta estetiska lärprocesser samt hur de spelar in på elevernas upplevelser vad gäller ämnesintegration i matematikundervisning. Resultaten visar att estetiska verktyg används mer med yngre elever och mindre ju äldre eleverna blir. Lärarna i denna studie påpekade att ett ämnesövergripande arbetssätt och att blanda in olika sinnen främjar elevernas inlärning. Majoriteten av de intervjuade lärarna betonade att det gäller att hitta en balans mellan olika metoder för att skapa en varierad undervisning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson Younas, Nikolina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  För att eleverna verkar tänka bättre när de får prata: Vilka metoder kan man hitta hos lärare som främjar diskussioner i matematik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att söka reda på olika metoder lärare använder i klassrumssituationer för att stödja elevernas utveckling i matematiska uttryck gällande muntlig kommunikation mellan elever och lärare. Arbetet är baserat på observationer av tre lärare i årskurs 4, 6 och 9. Insamlad information från observationerna har resulterat i tre olika lektionsstrukturer och ett antal frågemodeller. Gemensamt i samtliga lektioner är att eleverna får först diskutera och berätta innan läraren blanda sig i; läraren har använt elevernas samtal för att bygga vidare och utgår på det sättet utifrån elevernas kunskaper. Vissa lektioner har fokus legat i diskussionen och elevers presentation av sina lösningar för klassen. I andra lektioner har läraren använt en specifik didaktisk metod för att stimulera diskussionen och elevernas förståelse. Samtliga lärare uttrycker att ett mål de haft är att eleverna skall få chansen att diskutera och ge uttryck för sina tankar verbalt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Arturson, Marina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Att räkna potatisar, arean på en gitarr och matematiska tygkunskaper – eller?: En studie om ämnesintegrerat arbetssätt inom matematikundervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Som blivande lärare behöver man kunskap inom olika undervisningsmetoder, insyn i lärarkollegors erfarenheter och med forskning som grund. Syftet med den här undersökningen har varit två huvudsakliga frågeställningar; i vilken utsträckning används ämnesintegrerat arbetssätt inom matematikundervisningen och vilken är den allmänna synen och erfarenheterna bland matematiklärarna i de utvalda skolorna. Resultatet av enkätundersökningen och intervjun har analyserats för att se på vilket sätt det hänger ihop med resultatet av tidigare forskning. Sammanfattningsvis har resultatet visat att flera matematiklärare använder sig av ämnesintegrerat arbetssätt i sin matematikundervisning. Den allmänna synen på arbetssättet är överlag positivt och att det har flera fördelar. Ett ämnesintegrerat arbetssätt anses motiverande för eleverna och bidrar till ökad förståelse inte minst för de med särskilda svårigheter. Den största nackdelen med undervisningsmetoden tycks vara tidsaspekten. Det administrativa arbetet är en stor utmaning för läraren och det saknas tid för planering.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Asplund, Jennie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Naturen som resurs inom matematikundervisning: En kvalitativ studie om hur lärare F-3 uppfattar utomhusmatematik2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på hur utomhusmatematik används av lärare i årskurs F-3. Sju intervjuer har genomförts med F-3 lärare för att ta reda på hur de uppfattar naturen som resurs i matematikundervisning samt vilka fördelar och nackdelar de anser finns med utomhusmatematik. Kvalitativa intervjuer har transkriberats och tematiskt analyserats och därframgick det att; utomhusmatematik är ett verklighetsnära och undersökande arbetssätt som hjälper elever att förstå matematik. Utomhusmatematik ökar möjligheten till ett diskussionsrikt arbete i matematik vilket är av betydelse för att det ökar elevernas tilltro till sin matematiska förmåga. Det framgick även i studien att utomhusmatematik är ett önskvärt arbetssätt men attlite resurser, för stora grupper och närheten till skog är faktorer som gör att det inte används i den utsträckning som lärarna i denna studie skulle vilja.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Attorps, Iiris
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Concept definition and concept image: in the case of equations2007Inngår i: Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv: rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2007, s. 89-98Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse what kind of conceptions secondary school teachers in mathematics have about equations and how these conceptions are related to the formal definition of the concept of equation. Data was gathered by interviews and questionnaires. Both newly graduated and experienced secondary school teachers were participated in this study. The phenomenographic research approach in order to analyse research outcomes was applied in the investigation. From a phenomenographic analysis of the interview transcripts I found that some patterns could be identified in them and the three qualitatively distinct categories of description about equations could be discerned among the teachers’ conceptions. The research results indicated that equations were apprehended as a procedure, as an answer and as a ‘rewritten’ expression.

 • 8.
  Attorps, Iiris
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Matematikdidaktik för blivande 4-9-lärare2001Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 9.
  Attorps, Iiris
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Mathematics teachers' conceptions about concept learning in algebra2007Inngår i: Current state of research on mathematical beliefs XII: proceedings of the MAVI-7 [i.e. MAVI-12] Workshop, May 25-28, 2006, Helsinki: University of Helsinki , 2007, , s. 12Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this article I discuss the mathematics teachers’ conceptions about concept learning in algebra from school and university time. The study has a focus on the particular topic of equations. The data was gathered by interviews and questionnaires. Both newly graduated and experienced secondary school teachers were participated in this study. The phenomenographic research method in order to analyse research outcomes was applied in the investigation. The research results indicated that the teachers experience the learning of equations from school and university time on four qualitatively different ways. Learning was apprehended as doing routine problems, as memorizing and reproduction of rules and models, as doing applications and as interaction with other students.

 • 10.
  Attorps, Iiris
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Teachers’ knowledge about the equation concept2002Inngår i: International group for the psychology of mathematics education PME 26, 2002, s. 1-335Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 11.
  Attorps, Iiris
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Uppfattningar hos lärare av ekvationsbegreppet2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Syftet med min studie är att beskriva hur matematiklärare uppfattar begreppet ekvation. Min målsättning är också att undersöka lärarnas erfarenheter av ekvationsinlärning från grundskolan till universitetsnivån. Tio lärare från grundskolans högstadium har deltagit i undersökningen. Fem är nyutexaminerade lärare med mindre än ett års yrkeserfarenhet. Data i undersökningen samlades in genom enkäter och intervjuer. Undersökningsresultat analyserades genom fenomenografisk metod. Resultatet pekar på att lärarnas uppfattningar av ekvationsbegreppet avviker från den formella begreppsdefinitionen. De känner osäkerhet inför matematiska symboler, bokstavsuttryck och lösningsprocedurer. Deras skolerfarenheter visar att de har använt största delen av tiden till att utveckla algoritmiska färdigheter istället för matematisk förståelse.

 • 12.
  Attorps, Iiris
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Björk, Kjell
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Radic, Mirko
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Tossavainen, Timo
  University of Eastern Finland, Finland.
  Varied ways to teach the definite integral concept2013Inngår i: International Electronic Journal of Mathematics Education, ISSN 1306-3030, Vol. 8, nr 2-3, s. 81-99Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, we report on a collaborative teaching experiment based on the Learning Study model (LS model) which grounds on the Variation Theory. Until today, most of such studies have focused on the teaching and learning of elementary school mathematics; ours was carried out in undergraduate mathematics education. In the following, we discuss how we managed to promote students’ conceptual learning by varying the treatment of the object of learning (the concept of definite integral and the Fundamental Theorem of Calculus) during three lectures on an introductory course in calculus. We also discuss the challenges and possibilities of the LS model and the Variation Theory in the development of the teaching of tertiary mathematics in general. The experiment was carried out at aSwedish university. The data of the study consists of the documents of the observation of three lectures and the students’ answers to the pre- and post-tests of each lesson. The analysis of learning results revealed some critical aspects of the definite integral concept and patterns of variations that seem to be effective to a significant degree. For example, we found several possibilities to use GeoGebra to enrich students’ learning opportunities.

 • 13.
  Attorps, Iiris
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Kellner, EvaHögskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Conceptions and beliefs in mathematics and science education including MAVI XIII2008Konferanseproceedings (Annet vitenskapelig)
 • 14.
  Attorps, Iiris
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Kellner, Eva
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Biologi.
  Ett helhetsgrepp för likvärdig skola2021Inngår i: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, nr 3, s. 35-39Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 15.
  Bellander, Eleonor
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Elevers motivation till matematik: En studie kring faktorer som påverkar elevers motivation till matematikämnet i årskurs 1-32020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som motiverar elever i de lägre årskurserna i matematik. Studien utgår från de två frågeställningar som ligger till grund för hela studien: vilka faktorer påverkar elevernas motivation till matematiken och hur stor påverkan har lärarnas undervisning på eleverna. Studien är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och genom den insamlade data upptäcktes fyra olika teman, delaktighet, entusiasm, relationer och lärarens kompetens. Tidigare forskning och de intervjuade respondenterna visade på en samstämmighet att motivation är avgörande för lärandet. Resultatet visar att det är många faktorer som spelar in och det ena utesluter inte det andra. Det framkom att förtroendefulla relationer främjar elevernas motivation, vilket också delaktighet och anpassad undervisningen till individen ökar förmågan att tillgodogöra sig kunskap. De slutsatser som jag kommit fram till genom denna studie är att motivation är något som alla lärare behöver arbeta med och det går inte att nämna endast en faktor som påverkar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Berglund, Jessica
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Vill du spela bingo med mig?: En studie med laborativt material för att utveckla elevers kunskaper om positionssystemet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 240 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att med hjälp av en learning study med förtest och eftertest undersöka elevers förkunskaper om positionssystemet samt om elever genom laborativt material kan fördjupa sina kunskaper om positionssystemet. Studiens teoretiska utgångspunkt är hämtad från variationsteorin. Att arbeta med ett laborativt material möjliggör för eleverna att utveckla en utökad förståelse för positionssystemet med basen 10. En av slutsatserna från denna studie är att ett variationsteoretiskt perspektiv på undervisningen underlättar lärandet.

  Fulltekst (pdf)
  Vill du spela bingo med mig?
 • 17.
  Bergman Elgström, Andrea
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  "Att erbjuda en buffé av sätt att lära sig": hur lärare i matematik anpassar undervisningen efter elevers olika behov2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lärare möter ofta elevgrupper med vitt skilda behov och förutsättningar vilket ställer stora krav på lärarens adaptiva förmåga och didaktiska kompetens. Syftet med studien har varit att undersöka i vilken utsträckning lärare i matematik anpassar sin undervisning efter de elevgrupper de har, vilka arbetssätt de anser bäst främjar elevernas inlärning och om de själva tycker att de lyckas ge eleverna det stöd de behöver. En kvalitativ intervjuundersökning genomfördes med sex lärare från olika årskurser, olika skolor och olika städer. Intervjuerna transkriberades och analyserades och resultatet sammanfattades för att i diskussionsdelen kunna jämföras med tidigare forskning. Resultatet visar att lärarna använder sig av gemensamma problemlösningsmetoder som ett återkommande inslag och att de i viss utsträckning differentierar sin undervisning. Majoriteten av lärarna i studien uttrycker en önskan om att bättre kunna stötta sina elever.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Bergqvist, Charlotte
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Vad vill de att jag ska göra?: Om språkbruket i matematikläroboken2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning och studier visar att behärskandet av matematikspråk är viktigt för kunskapsutvecklingen inom matematik samt att eleven riskerar att misslyckas om hen inte förstår begreppen. Studier har också visat att textbaserade uppgifter riskerar att skapa hinderför elever då språket kan vara svårbegripligt. Samtidigt visar undersökningar att användandet av läromedel dominerar matematikklassrummet och att tyst räkning i boken är ett vanligt arbetssätt. Uppsatsens syfte var att granska språkbruket i två upplagor av tre olika läromedels texter om geometri med kvantitativ innehållsanalys. Förekomsten av vardagsspråk, skolspråk och matematikspråk kartlades och resultatet användes för att undersöka förekomsten av ord och begrepp med dubbel betydelse. Resultaten visar att runt 3-4 % av texten innehåller ord eller begrepp med dubbel betydelse som skulle kunna skapa hinder för elever ispråksvårigheter. Genom att analysera matematikläromedel kan både lärarstudenter och praktiserande lärare förekomma eventuella språkförbistringar och istället bidra till att elever utvecklas både språkligt och matematiskt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bergström Lissmyr, Jannice
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  En kvalitativ studie om lärarens syn på lässvårigheters påverkan på matematikinlärningen: samt andra svårigheters påverkan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare ser på lässvårigheters påverkan på matematikinlärningen i årskurserna 4–6. Metodvalet är inom det didaktiska forskningsområdet, arbetet består av en litteraturbakgrund, observationer och intervjuer med sex verksamma lärare och en specialpedagog för att undersöka deras syn på hur lässvårigheter kan påverka matematikinlärningen.

   

  Resultatet visar att det kan finnas ett samband mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter. Det som framkommer i arbetet är att det finns bakomliggande faktorer som påverkar läsinlärningen och matematikinlärningen. Det är flera delar som påverkar inlärningen, en del är den som är kopplad till de språkliga inlärningsförmågorna, som är en bristande fonologisk förmåga, läsförståelsen och ett svagt arbetsminne. När eleven har svårt med dessa faktorer påverkar det även möjligheten till inlärning i matematik. Förutom de här svårigheterna visar resultatet att de emotionella känslorna påverkar elevers förmåga att prestera. En av de emotionella känslorna som påverkar eleven är motivation och intresse för de som ska läras, om det inte finns motivation och intresse sker ingen inlärning. Det som forskare och lärare är absolut överens om är att ett dåligt självförtroende är det som påverkar eleven mest vid inlärningen. Ett dåligt självförtroende kan leda till blockeringar inte bara för läsinlärningen utan för övriga ämnen i skolan så som matematik.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Berta, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Mönster inom matematik i praktiken2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Billström, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Matematikläxors vara eller inte vara - lågstadielärare berättar sitt perspektiv2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka ifall lågstadielärare ger sina elever läxor i matematik och vad deras bakomliggande syfte är med att ge eller inte ge läxa. Examensarbetet undersöker även vilka typer av läxor i matematik som lärarna ger samt vad lärarna anser att de olika läxornas funktion är. För att kunna ta reda på lärares åsikter om läxor i matematik användes strukturerade intervjuer med utgångspunkt från de teoretiska ramverken som lyfts i examenarbetet.

   

  Resultaten visar att lärarnas främsta syfte är att eleverna ska öva och repetera för att befästa kunskap eftersom tiden i skolan inte räcker till. Men även att eleverna ska lära sig ta ansvar och få studievana inför framtiden, stärka relationer mellan vårdnadshavare och barn samt skapa kommunikationskanal med vårdnadshavarna. De läxor som använts är öva- eller repetitionsläxa med samma intention som syftet och komma ikapp läxor för att eleverna inte ska hamna efter i undervisningsplaneringen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Björk, Petter
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Hur stor är sannolikheten?: En studie om traditionellt och laborativt lärande inom sannolikhetsläran2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att förklara, analysera och jämföra traditionell och laborativ undervisning inom matematikens sannolikhetslära genom learning study. Studien syftar även till att synliggöra elevernas upplevelser från de olika undervisningsmetoderna. Under en veckas matematiklektioner är klassens elever indelas i en kontroll- och testgrupp. Med hjälp av för- och eftertest, traditionell och laborativ undervisning inom sannolikhetslära, enkäter och anteckningar jämförs elevernas resultat och skillnader i elevernas uppfattningar. Learning study påvisar en ökning av elevernas kunskaper beträffande sannolikhetslära i grupperna. Eleverna i testgruppen framlägger även positiva åsikter beträffande de laborativa undervisningstillfällena.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Bruni, Bianca
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  De digitala verktygens utrymme i matematikundervisningen i årskurs 1-32021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka digitala verktyg som används i matematikundervisningen. För att ta reda på detta användes enkäter som skickades ut via en digital plattform. Den empiriska undersökningen tog fasta ur ett lärarperspektiv för att förståelsen kring digitala verktyg skulle öka samt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet belyser vilka digitala verktyg som används i matematikundervisningen där datorn och surfplattan får mest plast i ämnet matematik. Tillgången av digitala verktyg finns men en viss ekonomisk aspekt ligger till grund för varför det väljs bort samt av tekniska problem. Ur ett formativt perspektiv synliggörs lärandet hos eleverna med hjälp av digitala verktyg där den största bidragande faktorn är den direkta responsen. Med digitaliseringens möjligheter ska varje elev få en adekvat digital kompetens genom skolan och det är skolans uppdrag att fullfölja detta, av resultatet som framkommer får eleverna denna möjlighet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Cortas Nordlander, Maria
  et al.
  Vasaskolan, Gävle.
  Nordlander, Edvard
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för elektronik.
  A Study of Students’ Ability to Solve Text-Based Mathematical Problems with Irrelevant or Superfluous Information2008Inngår i: Mathematical Views, MAVI 14, 2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A limited quantitative survey has been performed in order to study the capability of students to solve text-based mathematical problems containing irrelevant or superfluous information, as well as their ability to scrutinize text and sort out the relevant information. The students took a written test with text-based problems of different amount of irrelevant or superfluous information. The capability of understanding such problems was investigated versus degree of maturity and gender. Obtained results indicate a noticeable correlation between the occurrence of irrelevant or superfluous information and ability of solving the problems. Furthermore, the results show that the degree of maturity, expressed in terms of age, has a clear influence on the results. This study has not revealed any significant difference between genders as regards ability of sorting out the relevant information.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Cortas Nordlander, Maria
  et al.
  Vasaskolan, Gävle.
  Nordlander, Edvard
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för elektronik.
  Influence of Student’s Attitudes and Beliefs on the Ability of Solving Mathematical Problems with Irrelevant Information2009Inngår i: Beliefs and attitudes in mathematics education: new research results / [ed] Jürgen Maasz and Wolfgang Schlöglmann, Rotterdam: Sense Publishers , 2009, s. 165-178Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A limited quantitative survey has been performed in order to study how attitudes, beliefs and feelings of students may influence the ability of solving text-based mathematical problems containing irrelevant information. The survey is also analyzing their capability of scrutinizing texts and sorting out relevant information.

  The students took a written test with text-based problems of different amount of irrelevant information. The capability of understanding such problems was investigated versus degree of mathematical maturity and gender. Obtained results indicate a noticeable correlation between the occurrence of irrelevant information and the ability of solving the problems. Furthermore, attitudes, beliefs, and the degree of mathematical maturity, expressed in terms of age, have a clear influence on the results. On the other hand, this study has not revealed any significant difference between genders as regards the capability of solving text-based problems with irrelevant information.

   

 • 26.
  Cortas Nordlander, Maria
  et al.
  Vasaskolan, Gävle.
  Nordlander, Edvard
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik.
  Komplexa tal är inte så komplexa!2010Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Abstraktion kan ofta utgöra ett hinder för lärande i matematik. Momentet med komplexa tal är inte något undantag. Varför ska man acceptera att i2=-1? Hur kan lärare introducera det på ett pedagogiskt sätt? Visualisering kan vara ett väsentligt led i att underlätta studenters lärande, ge dem en känsla av lägre abstraktion och härigenom vara nyckeln till djupare förståelse. Artikeln beskriver en visuell ansats som uppfyller kravet på lättillgänglighet. Metoden bygger på upprepade rotationer i det komplexa talplanet, vilket åskådliggör och konkretiserar komplexa tal genom visualisering.

 • 27.
  Dzubur, Anesa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Lärandestrategier i matematik för elever i de lägre årskurserna: En studie av lågstadielärares och elevers syn på lärandestrategier i matematikundervisningen2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lärarens val av olika lärandestrategier påverkar elevers lärande. Syftet med detta examensarbete var att undersöka lågstadielärares och elevers syn på och användning av lärandestrategier och hjälpmedel i matematikundervisningen samt hur dessa påverkar elevers lärande. Studien bygger på flera kvalitativa undersökningar så som en observation av en lågstadielärares matematiklektion, fyra intervjuer med verksamma lågstadielärare och enkätundersökningar med 19 elever i årskurs 3. Resultaten visar att den lärandestrategi som fungerar bäst är när eleverna får samarbeta och diskutera matematik med varandra där eleverna föredrar inkludering av digitala hjälpmedel med olika applikationer. Lågstadielärare som deltagit i undersökningen utpekar ingen specifik lärandestrategi som den mest effektiva utan anser att undervisningen behöver varieras på olika sätt för att inkludera alla elevers olika lärande. Digitala hjälpmedel är ett sätt till variation men även ett störande moment i undervisningen då eleverna utnyttjar de digitala hjälpmedlen till underhållning. Lärare kan ta hänsyn till elevers önskemål i undervisningsplaneringen, men bör använda den lärandestrategi som inkluderar alla elever.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Eccleston, Ann-Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Den laborativa matematikundervisningen: Ur lärarens perspektiv2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare arbetar med laborativ matematikundervisning och vilka faktorer som påverkar de val som lärarna gör. Metoden som har använts är av kvalitativt slag i form av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att lärarnas arbete med laborativa inslag och olika former av representationer delvis skiljer sig åt, men ger en inblick i hur lärarna arbetar med olika moment och hur de resonerar om undervisningen. Av denna studie drar jag slutsatsen att lärare som varit verksamma under lång tid har lättare att släppa läroboken och arbeta mer laborativt. Det är även flera faktorer som lärarna själva inte rår över som de anser påverkar de val de gör i sin undervisning.

 • 29.
  Eckefjord, Deborah
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Utomhusmatematikens möjligheter: En kvalitativ studie om hur lärare i F-3 arbetar med utomhusmatematik och uppfattar dess effekter för elevernas lärande2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter matematikundervisning utomhus kan ge för elevernas utveckling och lärande. Syftet var även att undersöka hur utomhusmatematik kan användas som ett komplement till den traditionella inomhusundervisningen i ämnet matematik. Studien baserades på en kvalitativ forskningsansats där kvalitativa semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer användes som metoder för att besvara studiens forskningsfrågor. Sex lärare i F-3 intervjuades och två observationer på två olika skolor genomfördes. Resultatet visar att utomhusmatematiken kompletterar matematikundervisningen inomhus genom ett samspel mellan arbetssätt och miljöer. Resultatet visar även på flera positiva effekter med utomhusmatematik så som verklighetsanknytning, motivation, fysisk aktivitet, hälsa, sinnligt lärande, tillåtande miljö och sociala effekter.  De positiva effekter utomhusmatematiken medföljer för elevernas utveckling och lärande bör uppmärksamma fler lärare om dess möjligheter. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Edling, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Lärares val av metod i matematikundervisningen: Med fokus på elever med svenska som andraspråk2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete har som huvudsyfte att analysera några erfarna lärares olika metoder och val av material i sin matematikundervisning, och hur de motiverar sina val för att genomföra en likvärdig undervisning för alla elever - med fokus på elever med svenska som andraspråk. I detta arbete har jag valt att intervjua fyra lärare från två olika skolor. Då syftet med detta arbete var att analysera lärares val av metoder vid matematikundervisningen utgick jag från lärarnas egna perspektiv. Med inspiration från grounded theory har en kvalitativ dataanalys genomförts från intervjuerna. Både intervjuerna och litteraturgenomgången visar att det inte finns något rätt eller fel vid val av undervisningsmetod, men att vissa metoder ibland fungerar bättre än andra. Det gäller att hitta det sätt som fungerar i den grupp man jobbar i för tillfället. De egenskaper som verkar lysa igenom som några av de viktigare egenskaperna hos en lärare är att vara flexibel.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Edström, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Lärares användning av digitala hjälpmedel i matematikundervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att ta reda på vilka digitala hjälpmedel som används i matematikundervisningen på mellanstadiet, vad det finns för bakomliggande anledningar till att just dessa används samt om lärarna känner sig trygga eller otrygga med användningen och vad det kan bero på. För att undersöka dessa frågeställningar användes enkäter och intervjuer. Sex stycken lärare som arbetar på två olika skolor, fördelade på alla årskurser på mellanstadiet, har ingått i undersökningen. Resultatet visade att alla lärare använder sig av digitala hjälpmedel i sin matematikundervisning, framförallt miniräknaren, olika webbsidor och klassrumsprojektorer. Det mest förekommande syftet som lärarna nämnde var för att underlätta färdighetsträningen, öka elevernas motivation samt för att anpassa undervisningen. Överlag kände sig lärarna trygga i sin användning av digitala hjälpmedel och den återkommande faktorn till varför är kunskap. Både vilka digitala hjälpmedel som används och lärarnas trygghetskänsla motsäger tidigare forskning som finns kring ämnet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Ehn, Josefine
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Taluppfattning: En studie om hur fyra lärare på en skola arbetar för att stödja varje elevs taluppfattning2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Taluppfattning är ett tänkande och en färdighet som utvecklas med hjälp av erfarenhet och kunskap. Taluppfattning är grunden till all matematik och nödvändigt kunnande för elevens fortsatta matematiska progression. Studiens syfte är att undersöka hur fyra lärare på en skola arbetar för att stärka och utveckla varje elevs talförståelse. Vidare är syftet att synliggöra vilka metoder lärarna använder när en elev har svårt att förstå och använda tal. I undersökningen används kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär och informanterna är lärare som undervisar i matematik i årskurs F-2. I analysen används Gelman och Gallistels fem räkneprinciper som ramverk och resultatet sätts även i relation till John Deweys lärteori. Studiens resultat visar att lärarna har mycket god kännedom om talförståelsens betydande roll för elevens fortsatta matematiklärande. De låter arbetet med taluppfattning ta tid samt använder varierade undervisningsmetoder ofta med konkret material som stöd. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Eklund, Kajsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  En studie av lärandeobjektet längd2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att redogöra för påverkan på elevernas inlärning i relation till undervisningsmetoden; laborativt arbete samt arbete i läromedel. Det lärandeobjekt som behandlades på två skilda sätt är längd. I undersökningen deltog fjorton fjärdeklassare som delades in i två grupper; en som arbetade laborativt och en som arbetade i läromedlet. För att möjliggöra en jämförelse mellan de två olika arbetssätten genomfördes en learning study genom en experimentell forskningsdesign. Resultatet påvisade att det laborativa arbetet inte gav en betydelsefull påverkan på inlärningen eftersom resultatet var oförändrat mellan för – och efter-testet. Arbetet i läromedlet påvisade, å andra sidan, en svag försämring på resultatet. Därav fastslogs det att ingen av arbetssätten genererade någon utveckling hos eleverna. Därefter så undersöktes bevarandet av kunskapen där det kunde fastställas att de båda grupperna tycks bevarat sina kunskaper samt att de som arbetat i läromedlet tycks utvecklats ytterligare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ellmer, Anton
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Digitala verktyg i matematikundervisningen: Kan de erbjuda möjligheter som analoga arbetsätt inte kan?2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka om digitala verktyg kan erbjuda matematikundervisningen något som gör den bättre som analoga verktyg inte kan erbjuda. För att undersöka det genomfördes intervjuer med 10 lärare som har lärarlegitimation inom matematik och jobbar på lågstadium i Sverige. I resultat framkommer att digitala verktyg kan erbjuda mervärden till matematikundervisningen som inte går att tillgå om lärare arbetar analogt. Några av de mervärdena handlar om individanpassningar, matematikgenomgångar och gamification. Det framkommer även att förutsättningarna för att bedriva undervisningen med hjälp av digitala verktyg är otillräckliga i den mån att de digitala enheterna inte räcker till en hel klass samt att skicket på de digitala enheterna är dåligt. Det framkommer även att lärarna som deltog i studien knappt har någon utbildning gällande användande av digitala verktyg i undervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Enander, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Learning Study med multiplikation: Att befästa olika strategier för att räkna ut högre multiplikationstal - En Learning Study i årskurs 5 och 62020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att studera utlärning av vissa strategier för multiplikation med hjälp av modellen Learning Study. Syftet är även att undersöka vilken strategi som är mest effektiv för elever att använda då flersiffriga tal ska multipliceras. Det gjordes en Learning Study i fyra klasser på en mellanstadieskola i Dalarna, två klasser från årskurs fem var med samt två klasser från årskurs sex. Resultatet visar att uppställning är den strategi elever föredrar att använda för att lösa uppgifter med två- eller tresiffriga multiplikationstal. Resultatet visar också att många elever får fler rätt när de väljer att inte använda någon strategi. Majoriteten av eleverna förstår själva algoritmen uppställning, men misslyckas att få rätt svar med den på grund av bristande kunskaper i multiplikationstabellerna 1-10.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Enterfeldt, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Specialundervisning i matematik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Spceialundervisning i matematik
 • 37.
  Ericson, Syréne
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Hur tolkar lärare formativ bedömning?: Fallstudie utifrån lärares tillämpning av formativ bedömning i undervisningen i matematik2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att studera hur matematiklärare uppfattar formativ bedömning, hur mycket stöd de får och hur lärare använder formativ bedömning i sin matematikundervisning. Undersökningen utförs på en skola som uttalar sig arbeta utifrån Dylan Wiliam och Helen Timpanys forskning om kollegialt lärande med hjälp av handboken av Wiliam och Leahy (2015). För att uppnå syftet med undersökningen så utfördes lektionsobservationer samt kvalitativa intervjuer med lärarna, rektor och samtalsansvarig för skolan. Resultatet visar att lärarna använder sig av olika metoder och tekniker inom den pedagogiska reformen formativ bedömning. Lärarna känner att de fått stöd ifrån sin ledning men att det varit svårt att arbeta med formativ bedömning på grund av att de har varit stort utbyte på kollegor. En slutsats är att oavsett hur mycket stöd och expertis som lärarna får så är det i slutänden upp till hur involverad läraren själv vill vara och vill utvecklas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Eriksson, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Undervisningen av tal i bråkform: Undersökning om lärares undervisningsmodeller för ett holistiskt lärande2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att hitta olika undervisningsmetoder som fungerar väl med tal i bråkform. Studien riktar sig mot elever och undervisande lärare i mellanstadiet. I denna skrift synliggörs några svårigheter med undervisningen av bråktal samt hur dessa svårigheter kan övervinnas. Syftet är även att finna olika artefakter och laborativa läromedel som är anpassade eller fungerar väl in i undervisningen av tal i bråkform. Interjuver med lärare, litteratur och enkätfrågor till elever i mellanstadiet ger svar på frågeställningen. En varierad undervisning med olika artefakter i en kombination med elevernas samspel mellan varandra ger en god undervisningsmetod av tal i bråkform.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Falk, Fredrika
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  En studie av grundskolelärares arbete med att synliggöra och kommunicera mål och kriterier till elever i matematik2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Formativ bedömning har under flera år varit en metod som förespråkats i undervisning. En central del inom den formativa bedömningen handlar om att synliggöra mål och kriterier för eleverna. En del forskning hävdar att det krävs mer djupgående undersökningar om hur den formativa bedömningen fungerar i förhållande till varje ämne. Matematik är ett ämne där det har visat sig vara vanligt att elever är omedvetna om vilka mål de arbetar mot. Syftet med den här studien var att undersöka hur matematiklärare arbetar för att involvera elever på mellanstadiet i mål och kriterier. Åtta lärare intervjuades och fem av dem observerades vid ett eller två tillfällen. Intervjuerna transkriberades och det som var av vikt för syftet antecknades under observationerna. Materialet analyserades utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv på kommunikation och kategoriserades utifrån teman. Resultaten visade att lärarna använde fyra olika kommunikationsformer men få metoder för att involvera eleverna i mål och kriterier.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Fodor Broman, Georgeta
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Hur ”bråkar” vi bäst i skolan?: En studie kring den analoga och digitala matematikundervisningen i bråk2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vilka analoga och digitala resurser som används av lärare i bråkundervisningen samt syftet med användningen av det specifika materialet. Vidare jämför studien det digitala och analoga materialets påverkan på elevernas resultat i bråkförståelse och klassrumsaktivitet. Studien besvarar de två frågeställningar, dels genom intervjuer med fem lärare kring användning av resurser i bråkundervisning samt genom fyra klassobservationstillfällen med följande eftertest av sammanlagt 14 elever från årskurs 5. Teorierna och metoderna som används för insamling av data och analys är variationsteorin, TPACK modellen, delvis learning study och det lärandeobjektet som studien fokuserar på är förlängning/förkortning av bråkform samt addition till helhet. Studien visar att lärare kompletterar det analoga materialet med digitala resurser med syfte att variera undervisningen och anpassa den till samhällets utveckling; de ser fördelar med digital teknik men även nackdelar. Elevernas testresultat tycks inte påverkas av valet av resurser, men klassrumsaktiviteten blir livligare vid användningen av digital teknik.  Det som tycks vara viktigt för en god undervisning och lyckat lärande är att lärare får möjlighet att välja fritt och anpassa material utifrån syftet med varje enskild lektion. I det avseende är det viktigt att lärarna har kunskap om digital teknik och stöd i kollegialt lärande och utbildning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Forsman, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Lärande med estetiska lärprocesser i Matematik: Problemlösning med hjälp av estetiska lärprocesser - slöseri med tid eller en väg till kunskap?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka estetiska lärprocesser i matematisk problemlösning då eleverna arbetar tillsammans i grupp. Vidare undersöks elevperspektivet på den estetiska lärprocessen. Studien utförs i en årskurs ett där eleverna får lösa ett matematiskt problem i grupp. Eleverna dokumenterar med en film hur det löser problemet. Elevernas perspektiv undersöks genom att de besvarar en enkät om deras upplevelser. Resultatet av studien är att samtliga grupper löser problemet med hjälp av olika strategier. Genom att eleverna diskuterar och reflekterar med varandra kan de till viss del inspirera varandra till olika lösningsstrategier och lösningar. Slutsatserna resulterar i att problemlösning med estetiska lärprocesser är inspirerande för eleverna och resurskrävande för verksamheten. Genom estetiska lärprocesser kan eleverna konkretisera och reflektera över problemet samt lösa det utan hjälp av den ordinarie matematikboken.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Froms, Denise
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Lärares uppfattningar om och arbetssätt rörande elevers matematiksvårigheter i de tidigare skolåren2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare upptäcker elever med matematiksvårigheter och vad begreppet matematiksvårigheter betyder för lärarna. Studien undersöker även vilka metoder lärarna använder i arbetet med elever med matematiksvårigheter. För att besvara frågeställningarna har kvalitativa intervjuer genomförts med fem lärare. Data från studien har analyserats med hjälp av olika perspektiv på matematiksvårigheter samt utifrån ett kognitivistiskt perspektiv. Undersökningen visar att lärare upptäcker matematiksvårigheter genom att elever saknar de matematiska grunderna, har en bristande taluppfattning samt bristande kognitiva förmågor. Det mest använda arbetssättet i arbetet med elever med matematiksvårigheter är laborativa material där lek och lust var en viktig del av undervisningen. Praktiskt arbete framhölls av samtliga informanter som det mest användbara för elever med matematiksvårigheter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Frykberg, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Inkludering i matematikundervisning: En kvalitativ intervjustudie om lärares arbete för en inkluderande matematikundervisning i årskurs F-32022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att belysa F-3 lärares inställning och arbete med en inkluderande undervisning i matematik. För att undersöka lärares arbete har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts. Deltagarna i studien bestod av fyra klasslärare med utbildning för att undervisa i årskurserna F-3. För analysarbetet användes en fenomenografisk metodansats i sju steg. Genom analysen av det transkriberade intervjuerna framkom teman som sedan sammanställdes i resultatdelen. Alla respondenterna hade en positiv syn på det inkluderande arbetet och menade att inkludering är något som rör alla elever och inte bara elever i behov av särskilt stöd. Respondenterna arbetade för att alla elever, oavsett behov eller förutsättningar fick möta de utmaningar som de behövde. Samtalet ofta i form av grupparbete var de mest centrala metoder som respondenterna uttryckte sig kring. Alla lärare uttryckte dock vissa svårigheter i arbetet för den inkluderande undervisningen, där tidsbrist och för stora grupper ledde till en känsla av otillräcklighet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Fröjdlund, Mathilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Kooperativt Lärande: Lärares arbete för utveckling av elevers matematiska kunskaper och förmågor2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Kooperativt lärande: lärares arbete för utveckling av elevers matematiska kunskaper och förmågor
 • 45.
  Gramer, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Matematiksvårigheter och inkludering: Matematikundervisning för elever med matematiksvårigheter i förskoleklass och årskurs 1–32021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa en bild av hur lärare för förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar med elever som har matematiksvårigheter. Först undersöks lärarnas egna uppfattningar kring begreppet matematiksvårigheter för att sedan undersöka hur dessa lärare arbetar med att upptäcka elever med matematiksvårigheter och hur de anpassar sin dagliga undervisning för att tillgodose dessa elevers behov. Metoden för att samla in data till denna studie var semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att lärarna uppfattar begreppet matematiksvårigheter på skilda sätt, även om de är ganska eniga i att matematiksvårigheterna oftast märks via samtal med eleven och med hjälp av bedömningsstöden. Studien visar att lärarna arbetar på olika sätt för att inkludera elever med matematiksvårigheter. De gör olika anpassningar, både i helklass och för enskilda elever och anpassningarna kan skilja sig åt beroende på vilken årskurs som eleverna går i.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Grigoriadu, Hariklia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Motivation till matematik: En kvalitativ studie om hur elever i årskurs F-3 kan motiveras i matematikundervisning ur ett lärarperspektiv.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Följande kvalitativa studie fokuserar på att beskriva vilka faktorer lågstadielärare uttrycker har inverkan på elevers motivation att lära sig matematik och vad en lågstadielärare gör i sin matematikundervisning i syfte att motivera sina elever. Studien är inspirerad av etnografi och har två datainsamlingsmetoder. Datainsamlingsmetoderna består av observationer och semistrukturerade intervjuer. Resultatet i denna studie visar att lärarna uttrycker att elevnära ämnen, utmaningar, osäkerhet, nya material och lärares och föräldrars inställning har inverkan på elevernas motivation för att lära sig matematik. Lärarna uttrycker också att de använder sig av varierad undervisning för att motivera sina elever. Med hjälp av teorin om självbestämmande kan resultatet tolkas som att lärarna försökte öka elevernas inre och yttre motivation under sin undervisning. Lärarna uttrycker att eleverna blir motiverade av nya material och nya saker i sin matematikundervisning vilket de gör genom att öka elevernas yttre motivation och det är studiens bidrag.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Grue, Helene
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Undervisningskulturens påverkan vid matematikundervisning: Problematiken vid integrering av nyanlända eritreanska elever i svensk matematikunervisning2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Grönlund, Birgitta
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  ”Utan matte tror jag att samhället skulle kollapsa”: Arbetssätt som gynnar elevers progression inom matematikundervisning i årskurs 6 – ur ett elevperspektiv2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöktes hur eleverna ser på sitt eget lärande och vadsom får dem att känna sig motiverade. Mot den bakgrunden kan lärare få en större förståelseför vad eleverna anser är viktigt och på så sätt förhålla sig kritiskt till sin egen undervisning.Examensarbetet är uppdelad i fyra områden; Studiemiljö, Undervisningsmetod, Läromedeloch Motivation. Metoderna som använts för att samla in data är flermetodsforskning, det villsäga kvantitativ forskning där 26 elever besvarat påståenden i en enkät och därefter kvalitativforskning då sex av eleverna intervjuades. Studien visar att eleverna tycker om sin matematik-bok och föredrar den framför digitala läromedel. Lika viktigt är lärarledda genomgångar, omde görs på rätt sätt, där fokus är på en sak och eleverna får chans att interagera. Lärarebehöver vara lyhörda och kombinera de fyra områdena för att optimera sin lektionsdesign.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Gunnarsson, Therese
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Automatisera multiplikationstabellerna - är det nödvändigt?: Matematiklärares uppfattning om automatisering av multiplikationstabellerna samt framgångsrika automatiseringsmetoder.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att skapa en bild av matematiklärares uppfattning om automatisering av multiplikationstabellerna samt att redogöra för både för- och nackdelar med automatiserad kunskap. Syftet är även att belysa och diskutera olika automatiseringsmetoder som på olika sätt främjar eller hindrar elevernas matematikutveckling. Det gjordes en digital enkätundersökning där urvalet utgörs av 333 frivilliga matematiklärare representerade från olika undervisningsnivåer. Resultatet visar att matematiklärare anser att det är nödvändigt att eleverna automatiserar multiplikationstabellerna för att få en chans att utvecklas inom matematiken på bästa sätt, men att det kan ske på olika sätt, med olika metoder. Den mest fördelaktiga metoden verkar vara att kombinera färdighetsträning med att lära ut beräkningsstrategier för att kunskapen ska bestå.     

  Fulltekst (pdf)
  Automatisera multiplikationstabellerna - är det nödvändigt?
 • 50.
  Hellstenius, Cia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Visuellt stöd i matematikundervisningen för elever med språkstörning - en kvantitativ studie om tillgängligt lärande2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att undersöka lärare, som undervisar matematik i grundskolan (F- klass – åk 9) hur mycket och vilken erfarenhet och kunskap de har om språkstörning i matematikundervisningen samt hur de använder visuellt stöd som kompensatoriskt hjälpmedel i undervisningen för elever med språkstörning. Metoden som har använts är en digital enkätundersökning på plattformen Facebook. Antal enkäter som besvarades var 251. Resultatet visar att 16% av lärarna anser att de har goda kunskaper om hur de kan anpassa matematikundervisningen för elever med språkstörning. 30% av lärarna svarade att de hade använt visuellt stöd 5 eller fler gånger den senaste veckan i sin undervisning för att stötta elever med språkstörning. Sammanfattningsvis visar studien att flera lärare tillgängliggör matematikundervisningen med visuellt stöd för elever med språkstörning. Visuellt stöd som hjälpmedel kan leda till att elever med språkstörning ökar sin måluppfyllelse och att kunskapskriterierna uppnås i större utsträckning i ämnet matematik. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
123 1 - 50 of 131
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf