hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bergquist, Arne
  et al.
  Lantmäteriet.
  Brandt, S. Anders
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Klang, Dan
  Vad är optimal kvalitet på geografisk information som underlag för detaljerad översvämningskartering?2008In: Kart & Bildteknik (Mapping and Image Science), ISSN 1651-792X, no 4, p. 18-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Brandt, S. Anders
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Betydelse av höjdmodellers kvalitet vid översvämningsmodellering2009In: ULI aktuellt, ISSN 1654-6016, no 1, p. 8-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3.
  Brandt, S. Anders
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Conceptualization of hydraulic and sedimentary processes in downstream reaches during flushing of reservoirs2005In: Proceedings of the XXXI IAHR Congress [Elektronisk resurs]: Water engineering for the future : choices and challenges : COEX Seoul September 11-16, 2005, Seoul: Korea Water Resources Association , 2005, p. 2577-2588Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The main focus of this paper is to describe the active hydraulic and sedimentary processes in downstream river reaches during flushing of sediments from reservoirs. During flushing extreme amounts of sediment may be released. Therefore, these processes are different than those downstream from dams and reservoirs not subjected to flushing. Hence, also the effects differ, which knowledge of may be of value for biologists, etc. During flushing of a reservoir a wave will be released to the downstream reaches. This wave can be divided into one water part and one sediment part. Initially they are in phase with each other, but with increased distance downstream from the dam, the transported sediment lags behind the water due to different traveling velocities. The paper treats when and where sedimentation occurs, and how this is related to the different traveling velocities of water and sediment. Also included are discussions on how the downstream effects during flushing differ from non-flushing effects, how visualization of effects can enhance both the analysis and communication with planners, politicians, etc., as well as discussions on how the studies of these effects can benefit from improved field-work methods.

 • 4.
  Brandt, S. Anders
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Resolution issues of elevation data during inundation modeling of river floods2005In: Proceedings of the XXXI IAHR Congress [Elektronisk resurs]: Water engineering for the future: choices and challenges. COEX Seoul September 11-16, 2005, Seoul: Korea Water Resources Association , 2005, p. 3573-3581Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A case study of the Eskilstuna River in Sweden is presented. This study is carried out within the project KRIS-GIS®, a Swedish initiative of handling crisis situations, including flooding. The purpose is to show how different resolutions in input elevation data affect the resulting inundation maps. Terrain elevation points at the sides of the river were gathered from an airborne laser altimetry survey, and river bed elevations were gathered from an echosounding survey. The terrain model was constructed in ArcView GIS as a triangulated irregular network (TIN), which served as the base for all later modeling. The hydraulic modeling was done as one-dimensional steady flow in HEC-RAS flow routing software. High-resolution elevation data resulted in better inundation delineation than did lowresolution elevation data. If the mean water discharge was used in the modeling and if the river is narrow, a low resolution could even lead to that the river itself would not be marked as inundated. At high water discharges, the river was usually inundated, but there was great uncertainty if the riparian areas really would be flooded or not. With steep side slopes, the delineation of inundation becomes more certain, while at gentler side slopes, the flow is distributed on a larger surface with a risk that the raster cells will be incorrectly marked regarding inundation. Finally, the use of high-resolution elevation data compared with lowresolution data, makes estimates of friction factor, Manning’s n, relatively more important for correct results in inundation studies.

 • 5.
  Brandt, S. Anders
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Översvämningsmodellering i GIS: betydelse av höjdmodellers upplösning applicerat på Eskilstunaån - ett delprojekt i KRIS-GIS®2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under senare tid har översvämningar alltmer uppmärksammats av allmänhet, politiker, myndigheter och organisationer. Samtidigt har allt fler insett att det inte är en fråga om en översvämning kommer att ske utan när och hur stor den blir. Detta innebär att översvämningsrisker ständigt måste vara en närvarande del i politikers, planerares och krisberedskapsorganisationers arbete. Ett sätt att vara väl förberedd inför översvämningar är att ta fram översvämningsområden för olika stora vattenflöden. Därför har det inom projektet KRIS-GIS®, beställt och finansierat av Krisberedskapsmyndigheten, gjorts en mer detaljerad specialstudie över översvämningar kring Eskilstunaån. Tillförlitligheten hos framtagna översvämningsområden beror framför allt av två faktorer: korrekt vattenflödessimulering och korrekt beskrivning av terrängen. I denna studie har den endimensionella modellen HEC-RAS använts för flödessimuleringen och för beskrivning av terrängen har en flygburen 3D-laserskanning över området kring Eskilstunaån utförts. Dessutom har ekolodning utförts för att möjliggöra beskrivning av bottentopografin i Eskilstunaån. Samtliga höjddatapunkter kopplades ihop i ett GIS till ett triangulärt oregelbundet nätverk, TIN. Därefter lades sektioner tvärs över vattendraget och omgivande terräng. Dessa tvärsektioner tilldelades höjdvärden från TIN-modellen innan de exporterades till HEC-RAS. Fyra olika vattenföringar simulerades i HEC-RAS: medelvattenföringen på 23,7 m3/s, årsfloden på 70 m3/s, 100-årsflödet på 123 m3/s samt högsta beräknade flödet på 198 m3/s. Dessutom har det gjorts några alternativa körningar med varierande värden på Mannings n, dvs. markfriktion. Efter körningar i HEC-RAS, exporterades resulterande vattennivåer tillbaka till GISet där ett resultatraster skapades, där varje rastercell visades som översvämmad eller ej, och i förekommande fall översvämmat djup. Resultaten av översvämningsanalyserna visar att betydligt säkrare översvämningsprognoser nu kan göras när tillgång till terrängmodeller av hög kvalitet finns. Vid tidigare studier har Lantmäteriets höjddatabas använts, där höjder finns representerade med ett värde per 50-metersruta. Från att terrängmodellen har varit den begränsande faktorn övergår i stället en korrekt beskrivning av markens råhet eller friktion, uttryckt som Mannings n, till att vara den begränsande faktorn. Det rekommenderas därför att differentiera råhetsvärdena beroende på vilken markanvändningstyp som finns längs med vattendraget. Speciellt viktigt är detta i flacka områden. För Eskilstunaåns nordligaste delar är det viktigt att vattennivån i Mälaren bedöms korrekt. För att sprida och kunna dra nytta av resultaten framtagna i KRIS-GIS®-projektet rekommenderas det att färdiga översvämningspolygoner kan användas av kommuner, räddningstjänst osv. i deras arbete. De kan ringa eller automatiskt få information, från t.ex. SMHI eller vattenregleringsföretag, som innehåller upplysningar om förväntade flöden. Motsvarande polygon för förväntat flöde visas i ett GIS och direkt har man lägesbilden klart för sig. Utöver detta har även visualiseringsaspekter behandlats.

 • 6.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Bergquist, Arne
  Lantmäteriet.
  Översvämningskarteringars tillförlitlighet2009In: Kart & Bildteknik (Mapping and Image Science), ISSN 1651-792X, no 4, p. 33-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I ett tidigare nummer av Kart & Bildteknik beskrevs ett pågående forskningsprojekt som försökte ta reda på om det finns en optimal kvalitet på geografisk information som underlag för detaljerad översvämningskartering (Bergquist, Brandt & Klang, 2008). Projektet är nu avslutat och avrapporterat i Brandt (2009) och Klang och Klang (2009). Av resultaten framgår bland annat hur mycket tillförlitligheten av en översvämningskartering minskar med graden av försämrad höjdmodell, vilken utgör ett av de viktigaste underlagen för en översvämningsanalys. I samband med EUs översvämningsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv, 2007) föranleder detta en diskussion om vilka översvämningskarteringar som krävs för att uppfylla direktivet.

 • 7.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Jiang, Bin
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  3D geovisualization as a communication and analysis tool in fluvial geomorphology2004In: Geoinformatics 2004: proceedings of the 12th International Conference on Geoinformatics - Geospatial Information Research: Bridging the Pacific and Atlantic, University of Gävle, Sweden, 7-9 June 2004, Gävle: Gävle University Press , 2004, p. 339-346Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The fields of hydrology and fluvial geomorphology get more and more attention in the general public. The reason for this is changed climate patterns with increased frequencies of storms and river flooding and as a result changed geomorphology and living conditions for the inhabitants of the area. With the development of 3D geovisualization, hydrological and geomorphological processes can be better simulated and visualized. Thus not only the domain specialists, but also the general public can appreciate very complex hydrological processes and resulting geomorphology. This is of great value since a high frequency of storms and flooding has been a big issue for politicians, planners, and the general public. It is in this sense that 3D geovisualization can be an important tool for analysis and communication. Complex hydrological and geomorphological processes can be effectively simulated and analyzed by the domain specialists while efficient and effective visualization provides a common platform for communication among domain specialists and the general public. This paper will discuss and illustrate these issues using a case study of geomorphology along the Reventazón River, downstream from the Cachí Reservoir in Costa Rica, due to the release of extreme amounts of sediment during flushing of the reservoir.

 • 8.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Lim, Nancy J.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Visualising DEM-related flood-map uncertainties using a disparity-distance equation algorithm2016In: IAHS-AISH Proceedings and Reports / [ed] A. H. Schumann, G. Blöschl, A. Castellarin, J. Dietrich, S. Grimaldi, U. Haberlandt, A. Montanari, D. Rosbjerg, A. Viglione, and S. Vorogushyn, Göttingen: Copernicus Publications on behalf of International Association of Hydrological Sciences (IAHS) , 2016, Vol. 373, p. 153-159Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The apparent absoluteness of information presented by crisp-delineated flood boundaries can lead tomisconceptions among planners about the inherent uncertainties associated in generated flood maps. Even mapsbased on hydraulic modelling using the highest-resolution digital elevation models (DEMs), and calibrated withthe most optimal Manning’s roughness (n) coefficients, are susceptible to errors when compared to actual floodboundaries, specifically in flat areas. Therefore, the inaccuracies in inundation extents, brought about by thecharacteristics of the slope perpendicular to the flow direction of the river, have to be accounted for. Instead ofusing the typical Monte Carlo simulation and probabilistic methods for uncertainty quantification, an empiricalbaseddisparity-distance equation that considers the effects of both the DEM resolution and slope was used tocreate prediction-uncertainty zones around the resulting inundation extents of a one-dimensional (1-D) hydraulicmodel. The equation was originally derived for the Eskilstuna River where flood maps, based on DEM dataof different resolutions, were evaluated for the slope-disparity relationship. To assess whether the equation isapplicable to another river with different characteristics, modelled inundation extents from the Testebo Riverwere utilised and tested with the equation. By using the cross-sectional locations, water surface elevations, andDEM, uncertainty zones around the original inundation boundary line can be produced for different confidences.The results show that (1) the proposed method is useful both for estimating and directly visualising modelinaccuracies caused by the combined effects of slope and DEM resolution, and (2) the DEM-related uncertaintiesalone do not account for the total inaccuracy of the derived flood map. Decision-makers can apply it to alreadyexisting flood maps, thereby recapitulating and re-analysing the inundation boundaries and the areas that areuncertain. Hence, more comprehensive flood information can be provided when determining locations whereextra precautions are needed. Yet, when applied, users must also be aware that there are other factors that caninfluence the extent of the delineated flood boundary.

 • 9.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Urban and regional planning/GIS-institute.
  Lim, Nancy Joy
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Urban and regional planning/GIS-institute.
  Importance of river bank and floodplain slopes on the accuracy of flood inundation mapping2012In: River Flow 2012: Volume 2 / [ed] Rafael Murillo Muñoz, Leiden, The Netherlands: CRC Press / Balkema (Taylor & Francis) , 2012, p. 1015-1020Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Effective flood assessment and management depend on accurate models of flood events, which in turn are strongly affected by the quality of digital elevation models (DEMs). In this study, HEC-RAS was used to route one specificwater discharge through the main channel of the Eskilstuna River, Sweden. DEMs with various resolutions and accuracies were used to model the inundation. The results showed a strong positive relationship between the quality of theDEMand the extent of the inundation. However, evenDEMswith the highest resolution produced inaccuracies. In another case study, the Testebo River, the model settings could be calibrated, thanks to a surveyed old inundation event. However, even with the calibration efforts, the resulting inundation extents showed varying degrees of deviation from the surveyed flood boundaries. Therefore, it becomes clear that not only does the resolution of the DEM impact the quality of the results; also, the floodplain slope perpendicular to the river flow will impact the modelling accuracy. Flatter areas exhibited the greatest predictive uncertainties regardless of the DEM’s resolution. For perfectly flat areas, uncertainty becomes infinite.

 • 10.
  Brandt, Sven Anders
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Modeling and visualizing uncertainties of flood boundary delineation: algorithm for slope and DEM resolution dependencies of 1D hydraulic models2016In: Stochastic environmental research and risk assessment (Print), ISSN 1436-3240, E-ISSN 1436-3259, Vol. 30, no 6, p. 1677-1690Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As flood inundation risk maps have become a central piece of information for both urban and risk management planning, also a need to assess the accuracies and uncertainties of these maps has emerged. Most maps show the inundation boundaries as crisp lines on visually appealing maps, whereby many planners and decision makers, among others, automatically believe the boundaries are both accurate and reliable. However, as this study shows, probably all such maps, even those that are based on high-resolution digital elevation models (DEMs), have immanent uncertainties which can be directly related to both DEM resolution and the steepness of terrain slopes perpendicular to the river flow direction. Based on a number of degenerated DEMs, covering areas along the Eskilstuna River, Sweden, these uncertainties have been quantified into an empirically-derived disparity distance equation, yielding values of distance between true and modeled inundation boundary location. Using the inundation polygon, the DEM, a value representing the DEM resolution, and the desired level of confidence as inputs in a new-developed algorithm that utilizes the disparity distance equation, the slope and DEM dependent uncertainties can be directly visualized on a map. The implications of this strategy should benefit planning and help reduce high costs of floods where infrastructure, etc., have been placed in flood-prone areas without enough consideration of map uncertainties.

 • 11.
  Kordi, Maryam
  et al.
  National University of Ireland, National Centre for Geocomputation.
  Brandt, Anders
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Urban and regional planning/GIS-institute.
  Effects of increasing fuzziness on analytic hierarchy process for spatial multicriteria decision analysis2012In: Computers, Environment and Urban Systems, ISSN 0198-9715, E-ISSN 1873-7587, Vol. 36, no 1, p. 43-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Multicriteria decision analysis (MCDA) involves techniques which relatively recently have received great increase in interest for their capabilities of solving spatial decision problems. One of the most frequently used techniques of MCDA is Analytic Hierarchy Process (AHP). In the AHP, decision-makers make pairwise comparisons between different criteria to obtain values of their relative importance. The AHP initially only dealt with crisp numbers or exact values in the pairwise comparisons, but later it has been modified and adapted to also consider fuzzy values. It is necessary to empirically validate the ability of the fuzzified AHP for solving spatial problems. Further, the effects of different levels of fuzzification on the method have to be studied. In the context of a hypothetical GIS-based decision-making problem of locating a dam in Costa Rica using real-world data, this paper illustrates and compares the effects of increasing levels of uncertainty exemplified through different levels of fuzzification of the AHP. Practical comparison of the methods in this work, in accordance with the theoretical research, revealed that by increasing the level of uncertainty or fuzziness in the fuzzy AHP, differences between results of the conventional and fuzzy AHPs become more significant. These differences in the results of the methods may affect the final decisions in decision-making processes. This study concludes that the AHP is sensitive to the level of fuzzification and decision-makers should be aware of this sensitivity while using the fuzzy AHP. Furthermore, the methodology described may serve as a guideline on how to perform a sensitivity analysis in spatial MCDA. Depending on the character of criteria weights, i.e. the degree of fuzzification, and its impact on the results of a selected decision rule (e.g. AHP), the results from a fuzzy analysis may be used to produce sensitivity estimates for crisp AHP MCDA methods.

 • 12.
  Lim, Nancy Joy
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Brandt, S. Anders
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Seipel, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Computer science. Division of Visual Information and Interaction, Department of Information Technology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Visualisation and evaluation of flood uncertainties based on ensemble modelling2016In: International Journal of Geographical Information Science, ISSN 1365-8816, E-ISSN 1365-8824, Vol. 30, no 2, p. 240-262Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study evaluates how users incorporate visualisation of flood uncertainty information in decision-making. An experiment was conducted where participants were given the task to decide building locations, taking into account homeowners’ preferences as well as dilemmas imposed by flood risks at the site. Two general types of visualisations for presenting uncertainties from ensemble modelling were evaluated: (1) uncertainty maps, which used aggregated ensemble results; and (2) performance bars showing all individual simulation outputs from the ensemble. Both were supplemented with either two-dimensional (2D) or three-dimensional (3D) contextual information, to give an overview of the area.The results showed that the type of uncertainty visualisation was highly influential on users’ decisions, whereas the representation of the contextual information (2D or 3D) was not. Visualisation with performance bars was more intuitive and effective for the task performed than the uncertainty map. It clearly affected users’ decisions in avoiding certain-to-be-flooded areas. Patterns to which the distances were decided from the homeowners’ preferred positions and the uncertainties were similar, when the 2D and 3D map models were used side by side with the uncertainty map. On the other hand, contextual information affected the time to solve the task. With the 3D map, it took the participants longer time to decide the locations, compared with the other combinations using the 2D model.Designing the visualisation so as to provide more detailed information made respondents avoid dangerous decisions. This has also led to less variation in their overall responses.

 • 13.
  Lupo Stanghellini, Paola S.
  et al.
  Deptartment of Invertebrate Zoology and Hydrobiology, Natural Science Museum of Trento, Trento, Italy.
  Collentine, Dennis
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för nationalekonomi.
  Stakeholder discourse and water management: implementation of the participatory model CATCH in a Northern Italian alpine sub-catchment2008In: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 12, no 1, p. 317-331Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Water Framework Directive (WFD, directive 2000/60/EC) was created to ensure the sustainable use of water resources in the European Union. A central guideline included throughout the directive is a call for the participation of stakeholders in the management of these resources. Involving stakeholders is an important step to ensure that catchment management plans take into consideration local experience in the development of these plans and the impact of the plans on local interests. This paper describes and analyses the results of a series of workshops to facilitate implementation of the WFD at a catchment level based on the stakeholder participation model, CATCH. To test the usefulness of the CATCH model, developed for water management in a catchment area, a sub-catchment in an alpine valley in the north-east of Italy, the Alta Valsugana in the Province of Trento, was chosen as the setting for a series of workshops. In this valley water is fundamental for activities associated with agriculture, domestic use, energy production, sports and recreation. In the recent past the valley has had serious problems related to water quality and quantity. Implementation of water management plans under the WFD may lead to conflicts within the catchment between different stakeholder interest groups. Including stakeholders in the development of management plans not only follows the guidelines of the WFD but also could result in a more locally adapted and acceptable plan for the catchment. A new stakeholder analysis methodology was developed and implemented in order to identify the relevant stakeholders of the area and then two sets of workshops involving the key stakeholders identified were conducted in Spring 2006. The CATCH meetings were a new experience for the participants, who had to deal with both the principles of the WFD in general and the participation requirement in particular. During the meetings, the CATCH model played a very important role in structuring the participatory process. It provided a general framework consisting of a sequence of steps that helped the participants to reach the goal of the process: the identification and evaluation of measures to improve water management in the catchment. This test of the CATCH model showed it to be a dynamic and flexible tool, useful for structuring and guiding the participation process, without imposing undue restrictions on influencing the outcome of stakeholder participation in a small catchment.

 • 14.
  Thorsteinsson, Russell
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  WATER CONTAMINATION RISK DURING URBAN FLOODS: Using GIS to map and analyze risk at a local scale2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Water contamination during urban flood events can have a negative impact on human health and the environment. Prior flood studies lack investigation into how GIS can map and analyze this at a large scale (cadastral) level. This  thesis  focused on how GIS can  help map and analyze water contamination risk in urban  areas  using  LiDAR  elevation  data,  at  a  large-scale  (cadastral)  level,  and  symbology  and  flood classification  intervals  specifically  selected  for  contamination  risk.  This  was  done  by  first  completing a literature review about past research and studies  of similar scope. Based on  the findings, a method to map and analyze water contamination risk during sea-based flood scenarios was tested in the Näringen district of Gävle, Sweden. This study area was investigated and flood contamination risk maps were produced  for two different  flood scenarios which illustrated  which properties are vulnerable to flooding and at what depth, what their contamination risk is, and if they are hydrologically connected to the ocean.  The findings from this investigation  are that this method of examining water contamination risk could be useful to planning officials who are in charge of policies relating to land-use. These findings could help guide landuse  or  hazardous  material  storage  regulations  or  restrictions.  To  further  research  in  this  topic,  it  is recommended  that  similar  studies  are  performed  that  use  a  more  detailed  land-use  map  which  has information  on  what  type  and  quantity  of  possible  contaminants  are  stored  on  individual  properties. Furthermore, flood modeling should be employed in place of the flood mapping which was conducted in this thesis.

1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf