hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1247
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdalla, Shireen
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Strömlind, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Den ekonomiska lönsamheten att friköpa en tomträtt: En studie angående tomträtter i Gävle kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tomträtt är en form av nyttjanderätt till en fastighet. Det innebär att fastighetens ägare, vanligtvis en kommun eller staten, låter tomträttshavaren nyttja fastigheten mot att en årlig tomträttsavgäld erläggs. Tomträttsavgälden fastställs genom ett tomträttsavtal mellan fastighetsägaren och tomträttshavaren. Den fastställda tomträttsavgälden gäller för en avgäldsperiod om 10 eller 20 år. Långa avgäldsperioder i kombination med en fastighetsmarknad med stigande priser gör att avgälden vid en ny avgäldsperiod sannolikt kan komma att höjas avsevärt. En tomträttshavare kan likväl välja att friköpa sin tomträtt. Ett friköp av en tomträtt innebär att tomträttshavaren förvärvar fastigheten av fastighetsägaren och bildar en småhusfastighet.      Syftet med studien är att ge en ökad förståelse och kunskap till de tomträttshavare som står inför beslutet av att behålla tomträtten eller friköpa den. Målet med arbetet är att ge kunskap om när den ekonomiska lönsamheten av att friköpa en tomträtt kan anses vara uppnådd. Ett andra mål till studien är att utifrån tomträttshavarens perspektiv belysa de bakomliggande motiven till varför en småhustomträtt friköps.   Studien avgränsas till att beröra friliggande småhustomträtter inom tre geografiska områden i Gävle kommun. Den ekonomiska lönsamheten med att friköpa en småhustomträtt undersöks utifrån en innehavssituation respektive överlåtelsesituation. För att närmare undersöka varför en tomträttshavare väljer att friköpa en tomträtt genomförs kvalitativa telefonintervjuer.   Utifrån studiens resultat kan det konstateras att det sannolikt är ekonomiskt motiverat att friköpa en småhustomträtt om priset för att förvärva tomten är lika med eller lägre än det belopp som symboliserar brytpunkten för ekonomisk lönsamhet. Av de för studien tillfrågade respondenterna var det enskilt största motivet till varför en tomträttshavare väljer att friköpa sin tomträtt på grund av den osäkerhet som följer av utvecklingen kring tomträttsavgälden. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdalmunim, Rand
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Effektivisering av bygglovsprocessen gällande ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse: En fallstudie av ett miljonprogramsområde-Nya Nordostprojektet i Gävle2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En stor del av Sveriges bebyggelse har byggts mellan 1965 och 1974 eftersom det rådde stor bostadsbrist i Sverige. Regeringen beslutade att en miljon bostäder skulle uppföras under denna tid, det s.k. miljonprogrammet. Det byggdes bostäder i varierande former och storlekar för att bygga bort bostadsbristen. Storskaligheten och en stor grad av upprepning av identiska hus är kännetecken för miljonprogrammets bebyggelser. Nu är det dags att renovera dessa byggnader. I och med att dessa byggnader är av allmänt intresse då de speglar en del av Sveriges arkitekturhistoria ställer kommunerna vissa krav vid renovering av dem. Det kommunala företaget Gavlegårdarna i Gävle tar initiativ till att utveckla bygglovsprocessen för sådana bebyggelser. Detta görs för att reducera tiden för framställande av ett godkänt bygglov samt effektivisera och underlätta kommunikationen med kommunen under hela projektet. För att kunna bevara dessa byggnader i högsta möjliga mån har Gavlegårdarna utarbetat en effektiviseringsprocess genom att hyra in en extern bevarandeexpert för att fungera som en bro mellan företaget och kommunen samt för att kunna dela med sig av sina erfarenheter gällande bevarandet av det eventuella området. Dessutom har Gavlegårdarna låtit kommunen vara med från ett tidigt skede, d.v.s. redan från den första presentationen av förslaget. Därmed har kommunen fått vara med och medverka i förslaget, redan innan bygglovsansökan.

   

  Detta examensarbete tar upp konsekvenserna av de nya tillagda rutinerna och hur de har påverkat bygglovsansökningsprocessen för Nya Nordostprojektet. Genom att intervjua de inblandade aktörerna i det undersökta projektet har slutsatsen dragits att dessa rutiner har bidragit till att processen bedrivits mer effektivt jämfört med företagets tidigare projekt. Därutöver visar denna uppsats hur hyresgästerna har engagerat sig i det eventuella arbetet. Enkätundersökning har utförts för att kunna höra hyresgästernas åsikt.

   

  Det har visat sig att de nya rutinerna har effektiviserat tiden för bygglovsansöknings-processen. Tiden har förkortats jämförts med Gavlegårdarnas övriga projekt. Fördröjning i tid kostar företaget mer pengar. Dessutom har den förbättrade kommunikationen underlättat för båda parter att ta emot klagomål lättare och acceptera det. Det bidrar till att kommande problem kan lösas smidigare. Undersökningen har även visat att i projekt som Nya Nordost tas inte stor hänsyn till hyresgästernas åsikter, då byggherren redan är styrd från kommunen, vilket försvårar att flera kan vara med och välja. Ett annat resultat av denna undersökning var att de intervjuade personerna hade olika åsikter om bevarandet gällande Nordost. De flesta tyckte att Nordost ej var värt att bevara. Undersökningen visade även att hyresgästerna inte har engagerat sig lika mycket i bevarandet av gamla byggnader jämfört med att bo i ett modernare och nyrenoverat område.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdi, Joan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Joan Abdi.
  Joel, Johansson
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Georeferering av ortofoto med UAV: En jämförelsestudie mellan direkt och indirekt georeferering2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  UAV (Unmanned Aircraft Vehicle) har revolutiontionerat ortofotoframställningen med sitt bidrag till ökad säkerhet, lägre kostnader samt effektivare arbetsgång vid framställning av ortofoton. Den traditionella flygfotogrammetrin med flygplan och utplacering av flygsignaler har varit den givna metoden i många år. Att flyga med UAV istället för flygplan sparar tid och pengar däremot är utplacering och inmätning av flygsignaler fortfarande tidskrävande och därför kostsamt. Företaget DJI har tagit fram en ny UAV med namnet DJI Phantom 4 RTK vilken stödjer möjligheten att använda satellitbaserad positionering för direkt georeferering.

  Den här studien har jämfört två olika georefereringsmetoder för framställning av ortofoton med UAV: direkt georeferering med NRTK (satellitbaserad positionering och nätverks-RTK) samt indirekt georeferering med olika antal markstödspunkter. Studien utfördes vid Högskolan i Gävle på en yta av åtta hektar. En undersökning av avvikelser i plan och höjd resulterade i acceptabla värden enligt de riktlinjer som följdes i HMK – Ortofoto (2017) samt de kontroller som genomfördes enligt SIS-TS 21144:2016.

  RMS-värdet i plan för den indirekta georefereringsmetoden ligger på 0,0102m. För den direkta georefereringsmetoden ligger RMS-värdet i plan vid användning av markstödpunkter mellan 0,0132 och 0,0148 m. Slutligen för den direkta georefereringsmetoden utan markstödpunkter är RMS-värdet i plan på 0,0136 m. RMS i höjd ligger inom intervallet 0,008-0,025 m.

  Det som redovisas i studien visar att en accepterad kvalitet av ortofoton går att erhålla baserat på de RMS-värden i plan och höjd med samtliga georefereringsmetoder som testats. Efter genomförda kontroller och utvärdering av de resultat kan det konstateras att de olika georefereringsmetoderna skiljer inte mycket åt varandra kvalitetsmässigt.Dock är den direkta georefereringsmetoden utan markstödpunkter mycket effektivare ur ett tidsperspektiv.

  Phantom 4 RTK är ny på marknaden och det behöver utföras mer forskning för att få en större insikt av dess potential. Dock krävs det mer forskning kring direkt georeferering för utvärdering av orotofotons kvalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdi, Shorash
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Stedt, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av Leicas multistations och laserskanners mätosäkerheter2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I nuläget finns det ingen standard för utvärdering av mätosäkerheter för terrester laserskanner (TLS), detta trots att instrumentet funnits på marknaden och använts länge. Eftersom tillverkarens specifikationer inte alltid överensstämmer, är det viktigt att ha kunskap om hur bra instrumentet presterar. Ett flertal studier har under det senaste decenniet tillämpat olika metoder för att undersöka mätosäkerheten på olika TLS.

  Syftet med denna studie var att utvärdera och jämföra mätosäkerheterna mellan Leica ScanStation C10, som är en renodlad TLS, och Leica Nova MS50, som är en totalstation med skanningsfunktion, under två olika väderförhållanden. Osäkerheterna togs fram genom att använda ISO 17123-5:2012, som egentligen är en internationell standard för framtagande av totalstationers mätosäkerheter, för att undersöka om denna standard även kan appliceras på TLS. Undersökningen, som skedde utomhus vid Högskolan i Gävle, genomfördes genom att skanna signaler som ställts upp i en triangelformation från tre stationer. Vid skanning med TLS användes både sfär- och HDS-signaler medan MS50 endast skannade sfärer. Signalerna skannades in fyra gånger från varje instrumentuppställning. Mittpunktskoordinaterna på signalerna togs fram med programvaran Cyclone och därefter beräknades mätosäkerheterna med härledning från ISO-standarden. Resultatet på 3D-osäkerheten för C10 med HDS-signal och sfär blev 2,9 mm respektive 3,5 mm vid soliga förhållanden samt 1,1 mm respektive 1,4 mm i molniga förhållanden. I MS50:s fall blev osäkerheten i sol 3,0 mm och 3,7 i moln. Den höga 3D-osäkerhet som MS50 påvisade under båda väderförhållandena berodde på hög osäkerhet i höjdled. Dessutom genomfördes en hypotesprövning i form av ett chi-två-test på C10 som visade att den beräknade osäkerheten i plan och höjd inte avvek signifikant från tillverkarens specificerade osäkerhet vid användning av HDS-signaler i molnigt väder. Vidare konstaterades det genom ett F-test att det fanns en signifikant skillnad mellan C10 osäkerhet i plan och höjd vid användning av samma signaltyp under olika väderförhållanden medan. I MS50:s fall påvisades ingen signifikant skillnad alls. Av resultatet att döma, blev det en markant förbättring vid skanning under molniga förhållanden. Vår slutsats var att det går att tillämpa standarden som användes i denna studie för att beräkna mätosäkerheter på TLS och ISO bör överväga att använda samma standard för TLS som för totalstation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utvärdering av Leicas multistations och laserskanners mätosäkerheter
 • 5.
  Abdul Hakim, Faisal
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Said, Shazad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  En studie av småhusentreprenader: Varför går det fel?2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att kartlägga småhusentreprenader och vilka problem samt konflikter som uppstår mellan entreprenader och beställare. Vidare är det tänkt att denna studie skulle ge allmänheten en bättre uppfattning kring varför konflikter uppstår mellan beställare och entreprenörer samt hur husleverantörer jobbar för att motverka dessa problem.

  För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna användes en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att denna intervjuteknik tillämpades var för att ge respondenterna frihet att prata öppet om sina upplevelser och synpunkter. Respondenterna som intervjuades var fyra representanter för husleverantörer, tre beställare, en byggnadsinspektör och en kontrollansvarig.

  Resultatet av intervjuerna visade att det fanns en gemensam uppfattning bland beställare och husleverantörer kring att det är för mycket pappersarbete och att totalentreprenad är den mest optimala entreprenadformen för den som inte vill ta på sigallt för mycket ansvar. Det fanns dock även åsikter som skiljde sig. Studien visade att beställare upplever uppförandet av småhus som en långsam och energikrävande process. Problemen som är vanligt förekommande inom småhusentreprenader är att det finns en skillnad i språk och kunskap mellan parterna. Detta resulterar i att det blir en bristande kommunikation som i sin tur kan leda till diverse konflikter.

  Husleverantörerna är medvetna om dessa problem och jobbar kontinuerligt för att ta fram lösningar. En sådan lösning är att lägga stor vikt på dokumentation och kontrakt eftersom det är de som är lagligt bindande. Slutsatsen för denna studie var att en god kommunikation resulterar i färre missförstånd och konflikter. Konflikter går däremot inte att undvika helt, utan kommer alltid kunna uppstå på grund av mänskliga faktorer. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abu Sulaiman, Iyad
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Ibrahim, Miran
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Framställning av dränerande bärlager från bergtäkt2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bearing layers are used in road and building constructions as underlying soil layers to provide stability and support to the top layer that takes up the load. A normal bearing layer contains different amounts of materials such as stone, gravel, and filler. That mixture of materials contains a large amount of filler to give the product tightness and stability. Draining bearing layers usually contain less filler than ordinary bearing layers, because their purpose is to improve the drainage properties and reduce the risk of damage due to water collection.This thesis work took place at NCC's quarries in Sälgsjö and Hammarby. At NCC's rock quarry, there already is a standard bearing layer with a grain size of 0/32 and a filler content of approximately 4–5%. In this degree project, a production process has been created to obtain a drain bearing layer where the filler content is reduced to approximately 2–3%. The requirement for a draining carrier layer is 2–3% filler content and this requirement has been followed in this production process. The draining bearing layer has been produced based on a standard product with the same grain size.There are practical limitations in how the operations work and what capabilities are required. Moisture in the material has also been a limitation. In this project, work is done with freshly crushed material, which has a relatively low moisture content (1–2%). A vibration-free screen like the function of the harp has been designed and built. Then the standard product was run through the harp at different gradients and the new product was analyzed in the lab to see what filler content was achieved. A simulation test was performed using a FEM design program called Digiroad at Chalmers University of Technology in Gothenburg.The results demonstrate that the utilization of the developed models of harp screens reduces the proportion of filler in the material. Additionally, the conducted harp screen analyses confirm that the designed harp screens are effective in transforming a standard bearing layer into a draining bearing layer, which helps to prevent water accumulation under roads or buildings and thus reduces the risk of damage and problems. The efficient production process for producing draining bearing layers can be of great importance to ensure a sustainable and safe infrastructure.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abugessaisa, Imad
  et al.
  Department of Medicine, Karolinska Institutet.
  Östman, Anders
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad/GIS-Institutet.
  Testing-SDI: E-government Prospective, Requirements, and Challenges2011Ingår i: International Journal of Public Information Systems, ISSN 1653-4360, Vol. 2011, nr 1, s. 11-47Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Spatial Data Infrastructure denotes the collection of technologies, policies and institutional arrangements that facilitate the availability of and access to spatial information. During the last few years the development of spatial data infrastructure in Sweden has been influenced by two actions. The first was the European Directive in spatial data infrastructure namely Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE), and the second action was the Swedish parliament's directive early in 2008 on e-Government. In a modern society, spatial data play major roles and have different applications such as information support during disaster prevention and management. These two milestones involving Geodata development have created huge demands and represent great challenges for researchers in the area of spatial data infrastructure. One of these challenges concerned the methodologies involved for testing proposed data specifications from INSPIRE. This paper addresses the above challenge and introduces a framework for testing Geodata. The testing of Geodata includes, the testing of the data specifications for different geographical themes and data structure, the performance testing of Opengeospatial Web Services (OWS) and the usability of Geoportals and services. The proposed methods were evaluated during a pilot test for a regional geoportal in Sweden, and the reported results in this paper show the feasibility and applicability of the methods used. The methods used assisted in the identification of the performance related defects and the bottleneck involved in relation to the response time, stress and load. The methods support the detection of different types of errors that occur during the testing time such as http error, timeout error, and socket error. During the pilot test of a geoportal, it was discovered that the response time was 30 seconds which is 6 times higher than the INSPIRE required time (Maximum 5 second), with 500 virtual users accessing the system and performing a specific task. A usability test was conducted which focused on the users' acceptance and the “think aloud” methods. The usability testing enabled the identification of user-interface related problems and the results were quantified to enable comparisons to be made with current results and those from the new test.

 • 8.
  Abushaqfa, Omar
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Bakero, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Materials brandförmåga för mellanväggar2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Numera ägnar arkitekter, designers och ingenjörer stor uppmärksamhet åt brandsäkerhet ibyggnader. På grund av det höga antalet olyckor blir brandsäkerheten i byggandet allt viktigare.För att använda mer brandbeständigt material i strukturen började man uppmärksammaegenskaperna hos de använda materialen. Materialet har börjat utvärderas med avseende påstandardmotstånd och vissa standardtester som har utvecklats. Baserat på hur länge materialetinte uppvisade några betydande skador, utvärderades och betygsattes dessa material. Dennaklassificering kan nås från eurokoder (Svensk trä,2022).Timmer användes i byggandet redan innan historien skrevs. Sedan den antika civilisationen harträ varit ett viktigt byggnadsmaterial. (Statens fastighetsverk,2021).Trä uppvisar stor motståndskraft mot brand på grund av sin självisolerande egenskap.När trä brinner förkolnar den först till ett visst djup. Då fungerar det yttre förkolnade lagret somen barriär och dämpar branden. Denna brandsläckande egenskap i sig är träets självisolerandeegenskap. (svensk trä,2021).Brandexponering sker vanligtvis enligt standardbrandkurvan som beskriver en fullt utveckladbrand enligt definitionen i EN 1363–1. Byggnadsdelar ska tåla brand under en viss tid, tillexempel 60 minuter. Med träkonstruktioner är det möjligt att uppnå hög brandmotstånd medhjälp av isoleringsmaterial (EI). (svensk trä,2021).I den första delen av examensarbetet diskuteras egenskaperna hos trä som byggmaterial. Inästa del diskuteras brandklasserna Br0, Br1, Br2 och Br3 för byggnader. Efter det kan läsarenlära sig om hur en byggnad kan delas in i sektioner beroende på sin brandklassificering. Enmaterialundersökning kommer att göras för att kunna se brandegenskaper hos vissa materialsom vi kommer att addera till eller ta bort från väggen som extra gipsskiva ellerisoleringsmaterial utan att ändra på väggens tjocklek för att göra dem mer brandsäkra och attkunna hålla ut längre utan att branden sprider sig till de andra utrymmen med hjälp av bättrematerialförmåga. (svensk trä,2021)I detta arbete presenteras även teorin bakom vägg brandsektionering när det gäller material ochde olika brandtekniska lösningarna med några exempel på beräkningar som rör materialensbrandförmåga, med hänvisningar till instruktionerna i SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2010.Slutligen analyseras resultaten och jämförs med olika material. Med hjälp av resultaten avreaktioner av olika typer av material och isolering så kan brand motståndet för träväggardiskuteras närmare.Resultatet visar att gipsskivor kombinerade med stenull är det bästa materialvalet för att skapabrandsäkra mellanväggar. Resultaten från våra beräkningar visar att dubbla gipsskivor påvarenda sida med tjocklek på 15 mm kombinerade med stenull med tjocklek 95 mm ger ettbrandmotstånd upp till 109 minuter. I jämförelse med en mellanvägg med en gipsskiva varendasida utan isolering ger brandmotstånd upp till 48 minuter. Detta har betonats med en studie därhar brandmotståndet undersökts för väggar, de har fått i resultat att dubbla gipsskivorkombinerade med stenull med rätta förutsättningar ger brandmotstånd upp till 142 minuter.Dock är det avgörande för att brandmotstånd ska fungera att monteringen utförs korrekt.Samtliga resultat skruvar måste placeras rätt, inga hål på gipsskivorna får finnas samt antalgipsskivor och isolerings tjocklek tillsammans med rätt montering ger bättre brandskydd. Dettaär baserat på resultaten som har fåtts från artiklar, beräkning under detta arbete och även frånintervjuer med företagen som jobbar med kravställning, tillverkning och montering avbrandsäkra mellanväggar. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ageborn, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Cardenström, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Acceptans hos närboende vid etablering av bygdeväg: En fallstudie av Sundsvall- och Timrå kommun2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid infrastrukturprojekt bör myndigheten informera de närboende om vad som sker i deras närliggande område. Forskning visar att förankring och tillit skapas när dialoger tillämpas i planeringsprocessen. De demokratiska processerna är viktiga för att kunna tillfredsställa allmänhetens intressen. Den sociala aspekten för ett hållbart samhälle stärks genom att allmänheten får vara delaktig i samhällets utveckling, vilket i sin tur leder till högre jämställdhet. Förändringar skapar olika reaktioner och kommunikation har en betydande roll mellan intressenter, eftersom informationsflöden kan bidra till mindre irritationer och missförstånd. En myndighet som Trafikverket har inte bara allmänheten att förhålla sig till vid etablering av infrastrukturprojekt, utan även system för planeringsprocesser, lagstiftning och ekonomiska ramar. Syftet med denna studie är att undersöka hur myndigheten går till väga med att ge ut information till närboende i planeringsprocessen av ny infrastruktur samt hur informationsutdelningen påverkar de närboendes acceptans till infrastrukturprojektet.

  En fallstudie genomfördes av två bygdevägar i Sundsvall- och Timrå kommun. Som metod användes enkäter och intervjuer i studien, i syfte att samla in kvalitativa och kvantitativa data. Två metoder användes för att kunna verifiera resultaten, samt för att få en helhetsbild av hur processen går till vid etablering av bygdeväg. Webbaserade enkäter skickades till närboende vid de två bygdevägarna, ett flertal intervjuer av närboende genomfördes under platsbesök samt att intervjuer genomfördes med anställda på Trafikverket som besitter expertis i etablering av bygdeväg. 

  Resultatet av intervjuerna med Trafikverket visade att det inte finns en utarbetad process för hur myndigheten ska dela ut information till närboende vid etablering av bygdeväg. Det beror på att bygdeväg är en ny vägtyp och endast ett fåtal har etablerats i Sverige. Resultatet för studien visar att information har en stor betydelse för närboendes acceptans. Acceptansen påverkas av när i tiden informationen delas ut och om innehållet i informationen är anpassat till målgruppen. Genom att information ger kunskap om hur bygdevägen ska användas samt ger en förståelse för nyttan med en bygdeväg, bidrar det till en högre acceptans hos närboende. Acceptans är ett komplext ämne som kan bero på många olika faktorer. Acceptans påverkas inte endast av information, utan kan också bero på personliga preferenser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Agebro, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Datormodellering av en värmelagrande betongväggs inverkan på det termiska klimatet i ett växthus2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Växthus är pga. sin utformning väldigt känsligt för klimatets påverkan. Detta resulterar i att klimatet i växthuset under soliga dagar kan uppnå väldigt höga temperaturer medans temperaturen under kalla dagar och nätter kan bli lika låg som den rådande utomhustemperaturen. Växthusets klimat blir därför väldigt extremt och temperatursvängningarna stora.

  Temperatursvängningarna beror till stor del på växthusets låga värmetröghet och genom att öka trögheten i en byggnad kan temperatur svängningar minskas och ett jämnare termisk klimat uppnås. En ökning av trögheten kan också bidra till att värme lagras under varmare perioder och på så sätt minska ett eventuellt uppvärmningsbehov under de kalla perioderna.

  För att undersöka tröghetens inverkan och möjligheterna till värmelagring hos ett växthus har detta examensarbete inriktats på uppbyggnaden av en datormodell som kan simulera ett växthus termiska förhållanden. Modellen har sedan använts för att undersöka hur en betongvägg påverkar det termiska klimatet i växthuset samt betongväggens förmåga att lagra värme. Datormodellen har byggts upp i MATLAB vilket gör det möjligt att med klimatdata från olika perioder simulera växthuset inre klimat. Datormodellen bygger på matematiska beräkningar som grundar sig på fysikaliska och termiska samband.

  Växthuset som undersöks i datormodellen bygger på ett växthus som är planerat att uppföras på trädgårdsanläggningen Wij trädgårdar i Ockelbo. Växthuset går under namnet Eldtemplet och ingår i projektet ”Ny energi i gamla landskap” som ska utforska möjligheterna till nya energikällor inom trädgårds- och odlingsverksamhet.

  Simuleringar har genomförts med klimatdata från ett dygn under tre olika årstider, vinter, vår och sommar. Resultatet från simuleringarna visar att temperaturerna i växthuset påverkas väldigt mycket av den infallande solstrålningen. Införandet av en betongvägg ökar växthusets tröghet och jämnar ut temperatursvängningarna i växthuset. Simuleringarna visar också att betongväggen får en värmelagrande förmåga och under vissa perioder kan tillföra växthuset värme under natten då temperaturen i växthuset sjunker. Genom resultatet kan slutsatsen dras att det finns åtgärder att ta till som kan förbättra växthusets termiska egenskaper väsentligt och göra växthus mer energieffektiva.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Ahmad, Afaq
  et al.
  Department of Civil Engineering, University of Engineering and Technology, Taxila, Rawalpindi 46600, Pakistan.
  Bahrami, Alireza
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Alajarmeh, Omar
  Centre for Future Materials (CFM), School of Civil Engineering and Surveying, University of Southern Queensland, Toowoomba 4350, Australia.
  Chairman, Nida
  Department of Civil and Architectural Engineering, University of Westminster, London W1B 2HW, UK.
  Yaqub, Muhammad
  Department of Civil Engineering, University of Engineering and Technology, Taxila 47080, Pakistan.
  Investigation of Circular Hollow Concrete Columns Reinforced with GFRP Bars and Spirals2023Ingår i: Buildings, E-ISSN 2075-5309, Vol. 13, nr 4, artikel-id 1056Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Glass fiber-reinforced polymer (GFRP) reinforcements are useful alternatives to traditional steel bars in concrete structures, particularly in vertical structural elements such as columns, as they are less prone to corrosion, and impart increasing strength and endurance of buildings. There is limited research on the finite element analysis (FEA) of the structural behavior of hollow glass fiber-reinforced polymer reinforced concrete (GFRPRC) columns. The hollow portion can be used for the service duct and for reducing the self-weight of the members. Numerical analysis of the compressive response of circular hollow concrete columns reinforced with GFRP bars and spirals is performed in this study. This article aims to investigate the axial behavior of hollow GFRP concrete columns and compare it with that of solid steel reinforced concrete (RC) columns as well as hollow steel RC columns. The Abaqus software is used to construct finite element models. After calibration of modeling using an experimental test result as a control model, a parametric study is conducted. The columns with the same geometry, loading, and boundary conditions are analyzed in the parametric study. It is resulted that the hollow GFRP concrete columns provide a greater confinement effect than the solid steel RC columns. The average variation in the ultimate axial load-carrying capacities of the experimental results, from that of the FEA values, is noted to be only 3.87%, while the average difference in the corresponding deformations is 7.08%. Moreover, the hollow GFRP concrete columns possess greater axial load and deformation capacities compared with the solid steel RC columns.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ahmed, Ali Mohamed
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Rashid, Obaidullah
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Optimering av flervåningsbyggnadsstruktur genom att ersätta bärande väggar med pelare och balkar2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att den globala befolkningen fortsätter att växa, ökar efterfrågan på nya bostadsbyggnader avsevärt. Samtidigt har behovet av bostäder och byggande vuxit över hela världenunder de senaste decennierna, vilket har lett till en ökad efterfrågan på byggmaterial. Betong ärdet viktigaste byggmaterialet för flervåningsbyggnader pga. sin hållfasthet, men det bidrarbetydligt till utsläppen av växthusgaser. För att minska koldioxidavtrycket och främja hållbarhet är det avgörande att minimera materialanvändning med moderna byggmetoder.Syftet med denna studie är att optimera flervåningsbyggnadsstrukturer genom att ersättabärande väggar med pelare och balkar. Studien använder en referensbyggnad belägen iSandvikens kommun och verktyget StruSoft FEM-Design. Studien genomförs i två steg.I steg 1 utförs modellering, design och analys av referensbyggnaden med bärande väggar(byggnad 1). I steg 2 genomförs en förändring av byggnadsstrukturen genom att ersätta debärande väggarna med pelare och balkar av armerad betong (byggnad 2). Samma procedurersom i steg 1 upprepas för den omkonstruerade strukturen. Resultaten jämförs medreferensbyggnaden med hänsyn till utnyttjandegrad, deformation, spänningar, reaktioner, viktoch stabilitet.Ersättningen av bärande väggar med bärande pelare och balkar av armerad betong har variteffektiv. Båda strukturerna uppfyller de nödvändiga kraven. Baserat på resultaten ärdeformationen 9 mm för byggnad 1 och 7 mm för byggnad 2, vilket indikerar att skillnaden ideformation mellan de två strukturerna inte är signifikant.Byggnad 1 har en maximal utnyttjandegrad på 87%, medan byggnad 2 har en högre maximalutnyttjandegrad på 99%. Detta innebär att byggnad 2 kan utnyttjas i större utsträckning änbyggnad 1. Reaktionskrafterna är 563,6 respektive 476,4 kN i båda byggnaderna, vilketindikerar att reaktionskrafterna i byggnad 2 är 15% lägre än i byggnad 1. Båda strukturerna ärstabila, men det finns en skillnad i byggnadernas totala vikt. Vikterna på byggnaderna är 4169respektive 3 143 ton. Resultatet indikerar att byggnadens totala vikt minskar med ca 25% vidanvändning av betongpelare och betongbalkar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ahmed, Mohamed
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Maxamed, Maxamed
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Modell för beslutsfattande avseende hållbar logistik: I både tjänsteföretag och tillverkningsföretag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I alla framgångsrika företag är det av vikt att etablera en dedikerad ledning med förmågan att fatta avgörande och hållbara beslut. Beslutsfattarna är en stor och kanske den största faktor i ett företag och oftast är det företagsledarna som även är beslutsfattarna. Det finns en rad olika aspekter att ha i åtanke för att kunna fatta så lämpliga beslut som möjligt.Dessa kan vara allt från personlighetsdrag till hur väl marknadsanalytisk beslutsfattaren är.Syftet med detta arbete är att ta fram en modell för beslutsfattande avseende hållbar logistik, i såväl tillverkningsföretag som tjänsteföretag i Sverige. Litteraturstudier och intervjuer genomförs för att besvara syftet. Genomlitteraturstudienkan betydande faktorer kring ämnet uppmärksammas, exempel på dessa faktorer är krishantering och förtroende, fördomar och karaktärsdrag.Arbetets empiriska material baseras på fyra olika organisationer som intervjuas kring deras beslutsfattande och syn på hållbar logistik. Dessa organisationer är både tjänsteföretag samt tillverkningsföretag vilket ger arbetet en bredd och generaliserbarhet.De identifierade faktorerna genom fallstudier är bland annat känslomässighet och rationalitet, förtroende samt transparens. Det framgår flera faktorer i litteraturen som tydligt överensstämmer med de betydande faktorerna i resultatet. Dessa faktorer som presenteras i resultatet kan både tjänsteföretag samt tillverkningsföretag ha i åtanke vid beslutsfattande avseende hållbar logistik. Slutsatsen av detta arbete är en modell som visualiserar de faktorerna man bör ha i åtanke vid dessa typer av befattande, dessa är förtroende, leverantörsval, enhällighet, faktaunderlag, transparens och empati. Utifrån dessa faktorer kan andraföretag med en dedikation och hängivenhet för långvariga beslutfattningsprocesser fatta klokaoch effektiva bedömningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Modell för beslutsfattande avseende hållbar logistik
 • 14.
  Ahmed Waqas, Hafiz
  et al.
  Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Topi, Swabi 23640, Pakistan.
  Bahrami, Alireza
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Sahil, Mehran
  Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Topi, Swabi 23640, Pakistan.
  Poshad Khan, Adil
  Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Topi, Swabi 23640, Pakistan.
  Ejaz, Ali
  National University of Science and Technology, Risalpur 23200, Pakistan.
  Shafique, Taimoor
  Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Topi, Swabi 23640, Pakistan.
  Tariq, Zain
  Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Topi, Swabi 23640, Pakistan.
  Ahmad, Sajeel
  Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Topi, Swabi 23640, Pakistan.
  Onuralp Özkılıç, Yasin
  Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey.
  Performance Prediction of Hybrid Bamboo-Reinforced Concrete Beams Using Gene Expression Programming for Sustainable Construction2023Ingår i: Materials, ISSN 1996-1944, E-ISSN 1996-1944, Vol. 16, nr 20, artikel-id 6788Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The building and construction industry’s demand for steel reinforcement bars has increased with the rapid growth and development in the world. However, steel production contributes to harmful waste and emissions that cause environmental pollution and climate change-related problems. In light of sustainable construction practices, bamboo, a readily accessible and ecofriendly building material, is suggested as a viable replacement for steel rebars. Its cost-effectiveness, environmental sustainability, and considerable tensile strength make it a promising option. In this research, hybrid beams underwent analysis through the use of thoroughly validated finite element models (FEMs), wherein the replacement of steel rebars with bamboo was explored as an alternative reinforcement material. The standard-size beams were subjected to three-point loading using FEMs to study parameters such as the load–deflection response, energy absorption, maximum capacity, and failure patterns. Then, gene expression programming was integrated to aid in developing a more straightforward equation for predicting the flexural strength of bamboo-reinforced concrete beams. The results of this study support the conclusion that the replacement of a portion of flexural steel with bamboo in reinforced concrete beams does not have a detrimental impact on the overall load-bearing capacity and energy absorption of the structure. Furthermore, it may offer a cost-effective and feasible alternative. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ahnberg Åsenius, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Lekmöjligheter och trafiksäkerhet för barn i stadsmiljöer: Fallstudie av centrala Falun2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Små barn i förskole- och lågstadieåldern behöver utrymmen att leka och röra sig på för att utvecklas, och dessa behov behöver vägas in i samhällsplaneringen. Tyvärr finns det tecken på att hänsynen till barns behov av plats för lek och rörelsefrihet har tappat i prioritet inom stadsplanering de senaste decennierna. Exempelvis visar forskning att barns tillgång till allmänna platser att leka på i svenska städer generellt sett har minskat. Även barns möjligheter att röra sig fritt i svenska städer har kommit att begränsas alltmer, framförallt av den alltjämt ökande biltrafiken. Det har även konstaterats att allt färre barn går eller cyklar själva till skolan och att cyklandet på fritiden har minskat.

  Syftet med den här studien har varit att undersöka barns möjligheter att leka och röra sig fritt i stadsmiljöer. Studien har avgränsats till en fallstudie av stadsmiljön Falun-Centrum. Det är ett område på ca 2,5 km2 som är definerat sedan tidigare av Falu kommun och inrymmer Faluns stadskärna med centrumhandel, parker, vägar, bostadsområden, förskolor, skolor etc. Information har samlats in genom en postenkät skickad till vårdnadshavare till 100 barn inom åldersspannet äldre än ett och yngre än elva år, bosatta inom fallstudieområdet. 100 barn motsvarar ca 20 % av det totala antalet i området.

  Resultaten baseras på 53 svar; 39 svar på postenkäten och 14 svar genom kompletterande telefonintervjuer. Svaren visar att inom Falun-Centrum upplever respondenterna att deras barn har relativt god tillgång på platser att leka på i sitt närområde. Fältinventering av platserna visade att många av platserna var tillräckligt rymliga för att tillåta vidlyftig lek och hade grön och varierad terräng, vilket är bra. Vad gäller trafiksäkerhetsaspekter visar resultaten däremot att det finns stora hinder för barnens möjligheter att röra sig självständigt p g a brist på trafiksäkerhet.

  Sammanfattningsvis innebär det för barnen att de generellt sett har bra platser att leka på i sitt närområdet (även om det finns undantag), men att de inte kan röra sig självständigt till platserna p g a trafikfaror. Bristen på trafiksäkerhet innebär också att de har dåliga förutsättningar att ta sig till, upptäcka och lära känna nya platser i sitt närområde. I förlängningen hämmar det utvecklingen av deras geografiska förståelse för den omgivande stadsmiljön. Det minskar också deras möjligheter att möta och lära känna andra personer i området vilket försämrar den sociala hållbarheten i staden.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Aittamaa, Christina
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Inmätning av fastigheten Hållsta 2:3, Hudiksvall2007Studentarbete andra termin, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta projekt har genomförts på mark- och mätningsavdelningen i Hudiksvalls kommun och projektets område är beläget norr om Hudiksvall, ca 6 km från centrala Hudiksvall vid norra infarten till E4:an.

  I området ligger en friskola, en gymnasieskola som heter ”Glada Hudik-skolan”. I skolans lokaler har det tidigare bedrivits hotellverksamhet i många år, f.d. Hammering Hotell. Hösten 2006 öppnade skolan sina portar och de räknar med att öka antalet elever varje läsår. I närheten av skolan finns den kända travbanan, Hagmyren.

  Syftet med arbetet var att göra en inmätning av fastigheten Hållsta 2:3, eftersom det inte fanns några inmätningar där tidigare. Stompunkter mättes in både i plan och höjd, därefter gjordes det detaljmätningar. Koordinatsystemet i plan i Hudiksvall är RTR10 2.5 gon V 0:- 15 och i höjd RH 70. Efter stom- och detaljmätningarna konstruerades en primärkarta i Geosecma som är ett kartprogram.

  I den här rapporten kommer mätmetoder, beräkningar, dokumentation och kartframställning att redovisas.

  Målet med projektet är att kommunen skall få nytta av inmätningarna i framtiden för olika projekteringar och att jag skall få mer erfarenhet av både mätning och kartframställning. Jag får även kunskaper om hur det går till på arbetsplatsen, tankegångar kring ett projekt och lärdomar av att arbeta självständigt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Akander, Jan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Stojanovic, Bojan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Hallberg, Daniel
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Simulated Long-term Thermal Performance of a Building That Utilizes a Heat Pump System and Borehole2008Ingår i: Durability of Building Materials & Components 11: Globality and Locality in Durability / [ed] A. Nil Türkeri, Özkan Sengül, Istanbul, Turkey: Istanbul Technical University, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Over the last decades, installation and use of heat pumps has grown rapidly in Sweden, to the extent that these mainly or partly heat roughly 25 % of the heated floor space in single-family houses. A majority are ground coupled where the heat exchanger is a borehole of 60-220 m depth. As the heat pump system operates, heat extraction will in time reduce borehole temperatures, rendering lowered efficiency of the heat pump system thus directly affecting its economical and environmental aspects. Within the building sector, durability and life performance dynamics of energy systems is often not reflected upon. System performance and efficiency is assumed to be static over time, changing only due to different operation scenarios. This paper serves to quantify the long-term thermal performance degradation of a component, in this case the borehole, and how the degradation of this component affects performance-over-time of an entire system, in this case the heating system of the building. A dynamic thermal simulation model is used to assess the long-term thermal performance of the borehole. The building, which the heat pump serves, is assumed to be a typical Swedish house with normal energy consumption. Simulation results show that the depth of the borehole is of great importance to limit over-time temperature drops. The efficiency of the heat pump system is directly dependent of temperatures in the borehole. How the overall system performance is affected by component performance degradation, is highlighted.

 • 18.
  Aksoylu, Ceyhun
  et al.
  Konya Technical University, Konya 42250, Turkey.
  Özkılıç, Yasin Onuralp
  Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey.
  Bahrami, Alireza
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Yıldızel, Sadık Alper
  Karamanoglu Mehmetbey University, Karaman, Turkey.
  Hakeem, Ibrahim Y.
  Najran University, Najran, Saudi Arabia.
  Özdöner, Nebi
  Necmettin Erbakan University, Konya 42000, Turkey.
  Başaran, Boğaçhan
  Amasya University, Amasya 05100, Turkey.
  Karalar, Memduh
  Zonguldak Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey.
  Application of waste ceramic powder as a cement replacement in reinforced concrete beams toward sustainable usage in construction2023Ingår i: Case Studies in Construction Materials, E-ISSN 2214-5095, Vol. 19, artikel-id e02444Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to investigate the flexural behavior of reinforced concrete beams (RCBs) containing waste ceramic powder (CP) as partial replacement of cement. For this purpose, flexural tests were carried out using various amounts of mixing ratios. By determining the amount of CP utilized in the optimum ratios, it was aimed both to make predictions for design engineers and to show its beneficial effect on the environment by recycling the waste material. For this purpose, twelve specimens were produced and verified to monitor the flexural behavior. The longitudinal reinforcements percentage (0.77%, 1.21%, and 1.74%) and CP percentage (0%, 10%, 20%, and 30%) were chosen as the parameters. CP could be effectively used up to 10% of cement as a replacement material. Increasing the CP percentage by more than 10% could considerably reduce the load-carrying capacity, ductility, and stiffness of RCBs, specifically when the longitudinal reinforcements percentage was high. In other words, as CP increased from 0% to 30%, the load-carrying capacity decreased between 0.4% and 27.5% compared with RCBs with the longitudinal tension reinforcements of 2ϕ8 without CP. However, reductions of 5.5–39.8% and 2.15–39.5% in the load-carrying capacity occurred respectively compared with RCBs with the longitudinal tension reinforcements of 2ϕ10 and 2ϕ12 without CP. The achieved longitudinal reinforcements percentage was close to the balanced ratio, while more than 10% CP cannot be used without any precautions for mixtures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Alaneme, George U
  et al.
  Department of Agricultural Engineering, Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, P.M.B. 7267, Umuahia, 440109, Abia, Nigeria; Department of Civil Engineering, Kampala International University, Kampala, Uganda.
  Bahrami, Alireza
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Ibe Iro, Uzoma
  Department of Agricultural Engineering, Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, P.M.B. 7267, Umuahia, 440109, Abia, Nigeria.
  Ganasen, Nakkeeran
  Department of Civil Engineering, SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur, Tamil Nadu, 603203, India.
  Otu, Obeten N
  Department of Civil Engineering, University of Cross River State, Calabar, Nigeria.
  Udeala, Richard C
  Department of Agricultural Engineering, Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, P.M.B. 7267, Umuahia, 440109, Abia, Nigeria.
  Ifebude, Blessing O
  Department of Agricultural Engineering, Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, P.M.B. 7267, Umuahia, 440109, Abia, Nigeria.
  Onwusereaka, Emmanuel A
  Department of Agricultural Engineering, Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, P.M.B. 7267, Umuahia, 440109, Abia, Nigeria.
  Numerical Analysis and Parametric Study on Multiple Degrees-of-Freedom Frames2023Ingår i: Civil Engineering Journal, ISSN 2676-6957, Vol. 9, nr 7, s. 1709-1736Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The design of multiple degrees-of-freedom frames is critical in civil engineering, as these structures are commonly used in various applications such as buildings, bridges, and industrial structures. In this study, a six-degrees-of-freedom beam-column element stiffness matrix was formulated by superposition of beam and truss elements stiffness matrices and was adapted to statically analyze indeterminate frame structures. The development of a numerical model for the frame structures was achieved using the finite element method in the current study. Also, the investigation of the effects of various parameters such as frame geometries, material properties, and loading conditions was conducted on the internal forces developed in the frame structures. Three different parametric study cases that presented the frame structures with varying geometries and loading conditions were analyzed utilizing this matrix approach for the sake of emphasis and to evaluate the flexibility and adequacy of this formula to analyze the indeterminate frames using the MATLAB software. The analysis method comprised the derivation of the system displacements employing the relationships between the stiffness matrix and fixed end forces as the force vector and taking the attained displacements, which would be transformed to the local coordinates to obtain the member forces. The computed results from the element stiffness matrix approach were further statistically compared with the results achieved from the finite element software (SAP2000) applying the analysis of variance (ANOVA). The statistical results showed a P-value > 0.05, which indicated a good correlation between the compared results and adequate performance for the derived beam-column element matrix formula method. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Albeman, William
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Lif, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Hur kan en gammal industribyggnad med kulturhistoriskt värde göras om till bostäder?: En fallstudie av lokstallarna i Bollnäs2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige råder det bostadsbrist samtidigt som gamla industribyggnader stårövergivna på attraktiv mark. En anledning till att dessa byggnader i nuläget inteanvänds är att de av byggnadstekniska skäl inte uppfyller dagens krav på komfort och energieffektivitet. Om dessa byggnader skulle kunna göras om till bostäder vore deten lösning för att minska bostadsbristen. Många av dessa byggnader omfattas dock av förvanskningsförbud och varsamhetskrav vilket försvårar renovering och ombyggnation. Syftet med arbetet har varit att ta fram ett ändringsförslag på hur en gammal industribyggnad med ett kulturhistoriskt värde kan göras om till bostäder. Arbetet har också gått ut på att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som finns vid ett sådant ändringsarbete och ta fram lösningar till eventuella problem. Arbetet utfördes i form av en fallstudie på ett av lokstallen i Bollnäs. Då byggnaden i projektet är ett gammalt lokstall ligger denna nära tågspåren. Buller och markföroreningar är därför viktigt att ta hänsyn till och kräver åtgärder i formav uppförandet av bullerplank och schaktning. En energisimulering gjordes av byggnaden i BV2 för att få ett värde på byggnadensenergianvändning. För att byggnaden ska kunna hålla en god komfort och klarakraven i BBR 29 tilläggsisoleras klimatskalet. Varsamhetskravet gör att all tilläggsisolering måste ske på byggnadens insida. Alla fönster och dörrar byts ut till energismarta sådana under förutsättning att de är estetiskt likvärdiga mot de ursprungliga för att motverka förvanskning. Att tilläggsisolera en gammal byggnad invändigt är ur fuktsynpunkt negativt. Lösningen på detta var att isolera väggarna med polyuretanskum och betongplattan underifrån med cellplast. För energieffektiviseringen valdes också att byggnaden skulle värmas med fjärrvärme då den ligger centralt och i nära anslutning tillfjärrvärmenätet. Denna typ av byggnad är väl lämpad för användning av solenergi tack vare dess stora svarta plåttak och skuggfria placering. Därmed valdes fjärrvärmen att kombineras med solcellspaneler. Studien visar att ändringsarbeten på denna typ av byggnader är komplexa. Energirenoveringen är omfattande och arbetet med planlösningarna präglas av kompromisser. Det är fullt möjligt att energirenovera byggnaden utan att förvanska den. Byggnaden i det här projektet vore dock bättre lämpad för exempelvis butik, restaurang eller krog än för lägenheter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Albuquerque, Daniel P.
  et al.
  Universidade de Lisboa.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Linden, P. F.
  University of Cambridge.
  Carrilho da Graça, Guilherme
  Universidade de Lisboa.
  Experimental and numerical investigation of pumping ventilation on the leeward side of a cubic building2020Ingår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 179, artikel-id 106897Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Unstable interaction between shear layers that form in the wake of an isolated building exposed to wind can drive natural pumping ventilation in windward and leeward facing rooms with two or more horizontally separated openings. This paper presents an experimental and numerical study of pumping ventilation in a three-story cubic building with two leeward openings in its middle floor. Reduced-scaled measurements were performed in the University of Gävle atmospheric-boundary-layer wind tunnel. The ventilation mechanism was investigated using smoke visualization, hot wire anemometry and particle image velocimetry. Effective ventilation rates were obtained using a tracer gas decay method. Experimental results confirmed that pumping ventilation is a 3D oscillatory unstable phenomenon with periodic behavior over several oscillation cycles. Measured flowrates show a linear relation between the effective ventilation rate and window separation. The numerical simulations used two turbulence modeling approaches: unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes (URANS) and large eddy simulation (LES). Both URANS and LES could predict vortex shedding frequency with an error below 5%. LES showed a good agreement with the measured ventilation rates, with an error below 10%, while URANS underestimated ventilation rates by at least 40%. The ventilation efficiency, obtained by LES, ranged between 0.60 and 0.75 (for the case with larger window separation). The results show that LES may be a suitable simulation approach for pumping ventilation. In contrast, URANS cannot simulate pumping ventilation.

 • 22.
  Albuquerque, Daniel
  et al.
  Universidade de Lisboa, Portugal.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Linden, Paul
  University of Cambridge, UK.
  da Graca, Guilherme Carrilho
  Universidade de Lisboa, Portugal.
  LES simulation of oscillating natural ventilation driven by vortex shedding in isolated buildings2020Ingår i: Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA / [ed] Corrado et al., IBPSA , 2020, s. 644-649, artikel-id 11456Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A recently published study presented a new type of natural ventilation (NV) flow, named pumping ventilation. The oscilatory mechanism of vortex shedding that occurs at the wake region of an isolated building drives this new type of ventilation in rooms with two (or more) openings facing the leeward or windward side of an isolated building. This paper presents a validated Large Eddy Simulation (LES) study of oscillating/pumping NV in an isolated building using three different separations (s') between its two windows. LES is validated using an experimental database from measurements performed at the University of Gavle boundary layer wind tunnel (WT). The measurements use a cubic model with 0.45m side representing a three-story building at a 1/20 scale that allows the use of bottom-hung windows. LES results show a good agreement with the measured non-dimensional ventilation rates. A dimensionless analysis shows the dominant frequencies of the pumping flow, are close to the Strouhal frequency.

 • 23.
  Ali, Liaqat
  et al.
  Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
  Isleem, Haytham F.
  Qujing Normal University, Qujing 655011, Yunnan, China.
  Bahrami, Alireza
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Jha, Ishan
  Indian Institute of Technology-BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India.
  Zou, Guang
  Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
  Kumar, Rakesh
  National Institute of Technology Patna, India.
  Sadeq, Abdellatif M.
  Qatar University, Doha, Qatar.
  Jahami, Ali
  University of Balamand, Tripoli P.O. Box 100, Lebanon.
  Integrated behavioural analysis of FRP-confined circular columns using FEM and machine learning2024Ingår i: Composites Part C: Open Access, ISSN 2666-6820, Vol. 13, artikel-id 100444Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigates the structural behaviour of double-skin columns, introducing novel double-skin double filled tubular (DSDFT) columns, which utilise double steel tubes and concrete to enhance the load-carrying capacity and ductility beyond conventional double-skin hollow tubular (DSHT) columns, employing a combination of finite element model (FEM) and machine learning (ML) techniques. A total of 48 columns (DSHT+DSDFT) were created to examine the impact of various parameters, such as double steel tube configurations, thickness of fibre-reinforced polymer (FRP) layer, type of FRP material, and steel tube diameter, on the load-carrying capacity and ductility of the columns. The results were validated against the experimental findings to ensure their accuracy. Key findings highlight the advantages of the DSDFT configuration. Compared to the DSHT columns, the DSDFT columns exhibited remarkable 19.54 % to 101.21 % increases in the load-carrying capacity, demonstrating improved ductility and load-bearing capabilities. Thicker FRP layers enhanced the load-carrying capacity up to 15 %, however at the expense of the reduced axial strain. It was also observed that glass FRP wrapping displayed 25 % superior ultimate axial strain than aramid FRP wrapping. Four different ML models were assessed to predict the axial load-carrying capacity of the columns, with long short-term memory (LSTM) and bidirectional LSTM models emerging as superior choices indicating exceptional predictive capabilities. This interdisciplinary approach offers valuable insights into designing and optimising confined column systems. It sheds light on both double-tube and single-tube configurations, propelling advancements in structural engineering practices for new constructions and retrofitting. Further, it lays out a blueprint for maximising the performance of the confined columns under the axial compression.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ali, Remen
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Issa, Yaser
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Återanvändning av byggnadsmaterial: En fallstudie om Andersberg förskola i Gävle2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete är grundad på byggnadsmaterialåterbruk. Syftet med arbetet är att reda ut vilka byggnadsmaterial och inventarier som kan återanvändas vid ombyggnation av Andersbergsgården förskola i Gävle, samt betrakta lönsamheten hos dessa byggnadsmaterial eller inventarier om de skulle selektivt rivas, lagras och sedan återanvändas. Genom en litteraturstudie i början av arbetet samt kontakt med de berörda företagen har både ny information (utöver litteraturen) och resultat formulerats. Litteraturstudien visar att 95% av byggnadsmaterial kan återvinnas. Denna procent överensstämmer om byggnaden inte innehåller farliga ämnen i konstruktionen och är i dåligt skick.I studien presenteras några av de hinder som föreligger för ett mer omfattande användande av återbrukade material. Exempel på detta är att säkerställa garantier och kvaliteter för materialen. Det har visat sig att kostnaden för den traditionella rivningen är generellt högre än den selektiva rivningen. Det som kan lagras och återanvändas är till exempel dörrar eftersom de är i bra skick.Till slut kan det sägas att alla konstruktionsmaterial i Andersbergsgården förskola går att återvinna förutom betong och värmeisolering, detta är på grund av att betongen har haft fuktproblem och isoleringen är för gammal för att återvinnas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ali, Shara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Khatibi, Farida
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Påbyggnad av våningsplan ovanför befintligt höghus: En fallstudie inom förtätning av storstäder2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I hela landet expanderas städerna alltmer till följd av ökad befolkningsmängd. Utvecklingen gerupphov till bostadsbrist och kräver större och modernare infrastruktur i städerna. Markytan behöverdå utnyttjas för etablering av ny infrastruktur och nya bostäder. Då markytan redan är begränsaduppstår ett dilemma i detta sammanhang. Vad ska prioriteras, produktionen av bostäder ellerutveckling av infrastruktur?

  Ett förslag på lösning till det avsedda problemet är att bostadsbristen kan täckas av ett specifiktkoncept där bostadsproduktionen inte kräver arbete på den begränsade markytan. Lösningen kallaspåbyggnad och innebär byggnation ovanför en befintlig byggnad. Man utnyttjar det fria utrymmetovanför byggnaden istället för att bygga i sidled - tillbyggnad - dvs. byggnation på marken.

  Detta examensarbete utgör en fallstudie om förtätning av befintliga höghus mha. påbyggnad. Specifiktprojekteringsskedet i byggprocessen för påbyggnad behandlas. I projekteringsskedet utreds bl.a.ämnena geoteknik, stadsplanering, arkitektur, miljö och konstruktionsteknik. Dessa ämnen studeras idenna fallstudie. Avsikten med forskningen är att mha. dessa utredda ämnen, klargöra varförpåbyggnad kan lösa urbana omständigheter som rådande bostadsbrist.Denna fallstudie är baserad på kvalitativ forskning. Insamling av vetenskapligt stoff har skett genombåde litteratursökning och webbaserad sökning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Alikhani, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  A GIS-based crowdsourcing iPhone Application to Report Necessities, Civic Issues, and Public Events2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Civic issues in a society can be reported through a crowdsourcing web application. People can download the application on their smartphones and report the issues such as a pothole or broken streetlight. The report is submitted by taking a photo of the issue and additional information is entered. At first, the reports are submitted to a call center and after analyzing they will be transferred to organizations responsible for this type of events. In such a crowdsourcing project it is very vital to motivate people to participate in the project. The reports are supplied by users and without an acceptable number of users the application would be useless. In addition, having the exact location of a report is very helpful to facilitate the process of solving civic issues. Positioning with smartphones is not very accurate as they do not have strong and accurate GPSs. Therefore, there is a need to improve the accuracy of the positioning process and consequently accuracy of the spatial data. The aim of this thesis is to investigate how to employ GIS to help reporting civic issues and how to design an interesting client interface for such an application, in order to motivate user to download and use it. The goal is also to find out shortcomings and weaknesses of the positioning with smartphones and find a way to improve its accuracy.Some of successful similar applications’ structures and their interfaces were reviewed. In addition, a survey among existing users of crowdsourcing applications has been done in order to find out how to design the application to be interesting for users. Furthermore, some techniques and methods were chosen in order to improve the GPS accuracy especially in the places with a low GPS signal strength. These methods exploit WLAN and some of embedded features in a smartphone such as microphone, camera, accelerometer, gyroscope to improve the positioning accuracy. In the end, along reporting civic issues the user is able to report and get information about cheap and appropriate necessities and public events in different geographical areas through a map-based application. Furthermore, he or she is benefited by some location-based services such as online-food or taxi. The client application’s interface was designed for iPhone.This GIS-based mobile application would be an appropriate alternative for the old reporting methods like phone call or mail. Nevertheless, reporting civic issues itself, cannot be necessarily a strong motivation to attract the user to download and use the application. Therefore, desired feedbacks of the crowd need to be found out in order to encourage them to spend their time for the application. User needs to get motivated to use the application and considered additional parts can be very helpful to reach this aim.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Aljaberi, Saif
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Majeed, Aram
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Energisimulering i modulhus: Fallstudie för uppskattning av energiprestanda och därefter energieffektivisera enligt passivhusstandaren2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The Building sector is today an important sector in our society, which means that more people move from the urban area to the big cities, which in turn increases building production. The building and service sector is the largest energy waste in Sweden and internationally, which is about 40% of Sweden's total energy use and 60% of that energy goes to heating. The EU Directive Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), implemented the concept of near zero-energy houses, which comes into full force in 2020, which means that all newly-built buildings must be energy-efficient with better energy performance than todays buildings. This is in connection with the need of houses/buildings and rental costs continuing to increase. For this reason, Ljusbo Hyreshus AB has invented a solution that includes both climatesmart rental apartments and cheap rental costs, which has attracted more than 20 communes (kommuner in Sweden) to offer land for these apartments. The purpose of this thesis is to find out the energy performance of one of Ljusbo Hyreshus AB's prototype module houses. Furthermore, improvement proposals would be developed to make the module house more energy efficient. The prototype house consisted of a single-storey modularhouse that stay in Söderhamn, which has been chosen in this thesis for further investigations. The house had a total area of 45 m2 and consisted of 3 rooms and kitchen. In this case study, the energy performance has been developed using analysis methods in the form of hand calculations and the energy signature method. Subsequently, the result of the analysis would be validated and would form the basis for later identification of various energy efficiency measures that contributed to the reduction of energy performance in the house and thereby achieved the passive house standard. The result shows that the modularhouse does not fullfil BBR's requirements at present, because the house misses important components which is important for energy performance. For this reason, improvement proposals, specifically regarding the climate shell, on energy efficiency measures have been developed in this report. With the help of these energy efficiency measures, which mainly consist of additional insulation and energy-efficient windows and with an energy-efficient ventilation system with heat recovery (FTX) and an installed air-water heat pump, the passive house standard has been possible to achieve. Future measures, such as the installation of solar cells, have also been examined in the report. This is due to converting the building from a passive house to a plus energy house.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Energisimulering i modulhus
 • 28.
  Almberg, Stina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Michel, Gabriella
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Analys av energianvändningen i kvarteren Carolina och Jenny: en fallstudie2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  An energy study has been performed on two blocks in an area called Gävle Strand. The buildings are owned by a tenant-owner’s association called brf Carolina and were built by the company Skanska 2008. The builder as well as brf Carolina are pussled by the fact that electricity use is higher than expected while heating is less. Skanska is also very interested in finding out how much heat recovery from stale exhaust air through a geo-thermal heat pump is contributing to the general heating requirement and energy balance in four out of the ten buildings located on the properties.

  To find possible answers to the higher electricity use a literature survey on user behaviour was conducted. Simulations were executed in the energy simulation program BV2 testing the efficiency of a mechanical ventilation system with fans dispatching the used stale air with heat recovery through the geo-thermal heat pump in comparison to a HRV-system. As BV2 can’t simulate heat pumps its impact was instead calculated manually and added to the result from BV2.

  The result show that there are significant differences in both water and electricity use between households. The mean value in brf Carolina is also higher for both water and electricity use than the typical pattern value most commonly used in energy simulations for new buildings. The simulations and calculations show that a HRV-system is practically equal to the system chosen for these buildings. The geo-thermal heat pump make a substantial contribution to the heating requirements but also increases the electricity use in comparison to the HRV-system.

  The buildings over all have a good energy performance. The chosen heat recovery system is working well. If the source for energy is also valued a HRV-system is still preferable since it requires less electricity.In regards to user behaviour the under floor heating installed in the bathrooms and operated by the occupants is very likely to have a substantial impact on the higher than average electricity use. There are however many other factors that could have an impact on energy use due to behaviour factors. This is also a factor when varations between households are viewed.

  Key words; energy, energy simulation, user behaviour

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Almstedt, Åsa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Peterson, Niclas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Lägesosäkerhet vid nätverks-RTK-mätning med inbyggd lutningskompensator: en undersökning av Leica GS18 T2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett på marknaden nyligen introducerat GNSS-instrument är Leica GS18 T med inbyggd lutningskompensator, baserad på kombinerad GNSS- och tröghetsnavigeringsteknik (INS), som gör att mätstången med GNSS-instrumentet inte behöver centreras över den punkt som ska mätas in. Förutom att utföra snabbare mätningar möjliggör lutningskompensatortekniken inmätning av dolda punkter där konventionell GNSS-mätning normalt inte är möjlig utan mer tidskrävande indirekta metoder måste användas. Instrumentet har även avancerad GNSS-signalspårningsteknik som möjliggör mätning i svåra miljöer.

  På uppdrag av Lantmäteriet har som ett inledande test av Leica GS18 T lägesosäkerheten vid nätverks-RTK-mätning med lutande mätstång undersökts i tre situationer: vid mätning i olika lutningsgrader i både normal och svår mätmiljö, vid lutning mot olika väderstreck för att studera lutningsriktningens eventuella inverkan samt vid inmätning av hushörn som exempel på ett tillämpningsområde. I det senare fallet jämfördes resultatet med vad som erhålls med en indirekt metod, i detta fall dold punkt genom inbindning, som mätning med lutningskompensator möjligen skulle kunna ersätta. Analys av lägesosäkerheten baseras på beräkningar av standardosäkerhet, RMS (Root Mean Square) och medelavvikelse.

  Mätningarna med olika lutningsgrader på mätstången resulterade i en lägesosäkerhet på cm-nivå i plan för både normal och svår mätmiljö. Lägesosäkerheten i höjd hamnade på mm-nivå i normal mätmiljö och på cm-nivå i svår mätmiljö. Vidare pekar resultaten på att mätstångens lutningsriktning påverkar lägesosäkerheten. Orsaken till detta är dock inte klarlagd och kräver vidare undersökning. Inmätning av hushörn gav en medelavvikelse på ca 12 mm när mätstången lutades 30°. Metoden dold punkt genom inbindning gav generellt en lägre medelavvikelse, även om skillnaden är relativt liten (4 mm som lägst). En sammanfattande bedömning är att instrumentet fungerar bra vid detaljmätning, åtminstone vid positionsosäkerhetskrav på cm-nivå.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Al-Mulla, Tiba
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Jämförelsestudier mellan olika typer av korslimmat träbjälklag:: Undersökning av konsekvenser vid ändring från betong- till korslimmat trä- bjälklag i ett flervåningshus2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trä är ett av de vanligaste material som har används sedan länge i byggkonstruktioner. Behovet av nya byggnader kommer att påverka klimatet på ett negativ sätt, därför är det bra att bygga snabbt och hållbart. Korslimmat trä (KL-trä) är en produkt som kom under 1990-talet. Trämaterialet utvecklades där den kan användas i träkonstruktioner i flervåningshus.Materialet anses ha goda egenskaper jämfört med andra typer av trämaterialen, litteraturstudier visade på möjligheten att bygga högt med KL-trämaterialet. Liknande höghus fungerar bäst när KL-träkonstruktioner kombineras med andra material s.k. Hybrida konstruktioner. Fallstudien utfördes teoretisk i  Fullriggarenbyggnaden i Alderholmen i Gävle, som består av 14 våningar och är ca  40 m högt. Syftet var att undersöka konsekvenserna som uppstår när betongbjälklaget ersätts med KL-träbjälklag, hänsyn tas till regler och normer när det gäller brandsäkerhet, akustik, svängningar och vibrationer. För att uppnå detta och kunna bestämma lämpligaste alternativ, jämfördes olika typer av KL-träbjälklag. Byggnaden undersöktes beträffande konstruktion och utförande, och en enklare modell skapades i Revit 2018. Utmaningen var att byggnaden har långa spännvidder med max 10 m. Olika typer av KL-bjälklag jämfördes som kassettbjälklag, samverkanbjälklag, plattbjälklag och KL-trä bjälklag i kombination med stålhattbalkar och andra ståltyper. Varje typ av bjälklag har sina fördelar och nackdelar, men resultatet och studierna visade att samverkabjälklag kombinerad  med stålhattbalkar är den bästa lösningen för konstruktionen i Fullriggaren, då dess tvärsnitthöjd är den minsta jämfört med andra KL-träbjälklagtyper. Med det valde  bjälklaget minskas även problemet med vibrationer och svängningar. Vid användning av detta bjälklag kommer byggnadshöjden att ökas, vilket leder till att  en våning måste väljas bort.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Al-Sabti, Rita
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Fransson, Josefin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Missfärgat dricksvatten i Sandvikens kommun: En studie med avseende på järn och mangan2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dricksvatten är en grundsten till ett välmående samhälle. Kvaliteten på dricksvatten påverkas av vilken typ av råvattenkällor som används samt hur dricksvattenberedning utförs i ett vattenverk. Om kvaliteten försämras kan det tyda på att dricksvattenberedning inte är optimal eller att kvaliteten i råvattenkällor har förändrats. Sandvikens kommun har haft återkommande problem med bruna och svarta missfärgningar på dricksvatten. Bruna och svarta missfärgningar kan orsakas av järn och mangan som oxideras i distributionsnätet. Vid oxidation av mangan bildas mangandioxid som kan påskynda korrosion. Livsmedelsverket har satt ett gränsvärde för järn och mangan i dricksvatten för att motverka bildande av fällningar i distributionsnätet. Syftet med examensarbetet är att undersöka om missfärgningarna kan bero på höga järn- och manganhalter i dricksvattnet som produceras vid Rökebo vattenverk i Sandvikens kommun. Examensarbetet utfördes med vattenprovtagning samt praktiska studier som involverade analyser av mangan, järn och mangandioxid i dricksvatten från användare samt statistiska analyser. Den statistiska analysen av mangan visade att manganhalter var som högst närmast Rökebo vattenverk. Inga andra statistiska samband har fastställts. Analysen av mangan visade att 20 av 31 vattenprover låg över gränsvärdet för dricksvatten. Gränsvärdet för mangan överskreds redan vid Rökebo vattenverk. För järn låg 2 av 24 vattenprover över gränsvärdet. Analysen av mangandioxid visade förekomst av manganoxiderande mikroorganismer i Sandvikens distributionsnät. Manganet som skickas ut från Rökebo vattenverk kan gynna mikroorganismer och kan öka bildning av mangandioxid som verkar korrosivt på gjutjärnsrör, därmed kan Rökebo vattenverks sammansättning på dricksvattnet påverka eller påskynda korrosion på distributionsnätet. Teoretiskt sätt kan vattenmissfärgningar som har upplevts i Sandvikenskommun bero på de höga manganhalterna. Det går dock inte att utesluta att missfärgningar kan bero på andra faktorer då resultatet inte gav något statistiskt samband mellan missfärgning och järn- och manganhalt. Ytterligare studier krävs för att fastställa alla orsaker bakom missfärgat dricksvatten i Sandvikens kommun. Problematiken med höga manganhalter bör lösas oavsett om det är den främsta orsaken bakom vattenmissfärgning eller inte. Manganhalterna är höga i nuläget och både järn samt mangan kommer troligtvis att öka i råvatten på grund av klimatförändringar. Om vattenverket fortsättningsvis blandar yt- och grundvatten kan problematiken lösas genom att installera en statisk mixer samt införa ett avskiljningssteg för järn och mangan. Vid val av en biologisk avskiljningsmetod kan mikroorganismer från distributionsnätet användas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Missfärgat dricksvatten i Sandvikens kommun
 • 32.
  Al-Saour Rafie, Mais
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Farhad, Tafan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnation: En fallstudie - Bostadslägenheter på Gävle Strand Etapp2 - Gavlegårdarna2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människan anses alltid vara utgångspunkten vid olika byggnationer. Människans behov och intresse skall vara i centrum vid projektering. Hänsyn skall tas till verksamhet och den omgivande miljön för att byggnader skall vara tillgängliga och användbara.

  Tillgänglighet och användbarhetskrav för byggnader infördes 1977 av Boverket och har utvecklats sedan dess. Kraven utvecklas fortfarande för att uppnå bostäder som är tillgängliga och användbara framförallt för personer med funktionsnedsättningar och funktionshinder. Kraven har skärpts särskilt gällande projektering av nybyggnation samt ändring av byggnader.

  Gavlegårdarna har under 2012 byggt nya bostadslägenheter med hög tillgänglighet. Lägenheterna på Gävle Strand i Etapp 2 ligger i området mot havet och erbjuder nya möjligheter för modernt boende.

  Föreliggande fallstudie fokuserar på tillgänglighet gällande tre grupper med funktionsnedsättningar: nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt hörsel, i samband med det nya bostadsområdet på Gävle Strand. Fallstudien undersöktes tre utvalda lägenheter med varierande boarea. Syftet med fallstudien är att bedöma lägenheternas tillgänglighet och användbarhet genom en inventering med hjälp av rullstolsvandring samt gångtur med ögonbindel och käpp.

  Inför bedömning av lägenheternas standard togs en inventeringslista fram för respektive lägenheter. Inventeringslistan baseraras på föreskrifter, lagar och rekommendationer från Boverkets byggregler och Svensk Standard.

  Fallstudien resulterade i en beskrivning över lägenheternas bristande delar och delar med Normalnivå och Hög nivå på tillgänglighet. Utrymmen och detaljer som anses ha Hög nivå på tillgängligheten är kontrastmarkeringar utvändigt bland annat i entréer och trappor. Invändigt är lägenheterna välplanerade, tillgängliga och användbara. Det finns rymliga ytor där en rullstolsburen kan förflytta sig utan hinder.

  Slutsatsen visade att samtliga bostadslägenheter uppfyller Normalnivå som är minimikrav på tillgänglighet och användbarhet. Trots helhetsbedömningen av lägenheternas välplanerade utformning, fann studien brister i form av trånga badrum och höga trösklar till balkongdörrar. Fallstudien presenterade förbättringar samt åtgärder som bör utföras vid eventuella brister, för att åstadkomma en hög tillgänglighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnation
 • 33.
  Altabba, Abdulrahman
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Karlsson, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  A framework for implementing the VMI model in an MRO partnership2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to investigate the feasibility of implementing the Vendor Managed Inventory (VMI) model in an MRO (maintenance, repair, and operations) partnership, and highlight its potential economic, environmental, and organizational benefits, as well as limitations.

  Approach - First, a comprehensive literature review was conducted on fields relevant to VMI. Second, empirical data was gathered from a single exploratory case study with Momentum Industrial, and its customer Stora Enso. Semi-structured interviews were used to gather data from the case companies.

  Findings - Results suggest that VMI results in benefits for the supply chain in general, such as reduced administration and inventory costs, improved service levels, reduced information distortion, and improved relationship among partners. For the particular case of VMI in an MRO partnership, improved service levels can be obtained by a reduced risk of production downtime for the customer. Moreover, the implementation of VMI has potential environmental benefits, such as reduced paper use, and higher transportation fill rate. Limitations of implementing VMI include the difficulty in system integration, and information sharing. Trust could be a potential issue that limits information sharing amongst supply chain partners. Moreover, the difference in organizational cultures and policies of partners should be taken into consideration.

  Limitations - The study is limited to opinions from one MRO customer in the paper and packaging industry. Even though the questions asked to informants in Momentum and Stora Enso tackled benefits to MRO customers in general, a broader image could have been achieved by interviewing customers from different industries. Moreover, the case companies do not currently adopt VMI in their partnership, so the case study results are based on what they think would be the potential benefits and limitations of implementing VMI in an MRO partnership.

  Practical Implications - This paper can serve as a guideline for logistics managers who are considering VMI in an MRO partnership specifically, as it provides them with the benefits and limitations associated with VMI. More generally, any company considering VMI can also benefit from the theoretical framework presented.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Altabba, A. & Karlsson, L (2016)
 • 34.
  Aminzoui, Abla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Vikten av kommunikation med inköpsavdelning: En studie ur medarbetarperpektiv i en fastighetsbolag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purchasing function has become a strategic position for most companies. Activity in an organization cannot be performed without the presence of the information, which means that communication is important for being able to perform a task or activity. Communication related to the purchasing process has been investigated at Gavlegårdarna, a real estate company located in Gävle. In this work, Gavlegårdarna wanted to examine whether there is an opportunity to improve communication and investigate factors that lead to a lack of communication. The purpose of this study was to get a general image and increase understanding of factors that affect communication. The study is based on a case study, where one interview took place in the purchasing department and a questionnaire sent out to people who work daily with purchasing function.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete
 • 35.
  Amiot, Victor
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Torung, Rikard
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Oliksidig krympning i betong2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Betong är ett av de vanligaste använda byggmaterialen vid uppförande av grund och stomme. Betongens egenskaper gör den mycket tålig för yttre påfrestningar och därav gör den till ett mycket användbart material i många olika situationer. Det finns dock problem som kan uppstå vid användandet av betong. Ett av de vanligare är sprickbildning. Det finns flera orsaker till att detta förekommer, till exempel yttre påverkan, krypning, temperatur- och fuktrelaterade rörelser. Betongplattan är en av de konstruktionsdelar som utsätts oftast för detta problem. Då plattan används frekvent som grundkonstruktion finns i intresse att hitta åtgärder för detta, men då måste orsakerna specificeras tydligare. I denna studie undersöks experimentellt hur en betongplatta reagerar när olika fukthalter råder på ovan- och undersida efter härdningsperioden, och om detta kan bidra till tillräckliga deformationer för att orsaka sprickbildning. 6 prover har gjutits och observerats där 3st har utsatts för ett simulerat markupplagsförhållande där en fukthalt på 100% har exponerat undersidan. De resterande 3 proverna har placerats i torra förhållanden för att göra jämförelser möjliga. En relativ ånghalt på 25% har varit aktuell i den omgivande luften. Experimentet visade på tydliga skillnader i deformation mellan de olika upplagen. De prover som utsatts för det fuktigare förhållandet uppvisade tillräcklig krökning för att orsaka sprickbildning sett utifrån det moment som uppstod i betongen. Detta tyder på att olika rådande fukthalter på ovan- och undersida av en betongplatta kan skapa tillräckliga påfrestningar för att orsaka sprickbildning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Oliksidig krympning i betong
 • 36.
  Andersson, Christine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Linderdahl, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Ett förslag till arbetsmiljöplan för underhållsarbete inom bygg: en förenkling av rutiner för arbetsmiljöarbetet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt Arbetsmiljöverket förekommer olyckor bland byggnadsarbetare dubbelt så ofta som hos andra arbetstagare. Under år 2015 hade byggindustrin över tre tusen arbetsolyckor som resulterat i sjukfrånvaro, något som motsvarade elva procent av Sveriges totala anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Med tanke på vad en arbetare inom byggnads- och anläggningsbranschen utsätter sig för i det dagliga arbetet är det uppenbart att fokus måste riktas mot säkerheten.

  Denna studie har utförts på byggavdelningen för underhållsarbete på BillerudKorsnäs Gävle Bruk, där ett förbättringsbehov i det befintliga arbetsmiljöarbetet i upprättandet av arbetsmiljöplaner har konstaterats. Syfte och mål med studien är att skapa ett förslag till en mall för arbetsmiljöplan som är användarvänlig och inkluderar de 13 arbeten med särskild risk som omnämns i AFS 1999:3. En förhoppning är att mallen kommer att bidra till ett förenklande av befintliga rutiner i arbetsmiljöarbetet för byggnadsarbetare och leda till ökad säkerhet på arbetsplatsen samt färre arbetsolyckor.

  För att få bättre förståelse för hur byggnadsarbetare på BillerudKorsnäs Gävle Bruk ser på arbetsmiljöarbetet och risker på arbetsplatsen har semi-strukturerade intervjuer genomförts, som tillsammans med statistik över olycksfall och tillbud utgjort studiens resultat. Utöver det har en litteraturgranskning genomförts för att ge en överblick över tidigare studier inom området.

  Vikten i att genomföra riskbedömningar bekräftades genom intervjuerna och blir tydlig eftersom förutsättningarna i det dagliga arbetet inom byggbranschen varierar i stor utsträckning. Varje arbetssituation och risk är unik, det går därför inte att riskinventera endast de 13 arbeten med särskild risk. Intervjuerna har bekräftat ett behov av en förenkling och förbättring i processen med att upprätta arbetsmiljöplaner. En mall för arbetsmiljöplaner har skapats och ska omfatta hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas såsom generell information om arbetet samt en riskbedömning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete 2016 Sofia och Christine
 • 37.
  Andersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Färdigställande av Sveriges digitala förrättningsarkiv: Effekter av skanning av äldre gällande förrättningsakter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När Lantmäteriet skannade sina förrättningsarkiv till det digitala arkivet Arken var syftet att få ett rikstäckande digitalt förrättningsarkiv. Lantmäteriet lagrar idag sitt förrättningsmaterial i Arken. Äldre gällande förrättningsakter, vidare benämnda akter om ej annat anges, som aldrig överlämnats till Lantmäteriet för skanning saknas dock fortfarande i Arken. Dessa akter arkiveras från 1972 och tidigare av respektive kommun som saknar kommunal lantmäterimyndighet i de så kallade byggnadsnämndsarkiven. Detta följde av att dåvarande lantmäteristyrelsen år 1917 gav kommuner möjlighet att bli stadsregisterförare och fastighetsbildare i stad eller samhälle på landsbygden. Behovet av att akterna kommer in i Arken är stort och genom skanning tillgängliggörs de och blir mer lätthanterliga för samtliga aktörer med intresse av dem. Digitalisering av de återstående akterna skulle bidra till att göra både förrättningshandläggning samt arkivering av akterna mer effektiv, tillgänglig och lätthanterlig för Lantmäteriet. Detsamma gäller för kommuner som arkiverar dem, såväl som för privatpersoner och andra myndigheter. 

  Studien syftar besvara vilka effekter en skanning av de återstående akterna kan ha. Frågeställningar som användes var: 1) Hur kan handläggningen av lantmäteriförrättningar effektiviseras och 2) göras mer rättssäker genom skanning av byggnadsnämndernas akter som ännu inte skannats in i Arken? 3) Hur kan kommuner och andra aktörer på fastighetsmarknaden påverkas av skanning av dessa akter? Frågeställningarna besvarades genom inventering av akter samt intervjuer. Inventeringen verifierade de maskinellt uttagna antal akter som saknades i Arken och jämfördes med verkligheten i de kommuner som skannat sina akter. Tillsammans med detta utfördes en manuell inventering av respektive kommun, som inte skannat sitt arkiv. Intervjuerna beskrev förrättningars rättssäkerhet och kvalitet i handläggning och fastighetsregistret. Intervjuerna besvarade även vilka aktörer som kunde påverkas av skanning av de återstående byggnadsnämndsarkiven var samt hur aktörerna påverkades. 

  Med resultatet visas effekterna av skanningen bland annat vara tidsbesparingar och effektivitet för många av de inblandade aktörerna. Rättssäkerhet och kostnadsbesparingar ansågs också kunna åstadkommas hos kommuner och Lantmäteriet genom skanning av de äldre akterna. Slutsatser som drogs i arbetet var att skanningen påverkar de som idag använder akterna positivt och att satsningar inom detta bör satsas på från kommunalt såväl som statligt håll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Elias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Dokumentation av en trafikolycka med handhållen laserskanning och UAS-fotogrammetri: En utvärdering av punktmolnens lägesosäkerhet och visuella kvalitet2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med en trafikolycka är det ofta viktigt att återställa platsen till det normala så snabbt som möjligt. Emellanåt måste olycksplatsen dokumenteras för att orsaken till olyckan ska kunna utredas i ett senare skede. Traditionellt har detta arbete utförts genom att fotografera platsen och mäta olika avstånd. På senare tid har även terrester laserskanning kommit att bli ett tillförlitligt alternativ. Med det sagt är det tänkbart att även fotogrammetri och andra typer av laserskanning skulle kunna användas för att uppnå liknande resultat. 

  Syftet med denna studie är att utforska hur handhållen laserskanning och UAS-fotogrammetri kan användas för att dokumentera en trafikolycka. Detta uppnås genom att utvärdera punktmolnens lägesosäkerhet och visuella kvalitet. Vidare utforskas fördelar och nackdelar med respektive metod, bland annat sett till tidsåtgång och kostnader, för att slutligen komma fram till vilken metod som lämpar sig bäst för att dokumentera en trafikolycka. 

  En trafikolycka med två inblandade bilar iscensattes och laserskannades till en början med den handhållna laserskannern Leica BLK2GO. Därefter samlades bilder in med den obemannade flygfarkosten Leica Aibot följt av att ett referenspunktmoln skapades med den terrestra laserskannern Leica C10. Genom att jämföra koordinater för kontrollpunkter i referenspunktmolnet med koordinaterna för motsvarande kontrollpunkter i de två andra punktmolnen kunde deras lägesosäkerheter bestämmas.

  Studiens resultat visar att både punktmolnet som framställdes med handhållen laserskanning och UAS-fotogrammetri har en lägesosäkerhet (standardosäkerhet) i 3D på 0,019 m. Båda metoderna är tillämpliga för att dokumentera en trafikolycka, men jämfört med terrester laserskanning är punktmolnen dock bristfälliga på olika sätt. BLK2GO producerar ett förhållandevis mörkt punktmoln och mörka objekt avbildas sämre än ljusare föremål. I punktmolnet som framställdes med Leica Aibot förekom påtagliga håligheter i bilarnas karosser. Handhållen laserskanning är en tidseffektiv metod medan UAS-fotogrammetri kan utföras till en lägre kostnad.

  Sammanfattningsvis går det inte att dra någon entydig slutsats om vilken metod som lämpar sig bäst för att dokumentera en trafikolycka. Valet beror på vilka omständigheter som råder på olycksplatsen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Maria, Reineck
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Betydande faktorer för effektiva specialtransporter2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att vara konkurrenskraftig på marknaden behöver företag hitta och använda möjliga resurser för förbättringar. En grund för ett kostnadseffektivt och kundtillgängligt logistiksystem är transporter. Det är viktigt att ha fokus på både interna och externa transporter när processer ska optimeras och via detta erhålla lägre kostnader. Den enskilt största logistikkostnaden i många företag är transportkostnaden.

   

  Studien har utförts på ett företag som är verksamma inom industrin. Fallstudieföretaget har ett fokusområde inom transporter, där syftet är att utveckla verksamheten inom specialtransporter. Denna studie ämnar att studera detta fokusområde. Med att effektivisera specialtransporter menas att öka kundservicen och minska kostnaderna. Specialtransporter innebär mestadels interna transporter, men externa transporter förekommer också. Specialtransporterna utför bland annat transporter av maskiner, maskindelar och kemikalier. Dessa är inte direkt kopplade till produktionen. Idag utförs beställningar av specialtransporter via telefon till ett orderkontor.

   

  Syftet med studien är att identifiera faktorer som har betydelse för att erhålla effektiva specialtransporter. Detta ska ligga till grund för att ge rekommendationer till fallstudieföretaget för fortsatt arbete med effektivisering av specialtransporter. För att besvara syftet har litteraturstudier, observationer, dataanalys, intervjuer och benchmarking genomförts. Via litteraturstudierna har betydande faktorer för att erhålla effektiva specialtransporter identifierats. Utifrån övriga metoder har ett nuläge hos fallstudieföretaget kunnat beskrivas och genom detta har slöserier och förbättringsområden identifierats. Några betydande faktorer för att erhålla effektiva specialtransporter som har uppmärksammats i litteraturen är information, effektiv logistik och standardisering. De identifierade slöserierna hos fallstudieföretaget är bland annat bristande kommunikation, information och utnyttjande av resurser. Dessa identifierade slöserier på fallstudieföretaget överensstämmer väl med de betydande faktorerna som framkom från litteraturen. De betydande faktorerna som presenteras i denna studie kan företag ha i åtanke när de vill erhålla effektiva specialtransporter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Andersson, Harald
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  An Investigation Concerning Optimal Design of Confluent Jet Ventilation with Variable Air VolumeManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Andersson, Jacob
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Norbäck, Markus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Lokalisering av nya bostadsområden i översiktlig planering: En rumslig multikriterieanalys över Gävle2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Urbanisering i kombination med miljöfarliga utsläpp från fordonstrafiken ställer högre krav på bostadsplaneringen i städer. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur multikriterieanalyser inom geografiska informationssystem kan tillämpas i den översiktliga planeringen för att bidra till ett hållbarare samhälle. En effektivare strategisk bostadsplanering med anslutning till befintliga samhällsfunktioner kan bidra till att miljövänligare transportalternativ prioriteras före bilen.

  Med hjälp av intervjuer från två tjänstemän inom offentlig och privat sektor har ett antal kriterier tagits fram till analysen. Utifrån befintliga samhällsfunktioner var målet med studien att lokalisera nya områden för bostadsutveckling med hjälp av en multikriterieanalys. Detta kan bidra till att miljövänligare transportmedel kan prioriteras före bilen eftersom avstånden till samhällsfunktionerna blir kortare. Utöver detta var även målet att undersöka hur politiska intressen skiljer sig åt med hjälp av en rangordning utifrån de framtagna kriterierna.

  Resultatet visar att representanterna från de två största politiska partierna i en svensk småstad rangordnar kriterierna olika gällande vilka samhällsfunktioner som bör finnas i närhet till nya bostadsområden. Däremot visar slutresultatet att de lokaliserade områdena för bostadsutveckling inte skiljer sig nämnvärt mycket ifrån varandra, trots politikernas varierande bostadspolitik. Studien kan bidra till en effektivare politisk hantering av ärenden eftersom politiska skiljaktigheter i slutändan inte alltid visar skillnader i vilka aktiviteter eller objekt som bör placeras var.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hedlund, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Undersökning om handhållna laserskannrar vid detaljmätning: En jämförelse mellan multistationen Leica Nova MS50 och den handhållna laserskannern FARO Freestyle X2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Terrestra laserskannrar har varit vanligt förekommande i geodetiska mätningar i över 10 år. Den tekniska utvecklingen går fort och specialiserade instrument lanseras ständigt. En typ av dessa specialiserade terrestra laserskannrar är handhållna laserskannrar. De är främst framtagen för att generera punktmoln av utrymmen och mindre objekt där den vanliga laserskannern har svårigheter att skanna. Då de handhållna laserskannrarna är relativt ny är forskningen på instrumenten begränsad och i avsaknad på standardiserade kontrollmetoder finns ett behov att studera instrumenten. I detta examensarbete studerades därför den handhållna laserskannern FARO Freestyle X för att undersöka hur bra den handhållna laserskanningstekniken egentligt är samt vilka begränsningar instrumenten har. Detta gjordes genom att jämföra punktmoln från FARO Freestyle X med referenspunktmoln genererat av Leicas multistation MS50. För att studera instrumentet valdes flertalet parametrar som skanningsavståndet, användarvänlighet, tidsåtgång och prestanda. Med dessa parametrar ansågs det finnas tillräckligt med grund för att dra slutsatser om instrumentets fördelar/nackdelar och begränsningar.  

   

  Resultatet av punktmolnsjämförelsen från kort avstånd visade avvikelser under 10 mm för att sedan på längre avstånd öka till fåtalet centimetrar. Volymbegränsningen påvisade inget avvikande resultat. Vilket medför att förflyttning av instrumentet inte påverkar resultatet avsevärt. Instrumentets Akilleshäl är de brus som uppstår vid skanning från längre avstånd, då noterades ett brus på ca 30 mm. Men även typ av objekt som skannas påverkar bruset något. Bruset på väggen visade störst avvikelse medan bruset på bordet var lägst. Repeterbarheten visade gott resultat visuellt och hade liknande avvikelser.  Instrumentet har en god förmåga att återskapa objekt då upplösningstestet påvisar bra prestanda. Främsta fördelen med instrumentet är vid dess effektiva dokumentation av mindre objekt, men även lite större utrymmen där mätosäkerhet på centimeternivå krävs. Användarvänligheten är god för instrumentet och de färglagda punktmolnen tar visualiseringen till en ny nivå. Resultatet av studien visar att de handhållna laserskannrarna kan, i vissa fall, utmana den traditionella laserskannern.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Undersökning om handhållna laserskannrar vid detaljmätning
 • 43.
  Andersson, Kjell
  et al.
  School for Forest Management, Faculty of Forest Sciences, Swedish University of Agriculture.
  Angelstam, Per
  School for Forest Management, Faculty of Forest Sciences, Swedish University of Agriculture / Department of Forestry and Wildlife Management, Inland Norway University of Applied Sciences.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Axelsson, Robert
  County Administrative Board Västmanland.
  Bax, Gerhard
  Limited GIS skills hamper spatial planning for green infrastructures in Sweden2022Ingår i: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 80, nr 1, s. 16-35Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The term green infrastructure captures the need to conserve biodiversity and to sustain landscapes’ different ecosystem services. Maintaining green infrastructures through protected areas, management and landscape restoration requires knowledge in geography, spatial data about biophysical, anthropogenic and immaterial values, spatial comprehensive planning, and thus geographical information systems (GIS). To understand land use planning practices and planning education regarding GIS in Sweden we interviewed 43 planners and reviewed 20 planning education programmes. All planners used GIS to look at data but did not carry out spatial analyses of land covers. BSc programmes included more GIS than MSc programmes but very few taught analyses for spatial planning. As key spatial planning actors, municipalities’ barriers and bridges for improved GIS use for collaborative learning about green infrastructures are discussed. A concluding section presents examples of how GIS can support spatial planning for green infrastructures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Limited-GIS-skills-hamper-spatial-planning
 • 44.
  Andersson, Leo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad.
  Lägets betydelse för värdet på småhus och tomtmark vid skidanläggningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på om närheten till alpina skidanläggningar har någon påverkan på överlåtelsepriserna för fastigheter. Studien beskriver och analyserar även huruvida taxeringsnivån på småhusfastigheter nära en skidanläggning bör hanteras via värdeområdesindelningar eller inte. Studien skrivs på uppdrag av Lantmäteriet.

  I Sverige har marken delats upp i olika stora fastigheter. Varje fastighet är unik, vilket medför att det uppstår olika värden på fastigheterna. Den mest betydelsefulla faktorn för fastighetens taxeringsvärde är dess geografiska läge. Ligger fastigheten exempelvis långt från samhället, med dåliga kommunikationer till den närliggande staden, innebär det ofta ett förhållandevis lågt fastighetsvärde. Om fastigheten däremot har bra kommunikationer, nära till affär och skola, tillgång till kommunalt vatten och avlopp innebär det ofta ett högre fastighetsvärde. För att kunna undersöka hur närheten till alpina skidanläggningar påverkar fastighetsvärdet har det i detta arbete gjorts ortsprisundersökningar på två alpina skidorter, Björnrike och Lofsdalen i Härjedalens kommun. Data om försäljningar har samlats in för respektive område, vilka sedan har analyserats och bearbetats, och slutligen renderat i ett resultat. Det har även genomförts intervjuer under arbetet med studien.

  Resultatet i studien visar att det finns ett samband mellan småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge och taxeringsvärdet. Fastigheter som har detta läge säljs för högre köpeskillingar än de fastigheter som inte innehar ett ski-in/ski-out-läge. Detta arbete har dock enbart undersökt hur ski-in/ski-out-läget påverkar marknadsvärdet för fastigheter i Björnrike och Lofsdalen. Fastighetsmäklare från andra alpina skidorterna i Sverige är dock överens om och bekräftar uppfattningen om att försäljningspriserna är högre för fastigheter och bostadsrätter som innehar ski-in/ski-out-läge.

  I Björnrike visade sig inte värdeskillnaderna vara så pass betydande att de undersökta fastigheterna behövde hanteras med hjälp av värdeområdesindelningar, men i Lofsdalen bör småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge hanteras via separata värdeområden. Ett förslag som under arbetet med studien har tagits fram och som redovisas i diskussionen är att småhusfastigheter vid alpina skidanläggningar skulle kunna hanteras i olika belägenhetsklasser i förhållande till skidbacken och skidliften. Utifrån belägenhetsklass skulle småhusfastigheterna kunna taxeras annorlunda. Ju närmare skidbacken eller skidliften fastigheten ligger, desto högre belägenhetsfaktor kommer fastigheten att få, vilket i sin tur påverkar taxeringsvärdet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Andersson, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Hedlund, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Trivsam boendemiljö för studenter: En gestaltningsstudie utifrån studenters åsikter för ett trivsamt boende2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den fysiska miljön är en viktig komponent för människors hälsa. Den ger människor möjlighet till rekreation och social gemenskap om platsen är väl fungerande. Människor som vistas mycket utomhus upplever dessutom mindre stress. Om boende i ett område inte ges möjlighet att påverka i planeringsprocessen finns risk för negativa attityder och otrivsel. Detta kan slutligen ge en psykisk ohälsa. Denna studie behandlar hur studenter upplever sin fysiska miljö och hur de vill att den ska utformas. Studien vänder sig till studenter som bor på något av de tre olika studentområdena i Gävle: Kungsbäck, Campus Sätra och Midgård. Studien grundar sig på tre metoder. Dessa är: enkätundersökning, observationer och gestaltningsstudie i 3D.

   

  Observationerna visade tydliga brister i platsens utformning eftersom den enbart användes som transportsträcka, så kallade nödvändiga aktiviteter som utgörs av olika måsten. Observationerna visade på en tydlig brist på både valfria och sociala aktiviteter vilket är viktiga aktiviteter för en väl fungerande plats. Enkätundersökningen visade på missnöje bland deltagarna av platsens utformning som den ser ut i dagsläget. Via denna studie fick studenterna en möjlighet att delge sina önskemål om platsens framtida utformning. Med gestaltningsstudien visualiserades förslagen med studenternas åsikter som grund. Totalt framtogs tre olika förslag: nollalternativet, det ekonomiskt genomförbara alternativet och det påkostade alternativet. Nollalternativet visar på den troliga utvecklingen av platsen om ingen åtgärd äger rum. Det ekonomiskt hållbara alternativet visar en lösning som fokuserar på ekonomisk hållbarhet. Det påkostade alternativet har de högsta kostnaderna både i konstruktion och underhåll. Efter en utvärdering av förslagen där studenterna som anmält intresse uttryckt sin åsikt visade det sig att studenterna föredrog alternativ två, det ekonomiskt genomförbara alternativet.

   

  I resultatet framkom det hur viktig betydelsen deltagandet i processen hade varit för studenterna.  Av studenternas synpunkter och önskemål arbetades det slutligen fram ett ramverk, som även kan användas vid framtida planering av liknande områden i framtiden. De faktorer i den fysiska närmiljön som ska inkluderas i ramverket är: träd, mötesplatser, vatten, gräs och belysning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Andersson, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Jonsson, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Nyström, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Insvällning av olimmade och limmade trädymlingar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trä är ett förnybart material till skillnad mot många andra byggnadsmaterial. Andelen trä inom byggnadsindustrin kan ökas genom att använda trädymlingsförband som ett substitut till skruvar och spikar. Skruvar och spikar tillverkas av metaller, vilka inte är förnybara material. Tillverkningsprocessen av metallbaserade material är mer energikrävande än den för trämaterial och har därför en större inverkan på vår miljö.Syftet med studien var att undersöka vidhäftningskapaciteten hos trädymlingsförband, olimmade och limmade av träslagen bok och furu. Fastsättningen av de olimmade trädymlingarna gjordes med insvällning. Insvällning innebar i studien att trädymlingarna först torkades, vartefter de placerades i en regel i inomhusklimat. Trädymlingarna strävade därefter att uppnå fuktkvotsjämvikt vilket medförde svällning. Vidhäftningskapaciteten för trädymlingsförband bör kunna konkurrera med utdragskapaciteten för till exempel spik för att vara praktiskt användbart.Trycktester har genomförts i laborationssalen i hus 45 på Högskolan i Gävle för att fastställa trädymlingarnas kraftupptagningsförmåga. Trycktesterna genomfördes i en drag- och tryckmaskin av modellen Shimadzu AG-X. Resultaten av testerna har sedan jämförts med den teoretiska utdragskapaciteten för spik. Karakteristiska hållfasthetsvärden har beräknats utifrån trycktestsresultaten.Resultatet av studien visar att endast de limmade trädymlingarna kan konkurrera med utdragskapaciteten hos spik. Limmade trädymlingar kan därför vara ett substitut till spik. Karakteristiska hållfasthetsvärden för limmad bok och limmad furu är 5,2 kN respektive 4,3 kN.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Insvällning av olimmade och limmade trädymlinga r
 • 47.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Stenberg, Catarina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Effektivisering av interna transportsystem: Utformning av IT-stöd för fallföretag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att hantera den interna logistiken när marknaden är volatil och rörlig kan vara svårt. När avdelningar på företag inte kommunicerar eller delar information med varandra gör det att bistående företagsfunktioner, som interna transporter, får svårt att planera sina processer gentemot produktionsfabriker och marknaden, vilket kan leda till resursslöseri. För att underlätta arbetet och planeringen för den interna logistiken krävs att rätt teknik och förhållningssätt finns.

  Detta arbete tar fram en metodik som undersöker vilka faktorer som finns för att effektivisera den interna logistiken, samt hur ett IT-stöd för effektivisering kan utformas. Fallstudien avgränsas till interna transportsystem för de produktionsfabriker där sidlastare och grensletruckar utför transporter.

  Genom fallstudien på företaget visade det sig att de bristfälliga områdena var integrering och samarbete, kommunikation samt standardiserat arbetssätt. Detta försvårar arbetet med den interna logistiken och gör att företagsfunktionerna inte är synkroniserade i arbetet. Den bristfälliga informationsdelningen om framtida beläggningar och prognoser gör att planeringen av interna transporter mot produktionsenheterna inte fungerar önskvärt.

  I den teoretiska referensramen framgår att faktorer som påverkar effektiviteten av internlogistik är IT-stöd, arbetssätt och rutiner, planering och kommunikation samt resursutnyttjande. IT-stöd är något som kan hjälpa företag inom de bristfälliga områdena och vara en start till att integrera ett företags processer för att förbättra kommunikationen och informationsdelningen, som i sin tur ger bättre förutsättningar för att planera bistående företagsfunktioner till ett bättre resursutnyttjande.

  Genom metodiken för att effektivisera den interna logistiken påbörjas ett första steg av ett IT-stöd genom att en EXCEL-modell skapas som ett underlag för planeringsprocessen av interna transporter på fallföretaget. EXCEL-modellen skapas genom sammanförandet av historiska data från transportavdelningen och produktionsfabrikerna. Metodiken kan vidare användas för framtida undersökningar för effektivisering av den interna logistiken på företag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Andersson, Michael
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Jonsson, Axel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Strorheter vid bedömning av energieffektivitet för byggnader: En fallstudie för indikator 1 och 3, Miljöbyggnad 3.12021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sweden uses a large amount of energy within the housing and services sector and there is a greatneed to reduce the energy usage & heat demand of buildings. Using environmental certifications it ispossible to reward buildings that are dimensioned for lower energy usage and low heat demand fromrequirements demanded by the Swedish National Board of Housing, Building and Planning(Boverket). Miljöbyggnad 3.1 (Swedish Green Building Council) Indicator 1 Heat demand is todayassessed in relation to the inside enclosing area of the building, W/m2,Aoms, while Indicator 3 Energyusage is assessed in relation to heated floor area, kWh/m2,Atemp. Previous research indicates that thesequantities do not take into account how well the building is used but only how well it is dimensionedin terms of construction technology. Therefore it might be appropriate to introduce a quantity thattakes into account how well the building is used.

  The purpose of this case study is to raise a discussion if Boverket and Miljöbyggnad 3.1 today usessuitable quantities when it comes to grade energy efficient building and how different quantities cancome and affect a grading.

  This research presents a case study where an elementary- and a preschool using IDA ICE-modelsevaluates based on simulations for energy usage and heat demand. The results from the simulationsare compiled in diagrams to be able to see how different cases affect the grading based on whichquantities are being used. The quantities that are being used in this study is based on previousresearch and the different cases have been made to see which parameters affect the quantities.

  The study shows that depending on what is considered to be an energy efficient building, differentquantities may be applied for the assessment. The quantities used today in Miljöbyggnad 3.1 forIndicator 1 Heat demand and Indicator 3 Energy usage favors different types of buildings.kWh/m2,Aoms favors buildings with higher floor heights while kWh/m2,Atemp favors buildings withlower floor heights.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Andersson, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Energieffektivisering av byggnad med enkla medel: en fallstudie på Hofors mödravårdscentral2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I centrala Hofors ligger vårdcentralen som ingår i Hoforshus ABs byggnadsbestånd, byggnaden i sig är uppdelad i en huvudbyggnad och en mindre del där BVC och mödravårdsverksamheten återfinns. Byggnaderna är sammanbundna med en korridor som huvudsakligen är inglasad. Företaget var intresserat av att kartlägga byggnadens energianvändning eftersom denna föreföll relativt hög, dessutom hade brukarna i byggnaden uttryckt sitt missnöje med inneklimatet under såväl sommar- som vintertid. På grund av den verksamheten i byggnaden var lösningar som inte stör denna av högsta intresse.

  Studien som genomförts har haft främsta fokus på byggnadens klimatskal och fram för allt på glasgångens inverkan på den övriga byggnaden. Det kan förutsättas att den höga andelen glas i den här delen av byggnaden påverkar dess inneklimat negativt medtanke på de låga U-värdet hos glas och den solvärmelast som detta ger under sommartid då värmetillskottet inte är önskat. En litteraturstudie för att undersöka hur människor upplever inneklimatet samt hur en tillförlitlig simuleringsmodell för en byggnad har genomförts. Studien resulterade i en förståelse för hur inneklimatet upplevs och kvantifieras samt en förståelse för vad som är viktigt vid insamling av data till en simuleringsmodell.

  Med tanke på hur indata skall hämtas enligt litteraturstudien har så mycket data som möjligt mätts upp via undersökningar och egna observationer, ritningar har undersökts och deras validitet har undersökts genom uppmätning av byggnaden, blower-door har genomförts samt temperatur- och relativånghaltloggning. Momentanvärden. på FTX-systemet för att beräknas dess verkningsgrad. Linjära köldbryggor har undersökts med finitelementmetod i programmet Comsol multiphysics 3,5. För validering av simuleringsmodellen har uppmätta energiförbrukningen använts och jämförts med simuleringens resultat. Simuleringarna är genomförda i BV2.

  Resultatet av studien visar som tidigare förväntat på glasgångens negativa inverkan på byggnadens inneklimat temperaturen loggades mellan den 12 april och 9 maj 2016 högsta temperaturen var 30°C och lägsta 15°C vilket är en större spridning jämfört med övriga utrymmen där temperaturen loggats. Simuleringarna som genomfördes av glasgången visar att denna förbrukar mellan 5000-5500 kWh med bruksarean 13,5 m2. Slutligen resulterade studien i rekommenderade åtgärder för byggnaden som innefattar tilläggsisolering av vindsbjälklag, utbyte av ett mindre väggparti, sänkning av temperaturen med 1°C samt en del underhållsåtgärder för att förbättra inneklimatet. Åtgärderna antas vara möjliga att genomföra utan att verksamheten störs. Föreslagna åtgärder förefaller också relativt lönsamma enligt pay-off metoden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Andersson, Nils
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Lindberg, Samuel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Dynamisk energieffektivisering med hjälp av elektrokroma fönster i ett svenskt klimat: En fallstudie av en simulerad kontorslokal med geografisk variabilitet.2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det används stora mängder energi inom kontorslandskap för att reglera inomhusklimatet. Intresset har ökat för energisparande åtgärder både politiskt och privat. För kontorsbyggnader är fönster en stor andel av klimatskärmen vilket har en stor påverkan på värme- och kylvärmeenergin som tillförs in i kontorsbyggnaden.

  Elektrokroma fönster kan, genom att skicka en spänning till ett av fönstrets skikt, aktivt förändra sina egenskaper för att steglöst begränsa solinstrålning i en byggnad.   

  Denna fallstudie är framtagen för att undersöka var och hur elektrokroma fönster kan användas för att effektivisera inomhusklimatet, med betoning på kylbehov, i Sverige.

  Undersökningen gjordes genom att göra flertal simuleringar på en kontorslokal i IDA ICE där lokalen simuleras på olika orter. Orter varieras från norr till söder och från kust till inland. Fönsterfasaden simulerades även i olika väderstreck.

  Resultaten visar att användning av tekniken sänker inkommande värmeenergi genom fönster med runt 60 procent oavsett på omgivande medeltemperatur. Därför motiveras användandet bäst på sydliga fasader och vid orter nära kust eller stora vatten där solvärmelasten är som störst.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 1247
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf