hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 28 av 28
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdalmunim, Rand
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Effektivisering av bygglovsprocessen gällande ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse: En fallstudie av ett miljonprogramsområde-Nya Nordostprojektet i Gävle2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En stor del av Sveriges bebyggelse har byggts mellan 1965 och 1974 eftersom det rådde stor bostadsbrist i Sverige. Regeringen beslutade att en miljon bostäder skulle uppföras under denna tid, det s.k. miljonprogrammet. Det byggdes bostäder i varierande former och storlekar för att bygga bort bostadsbristen. Storskaligheten och en stor grad av upprepning av identiska hus är kännetecken för miljonprogrammets bebyggelser. Nu är det dags att renovera dessa byggnader. I och med att dessa byggnader är av allmänt intresse då de speglar en del av Sveriges arkitekturhistoria ställer kommunerna vissa krav vid renovering av dem. Det kommunala företaget Gavlegårdarna i Gävle tar initiativ till att utveckla bygglovsprocessen för sådana bebyggelser. Detta görs för att reducera tiden för framställande av ett godkänt bygglov samt effektivisera och underlätta kommunikationen med kommunen under hela projektet. För att kunna bevara dessa byggnader i högsta möjliga mån har Gavlegårdarna utarbetat en effektiviseringsprocess genom att hyra in en extern bevarandeexpert för att fungera som en bro mellan företaget och kommunen samt för att kunna dela med sig av sina erfarenheter gällande bevarandet av det eventuella området. Dessutom har Gavlegårdarna låtit kommunen vara med från ett tidigt skede, d.v.s. redan från den första presentationen av förslaget. Därmed har kommunen fått vara med och medverka i förslaget, redan innan bygglovsansökan.

   

  Detta examensarbete tar upp konsekvenserna av de nya tillagda rutinerna och hur de har påverkat bygglovsansökningsprocessen för Nya Nordostprojektet. Genom att intervjua de inblandade aktörerna i det undersökta projektet har slutsatsen dragits att dessa rutiner har bidragit till att processen bedrivits mer effektivt jämfört med företagets tidigare projekt. Därutöver visar denna uppsats hur hyresgästerna har engagerat sig i det eventuella arbetet. Enkätundersökning har utförts för att kunna höra hyresgästernas åsikt.

   

  Det har visat sig att de nya rutinerna har effektiviserat tiden för bygglovsansöknings-processen. Tiden har förkortats jämförts med Gavlegårdarnas övriga projekt. Fördröjning i tid kostar företaget mer pengar. Dessutom har den förbättrade kommunikationen underlättat för båda parter att ta emot klagomål lättare och acceptera det. Det bidrar till att kommande problem kan lösas smidigare. Undersökningen har även visat att i projekt som Nya Nordost tas inte stor hänsyn till hyresgästernas åsikter, då byggherren redan är styrd från kommunen, vilket försvårar att flera kan vara med och välja. Ett annat resultat av denna undersökning var att de intervjuade personerna hade olika åsikter om bevarandet gällande Nordost. De flesta tyckte att Nordost ej var värt att bevara. Undersökningen visade även att hyresgästerna inte har engagerat sig lika mycket i bevarandet av gamla byggnader jämfört med att bo i ett modernare och nyrenoverat område.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Al-Saour Rafie, Mais
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Farhad, Tafan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnation: En fallstudie - Bostadslägenheter på Gävle Strand Etapp2 - Gavlegårdarna2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människan anses alltid vara utgångspunkten vid olika byggnationer. Människans behov och intresse skall vara i centrum vid projektering. Hänsyn skall tas till verksamhet och den omgivande miljön för att byggnader skall vara tillgängliga och användbara.

  Tillgänglighet och användbarhetskrav för byggnader infördes 1977 av Boverket och har utvecklats sedan dess. Kraven utvecklas fortfarande för att uppnå bostäder som är tillgängliga och användbara framförallt för personer med funktionsnedsättningar och funktionshinder. Kraven har skärpts särskilt gällande projektering av nybyggnation samt ändring av byggnader.

  Gavlegårdarna har under 2012 byggt nya bostadslägenheter med hög tillgänglighet. Lägenheterna på Gävle Strand i Etapp 2 ligger i området mot havet och erbjuder nya möjligheter för modernt boende.

  Föreliggande fallstudie fokuserar på tillgänglighet gällande tre grupper med funktionsnedsättningar: nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt hörsel, i samband med det nya bostadsområdet på Gävle Strand. Fallstudien undersöktes tre utvalda lägenheter med varierande boarea. Syftet med fallstudien är att bedöma lägenheternas tillgänglighet och användbarhet genom en inventering med hjälp av rullstolsvandring samt gångtur med ögonbindel och käpp.

  Inför bedömning av lägenheternas standard togs en inventeringslista fram för respektive lägenheter. Inventeringslistan baseraras på föreskrifter, lagar och rekommendationer från Boverkets byggregler och Svensk Standard.

  Fallstudien resulterade i en beskrivning över lägenheternas bristande delar och delar med Normalnivå och Hög nivå på tillgänglighet. Utrymmen och detaljer som anses ha Hög nivå på tillgängligheten är kontrastmarkeringar utvändigt bland annat i entréer och trappor. Invändigt är lägenheterna välplanerade, tillgängliga och användbara. Det finns rymliga ytor där en rullstolsburen kan förflytta sig utan hinder.

  Slutsatsen visade att samtliga bostadslägenheter uppfyller Normalnivå som är minimikrav på tillgänglighet och användbarhet. Trots helhetsbedömningen av lägenheternas välplanerade utformning, fann studien brister i form av trånga badrum och höga trösklar till balkongdörrar. Fallstudien presenterade förbättringar samt åtgärder som bör utföras vid eventuella brister, för att åstadkomma en hög tillgänglighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnation
 • 3.
  Andersson, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Jonsson, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Nyström, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Insvällning av olimmade och limmade trädymlingar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trä är ett förnybart material till skillnad mot många andra byggnadsmaterial. Andelen trä inom byggnadsindustrin kan ökas genom att använda trädymlingsförband som ett substitut till skruvar och spikar. Skruvar och spikar tillverkas av metaller, vilka inte är förnybara material. Tillverkningsprocessen av metallbaserade material är mer energikrävande än den för trämaterial och har därför en större inverkan på vår miljö.Syftet med studien var att undersöka vidhäftningskapaciteten hos trädymlingsförband, olimmade och limmade av träslagen bok och furu. Fastsättningen av de olimmade trädymlingarna gjordes med insvällning. Insvällning innebar i studien att trädymlingarna först torkades, vartefter de placerades i en regel i inomhusklimat. Trädymlingarna strävade därefter att uppnå fuktkvotsjämvikt vilket medförde svällning. Vidhäftningskapaciteten för trädymlingsförband bör kunna konkurrera med utdragskapaciteten för till exempel spik för att vara praktiskt användbart.Trycktester har genomförts i laborationssalen i hus 45 på Högskolan i Gävle för att fastställa trädymlingarnas kraftupptagningsförmåga. Trycktesterna genomfördes i en drag- och tryckmaskin av modellen Shimadzu AG-X. Resultaten av testerna har sedan jämförts med den teoretiska utdragskapaciteten för spik. Karakteristiska hållfasthetsvärden har beräknats utifrån trycktestsresultaten.Resultatet av studien visar att endast de limmade trädymlingarna kan konkurrera med utdragskapaciteten hos spik. Limmade trädymlingar kan därför vara ett substitut till spik. Karakteristiska hållfasthetsvärden för limmad bok och limmad furu är 5,2 kN respektive 4,3 kN.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Insvällning av olimmade och limmade trädymlinga r
 • 4.
  Barthel, Stephan
  et al.
  Stockholm Resilience Centre.
  Colding, Johan
  Stockholms Universitet.
  Andersson, Erik
  Stockholms Universitet.
  Schewenius, Maria
  Stockholms Universitet.
  Campus Albano, Stockholm - Creating a social-ecological ‘best practices’ campus area in the Baltic region for supporting learning, innovation, and sense of community: In Live Baltic Campus: Inventory Reports2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Campus Albano is the newest addition to the Stockholm University campus, Stockholm, Sweden. Production commenced on Nov. 30, 2015, after a five-year planning and design process. The student- and researcher accommodations, and the university buildings are expected to be ready by 2018 and 2019, respectively. The project is significant both for its participatory planning process, and for the strong focus on supporting ecosystem services, for example wetlands and allotment gardens, in the final campus design.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Bladin, Ann-Marie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Kv. Grillen 6 i Sandviken: Förslag till verksamhet för2008Studentarbete andra termin, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Bredeson, Alva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Dahlhjelm, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Gröna Tak: En studie om hur bibliotekets sedumtak på Högskolan i Gävle har fungerat i praktiken2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gröna tak är en gynnsam lösning till urbaniseringens negativa effekter, som exempelvis minskad biologisk mångfald, sämre luft och problem med dagvattenhantering. Sedumtak, ängstak och biotoptak är några av de olika typer av gröna tak som finns. Sedumtaket har många fördelar och passar bra till Sveriges nordliga klimat. Syftet med denna studie är att studera hur bibliotekets sedumtak på Högskolan i Gävle har fungerat under en tidsperiod på 18 år, samt anledningen till valet av det gröna taket. Frågeställningarna ska besvaras med hjälp av en litteraturstudie kombinerat med intervjuer. 

  Litteraturstudien framhåller att det finns flertalet fördelar med gröna tak såsom god dagvattenhantering, ökning av fåglar och insekter, bättre luftkvalitet, minskad energianvändning i byggnader, minskar den urbana värmeöeffekten och att det är estetiskt tilltalande. Fördelarna blir mest märkbara i urbana miljöer med brist på grönytor och i sydligare klimat. Underhållsbehovet av gröna tak beror på flera faktorer. I Sverige är extensiva taksystem vanligast, vilket är den tunnaste tjockleken av gröna tak. Denna typ kräver minst underhåll och kostnader. Underhållet sker med gödsling, bevattning och ogräsrensning vid behov. 

  Det resultat som gick att komma fram till från intervjuerna var att bibliotekets gröna tak främst valdes på grund av att det var estetiskt tilltalande och passade bra in i omgivningen. En tävling anordnades av Akademiska Hus för att ta fram det bästa förslaget på det nya biblioteket där tre olika arkitektkontor deltog. Det vinnande förslaget blev biblioteket med det gröna taket ritat av Tirsén och Aili Arkitekter (idag Stark Arkitekter) som fångade intresset för många. Från att det gröna taket byggdes till idag, har knappt något underhåll behövts och det underhåll som har utförts har varit enligt planerna. I början, under takets garantitid, framkom det däremot att det slarvats med underhållet på grund av brist på kunskap. Förutom några mindre avvikelser i underhållet och att det gröna taket har krävt noggrannare projektering samt ett mer komplicerat grundarbete, har taket fungerat precis som planerat. 

  Den slutsats som går att dra utifrån arbetet är att ett grönt tak kan vara ett bra alternativ om rätt förutsättningar för taket finns. Fördelarna med ett grönt tak är många, däremot inte lika påtagliga i ett nordligare klimat eller i en icke urban miljö. Litteraturstudien visar att rätt typ av grönt tak kräver minimalt med underhåll. Intervjuerna bekräftar även att detta stämmer på bibliotekets gröna tak. Det gröna taket har fungerat enligt planerna utan några komplikationer och kommer att fortsätta göra, om taket sköts på liknande sätt som det har gjort från att det byggdes. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Buccolieri, R.
  et al.
  Dipartimento di Informatica, Università Ca' Foscari Venezia, Mestre-Venezia, Italy; Dipartimento di Scienza Dei Materiali, University of Salento, Lecce, Italy.
  Sartoretto, F.
  Dipartimento di Informatica, Università Ca' Foscari Venezia, Mestre-Venezia, Italy.
  Giacometti, A.
  Dipartimento di Scienza Dei Materiali, University of Salento, Lecce, Italy.
  Di Sabatino, S.
  Dipartimento di Scienza Dei Materiali, University of Salento, Lecce, Italy.
  Leo, L.
  Dipartimento di Scienza Dei Materiali, University of Salento, Lecce, Italy.
  Pulvirenti, B.
  Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare e Del Controllo Ambientale, University of Bologna, Bologna, Italy.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Wigö, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Flow and pollutant dispersion within the Canal Grande channel in Venice (Italy) via CFD techniques2010Ingår i: HARMO 2010 - Proceedings of the 13th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes / [ed] Albergel, A., 2010, s. 760-764Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present paper is aimed at the analysis of flow and pollutant dispersion in a portion of the Canal Grande (Grand Canal) in Venice (Italy) by means of both Computational Fluid Dynamics (CFD) FLUENT simulations and wind tunnel experiments performed at the University of Gävle (Sweden). For this application, Canal Grande can be viewed as a sort of street canyon where the bottom surface is water and bus boat emissions are the major source of pollution. Numerical investigations were made to assess the effect of the water surface on air flow and pollutant concentrations in the atmosphere. One of the challenges has been to deal with the interface between two immiscible fluids which requires ad-hoc treatment of the wall in terms of the numerical scheme adopted and the grid definition which needs to be much finer than in typical numerical airflow simulations in urban street canyons. Preliminary results have shown that the presence of water at the bottom of the street canyon modifies airflow and turbulence structure with direct consequences on concentration distribution within the domain.

 • 8.
  Chith, Hussein
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik. Chalmers tekniska högskola.
  Den tillgängliga stationen: Gestaltning av en stationsmiljö på basis av tillgänglighet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report is about accessibility in a station environment. Studies have been made about how an accessible building should be designed. Accessibility is an important issue when striving for a society with equality as the foundation. Sweden is one of the most accessible countries when speaking about the built environment. A result of prosperity and a well-managed democracy. In spite of this there’s still a lot to do and in some areas the politics for disabled persons has major deficiencies. By continuing to strive against improvements Sweden could actually develop into one of the countries that sets the standard for the rest. Clearer directives from the European Union and the Swedish government during the last years has lead into several new laws and regulations about the design of the built environment. In this report studies have been done about how to attain an accessible surrounding with the focus on the environment in station-buildings. The station that has been studied is Nils Ericsson terminal in Gothenburg, Sweden. The aim has been to highlight good solutions for accessibility and to detect areas where it could be done in a different or perhaps better way. This type of studies is hard to do for a person without any disabilities since there, most often, is an obvious lack of personal relations to the issues. Therefore studies about different types of disabilities and a deeper understanding for the exposed people has been very important for the progression of the work. It has also laid the foundation for understanding the laws and the regulations around accessibility. The results showed that the studied terminal obviously had been designed with a wide thought about making it accessible. There were several solutions for helping the ones in need, for example distinctly marked patterns on the floor. Also, the actions for accessing the terminal had been done with great notice to the surrounding architecture since very few things stood out in contrast. The discussion is mostly about how the different solutions actually worked and fulfilled their purpose.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Den tillgängliga stationen
 • 9.
  Dahlvik, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Öster, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Underlag för utformning av nybyggnation i kulturmiljö: En fallstudie i Strömsbro, Gävle2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag förekommer bostadsbrist i flera delar av landet. Förtätning kan vara en strategi för att motarbeta bostadsbristen. I miljöer där kulturvärden uppträder finns en viss känslighet för exploatering. Syftet med studien är att undersöka hur förtätning på en fastighet kan anpassas till omkringliggande kulturmiljö och samtidigt bidra till god livskvalitet. Målet är att ta fram kriterier för nybyggnation i kulturmiljö som kan användas som underlag vid exploatering. Ett gestaltningsförslag tas också fram som grundas på de framtagna kriterierna. Arbetet är avgränsat till Strömsbro, Gävle och studien har exemplifierats på fastigheten Strömsbro 37:2 som är lokaliserad i området.

  För att analysera områdets kulturhistoriska värden och ta fram framtida utvecklingsmöjligheter har DIVE använts som metod. Den utförs i fyra steg: beskriva, tolka, värdera och aktivera/möjliggöra. I analysmetoden har platsbesök och inventering genomförts för att skapa en uppfattning om området och för att identifiera värden. Intervjuer och enkätundersökning har också varit en del av analysen och bidragit till identifiering av värden, förståelse för platsens identitet och för att ta fram möjliga utvecklingar av området. En volymstudie har utförts och ligger till grund för planering av nybyggnation. Beräkning av volymer och exploateringstal i den omkringliggande miljön har tagit fram värden som använts som riktlinjer.

  Arbetet har tagit fram ett gestaltningsförslag av attraktiva bostäder med hänsyn till kulturhistoriska värden. Gestaltningsförslaget resulterade i två lägenhetshus, ett radhus och en komplementbyggnad som följer traditionell utformning med moderna detaljer.

  Det framtagna resultatet kan inte representera allas åsikter om bevarande av kulturmiljö, eftersom åsikter och erfarenheter är subjektivt. Subjektiviteten kan uppröra medborgare av den orsaken att kulturmiljö är ett känsligt ämne. Därför bör medborgare involveras i ett tidigt skede av planeringen.

  Egenskaper i den fysiska miljön som är viktiga vid planering av nybyggnation i kulturmiljö är färgsättning, material, placering av bebyggelse, gatustruktur, taktyp och höjdskala. Dessa kan värderas genom DIVE-analysen. Volymer och exploateringstal är också värdefulla i den fysiska miljön och är viktiga att beakta för att inte påverka kulturmiljön. Gestaltningsförslaget i studien visar hur nybyggnation kan implementeras i kulturmiljö med avseende till framtagna kriterier för att minska inverkan på värdefulla karaktärsdrag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Enquist, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Solel till Akademiska sjukhuset: möjlig genererad effekt och solcellers estetiska konsekvenser2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today many buildings and it´s nearby surroundings are designed to achieve some kind of environmental goal.The issue concerning energy consumption is currently at focus and it is relevant that we start increase the share of renewable energy. Solar energy is an infinite resource and should therefore be considered when selecting an energy supplier.

   

  Uppsala University hospital is facing major restructuring when parts of the existing buildings will be refurbished and a large new building will be constructed. White Architects have developed a study concerning the new building and for some of the existing buildings on the hospital campus. Uppsala County requires tough energy measures and wants the new building to be classified as an eco-building in Whites following work. The classifications will involve high energy source requirements.

   

  This work has been conducted to see if solar power can be envisaged as a supplementary energy source for the University hospital and also to investigate the aesthetic impact of solar cells on the new building. In this report, solar cells integrated on the facade and PV modules on the roofs have been studied. Focus has been to evaluate the potential of what each option can produce and what opportunity they have to become an intrinsic part of the architecture

   

  The type of solar cell module, which in this case study has been proven to generate most electricity is stand-alone modules on roofs. These are however, more difficult to reconcile with the architecture. Solar cells on the facades should therefore still be considered as an alternative application.The result shows that the potential energy that can be generated by solar panels on the new building is large but not in relation to hospital´s electricity use. It is for that reason questionable whether solar installation, applied on the new building, can be seen as a good additional source of energy or if it will more become a matter of public relations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Forslöf, Erica
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Tillgänglighet i skolbyggnader: En utvärdering baserad på krav och ur en rörelsehindrads perspektiv2024Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Accessibility in buildings is an important qualification to make people with physical impairments included in society. An inclusive society is needed to achieve social sustainability as well. A large amount of different people visit school buildings in their everyday life and a lack of accessibility in these buildings can give a large negative impact. Sweden´s requirements and guidelines regarding accessibility is applied in early stages of the process when a building is established. Accessibility in school buildings is also something that Gävle municipality is working with actively. In this survey the accessibility in schools for wheelchair users or people with visual impairment was evaluated by comparing three different school buildings. Another ambition was to study the differences between older and newer buildings regarding accessibility. In addition to the requirements, guidelines and earlier research a person with a wheelchair was interviewed to expand the perspective on how practical accessibility is experienced. A conclusion from the earlier research and the interview was that obstacles in accessibility usually had to do with ramps, doors, navigation and toilets. Older buildings often had small spaces and high thresholds. The examination of the three school buildings indicated that the level of accessibility over all was appropriate, but there were some details where problems could occur. The most notable differences between the buildings concerned level differences, design of corridors and elevators.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Hang, J.
  et al.
  University of Hong Kong.
  Li, Y. G.
  University of Hong Kong.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Buccoliere, Riccardo
  Universita di Lecce.
  Di Sibatino, Silvana
  University of Salento.
  The influence of building height variability on pollutant dispersion and pedestrian ventilation in idealized high-rise urban areas2012Ingår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 56, s. 346-360Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Studies are still required to understand how rural/marine wind remove ground-level pollutants released uniformly in street networks of high-rise urban areas. The link between building height variability and pollutant removal process still remains unclear. Several idealized urban-like neighbourhoods made of 9-row and 18-row small-scale high-rise square arrays (building width B = street width W, building packing density λp = 0.25) were first numerically studied with a parallel approaching wind and neglecting thermal effects. Normalized pollutant transport rates and pedestrian purging flow rate were applied to quantify the contribution of pollutant removal by mean flow and turbulent diffusion and their net purging capacity.

  Results show that the prediction of isothermal turbulent flows agreed generally well with wind tunnel data. For 9-row arrays with building height variations (standard deviation of 0–57.1%) and the same average canopy height (H0 = 2.33W), pollutant removal mainly depends on mean flows. Larger standard deviations tend to induce better pedestrian ventilation. In comparison to small and large standard deviations, medium values of 14.3–42.9% may experience smaller purging capacity by horizontal mean flows but significantly enhance that by vertical mean flows. For arrays with uniform heights, lowering aspect ratios (H/W = 2.33 and 2.67–1.5) or increasing street lengths (9-row to 18-row) may enhance the contribution of removing pollutants by turbulent diffusions across canopy roofs which may be similarly important as that by mean flows. Although further investigations are still required, this paper clarifies the relationship between building layouts, height variability and removal potential of ground-level pollutants in high-rise urban-like geometries.

 • 13.
  Hani, Sami
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Byggmetod, energianvändning, transport: vid jämförelse mellan Gävle Strands Etapp 2 och Maskinisten2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Energianvändning under produktion av nya byggnader är en aspekt på den angelägna miljöfrågan, men än saknas både regleringar och undersökningar. I denna studie görs en jämförelse av energianvändning och utsläpp vid byggnation och transport av byggmaterial för två nybyggda hus ägda av Gavlegårdarna AB på Sjåaregatan 19 och Maskinistgatan 19: Gävle. Strand Etapp 2 kallas projektet på Sjåaregatan 19 och Maskinisten kallas projektet på Maskinistgatan 19 i denna undersökning. Målet för studien har varit att fastställa vilket av dessa två projekt som har haft lägst energianvändning samt utsläpp av växthusgaser vid resningstillfället, dvs. under projektens produktionsskeden. Maskinisten och Gävle Strand Etapp 2 skiljer sig åt på främst två punkter: Gävle Strand Etapp 2 är prefabricerat och har trästomme och Maskinisten är platsbyggt och har betongstomme. Metoden har varit att utgå ifrån en funktionell enhet som gäller för bägge projekten för att kunna göra en bedömning av vilket av projekten som har haft lägst energianvändning respektive utsläpp. Den funktionella enheten har valts till en lägenhet för att få värden som är enkla att relatera till. Vid beräkningarna har energianvändningen delats upp i tre delar: energianvändningen på fabrik (endast för det prefabricerade projektet), vid transport av byggnadsmaterial och produkter samt energianvändning på byggarbetsplats. Utsläppen har beräknats endast utifrån transportsträckan och val av lastbil vid transport av material och moduler.

  För de två projekten syns vid jämförelse av energianvändning en tydlig skillnad. Det prefabricerade huset, Gävle Strand Etapp 2 kräver betydligt mer energi vid tillverkning, ca 160 %, jämfört med det platsbyggda Maskinisten. Även om energianvändningen vid transport, som är en stor del av den totala energianvändningen för Gävle Strand Etapp 2, bortses ifrån vid jämförelsen har projektet fortfarande en energianvändning som är ca 25 % högre än värdet för Maskinisten. Utsläppen som sker vid transport av dieseldrivna lastbilar som använts vid projekten har beräknats för respektive lastbilstyper och sträcka. Gävle Strand Etapp 2 är även projektet med de högre utsläppen, och vid jämförelse med en tidigare studie tycks det som att mängden utsläpp främst beror av transportsträckan och inte på om det forslas som färdiga moduler eller som löst byggmaterial. För att vidare fastställa vilka för- och nackdelar de olika byggmetoderna har, har ett flertal intervjuer gjorts med bland annat projektledare från de olika projekten. Den främsta fördelen med prefabricerat anses vara den förkortade byggtiden och en effektivare arbetsprocess oberoende av årstid, medan den prefabricerade metoden å andra sidan är oflexibel i jämförelse med den platsbyggda. Sett enbart till energianvändning och utsläpp, som varit huvudfrågan i denna studie, är det dock tydligt att Maskinisten är projektet med minst miljöpåverkan, under produktionsskedet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Byggmetod, energianvändning, transport:: vid jämförelse mellan Gävle Strands Etapp 2 och Maskinisten
 • 14.
  Jakobsson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Marklund, Jesper
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Hälsingegårdarna som världsarv: Möjligheter och svårigheter som världsarvsägare2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sju gårdar i Hälsingland blev sommaren 2012 världsarv. Syftet med det här arbetet var att studera hur världsarvsutnämningen påverkade gårdarna ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Av vikt var att se om villkoren ändrades för byggnaderna i lagens mening i fråga om bevarande och vid eventuell ändring. Det var också av intresse att se om ägarna till gårdarna i och med utnämningen kände sig hindrade att sköta gården som de ville. Undersökningen grundade sig på en enkätundersökning som gjordes bland gårdsägarna och studier på väsentlig litteratur. Berörda myndigheter kontaktades också för att se hur de jobbat med utnämningen av det nya världsarvet. Den slutsats som nåddes efter avslutade undersökningar var att ingen skillnad gjordes, i lagens mening, mellan den byggnadsminnesstatus gårdarna redan innehade och den världsarvsstatus de nyligen fått. De lagar och förordningar som gällde i Sverige berörande vård av kulturminnen levde upp till de krav som ställdes av UNESCO. Gårdsägarna kände sig inte hindrade att sköta gårdarna som de ville utan såg endast med tillförsikt på utnämningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hälsingegårdarna som världsarv
 • 15.
  Jensfelt, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Involverande Platsgestaltning: En studie i ett bostadsområde i Sätra, Gävle2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om att utforma en mötesplats för aktivitet i ett utvalt område i stadsdelen Sätra, Gävle. Som metod används participativa designmetoder som handlar om att involvera människor så mycket som möjligt. Participativa designmetoder är  socialt hållbara metoder för att utveckla stadsmiljön bl a därför att den tillkännager vikten av att engagera de personer som är närmast berörda. Metoderna tar också fasta på mjuka värden såsom platsidentitet, människors personliga drivkrafter och vilja att tillsammans etablera ett gemensamt område för alla.

  Sätra är en stadsdel i Gävle med över 10 000 invånare. I denna stadsdel finns ett område mellan Gråstensvägen och Jökelvägen som håller på att rustas upp av Gavlegårdarna. Lekplatserna och utomhusplatserna är i nuläget föråldrade samtidigt som det i området bor mycket barn och ungdomar som skulle kunna tänka sig att nyttja dessa om de var mer anpassade efter deras behov. I arbetet har jag därför undersökt denna problematik med hjälp av frågeställningen: Hur kan man med en designprocess som involverar medborgare utforma en plats? Hur kan man utforma denna plats på ett sådant sätt så att det lockar de boende att vistas och mötas och skapa inkluderande och trivsam miljö där platsidentitet uppehålls?

  I arbetet genomförs participativa designmetoder utefter frågeställningen på så sätt att djupintervjuer genomförs med de människor som bor i området för att få en djupare inblick i behov och problematik. Dessa leder i senare fas till workshops där mjuka värden etableras för att kunna jobba vidare med koncept. Platsobservationer och studie av relevant litteratur från både design och arkitekturområdet har använts för att utveckla syfte och metoder för workshops under arbetets gång. 

  Arbetets resultat är i form av en planlösning och en klätterställning som har utformats efter behov samt workshopmodeller som utformats och testats. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Jägerbrand, Annika
  Jönköping University, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Effects of LED lighting on animals and in the natural environment and recommendations to minimize the impact2019Ingår i: Proceedings of the 8th Professional Lighting Design Convention, Rotterdam, the Netherlands, 23-26 October 2019, 2019, s. 98-99Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 17.
  Jägerbrand, Annika
  Jönköping University, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Level of knowledge of sustainable development (SD) in the master’s program Sustainable Building Information Management (BIM)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Sustainable development (SD) is essential to reduce and mitigate climate change impacts, environmental deterioration and to increase social sustainability. SD is therefore highly relevant for the engineering profession and is today found integrated with the higher education of specific engineering programs. This paper investigated the knowledge of SD for students entering the master’s program in Sustainable Building Information Management (BIM) by comparing levels of knowledge at the start and end of the first course Sustainability, Analyses and Simulations. The level of knowledge of SD was analyzed by classifying students’ conceptions of sustainability using SOLO taxonomy and the spectrum of liminality and the threshold concept. Students written responses to the question “What do you know about sustainability?” and written group project reports were used for analyzing levels of knowledge of SD. Levels of knowledge of SD was classified as pre (pre-liminal or pre-structural); uni-structural, multi-structural, relational and post-stages (extended abstract or post-liminal). In total, 68% of the students entering the master’s program in 2017 and 88% in 2018 showed a pre-structural, uni-structural and multi-structural SD knowledge. In general, few students entering the program showed relational and post-stages of SD knowledge, 32% and 12% of the students in 2017 and 2018, respectively. The students at the post-stage were able to express themselves more individually and creatively compared to previous levels in that they could connect the dimensions of SD to the context of SD of buildings, but also argue why SD of buildings was important and they could also suggest actions or tools for improved SD that engineers should use. Only one group of five (in 2017) showed a post-stage level of knowledge in the group project report. It is likely that the student’s general approach to the work with the reports was to mainly cope with the course requirements which is a sign of surface approach to learning. It, therefore, seems reasonable that future developments of the course should ensure that the students use the scientific literature in their group project reports to make it easier for them to understand the relationship between software use and the connection to green buildings certificate systems and SD of buildings. By making it mandatory to include scientific literature in the reports the students will be encouraged to read and think critically, and deeper, and to put the practical implementation of the software analysis results into a scientific context of SD and BIM.

 • 18. Lahtimo, Marjo
  et al.
  Wigö, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Modelling of colliding isothermal jets from two ceiling diffusers2011Ingår i: Proc. Roomvent 2011: 12th International conference on air distribution in rooms., 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of the study was to create a simple CFD (Computational Fluid Dynamics) model of colliding isothermal jets from two identical ceiling diffusers facing each other and to study the influence of the distance between the diffusers on the resulting downward jet. The modelling was done using a commercial CFD (Computational Fluid Dynamics) code. Air flows were visualised with smoke in order to analyse the collision point and flow behaviour after the collision. Velocity measurements were carried out to obtain velocity profiles for the supply air diffusers to be used as initial conditions in the CFD simulations. In addition, measurements were made to determine velocity magnitudes in the collided jets at the occupied zone. Different turbulence models were used in the simulations and compared to the visualised and measured data. As a result a valid CFD model describing the behaviour of the two colliding isothermal jets was created. It was concluded that the CFD models adequately described the phenomena and provided useful data to be used in further studies.

 • 19.
  Larsson, Jerker
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Crona, Andreas
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Anpassat boende i Sandvikens kommun: En enkätundersökning och ett ombyggnadsförslag2008Studentarbete andra termin, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Rapporten innefattar tre delar;

  Del I - Enkätundersökning för anpassat boende i Sandviken

  En bostadsenkät skickades ut till 100 hushåll i Sandvikens kommun för att undersöka om det finns ett intresse för anpassat boende, om så är fallet söks även när intresset finns samt vilken typ av bostad som efterfrågas. 45 % svarade på enkäten varav 60 % av dessa kunde tänka sig att flytta. Det var huvudsakligen de som hade postadress Sandviken som var mest intresse av flytt. Den mest eftersökta bostaden var på 2, 3 eller 4 rum och kök i centrala Sandviken. Bostaden skall ha närhet till affärer, service, hälsocentral och apotek, samt närhet till natur, grönområde, promenadstigar och badhus. Undersökningen visade att kök var den viktigaste bostadsdelen och att badrum, vardagsrum och balkong/uteplats var även de viktiga. Minst viktigt i bostaden var sovrum och hall. Det efterfrågades i större utsträckning om en hög standard i bostaden där det var viktigt med modernt badrum och kök.

  Del II – Förslag till bostadsprogram för anpassat boende

  I denna del av rapporten görs en litteraturstudie för att få mer kunskap om vilka behov och krav som ställs vid ny- och ombyggnation av en bostad för att göra den mer tillgänglig. Litteraturstudien inriktar sig mot normalt åldrande och vilka problem som kan uppstå samt hur en bostad kan planeras för att en rullstolsbunden skall kunna bruka bostaden.

  Del III – Ombyggnadsförslag på Dalslänningen i Sandviken

  Rapporten beskriver ”Anpassat boende” som ett lättillgängligt boende utan trösklar och med genomtänkta bostadslösningar, där det både finns bra badrum och ett bra utformat kök för lätt användning. Detta tankesätt skall överföras till ett ombyggnadsförslag på Dalslänningen, ett flerbostadshus i centrala Sandviken byggt 1964, den aktuella byggnaden har 57 lägenheter. Eftersom bostadshuset är byggt efter miljonprogrammets tankar och idéer, leder detta till ett antal problem vid anpassningen för tillgänglighet då husen är oftast byggda efter minimimått. Byggnaden har våtutrymmen runt varje trapphus, därför väljs det en tillbyggnadslösning med hiss och ny entré.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Linemar, Samuel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Ström, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Tillgänglighetsanpassning av entréer vid Högskolan i Gävle: För personer med nedsatt orienteringsförmåga2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Från en tidigare studie angående tillgängligheten vid Högskolan i Gävle för personermed rörelsehinder rekommenderades det att en liknande studie för personer med nedsattorienteringsförmåga borde göras. Syftet med denna studie är att undersöka omHögskolan i Gävles entréer är tillgänglighetsanpassade för personer med nedsattorienteringsförmåga. Inventeringen grundas från BBR:s kapitel om tillgänglighet ochdess allmänna råd. I studien inventeras tolv utvalda entréer på Högskolan i Gävle.Studien presenterar även ändringsförslag i form av ritningar för att visa hur entréernakan bli tillgänglighetsanpassade samt en kostnadskalkyl för ändringarna angående deutvalda entréerna. För att få en helhetsbild över problemen utfördes det även enlaboration samt en intervju med Gävle kommuns tillgänglighetssamordnare. Resultatetav studien visade att Högskolan i Gävles entréer har brister i tillgängligheten förpersoner med nedsatt orienteringsförmåga. Ett stort problem som upptäcktes varavsaknaden av skyltar vilket försvårar orienteringen på Högskolan i Gävles område. Detpåvisades även att kontrastmarkeringarna för skolans entréer var slitna, liksombristfällig belysning. Resultaten visar att Högskolan i Gävle behöver vissaförbättringsåtgärder för att få skolan tillgänglig för alla. Avgränsningar som gjorts istudien är att det är enbart de tolv största entréerna på skolan som undersökts och attsvårigheten att hitta testpersoner till laborationen medförde att den fick utföras av osssjälva.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Persson, Agneta
  et al.
  Anthesis Enveco AB.
  Wahtra, Julia
  Anthesis Enveco AB.
  Persson, Rebecka
  Anthesis Enveco AB.
  Wallhagen, Marita
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap.
  Eriksson, Åsa
  Ekologigruppen.
  ETT TAK – FEM MÖJLIGHETER: Marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att förutsättningarna för många ekosystemtjänster har försämrats radikalt. Detta trots att det finns stora vinster, för såväl fastighetsägare som samhället i stort, med att stärka tillhandahållandet av ekosystemtjänster. Det finns ett relativt stort engagemang från myndigheters och kommuners sida när det gäller arbete för att stärka och bevara ekosystemtjänster, men gällande implementering finns det mycket kvar att göra. Exempelvis är kravställningarna inte harmonierade och saknar ”botten upp-perspektiv” där fastighetsägare kan se sig som naturliga aktörer. Denna förstudie har genomförts för att skapa bättre förutsättningar för en marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster i fastighetsbranschen. I studien har ett konkret fastighetsperspektiv kopplats till åtgärder för ekosystemtjänster. I arbetet har följande fem typer av koncepttak för främjande av ekosystemtjänster utvecklats: 

  • Vattentaket
  • Odlingstaket
  • Energitaket'
  • Biologisk mångfaldstaket
  • Rekreationstaket

  För vart och ett av dessa fem koncepttak har en analys genomförts avseende tillhandahållandet av ekosystemtjänster, drivkrafter och hinder för fastighetsägare samt vilka ekologiska och ekonomiska bidrag taken kan ge. Den ekonomiska analysen har fokuserat på såväl ekosystemtjänsternas samhällsekonomiska bidrag som deras inverkan på fastighetsekonomiska aspekter  Analysen av ekosystemtjänsternas samhällsekonomiska bidrag genomfördes med hjälp av en bred litteraturgenomgång av tidigare studier på området. Såväl publicerat material som information från företag och branschorganisationer undersöktes. Litteraturgenomgången resulterade i en kartläggning av befintliga skattningar och schablonvärden som kan användas för att värdera samhällsnyttan från ekosystemtjänster i ekonomiska termer, både för de fem koncepttaken, men också i andra analyser av ekosystemtjänster på gröna tak.  Utöver detta har en fallstudie för kvarteret Siv i centrala Uppsala genomförts. Här ska en ny byggnad med en kombination av kontor och hotell byggas, och ett förslag på grönt tak baserat på de fem koncepttak som har utvecklats inom projektet har arbetats fram. För att visa på värdet av den nytta som takets ekosystemtjänster väntas generera har resultaten från litteraturgenomgången använts. Nyttorna relaterar bl.a. till undvikta kostnader från föroreningar i dagvatten, minskade kostnader för klimatkyla för lokaler och ökat välbefinnande för människor genom socialt umgänge och ”stadsgrönt”. Resultaten visar att lågt skattat ligger ekosystemtjänsternas samhällsekonomiska värde för denna fallstudie i intervallet 1,5 - 6,5 miljoner kronor per år (inklusive ett engångbelopp på upp till 0,5 miljoner kronor). Anledningen till att värdet är lågt skattat är att många ekosystemtjänster inte helt eller delvis har kunnat värderas i ekonomiska termer. Den fastighetsekonomiska analysen genomfördes baserat på intervjuer med aktörer i bygg- och fastighetsbranschen. Fokus för analysen var att undersöka hur anläggning av gröna tak i allmänhet, men för de fem koncepttaken i synnerhet, påverkar fastighetsekonomiska aspekter såsom byggkalkyler, projektering och finansiell avkastning. En central slutsats i analysen är att det är viktigt att planera för gröna tak tidigt i byggprocessen samt att inkludera den kunskap som behövs. Gröna tak kräver i regel multidisciplinära arbetsteam som kombinerar kompetenser inom konstruktion, arkitektur, landskapsarkitektur, biologi, fastighetsekonomi m.m. Med en tidig planering kan de merkostnader som är förknippade med gröna tak minskas eller helt elimineras.  En annan viktig slutsats från detta projekt är att investerings- och underhållskostnaderna varierar mycket beroende på vilken typ av grönt tak som anläggs. För vattentaket som har ett tjockt substratlager och inslag av dammar krävs t.ex. en kraftigare byggnadskonstruktion för att klara de ökade lasterna, medan andra typer av tak inte har detta krav. På motsvarande sätt innebär tillgängliga tak ökade kostnader för underhåll och säkerhetsanordningar såsom räcken, medan icke-tillgängliga tak inte medför denna kostnad. Vid beslut om vilken typ av grönt tak som ska anläggas bör inte bara kostnader utan även respektive taks bidrag till fastighetsekonomisk lönsamhet vägas in, t.ex. uppfyllande av krav på dagvattenfördröjning, attraktivare kontorslokaler eller lägenheter med möjlighet att ta ut högre hyra samt marknadsföringsmässiga värden. Många gröna tak innebär s.k. delade incitament (”split incentives”), dvs. de genererar nytta för såväl den enskilda fastighetsägaren som samhället i stort. Detta bör ses som ett ytterligare argument för att anlägga gröna tak, snarare än ett hinder. Genom att flera fastighetsägare samplanerar sina tak kan även synergieffekter skapas där nyttorna ”spiller över” fastighetsägarna emellan, och de resulterande ekosystemtjänster ökar mer än proportionellt mot arean om flera gröna tak anläggs inom samma område. Beroende på varje enskild byggnads förutsättningar och fastighetsägarens vision finns ett eller flera optimala gröna tak med tillhörande ekosystemtjänster. Det behövs emellertid mer kunskap och verktyg för att öka etableringstakten och skapa en marknadsdriven utveckling av gröna tak. Baserat på de analyser som har gjorts i detta projekt ges flera rekommendationer som ska kunna bidra till att åstadkomma en sådan utveckling. För att öka kunskapen på området rekommenderas ett forum där fastighetsägare och andra relevanta aktörer kan dela med sig av sina kunskaper om planering och anläggning av gröna tak, t.ex. organiserat genom en offentlig aktör. Detta skulle även bidra till ökad samplanering och möjligheter för att skapa synergieffekter. Genom att arbeta vidare med att undersöka hyresgästers preferenser för de ekosystemtjänster som gröna tak tillhandahåller samt att bygga upp kunskap kring dess samhälls- och fastighetsekonomiska värde möjliggörs även för att inkludera värdet av ekosystemtjänster i planering och kalkyler.  Ökad kunskap om vilken typ av värden som genereras med gröna tak kan också skapas med olika former av visualisering. En fördel med en visuell modell är att den även kan tydliggöra sådana värden som inte kan beräknas eller redovisas i monetära termer. I detta projekt har två olika visualiseringsmodeller exemplifierats, en enklare variant i form så kallade ”spindeldiagram” i Excel och en mer avancerad modell med hjälp av verktyget Tableau. Det förslag till grönt tak som inom projektet har arbetats fram för byggnaden i kvarteret Siv i Uppsala har ”omvandlats” till en interaktiv Tableau-illustration där takets olika element och objekt går att klicka på för att få ytterligare information om dessa. Information om de ekosystemtjänster som levereras på de olika delarna av taket fås också genom att klicka på informations-ikonerna på respektive takyta. Digitalisering av information om vilka värden som kan skapas med gröna tak kan underlätta för fastighetsägare att både planera för gröna tak och att göra fastighetsekonomiska och samhällsekonomiska uppskattningar av effekten av att anlägga gröna tak. Digitala verktyg för att synliggöra vilka tak som skulle kunna ha särskilt stor nytta att göras gröna skulle också kunna vara användbara för kommuner och länsstyrelser, exempelvis för att visa var viktiga grönstrukturer och spridningskorridorer finns eller saknas, eller hur mycket gröna tak kan bidra med ekosystemtjänster. För att förenkla för fastighetsägare att arbeta med planering av gröna tak och ekosystemtjänster rekommenderas att ett digitaliserat ”checklistverktyg” tas fram. 

  Verktyget ska kunna användas av fastighetsägare som själv ska kunna laborera med olika typer av gröna tak. Genom att i ett sådant verktyg kunna kombinera olika ”byggklossar”, dvs. koncepttak med olika element, skulle enskilda fastighetsägare kunna se vilka ekosystemtjänster som kan levereras samt vad de fastighetsekonomiska effekterna skulle bli för deras byggnader. Det underlag som har tagits fram inom detta projekt, fem olika koncepttak, analys av bidrag till ekosystemtjänster och fastighetsekonomi och visualiseringsmöjligheter, kan utgöra en startpunkt för utvecklingen av ett sådant digitalt verktyg eller komplement till något redan befintligt verktyg. 

 • 22.
  Ring, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Norlin, Johanna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  RUMSSTANDARDISERING: Ett projekteringsunderlag för Sandviks framtida byggnadsprojekt2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I den allt mer stressade byggbranschen är det viktigt att få rationella verktyg att arbeta efter för att effektivisera projekteringsarbetet. Det är anledningen till att denna rapport gjorts, där en rumsstandard tagits fram åt Sandvik. Rumsstandarden är utformad som ett rumsfunktionsprogram och omfattar kontorsutrymmen samt våtrum. Det är ett förslag på hur Sandvik kan utforma sina lokaler i framtiden. Idag finns en särskild byggnadsavdelning på området som sköter all projektering. Problemet är dock att alla arbetar utifrån sina egna erfarenheter, vilket har skapat oenhetlighet i deras lokaler.

  För att möjliggöra denna studie har utgångspunkten varit hur det ser ut idag i Sandviks kontor och lokaler. Bland annat har deras ytskikt studerats, intervjuer med berörda personer har gjorts och funktionen i centralförrådet har utforskats. Även vad de utgår från vid nya projekt samt varför har undersökts. Personer som intervjuats är främst personal på byggnadsavdelningen, men också andra involverade personer vid deras projekt.

  För att kunna göra olika ställningstaganden vid val av ytskikt med mera, har en materialstudie gjorts. Valen presenteras sedan i rumsstandarden där så mycket information som möjligt har tagits med. För ytskikten har leverantörer, kulör och material preciserats. Vad gäller fast inredning har fabrikat bestämts, medan endast leverantör har valts för lös inredning. Rumsstandarden kompletteras med ritningar för att illustrera hur rummen kan komma att se ut, men även för att på ett enkelt sätt visa lämplig placering av fast inredning.

  Sandviks vision är att vara ett framgångsrikt aktiebolag. Genom standardiseringen är förhoppningen att rationalisera projekteringen och därigenom göra vinster i både tid och pengar. Målet är även att erhålla en bättre arbetsmiljö och på så vis få personalen att trivas bättre.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Svenshammar, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Tillgänglighetsanpassning av världsarvsmärkta hälsingegårdar: Dilemmat mellan bevarandekrav och krav på tillgänglighet2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie undersöker möjligheter till tillgänglighetsanpassning av hälsingegårdar. Problematiken ligger i att hälsingegårdarna är kulturhistoriskt värdefulla och därför har strikta bevarandekrav.

  En hälsingegård är egentligen ett samlingsnamn för en stor mängd byggnader. De är gårdar som Hälsinglands bönder byggde på ett för trakten traditionellt vis som skiljer sig från övriga historiska bostäder för bönder i Sverige. Detta på grund av att de är mer påkostade både med dekorationer och till storlek. Bönderna i Hälsingland hade möjlighet att bygga på det viset eftersom de ofta var mer välställda än andra bönder i landet. Detta berodde på att de inte hade någon adel eller några herremän i landskapet som tog del av deras inkomster (Göllas, 2012).

  I dagsläget är sju hälsingegårdar utnämnda till världsarv av Unesco, och sedan denna utnämning har turismen ökat till de sju gårdarna. Eftersom även personer med funktionshinder av något slag kan önska att se detta världsarv har möjligheterna till tillgänglighetsanpassning undersökts.

  Undersökningen har skett genom litteraturstudier, intervjuer och platsbesök. Till största del har litteraturstudien inneburit uppsökande av information beträffande historik om de berörda delarna i ämnet samt undersökning av lagar och rekommendationer för tillgänglighet och bevarande.

  Under arbetets gång har även andra världsarv med förutsättningar som liknar de på hälsingegårdarna undersökts. Dessa undersökningar har understrukit tesen om att tillgänglighet är problematiskt att åstadkomma på historiska platser. Få åtgärder har gjorts för att öka tillgänglighet trotts att respektive länsstyrelse och kommun för världsarven har arbetat med frågan under många år.

  Eftersom hälsingegårdarna inte är offentliga platser utan privatägda gårdar, som kan besökas efter avtalad tid, har fastigheterna laglig möjlighet att avstå åtgärder för ökad tillgänglighet.

  Endast vid omfattande renoveringar behöver en bostad anpassas efter dagens krav på tillgänglighet. Dessa byggnader skall inte renoveras utan bevaras i befintligt skick så långt som möjligt då de är klassade som byggnadsminnen. Dock finns möjligheter till att förbättra tillgängligheten genom vissa, icke byggnadstekniska, åtgärder. Exempelvis kan information på hemsidor och i turistbroschyrer förbättras. Dessutom kan digitala lösningar ordnas för virtuella visningar vid guidade turer.

  De byggnadstekniska åtgärder som trots allt kan vara möjliga att åstadkomma är begränsade till utsidan av byggnaderna. Det finns dock ändå en mängd saker som underlättar ett besök bara genom exteriöra förändringar. Det handlar främst om tillgänglighet genom plana parkeringsplatser, tillgång till sittplatser för vila och skyltar för att underlätta navigering.

  Andra funktionsnedsättningar än just de som orsakar rörelsehinder är dock möjliga att underlätta ett besök för med vissa åtgärder som inte påverkar byggnaderna. Det handlar främst om att ordna med ljudförstärkningar och utökad information i text för att kunna dela information med de besökare som har nedsatt hörsel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Wallhagen, Marita
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap.
  Glaumann, Mauritz
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap.
  Design consequences of differences in building assessment tools: a case study2011Ingår i: Building Research & Information, ISSN 0961-3218, E-ISSN 1466-4321, Vol. 39, nr 1, s. 16-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Environmental assessment tools for buildings are emerging rapidly in many countries. Do different assessment tools influence the design process and also guide ‘green’ building projects in different directions? Three assessment tools, Leadership in Energy and Environmental Design for New Construction (LEED-NC), Code for Sustainable Homes (CSH) and EcoEffect, were tested in a case study project in Sweden: a new multi-storey residential building called Grönskär. The content and results of the three assessment tools were compared in general, while issues in the three core common categories of Energy, Indoor Environment and Materials & Waste were compared in more detail. The assessment results for the case study building varied with the three tools, and the design strategies and tactics to improve the overall rating of the building project differed for each tool. This confirms that the tools can influence sustainable building in different directions and illustrates insufficient consensus between assessment tools in terms of issues, criteria and weighting. The divergent results highlight the need for an appropriate structure of assessment tools that are both environmentally relevant and practically useful.

 • 25.
  Wallhagen, Marita
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap. KTH, MIljöstrategisk Analys - fms.
  Glaumann, Mauritz
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap. KTH Royal Institute of Technology, School of Architecture and the Built Environment,, Division of Environmental Strategies Research, Department of Urban Studies, Environmental Strategies Research - fms.
  Eriksson, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap.
  Westerberg, Ulla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggnadsteknik.
  Framework for Detailed Comparison of Building Environmental Assessment Tools2013Ingår i: Buildings, E-ISSN 2075-5309, Vol. 3, nr 1, s. 39-60Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Understanding how Building Environmental Assessments Tools (BEATs) measure and define “environmental” building is of great interest to many stakeholders, but it is difficult to understand how BEATs relate to each other, as well as to make detailed and systematic tool comparisons. A framework for comparing BEATs is presented in the following which facilitates an understanding and comparison of similarities and differences in terms of structure, content, aggregation, and scope. The framework was tested by comparing three distinctly different assessment tools; LEED-NC v3, Code for Sustainable Homes (CSH), and EcoEffect. Illustrations of the hierarchical structure of the tools gave a clear overview of their structural differences. When using the framework, the analysis showed that all three tools treat issues related to the main assessment categories: Energy and Pollution, Indoor Environment, and Materials and Waste. However, the environmental issues addressed, and the parameters defining the object of study, differ and, subsequently, so do rating, results, categories, issues, input data, aggregation methodology, and weighting. This means that BEATs measure “environmental” building differently and push “environmental” design in different directions. Therefore, tool comparisons are important, and the framework can be used to make these comparisons in a more detailed and systematic way.

 • 26.
  Wallhagen, Marita
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Glaumann, Mauritz
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Westerberg, Ulla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Understanding differences between the environmental assessment tools: LEED, Code for Sustainable homes and EcoEffectManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Wigö, Hans
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Lahtimo, Marjo
  Colliding isothermal ceiling jets as a method to generate velocity variations in the occupied zone2011Ingår i: Proc. Roomvent 2011: 12th International conference on air distribution in rooms. Trondheim, Norway., 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 28.
  Östlund, Christoffer
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Framkomlighet i entréer på Högskolan i Gävle för personer med nedsatt rörelseförmåga2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle sägs vara byggt för alla, trots det stöter många med funktionsnedsättningar på problem i vardagen som hindrar dem från att känna sig som en i mängden. Högskolan i Gävle har visat sig ha brister gällande tillgängligheten. Detta uppenbarade sig bland annat i undersökningar som gjordes av studenter i Byggnadsingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle 2011. Examensarbetets mål är att identifiera vilka problem som finns vid ramper och entréer. För att underlätta undersökningen valdes de större entréerna på skolan ut.

  Teorimaterialet är uppbyggt av BBR 2014, Bygg ikapp och hemsidor med relaterat material. Sökandet efter vetenskapliga artiklar gjordes på webbsidor såsom Taylor & Francis Online, Academic Search Elite och Web of Science. Dessa hittades på databasen som Högskolan i Gävles bibliotek ställer till förfogande och de sökningar som gjordes var då efter relevant litteratur som kretsar kring funktionsnedsättningar och framkomlighet i byggnader.

  Undersökningen grundar sig på två laborationer som namngetts till laboration 1 och 2. I laboration 1 uppmättes ny mätdata och jämfördes med tidigare framtagen litteratur-data som beskriver vad som är acceptabelt då man ska ta sig fram med rullstol. Mätdatat består av mått och kontroll av befintliga hjälpmedel på plats. Laboration 2 bestod av ett rullstolstest som utgick från en tidigare upprättad kontrolleringsmall. Detta test gick ut på att själv uppleva problemen och genomgå testen utifrån en verklig upplevelse.

  Resultaten från båda laborationerna visade att många entréer har stora brister på de flesta punkterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 28 av 28
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf