hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 1 - 50 av 223
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdul Hakim, Faisal
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Said, Shazad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  En studie av småhusentreprenader: Varför går det fel?2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att kartlägga småhusentreprenader och vilka problem samt konflikter som uppstår mellan entreprenader och beställare. Vidare är det tänkt att denna studie skulle ge allmänheten en bättre uppfattning kring varför konflikter uppstår mellan beställare och entreprenörer samt hur husleverantörer jobbar för att motverka dessa problem.

  För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna användes en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att denna intervjuteknik tillämpades var för att ge respondenterna frihet att prata öppet om sina upplevelser och synpunkter. Respondenterna som intervjuades var fyra representanter för husleverantörer, tre beställare, en byggnadsinspektör och en kontrollansvarig.

  Resultatet av intervjuerna visade att det fanns en gemensam uppfattning bland beställare och husleverantörer kring att det är för mycket pappersarbete och att totalentreprenad är den mest optimala entreprenadformen för den som inte vill ta på sigallt för mycket ansvar. Det fanns dock även åsikter som skiljde sig. Studien visade att beställare upplever uppförandet av småhus som en långsam och energikrävande process. Problemen som är vanligt förekommande inom småhusentreprenader är att det finns en skillnad i språk och kunskap mellan parterna. Detta resulterar i att det blir en bristande kommunikation som i sin tur kan leda till diverse konflikter.

  Husleverantörerna är medvetna om dessa problem och jobbar kontinuerligt för att ta fram lösningar. En sådan lösning är att lägga stor vikt på dokumentation och kontrakt eftersom det är de som är lagligt bindande. Slutsatsen för denna studie var att en god kommunikation resulterar i färre missförstånd och konflikter. Konflikter går däremot inte att undvika helt, utan kommer alltid kunna uppstå på grund av mänskliga faktorer. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abu Sulaiman, Iyad
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Ibrahim, Miran
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Framställning av dränerande bärlager från bergtäkt2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bearing layers are used in road and building constructions as underlying soil layers to provide stability and support to the top layer that takes up the load. A normal bearing layer contains different amounts of materials such as stone, gravel, and filler. That mixture of materials contains a large amount of filler to give the product tightness and stability. Draining bearing layers usually contain less filler than ordinary bearing layers, because their purpose is to improve the drainage properties and reduce the risk of damage due to water collection.This thesis work took place at NCC's quarries in Sälgsjö and Hammarby. At NCC's rock quarry, there already is a standard bearing layer with a grain size of 0/32 and a filler content of approximately 4–5%. In this degree project, a production process has been created to obtain a drain bearing layer where the filler content is reduced to approximately 2–3%. The requirement for a draining carrier layer is 2–3% filler content and this requirement has been followed in this production process. The draining bearing layer has been produced based on a standard product with the same grain size.There are practical limitations in how the operations work and what capabilities are required. Moisture in the material has also been a limitation. In this project, work is done with freshly crushed material, which has a relatively low moisture content (1–2%). A vibration-free screen like the function of the harp has been designed and built. Then the standard product was run through the harp at different gradients and the new product was analyzed in the lab to see what filler content was achieved. A simulation test was performed using a FEM design program called Digiroad at Chalmers University of Technology in Gothenburg.The results demonstrate that the utilization of the developed models of harp screens reduces the proportion of filler in the material. Additionally, the conducted harp screen analyses confirm that the designed harp screens are effective in transforming a standard bearing layer into a draining bearing layer, which helps to prevent water accumulation under roads or buildings and thus reduces the risk of damage and problems. The efficient production process for producing draining bearing layers can be of great importance to ensure a sustainable and safe infrastructure.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abushaqfa, Omar
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Bakero, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Materials brandförmåga för mellanväggar2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Numera ägnar arkitekter, designers och ingenjörer stor uppmärksamhet åt brandsäkerhet ibyggnader. På grund av det höga antalet olyckor blir brandsäkerheten i byggandet allt viktigare.För att använda mer brandbeständigt material i strukturen började man uppmärksammaegenskaperna hos de använda materialen. Materialet har börjat utvärderas med avseende påstandardmotstånd och vissa standardtester som har utvecklats. Baserat på hur länge materialetinte uppvisade några betydande skador, utvärderades och betygsattes dessa material. Dennaklassificering kan nås från eurokoder (Svensk trä,2022).Timmer användes i byggandet redan innan historien skrevs. Sedan den antika civilisationen harträ varit ett viktigt byggnadsmaterial. (Statens fastighetsverk,2021).Trä uppvisar stor motståndskraft mot brand på grund av sin självisolerande egenskap.När trä brinner förkolnar den först till ett visst djup. Då fungerar det yttre förkolnade lagret somen barriär och dämpar branden. Denna brandsläckande egenskap i sig är träets självisolerandeegenskap. (svensk trä,2021).Brandexponering sker vanligtvis enligt standardbrandkurvan som beskriver en fullt utveckladbrand enligt definitionen i EN 1363–1. Byggnadsdelar ska tåla brand under en viss tid, tillexempel 60 minuter. Med träkonstruktioner är det möjligt att uppnå hög brandmotstånd medhjälp av isoleringsmaterial (EI). (svensk trä,2021).I den första delen av examensarbetet diskuteras egenskaperna hos trä som byggmaterial. Inästa del diskuteras brandklasserna Br0, Br1, Br2 och Br3 för byggnader. Efter det kan läsarenlära sig om hur en byggnad kan delas in i sektioner beroende på sin brandklassificering. Enmaterialundersökning kommer att göras för att kunna se brandegenskaper hos vissa materialsom vi kommer att addera till eller ta bort från väggen som extra gipsskiva ellerisoleringsmaterial utan att ändra på väggens tjocklek för att göra dem mer brandsäkra och attkunna hålla ut längre utan att branden sprider sig till de andra utrymmen med hjälp av bättrematerialförmåga. (svensk trä,2021)I detta arbete presenteras även teorin bakom vägg brandsektionering när det gäller material ochde olika brandtekniska lösningarna med några exempel på beräkningar som rör materialensbrandförmåga, med hänvisningar till instruktionerna i SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2010.Slutligen analyseras resultaten och jämförs med olika material. Med hjälp av resultaten avreaktioner av olika typer av material och isolering så kan brand motståndet för träväggardiskuteras närmare.Resultatet visar att gipsskivor kombinerade med stenull är det bästa materialvalet för att skapabrandsäkra mellanväggar. Resultaten från våra beräkningar visar att dubbla gipsskivor påvarenda sida med tjocklek på 15 mm kombinerade med stenull med tjocklek 95 mm ger ettbrandmotstånd upp till 109 minuter. I jämförelse med en mellanvägg med en gipsskiva varendasida utan isolering ger brandmotstånd upp till 48 minuter. Detta har betonats med en studie därhar brandmotståndet undersökts för väggar, de har fått i resultat att dubbla gipsskivorkombinerade med stenull med rätta förutsättningar ger brandmotstånd upp till 142 minuter.Dock är det avgörande för att brandmotstånd ska fungera att monteringen utförs korrekt.Samtliga resultat skruvar måste placeras rätt, inga hål på gipsskivorna får finnas samt antalgipsskivor och isolerings tjocklek tillsammans med rätt montering ger bättre brandskydd. Dettaär baserat på resultaten som har fåtts från artiklar, beräkning under detta arbete och även frånintervjuer med företagen som jobbar med kravställning, tillverkning och montering avbrandsäkra mellanväggar. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Agebro, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Datormodellering av en värmelagrande betongväggs inverkan på det termiska klimatet i ett växthus2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Växthus är pga. sin utformning väldigt känsligt för klimatets påverkan. Detta resulterar i att klimatet i växthuset under soliga dagar kan uppnå väldigt höga temperaturer medans temperaturen under kalla dagar och nätter kan bli lika låg som den rådande utomhustemperaturen. Växthusets klimat blir därför väldigt extremt och temperatursvängningarna stora.

  Temperatursvängningarna beror till stor del på växthusets låga värmetröghet och genom att öka trögheten i en byggnad kan temperatur svängningar minskas och ett jämnare termisk klimat uppnås. En ökning av trögheten kan också bidra till att värme lagras under varmare perioder och på så sätt minska ett eventuellt uppvärmningsbehov under de kalla perioderna.

  För att undersöka tröghetens inverkan och möjligheterna till värmelagring hos ett växthus har detta examensarbete inriktats på uppbyggnaden av en datormodell som kan simulera ett växthus termiska förhållanden. Modellen har sedan använts för att undersöka hur en betongvägg påverkar det termiska klimatet i växthuset samt betongväggens förmåga att lagra värme. Datormodellen har byggts upp i MATLAB vilket gör det möjligt att med klimatdata från olika perioder simulera växthuset inre klimat. Datormodellen bygger på matematiska beräkningar som grundar sig på fysikaliska och termiska samband.

  Växthuset som undersöks i datormodellen bygger på ett växthus som är planerat att uppföras på trädgårdsanläggningen Wij trädgårdar i Ockelbo. Växthuset går under namnet Eldtemplet och ingår i projektet ”Ny energi i gamla landskap” som ska utforska möjligheterna till nya energikällor inom trädgårds- och odlingsverksamhet.

  Simuleringar har genomförts med klimatdata från ett dygn under tre olika årstider, vinter, vår och sommar. Resultatet från simuleringarna visar att temperaturerna i växthuset påverkas väldigt mycket av den infallande solstrålningen. Införandet av en betongvägg ökar växthusets tröghet och jämnar ut temperatursvängningarna i växthuset. Simuleringarna visar också att betongväggen får en värmelagrande förmåga och under vissa perioder kan tillföra växthuset värme under natten då temperaturen i växthuset sjunker. Genom resultatet kan slutsatsen dras att det finns åtgärder att ta till som kan förbättra växthusets termiska egenskaper väsentligt och göra växthus mer energieffektiva.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Ahmed, Ali Mohamed
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Rashid, Obaidullah
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Optimering av flervåningsbyggnadsstruktur genom att ersätta bärande väggar med pelare och balkar2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att den globala befolkningen fortsätter att växa, ökar efterfrågan på nya bostadsbyggnader avsevärt. Samtidigt har behovet av bostäder och byggande vuxit över hela världenunder de senaste decennierna, vilket har lett till en ökad efterfrågan på byggmaterial. Betong ärdet viktigaste byggmaterialet för flervåningsbyggnader pga. sin hållfasthet, men det bidrarbetydligt till utsläppen av växthusgaser. För att minska koldioxidavtrycket och främja hållbarhet är det avgörande att minimera materialanvändning med moderna byggmetoder.Syftet med denna studie är att optimera flervåningsbyggnadsstrukturer genom att ersättabärande väggar med pelare och balkar. Studien använder en referensbyggnad belägen iSandvikens kommun och verktyget StruSoft FEM-Design. Studien genomförs i två steg.I steg 1 utförs modellering, design och analys av referensbyggnaden med bärande väggar(byggnad 1). I steg 2 genomförs en förändring av byggnadsstrukturen genom att ersätta debärande väggarna med pelare och balkar av armerad betong (byggnad 2). Samma procedurersom i steg 1 upprepas för den omkonstruerade strukturen. Resultaten jämförs medreferensbyggnaden med hänsyn till utnyttjandegrad, deformation, spänningar, reaktioner, viktoch stabilitet.Ersättningen av bärande väggar med bärande pelare och balkar av armerad betong har variteffektiv. Båda strukturerna uppfyller de nödvändiga kraven. Baserat på resultaten ärdeformationen 9 mm för byggnad 1 och 7 mm för byggnad 2, vilket indikerar att skillnaden ideformation mellan de två strukturerna inte är signifikant.Byggnad 1 har en maximal utnyttjandegrad på 87%, medan byggnad 2 har en högre maximalutnyttjandegrad på 99%. Detta innebär att byggnad 2 kan utnyttjas i större utsträckning änbyggnad 1. Reaktionskrafterna är 563,6 respektive 476,4 kN i båda byggnaderna, vilketindikerar att reaktionskrafterna i byggnad 2 är 15% lägre än i byggnad 1. Båda strukturerna ärstabila, men det finns en skillnad i byggnadernas totala vikt. Vikterna på byggnaderna är 4169respektive 3 143 ton. Resultatet indikerar att byggnadens totala vikt minskar med ca 25% vidanvändning av betongpelare och betongbalkar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Albeman, William
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Lif, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Hur kan en gammal industribyggnad med kulturhistoriskt värde göras om till bostäder?: En fallstudie av lokstallarna i Bollnäs2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige råder det bostadsbrist samtidigt som gamla industribyggnader stårövergivna på attraktiv mark. En anledning till att dessa byggnader i nuläget inteanvänds är att de av byggnadstekniska skäl inte uppfyller dagens krav på komfort och energieffektivitet. Om dessa byggnader skulle kunna göras om till bostäder vore deten lösning för att minska bostadsbristen. Många av dessa byggnader omfattas dock av förvanskningsförbud och varsamhetskrav vilket försvårar renovering och ombyggnation. Syftet med arbetet har varit att ta fram ett ändringsförslag på hur en gammal industribyggnad med ett kulturhistoriskt värde kan göras om till bostäder. Arbetet har också gått ut på att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som finns vid ett sådant ändringsarbete och ta fram lösningar till eventuella problem. Arbetet utfördes i form av en fallstudie på ett av lokstallen i Bollnäs. Då byggnaden i projektet är ett gammalt lokstall ligger denna nära tågspåren. Buller och markföroreningar är därför viktigt att ta hänsyn till och kräver åtgärder i formav uppförandet av bullerplank och schaktning. En energisimulering gjordes av byggnaden i BV2 för att få ett värde på byggnadensenergianvändning. För att byggnaden ska kunna hålla en god komfort och klarakraven i BBR 29 tilläggsisoleras klimatskalet. Varsamhetskravet gör att all tilläggsisolering måste ske på byggnadens insida. Alla fönster och dörrar byts ut till energismarta sådana under förutsättning att de är estetiskt likvärdiga mot de ursprungliga för att motverka förvanskning. Att tilläggsisolera en gammal byggnad invändigt är ur fuktsynpunkt negativt. Lösningen på detta var att isolera väggarna med polyuretanskum och betongplattan underifrån med cellplast. För energieffektiviseringen valdes också att byggnaden skulle värmas med fjärrvärme då den ligger centralt och i nära anslutning tillfjärrvärmenätet. Denna typ av byggnad är väl lämpad för användning av solenergi tack vare dess stora svarta plåttak och skuggfria placering. Därmed valdes fjärrvärmen att kombineras med solcellspaneler. Studien visar att ändringsarbeten på denna typ av byggnader är komplexa. Energirenoveringen är omfattande och arbetet med planlösningarna präglas av kompromisser. Det är fullt möjligt att energirenovera byggnaden utan att förvanska den. Byggnaden i det här projektet vore dock bättre lämpad för exempelvis butik, restaurang eller krog än för lägenheter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Aljaberi, Saif
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Majeed, Aram
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Energisimulering i modulhus: Fallstudie för uppskattning av energiprestanda och därefter energieffektivisera enligt passivhusstandaren2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The Building sector is today an important sector in our society, which means that more people move from the urban area to the big cities, which in turn increases building production. The building and service sector is the largest energy waste in Sweden and internationally, which is about 40% of Sweden's total energy use and 60% of that energy goes to heating. The EU Directive Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), implemented the concept of near zero-energy houses, which comes into full force in 2020, which means that all newly-built buildings must be energy-efficient with better energy performance than todays buildings. This is in connection with the need of houses/buildings and rental costs continuing to increase. For this reason, Ljusbo Hyreshus AB has invented a solution that includes both climatesmart rental apartments and cheap rental costs, which has attracted more than 20 communes (kommuner in Sweden) to offer land for these apartments. The purpose of this thesis is to find out the energy performance of one of Ljusbo Hyreshus AB's prototype module houses. Furthermore, improvement proposals would be developed to make the module house more energy efficient. The prototype house consisted of a single-storey modularhouse that stay in Söderhamn, which has been chosen in this thesis for further investigations. The house had a total area of 45 m2 and consisted of 3 rooms and kitchen. In this case study, the energy performance has been developed using analysis methods in the form of hand calculations and the energy signature method. Subsequently, the result of the analysis would be validated and would form the basis for later identification of various energy efficiency measures that contributed to the reduction of energy performance in the house and thereby achieved the passive house standard. The result shows that the modularhouse does not fullfil BBR's requirements at present, because the house misses important components which is important for energy performance. For this reason, improvement proposals, specifically regarding the climate shell, on energy efficiency measures have been developed in this report. With the help of these energy efficiency measures, which mainly consist of additional insulation and energy-efficient windows and with an energy-efficient ventilation system with heat recovery (FTX) and an installed air-water heat pump, the passive house standard has been possible to achieve. Future measures, such as the installation of solar cells, have also been examined in the report. This is due to converting the building from a passive house to a plus energy house.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Energisimulering i modulhus
 • 8.
  Almberg, Stina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Michel, Gabriella
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Analys av energianvändningen i kvarteren Carolina och Jenny: en fallstudie2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  An energy study has been performed on two blocks in an area called Gävle Strand. The buildings are owned by a tenant-owner’s association called brf Carolina and were built by the company Skanska 2008. The builder as well as brf Carolina are pussled by the fact that electricity use is higher than expected while heating is less. Skanska is also very interested in finding out how much heat recovery from stale exhaust air through a geo-thermal heat pump is contributing to the general heating requirement and energy balance in four out of the ten buildings located on the properties.

  To find possible answers to the higher electricity use a literature survey on user behaviour was conducted. Simulations were executed in the energy simulation program BV2 testing the efficiency of a mechanical ventilation system with fans dispatching the used stale air with heat recovery through the geo-thermal heat pump in comparison to a HRV-system. As BV2 can’t simulate heat pumps its impact was instead calculated manually and added to the result from BV2.

  The result show that there are significant differences in both water and electricity use between households. The mean value in brf Carolina is also higher for both water and electricity use than the typical pattern value most commonly used in energy simulations for new buildings. The simulations and calculations show that a HRV-system is practically equal to the system chosen for these buildings. The geo-thermal heat pump make a substantial contribution to the heating requirements but also increases the electricity use in comparison to the HRV-system.

  The buildings over all have a good energy performance. The chosen heat recovery system is working well. If the source for energy is also valued a HRV-system is still preferable since it requires less electricity.In regards to user behaviour the under floor heating installed in the bathrooms and operated by the occupants is very likely to have a substantial impact on the higher than average electricity use. There are however many other factors that could have an impact on energy use due to behaviour factors. This is also a factor when varations between households are viewed.

  Key words; energy, energy simulation, user behaviour

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Al-Mulla, Tiba
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Jämförelsestudier mellan olika typer av korslimmat träbjälklag:: Undersökning av konsekvenser vid ändring från betong- till korslimmat trä- bjälklag i ett flervåningshus2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trä är ett av de vanligaste material som har används sedan länge i byggkonstruktioner. Behovet av nya byggnader kommer att påverka klimatet på ett negativ sätt, därför är det bra att bygga snabbt och hållbart. Korslimmat trä (KL-trä) är en produkt som kom under 1990-talet. Trämaterialet utvecklades där den kan användas i träkonstruktioner i flervåningshus.Materialet anses ha goda egenskaper jämfört med andra typer av trämaterialen, litteraturstudier visade på möjligheten att bygga högt med KL-trämaterialet. Liknande höghus fungerar bäst när KL-träkonstruktioner kombineras med andra material s.k. Hybrida konstruktioner. Fallstudien utfördes teoretisk i  Fullriggarenbyggnaden i Alderholmen i Gävle, som består av 14 våningar och är ca  40 m högt. Syftet var att undersöka konsekvenserna som uppstår när betongbjälklaget ersätts med KL-träbjälklag, hänsyn tas till regler och normer när det gäller brandsäkerhet, akustik, svängningar och vibrationer. För att uppnå detta och kunna bestämma lämpligaste alternativ, jämfördes olika typer av KL-träbjälklag. Byggnaden undersöktes beträffande konstruktion och utförande, och en enklare modell skapades i Revit 2018. Utmaningen var att byggnaden har långa spännvidder med max 10 m. Olika typer av KL-bjälklag jämfördes som kassettbjälklag, samverkanbjälklag, plattbjälklag och KL-trä bjälklag i kombination med stålhattbalkar och andra ståltyper. Varje typ av bjälklag har sina fördelar och nackdelar, men resultatet och studierna visade att samverkabjälklag kombinerad  med stålhattbalkar är den bästa lösningen för konstruktionen i Fullriggaren, då dess tvärsnitthöjd är den minsta jämfört med andra KL-träbjälklagtyper. Med det valde  bjälklaget minskas även problemet med vibrationer och svängningar. Vid användning av detta bjälklag kommer byggnadshöjden att ökas, vilket leder till att  en våning måste väljas bort.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Amiot, Victor
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Torung, Rikard
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Oliksidig krympning i betong2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Betong är ett av de vanligaste använda byggmaterialen vid uppförande av grund och stomme. Betongens egenskaper gör den mycket tålig för yttre påfrestningar och därav gör den till ett mycket användbart material i många olika situationer. Det finns dock problem som kan uppstå vid användandet av betong. Ett av de vanligare är sprickbildning. Det finns flera orsaker till att detta förekommer, till exempel yttre påverkan, krypning, temperatur- och fuktrelaterade rörelser. Betongplattan är en av de konstruktionsdelar som utsätts oftast för detta problem. Då plattan används frekvent som grundkonstruktion finns i intresse att hitta åtgärder för detta, men då måste orsakerna specificeras tydligare. I denna studie undersöks experimentellt hur en betongplatta reagerar när olika fukthalter råder på ovan- och undersida efter härdningsperioden, och om detta kan bidra till tillräckliga deformationer för att orsaka sprickbildning. 6 prover har gjutits och observerats där 3st har utsatts för ett simulerat markupplagsförhållande där en fukthalt på 100% har exponerat undersidan. De resterande 3 proverna har placerats i torra förhållanden för att göra jämförelser möjliga. En relativ ånghalt på 25% har varit aktuell i den omgivande luften. Experimentet visade på tydliga skillnader i deformation mellan de olika upplagen. De prover som utsatts för det fuktigare förhållandet uppvisade tillräcklig krökning för att orsaka sprickbildning sett utifrån det moment som uppstod i betongen. Detta tyder på att olika rådande fukthalter på ovan- och undersida av en betongplatta kan skapa tillräckliga påfrestningar för att orsaka sprickbildning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Oliksidig krympning i betong
 • 11.
  Andersson, Christine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Linderdahl, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Ett förslag till arbetsmiljöplan för underhållsarbete inom bygg: en förenkling av rutiner för arbetsmiljöarbetet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt Arbetsmiljöverket förekommer olyckor bland byggnadsarbetare dubbelt så ofta som hos andra arbetstagare. Under år 2015 hade byggindustrin över tre tusen arbetsolyckor som resulterat i sjukfrånvaro, något som motsvarade elva procent av Sveriges totala anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Med tanke på vad en arbetare inom byggnads- och anläggningsbranschen utsätter sig för i det dagliga arbetet är det uppenbart att fokus måste riktas mot säkerheten.

  Denna studie har utförts på byggavdelningen för underhållsarbete på BillerudKorsnäs Gävle Bruk, där ett förbättringsbehov i det befintliga arbetsmiljöarbetet i upprättandet av arbetsmiljöplaner har konstaterats. Syfte och mål med studien är att skapa ett förslag till en mall för arbetsmiljöplan som är användarvänlig och inkluderar de 13 arbeten med särskild risk som omnämns i AFS 1999:3. En förhoppning är att mallen kommer att bidra till ett förenklande av befintliga rutiner i arbetsmiljöarbetet för byggnadsarbetare och leda till ökad säkerhet på arbetsplatsen samt färre arbetsolyckor.

  För att få bättre förståelse för hur byggnadsarbetare på BillerudKorsnäs Gävle Bruk ser på arbetsmiljöarbetet och risker på arbetsplatsen har semi-strukturerade intervjuer genomförts, som tillsammans med statistik över olycksfall och tillbud utgjort studiens resultat. Utöver det har en litteraturgranskning genomförts för att ge en överblick över tidigare studier inom området.

  Vikten i att genomföra riskbedömningar bekräftades genom intervjuerna och blir tydlig eftersom förutsättningarna i det dagliga arbetet inom byggbranschen varierar i stor utsträckning. Varje arbetssituation och risk är unik, det går därför inte att riskinventera endast de 13 arbeten med särskild risk. Intervjuerna har bekräftat ett behov av en förenkling och förbättring i processen med att upprätta arbetsmiljöplaner. En mall för arbetsmiljöplaner har skapats och ska omfatta hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas såsom generell information om arbetet samt en riskbedömning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete 2016 Sofia och Christine
 • 12.
  Andersson, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Jonsson, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Nyström, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Insvällning av olimmade och limmade trädymlingar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trä är ett förnybart material till skillnad mot många andra byggnadsmaterial. Andelen trä inom byggnadsindustrin kan ökas genom att använda trädymlingsförband som ett substitut till skruvar och spikar. Skruvar och spikar tillverkas av metaller, vilka inte är förnybara material. Tillverkningsprocessen av metallbaserade material är mer energikrävande än den för trämaterial och har därför en större inverkan på vår miljö.Syftet med studien var att undersöka vidhäftningskapaciteten hos trädymlingsförband, olimmade och limmade av träslagen bok och furu. Fastsättningen av de olimmade trädymlingarna gjordes med insvällning. Insvällning innebar i studien att trädymlingarna först torkades, vartefter de placerades i en regel i inomhusklimat. Trädymlingarna strävade därefter att uppnå fuktkvotsjämvikt vilket medförde svällning. Vidhäftningskapaciteten för trädymlingsförband bör kunna konkurrera med utdragskapaciteten för till exempel spik för att vara praktiskt användbart.Trycktester har genomförts i laborationssalen i hus 45 på Högskolan i Gävle för att fastställa trädymlingarnas kraftupptagningsförmåga. Trycktesterna genomfördes i en drag- och tryckmaskin av modellen Shimadzu AG-X. Resultaten av testerna har sedan jämförts med den teoretiska utdragskapaciteten för spik. Karakteristiska hållfasthetsvärden har beräknats utifrån trycktestsresultaten.Resultatet av studien visar att endast de limmade trädymlingarna kan konkurrera med utdragskapaciteten hos spik. Limmade trädymlingar kan därför vara ett substitut till spik. Karakteristiska hållfasthetsvärden för limmad bok och limmad furu är 5,2 kN respektive 4,3 kN.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Insvällning av olimmade och limmade trädymlinga r
 • 13.
  Andersson, Michael
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Jonsson, Axel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Strorheter vid bedömning av energieffektivitet för byggnader: En fallstudie för indikator 1 och 3, Miljöbyggnad 3.12021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sweden uses a large amount of energy within the housing and services sector and there is a greatneed to reduce the energy usage & heat demand of buildings. Using environmental certifications it ispossible to reward buildings that are dimensioned for lower energy usage and low heat demand fromrequirements demanded by the Swedish National Board of Housing, Building and Planning(Boverket). Miljöbyggnad 3.1 (Swedish Green Building Council) Indicator 1 Heat demand is todayassessed in relation to the inside enclosing area of the building, W/m2,Aoms, while Indicator 3 Energyusage is assessed in relation to heated floor area, kWh/m2,Atemp. Previous research indicates that thesequantities do not take into account how well the building is used but only how well it is dimensionedin terms of construction technology. Therefore it might be appropriate to introduce a quantity thattakes into account how well the building is used.

  The purpose of this case study is to raise a discussion if Boverket and Miljöbyggnad 3.1 today usessuitable quantities when it comes to grade energy efficient building and how different quantities cancome and affect a grading.

  This research presents a case study where an elementary- and a preschool using IDA ICE-modelsevaluates based on simulations for energy usage and heat demand. The results from the simulationsare compiled in diagrams to be able to see how different cases affect the grading based on whichquantities are being used. The quantities that are being used in this study is based on previousresearch and the different cases have been made to see which parameters affect the quantities.

  The study shows that depending on what is considered to be an energy efficient building, differentquantities may be applied for the assessment. The quantities used today in Miljöbyggnad 3.1 forIndicator 1 Heat demand and Indicator 3 Energy usage favors different types of buildings.kWh/m2,Aoms favors buildings with higher floor heights while kWh/m2,Atemp favors buildings withlower floor heights.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Andersson, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Energieffektivisering av byggnad med enkla medel: en fallstudie på Hofors mödravårdscentral2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I centrala Hofors ligger vårdcentralen som ingår i Hoforshus ABs byggnadsbestånd, byggnaden i sig är uppdelad i en huvudbyggnad och en mindre del där BVC och mödravårdsverksamheten återfinns. Byggnaderna är sammanbundna med en korridor som huvudsakligen är inglasad. Företaget var intresserat av att kartlägga byggnadens energianvändning eftersom denna föreföll relativt hög, dessutom hade brukarna i byggnaden uttryckt sitt missnöje med inneklimatet under såväl sommar- som vintertid. På grund av den verksamheten i byggnaden var lösningar som inte stör denna av högsta intresse.

  Studien som genomförts har haft främsta fokus på byggnadens klimatskal och fram för allt på glasgångens inverkan på den övriga byggnaden. Det kan förutsättas att den höga andelen glas i den här delen av byggnaden påverkar dess inneklimat negativt medtanke på de låga U-värdet hos glas och den solvärmelast som detta ger under sommartid då värmetillskottet inte är önskat. En litteraturstudie för att undersöka hur människor upplever inneklimatet samt hur en tillförlitlig simuleringsmodell för en byggnad har genomförts. Studien resulterade i en förståelse för hur inneklimatet upplevs och kvantifieras samt en förståelse för vad som är viktigt vid insamling av data till en simuleringsmodell.

  Med tanke på hur indata skall hämtas enligt litteraturstudien har så mycket data som möjligt mätts upp via undersökningar och egna observationer, ritningar har undersökts och deras validitet har undersökts genom uppmätning av byggnaden, blower-door har genomförts samt temperatur- och relativånghaltloggning. Momentanvärden. på FTX-systemet för att beräknas dess verkningsgrad. Linjära köldbryggor har undersökts med finitelementmetod i programmet Comsol multiphysics 3,5. För validering av simuleringsmodellen har uppmätta energiförbrukningen använts och jämförts med simuleringens resultat. Simuleringarna är genomförda i BV2.

  Resultatet av studien visar som tidigare förväntat på glasgångens negativa inverkan på byggnadens inneklimat temperaturen loggades mellan den 12 april och 9 maj 2016 högsta temperaturen var 30°C och lägsta 15°C vilket är en större spridning jämfört med övriga utrymmen där temperaturen loggats. Simuleringarna som genomfördes av glasgången visar att denna förbrukar mellan 5000-5500 kWh med bruksarean 13,5 m2. Slutligen resulterade studien i rekommenderade åtgärder för byggnaden som innefattar tilläggsisolering av vindsbjälklag, utbyte av ett mindre väggparti, sänkning av temperaturen med 1°C samt en del underhållsåtgärder för att förbättra inneklimatet. Åtgärderna antas vara möjliga att genomföra utan att verksamheten störs. Föreslagna åtgärder förefaller också relativt lönsamma enligt pay-off metoden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Nils
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Lindberg, Samuel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Dynamisk energieffektivisering med hjälp av elektrokroma fönster i ett svenskt klimat: En fallstudie av en simulerad kontorslokal med geografisk variabilitet.2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det används stora mängder energi inom kontorslandskap för att reglera inomhusklimatet. Intresset har ökat för energisparande åtgärder både politiskt och privat. För kontorsbyggnader är fönster en stor andel av klimatskärmen vilket har en stor påverkan på värme- och kylvärmeenergin som tillförs in i kontorsbyggnaden.

  Elektrokroma fönster kan, genom att skicka en spänning till ett av fönstrets skikt, aktivt förändra sina egenskaper för att steglöst begränsa solinstrålning i en byggnad.   

  Denna fallstudie är framtagen för att undersöka var och hur elektrokroma fönster kan användas för att effektivisera inomhusklimatet, med betoning på kylbehov, i Sverige.

  Undersökningen gjordes genom att göra flertal simuleringar på en kontorslokal i IDA ICE där lokalen simuleras på olika orter. Orter varieras från norr till söder och från kust till inland. Fönsterfasaden simulerades även i olika väderstreck.

  Resultaten visar att användning av tekniken sänker inkommande värmeenergi genom fönster med runt 60 procent oavsett på omgivande medeltemperatur. Därför motiveras användandet bäst på sydliga fasader och vid orter nära kust eller stora vatten där solvärmelasten är som störst.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Robin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energibalansberäkning för flerbostadshus: projekterad energianvändning jämfört med beräknad energianvändning med uppmätta värden för Gävle Strand Etapp 12011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den beräknad mängd energi en byggnad gör av med på ett år visar huruvida den bidrar till ett hållbart samhälle eller inte. AB Gavlegårdarna arbetar inte enbart med att projektera fram förslag till lösningar för framtidens bostäder utan riktar även in sig på sitt nuvarande bestånd när det kommer till energianvändning i flerbostadshus. Gävle Strand Etapp 1 stod klart 2008 med ett bestånd av tolv byggnader som är gestaltade på fyra olika sätt. Alla med olika förutsättningar där främst brukarnas beteende såsom förbrukad mängd tappvarmvatten och hushållsel varierar kraftigt.

  Under projekteringsfasen anlitades en konsult för att beräkna den köpta energin som dessa bostäder skulle använda och kom fram till en energianvändning på 92 kWh/m2,år. Gavlegårdarnas egna beräkningar som utgick ifrån de verkliga värden som uppmättes för varje lägenhet visade i september 2009 ett medelvärde för hela beståndet som låg på 114 kWh/m2,år.

  AB Gavlegårdarna vill gå till botten med de problem och den extra kostnad som Gävle Strand Etapp 1 har gett upphov till genom ökad energianvändning, vilket medför att de vill utföra exakta beräkningar på varje byggnads energianvändning. Problemställningen blev därför följande:

  Hur mycket påverkar FTX-systemets verkningsgrad den totala energiförbrukningen i ett flerbostadshus om systemet inte fungerar som det är tänkt? Kan ett hus bland olika geometriskt utformade hus i ett bestånd anses vara representativ för beståndet, ur energianvändningssynpunkt?

  Examensarbetet går ut på att genom ett antal U-värdes– och areaberäkningar, ventilations- och luftotäthetsbedömningar, tappvarmvattenanvändning och energibrukarbeteende hos de boende, komma fram till hur mycket en utvald byggnad använder med avseende på specifik energianvändning, med enheten kWh/m2,år. Till författarens hjälp har ett energisimuleringsprogram använts som heter BV2 2010.

  Resultatet visar att majoriteten av byggnaderna belägna på Gävle Strand Etapp 1 har en högre energianvändning än vad konsultens grundfall visar. Detta på grund av flera faktorer men de främsta orsakerna till den höga energianvändningen i bostäderna är den dåliga temperaturverkningsgraden i FTX-systemets värmeväxlare och brukarbeteendet med en i vissa fall relativt hög användning av tappvarmvatten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Arghand, Taha
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Human subjective response to combined radiant and convective cooling by chilled ceiling combined with localized chilled beam2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of the present research is to identify human subjective response (health and comfort) to the micro-thermal environment established by integration of individually controlled localized chilled beam and chilled ceiling (LCBCC) system and to compare its performance with the performance of mixing ventilation combined with chilled ceiling (CCMV).Experiments were carried out in mock-up of an office (4.1 m × 4.0 m × 3.1 m, L× W× H) with one person under two summer temperature conditions (26 °C and 28 °C). To mimic direct solar radiation in the room, five radiative panels on the wall together with electrical sheets on the half of the floor were used. The test room was set-up with two desks, as two workstations, and one laptop on each table. The main workstation (WS1) was located close to the simulated window. The second work station (WS2) was placed in the opposite side of the room. The room was equipped with two types of ventilating and cooling systems.  The first system consisted of a localized active chilled beam (LCB) unit together with chilled ceiling (CC) panels. The LCB was installed above the WS1 to create micro-environment around the occupant sitting at the desk. The supply flow rate from the LCB could be adjusted by the occupant within the range of 10 L/s to 13 L/s by means of a desk-mounted knob. The integration of mixing ventilation (MV) system and chilled ceiling panels was the second ventilating and cooling strategy. Twenty- four subjects (12 female and 12 male) were exposed to different indoor environment established by two cooling systems. Each experiment session lasted 120 min and consisted of 30 min acclimatization period and 90 min exposure period. The performance of the systems was identified and compared by physical measurements of the generated environment and the response of the human subjects.

  The study showed that perceived air quality (PAQ), overall thermal sensation (OTS) acceptability and local thermal sensation (LTS) acceptability clearly improved inside the micro-environment by using LCBCC system. Moreover, at the main workstation, OTS and LTS votes were close to “neutral” thermal sensation (ASHRAE seven point scale) when LCBCC system was used. However, OTS and LTS votes increased to the “slightly warm” side of the scale by applying CCMV system which implied the better cooling performance of the LCBCC system. Acceptability of work environment apparently increased under the room condition generated by LCBCC system.

  In agreement with human subjective study, the results from physical measurements and thermal manikin study showed that uniform thermal condition was generated all over the room. Air and operative temperature distribution was almost uniform with no difference higher than 1 °C between the measured locations in the room. Thus, both LCBCC and CCMV systems performed equally well outside of the micro-environment region. The use of the chilled ceiling had impact on the airflow interaction in the room and changed the airflow pattern. It can be concluded that the combination of convective and radiative systems can be considered as an efficient strategy to generate acceptable thermal condition in rooms.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  attachment
 • 18.
  Arghand, Taha
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Karimipanah, Taghi
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Awbi, Hazim
  School of Construction Management and Engineering, University of Reading, United Kingdom.
  Cehlin, Mathias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Larsson, Ulf
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Linden, Elisabet
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, BMG-labbet.
  An experimental investigation of the flow and comfort parameters for under-floor, confluent jets and mixing ventilation systems in an open-plan office2015Ingår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 92, s. 48-60Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a new trend to convert the workplaces from individual office rooms to open offices for motivating money saving and better communication. With such a shift the ability of existing ventilation systems in meeting the new requirements is a challenging question for researchers. The available options could have an impact on workers' health in terms of providing acceptable levels of thermalcomfort and indoor air quality. Thus, this experimental investigation focuses on the performances of three different air distribution systems in an open-plan office space. The investigated systems were: mixing ventilation with ceiling-mounted inlets, confluent jets ventilation and underfloor air distribution with straight and curved vanes. Although this represents a small part of our more extensiveexperimental investigation, the results show that all the purposed stratified ventilation systems (CJV and UFAD) were more or less behaving as mixing systems with some tendency for displacement effects. Nevertheless, it is known that the mixing systems have a stable flow pattern but has the disadvantage of mixing contaminated air with the fresh supplied air which may produce lower performance and in worst cases occupants' illness. For the open-plan office we studied here, it will be shown that the new systems are capable of performing better than the conventional mixing systems. As expected, the higher air exchange efficiency in combination with lower local mean age of air for corner-mounted CJV and floor-mounted UFAD grills systems indicates that these systems are suitable for open-plan offices and are to be favored over conventional mixing systems.

 • 19.
  Aurusell, Louise
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Ytbehandling baserad på hampolja2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The varieties of paint are today very big, but many of the more popular paints are less than environmental friendly. The uses of fossilized fuel in paints are common because these paints dry fast and are color true. It would be beneficial for the environment if more renewable source were used to produce paint. Linseed oil is an old base for oil paints. It is renewable and easily procured. But linseed oils have some aspects that give it a bad reputation. There are problems with the slow drying and the color turning yellow when exposed to darkness for long periods of time. Researchers at KTH have connected the yellowing to linolenic acid, one of the common fatty acids in linseed oil (Svensson, M. Johansson, M, Stenberg, C. Samuelsson, J. 2003). Hempseed oil is also a drying oil like linseed, but hempseed oil contains a larger amount of the fatty acid linoleic acid and a smaller amount of linolenic acid (http://en.wikipedia.org/wiki/Hempseed_oil). This might mean that oil paint based on hempseed-oil instead of linseed-oil might have fewer problems with yellowing.Experiments with the two oils have been executed side by side in order to compare results. Two oil paints have also been produced and tested. Test pieces painted with the two different oil paints were exposed to moisture, daylight and complete darkness and then compared.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Axelsson, Amelia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Permarv, Lylan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Varför når de flesta byggnader som certifierats med Miljöbyggnad Silver och inte Guld?2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige ökar miljöpåverkan från byggsektorn. För att möta miljöproblemen som byggbranschen står inför är miljöcertifiering av byggnader ett sätt att göra miljömedvetna val. I Sverige finns olika certifieringsverktyg ute på marknaden, ett av dem är Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är svenskt certifieringsverktyg som är anpassad efter svensk byggpraxis och bedömningen sker utifrån 15 olika indikatorer inom områdena energi, innemiljö och material. Miljöbyggnad innefattar olika manualer beroende på om det är certifiering av befintliga eller nyproducerade byggnader.

  I en sammanställning från år 2020 visade det att 1570 byggnader certifierats med Miljöbyggnad. Av dessa 1570 byggnader har 1148 uppnått byggnadsbetyget Silver medan 177 har uppnått byggnadsbetyget Guld. Varför når de flesta byggnader som certifierats med Miljöbyggnad Silver och inte Guld?

  För att svara på frågeställningen har datainsamlingen skett genom en fallstudie, intervjuer och litteraturstudie. I fallstudien har två byggnader jämförts och granskas med manualen Miljöbyggnad 3.0 för nyproduktion. För att komplettera den begränsade litteraturen bedömdes intervjuer med kunniga inom området tillföra kunskap till studien.

  Sammantaget från intervjuerna upplevde samtliga respondenter att indikatorerna för solvärmelast och dagsljus säger emot varandra. Om den ena indikatorn har högt betyg motverkar det den andra indikatorn och den får ofta ett lägre betyg. Detta problem bör beaktas tidigt i projekteringen, bland annat genom dagsljussimuleringar. Fallstudien för Byggnad 1 visade tydligt att solvärmelast och dagsljus arbetar mot varandra. Solvärmelasten för den byggnaden uppnådde kraven för Guld medan dagsljuset uppnådde kraven för Brons.

  Faktorerna till att beställare väljer att satsa på Silver istället för Guld kan vara många. En anledning kan vara att betyget Silver är ett bra betyg som i sig kräver mycket arbete. Brons är gällande lagkrav och Guld innebär att byggnaderna har en väl uttalad miljöprofil. Då det kostar att projektera, certifiera och verifiera mot Miljöbyggnad kan en anledning till att Guld inte uppnås vara att det skulle bli för dyrt och kostnadsdrivande, vilket leder till högre hyror för kommande hyresgäster. Vissa bitar som stommen och grundens klimatpåverkan bedömdes utifrån både fallstudien och intervjuerna vara svårare att uppnå ett högt betyg inom, då det är en relativt ny indikator med oklarheter. Den stränga betygsaggregeringen som tillämpas i Miljöbyggnad gör att ingen indikator får ha betyget Brons om byggnadsbetyget Guld ska uppnås. Detta medför att alla aspekter som Miljöbyggnad bedömer måste var väl tilltänkta och genomarbetade om betyget Guld ska uppnås som byggnadsbetyg. Silver som byggnadsbetyg är mer förlåtande eftersom det tillåter ett visst antal indikatorer med betyget Brons.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Axner, Emil
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Att utvändigt värmeisolera köldbryggor i utkragade balkonggolv: En fallstudie om energianvändning, kostnader och påverkan av byggnadens yttre gestaltning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I hopp om att Sverige ska uppnå sina miljömål ställs hela tiden högre krav på byggnaders energianvändning. Ett första steg bör vara att förbättra byggnadens förmåga att behålla värmen. Dessa förbättringsåtgärder innebär att klimatskärmen blir mer värmeisolerande och att köldbryggor i olika konstruktionsdetaljer begränsas. Ett återkommande problem är dock att när befintliga byggnader renoveras finns gällande varsamhetskrav som påverkar möjligheterna för hur arbetet får utföras. Värdebärande egenskaper ska nämligen bevaras även om det innebär merkostnader vid renoveringar. Detta examensarbete syftar till att studera energianvändningen för köldbryggor som uppstår i utkragade balkonggolv och hur energianvändningen påverkas då balkongplattan tilläggsisoleras. Studien omfattar även den påverkan detta får på byggnadens yttre gestaltning och huruvida investeringskostnaden är ekonomiskt försvarbar ur ett livscykelperspektiv jämfört med energibesparingen. Resultatet visar att dessa köldbryggor ökar energianvändningen med närmare 4000 kWh per år och byggnad och att tilläggsisoleringen av balkonggolven minskar denna användning med ungefär 75 %. Utifrån aspekten att studera huruvida tilläggsisoleringen påverkar byggnadens yttre gestaltning visar resultatet även att förändringen är marginell. Bedömningen är därför att tilläggsisoleringen inte påverkar byggnadens gestaltning. Jämförandet av investeringskostnaden med energibesparingen ur ett livscykelperspektiv visar att materialkostnaden är för hög samtidigt som energipriset är för lågt för att generera någon vinst under den valda kalkylperioden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Azizian, Dawod
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Jämförelse av strukturella prestanda för limträbalkar och armerade betongbalkar i flervåningsbyggnad2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med den rådande befolkningsökningen tyder prognosen över bostadsförsörjningen att de behövs byggas fler bostäder för att uppfylla bostadsbehovet. Byggnadsbranschen står idag för cirka 20 % utav det totala koldioxidutsläppen i Sverige. Av detta skäl finns det ett behov att utveckla mer miljövänligare och hållbara tekniker för att uppfylla de ställda kraven gällande hållbart byggande. Trä och konstruerade träprodukter anses vara ett miljövänligt material och bör användas som stommaterial i byggnader i större utsträckning än det görs idag. 

   

  Detta arbete innefattar att jämföra de strukturella prestanda hos limträbalkar och armerade betongbalkar i flervåningsbyggnad. Som startpunkt modelleras en befintlig byggnad utifrån de dokument som tillhandhålls av ritningar och andra anvisningar för den avsedda referensbyggnaden. Bärverksanalysen utfördes i FEM-design till syfte att kontrollera limträbalkar beteende i nedböjning, spänning, tvärsnittsmått och bärighet. Arbetet genomfördes i två steg, referens byggnadens betongkonstruktion modelleras noggrant i första steget. I det andra steget ersätts armerade betongbalkar av limträbalkar i syfte att jämföra deras strukturella prestanda.  

   

  Det erhållna visar att limträets lätta vikt medför en minskning på ca 24 % på byggnadens totalvikt. Styvhetsegenskaper är limträbalkar största nackdel jämfört med armerad betongbalk, eftersom ett utbytte av balkarna med liknande dimension i 8 m spännvidd gav upphov till ca 65 % ökning på deformationer. Vid användning av limträbalkar ska spännvidden på 8 m halveras, samt större limträtvärsnitt och pelare placeras ut för att uppfylla det ställda kraven gällande bruks-och brottgränstillståndet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23. Barthel, Stephan
  et al.
  Colding, Johan
  Erixon, Hanna
  Ernstson, Henrik
  KTH, Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.
  Grahn, Sara
  Kärsten, Carl
  Marcus, Lars
  Torsvall, Jonas
  Principles of Social Ecological Design: Case study Albano Campus, Stockholm2013Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Bengtsson Asplin, Björn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Norén, Tommy
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Fasadpanelens fuktskydd: Har droppnäsan någon betydelse?2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fuktinnehållet i fasadpaneler av trä varierar över tid beroende på faktorer som till exempel frekvensen av slagregn. Fasadpaneler kan ta skada av inträngande fukt och bör därför skyddas på bästa sätt för att inte förlora den primära funktionen att stoppa snö och regn att ta sig innanför byggnadens omslutande klimatskal. Forskningsstudier visar att ett grundläggande fuktskydd kan skapas genom att ytbehandla fasadpanelen och välja rätt träslag. Ett annat känt fuktskyddsråd inom byggbranschen är att snedsåga ändträet på fasadpanelen (även kallad droppnäsa), men inga studier kunde identifieras som styrker att det verkligen gör någon skillnad för fuktinnehållet i materialet. För att undersöka det här närmare togs en bevattningsmodell fram med syftet att ta reda på droppnäsans betydelse för fasadpanelens fuktskydd. Hypotes 1 var att fasadpaneler med droppnäsa generellt absorberar mindre fukt jämfört med fasadpaneler där ändträet inte är snedsågat, oavsett utförande. Det baserades på antagandet att en snävare vinkel på ändträet resulterar i att vattnet från vattenfilmen rinner av fasadpanelen istället för att fastna på ytan av ändträet och sugas upp kapillärt. Hypotes 2 var att ytbehandlade fasadpaneler med droppnäsa tar upp mindre fukt jämfört med ytbehandlade fasadpaneler utan droppnäsa, baserat på att försöka efterlikna rådet gällande snedsågning och ytbehandling, där ytbehandlingen används i syftet att reducera kapilläruppsugningen.

  Experimentet genomfördes med tre testställningar där alla hade utrustats med likadant stående fasadpanel som var grupperade efter ändträvinkel och ytbehandling. Resultaten från de tre testställningarna kunde sedan jämföras och kontrolleras mot varandra för att undersöka reliabiliteten i studien. För att efterlikna den vattenfilm som kan uppstå vid slagregn och öka den ekologiska validiteten bevattnades fasadpanelerna via en hängränna av trä.

  Resultatet visade att fuktkvoten för fasadpaneler med droppnäsa fluktuerade över och under fuktkvoten för fasadpanel där ändträet inte var snedsågat, oavsett om utförandet beaktades eller inte. Det snedsågade ändträet visade sig därmed inte vara bättre jämfört med det icke snedsågade ändträet, vilket innebar att ingen av hypoteserna kunde få något stöd. En något lägre fuktkvot kunde däremot observeras på grundbehandlade fasadpaneler, oavsett vinkel på ändträet.

  Slutsatsen utifrån använd bevattningsmodell var att droppnäsan inte hade någon betydelse för fuktskyddet av fasadpaneler av trä. Istället fanns det indikationer på att det är ytbehandlingen som gör skillnad på fuktinnehållet, vilket stöds av befintlig forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Bennhult, Linnea
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Engren, Karolina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Bedömning av området energi: En jämförelse mellan Miljöbyggnad, Svanen, FEBY12 och PHI2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges bygg- och fastighetssektor står för ca 30 % av landets totala energianvändning. För att ta hänsyn till miljön finns olika miljöcertifieringssystem och standarder. Miljöbyggnad, Svanen, FEBY12 och PHI är några av dessa. Det har visats ett ökat intresse att miljöcertifiera byggnader och därför är det av intresse att utvärdera bedömningen av området energi för att se om relevanta energiaspekter bedöms. Först genomfördes en litteraturstudie som avgränsades till att utvärdera systemens manualer och riktlinjer för nyproducerade flerbostadshus i Sverige. Sedan genomfördes en jämförelse mellan systemens bedömnings- och beräkningsmetoder för området energi samt hur hänsyn tas till energins miljöpåverkan. Jämförelsen utgick från miljöpåverkansynpunkt vars innebörd i detta arbete hade perspektiven; utsläpp i samband med produktion och användning samt utarmning av icke förnybara resurser. Slutligen diskuterades teorin från litteraturstudien och resultaten från jämförelsen vilket resulterade i några rekommendationer för systemen.

  Olika bedömningssystem som används för systemen är betygssystem, poängsystem och certifiering. Systemen bedömer snarlika indikatorer och delområden för energi. Något de alla bedömer är byggnadens årliga energianvändning vilken dock definieras olika. Utöver det skiljer systemens bedömning av området energi. Krav på indata som används vid energiberäkningar är olika för systemen. Vad gäller energins miljöpåverkan tar alla systemen till viss del hänsyn till det genom krav på energianvändning. Några av systemen tar även hänsyn till miljöpåverkan genom bedömning av energikällors miljöbelastning eller genom energiformfaktorer eller primärenergifaktorer för energislaget.

  För samtliga system är alla indikatorer och delområden obligatoriska men kriterie- och kravnivåer mellan systemen skiljer sig åt. Systemen som tar hänsyn till klimatzoner tillåter byggnader placerade i kallare klimat att använda mer energi och ha större miljöpåverkan, systemen bör därför omformulera kriterier och krav där hänsyn inte tas till klimatzoner. Krav på värmeeffektbehovet för byggnaden bör inte ta hänsyn till uppvärmningssystem därför att uppvärmningssystemet inte påverkar värmeeffektbehovet.

  Systemen är idag outvecklade när det kommer till att ta hänsyn till energins miljöpåverkan och bör därför se över det. Några rekommendationer för bedömning av området energi är att fördela energianvändningen över antal personer och att bedöma primärenergi eller koldioxidutsläpp, emissioner och att bedöma energins miljöpåverkan från ”vaggan till graven”. Dock kan det vara problematiskt att bedöma primärenergi då det i dagsläget inte finns standarder för hur primärenergifaktorer ska tas fram.

  Nyckelord: Miljöcertifieringssystem, Passivhusstandarder, Miljöbyggnad, Svanen, FEBY12, PHI, energi, miljöpåverkan 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Bergström, Helena
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Tilläggsisolering av småhus ur ett klimatpåverkansperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever i en tid med klimatförändringar till följd av människans levnadssätt. Energiutvinning ger påverkan på klimatet genom växthusgaser, då främst genom koldioxid. Riksdagen har beslutat att Sverige ska minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 20 % fram till år 2020 och med 50 % till år 2050 (Statens Energimyndighet, 2007). Det finns flera sätt att minska energianvändningen för bostäder, att minska transmissionsförlusterna genom klimatskalet är det mest vedertagna. Ett sätt att minska dessa transmissionsförluster är att tilläggsisolera fasaden.

  I denna studie har klimatpåverkan till följd av en tilläggsisolering satts i relation till de minskade emissionerna på grund av reducerat värmebehov. Studie är gjord på sju olika uppvärmningssätt och sex olika tjocklekar på isoleringen. För det beräknade värmebehoven gjordes en jämförelse mellan fyra olika städer i Sverige med olika klimat, en stad i varje klimatzon enligt Boverkets byggregler (BBR). 

  Resultatet visar variationer mellan klimatzonerna, tjocklek på tilläggsisoleringen och uppvärmningssätten. Studeras istället primär energianvändning i det olika fallen skiljer det sig en del från emissioner av växthusgaser. Slutsatsen är att sett över hela isoleringens livstid är det mest klimatsmarta valet att tilläggsisolera. Detta oavsett klimatzon, tjocklek på tilläggsisoleringen och uppvärmningssätt (av de i studien granskade).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Berndtsson, Ludvig
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Jansson, Pontus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Skillnader mellan stommaterialets växthusgasutsläpp2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förstärkt global uppvärmning är ett fenomen internationella organisationer gått sammanför att försöka motverka genom internationella standarder, förhöjda miljökrav, krav påmiljövarudeklarationer (EPD) och att företag skall kunna presentera sin miljöpåverkanorsakad av den bedrivna verksamheten. Grönt byggande blir allt mer attraktivt vilket leder till ökat intresse för utveckling av miljösmarta byggnadsmaterial och byggnadsprojekt.Stål och limträ är två av de vanligaste använda bärande elementen vid hallkonstruktioner och dess bidrag till den globala uppvärmningen jämförs i detta arbete med hjälp av livscykelanalys (LCA). Till grund för LCA konstrueras en fiktiv hallbyggnad med limträ respektive stålstomme, geografiskt läge Fredriksskans i Gävleborg. Indata till LCA härstammar från produktspecifika miljövarudeklarationer, vetenskapliga artiklar och annan relevant forskning, beräkningen sker enligt internationell standard. Resultatet visar att växthusgasutsläppen av respektive material påverkas till stor del avhur materialet utnyttjas vid återvinning. Hallbyggnad konstruerad med stålstomme producerar cirka 139 % mer växthusgaser än om den skulle byggas med limträ och respektive material återvinns för miljövänliga ändamål.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Birgersson, Hugo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  En studie av möjligheter och hinder att återanvända rivningsavfall i Gästrikeregionen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Increased effectivity in resource management in the construction sector is required to achieve the environment goals of Agenda 2030. The largest source of total accumulated waste derives from the construction and demolition area. This thesis contains a literature study about circular economy application in the process of construction- and demolition waste and interviews with local actors that represent the Swedish construction material chain in the Region of Gästrike, Sweden. A cooperation with the municipality property owner Gavlefastigheter AB has provided an opportunity to study the demolition process to examine what actions the building sector requires to increase reusage of demolition waste. Gavlefastigheter AB own and manage a variation of building types such as schools, agencies, sports arenas and other exclusive designs. The result of this study shows that the existing policy instruments of waste management are primarily developed to evaluate climate change impacts and to avoid waste that could cause harm to the environmental and health. In the literature review life cycle assessment was shown to be the most common method to analyze the effects of circular economy. The Swedish construction Federation have recently updated the construction- and demolish waste management directives mainly to help transitioning the construction business towards circular economy. Albeit these directives are not yet practically utilized the result of the interviews of local actors indicated that there were a few practices of demolish with reusage applications. The conclusion summarizes the important subjects that need to be dealt with to increase reusage within future demolition projects in the Region of Gästrike, Sweden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Björling, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Kemi.
  Building for Sustainable Ventilation and Air Quality2021Ingår i: Urban Transition - Perspectives on Urban Systems and Environments [Working Title]  / [ed] Marita Wallhagen & Mathias Cehlin, InTech, 2021Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Most legislations concerning ventilation are based on comfort criteria, but ventilation is also important for the health of the occupants. The comfort criteria can be viewed as a pragmatic tool to achieve an adequate ventilation for precautionary health measures. From a comfort and health perspective, the ventilation rate and an efficient air distribution are both important for achieving a healthy and comfortable indoor environment. Yet, most legislative requirements concern the ventilation rate. This is not enough, and it is recommended that legislation also address the air distribution. In particular, the efficient distribution of fresh air to the occupied zones or the concentrations of pollutants in the occupied zones. Because there are clear links between ventilation and health, it is extremely worrying that the “energy efficiency first” principle advocated in the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) has led to decreasing ventilation requirements in the European Union legislations, at the same time as the objective is to aggressively tighten the envelopes of the building stock. A second consequence of EPBD is probably that many naturally ventilated buildings will be retrofitted with mechanical ventilation systems. It is not clear that this would be the more sustainable solution in the long run.

 • 30.
  Björling, Mikael
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Stymne, Hans
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Blomqvist, Claes
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Ventilation measurements combined with pollutant concentration measurements discriminates between high emission rates and insufficient ventilation2007Ingår i: IAQVEC 2007 Indoor Air Quality Ventilation and Energy Conservation: sustainable Buildings. P. 2, 2007, Vol. 2, s. 393-400Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  High local concentrations of a pollutant can be the result of high local emission rates of the pollutant or insufficient ventilation. Using tracer gases to map the ventilation in multi-zone buildings combined with measurements of the local pollutant concentration provide the means to discriminate between these causes. In a similar manner, the propagation rate of pollutants from a source to a target zone and the emission rate of the pollutants at the source may be determined quantitatively.

  The paper presents both the theoretical framework for the techniques and experimental examples of the proposed methods.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Blomberg, Emil
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Boqvist, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Lauridsen, Markus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Tvärkraftsförstärkning av limträ med inlimmade gängstänger2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur tvärkraftskapaciteten i limträ påverkades om den förstärktes med inlimmade gängstänger samt att studera samverkan mellan limträ och gängstänger.

  En litteraturstudie genomfördes för att ta del av tidigare forskning. Förstärkning av tvärkraftskapaciteten hos limträbalkar är ett område där begränsad forskning skett. Ahlskog och Ross (2015) berörde detta område om hur limträ förstärkts mot tvärkraftbrott med pålimmade träribbor på utsidan. Resultatet från Ahlskog och Ross (2015) visade att deras förstärkningsmetod medförde en ökad tvärkraftskapacitet på 11 %. Denna studie var en vidareutveckling på Ahlskog och Ross (2015) arbete men med en ny förstärkningsmetod med inlimmade gängstänger i olika vinklar mot fiberriktningen.

  Testet bestod av fem olika provserier med åtta prover i varje serie. Provserie 1 var oförstärkt. Provserie 2 och 4 var förstärkta med inlimmade gänstänger i två olika vinklar mot fiberriktningen och testades med avseende för tvärkraftkapaciteten och jämfördes mot den oförstärkta. Provserie 3 och 5 var förstärkta på samma sätt som provserie 2 och 4 men provbitarna var klyvda i mitten och testades med avseende på gängstängernas hållfasthet och jämfördes mot provserie 2 och 4 för att undersöka samverkan. Provbitarna skruvades fast i två anhåll som placerades i tryckprovmaskinen som utsatte provbitarna med belastning tills brott inträffade. Maskinen var kopplad till en dator som registrerade samtliga värden i maskinens datorprogram Trapezium X.

  Studien resulterade i en ökning av tvärkraftkapaciteten på 13 % för provserie 2 förstärkt 45° och 1,0 % för provserie 4 förstärkt 90° jämfört med provserie 1. Samverkan mellan limträ och gängstänger resulterade i 32 % samverkan för provserie 2 förstärkt 45° och 4 % samverkan för provserie 4 förstärkt 90°. Resultatet hade förbättrats och visat en tydligare ökning av tvärkraftskapaciteten om fler felkällor hade beaktats i ett tidigare skede. En av dessa felkällor var torrsprickor, vilket resulterade i att provbitarna gav ett lägre värde gentemot de teoretiska beräkningarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Blomqvist, Claes
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Distribution of Ventilation Air and Heat by Buoyancy Forces inside Buildings: an Experimental Study2009Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main task of the ventilation system in a building is to maintain the air quality and (together with the heating or cooling system) the thermal climate at an acceptable level within the building. This means that a sufficient amount of ventilation air at the appropriate temperature and quality must be supplied to satisfy thermal comfort and air quality demands and that this air is distributed to the parts of the building where people reside. Air movements caused by buoyancy forces can determine the distribution of ventilation air within buildings. The purpose of this thesis is to advance the state of knowledge of buoyancy-driven air movements within buildings and to determine their importance both for ventilation air distribution and the maintenance of thermal comfort and air quality in buildings. The work is focused on studying thermally-driven air movements through large openings, both horizontal and vertical (i.e. doorways). The properties of a special type of thermally-driven currents, so called gravity currents, have also been explored. Large vertical openings like doorways are important for air exchange between rooms within a building. Air movements through doorways separating rooms with different air temperatures are often bidirectional and the buoyancy-driven flow rates are often greater than those caused by the mechanical ventilation system alone. Bidirectional flows through doorways can effectively spread contaminants, for example, from a kitchen or a hospital rooms, yet the results of this study indicate that the conversion of a thermally-driven bidirectional flow to a unidirectional flow via an increase of the mechanically forced flow rate requires forced flows that are more than three times greater than the thermally-driven flows. Experiments conducted in this project indicate that the resistance to buoyancy-driven flows in horizontal openings is significantly greater than that in vertical openings. Model tests have shown, however, that this problem may be mitigated if a simple model of a staircase located in the centre of the room (being ventilated) is linked to the horizontal ventilation opening. Gravity currents in rooms occur in connection with so called displacement ventilation as cool gravity currents propagate along the floor that are driven by the density difference of the ventilation air and the ambient, warmer air within the room. As these gravity currents easily pass obstacles and to a certain extent are self-controlling, they can effectively distribute the cool air within rooms in a building. Likewise, warm gravity currents occur when warmer air introduced in a room rises and spreads along the ceiling plane. One application where warm gravity currents may be used to advantage is when converting buildings from electric heating to district hot water heating thus, avoiding the introduction of an expensive hydronic heating system. This report includes a full-scale laboratory study of the basic properties of thermally-driven warm air gravity currents in a residential building and examines the possibilities of using the resulting air movements for the distribution of ventilation air as well as heat. Results from laboratory tests show that this conversion method may prove effective if certain conditions on the layout of the building are fulfilled.

 • 33.
  Bondsman, Benjamin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Al, Barzan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Hedlund, Felix
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Dimensionering av höga balkar enligt fackverksanalogi: -En parametrisk studie2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Bredeson, Alva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Dahlhjelm, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Gröna Tak: En studie om hur bibliotekets sedumtak på Högskolan i Gävle har fungerat i praktiken2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gröna tak är en gynnsam lösning till urbaniseringens negativa effekter, som exempelvis minskad biologisk mångfald, sämre luft och problem med dagvattenhantering. Sedumtak, ängstak och biotoptak är några av de olika typer av gröna tak som finns. Sedumtaket har många fördelar och passar bra till Sveriges nordliga klimat. Syftet med denna studie är att studera hur bibliotekets sedumtak på Högskolan i Gävle har fungerat under en tidsperiod på 18 år, samt anledningen till valet av det gröna taket. Frågeställningarna ska besvaras med hjälp av en litteraturstudie kombinerat med intervjuer. 

  Litteraturstudien framhåller att det finns flertalet fördelar med gröna tak såsom god dagvattenhantering, ökning av fåglar och insekter, bättre luftkvalitet, minskad energianvändning i byggnader, minskar den urbana värmeöeffekten och att det är estetiskt tilltalande. Fördelarna blir mest märkbara i urbana miljöer med brist på grönytor och i sydligare klimat. Underhållsbehovet av gröna tak beror på flera faktorer. I Sverige är extensiva taksystem vanligast, vilket är den tunnaste tjockleken av gröna tak. Denna typ kräver minst underhåll och kostnader. Underhållet sker med gödsling, bevattning och ogräsrensning vid behov. 

  Det resultat som gick att komma fram till från intervjuerna var att bibliotekets gröna tak främst valdes på grund av att det var estetiskt tilltalande och passade bra in i omgivningen. En tävling anordnades av Akademiska Hus för att ta fram det bästa förslaget på det nya biblioteket där tre olika arkitektkontor deltog. Det vinnande förslaget blev biblioteket med det gröna taket ritat av Tirsén och Aili Arkitekter (idag Stark Arkitekter) som fångade intresset för många. Från att det gröna taket byggdes till idag, har knappt något underhåll behövts och det underhåll som har utförts har varit enligt planerna. I början, under takets garantitid, framkom det däremot att det slarvats med underhållet på grund av brist på kunskap. Förutom några mindre avvikelser i underhållet och att det gröna taket har krävt noggrannare projektering samt ett mer komplicerat grundarbete, har taket fungerat precis som planerat. 

  Den slutsats som går att dra utifrån arbetet är att ett grönt tak kan vara ett bra alternativ om rätt förutsättningar för taket finns. Fördelarna med ett grönt tak är många, däremot inte lika påtagliga i ett nordligare klimat eller i en icke urban miljö. Litteraturstudien visar att rätt typ av grönt tak kräver minimalt med underhåll. Intervjuerna bekräftar även att detta stämmer på bibliotekets gröna tak. Det gröna taket har fungerat enligt planerna utan några komplikationer och kommer att fortsätta göra, om taket sköts på liknande sätt som det har gjort från att det byggdes. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Brodin, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Moberg, Kasper
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Återanvända och återvinna byggnadsmaterial: En undersökning av materialen trä och betong ur byggnadsstommen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport undersöks återanvändnings- och återvinningspotentialen för stommaterial ur byggnader i Sverige. De två materialen som har undersökts är betong och trä. Rapporten innehåller en litteraturstudie över återanvändning och återvinning. En fallstudie har även utförts på två byggnader. Den första byggnaden är ett småhus med träkonstruktion. Den andra byggnaden är ett flerbostadshus med betongkonstruktion. Byggsektorn står för stora mängder utsläpp och har en stor påverkan på miljön. Av allt material som ligger på deponi står byggbranschen för ca 35 % av allt material. Ett alternativ för att minska byggbranschens påverkan på miljön är att återanvända och återvinna material i högre grad. Hantering av avfall ska prioriteras enligt EUs direktiv gällande avfall. I direktivet finns avfallstrappan som rangordnar avfall efter vad som ska prioriteras över andra alternativ. Betong är ett material som både går att återanvända och återvinna. Att återvinna betong är en vanlig process som innebär att betong krossas och sedan används som ballast till ny betong. Denna process kan innebära att betongens kvalitet ändras. Återanvändning av betong utförs inte i samma utsträckning men har stor potential i framtiden. Materialet trä bör följa kaskadmodellen för att förlänga dess livslängd. Kaskadmodellen beskriver hur träets livslängd kan förlängas innan den går till förbränning med energiutvinning. Fallstudien i denna rapport har utförts på två teoretiska byggnader. Byggnaderna har grundats på undersökningen BETSI och ska representera ett medelvärde av byggnader i Sverige. Fallstudien undersöker hur mycket material som går att återanvända och återvinna ur byggstommen. Resultatet visar på att all betong har en stor potential att återanvändas och återvinnas. Allt trä som används i de två byggnaderna bör följa kaskadmodellen där de komponenter som går att återanvända återanvänds.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Buske, Elias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Fuktegenskaper hos Quartzene impregnerat med salter2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Svenska Aerogel AB has developed the material Quartzene® which is of the typeprecipitated silica and contains calcium - magnesium silicate ((Ca, Mg) SiO3). Thematerial is used for molecular filtration of contaminated air. Qartzene™, which is inpellet form, is porous and has a high internal surface which is a requirement for themolecular filtration. With the use of various impregnations, filtration can affect thedesired outcome. As an example Quartzene® can be impregnated with Potassiumhydroxide and clear the air of Sulfur dioxide, SO2 (Svenska Aerogel AB, n.d).Svenska Aerogel AB has developed Quartzene® further and new areas of application hasarosee, one of these areas is how the material function within dehumidification. Thepurpose of this study is to research and analyze how different impregnation salts effecthow Quartzene® function in terms of moisture absorption and moisture desorption.Quartzene® is a hygroscopic material, which is a material that easily absorbs and exudatesmoisture from the air. Materials with high porosity absorb moisture by adsorption andcapillary condensation. A hygroscopic material strives for equilibrium with ambientenvironment which is illustrated in a sorption curve where moisture absorption is set inrelation to relative humidity. In this study the jar method is used to measure moistureabsorption, this is shown with the use of sorption curves. The jar method uses saturatesalt solutions to create environments whit a set relative humidity. Quartzene® – pellets areplaced in jars and weighed at regular intervals to determine the moisture absorption.The results of this study indicate that impregnations affect the way that Quartzene®function in terms of moisture absorption and moisture desorption. Some of theimpregnations affect the material to absorb more moisture than Quartzene® that has notbeen impregnated, while others affect the material to absorb less moisture. The resultsalso show that sodium – based impregnation gives similar results as Quartzene® that hasnot been impregnated.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Calance, Marius Alexandru
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energy Losses Study on District Cooling Pipes: Steady-state Modeling and Simulation2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Distributionsförluster är en viktig faktor i fjärrenergisystem. Genom att optimera förluster i sådana system, kan både ekonomiska och miljömässiga aspekter uppfyllas. Tyvärr finns det ringa information om rörförluster i fjärrkylasystem. Föreliggande studie fokuserar på förluster i ett fjärrkylanät genom att både använda ett R-nätverk och FEM simuleringsmodeller. Ett R-nätverksmodell bestående av termiska konduktanser har utvecklats genom analytiska ekvationer och simuleringar med FEM har utfört för validering av modellen. Därefter har ett fjärrkylanätverk som konstrueras i Gävle, analyserats. Undersökningen omfattar 15 olika rördiametrar i tre utföranden (dubbelrör med två symmetriska och en osymmetrisk värmeisolering) och i tre förläggningsdjup (0,8; 2 och 4 meter) för en säsong om 7 månader (April t o m Oktober). Särskilt utreds ökningen av temperaturen hos framledningsmediet, där matningsrören förlagts i en å mitt i staden om en sträcka av 1 km. Den maximala förlusten under säsongen, bland alla rörkonfigurationer, motsvarar 2 % av den totala levererade energin. Slutligen konstateras att kombinationen av isolerad framledningsrör och oisolerade returrör verkar som en gångbar investering, ekonomiskt och tekniskt, men kan inte användas i hela nätet eftersom stora delar har redan byggts med oisolerade plaströr. R-nätverksmodellen, som visades vara effektiv och pålitlig i undersökningen, kan som beräkningsverktyg, framförallt för dimensionering och för att uppskatta energiförluster. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Chen, Huijuan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem. Linköpings universitet.
  Janbakhsh, Setareh
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem. Linköpings universitet.
  Larsson, Ulf
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Moshfegh, Bahram
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem. Linköpings universitet.
  Numerical investigation of ventilation performance of different air supply devices in an office environment2015Ingår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 90, s. 37-50Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to compare ventilation performance of four different air supply devices in an office environment with respect to thermal comfort, ventilation efficiency and energy-saving potential, by performing numerical simulations. The devices have the acronyms: Mixing supply device (MSD), Wall confluent jets supply device (WCJSD), Impinging jet supply device (IJSD) and Displacement supply device (DSD). Comparisons were made under identical set-up conditions, as well as at the same occupied zone temperature of about 24.2°C achieved by adding different heat loads and using different air-flow rates. Energy-saving potential was addressed based on the air-flow rate and the related fan power required for obtaining a similar occupied zone temperature for each device. Results showed that the WCJSD and IJSD could provide an acceptable thermal environment while removing excess heat more efficiently than the MSD, as it combined the positive effects of both mixing and stratification principles. This benefit also meant that this devices required less fan power than the MSD for obtaining equivalent occupant zone temperature. The DSD showed a superior performance on heat removal, air exchange efficiency and energy saving to all other devices, but it had difficulties in providing acceptable vertical temperature gradient between the ankle and neck levels for a standing person. 

 • 39.
  Chen, Huijuan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energiteknik. Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University.
  Moshfegh, Bahram
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energiteknik. Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University.
  Cehlin, Mathias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energiteknik.
  Computational investigation on the factors influencing thermal comfort for impinging jet ventilation2013Ingår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 66, s. 29-41Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Impinging jet ventilation (IN) has been proposed to achieve an effective ventilation of an occupied zone in office and industrial buildings. For IJV systems, draught discomfort is the issue of most concern since it supplies cooled air directly to the occupied zone. This study investigated a number of factors influencing draught discomfort and temperature stratification in an office environment equipped with IJV. The factors considered were: shape of air supply device, discharge height, supply airflow rate and supply air temperature. The Response Surface Methodology (RSM) was used to identify the level of the significance of the parameters studied, as well as to develop the predictive models for the local thermal discomfort. Computational fluid dynamics (CFD) was employed to perform a set of required studies, and each simulation condition was determined by the Box-Behnken design (BBD) method. The results indicated that at a low discharge height, the shape of air supply device had a major impact on the flow pattern in the vicinity of the supply device because of the footprint from impinging jet, which consequently affected the draught risk level in the occupied zone. A square-shaped air supply device was found to result in lower overall draught discomfort than rectangular and semi-elliptic shapes. The RSM analysis revealed that the supply airflow rate had a significant impact on the draught discomfort, while the shape of air supply device and discharge height had moderate effects. The temperature stratification in the occupied zone was mostly influenced by the supply air temperature within the range studied.

 • 40.
  Chen, Huijuan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energiteknik. Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University.
  Moshfegh, Bahram
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energiteknik. Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University.
  Cehlin, Mathias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energiteknik.
  Investigation on the flow and thermal behavior of impinging jet ventilation systems in an office with different heat loads2013Ingår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 59, s. 127-144Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the flow and temperature field within an office using impinging jet ventilation (IJV) under different heat loads ranging from 17 to 65 W per square meter floor area. The measurement was carried out in a full-scale test room to verify the reliability of three turbulence models, i.e., the RNG k-epsilon, SST k-omega and (nu(2)) over bar - f models. It is found that all the tested models show good agreements with measurements, while the (nu(2)) over bar - f model shows the best performance, especially on the overall temperature prediction. The (nu(2)) over bar - f model is used further to investigate a number of important factors influencing the performance of the IJV. The considered parameters are: cooling effect of chilled ceiling, external heat load as well as its position, number of occupants and supplied air conditions. The interaction effect of chilled ceiling and heat sources results in a complex flow phenomenon but with a notable feature of air circulation. The appearance and strength of the air circulation mainly depends on the external heat load on window and number of occupants. It is found that with higher external heat load on window (384 W and 526 W), the air circulation has a strong tendency towards the side wall in the opposite direction to occupant, while with lower power on window (200 W) the air circulation has a strong tendency in the center of the room and extends to a larger area. When two occupants are present, two swirling zones are formed in the upper region. The effects of air circulation consequently alter the temperature field and the level of local thermal comfort.

 • 41.
  Cheng, Cheng
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Adaptation of buildings for climate change: A literature review2021Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In September 2020, Northeast China suffered three unprecedented typhoons in half a month, and there was freezing rain in early November, all of which led to the large-scale urban power failure. The occurrence of these phenomena makes people directly see climate change and its impact on the living environment of human beings. Many studies have shown that the cause of climate change is the increase of artificial greenhouse gas emissions since industrialization. In addition to the increase of extreme weather disasters, the most direct manifestations of climate change are the rising temperature, droughts, and rising sea levels. The building sector accounts for 39% of global greenhouse gas emissions and 36% of energy consumption. To ensure the long-term integrity and normal operation of buildings, we need to understand the impact of climate on buildings, and how to deal with it. This paper reviews the literature on climate change and building energy by searching search engines and literature databases. For extreme weather, most literature talks about the impact of power failure, the main strategy is to improve reliability, resilience, sustainability, and robustness, it can help reduce losses and recover as soon as possible. On the other hand, the methods of adaptation to and mitigation of non-disaster weather are reviewed from the perspective of sustainability. This paper mainly reviews the methods of passive technology and strategy for exemplary buildings, building envelope, passive ventilation, lighting/shading, solar energy, bioenergy, dehumidification, passive cooling, and design strategy. According to the local climate, the geographical characteristics of the building, to develop comprehensive passive technology and strategy, can meet or close to meet their energy saving, emission reduction, comfort needs. This paper can provide a technical and strategic reference for the building sector to deal with climate change.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Dahir, Mohamed
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Invändig eller Utvändig tilläggsisolering av ett flerbostadshus- LCC analys av optimal isoleringstjocklekar: Fallstudie på Sicksackvägen 39 i Gävle2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stadsdelen Sätra som ligger 3 km norr om Gävle centrum uppfördes undermiljonprogrammet mellan 1960-1974. Det är enkelt och ta sig till och från Sätramed både fordon, cykel och till fots. AB Gavlegårdarna har tagit initiativ till attrenovera deras byggnadsbestånd som uppfördes under miljonprogrammet istadsdelen Sätra, däribland Sicksackvägen 39. Byggnaden har byggts 1969 ifunktionalistisk stil i närheten av Sätra Centrum.Syftet med denna studie var att undersöka den kostnadsoptimala isoleringstjocklenvid invändig eller utvändig tilläggsisolering av husets ytterväggar. Med hänsyn tillandra åtgärder som AB Gavlegårdarna vill genomföra vid renovering av denbefintliga byggnaden.För att genomföra denna studie har en okulärbesiktning, litteraturstudie,beräkningar, uppmätningar, undersökningar, samt energisimulering utförts. Därpåjämfördes lönsamheten vid tilläggsisolering med optimala isoleringstjocklekeninvändigt respektive utvändigt.Resultatet av denna studie visar att de komponenter i husets klimatskärm somläcker mest värme är ytterväggar och fönster. Med hänsyn taget till derenoveringsåtgärder som AB Gavlegårdarna ska genomföra blir den optimalaisoleringstjockleken invändigt är 45 mm och utvändigt 170 mm. Den åtgärd som germest lönsamhet är tilläggsisolering utvändigt med 170 mm mineralull i kombinationmed AB Gavlegårdarnas renoveringsåtgärder: fönsterbyte och uppgradering avventilationssystemet till FTX.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete
 • 43.
  Dahlin, Linus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Hedman, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Undersökning av värmeförluster genom kantbalk vid användning av golvvärme: En simuleringsundersökning i COMSOL Multiphysics2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige ställs allt högre krav på nya byggnader genom bestämmelser och lagar som påverkar energianvändningen. Byggnader kan värmas upp med hjälp av olika typer av distributionssystem såsom radiatorer och golvvärme. Värmebehovet hos byggnaden baseras på hur mycket värmeenergi som behövs för att uppnå termisk komfort. För att begränsa energianvändningen används isolering i syfte att minimera värmeförlusterna genom byggnadens klimatskärm.

  Denna undersökning syftar till att undersöka förluster som sker genom kantbalken vid användning av vattenburet golvvärmesystem och hur dessa förluster påverkas då grundkonstruktionen tilläggsisoleras på olika sätt. Kantbalken är den förstärkta del som finns under markplattan/platta på mark, tar upp krafter från bärande väggar och finns efter sidorna på byggnaden. Golvvärme är en uppvärmningsteknik där slingor placeras i grundkonstruktionen och förser byggnader med dess värmebehov. Golvvärmesystem installeras på olika sätt beroende på byggnaders förutsättningar och är ett energieffektivt uppvärmningssätt i kombination med värmepump.

  Undersökningen påbörjades genom att skapa en förenklad modell som behandlar en 2-dimensionell kantbalksutformning i COMSOL Multiphysics, som är ett program för modellering där statiska och dynamiska simuleringar genomförs i modeller med hjälp av finita-elementmetoden.

  Fyra modeller skapades med två olika CC-mått (centrumavstånd) och två olika golvmaterial. Därefter skapades tre fall med förbättrande åtgärder för att öka kantbalkens isolerförmåga. Dynamiska simuleringar genomfördes och hade tidsintervallet 365 dagar med varierande utetemperatur. När utetemperaturen varierade var effektbehovet hos golvvärmen olika vilket ledde till att golvvärmetemperaturen justerades efter utetemperaturen för att upprätthålla samma temperatur på golvytan.

  Resultaten visar att kantbalken står för cirka 50 % av markkonstruktionsförlusterna med installerat L-element. Vid komplettering av konstruktionen med två fall av tillläggsisolering framkom inga större förändringar i resultaten. Genom att byta ut L-elementet till ett U-element minskar dock värmeförlusterna genom kantbalken till ca 30 %. Markkonstruktionsförluster är de förluster som överförs från byggnaden till närliggande mark.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Dahlvik, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Öster, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Underlag för utformning av nybyggnation i kulturmiljö: En fallstudie i Strömsbro, Gävle2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag förekommer bostadsbrist i flera delar av landet. Förtätning kan vara en strategi för att motarbeta bostadsbristen. I miljöer där kulturvärden uppträder finns en viss känslighet för exploatering. Syftet med studien är att undersöka hur förtätning på en fastighet kan anpassas till omkringliggande kulturmiljö och samtidigt bidra till god livskvalitet. Målet är att ta fram kriterier för nybyggnation i kulturmiljö som kan användas som underlag vid exploatering. Ett gestaltningsförslag tas också fram som grundas på de framtagna kriterierna. Arbetet är avgränsat till Strömsbro, Gävle och studien har exemplifierats på fastigheten Strömsbro 37:2 som är lokaliserad i området.

  För att analysera områdets kulturhistoriska värden och ta fram framtida utvecklingsmöjligheter har DIVE använts som metod. Den utförs i fyra steg: beskriva, tolka, värdera och aktivera/möjliggöra. I analysmetoden har platsbesök och inventering genomförts för att skapa en uppfattning om området och för att identifiera värden. Intervjuer och enkätundersökning har också varit en del av analysen och bidragit till identifiering av värden, förståelse för platsens identitet och för att ta fram möjliga utvecklingar av området. En volymstudie har utförts och ligger till grund för planering av nybyggnation. Beräkning av volymer och exploateringstal i den omkringliggande miljön har tagit fram värden som använts som riktlinjer.

  Arbetet har tagit fram ett gestaltningsförslag av attraktiva bostäder med hänsyn till kulturhistoriska värden. Gestaltningsförslaget resulterade i två lägenhetshus, ett radhus och en komplementbyggnad som följer traditionell utformning med moderna detaljer.

  Det framtagna resultatet kan inte representera allas åsikter om bevarande av kulturmiljö, eftersom åsikter och erfarenheter är subjektivt. Subjektiviteten kan uppröra medborgare av den orsaken att kulturmiljö är ett känsligt ämne. Därför bör medborgare involveras i ett tidigt skede av planeringen.

  Egenskaper i den fysiska miljön som är viktiga vid planering av nybyggnation i kulturmiljö är färgsättning, material, placering av bebyggelse, gatustruktur, taktyp och höjdskala. Dessa kan värderas genom DIVE-analysen. Volymer och exploateringstal är också värdefulla i den fysiska miljön och är viktiga att beakta för att inte påverka kulturmiljön. Gestaltningsförslaget i studien visar hur nybyggnation kan implementeras i kulturmiljö med avseende till framtagna kriterier för att minska inverkan på värdefulla karaktärsdrag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Deniz, Suleyman
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Moalin, Hassan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Vertikal påbyggnad av ett flerbostadshus i Gävle.2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den globala befolkningsmängden beräknas stiga med 89 miljoner människor årligen och av den anledningen finns det ett behov av fler bostäder och byggnader över hela världen. När städer växer utåt och expanderar blir byggbar mark en bristvara, där kan påbyggnad vertikalt vara ett alternativ då man ökar höjden på byggnader. För trånga städer är våningspåbyggnader en alltmer populär åtgärd som skulle kunna möta marknadens efterfrågan av centralt placerade bostäder. Huvudfokus i denna studie är att klargöra hur en specifik befintlig byggnad klarar påbyggnad av ett våningsplan. Den befintliga byggnaden som användes som utgångspunkt ligger på Styrmansgatan i Gävle, stadsdelen Brynäs. Byggnaden har totalt tre våningar och är ett ungdomsboende där HSB står som fastighetsägare. Studien presenterar tillvägagångssättet för validering och simulering av en befintlig byggnad.Arbetet utfördes med StruSoft FEM-Design som används för modellering, analys och design för bärande element i byggnader baserade på Eurokod. Med hjälp utav StruSoftFEM-Design ska det undersökas om den befintliga byggnaden klarar av en utökning och huruvida vilka förstärkningar som eventuellt bör ske. Den passar för alla olika typer utav konstruktionsuppgifter från hela stabilitetsanalysen i en byggnad till enskilda element. Arbetet kommer genomföras i 3 steg där först den referensbyggnad som skall användas som utgångsläge modelleras, analyseras och designas. Nästa steg är att lägga till ett våningsplan för att sedan analysera eventuella tilläggsåtgärder i samband med utökning av ett våningsplan. Byggnaden skall vara godkänd enligt standarder som utgångspunkt med avseende på utnyttjandegrad och nedböjning. Därefter sker det en jämförelse mellan den befintliga bygganden och påbyggnaden med avseende på utnyttjandegrad, nedböjning, spänning och grundreaktionen.Resultat som har erhållits från denna studie påvisade att om en påbyggnad ska vara möjlig bör förstärkningslösningar äga rum för byggnadselement som fick en oacceptabel utnyttjandegrad. Förstärkningslösningen resulterade med hjälp av balkar, pelare, vindstage och ändrat armeringsinnehåll för armerad betong element för den bärande konstruktionen. Studiens slutsats är att våningspåbyggnad är möjlig vid tillagda förstärkningsåtgärder. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Edkvist, Kristin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Powell, Linnéa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Lerstensskiva med armering av fårull: Undersökning av böjhållfasthet, ånggenomsläpplighet, brandtålighet,värmekonduktivitet och praktisk användning.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på det traditionella byggmaterialet lera tillsammans medfårull som ska agera som armering. Kombinationen av de två materialen skapadegrunden för ett alternativt skivmaterial. Jordbaserade byggmaterial användes förri tiden i stor utsträckning. De äldsta lerhusen som hittats är byggda så tidigt sompå 8000 – talet f.Kr. I medeltidens Centraleuropa användes jord och lera till utfackningari ramverkskonstruktioner av trä. I takt med att nya byggmaterial utvecklatsfick lerbaserade byggmetoder en undanskymd ställning i västvärlden.Nya byggmaterial har gjort att det traditionella byggmaterialets egenskaper generellthar glömts bort. Fårull har tidigare inte klassats som ett byggmaterial, liktlera, utan används till största del till textilier. Får avlas generellt för två syften;köttproduktion och ull produktion. Ullen som kommer från får i köttproduktionenblir en biprodukt som vanligen räknas som avfall.Studien som presenteras omfattar en produktutveckling av ett skivmaterial innehållandelera och fårull. Nio olika kompositioner gjordes i tre olika serier. Fokuspå de tre olika serier lades på fårullssort, ullmängd och lerviskositet. Tillverkningav lerullsskivorna gjordes för hand med egna uttänkta och tillverkade hjälpmedel.Bristen på sammanställda materialegenskaper komplicerar användningen av leraoch fårull. Det krävs en prestandadeklaration och CE-märkning av en vara för attett byggmaterial ska bli en accepterad produkt på byggmarknaden. Byggnadstekniskforskning gjordes i laboratorisk miljö och utifrån standardiserade metoderhar beräkningar gjorts på lerullskivorna gällande, böjhållfasthet, ånggenomsläpplighet,värmekonduktivitet, brandtålighet samt praktisk användning.Resultatet visar på att lerullsskivan är jämförbar med andra skivmaterial. Lerullsskivornastekniska egenskaper gällande böjhållfasthet redovisade värden mellan118 N och 550 N, beroende på komposition av lerullsskiva. Alla skivor visade påsega brott, eftersom ullen höll ihop lerullsskivorna. Vid beräkning av ångpermeabilitetvisade resultaten på värden mellan 2,289 x 106 m2/s och 3,571 x 106m2/s. Värmeledningsförmågan beräknades endast på lerullsskivan med störstmängd ull, där värdet blev 0,218 W/m*K. Det uppdagades att värmeledningsförmåganökade när ullen dränktes i lervälling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Eklund, Filip
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Pettersson, Johannes
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Skillnad mellan stående och liggande panel ur en fuktsynpunkt2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige är det vanligt att använda en träregelstomme för att bygga hus med ett yttretäckande skikt bestående av antingen stående eller liggande panel. Livslängden på panelen ärbegränsad, och när den har uppnått sin fulla livslängd måste den ersättas med ny panel. Dettaär ett betydande projekt som är tidskrävande och kostsamt.Fukt är en viktig faktor som påverkar livslängden hos trä, och den största orsaken tillförkortad livslängd hos trä är biologiska angrepp i form av mögel och röta. Därför ärkunskapen om fuktproblem hos trä av yttersta vikt för att kunna uppskatta livslängden hosolika träkomponenter som används utomhus. Fukt i träpaneler kan också bidra till andrakonsekvenser, till exempel deformationer som bågning och sprickor. När trä blir blöttexpanderar det, och när det torkar krymper det, vilket kan leda till att träets dimensionerändras och att sprickbildning kan uppstå. Detta har visat sig vara en betydande faktor sompåverkar livslängden hos träpanelen.Syftet med denna rapport är att se hur fuktskador uppstår på befintliga byggnader medträfasad samt om det finns skillnader mellan stående och liggande panelers fuktskador.Resultatet visar att det för det mesta sker fuktskador längst ner på fasaderna, vilket beror påatt det är det mest utsatta området på väggen. Dessutom konstaterades att det finns skillnadermellan liggande och stående panel, där den stående panelens fuktskador oftast var merallvarliga längst ner på fasaden, medan den liggande panelen oftast precis som den ståendepanelen hade fuktskador längst ner på väggen men även på övriga ställen på fasaden.Förstudien och experimentet visade på att den stående och liggande panelen är väldigt likavarandra i fuktupptagning och uttorkning. Samt att deras design eller utformning intepåverkar panelens livslängd i någon stor utsträckning. Skillnaden mellan de två paneltypernablir emellertid tydlig när det gäller att byta ut skadade paneler. På en fasad med liggandepaneler är det möjligt att byta ut de nedersta brädorna utan att påverka resten av väggen,medan en fasad med stående panel som har skadats längst ner innebär att i princip helafasaden måste bytas ut. Detta innebär att livslängden för en fasad med stående panel kanförväntas bli kortare än för en fasad med liggande panel, även om den skadade ytan på enfasad med liggande panel kan vara lika stor eller större jämfört med en fasad med ståendepanel. Detta i sin tur leder till högre kostnader för den stående panelen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Elizalde, Eduardo
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  WEATHER FORECAST CONTROL: Prestudy of installing a predictive heating control system2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The forecast control for the heating system tries to maintain the buildings’ indoor

  temperature at a desired level, by using technical building characteristics, data on its

  mode of operation, data on the building location and meteorological parameters. By

  forecasting the conditions of the building and calculating the free energies (solar radiation

  and internal heat generation) it is possible to know the amount of additional heat that

  should be supplied to the building every moment, avoiding heat surpluses or deficits.

  By applying the theory developed by Roger Taesler to buildings 92911 and

  92917 placed in Sandvik AB, it is seen that if the desired temperature was 21ºC it would

  be possible to save a 16.3% of energy, 15518 SEK/year, and that the payback time for the

  installation of such a system is 3 years.

  Other efficiency measures as changing the ventilation schedule or installing a

  heat exchanger are also discussed in the present report.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Endre, Robert
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Brottsskeden kring infästning av stålpelare2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En utfackningsvägg är en icke bärande väggkonstruktion, ofta av trä som har för syfte att minimera energiförbrukningen för byggnader i betong. Inuti konstruktionen används ibland stålpelare för att bära ovanliggande konstruktioner. Stålpelarna utsätts för laster som de måste dimensioneras för. Över och under pelarna svetsas plåtar fast för att öka den belastade arean och hindra brott i betongen.

  I detta examensarbete har därför en datormodell i programmet Excel framtagits. Modellen dimensionerar kantpelare i stål enligt Eurokoderna. De brottsfall som ingår i modellen är genomstansning, prägling, spjälkning, avstånd till betongkant, reducering vid håltagning i betong, tryckkraftskapacitet för fot respektive topplåtarna och böjmoment för plåtarna.  

  Genomstansning är ett koniskt sprött brott som sker i betongen, det spröda brottet sker direkt utan förvarning och betongplattas bärförmåga sjunker snabbt vilket kan leda till ras.  Prägling är en lokal krossning av betongen och spjälkningen innebär att på grund av tryckkraften så uppstår en horisontell dragkraft i betongen vilket kan leda till brott. Då det är svårt att uppfatta i Eurokoderna för hur avståndet mellan plåtarna och betongkanten påverkar hållfastheten har därför en beräkningsmetod framställts, likvärdigt gäller för påverkan av håltagning nära en pelare. Exempel på hål kan vara trappor, hissar eller håltagning för värmestammar till radiatorer. Plåtarna beräknas i tvärsnittsklass tre.

  Modellen är uppbygg så att olika dimensioner och kvalitéer väljs, hållfastheten för konstruktionen beräknas och sedan redovisa om lasten klaras eller inte. I och med det så kan till exempel olika dimensioner och kvalitéer testas fram för att få en så optimal konstruktionslösning som möjligt. Avgränsningar har gjorts. Modellen beräknar bara de olika brottsfall som ovan nämns och berör endast kvadratiska VKR- profiler och plåtar. Pelare har beräknats som ledat infäst i båda upplagen där endast tryckkrafter dimensionerat betongen och plåtarna.

  Under det första skedet av arbetet så har fakta inhämtning för det olika brottsfallen gjort. Fakta har hämtats från litteratur, rapporter, undersökningar, forskningar, tidigare lösningar, diskussion med branscherfarna och tidigare respektive nyare regelverk. Därefter har datormodellen gjorts, målet med modellen är att få ett snabbt resultat och en komplett redovisning. Därför är modellen uppbygg så att varje brottsfall har en egen flik och kan redovisas enskilt.  För att modellen ska kunna användas av utomstående har standardbeteckningar, bilder och kommentarer använts. Modellen har kontrollerats med diverse beräkningsexempel och program för att få ett trovärdigt/användbart resultat.

  Slutsats: En väl fungerande modell har tagits fram och som kan användas av utomstående byggnadsingenjörer med minst gymnasieingenjörsutbildning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Engberg, Niclas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Nordlöv, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Distansarbetets påverkan för byggnadskonstruktörer: En kvalitativ fallstudie om hur konstruktörers effektivitet & kvalitet påverkats av distansarbete2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggbranschen i Sverige har till följd av Covid-19-pandemin tvingats till en påskyndad digitalisering vilket har bidragit till ökad användning av digitala verktyg och distansarbete. Tidigare forskning inom ämnet indikerar på både positiva och negativa konsekvenser av distansarbete och återkommande faktorer är arbetsmiljön, kommunikationen, kunskapsdelningen och de tekniska förutsättningarna. Studien undersöker hur konstruktörer på ett medelstort byggföretag i Sverige påverkas inom aspekterna effektivitet och kvalitét vid övergången till distansarbete samt om det är en lämplig arbetsmetod att använda permanent i framtiden.

  För att besvara studiens frågeställningar har författarna valt att använda intervjuer för att undersöka upplevelsen av distansarbete och en datainsamling för att kontrollera effektiviteten och kvaliteten. Intervjumetoden i studien är en semistrukturerad intervju med fem utvalda konstruktörer på företaget som medverkat i studien. Insamlingen av rådata till studien hämtades från företagets interna tidsrapporteringssystem, kvalitetsdokument från företagets underentreprenörer samt en kompletterande enkätundersökning.  

  Respondenterna i studien upplevde att konstruktörernas effektivitet minskats vilket inte överensstämmer med studiens statistiska data. Resultatet visar att effektiviteten ökat och kvaliteten på konstruktörernas dokument är likvärdig även efter övergången till distansarbete. Författarnas bedömning efter genomförd studie, är att distansarbete är en bra arbetsmetod att tillämpa om det är ett valbart komplement för konstruktörerna. En permanent övergång till distansarbete kan innebära att konstruktörerna upplever en minskad tillhörighet till företaget, mindre gemenskap med övriga medarbetare, en försvårad kommunikation och försämrad kunskapsdelning vilket på sikt kan påverka effektiviteten och kvaliteten på konstruktörernas dokument.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
12345 1 - 50 av 223
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf