hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 203
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulkarim, Israh
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Ledarskap och hälsofrämjande processer i detaljhandelssektorn: Fallstudie2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abeyrathna, Nuwan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik. KTH.
  Design and Construction of a Supervisory Control and Data Acquisition System for full scale combustion test facility2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  One of major concerns in gas turbine industry is to reduce emissions.  Tow kind of approaches could be identified in the industry to reduce emissions, namely Primary Emission Reduction approach and Secondary Emission Reduction approach. The primary approach concerns emission prevention in combustion, while secondary approach is all about emission cleanup before releasing to the atmosphere.

  Combustion flame temperature highly influences on emissions specially NOx formation.  NOx emission is lower when the combustor operates close to lean flammability limit. Incorporating catalyst to combustor is one of methods to extend flammability limit.  Heat and Power Division at KTH-Royal Institute of Technology in Sweden has developed a test facility to test performances of catalyst in combustion.

  The combustion test facility available at Heat & Power Davison at KTH, consists of high pressure air compressor and air flow control system, air preheating unit and control system, fuel flow control system, combustor unit, and exhaust gas analyzer system. But lack of proper user interface to control and monitor the operation of the test facility through a computer work station was a major concern from experimenters.

  The purpose of the thesis work is to design and construction of supervisory control and data acquisition system for the full scale catalytic combustion test facility.  Labview 2012 is used as the main platform for implementing data acquisition and control system for the test facility. Thermocouples, pressure transducer signals, air flow meter signal are connected to Keithley 2701 data acquisition system and then connected to the computer. Fuel flow controllers are directly connected to the computer via serial port. Air flow control actuator signal is given through ADAM digital to analogue converter.

  Developed GUI is more convenient for users in terms of easy control of air flow, fuel flow and gas sampling probe systems, and monitoring of temperature, pressure measurements and exhaust gas species systems. And also GUI provides web interface to select correct conversion factor, and also to view live data recording. The developed GUI can be accessed through online to monitor the operation. 

  Fulltekst (pdf)
  EGI Thesis report_Nuwan Abeyrathna_Final
 • 3.
  Aguilera, Rafael
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Implementation of a ceramic coating based upon the concept of emissivity2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 4.
  Aminzoui, Abla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Knapp, Joacim
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Validation and Ranking of Challenges in Digital Transformation towards Industry 4.0: a multi-case study in Swedish manufacturing SMEs2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Master thesis
 • 5.
  Andersson, Victor
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Pappersfria informationsflöden: En fallstudie om implementeringsprocessen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trots att datorer har funnits en längre tid och används mer och mer kvarstår användningen av papper på kontor. En förklaring är att det inte finns tillräckligt bra digitala verktyg för att få bort papper från arbetet. I denna kvalitativa fallstudie undersöks kontorsavdelningen på ABB Components om hur implementeringsprocesser för pappersfria informationsflöden kan införas på ett sätt som genererar fördelar med att arbeta digitalt.

  Resultatet från denna studie har baserats på data som har blivit insamlad från intervjuer och observationer som har genomförts på kontoret. Genom att identifiera vilka processer som använder papper på kontoret har olika datorprogram tagits fram för att underlätta implementeringen. Resultatet i denna studie tyder även på att implementeringen av pappersfriainformationsflöden bör vara en väl planerad förändringsprocess där verktyg tas fram för att kompensera för den tidigare pappersanvändningen.

  Vid införandet av pappersfria informationsflöden kan användandet av förbrukningsinventarieratt minska och platsen det tar att lagra papper försvinner. Detta kan leda till ett mer kostnadseffektivt arbete och mindre slöseri rent pappersmässigt. För att detta ska leda tillfördelar med användandet av konceptet måste arbetsrutiner göras om för att införandet ska fungera.

  Fulltekst (pdf)
  Pappersfria informationsflöden
 • 6.
  Apostolou, Anastasia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad.
  Finansiell riskperception: En studie om mäns och kvinnors riskperception vid finansiella investeringar2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Riskperception, eller riskuppfattning, kan definieras som människors tolkning och subjektiva bedömning av risk. Uppfattningen av risk är en central faktor som anses påverka människor vid deras finansiella beslut. Tidigare forskning visar på tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors risktagande vid finansiella investeringar. Män beskrivs som i genomsnitt mer riskbenägna och ser inte risker som problematiska, medan kvinnor inte är lika positivt inställda mot risk. Syftet med denna studie är att få förståelse för hur riskperception skiljer sig mellan män och kvinnor vid finansiella investeringar samt att undersöka om det föreligger skillnader mellan män och kvinnor i fem dimensioner av finansiell riskperception. För att besvara studiens frågeställningar har en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning genomförts. Insamlad data har analyserats deskriptivt samt med t-test. Resultatet av studien är i linje med tidigare forskning och ger indikationer på att kvinnor uppfattar finansiella risker som statistiskt signifikant större än vad män gör. Däremot gav studien inte ett lika tydligt resultat gällande om det föreligger skillnader mellan män och kvinnors riskperception i de fem undersökta dimensionerna av finansiell riskperception. Enkätstudien visade dock att kvinnor uppfattar riskerna med betydande negativa konsekvenser för finansiella placeringar som signifikant större än vad män gör. Även detta resultat kan anses vara i linje med tidigare forskning. Studien bidrar på så vis med ytterligare empiriskt stöd till tidigare forskningsresultat om skillnader mellan kvinnors och mäns riskuppfattning vid investeringsbeslut.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Asplund, Adrian
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Persson, Mathias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Förändrad lagerlayout för ökad leveranssäkerhet: En fallstudie med hänsyn till den faktiska efterfrågan på Smurfit Kappa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The purpose of the safety stock is to compensate customers uncertain forecasts. The task of operations is to be able to cover up customers fluctuations in demand. By being able to maintain a stable and competition strong delivery performance results in a safety stock to be used, however, it entails tied-up capital. The case the company has an ambition to produce larger quantities and then store it on an external warehouse that the authors have chosen to call the safety stock.  

  Purpose: The problem of actual demand is that research questions usually take into account normal demand. By trying to fill the knowledge gap, we arrive at this purpose. The purpose is to investigate how actual demand influences the design of stock layout in order to achieve the desired delivery reliability.

  Method: To be able to answer the purpose and our questions, an abductive approach has been used where theory collection has taken place from literature and articles while empirical data is collected from the case company Smurfit Kappa. During the collection of empiricism, interviews and observations have been carried out. The collected findings have been discussed with the theory to answer the purpose and questions and lead to our conclusions.

  Findings: In the current situation, the case produces the company only against client orders and that there are no products in stock. This will result in delivery times of between 8 – 9 weeks and delivery security. An existing surface is available today to create a safety layer, there is also the possibility of a larger space if desired.

  Conclusion: With a safety stock, the case company will be able to deliver the actual demand while reducing its delivery times and increasing delivery reliability.

   

  Keywords: safety stock, demand, external inventory.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  B Carlsson, Carolin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad.
  Aggregering av indikatorer och aspekter inom BRP+2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BRP+ är ett ramverk som utvecklats för att mäta svensk regional utveckling utifrån ett livskvalitets- och hållbarhetsperspektiv. BRP+ omfattar ett antal temaområden som i sin tur omfattar olika aspekter och indikatorer. Den första genomförda mätningen med ramverket som grund presenterades 2018. För att studera förändring av regional utveckling över tid använder man ett jämförelseår fem år tillbaka i tiden. Detta examenarbete är en beslutsanalytisk granskning av aggregeringen av aspekter och indikatorer i BRP+, med särskilt fokus på vad en ökning eller en minskning inom en indikator motsvarar i förhållande till en ökning eller en minskning inom en annan indikator samt vilka konsekvenser ett byte av jämförelseår får för resultatet. Granskningen har avgränsats till temaområdet Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet. Resultatet visar att konstruktionen av BRP+ medför att valet av jämförelseår får stor betydelse för hur skillnader i ett avseende värderas i förhållande till skillnader i ett annat avseende, vilket i sin tur leder till en viss problematik gällande rangordningsomkastning (eng. rank reversal) och får som konsekvens att den vägledning BRP+ kan ge beslutsfattare är begränsad.

  Fulltekst (pdf)
  Aggregering av indikatorer och aspekter inom BRP+
  Download (zip)
  Aggregering av indikatorer och aspekter inom BRP+ Addendum (zipped excel)
 • 9.
  Bagherbandi, Mohammad
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. KTH.
  Jouybari, Arash
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Nilfouroushan, Faramarz
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Lantmäteriet.
  Ågren, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Lantmäteriet.
  Importance of precise gravity field modeling in direct georeferencing and aerial photogrammetry: a case study for Sweden2022Inngår i: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLIII-B2-2022XXIV ISPRS Congress (2022 edition), ISPRS , 2022Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Direct georeferencing of airborne mobile mapping systems is developing with unprecedented speed using GNSS/INSintegration. Removal of systematic errors is required for achieving a high accurate georeferenced product in mobile mappingplatforms with integrated GNSS/INS sensors. It is crucial to consider the deflection of verticals (DOV) in direct georeferencing dueto the recently improved INS sensor accuracy. This study determines the DOV using Sweden’s EGM2008 model and gravity data.The influence of the DOVs on horizontal and vertical coordinates and considering different flight heights is assessed. The resultsconfirm that the calculated DOV components using the EGM2008 model are sufficiently accurate for aerial photogrammetrypurposes except for the mountainous areas because the topographic signal is not modeled correctly.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Bagherbandi, Mohammad
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Division of Surveying—Geodesy, Land Law and Real Estate Planning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Shirazian, Masoud
  Department of Geomatics Engineering, Civil Engineering Faculty, Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
  Amin, Hadi
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Horemuz, Milan
  Division of Surveying—Geodesy, Land Law and Real Estate Planning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Time transfer and significance of vertical land motion in relativistic geodesy applications: a review paper2023Inngår i: Frontiers in Earth Science, E-ISSN 2296-6463, Vol. 11, artikkel-id 1139211Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Determination of the Earth’s gravity field and geopotential value is one of the fundamental topics in physical geodesy. Traditional terrestrial gravity and precise leveling measurements can be used to determine the geopotential values at a local or regional scale. However, recent developments in optical atomic clocks have not only rapidly improved fundamental science but also contributed to applied research. The latest generation of optical clocks is approaching the accuracy level of 10−18 when facilitating atomic clock networks. These systems allow examining fundamental theories and many research applications, such as atomic clocks applications in relativistic geodesy, to precisely determine the Earth’s gravity field parameters (e.g., geopotential values). According to the theory of relativistic geodesy, the frequency difference measured by an optical clock network is related to the gravity potential anomaly, provided that the effects of disturbing signals (i.e., tidal and non-tidal contributions) are filtered out. The relativistic geodesy principle could be used for a practical realization of global geodetic infrastructure, most importantly, a vertical datum unification or realization of height systems. This paper aims to review the background of relativistic (clock-based) geodesy and study the variations of optical atomic clock measurements (e.g., due to hydrology loading and land motion).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Stefan, Ioana
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Lakemond, Nicolette
  Linköpings universitet.
  Open innovation - Comparing global and local approaches2014Inngår i: The 25th annual POMS conference, Atlanta, 9-12 May, 2014: Celebrating 25th Anniversary Conference : Online proceedings, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In spite of the growing interest in open innovation, one of the core questions that remain unanswered is how different kinds of openness affect innovation performance. Moreover, the impact of the geographical dispersion of partners also needs further investigation, while there is a tension between the motives for global search and the needs for proximity in innovation processes. In this paper we will research the relationship between openness and performance outcome in manufacturing companies when taking the localisation of partners into account. The study is based on survey data from 415 companies. The openness is defined by three dimensions: partner breadth, partner depth and phase depth. Performance is measured in terms of cost, risk and time-to-market, innovativeness and economic performance. The results of this study confirm and illustrate the localisation dilemma. For manufacturing companies using a global approach, it seems advisable to collaborate more intensively with a reduced number of partners. In contrast, the companies applying a more spatially balanced approach could collaborate with an increased number of partners and still be innovative and cost efficient. This implies that different localisation strategies for external partner collaborations require different integration approaches in order to be successful.

 • 12.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Stefan, Ioana
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Lakemond, Nicolette
  Linköpings universitet.
  Open innovation: Global or local?2014Inngår i: Proceedings of the 21th EurOMA conference, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 13.
  Bengtsson, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Värdefokuserat tänkande som grund till förändringsteori för kommunal samverkan2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid ledning av samverkan mellan kommuner är det centralt att vara överens om målsättningarna för samarbetet och att ha en gemensam förståelse för hur målen skall uppnås. Detta är av vikt inte minst för att man skall kunna fatta rationella gemensamma beslut. Kommundirektörer från sex samverkande kommuner har deltagit i studien som undersöker hur två metoder, hämtade från värdefokuserat tänkande och från förändringsteori, kan användas för att ta fram olika samarbetsparters individuella målsättningar för samverkan, sammanfoga dessa till en gemensam målstruktur och sedan använda den gemensamma målstrukturen för att skapa förändringsteorier som beskriver hur samverkansmål kan antas uppnås. Ett syfte med studien är att genomföra processen och producera detta material, till nytta för kommundirektörerna och kommunernas samverkan framåt. Det vetenskapliga syftet är att se om metoderna under dessa förutsättningar är användbara tillsammans, framför allt genom att analysera själva arbetsprocessen och de producerade resultaten i form av förändringsteorier. Studien är en fallstudie som genomförts genom aktionsforskning, där kommundirektörernas naturliga roller och mötesformer utgör arenan där den gemensamma verksamheten och den akademiska studien utvecklas tillsammans. I studien beskrivs hur sex individuella målstrukturer förenas i en gemensam målstruktur för samverkan. Två förändringsteorier skapas sedan gällande avgränsade delar av den gemensamma målstrukturen. Analysen av genomförandet och det framtagna materialet tyder på att det finns potential i att kombinera de två metoderna som har använts. I värdefokuserat tänkande läggs stort fokus på att formulera och strukturera mål, i förändringsteori läggs fokus på att identifiera gruppers gemensamma uppfattningar och antaganden gällande vilka mekanismer och processer som behöver ske för att förändring skall uppstå och mål skall förverkligas. Även om detta endast är en enskild och begränsad studie, så är det tydligt att värdefokuserat tänkande och förändringsteori har element som kompletterar och stärker varandra. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bergman, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Evaluation of ventilation for an office building: Situated in Gävle, Sweden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since the CO

  2-emissions and electricity prices are ever increasing many companies have tried to reduce their energy consumption in order to reduce both CO2-emissions and the cost of using energy. Therefore, in this article an office building situated in Sweden have been investigated with its current ventilation flow and what saving poten-tials can be made from heat recovery and a different ventilation flow in regards to health, energy and cost. Empirical data have been collected to be able to calculate ener-gy savings made by heat recovery and new ventilation flow. A ventilation flow of 25 l/s per office were chosen and that the conference room should have at least 3 l/s per m² the dining room and locker was not investigated thoroughly and therefore a ventilation flow from the recommendations of Sweden was followed. The total flows became, 530 l/s respectively 630 l/s for the top and bottom floor. A rotating heat exchanger with an es-timated efficiency of 80% was used for heat recovery and through the two methods combined an energy reduction up to 96,4 % for heating and 83,4 % from the electricity could be reduced.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • 15.
  Bergman, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Tjänstekvalitet som mellanbegrepp: Om bedömning av tjänstekvalitet vid Vux Västerås2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att tillhandahålla vuxenutbildning är en skyldighet som Sveriges kommuner åläggs enligt Skollagen. I samma lag anges att inriktningen på det systematiska kvalitetsarbete ska vara att de nationella målen (som uttrycks i Läroplan för Vuxenutbildningen) uppfylls. Denna översiktliga formulering gör att det i stor utsträckning blir upp till varje enskild kommun att utveckla egna rutiner för arbetet med kvalitet inom vuxenutbildningen. I Västerås genomförs varje år en kvalitetsgranskning av de skolor som verkar inom den kommunala vuxenutbildningen. Granskningen omfattar bland annat strukturella förutsättningar, uppnådda resultat och efterlevnad till lag- och förordningskrav. Västerås kommun skapar och skickar ut en kvalitetsmall som fylls i av respektive skola. Detta material utgör sedan en grund (av flera) för den granskning av tjänstekvalitet som varje skola årligen genomgår. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tjänstekvalitet inom vuxenutbildningen i Västerås har operationaliserats till mätbara indikatorer inför kvalitetsgranskningen 2021.Utifrån teorin om mellanbegrepp analyseras vilka aspekter kommunen har bestämt ska ligga till grund för tjänstekvalitet inom Vux Västerås och också vilka följder det får om en skola inte lever upp till det kommunen betraktar som tillräcklig kvalitet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Björelind, Karl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Malmberg, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Arbetsmetodik för effektivisering av intern materialförsörjning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Hantering av material ställer varierande krav beroende på dess beskaffenhet. För att bemöta interna krav i form av hög leveransservice till en låg kostnad är det betydande att utforma en effektiv försörjning av material. Ny teknik och tillämpning av IT-system kan skapa förutsättningar till att effektivisera materialförsörjningen genom att öka servicegraden och reducera kostnader.

  Syfte: Syftet med denna studie är att utforma och utvärdera en arbetsmetodik för att effektivisera intern försörjning av material från godsmottagning till produktion.

  Metod: En teoretisk referensram utgjorde grunden för att identifiera viktiga områden för att skapa en effektiv intern materialförsörjning. Parallellt genomfördes en fallstudie hos ett företag verksamma inom hissbranschen, där insamling av data främst genomförts utifrån olika typer av intervjuer och observationer för att skapa en uppfattning om företagets materialförsörjning. Den data som framkom jämfördes främst med den teoretiska referensramen i analysfasen i den framtagna arbetsmetodiken och utifrån denna drogs slutsatser. Etiska aspekter beaktades genomgående under arbetets gång.

  Den framtagna arbetsmetodiken: Utifrån viktiga identifierade områden, baserat på den teoretiska referensramen, utformades en arbetsmetodik för effektivisering av intern materialförsörjning, bestående av sex faser: Förutsättningar, Beskrivning av nuläget, Analys av nuläget, Utformning av förbättringsförslag, Genomförande samt Uppföljning. Fyra av dessa faser tillämpades på fallföretaget med syftet att utforma förbättringsförslag med potential att effektivisera verksamhetens interna materialförsörjning. Slutligen utvärderades arbetsmetodikens tillämpade faser för att lyfta fram dess styrkor, utmaningar och utvecklingsmöjligheter samt den vidare tillämpningen.

  Slutsatser: Betydande områden samt andra stödjande digitala lösningar ansågs inte vara tillräckliga för att generera en effektiv intern materialförsörjning utan det behövdes ett ordnat arbetssätt för att tillgodogöra dessa områden. För att understödja detta krävdes komplement i form av en arbetsmetodik med ett antal strukturerade faser, med viktiga hänsynstaganden, som metodiskt måste följas för att utforma förbättringsförslag som kan skapa en effektivare intern materialförsörjning. Förbättringsförslagen som utformades omfattade bland annat ett nytt förfarande för materialavrop, nya principer för buffertar, reducering av interntransporter samt automatiskt förslag på lagringsplats.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Björklund, Elina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Gimström, Nina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Effektivitetsförbättringar i interna serviceprocesser: En fallstudie inom massa- och pappersindustrin2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Effective and reliable delivery of services provides long-term performance to an organization. Inorder to create effective and reliable deliveries, activities that do not create value for the customer,namely the wastes, need to be reduced or eliminated. Value Stream mapping is a Leanmanagement tool that aims to clean processes from the wastes. With this as a starting point, studieshave previously been conducted to customize the tool for use on service processes. The studyresulted in Service value stream management, a model implemented in six steps. When the modelis applied in service processes, there is a wide variety of problems that may occur, it is therefore considered not possible to collect all problems in order to provide suggestions for improvements.

  This study aims to investigate whether the tool can be modified to better suit an internal serviceprocess in the pulp and paper industry. The literature review that has been conducted, revealedthat the existing model does not contain certain, according to the theory, important elementsadapted for Lean service. Beside the waste and tools that the model already consists of, fourrelevant wastes and twelve tools were found during the literature review. Other interestingcomponents that emerged through the literature review, were the views of what an organizationshould learn about and how successes should be measured. In order to fulfill the purpose of ourstudy, the Lean tool Service value stream management, was tested with the additions found duringthe literature review. The test was conducted at an internal service process at a case company tosee if there is evidence to add or remove some of the new wastes, tools or components to themodel. At the case company, data was collected through interviews and observations as well asthrough a survey. The study resulted in the 5K-model which consists five steps to eliminate andreduce wastes. With this model, organizations in the pulp and paper industry should be able tocreate higher efficiency in their internal service processes. To visualize and measure efficiency, amathematical formula was developed that could be considered useful even outside the 5K model.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Blanco-Portela, Norka
  et al.
  Department of Environmental Management, Universitaria Agustiniana, Colombia.
  Benayas, Javier
  Department of Ecology, Universidad Autonoma de Madrid, Spain.
  Pertierra, Luis R.
  Department of Biology, Geology, Physics and Chemistry, Universidad Rey Juan Carlos, Spain.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Organisational Sustainability, Ltd., Cardiff, UK.
  Towards the integration of sustainability in Higher Education Institutions: a review of drivers of and barriers to organisational change and their comparison against those found of companies2017Inngår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 166, s. 563-578Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In recent years, there have been a considerable number of efforts to integrate sustainability into Higher Education Institutions (HEIs); however, there are still challenges that need to be overcome. A process that has received an increasing attention has been the Organisational Change Management for Sustainability. This article is aimed at reviewing the main drivers of the integration of sustainable practices and the barriers to change slowing or stopping it. A systematic literature review was carried out using Web of Science de Thomson Reuters and in Scopus databases focusing on retrieving all papers on sustainability in HEIs published between 2000 and 2016. The drivers of and barriers found for the integration of sustainability in HEIs were compared to those previously described for companies. The similarities on drivers to change found in HEIs and companies were greater for external ones. A lower number of barriers to change were reported in the literature for HEIs than those reported for corporations, nonetheless, it was found that HEIs and companies have several common barriers to change. The article proposes a list of main drivers of and barriers to change, some general and others context specific. The findings on the drivers of the integration of sustainable practices in HEIs can serve to identify additional good practices at companies and vice versa. The barriers to change detected for the process of integration can help into anticipating, preventing and overcoming them. This knowledge can help institutions better plan and use their resources in working to becoming more sustainable.

 • 19.
  Blomskog, Stig
  et al.
  Södertörns högskola.
  Hjelmblom, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  An Analysis of a Sustainability Index2021Inngår i: Sustainable Consumption and Production, Volume 1: Challenges and Development / [ed] Ranjula Bali Swain; Susanne Sweet, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021, s. 39-63Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this chapter, we perform a conceptual analysis of a household sustainable consumption index, whose construction is based on guidelines in a handbook issued by OECD. We conclude in our analysis that the designers of the index treat the concept 'sustainable consumption' as a descriptive concept, and argue that this interpretation is a conceptual mistake.  A consequence of this mistake is that the construction of the index is treated as a kind of statistical and empirical problem only. Instead, we argue that sustainable consumption is a specific kind of value concept named intermediate concept, whose function is to link descriptive grounds with normative consequences, and thus that the construction of the index is a normative problem. That is, the construction of a sustainable consumption index should be regarded as a normative multi-attribute decision process. A policy implication of our study is that when measuring sustainability, a decision analytic approach based on an adequate interpretation of the concept sustainability as an intermediate concept should be employed. In order to avoid low validity of sustainability indices as a result of making a conceptual mistake, it is possible to explicitly treat the construction of a sustainability index as a normative multi-attribute decision process that can be aided by decision support tools. The relevance of our analysis to policy makers and other stakeholders is that it contributes to a deeper understanding of what kind of concept sustainability is and what it means to measure such concepts. Without a proper understanding of the nature of this concept, there is an obvious risk of low validity of its measurement.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Borgvall, Albin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Rodestrand, Robin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utvecklad value stream mapping för en varierande produktion mot kundorder: En fallstudie vid Karl Hedin Emballage AB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introdukton: Dagens hårda krav på specialanpassade produkter har bidragit till fler och fler företag som tillämpar en kundorderanpassad strategi. Eftersom dessa företag konkurrerar genom att hålla så låga ledtider som möjligt och erbjuder unika produkter med tilltalande priser har det blivit allt mer attraktivt att använda sig av lean-baserade verktyg för att reducera slöseri, skapa en effektivare produktion och således bli mer konkurrenskraftig. Problemet är att lean-verktyg inte är utvecklade för denna typ av organisation.

  Syfte: Syftet är att utforma en modell för en utvecklad value stream mapping som visar hur företag med en kundorderstyrd strategi som kännetecknas av hög produktvariation i låga volymer kan använda value stream mapping för att effektivisera produktionen.                                                   

  Metod: Studien är utförd genom en fallstudie vid ett tillverkande företag som producerar specialanpassade produkter efter kundönskemål. För att kartläggningen genom value stream mapping skulle vara genomförbar samlades relevant litteratur in. Därefter genomfördes intervjuer och observationer som underlag för det empiriska materialet. Avslutningsvis har teorin tillsammans med det empiriska materialet utgjort innehållet för analyser och slutsatser inom denna studie.                                                                                                                     

  Resultat: Fallföretaget kännetecknas av en komplex produktion av unika produkter med korsande material- och informationsflöden vilket försvårar value stream mapping. Fallföretagets tillverkningsprocesser inom produktionen är manuell kapning, manuell plywoodkapning, kedjekapning, inredning och montering. Processer med liknande operationer var utspridda i fabriken och monteringsprocessen identifierades som flaskhals.                                                                                                                                 

  Slutsats: En modell för hur företag med en kundorderstyrd strategi med hög produktvariation och låga volymer kan använda value stream mapping har sammanställts. Vidare har ytterligare aspekter fastställts som är betydande vid genomförandet av value stream mapping inom denna produktionsform. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bäck, Elvira
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Pyhälä, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Processkartläggning av servicesystem: För första återkoppling till kund och utformning av en förbättringsmodell2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Strukturering och planering har länge varit känt som viktiga faktorer som påverkar hur en verksamhet ska fungera. Förståelsen för detta har inte alltid varit densamma. Längre tillbaka fanns inte kunskap om vad detta gav. Forskning har under åren genomförts angående planering och strukturering och olika resultat har framkommit. Efter dessa resultat har principer vuxit fram som har haft påverkan på arbetssätten. Längre tillbaka låg fokus på produktivitet medan det idag har flyttats till människan och dess välbefinnande.

   

  Framgångsrika företag har genom åren studerats för att kartlägga deras framgång. Utifrån dessa data har sedan företag försökt att kopiera rakt av till sin egen verksamhet, något som sällan har lyckats. Eftersom det inte finns någon optimal lösning för alla utan varje företag eller organisation behöver se till sina behov och anpassa arbetssätten efter dessa.

  Syftet med detta arbete är att undersöka vilka delar som är viktiga i ett servicesystem för att få en välfungerande verksamhet.

  Vid kontakt med det valda företaget hade de problem med att uppnå en kundåterkoppling inom rimligt antal dagar. Därför är det av intresse att se över vilka delar som är viktiga i ett servicesystem för att genom en förbättring av systemet uppnå en bättre kundåterkoppling.

  Med detta menas att se över processen från det att en motor inkommer eller en kund lägger en beställning till dess att kunden har fått ett svar, en återkoppling, med kostnad och tidsplan. Förbättringsmodellen som tas fram teoretiskt över ett system ska avgränsas till serviceinriktade och bortse från producerande.

  För att göra det möjligt att besvara syftet har observationer, intervjuer och litteraturstudier genomförts. Dessa metoder har på olika sätt bidragit till att framställa en förbättringsmodell för servicessystem, som svarar på syftet. Den slutgiltiga förbättringsmodellen innehåller fyra hörnstenar vilka är: information, logistik, Lean och kvalité. Information och logistik framkom från fallstudien och Lean och kvalité framkom under litteraturstudierna. Alla fyra hörnstenar uppmärksammades i både fallstudien och litteraturstudien, de belystes dock lite olika.  

  Då förbättringsmodellen var framtagen jämfördes den mot ABB i Storvik för att se om den fungerar mot ett verkligt företag och inte bara är teoretisk tillämpbar. Efter denna jämförelse drogs slutsatsen att den är användbar som modell för servicesystem

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bäckström, Karin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Domanders, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Effektivisering av materialförsörjning inom tillverkande industri: En fallstudie på Företaget2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  How companies choose to design their supply chain is important for their competitiveness. Supplier relationships are becoming increasingly important to maintain a market position. A key factor for success is to deliver material in the right quantity, at the right time and to the right place. Other factors that play an important role are quality standards, leadership and above all, customer first. The customer should be placed at the top of the value chain, and be treated with respect. Markets are driven by short lead time and companies cannot rely on brand loyalty.

  The purpose of this study is to develop a general model for analysis and improvement of the supply chain for manufacturing companies, with focus on components from external suppliers. The model is created based on a literature review and to examine this, the model was tested at Företaget. The empirical data is mainly conducted by interviews, complemented by one observation. The analysis model consists of seven areas based on Supply Chain Management, Logistics and Lean. A key factor to analyze these seven areas is to map the current situation. The results have been filtered through the analysis model and have led to suggestions for improvement. These suggestions are only recommendations and the companies choose what to take further into action.

  Företaget is one of Sweden’s leading window manufacturers with two strong brands, Produkt 1 and Produkt 2. Most of the production process is carried out in Edsbyn and the size of the factory is as big as ten football pitches at 65,000 squares meters. Wooden-aluminum windows are an increasing trend and stands for two thirds of the sales. The study is focusing on one selected component which is the flow for aluminum profiles.

  The conclusion shows that supply chain management, logistics and Lean play an important role while building an efficient supply chain. Relationship, communication and information sharing with suppliers are of great importance and needs to be constant developed and improved. Leadership is a key element to get all the areas to work and it is the leaders that characterize the culture of the company. The study has resulted in a number of improvement suggestions for Företaget. One suggestion for improvement is to develop a routine for documentation when a deviation occurs in the final assembly. This will enable the follow-up and help to find the main cause for appearance.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Cannava, Catharina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Managing the bi-directional flow of materials to increase customer satisfaction and reduce cost: A case study at Sandvik Mining and Rock Technology2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: This thesis explores the bi-directional flows of material perceived by manufacturing firms in the supply chain and accordingly derive suggestions to properly manage these flows to increase customer satisfaction and reduce cost.

  Methods: A literature review was summarized in a conceptual framework. This framework was then illustrated in a case. In this case, 11 semi-structured interviews, 3 participant observations and 3 types of archival records were collected. Analysis and discussion of the preliminary conceptual framework compared to the case was the basis for the modified conceptual framework that was designed.

  Main findings: In general material flows downstream the supply chain, but because of quality issues, recycling or returns material need to flow upstream the supply chain. This thesis provides a holistic view of how to manage these flows with a modified conceptual framework.

  Academic contributions: Previously, almost no academic research has been conducted on decision variables when it comes to managing material flows upstream the supply chain. This thesis contributes to closing this gap by suggesting different actions to properly manage the bi-directional flow of material. Furthermore, previous research addressing how to manage material flows has been re-accessed and expanded.

  Managerial implications: By using the framework, practitioners can determine helpful activities to increase customer satisfaction and reduce cost. This means management gets directions of where to allocate their resources.

  Limitations: The perspective and evidence in this research are only collected from the manufacturer’s point of view, valuable insight from suppliers and customers may have been overlooked. The suggestions of how to manage the bi-directional flow of materials have not been tested and the outcome of these recommendations has not been compared to KPIs or other measurements.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Carlsson, Lilly
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Langsager, Jeanette
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Implementering av DevOps: En fallstudie på ett IT-konsultföretag2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom projektledning har olika metoder och agila arbetssätt utvecklas. Det har dock funnits frustration över separerande silostrukturer inom mjukvaruutveckling. DevOps har utvecklats som ett sätt att bemöta detta och istället sammankoppla olika funktioner som utveckling och operations. DevOps har effekter på ett team men det finns inget standardiserat tillvägagångssätt för dess implementering. Det behövs därför mer forskning kring implementeringsprocessen av DevOps. Det kan även vara av intresse att undersöka vilka de medföljande effekterna kan vara. Syftet med detta arbete är studera genomförandet av DevOps implementering inom IT-konsultbranschen och på vilket sätt det påverkar ett team. Det här arbetet har bedrivits som en abduktiv studie där en fallstudie genomförts. För att uppfylla arbetets syfte och besvara forskningsfrågorna har litteraturstudier och intervjuer genomförts. Insamlad teori och empiri har diskuterats och analyserats för att formulera slutsatser och rekommendationer.  En formulerad slutsats är att varje enskild implementering av DevOps behöver följa ett eget anpassat genomförande där syfte och innebörd tydliggörs. Faktorer inom kommunikation, automation, ansvar, förändringsvillighet och samarbete har också inverkan på implementeringen och de effekter teamet kan uppleva. Det kan även konkluderas att både fördelar och nackdelar kan påverka teamet men nackdelarna framstår ofta vara begränsade till implementeringens uppstart. Det praktiska bidraget utgörs av rekommendationer för implementeringen såsom att till exempel ha en dedikerad person och utbildning inom DevOps.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Celander, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Att bygga i trä eller lättbetong: en jämförelse mellan väggkonstruktioner2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Hudiksvall Municipality will build a new preschool. The goal is that the pre-school should reflect the municipality's environmental goals and meet building regulations. The wall structures that are compared in the report is an insulated wooden frame and a frame of lightweight concrete blocks from H + HWall structures are compared within the areas of U-values, air tightness, thermal storage capacity, fire ratings, moisture, durability, emissions and environment. In these categories the two wall structures will be rated in a scale from 1 to 5 and then the categories are weighted against each other. The weighting is based on Hudiksvall Municipality's assessment of the categories importanse for their final selection.The results of the comparison show that the concrete structure is recommended for the construction of pre-school with 27.55 points against the wooden structures 23.70 points. The highest possible score after weighting is 34 points.

  Fulltekst (pdf)
  Att bygga i trä eller lättbetong
 • 26.
  chrysochoou, christos
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Multicriteria Decision Analysis in Wastewater Treatment2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The wastewater industry is critical for both current and future human life. At the same time, competitive conditions of market spaces lead to technology evolution reaching continuously new frontiers. While many wastewater treatment plants are designed identically in different global loci, wastewater characteristics are unique and therefore decisions related to wastewater treatment technologies are very critical. Wastewater characteristics vary due to cultural and climate factors, among other things and thus, each wastewater treatment technology must be studied independently. Hence, decision analysis and decision making are an integral part of the industry. A multi criteria decision analysis (MCDA) has been applied in this thesis, including a fictional decision-making problem. Furthermore, this thesis describes an analytic approach to a complex decision-making problem in wastewater treatment by using multi attribute utility theory (MAUT). This thesis assigns utility values, applies Swing Weighting (SW) which is not commonly used in the wastewater industry and assesses weight coefficients for the utility functions for each criterion. The goal is to illustrate how proportional scoring can be used to assign utility values in different aspects related to wastewater treatment, how SW can be performed to assess weight coefficients that are related to wastewater treatment and finally how the additive utility can be applied to deliver the total utility. For this reason, a hypothetical decision problem was developed, in which, the decision maker can select amongst three different wastewater treatment technologies using sustainability criteria. This is a multi-dimensional problem that requires the use of a structured approach to analyze the options accordingly. More, six criteria are used to rank three different wastewater treatment technologies with respect to sustainability. Finally, the MCDA results from this hypothetical decision problem show how proportional scoring, SW, and the additive utility could be used in the selection of a wastewater treatment technology however it should be tested with real life decision problems. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Colding, Johan
  et al.
  Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Stockholm; Stockholm resilience centre, Stockholms unviersitet, Stockholm.
  Marcus, Lars
  KTH arkitekturskolan .
  Andersson, Erik ()
  Gren, Åsa ()
  Borgström, Sara ()
  Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen: Ett underlag för diskussion och planering2013Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 28.
  Cronhjort, Mikael
  et al.
  KTH, Lärande.
  Weurlander, Maria
  KTH, Lärande.
  Student perspectives on flipped classrooms in engineering education2016Inngår i: Proceedings of the 12th International CDIO Conference / [ed] J. Björkqvist, K. Edström, R. J. Hugo, J. Kontio, J. Roslöf, R. Sellens, & S. Virtanen, CDIO , 2016, s. 1041-1050Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We used focus group interviews and the student perspective in order to investigate student perceptions of flipped classroom in engineering education. The learning environment included web-based interactive video films, where students had to answer quizzes in order to continue seeing the films, and interactive in-class sessions with clickers. In general the students had experience of flipped classroom in many courses and subjects, and could compare different implementations in physics, mechanics and calculus. We studied perceived advantages, strengths, drawbacks, or difficulties, and students’ views on learning with flipped classroom. Overall, the students were positive, or in one case indifferent to flipped classroom. They saw many advantages, but they also pointed out difficulties and had many opinions about how a flipped learning environment was best implemented. In the interviews, they also expressed their views on learning and described how they studied. Many used rote learning and surface approaches to learning, but many also had a focus on understanding. Some declared an intention to focus on understanding but still used rote learning. Some students expressed a strategic approach to learning with focus on the examination. Heavy workload and a threatening examination system seem to favor surface approaches to learning also in a flipped classroom learning environment. One of our interviewees had dyslexia and described her experience and special conditions. We conclude by suggesting a list of five key elements for flipped classroom. We think that the interplay between these elements is important, and that they are considerably weaker without the support of the others.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Dahlén, Liselotte
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hur strategiska beslut fattas i Försvarsmakten2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen jämförs Försvarsmaktens sätt att fatta strategiska beslut med några av de beslutsmodeller och roller som beskrivs inom beslutsteorin. Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier inom beslutsteori och kognitiv psykologi förstå logiken bakom Försvarsmaktens strategiska besluts­processer. Underlaget kommer dels från litteratur inom områdena, från intervjuer samt i viss mån från myndighetsdokument. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Danetskaya, Volha
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  'Känslig personuppgift' som mellanbegrepp2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den snabba tekniska utvecklingen och en ökad globalisering som har skett i världen under de senaste decennierna har bidragit till en större exponering av digitala data och därmed skapat större risker för otillbörlig behandling och användning av person-uppgifter. Skydd av personuppgifter regleras av en EU-förordning som heter Gene-ral Data Protection Regulation (GDPR) som trädde i kraft 2018. En kategori av per-sonuppgifter som har fått ett starkare skydd i GDPR är känsliga personuppgifter. Syftet med denna studie är att göra en inledande analys av begreppet ’känslig per-sonuppgift’ som ett mellanbegrepp, med fokus på begreppets grunder och följder vad beträffar tillåten behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för GDPR. Genomförandet består av analys av källmaterial som utgörs av lagtext som beskriver begreppet ’känslig personuppgift’ och undantagssituationer som tillåter hantering av denna uppgift (Artikel 9 i GDPR). Resultatet är en analys av begreppet ’känslig per-sonuppgift’ med sju grunder och två villkorliga normativa följder. Följderna innehål-ler tio undantagsvillkor för tillåten behandling av känsliga personuppgifter. Det har visat sig att både grunderna och de tio undantagen potentiellt innehåller mellanbe-grepp som inte är så tydligt formulerade i lagtexten och därför kan kräva en djupare analys. Det kan också vara fallet att det finns ett behov av att vidare analysera grun-derna och undantagen som så kallade grundöppna mellanbegrepp.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31. de Freitas, Marlos Rocha
  et al.
  Lopes Pimenta, Marcio
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion. Department of Industrial Engineering and Management, School of Engineering, Jönköping University, Sweden.
  Jugend, Daniel
  Oprime, Pedro Carlos
  Demand management: the role of cross-functional integration in a context of political turbulence2020Inngår i: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, ISSN 1355-5855, E-ISSN 1758-4248, Vol. 32, nr 3, s. 817-839Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this study is to investigate how cross-functional integration supports the execution of the demand-side processes and its effects on both the demand and supply-side processes.

  Design/methodology/approach

  A case study was conducted including a Brazilian multinational manufacturer in the automobile industry and some of its suppliers and dealers. 17 interviews were conducted. A theoretical framework is proposed containing five basic elements, they are: characteristics of the demand/supply processes; involved functions; integration factors; context influencers and impacts of integration on demand and supply processes.

  Findings

  The findings present three demand-side processes (Product Launch, Marketing and Sales and Demand Planning) that demonstrated a greater need for cross-functional integration in the studied case, mainly through informal integration factors.

  Research limitations/implications

  The empirical results of this study have methodological limitations due to the use of the case study method. Future research should analyze the effects of other context influencers (e.g. natural catastrophes, civil wars and low level of unemployment) on cross-functional integration.

  Practical implications

  The results highlight that joint planning, willingness to work together, team spirit, adequate communication and cross-functional meetings helped the studied organizations to achieve competitive advantages and improve their performance.

  Originality/value

  This study provides a theoretical framework that helped to improve the understanding of the interrelationships between demand management constructs and cross-functional integration factors. There are indications that a political–economic crisis has stimulated the existence of a willingness to work together and group spirit among employees who remain in the organization after mass dismissals. This climate of cooperation helped to increase the agility and resilience of the studied supply chain, which is currently affected by a changing market.

 • 32.
  Domingues, Ana Rita
  et al.
  Department of Management, University of Bologna, Bologna, Italy; CENSE, Universidade NOVA de Lisboa, Caparica, Portugal .
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion. Organisational Sustainability, Ltd., Cardiff, United Kingdom .
  Ceulemans, Kim
  University of Victoria, Gustavson School of Business, Centre for Social and Sustainable Innovation, Victoria, BC, Canada .
  Ramos, Tomás B.
  CENSE, Universidade NOVA de Lisboa, Caparica, Portugal .
  Sustainability reporting in public sector organisations: exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability2017Inngår i: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 192, s. 292-301Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sustainability Reporting has become a key element in different organisations. Although there have been a number of academic publications discussing the adoption of sustainability reports in the public sector, their numbers have been quite low when compared to those focussing on corporate reports. Additionally, there has been little research on the link between sustainability reporting in Public Sector Organisations (PSOs) and Organisational Change Management for Sustainability (OCMS). This paper focuses on the contribution of sustainability reporting to OCMS. A survey was sent to all PSOs that have published at least one sustainability report based on the GRI guidelines. The study provides a critical analysis of the relation between sustainability reporting and OCMS in PSOs, including the drivers for reporting, the impacts on organisation change management, and the role of stakeholders in the process. Despite still lagging in sustainability reporting journey, PSOs are starting to use sustainability reporting as a communication tool, and this could drive organisational changes for sustainability.

 • 33.
  Dragicevic, Domagoj
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad.
  Kvittningsmetoden vid rekrytering2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En rekryteringsprocess kan vara ett krävande arbete för den rekryterande chefen därde sökande kan behöva jämföras med avseende på flera aspekter. Att göra detta holistisktkan vara svårt och viktiga detaljer kan missas. Att använda sig av ett teoretisktramverk kan därför underlätta detta arbete. Kvittningsmetoden är en beslutsanalytiskmetod som kan vara effektiv vid jämförelser av alternativ med många aspekter.Syftet med studien är att undersöka om kvittningsmetoden kan vara ett verktyg förrekryterande chefer i en rekryteringssituation. För att undersöka detta intervjuadessex chefer med personalansvar. Efter en inledande pilotintervju gjordes vissa ändringari upplägget och ytterligare en pilotintervju genomfördes. Inför den första intervjunfick respondenterna ta del av ett fiktivt case med en lista på tio kandidater avvilka fem skulle väljas ut för att gå vidare till intervju. Varje kandidat beskrevs utifrånett antal aspekter vars relevans togs upp i situationsbeskrivningen. Några dagarefter detta intervjuades cheferna gällande sina val varpå en text som beskriver kvittningsmetoden,samt en konsekvensmatris med rankingtabell skickades över till respondenternaför att de skulle kunna förbereda sig inför intervjuomgång två. Därefterbokades en ny intervju in där de skulle tillämpa kvittningsmetoden på samma fiktivasituation. Resultatet visade att samtliga chefer bytte ut en till tre kandidater ijämförelsen mellan valen vid tillämpningen av de egna angreppssätten och vid tilllämpningenav kvittningsmetoden. Cheferna uttryckte intresse för att använda sig avmetoden som ett verktyg vid framtida rekryteringar då den möjliggjorde en godöverblick av kandidaterna och med detta bidrog till att minimera risken för att detaljermissas. Cheferna upplevde samtidigt att metoden inledningsvis var svår att användaoch några menade på att de hade svårigheter med värderingen vid kvittningarna.Studien indikerar att kvittningsmetoden skulle kunna vara ett användbart verktygi en rekryteringsprocess förutsatt tillräckligt med övning och att den tillämpas pårätt sätt i rätt skede av processen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Duvner, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fallgropar vid offentlig upphandling ur ett beslutsteoretiskt perspektiv2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Upphandlingsprocessen kan ses som en form av beslutsprocess. Inom beslutsteori har det under flera år forskats om psykologiska fällor och misstag vid beslutsfattande. Det finns en hel del teorier om hur dessa fällor och misstag kan undvikas. Syftet med denna studie är att jämföra fallgropar vid beslutsfattande med fallgropar vid offentlig upphandling samt analysera hur resultaten från den beslutsteoretiska forskningen kan användas som stöd i upphandlingsarbetet. Resultatet visar att likheterna är många och att resultatet från den beslutsteorietiska forskningen på ett enkelt sätt kan konkretiseras och användas i upphandlingsarbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Edgélius, Liza
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad.
  Prioritet för planerbara åtgärder inom hälso- och sjukvården: - Analys av aspekterna prioritetsgrad för åtgärd och patients hälso- och sjukvårdsbehov som flerdimensionella begrepp2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvården ska verka utifrån olika lagar där hälso- och sjukvårdslagen beskriver målsättning och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården kan behöva genomföra prioriteringar om det finns brist på kapacitet till att ge vård till alla invånare som har hälso- och sjukvårdsbehov samtidigt som vården ska ges på lika villkor. Vid kapacitetsbrist ska hälso- och sjukvårdens resurser enligt hälso- och sjukvårdslagen prioriteras till de patienter som har bedömts till att ha ett högre hälso- och sjukvårdsbehov framför de patienter som har bedömts ha ett lägre behov. Att prioritera innebär att ”rangordna eller välja ut” och är centralt vid beslut om när ett vårdbehov är mer angeläget att tillfredsställas före ett med ett lägre vårdbehov. Syftet med examensarbetet är att analysera några centrala begrepp som finns inom lagstiftning och styrdokument för offentlig hälso- och sjukvård med koppling till bedömning av patients hälso- och sjukvårdsbehov och prioritetsgrad på åtgärd. Med aggregationsteori som teoretiskt ramverk analyseras begreppen hälso- och livskvalitetstillstånd, hälso- och sjukvårdsbehov, hälso- och livskvalitetseffekt och kostnadseffektivitet som flerdimensionella aspekter som är centrala vid bedömningen av en åtgärds prioritet. Ett resultat av analysen är aggregationsträd som visualiserar den grundläggande strukturen för de sammanvägningar som behöver göras i samband med bedömning av prioritetsgrad för åtgärd inom hälso- och sjukvården. Resultatet skulle kunna användas i vidare arbete att skapa mer transparenta och jämlika prioriteringsbeslut som i förlängningen kan skapa vård på än mer lika villkor för befolkningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Edman Wallér, Jon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Värdering av vårdhygienisk kvalitet på sjukhusavdelningar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårdrelaterade infektioner är bland de vanligaste orsakerna till vårdskador i svensk sjukvård. Att förebygga vårdrelaterade infektioner kräver ett målmedvetet arbete med hygienrutiner i alla delar av vårdkedjan och att de vårdgivande enheterna får tydlig och konkret återkoppling på sitt vårdhygieniska arbete. Syftet med detta magisterarbete var att ta fram en modell för att, med hjälp av beslutsteoretiska metoder, sammanfatta de kvalitetsmätningar som görs på ett svenskt sjukhus (Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås) för att ge en återkoppling av den vårdhygieniska kvaliteten hos sjukhusets avdelningar. Arbetet genomfördes som ett aktionsforskningsprojekt, där teori och praktik samspelar i ett cykliskt förlopp för att lösa ett specifikt problem. Slutresultatet blev en färgkodad matris över mätvärden kopplade till olika jämförelsenivåer. Modellen ger en helhetsbild där detaljer samtidigt framgår tydligt, men saknar den viktning av olika aspekter som är vanlig inom beslutsteoretiska bedömningsinstrument. En tydlig utmaning var att beslutsteoretiska modeller kan upplevas som abstrakta och svårförståeliga för en lekman, vilket till viss del begränsar deras användning som ett återkopplingsverktyg.

  Fulltekst (pdf)
  Vårdhygienisk kvalitet
 • 37.
  Ehn, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Energikartläggning med fokus på ventilation: En fallstudie som undersöker underhåll och dess inverkan på fastigheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att kunna reducera de effekter som klimatförändringarna orsakar behöver energisystemen effektiviseras. Eftersom fastighetsbeståndet idag mestadels består av äldre byggnader, blir renoveringar och effektiviseringar viktiga för att kunna få ner energianvändningen. För att renovering och effektivisering ska gynna både klimatet och fastighetsägaren bör det planeras långsiktigt redan från start samt inkludera ett livscykeltänk. Syftet med detta arbete är att utföra en energikartläggning av en kontorsbyggnad från 1988 som är belägen i Gävle samt presentera eventuella energibesparingsåtgärder. Huvudfokus har varit på frågan om hur olika typer av underhåll och underhållsskulder påverkar en fastighet, med störst inriktning på den tekniska utrustningen. Metoder som använts i arbetet har varierat från praktiska mätningar till en litteraturstudie och intervjuer. För att få en inblick om förvaltningsbolag vet vad en underhållsskuld är skickades en enkät ut med några frågor kring ämnet. Energikartläggningen visade att kontorsbyggnaden är i bra skick och de åtgärder som presenteras berör ventilation och värmesystemet. Ett byte av ventilationsaggregatet föreslås som reducerar värmeanvändningen med 15 % och elanvändningen med 28% samt minskar utsläppen med 2,7 ton CO2 per år. Återbetalningstiden är lång, men en LCC-kalkyl beräknad på 20 år redovisar att bytet är lönsamt långsiktigt. Behålls det gamla aggregatet kan tilluftstemperaturen sänkas och innetemperaturen justeras ned med någon grad. Detta bidrar till att reducera värmeanvändningen med 13 %. Resultatet som framkom i litteraturstudien samt intervjuer visar att eftersatt underhåll leder till att fastighetens värde minskar och att pålitligheten för systemen reduceras, vilket ökar risken för dåligt inneklimat. Det förebyggande underhållet syftar till att utrustningen ska hålla optimal prestanda medans felavhjälpande underhåll sker när komponenten tappat sin funktion. Förebyggande underhåll visar sig mer kostnadseffektivt jämfört med felavhjälpande underhåll. Arbetsbelastningen och underhållskostnaden kommer öka i takt med underhållsskulden samtidigt som en försämring av fastighetens livslängd sker. Sammanställningen av enkäten visade att förvaltningsbolagen har koll på vad en underhållsskuld är och att de svarande bolagen jobbar med ett livcykeltänk.

  Nyckelord: Energikartläggning, Energieffektivisering, Underhåll

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Ekberg, Julia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Madani, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Optimering av tillverkningskvantiteter2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att öka lönsamheten hos ett tillverkande företag är det viktigt att ha optimala tillverkningskvantiteter så att resurserna utnyttjas optimalt. Hur ett tillverkande företag utnyttjar produktionen påverkar effektiviteten i produktionssystemet, lagret och hos personalen. Syftet med denna studie är att hitta en metod för att optimera tillverkningskvantiteter så att kostnaden per produkt blir så låg som möjligt. I denna studie har vi använt oss av företagets distributör i Indien som ett exempel för hur en manuell produktion ser ut i dagslägen och jämför hur kostnaderna skulle se ut om denna produktion skulle ske maskinellt.

  Arbetet är en fallstudie där tillverkningskvantiteter analyseras. Både kvalitativ och kvantitativ forskning har bedrivits för att få en djupare förståelse av problemet. I arbetet ingår bland annat teorier som rör lager, partiformning och kostnader som rör tillverkning och orderhantering. Ett antal observationer och intervjuer har utförts för att för att få en djupare inblick i tillverkning och hantering av produkter hos företag. Empirisk data som nämns är beskrivningar av företagets produktionssystem och lager.

  Denna studie resulterar i att ”företag” bör använda partiformningsmetoden "Ekonomisk orderkvantitet" för optimering av tillverkningskvantiteter. Metoden går ut på att balansera ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. Är dessa kostnader likvärdiga uppnås den mest kostnadseffektiva tillverkningskvantiteten. Studien har resulterat i en lathund där den mest optimala tillverkningskvantiteten presenteras beroende på produktefterfrågan per år.

  En analys av distributören Indiens order resulterar i att ”företag” bör producera ordrar likt Indiens beställningar maskinellt istället för omarbetning manuellt vilket sker i dagsläget. Redan vid en tillverkningskvantitet på 120 produkter är maskinell bearbetning mest kostnadseffektivt jämfört med en manuell ombearbetning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Elenius, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Beslutsanalys av medicinska åldersbedömningar inom asylprocessen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Här presenteras ett ramverk för beslutsanalytisk metod baserad på principen om maximering av den förväntade nyttan gällande värdering av olika alternativ för åldersbedömning av ensamkommande inom asylprocessen. Med detta ramverk som utgångspunkt görs en jämförelse mellan ett antal metoder (mognad hos visdomstand, knäled och handled samt Rättsmedicinalverkets metod baserad på både visdomstand och knäled) för medicinsk åldersbedömning. Dessa metoder jämförs vidare med tre referensalternativ (i) lita på den ensamkommandes åldersuppgifter vilket i praktiken innebär att bedöma alla som barn, (ii) bedöma alla ensamkommande som vuxna och (iii) det absurda alternativet att singla slant för att avgöra vem som är barn eller vuxen.

  Det som behövs för beslutsanalysen är antaganden och/eller skattningar på åldersfördelningen av ensamkommande som åldersbedöms samt skattning för de olika metoderna på hur stor sannolikheten är att en person bedöms som vuxen givet den faktiska åldern. Vidare krävs en kvantifiering av nyttan för en felklassificering av en vuxen, då en felklassificering av ett barn antas ge lägst nytta och en korrekt klassificering antas ge högst nytta.

  Åldersfördelningen av ensamkommande som åldersbedöms antas här bestå av en kombination av två likformiga och kontinuerliga fördelningar, där intervallen är 15-18 år (barn) respektive 18-21 år (vuxna). Två nyttomodeller undersöks, en diskret som endast tar hänsyn till om individen är barn eller vuxen samt en kontinuerlig linjär nyttomodell som tar hänsyn till åldersskillnaden från 18-årsgränsen vid en felklassificering.

  De genomförda analyserna demonstrerar hur ramverket kan användas i praktiken. Givet de antaganden som gjorts är slutsatsen att det alternativ som ger högst förväntad nytta i stor utsträckning beror på prevalensen (andelen vuxna) tillsammans med hur nyttan för en felklassificerad vuxen värderas. Oavsett värdering, vid prevalens nära 0 bör alla bedömas som barn, för att när prevalensen ökar ersättas ersättas av en metod som i stor utsträckning klassificerar barn korrekt, när prevalensen ökar ytterligare ersättas av en metod som i större utsträckning klassificerar vuxna korrekt och slutligen när prevalensen är nära 1 bör alla bedömas som vuxna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  El-masry, Farah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Bayar, Ayse
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Ledarskapets roll i att främja hälsa inom vården under Corona-pandemin: En fallstudie inom vården2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Emmerich, Franck
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Anticipating a bid/no-bid decision model for an ICT service company2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report analyses and describes how the bid/no-bid decisions are made at one ICT service company. The analysis is based on current available research within the area of multi criteria decision analysis to enhance the company’s decision process. It proposes how the bid engagement decision can be structured and evaluated. Through a questionnaire at the ICT company, data from its own bids was collected to identify the factors perceived to be relevant to the bid/no bid decision. It is found that the factors can vary depending on industry, market and potentially bid situation, requiring experts’ assessment of which factors to use for each bid situation. Concluding the study, an initial bid model is proposed, but with reservations due to lack of validation in real life situations. A recommendation to expand the existing bid model with probability distribution based risk estimates is made.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Engblom, Markus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Framgångsrik Implementation av Lean: Förbättrade möjligheter med implementationsmodell2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Lean production is the name given to Toyota’s Production System (TPS) by the west. The continuous improvements of their operations through Lean has made Toyota into the largest car manufacturer in the world. This, in turn, has led to several studies regarding both Toyota and their system as to find ways to apply Lean in other organizations. Even so, over 90 percent of all companies fail to implement Lean. Thus it becomes increasingly interesting to research as to how Lean, successfully, should be implemented.

   

  The purpose of this thesis is to construct a model which will aid companies with the implementation process and to further the rate of success. Factors regarding what makes for a successful as well as a failed implementation will be analyzed. 

   

  A case study is used with two different companies in order to analyze empirical data in comparison to earlier research. One company represents a more successful case and the other a less successful one. 

   

  The main findings of this paper is the order of which different aspects of Lean is to be implemented to increase the possibilities for successful implementation. Furthermore the emphasis on a, for Lean, correct leadership within the company that requires genuine understanding and commitment.

   

  The conclusion is displayed as a model where one can see the crucial steps in order to increase the success rate regarding the implementation of Lean. The main points of the model is the importance of support from leaders in combination with an accepting culture where people are of significant importance. The model can be viewed in chapter 6. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Englund, Marcus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Sahlström Moen, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energikartläggning av Kv. Freden, Gävle: Simulering av åtgärder och dess energibesparingspotential med modellerings- och simuleringsprogram IDA ICE2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Koldioxidnivåerna ökar i takt med en allt högre världslig energianvändning. Detta har lett till reglering och bestämmelser av utsläppsrätter samt energianvändning. För att stoppa den globala uppvärmningen och minska energianvändningen har EU enats om fyra gemensamma mål att uppnå till år 2020, även benämnda 20-20-20 målen. Lika så har Sverige satt upp egna miljömål att sträva efter till år 2020. De omfattar en ökning av andel förnyelsebar energi med minst 50 procent, effektivisera energianvändningen med minst 20 procent samt öka andelen förnyelsebar energi i transportsektorn med minst 10 procent.  Tack vare lagar gällande krav på skärpt energianvändning och utsläpp strävar företag mot användandet av energieffektivare teknik och ett mer energimedvetet beteende. Energikartläggning är ett viktigt samt effektivt verktyg vid kartläggning och illustrering av ett företags energianvändning för underlättande och tydliggörande av framtida åtgärd samt förbättring.  Examensarbetet syftar till att åskådliggöra Kv. Fredens energianvändning samt ta fram ekonomiskt genomförbara energibesparande åtgärder för att sänka energianvändningen både för denna och liknande byggnader. Till hjälp för utförande har sex frågeställningar använts vilka berör och syftar till att ta reda på energifördelningen i byggnaden, brister i drift och uppehållande av inomhusklimat samt ta fram kostnadseffektiva lösningar för val av åtgärd.För tillvägagång av arbetet har fem metoder valts för besvarande av frågeställningar. En litteraturstudie utfördes med hjälp av nyckelord som ”Energy saving”, ”Energy audit” samt ”Behaviour” i online-databaser för vetenskapliga artiklar. Därefter utfördes en empirisk analys av tillhandahållen data för byggnaden, vilket möjliggjorde modellering och simulering av byggnaden i programmet IDA ICE 4.6.1. För styrkande av antaganden samt undersökning av energimedvetet beteende utfördes termografering och en kvalitativ enkätundersökning.  Efter utförande av arbetet med hjälp av nämnda metoder, konstateras bristfällig ventilation. Vid simulerad installation av FTX i byggnaden uppnås en maximal energibesparing på dryga 17 procent, vilket motsvarar en slutlig energianvändning på 97 kWh/m2. Simulerade åtgärder, exklusive FTX, vilka visar sig vara mest lönsamma för byggnaden är tätning av dörrar och fönster för minskad infiltration. Dessa två simulerade åtgärder är de mest kostnadseffektiva simulerade lösningarna för Kv. Freden samt liknande byggnader.   Den simulerade energianvändningen för byggnaden representeras av 29 procent elanvändning samt 71 procent fjärrvärmeanvändning, vilka förhåller sig till en tillförlitlighet motsvarande 97,5 procent respektive 96 procent jämfört med energidata tillhandahållen av Gävle Energi. Simuleringsprogrammet IDA ICE visade sig vara ett effektivt hjälpmedel vid simulering av en byggnads energianvändning samt applicering av möjliga åtgärder.

  Fulltekst (pdf)
  Energikartläggning av Kv. Freden, Gävle
 • 44.
  Enoch, John
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Application of Decision Analytic Methods to Cloud Adoption Decisions2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis gives an example of how decision analytic methods can be applied to choices in the adoption of cloud computing. The lifecycle of IT systems from planning to retirement is rapidly changing. Making a technology decision that can be justified and explained in terms of outcomes and benefits can be increasingly challenging without a systematic approach underlying the decision making process. It is proposed that better, more informed cloud adoption decisions would be taken if organisations used a structured approach to frame the problem to be solved and then applied trade-offs using an additive utility model. The trade-offs that can be made in the context of cloud adoption decisions are typically complex and rarely intuitively obvious. A structured approach is beneficial in that it enables decision makers to define and seek outcomes that deliver optimum benefits, aligned with their risk profile. The case study demonstrated that proven decision tools are helpful to decision makers faced with a complex cloud adoption decision but are likely to be more suited to the more intractable decision situations.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Eriksson, Stefan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  In-House Delivery: An Analysis of a Materials Supply Model at Ericsson Corporation2008Inngår i: Proceedings of ICESAL 2008, 2008, s. 223-237Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper gives an account of and analyzes a concept for materials supply within Ericsson Corporation. The study is focused on the customer’s point of view. The concept, called by Ericsson In-House Delivery (IHD), could be identified as a manual form of the principle of Vendor Managed Inventory (VMI). In IHD the supplier has the responsibility for dimensioning the customer’s production store and also for physically replenishing the storeroom without any traditional purchase orders or transactions in IT systems regarding inventory control. This method contrasts with the more traditional Material Requirements Planning (MRP), which is more dependent on data than IHD is. IHD also differ to how VMI normally is implemented using IT-based solutions. IHD could be an uncomplicated method for manufacturing companies to manage non-critical purchased parts or standard parts with low economical importance, and its use could help the company achieve its logistics goals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Falk, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hallqvist, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  En undersökning av Söderhamns kommuns avgifter för bostadsarrenden: Förslag till marknadsanpassad prissättning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Söderhamns kommun, belägen på Sveriges östkust, är upplåtare av bostadsarrenden med anknytning till Söderhamns skärgård. Avgifterna för bostadsarrendena har inte följt den prisutveckling som skett på fastighetsmarknaden de senaste åren därför var syftet med detta arbete att beskriva och analysera en marknadsanpassad arrendeavgiftsnivå samt en marknadsanpassad prissättning vid friköp av arrendetomter som ägs av kommunen. En skälig avkastning på mark som utarrenderas ansågs vara 3 – 4 %. Målsättningen var att ta fram förslag på prissättning av bostadsarrende som Söderhamns kommun skulle kunna använda sig av.

  I denna rapport har kvantitativa metoder använts, den första var att beräkna ett simulerat markvärde för bostadsarrendena och utifrån det erhålla en årlig arrendeavgift. Den andra var ortsprismetoden där både sålda fastigheter i Söderhamns kommun samt arrendeavgifter för bostadsarrenden i olika kommuner jämfördes för att få fram årliga arrendeavgifter och den tredje var avkastningsmetoden där friköpspriserna vid friköp av arrendetomterna beräknades. Slutligen gjordes en ekonomisk rekommendation av de årliga arrendeavgifterna och friköpspriserna. I en karta som skapades med hjälp av Geografiskt informationssystem (GIS) har de årliga arrendeavgifterna från metoden "simulerat markvärde" visualiserats för att lättare kunna analyseras och förstås. Beräkningarna resulterade i olika förslag på årliga arrendeavgifter utifrån de tre metoderna samt förslag på friköpspriser av arrendetomter.

  En svårighet med arbetet var att hitta information om tillvägagångssätt vid prissättning av bostadsarrenden, trots detta har vi dragit slutsatsen att resultatet från "simulerat markvärde" borde visa de mest rättvisa arrendeavgifterna och friköpspriserna, men det bästa är att jämföra arrendeavgifter i närliggande områden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Fallström Mujkić, Pia-Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Decision and Policy Making in the European Union: Role of EU Agencies in the decision and policy making in the area of chemicals and food safety2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  EU regulations, decisions and policy making are matters that concern every resident in the EU and risk and benefit assessment and analysis form part of the EU decision and policy making. This thesis discusses the decision/policy making in the EU and the risk assessment activities of the European Food Safety Authority (EFSA) and the European Chemicals Agency (ECHA), as well as ECHA’s socio-economic analysis activities. It also studies the role of the European Commission and the Comitology process. The EU regulates what chemicals or food stuffs/ingredients, for instance additives, may be made available in the European market. How the decisions are made about what is allowed and what not, and who makes those decisions, is not necessarily evident due to the complexity of the processes. In this thesis the decision making at different stages of the EU regulatory processes has been identified and analysed in order to find out by whom and how the decisions are made. The method used was a literature search with an overview of the existing theories and research from the areas of EU decision making, risk assessment and risk management. The regulatory processes were studied from a decision making perspective with the aim to identify and record possible decision making opportunities of different actors beyond the European Commission. The decision making opportunities were classified and organised based on their level of impact to the processes. Two real cases were studied: the restriction of lead in jewellery under REACH Annex XV restrictions and the authorisation of ammonium chloride in food under Flavourings regulation. Decision making opportunities and methods were looked for in those processes. It was found that while, in the studied cases, there appeared possibilities to ensure science based good regulatory decision/policy making, it remained uncertain and possibly politicised. It was also revealed that in certain steps the processes lacked transparency.

  Fulltekst (pdf)
  Decision and Policy Making in the European Union: Role of EU Agencies in the decision and policy making in the area of chemicals and food safety
 • 48.
  Fallström, Robin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Wiklund, Robert
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Kvalitetsbrister i medelstora företag: En arbetsmodell för kvalitetsförbättring2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När en ny produkt lanseras på marknaden uppkommer det med stor sannolikhet brister som intetidigare upptäckts. Syftet med denna studie är att skapa en arbetsmodell för hur medelstora företagska hantera kvalitetsavvikelser som uppkommer inom produktion. För att skapa en realistisk modellför hur dessa kvalitetsavvikelser skall hanteras, baseras detta examensarbete på en fallstudie utfördpå ett tillverkande företag vid namn AQ ParkoPrint AB som är beläget i Gävle.

  Följande forskningsfrågor har besvarats för att understödja det huvudsakliga syftet:

  • Vilka kvalitetsavvikelser kan uppkomma inom medelstora företag?

  • Hur kan dessa kvalitetsavvikelser hanteras samt om möjligt reduceras?

  Metoderna som använts i studien är intervjuer och observationer. Fem intervjuer och tvåobservationer utfördes på AQ ParkoPrint AB. Den arbetsmodell som skapats kallas förfemstegsmodellen och innebär att processen för att hantera kvalitetsavvikelser delats upp i fem steg:dokumentera, utred, illustrera, forma åtgärdsförslag och genomför. Femstegsmodellen är utformadför medelstora tillverkande företag och inriktad på att skapa ett arbetssätt för systematiskt arbetemed hantering samt om möjligt reducering av kvalitetsbrister. Dessa steg är flexibla på det viset attvarje företag utformar egna åtgärdshanteringar och använder femstegsmodellen som grundstruktur idet fullständiga kvalitetsarbetet.Med hjälp av den utvecklade femstegsmodellen kan medelstora företag hantera och reducera sinakvalitetsbrister. Arbetsmodellen i sig kräver inga kostsamma verktyg utan det som styr kostnadernaär omfattningen av det arbete som läggs på samtliga steg.I denna studie presenteras även frågeställningar som företag kan arbeta utifrån för att reducerakvalitetsbrister som kan härledas till underleverantörer. Fallstudien påvisar att de kvalitetsavvikelsersom uppkommer troligtvis kan härledas till underleverantörerna.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete - Kvalitetsbrister i medelstora företag
 • 49.
  Faus García, Alba
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Analysis and improvement of the ventilation system in a shopping centre in Gävle (Sweden)2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Currently, because of the large use of energy in developed countries, the European Union accepted some targets to obtain some savings in the energy use. A review showed that around 20 % of the final energy use in non-residential buildings in Sweden comes from heating, ventilation and air-conditioning system (HVAC). The main motivation of this project is found in the necessity to move towards a more sustainable buildings, making a responsible consumption of the energy.

  The research focuses on the heat recovery unit of the ventilation systems of a shopping centre in Gävle, Sweden. The aim is to assess the reasons generating low energy savings and thereupon, propose some measures to obtain a better efficiency in the systems.

  The analisys has performed as follows: studying the systems, facility conditions and operation point. To evaluate the efficiency of the heat recovery, it was necessary to measure the temperature, velocity, and mass flow within the installation using a thermo-anemometer, infrared thermometer and TA-Scope devices. Lastly, all the collected information was considered to achieve the results.

  Finally, it has found that leakages generating heat losses and the incorrect airflow running the ducts are the main problem for the low efficiency.

  The study concludes that replace the isolation in some systems and make and adjustment of the airflows and fluid in the pipes, help to increase the efficiency. These measures allow to increase as maximum in 24 % the energy savings from the current conditions. To conclude, it has achieved the target of the project increasing the energy savings.

 • 50.
  Flyckt Jönsson, Johannes
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Jackalin, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energieffektivisering på Skutskärs Bruk: Varvtalsstyrning till utvalda pumpenheter på Blekeri 42012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In modern society in terms of economics and environmental impact, it is important to ensure that a company is as energy efficient as possible to reduce the amount of energy used. About 10 TWh of electricity used annually to pump drives in Swedish industry. Therefore, pumping system has great potential for energy savings.

  The objective of this report was to determine how much energy and money that can be saved with the insertion of variable speed drive to six pumps on Bleach plant 4 in Skutskär Mill. The work was performed with electrical measurements during one week, analysis of pump curves and the compilation of production data over a year.

  The results show that four of these six pumps were profitable and yielded an annual saving of 1172 MWh of electricity and 560 000 SEK. With an economic lifetime of 10 years and a discount rate of 6.8% the final result for the entire life-cycle savings became 3 355 000 SEK. The conclusion was that it is preferred to introduce variable speed drive on pumps with a motor power above 50 kW.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete 120820 - Johannes Flyckt - Marcus Jackalin
12345 1 - 50 of 203
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf