hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 1 - 50 av 142
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abeyrathna, Nuwan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik. KTH.
  Design and Construction of a Supervisory Control and Data Acquisition System for full scale combustion test facility2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  One of major concerns in gas turbine industry is to reduce emissions.  Tow kind of approaches could be identified in the industry to reduce emissions, namely Primary Emission Reduction approach and Secondary Emission Reduction approach. The primary approach concerns emission prevention in combustion, while secondary approach is all about emission cleanup before releasing to the atmosphere.

  Combustion flame temperature highly influences on emissions specially NOx formation.  NOx emission is lower when the combustor operates close to lean flammability limit. Incorporating catalyst to combustor is one of methods to extend flammability limit.  Heat and Power Division at KTH-Royal Institute of Technology in Sweden has developed a test facility to test performances of catalyst in combustion.

  The combustion test facility available at Heat & Power Davison at KTH, consists of high pressure air compressor and air flow control system, air preheating unit and control system, fuel flow control system, combustor unit, and exhaust gas analyzer system. But lack of proper user interface to control and monitor the operation of the test facility through a computer work station was a major concern from experimenters.

  The purpose of the thesis work is to design and construction of supervisory control and data acquisition system for the full scale catalytic combustion test facility.  Labview 2012 is used as the main platform for implementing data acquisition and control system for the test facility. Thermocouples, pressure transducer signals, air flow meter signal are connected to Keithley 2701 data acquisition system and then connected to the computer. Fuel flow controllers are directly connected to the computer via serial port. Air flow control actuator signal is given through ADAM digital to analogue converter.

  Developed GUI is more convenient for users in terms of easy control of air flow, fuel flow and gas sampling probe systems, and monitoring of temperature, pressure measurements and exhaust gas species systems. And also GUI provides web interface to select correct conversion factor, and also to view live data recording. The developed GUI can be accessed through online to monitor the operation. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  EGI Thesis report_Nuwan Abeyrathna_Final
 • 2.
  Aguilera, Rafael
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Implementation of a ceramic coating based upon the concept of emissivity2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
 • 3.
  Andersson, Victor
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Pappersfria informationsflöden: En fallstudie om implementeringsprocessen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att datorer har funnits en längre tid och används mer och mer kvarstår användningen av papper på kontor. En förklaring är att det inte finns tillräckligt bra digitala verktyg för att få bort papper från arbetet. I denna kvalitativa fallstudie undersöks kontorsavdelningen på ABB Components om hur implementeringsprocesser för pappersfria informationsflöden kan införas på ett sätt som genererar fördelar med att arbeta digitalt.

  Resultatet från denna studie har baserats på data som har blivit insamlad från intervjuer och observationer som har genomförts på kontoret. Genom att identifiera vilka processer som använder papper på kontoret har olika datorprogram tagits fram för att underlätta implementeringen. Resultatet i denna studie tyder även på att implementeringen av pappersfriainformationsflöden bör vara en väl planerad förändringsprocess där verktyg tas fram för att kompensera för den tidigare pappersanvändningen.

  Vid införandet av pappersfria informationsflöden kan användandet av förbrukningsinventarieratt minska och platsen det tar att lagra papper försvinner. Detta kan leda till ett mer kostnadseffektivt arbete och mindre slöseri rent pappersmässigt. För att detta ska leda tillfördelar med användandet av konceptet måste arbetsrutiner göras om för att införandet ska fungera.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Pappersfria informationsflöden
 • 4.
  Asplund, Adrian
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Persson, Mathias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Förändrad lagerlayout för ökad leveranssäkerhet: En fallstudie med hänsyn till den faktiska efterfrågan på Smurfit Kappa2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett säkerhetslagers syfte ska kompensera kundernas osäkra prognoser. Uppgiften för verksamheters säkerhetslager är att kunna täcka variationer i efterfrågan. För att upprätthålla en stabil och konkurrenskraftig leveransäkerhet behövs ett säkerhetslager, det medför dock kapitalbindning. Fallföretaget har en ambition att producera större mängder och sedan lagra det på ett externt lager.

  Syfte: Problemet gällande den faktiska efterfrågan är att forskningsfrågor oftast tar hänsyn till den normala efterfrågan. För att fylla kunskapsluckan kommer vi besvara följande: Syftet är att undersöka hur den faktiska efterfrågan påverkar utformningen av lagerlayouten för att uppnå önskad leveranssäkerhet.

  Metod: För att besvara syftet och frågeställningarna har en abduktiv ansats använts där teoriinsamling skett från litteratur och artiklar samtidigt som empirisk data samlats in från fallföretaget Smurfit Kappa. Vid insamling av empiri har intervjuer och observationer genomförts. Den insamlade empirin har diskuterats med teorin för att besvara syfte och frågeställningar samt leda till våra slutsatser.

  Nulägesbeskrivning: I dagsläget producerar fallföretaget enbart mot kundorder och det finns inte produkter i lager. Detta medför leveranstider på mellan 8–9 veckor samt påverkan på leveranssäkerheten. En befintlig yta finns idag tillgänglig med möjlighet till ett säkerhetslager, det finns även möjlighet för ett större utrymme om så önskas.

  Slutsats: Med ett säkerhetslager kommer fallföretaget kunna leverera den faktiska efterfrågan samtidigt som de minskar sina leveranstider och ökar leveranssäkerheten.

   

  Nyckelord: säkerhetslager, efterfrågan, externa lagret.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  B Carlsson, Carolin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad.
  Aggregering av indikatorer och aspekter inom BRP+2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BRP+ är ett ramverk som utvecklats för att mäta svensk regional utveckling utifrån ett livskvalitets- och hållbarhetsperspektiv. BRP+ omfattar ett antal temaområden som i sin tur omfattar olika aspekter och indikatorer. Den första genomförda mätningen med ramverket som grund presenterades 2018. För att studera förändring av regional utveckling över tid använder man ett jämförelseår fem år tillbaka i tiden. Detta examenarbete är en beslutsanalytisk granskning av aggregeringen av aspekter och indikatorer i BRP+, med särskilt fokus på vad en ökning eller en minskning inom en indikator motsvarar i förhållande till en ökning eller en minskning inom en annan indikator samt vilka konsekvenser ett byte av jämförelseår får för resultatet. Granskningen har avgränsats till temaområdet Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet. Resultatet visar att konstruktionen av BRP+ medför att valet av jämförelseår får stor betydelse för hur skillnader i ett avseende värderas i förhållande till skillnader i ett annat avseende, vilket i sin tur leder till en viss problematik gällande rangordningsomkastning (eng. rank reversal) och får som konsekvens att den vägledning BRP+ kan ge beslutsfattare är begränsad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Aggregering av indikatorer och aspekter inom BRP+
  Ladda ner (zip)
  Aggregering av indikatorer och aspekter inom BRP+ Addendum (zipped excel)
 • 6.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Stefan, Ioana
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Lakemond, Nicolette
  Linköpings universitet.
  Open innovation - Comparing global and local approaches2014Ingår i: The 25th annual POMS conference, Atlanta, 9-12 May, 2014: Celebrating 25th Anniversary Conference : Online proceedings, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In spite of the growing interest in open innovation, one of the core questions that remain unanswered is how different kinds of openness affect innovation performance. Moreover, the impact of the geographical dispersion of partners also needs further investigation, while there is a tension between the motives for global search and the needs for proximity in innovation processes. In this paper we will research the relationship between openness and performance outcome in manufacturing companies when taking the localisation of partners into account. The study is based on survey data from 415 companies. The openness is defined by three dimensions: partner breadth, partner depth and phase depth. Performance is measured in terms of cost, risk and time-to-market, innovativeness and economic performance. The results of this study confirm and illustrate the localisation dilemma. For manufacturing companies using a global approach, it seems advisable to collaborate more intensively with a reduced number of partners. In contrast, the companies applying a more spatially balanced approach could collaborate with an increased number of partners and still be innovative and cost efficient. This implies that different localisation strategies for external partner collaborations require different integration approaches in order to be successful.

 • 7.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Stefan, Ioana
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Lakemond, Nicolette
  Linköpings universitet.
  Open innovation: Global or local?2014Ingår i: Proceedings of the 21th EurOMA conference, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 8.
  Bergman, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Evaluation of ventilation for an office building: Situated in Gävle, Sweden2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since the CO

  2-emissions and electricity prices are ever increasing many companies have tried to reduce their energy consumption in order to reduce both CO2-emissions and the cost of using energy. Therefore, in this article an office building situated in Sweden have been investigated with its current ventilation flow and what saving poten-tials can be made from heat recovery and a different ventilation flow in regards to health, energy and cost. Empirical data have been collected to be able to calculate ener-gy savings made by heat recovery and new ventilation flow. A ventilation flow of 25 l/s per office were chosen and that the conference room should have at least 3 l/s per m² the dining room and locker was not investigated thoroughly and therefore a ventilation flow from the recommendations of Sweden was followed. The total flows became, 530 l/s respectively 630 l/s for the top and bottom floor. A rotating heat exchanger with an es-timated efficiency of 80% was used for heat recovery and through the two methods combined an energy reduction up to 96,4 % for heating and 83,4 % from the electricity could be reduced.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete
 • 9.
  Björelind, Karl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Malmberg, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Arbetsmetodik för effektivisering av intern materialförsörjning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Hantering av material ställer varierande krav beroende på dess beskaffenhet. För att bemöta interna krav i form av hög leveransservice till en låg kostnad är det betydande att utforma en effektiv försörjning av material. Ny teknik och tillämpning av IT-system kan skapa förutsättningar till att effektivisera materialförsörjningen genom att öka servicegraden och reducera kostnader.

  Syfte: Syftet med denna studie är att utforma och utvärdera en arbetsmetodik för att effektivisera intern försörjning av material från godsmottagning till produktion.

  Metod: En teoretisk referensram utgjorde grunden för att identifiera viktiga områden för att skapa en effektiv intern materialförsörjning. Parallellt genomfördes en fallstudie hos ett företag verksamma inom hissbranschen, där insamling av data främst genomförts utifrån olika typer av intervjuer och observationer för att skapa en uppfattning om företagets materialförsörjning. Den data som framkom jämfördes främst med den teoretiska referensramen i analysfasen i den framtagna arbetsmetodiken och utifrån denna drogs slutsatser. Etiska aspekter beaktades genomgående under arbetets gång.

  Den framtagna arbetsmetodiken: Utifrån viktiga identifierade områden, baserat på den teoretiska referensramen, utformades en arbetsmetodik för effektivisering av intern materialförsörjning, bestående av sex faser: Förutsättningar, Beskrivning av nuläget, Analys av nuläget, Utformning av förbättringsförslag, Genomförande samt Uppföljning. Fyra av dessa faser tillämpades på fallföretaget med syftet att utforma förbättringsförslag med potential att effektivisera verksamhetens interna materialförsörjning. Slutligen utvärderades arbetsmetodikens tillämpade faser för att lyfta fram dess styrkor, utmaningar och utvecklingsmöjligheter samt den vidare tillämpningen.

  Slutsatser: Betydande områden samt andra stödjande digitala lösningar ansågs inte vara tillräckliga för att generera en effektiv intern materialförsörjning utan det behövdes ett ordnat arbetssätt för att tillgodogöra dessa områden. För att understödja detta krävdes komplement i form av en arbetsmetodik med ett antal strukturerade faser, med viktiga hänsynstaganden, som metodiskt måste följas för att utforma förbättringsförslag som kan skapa en effektivare intern materialförsörjning. Förbättringsförslagen som utformades omfattade bland annat ett nytt förfarande för materialavrop, nya principer för buffertar, reducering av interntransporter samt automatiskt förslag på lagringsplats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Björklund, Elina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Gimström, Nina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Effektivitetsförbättringar i interna serviceprocesser: En fallstudie inom massa- och pappersindustrin2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Effective and reliable delivery of services provides long-term performance to an organization. Inorder to create effective and reliable deliveries, activities that do not create value for the customer,namely the wastes, need to be reduced or eliminated. Value Stream mapping is a Leanmanagement tool that aims to clean processes from the wastes. With this as a starting point, studieshave previously been conducted to customize the tool for use on service processes. The studyresulted in Service value stream management, a model implemented in six steps. When the modelis applied in service processes, there is a wide variety of problems that may occur, it is therefore considered not possible to collect all problems in order to provide suggestions for improvements.

  This study aims to investigate whether the tool can be modified to better suit an internal serviceprocess in the pulp and paper industry. The literature review that has been conducted, revealedthat the existing model does not contain certain, according to the theory, important elementsadapted for Lean service. Beside the waste and tools that the model already consists of, fourrelevant wastes and twelve tools were found during the literature review. Other interestingcomponents that emerged through the literature review, were the views of what an organizationshould learn about and how successes should be measured. In order to fulfill the purpose of ourstudy, the Lean tool Service value stream management, was tested with the additions found duringthe literature review. The test was conducted at an internal service process at a case company tosee if there is evidence to add or remove some of the new wastes, tools or components to themodel. At the case company, data was collected through interviews and observations as well asthrough a survey. The study resulted in the 5K-model which consists five steps to eliminate andreduce wastes. With this model, organizations in the pulp and paper industry should be able tocreate higher efficiency in their internal service processes. To visualize and measure efficiency, amathematical formula was developed that could be considered useful even outside the 5K model.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Blanco-Portela, Norka
  et al.
  Department of Environmental Management, Universitaria Agustiniana, Colombia.
  Benayas, Javier
  Department of Ecology, Universidad Autonoma de Madrid, Spain.
  Pertierra, Luis R.
  Department of Biology, Geology, Physics and Chemistry, Universidad Rey Juan Carlos, Spain.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Organisational Sustainability, Ltd., Cardiff, UK.
  Towards the integration of sustainability in Higher Education Institutions: a review of drivers of and barriers to organisational change and their comparison against those found of companies2017Ingår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 166, s. 563-578Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, there have been a considerable number of efforts to integrate sustainability into Higher Education Institutions (HEIs); however, there are still challenges that need to be overcome. A process that has received an increasing attention has been the Organisational Change Management for Sustainability. This article is aimed at reviewing the main drivers of the integration of sustainable practices and the barriers to change slowing or stopping it. A systematic literature review was carried out using Web of Science de Thomson Reuters and in Scopus databases focusing on retrieving all papers on sustainability in HEIs published between 2000 and 2016. The drivers of and barriers found for the integration of sustainability in HEIs were compared to those previously described for companies. The similarities on drivers to change found in HEIs and companies were greater for external ones. A lower number of barriers to change were reported in the literature for HEIs than those reported for corporations, nonetheless, it was found that HEIs and companies have several common barriers to change. The article proposes a list of main drivers of and barriers to change, some general and others context specific. The findings on the drivers of the integration of sustainable practices in HEIs can serve to identify additional good practices at companies and vice versa. The barriers to change detected for the process of integration can help into anticipating, preventing and overcoming them. This knowledge can help institutions better plan and use their resources in working to becoming more sustainable.

 • 12.
  Borgvall, Albin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Rodestrand, Robin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utvecklad value stream mapping för en varierande produktion mot kundorder: En fallstudie vid Karl Hedin Emballage AB2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introdukton: Dagens hårda krav på specialanpassade produkter har bidragit till fler och fler företag som tillämpar en kundorderanpassad strategi. Eftersom dessa företag konkurrerar genom att hålla så låga ledtider som möjligt och erbjuder unika produkter med tilltalande priser har det blivit allt mer attraktivt att använda sig av lean-baserade verktyg för att reducera slöseri, skapa en effektivare produktion och således bli mer konkurrenskraftig. Problemet är att lean-verktyg inte är utvecklade för denna typ av organisation.

  Syfte: Syftet är att utforma en modell för en utvecklad value stream mapping som visar hur företag med en kundorderstyrd strategi som kännetecknas av hög produktvariation i låga volymer kan använda value stream mapping för att effektivisera produktionen.                                                   

  Metod: Studien är utförd genom en fallstudie vid ett tillverkande företag som producerar specialanpassade produkter efter kundönskemål. För att kartläggningen genom value stream mapping skulle vara genomförbar samlades relevant litteratur in. Därefter genomfördes intervjuer och observationer som underlag för det empiriska materialet. Avslutningsvis har teorin tillsammans med det empiriska materialet utgjort innehållet för analyser och slutsatser inom denna studie.                                                                                                                     

  Resultat: Fallföretaget kännetecknas av en komplex produktion av unika produkter med korsande material- och informationsflöden vilket försvårar value stream mapping. Fallföretagets tillverkningsprocesser inom produktionen är manuell kapning, manuell plywoodkapning, kedjekapning, inredning och montering. Processer med liknande operationer var utspridda i fabriken och monteringsprocessen identifierades som flaskhals.                                                                                                                                 

  Slutsats: En modell för hur företag med en kundorderstyrd strategi med hög produktvariation och låga volymer kan använda value stream mapping har sammanställts. Vidare har ytterligare aspekter fastställts som är betydande vid genomförandet av value stream mapping inom denna produktionsform. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Bäck, Elvira
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Pyhälä, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Processkartläggning av servicesystem: För första återkoppling till kund och utformning av en förbättringsmodell2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Strukturering och planering har länge varit känt som viktiga faktorer som påverkar hur en verksamhet ska fungera. Förståelsen för detta har inte alltid varit densamma. Längre tillbaka fanns inte kunskap om vad detta gav. Forskning har under åren genomförts angående planering och strukturering och olika resultat har framkommit. Efter dessa resultat har principer vuxit fram som har haft påverkan på arbetssätten. Längre tillbaka låg fokus på produktivitet medan det idag har flyttats till människan och dess välbefinnande.

   

  Framgångsrika företag har genom åren studerats för att kartlägga deras framgång. Utifrån dessa data har sedan företag försökt att kopiera rakt av till sin egen verksamhet, något som sällan har lyckats. Eftersom det inte finns någon optimal lösning för alla utan varje företag eller organisation behöver se till sina behov och anpassa arbetssätten efter dessa.

  Syftet med detta arbete är att undersöka vilka delar som är viktiga i ett servicesystem för att få en välfungerande verksamhet.

  Vid kontakt med det valda företaget hade de problem med att uppnå en kundåterkoppling inom rimligt antal dagar. Därför är det av intresse att se över vilka delar som är viktiga i ett servicesystem för att genom en förbättring av systemet uppnå en bättre kundåterkoppling.

  Med detta menas att se över processen från det att en motor inkommer eller en kund lägger en beställning till dess att kunden har fått ett svar, en återkoppling, med kostnad och tidsplan. Förbättringsmodellen som tas fram teoretiskt över ett system ska avgränsas till serviceinriktade och bortse från producerande.

  För att göra det möjligt att besvara syftet har observationer, intervjuer och litteraturstudier genomförts. Dessa metoder har på olika sätt bidragit till att framställa en förbättringsmodell för servicessystem, som svarar på syftet. Den slutgiltiga förbättringsmodellen innehåller fyra hörnstenar vilka är: information, logistik, Lean och kvalité. Information och logistik framkom från fallstudien och Lean och kvalité framkom under litteraturstudierna. Alla fyra hörnstenar uppmärksammades i både fallstudien och litteraturstudien, de belystes dock lite olika.  

  Då förbättringsmodellen var framtagen jämfördes den mot ABB i Storvik för att se om den fungerar mot ett verkligt företag och inte bara är teoretisk tillämpbar. Efter denna jämförelse drogs slutsatsen att den är användbar som modell för servicesystem

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bäckström, Karin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Domanders, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Effektivisering av materialförsörjning inom tillverkande industri: En fallstudie på Företaget2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  How companies choose to design their supply chain is important for their competitiveness. Supplier relationships are becoming increasingly important to maintain a market position. A key factor for success is to deliver material in the right quantity, at the right time and to the right place. Other factors that play an important role are quality standards, leadership and above all, customer first. The customer should be placed at the top of the value chain, and be treated with respect. Markets are driven by short lead time and companies cannot rely on brand loyalty.

  The purpose of this study is to develop a general model for analysis and improvement of the supply chain for manufacturing companies, with focus on components from external suppliers. The model is created based on a literature review and to examine this, the model was tested at Företaget. The empirical data is mainly conducted by interviews, complemented by one observation. The analysis model consists of seven areas based on Supply Chain Management, Logistics and Lean. A key factor to analyze these seven areas is to map the current situation. The results have been filtered through the analysis model and have led to suggestions for improvement. These suggestions are only recommendations and the companies choose what to take further into action.

  Företaget is one of Sweden’s leading window manufacturers with two strong brands, Produkt 1 and Produkt 2. Most of the production process is carried out in Edsbyn and the size of the factory is as big as ten football pitches at 65,000 squares meters. Wooden-aluminum windows are an increasing trend and stands for two thirds of the sales. The study is focusing on one selected component which is the flow for aluminum profiles.

  The conclusion shows that supply chain management, logistics and Lean play an important role while building an efficient supply chain. Relationship, communication and information sharing with suppliers are of great importance and needs to be constant developed and improved. Leadership is a key element to get all the areas to work and it is the leaders that characterize the culture of the company. The study has resulted in a number of improvement suggestions for Företaget. One suggestion for improvement is to develop a routine for documentation when a deviation occurs in the final assembly. This will enable the follow-up and help to find the main cause for appearance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Cannava, Catharina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Managing the bi-directional flow of materials to increase customer satisfaction and reduce cost: A case study at Sandvik Mining and Rock Technology2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: This thesis explores the bi-directional flows of material perceived by manufacturing firms in the supply chain and accordingly derive suggestions to properly manage these flows to increase customer satisfaction and reduce cost.

  Methods: A literature review was summarized in a conceptual framework. This framework was then illustrated in a case. In this case, 11 semi-structured interviews, 3 participant observations and 3 types of archival records were collected. Analysis and discussion of the preliminary conceptual framework compared to the case was the basis for the modified conceptual framework that was designed.

  Main findings: In general material flows downstream the supply chain, but because of quality issues, recycling or returns material need to flow upstream the supply chain. This thesis provides a holistic view of how to manage these flows with a modified conceptual framework.

  Academic contributions: Previously, almost no academic research has been conducted on decision variables when it comes to managing material flows upstream the supply chain. This thesis contributes to closing this gap by suggesting different actions to properly manage the bi-directional flow of material. Furthermore, previous research addressing how to manage material flows has been re-accessed and expanded.

  Managerial implications: By using the framework, practitioners can determine helpful activities to increase customer satisfaction and reduce cost. This means management gets directions of where to allocate their resources.

  Limitations: The perspective and evidence in this research are only collected from the manufacturer’s point of view, valuable insight from suppliers and customers may have been overlooked. The suggestions of how to manage the bi-directional flow of materials have not been tested and the outcome of these recommendations has not been compared to KPIs or other measurements.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Celander, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Att bygga i trä eller lättbetong: en jämförelse mellan väggkonstruktioner2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Hudiksvall Municipality will build a new preschool. The goal is that the pre-school should reflect the municipality's environmental goals and meet building regulations. The wall structures that are compared in the report is an insulated wooden frame and a frame of lightweight concrete blocks from H + HWall structures are compared within the areas of U-values, air tightness, thermal storage capacity, fire ratings, moisture, durability, emissions and environment. In these categories the two wall structures will be rated in a scale from 1 to 5 and then the categories are weighted against each other. The weighting is based on Hudiksvall Municipality's assessment of the categories importanse for their final selection.The results of the comparison show that the concrete structure is recommended for the construction of pre-school with 27.55 points against the wooden structures 23.70 points. The highest possible score after weighting is 34 points.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att bygga i trä eller lättbetong
 • 17.
  Colding, Johan
  et al.
  Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Stockholm; Stockholm resilience centre, Stockholms unviersitet, Stockholm.
  Marcus, Lars
  KTH arkitekturskolan .
  Andersson, Erik (Medarbetare/bidragsgivare)
  Gren, Åsa (Medarbetare/bidragsgivare)
  Borgström, Sara (Medarbetare/bidragsgivare)
  Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen: Ett underlag för diskussion och planering2013Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 18.
  Dahlén, Liselotte
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hur strategiska beslut fattas i Försvarsmakten2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen jämförs Försvarsmaktens sätt att fatta strategiska beslut med några av de beslutsmodeller och roller som beskrivs inom beslutsteorin. Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier inom beslutsteori och kognitiv psykologi förstå logiken bakom Försvarsmaktens strategiska besluts­processer. Underlaget kommer dels från litteratur inom områdena, från intervjuer samt i viss mån från myndighetsdokument. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19. de Freitas, Marlos Rocha
  et al.
  Lopes Pimenta, Marcio
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion. Department of Industrial Engineering and Management, School of Engineering, Jönköping University, Sweden.
  Jugend, Daniel
  Oprime, Pedro Carlos
  Demand management: the role of cross-functional integration in a context of political turbulence2020Ingår i: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, ISSN 1355-5855, E-ISSN 1758-4248, Vol. 32, nr 3, s. 817-839Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this study is to investigate how cross-functional integration supports the execution of the demand-side processes and its effects on both the demand and supply-side processes.

  Design/methodology/approach

  A case study was conducted including a Brazilian multinational manufacturer in the automobile industry and some of its suppliers and dealers. 17 interviews were conducted. A theoretical framework is proposed containing five basic elements, they are: characteristics of the demand/supply processes; involved functions; integration factors; context influencers and impacts of integration on demand and supply processes.

  Findings

  The findings present three demand-side processes (Product Launch, Marketing and Sales and Demand Planning) that demonstrated a greater need for cross-functional integration in the studied case, mainly through informal integration factors.

  Research limitations/implications

  The empirical results of this study have methodological limitations due to the use of the case study method. Future research should analyze the effects of other context influencers (e.g. natural catastrophes, civil wars and low level of unemployment) on cross-functional integration.

  Practical implications

  The results highlight that joint planning, willingness to work together, team spirit, adequate communication and cross-functional meetings helped the studied organizations to achieve competitive advantages and improve their performance.

  Originality/value

  This study provides a theoretical framework that helped to improve the understanding of the interrelationships between demand management constructs and cross-functional integration factors. There are indications that a political–economic crisis has stimulated the existence of a willingness to work together and group spirit among employees who remain in the organization after mass dismissals. This climate of cooperation helped to increase the agility and resilience of the studied supply chain, which is currently affected by a changing market.

 • 20.
  Domingues, Ana Rita
  et al.
  Department of Management, University of Bologna, Bologna, Italy; CENSE, Universidade NOVA de Lisboa, Caparica, Portugal .
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion. Organisational Sustainability, Ltd., Cardiff, United Kingdom .
  Ceulemans, Kim
  University of Victoria, Gustavson School of Business, Centre for Social and Sustainable Innovation, Victoria, BC, Canada .
  Ramos, Tomás B.
  CENSE, Universidade NOVA de Lisboa, Caparica, Portugal .
  Sustainability reporting in public sector organisations: exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability2017Ingår i: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 192, s. 292-301Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sustainability Reporting has become a key element in different organisations. Although there have been a number of academic publications discussing the adoption of sustainability reports in the public sector, their numbers have been quite low when compared to those focussing on corporate reports. Additionally, there has been little research on the link between sustainability reporting in Public Sector Organisations (PSOs) and Organisational Change Management for Sustainability (OCMS). This paper focuses on the contribution of sustainability reporting to OCMS. A survey was sent to all PSOs that have published at least one sustainability report based on the GRI guidelines. The study provides a critical analysis of the relation between sustainability reporting and OCMS in PSOs, including the drivers for reporting, the impacts on organisation change management, and the role of stakeholders in the process. Despite still lagging in sustainability reporting journey, PSOs are starting to use sustainability reporting as a communication tool, and this could drive organisational changes for sustainability.

 • 21.
  Duvner, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fallgropar vid offentlig upphandling ur ett beslutsteoretiskt perspektiv2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Upphandlingsprocessen kan ses som en form av beslutsprocess. Inom beslutsteori har det under flera år forskats om psykologiska fällor och misstag vid beslutsfattande. Det finns en hel del teorier om hur dessa fällor och misstag kan undvikas. Syftet med denna studie är att jämföra fallgropar vid beslutsfattande med fallgropar vid offentlig upphandling samt analysera hur resultaten från den beslutsteoretiska forskningen kan användas som stöd i upphandlingsarbetet. Resultatet visar att likheterna är många och att resultatet från den beslutsteorietiska forskningen på ett enkelt sätt kan konkretiseras och användas i upphandlingsarbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Edman Wallér, Jon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Värdering av vårdhygienisk kvalitet på sjukhusavdelningar2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårdrelaterade infektioner är bland de vanligaste orsakerna till vårdskador i svensk sjukvård. Att förebygga vårdrelaterade infektioner kräver ett målmedvetet arbete med hygienrutiner i alla delar av vårdkedjan och att de vårdgivande enheterna får tydlig och konkret återkoppling på sitt vårdhygieniska arbete. Syftet med detta magisterarbete var att ta fram en modell för att, med hjälp av beslutsteoretiska metoder, sammanfatta de kvalitetsmätningar som görs på ett svenskt sjukhus (Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås) för att ge en återkoppling av den vårdhygieniska kvaliteten hos sjukhusets avdelningar. Arbetet genomfördes som ett aktionsforskningsprojekt, där teori och praktik samspelar i ett cykliskt förlopp för att lösa ett specifikt problem. Slutresultatet blev en färgkodad matris över mätvärden kopplade till olika jämförelsenivåer. Modellen ger en helhetsbild där detaljer samtidigt framgår tydligt, men saknar den viktning av olika aspekter som är vanlig inom beslutsteoretiska bedömningsinstrument. En tydlig utmaning var att beslutsteoretiska modeller kan upplevas som abstrakta och svårförståeliga för en lekman, vilket till viss del begränsar deras användning som ett återkopplingsverktyg.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vårdhygienisk kvalitet
 • 23.
  Ehn, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Energikartläggning med fokus på ventilation: En fallstudie som undersöker underhåll och dess inverkan på fastigheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att kunna reducera de effekter som klimatförändringarna orsakar behöver energisystemen effektiviseras. Eftersom fastighetsbeståndet idag mestadels består av äldre byggnader, blir renoveringar och effektiviseringar viktiga för att kunna få ner energianvändningen. För att renovering och effektivisering ska gynna både klimatet och fastighetsägaren bör det planeras långsiktigt redan från start samt inkludera ett livscykeltänk. Syftet med detta arbete är att utföra en energikartläggning av en kontorsbyggnad från 1988 som är belägen i Gävle samt presentera eventuella energibesparingsåtgärder. Huvudfokus har varit på frågan om hur olika typer av underhåll och underhållsskulder påverkar en fastighet, med störst inriktning på den tekniska utrustningen. Metoder som använts i arbetet har varierat från praktiska mätningar till en litteraturstudie och intervjuer. För att få en inblick om förvaltningsbolag vet vad en underhållsskuld är skickades en enkät ut med några frågor kring ämnet. Energikartläggningen visade att kontorsbyggnaden är i bra skick och de åtgärder som presenteras berör ventilation och värmesystemet. Ett byte av ventilationsaggregatet föreslås som reducerar värmeanvändningen med 15 % och elanvändningen med 28% samt minskar utsläppen med 2,7 ton CO2 per år. Återbetalningstiden är lång, men en LCC-kalkyl beräknad på 20 år redovisar att bytet är lönsamt långsiktigt. Behålls det gamla aggregatet kan tilluftstemperaturen sänkas och innetemperaturen justeras ned med någon grad. Detta bidrar till att reducera värmeanvändningen med 13 %. Resultatet som framkom i litteraturstudien samt intervjuer visar att eftersatt underhåll leder till att fastighetens värde minskar och att pålitligheten för systemen reduceras, vilket ökar risken för dåligt inneklimat. Det förebyggande underhållet syftar till att utrustningen ska hålla optimal prestanda medans felavhjälpande underhåll sker när komponenten tappat sin funktion. Förebyggande underhåll visar sig mer kostnadseffektivt jämfört med felavhjälpande underhåll. Arbetsbelastningen och underhållskostnaden kommer öka i takt med underhållsskulden samtidigt som en försämring av fastighetens livslängd sker. Sammanställningen av enkäten visade att förvaltningsbolagen har koll på vad en underhållsskuld är och att de svarande bolagen jobbar med ett livcykeltänk.

  Nyckelord: Energikartläggning, Energieffektivisering, Underhåll

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ekberg, Julia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Madani, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Optimering av tillverkningskvantiteter2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att öka lönsamheten hos ett tillverkande företag är det viktigt att ha optimala tillverkningskvantiteter så att resurserna utnyttjas optimalt. Hur ett tillverkande företag utnyttjar produktionen påverkar effektiviteten i produktionssystemet, lagret och hos personalen. Syftet med denna studie är att hitta en metod för att optimera tillverkningskvantiteter så att kostnaden per produkt blir så låg som möjligt. I denna studie har vi använt oss av företagets distributör i Indien som ett exempel för hur en manuell produktion ser ut i dagslägen och jämför hur kostnaderna skulle se ut om denna produktion skulle ske maskinellt.

  Arbetet är en fallstudie där tillverkningskvantiteter analyseras. Både kvalitativ och kvantitativ forskning har bedrivits för att få en djupare förståelse av problemet. I arbetet ingår bland annat teorier som rör lager, partiformning och kostnader som rör tillverkning och orderhantering. Ett antal observationer och intervjuer har utförts för att för att få en djupare inblick i tillverkning och hantering av produkter hos företag. Empirisk data som nämns är beskrivningar av företagets produktionssystem och lager.

  Denna studie resulterar i att ”företag” bör använda partiformningsmetoden "Ekonomisk orderkvantitet" för optimering av tillverkningskvantiteter. Metoden går ut på att balansera ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. Är dessa kostnader likvärdiga uppnås den mest kostnadseffektiva tillverkningskvantiteten. Studien har resulterat i en lathund där den mest optimala tillverkningskvantiteten presenteras beroende på produktefterfrågan per år.

  En analys av distributören Indiens order resulterar i att ”företag” bör producera ordrar likt Indiens beställningar maskinellt istället för omarbetning manuellt vilket sker i dagsläget. Redan vid en tillverkningskvantitet på 120 produkter är maskinell bearbetning mest kostnadseffektivt jämfört med en manuell ombearbetning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Elenius, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Beslutsanalys av medicinska åldersbedömningar inom asylprocessen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Här presenteras ett ramverk för beslutsanalytisk metod baserad på principen om maximering av den förväntade nyttan gällande värdering av olika alternativ för åldersbedömning av ensamkommande inom asylprocessen. Med detta ramverk som utgångspunkt görs en jämförelse mellan ett antal metoder (mognad hos visdomstand, knäled och handled samt Rättsmedicinalverkets metod baserad på både visdomstand och knäled) för medicinsk åldersbedömning. Dessa metoder jämförs vidare med tre referensalternativ (i) lita på den ensamkommandes åldersuppgifter vilket i praktiken innebär att bedöma alla som barn, (ii) bedöma alla ensamkommande som vuxna och (iii) det absurda alternativet att singla slant för att avgöra vem som är barn eller vuxen.

  Det som behövs för beslutsanalysen är antaganden och/eller skattningar på åldersfördelningen av ensamkommande som åldersbedöms samt skattning för de olika metoderna på hur stor sannolikheten är att en person bedöms som vuxen givet den faktiska åldern. Vidare krävs en kvantifiering av nyttan för en felklassificering av en vuxen, då en felklassificering av ett barn antas ge lägst nytta och en korrekt klassificering antas ge högst nytta.

  Åldersfördelningen av ensamkommande som åldersbedöms antas här bestå av en kombination av två likformiga och kontinuerliga fördelningar, där intervallen är 15-18 år (barn) respektive 18-21 år (vuxna). Två nyttomodeller undersöks, en diskret som endast tar hänsyn till om individen är barn eller vuxen samt en kontinuerlig linjär nyttomodell som tar hänsyn till åldersskillnaden från 18-årsgränsen vid en felklassificering.

  De genomförda analyserna demonstrerar hur ramverket kan användas i praktiken. Givet de antaganden som gjorts är slutsatsen att det alternativ som ger högst förväntad nytta i stor utsträckning beror på prevalensen (andelen vuxna) tillsammans med hur nyttan för en felklassificerad vuxen värderas. Oavsett värdering, vid prevalens nära 0 bör alla bedömas som barn, för att när prevalensen ökar ersättas ersättas av en metod som i stor utsträckning klassificerar barn korrekt, när prevalensen ökar ytterligare ersättas av en metod som i större utsträckning klassificerar vuxna korrekt och slutligen när prevalensen är nära 1 bör alla bedömas som vuxna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Emmerich, Franck
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Anticipating a bid/no-bid decision model for an ICT service company2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report analyses and describes how the bid/no-bid decisions are made at one ICT service company. The analysis is based on current available research within the area of multi criteria decision analysis to enhance the company’s decision process. It proposes how the bid engagement decision can be structured and evaluated. Through a questionnaire at the ICT company, data from its own bids was collected to identify the factors perceived to be relevant to the bid/no bid decision. It is found that the factors can vary depending on industry, market and potentially bid situation, requiring experts’ assessment of which factors to use for each bid situation. Concluding the study, an initial bid model is proposed, but with reservations due to lack of validation in real life situations. A recommendation to expand the existing bid model with probability distribution based risk estimates is made.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Engblom, Markus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Framgångsrik Implementation av Lean: Förbättrade möjligheter med implementationsmodell2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lean är västvärldens benämning på Toyotas Produktions System (TPS). Genom att kontinuerligt förbättra sina arbetssätt har Lean gjort Toyota till världens största biltillverkare. Något som lett till att flertalet studier gjorts beträffande Toyota och deras system för att kunna applicera den framgångsrika metoden i andra verksamheter. Dock så misslyckas över 90 procent av alla företag med att implementera Lean i sina organisationer. Således blir det intressant att titta närmare på hur Lean bör implementeras för att erhålla ett lyckat resultat.

   

  Syftet med arbetet är att utforma en modell som avser att förbättra möjligheterna för företag att framgångsrikt implementera Lean i sin verksamhet. Olika faktorer beträffande vad som utgör en framgångsrik respektive misslyckad implementering analyseras i arbetet.

   

  En fallstudie, med två företag, används för att analysera empiriska data i förhållande till tidigare forskning. Ett av företagen representerar en mer framgångsrik implementering medan det andra en mindre framgångsrik sådan.

   

  En av de viktigaste upptäckterna i arbetet är ordningen i vilka olika aspekter av Lean bör implementeras för att öka möjligheten för framgångsrik implementering. Vidare betonas även det ledarskap som krävs för Lean där förståelse och engagemang är viktiga aspekter.

   

  Slutsatsen presenteras som en modell som, i enlighet med syftet, visar på nödvändiga steg vid implementering för att öka chanserna till att denna blir framgångsrik. Modellen bygger på vikten av stöd från ledare i kombination med en accepterande kultur där människor är en central del av verksamheten. Modellen visas i kapitel 6. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Englund, Marcus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Sahlström Moen, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energikartläggning av Kv. Freden, Gävle: Simulering av åtgärder och dess energibesparingspotential med modellerings- och simuleringsprogram IDA ICE2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Koldioxidnivåerna ökar i takt med en allt högre världslig energianvändning. Detta har lett till reglering och bestämmelser av utsläppsrätter samt energianvändning. För att stoppa den globala uppvärmningen och minska energianvändningen har EU enats om fyra gemensamma mål att uppnå till år 2020, även benämnda 20-20-20 målen. Lika så har Sverige satt upp egna miljömål att sträva efter till år 2020. De omfattar en ökning av andel förnyelsebar energi med minst 50 procent, effektivisera energianvändningen med minst 20 procent samt öka andelen förnyelsebar energi i transportsektorn med minst 10 procent.  Tack vare lagar gällande krav på skärpt energianvändning och utsläpp strävar företag mot användandet av energieffektivare teknik och ett mer energimedvetet beteende. Energikartläggning är ett viktigt samt effektivt verktyg vid kartläggning och illustrering av ett företags energianvändning för underlättande och tydliggörande av framtida åtgärd samt förbättring.  Examensarbetet syftar till att åskådliggöra Kv. Fredens energianvändning samt ta fram ekonomiskt genomförbara energibesparande åtgärder för att sänka energianvändningen både för denna och liknande byggnader. Till hjälp för utförande har sex frågeställningar använts vilka berör och syftar till att ta reda på energifördelningen i byggnaden, brister i drift och uppehållande av inomhusklimat samt ta fram kostnadseffektiva lösningar för val av åtgärd.För tillvägagång av arbetet har fem metoder valts för besvarande av frågeställningar. En litteraturstudie utfördes med hjälp av nyckelord som ”Energy saving”, ”Energy audit” samt ”Behaviour” i online-databaser för vetenskapliga artiklar. Därefter utfördes en empirisk analys av tillhandahållen data för byggnaden, vilket möjliggjorde modellering och simulering av byggnaden i programmet IDA ICE 4.6.1. För styrkande av antaganden samt undersökning av energimedvetet beteende utfördes termografering och en kvalitativ enkätundersökning.  Efter utförande av arbetet med hjälp av nämnda metoder, konstateras bristfällig ventilation. Vid simulerad installation av FTX i byggnaden uppnås en maximal energibesparing på dryga 17 procent, vilket motsvarar en slutlig energianvändning på 97 kWh/m2. Simulerade åtgärder, exklusive FTX, vilka visar sig vara mest lönsamma för byggnaden är tätning av dörrar och fönster för minskad infiltration. Dessa två simulerade åtgärder är de mest kostnadseffektiva simulerade lösningarna för Kv. Freden samt liknande byggnader.   Den simulerade energianvändningen för byggnaden representeras av 29 procent elanvändning samt 71 procent fjärrvärmeanvändning, vilka förhåller sig till en tillförlitlighet motsvarande 97,5 procent respektive 96 procent jämfört med energidata tillhandahållen av Gävle Energi. Simuleringsprogrammet IDA ICE visade sig vara ett effektivt hjälpmedel vid simulering av en byggnads energianvändning samt applicering av möjliga åtgärder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Energikartläggning av Kv. Freden, Gävle
 • 29.
  Enoch, John
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Application of Decision Analytic Methods to Cloud Adoption Decisions2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis gives an example of how decision analytic methods can be applied to choices in the adoption of cloud computing. The lifecycle of IT systems from planning to retirement is rapidly changing. Making a technology decision that can be justified and explained in terms of outcomes and benefits can be increasingly challenging without a systematic approach underlying the decision making process. It is proposed that better, more informed cloud adoption decisions would be taken if organisations used a structured approach to frame the problem to be solved and then applied trade-offs using an additive utility model. The trade-offs that can be made in the context of cloud adoption decisions are typically complex and rarely intuitively obvious. A structured approach is beneficial in that it enables decision makers to define and seek outcomes that deliver optimum benefits, aligned with their risk profile. The case study demonstrated that proven decision tools are helpful to decision makers faced with a complex cloud adoption decision but are likely to be more suited to the more intractable decision situations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Eriksson, Stefan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  In-House Delivery: An Analysis of a Materials Supply Model at Ericsson Corporation2008Ingår i: Proceedings of ICESAL 2008, 2008, s. 223-237Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper gives an account of and analyzes a concept for materials supply within Ericsson Corporation. The study is focused on the customer’s point of view. The concept, called by Ericsson In-House Delivery (IHD), could be identified as a manual form of the principle of Vendor Managed Inventory (VMI). In IHD the supplier has the responsibility for dimensioning the customer’s production store and also for physically replenishing the storeroom without any traditional purchase orders or transactions in IT systems regarding inventory control. This method contrasts with the more traditional Material Requirements Planning (MRP), which is more dependent on data than IHD is. IHD also differ to how VMI normally is implemented using IT-based solutions. IHD could be an uncomplicated method for manufacturing companies to manage non-critical purchased parts or standard parts with low economical importance, and its use could help the company achieve its logistics goals.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Falk, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hallqvist, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  En undersökning av Söderhamns kommuns avgifter för bostadsarrenden: Förslag till marknadsanpassad prissättning2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Söderhamns kommun, belägen på Sveriges östkust, är upplåtare av bostadsarrenden med anknytning till Söderhamns skärgård. Avgifterna för bostadsarrendena har inte följt den prisutveckling som skett på fastighetsmarknaden de senaste åren därför var syftet med detta arbete att beskriva och analysera en marknadsanpassad arrendeavgiftsnivå samt en marknadsanpassad prissättning vid friköp av arrendetomter som ägs av kommunen. En skälig avkastning på mark som utarrenderas ansågs vara 3 – 4 %. Målsättningen var att ta fram förslag på prissättning av bostadsarrende som Söderhamns kommun skulle kunna använda sig av.

  I denna rapport har kvantitativa metoder använts, den första var att beräkna ett simulerat markvärde för bostadsarrendena och utifrån det erhålla en årlig arrendeavgift. Den andra var ortsprismetoden där både sålda fastigheter i Söderhamns kommun samt arrendeavgifter för bostadsarrenden i olika kommuner jämfördes för att få fram årliga arrendeavgifter och den tredje var avkastningsmetoden där friköpspriserna vid friköp av arrendetomterna beräknades. Slutligen gjordes en ekonomisk rekommendation av de årliga arrendeavgifterna och friköpspriserna. I en karta som skapades med hjälp av Geografiskt informationssystem (GIS) har de årliga arrendeavgifterna från metoden "simulerat markvärde" visualiserats för att lättare kunna analyseras och förstås. Beräkningarna resulterade i olika förslag på årliga arrendeavgifter utifrån de tre metoderna samt förslag på friköpspriser av arrendetomter.

  En svårighet med arbetet var att hitta information om tillvägagångssätt vid prissättning av bostadsarrenden, trots detta har vi dragit slutsatsen att resultatet från "simulerat markvärde" borde visa de mest rättvisa arrendeavgifterna och friköpspriserna, men det bästa är att jämföra arrendeavgifter i närliggande områden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Fallström Mujkić, Pia-Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Decision and Policy Making in the European Union: Role of EU Agencies in the decision and policy making in the area of chemicals and food safety2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  EU regulations, decisions and policy making are matters that concern every resident in the EU and risk and benefit assessment and analysis form part of the EU decision and policy making. This thesis discusses the decision/policy making in the EU and the risk assessment activities of the European Food Safety Authority (EFSA) and the European Chemicals Agency (ECHA), as well as ECHA’s socio-economic analysis activities. It also studies the role of the European Commission and the Comitology process. The EU regulates what chemicals or food stuffs/ingredients, for instance additives, may be made available in the European market. How the decisions are made about what is allowed and what not, and who makes those decisions, is not necessarily evident due to the complexity of the processes. In this thesis the decision making at different stages of the EU regulatory processes has been identified and analysed in order to find out by whom and how the decisions are made. The method used was a literature search with an overview of the existing theories and research from the areas of EU decision making, risk assessment and risk management. The regulatory processes were studied from a decision making perspective with the aim to identify and record possible decision making opportunities of different actors beyond the European Commission. The decision making opportunities were classified and organised based on their level of impact to the processes. Two real cases were studied: the restriction of lead in jewellery under REACH Annex XV restrictions and the authorisation of ammonium chloride in food under Flavourings regulation. Decision making opportunities and methods were looked for in those processes. It was found that while, in the studied cases, there appeared possibilities to ensure science based good regulatory decision/policy making, it remained uncertain and possibly politicised. It was also revealed that in certain steps the processes lacked transparency.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Decision and Policy Making in the European Union: Role of EU Agencies in the decision and policy making in the area of chemicals and food safety
 • 33.
  Fallström, Robin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Wiklund, Robert
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Kvalitetsbrister i medelstora företag: En arbetsmodell för kvalitetsförbättring2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När en ny produkt lanseras på marknaden uppkommer det med stor sannolikhet brister som intetidigare upptäckts. Syftet med denna studie är att skapa en arbetsmodell för hur medelstora företagska hantera kvalitetsavvikelser som uppkommer inom produktion. För att skapa en realistisk modellför hur dessa kvalitetsavvikelser skall hanteras, baseras detta examensarbete på en fallstudie utfördpå ett tillverkande företag vid namn AQ ParkoPrint AB som är beläget i Gävle.

  Följande forskningsfrågor har besvarats för att understödja det huvudsakliga syftet:

  • Vilka kvalitetsavvikelser kan uppkomma inom medelstora företag?

  • Hur kan dessa kvalitetsavvikelser hanteras samt om möjligt reduceras?

  Metoderna som använts i studien är intervjuer och observationer. Fem intervjuer och tvåobservationer utfördes på AQ ParkoPrint AB. Den arbetsmodell som skapats kallas förfemstegsmodellen och innebär att processen för att hantera kvalitetsavvikelser delats upp i fem steg:dokumentera, utred, illustrera, forma åtgärdsförslag och genomför. Femstegsmodellen är utformadför medelstora tillverkande företag och inriktad på att skapa ett arbetssätt för systematiskt arbetemed hantering samt om möjligt reducering av kvalitetsbrister. Dessa steg är flexibla på det viset attvarje företag utformar egna åtgärdshanteringar och använder femstegsmodellen som grundstruktur idet fullständiga kvalitetsarbetet.Med hjälp av den utvecklade femstegsmodellen kan medelstora företag hantera och reducera sinakvalitetsbrister. Arbetsmodellen i sig kräver inga kostsamma verktyg utan det som styr kostnadernaär omfattningen av det arbete som läggs på samtliga steg.I denna studie presenteras även frågeställningar som företag kan arbeta utifrån för att reducerakvalitetsbrister som kan härledas till underleverantörer. Fallstudien påvisar att de kvalitetsavvikelsersom uppkommer troligtvis kan härledas till underleverantörerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete - Kvalitetsbrister i medelstora företag
 • 34.
  Flyckt Jönsson, Johannes
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Jackalin, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energieffektivisering på Skutskärs Bruk: Varvtalsstyrning till utvalda pumpenheter på Blekeri 42012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In modern society in terms of economics and environmental impact, it is important to ensure that a company is as energy efficient as possible to reduce the amount of energy used. About 10 TWh of electricity used annually to pump drives in Swedish industry. Therefore, pumping system has great potential for energy savings.

  The objective of this report was to determine how much energy and money that can be saved with the insertion of variable speed drive to six pumps on Bleach plant 4 in Skutskär Mill. The work was performed with electrical measurements during one week, analysis of pump curves and the compilation of production data over a year.

  The results show that four of these six pumps were profitable and yielded an annual saving of 1172 MWh of electricity and 560 000 SEK. With an economic lifetime of 10 years and a discount rate of 6.8% the final result for the entire life-cycle savings became 3 355 000 SEK. The conclusion was that it is preferred to introduce variable speed drive on pumps with a motor power above 50 kW.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete 120820 - Johannes Flyckt - Marcus Jackalin
 • 35.
  Fogel, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Likvärdighet, målstyrning och mätbarhet: en skolhuvudmans dilemma2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Likvärdighet är ett centralt begrepp inom skolans värld med utgångspunkt i skollagen. Med avgränsning till den obligatoriska grundskolan eftersöks i denna uppsats kriterier för likvärdighet med avseende på utbildning, bland annat genom begreppsanalytiska resonemang kring ”utbildning”, ”likvärdighet” och ”likvärdig utbildning”. Även ett mätningsteoretiskt resonemang förs, liksom en diskussion om vad det kan tänkas innebära att, utifrån Skolverkets tolkning av ”likvärdig utbildning”, ge elever ”samma möjligheter” att nå de nationellt uppsatta kunskaps- och värdegrundsmålen. Indikatorer för likvärdig utbildning framtagna av Skolverket och Rädda Barnen diskuteras också.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Folea, Ion
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av onlineversionen av MakeItRational – vilken metod som används för att beräkna vikter på basis av parvisa jämförelser?2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utvärdera onlineversionen av programvaran MakeItRational med avseende på metoden som används för att beräkna så kallade vikter (weights) på basis av parvisa jämförelser. Studiens teoretiska del bygger på T.L. Saatys analytic hierarchy process (AHP). Större vikt läggs på tillämpningen av AHP-metoden med tonvikt på beräkning av vikter och hantering av parvisa jämförelsematriser. Uppsatsen empiriska del bygger på två beslutsanalyser utförda med hjälp av onlineversionen av MakeItRational och motsvarande egna beräkningar. Studiens resultat indikerar att onlineversionen av MakeItRational använder högeregenvektorsmetoden för att beräkna vikter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Forkman, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  A review of decision-making in the Authorisation regime of Regulation (EC) 1907/2006 REACH2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Chemicals are integral to almost all sectors of society, bringing many benefits, but the sound management throughout their lifecycle is essential in order to achieve a better and more sustainable future for all. The object of this study, the Authorisation regime in EU’s REACH-regulation, is one regulatory instrument to control chemicals.

  It is important that decision-making is consistent, transparent and open to ensure legitimacy. This is particularly true for the control of chemicals because it is a contested policy area, where policy effectiveness does not have an objective standard of measurement. With reference to this, the aspects studied were the form and application of rules and procedures for making decisions.

  Overall findings are that the decision-making includes published procedures and justifications for made decisions. The studied individual decision problems are open with mandatory public consultations, allowing input and participation from interested parties. Justification for choosing decision support tools with consequent effects on outcomes is less transparent. This also applies to operationalisation of some critical concepts.

  There is no definite or value-free method that can be applied to measure to what extent the objectives are met in all of the various decisions in the REACH Authorisation regime. This could potentially lead to decisions based on individual’s subjective judgments. The influence of individual value-based judgments on the outcome is mitigated by having groups of persons as decision-makers, rather than individuals, and by transparency. Certain decisions include value judgments on the acceptability of risk either made by expert judgment embedded in standards and protocols or included in a formal type of assessment. The underlying assumptions regarding values are not evident in these cases.

  The methodology for the decision-making has developed over time, with a decision support tool introduced for prioritisation. This algorithm-based tool supports decision-making, but actual prioritisations were often based on aspects not considered in the tool. This is likely to continue to be the case, even if (as foreseen) relevant and structured information on substances becomes more readily available.

  The first phase in the REACH authorisation decision procedures, clarifying and defining issues, is probably the single most important phase. It can also be demanding in time and resources. The regime includes sequential decisions, where the decision-maker’s information requirements includes increasing number of aspects from the first to the last decision. Since not all substances go through the entire sequence, this is efficient in terms of use of resources to elicit information.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Fresk, Maja
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Magnell, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Readiness to Change in a Project-based Organization: Factors supporting change implementation at individual level2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Problem - The challenge investigated in this present study is for a project-based organization to create a well-planned implementation by knowing the current state of the organization and its readiness for a change. This while also taking the time for unexpected events and communicating the issue while also taking their organizational structure into consideration.

  Purpose - The purpose of this study is to analyze the readiness to change for the case company with focus on three aspects of readiness: information sharing, common views and implementation approach, while also taking into account the distinct features of a PBO-structured organization. The study aims to identify supporting factors for successfully managing an implementation of a new business system at the individual level.

  Method - This study is a case study based on a single case company: Sweco, which is a Swedish technical consulting firm that is about to change their business system. A literature review was conducted in order to collect previously conducted research within the research area. The primary methods used for data collection in this study have been semi-structured interviews and a questionnaire, the data was mainly analyzed though thematic analysis.

  Results – The readiness for change for the case company is affected by their organizational structure. The results of the questionnaire show that collaboration within Sweco works relatively well, but there are some aspects that can be improved, such as communication and information sharing. The results of the conducted interviews show that most employees at the case company perceive the change of business system to be good, but they were unsure about why it would be carried through. Guides on how the change would affect the specific individual and knowing where to turn for feedback and information was pointed out as a suggested improvement by the employees. A lot of responsibility of implementing the new system was put on the unit managers.

  Conclusions - The study strengthens the existing theory regarding change readiness and individual supporting factors for successful change implementation. It confirms some of the strengths and drawbacks for organizations working with projects. The study also concludes how the case-company and other companies in a similar situation can utilize some advantages of being familiar with working in projects.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Frideros, Micael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Artificiell intelligens som beslutsmetod2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar artificiell intelligens som beslutsmetod. Efter inledande diskussioner om de övergripande skillnaderna mellan hjärnans och datorns funktionssätt, olika utvecklingsinriktningar av artificiell intelligens samt olika metoder för att skapa artificiell intelligens identifieras strategier för hur artificiell intelligens kan användas som beslutsmetod beroende på faktorer som transparens, effektivitet samt mängden tillgänglig testdata. Exempelvis identifieras några typiska beslutssituationer där det kan antas att automatiserat beslutsfattande baserat på artificiell intelligens har stor potential, samt situationer då metoden kan antas vara mindre lämplig. Därefter analyseras teknikutvecklingen inom artificiell intelligens, både generellt och inom fyra specifika tillämpningsområden: inom autonoma fordon, inom finans, inom medicin och inom militären. Både den övergripande undersökningen av den generella teknikutvecklingen och studien av de fyra teknikområdena indikerar fortsatt mycket snabb utveckling inom området. Exempelvis visar en analys av patentdatabasen Espacenet att antalet patent inom området utvecklas i det närmaste exponentiellt. Samtidigt har det på senare tid gjorts flera tekniska genombrott, t.ex. utvecklandet av allt effektivare algoritmer genom användandet av hierarkiska strukturer med flera olika nivåer av ickelinjär informationsbearbetning, något som ofta benämns Deep Learning. Ett exempel är den metod för artificiell intelligens som utvecklas av DeepMind, som visat sig vara tillämpningsbar inom många olika områden, från att spela klassiska datorspel som Space Invaders och Breakout på en övermänsklig nivå till att göra betydande effektiviseringar i driften av Googles datorhallar. Även ur ett hårdvaruperspektiv är utvecklingen närmast exponentiell, driven av kontinuerliga framsteg inom tillverkningsprocesser samtidigt som det nyligen gjorts betydande framsteg med specialiserade kretsar för artificiell intelligens, något som sannolikt kommer att resultera i ännu snabbare utveckling av kraftfullare artificiell intelligens inom en nära framtid. Med hänsyn till teknikens effektivitet och den mycket snabba utvecklingen inom området diskuteras även några specifika frågeställningar som ofta nämns i diskussionen om artificiell intelligens, dess påverkan på arbetsmarknaden och den globala säkerhetsbalansen, för att baserat på detta sedan diskutera artificiell intelligens som beslutsmetod även i ett vidare perspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Artificiell intelligens som beslutsmetod
 • 40.
  Fu, Xubo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Measurement of electromagnetic interferences generated from repair work and vehcles 2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the industrial and factory when the electronic and machinery instruments are working the huge electromagnetic interference (EMI) would be generated by them which are big deal to the main disturbance of wireless communication. So the measurement of EMI is quite useful and important for electromagnetic compatibility (EMC). The main goal of my paper is analysis in which bandwidth of EMI influences to wireless communication system in the industrial and factory generated by working arc-welding instrument and moped. The method is used the traditional and classic statistical methodology to identify the strength of electromagnetic field.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Garpenfeldt, Katarina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad.
  Hazard Identification and Risk Assessment: Analysis of a Risk Assessment Process in Emergency Preparedness2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Identifiering av lokalt relevanta faror och bedömning av deras risknivåer är en kritisk och komplex del av arbetsområdet beredskap för nödsituationer (eng. emergency preparedness). Myndigheter som bedriver verksamhet inom detta område i provinsen Ontario, Kanada  är enligt lag skyldiga att genomföra en ”Hazard Identification and Risk Assessment” (HIRA) process, utvecklad av provinsen. HIRA-metoden är baserad på användandet av risk matriser och står således inför många av denna metods inneboende utmaningar vilket kan resultera i svag riskbedömningsprocess med tvivelaktigt resultat. Syftet med denna uppsats är att analysera Ontarios HIRA-process för att identifiera potentialla svagheter, styrkor och luckor i processen och således generera insikt i potentiella utmaningar relaterat till denna typ av riskbedömningsprocess inom ”emergency preparedness”.  HIRA-processen, så som den implementerats i York Region och inom dess folkhälsomyndighet, kommer att analyseras baserat på sex punkter identifierade inom litteraturen som aspekter med förmåga att påverka kvalitén på riskdömningsresultatet. Sammanfattningsvis ses att HIRA-processen innefattar många av de svagheter som diskuteras i litteraturen rörande riskmatriser som till exempel fel, tvetydig in- och utdata, dålig upplösning och suboptimal resursfördelning vilket potentiellt medför en riskbedömningsprocess av låg kvalité. För att genomföra HIRA-processen så som metoden är designad behöver användaren investera en betydande mängd resurser samt helst tillgå expertis inom riskbedömning relaterat till de olika farorna som skall bedömas, vilket inte alltid finns tillgängligt inom de organisationen som genomför en HIRA. Dessa aspekter sammantaget bidrar till en process som inte nödvändigtvis når fram till ett av sina primära mål; att skapa en kvantitativ rangordning av risker med förmåga att särskilja olika farors risknivå. Till följd finns en risk att resultatet av riskbedömning inte stödjer den operativa planeringen eller processen för beslutsfattande relaterad till resursfördelning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Granholm, Mia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Bedömning och beslutsfattande i samband med stress, depression och ångest2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är en litteraturstudie med syfte att identifiera och kategorisera vilka tankefällor, heuristiker och tankemönster en beslutsfattare kan genomgå när den egna eller en nära anhörigs hälsa sviktar. Resultatet pekar på att det inte finns något entydigt mönster i hur beslut fattas rent generellt,  men  däremot kan ett flertal olika faktorer påverka beslutsfattande och val i samband med den stress och depression, samt ångest som en hälsorelaterad livskris kan innebära. I samband med stress framkom tydligast att individer kan råka ut för reflektionseffekten, uppvisa ett risksökande beteende samt bearbeta information mindre noggrant. I samband med depression pekar resultatet på en tendens till förlustaversion, samt i vissa fall även negativitetsfällan. I hälsorelaterade sammanhang tyder resultatet på inramningseffekten i samband med medicinska frågor, och projiceringsfällan när livskrisen även rör närstående och deras hälsotillstånd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Granqvist, Robin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Reinholdt, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Metodik för utformning av mindre hamnterminal för effektiva godsflöden2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Gransell, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Decision analysis: determining the most appropriate drilling method for production drilling in underground mining2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The mining industry contains many factors with a high degree of uncertainty. Therefore, there is a need for decision analysis. The production drill process is an initial process in underground mining, thus it is important that the most appropriate drilling method is used for specific mining operations. The current study provides examples of important variables that can be used in the decision analysis of the given decision problem. Drill methods included in the decision analysis are hydraulic top-hammer, pneumatic, and hydraulic down-the-hole hammers. Monte Carlo simulations are used as decision analysis method and tornado diagrams are used to determine how large effect the variables have on the results given the variation in each variable. The Monte Carlo simulations are based on a hypothetical case. It is challenging to analyze only the drilling process because the results of this process influence other processes in the mine. Thus, a comprehensive decision model that includes several processes of the mining operation would be of value to the decision maker. The presented calculations focus on cost per ton in terms of direct and indirect costs of drilling. Examples of safety and environmental criteria are given, for a possible extension of the analysis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Grönlund, Tim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Blom, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Faktorer för effektiva materialflöden inom industriell förrådsverksamhet: Det interna materialflödet mellan förråd och fabrik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kunskap kring logistik och dess ekonomiska betydelse för organisationer har växt avsevärt de senaste årtionden. Logistik ses numera som en framgångsfaktor och bidrar genom effektiva informations- och materialflöden till en organisations konkurrenskraft. Organisationer strävar efter lönsamhet genom att bemöta det marknaden efterfrågar och inte sällan är utnyttjandegraden på maskiner nära 100 procent. Detta bidrar till ökat slitage och ställer höga krav på en väl fungerande förrådsverksamhet som underlättar det löpande underhållet genom tillförseln av reservdelar och förslitningskomponenter.

   

  Studien syftar till att inom industriell förrådsverksamhet undersöka om materialöverlämning vid disk är effektivt samt redogöra för faktorer för effektiva materialflöden.  

   

  För att redogöra för hur en materialdisk bidrar till ett effektivt materialflöde har processens aktiviteter kartlagts och genom arbetsmätning tidsbestämts. För att utveckla kunskap rörande faktorer som påverkar materialflöden har benchmarking, intervjuer och observationer genomförts. Empirin har analyserats med hjälp av en litteraturgranskning beståendes av tidigare forskning.

   

  Vid kartläggning av materialdisken framkom det att den är resurskrävande och bidrar inte till ett effektivt materialflöde. Studien visar på hur antalet betjäningstillfällen kan reduceras med hjälp av reservationer, kitting, reducering av icke-kritiska artiklar i förrådet, EDI och självbetjäning.

  För att möjliggöra självbetjäning presenterar studien stödjande faktorer i form av, materialrekvisition, god visualisering, streckkoder, handskanning och övervakning.  

  Studien presenterar faktorer som bidrar till ett effektivt materialflöde inom industriell förrådsverksamhet i form av materialbehovsplanering baserad på kritikalitetsanalys, uppdaterade ledtider och transparent informationsflöde. 

  Studiens implikationer till fallföretaget är materialdiskens konsumerade tid som uppgick till 82,5 timmar per månad med tillhörande kostnad på ungefär 300 000 kronor per år.

  Slutligen presenteras ett identifierat teoretiskt gap då tidigare utförd forskning främst riktar sig mot materialflöden inom produktion. Framtida forskning bör behandla materialbehovsplanering och materialflöden ur ett förråds perspektiv.

   

  Nyckelord: Logistik, arbetsmätning, benchmarking, effektiva materialflöden

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Hannus, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  High Reliability Organizing in Outdoor Adventure Therapy: A case study of mindful organizing and risk management in a wilderness-based therapeutic program for at-risk youth2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the present study is to examine how risk is perceived and managed in one wilderness-based therapeutic program for at-risk teenagers, through the lens of high reliability theory. This theoretical framework has emerged through analyses of (usually technologically complex) organizations that are perceived as high-risk, yet appear to largely avoid negative outcomes. While outdoor adventure therapy programs for at-risk youth remain unstudied within the framework, I propose that they may fulfill some criteria associated with so-called high reliability organizations (HROs). A case study approach, applying a number of principles identified by Weick and Sutcliffe (2007) as key to organizational reliability, is taken. I use a set of surveys by the aforementioned authors along with semi-structured interviews to elicit front-line staff perspectives on risk, risk tolerance, risk management, and related communication and decision-making, thereby exploring the extent to which these principles are relevant and applicable in this setting. The characteristics and principles identified in the chosen literature on high reliability organizing appear to fit relatively well with this organization’s risk management practices, as experienced and described by its front-line staff, however individual responses vary. The principles appear most relevant to risks related to client behaviours, less so to risks related to the wilderness environment, suggesting the framework used here may be usefully applied in a range of organizations where management of risky behaviours is key.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Hellman, Görgen
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Socialtjänstkvalitet som mellanbegrepp: Vad menas med socialtjänstkvalitet och hur mäts det?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I arbetet undersöks vad som menas med socialtjänstkvalitet och hur socialtjänstkvalitet kan mätas. Socialtjänsten i Vetlanda kommun används som ett exempel genom texten. En litteraturgenomgång görs för att finna vad socialtjänstkvalitet är och mätning av socialtjänstkvalitet diskuteras och problematiseras i ett mätningsteoretiskt resonemang. Även de sätt Vetlanda kommun använder för att försöka mäta socialtjänstkvalitet redovisas. Arbetet kommer inte fram till en entydig definition på socialtjänstkvalitet. Däremot finns det flera tecken på att socialtjänstkvalitet kan ses som ett grundöppet mellanbegrepp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Hermansson, Anders
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Analytic Hierarchy Process: en kritisk genomgång2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Analytic Hierarchy Process, AHP, är en spridd och mycket omdiskuterad metod för att analysera multikriterieproblem. Syftet med uppsatsen är göra beslutsfattare som använder AHP uppmärksamma på några av de problem som kan finnas med att använda AHP. Uppsatsen redogör detaljerat för hur beslutsfattarens indata behandlas av AHP och visar både med ett konkret exempel och med en formell beskrivning hur en rangordning av alternativ genereras av AHP. Den detaljerade redogörelsen illustrerar att AHP bygger på additiv nyttofunktion vilket döljs för användare av programvaror utvecklade för AHP. Vidare belyses andra drag i AHPs behandling av indata, drag som i flera fall döljs för användaren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Hjelm, Dan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Wallby, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  En energiutredning och miljöklassning av Hemsta 12:162012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to implement an energy analysis and environmental evaluation of the property Hemsta 12:16 in Gävle. Based on two different methods, Energy Balance calculation and Environmental Building, the result of the property's energy use, energy performance and environmental impacts are presented. Except that, measures to reduce final energy consumption are presented.

        The proposed measures can reduce energy usage by 100 400 kWh / year, which represents a decrease of 18% of the present energy usage. This would represent a total savings of 63 000 SEK per year. In addition, the environmental performance is improved by adopting the suggested measures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Holmberg, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Begreppet form inom fotboll: En kombinationsstudie av hur form beskrivs och korrelerar med resultat i fotbollsmatcher2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har en kombinationsmetod använts, där den inledande kvalitativa delen har kartlagt de beskrivningar som görs gällande formbegreppet inom fotbollen utifrån ett spelperspektiv. I den efterföljande kvantitativa delen låg dessa beskrivningar sedan som grund i de tester som gjordes för att undersöka hur lagens form påverkar resultatet i den kommande matchen. Studien har gjorts utifrån ett beslutsanalytiskt perspektiv.

  Det framkom att det framför allt är lagens poäng och målskillnad i de senaste spelade matcherna som ligger till grund för beskrivningarna av form. Detta ledde i den kvantitativa studien till att lagens genomsnittspoäng respektive genomsnittsmålskillnad från de senaste 2, 4, 6, 8 och 10 matcherna, samt uppdelat på lagens hemma- och bortamatcher separat, testades.

  Lagens form (så som den definierades) visade sig ha en väldigt begränsad påverkan på kommande matchers resultat både då alla lagens matcher inkluderades och när matcherna delades upp utifrån hemma- och bortaspel.

  Formen ger en viss indikation på utfallen i de kommande matchernas utfall men inte i större utsträckning an vad andra tidigare spelade matchers resultat visade sig ha. Att lag som har vunnit sina senaste matcher har större sannolikhet att vinna en kommande match beror således inte på att de presterat bra i just lagets senaste matcher utan därför att laget sannolikt har en hög förmåga i och med dessa tidigare prestationer. Just de senaste matcherna för laget bör därför inte ges någon större vikt än andra tidigare spelade matcher i en beslutssituation inför ett spel på en kommande match. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  Addendum
123 1 - 50 av 142
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf