hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 31 of 31
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Back, Marina
  Specialistsjuksköterskans upplevda utmaningar vid intrahospitala akutlarm: En empirisk studie med kvalitativ ansats2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som specialistsjuksköterska i anestesi och intensivvård ingår det i arbetsuppgifterna att bistå larmverksamheten inom sjukhuset. Att delta vid akutlarm innebär för specialistsjuksköterskorna, att i en akut situation behöva förflytta sig från den trygga sfären på ordinarie arbetsplats. Detta betyder att de ställs inför nya utmaningar som kan påverka upplevelsen av att delta i larmteamet. Internationellt var forskning inom området knapphändig och det hittades inga studier med inriktning på intrahospitala akutlarm i Sverige. Syfte: Studiens syfte var att beskriva specialistsjuksköterskans upplevda utmaningar att delta innan, under och efter intrahospitala akutlarm. Metod: I denna studie användes kvalitativ ansats med deskriptiv design. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem anestesisjuksköterskor och fem intensivvårdssjuksköterskor. Analysen genomfördes med induktiv kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultat: Fyra kategorier framkom i analysprocessen; Organisatoriska utmaningar; Utmaningar i arbetsmiljön; Utmaningar i teamet samt Känslomässiga och mentala utmaningar. Specialistsjuksköterskorna upplevde utmaningar med anestesiologens jourrutiner, vilket kunde riskera att intubation fördröjdes när behov uppstod. Det beskrevs praktiska utmaningar med mycket utrustning som fraktades till akutlarmet. På plats vid akutlarmet upplevdes samarbetet mellan larmteam och avdelningspersonal som en utmaning och det fanns en känsla av höga förväntningar hos specialistsjuksköterskorna. Slutsats: Specialistsjuksköterskorna upplevde akutlarmen som en arbetsuppgift med många utmaningar. Höga förväntningar, stort ansvar för patientsäkerhet och samarbete beskrevs i deltagarnas upplevda utmaningar. Tillsammans med fortsatt forskning skulle studiens resultat kunna leda till förbättringsåtgärder och verksamhetsutveckling för vårdpersonalen som deltar vid intrahospitala akutlarm.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andreou, Anette
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Hornéy, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Effekten av opioidfri anestesi på PONV och postoperativ smärta hos patienter som genomgår operation under generell anestesi2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BakgrundPostoperativt illamående (PONV) och smärta är vanligt förekommande efter operation igenerell anestesi. Sedan en lång tid tillbaka används opioider i samband med anestesi och kirurgiska ingrepp som smärtlindring. Detta trots att opioider har många biverkningar, som kan orsaka lidande för patienten samt medföra längre sjukhusvistelse.Opioidfri anestesi är en framväxande metod baserad på idén att undvika opioider för bättre postoperativ återhämtning.Syfte Syftet med systematiska litteraturstudien var att beskriva vilken effekt opioidfri anestesi har på PONV och postoperativ smärta hos patienter som genomgår operation undergenerell anestesi.Metod En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design valdes för att systematiskt sammanställa publicerade forskningsresultat från tidigare studier inom området. Sökningarna av artiklar gjordes i Medline via PubMed. Nio artiklar inkluderades i studiens resultat och kvalitetsgranskades utifrån Joanna Briggs Checklist for Randomized Control Trials.ResultatFlera av de inkluderade artiklarna visade att opioidfri anestesi hade signifikanta effekter på både PONV och postoperativ smärta. I de opioidfria grupperna var både PONV och postoperativ smärta mindre förekommande, och de krävde mindre mängd analgetika och antiemetika.SlutsatserResultatet i denna studie visar att opiodfri anestesi har positiva effekter på PONV och postoperativ smärta. Artikelsökningen för denna studie visar på begränsad forskning inom området, men ett flertal större studier pågår vilket visar på ett intresse för att utvärdera och utveckla opioidfri anestesi. Med ökad kunskap och medvetenhet kan onödigt lidande undvikas, speciellt där en ökad risk för PONV och smärta föreligger.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Arakelian, Erebouni
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper.
  Nyholm, Lena
  Uppsala universitet, Enblad: Neurokirurgi.
  Öster, Caisa
  Uppsala universitet, Ekselius: Psykiatri.
  How Anesthesiologists and Nurse Anesthetists Assess and Handle Patients' Perioperative Worries Without a Validated Instrument2019Inngår i: Journal of Perianesthesia Nursing, ISSN 1089-9472, E-ISSN 1532-8473, Vol. 34, nr 4, s. 810-819Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To study how nurse anesthetists and anesthesiologists assess and handle patients' perioperative anxiety without using a validated instrument.

  DESIGN: Qualitative study.

  METHODS: Individual in-depth face-to-face interviews were conducted with nurse anesthetists (n = 9) and anesthesiologists (n = 5) from a university hospital in Sweden. Data were analyzed with thematic analysis according to Braun and Clark.

  FINDINGS: Two themes were identified: (1) I ask about anxiety, look for visual signs, and observe communication and (2) I handle patients' anxieties individually. In addition to subthemes describing assessment and handling of adults, it appeared that parents played an important role in children's perioperative anxiety.

  CONCLUSIONS: When not using a validated instrument, assessing perioperative anxiety is commonly based on the anesthesiologist's and nurse anesthetist's experience, knowledge, views, and attitudes. The evaluator's capability of using different strategies in the assessment and handling of perioperative anxiety is important.

 • 4. Birkestam, Anderz Mw
  et al.
  Öster, Caisa
  Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap.
  Arakelian, Erebouni
  Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper.
  An observational study of ad-hoc anaesthesia teams2020Inngår i: Journal of perioperative practice, ISSN 2515-7949, Vol. 30, nr 4, s. 102-106Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Anaesthesia teams are temporarily assembled to cooperate with teams in emergency departments in the immediate management of events compromising patients' airway, ventilation and circulation. Purpose: The aim was to describe a temporary ad-hoc anaesthesia team's performance. Design: An observational study was conducted. Methods: Data, collected with 12 non-participatory observations, were analysed using both an thematic method, and a validated assessment tool, the Team Emergency Assessment Measure. Results: Three themes were identified: (1) flexibility in assuming varying roles, (2) expertise in verbal and non-verbal communication and (3) skills dealing with the challenges of working in unfamiliar dynamic environments. Ninety per cent of anaesthesia teams scored 7.6 (0-10) on the overall assessment according to the Team Emergency Assessment Measure rating. Conclusion: Ad-hoc anaesthesia team members communicated in various ways and the anaesthesia team adapted well to the unpredictable environment in the emergency department.

 • 5.
  Björk, Ingela
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Leitzig, Andrea
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Sömnförändringar, sömnpåverkande faktorer samt sömnförbättrande omvårdnadsåtgärder för IVA-patienter: - en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människan tillbringar en tredjedel av sitt liv i sömn det är ett behov vilket hon inte kan vara utan. Patienter som vårdas på IVA drabbas frekvent av sömnstörningar och därmed sömnbrist. Tidigare gjorda studier tyder på att IVA patienter upplever sömnstörningar som ett stort problem. Syfte: Att beskriva sömnförändringar, sömnpåverkande faktorer och sömnförbättrande omvårdnadsåtgärder för IVA-patienter. Metod: Databassökning gjordes och nyckelord har identifierats. Studier som inkluderar vuxna patienter som vårdats på en IVA har valts för denna beskrivande litteraturstudie. Resultat: IVA-patienter drabbas av fragmenterad sömn uppdelad i korta abnorma perioder. Sömnen påverkas av mänsklig intervention, diagnostiska tester samt miljöbetingad ljus och ljud. Minskning av ljud- och ljusnivån samt sammanhängande vilotid utan intervention var de främst undersökta sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder i de granskande artiklarna. Slutsats: Alla IVA-patienter upplevde störd sömnrytm. I vilken utsträckning sömnrytm stördes berodde på ålder, sjukdom, erfarenhet av IVA-vård och respiratorvård. Omvårdnadsåtgärder som planerad vilotid, sänkningar av ljud och ljus förbättrade sömnmönstret och skapade möjlighet till förbättrad sömn.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Bülow, Michaela
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Gvozden, Azra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som utfört suecid försök: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Självmord är ett globalt hälsoproblem. Enligt WHO tar årligen 800 000 människor i världen sitt liv och suicidförsöken är långt flera. Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att, på intensivvårdsavdelningen, vårda patienter som har utfört ett suicidförsök. Metod: Beskrivande design med kvalitativ ansats användes. Tio intensivvårdssjuksköterskor inkluderades. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fem kategorier framkom; Att möta patienter som utfört suicidförsök är komplext, Att möta närstående till patienter som utfört suicidförsök, Att psykiatrin har betydelse för patienter som utfört suicidförsök, Att vårda patienter som utfört suicidförsök väcker flera olika känslor samt Att uppleva begränsningar och möjligheter vid omvårdnaden av patienter som utfört suicidförsök. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var utmanande att vårda, kommunicera och bemöta patienter som utfört ett suicidförsök. Dessa patienter beskrevs som en återkommande patientgrupp som ofta hade en tidigare kontakt med psykiatrin. Närstående reagerade olika vid suicidförsök och behövde stöd enligt intensivvårdssjuksköterskornas beskrivningar. De upplevde lång väntan på psykiatrikonsulten vilket bidrog till fördröjd planering av patientens fortsatta vård. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev självmord som tragiskt och att det väckte olika känslor hos dem. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev vidare att de upplevde skillnader av suicidförsökets allvarlighetsgrad, utifrån metoden patienten använt, samt att fördomar förekom mot denna patientkategori bland deras kollegor. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att de saknade kunskap om psykisk ohälsa samt önskade ett bättre samarbete med psykiatrin. Slutsats: Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev upplevelsen av komplexiteten att vårda, kommunicera och bemöta denna patientgrupp, då de saknar kunskap samt att samarbetet med psykiatrin kan utvecklas.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • 7.
  Engstrand, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Anestesisjuksköterskors upplevelse av barnanestesi2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study was to describe the anesthesia nurses experiences of pediatric anesthesia in two surgical wards, a general surgery department and a day surgery surgical department at two hospitals in central Sweden. The study had a descriptive design with a qualitative approach, in which ten anesthetic nurses with more or less experience in children's anesthesia participated. Data were collected using semi-structured interview questions and were analyzed using qualitative content analysis. The results were reported based on a theme, three sub themes and nine categories. The theme When skills, tactfulness and interpersonal skills come to a head, with three sub themes Being prepared and ready, Interacts and open for participation   and Emotional tension. The anesthesia nurses who were interviewed described the experiences of children anesthesia as complex and varied situations. They needed to prepare themselves thoroughly, both mentally and practically. Good interactions with the child, parents and health professionals were described as important components for a successful pediatric anesthesia. A successful anesthesia gave a feeling of great satisfaction, while a less successful anesthesia gave a feeling of frustration and failure of the anesthetic nurses. Despite the emotional tension, they felt that pediatric anesthesia was the most fun and challenging they could be involved in their profession.

   

   

   

   

  Keywords: anesthesia nurses, experiences, children's anesthesia, experience, preparation, parents' presence.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Gabrielsson, Göran
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  "Lasta och åk": Akutbilens anestesisjuksköterskors uppfattningar om intubation vid traumatiska skallskador2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Gylén, Yanina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Passiv och aktiv befuktning vid respiratorvård på intensivvårdsavdelning, fördelar och nackdelar.: Systematiskt genomförd litteraturstudie.2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Medicinska gaser är kalla och torra, därav behövs de befuktas och värmas för att inte åsamka skador på lungorna hos patienter som behandlas i respirator. De vanligaste metoderna är aktiv och passiv befuktning, så kallad heated humidification (HH) och heat and moisture exchanger (HME filter). Syfte Att sammanfatta befintlig forskning om för- och nackdelar samt skillnader som framkommit med aktiv respektive passiv befuktning i respirationsvård på intensivvårdsavdelning. Metod En systematiskt genomförd litteraturstudie med narrativ summering. Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, PubMed samt Cochrane. Nio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats mellan tidsintervallet 2012–2022 inkluderades utifrån PICO. Kvalitetsgranskning utfördes med validerade granskningsmallar från Joanna Briggs Institute. Huvudresultat HH tillförde mindre mekaniskt dead space för intuberade som gav bättre PaCO2 värden, vilket är specifikt fördelaktigt för patienter med acidos. Den metoden är dock mer kostsam och fungerar ej lika effektivt vid stigande rumstemperatur och direkt solljus på apparaturen. Den kräver därav mer kontroller samt tillsyn vid dessa förhållanden. Vid non-invasiv behandling och tracheostomi i respirator ger HME filter inte sämre PaCO2 värden eftersom det större mekaniska dead space den tillför inte har samma negativa effekt vid dessa behandlingar och tillstånd. Den inkrementella kostnaden är bättre för HME filter, men huruvida den ger upphov till fler incidenser av tubocklusion är ej klarlagt. Slutsats Båda befuktningsmetoderna har klara fördelar och nackdelar, därav är det fördelaktigt att ha tillgång till båda metoderna på intensivvårdsavdelningar tillsammans med en tydlig rutin om när metoderna skall användas till patienten. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Halvorsen, Alexander
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Preoperativ oro hos barn: Anestesisjuksköterskors erfarenhet att bemöta och lindra oro hos barn : intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Anestesi på barn ställer anestesisjuksköterskan inför en komplex situation. Barn är oroliga inför det okända som ska hända. För att minska oron behöver anestesisjuksköterskan reducera deras nivå av oro. Föräldrarna tryggar barnen och tillsammans med dem ska anestesisjuksköterskan delge barnen trygghet. Syfte: Beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter i att bemöta och lindra oro hos barn som ska genomgå anestesi. Metod: En kvalitativ intervjustudie, innehåll analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Sammanlagt intervjuades 8 anestesisjuksköterskor med varierande ålder och yrkeserfarenhet. Resultat: Anestesisjuksköterskornas erfarenheter visade att skapa trygghet, ha ett avledande tillvägagångsätt och att utgå ifrån den egna professionen var viktigt för att bemöta och lindra oro. Att samarbeta med föräldrarna, skapa en relation till barnet och ha bra preoperativa förberedelser tycktes skapa trygghet hos både barnet och föräldern. De använde sig av avledande strategier för att flytta den negativa oron till något positivt. Den erfarenhet som anestesisjuksköterskorna hade gav dem en trygg grund i de situationer som inte var fullt så optimala. Då det inte fanns några färdiga mallar i hur de ska bemöta och lindra oro hos barn ansåg de flesta att ”fingertoppskänslan” har stor betydelse. Det viktiga var att hela tiden anpassa sig till barnet och ta den tid som behövdes. Slutsats: Studien belyste anestesisjuksköterskans erfarenhet av att bemöta och lindra oro hos barn. I resultatet framkom att anestesisjuksköterskan upplevde svårighet att bemöta oroliga barn samt att det var en svår situation de ställdes inför. Emellanåt kunde samarbetet med oroliga föräldrar vara svårt, dock kunde samarbetet förbättras om anestesisjuksköterskan och föräldern hade samma målbild. Det ställdes höga krav på kompetens och ödmjukhet samtidigt som anestesisjuksköterskan hade en viktig roll i att skapa trygghet hos barnen.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Johansson, Ida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Åström, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Delta i traumaomhändertagande på akutmottagningen: Upplevelser hos specialistsjuksköterskor inom intensivvård och anestesisjukvård2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Specialistsjuksköterskor inom intensivvård och anestesisjukvård deltar i traumaomhändertagande på akutmottagningen. De utgör en viktig roll i traumateamet och ställs inför krävande utmaningar som kan framkalla känslor hos specialistsjuksköterskorna. Vilket påverkar deras upplevelser av att delta i traumaomhändertagandet.

  Syfte. Syftet var att beskriva upplevelser hos specialistsjuksköterskor inom intensivvård och anestesisjukvård av att arbeta med traumaomhändertagande vid nivå-1 traumalarm. Metod. Kvalitativ ansats med beskrivande design. Sju specialistsjuksköterskor inom intensivvård och fem specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård på tre mellanstora sjukhus i Mellansverige med erfarenhet av traumaomhändertagande inkluderades. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Huvudresultat. Det framkom ett övergripande tema: Traumaomhändertagandets innebörd, samt fyra huvudkategorier: Systematiskt omhändertagande, Att vara en del av traumateamet, Vårdmiljöns betydelse och Upplevda känslor och strategier genom traumaomhändertagandets förlopp. Specialistsjuksköterskorna beskrev att den givna strukturen och att de kände sig förtrogna med sin roll minskade osäkerheten. Tydlig kommunikation upplevdes förbättra samarbetet och patientsäkerheten. Begränsat utrymme och för mycket personal utöver traumateamet beskrevs komplicera traumaomhändertagandet. Traumaomhändertagandet beskrevs som en betydelsefull uppgift som skedde under positiv stress och med stort fokus. Det framfördes känslor av ovisshet inför vad de skulle mötas av. Erfarenhet, övning och utbildning ökade tryggheten. Debriefing underlättande bearbetningen. Slutsats. Specialistsjuksköterskorna har en betydelsefull roll i traumateamet och ställs inför utmanande och påfrestande situationer där vikten av övning, erfarenhet och utbildning är betydande. Att identifiera specialistsjuksköterskors upplevelser kring ämnet möjliggör uppkomsten av förbättringsområden inom traumaomhändertagande på akutmottagningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Kalles, Jessica
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Anestesisjuksköterskors upplevelser av kommunikationen med operationsteamet under operation2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Operationsavdelningen klassas som en högriskmiljö, fel eller kommunikationsmisstag kan få allvarliga konsekvenser för patienten. Teamarbete, effektiv och frekvent kommunikation mellan personalen leder till minskade risker för patienten.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelse av kommunikationen med operationsteamet under operation

  Metod: Kvalitativ intervjustudie. Åtta semistrukturerade intervjuer med anestesisjuksköterskor med olika bakgrund och erfarenhet. Innehållet har analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys.

  Huvudresultat: Resultatet resulterade i tre kategorier; perioperativt samarbete, betydelsen av WHO´s checklista och klimatet på operationssalen. Anestesisjuksköterskorna upplevde förbättrad kommunikation när det hade ett fungerade teamarbete och alla strävade åt samma håll och arbetade för patienten. En tydlig och ömsesidig dialog var helt avgörande för att optimera förutsättningarna för anestesisjuksköterskan att göra det bästa för patienten. Sedan införandet av WHO´s checklista upplevde anestesisjuksköterskorna förbättrad kommunikation och ökad delaktighet. De visade sig också att klimatet på operationssalen spelade en avgörande roll för kommunikationen. Tillåtande klimat skapade möjligheter för god kommunikation medan andra faktorer försämrade och försvårade kommunikationen med operationsteamet. 

  Slutsats: Det framkom i studien att kommunikationen förbättrades av teamarbete och att alla strävade åt samma håll och arbetade för patienten. En tydlig dialog mellan alla i operationsteamet var avgörande för att optimera anestesisjuksköterskornas förutsättningar att göra det bästa för patienten. Införandet av WHO´s checklista hade förbättrat kommunikation och klimatet på operationssalen spelade en avgörande roll för kommunikationen. Det framkom också att bristande kommunikation skapade frustration och försämrade anestesisjuksköterskornas förutsättningar att göra det så bra som möjligt för patienten. Att belysa vikten av god kommunikation mellan yrkeskategorierna på operation kan förbättra omvårdnaden och patientsäkerheten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Knudsen, Kati
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Airway management in anaesthesia care: professional and patient perspectives2016Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: Careful airway management, including tracheal intubation, is important when performing anaesthesia in order to achieve safe tracheal intubation. Aim: To study airway management in anaesthesia care from both the professional and patient perspectives. Methods: 11 RNAs performed three airway tests in 87 patients, monitored in a study-specific questionnaire. The tests usefulness for predicting an easy intubation was analysed (Study I). 68 of 74 anaesthesia departments in Sweden answered a self-reported questionnaire about the presence of airway guidelines (Study II). 20 anaesthesiologists were interviewed; a phenomenographic analysis was performed to describe how anaesthesiologists' understand algorithms for management of the difficult airway (Study III). 13 patients were interviewed; content analysis was performed to describe patients' experiences of being awake fiberoptic intubated (Study IV). Results: The Mallampati classification is a good screening test for predicting easy intubation and intubation can be safely performed by RNAs (Study I). The presence of airway guidelines in Swedish anaesthesia departments is poorly implemented (Study II). Algorithms can be understood as law-like rules, a succinct plan to follow in difficult airway situations, an action plan kept in the back of one's mind while creating flexible and versatile personal algorithms, or as consensus guidelines based on expert opinion in order to be followed in clinical practice (Study III). One theme emerged describing experiences of being awake intubated; feelings of being in a vulnerable situation but cared for in safe hands, described in five categories: a need for tailored information, distress and fear of the intubation, acceptance and trust of the staff's competence, professional caring and support, and no hesitation about new awake intubation (Study IV). Conclusions: The Mallampati classification is a good screening test for predicting easy intubation, when the airway assessment is performed in a structured manner by RNAs. The presence of airway guidelines in Swedish anaesthesia departments was poorly implemented and should receive higher priority. Algorithms need to be simple and easy to follow and based on the best available scientific evidence. Tailored information about what to expect, ensuring eye contact, and giving breathing instructions during the procedure may reduce patients' feeling distress.

 • 14.
  Knudsen, Kati
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Nilsson, Ulrica
  Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Högman, Marieann
  Centre for Research & Development, Uppsala University/Region Gävleborg, 801 88 Gävle, Sweden; Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden .
  Pöder, Ulrika
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Awake intubation creates feelings of being in a vulnerable situation but cared for in safe hands: a qualitative study2016Inngår i: BMC Anesthesiology, ISSN 1471-2253, E-ISSN 1471-2253, Vol. 16, nr 1, artikkel-id 71Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  Awake fiberoptic intubation is an alternative procedure for securing the airway and is a recommended option when a difficult airway is expected. The aim of the present study was to describe patient experiences with this procedure.

  Methods

  A qualitative, descriptive design was used and patients were recruited from three county hospitals and one university hospital in Sweden. Data was collected by semi-structured interviews with 13 patients who underwent awake fiberoptic intubation. A qualitative content analysis extracted theme, categories, and subcategories.

  Results

  From the patient statements, one main theme emerged, feelings of being in a vulnerable situation but cared for in safe hands, which were described in five categories with 15 subcategories. The categories were: a need for tailored information, distress and fear of the intubation, acceptance and trust of the staff’s competence, professional caring and support, and no hesitation about new awake intubation. The patients felt they lacked information about what to expect and relied on the professionals’ expertise. Some patients felt overwhelmed by the information they were given and wanted less specific information about the equipment used but more information about how they would be cared for in the operating room. Undergoing awake intubation was an acceptable experience for most patients, whereas others experienced it as being painful and terrifying because they felt they could not breathe or communicate during the procedure itself.

  Conclusions

  Tailored information about what to expect, ensuring eye contact and breathing instruction during the procedure seems to reduce patient distress when undergoing awake fiberoptic intubation. Most of the patients would not hesitate to undergo awake intubation again in the future if needed.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Knudsen, Kati
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Pöder, Ulrika
  Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Högman, Marieann
  Department of Medical Sciences, Respiratory Medicine and Allergology, Uppsala University, Uppsala, Sweden, and Centre for Research & Development Uppsala University/ County Council of Gävleborg, Gavle, Sweden.
  Larsson, Anders
  Department of surgical sciences, Uppsala University, Anaesthesiology & ICM, Uppsala, Sweden.
  Nilsson, Ulrica
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  A nationwide postal questionnaire survey: The presence of airway guidelines in anaesthesia department in Sweden2014Inngår i: BMC Anesthesiology, ISSN 1471-2253, E-ISSN 1471-2253, Vol. 14, nr 25, s. 25-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  In Sweden, airway guidelines aimed toward improving patient safety have been recommended by the Swedish Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine. Adherence to evidence-based airway guidelines is known to be generally poor in Sweden. The aim of this study was to determine whether airway guidelines are present in Swedish anaesthesia departments.

  Methods

  A nationwide postal questionnaire inquiring about the presence of airway guidelines was sent out to directors of Swedish anaesthesia departments (n = 74). The structured questionnaire was based on a review of the Swedish Society of Anaesthesia and Intensive Care voluntary recommendations of guidelines for airway management. Mean, standard deviation, minimum/maximum, percentage (%) and number of general anaesthesia performed per year as frequency (n), were used to describe, each hospital type (university, county, private). For comparison between hospitals type and available written airway guidelines were cross tabulation used and analysed using Pearson’s Chi-Square tests. A p- value of less than 0 .05 was judged significant.

  Results

  In total 68 directors who were responsible for the anaesthesia departments returned the questionnaire, which give a response rate of 92% (n 68 of 74). The presence of guidelines showing an airway algorithm was reported by 68% of the departments; 52% reported having a written patient information card in case of a difficult airway and guidelines for difficult airways, respectively; 43% reported the presence of guidelines for preoperative assessment; 31% had guidelines for Rapid Sequence Intubation; 26% reported criteria for performing an awake intubation; and 21% reported guidelines for awake fibre-optic intubation. A prescription for the registered nurse anaesthetist for performing tracheal intubation was reported by 24%. The most frequently pre-printed preoperative elements in the anaesthesia record form were dental status and head and neck mobility.

  Conclusions

  Despite recommendations from the national anaesthesia society, the presence of airway guidelines in Swedish anaesthesia departments is low. From the perspective of safety for both patients and the anaesthesia staff, airway management guidelines should be considered a higher priority.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Knudsen, Kati
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Pöder, Ulrika
  Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Nilsson, Ulrica
  Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet .
  Högman, Marieann
  Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper.
  Larsson, Anders
  Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper.
  Larsson, Jan
  Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  How anaesthesiologists understand difficult airway guidelines: an interview study2017Inngår i: Upsala Journal of Medical Sciences, ISSN 0300-9734, E-ISSN 2000-1967, Vol. 122, nr 4, s. 243-248Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: In the practice of anaesthesia, clinical guidelines that aim to improve the safety of airway procedures have been developed. The aim of this study was to explore how anaesthesiologists understand or conceive of difficult airway management algorithms.

  Methods: A qualitative phenomenographic design was chosen to explore anaesthesiologists’ views on airway algorithms. Anaesthesiologists working in three hospitals were included. Individual face-to-face interviews were conducted.

  Results: Four different ways of understanding were identified, describing airway algorithms as: (A) a law-like rule for how to act in difficult airway situations; (B) a cognitive aid, an action plan for difficult airway situations; (C) a basis for developing flexible, personal action plans for the difficult airway; and (D) the experts’ consensus, a set of scientifically based guidelines for handling the difficult airway.

  Conclusions: The interviewed anaesthesiologists understood difficult airway management guidelines/algorithms very differently.

 • 17.
  Larsson, I.-M.
  et al.
  Department of Surgical Sciences/Anesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Wallin, E.
  Department of Surgical Sciences/Anesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Sellert-Rydberg, M.
  Department of Anesthesiology & Intensive Care, Intensive Care Unit, Falun, Sweden.
  Rubertsson, S.
  Department of Surgical Sciences/Anesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Therapeutic hypothermia after cardiac arrest: Relatives experiences during the first six weeks after cardiac arrest2011Inngår i: Intensive Care Medicine, ISSN 0342-4642, E-ISSN 1432-1238, Vol. 37, nr Suppl. 1, s. S74-S74, artikkel-id 0274Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION

  The aim was to describe the relatives need for support and information during the acute phase when a next of kin has survived cardiac arrest treated with hypothermia at the intensive care unit (ICU). The aim was also to describe how everyday life is affected.

  OBJECTIVES

  Twenty relatives were interviewed at the time the person who had suffered acardiac arrest was discharged from hospital, 1.5–6 weeks after the cardiac arrest.

  METHODS

  The interviews were recorded and transcribed verbatim and were analyzed with qualitative content analysis.

  RESULTS

  Support and information.The relatives emphasized the importance of support from the family but they could also feel loneliness in difficult moments. The staff’s presence in the ICU was supportive but how much of support the relatives experienced varied among the groups of relatives. Several of them experienced that the contact with other relatives and friends was a requirement and that all telephone calls to other relatives and friends took a lot of time and also that they could not cope with it. The relatives described that the information received at the ICU was adequate and correct. They felt, however, difficulties to assimilate the information because of difficulties in concentration and language confusion affecting the interpretation of the information. They appreciated the opportunity to ask questions but felt that the answers they sought for was not available. In comparison with ICU, the relatives experienced less information and contact with the staff in the medical ward. The relatives wished more written information and were missing information about prevention. Impact on daily life. The relatives experienced that every day life was affected through increased responsibility for the home. They also experienced that they had to support other relatives and had difficulty to take care of other relatives’ worries. The injured person’s disease resulted in a lot of practical things to take care of, like certificate, absence from work and travels to the hospital. They felt worry for the injured person and how the disease had affected them, mostly they were concerned about personality changes. They felt responsible for the injured person and were also concerned about how to cope with daily life after the person being discharged from the hospital. The relatives felt uncertainty about the future but hopeful. The interviews also revealed that many of the relatives had not discussed with the person stricken by the disease what really had happened.

  CONCLUSIONS

  The most important support when a next of kin had suffered a cardiac arrest was from other family members. The relatives wished repeated and more written information. Increased responsibility for the home and for the person stricken by the disease was the experience by the relatives on how everyday life was affected

 • 18.
  Maja de Bernardo, Maja
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Sjuksköterskors upplevelser av noninvasiv ventilatorbehandling av patienter med akut andningssvikt på lungavdelning2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

   

   

   

   

  Abstract

  The aim of the study was to describe factors of nurse’s experiences when they give NIV treatment to patients with acute respiratory failure in a lung department. Semi structured interview questions about how nurses experience to give NIV treatment on a ordinary lung department was done on 10 nurses, who work in a lung department were NIV treatment is given. Data were analyzed with content analysis. In the result there was shown two themes. The two themes were knowledge and cooperation during NIV treatment and time and support accomplish NIV treatment easier to give. The first themes were knowledge and cooperation during NIV treatment. The theme was created by four categories: “specific knowledge about NIV treatment”, “cooperation with doctors” ”documentation about the treatment”, and ”teamwork between nurses”.  The theme time and support accomplish NIV treatment easier to give, was also created by four categories:” support for next of kin” satisfaction when the treatment is helping, “the patients need of support” and “time for the patient”. NIV treatment is a treatment that is god but in need of development, according to the nurses on the lung department, but there is a lot around the treatment that could be better. For example: getting more time with the patient and further educate doctors and nurses, so that NIV treatment can be given under assured requirements and to more patients.

   

  Key words: nurses, experiences, NIV treatment, COPD patients, technological equipment

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Petersson, Veronica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Weiåker, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Avancerade nybörjares och expertanestesisjuksköterskors upplevelser av sitt arbete vid generell anestesi2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe how anaesthetic nurses, within both advanced beginner and expert levels, experience their professional role as they perform a general anaesthetic.

  The study had a descriptive design with a qualitative approach in which ten advanced beginners- and ten expert anaesthetic nurses from an operating theatre and an ambulatory surgical ward at a hospital located in the middle of Sweden, participated. All data was collected in an interview with semi-structured questions which focused on how the anaesthetic nurses experience their work. The data were analysed with qualitative content analysis. The results are presented in categories and themes. The themes were formed from the categories. Themes for the advanced beginners were: support develops self confidence that gives the feeling of satisfaction and lack of support impedes further development of independency and gives the feeling of insecurity. Themes for the experts were: experience and new challenges in a supported environment give satisfaction and lack of support and own insecurity give dissatisfaction. The advanced beginners described their experiences in a more descriptive way, while the experts had more difficult to describe what they experienced. The advanced beginners wanted more support from their colleagues while the experts wanted to be more independent and were also more confident in their professional role.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Randmaa, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Communication and Patient Safety: Transfer of information between healthcare personnel in anaesthetic clinics2016Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Communication errors are frequent during the perioperative period and cause clinical incidents and adverse events. The overall aim of the thesis was to study communication – the transfer of information, especially the postoperative handover – between healthcare personnel in an anaesthetic clinic and the effects of using the communication tool SBAR (Situation-Background-Assessment-Recommendation) from a patient safety perspective.

  The thesis is based on studies using a correlational (Paper I), quasi-experimental (Paper II and III) and descriptive (Paper IV) design. Data were collected using digitally recorded and structured observations of handovers, anaesthetic records, questionnaires, incident reports and focus group interviews.

  The results from baseline data showed that lack of structure and long duration of the verbal postoperative handover decreased how much the receiver of postoperative handover remembered; the item most likely not to be remembered by the receiver was anaesthetic drugs. The variation in remembered information showed that there were room for improvement (Paper I). Implementing the communication tool SBAR increased memorized information among receivers following postoperative handover. Interruptions were frequent during postoperative handover, which negatively affected memorized information (Paper III). Furthermore, after implementation of SBAR, the personnel’s perception of communication between professionals and the safety climate improved, and the proportion of incident reports related to communication errors decreased in the intervention group (Paper II). The results of the focus group interviews revealed that the nurse anaesthetists, anaesthesiologists and post-anaesthesia care unit nurses had somewhat different focuses and views of the postoperative handover, but all professional groups were uncertain about having all information needed to secure the quality of postoperative care (Paper IV).

  The findings indicate that using a predictable structure during postoperative handover may improve the information memorized by the receiver, perception of communication between professionals and perception of safety climate. Incidents related to communication errors may also decrease. Long duration of the handover and interruptions may negatively affect the information memorized by receiver. To ensure high quality and safe care, there is a need to achieve a shared understanding across professionals of their work in its entirety.  

 • 21.
  Randmaa, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Uppsala universitet.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Uppsala universitet.
  Leo Swenne, Christine
  Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Mårtensson, Gunilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Uppsala universitet.
  Different professionals´descriptions of and reflections on postoperative handover: a focus group interview study with nurse anaesthetists, anaesthesiologists, and PACU nursesManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 22.
  Randmaa, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Uppsala universitet.
  Leo Swenne, Christine
  Uppsala universitet.
  Mårtensson, Gunilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Uppsala universitet.
  Högberg, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Uppsala universitet.
  Implementing situation-background-assessment-recommendation in an anaesthetic clinic and subsequent information retention among receivers: a prospective interventional study of postoperative handovers2016Inngår i: European Journal of Anaesthesiology, ISSN 0265-0215, E-ISSN 1365-2346, Vol. 33, nr 3, s. 172-178Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Communication errors cause clinical incidents and adverse events in relation to surgery. To ensure proper postoperative patient care, it is essential that personnel remember and recall information given during the handover from the operating theatre to the postanaesthesia care unit. Formalizing the handover may improve communication and aid memory, but research in this area is lacking.

  OBJECTIVE: The objective of this study was to evaluate whether implementing the communication tool Situation-Background-Assessment-Recommendation (SBAR) affects receivers' information retention after postoperative handover.

  DESIGN: A prospective intervention study with an intervention group and comparison nonintervention group, with assessments before and after the intervention.

  SETTING: The postanaesthesia care units of two hospitals in Sweden during 2011 and 2012.

  PARTICIPANTS: Staff involved in the handover between the operating theatre and the postanaesthesia care units within each hospital.

  INTERVENTION: Implementation of the communication tool SBAR in one hospital.

  MAIN OUTCOME MEASURES: The main outcome was the percentage of recalled information sequences among receivers after the handover. Data were collected using both audio-recordings and observations recorded on a study-specific protocol form.

  RESULTS: Preintervention, 73 handovers were observed (intervention group, n = 40; comparison group, n = 33) involving 72 personnel (intervention group, n = 40; comparison group, n = 32). Postintervention, 91 handovers were observed (intervention group, n = 44; comparison group, n = 47) involving 57 personnel (intervention group, n = 31; comparison group, n = 26). In the intervention group, the percentage of recalled information sequences by the receivers increased from 43.4% preintervention to 52.6% postintervention (P = 0.004) and the SBAR structure improved significantly (P = 0.028). In the comparison group, the corresponding figures were 51.3 and 52.6% (P = 0.725) with no difference in SBAR structure. When a linear regression generalised estimating equation model was used to account for confounding influences, we were unable to show a significant difference in the information recalled between the intervention group and the nonintervention group over time.

  CONCLUSION: Compared with the comparison group with no intervention, when SBAR was implemented in an anaesthetic clinic, we were unable to show any improvement in recalled information among receivers following postoperative handover.

  TRIAL REGISTRATION: Current controlled trials http://www.controlled-trials.com Identifier: ISRCTN37251313.

 • 23.
  Randmaa, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. County Council Gävleborg; Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden .
  Mårtensson, Gunilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden .
  Leo Swenne, Christine
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden .
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden .
  An Observational Study of Postoperative Handover in Anesthetic Clinics: The Content of Verbal Information and Factors Influencing Receiver Memory2015Inngår i: Journal of Perianesthesia Nursing, ISSN 1089-9472, E-ISSN 1532-8473, Vol. 30, nr 2, s. 105-115Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim was to examine the handover process in the postanesthesia care unit, how much the receiver remembered, and what factors influenced memory. Design: An observational study with a descriptive and correlational design. Methods: A total of 73 handovers were investigated, and data were collected using observation, audiotape recordings of the handovers, and the patient's anesthetic record. Finding: Interruptions occurred at 56 (77%) handovers and the sender expressed unclear information at 51 (70%) handovers. The mean of the verbally given information remembered by the receivers was 47%; the items mostly likely not to be remembered were the drugs used during anesthesia. A linear generalized estimating equation was used and identified variables that were significantly associated with receivers' retention of information were structure and handover duration. Conclusion: Lack of structure and long duration of the verbal handover decrease how much the receiver will remember.

 • 24.
  Randmaa, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Mårtensson, Gunilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Leo Swenne, Christine
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  An Observational Study of Postoperative Handover in Anesthetic Clinics: The Content of Verbal Information and Factors Influencing Receiver Memory2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose The aim was to examine the handover process at the post-anaesthesia care unit, how much the receiver remembers and what factors influence memory.

  Design An observational study with a descriptive and correlational design.

  Methods Seventy-three handovers were investigated, and data were collected using observation, audio-tape recordings of the handovers and the patient´s anaesthetic record.

  Finding Interruptions occurred at 56 (77%) handovers and the sender expressed unclear information at 51 (70%) handovers. The mean of the verbally given information remembered by the receivers was 47%; the items mostly likely not to be remembered were the drugs used during anaesthesia. A linear generalized estimating equation was used and identified variables that were significantly associated with in receivers´ retention of information were structure and handover duration.

  Conclusion Lack of structure and long duration of the verbal handover decrease how much the receiver will remember.

 • 25.
  Short, Evelina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Short, Robert
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Anestesisjuksköterskans erfarenheter och strategier av att hantera medelartärtryck (MAP) under 55 mmHg under en generell anestesi: En deskriptiv intervjustudie2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hypotoni är en vanlig bieffekt vid induktion av generell anestesi. 

  År 2018 registrerades 318 komplikationer till följd av hypotension under generell anestesi i Sverige. Medelartärtrycket (MAP) kan fås fram av beräkning med hjälp av diastoliska- och systoliska blodtrycket. Flera studier visar tydligt att låga MAP-värden samt durationen av dessa låga värden har tydlig koppling till organskada och mortalitet. Anestesisjuksköterskan har ett ansvar att ligga steget före och förebygga anestesirelaterade komplikationer. 

   Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter och strategier av att hantera ett MAP under 55 mmHg hos patienter som genomgår generell anestesi. 

   Metod: Kvalitativ ansats med deskriptiv design. Individuella intervjuer har genomförts med nio anestesisjuksköterskor intervjuades på en operationsavdelning i mellan Sverige mellan januari till mars år 2022.

   Resultat: Anestesisjuksköterskans erfarenheter och strategier presenterades i två kategorier. Tillsammans med underkategorierna ”Det är en vardag”, ”Trygghet att arbeta tillsammans med kolleger”, ”Arbeta utifrån riktlinjer” och ”Att läsa på och förbereda sig”, ”Anpassa anestesin utifrån individen” och ”Strategier för att undvika ett lågt MAP”. 

   Slutsats: Låga MAP-värden var vanliga under generell anestesi enligt narkossjuksköterskan. Att vara förberedd och läsa på i förväg var viktigt. Vidare var det viktigt att ha kolleger i närheten som hjälpte till vilket gav en känsla av trygghet. Denna studie visade även att det fanns ett behov av riktlinjer för hur agerandet ska ske när ett lågt MAP uppstår. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Silén, Marit
  et al.
  Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Svantesson, Mia
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Ahlström, Gerd
  Nurses' conceptions of decision making concerning life-sustaining treatment2008Inngår i: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 15, nr 2, s. 160-173Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe nurses' conceptions of decision making with regard to life-sustaining treatment for dialysis patients. Semistructured interviews were conducted with 13 nurses caring for such patients at three hospitals. The interview material was subjected to qualitative content analysis. The nurses saw decision making as being characterized by uncertainty and by lack of communication and collaboration among all concerned. They described different ways of handling decision making, as well as insufficiency of physician-nurse collaboration, lack of confidence in physicians, hindrances to patient participation, and ambivalence about the role of patients' next of kin. Future research should test models for facilitating communication and decision making so that decisions will emerge from collaboration of all concerned. Nurses' role in decision making also needs to be discussed.

 • 27.
  Wallin, E.
  et al.
  Department of Surgical Sciences/Anesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Larsson, I. M.
  Department of Surgical Sciences/Anesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Sellert-Rydberg, M.
  Department of Anesthesiology & Intensive Care, Intensive Care Unit, Falun, Sweden.
  Rubertsson, S.
  Department of Surgical Sciences/Anesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Support and impact on everyday life after survival from cardiac arrest: Relatives' descriptions 6 months after a significant other's cardiax arrest2011Inngår i: Intensive Care Medicine, ISSN 0342-4642, E-ISSN 1432-1238, Vol. 37, nr Suppl. 1, s. S74-S74, artikkel-id 0276Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION

  The aim was to describe relatives’ need of support and information whena significant other has survived cardiac arrest and the impact on everyday life 6 months after theevent.OBJECTIVES.Interviews with 20 relatives were conducted 6 months after a significantother’s cardiac arrest.

  METHODS

  The interviews were recorded and transcribed verbatim and were analyzed withqualitative content analysis.

  RESULTS

  The result illustrated various experiences by relatives. Six months after the sig-nificant other’s cardiac arrest relatives experienced support mainly from other family membersand friends. Relatives stated that the care, support and information in the intensive care unit hadbeen good but that they felt abandoned by the health care when the significant other wasdischarged from the intensive care unit. There were various requests to get more support fromthe health care mainly around issues concerning prognosis, rehabilitation and follow-up care.There were also requests to meet others in same situation, like family groups where they couldshare experiences. They experienced that the everyday life was affected especially withincreased responsibilities and requirements at home, restrictions in social life, a sense ofabandoned and a lack of understanding from the surroundings and a constant concern for thesignificant other.

  CONCLUSIONS

  Relatives’ everyday life was still affected 6 months after the event withincreased responsibilities at home and a constant concern for the person stricken by a cardiacarrest. The study illustrates that health care personnel need to offer relatives follow-upappointments to clarify issues concerning support and information.

 • 28.
  Wallin, E.
  et al.
  Uppsala University, Department of Surgical Sciences, Anaesthesiology & Intensive Care, Uppsala, Sweden.
  Larsson, I.-M.
  Uppsala University, Department of Surgical Sciences, Anaesthesiology & Intensive Care, Uppsala, Sweden.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Rubertsson, S.
  Uppsala University, Department of Surgical Sciences, Anaesthesiology & Intensive Care, Uppsala, Sweden.
  Survivors after cardiac arrest and hypothermia treatment: Function and satisfaction in the first 6 months2013Inngår i: Intensive Care Medicine, ISSN 0342-4642, E-ISSN 1432-1238, Vol. 39, nr Suppl. 2, s. S289-S289, artikkel-id 0270Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION

  The purpose of resuscitation and subsequent hypothermia treatment isto regain the health the patient had before the cardiac arrest. The effect can be classified indifferent ways: survival, time of survival and quality of life (QoL) (1). The life after cardiacarrest survival are affected and described as severe fatigue, feelings of anxiety and/ordepression, increased dependency in activity of daily life (ADL) and decreased QoL. (2)The aim of the study was to describe differences over time regarding functional outcome,physical and cognitive function of survivors after cardiac arrest treated with hypothermiaand also to examine survivors’ life satisfaction 6 months after cardiac arrest and genderdifferences.

  OBJECTIVES

  A prospective study including 40 cardiac arrest survivors admitted to threeSwedish hospitals between 2008 and 2012.

  METHODS

  Participants were studied from intensive care unit discharge to one and6 months after cardiac arrest. In addition to cerebral performance category (CPC), partic-ipants were asked to answer questionnaires regarding activities in daily life (Barthel Index),cognitive function (Mini Mental State Examination) and life satisfaction (LiSat-11).

  RESULTS

  At discharge from intensive care unit 9 (22.5 %) participants were defined withbad functional outcome (CPC 3–4). CPC improved over time and at 6 month all participantswere estimated with good functional outcome (CPC 1–2). At 1 month participants wereimpaired but they improved over time in their activities in daily life and cognitive function.Satisfaction with ‘‘life as a whole’’ was seen in 72.5 %.

  CONCLUSIONS

  Cardiac arrest survivors are satisfied with life as a whole despite a severeillness which has impaired their physical and cognitive function but seemed to improve overtime. To predict patients’ functional outcome in early stages is difficult and cerebral per-formance category alone is not sufficient to assess patients function. The healthcare teamneeds to work interdisciplinary and furthermore get a consensus of the instruments that bestcan reflect physical and cognitive function to specify the rehabilitation.

  REFERENCE(S)1: Cummins RO, Chamberlain D, Hazinski MF, Nadkarni V, Kloeck W,Kramer E, et al. Recommended guidelines for reviewing, reporting, and conducting researchon in-hospital resuscitation: the in-hospital ‘Utstein style’. American Heart Association.Circulation. 1997;95(8):2213–39. PubMed PMID: 9133537. 2. Moulaert VR, WachelderEM, Verbunt JA, Wade DT, van Heugten CM. Determinants of quality of life in survivors ofcardiac arrest. J Rehabil Med. 2010;42(6):553–8. PubMed PMID: 20549160.

 • 29.
  Wallin, Ewa
  et al.
  Department of Surgical Sciences Anaesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Larsson, Ing-Marie
  Department of Surgical Sciences Anaesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Larsson, Elna-Marie
  Department of Surgical Sciences Radiology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Raininko, Raili
  Department of Surgical Sciences Radiology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Rubertsson, Sten
  Department of Surgical Sciences Anaesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Acute brain lesions on magnetic resonance imaging in relation to neurological outcome after cardiac arrest2018Inngår i: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, ISSN 0001-5172, E-ISSN 1399-6576, Vol. 62, nr 5, s. 625-647Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Magnetic resonance imaging (MRI) of the brain including diffusion-weighted imaging (DWI) is reported to have high prognostic accuracy in unconscious post-cardiac arrest (CA) patients. We documented acute MRI findings in the brain in both conscious and unconscious post-CA patients treated with target temperature management (TTM) at 32-34°C for 24 h as well as the relation to patients' neurological outcome after 6 months.

  METHODS:

  A prospective observational study with MRI was performed regardless of the level of consciousness in post-CA patients treated with TTM. Neurological outcome was assessed using the Cerebral Performance Categories scale and dichotomized into good and poor outcome.

  RESULTS:

  Forty-six patients underwent MRI at 3-5 days post-CA. Patients with good outcome had minor, mainly frontal and parietal, lesions. Acute hypoxic/ischemic lesions on MRI including DWI were more common in patients with poor outcome (P = 0.007). These lesions affected mostly gray matter (deep or cortical), with or without involvement of the underlying white matter. Lesions in the occipital and temporal lobes, deep gray matter and cerebellum showed strongest associations with poor outcome. Decreased apparent diffusion coefficient, was more common in patients with poor outcome.

  CONCLUSIONS:

  Extensive acute hypoxic/ischemic MRI lesions in the cortical regions, deep gray matter and cerebellum detected by visual analysis as well as low apparent diffusion coefficient values from quantitative measurements were associated with poor outcome. Patients with good outcome had minor hypoxic/ischemic changes, mainly in the frontal and parietal lobes.

 • 30.
  Wallin, Ewa
  et al.
  Department of Surgical Sciences - Anaestesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala Sweden.
  Larsson, Ing-Marie
  Department of Surgical Sciences - Anaestesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala Sweden.
  Nordmark-Grass, Johanna
  Department of Surgical Sciences - Anaestesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala Sweden.
  Rosenqvist, Ivan
  Department of Surgical Sciences - Anaestesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala Sweden.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Rubertsson, Sten
  Department of Surgical Sciences - Anaestesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala Sweden.
  Characteristics of jugular bulb oxygen saturation in patients after cardiac arrest: A prospective study2018Inngår i: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, ISSN 0001-5172, E-ISSN 1399-6576, Vol. 62, nr 9, s. 1237-1245Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Using cerebral oxygen venous saturation post-cardiac arrest (CA) is limited because of a small sample size and prior to establishment of target temperature management (TTM). We aimed to describe variations in jugular bulb oxygen saturation during intensive care in relation to neurological outcome at 6 months post- CA in cases where TTM 33°C was applied.

  METHOD:

  Prospective observational study in patients over 18 years, comatose immediately after resuscitation from CA. Patients were treated with TTM 33°C M and received a jugular bulb catheter within the first 26 hours post-CA. Neurological outcome was assessed at 6 months using the Cerebral Performance Categories (CPC) and dichotomized into good (CPC 1-2) and poor outcome (CPC 3-5).

  RESULTS:

  Seventy-five patients were included and 37 (49%) patients survived with a good outcome at 6 months post-CA. No differences were found between patients with good outcome and poor outcome in jugular bulb oxygen saturation. Higher values were seen in differences in oxygen content between central venous oxygen saturation and jugular bulb oxygen saturation in patients with good outcome compared to patients with poor outcome at 6 hours (12 [8-21] vs 5 [-0.3 to 11]% P = .001) post-CA. Oxygen extraction fraction from the brain illustrated lower values in patients with poor outcome compared to patients with good outcome at 96 hours (14 [9-23] vs 31 [25-34]% P = .008).

  CONCLUSIONS:

  Oxygen delivery and extraction differed in patients with a good outcome compared to those with a poor outcome at single time points. Based on the present findings, the usefulness of jugular bulb oxygen saturation for prognostic purposes is uncertain in patients treated with TTM 33°C post-CA.

 • 31.
  Wallin, Ewa
  et al.
  Department of Surgical Sciences – Anaesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Rubertsson, Sten
  Department of Surgical Sciences – Anaesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Larsson, Ing-Marie
  Department of Surgical Sciences – Anaesthesiology & Intensive Care, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Larsson, Elna-Marie
  Department of Surgical Sciences – Radiology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Raininko, Raili
  Department of Surgical Sciences – Radiology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Acute brain lesion on MRI in relation to neorological outcome 6 months after cardiac arrest treated with hypothermia2015Inngår i: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 96, nr Suppl. 1, s. 147-147, artikkel-id AP254Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Aim of the study: To document the acute magnetic resonance imaging (MRI) findings on the brain in cardiac arrest (CA) patients treated with therapeutic hypothermia (TH) and their relation to patients’ neurological outcome after 6 months.

  Method: A prospective observational study with MRI was performed regardless the level of consciousness in 56 post-CA patientstreated with TH.

  Results: MRI of the brain was obtained at a median of 4 days (3–13 days). At 6 months, 32/56 had survived with good neurological outcome. The MMSE was performed in 28/32 (88%) patients with a median of 28 (24–30). Acute ischemic lesions were found on diffusion-weighted MRI (DWI) in 34 (61%) patients and were more common in patients with poor outcome (p= 0.006). Acute ischemic injuries affected mostly gray matter, deep or cortical, and with or without involvement of the underlying white matter. Very few lesions were pure white matter lesions. Lesions in the occipital and temporal lobes, deep gray matter and cerebellum were most associated with poor outcome. Reductions in the apparent diffusion coefficient (ADC) were more common in patients with poor outcome, particularly in the occipital lobes. None of the patients with an ADC below 600×10−6mm2/s in any region survived to 6months.

  Conclusions: In visual analyses of acute MRI, extensive acutelesions were found in the cortical regions and deep gray matter and were associated with poor outcome. In ADC measurements, low values were associated with poor outcome. Patients with good outcome showed a minor pathological pattern mainly in the frontal and parietal lobes.

1 - 31 of 31
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf