hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 24 av 24
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Bergström, Eva
  et al.
  Dahlberg, Lena
  Dalarnas forskningsråd.
  Edkvist, Ingela
  Dalarnas forskningsråd.
  Anhörigvårdares vardag: En kunskapsöversikt kring äldres anhöriga2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ger en översiktlig presentation av forskningen kring anhörigas insatser och behov av stöd. Dessutom presenteras de stödformer som erbjuds från kommuner och frivilligorganisationer. Därefter redovisas två studier av hur anhöriga upplever olika former av stöd. I den ena studien intervjuas några anhöriga i Vansbro kommun. I den andra studien intervjuas några anhöriga vars närstående deltar i verksamheten vid Gagnefs kommuns centrum för anhörigstöd. De anhöriga delar med sig av sina erfarenheter av olika stödformer och beskriver också vilket stöd de saknar.

 • 2.
  Björn, Catrine
  et al.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences, Uppsala University.
  Rissén, Dag
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Wadensten, Barbro
  Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences, Uppsala University.
  Josephson, Malin
  Department of Occupational and Environmental Medicine, Uppsala University.
  Goal-setting documents did not facilitate nurses’ work at an operating department – a descriptive qualitative study2014Ingår i: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Both effectiveness and good care is demanded of nurses in a complex environment. The aim of the study was to describe how nurse managers and nurses interpret and are guided by stated goals in their health-care organisation, their own influence over work and obstacles to carry out work in an operating department. A qualitative study, consisting of interviews with nurse managers and nurses, and a description of goal documents and the workplace, were conducted in an operating department in Sweden. The interviews were analysed with manifest content analysis. Work was guided by daily goals for the nurses: to meet the operating schedule and to ensure good-quality patient care. The organisational goals were little known and used. The nurse managers and nurses had limited influence over their work, changes in assignments and in the operating schedule, and unsuitable environmental premises created obstacles in their work. If organisational goals are to guide work there is a need for nurse managers to transform them into understandable, applicable goals and incorporate them into nurses’ daily work. Letting the nurses influence the operating schedule could be one way to overcome obstacles in work. The study also highlights the importance of a functional physical work environment.

 • 3.
  Edkvist, Ingela
  Dalarnas forskningsråd.
  Anhörig 300 i Dalarna: hur gick det?2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Edkvist, Ingela
  Socialstyrelsen.
  Mellan anhörigskap och släktskap: anhöriga till personer med psykiska funktionshinder berättar2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Edkvist, Ingela
  Dalarnas forskningsråd.
  Stöd till äldres anhöriga från kommuner och frivilligorganisationer: En kartläggning i Dalarna2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Edkvist, Ingela
  et al.
  Dalarnas forskningsråd.
  Dahlberg, Lena
  Dalarnas Forskinngsråd.
  "Så säger man inte till doktorn!": Patienters och anhörigas möte med landstinget2003Ingår i: Expansion och omprövning: Fyrtio år med Landstinget Dalarna / [ed] Isakcson, Maths; Nilsson, Staffan; Götlind, Anna & Borgert, Leif, Falun: Landstinget Dalarna , 2003, s. 91-106Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 7.
  Eriksson, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Häglund, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Organisatoriska orsaker till vårdtagares missnöje med vården2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Systemet för vård och omsorg är en invecklad konstruktion med många olika aktörer och yrkesgrupper, som lyder under olika styrning och har olika förutsättningar. Inom denna organisation kan många situationer uppstå som kan orsaka missnöje hos vårdtagare.

  Syfte

  Att beskriva organisatoriska faktorer inom vården, som orsakar missnöje hos vårdtagare, samt att beskriva urvalsprocesserna till de valda artiklarnas undersökningsgrupper.

  Metod

  Litteraturstudie baserad på tolv artiklar, både kvantitativa och kvalitativa, från åren 2007–2017.

  Huvudresultat

  Det största problemområdet för patienter var tillgänglighet. Väntetider av olika slag förekom ofta: väntan på att få en tidsbokning, lång tid i väntrum, väntan på behandling med mera. Specifikt för primärvården framkom svårigheter att få tid över huvud taget, och uppfattningar hos patienter om att primärvården inte kan hjälpa dem med deras problem. Missnöje med den fysiska vårdmiljön nämndes främst i form av personalbrist och brist på vårdplatser, men det förekom även andra klagomål relaterade till den fysiska miljön. Bristande samordning mellan olika aktörer och instanser vållar missnöje hos somliga patienter, bland annat i form av dålig kontinuitet i vården.

   

  Slutsatser

  Det finns en rad orsaker till vårdtagares missnöje som har sin grund i vårdens organisation. Med ett fokus på vårdtagarens känslor kan sjuksköterskan hjälpa vårdtagaren att utveckla och förbättra hur hen hanterar den problematiska situationen och känslorna som uppstår. Detta underlättas av att sjuksköterskan har kunskap om hur organisationen är uppbyggd, och förståelse för dess komplexitet. Denna kunskap och förståelse är även en god förutsättning för organisatoriskt förbättringsarbete.

 • 8.
  Eriksson, Eva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Nilsson, Therese
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Attitydundersökning bland vårdtagare i Gävleborgs län angående en integrativ hälsomottaging2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
 • 9.
  Hagerman, Heidi
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
  Häggström, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
  Wadensten, Barbro
  Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
  Manliga första-linjenschefers upplevelser av sin arbetssituation i äldreomsorgen – med utgångspunkt i empowerment2018Ingår i: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och Abstracts, 2018, s. 143-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Bakgrund

  Den svenska äldreomsorgen blir allt mer ansträngande att arbeta inom. Stora organisa-toriska förändringar har lett till att arbetet upplevs som oroligt och stressfullt. Den administrativa rollen har ökat och första-linjens chefers möjligheter att delta i det dagliga arbetet har minskat. För att klara av de allt högre krav som ställs är det viktigt att cheferna känner att de har goda strukturella förutsättningar (empowerment), handlingsutrymme och känner att de har kontroll över sitt arbete.

  Syfte

  Att beskriva manliga första-linjens chefers upplevelser av sin arbetssituation i äldreomsorgen.

  Metod

  Semi-strukturerade intervjuer gjordes med fjorton manliga första-linjens chefer i äldreomsorgen i Sverige från hösten 2010 till våren 2011. Intervjuguiden var inspirerad av teorier om empowerment. Tolv chefer arbetade inom kommunal äldreomsorg och två chefer inom privat äldreomsorg. Deltagarna valdes utifrån ett ändamålsenligt urval med förhoppningen om att ge en variation i sina skildringar. De hade arbetat som chefer mellan 0.5-35 år. Intervjuerna varade mellan 1-2.5 timmar och materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Två teman och fem subteman skapades.

  Resultat

  Det första temat handlade om när organisatoriska krav var i balans med chefernas upplevda chefsansvar och strukturella förutsättningar. Där beskrevs upplevelserna av att vara ensam men inte utelämnad, att ha frihet inom givna ramar samt en känsla av tillfredsställelse och stimulans i arbetet. Det andra temat handlade om när organisatoriska krav var i obalans med chefernas upplevda chefsansvar och strukturella förutsättningar. Detta tema beskrev chefernas känsla av frustration och en känsla av uppgivenhet. Sammantaget upplevde de manliga första-linjens cheferna att arbetssituationen var både utmanande, komplex och föränderlig. Cheferna behövde bättre tillgång till strukturella förutsättningar, speciellt i form av resurser, stöd och information. Utmaningarna sågs dock som en ständig drivkraft för cheferna. De beskrev att deras arbete var ”mödan värt” även om de ibland upplevde arbetssituationen som negativ. Slutsatsen i studien var att cheferna upplevde sitt arbete som en positiv utmaning även om de beskrev brister i sitt stöd.

 • 10.
  Hagerman, Heidi
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Högberg, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Skytt, Bernice
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Wadensten, Barbro
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Nursing Department, Medicine and Health College, Lishui University, Lishui, China.
  Empowerment and performance of managers and subordinates in elderly care: a longitudinal and multilevel study2017Ingår i: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 25, nr 8, s. 647-656Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM: To investigate relationships between first-line managers' ratings of structural and psychological empowerment, and the subordinates' ratings of structural empowerment, as well as their ratings of the managers' leadership-management performance.

  BACKGROUND: Work situations in elderly care are complex. To date, few studies have used a longitudinal, correlational and multilevel design to study the working life of subordinates and managers.

  METHOD: In five Swedish municipalities, questionnaires were answered twice during 2010-12 by 56 first-line managers and 769 subordinates working in nursing homes or home-help services.

  RESULTS: First-line managers' empowerment at Time 1 partially predicted subordinate's structural empowerment and ratings of their managers' leadership-management performance at Time 2. Changes over time partially revealed that the more access managers had to structural empowerment, i.e. increase over time, the higher the ratings were for structural empowerment and managerial leadership-management performance among subordinates.

  CONCLUSIONS: Findings strengthen research and theoretical suggestions linking first-line managers' structural empowerment to their subordinates' structural empowerment and ratings of their manager's leadership-management performance.

  IMPLICATIONS FOR NURSING MANAGEMENT: Managers with high access to structural empowerment are more likely to provide subordinates access to structural empowerment.

 • 11.
  Högberg, Jim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Jakobsson, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskor med symtom på psykisk utmattning och deras upplevelser av sin vardag på arbetsplatsen: En beskrivande litteraturstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett av de folkhälsoproblem som ökar mest i Sverige. En särskilt drabbad arbetsgrupp har visat sig vara vård- och omsorgspersonal. Stress kan leda till utmattningssyndrom som bidrar till långtidssjukskrivningar. Maslach Burnout Inventory är ett vedertaget mätinstrument som används för att skatta upplevelse av utmattning i tre dimensioner. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor med symtom på psykisk utmattning upplever sin vardag på arbetsplatsen.

  Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie vars resultat vilar på tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats. Underlaget inhämtades via databassökningar i Pubmed och Cinahl.

  Resultatet visade att sjuksköterskor upplever måttliga till höga nivåer av psykisk utmattning på arbetsplatsen. Viktiga faktorer visade sig vara ålder och erfarenhet samt arbetsplatsens omständigheter. Erfarenheten hade positiv inverkan på utmattningsnivåerna, där sjuksköterskor med högre utbildning skattade lägre enligt MBI. Stöd från ledningen och organisationen samt en funktionell arbetsmiljö påverkade upplevelserna positivt.

  En slutsats är att flertal sjuksköterskor världen över upplever psykisk utmattning. Detta är anmärkningsvärt då vetskap om denna problematik funnits i över tre decennier. Sjuksköterskeprofessionens hälsa bör komma i första rummet ur ett samhällsperspektiv. Vidare  forskning bör förslagsvis bedrivas i Sverige, för att säkerställa att en god vårdkvalité upprätthålls.

   

  Nyckelord: Utmattningssyndrom, Sjuksköterska, Upplevelse, MBI.

 • 12.
  Johansson, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Karlsson, Rosie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Behandling av övervikt och fetma2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att undersöka vilka behandlingsmetoder som används mot övervikt och fetma. Författarna finner detta område intressant då övervikt och fetma har blivit ett växande folkhälsoproblem i Sverige. I bakgrunden definierades övervikt, fetma, orsaker till övervikt och fetma, läkare och sjukvård samt tidigare studier. Studien var en kvalitativ undersökning och designen var en beskrivande studie. I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med två patienter som lider av fetma, en läkare, en dietist, en studentsköterska och en diabetessköterska. Resultatet påvisar att behandlingsmetoder mot övervikt och fetma som används i Sverige är kirurgi, samtalsterapi och medicinering. Samtalsterapi är vanligast, medan kirurgi är mest effektivt. Medicinering används sällan på grund av svåra biverkningar. Majoriteten av yrkespersonalen som intervjuades kompletterade sin metod med övriga för att uppnå bästa möjliga viktnedgång. Slutsatsen för denna studie blev att kirurgi är mest effektiv på kort och lång sikt. Det är dock viktigt att komplettera en operation med samtalsterapi både innan och efter operationen.

 • 13.
  Kaltenbrunner, Monica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Nursing Department, Medicine and Health College, Lishui University, Lishui Shi, China.
  A questionnaire measuring staff perceptions of Lean adoption in healthcare: development and psychometric testing2017Ingår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 17, nr 1, artikel-id 235Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  During the past decade, the concept of Lean has spread rapidly within the healthcare sector, but there is a lack of instruments that can measure staff's perceptions of Lean adoption. Thus, the aim of the present study was to develop a questionnaire measuring Lean in healthcare, based on Liker's description of Lean, by adapting an existing instrument developed for the service sector.

  METHODS:

  A mixed-method design was used. Initially, items from the service sector instrument were categorized according to Liker's 14 principles describing Lean within four domains: philosophy, processes, people and partners and problem-solving. Items were lacking for three of Liker's principles and were therefore developed de novo. Think-aloud interviews were conducted with 12 healthcare staff from different professions to contextualize and examine the face validity of the questionnaire prototype. Thereafter, the adjusted questionnaire's psychometric properties were assessed on the basis of a cross-sectional survey among 386 staff working in primary care.

  RESULTS:

  The think-aloud interviews led to adjustments in the questionnaire to better suit a healthcare context, and the number of items was reduced. Confirmatory factor analysis of the adjusted questionnaire showed a generally acceptable correspondence with Liker's description of Lean. Internal consistency, measured using Cronbach's alpha, for the factors in Liker's description of Lean was 0.60 for the factor people and partners, and over 0.70 for the three other factors. Test-retest reliability measured by the intra-class correlation coefficient ranged from 0.77 to 0.88 for the four factors.

  CONCLUSIONS:

  We designed a questionnaire capturing staff's perceptions of Lean adoption in healthcare on the basis of Liker's description. This Lean in Healthcare Questionnaire (LiHcQ) showed generally acceptable psychometric properties, which supports its usability for measuring Lean adoption in healthcare. We suggest that further research focus on verifying the usability of LiHcQ in other healthcare settings, and on adjusting the instrument if needed.

 • 14.
  Kaltenbrunner Nykvist, Monica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Towards a Questionnaire to Measure Lean in Health Care2014Ingår i: 8th NOVO Symposium, Sustainable health care production systems - Abstract book / [ed] Kasper Edwards och Jørgen Winkel, Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, DTU, 2014, s. 19-20Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The rapid spread of Lean implementation within the health care sector has made it urgent to evaluate the effects of Lean on productivity, working conditions and health. Therefor an instrument is needed to measure Lean in primary care. The aim with this research is to find an instrument that captures the character of Lean. A literature search was conducted in Academic Search Elite, WileyOnlineLibrary, PubMed, Cinahl, PsycInfo, JSTOR, ScienceDirect, Emerald and Scopus. Keywords used were reflecting Lean and measurement and the search resulted in 7933 hits. Included were articles that presented an instrument that had the possibilities to distinguish between high or low Lean adoption. Malmbrandt and Åhlstöm´s (2014) instrument fulfilled criteria and was chosen. The original instrument was firstly translated to Swedish. A back translation was made by a bilingual authorized translator. The prototype will be tested among health care professions in Sweden using the think aloud method (TA) with the aim to explore how the participants perceive and interpret the Swedish version (Collins 2003). Immediately afterwards, they will be interviewed about how they interprets specific expressions in the questionnaire. After every round of 5-15 interviews the prototype will be adjusted and when saturation is reached the TA will terminate. After psychometric tests the finalized Swedish version of the instrument is to be used in a longitudinal study to describe status of Lean and how Lean correlate with the health of primary health care staff, there working conditions and productivity over time.

 • 15.
  Kaltenbrunner Nykvist, Monica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Högberg, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Staff perception of Lean, care-giving, thriving and exhaustion: a longitudinal study in primary care2019Ingår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 19, nr 1, artikel-id 652Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background

  Lean is commonly adopted in healthcare to increase quality of care and efficiency. Few studies of Lean involve staff-related outcomes, and few have a longitudinal design. Thus, the aim was to examine the extent to which changes over time in Lean maturity are associated with changes over time in care-giving, thriving and exhaustion, as perceived by staff, with a particular emphasis on the extent to which job demands and job resources, as perceived by staff, have a moderated mediation effect.

  Method

  A longitudinal study with a correlational design was used. In total, 260 staff at 46 primary care units responded to a web survey in 2015 and 2016. All variables in the study were measured using staff ratings. Ratings of Lean maturity reflect participants’ judgements regarding the entire unit; ratings of care-giving, thriving, exhaustion and job demands and resources reflect participants’ judgements regarding their own situation.

  Results

  First, over time, increased Lean maturity was associated with increased staff satisfaction with their care-giving and increased thriving, mediated by increased job resources. Second, over time, increased Lean maturity was associated with decreased staff exhaustion, mediated by decreased job demands. No evidence was found showing that job demands and job resources had a moderated mediation effect.

  Conclusion

  The results indicate that primary care staff may benefit from working in organizations characterized by high levels of Lean maturity and that caregiving may also be improved as perceived by staff.

 • 16. Kaminsky, Elenor
  et al.
  Carlsson, Marianne
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden .
  Holmström, Inger K
  Larsson, Jan
  Fredriksson, Mio
  Goals of telephone nursing work - the managers' perspectives: a qualitative study on Swedish Healthcare Direct2014Ingår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 14, s. 188-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Swedish Healthcare Direct (SHD) receives 6 million calls yearly and aims at increased public sense of security and healthcare efficiency. Little is known about what SHD managers perceive as the primary goals of telephone nursing (TN) work and how the organisation matches goals of health promotion and equitable healthcare, so important in Swedish healthcare legislation. The aim of the study was to explore and describe what the SHD managers perceive as the goals of TN work and how the managers view health promotion and implementation of equitable healthcare with gender as example at SHD.

  METHODS: The study was qualitative using an exploratory and descriptive design. All 23 managers employed at SHD were interviewed and data analysis used deductive directed content analysis.

  RESULTS: The findings reveal four themes describing the goals of TN work as recommended by the SHD managers. These are: 'create feelings of trust', 'achieve patient safety', 'assess, refer and give advice', and 'teach the caller'. Most of the managers stated that health promotion should not be included in the goals, whereas equitable healthcare was viewed as an important issue. Varying suggestions for implementing equitable healthcare were given.

  CONCLUSIONS: The interviewed managers mainly echoed the organisational goals of TN work. The managers' expressed goal of teaching lacked the caller learning components highlighted by telenurses in previous research. The fact that health promotion was not seen as important indicates a need for SHD to clarify its goals as the organisation is part of the Swedish healthcare system, where health promotion should always permeate work. Time used for health promotion and dialogues in a gender equitable manner at SHD is well invested as it will save time elsewhere in the health care system, thereby facing one of the challenges of European health systems.

 • 17.
  Löhman, Marie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Inflytande och delaktighet: Del 1 Införande av arbetsrotation på mottagningsenheten vid Bollnäs sjukhus1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Löhman, Marie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Inflytande och delaktighet: Del 2 Utvecklingsarbete vid Södertulls hälsocentral1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Löhman, Marie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  USU-projektet: utbildning-samverkan-utveckling. D. 1, Samarbete mellan primärvård och hemtjänst i Ovanåkers kommun2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The USU-project which stands for development, cooperation and education is a cooperating project including the local medical care centre and the old age care centre in the city of Ovanåker. Great demand for medical and personal care as well as demands to effect economies require new methods of working with elderly and sick people in the future. The thrust is to make it possible for all fellow workers in the field of action to participate in a common process in purpose to analyse the needs of care as well as the needs of development in the future. The project mainly focus on quality, efficiency and pleasure in one's work. An external evaluator was connected to the project in purpose to describe how the staff as well as those in need of professional care experience the field of action today and to which extent they will experience any development connected to the project in the future. This report, which is the first of two, describes what have been done in the project workduring 1999 and how the staff and the patients experience the old age care today. The data have been collected during the period of January to June 1999. Observations and interviews have been done with bosses, other fellow-workers and people in need of professional care. The results show that the staff as well as the patients has a very positive opinion about both the medical and the social care in the city of Ovanåker. The results also shows that there are fields of development which are important to pay attention to in a vision of the future. The fields are for example development of the leadership in the field of social care, development of the competence and responsibility in the teams of social care and further development of the cooperation between the social and the medical care. For instance through meetings for individual care planning, common group meetings and further training.

 • 20.
  Mikaelsson, Lars-Åke
  et al.
  Department of Ecotechnology and Sustainable Building, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Larsson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Integrated planning for sustainable building production: an evolution over three decades2017Ingår i: Journal of Civil Engineering and Management, ISSN 1392-3730, E-ISSN 1822-3605, Vol. 23, nr 2, s. 319-326Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reviews the authors'€™ work on Integrated Planning (IP) as a construction site management tool. IP integrates the different planning skills used by site managers, construction workers and craftspersons into an interactive group which manages a production planning process from the earliest stages to the end of a building project. The studies reviewed in this paper, performed over the last three decades, tested, longitudinally evaluated and refined the IP model for use in modern sustainable building sites. The refined model, Integrated Planning for Sustainable Building Production (SBP), includes the factors: leadership, health and safety, quality management and environmental management.

 • 21.
  Priebe, Stefan
  et al.
  Unit for Social and Community Psychiatry, Queen Mary University of London, London, UK .
  Matanov, Alexandra
  Unit for Social and Community Psychiatry, Queen Mary University of London, London, UK .
  Schor, Ruth
  Unit for Social and Community Psychiatry, Queen Mary University of London, London, UK .
  Straßmayr, Christa
  Ludwig Boltzmann Institute for Social Psychiatry, Vienna, Austria.
  Barros, Henrique
  Department of Hygiene and Epidemiology, University of Porto Medical School, Porto, Portugal.
  Barry, Margareth M
  Health Promotion Research Centre, National University of Ireland Galway, Galway, Ireland .
  Díaz-Olalla, José Manuel
  Madrid Salud, Madrid, Spain .
  Gabor, Edina
  National Institute for Health Development, Budapest, Hungary.
  Greacen, Tim
  Laboratoire de recherche, Etablissement Public de Santé Maison Blanche, Paris, France.
  Holcnerová, Petra
  Department of Psychiatry, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic .
  Kluge, Ulrike
  Clinic for Psychiatry and Psychotherapy, Charité, University Medicine Berlin, Berlin, Germany.
  Lorant, Vincent
  Institute of Health and Society (IRSS), Université Catholique de Louvain, Bruxelles, Belgium.
  Moskalewicz, Jasec
  Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland.
  Schene, Aart H
  Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  Macassa, Gloria
  Department of Public Health Sciences, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Gaddini, Andrea
  Laziosanità ASP - Public Health Agency, Lazio Region, Rome, Italy.
  Good practice in mental health care for socially marginalised groups in Europe: a qualitative study of expert views in 14 countries2012Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 12, s. -Article Number: 248Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Socially marginalised groups tend to have higher rates of mental disorders than the general population and can be difficult to engage in health care. Providing mental health care for these groups represents a particular challenge, and evidence on good practice is required. This study explored the experiences and views of experts in 14 European countries regarding mental health care for six socially marginalised groups: long-term unemployed; street sex workers; homeless; refugees/asylum seekers; irregular migrants and members of the travelling communities.      

  Methods: Two highly deprived areas were selected in the capital cities of 14 countries, and experts were interviewed for each of the six marginalised groups. Semi-structured interviews with case vignettes were conducted to explore experiences of good practice and analysed using thematic analysis.      

  Results: In a total of 154 interviews, four components of good practice were identified across all six groups: a) establishing outreach programmes to identify and engage with individuals with mental disorders; b) facilitating access to services that provide different aspects of health care, including mental health care, and thus reducing the need for further referrals; c) strengthening the collaboration and co-ordination between different services; and d) disseminating information on services both to marginalised groups and to practitioners in the area.      

  Conclusions: Experts across Europe hold similar views on what constitutes good practice in mental health care for marginalised groups. Care may be improved through better service organisation, coordination and information.      

    

 • 22.
  Rezagholi, Mahmoud
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Differential Socio-Economic Effects of Work Environmental Risk Faktors2016Ingår i: Journal of Health & Medical Economics, Vol. 2, nr 2, artikel-id 9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Efficient resource allocation in the management of occupational health and safety (OHS) in the workplace requires access to information about the effects of different psychosocial and physical risk factors in the workplace on lost working hours and reduced productivity. The present article aims to help the OHS policy-makers in their decisions on allocating economic and human resources to deal with different environmental risk factors and their socio-economic consequences in the workplace. The socio-economic consequences refer substantially to missed and unproductive working hours due to sickness absences and sickness presenteeism respectively. The methodologies employed to fulfil the purpose of this study included methods to estimate marginal effects of different risk factors on lost working hours and labour productivity. The empirical results of the study showed that the psychosocial and physical dimensions of the work environment of the Swedish company Sandvik Materials Technology had different socio-economic impacts in terms of lost working hours and labour productivity. The psychosocial work environment had the greatest impacts, particularly on reducing work ability and work interest among workers and on work-related disorders among female workers. 

 • 23.
  Söderström, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Örling, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Företags syn på hälsofrämjande arbete i arbetslivet: – en kvalitativ studie av fem privata och fem offentliga företag i Gävle2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The workplace has a direct impact on the physical, psychological, economic and social well-being of the workers. A healthy workplace leads to increased health among the employees which also makes the employees more productive (Källestål, 2004). A poor working environment can have negative consequences for individuals, companies and society (SOU, 2009:47).This is a qualitative study that investigates companies’ view of health promotion and how they practice health promotion in working life. Five private and five public companies, with representatives from the management were interviewed. The result showed that the companies looked at health promotion as means to support and create opportunities for the health of the employees. Ergonomics and work environment were the main drivers linked to health promotion. All companies had efforts for health promotion and the foremost was health care contributions which were offered annually. However, it appeared that few workers took advantage of it. Leadership proved to be very important for a healthy workplace. The companies´ visions for health promotion were that they would be an attractive workplace and that they wanted the employees to feel good at work. This was important because the companies wanted to benefit the business as well as the workers. The result agrees well with the literature, but it was unexpected that the companies would have such a broad view of health and health promotion.

 • 24.
  Söderström, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Örling, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Företags syn på hälsofrämjande arbete i arbetslivet: en kvalitativ studie om fem privata och fem offentliga företag i Gävle2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The workplace has a direct impact on the physical, psychological, economic and social well-being of the workers. A healthy workplace leads to increased health among the employees which also makes the employees more productive (Källestål, 2004). A poor working environment can have negative consequences for individuals, companies and society (SOU, 2009:47). This is a qualitative study that investigates companies’ view of health promotion and how they practice health promotion in working life. Five private and five public companies, with representatives from the management were interviewed. The result showed that the companies looked at health promotion as means to support and create opportunities for the health of the employees. Ergonomics and work environment were the main drivers linked to health promotion. All companies had efforts for health promotion and the foremost was health care contributions which were offered annually. However, it appeared that few workers took advantage of it. Leadership proved to be very important for a healthy workplace. The companies´ visions for health promotion were that they would be an attractive workplace and that they wanted the employees to feel good at work. This was important because the companies wanted to benefit the business as well as the workers. The result agrees well with the literature, but it was unexpected that the companies would have such a broad view of health and health promotion.

1 - 24 av 24
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf