hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 30 of 30
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Akhigbemen, Moses
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Mutshipule, Kirsi
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Second generation Afro-Swedes – Various factors behind Structural Racism in the Swedish labor market2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This qualitative study aims to reach further understanding of how social workers at the Swedish Public Employment Service perceive structural racism in the Swedish labor market for second-generation afro-swedes. The study is conducted in Sweden. The first part of the research focused on the main reasons second-generation Afro-Swedes risk social exclusion from the Swedish labor market, while the second part focused on discriminatory employment and the third part covered strategies to tackle structural racism and to improve social inclusion of second-generation Afro-Swedes. The Theoretical framework of social exclusion was used to analyse the study findings. Through semi-structured interviews, four social workers expressed their views of various factors of structural racism second-generation afro-swedes experience in the Swedish labor market. The result shows that second-generation Afro-Swedes experiencing structural racism in the Swedish labor market are likely to experience social exclusion in the Swedish community. It was shown that factors such as cultural incompetency, discriminatory employment and education play significant roles in structural racism and social exclusion.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Persson, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Att definiera våld i skolan: En intervjustudie med lärare om hur våld hanteras i gymnasiesärskolan och yrkesgymnasiet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study has examined how teachers from three integrated secondary schools – one which provides education for students with special needs and two vocational schools –define violence. The definitions have been linked to whether the schools tend to display a workplace environment perspective or a crime perspective on violence, and how these perspectives are expressed. These perspectives constitute one of the theories that the study is based on, along with Nils Christie’s the Ideal Victim and Ron Akers’ Differential Reinforcement. Interviews have been held with three teachers from the vocational schools and four teachers from the school for students with special needs. The interviews were transcribed and analyzed from a perspective of qualitative content analysis. Conclusively the results show that while all teachers include physical violence in their own definitions of violence, and most of them include psychological violence, the specific actions that are included in their concepts of violence differ. However, we found that the way they “choose” which actions are to be included in their concepts consists among all teaches. They all seem to “choose” from a combination of the expectations on them set by the organization and to what extent the action can be perceived as an “ideal crime”.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Aslan Akay, Pinar
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete, kriminologi och folkhälsovetenskap, Socialt arbete.
  Återvändande och (åter)integration för barn i familj: En systematisk kunskapsöversikt2024Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna kunskapsöversikt har varit att sammanställa forskning om återvändande och (åter)integration för barn i familj, med fokus på utbildning, sociokulturell (åter)integration och hälsa, samt möjligheter och hinder för en framgångsrik återvändande- och (åter)integrationsprocess. Målet med kunskapsöversikten är att bidra till ökad beredskap för samhällsaktörer i Sverige som är involverade i återvändandeprocessen för barn i familj. En sådan beredskap kan öka barn och familjers möjligheter att förbereda sig och mobilisera sina resurser inför ett återvändande, och ge barnen bättre förutsättningar till anpassning efter återvändandet.

  Att upprätthålla en ordnad och säker migration samt förmå individer som har ett av- eller utvisningsbeslut att återvända är en viktig fråga för många europeiska länder idag, inklusive Sverige. Men asyl- och återvändandeprocessen behöver också genomsyras av ett barnrättsperspektiv, vilket svenska myndigheter som är involverade i denna process har uppmärksammat och arbetat med under en längre tid. I detta avseende har barn i familj, det vill säga barn som ansökt om uppehållstillstånd tillsammans med sina vårdnadshavare, identifierats som en särskilt sårbar grupp. Forskning visar att barn i familj ofta känner sig oinformerade, och de beskriver sin egen delaktighet i asyl- och återvändandeprocessen som låg. Det kan leda till känslor av chock och uppryckthet i samband med återvändandet, vilket kan påverka barnens psykosociala hälsa på både kort och på lång sikt. 

  Forskning inom området visar även på stora utmaningar för barn att integreras i skolan efter ett återvändande. Översikten visar att språksvårigheter, en ny utbildningskontext, bristen på kompetens hos skolpersonal samt administrativa och ekonomiska hinder kan hämma barnens möjligheter att tillgodogöra sig utbildning i återvändarlandet. Barn i familj kan även utsättas för mobbing och utanförskap av både jämnåriga och vuxna på grund av sin status som återvändare, en brist på sociokulturell kunskap eller bristande språkkunskaper. Sociala nätverk kan i detta avseende fungera som ett skydd, till exempel i form av jämnåriga släktingar i återvändarlandet som kan vägleda och släppa in de återvändande barnen i den sociala gemenskapen.

  Kunskapsöversikten har identifierat ett antal kunskapsluckor. Det råder till exempel en stor brist på forskning som följer barnen, och som undersöker hur barnens situation utvecklar sig över tid. Den begränsade forskning som finns på detta område indikerar att några av de problem som observeras initialt vad gäller bristen på sociokulturell tillhörighet och social integration kan försvinna eller mildras över tid. Det går emellertid inte att dra några slutsatser om hur en utveckling över tid påverkas av andra faktorer, såsom levnadsförhållanden och tillgången till resurser. Det finns också otillräcklig kunskap om hur olika bakgrundsfaktorer, såsom kön, ålder och socioekonomisk bakgrund inverkar på barnens (åter)integration efter ett återvändande. De fåtal studier som finns i området pekar på att vissa grupper kan vara särskilt utsatta innan och efter ett återvändande, till exempel flickor samt barn i yngre och övre tonåren.

  Med utgångspunkt i de resultat som presenteras ges en rad rekommendationer. Ett exempel på förslag är att det föreligger ett behov av att utveckla och förtydliga roll- och ansvarsfördelningen för olika myndighetsaktörer i asyl- och återvändarprocessen för barn i familj, och att det bör övervägas huruvida en myndighet kan ges ett helhetsansvar för denna grupp. Ett annat förslag är att kvalitativa riktlinjer samt metod- och arbetsstöd för myndighetspersonal som kommer i kontakt med barn i familj under återvändandeprocessen utformas. Information och delaktighetsarbetet med barn i familj behöver också utvecklas, samt vara barnanpassat och individualiseras, eftersom barns situation kan se olika ut beroende på faktorer som vistelsetid i mottagarlandet, kön, ålder, socioekonomisk bakgrund samt familjens nätverk och resurser efter återvändandet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Aslan, Pinar
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete, kriminologi och folkhälsovetenskap, Socialt arbete.
  Return and (Re)Integration of Children in Migrant Families2024Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall aim of this literature review is to summarise and synthesiseresearch on the return and (re)integration of children in migrant families,focusing on their education, integration and health, as well as the opportunitiesand obstacles for a successful return and (re)integration process. The ultimategoal of the review is to contribute with knowledge to the creation of moretools for public officials involved in this process, thereby providing children inmigrant families with better opportunities to prepare and mobilise resourcesprior to return. This could also facilitate their long-term adjustment in thecountry of return.

  Maintaining regular migration and increasing the return of migrants who aredenied residence in the host country is a high priority for many Europeancountries, including Sweden. However, it is also crucial that the asylum andreturn process is permeated by a child rights approach, which manyauthorities in Sweden have recognised and worked towards. In this respect,children in migrant families are considered to be a particularly vulnerablegroup. Research shows that they often feel uninformed and their level ofparticipation in the return process is described as low. This can lead tofeelings of shock and uprootedness upon return, which can affect children'spsychosocial health.

  Research also highlights the challenges of integrating children from migrantfamilies into new education systems upon return. Difficulties in speaking andwriting their mother tongue, a new and unfamiliar educational context, lack ofcompetence of school staff, as well as administrative and economic barrierscan all contribute to limiting children's educational opportunities. In addition,children in families returning to their country of origin are often subject tobullying and social exclusion due to their status as returnees, lack of socio-cultural knowledge or language difficulties. In this context, social networkscan be important resources and peer relatives can act as guides andfacilitators of integration.

  The review identified several knowledge gaps. For example, there is a lack ofstudies using longitudinal data to show how children's situations develop overtime. The few studies that do exist suggest that some initial problems, such asa lack of socio-cultural belonging and social integration, tend to disappear ordiminish over time. However, it is not possible to deduce how other factors,such as living conditions and access to resources, might affect their9adjustment over time. There is also a lack of studies that examine the impactof other background factors relevant to children, such as age, gender andsocio-economic background. The few studies that do examine these factorssuggest that some groups, such as girls and adolescents, may be morevulnerable than others.

  Based on the findings of this review, a number of recommendations are made. One suggestion is that there should be a clearer and more developed divisionof responsibilities between the public agencies involved in the return process.It should also be considered whether a single agency could be given a moreholistic role for children in migrant families during this process. In addition,there is a need for more qualitative guidelines and methods for public officialswho are involved in the return process of migrant families or who regularlymeet with children in migrant families prior to return. Information andparticipatory work on children in migrant families during the return processneeds to be developed in a more child-friendly and individualised way, as achild's situation may differ depending on factors such as length of stay in thehost country, gender, age and socio-economic background.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Aslan, Pinar
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete, kriminologi och folkhälsovetenskap, Socialt arbete. Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
  Ahmadi, Nader
  Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
  The Work Environment of Immigrant Employees in Sweden—a Systematic Review2022Inngår i: Journal of International Migration and Integration, ISSN 1488-3473, E-ISSN 1874-6365, Vol. 23, nr 4, s. 2235-2268Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this systematic review was to summarize and synthesize research results focusing on the work environment of employees with an immigrant background in Sweden. We focus on the main conditions identified in the working environment of immigrant employees and how these conditions may affect their health and well-being. The concept of “minority stress” and the attachment theory are used to understand and interpret the findings. We systematically searched for literature published between the years of 1990 and 2020 in four databases, Web of Science, PubMed, SocIndex, and Academic Search Elite. We started the selection process by reading title and abstracts, then proceeded to read a selection of full-text studies and eliminated those that did not fulfil the inclusion criteria. We did a quality assessment on the full-text studies based on the MMAT-tool, and then performed a narrative synthesis of the results. The results show that immigrants experience several stressors in their work environment, including physical, psychological, and social risks. These risks are, among other things, associated with the nature of the jobs that immigrants are overrepresented in, with minority-related stressors such as discrimination, harassment, and threats on the basis of ethnic background, and with the lack of social support from managers and colleagues. Results also highlight beneficial factors in the immigrants’ working environment and show the importance of a supportive, inclusive, and empowering management. Our main conclusion is that Swedish workplaces need to introduce more active measures to raise awareness of and combat workplace discrimination, work harder to promote inclusion at the workplace, and eliminate physical, psychological, and social health hazards specific to immigrant employees. The leadership and management have an important role to play here, as does the employees’ trade unions and its special functions.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Atak, Kıvanç
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Beyond the western crime drop: Violence, property offences, and the state in Turkey 1990–20162020Inngår i: International Journal of Law Crime and Justice, ISSN 1756-0616, E-ISSN 1876-763X, Vol. 60, artikkel-id 100373Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Temporal changes in crime have long attracted scholarly attention. Much research on the recent trajectory of crime rates is dominated by the crime drop thesis in western democracies, with only little input from other societal contexts. The present work offers the first explorative inquiry into a subset violent and property crimes in Turkey over the last quarter-century. Data collected from judicial records, police reports on offences, prison and causes of death statistics are read primarily through the lens of state response to crime, with the notable exception of homicide. Results reveal partial evidence for a declining behavioral trend in the case of homicide – a finding that furthers current debates about the crime drop thesis. Rather mixed evidence is documented for robbery, theft and assault, but a common marked increase in the number of offences, suspects and convicts received into prison. Implications are discussed by reference to the emergent punitive turn in the Turkish penal regime, and enhanced police capacity to control crime.

 • 7.
  Atak, Kıvanç
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  '‘Inappropriate but not crime?’ Policing racial hatred in Sweden2020Inngår i: Nordic Journal of Criminology, ISSN 2578-983X, Vol. 21, nr 1, s. 32-48Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Racial bias afflicts police practices across the globe. Police discrimination against and mistreatment of racial and ethnic minorities is indeed difficult to underestimate. While much attention has been thus paid to racially biased policing, fewer studies examine the question from the reverse angle, namely how the police themselves combat racist offences. This article offers empirical insights into the policing of racial hatred in Sweden, a relevant yet relatively understudied case. Drawing on interviews with police officers and crime investigators, I discuss law enforcement perspectives, e.g. perceptions and reasoning in relation to the investigation of racist offences. Findings evince a rather narrow approach as regards the constructions of racist motive that involves a relatively restricted use of bias labelling in identifying hate incidents, especially when the boundaries of racial hostility are perceived as blurred. I argue that while such an approach may reflect a legitimate effort to demonstrate the existence of a motive behind an offence, it may also lead to an underestimation of more mundane forms of racism and their harms inflicted upon racialized individuals and communities. The results have implications for ‘recognition’ and ‘belonging’ as benchmarks of democratic policing, and ‘the promise of inclusion’ associated with combatting hate crimes.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Atak, Kıvanç
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Situational Breakdowns: Understanding Protest Violence and Other Surprising Outcomes. By Anna Nassauer2020Inngår i: American Journal of Sociology, ISSN 0002-9602, E-ISSN 1537-5390, Vol. 126, nr 2, s. 494-496Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 9.
  Atak, Kıvanç
  et al.
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  della Porta, Donatella
  Popular uprisings in Turkey: Police culpability and constraints on dialogue-oriented policing in Gezi Park and beyond2016Inngår i: European Journal of Criminology, ISSN 1477-3708, E-ISSN 1741-2609, Vol. 13, nr 5, s. 610-625Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The policing of riots and uprisings poses severe challenges to the police. Yet the police are often culpable in the disturbances touched off by a precipitating incident of police violence or a crackdown on a peaceful protest. The Gezi Park uprisings in Turkey also broke out shortly after excessive force by the Istanbul police against a handful of peaceful activists in Taksim Square. In the aftermath of the mobilizations, however, a drift towards a ‘zero-tolerance’ approach has prevailed over protest control strategies. Drawing on field notes, interviews with activists, excerpts from the news media, protest event analysis and secondary literature, we argue that the chances of dialogue-oriented policing are hampered by two major predicaments in Turkey. The first pertains to the negative biases in police perceptions about protests and protesters that serve to justify and perpetuate a conflict-driven understanding of policing. The second is rooted in the institutional and policy realm and stems from the prevalence of a law-and-order approach to crowd control and public order.

 • 10.
  Backlund Rambaree, Brita
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Content in the Context of Welfare Configurations: A Comparative Institutional Analysis of Self-Reporting on Corporate Social Responsibility2020Inngår i: Social Responsibility Journal, ISSN 1747-1117, E-ISSN 1758-857X, Vol. 16, nr 4, s. 487-506Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to examine corporate social responsibility (CSR) content in the context of four differing national institutional arrangements for welfare. An analysis is presented on howself-reported CSR differs in content across two western welfare states (the UK and Sweden) and two emerging economies in southern Africa (South Africa and Mauritius).

  Design/methodology/approach – This paper is based on a qualitative content analysis of the CSR self-reporting of 40 companies. This involved 10 of the largest companies incorporated in four countries, namely, Sweden, the UK, South Africa and Mauritius. The content is categorised into communityinvolvement, socially responsible production and socially responsible employee relations. For each category, an analysis is provided of the reported issues (the question of what), the geographic focus of reported issues (the question of where) and ways of working with these issues (the question of how), aswell as the extent of reporting and level of reporting (the question of how much).

  Findings – The study shows that companies place focus on aspects, issues and localities in ways that differ between countries and can be understood in relation to current institutional arrangements for welfare. The content of self-reported CSR can be both complementing and mirroring the welfarearrangements. Differences in self-reported CSR agendas are particularly evident between the two western welfare states on the one hand and the two emerging economies on the other, as these represent two distinct contexts in terms of welfare arrangements.

  Originality/value – This paper contributes to research on the institutional embeddedness of CSR in three ways: first, by going beyond measures of country differences in terms of extent of CSR to consider differences in CSR content; second, by focusing on the social aspects of CSR and placingthese differences in relation to welfare configurations; and third, by contributing with empirical findings on how CSR content differs across national settings and across the established/emerging economy divide.

 • 11.
  Bastbacken, Therese
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hallgren, Rebecka
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  En meningsfull tillvaro: En studie om äldres känsla av meningsfullhet genom hemtjänstens verksamhet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En meningsfull tillvaro

  Syftet med denna studie har varit att undersöka i vilken grad en omsorgsmottagare upplever en meningsfull tillvaro utifrån beviljade hemtjänstinsatser. Studien har bedrivits genom en halvstrukturerad, kvalitativ intervjumetod med omsorgsmottagare, omsorgsgivare samt biståndshandläggare och analyser av empirin har utgått från symbolisk interaktionism och dramaturgisk rollteori. Vi har funnit att det som är centralt för den enskilde för att känna meningsfullhet är den sociala interaktionen tillsammans med andra människor, att boendemiljön är trivsam och önskvärd samt att den enskilde har en känsla av trygghet. Trots det faktum att omsorgs- och serviceinsatser, i olika grad, påverkar dessa aspekter är studiens viktigaste slutsats att de enskilda vanligtvis inte sammankopplar beviljade insatser med känslan av meningsfullhet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Dadgar, Iman
  et al.
  Stockholms universitet, Institutet för social forskning (SOFI).
  Norström, Thor
  Stockholms universitet, Institutet för social forskning (SOFI).
  Short-term and long-term effects of GDP on traffic deaths in 18 OECD countries, 1960-20112017Inngår i: Journal of Epidemiology and Community Health, ISSN 0143-005X, E-ISSN 1470-2738, Vol. 71, nr 2, s. 146-153Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background Research suggests that increases in gross domestic product (GDP) lead to increases in traffic deaths plausibly due to the increased road traffic induced by an expanding economy. However, there also seems to exist a long-term effect of economic growth that is manifested in improved traffic safety and reduced rates of traffic deaths. Previous studies focus on either the short-term, procyclical effect, or the long-term, protective effect. The aim of the present study is to estimate the short-term and long-term effects jointly in order to assess the net impact of GDP on traffic mortality. Methods We extracted traffic death rates for the period 1960-2011 from the WHO Mortality Database for 18 OECD countries. Data on GDP/capita were obtained from the Maddison Project. We performed error correction modelling to estimate the short-term and long-term effects of GDP on the traffic death rates. Results The estimates from the error correction modelling for the entire study period suggested that a one-unit increase (US$1000) in GDP/capita yields an instantaneous short-term increase in the traffic death rate by 0.58 (p<0.001), and a long-term decrease equal to -1.59 (p<0.001). However, period-specific analyses revealed a structural break implying that the procyclical effect outweighs the protective effect in the period prior to 1976, whereas the reverse is true for the period 1976-2011. Conclusions An increase in GDP leads to an immediate increase in traffic deaths. However, after the mid-1970s this short-term effect is more than outweighed by a markedly stronger protective long-term effect, whereas the reverse is true for the period before the mid-1970s.

 • 13.
  Efverström, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap. Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
  Different societies, different conditions: Lessons from anti-doping in elite-sport on a global level2017Inngår i: Doping in sport, doping in society - Lessons, themes and connections: Book of abstracts, Aarhus University, Department of Public Health , 2017, s. 7-8Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Justice and fairness in sport is fundamental for its legitimate existence. On a global level, the creation of the World Anti-Doping Agency and the regulatory framework World Anti-Doping Code was formed largely as a consequence of the need for a coordination of the work against performance enhancing drugs in sports. Today, the anti-doping system often means application of rules and "best practice" developed in the cultural West for the cultural rest. Research on anti-doping policy or practice not only tends to be based on deductive models, these models may also assumingly be culturally biased. Moreover, we have relatively little knowledge of the practical conditions for individual athletes concerning implementation of the rules in different contexts around the world. This presentation, however, adds to the existing research with new empirical findings from interview data on diverging conditions for elite athletes in different social, cultural and geographical contexts. Through exploring how 13 elite athletes from five continents and three different sports federations perceived the anti-doping programme, we were able to show that global anti-doping policy was implemented in different contexts under different conditions. These differences included infrastructure, knowledge and support. How participation in anti-doping procedures on an everyday basis is endorsed may thus vary around the world. By examining our interview data on the athletes’ perceptions and experiences in relation to theories of procedural justice, we were able to analyse the legitimacy of anti-doping in practice. These findings suggest that inequities and structural injustice emerge on an individual level because of the varying contexts and conditions. In turn, the consequences may have implications for the legitimacy of the anti-doping work. In order to understand implementation processes of regulations, we propose that anti-doping policy-making pay attention to differences that may exist on an individual and practical level. Perspectives that underpin regulations applied globally should in other words be sensitive to varying contexts and conditions.

 • 14.
  Faulkner, Lina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Rosenius, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Brott, kön och socioekonomi i Uppsala: en analys av statistik om ungdomar misstänkta för brott i Uppsala kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att analysera ungdomsbrottsligheten i Uppsala kommun vad gäller brottstyper, områden och kön samt undersöka om det fanns några samband mellan ungdomsbrottslighet och socioekonomisk status på områdesnivå. Med hjälp av statistik över misstänkta ungdomar i åldern 13 till 20 i Uppsala kommun, så gjorde vi univariata och bivariata statistiska analyser. För att studera sambandet mellan områdesstatistik och misstankesfrekvens använde vi oss först av en korrelationsmatris, för att sedan gå vidare med en multipel linjär regressionsanalys. Resultaten visade på att det finns både skillnader och likheter gällande flickors och pojkars ungdomsbrottslighet. Den mest påtagliga skillnaden är dock frekvensen av misstankar. Vad gäller sambandsanalysen så förklarar den socioekonomiska statusen en relativ stor del av variansen i misstankesfrekvensen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Francia, Guadalupe
  et al.
  Uppsala universitet.
  Moreno Herrera, Lazaro
  Stockholms universitet.
  Sweden: Priority Education Policies in Times of Decentralisation and Individualisation2012Inngår i: Educational Policies and Inequalities in Europe / [ed] Marc Demeuse, Daniel Frandji, David Greger, Jean-Yves Rochex, London: Palgrave Macmillan, 2012, s. 259-287Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 16.
  Frost, Laila
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Löfqvist, Marie
  De vuxna maskrosbarnen: en kvalitativ intervjustudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med fyra olika teman: det sociala arvet, skola och arbete, socialt nätverk samt hälsa och välmående. Vilket vi sedan analyserade med hjälp av de teoretiska tolkningsramarna, Antonovskys teori KASAM och Bourdieus teori om Klassreproduktion. Resultaten visade att förekomsten av trygghetspersoner i barndomen samt möjligheten att uppleva en annan familjedynamik och miljö än deras egen hemmiljö har påverkat dem positivt. Även deras avhållsamma inställning till alkohol och droger samt deras starka ansvarskänsla har påverkat deras totala sociala kapital positivt.

  Fulltekst (pdf)
  maskrosbarnen.pdf
 • 17.
  Gunnarson, Carina
  et al.
  Uppsala universitet.
  Rostami, Amir
  Stockholm universitet .
  Sweden: Organised crime, politics and civil society2019Inngår i: Handbook of Organised Crime and Politics / [ed] Felia Alum & Stan Gilmour, Cheltenham: Edward Elgar Publishing , 2019, s. 35-49Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sweden represents an unlikely case for the development of mafia-like organisations: the state is strong with a relatively well-functioning legal system; the political institutions are stable, trust in government is widespread, bureaucratic ethics are strong, and associational life is vibrant. Yet, in a relatively short time, starting in the early 1980s, organised crime has established its power structure in Södertälje, a medium-sized city near Stockholm. In September 2014, the Svea Court of Appeal in Stockholm confirmed the existence of a criminal organisation that had an extensive power structure with ramifications into politics and the welfare sector. This chapter analyses the so-called ‘Syriac mafia’ and its relationship with the welfare state and politics at the local level in the city of Södertälje.

 • 18.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  School of Law, Psychology and Social Work, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Gill, Peter Edward
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Johansson, Björn
  School of Law, Psychology and Social Work, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Longitudinal Analysis of Links Between Bullying Victimization and Psychosomatic Maladjustment in Swedish Schoolchildren2018Inngår i: Journal of School Violence, ISSN 1538-8220, E-ISSN 1538-8239, Vol. 17, nr 1, s. 86-98Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Cross-sectional studies of bullying mask variability in categories of and persistence of bullying victimization. Longitudinal, individual-level data offers a greater insight into schoolchildren’s psychosomatic maladjustment as a consequence of bullying. Swedish schoolchildren (n = 3,349), with unique identifiers, in 44 schools (4th–9th grade), answered a questionnaire at baseline and 1-year follow-up. Longitudinal trends for nonvictims (88%), ceased victims (4.7%), new victims (5.7%), and continuing victims (1.6%) revealed that new victims had the largest decrease in well-being; continuing victims had a smaller though not significant decrease; while ceased victims showed a small, (nonsignificant) increase in well-being over the measurement period. It was also discovered that children not bullied at baseline but bullied subsequently, differed, at baseline, from their never-bullied peers through lower levels of overall well-being. It is argued that this finding has implications for prevention strategies.

 • 19.
  Hermansson, Klara
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Emotional expressions in the Swedish discourse on crime: A comparison of the 2018 Moderate and Social Democratic election campaigns2023Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 60, nr 1, s. 33-55Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the present article has been to explore how the public is encouraged to engage emotionally in criminal policy matters. By comparing how two of the largest political parties in Sweden – the Moderate Party and the Social Democratic Party – express emotions during the 2018 election campaigns, the article has illustrated an emotional political struggle over voters. Even though worry and (dis)trust are prominently articulated emotions by both political parties, they address these emotions in different ways and the parties also differ regarding which emotions they encourage in the public. The Moderate Party describes worry and distrust as a result of a correct evaluation of society’s state, the constituted solution being to change social conditions through an advancement of state control. Instead, The Social Democratic Party portrays worry as a result of the uncertainty of the future, and the party encourage the public to invest in trust in others to overcome this worry.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Hillgren, Malmin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Olsson, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Fem år efter Polismyndighetens omorganisation: Polisers egna uppfattningar av den nya reformen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur anställda hos Polismyndigheten i mellersta Sverige har upplevt omorganisationen fem år efter att den genomfördes. Målet var att ta reda på de anställdas egna erfarenheter av omorganisationen, därav valdes den kvalitativa metoden som undersökningsmetod. Intervjuer utfördes av semistrukturerad karaktär med poliser hos Polismyndigheten. För att få ytterligare bakgrundsunderlag studerades den tidigare forskningen. Relevanta teorier som valdes ut var Sarneckis definition av kontroll, Tankebees analys av Beetham ́s legitimitetsteori samt Lewins modell om förändringsprocesser. Studiens resultat påvisade att de anställda ansåg att omorganisationen hade varit till fördel för deras arbete på en rad punkter. Men ett flertal aspekter åt det negativa hållet identifierades. Slutsatserna som drogs var att förutsättningarna för samarbete har ökat vilket också bidragit till en mer sammanhållen poliskår, men detta är dock inte tillräckligt för att gagna polisens effektivitet, eftersom den hindras av en organisationsstruktur som upplevs svår att arbeta utefter i praktiken.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Jarynowski, Andrzej
  et al.
  Stockholms universitet; Jagiellonian University, Poland; CIOP National Research Institute, Poland.
  Rostami, Amir
  Stockholms universitet.
  Reading Stockholm Riots 2013 in social media by text-mining2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The riots in Stockholm in May 2013 were an event that reverberated in the world media for its dimension of violence that had spreadthrough the Swedish capital. In this study we have investigated the role of social media in creating media phenomena via text miningand natural language processing. We have focused on two channels of communication for our analysis: Twitter and Poloniainfo.se(Forum of Polish community in Sweden). Our preliminary results show some hot topics driving discussion related mostly to SwedishPolice and Swedish Politics by counting word usage. Typical features for media intervention are presented. We have built networks ofmost popular phrases, clustered by categories (geography, media institution, etc.). Sentiment analysis shows negative connotation withPolice. The aim of this preliminary exploratory quantitative study was to generate questions and hypotheses, which we could carefullyfollow by deeper more qualitative methods. 

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Jerre, Kristina
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Contradictory Expectations on Society's Reaction to Crime: A Qualitative Study of How People View the Objectives of Society's Reaction to Crime and How These Objectives Can Be Fulfilled2013Inngår i: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, Vol. 14, nr 2, s. 98-114Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The intention of this study was to develop an understanding of the views of the public on, first, what the objective(s) of society’s reaction to crime should be, and second, how different types of sanctions are perceived as being able to fulfill these objectives. A thematic analysis was conducted on the basis of transcripts of group interviews. The participants argued that society’s reaction should signal condemnation of the crime and at the same time be beneficial in relation to the re-socialisation of the offender. Sanctions that were perceived to fulfill the signaling of condemnation, i.e. tangible custodial sanctions, were described as being counterproductive in relation to the resocialisation of the offender. On the other hand, the signal of caring for the offender was perceived as having a neutralizing effect on the signal of condemnation. For the objective of society’s reaction to be fulfilled it thus has to give the illusion of being tangible and harsh but at the same time, in reality, must serve as an effective, lasting deterrent to the offender. It is suggested that the contradictions and tensions surrounding the objectives of society’s reaction to crime, and the issue of how these contradictions might be considered when framing crime policy, should be opened up as a matter for discussion in the public debate.

 • 23.
  Jerre, Kristina
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Public Opinion on Appropriate Sentences - which Public, which Opinion?2013Inngår i: European Journal on Criminal Policy and Research, ISSN 0928-1371, E-ISSN 1572-9869, Vol. 19, nr 1, s. 31-45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Since the collapse of the treatment ideology, public opinion has assumed an increasingly central role as a basis for legitimising current crime policy. It is therefore important to be able to capture and describe the public's views on penal sanctions. Assessments of public opinion regarding appropriate sanctioning levels are largely made on the basis of different types of survey. The problems associated with how such surveys should be implemented in order to produce valid results have been discussed at length. The issue of how the results should be presented in order to provide a representative picture of public opinion have more rarely been explicitly problematized however. This article examines the question of how large a proportion, and which segments, of the public are represented in different descriptions of public opinion that can be produced based on survey results. The issue is examined on the basis of a national Swedish postal survey, in which the respondents were asked to state which sanction should be awarded in relation to six crimes described in the form of vignettes. The survey shows that public opinion on appropriate sanctioning levels is very varied. Summarizing public opinion is thus not a straightforward task. Different descriptions that are similarly representative in relation to one another lead to different conclusions as to what public opinion views as appropriate sanctioning levels. Routine references to public opinion are thus quite arbitrary unless those who refer to a certain description of public opinion also justify why this particular description is relevant.

 • 24.
  Jerre, Kristina
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  The Public's Sense of Justice in Sweden - a Smorgasbord of Opinions2013Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The public’s views on what constitute appropriate reactions to crime, have come to assume an increasingly central position in the crime policy rhetoric of western countries. In Sweden this manifests itself in recurrent referrals to the public’s sense of justice. Any clear definitions of what the public’s sense of justice is, how it is expressed and how it can be read are however absent from these referrals.

  In this thesis the use of referrals to the public’s sense of justice as a legitimizing ground for penal legislation is problematized from an empirical perspective. Paper I points out the substantial variation found in the public’s view on what constitutes appropriate sentences. According to Paper II society’s reactions to crime are expected to fulfill different, and often contradictory, objectives simultaneously. Paper III also points to the assumption that views on what constitutes appropriate sentences are based on deliberations where different dimensions of society’s reaction are weighed against each other.

  The public’s sense of justice, thus, consists of diverse, variable and complex opinions. Referrals to it as a legitimizing ground for changes in penal legislation becomes a matter of choice between whose and which opinion it is that should be emphasized. For this choice to be perceived as legitimate it should not be made without at the same time motivating it.

  If crime policy is to be both knowledge-based and fitted to the public’s sense of justice the public must be given the opportunity to develop an informed and well-grounded sense of justice. Especially since, compared to other political matters, crime policy and its consequences are something that only a small portion of the public comes into direct contact with. The suggestion is that the public criminal policy debate is framed so that it matches the complexity of the public’s sense of justice itself.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  King, Debra
  et al.
  Flinders University, Australia.
  Svensson, Sven
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Mid Sweden University, Sweden.
  Wei, Zhang
  Flinders University, Australia.
  Not always a quick fix: the impact of employing temporary agency workers on retention in the Australian aged care workforce2017Inngår i: Journal of Industrial Relations, ISSN 0022-1856, E-ISSN 1472-9296, Vol. 59, nr 1, s. 85-103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The use of external labour such as temporary agency workers in the general workforcehas increased in recent decades, but comparatively little is known about their impactwithin the aged care workforce. This article analyses quantitative data from a census ofaged care facilities and a large-scale survey of their workforce regarding the use andimpact of temporary agency workers on internal workers. It demonstrates that employ-ing temporary agency workers helps address labour shortages generally and skill short-ages in particular. However, it has a negative impact on the job satisfaction of internalpersonal care workers – a predictor of an increase in intention to leave. In contrast,there was little impact on internal nurse satisfaction. The use of temporary agencyworkers could therefore create a paradox: increasing personal care worker numbersin the short term, but negatively impacting on their retention in the long term. Giventhe need for an expanded and sustainable aged care workforce, this finding has import-ant implications for organisations, policy and unions.

 • 26.
  Lindberg, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Wennlund, Lisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Kapabla väktare som motiverade förövare: en kunskapsöversikt om övergrepp mot kvinnor med funktionsnedsättningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att utifrån forskning på området göra en kunskapsöversikt gällande kvinnor med funktionsnedsättning och riskfaktorer för att utsättas för övergrepp. Våra teman var funktionsnedsättning, övergrepp och riskfaktorer. Vi har tolkat resultaten med hjälp av rutinaktivitetsteori. Vi har utifrån forskningen identifierat olika faktorer som kan vara förknippade med ökad risk för att utsättas för övergrepp. Att vara kvinna, beroende av andra och isolering är exempel på riskfaktorer. Det finns en motsättning inom forskningen om huruvida funktionsnedsättningen i sig är en riskfaktor eller om riskfaktorerna finns i kontexten en kvinna befinner sig i på grund av andra faktorer. Övergreppen ser i stort sett lika ut som för kvinnor utan funktionsnedsättningar. Förövarna är ofta män och tillika kvinnans partner, men kan också vara någon annan i hennes närhet, till exempel en vårdgivare. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Mood, Mattias
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Ljungdahl, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Vi ska ju vara deras stöd, med bakbundna händer.: En kvalitativ studie om mötet mellan boendestödjare och brukare.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur brukare med psykiska funktionsnedsättningar och boendestödjare upplever brukarnas situation och insatsen boendestöd. Gemensamt för brukarna vi intervjuade var att de hade en psykisk funktionsnedsättning. Till vår hjälp för att undersöka detta använde vi oss av intervjuer med tre boendestödjare och tre brukare, sex informanter totalt. Intervjufrågorna utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. En av studiens huvudsakliga resultat var att många av brukarna såg boendestödjarna som en form av social kontakt, som någon de kan sitta ned och prata med och även anförtro med privata känslor. Slutsatsen av detta var att boendestödet handlade om mycket mer än att skapa en självständig tillvaro för brukarna. Studien visade också på att boendestödjarnas arbete blivit mer krävande, som en följd av ständigt nytillkomna brukare med varierande grad av funktionsnedsättning och medföljande behov. Personalens upplevelser av sitt arbete som mer komplext såg vi som en indikation på att kompetensutvecklingen inte gått i samma takt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Skoglund, Ann-Christine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Cedergren, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Copingstrategier under uppväxten och senare i vuxenlivet för individer som har funktionsnedsättningen ADHD2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the differences and similarities between coping strategies used by individuals with the disability ADHD in childhood and later adulthood. The questions we asked ourselves: Are the individuals using the same form of coping in adulthood as in childhood? What copingstrategies used individuals while growing up? What coping-strategies used the individuals in adulthood? To fulfill the purpose and answer the questions, we used qualitative methods. Interviews were conducted with four adults who have the disa-bility ADHD. The interviews were analyzed by the hermeneutic circle. The theoretical framework we have chosen to give a clearer picture are Coping. Through the result and the analysis in this study, it is found that the interviewpersons used same forms of copingstrate-gier in adult age as in childhood. The only difference in copingstrategier found is a reduction in the use of confrontational coping.

  Keywords: ADHD, Coping, Adults, Strategies, Work, School and Career

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Svensson, Sven
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Mittuniversitetet, Sweden.
  Organizational Trust: How to include the division of labour?2018Inngår i: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 39, nr 2, s. 72-293Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to study the relevance of the division of labour to the formation of organizational trust. Trust is defined as a phenomenon related to the resources available to a person in a given social position, a social position which in turn is related to the division of labour. It is argued that work externalization constitutes a division of labour, and that differing access to resources for internal and external workers explains variations in trust. The theoretical propositions are tested in a quantitative analysis of 711 external workers and internal employees in a Swedish organization. The results lend partial support to the theory. External employees are found to be less likely have strong trust in their co-workers. The relationship is mediated by perceptions of shared norms in the organization.

 • 30.
  Wikman, Sofia
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Preventing Violence at Work: Descriptions of Safety Measures from Swedish Trade Union Journals 1978-20042010Inngår i: 67th Annual Meeting of the American Society of Criminology: Crime and Social Institutions, 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The increased focus on the crime victim in the political sphere, has made it possible to develop an individualized criminal policy, where responsibility is emphasized. The main purpose of this study is to examine whether perceptions of interventions aimed at violence in the workplace have changed since the 1970s as portrayed by Swedish trade union journals. The occupational health perspective is the most common. Here threats and violence are seen as something preventable, and are mainly dealt with within the workplace. In the beginning of the study period, structural factors are seen as the dominating explanation for workplace violence and methods of intervention take this perspective. The crime perspective rises in the 1990s – even though the “perpetrator” now can be non-traditional (such as nurses or the elderly). It is characterized by individualization and an increasing focus on the crime victim. Within this perspective, the method of intervention becomes the control- and justice functions of larger society. Interestingly, organizational violence (corporate neglect) emerges as a new form of violence that challenges individualization as the major explanation to this development. The result shows search for accountability as a salient factor for understanding the development towards an increasing use of penal sanctions.

1 - 30 of 30
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf