hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 234
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Viktoria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Carlstedt, Belinda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Våld och personer med funktionsnedsättning: En studie om våldets innebörder beroende på inblandade aktörer, inom grupp- och serviceboenden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom semistrukturerade intervjuer med tre kvinnor arbetande som vårdpersonal på grupp- eller serviceboende för personer med funktionsnedsättning, undersöks utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv dessas föreställningar kring våld kopplat till personer med funktionsnedsättning. Studien synliggör hur inblandade aktörers roller kan associeras med föreställningar som uttrycks kring ämnet samt till vad som ses som ”lämpligt” agerande. Det framkom att rollen hos den aktör som utförde en potentiellt våldsam handling var avgörande för hur händelsen betraktades samt hur detta tänktes hanteras. Aktörernas kön uttrycks ej inverka, dock fanns indikationer på vissa tänkta skillnader. Då intervjupersonerna resonerar kring ”lämpligt agerande” förhöll de sig dels till plikter men även en känsla av ”rätt” enligt vad vi tolkar som konsekvensetiskt/utilitaristiskt perspektiv. Då en kollega var inblandad blev lojalitet märkbart relevant. Makt beaktas genomgående och komplexiteten i begreppet våld och hur det kan förstås olika beroende på kontext, inblandade aktörer och perspektiv diskuteras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlström, André
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Åström, Albin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Onyttiga vägsamfälligheter: En analys och beskrivning av åtgärder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Onyttiga vägsamfälligheter är ett problem som uppstått under äldre tiders fastighetsbildning och är idag en olägenhet för lantmätare och fastighetsägare i många förrättningsärenden. Detta arbete har syftat till att studera de metoder för utplåning av onyttiga vägsamfälligheter för att slutligen ge förslag på möjliga lösningar. Studier har gjorts av en utredning, en proposition, förrättningsakter och rättsfall med fokus på städning av fastighetsindelningen. De förrättningsakter som studerats innehåller fastighetsregleringsåtgärder som verkar för utplåning av onyttiga samfälligheter och sanering av fastighetsindelningen. Förrättningarna innefattade ett eller flera större områden med ett stort antal fastigheter. Rättsfallen som inkluderades i arbetet rörde samfälligheter och handlade om överklagan på saneringsåtgärder med ersättning och äganderätt i fokus. Utöver detta har ett exempel från Finland studerats, där utplåning av vägsamfälligheter utfördes 1977 genom lagstiftning. Den finska lagstiftningen för utplåning av vägsamfälligheter blev till stor del inte en förbättring utan försköt problemet genom att en stor mängd servitut bildades utan kontroll. I längden blev det svårt att hantera de uppkomna rättigheterna och en städningsåtgärd infördes i finsk lag för att rätta till problemen. Det svenska lagförslaget för utplåning av samfälligheter i Sverige från 1983 liknar lagen i Finland men antogs senare inte då det hade inneburit liknande problem. Ett antal ändringar i svenska fastighetsbildningslagen, som Proposition 1988/89:77 tar upp, infördes dock. Exempelvis medförde en ändring att någon ersättning ej behövde fastställas för föreningsförvaltade samfälligheter med lågt värde. Effekterna detta har haft på reglerandet av onyttiga samfälligheter är okänt men eftersom problemet kvarstår efter 20 år får det förmodas att nya åtgärder måste göras. Våra slutsatser visar att onyttiga vägsamfälligheter kan åtgärdas delvis genom större inflytande från sakägare. Någon lösning på problemet är dem däremot inte. Slutsatserna innehåller även förslag på vad en ny lag bör innehålla, med tidigare förslag som förebild. Framtida kostnader ett sådant lagförslag ger upphov till är troligtvis höga men vi hoppas att vissa ändringar från tidigare förslag kan reducera dessa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersas, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Engholm, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hedersbrottslighetens ideala offer: En kvantitativ genomgång av polisens utredningar av brott med hederskaraktär2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka om egenskaper och omständigheter kring brottet, som kan kopplas till uppfattningen om det ideala offret, påverkar utfallet av polisers självständiga bedömningar av brott av hederskaraktär. För att studera detta har en kvantitativ metod tillämpas samt en logistisk regression av data baserad på identifierade brott av hederskaraktär i Dalarna genomförts. Studiens resultat visade att 11 variabler som har anknytning till egenskaper hos målsägare och gärningsperson samt omständigheter inom brottet och utredningen, såsom kön, ålder och anmälningstillfälle, har en signifikant betydelse för utfallet av bedömningarna. Studiens viktigaste slutsats är att det inte går att urskilja något tydligt samband mellan utfallet av uppmärksammade brott med hederskaraktär och uppfattningar som beskrivs i teorin om det idealiska offret.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Exitbeskattning: en utökning av kapitalbeskattningen2018Inngår i: Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering / [ed] Yvette Lind, Uppsala: Iustus förlag, 2018, 1, s. 71-93Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 5.
  Andersson, Towe
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Lindgren, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning i Sverige2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to describe property definition and special boundary demarcation and to analyze the differences between the two cadastral procedures. Property boundaries, especially unlawfully determined boundaries created through unofficial parcelling, can create conflicts between landowners and make it diffi-cult to know which land that a property contains of. It is possible to clarify the boundary conditions through a property definition or through a special boundary demarcation re-establish boundary marks.

  The methods used are: (1) A literature review to collect background information, (2) A case study to summarize court cases and (3) A questionnaire study to collect opinions from cadastral surveyors.

  The result is summarized in two comparisons. Firstly between restoration of landmark and special boundary demarcation (which replaced restoration of landmark in a legislative change in 2010), which demonstrated that the change in the law is considered positive because special boundary demarcation gives a legal effect on the boundaries. Secondly between property definition and special boundary demarcation which demonstrated that the two procedures are similar to each other. One difference between the procedures is that special boundary demarcation only can be used when there are no uncertainties concerning the boundary. It also demonstrated that the cadastral procedure costs only can be distributed during property definition.

  The legal effect on the boundaries contributes with a certainty for the property owners and is also considered positive for the community development. No exact definition of what a legal uncertainty is, was found using the three methods. A definition should make it easier to know which cadastral procedure that should be used. A question to examine in future studies is the possibilities to distribute cadastral procedure costs even during special boundary demarcation. 

  Fulltekst (pdf)
  Fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning i Sverige
 • 6.
  Antonsen, Camilla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Lind, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Vad tänker du när du hör ordet terrorism?": En intervjustudie om individers uppfattningar om terrorism2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie hade som syfte att undersöka olika individers föreställningar och uppfattningar om terrorism. För att undersöka detta ämne har semistrukturerade intervjuer genomförts med sex olika individer. Studiens första huvudresultat och även den viktigaste slutsatsen var att olika individer har olika uppfattning om vad terrorism är och hur det ska definieras, men att den gemensamma idén är att målet eller syftet är det som avgör om det rör sig om terrorism. De flesta intervjupersonerna ansåg att både fysiskt och psykiskt skadade människor kan vara offer för terrorism. Huvudresultatet gällande terrorister handlade om föreställningar kring terroristers utseende, till exempel “stort skägg” och “muslimer”. Vad gäller medias framställning av terrorism upplevde de flesta intervjupersoner att media vinklar och utelämnar information, samt har en viss påverkan på deras uppfattning om terrorism. Intervjupersonerna nämnde också en ökad rädsla och oro för terrorism, något som dock inte påverkade deras vardagliga rutiner och handlingar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Arfwidsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Warg, Alicia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Traditionella och nya upplåtelseformer av bostadslägenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essays main focus is to further develop the understanding and describe six different types of tenure. The essay investigate similarities and differences between the types of tenure on the Stockholm housing market. The most common types of leaseholds, ownership apartments, and rental apartments will be described but and also new types of leases will be described. Such as cooperative rental apartments, condominiums, low purchase price apartments and rental purchases. The latter two are new forms of types of ownership and have emerged as an attempt by developers to bring young adults and low-wage earners into the housing market.

  Firstly, The qQuestion formulations in this essay are constructed to investigate similarities and differences which exist between the different forms of submission. Secondly, the questions target what kind of current costs for housing and the non-recurrent costs for purchasing. Finally, the purposes for the introduction of the new forms of leasing.

  The study has been conducted through literature studies and also interviews with market developers. Therefore, based on the study questions, respondents have answered the basis for our presentation and discussion of a descriptive analysis of the various forms of submission.

  Based on the results of the study, it can be clarified that the rental apartments can be the most advantageous in terms of the cost. But then it is taken into account that the queue is about 10 years for getting an apartment. Further, the results indicate that individuals that has a capital and the opportunity to purchase a ownership apart, the queue isn’t a matter and the individual has an opportunity to make a profit or loss on a later sale of the residence. Taking account to amortization of loans, an ownership apartment can be most advantageous from an economic perspective. Condominiums has been found to have a relatively low fee but the monthly cost become relatively high depending on the high purchase price.

  The results of this study shows that co-operative rental apartments have been found to have a low monthly cost. But the problem is that they are bothered by a long queue and also that the individual is dependent of a input gains. The two new types of low purchase price apartments and rental purchases on the market are so newly established which makes it difficult to make an accurately interpret of their impact on the housing market today.

  Fulltekst (pdf)
  Traditionella och nya upplåtelseformer av bostadslägenheter
 • 8.
  Barreiro-Gen, Maria
  et al.
  Economic Development and Social Sustainability Research Unit, Department of Economic Analysis and Business Administration, Faculty of Economics and Business, University of A Coruna, Elviña, A Coruña, Spain.
  Novo-Corti, Isabel
  Economic Development and Social Sustainability Research Unit, Department of Economic Analysis and Business Administration, Faculty of Economics and Business, University of A Coruna, Elviña, A Coruña, Spain.
  Collaborative learning in environments with restricted access to the internet: Policies to bridge the digital divide and exclusion in prisons through the development of the skills of inmates2015Inngår i: Computers in human behavior, ISSN 0747-5632, E-ISSN 1873-7692, Vol. 51, nr B, s. 1172-1176Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The deprivation of freedom for the prisoners, involves not only physical isolation, but also digital, which implies a strong isolation particularly painful in an “information society”. Spanish prison population is deprived of access Internet and all ICT that could contact inmates with outdoor life, this is mainly due to security issues. Not having enough ICT skills is a new cause of social exclusion. The objective of this research was to identify the key issues which should be focused by policy makers to avoid digital divide among prison population. A survey among inmate population in all the five penitentiary centers in Galicia, in the northwest of Spain, was undertaken to obtain a sample of 380 inmates. A Structural Equation Model (SEM) was carried out to explain prisoners’ ICT Skills, in bias to inmate’s social skills, general skills and attitude towards collaborative learning. For inmates, who are characterized by their low education level, results shown the relevance of having general and social skills to be able to have more ICT skills. Then, collaborative learning in prison it is shown as a way to bridge both walls: the physical (better reinsertion and no recidivism) and the digital one.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Benselfelt, Milena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Brändström, Sophia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Elledningars rättighetstyper; ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt: Elbolagens och lantmäterimyndigheternas åsikter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utveckling sker konstant i Sverige och det innebär fler ledningar i marken vilket leder till fler frågor om juridiska rättigheter. Elnätet är uppdelat i tre olika storlekar; stamnät, regionnät och lokalnät. Elnätet är en viktig del i infrastrukturen och det bör då juridiskt skyddas genom till exempel ledningsrätt eller avtalsservitut. Problematik kan uppstå kring elledningarnas juridiska rättigheter såsom när en överlåtelse sker m.m. Därmed är det viktigt att undersöka hur elledningar juridiskt bör skyddas.

  Syftet med studien är att undersöka hur elbolagen juridiskt skyddar sina elledningar samt för- och nackdelar med de juridiska rättigheterna utifrån elbolagens och lantmäterimyndigheternas åsikter. Syftet är även att belysa vilket det mest förekommande problemet kring juridiska rättigheter av elledningar är.

  De frågeställningar som upprättades utefter syftet var:

  1. Hur skyddar elbolag juridiskt rätten till sina elledningar?

  2. Vilka för- och nackdelar finns det för de olika juridiska rättigheterna utifrån elbolagens samt lantmäterimyndigheternas åsikter?

  3. Vilket är det mest förekommande problemet elbolag har kring juridiska rättigheter av elledningar?

  Genom en kvalitativ metod i form av en intervjustudie kunde underlag till studien fås. Intervjustudien bestod av 16 intervjuer med sakkunniga personer inom området från elbolag och lantmäterimyndigheter. Då studien skulle täcka hela Sverige valdes elbolag och lantmäterikontor med en geografisk spridning.

  Studien visar att elbolag juridiskt skyddar sina elledningar beroende på dess storlek. Studien visar även på skillnaden mellan elbolagens och lantmäterimyndigheternas åsikter kring för- och nackdelar med de juridiska rättigheterna. Problematik kan uppstå beroende på vem som äger marken där ledningen ska anläggas. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Berg, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Berglund, Terés
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Renskötselrätt vid lantmäteriförrättning: Hur beaktas rättigheten?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Renskötselrätt innebär enligt rennäringslagen en rätt för samer att använda mark inom ett renskötselområde till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och tillkommer den som är same och medlem i en sameby. Renskötselrätt innebär en särskild rätt till fast egendom vilken existerar parallellt med äganderätten och omfattas av egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen.

  Enskilda individer kan tvingas till rådighetsinskränkningar eller till att avstå mark till förmån för allmänna intressen som infrastruktur och bebyggelse. Detta ska ske enligt reglerna för markåtkomst som återfinns i ett tjugotal lagar. Enligt Europakonventionen och regeringsformen ska den som tvingas avstå mark eller rättigheter ersättas.

  En fastighetsbildningsförrättning handläggs av lantmäterimyndigheten enligt reglerna i fastighetsbildningslagen. Ett återkommande problem är att värdera vilken skada en sameby lider när ersättning enligt lag måste prövas i samband med ett intrång.

  Syftet med detta arbete är dels att bidra med ökad kunskap om renskötselrättens juridiska innebörd, och dels att synliggöra hur renskötselrätten i nutid beaktas vid markåtkomst inom en lantmäteriförrättning. Detta för att bidra till att skapa en samsyn och en enhetlig handläggning av åtgärder som påverkar renskötselrätten. För att svara på denna studies frågeställningar har studier av förrättningsakter och intervjuer med förrättningslantmätare och en representant från Länsstyrelsen genomförts.

  Resultatet av studien visar att det i dagsläget är oklart hur renskötselrätten ska beaktas inom en lantmäteriförrättning och att det saknas arbetsstöd för hur renskötselrätten ska värderas vid ett intrång. I slutsatserna i detta arbete framgår det att detta beror på att det finns luckor i rennäringslagen vilket gör att den inte integrerar väl med annan lag och att det många gånger är oklart vilken myndighet som äger vilken fråga rörande renskötselrätten. För en enhetlig handläggning av ärenden som berör renskötselrätten krävs utbildning, klarläggande av vissa begrepp och bättre samverkan mellan myndigheter. Men framförallt krävs en revidering av rennäringslagen och relationen mellan den och annan lag.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Berggren, David
  et al.
  Lantmäteriet.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Förnyelselagen - möjlighet eller hot?2018Inngår i: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, Vol. 27 maj, nr 2, s. 38-39Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Riksdagen har beslutat att avtalsrättigheter som skrivits in i det statliga Lantmäteriets fastighetsregister före den 1 juli 1968 kommer att tas bort ur registret om inte rättighetshavaren senast den 31 december 2018 anmäler till Lantmäteriet att den ska finnas kvar. Hur arbetar rättighetshavare med förnyelsekravet och vad kan förnyelsekravet väntas få för konsekvenser?

 • 12.
  Blomberg, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Rullstol - en symbol för svaghet?: En översiktsstudie om vuxna individer med funktionsvariation och deras utsatthet för sexualbrott2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet var att ge en bild av vad som framkommer i tidigare forskning om vuxna individer med funktionsvariation och deras utsatthet för sexualbrott. Studien omfattar två frågeställningar: (1) Hur beskrivs funktionsvariation påverka utsattheten för sexualbrott enligt artiklarna? (2) Hur konstrueras sexualbrott i artiklarna? För att besvara syftet gjordes en översiktsstudie med totalt nio kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar och en tematisk analys genomfördes. Resultatet analyserades utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultatet visade att en individ med en synlig funktionsvariation beskrevs som en symbol för svaghet. Resultatet visade också att artiklarna konstruerade sexualbrott som ett individualistiskt problem. Resultatet visade även att en individ med funktionsvariation ”samtycker” till sexuellt umgänge på grund av låg självkänsla. Slutsatsen är att mer forskning behövs för att kunna utveckla åtgärder för att förebygga sexualbrott mot individer med funktionsvariation så att de kan känna sig trygga i samhället.

  Fulltekst (pdf)
  Rullstol - en symbol för svaghet?
 • 13.
  Boklund, Magnus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Bäck, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  En skildring av fem kvinnors erfarenheter av våld i nära relation utifrån ett nätverksperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor utsatta för våld i nära relation upplever omgivningens reaktioner på våldet samt vilken betydelse det sociala nätverket haft för våldets utveckling. Studien baseras på fem semistrukturerade djupintervjuer med kvinnor som har erfarenhet av våld i nära relation. Resultaten, som analyserades med narrativ analysmetod och tolkades utifrån symbolisk interaktionism och uppbrottsprocessmodellen, visar att kvinnorna berättat om våldet för familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater samt formella kontakter såsom polis, oftast i anslutning till en allvarlig våldshändelse. I merparten av fallen upplevde kvinnorna att de blivit bemötta med stöttande och hjälpande reaktioner som också bidragit till att kvinnan lyckats bryta upp från den våldsutsatta relationen. Några av kvinnorna upplevde dock bemötande av tystnad eller avståndstagande; i dessa situationer har ett absolut uppbrott inte ägt rum. Sammantaget tycks alltså reaktioner och stöd från den sociala omgivningen ha stor, och ibland avgörande, betydelse för om våldet fortsätter eller ej. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bosell, Josefine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Lindblad, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fastighetstaxering av lokalhyreshus: Utrymmen under mark2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid fastighetstaxering av lokalhyreshus tar inte värderingsmodellen för mark hänsyn till att det finns utrymmen under mark som generar hyresintäkter. Det innebär att taxeringsvärdet för markvärdet möjligtvis inte avspeglar marknadsvärdet.  Syftet med arbetet är att göra en kartläggning av två svenska städer för att tillhandahålla underlag som hjälper Lantmäteriet i sitt arbete att förbättra kvaliteten på taxeringsvärdet. Målet är att identifiera möjliga samband mellan marknadsvärdet i jämförelse med taxeringsvärdet för fastigheter med och utan utrymme under mark.  Metoderna som tillämpas är en kvalitativ analys av köpesummor i förhållande till taxeringsvärden och kvalitativa intervjuer. Analysen av köpesummor utfördes för att besvara om utrymme under mark påverkar marknadsvärdet jämfört med taxeringsvärdet. Intervjuerna syftar till att ge djupare kunskap om värdet för utrymme under mark. Resultatet från analysen av köpesummor visade att marknadsvärdet inte påverkades av utrymme under mark. Däremot framgick det i intervjuerna att markvärdet för utrymme under mark bör behandlas annorlunda vid taxering eftersom det har ett beaktansvärt värde. Slutsatsen blev därför att utrymme under mark som genererar intäkter borde tas med i fastighetstaxeringen under säregna förhållanden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Brandt, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Rekrytering till islamiska staten: En kvalitativ intervjustudie om IS-rekryteringen i Sverige2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur IS-rekryteringen går till i Sverige samt att ta reda på möjliga anledningar till varför vissa personer från Sverige ansluter sig till IS. Jag ämnade även undersöka den nya lagstiftningens eventuella påverkan på IS-rekryteringen. För att uppnå mitt syfte genomförde jag sju semistrukturerade intervjuer med personer som i sina yrkesroller kommer i kontakt med frågor som rör våldsbejakande islamistisk extremism. IS-rekryteringen i Sverige sker både på sociala medier och i fysiska miljöer. Sociala medier och Internet utgör dock främst en inspirationskälla medan den största delen av rekryteringen sker på fysiska platser. Ofta sker rekryteringen inom informella grupper men det finns även specifika rekryterare. Det är främst unga personer som rekryteras. Ofta handlar det om en kombination av olika orsaker till varför dessa personer ansluter sig. Vissa gemensamma riskfaktorer har identifierats, exempelvis utanförskap, identitetssökande och sociala orättvisor men anledningarna är ofta väldigt individuella.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Bronegård, Martina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Policy för markåtkomst: Granskning av Svensk Energis ”Policy - Markåtkomst”2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hanteringen av markåtkomst för uppförande och bibehållande av elnätsledningar varierar mellan elnätsbolagen i Sverige. I syfte att skapa en enhetlig och rättvis hantering har branschföreningen Svensk Energi skapat en policy för markåtkomst som de rekommenderar sina medlemmar att använda. Syftet med denna studie var att undersöka hur policyn tillämpas samt identifiera dess utvecklingsområden och sammanställa förslag till förbättringar.

  Data till studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer med experter på nio av de elnätsbolag som är medlemmar i Svensk Energi. Resultatet visar att policyns användning varierar mellan bolagen. Policyns positiva egenskaper är fler än de negativa enligt studien. Bolagen som intervjuades tycker att policyn kan förbättras genom tydligare riktlinjer inom vissa områden samtidigt som den även bör utvecklas genom större flexibilitet inom andra områden. I studien presenteras och motiveras även flera förbättringsförslag som Svensk Energi rekommenderas genomföra för att förbättra policyn.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Brunzell, Therese
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Vi uppfinner hjulet vid varje enskilt tillfälle": En intervjustudie av Kriminalvårdens möte med intagna transpersoner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom kvalitativa intervjuer med fem kriminalvårdsanställda och en transidentifierad intagen ville jag bidra med kunskap om hur Kriminalvårdens möten med fängelsedömda transpersoner kan se ut. Syftet med studien var att undersöka normer, värderingar och praktiker som intervjudeltagarna gav uttryck för när det gäller intagna transpersoner. Intervjudeltagarna uttryckte en medvetenhet kring gruppens utsatta position i fängelsemiljön men vittnade samtidigt om avsaknad av såväl riktlinjer som strukturerade arbetssätt i frågorna. Praktiker fokuserade snarare på det avvikande och direkta än det normativa och förebyggande. Intagna själva förväntades begripliggöra sin identitet för omgivningen, samtidigt som insatser riktade mot personalens (o)medvetenhet saknades. Kriminalvården kan sägas bidra till att upprätthålla normativa föreställningar om två binära kön genom att inte tillhandahålla handlingsplaner eller självklara alternativ för personer som sträcker sig mellan, bortom eller är föränderliga mellan de två könskategorierna kvinna och man. Att inte ta ställning illustrerar maktutövning, osynliggörande och kan innebära en kränkning i sig själv.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Çağdaş, Volkan
  et al.
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Stubkjær, Erik
  Aalborg University, Denmark.
  de Vries, Walter Timo
  Technical University of Munich, Germany.
  van der Merwe, Cornelius
  University of Stellenbosch, South Africa.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Paulsson, Jenny
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Schwery, Nadja
  University of Freiburg, Switzerland.
  Ploeger, Hendrik
  VUUniversity Amsterdam / Delft University of Technology, The Netherlands.
  Işıkdağ, Ümit
  Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey.
  Kara, Abdullah
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Co-ownership shares in condominiums – A comparison across jurisdictions and standards: Long version2018Inngår i: 6th International FIG 3D Cadastre Workshop, Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG , 2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Condominium is one of the prevalent forms of three-dimensional (3D) property rights (Paulsson, 2007, p. 32). The condominium concept common to a number of jurisdictions consists of three elements: (a) individual ownership of an apartment, (b) co-ownership (joint ownership) of the land and the common parts of the building, and (c) membership of an incorporated or unincorporated owners' association (van der Merwe, 2015, p. 5). The ownership shares of condominium unit owners in the common property are here referred to as co-ownership shares; yet, alternative terms include ownership fraction, condominium share, participation quota, share value, and unit entitlement. The co-ownership share determines the proportional contribution to the common expenses and the share of common profits, as well as the voting power of each condominium unit owner in the administration of the condominium. The most common approaches to the determination of the co-ownership shares are based on equality, relative size or relative value of each condominium unit, or a combination of such (van der Merwe, 1994, p. 57-58). The literature presents detailed descriptions and comparative analysis related to condominium systems in different jurisdictions (e.g. van der Merwe, 2016; 2015; Paulsson, 2007; EUI, 2005; UNECE, 2005); however, the technical and procedural aspects related to the allotment of co-ownership shares still need to be further investigated. This paper aims to compare methods and procedures applied for the allotment of co-ownership shares of condominium systems in the following seven jurisdictions; Denmark, Germany, South Africa, Sweden, Switzerland, the Netherlands, and Turkey. Also, international geographic information standards (i.e. ISO LADM, OGC LandInfra/InfraGML) are analyzed to assess the extent to which they facilitate allocation of co-ownership shares. The main purpose is to clarify the legal provisions and methodologies related to the determination of co-ownership shares in national condominium systems and bring new insights to countries, which are trying to revise their national provisions for fairer implementations.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Çağdaş, Volkan
  et al.
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Stubkjær, Erik
  Aalborg University, Denmark.
  de Vries, Walter
  Technical University of Munich, Germany.
  van der Merwe, Cornelius
  University of Stellenbosch, South Africa.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Paulsson, Jenny
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Schwery, Nadja
  University of Freiburg, Switzerland.
  Ploeger, Hendrik
  VU University Amsterdam/Delft University of Technology, The Netherlands.
  Işıkdağ, Ümit
  Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey.
  Kara, Abdullah
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Co-ownership shares in condominiums – A comparison across jurisdictions and standards: Short version2018Inngår i: 6th International FIG 3D Cadastre Workshop / [ed] Peter van Oosterom, Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG , 2018, s. 217-242Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Condominium is one of the prevalent forms of three- dimensional (3D) property rights (Paulsson, 2007, p. 32). The condominium concept common to a number of jurisdictions consists of three elements: (a) individual ownership of an apartment, (b) co-ownership (joint ownership) of the land and the common parts of the building, and (c) membership of an incorporated or unincorporated owners' association (van der Merwe, 2015, p. 5). The ownership shares of condominium unit owners in the common property are here referred to as co-ownership shares; yet, alternative terms include ownership fraction, condominium share, participation quota, share value, and unit entitlement. The co-ownership share determines the proportional contribution to the common expenses and the share of common profits, as well as the voting power of each condominium unit owner in the administration of the condominium. The most common approaches to the determination of the co-ownership shares are based on equality, relative size or relative value of each condominium unit, or a combination of such (van der Merwe, 1994, p. 57-58). The literature presents detailed descriptions and comparative analysis related to condominium systems in different jurisdictions (e.g. van der Merwe, 2016; 2015; Paulsson, 2007; EUI, 2005; UNECE, 2005); however, the technical and procedural aspects related to the allotment of co-ownership shares still need to be further investigated. This paper aims to compare methods and procedures applied for the allotment of co-ownership shares of condominium systems in the following seven jurisdictions; Denmark, Germany, South Africa, Sweden, Switzerland, the Netherlands, and Turkey. Also, international geographic information standards are analyzed to assess the extent to which they facilitate allocation of co-ownership shares. The main purpose is to clarify the legal provisions and methodologies related to the determination of co-ownership shares in national condominium systems and bring new insights to countries, which are trying to revise their national provisions for fairer implementations.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Carpenter, Angela
  et al.
  School of Earth and Environment, University of Leeds, United Kingdom; Centre for Marine and Coastal Policy Research, Plymouth University, United Kingdom.
  Shellock, Rebecca
  Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; European Centre for Environment and Human Health, University of Exeter, Truro, United Kingdom.
  von Haartman, Robin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Stephen, Fletcher
  UN Environment World Conservation Monitoring Centre, United Kingdom.
  Glegg, Gillian
  Centre for Marine and Coastal Policy Research, Plymouth University, United Kingdom.
  Public perceptions of management priorities for the English Channel region2018Inngår i: Marine Policy, ISSN 0308-597X, E-ISSN 1872-9460, Vol. 97, s. 294-304Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The English Channel region is an area of high conservational importance, as well being a contributor to economic prosperity, social well-being and quality of life of the people living around it. There is a need to incorporate societal elements into marine and coastal governance, to improve management of the Channel ecosystem. Public Perception Research (PPR) is a relatively unexplored dimension of marine science, with limited research at the scale of the Channel region. Using an online survey, this study examined the public's use of, and funding priorities for, the Channel's marine and coastal environment. It revealed that there are variations in how the English and French coastlines are used. Environmental issues were generally viewed as being more important than economic ones. Country-level differences were observed for public uses of, and priorities for the Channel region. Cleaner water and beaches, and improved coastal flood defences, were more highly prioritised by English respondents, while offshore renewable energy and sustainability of businesses were more highly prioritised by French respondents. The paper contributes to the debate on the value of PPR by addressing evidence gaps in the English Channel region, and to PPR literature more broadly. It provides baseline data to inform future engagement strategies for the marine and coastal governance of the Channel region specifically. It also identifies how this type of research has implications for the wider marine and coastal environment, including contributing to Sustainable Development Goal 14 on conserving and sustainably using the oceans, seas, and marine resources.

 • 21.
  Da Luz Reis, Isaura
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Kindström, Linnéa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Om man ser ut som du så får man skylla sig själv": En intervjustudie om transidentifierades utsatthet för brott och annan utsatthet, samt rättsväsendets bemötande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom semistrukturerade intervjuer med fyra personer med transerfarenhet har denna studie undersökt transpersoners (transvestiter, transsexuella, intergender och andra med transerfarenhet) utsatthet för brott och annan utsatthet, om de kontaktat rättsväsendet i samband med sin utsatthet och hur de bemötts av rättsväsendet i händelse av kontakt med det. Utsattheten har sett olika ut beroende av olika diskrimineringsgrunder, varit mångfacetterad och utgjorts av både handlingar som är och inte är stadgade som brott. Utsattheten har varit så pass förekommande att den normaliserats av och blivit svår att urskilja för intervjudeltagarna. Det framkom olika anledningar till varför de intervjuade personerna valt respektive inte valt att kontakta rättsväsendet, däribland rädsla för sekundär viktimisering och andras eller egen tidigare erfarenhet av dåligt bemötande. Rättsväsendets bemötande har, då det varit befintligt, varierat. Hur väl binära transpersoner passerar påverkade i stor utsträckning utsattheten, eftersom okunskapen om transpersoner är stor och ofta resulterar i diskriminering.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Dimopooulou, Efi
  et al.
  National Technical University of Athens, Greece.
  Karki, Sudarshan
  Queensland Government, Australia.
  Miodrag, Roić
  University of Zagreb, Croatia.
  de Almeida, José-Paulo Duarte
  University of Coimbra Apartado, Portugal.
  Griffith-Charles, Charisse
  The University of the West Indies St. Augustine, Trinidad and Tobago.
  Thompson, Rod
  Delft University of Technology.
  Ying, Shen
  Wuhan University, China.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  van Oosterom, Peter
  Delft University of Technology, The Netherlands.
  3D Cadastres Best Practices, Chapter 2: Initial Registration of 3D Parcels2018Inngår i: FIG Congress 2018: Proceedings, Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG , 2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Registering the rights of a 3D parcel should provide certainty of ownership, protection of rights and unambiguous spatial location. While not all cadastral jurisdictions in the world maintain a digital cadastral database, the concepts of such registration hold true regardless of whether it is a paper-based cadastre or a digital one. Similarly, the motivations and purpose for the creation of a 2D cadastre for individual jurisdictions applies to3D cadastre as well. It provides security of ownership for3D parcels, protects the rights of the owners, and provides valuable financial instruments such as mortgage, collateral, valuation and taxation. The current life cycle of the development of a land parcel includes processes startfrom outside the cadastral registration sphere, such as zoning plans and permits, but has a direct impact on how a certain development application is processed. Thus, in considering the changes required to allow a jurisdiction to register 3D, it is important to note the sphere of influence that could have an impact on 3D registration. These include planners, notaries, surveyors, data managers and registrars; however for the purpose of this paper, the research is focused on the core 3D aspects that are institutional, legal and technical. This paper explores approaches and solutions towards the implementation of initial 3D cadastral registration, as derivedby current procedures of registration of 3D parcels in various countries worldwide. To this end, the paper analyses the categorisations and approaches of3D spatial units and examines the validation requirements (constraints) on a cadastral database, at various levels of maturity. In this view, 3D data storage and visualization issues are examined in relation to the level of complexity of various jurisdictions, as provided by the results of the country inventory combined with a worldwide survey in 2010 and updated in 2014 (Van Oosterom, et al., 2014). It appearsthat significant progress has been achieved in providing legal provisions for the registration of 3D cadastres in many countries and several have started to show 3D information on cadastral plans such as isometric views, vertical profiles or text environment to facilitate such data capture and registration. Moreover, as jurisdictions progress towards an implementation of 3D cadastre, much 3D data collected in other areas (BIM, IFC CityGML files, IndoorGML, InfraGML and LandXML) open up the possibility of creating 3D cadastral database and combining with the existing datasets.The usability, compatibility and portability of these datasets is a low cost solution to one of the costliest phases of the implementation of 3D cadastres, which is the initial 3D data capture.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Dimopooulou, Efi
  et al.
  School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens, Zografou, Greece.
  Karki, Sudarshan
  Queensland Government, Department of Natural Resources and Mines, Brisbane, Australia.
  Roić, Miodrag
  Faculty of Geodesy, University of Zagred, Zagreb, Croatia.
  Duarte de Almeida, José-Paulo
  Geomatic Engineering Laboratory, Department of Mathematics, Faculty of Science & Technology, University of Coimbra, Coimbra, Portugal.
  Griffith-Charles, Charisse
  epartment of Geomatics Engineering and Land Management, Faculty of Engineering, The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago.
  Thompson, Rod
  Department OTB, Section GIS - technology, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  Ying, Shen
  School of Resource and Environmental Sciences, Wuhan University, Wuhan, China.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Oosterom, Peter van
  Department OTB, GIS Technology Section, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands .
  Chapter 2. Initial Registration of 3D Parcels2018Inngår i: Best Practices 3D Cadastres - Extended version / [ed] Peter van Oosterom, Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors , 2018, s. 67-94Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Registering the rights of a 3D parcel should provide certainty of ownership, protection of rights and unambiguous spatial location. While not all cadastral jurisdictions in the world maintain a digital cadastral database, the concepts of such registration hold true regardless of whether it is a paper-based cadastre or a digital one. Similarly, the motivations and purpose for the creation of a 2D cadastre for individual jurisdictions applies to3D cadastre as well. It provides security of ownership for3D parcels, protects the rights of the owners, and provides valuable financial instruments such as mortgage, collateral, valuation and taxation. The current life cycle of the development of a land parcel includes processes startfrom outside the cadastral registration sphere, such as zoning plans and permits, but has a direct impact on how a certain development application is processed. Thus, in considering the changes required to allow a jurisdiction to register 3D, it is important to note the sphere of influence that could have an impact on 3D registration. These include planners, notaries, surveyors, data managers and registrars; however for the purpose of this paper, the research is focused on the core 3D aspects that are institutional, legal and technical. This paper explores approaches and solutions towards the implementation of initial 3D cadastral registration, as derivedby current procedures of registration of 3D parcels in various countries worldwide. To this end, the paper analyses the categorisations and approaches of3D spatial units and examines the validation requirements (constraints) on a cadastral database, at various levels of maturity. In this view, 3D data storage and visualization issues are examined in relation to the level of complexity of various jurisdictions, as provided by the results of the country inventory combined with a worldwide survey in 2010 and updated in 2014 (Van Oosterom, et al., 2014). It appearsthat significant progress has been achieved in providing legal provisions for the registration of 3D cadastres in many countries and several have started to show 3D information on cadastral plans such as isometric views, vertical profiles or text environment to facilitate such data capture and registration. Moreover, as jurisdictions progress towards an implementation of 3D cadastre, much 3D data collected in other areas (BIM, IFC CityGML files, IndoorGML, InfraGML and LandXML) open up the possibility of creating 3D cadastral database and combining with the existing datasets.The usability, compatibility and portability of these datasets is a low cost solution to one of the costliest phases of the implementation of 3D cadastres, which is the initial 3D data capture.

 • 24.
  Dimopooulou, Efi
  et al.
  School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens, Zografou, Greece.
  Karki, Sudarshan
  Queensland Government, Department of Natural Resources and Mines, Brisbane, Australia.
  Roić, Miodrag
  Faculty of Geodesy, University of Zagred, Zagreb, Croatia.
  Duarte de Almeida, José-Paulo
  Geomatic Engineering Laboratory, Department of Mathematics, Faculty of Science & Technology, University of Coimbra, Coimbra, Portugal.
  Griffith-Charles, Charisse
  epartment of Geomatics Engineering and Land Management, Faculty of Engineering, The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago.
  Thompson, Rod
  Department OTB, Section GIS - technology, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  Ying, Shen
  School of Resource and Environmental Sciences, Wuhan University, Wuhan, China.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Oosterom, Peter van
  Department OTB, GIS Technology Section, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands .
  Chapter 2. Initial Registration of 3D Parcels2018Inngår i: Best Practices 3D Cadastres - Printed version / [ed] Peter van Oosterom, Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors , 2018, s. 19-27Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  3D geoinformation is becoming increasingly important towards decision-making, land management and land development. Research has demonstrated the actual added value of 3D information over 2D in the cases of an overall more efficient integration of urban vs. regional planning and management, especially when dealing with 3D under- ground/aboveground infrastructures. Despite the fact that there has been consistent research within geoinformation science (GISc) on the concept of 3D for more than a decade now, several potentially involved parties are still reluctant to invest in 3D data, 3D techniques and applications. As a consequence, large administration processes re- lating to urban/ rural planning often run up financial losses simply because generic geoinformation is not part of the process (Stoter, 2011; Stoter et al, 2012).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Donoyan, Alexis
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Wahlberg, Emil
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Jämförelse mellan 2D- och 3D-fastigheter för station och spårsträcka i upphöjt läge2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This document is a degree project written at the University of Gavle.

  By station and track section in elevated position is meant that they lie on a plane above the ground surface. Previously, ground planes in the air with the help of 3D properties have never been implemented in Sweden.

  Today, relatively few 3D properties are formed in Sweden in comparison to how many properties there are in total. This study aims to investigate which property formation is most appropriate and what advantages there are with using 3D or traditional 2D properties for a station and track section in elevated position.

  In order to get answers to the questions, the thesis work was initiated with a literature review and then interviews and the collection of legal acts were applied. These collections were later compiled in a result of what advantages are available with 2D and 3D-properties, respectively, and what is most appropriate for a station and track section in elevated position.

  The authors examined a planned railway station and track section in elevated position in Norrkoping municipality in connection with the implementation of Ostlanken. Ostlanken is a railway project for double-track high-speed rail between Stockholm and Linkoping. The purpose of Ostlanken is to increase the capacity for rail traffic for both passenger and freight traffic and to expand a new strain path. It is an investment in environmentally friendly communications and faster trains that contribute to sustainable travel and transport. The property for the future railway station in Norrkoping has not yet been formed and this study will be the basis for decisions. The study was designed to apply generally to railway tracks in elevated position and can be applied to similar cases like that in Norrkoping municipality.

  The authors compared which property formation is most appropriate for a station and track section in elevated position. The conclusion is that 3D properties have more advantages and benefits compared to a traditional 2D property and associated easements, which means that 3D properties should be used for such an infrastructure project as a railway station in elevated position.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ekroth, Jesper
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Skattesekretess: del 12010Inngår i: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, Vol. 77, nr 9, s. 809-820Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 27.
  Ekroth, Jesper
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Skattesekretess: del 22010Inngår i: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, Vol. 77, nr 10, s. 901-917Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 28.
  Ekroth, Jesper
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Skattesekretess i domstol2011Inngår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 4, bil. Akademisk årsskrift, s. 80-101Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 29. El-Mekawy, Mohamed
  et al.
  Paasch, Jesper M.
  Lantmäteriet.
  Paulsson, Jenny
  KTH, Fastighetsvetenskap.
  Integration of 3D Cadastre, 3D Property Formation and BIM in Sweden2014Inngår i: Proceedings of the 4th International FIG 3D Cadastre Workshop, 9-11 November 2014, Dubai, UAE, 2014, s. 17-34Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  El-Mekawy, Mohamed Sobaih Aly
  et al.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Paasch, Jesper M.
  Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority, Gävle, Sweden.
  Paulsson, Jenny
  Real Estate Planning and Land Law, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Integration of Legal Aspects in 3D Cadastral Systems2015Inngår i: International Journal of E-Planning Research, ISSN 2160-9918, Vol. 4, nr 3, s. 47-71Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article continues a research on the feasibility of BIM for 3D cadastre in unified building models, presented in . It describes problems and solutions concerning interaction between BIM and the registration and visualisation of legal 3D property information. BIM and legal 3D property are two seemingly different domains, and there is a lack of BIM-3D property research in relation to technical and registration issues. The article therefore focuses on possibilities and difficulties of addressing legal interests (i.e. rights, restrictions and responsibilities) in land. A Swedish case study is used to describe the use of 3D property formation and registration in Sweden, and how it might be possible to achieve a more integrated, standard based registration of legal boundaries and physical buildings. The results emphasize how BIM and 3D property domains can interact to serve the needs for effective information handling by e.g. importing 3D cadastral boundaries into BIM as basis for decision-making or to use BIM as input in the 3D cadastral formation process.

 • 31.
  Eriksson, Therese
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Söderlund, Lovisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Transfer of training - En studie av överföringsprocessen av säljträning med avseende på motivation och målsättning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Transfer of training – en studie av överföringsprocessen av säljträning med avseende på motivation och målsättning.

  Författare: Therése Eriksson & Lovisa Söderlund

  Uppsatsnivå: Examensarbete i Företagsekonomi för kandidatexamen, 180 hp VT-14

  Handledare: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder Frick

  Datum: 2014-05

  Syfte: Vi vill undersöka om och hur säljares målsättningar påverkar säljare att ta till sig säljträning och omsätta den i praktiken.

  Metod: Med syftet som utgångspunkt har en kvalitativ metod använts i undersökningen där empirisk data erhölls genom att utföra 12 semi-strukturerade intervjuer med respondenter från fem telefoni- och elektronikföretag i Gävle. En strukturerad, abduktiv analysmetod som gör det möjligt att analysera kvalitativ data användes för att analysera och identifiera mönster i materialet. 

  Resultat: Studien visar att motivation är av stor betydelse när det kommer till säljträning och huruvida säljare väljer att använda sig av träningen. Det som motiverar säljare att använda sig av säljträning är huruvida det kommer leda till ett ökat försäljningsresultat. Vi ser också att motivationen till överföringen är beroende av säljarnas personliga mål eftersom målen har med deras egna värderingar att göra och det är dessa mål som främst driver säljarna. Studien har visat att för att säljare ska känna motivation till att överföra träningen måste de uppfatta att träningen är relevant till deras personliga mål. När säljarna har satt upp sina personliga mål och uppfattar att träningen kommer öka deras chans att uppfylla dessa, blir de motiverade att utföra träningen, ta till sig den och sedan överföra materialet till praktiken.

  Förslag till vidare forskning: För vidare forskning rekommenderar vi att motivationens roll i överföringsprocessen utifrån andra faktorer än målsättning studeras, för att stärka beviskedjan och generaliserbarheten. Vi tror att det är viktigt att öka förståelse av hur överföring av säljträning kan hjälpa företag att effektivisera försäljningen.

  Bidrag: Denna studie belyser hur en ökad förståelse kan nås om vad som motiverar säljare att överföra träningsmaterial till praktiska situationer. Vårt bidrag blir att bygga på den forskning som handlar om just målsättningens roll i hur framförallt personliga mål påverkar motivationen och i sin tur överföringen. Flera begrepp, däribland målsättning och motivation har vi lånat från psykologiforskningen för att ge bidrag till forskningsfältet företagsekonomi.

  Nyckelord: Transfer of training, Motivation to transfer, Goal-setting.

  Fulltekst (pdf)
  C-uppsats - Therese Eriksson & Lovisa Söderlund
 • 32.
  Estrada, Felipe
  et al.
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Nilsson, Anders
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Jerre, Kristina
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Wikman, Sofia
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen; Institutet för framtidsstudier.
  Violence at Work: The Emergence of a Social Problem2010Inngår i: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, Vol. 11, nr 1, s. 46-65Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article analyses trends in violence at work on the basis of victim surveys, work-environment surveys, and press material. It proceeds from the two most common explanations of why violence at work appears to have increased over recent decades. These emphasize shifts in working conditions that have increased employees' victimization risk, and a broadened view of what is regarded as work-related violence. The empirical analyses provide support for both these explanations, and the various dimensions examined—increased reporting propensities, expanded definitions, a reduced tolerance of violence, and altered working conditions—are linked to one another.

 • 33.
  Estrada, Felipe
  et al.
  Institutet för framtidsstudier, Stockholm.
  Nilsson, Anders
  Institutet för framtidsstudier, Stockholm.
  Wikman, Sofia
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Det ökade våldet i arbetslivet: En analys utifrån de svenska offerundersökningarna2007Inngår i: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, Vol. 94, nr 1, s. 56-73Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Victim surveys from both Sweden and her Nordic neighbours show that the proportion reporting exposure to violence at work has increased during the 1990s. This article examines the question of how this trend should be understood. Does the increase reflect a rise in the number of people exposed to such violence, or is it rather due to an increase in the focus on violence and a broadening of the way violence is defined? On the basis of Swedish victim surveys covering the period 1984 - 2001, the article examines whether the character of this problem has changed as regards the seriousness of the violence, the occupational groups exposed to such violence, and the extent to which victims have contacted the police. The study shows that there has been an increase in exposure to threats and violence at work. This increase is found primarily in relation to violence and not to threats, among women, and in particular those working with some form of care provision. One surprising finding is that the propensity to report work-related violence has diminished somewhat, something that is not true for other types of violence. We thus find a high propensity to report when levels of exposure are low, and a lower reporting propensity once exposure to violence has increased. This trend is conceptualized against the background of a shift in and broadening of the type of incidents reported in the context of victim surveys. Acts of violence against persons employed in the health sector, schools and in care provision are less likely to be reported to the police than violence perpetrated against members of other occupational groups. Thus as care workers come to account for an increasing proportion of both violent incidents and the victims of violence, the aggregate propensity to report such incidents decreases. When the focus is limited to those individuals working in the care sector who have themselves been exposed to violence, there are no signs of a reduction in their reporting propensity.

 • 34.
  Faulkner, Lina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Rosenius, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Brott, kön och socioekonomi i Uppsala: en analys av statistik om ungdomar misstänkta för brott i Uppsala kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att analysera ungdomsbrottsligheten i Uppsala kommun vad gäller brottstyper, områden och kön samt undersöka om det fanns några samband mellan ungdomsbrottslighet och socioekonomisk status på områdesnivå. Med hjälp av statistik över misstänkta ungdomar i åldern 13 till 20 i Uppsala kommun, så gjorde vi univariata och bivariata statistiska analyser. För att studera sambandet mellan områdesstatistik och misstankesfrekvens använde vi oss först av en korrelationsmatris, för att sedan gå vidare med en multipel linjär regressionsanalys. Resultaten visade på att det finns både skillnader och likheter gällande flickors och pojkars ungdomsbrottslighet. Den mest påtagliga skillnaden är dock frekvensen av misstankar. Vad gäller sambandsanalysen så förklarar den socioekonomiska statusen en relativ stor del av variansen i misstankesfrekvensen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Forsberg, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Wattberg, Maja
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Det är aldrig för sent": Fyra berättelser om vägen ut ur kriminalitet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera subjektiva upplevelser av vilka faktorer som varit bidragande till ett upphörande med brottsligt beteende, samt de faktorer som enligt egna upplevelser leder till ett upprätthållande av en mer konventionell livsstil. För att studera detta har en kvalitativ metod tillämpats och semistrukturerade intervjuer med fyra före detta kriminella individer genomförts. Studiens resultat visade att kärleksrelationer och föräldraskap, att sluta med alkohol- och narkotika missbruk, bryta upp från tidigare omgivning samt egen vilja är faktorer som i samspel med varandra påverkat de intervjuade att upphöra med brottsligt beteende. Rutiner, nytt socialt nätverk och stöd är faktorer som enligt intervjupersonerna möjliggjort ett upprätthållande av en mer konventionell livsstil. Studiens viktigaste slutsats är att samspel mellan yttre och inre faktorer även kallade vändpunkter, är av största vikt för att en upphörandeprocess skall vara framgångsrik.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36. Gallo, Carina
  et al.
  Fowlin, Julaine
  Lilja, My
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Gaining a Global Criminal Justice Perspective: A Computer-Supported Collaboration Between Students in Sweden and the United States2018Inngår i: Journal of Criminal Justice Education, ISSN 1051-1253, E-ISSN 1745-9117, Vol. 29, nr 4, s. 531-550Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper explores how Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) can globalize a criminal justice curriculum. It draws on a project where criminology students in Sweden and the United States collaborated in an online environment. We describe the design of the project and use student reflections to identify successes and challenges. The results show that for a CSCL to be successful, instructors need to be intentional about academic, psychological, and interpersonal aspects of the collaboration, as they are all interrelated. The students experienced challenges, for example, related to the workload. However, in most cases, the perceived benefits outweighed the challenges. The students reported an improved understanding of criminology theory and enhanced critical thinking skills. We argue that CSCL can improve the affordability and accessibility of global learning. Without having to travel, the students entered a virtual space where they could learn together with students and faculty from another country.

 • 37.
  Gillberg, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Vem äger fastigheten?: Tvister om hävning, återgång och bättre rätt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje år hamnar ett antal fastighetstvister om hävning, återgång och bättre rätt i tingsrätterna. Dessa tvister antecknas i fastighetsregistret, men utan någon information om vad tvisterna handlar om.

  Frågeställningen i detta examensarbete är:

  • Vad är orsakerna bakom tvister om hävning, återgång och bättre rätt som hamnar i tingsrätterna?

  Syftet är att undersöka om det finns något mönster, eller några återkommande skäl till tvist och om det går att göra något för att minska antalet tvister.

  Ett fastighetsköp kan hävas av flera olika anledningar, till exempel om fastigheten är behäftad med allvarliga fel. Återgång kan ske när en överlåtelse av någon anledning är ogiltig. En talan om bättre rätt kan väckas av någon som anser sig ha bättre rätttill en fastighet än den som besitter den.

  Metoden bestod i att granska ett antal tingsrättsärenden utifrån de fastigheter som fått en anteckning om tvist i fastighetsregistret under 2015. Tvisterna delades in i huvudgrupperna hävning, återgång och bättre rätt och därefter i undergrupper utifrån skälen bakom tvisterna. Totalt studerades 46 tvister.

  Av dessa tvister handlade endast en om hävning, 17 tvister handlade om återgångoch 28 handlade om bättre rätt. Gränsen mellan återgång och bättre rätt visade sig dock inte vara knivskarp.

  Följande undergrupper skapades:

  • Hävning: Endast en tvist, inga undergrupper.
  • Återgång: Återvinning, ogiltiga gåvor, förfalskningar.
  • Bättre rätt: Dold samäganderätt, avstyckningar, förfalskningar, dubbelöverlåtelser, ogiltiga köp, ogiltiga gåvor, enskild egendom, oklara köp.

  Totalt var de vanligaste orsakerna återvinning efter konkurs (10 st.), ogiltiga gåvor (7 st.), förfalskningar (7 st.), dold samäganderätt (6 st.) och avstyckningar (5 st.). De flesta tvisterna var mellan personer som kände varandra sedan tidigare, många var inom familjen. För att minska antalet tvister diskuteras främst elektroniska fastighetsöverlåtelser.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Gorgis Poulos, Ival
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Dulger, Nouhadra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Livsberättelser av unga män i förorten: En kvalitativ studie om identifiering av risk- och skyddsfaktorer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera bakomliggande orsaker till uppkomsten av brottsliga handlingar hos personer med invandrarbakgrund i utsatta områden. Studiens centrala frågeställning är att undersöka hur intervjupersonerna ser på sina uppväxtförhållanden. För att besvara frågeställningen utgick vi från en kvalitativ metod och använde oss av semistrukturerade intervjuer innehållande narrativa inslag, med fyra intervjudeltagare. Ett av studiens viktigaste resultat är att riskfaktorer i tidig ålder är indikationer på brottsliga beteenden, men forskning visar att det är nästintill omöjligt att med säkerhet predicera om riskfaktorer i ungas liv leder till senare brottslighet. Förändringar kan ske både i livsförloppet och i individernas sociala nätverk som i sin tur leder till strukturella förändringar i individernas liv. Dessa förändringar kan både främja och hämma brottsliga beteenden hos en individ, beroende på om förändringarna utgör risk-eller skyddsfaktor.  Slutsatsen av studien är att ingenting är på förhand givet, vi kan inte med säkerhet säga att en individ med vissa riskfaktorer kommer att bli kriminell. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Grylin, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Fördjupad samverkan utifrån ett offentlighets- och sekretessperspektiv2013Inngår i: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, nr 8, s. 598-610Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 40.
  Grylin, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Passivitetsrätten vid skattetillägg2019Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  When a taxpayer fails to fulfill the obligation in Chapter 30 Section 1 and Chapter 31 Section 3 of the Swedish Tax Procedure Act, skatteförfarandelagen (2011:1244), the STPA, to submit information about his or her taxable income, he or she becomes liable to pay a tax surcharge. Decisions about tax surcharges can be made in both administrative and criminal proceedings. In fact, decisions on tax surcharges may be made due to a taxpayer’s passiveness during a criminal tax procedure, regardless of the intent. However, the European Court on Human Rights has established that a person’s silence is not, in itself, sufficient proof for a conviction. This causes a tension between the obligation to submit information about taxable income and the right to silence and the right against self-incrimination in the Swedish tax surcharge procedure.

  The purpose of this thesis is to analyze the relationship between the Swedish system of tax surcharge and the right to silence and the right against self-incrimination according to the ECHR, the EU Charter, Article 3 Section 1 (e) of Directive 2012/13/EU and Article 7 of Directive 2016/343/EU. The method used to analyze these problems and discuss solutions combines a legal dogmatic method with an autonomous interpretation of the right to silence and the right against self-incrimination. The analysis shows that problems occur after the point where a taxpayer has been charged with a criminal offence according to the autonomous meaning of the concept. This point in time corresponds to the point in time when action is taken by the Swedish Tax Agency that has a substantial impact on the taxpayer. The analysis also shows that if a tax surcharge is levied only because of a taxpayer’s silence, after that point, there has been a violation of the right to silence and the right against self-incrimination according to the autonomous meaning.

  The conclusion of the thesis is that there is a need for an amendment to the STPA, which reinforces the autonomous meaning of the right to silence and the right against self-incrimination in the Swedish tax surcharge procedure. This includes new rules in the STPA, which define 1) a duty for the Swedish Tax Agency to inform taxpayers about the right to silence and the right against selfincrimination, 2) the scope of the taxpayer’s obligation to submit information about taxable income in relation to the right to silence and the right against selfincrimination and 3) rules on exemption from tax surcharge when it violates the right to silence and the right against self-incrimination.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
  Download (pdf)
  SPIKBLAD01
 • 41.
  Grylin, Hanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Leidhammar, Börje
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Surcharges and Penalties in Tax Law: National Report Sweden2016Inngår i: Surcharges and Penalties in Tax Law: EATPL Annual Congress Milan 28 - 30 May 2015 / [ed] Roman Seer and Anna Lena Wilms, Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2016, Vol. 14, s. 611-640Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 42.
  Gulliksson, Magnus
  et al.
  Uppsala universitet.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Betydelsen av ne bis in idem-principen inom EU-rätten för skattebrott och skattetillägg2011Inngår i: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, Vol. 78, nr 3, s. 211-227Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 43.
  Göransson, Magnus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Winka, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Nej till omarrondering: En studie i västra Rättvik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom flera århundraden har fastigheter, genom arv, delats upp i skiften så pass många gånger att de i dag inte utgör lämpliga fastigheter. Omarrondering, som är en typ av fastighetsreglering, är ett verktyg som är till för att förbättra den befintliga fastighetsstrukturen och i Sverige används omarrondering i syfte att skapa ett så lönsamt skogsbruk som möjligt. Men det är långt ifrån alla fastighetsägare som ställer sig positiv till fastighetsregleringsmetoden. Syftet med studien var att beskriva hur berörda fastighetsägare ser på omarronderingsprocessen och vilka faktorer som är avgörande då de röstar nej till omarrondering samt presentera eventuella åtgärder som kan förenkla framtida omarronderingar. Studien genomfördes genom att intervjua fastighetsägare som röstat nej till omarrondering i en opinionsundersökning. Intervjupersonerna valdes ut slumpvis från en lista med fastighetsägare som röstat nej till omarrondering i västra Rättvik. Resultatet visade bland annat att motståndet till omarrondering berodde på: att det är en lång process som kostar mycket pengar, att fastighetsägare kan tvingas till omarrondering mot sin vilja och en rädsla att förlora jakträtten. En del fastighetsägare upplevde omarronderingsprocessen som odemokratisk och vinklad, ett större samförstånd mellan berörda parter efterfrågades. Studien utmynnade i bland annat följande slutsatser: Många fastighetsägare lyfte fram att omarronderingsprocessen måste bli snabbare och ske till en lägre kostnad. Förutom det framkom även faktorer av känslomässig karaktär och att samsynen måste förbättras mellan myndighet och fastighetsägare. Det fanns en viss positiv inställning till omarrondering som gjorde att fastighetsägare kunde tänka sig rösta för en omarrondering, men att det måste ske under andra former. Vissa fastighetsägare kunde aldrig tänka sig att rösta ja till omarrondering, de ansåg att processen ska vara frivillig.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Hambre, Anna-Maria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kristoffersson, Eleonor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Offentlighet och sekretess på skatteområdet 20152015Inngår i: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, nr 6-7, s. 550-569Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 45.
  Hammas, Henrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Ankerstedt, Henrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fastighetsjuridiska förutsättningar vid förändradesophämtningsrutiner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har blivit vanligt att kommuner måste hänvisa en ny hämtningsplats pga. att sophämtningsentreprenörens skyddsombud har belagt hämtningen med skyddstopp. Därmed kan inte hushållsavfallet hämtas på den befintliga hämtningsplatsen utan kommunen måste hitta en ny hämtningsplats för hushållsavfallet. Ny hämtningsplats får inte meddelas hur som helst utan detta måste ske i enlighet med lagstiftning och förordningar.

  Syftet med denna uppsats är att få fram riktlinjer för vad som gäller när en ny hämtningsplats för hushållsavfall måste utfärdas och hur kommuner runt om i landet har löst problem som har uppstått i samband med detta.

  För att kunna upprätta en hämtningsplats måste Kommunen ha rådighet över eller avtal med ägaren till den mark som skall användas för hämtningsplatsen. Kommunerna som svarade på enkäten har löst problemet på olika sätt men i regel har det varit antingen kommunens eller den berörda fastighetsägarens mark som använts till hämtningsplats för hushållssoporna.

  Avståndet mellan bostaden och hämtningsplatsen kan variera från fall till fall men Avfall Sverige har tagit fram riktlinjer för fritidshus om 400-500 meter. I den enkät som skickats ut så har detta arbete erhållit några exempel från verkligheten, det visade sig att kommunerna har hänvisat hämtningsplats upp till 800 meter från bostaden.

  Vi anser att riktlinjerna om 400-500 meter till hämtningsplatsen är ett skäligt avstånd för fritidshus men inte för permanentbostäder. Förutsatt att man alltid passerar denna plats när man skall till och från fritidshuset. För permanentbostäder i typiska 70-tals områden anser vi att avståndet inte skall vara längre än 100-200 meter.

  Utformningen av hämtningsplatsen kan lösas på många sätt, med eller utan fasta installationer. I de fall hämtningsplatsen skall användas av flera fastigheter kan förvaltningen av hämtningsplatsen ske genom en gemensamhetsanläggning. En gemensamhetsanläggning kan förvaltas genom delägarförvaltning eller föreningsförvaltning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Heggem, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Parkeringsköpets giltighet vid ändrad markanvändning.: Det kommunala myndighetsbeslutets verkan på det civilrättsliga avtalet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Planning and Building Act regulates how municipalities plan the use of land and water. When deciding on the detailed development plan, the respective municipality is responsible for the parking standard in the space that will be allocated for parking and which is made in connection with land construction. The decision is followed up in the building permit process. One of the requirements for building permits being granted is that the parking solution is approved. A public parking lot lease is a solution that is approved by law regarding parking in another area beyond one's own property. The municipality can be a party in the agreement for leasing public parking lots in the role of land access provider and may be responsible for preparing the parking lot. In order to be valid, the lease shall guarantee a measure of permanence over time.

  The rights that accompany the parking lot agreement need to be monitored by authority decisions that cause a change in land use. The municipalities' responsibility to meet the policy's stated objective to increase housing may result in already built-up areas becoming denser. Surfaces such as parking lots may be used for this purpose. Increased density in municipalities requires new detailed development planning.

  Thirty of the country's municipalities with the highest number of completed buildings, specifically multi-family housing, were examined for the time period 2005-2016. The basis for the analysis was experiencing increased density where the land area has been affected in relation to objects for public parking leases. Current legislation is interpreted to find support for the validity of leasing public parking lots in cases of changes in land use.

  This study's research question relates to how the municipality should handle their role in decisions on changed land use, as a party to the civil parking lease agreement and as a public authority.

  The results highlight the validity of agreements to lease public parking lots despite civil authorities' decisions that change the use of land within the area in question. It is suggested that the municipality, as a civil party to the agreement, must monitor legal right by entering into the agreement. As an authority, the municipality has the responsibility to monitor and follow up the underlying decisions of the regulating authority and building permission decisions, the assessment of which may depend on the approval of the suggested solution for parking. Thus, the new decision regarding land use should not be in conflict with the underlying decisions which also continue to be valid.

  It is recommended that municipal administrations and companies cooperate closely in the early stages of the detailed development planning process. This is necessary to ensure that the legal right resulting from agreements to lease public parking lots is taken into consideration. The working documents in the form of geographical information may include demarcated areas which include leased public parking lots.

  Fulltekst (pdf)
  Parkeringsköpets giltighet vid ändrad markanvändning. Det kommunala myndighetsbeslutets verkan på det civilrättsliga avtalet.
 • 47.
  Hespanha, Joao
  et al.
  Technology and Management Polytechnic School, Águeda, Portugal.
  Jardim, Monica
  Law Faculty, University of Coimbra, Portugal.
  Paasch, Jesper M.
  Lantmäteriet.
  Zevenbergen, Jaap
  OTB Research Institute, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands.
  Modelling Legal and Administrative Cadastral Domain: Implementing into the Portoguese Legal Framework2009Inngår i: Journal of Comparative Law, ISSN 1477-0814, Vol. 4, nr 1, s. 140-169Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research concerning the classification and modelling of rights, restrictions, and responsibilities related to real property based on a systems approach within the domain of land registration and cadastre commenced with the Core Cadastral Domain Model (CCDM) initiative in 2002. That model has been renamed the Land Administration Domain Model (LADM), having at its core a conceptual model of the relationship of persons (natural, non-natural or group) to registered objects through rights, restrictions, and responsibilities. This basic relationship is assumed to be applicable to land registration and cadastral systems throughout the world. In fact, LADM has gathered support from such international organizations as OGC, ISO/TC211, UN-Habitat and EU-Inspire.1 It is being discussed within the International Standards Organization (ISO) as Working Draft 19152 with a view to issuing a new international standard.2The research leading to the original CCDM has been published through a series of papers concerning different modelling aspects, cumulating in two articles. One generic3 and one on the proposed implementation of the Portuguese Cadastre.4 This first implementation exercise, as well as a current (operational) implementation to the Icelandic Cadastre,5 both focused specially on the cadastral component (specifically, geometry and spatial topology of surveying and mapping objects, especially parcels).

 • 48.
  Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Swedish Ministry of Finance, Stockholm; Uppsala University, Sweden.
  Kristoffersson, Eleonor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik. Örebro University, Sweden; Salzburg University, Austria.
  The OECD International VAT/GST Guidelines on Place of Supply of B2B Services and Intangibles2014Inngår i: World journal of VAT / GST law, ISSN 2048-8432, E-ISSN 2048-8440, Vol. 3, nr 1, s. 32-49Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article deals with the new OECD international VAT/GST Guidelines on place of supply of B2B Services and Intangibles. The Guidelines were approved by the OECD Committee on Fiscal Affairs in January 2014. The aim of the article is to analyse the new Guidelines from an EU law perspective and also from the perspective of how the Guidelines may contribute to reducing the risks of double taxation and unintended non-taxation.

 • 49.
  Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Kristoffersson, Eleonor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014, beslut om slutlig skatt 20152014 (oppl. 21)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 50. Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2016 : beslut om slutlig skatt 20172016 (oppl. 23)Bok (Annet vitenskapelig)
12345 1 - 50 of 234
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf