hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 436
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aaltonen, Daniel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Thegenholm, Nicklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Livförsäkringarnas skatterättsliga förutsägbarhet2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ett skatterättsligt sammanhang delas livförsäkringar i antingen kapitalförsäkringar eller pensionsförsäkringar. Denna uppsats har syftet att redogöra om det föreligger förutsägbarhet med denna delning, gällande kriterierna i 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). 

  Till uppsatsen har det bestämts att det rättsliga materialet ska bestå främst av lag, förarbeten och rättspraxis. Analysen görs genom rättsdogmatisk metod där det först undersöks varje kriterium utifrån lag, och därefter hur domstolen har dömt. 

  Uppsatsen resulterar i att det inte föreligger förutsägbarhet gällande gränsen mellan livförsäkring och icke-livförsäkring. Däremot föreligger det förutsägbarhet vid gränsdragningen mellan kapitalförsäkring och pensionsförsäkring. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT
 • 2.
  Abduljalil, Zainab
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Obegränsat skattskyldig: En studie om när en person blir obegränsat skattskyldig vid utflyttning från Sverige? Fokus på väsentlig anknytning2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   Uppsatsen undersöker när en person blir obegränsat skattskyldig trots att hen har flyttat från Sverige. När en person flyttar utomlands kan det finnas skattemässiga konsekvenser att ta hänsyn till. För att en person som flyttat utomlands ska bli obegränsat skattskyldig i Sverige krävs att personen har en väsentlig anknytning till landet. En väsentlig anknytning kan finnas om personen har bott i Sverige tidigare, har en fastighet eller bostad i Sverige, eller har nära familj som bor i Sverige. Det kan också finnas en väsentlig anknytning om personen har arbetat i Sverige under en längre tid, eller har andra ekonomiska eller personliga band till landet. Skatteavtal mellan Sverige och andra länder kan påverka beskattningen. Om en person är bosatt i ett annat land men har inkomster från Sverige, kan skatteavtalet bestämma vilket land som har rätt att beskatta inkomsten. Oavsett vad som gäller enligt skatteavtalet måste personen lämna uppgifter om alla inkomster till Skatteverket i en eventuell deklaration. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige, sammanvägs ett antal anknytningsfaktorer. Dessa faktorer inkluderar bostad i Sverige, stadigvarande vistelse i Sverige, familjeband i Sverige, arbete i Sverige och ekonomiska band till Sverige. Ju fler anknytningsfaktorer som är uppfyllda, desto större är sannolikheten att personen anses ha väsentlig anknytning till Sverige och därmed blir obegränsat skattskyldig. Det är viktigt att notera att även om en person inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige och därmed inte blir obegränsat skattskyldig, kan personen fortfarande vara begränsat skattskyldig i Sverige. Detta innebär att personen endast behöver betala skatt på de inkomster som härstammar från Sverige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abrahamsson, Viktoria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Carlstedt, Belinda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Våld och personer med funktionsnedsättning: En studie om våldets innebörder beroende på inblandade aktörer, inom grupp- och serviceboenden2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom semistrukturerade intervjuer med tre kvinnor arbetande som vårdpersonal på grupp- eller serviceboende för personer med funktionsnedsättning, undersöks utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv dessas föreställningar kring våld kopplat till personer med funktionsnedsättning. Studien synliggör hur inblandade aktörers roller kan associeras med föreställningar som uttrycks kring ämnet samt till vad som ses som ”lämpligt” agerande. Det framkom att rollen hos den aktör som utförde en potentiellt våldsam handling var avgörande för hur händelsen betraktades samt hur detta tänktes hanteras. Aktörernas kön uttrycks ej inverka, dock fanns indikationer på vissa tänkta skillnader. Då intervjupersonerna resonerar kring ”lämpligt agerande” förhöll de sig dels till plikter men även en känsla av ”rätt” enligt vad vi tolkar som konsekvensetiskt/utilitaristiskt perspektiv. Då en kollega var inblandad blev lojalitet märkbart relevant. Makt beaktas genomgående och komplexiteten i begreppet våld och hur det kan förstås olika beroende på kontext, inblandade aktörer och perspektiv diskuteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahlström, André
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Åström, Albin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Onyttiga vägsamfälligheter: En analys och beskrivning av åtgärder2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Onyttiga vägsamfälligheter är ett problem som uppstått under äldre tiders fastighetsbildning och är idag en olägenhet för lantmätare och fastighetsägare i många förrättningsärenden. Detta arbete har syftat till att studera de metoder för utplåning av onyttiga vägsamfälligheter för att slutligen ge förslag på möjliga lösningar. Studier har gjorts av en utredning, en proposition, förrättningsakter och rättsfall med fokus på städning av fastighetsindelningen. De förrättningsakter som studerats innehåller fastighetsregleringsåtgärder som verkar för utplåning av onyttiga samfälligheter och sanering av fastighetsindelningen. Förrättningarna innefattade ett eller flera större områden med ett stort antal fastigheter. Rättsfallen som inkluderades i arbetet rörde samfälligheter och handlade om överklagan på saneringsåtgärder med ersättning och äganderätt i fokus. Utöver detta har ett exempel från Finland studerats, där utplåning av vägsamfälligheter utfördes 1977 genom lagstiftning. Den finska lagstiftningen för utplåning av vägsamfälligheter blev till stor del inte en förbättring utan försköt problemet genom att en stor mängd servitut bildades utan kontroll. I längden blev det svårt att hantera de uppkomna rättigheterna och en städningsåtgärd infördes i finsk lag för att rätta till problemen. Det svenska lagförslaget för utplåning av samfälligheter i Sverige från 1983 liknar lagen i Finland men antogs senare inte då det hade inneburit liknande problem. Ett antal ändringar i svenska fastighetsbildningslagen, som Proposition 1988/89:77 tar upp, infördes dock. Exempelvis medförde en ändring att någon ersättning ej behövde fastställas för föreningsförvaltade samfälligheter med lågt värde. Effekterna detta har haft på reglerandet av onyttiga samfälligheter är okänt men eftersom problemet kvarstår efter 20 år får det förmodas att nya åtgärder måste göras. Våra slutsatser visar att onyttiga vägsamfälligheter kan åtgärdas delvis genom större inflytande från sakägare. Någon lösning på problemet är dem däremot inte. Slutsatserna innehåller även förslag på vad en ny lag bör innehålla, med tidigare förslag som förebild. Framtida kostnader ett sådant lagförslag ger upphov till är troligtvis höga men vi hoppas att vissa ändringar från tidigare förslag kan reducera dessa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Alaziz, Diana
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Forsberg, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Prissättningsmetoder för koncerninterna transaktioner: En analys av när en metod anses vara mest lämpad, utifrån OECD:s riktlinjer och rättspraxis2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Alvesköld, Jakob
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Expropriativ lagstiftning för solcellsanläggningar: Ett sätt att bidra till ökad energiproduktion2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine the pros and cons of compulsory acquisition of rooftop space for mass upscaling of solar panels. It attempts to find what uses a legal tool for compulsory acquisition could bring to society, as well as what the cost of such a tool would mean for each landowner. By looking at existing law it is also the hope of the writer to establish whether there is already a functioning way to accomplish this kind of mass development of rooftop-mounted solar panels. While it is not included in the paper to describe what a potential new piece of law would look like, it concludes that if Sweden was to implement a way to accomplish a mass development of this kind, it should be done by creating a separate act to limit how and by whom the compulsory acquisition can be performed. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Anadol, Eliz
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Nassar, Rima
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Hur ser det ut skatterättsligt i avtalen mellan Tiptapp AB, beställaren och utföraren: Med utgångspunkt i prop. 2022/23:62023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter Sveriges medlemskap i EU har EU-rätten fått företräde framför den nationella rätten. DAC 7 är ett EU-direktiv som har inkorporerats i den svenska lagstiftningen. Ett direktiv har en form av ramkaraktär och det anger ett mål som ska uppnås. Det här arbetet avser att redogöra och analysera hur det ser ut skatterättsligt i avtalen mellan den digitala plattformen Tiptapp AB, beställaren och utföraren. Tiptapp är en plattformsoperatör som förmedlar sina tjänster via en app för privatpersoner, främst i storstäder och deras syfte är att underlätta i människans vardag.

  I arbetet har vi tillämpat den rättsdogmatiska metoden som utgår från rättskälleläran och är den mest tillämpade när det kommer till rättsvetenskapliga arbeten. Fram till början av år 2023 har det inte funnits något tydligt regelverk för plattformsoperatörer gällande kontrolluppgifter och beskattning. Vid avsaknaden av ett tydligt regelverk ökar chanserna till större problem för Skatteverket när de ska samla in rätt inkomstuppgifter inför beskattningen.För att besvara våra frågeställningar har vi främst utgått ifrån prop.2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet i arbetet. Propositionen innehåller riksdagens förslag på ett tilltänkt lagförslag för inhämtande av kontrolluppgifter samt utvalda remissinstanser och Lagrådets synpunkter gällande lagförslaget. I arbetet har vi valt att avgränsa oss till fyra remissinstanser och redogöra för deras synpunkter men även Lagrådets yttrande gällande lagförslagen tas i beaktande.

  Tiptapp blir skyldiga att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket för sina användare. De måste även bevara alla underlag i 7 år efter utgången av det kalenderår som underlagen avser för att uppfylla dokumentationsskyldigheten.Den som utför arbetet blir enskilt ansvarig för att deklarera sina intäkter till Skatteverket. Eftersom utföraren anlitas av flera olika beställare blir hen skyldig att betala sina egenavgifter själv. Men om en beställare skulle anlita samma utförare under ett år och arvodet uppgår till minst 10 000 kr blir beställaren ansvarig för att betala in arbetsgivaravgifter. För Tiptapps del betyder det att de slipper betala inkomstskatter och arbetsgivaravgifter för användarna men för avgifterna som Tiptapp tar ut blir de skattskyldiga.

  Den nya lagstiftningen leder till att Skatteverket får en ökad arbetsbelastning till följd av fler inlämnade deklarationer och kontrolluppgifter. Samtidigt får de nu lättare att ha kontroll men det blir också lättare för dem att rikta “stöd och vägledning” till dem som omfattas av de nya reglerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersas, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Engholm, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hedersbrottslighetens ideala offer: En kvantitativ genomgång av polisens utredningar av brott med hederskaraktär2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka om egenskaper och omständigheter kring brottet, som kan kopplas till uppfattningen om det ideala offret, påverkar utfallet av polisers självständiga bedömningar av brott av hederskaraktär. För att studera detta har en kvantitativ metod tillämpas samt en logistisk regression av data baserad på identifierade brott av hederskaraktär i Dalarna genomförts. Studiens resultat visade att 11 variabler som har anknytning till egenskaper hos målsägare och gärningsperson samt omständigheter inom brottet och utredningen, såsom kön, ålder och anmälningstillfälle, har en signifikant betydelse för utfallet av bedömningarna. Studiens viktigaste slutsats är att det inte går att urskilja något tydligt samband mellan utfallet av uppmärksammade brott med hederskaraktär och uppfattningar som beskrivs i teorin om det idealiska offret.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Exitbeskattning: en utökning av kapitalbeskattningen2018Ingår i: Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering / [ed] Yvette Lind, Uppsala: Iustus förlag, 2018, 1, s. 71-93Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Grylin, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Kristoffersson, Eleonor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik. Örebro universitet.
  Beskattning av fastigheter och bostadsrätter2021Bok (Refereegranskat)
 • 11.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Troeng, Axel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Laddinfrastruktur inom gemensamhetsanläggningar: Beslut i strid mot anläggningens ändamål2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elektrifieringen av transportsektorn är beroende av att upprättande av ny laddinfrastruktur för elfordon sker i tillräcklig omfattning. För att nå Sveriges miljömål har Regeringen bland annat givit i uppdrag till Lantmäteriet att kartlägga eventuella hinder för laddinfrastruktur inom gemensamhetsanläggningar. Under arbetet observerade Lantmäteriet det faktum att samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar för garage- och parkeringsändamål erhåller statliga bidrag för laddinfrastruktur, utan att någon kontroll utförs huruvida laddinfrastruktur ingår i gemensamhetsanläggningen eller inte. Arbetet syftar till att utreda hur samfällighetsföreningar löser tillståndsfrågor och överenskommelser inom sin förvaltning då anläggningen inte omprövats, samt att undersöka huruvida dessa frågor tas hänsyn till vid utbetalning av bidrag. Målet med arbetet är att generera ny kunskap som kan användas av Lantmäteriet för att rikta informationsinsatser om gällande regelverk till rätt målgrupp. Arbetet har genomförts genom intervjuer med samfällighetsföreningar som erhållit bidrag för laddinfrastruktur och genom kommunikation med företrädare för Naturvårdsverket. Av resultatet framgår att det är vanligt förekommande att samfällighetsföreningar inrättar laddinfrastruktur i strid mot anläggningens ändamål. Vidare konstateras att okunskap samt det faktum att föreningarna medvetet fattar beslut emot anläggningens ändamål på grund av tids- och kostnadsskäl är huvudorsaker för inrättandet. Författarna konstaterar även att Naturvårdsverket och Lantmäteriet har olika syn på hur laddinfrastruktur kan anses ingå i en anläggning eller inte. Vidare dras slutsatsen att inkonsekvent lagstiftning gör det svårt för de lekmän som administrerar samfällighetsföreningar att förhålla sig till gällande lagar och regler.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Erik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Mejia, Mario
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Särskild begränsning i avdragsrätten för ränteutgifter på vissa skulder2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 14 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andersson, Maja
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Wistrand, Tilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Rätten att frånträda ett förhandsavtal vid köp av nyproducerade bostadsrätter.: En analys av förhandstecknarens möjligheter att frånträda ett förhandsavtal, utifrån lagstiftning, allmänna avtalsrättsliga principer samt rättspraxis.2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det föreligger en osäkerhet kring förhandstecknarens möjligheter att frånträda ettförhandsavtal. Giltighetsvillkoret i 5 kap. 3 § BrL avseende “beräknad tidpunkt för upplåtelse” har ansetts vara otydligt och har därför tolkats och tillämpats olika, i olika fall.Den “beräknade tidpunkten för upplåtelse” i 5 kap. 3 § BrL har varit föremål för diskussion:Måste tiden anges till ett exakt datum eller räcker det att tiden anges som ett tidsintervall utan att det inverkar på förenligheten med det nyss nämnda giltighetsvillkoret i 5 kap. 3 § BrL? Den 31 mars 2021 kom ett avgörande från HD vilket är den första prejudicerande domenavseende tolkningen “beräknad tidpunkt för upplåtelse” i 5 kap. 3 § BrL, domen gervägledning i liknande fall framöver.

  Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka möjligheter en förhandstecknare har att häva eller frånträda ett förhandsavtal enligt gällande rätt, de lege lata, med utgångspunkt primärt från BrL men även allmänna avtalsrättsliga principer kommer att beaktas. I syftet ingår också att diskutera om det finns, enligt den kartläggning som redogjorts för, anledning att utöka förvärvarens frånträdesrätt, de lege ferenda.

  I uppsatsens analys konstateras att “beräknad tidpunkt för upplåtelse” är tillräckligt preciserat när det är angivet som ett tidsintervall. Det har dock inte avgjorts hur långt ett tidsintervall får vara, men att ett intervall på sex månader är tillräckligt preciserat. Vid bedömningen huruvida det finns anledning att utvidga en förhandstecknares rätt att frånträda ett förhandsavtal har författarna bland annat diskuterat det lagfästa överlåtelseförbudet i 5 kap. 6 § BrL.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Andersson, Towe
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Lindgren, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning i Sverige2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att beskriva fastighetsbestämning och särskild gräns-utmärkning samt att analysera skillnaderna mellan de olika förrättningsåtgärderna. Fastighetsgränser, speciellt olagligen bestämda gränser som tillkommit genom exempelvis sämjedelning, kan skapa konflikter mellan markägare. Det kan exem-pelvis vara svårt att veta vilken mark som hör till vilken fastighet. För att klargöra gränsförhållanden finns det möjlighet att avgöra fastighetsgränsers sträckning med fastighetsbestämning eller återutsätta gränsmärken med särskild gränsutmärkning.

  Metoderna som använts för att kunna uppfylla syftet är: (1) En litteraturstudie där bakgrundsinformation samlats in, (2) en fallstudie där rättsfall sammanfattats och (3) en enkätstudie där tio frågor besvarats av förrättningslantmätare.

  Resultatet av metoderna sammanfattas i två jämförelser. En mellan återställande av gränsmärke och särskild gränsutmärkning (som ersatte återställande av gräns-märke vid en lagändring år 2010) som bland annat visar att lagändringen anses vara positiv eftersom gränser nu får rättskraft. Den andra jämförelsen, mellan fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning visar att åtgärderna till stor del liknar varandra, men att särskild gränsutmärkning endast får ske när en gräns är juridiskt klar. Den visar också att fördelning av förrättningskostnader endast är möjlig vid fastighetsbestämning.

  Att gränser får rättskraft innebär en säkerhet för markägare och anses även vara bra exempelvis ur samhällsutvecklingssynpunkt. Med studien har det inte gått att hitta någon exakt definition av vad en juridisk oklarhet är, vilket borde finnas för att undvika svårigheter att välja förrättningsåtgärd. Att endast den sökande måste svara för kostnaden vid särskild gränsutmärkning anses vara orättvisst, eftersom motparten kan ha orsakat behovet av åtgärden. Möjlighet att förändra detta skulle kunna vara en intressant fråga att undersöka i framtida studier. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning i Sverige
 • 15.
  Andrejev, Christian
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Ask, Jesper
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Utbyggnad av väg och järnväg: Principer för hantering av markåtkomst och ersättning2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fungerande infrastruktur är viktigt för att samhället ska fungera. Det är därför också viktigt att Trafikverket och kommuner får tillgång till mark för utbyggnad av bland annat vägar och järnvägar. Samtidigt görs ett intrångi någons enskilda äganderätt. Markåtkomst för dessa ändamål kan ske med en frivillig överenskommelse mellan parterna men i vissa fall tvingas Trafikverket och kommuner att tvångsvis förvärva marken.

  Syftet med arbetet är att ta reda på om Trafikverket och kommuner har några särskilda principer för markåtkomst gällande utbyggnad av vägar och järnvägar, samt försöka ta reda på hur fastighetsägare behandlas i en sådan process. Målet är att kunna bidra med ett bättre underlag för både Trafikverket och kommuner vad gäller deras riktlinjer för markåtkomst. För att besvara frågeställningarna i studien har intervjuer med ett antal kommuner samt sakkunniga inom Trafikverket genomförts.

  Resultatet visade att det finns riktlinjer för hur själva markåtkomsten ska hanteras men ingen respondent ansåg att de hade några riktlinjer för hur en fastighetsägare ska behandlas i processen. Den största skillnaden mellan Trafikverket och kommunerna var att kommunerna nästan aldrig använder tillfälliga nyttjanderätter i detaljplanplanen utan förlitar sig på frivilliga överenskommelser ifall de behöver tillgång till mark, medan Trafikverket använder sig utav tillfälliga nyttjanderätter i väg- och järnvägsplan i större utsträckning. I slutsatsen framgår det att den främsta faktorn för att nå en överenskommelse är tidig kontakt med fastighetsägare där det är viktigt att visa förståelse för dennes situation. Många respondenter var också enade om att det är viktigt att hela tiden hålla fastighetsägare informerade om vad som ska ske och hur deras fastighet kommer att påverkas. Trots att det inte finns fastställda riktlinjer för hur en fastighetsägare ska behandlas verkar de flesta ändå utgå från liknande ”principer”. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andrén, Daniela
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Kellgren, Jan
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Designing and Negotiating Agreements in a Digitalized Era – a qualitative analysis2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Digitalization is a reality that governs more and more both the society and the economy, facilitating new and more efficient ways of setting up business and business collaborations. Rational agreement routines and well thought through contracts help organizations to avoid legal disputes and thus maintain long-term relations with customers and suppliers. Therefore, a digitalized platform where non-lawyers (purchasers, sellers) in a user-friendly interface can draft individual contracts without lawyers is expected to both increase the companies’ labor productivity and to facilitate the evaluation of risks and opportunities over time. To our knowledge, there is very little known about the agreement routines and the firms’ interest of making them more efficient using digital solutions. Based on semi-structured interviews that we carried out in Sweden during the autumn 2019, we found that companies and authorities are not fully in control of their agreements, when it comes to for example the origin of the agreements, the agreement routines, the storage of agreement and authorized signatures and do not fully use the potential of digital tools for managing and negotiating contracts. Unexpectedly, organizations seem to be of the opinion that the current, a little bit unmodern, system actually works for them. Therefore, new digital tools and/or digital platforms must really meet the needs of the organizations to correspond to the investment for it. Our interviews suggest that new simple digital solutions might be appreciated and used.

 • 17.
  Antonsen, Camilla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Lind, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Vad tänker du när du hör ordet terrorism?": En intervjustudie om individers uppfattningar om terrorism2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie hade som syfte att undersöka olika individers föreställningar och uppfattningar om terrorism. För att undersöka detta ämne har semistrukturerade intervjuer genomförts med sex olika individer. Studiens första huvudresultat och även den viktigaste slutsatsen var att olika individer har olika uppfattning om vad terrorism är och hur det ska definieras, men att den gemensamma idén är att målet eller syftet är det som avgör om det rör sig om terrorism. De flesta intervjupersonerna ansåg att både fysiskt och psykiskt skadade människor kan vara offer för terrorism. Huvudresultatet gällande terrorister handlade om föreställningar kring terroristers utseende, till exempel “stort skägg” och “muslimer”. Vad gäller medias framställning av terrorism upplevde de flesta intervjupersoner att media vinklar och utelämnar information, samt har en viss påverkan på deras uppfattning om terrorism. Intervjupersonerna nämnde också en ökad rädsla och oro för terrorism, något som dock inte påverkade deras vardagliga rutiner och handlingar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Anwya, Odisho
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Ne bis in idem: Skattetillägg & Skattebrott2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ne bis in idem - Odisho Anwya
 • 19.
  Arfwidsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Warg, Alicia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Traditionella och nya upplåtelseformer av bostadslägenheter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats beskrivs sex olika upplåtelseformer och undersöker likheter och skillnader dem emellan på Stockholms bostadsmarknad. Dels kommer de vanligaste upplåtelseformerna bostadsrätter och hyresrätter beskrivas men även nya upplåtelseformer såsom kooperativa hyresrätter, ägarlägenheter, låginsatslägenheter samt hyrköp. De två sistnämnda är nya upplåtelseformer som uppkommit som ett försök av aktörer att få in unga vuxna och låginkomsttagare på bostadsmarknaden. Frågeställningar som kommer tas upp i arbetet är vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika upplåtelseformerna. Vilka olika fasta och löpande kostnader som uppkommer i de olika upplåtelseformerna samt vilka syften som finns med införandet av de nya upplåtelseformerna. Genom litteraturstudier och intervjuer med aktörer har studiens frågeställningar besvarats och ligger till grund för presentation och diskussion av en beskrivande analys de olika upplåtelseformerna. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att hyresrätten kan vara mest förmånlig med tanke på kostnaden, i beräkningarna bör det dock beaktas att kötiden är ungefär 10 år. Har individen ett kapital och möjlighet att förvärva en bostad är inte individen beroende av någon kötid, då finns det även möjlighet till att göra en vinst eller förlust på en senare försäljning av bostaden. Räknas amortering på lån bort kan en bostadsrätt vara mest fördelaktig från ett ekonomiskt perspektiv. Ägarlägenhet har visat sig ha en relativt låg avgift men månadskostnaden har blivit relativt hög beroende av den höga köpeskillingen. Kooperativa hyresrätter har i vår studie visat sig ha en låg månadskostnad men besväras av en lång kötid och individen är beroende av ett kapital för att kunna bosätta sig i den upplåtelseformen. De två nya upplåtelseformerna låginsatslägenhet och hyrköp är så pass nyetablerade att de har varit vanskligt att göra en exakt tolkning av dess påverkan på bostadsmarknaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Traditionella och nya upplåtelseformer av bostadslägenheter
 • 20.
  Artursson, Moa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Ödén, Denise
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Bränsleskattens effekter på samhället ur ett rättsligt perspektiv: En analys om de rättsliga orsaker som medför ett högre bränslepris ur ett skattehänseende2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bränslepriserna har under de senaste åren varit oroväckande för såväl näringsidkare som för konsumenter. Dagens bränslepriser slår hårt på vissa branscher och privatpersoner har inte hunnit anpassa sig till de ökade kostnader som bränslepriserna medför. Syftet med uppsatsen är att analysera rättsliga orsaker som medför förhöjda bränslepriser ur ett skattehänseende. Analysens primära utgångspunkt är att kartlägga hur bränsleskatten har förändrats genom nya förslag i förhållande till nationell rätt och EU-rätt. 

  I uppsatsens analys konstateras att bränslepriserna har ökat markant under åren. Priset för diesel har ökat med mer än 10 kr/liter och bensin har ökat med ungefär 7 kr/liter bara under de senaste fem åren. Av priset vid pump uppgår idag andelen skatt till ungefär 30 - 40 procent för diesel respektive 40 - 50 procent för bensin. När priserna för bränsle stiger stiger också priset på många andra varor som till exempel livsmedel som i slutändan leder till att konsumenten drabbas till följd av de höga bränslepriserna. De mest kritiska branscherna som fraktbolag och jordbruk påverkas i högsta grad vilket främst beror på att det inte finns andra alternativ för att komma undan de höga bränslekostnaderna. Regeringen har lagt fram förslag på ett flertal åtgärder men möjligheterna för samhället att anpassa sig är trots detta små. De EU-rättsliga reglerna påverkar svensk rätt i förhållande till bränsleskatten genom minimiskattebeloppen samt reglerna kring mervärdesskatt. Det kritiska läget gällande höga bränslepriser är inte bara på grund av skattesystemet. Faktorer som pandemi och konflikten mellan Ryssland och Ukraina är två av de största anledningarna till att oljepriser ökat under de senaste två åren vilket resulterar i den situation vi befinner oss i idag då tillgång och efterfrågan varierat kraftig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Askeroth, Rickard
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Benefika förvärv av skogsfastigheter2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats analyserar den inkomstskatterättsliga gällande rätten som reglerar kontinuitetsprincipen och förvärvstillfället vid benefika förvärv av skogsfastigheter och med hjälp av denna analys förtydliga hur dessa två företeelser kommer till uttryck vid ett benefikt förvärv av en skogsfastighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Atak, Kıvanç
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Racist Victimization, Legal Estrangement and Resentful Reliance on the Police in Sweden2022Ingår i: Social and Legal Studies, ISSN 0964-6639, E-ISSN 1461-7390, Vol. 31, nr 2, s. 238-260Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Scholarly literature offers much insight into aggressive policing of racial minorities. However, research is not equally extensive regarding the experiences of racial minorities with law enforcement when police response might be decisive for their sense of recognition and protection as a community. Bridging debates from critical race studies, hate crimes and legal cynicism, this paper addresses how policing of racist victimization is experienced by members of racially targeted communities in Sweden. Drawing on interviews with people having personal and/or vicarious experiences with racist victimization, I analyze resentful reliance on the police through the concept of legal estrangement. While most respondents describe police treatment in somewhat positive terms, there is a shared resentment at the police due to the lived experience that racism often remains undetected. Previous interactions with law enforcement also pave the way for accumulated skepticism toward the utility of the policing of racial hatred. Disenchantment with law enforcement notwithstanding, reliance on the police manifests a will not just to be recognized as a victim, but also to make the pervasiveness of racism more visible.

 • 23.
  Axelsson, Ivar
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Jonsson, Oscar
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Rapporteringspliktiga inhemska arrangemang: - En analys utifrån proportionalitets och legalitetsprincipen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 14 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera remissutfallet gällande inhemska arrangemang i SOU 2018:91 (Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet). Med utgångspunkt i de inhemska arrangemangen, kommer begreppen rådgivare, rapporteringspliktiga arrangemang och den i utredningen presenterade rapporteringsavgiften beskrivas och analyseras utifrån proportionalitets- och legalitetsprincipen, dvs. balans mellan mål och medel samt krav på lagstöd och förutsebarhet. Uppsatsen bygger på synpunkter från följande remissinstanser, Föreningen auktoriserade revisorer, Näringslivets skattedelegation, Skatteverket, SRF konsulterna, Sveriges advokatsamfund. Frågan om inhemska arrangemang har ännu inte lett till någon lagstiftning.

  Metod: Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk- och en rättsanalytisk metod.

  Slutsats: Vår slutsats är att de i utredningen föreslagna rapporteringspliktiga arrangemang, begreppen rådgivare och rapporteringsavgift inte är helt förenliga med proportionalitets- och legalitetsprincipen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ayranci, Esma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Vem ansvarar för faktiska fel i fast egendom?: Fastighetsrätt2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vem ansvarar för faktiska fel i fast egendom?
 • 25.
  Backlund, Therese
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Nilsson, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Egendomsskyddet vid tvingande marköverföring: Studie kring tillämpning av proportionalitetsprincipen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att genomföra tvingande marköverföring är något som inte tillämpas oftare än marköverföringar som har en överenskommelse mellan parterna. Trots det händer det att parterna inte kommer överens och att förrättningslantmätaren blir tvungen att genomföra handläggningen på ett sätt som resulterar i en tvingande marköverföring. Det är en komplicerad process som involverar speciella paragrafer för endast detta ändamål. Utöver det tillämpande kapitel ska förrättningslantmätaren även ta hänsyn till egendomsskyddet vilket härstammar i en av Sveriges grundlagar. Egendomsskyddet är ett villkor som trots sitt tidiga ursprung börjar bli mer aktuellt efter rättsfallet NJA 2018 s. 753.

  Målet med forskningen som författarna genomfört är att bidra till ett åskådliggörande av tydligare riktlinjer för hur förrättningslantmätare kan gå till väga i sin handläggning av tvingande marköverföring. Utifrån forskningens frågeställning presenteras förslag för hur och när proportionalitetsprincipen kan prövas.

  För att besvara forskningens frågeställning tillämpar författarna olika kvalitativa forskningsmetoder och jämför sedan dessa med varandra i framställandet av resultatet. En rättsdogmatisk metod har tillämpats genom en analys av hur paragrafer används i praktiken. Utöver detta har intervjuer tillsammans med förrättningslantmätare och jurister utförts. Författarna har intervjuat två yrkesgrupper för att diskutera ämnet utifrån olika yrkesgruppers synvinklar. Genomförandet grundas på ett semistrukturerat förhållningssätt och skedde via Skype och telefonkommunikation.

  Respondenternas svar och den rättsdogmatiska analysen visar på att förrättningslantmätare och domstolar är inne på samma spår för vilka villkor som ska prövas i tillämpandet av tvingande marköverföring. Resultatet visar dock på en otydlighet gällande när egendomsskyddet ska prövas och viktiga definitioner för prövningen i strikt mening. Slutsatserna av forskningen visar att NJA 1996 s. 110 fastslog att egendomsskyddet var uppfyllt genom prövning av 5 kap. Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988). För att fastställa en officiell prövningsordning i tvingande marköverföring behövs fler domslut och riktlinjer. Vad som är möjligt att göra inom ett relativt kort tidsspann är att utveckla befintlig handbok och fastställa definitionen för vad ett angeläget intresse innebär i fastighetsbildningskontext.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Balidian, Samuel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Suazo, José
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Betydelsen av god tro vid unionsintern handel: Förvärvarens undersökningsplikt avseende sina leverantörer vid köp av varor inom EU med särskilt fokus på bedrägeri och mellanled2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 27.
  Balvig, Flemming
  et al.
  Köbenhamns universitet, Det juridiske fakultet.
  Gunnlaugsson, Helgi
  University of Iceland.
  Jerre, Kristina
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Olaussen, Leif Petter
  Oslo universitet, Institutt for kriminologi og rettssociologi.
  Tham, Henrik
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Den nordiske retsbevidsthedsundersögelse2010Ingår i: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, nr 3, s. 232-250Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 28. Balvig, Flemming
  et al.
  Gunnlaugsson, Helgi
  Jerre, Kristina
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Tham, Henrik
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Kinnunen, Aarne
  The public sense of justice in Scandinavia: A study of attitudes towards punishments2015Ingår i: European Journal of Criminology, ISSN 1477-3708, E-ISSN 1741-2609, Vol. 12, nr 3, s. 342-361Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Crime policy is increasingly legitimised by reference to the public sense of justice. A research project has therefore been conducted in all five Scandinavian countries in order to examine the public’s views on punishment. These views have been examined by means of simple questions in telephone interviews, by vignettes in postal questionnaires, and by focus groups having seen a film of a mock trial. The results show that when asked simple questions, the public want stiffer sentences. In their assessments of the vignette crimes, the public demands on average lower prison sentences than judges, and this tendency becomes stronger in the focus group study. The propensities towards punitiveness seem to diminish with more information and increasing proximity to the parties involved. 

 • 29.
  Barreiro-Gen, Maria
  et al.
  Economic Development and Social Sustainability Research Unit, Department of Economic Analysis and Business Administration, Faculty of Economics and Business, University of A Coruna, Elviña, A Coruña, Spain.
  Novo-Corti, Isabel
  Economic Development and Social Sustainability Research Unit, Department of Economic Analysis and Business Administration, Faculty of Economics and Business, University of A Coruna, Elviña, A Coruña, Spain.
  Collaborative learning in environments with restricted access to the internet: Policies to bridge the digital divide and exclusion in prisons through the development of the skills of inmates2015Ingår i: Computers in human behavior, ISSN 0747-5632, E-ISSN 1873-7692, Vol. 51, nr B, s. 1172-1176Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The deprivation of freedom for the prisoners, involves not only physical isolation, but also digital, which implies a strong isolation particularly painful in an “information society”. Spanish prison population is deprived of access Internet and all ICT that could contact inmates with outdoor life, this is mainly due to security issues. Not having enough ICT skills is a new cause of social exclusion. The objective of this research was to identify the key issues which should be focused by policy makers to avoid digital divide among prison population. A survey among inmate population in all the five penitentiary centers in Galicia, in the northwest of Spain, was undertaken to obtain a sample of 380 inmates. A Structural Equation Model (SEM) was carried out to explain prisoners’ ICT Skills, in bias to inmate’s social skills, general skills and attitude towards collaborative learning. For inmates, who are characterized by their low education level, results shown the relevance of having general and social skills to be able to have more ICT skills. Then, collaborative learning in prison it is shown as a way to bridge both walls: the physical (better reinsertion and no recidivism) and the digital one.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Benselfelt, Milena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Brändström, Sophia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Elledningars rättighetstyper; ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt: Elbolagens och lantmäterimyndigheternas åsikter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utveckling sker konstant i Sverige och det innebär fler ledningar i marken vilket leder till fler frågor om juridiska rättigheter. Elnätet är uppdelat i tre olika storlekar; stamnät, regionnät och lokalnät. Elnätet är en viktig del i infrastrukturen och det bör då juridiskt skyddas genom till exempel ledningsrätt eller avtalsservitut. Problematik kan uppstå kring elledningarnas juridiska rättigheter såsom när en överlåtelse sker m.m. Därmed är det viktigt att undersöka hur elledningar juridiskt bör skyddas.

  Syftet med studien är att undersöka hur elbolagen juridiskt skyddar sina elledningar samt för- och nackdelar med de juridiska rättigheterna utifrån elbolagens och lantmäterimyndigheternas åsikter. Syftet är även att belysa vilket det mest förekommande problemet kring juridiska rättigheter av elledningar är.

  De frågeställningar som upprättades utefter syftet var:

  1. Hur skyddar elbolag juridiskt rätten till sina elledningar?

  2. Vilka för- och nackdelar finns det för de olika juridiska rättigheterna utifrån elbolagens samt lantmäterimyndigheternas åsikter?

  3. Vilket är det mest förekommande problemet elbolag har kring juridiska rättigheter av elledningar?

  Genom en kvalitativ metod i form av en intervjustudie kunde underlag till studien fås. Intervjustudien bestod av 16 intervjuer med sakkunniga personer inom området från elbolag och lantmäterimyndigheter. Då studien skulle täcka hela Sverige valdes elbolag och lantmäterikontor med en geografisk spridning.

  Studien visar att elbolag juridiskt skyddar sina elledningar beroende på dess storlek. Studien visar även på skillnaden mellan elbolagens och lantmäterimyndigheternas åsikter kring för- och nackdelar med de juridiska rättigheterna. Problematik kan uppstå beroende på vem som äger marken där ledningen ska anläggas. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Berg, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Berglund, Terés
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Renskötselrätt vid lantmäteriförrättning: Hur beaktas rättigheten?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Renskötselrätt innebär enligt rennäringslagen en rätt för samer att använda mark inom ett renskötselområde till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och tillkommer den som är same och medlem i en sameby. Renskötselrätt innebär en särskild rätt till fast egendom vilken existerar parallellt med äganderätten och omfattas av egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen.

  Enskilda individer kan tvingas till rådighetsinskränkningar eller till att avstå mark till förmån för allmänna intressen som infrastruktur och bebyggelse. Detta ska ske enligt reglerna för markåtkomst som återfinns i ett tjugotal lagar. Enligt Europakonventionen och regeringsformen ska den som tvingas avstå mark eller rättigheter ersättas.

  En fastighetsbildningsförrättning handläggs av lantmäterimyndigheten enligt reglerna i fastighetsbildningslagen. Ett återkommande problem är att värdera vilken skada en sameby lider när ersättning enligt lag måste prövas i samband med ett intrång.

  Syftet med detta arbete är dels att bidra med ökad kunskap om renskötselrättens juridiska innebörd, och dels att synliggöra hur renskötselrätten i nutid beaktas vid markåtkomst inom en lantmäteriförrättning. Detta för att bidra till att skapa en samsyn och en enhetlig handläggning av åtgärder som påverkar renskötselrätten. För att svara på denna studies frågeställningar har studier av förrättningsakter och intervjuer med förrättningslantmätare och en representant från Länsstyrelsen genomförts.

  Resultatet av studien visar att det i dagsläget är oklart hur renskötselrätten ska beaktas inom en lantmäteriförrättning och att det saknas arbetsstöd för hur renskötselrätten ska värderas vid ett intrång. I slutsatserna i detta arbete framgår det att detta beror på att det finns luckor i rennäringslagen vilket gör att den inte integrerar väl med annan lag och att det många gånger är oklart vilken myndighet som äger vilken fråga rörande renskötselrätten. För en enhetlig handläggning av ärenden som berör renskötselrätten krävs utbildning, klarläggande av vissa begrepp och bättre samverkan mellan myndigheter. Men framförallt krävs en revidering av rennäringslagen och relationen mellan den och annan lag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Berggren, David
  et al.
  Lantmäteriet.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Förnyelselagen - möjlighet eller hot?2018Ingår i: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, Vol. 27 maj, nr 2, s. 38-39Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Riksdagen har beslutat att avtalsrättigheter som skrivits in i det statliga Lantmäteriets fastighetsregister före den 1 juli 1968 kommer att tas bort ur registret om inte rättighetshavaren senast den 31 december 2018 anmäler till Lantmäteriet att den ska finnas kvar. Hur arbetar rättighetshavare med förnyelsekravet och vad kan förnyelsekravet väntas få för konsekvenser?

 • 33.
  Berlin, Gustav
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Karlsson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Rapporteringspliktiga arrangemang: Med fokus på begreppen rådgivare och arrangemang2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Björklund, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Conzen, Agnes
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Redovisning av dispositionsrätter i fastighetsregistret avseende allmänt vattenområde2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag redovisas inte information rörande dispositionsrätter i allmänt vattenområde i något officiellt register. Anledningen till det är att allmänt vattenområde inte ingår i fastighetsindelningen. Allmänt vattenområde ägs inte av någon och Kammarkollegiet har blivit dess företrädare. Syftet med examensarbetet är att undersöka och redovisa hur dispositionsrätter i allmänt vattenområde ska redovisas i ett fastighetsregister samt undersöka Finlands system gällande redovisning av dispositionsrätter i allmänt vattenområde. Studiens metod sker med diskussioner i fokusgrupper och kvalitativa intervjuer med experter. Fokusgrupperna och intervjuerna hölls med tjänstepersoner från Lantmäteriet i Sverige, Lantmäteriverket i Finland och Sjöfartsverket. Vidare redovisar examensarbetet en litteraturstudie och åskådliggör vissa problem det medför att dispositionsrätter i allmänt vattenområde inte registerförs. Examensarbetet granskar en kort jämförelse med förhållandena i Finland därallmänt vattenområde är statlig egendom. Jämförelsen bygger på uppgifter inhämtade vid intervjuer med representanter för finska myndigheter ochresultatet används för att utröna i fall det är lämpligt att applicera det finländska systemet i Sverige. Slutsatsen i examensarbetet är att lagstiftning kring allmänt vattenområde är oklar. Oklarhet sker även kring äganderätten till allmänt vattenområde. Studien drar slutsatsen om att det inte går att definiera dispositionsrätter i allmänt vattenområde i lagstiftning för att allmänt vatten inte ägs av någonoch inte utgör en fastighet. Det krävs mer forskning inom ämnet för att få ett bättre system kring redovisning av dispositionsrätter avseende allmänt vattenområde. Jämförelsen med Finland gav slutsats om att Sverige och Finland har en liknande lagstiftning kring fastighetsregistret. Den största skillnaden länderna emellan är att i Finland ägs allmänt vatten av staten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Björlestrand, Tim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Grundberg, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Revisorns anmälningsplikt vid misstankeom brott – verktyg eller börda?2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En revisors huvudsakliga arbetsuppgifter består av att granska bolagets räkenskaper och gerådgivning inom revisionens område. I ett led att stärka revisorns brottsförebyggande rollskrevs lagstiftningen om i slutet på förra seklet. 1999 införlivades revisorns anmälningsplikt inya aktiebolagslagen, vilket gav denne en skyldighet att anmäla brottsmisstankar till åklagaresom fattades under revisionsuppdraget. Det var en stor omställning för revisorn som tidigarevarit hindrad av rådande lagstiftning att agera i liknande situationer. 2004 publiceradeBrottsförebyggande rådet en rapport där de följt upp revisorernas inställning tillanmälningsplikten. Den visade på ett brett missnöje inom yrkeskåren där en majoritet avrevisorerna ställde sig kritiska till förändringen.Syftet med denna uppsats är att redogöra för och analysera revisorns anmälningsplikt vidmisstanke om brott och se hur revisorn förhåller sig till den idag – 20 år efter dess tillkomst.Vi har även följt upp och undersökt om lagen fyller sin funktion med att förebyggaekonomisk brottslighet. För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi valt denrättsanalytiska metoden. Vi har även utfört en empirisk undersökning där vi genomkvantitativ och kvalitativ metod skickat ut en enkät till revisorer och intervjuat myndigheterför att få deras bild av anmälningsplikten idag.De slutsatser vi kan dra av studien är att det har skett en tydlig förändring i revisornsinställning till anmälningsplikten. En majoritet av de tillfrågade revisorerna i vårundersökning anser att den fyller en funktion och har en brottsförebyggande effekt. Ävenmyndigheterna vi intervjuat betonar att anmälningspliktens största styrka finns i detpreventiva. Många revisorer vi varit i kontakt med anser att anmälningsplikten fungerar somett verktyg att ha i tjänsten och stärker deras ställning.Efter anmälningspliktens ikraftträdande 1999 kan man även konstatera att det blivit vanligareatt revisorn någon gång gjort en anmälan för misstanke om brott. 42 % av de revisorer vitillfrågat uppger att de har upprättat en anmälan för misstanke om brott till åklagare, vilketgår att jämföra med de 6 % som svarade ja på samma fråga 2004.Många revisorer har dock anmärkt på anmälningspliktens omfattning av brott och menar attmyndigheterna borde ta ett större ansvar kring bokföringsbrott som rör försenadeårsredovisningar. Myndigheterna har kännedom om den kritiken och arbetar för att skapabättre arbetsrutiner i den frågan. Det går även att se ett visst tolkningsutrymme i frågan närrevisorn ska göra en anmälan. Lagen förordar att denne ska ingripa redan vid misstanke, meni vår undersökning framkommer det att många revisorer vill vara 100 % säkra på att ett brottär begånget innan de anmäler. Denna bild delar även de myndigheter som verkar inomområdet.Slutligen kan vi konstatera att slopandet av revisorskravet för mindre aktiebolag för 10 årsedan, har gjort att antalet inkomna anmälningar från revisorer har sjunkit dramatiskt desenaste åren. Reformen har gjort det lättare för bolagen ett begå ekonomiska brott och fleramyndigheter har uttryckt en oro över utvecklingen, däribland Ekobrottsmyndigheten ochRiksrevisionen, och argumenterar för en återgång till revisorsplikten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Bladin, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Melkersson, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Det direkta sambandet mellan ersättning och transaktioner2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bedömningen gällande om en transaktion mot ersättning anses föreligga, är ett område inom mervärdesskatten där det frekvent har fastställts ny praxis från EU-domstolen i över 40 år och gör så än idag. En transaktion mot ersättning kan utgöras avleverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst. Utifrån fastställda domar från EU-domstolen går det att utläsa att det sällan råder problem gällande om en vara anses levererad mot ersättning, vilket enligt vår mening grundas på en varas beskaffenhet. Det föreligger däremot fler problem gällande tolkningen om en tjänst anses tillhandahållen mot ersättning. Av praxis framgår att det finns underförstådda kriterier som måste vara uppfyllda för att en tjänst ska anses tillhandahållen mot ersättning. Domstolen har fastställt att det måste föreligga ett direkt samband mellan den ersättning som utgår ochden tjänst som tillhandahålls. Enligt vår mening är det tre huvudkriterier som särskiltutmärkt sig gällande bedömningen om ett direkt samband anses föreligga. Av de behandlade rättsfallen framgår att det måste vara fråga om ett rättsligt förhållande mellan parterna, vidare måste motprestationer utbytas, till sist ska ersättningen utgöradet faktiska motvärdet till den tillhandahållna tjänsten. Det direkta sambandet mellan ersättningen och tillhandahållandet av tjänsten är beroende av att alla tre kriterierna är uppfyllda.Baserar på analysen av EU-domstolens praxis, kan vi konstatera att det finns ett stort antal situationer som var för sig, kan utgöra ett problem gällande bedömningen om ettdirekt samband anses föreligga. EU-domstolen har fastställt ett antal underkriterier som, enligt vår mening, ska föreligga inom ramen för varje enskilt huvudkriterium. Kriteriet gällande det rättsliga förhållandet anses förefalla tämligen okomplicerat i förhållande till de andra kriterierna. För att ett rättsligt förhållande ska anses föreligga är det endast ett avtal mellan parterna i fråga som krävs. Ett rättsligt förhållande går inte att avtala bort.Kriteriet gällande att motprestationer ska utbytas, är beroende av att tjänsten innehålleren konsumerbar fördel. Vidare kan motprestationen inte vara för ospecificerad, utan denska gå att individualisera och hänföra till en specifik mottagare. Den ersättningen som utgår för en tillhandahållen tjänst ska utgöra det faktiska motvärdet till den aktuella tjänsten. Ersättningen ska även ha ett subjektivt värde och därav vara mätbar i pengar. En transaktion som är beroende av slumpen, är en omständighet som kan bryta det direkta sambandet. Att rätten till ersättningen är beroende av en slump, är en omständighet som kan medföra att relevansen mellan tjänsten och ersättningen blir för svagt för att utgöra ett direkt samband. När rätten till ersättningen i stället baseras på ett avtal, stärker det direkta sambandet oavsett om det är oklart om ersättning kommer att utgå. Enligt vår mening finns det inget minsta värde för att ett vederlag ska anses utgöra det faktiska motvärdet till en tillhandahållen tjänst. I princip kan minsta möjliga ersättning utgå och det kan ändå vara fråga om ett tillhandahållande av tjänst mot ersättning som faller inom tillämpningsområdet för mervärdesskatt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Blomberg, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Rullstol - en symbol för svaghet?: En översiktsstudie om vuxna individer med funktionsvariation och deras utsatthet för sexualbrott2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att ge en bild av vad som framkommer i tidigare forskning om vuxna individer med funktionsvariation och deras utsatthet för sexualbrott. Studien omfattar två frågeställningar: (1) Hur beskrivs funktionsvariation påverka utsattheten för sexualbrott enligt artiklarna? (2) Hur konstrueras sexualbrott i artiklarna? För att besvara syftet gjordes en översiktsstudie med totalt nio kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar och en tematisk analys genomfördes. Resultatet analyserades utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultatet visade att en individ med en synlig funktionsvariation beskrevs som en symbol för svaghet. Resultatet visade också att artiklarna konstruerade sexualbrott som ett individualistiskt problem. Resultatet visade även att en individ med funktionsvariation ”samtycker” till sexuellt umgänge på grund av låg självkänsla. Slutsatsen är att mer forskning behövs för att kunna utveckla åtgärder för att förebygga sexualbrott mot individer med funktionsvariation så att de kan känna sig trygga i samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Rullstol - en symbol för svaghet?
 • 38.
  Blomkvist, Alva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Jönsson, Moa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  ”You sure she's 13? Because she seems old enough to ride this ride” - En kritisk diskursanalys om minderåriga flickors utsatthet för digitalt våld på plattformen TikTok2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internetutvecklingen har skapat nya arenor för utövande av våld. Syftet med studien är att undersöka hur det digitala våldet mot minderåriga flickor kan gestalta sig på TikTok. Materialet består av kommentarsfält tillhörande minderåriga flickor. Studien intar ett radikalfeministiskt perspektiv vars utgångspunkt är att det sexuella våldet är en konsekvens av patriarkatet och mannens makt över kvinnans sexualitet; studien utgår även från ett makt-kontrollperspektiv. Metoden för arbetet är Faircloughs kritiska diskursanalys, denna appliceras för att analysera hur diskursen gestaltas i kommentarsfälten. Resultatet visar att det digitala våldet tar sig uttryck genom att sexualisera och på andra sätt kränka flickorna, där det främst utmärkande för diskursen är objektifiering av flickorna samtidigt som en social diskurs identifierats som upprätthåller och reproducerar patriarkala strukturer och könsmaktförhållanden. Det finns tendenser till en subkultur som bidrar till gemenskap mellan personer som utsätter flickorna för digitalt våld; då samma uttryck och termer används av olika personer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Boklund, Magnus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Bäck, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  En skildring av fem kvinnors erfarenheter av våld i nära relation utifrån ett nätverksperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor utsatta för våld i nära relation upplever omgivningens reaktioner på våldet samt vilken betydelse det sociala nätverket haft för våldets utveckling. Studien baseras på fem semistrukturerade djupintervjuer med kvinnor som har erfarenhet av våld i nära relation. Resultaten, som analyserades med narrativ analysmetod och tolkades utifrån symbolisk interaktionism och uppbrottsprocessmodellen, visar att kvinnorna berättat om våldet för familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater samt formella kontakter såsom polis, oftast i anslutning till en allvarlig våldshändelse. I merparten av fallen upplevde kvinnorna att de blivit bemötta med stöttande och hjälpande reaktioner som också bidragit till att kvinnan lyckats bryta upp från den våldsutsatta relationen. Några av kvinnorna upplevde dock bemötande av tystnad eller avståndstagande; i dessa situationer har ett absolut uppbrott inte ägt rum. Sammantaget tycks alltså reaktioner och stöd från den sociala omgivningen ha stor, och ibland avgörande, betydelse för om våldet fortsätter eller ej. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Bosell, Josefine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Lindblad, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fastighetstaxering av lokalhyreshus: Utrymmen under mark2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid fastighetstaxering av lokalhyreshus tar inte värderingsmodellen för mark hänsyn till att det finns utrymmen under mark som generar hyresintäkter. Det innebär att taxeringsvärdet för markvärdet möjligtvis inte avspeglar marknadsvärdet.  Syftet med arbetet är att göra en kartläggning av två svenska städer för att tillhandahålla underlag som hjälper Lantmäteriet i sitt arbete att förbättra kvaliteten på taxeringsvärdet. Målet är att identifiera möjliga samband mellan marknadsvärdet i jämförelse med taxeringsvärdet för fastigheter med och utan utrymme under mark.  Metoderna som tillämpas är en kvalitativ analys av köpesummor i förhållande till taxeringsvärden och kvalitativa intervjuer. Analysen av köpesummor utfördes för att besvara om utrymme under mark påverkar marknadsvärdet jämfört med taxeringsvärdet. Intervjuerna syftar till att ge djupare kunskap om värdet för utrymme under mark. Resultatet från analysen av köpesummor visade att marknadsvärdet inte påverkades av utrymme under mark. Däremot framgick det i intervjuerna att markvärdet för utrymme under mark bör behandlas annorlunda vid taxering eftersom det har ett beaktansvärt värde. Slutsatsen blev därför att utrymme under mark som genererar intäkter borde tas med i fastighetstaxeringen under säregna förhållanden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Brandt, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Rekrytering till islamiska staten: En kvalitativ intervjustudie om IS-rekryteringen i Sverige2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur IS-rekryteringen går till i Sverige samt att ta reda på möjliga anledningar till varför vissa personer från Sverige ansluter sig till IS. Jag ämnade även undersöka den nya lagstiftningens eventuella påverkan på IS-rekryteringen. För att uppnå mitt syfte genomförde jag sju semistrukturerade intervjuer med personer som i sina yrkesroller kommer i kontakt med frågor som rör våldsbejakande islamistisk extremism. IS-rekryteringen i Sverige sker både på sociala medier och i fysiska miljöer. Sociala medier och Internet utgör dock främst en inspirationskälla medan den största delen av rekryteringen sker på fysiska platser. Ofta sker rekryteringen inom informella grupper men det finns även specifika rekryterare. Det är främst unga personer som rekryteras. Ofta handlar det om en kombination av olika orsaker till varför dessa personer ansluter sig. Vissa gemensamma riskfaktorer har identifierats, exempelvis utanförskap, identitetssökande och sociala orättvisor men anledningarna är ofta väldigt individuella.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Bregu, Joni Alion
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Nyborg, Jesper
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Jämkningsskyldighet av ingående mervärdesskatt vid fastighetsöverlåtelser: Om övertagande av jämkningsskyldighet och verksamhetsöverlåtelse2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen skildrar de svenska jämkningsreglerna i mervärdesskattelagen vid överlåtelse av fastighet i ljuset av EU:s mervärdesskattedirektiv. Flera rättsfall som berör jämkningsreglerna behandlas i uppsatsen, bl.a. C-787/18 Sögård Fastigheter, C-622/11 Pactor Vastgoed och C-248/20 Skellefteå Industrihus. Praxis samt övriga källor ligger till grund för utredandet av jämkningsreglerna. I uppsatsen redogörs det allmänt för avdragsrätten för mervärdesskatt, när jämkningsskyldigheten aktualiseras samt övertagande av jämkningsskyldigheten utifrån svensk rätt samt EU-rätt. Bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse berörs också för att utreda vad enligt gällande rätt anses utgöra en verksamhetsöverlåtelse samt om det går att jämställa med en vanlig fastighetsavyttring ur ett jämkning perspektiv. Den sistnämnda görs i syfte för att besvara den obesvarade frågan i målet C-787/18 Sögård Fastigheter, vilket också ingår i uppsatsens huvudsyfte. I huvudsyftet ingår även att undersöka huruvida de svenska jämkningsreglerna anses vara förenliga med mervärdesskattedirektivet. 

  Uppsatsen upplyser läsaren om problematiken som föreligger vid fastighetsöverlåtelse utifrån en synvinkel där den förvärvande parten träder in i den överlåtande partens skattemässiga situation. Det förs resonemang om hur jämkningsskyldighet har hanterats och hur det bör kunna hanteras framgent ur ett mervärdeskattemässigt perspektiv för att undvika den problematik som uppstått i dagsläget. En de lege ferenda-diskussion görs därför i syfte för att undersöka alternativa lösningar. Diskussionen avslutas med en egen analys av fördelar och nackdelar med de olika förfarandena samt egna kommentarer vad författarna anser lämpligast. 

  Den första januari 2023 träder en ny mervärdesskattelag i kraft som innebär en bättre anpassning till mervärdesskattedirektivet. Under diskussionen i arbetet redogörs de förändringar som görs i lagen och huruvida bestämmelserna har anpassats till densenaste förändringen av rättsläget. EU konform tolkning samt direkt effekt utreds i arbetet för att på så sätt kunna förstå mervärdesskattedirektivets tillämpningsområden och hur den bör tillämpas. 

  En diskussion förs över det skattebortfall som kan uppstå i dagsläget på grund av oförenligheten som består mellan svensk rätt och EU-rätt. Det vill säga konsekvenserna av den lagstiftning som gäller just nu.

  Under sammanfattande slutsatser ger skribenterna svar på uppsatsens huvudsyfte samt bisyfte i form av egna slutsatser utifrån den undersökning som har genomförts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Bronegård, Martina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Policy för markåtkomst: Granskning av Svensk Energis ”Policy - Markåtkomst”2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hanteringen av markåtkomst för uppförande och bibehållande av elnätsledningar varierar mellan elnätsbolagen i Sverige. I syfte att skapa en enhetlig och rättvis hantering har branschföreningen Svensk Energi skapat en policy för markåtkomst som de rekommenderar sina medlemmar att använda. Syftet med denna studie var att undersöka hur policyn tillämpas samt identifiera dess utvecklingsområden och sammanställa förslag till förbättringar.

  Data till studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer med experter på nio av de elnätsbolag som är medlemmar i Svensk Energi. Resultatet visar att policyns användning varierar mellan bolagen. Policyns positiva egenskaper är fler än de negativa enligt studien. Bolagen som intervjuades tycker att policyn kan förbättras genom tydligare riktlinjer inom vissa områden samtidigt som den även bör utvecklas genom större flexibilitet inom andra områden. I studien presenteras och motiveras även flera förbättringsförslag som Svensk Energi rekommenderas genomföra för att förbättra policyn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Brunzell, Therese
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Vi uppfinner hjulet vid varje enskilt tillfälle": En intervjustudie av Kriminalvårdens möte med intagna transpersoner2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom kvalitativa intervjuer med fem kriminalvårdsanställda och en transidentifierad intagen ville jag bidra med kunskap om hur Kriminalvårdens möten med fängelsedömda transpersoner kan se ut. Syftet med studien var att undersöka normer, värderingar och praktiker som intervjudeltagarna gav uttryck för när det gäller intagna transpersoner. Intervjudeltagarna uttryckte en medvetenhet kring gruppens utsatta position i fängelsemiljön men vittnade samtidigt om avsaknad av såväl riktlinjer som strukturerade arbetssätt i frågorna. Praktiker fokuserade snarare på det avvikande och direkta än det normativa och förebyggande. Intagna själva förväntades begripliggöra sin identitet för omgivningen, samtidigt som insatser riktade mot personalens (o)medvetenhet saknades. Kriminalvården kan sägas bidra till att upprätthålla normativa föreställningar om två binära kön genom att inte tillhandahålla handlingsplaner eller självklara alternativ för personer som sträcker sig mellan, bortom eller är föränderliga mellan de två könskategorierna kvinna och man. Att inte ta ställning illustrerar maktutövning, osynliggörande och kan innebära en kränkning i sig själv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Bäckman-Mårdh, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Belestam, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  En hovrätts bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsdomar år 2017 & 2021: En innehållsanalytisk studie med utgångspunkt i det ideala offret2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur en målsägandes berättelse värderas i våldtäktsdomar och för att kontrollera vad som kunde påverka trovärdigheten och tillförlitligheten för målsägande och tilltalad. I studien användes 40 våldtäktsdomar från Svea Hovrätt fördelade mellan 2017 och 2021, vilka lästes igenom flertalet gånger med utgångspunkt i innehållsanalys. Resultatet analyserades utifrån teorier som ideala offret, kritisk viktimologi och med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Även tidigare forskning inom liknande områden användes. Studiens resultat visade att det inte fanns större skillnader åren emellan men det kunde anas en liten skillnad där bäringen i målsägandes berättelse vägde tyngre 2021 än 2017. Vad som påverkade tillförlitligheten och trovärdigheten var beroende av om det gällde den tilltalade eller målsäganden, vilket kunde synas i bedömningen av trovärdighet och tillförlitlighet vid berusning. En antydan till negativ särbehandling kunde också noteras rörande rasifierade personer vilket mestadels visade sig bero på språksvårigheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Çağdaş, Volkan
  et al.
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Stubkjær, Erik
  Aalborg University, Denmark.
  de Vries, Walter Timo
  Technical University of Munich, Germany.
  van der Merwe, Cornelius
  University of Stellenbosch, South Africa.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Paulsson, Jenny
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Schwery, Nadja
  University of Freiburg, Switzerland.
  Ploeger, Hendrik
  VUUniversity Amsterdam / Delft University of Technology, The Netherlands.
  Işıkdağ, Ümit
  Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey.
  Kara, Abdullah
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Co-ownership shares in condominiums – A comparison across jurisdictions and standards: Long version2018Ingår i: 6th International FIG 3D Cadastre Workshop, Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG , 2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Condominium is one of the prevalent forms of three-dimensional (3D) property rights (Paulsson, 2007, p. 32). The condominium concept common to a number of jurisdictions consists of three elements: (a) individual ownership of an apartment, (b) co-ownership (joint ownership) of the land and the common parts of the building, and (c) membership of an incorporated or unincorporated owners' association (van der Merwe, 2015, p. 5). The ownership shares of condominium unit owners in the common property are here referred to as co-ownership shares; yet, alternative terms include ownership fraction, condominium share, participation quota, share value, and unit entitlement. The co-ownership share determines the proportional contribution to the common expenses and the share of common profits, as well as the voting power of each condominium unit owner in the administration of the condominium. The most common approaches to the determination of the co-ownership shares are based on equality, relative size or relative value of each condominium unit, or a combination of such (van der Merwe, 1994, p. 57-58). The literature presents detailed descriptions and comparative analysis related to condominium systems in different jurisdictions (e.g. van der Merwe, 2016; 2015; Paulsson, 2007; EUI, 2005; UNECE, 2005); however, the technical and procedural aspects related to the allotment of co-ownership shares still need to be further investigated. This paper aims to compare methods and procedures applied for the allotment of co-ownership shares of condominium systems in the following seven jurisdictions; Denmark, Germany, South Africa, Sweden, Switzerland, the Netherlands, and Turkey. Also, international geographic information standards (i.e. ISO LADM, OGC LandInfra/InfraGML) are analyzed to assess the extent to which they facilitate allocation of co-ownership shares. The main purpose is to clarify the legal provisions and methodologies related to the determination of co-ownership shares in national condominium systems and bring new insights to countries, which are trying to revise their national provisions for fairer implementations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Çağdaş, Volkan
  et al.
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Stubkjær, Erik
  Aalborg University, Denmark.
  de Vries, Walter
  Technical University of Munich, Germany.
  van der Merwe, Cornelius
  University of Stellenbosch, South Africa.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Paulsson, Jenny
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Schwery, Nadja
  University of Freiburg, Switzerland.
  Ploeger, Hendrik
  VU University Amsterdam/Delft University of Technology, The Netherlands.
  Işıkdağ, Ümit
  Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey.
  Kara, Abdullah
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Co-ownership shares in condominiums – A comparison across jurisdictions and standards: Short version2018Ingår i: 6th International FIG 3D Cadastre Workshop / [ed] Peter van Oosterom, Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG , 2018, s. 217-242Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Condominium is one of the prevalent forms of three- dimensional (3D) property rights (Paulsson, 2007, p. 32). The condominium concept common to a number of jurisdictions consists of three elements: (a) individual ownership of an apartment, (b) co-ownership (joint ownership) of the land and the common parts of the building, and (c) membership of an incorporated or unincorporated owners' association (van der Merwe, 2015, p. 5). The ownership shares of condominium unit owners in the common property are here referred to as co-ownership shares; yet, alternative terms include ownership fraction, condominium share, participation quota, share value, and unit entitlement. The co-ownership share determines the proportional contribution to the common expenses and the share of common profits, as well as the voting power of each condominium unit owner in the administration of the condominium. The most common approaches to the determination of the co-ownership shares are based on equality, relative size or relative value of each condominium unit, or a combination of such (van der Merwe, 1994, p. 57-58). The literature presents detailed descriptions and comparative analysis related to condominium systems in different jurisdictions (e.g. van der Merwe, 2016; 2015; Paulsson, 2007; EUI, 2005; UNECE, 2005); however, the technical and procedural aspects related to the allotment of co-ownership shares still need to be further investigated. This paper aims to compare methods and procedures applied for the allotment of co-ownership shares of condominium systems in the following seven jurisdictions; Denmark, Germany, South Africa, Sweden, Switzerland, the Netherlands, and Turkey. Also, international geographic information standards are analyzed to assess the extent to which they facilitate allocation of co-ownership shares. The main purpose is to clarify the legal provisions and methodologies related to the determination of co-ownership shares in national condominium systems and bring new insights to countries, which are trying to revise their national provisions for fairer implementations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Carpenter, Angela
  et al.
  School of Earth and Environment, University of Leeds, United Kingdom; Centre for Marine and Coastal Policy Research, Plymouth University, United Kingdom.
  Shellock, Rebecca
  Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; European Centre for Environment and Human Health, University of Exeter, Truro, United Kingdom.
  von Haartman, Robin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Stephen, Fletcher
  UN Environment World Conservation Monitoring Centre, United Kingdom.
  Glegg, Gillian
  Centre for Marine and Coastal Policy Research, Plymouth University, United Kingdom.
  Public perceptions of management priorities for the English Channel region2018Ingår i: Marine Policy, ISSN 0308-597X, E-ISSN 1872-9460, Vol. 97, s. 294-304Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The English Channel region is an area of high conservational importance, as well being a contributor to economic prosperity, social well-being and quality of life of the people living around it. There is a need to incorporate societal elements into marine and coastal governance, to improve management of the Channel ecosystem. Public Perception Research (PPR) is a relatively unexplored dimension of marine science, with limited research at the scale of the Channel region. Using an online survey, this study examined the public's use of, and funding priorities for, the Channel's marine and coastal environment. It revealed that there are variations in how the English and French coastlines are used. Environmental issues were generally viewed as being more important than economic ones. Country-level differences were observed for public uses of, and priorities for the Channel region. Cleaner water and beaches, and improved coastal flood defences, were more highly prioritised by English respondents, while offshore renewable energy and sustainability of businesses were more highly prioritised by French respondents. The paper contributes to the debate on the value of PPR by addressing evidence gaps in the English Channel region, and to PPR literature more broadly. It provides baseline data to inform future engagement strategies for the marine and coastal governance of the Channel region specifically. It also identifies how this type of research has implications for the wider marine and coastal environment, including contributing to Sustainable Development Goal 14 on conserving and sustainably using the oceans, seas, and marine resources.

 • 49.
  Catovic, Imra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Dimitrijevic, Mila
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid anskaffning av rådgivningstjänster i samband med aktieöverlåtelser: Den rättsliga utvecklingen ur ett EU-konformt perspektiv2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Coban, Büsra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Fernstedt, Tilde
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Väsentlig Anknytning: -Betydelsen av att bedriva näringsverksamhet & inneha ekonomiskt engagemang i Sverige2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 436
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf