hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 169
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Viktoria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Carlstedt, Belinda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Våld och personer med funktionsnedsättning: En studie om våldets innebörder beroende på inblandade aktörer, inom grupp- och serviceboenden2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom semistrukturerade intervjuer med tre kvinnor arbetande som vårdpersonal på grupp- eller serviceboende för personer med funktionsnedsättning, undersöks utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv dessas föreställningar kring våld kopplat till personer med funktionsnedsättning. Studien synliggör hur inblandade aktörers roller kan associeras med föreställningar som uttrycks kring ämnet samt till vad som ses som ”lämpligt” agerande. Det framkom att rollen hos den aktör som utförde en potentiellt våldsam handling var avgörande för hur händelsen betraktades samt hur detta tänktes hanteras. Aktörernas kön uttrycks ej inverka, dock fanns indikationer på vissa tänkta skillnader. Då intervjupersonerna resonerar kring ”lämpligt agerande” förhöll de sig dels till plikter men även en känsla av ”rätt” enligt vad vi tolkar som konsekvensetiskt/utilitaristiskt perspektiv. Då en kollega var inblandad blev lojalitet märkbart relevant. Makt beaktas genomgående och komplexiteten i begreppet våld och hur det kan förstås olika beroende på kontext, inblandade aktörer och perspektiv diskuteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Alvesköld, Jakob
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Expropriativ lagstiftning för solcellsanläggningar: Ett sätt att bidra till ökad energiproduktion2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine the pros and cons of compulsory acquisition of rooftop space for mass upscaling of solar panels. It attempts to find what uses a legal tool for compulsory acquisition could bring to society, as well as what the cost of such a tool would mean for each landowner. By looking at existing law it is also the hope of the writer to establish whether there is already a functioning way to accomplish this kind of mass development of rooftop-mounted solar panels. While it is not included in the paper to describe what a potential new piece of law would look like, it concludes that if Sweden was to implement a way to accomplish a mass development of this kind, it should be done by creating a separate act to limit how and by whom the compulsory acquisition can be performed. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersas, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Engholm, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hedersbrottslighetens ideala offer: En kvantitativ genomgång av polisens utredningar av brott med hederskaraktär2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka om egenskaper och omständigheter kring brottet, som kan kopplas till uppfattningen om det ideala offret, påverkar utfallet av polisers självständiga bedömningar av brott av hederskaraktär. För att studera detta har en kvantitativ metod tillämpas samt en logistisk regression av data baserad på identifierade brott av hederskaraktär i Dalarna genomförts. Studiens resultat visade att 11 variabler som har anknytning till egenskaper hos målsägare och gärningsperson samt omständigheter inom brottet och utredningen, såsom kön, ålder och anmälningstillfälle, har en signifikant betydelse för utfallet av bedömningarna. Studiens viktigaste slutsats är att det inte går att urskilja något tydligt samband mellan utfallet av uppmärksammade brott med hederskaraktär och uppfattningar som beskrivs i teorin om det idealiska offret.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Troeng, Axel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Laddinfrastruktur inom gemensamhetsanläggningar: Beslut i strid mot anläggningens ändamål2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elektrifieringen av transportsektorn är beroende av att upprättande av ny laddinfrastruktur för elfordon sker i tillräcklig omfattning. För att nå Sveriges miljömål har Regeringen bland annat givit i uppdrag till Lantmäteriet att kartlägga eventuella hinder för laddinfrastruktur inom gemensamhetsanläggningar. Under arbetet observerade Lantmäteriet det faktum att samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar för garage- och parkeringsändamål erhåller statliga bidrag för laddinfrastruktur, utan att någon kontroll utförs huruvida laddinfrastruktur ingår i gemensamhetsanläggningen eller inte. Arbetet syftar till att utreda hur samfällighetsföreningar löser tillståndsfrågor och överenskommelser inom sin förvaltning då anläggningen inte omprövats, samt att undersöka huruvida dessa frågor tas hänsyn till vid utbetalning av bidrag. Målet med arbetet är att generera ny kunskap som kan användas av Lantmäteriet för att rikta informationsinsatser om gällande regelverk till rätt målgrupp. Arbetet har genomförts genom intervjuer med samfällighetsföreningar som erhållit bidrag för laddinfrastruktur och genom kommunikation med företrädare för Naturvårdsverket. Av resultatet framgår att det är vanligt förekommande att samfällighetsföreningar inrättar laddinfrastruktur i strid mot anläggningens ändamål. Vidare konstateras att okunskap samt det faktum att föreningarna medvetet fattar beslut emot anläggningens ändamål på grund av tids- och kostnadsskäl är huvudorsaker för inrättandet. Författarna konstaterar även att Naturvårdsverket och Lantmäteriet har olika syn på hur laddinfrastruktur kan anses ingå i en anläggning eller inte. Vidare dras slutsatsen att inkonsekvent lagstiftning gör det svårt för de lekmän som administrerar samfällighetsföreningar att förhålla sig till gällande lagar och regler.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andrejev, Christian
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Ask, Jesper
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Utbyggnad av väg och järnväg: Principer för hantering av markåtkomst och ersättning2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fungerande infrastruktur är viktigt för att samhället ska fungera. Det är därför också viktigt att Trafikverket och kommuner får tillgång till mark för utbyggnad av bland annat vägar och järnvägar. Samtidigt görs ett intrångi någons enskilda äganderätt. Markåtkomst för dessa ändamål kan ske med en frivillig överenskommelse mellan parterna men i vissa fall tvingas Trafikverket och kommuner att tvångsvis förvärva marken.

  Syftet med arbetet är att ta reda på om Trafikverket och kommuner har några särskilda principer för markåtkomst gällande utbyggnad av vägar och järnvägar, samt försöka ta reda på hur fastighetsägare behandlas i en sådan process. Målet är att kunna bidra med ett bättre underlag för både Trafikverket och kommuner vad gäller deras riktlinjer för markåtkomst. För att besvara frågeställningarna i studien har intervjuer med ett antal kommuner samt sakkunniga inom Trafikverket genomförts.

  Resultatet visade att det finns riktlinjer för hur själva markåtkomsten ska hanteras men ingen respondent ansåg att de hade några riktlinjer för hur en fastighetsägare ska behandlas i processen. Den största skillnaden mellan Trafikverket och kommunerna var att kommunerna nästan aldrig använder tillfälliga nyttjanderätter i detaljplanplanen utan förlitar sig på frivilliga överenskommelser ifall de behöver tillgång till mark, medan Trafikverket använder sig utav tillfälliga nyttjanderätter i väg- och järnvägsplan i större utsträckning. I slutsatsen framgår det att den främsta faktorn för att nå en överenskommelse är tidig kontakt med fastighetsägare där det är viktigt att visa förståelse för dennes situation. Många respondenter var också enade om att det är viktigt att hela tiden hålla fastighetsägare informerade om vad som ska ske och hur deras fastighet kommer att påverkas. Trots att det inte finns fastställda riktlinjer för hur en fastighetsägare ska behandlas verkar de flesta ändå utgå från liknande ”principer”. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andrén, Daniela
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Kellgren, Jan
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Designing and Negotiating Agreements in a Digitalized Era – a qualitative analysis2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Digitalization is a reality that governs more and more both the society and the economy, facilitating new and more efficient ways of setting up business and business collaborations. Rational agreement routines and well thought through contracts help organizations to avoid legal disputes and thus maintain long-term relations with customers and suppliers. Therefore, a digitalized platform where non-lawyers (purchasers, sellers) in a user-friendly interface can draft individual contracts without lawyers is expected to both increase the companies’ labor productivity and to facilitate the evaluation of risks and opportunities over time. To our knowledge, there is very little known about the agreement routines and the firms’ interest of making them more efficient using digital solutions. Based on semi-structured interviews that we carried out in Sweden during the autumn 2019, we found that companies and authorities are not fully in control of their agreements, when it comes to for example the origin of the agreements, the agreement routines, the storage of agreement and authorized signatures and do not fully use the potential of digital tools for managing and negotiating contracts. Unexpectedly, organizations seem to be of the opinion that the current, a little bit unmodern, system actually works for them. Therefore, new digital tools and/or digital platforms must really meet the needs of the organizations to correspond to the investment for it. Our interviews suggest that new simple digital solutions might be appreciated and used.

 • 7.
  Antonsen, Camilla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Lind, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Vad tänker du när du hör ordet terrorism?": En intervjustudie om individers uppfattningar om terrorism2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie hade som syfte att undersöka olika individers föreställningar och uppfattningar om terrorism. För att undersöka detta ämne har semistrukturerade intervjuer genomförts med sex olika individer. Studiens första huvudresultat och även den viktigaste slutsatsen var att olika individer har olika uppfattning om vad terrorism är och hur det ska definieras, men att den gemensamma idén är att målet eller syftet är det som avgör om det rör sig om terrorism. De flesta intervjupersonerna ansåg att både fysiskt och psykiskt skadade människor kan vara offer för terrorism. Huvudresultatet gällande terrorister handlade om föreställningar kring terroristers utseende, till exempel “stort skägg” och “muslimer”. Vad gäller medias framställning av terrorism upplevde de flesta intervjupersoner att media vinklar och utelämnar information, samt har en viss påverkan på deras uppfattning om terrorism. Intervjupersonerna nämnde också en ökad rädsla och oro för terrorism, något som dock inte påverkade deras vardagliga rutiner och handlingar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Arfwidsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Warg, Alicia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Traditionella och nya upplåtelseformer av bostadslägenheter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats beskrivs sex olika upplåtelseformer och undersöker likheter och skillnader dem emellan på Stockholms bostadsmarknad. Dels kommer de vanligaste upplåtelseformerna bostadsrätter och hyresrätter beskrivas men även nya upplåtelseformer såsom kooperativa hyresrätter, ägarlägenheter, låginsatslägenheter samt hyrköp. De två sistnämnda är nya upplåtelseformer som uppkommit som ett försök av aktörer att få in unga vuxna och låginkomsttagare på bostadsmarknaden. Frågeställningar som kommer tas upp i arbetet är vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika upplåtelseformerna. Vilka olika fasta och löpande kostnader som uppkommer i de olika upplåtelseformerna samt vilka syften som finns med införandet av de nya upplåtelseformerna. Genom litteraturstudier och intervjuer med aktörer har studiens frågeställningar besvarats och ligger till grund för presentation och diskussion av en beskrivande analys de olika upplåtelseformerna. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att hyresrätten kan vara mest förmånlig med tanke på kostnaden, i beräkningarna bör det dock beaktas att kötiden är ungefär 10 år. Har individen ett kapital och möjlighet att förvärva en bostad är inte individen beroende av någon kötid, då finns det även möjlighet till att göra en vinst eller förlust på en senare försäljning av bostaden. Räknas amortering på lån bort kan en bostadsrätt vara mest fördelaktig från ett ekonomiskt perspektiv. Ägarlägenhet har visat sig ha en relativt låg avgift men månadskostnaden har blivit relativt hög beroende av den höga köpeskillingen. Kooperativa hyresrätter har i vår studie visat sig ha en låg månadskostnad men besväras av en lång kötid och individen är beroende av ett kapital för att kunna bosätta sig i den upplåtelseformen. De två nya upplåtelseformerna låginsatslägenhet och hyrköp är så pass nyetablerade att de har varit vanskligt att göra en exakt tolkning av dess påverkan på bostadsmarknaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Traditionella och nya upplåtelseformer av bostadslägenheter
 • 9.
  Axelsson, Ivar
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Jonsson, Oscar
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Rapporteringspliktiga inhemska arrangemang: - En analys utifrån proportionalitets och legalitetsprincipen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 14 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera remissutfallet gällande inhemska arrangemang i SOU 2018:91 (Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet). Med utgångspunkt i de inhemska arrangemangen, kommer begreppen rådgivare, rapporteringspliktiga arrangemang och den i utredningen presenterade rapporteringsavgiften beskrivas och analyseras utifrån proportionalitets- och legalitetsprincipen, dvs. balans mellan mål och medel samt krav på lagstöd och förutsebarhet. Uppsatsen bygger på synpunkter från följande remissinstanser, Föreningen auktoriserade revisorer, Näringslivets skattedelegation, Skatteverket, SRF konsulterna, Sveriges advokatsamfund. Frågan om inhemska arrangemang har ännu inte lett till någon lagstiftning.

  Metod: Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk- och en rättsanalytisk metod.

  Slutsats: Vår slutsats är att de i utredningen föreslagna rapporteringspliktiga arrangemang, begreppen rådgivare och rapporteringsavgift inte är helt förenliga med proportionalitets- och legalitetsprincipen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Balvig, Flemming
  et al.
  Köbenhamns universitet, Det juridiske fakultet.
  Gunnlaugsson, Helgi
  University of Iceland.
  Jerre, Kristina
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Olaussen, Leif Petter
  Oslo universitet, Institutt for kriminologi og rettssociologi.
  Tham, Henrik
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Den nordiske retsbevidsthedsundersögelse2010Ingår i: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, nr 3, s. 232-250Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 11. Balvig, Flemming
  et al.
  Gunnlaugsson, Helgi
  Jerre, Kristina
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Tham, Henrik
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Kinnunen, Aarne
  The public sense of justice in Scandinavia: A study of attitudes towards punishments2015Ingår i: European Journal of Criminology, ISSN 1477-3708, E-ISSN 1741-2609, Vol. 12, nr 3, s. 342-361Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Crime policy is increasingly legitimised by reference to the public sense of justice. A research project has therefore been conducted in all five Scandinavian countries in order to examine the public’s views on punishment. These views have been examined by means of simple questions in telephone interviews, by vignettes in postal questionnaires, and by focus groups having seen a film of a mock trial. The results show that when asked simple questions, the public want stiffer sentences. In their assessments of the vignette crimes, the public demands on average lower prison sentences than judges, and this tendency becomes stronger in the focus group study. The propensities towards punitiveness seem to diminish with more information and increasing proximity to the parties involved. 

 • 12.
  Barreiro-Gen, Maria
  et al.
  Economic Development and Social Sustainability Research Unit, Department of Economic Analysis and Business Administration, Faculty of Economics and Business, University of A Coruna, Elviña, A Coruña, Spain.
  Novo-Corti, Isabel
  Economic Development and Social Sustainability Research Unit, Department of Economic Analysis and Business Administration, Faculty of Economics and Business, University of A Coruna, Elviña, A Coruña, Spain.
  Collaborative learning in environments with restricted access to the internet: Policies to bridge the digital divide and exclusion in prisons through the development of the skills of inmates2015Ingår i: Computers in human behavior, ISSN 0747-5632, E-ISSN 1873-7692, Vol. 51, nr B, s. 1172-1176Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The deprivation of freedom for the prisoners, involves not only physical isolation, but also digital, which implies a strong isolation particularly painful in an “information society”. Spanish prison population is deprived of access Internet and all ICT that could contact inmates with outdoor life, this is mainly due to security issues. Not having enough ICT skills is a new cause of social exclusion. The objective of this research was to identify the key issues which should be focused by policy makers to avoid digital divide among prison population. A survey among inmate population in all the five penitentiary centers in Galicia, in the northwest of Spain, was undertaken to obtain a sample of 380 inmates. A Structural Equation Model (SEM) was carried out to explain prisoners’ ICT Skills, in bias to inmate’s social skills, general skills and attitude towards collaborative learning. For inmates, who are characterized by their low education level, results shown the relevance of having general and social skills to be able to have more ICT skills. Then, collaborative learning in prison it is shown as a way to bridge both walls: the physical (better reinsertion and no recidivism) and the digital one.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Benselfelt, Milena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Brändström, Sophia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Elledningars rättighetstyper; ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt: Elbolagens och lantmäterimyndigheternas åsikter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utveckling sker konstant i Sverige och det innebär fler ledningar i marken vilket leder till fler frågor om juridiska rättigheter. Elnätet är uppdelat i tre olika storlekar; stamnät, regionnät och lokalnät. Elnätet är en viktig del i infrastrukturen och det bör då juridiskt skyddas genom till exempel ledningsrätt eller avtalsservitut. Problematik kan uppstå kring elledningarnas juridiska rättigheter såsom när en överlåtelse sker m.m. Därmed är det viktigt att undersöka hur elledningar juridiskt bör skyddas.

  Syftet med studien är att undersöka hur elbolagen juridiskt skyddar sina elledningar samt för- och nackdelar med de juridiska rättigheterna utifrån elbolagens och lantmäterimyndigheternas åsikter. Syftet är även att belysa vilket det mest förekommande problemet kring juridiska rättigheter av elledningar är.

  De frågeställningar som upprättades utefter syftet var:

  1. Hur skyddar elbolag juridiskt rätten till sina elledningar?

  2. Vilka för- och nackdelar finns det för de olika juridiska rättigheterna utifrån elbolagens samt lantmäterimyndigheternas åsikter?

  3. Vilket är det mest förekommande problemet elbolag har kring juridiska rättigheter av elledningar?

  Genom en kvalitativ metod i form av en intervjustudie kunde underlag till studien fås. Intervjustudien bestod av 16 intervjuer med sakkunniga personer inom området från elbolag och lantmäterimyndigheter. Då studien skulle täcka hela Sverige valdes elbolag och lantmäterikontor med en geografisk spridning.

  Studien visar att elbolag juridiskt skyddar sina elledningar beroende på dess storlek. Studien visar även på skillnaden mellan elbolagens och lantmäterimyndigheternas åsikter kring för- och nackdelar med de juridiska rättigheterna. Problematik kan uppstå beroende på vem som äger marken där ledningen ska anläggas. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Berg, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Berglund, Terés
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Renskötselrätt vid lantmäteriförrättning: Hur beaktas rättigheten?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Renskötselrätt innebär enligt rennäringslagen en rätt för samer att använda mark inom ett renskötselområde till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och tillkommer den som är same och medlem i en sameby. Renskötselrätt innebär en särskild rätt till fast egendom vilken existerar parallellt med äganderätten och omfattas av egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen.

  Enskilda individer kan tvingas till rådighetsinskränkningar eller till att avstå mark till förmån för allmänna intressen som infrastruktur och bebyggelse. Detta ska ske enligt reglerna för markåtkomst som återfinns i ett tjugotal lagar. Enligt Europakonventionen och regeringsformen ska den som tvingas avstå mark eller rättigheter ersättas.

  En fastighetsbildningsförrättning handläggs av lantmäterimyndigheten enligt reglerna i fastighetsbildningslagen. Ett återkommande problem är att värdera vilken skada en sameby lider när ersättning enligt lag måste prövas i samband med ett intrång.

  Syftet med detta arbete är dels att bidra med ökad kunskap om renskötselrättens juridiska innebörd, och dels att synliggöra hur renskötselrätten i nutid beaktas vid markåtkomst inom en lantmäteriförrättning. Detta för att bidra till att skapa en samsyn och en enhetlig handläggning av åtgärder som påverkar renskötselrätten. För att svara på denna studies frågeställningar har studier av förrättningsakter och intervjuer med förrättningslantmätare och en representant från Länsstyrelsen genomförts.

  Resultatet av studien visar att det i dagsläget är oklart hur renskötselrätten ska beaktas inom en lantmäteriförrättning och att det saknas arbetsstöd för hur renskötselrätten ska värderas vid ett intrång. I slutsatserna i detta arbete framgår det att detta beror på att det finns luckor i rennäringslagen vilket gör att den inte integrerar väl med annan lag och att det många gånger är oklart vilken myndighet som äger vilken fråga rörande renskötselrätten. För en enhetlig handläggning av ärenden som berör renskötselrätten krävs utbildning, klarläggande av vissa begrepp och bättre samverkan mellan myndigheter. Men framförallt krävs en revidering av rennäringslagen och relationen mellan den och annan lag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Berggren, David
  et al.
  Lantmäteriet.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Förnyelselagen - möjlighet eller hot?2018Ingår i: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, Vol. 27 maj, nr 2, s. 38-39Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Riksdagen har beslutat att avtalsrättigheter som skrivits in i det statliga Lantmäteriets fastighetsregister före den 1 juli 1968 kommer att tas bort ur registret om inte rättighetshavaren senast den 31 december 2018 anmäler till Lantmäteriet att den ska finnas kvar. Hur arbetar rättighetshavare med förnyelsekravet och vad kan förnyelsekravet väntas få för konsekvenser?

 • 16.
  Björklund, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Conzen, Agnes
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Redovisning av dispositionsrätter i fastighetsregistret avseende allmänt vattenområde2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag redovisas inte information rörande dispositionsrätter i allmänt vattenområde i något officiellt register. Anledningen till det är att allmänt vattenområde inte ingår i fastighetsindelningen. Allmänt vattenområde ägs inte av någon och Kammarkollegiet har blivit dess företrädare. Syftet med examensarbetet är att undersöka och redovisa hur dispositionsrätter i allmänt vattenområde ska redovisas i ett fastighetsregister samt undersöka Finlands system gällande redovisning av dispositionsrätter i allmänt vattenområde. Studiens metod sker med diskussioner i fokusgrupper och kvalitativa intervjuer med experter. Fokusgrupperna och intervjuerna hölls med tjänstepersoner från Lantmäteriet i Sverige, Lantmäteriverket i Finland och Sjöfartsverket. Vidare redovisar examensarbetet en litteraturstudie och åskådliggör vissa problem det medför att dispositionsrätter i allmänt vattenområde inte registerförs. Examensarbetet granskar en kort jämförelse med förhållandena i Finland därallmänt vattenområde är statlig egendom. Jämförelsen bygger på uppgifter inhämtade vid intervjuer med representanter för finska myndigheter ochresultatet används för att utröna i fall det är lämpligt att applicera det finländska systemet i Sverige. Slutsatsen i examensarbetet är att lagstiftning kring allmänt vattenområde är oklar. Oklarhet sker även kring äganderätten till allmänt vattenområde. Studien drar slutsatsen om att det inte går att definiera dispositionsrätter i allmänt vattenområde i lagstiftning för att allmänt vatten inte ägs av någonoch inte utgör en fastighet. Det krävs mer forskning inom ämnet för att få ett bättre system kring redovisning av dispositionsrätter avseende allmänt vattenområde. Jämförelsen med Finland gav slutsats om att Sverige och Finland har en liknande lagstiftning kring fastighetsregistret. Den största skillnaden länderna emellan är att i Finland ägs allmänt vatten av staten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Blomberg, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Rullstol - en symbol för svaghet?: En översiktsstudie om vuxna individer med funktionsvariation och deras utsatthet för sexualbrott2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att ge en bild av vad som framkommer i tidigare forskning om vuxna individer med funktionsvariation och deras utsatthet för sexualbrott. Studien omfattar två frågeställningar: (1) Hur beskrivs funktionsvariation påverka utsattheten för sexualbrott enligt artiklarna? (2) Hur konstrueras sexualbrott i artiklarna? För att besvara syftet gjordes en översiktsstudie med totalt nio kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar och en tematisk analys genomfördes. Resultatet analyserades utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultatet visade att en individ med en synlig funktionsvariation beskrevs som en symbol för svaghet. Resultatet visade också att artiklarna konstruerade sexualbrott som ett individualistiskt problem. Resultatet visade även att en individ med funktionsvariation ”samtycker” till sexuellt umgänge på grund av låg självkänsla. Slutsatsen är att mer forskning behövs för att kunna utveckla åtgärder för att förebygga sexualbrott mot individer med funktionsvariation så att de kan känna sig trygga i samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Rullstol - en symbol för svaghet?
 • 18.
  Blomkvist, Alva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Jönsson, Moa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  ”You sure she's 13? Because she seems old enough to ride this ride” - En kritisk diskursanalys om minderåriga flickors utsatthet för digitalt våld på plattformen TikTok2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internetutvecklingen har skapat nya arenor för utövande av våld. Syftet med studien är att undersöka hur det digitala våldet mot minderåriga flickor kan gestalta sig på TikTok. Materialet består av kommentarsfält tillhörande minderåriga flickor. Studien intar ett radikalfeministiskt perspektiv vars utgångspunkt är att det sexuella våldet är en konsekvens av patriarkatet och mannens makt över kvinnans sexualitet; studien utgår även från ett makt-kontrollperspektiv. Metoden för arbetet är Faircloughs kritiska diskursanalys, denna appliceras för att analysera hur diskursen gestaltas i kommentarsfälten. Resultatet visar att det digitala våldet tar sig uttryck genom att sexualisera och på andra sätt kränka flickorna, där det främst utmärkande för diskursen är objektifiering av flickorna samtidigt som en social diskurs identifierats som upprätthåller och reproducerar patriarkala strukturer och könsmaktförhållanden. Det finns tendenser till en subkultur som bidrar till gemenskap mellan personer som utsätter flickorna för digitalt våld; då samma uttryck och termer används av olika personer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Boklund, Magnus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Bäck, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  En skildring av fem kvinnors erfarenheter av våld i nära relation utifrån ett nätverksperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor utsatta för våld i nära relation upplever omgivningens reaktioner på våldet samt vilken betydelse det sociala nätverket haft för våldets utveckling. Studien baseras på fem semistrukturerade djupintervjuer med kvinnor som har erfarenhet av våld i nära relation. Resultaten, som analyserades med narrativ analysmetod och tolkades utifrån symbolisk interaktionism och uppbrottsprocessmodellen, visar att kvinnorna berättat om våldet för familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater samt formella kontakter såsom polis, oftast i anslutning till en allvarlig våldshändelse. I merparten av fallen upplevde kvinnorna att de blivit bemötta med stöttande och hjälpande reaktioner som också bidragit till att kvinnan lyckats bryta upp från den våldsutsatta relationen. Några av kvinnorna upplevde dock bemötande av tystnad eller avståndstagande; i dessa situationer har ett absolut uppbrott inte ägt rum. Sammantaget tycks alltså reaktioner och stöd från den sociala omgivningen ha stor, och ibland avgörande, betydelse för om våldet fortsätter eller ej. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Bosell, Josefine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Lindblad, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fastighetstaxering av lokalhyreshus: Utrymmen under mark2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid fastighetstaxering av lokalhyreshus tar inte värderingsmodellen för mark hänsyn till att det finns utrymmen under mark som generar hyresintäkter. Det innebär att taxeringsvärdet för markvärdet möjligtvis inte avspeglar marknadsvärdet.  Syftet med arbetet är att göra en kartläggning av två svenska städer för att tillhandahålla underlag som hjälper Lantmäteriet i sitt arbete att förbättra kvaliteten på taxeringsvärdet. Målet är att identifiera möjliga samband mellan marknadsvärdet i jämförelse med taxeringsvärdet för fastigheter med och utan utrymme under mark.  Metoderna som tillämpas är en kvalitativ analys av köpesummor i förhållande till taxeringsvärden och kvalitativa intervjuer. Analysen av köpesummor utfördes för att besvara om utrymme under mark påverkar marknadsvärdet jämfört med taxeringsvärdet. Intervjuerna syftar till att ge djupare kunskap om värdet för utrymme under mark. Resultatet från analysen av köpesummor visade att marknadsvärdet inte påverkades av utrymme under mark. Däremot framgick det i intervjuerna att markvärdet för utrymme under mark bör behandlas annorlunda vid taxering eftersom det har ett beaktansvärt värde. Slutsatsen blev därför att utrymme under mark som genererar intäkter borde tas med i fastighetstaxeringen under säregna förhållanden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Brandt, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Rekrytering till islamiska staten: En kvalitativ intervjustudie om IS-rekryteringen i Sverige2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur IS-rekryteringen går till i Sverige samt att ta reda på möjliga anledningar till varför vissa personer från Sverige ansluter sig till IS. Jag ämnade även undersöka den nya lagstiftningens eventuella påverkan på IS-rekryteringen. För att uppnå mitt syfte genomförde jag sju semistrukturerade intervjuer med personer som i sina yrkesroller kommer i kontakt med frågor som rör våldsbejakande islamistisk extremism. IS-rekryteringen i Sverige sker både på sociala medier och i fysiska miljöer. Sociala medier och Internet utgör dock främst en inspirationskälla medan den största delen av rekryteringen sker på fysiska platser. Ofta sker rekryteringen inom informella grupper men det finns även specifika rekryterare. Det är främst unga personer som rekryteras. Ofta handlar det om en kombination av olika orsaker till varför dessa personer ansluter sig. Vissa gemensamma riskfaktorer har identifierats, exempelvis utanförskap, identitetssökande och sociala orättvisor men anledningarna är ofta väldigt individuella.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bronegård, Martina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Policy för markåtkomst: Granskning av Svensk Energis ”Policy - Markåtkomst”2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hanteringen av markåtkomst för uppförande och bibehållande av elnätsledningar varierar mellan elnätsbolagen i Sverige. I syfte att skapa en enhetlig och rättvis hantering har branschföreningen Svensk Energi skapat en policy för markåtkomst som de rekommenderar sina medlemmar att använda. Syftet med denna studie var att undersöka hur policyn tillämpas samt identifiera dess utvecklingsområden och sammanställa förslag till förbättringar.

  Data till studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer med experter på nio av de elnätsbolag som är medlemmar i Svensk Energi. Resultatet visar att policyns användning varierar mellan bolagen. Policyns positiva egenskaper är fler än de negativa enligt studien. Bolagen som intervjuades tycker att policyn kan förbättras genom tydligare riktlinjer inom vissa områden samtidigt som den även bör utvecklas genom större flexibilitet inom andra områden. I studien presenteras och motiveras även flera förbättringsförslag som Svensk Energi rekommenderas genomföra för att förbättra policyn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Brunzell, Therese
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Vi uppfinner hjulet vid varje enskilt tillfälle": En intervjustudie av Kriminalvårdens möte med intagna transpersoner2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom kvalitativa intervjuer med fem kriminalvårdsanställda och en transidentifierad intagen ville jag bidra med kunskap om hur Kriminalvårdens möten med fängelsedömda transpersoner kan se ut. Syftet med studien var att undersöka normer, värderingar och praktiker som intervjudeltagarna gav uttryck för när det gäller intagna transpersoner. Intervjudeltagarna uttryckte en medvetenhet kring gruppens utsatta position i fängelsemiljön men vittnade samtidigt om avsaknad av såväl riktlinjer som strukturerade arbetssätt i frågorna. Praktiker fokuserade snarare på det avvikande och direkta än det normativa och förebyggande. Intagna själva förväntades begripliggöra sin identitet för omgivningen, samtidigt som insatser riktade mot personalens (o)medvetenhet saknades. Kriminalvården kan sägas bidra till att upprätthålla normativa föreställningar om två binära kön genom att inte tillhandahålla handlingsplaner eller självklara alternativ för personer som sträcker sig mellan, bortom eller är föränderliga mellan de två könskategorierna kvinna och man. Att inte ta ställning illustrerar maktutövning, osynliggörande och kan innebära en kränkning i sig själv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Bäckman-Mårdh, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Belestam, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  En hovrätts bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsdomar år 2017 & 2021: En innehållsanalytisk studie med utgångspunkt i det ideala offret2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur en målsägandes berättelse värderas i våldtäktsdomar och för att kontrollera vad som kunde påverka trovärdigheten och tillförlitligheten för målsägande och tilltalad. I studien användes 40 våldtäktsdomar från Svea Hovrätt fördelade mellan 2017 och 2021, vilka lästes igenom flertalet gånger med utgångspunkt i innehållsanalys. Resultatet analyserades utifrån teorier som ideala offret, kritisk viktimologi och med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Även tidigare forskning inom liknande områden användes. Studiens resultat visade att det inte fanns större skillnader åren emellan men det kunde anas en liten skillnad där bäringen i målsägandes berättelse vägde tyngre 2021 än 2017. Vad som påverkade tillförlitligheten och trovärdigheten var beroende av om det gällde den tilltalade eller målsäganden, vilket kunde synas i bedömningen av trovärdighet och tillförlitlighet vid berusning. En antydan till negativ särbehandling kunde också noteras rörande rasifierade personer vilket mestadels visade sig bero på språksvårigheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Çağdaş, Volkan
  et al.
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Stubkjær, Erik
  Aalborg University, Denmark.
  de Vries, Walter Timo
  Technical University of Munich, Germany.
  van der Merwe, Cornelius
  University of Stellenbosch, South Africa.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Paulsson, Jenny
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Schwery, Nadja
  University of Freiburg, Switzerland.
  Ploeger, Hendrik
  VUUniversity Amsterdam / Delft University of Technology, The Netherlands.
  Işıkdağ, Ümit
  Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey.
  Kara, Abdullah
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Co-ownership shares in condominiums – A comparison across jurisdictions and standards: Long version2018Ingår i: 6th International FIG 3D Cadastre Workshop, Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG , 2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Condominium is one of the prevalent forms of three-dimensional (3D) property rights (Paulsson, 2007, p. 32). The condominium concept common to a number of jurisdictions consists of three elements: (a) individual ownership of an apartment, (b) co-ownership (joint ownership) of the land and the common parts of the building, and (c) membership of an incorporated or unincorporated owners' association (van der Merwe, 2015, p. 5). The ownership shares of condominium unit owners in the common property are here referred to as co-ownership shares; yet, alternative terms include ownership fraction, condominium share, participation quota, share value, and unit entitlement. The co-ownership share determines the proportional contribution to the common expenses and the share of common profits, as well as the voting power of each condominium unit owner in the administration of the condominium. The most common approaches to the determination of the co-ownership shares are based on equality, relative size or relative value of each condominium unit, or a combination of such (van der Merwe, 1994, p. 57-58). The literature presents detailed descriptions and comparative analysis related to condominium systems in different jurisdictions (e.g. van der Merwe, 2016; 2015; Paulsson, 2007; EUI, 2005; UNECE, 2005); however, the technical and procedural aspects related to the allotment of co-ownership shares still need to be further investigated. This paper aims to compare methods and procedures applied for the allotment of co-ownership shares of condominium systems in the following seven jurisdictions; Denmark, Germany, South Africa, Sweden, Switzerland, the Netherlands, and Turkey. Also, international geographic information standards (i.e. ISO LADM, OGC LandInfra/InfraGML) are analyzed to assess the extent to which they facilitate allocation of co-ownership shares. The main purpose is to clarify the legal provisions and methodologies related to the determination of co-ownership shares in national condominium systems and bring new insights to countries, which are trying to revise their national provisions for fairer implementations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Çağdaş, Volkan
  et al.
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Stubkjær, Erik
  Aalborg University, Denmark.
  de Vries, Walter
  Technical University of Munich, Germany.
  van der Merwe, Cornelius
  University of Stellenbosch, South Africa.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Paulsson, Jenny
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Schwery, Nadja
  University of Freiburg, Switzerland.
  Ploeger, Hendrik
  VU University Amsterdam/Delft University of Technology, The Netherlands.
  Işıkdağ, Ümit
  Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey.
  Kara, Abdullah
  Yıldız Technical University, Turkey.
  Co-ownership shares in condominiums – A comparison across jurisdictions and standards: Short version2018Ingår i: 6th International FIG 3D Cadastre Workshop / [ed] Peter van Oosterom, Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG , 2018, s. 217-242Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Condominium is one of the prevalent forms of three- dimensional (3D) property rights (Paulsson, 2007, p. 32). The condominium concept common to a number of jurisdictions consists of three elements: (a) individual ownership of an apartment, (b) co-ownership (joint ownership) of the land and the common parts of the building, and (c) membership of an incorporated or unincorporated owners' association (van der Merwe, 2015, p. 5). The ownership shares of condominium unit owners in the common property are here referred to as co-ownership shares; yet, alternative terms include ownership fraction, condominium share, participation quota, share value, and unit entitlement. The co-ownership share determines the proportional contribution to the common expenses and the share of common profits, as well as the voting power of each condominium unit owner in the administration of the condominium. The most common approaches to the determination of the co-ownership shares are based on equality, relative size or relative value of each condominium unit, or a combination of such (van der Merwe, 1994, p. 57-58). The literature presents detailed descriptions and comparative analysis related to condominium systems in different jurisdictions (e.g. van der Merwe, 2016; 2015; Paulsson, 2007; EUI, 2005; UNECE, 2005); however, the technical and procedural aspects related to the allotment of co-ownership shares still need to be further investigated. This paper aims to compare methods and procedures applied for the allotment of co-ownership shares of condominium systems in the following seven jurisdictions; Denmark, Germany, South Africa, Sweden, Switzerland, the Netherlands, and Turkey. Also, international geographic information standards are analyzed to assess the extent to which they facilitate allocation of co-ownership shares. The main purpose is to clarify the legal provisions and methodologies related to the determination of co-ownership shares in national condominium systems and bring new insights to countries, which are trying to revise their national provisions for fairer implementations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Carpenter, Angela
  et al.
  School of Earth and Environment, University of Leeds, United Kingdom; Centre for Marine and Coastal Policy Research, Plymouth University, United Kingdom.
  Shellock, Rebecca
  Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; European Centre for Environment and Human Health, University of Exeter, Truro, United Kingdom.
  von Haartman, Robin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Stephen, Fletcher
  UN Environment World Conservation Monitoring Centre, United Kingdom.
  Glegg, Gillian
  Centre for Marine and Coastal Policy Research, Plymouth University, United Kingdom.
  Public perceptions of management priorities for the English Channel region2018Ingår i: Marine Policy, ISSN 0308-597X, E-ISSN 1872-9460, Vol. 97, s. 294-304Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The English Channel region is an area of high conservational importance, as well being a contributor to economic prosperity, social well-being and quality of life of the people living around it. There is a need to incorporate societal elements into marine and coastal governance, to improve management of the Channel ecosystem. Public Perception Research (PPR) is a relatively unexplored dimension of marine science, with limited research at the scale of the Channel region. Using an online survey, this study examined the public's use of, and funding priorities for, the Channel's marine and coastal environment. It revealed that there are variations in how the English and French coastlines are used. Environmental issues were generally viewed as being more important than economic ones. Country-level differences were observed for public uses of, and priorities for the Channel region. Cleaner water and beaches, and improved coastal flood defences, were more highly prioritised by English respondents, while offshore renewable energy and sustainability of businesses were more highly prioritised by French respondents. The paper contributes to the debate on the value of PPR by addressing evidence gaps in the English Channel region, and to PPR literature more broadly. It provides baseline data to inform future engagement strategies for the marine and coastal governance of the Channel region specifically. It also identifies how this type of research has implications for the wider marine and coastal environment, including contributing to Sustainable Development Goal 14 on conserving and sustainably using the oceans, seas, and marine resources.

 • 28.
  Colakovic, Isak
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Kan allemansrättens omfattning tydliggöras genom domsluten i tidigare rättsfall?2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allemansrätten finns idag inskriven i Grundlagen och nämns även i Miljöbalken utan att definieras. Lagtexten ger inte någon förklaring till vad allemansrätten konkret betyder och vad den omfattar utöver att alla måste visa hänsyn och varsamhet. Lagen kan bara ge någon form av avgränsning om andra lagar tolkas motsatsvis men att så ska ske är i sådana fall ett antagande. Det vore dessutom märkligt om en grundlag alltid är relativ till alla andra lagar som förment ska vara underställda denna.

  Allemansrättsliga konflikter är ovanliga, förmodligen för att den baseras på sedvänja och samförstånd men med ett ökat kommersiellt nyttjande av naturen i form av t.ex. bärplockning och turistindustri på andras mark samt förändring av folks attityd så är det inte långsökt att tänka sig att dessa konflikter kan bli alltmer vanliga i framtiden. Det är därför viktigt att veta vilka rättigheter och skyldigheter som allemansrätten egentligen ger, utöver diffusa riktlinjer som personer i allmänhet antas respektera. 

  Då det inte går att finna dessa i lagen så vänder sig det här arbetet till nästa steg i rättsordningen; domstolarna som ska utgå ifrån lagen för att lösa juridiska konflikter. Sju rättsfall har analyserats med syfte att utröna de resonemang som rättstolkaren för och hur de bedömer allemansrättens omfattning i respektive fall. Detta för att kunna jämföra konflikternas utfall och se om domstolarnas hantering av tidigare fall kan tydliggöra någonting avseende allemansrättens utsträckning och begränsningar. 

  Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan hur olika domstolar bedömer saken, både inom samma rättsfall men också mellan dessa. Det förekommer rena motsägelser och det kan inte sägas att domstolarna är konsekventa i sin tillämpning av allemansrätten. Några principer förekommer i flera av domsluten såsom en icke-specificerad toleransgräns för skada och olägenhet, att ett kommersiellt nyttjande av allemansrätten är tillåten samt att det finns en möjlighet för fastighetsägare att delvis hindra allmänheten från områden som egentligen är allemansrättsligt tillgängliga givet vissa förutsättningar. Det är dock tveksamt hur mycket de här, av flera domstolar tillämpade reglerna är värda då det inte finns någon skyldighet för en framtida rättstolkare att ta hänsyn till dessa. Domstolarna har generellt en för långtgående tolkning avseende vilka rättigheter som allmänheten har vilket resulterar i att markägaren måste göra stora eftergifter. Arbetet finner att det är nödvändigt att allemansrätten avgränsningar lagstadgas efter en nogrann utredning som tar framtidens förhållanden i beaktande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Da Luz Reis, Isaura
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Kindström, Linnéa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Om man ser ut som du så får man skylla sig själv": En intervjustudie om transidentifierades utsatthet för brott och annan utsatthet, samt rättsväsendets bemötande2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom semistrukturerade intervjuer med fyra personer med transerfarenhet har denna studie undersökt transpersoners (transvestiter, transsexuella, intergender och andra med transerfarenhet) utsatthet för brott och annan utsatthet, om de kontaktat rättsväsendet i samband med sin utsatthet och hur de bemötts av rättsväsendet i händelse av kontakt med det. Utsattheten har sett olika ut beroende av olika diskrimineringsgrunder, varit mångfacetterad och utgjorts av både handlingar som är och inte är stadgade som brott. Utsattheten har varit så pass förekommande att den normaliserats av och blivit svår att urskilja för intervjudeltagarna. Det framkom olika anledningar till varför de intervjuade personerna valt respektive inte valt att kontakta rättsväsendet, däribland rädsla för sekundär viktimisering och andras eller egen tidigare erfarenhet av dåligt bemötande. Rättsväsendets bemötande har, då det varit befintligt, varierat. Hur väl binära transpersoner passerar påverkade i stor utsträckning utsattheten, eftersom okunskapen om transpersoner är stor och ofta resulterar i diskriminering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Dawson, Lorne L.
  et al.
  University of Waterloo, Canada.
  Rostami, Amir
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete, kriminologi och folkhälsovetenskap, Kriminologi.
  Mondani, Hernan
  Institute for Futures Studies, Stockholm; Department of Sociology, Umeå University.
  Violent extremism in the hinterland of the ‘War on Terror’: comparative studies of Canada and Sweden2024Ingår i: Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, ISSN 1943-4472, E-ISSN 1943-4480Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 31.
  Dawson, Lorne L.
  et al.
  University of Waterloo, Waterloo, Canada.
  Rostami, Amir
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete, kriminologi och folkhälsovetenskap, Kriminologi.
  Mondani, Hernan
  Institute for Futures Studies, Stockholm and Department of Sociology, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Harris-Hogan, Shandon
  Centre for Research on Extremism, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Amarasingam, Amarnath
  School of Religion, Queen's University, Kingston, Canada.
  A comparative analysis of Canadian and Swedish foreign fighters2024Ingår i: Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, ISSN 1943-4472, E-ISSN 1943-4480Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While there is a substantial research literature on Western ‘foreign fighters’ – those young men and women from Europe, North America, Australia and elsewhere who traveled to Syria and Iraq, from around 2011–2017, to join jihadist groups engaged in combat – there is a dearth of comparative studies examining the backgrounds of these fighters. National variations in the levels of recruitment have been measured and samples examined to determine the demographics of these fighters, indicating some national variations in who went, how, and maybe why. More fulsome comparative data is needed, however, to detect and measure such differences to gain insight into the factors conditioning the radicalization of these foreign fighters. Calling on original and unique datasets, this study presents the results of a comparative analysis of Canadian and Swedish foreign fighters. In each case the findings are compared with other domestic jihadists as well to delineate if those drawn to fight in Syria and Iraq differ. Clear differences emerge in the basic demographics of these national samples, highlighting some empirical and interpretive issues in need of further analysis.

 • 32.
  Dimopooulou, Efi
  et al.
  National Technical University of Athens, Greece.
  Karki, Sudarshan
  Queensland Government, Australia.
  Miodrag, Roić
  University of Zagreb, Croatia.
  de Almeida, José-Paulo Duarte
  University of Coimbra Apartado, Portugal.
  Griffith-Charles, Charisse
  The University of the West Indies St. Augustine, Trinidad and Tobago.
  Thompson, Rod
  Delft University of Technology.
  Ying, Shen
  Wuhan University, China.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  van Oosterom, Peter
  Delft University of Technology, The Netherlands.
  3D Cadastres Best Practices, Chapter 2: Initial Registration of 3D Parcels2018Ingår i: FIG Congress 2018: Proceedings, Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG , 2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Registering the rights of a 3D parcel should provide certainty of ownership, protection of rights and unambiguous spatial location. While not all cadastral jurisdictions in the world maintain a digital cadastral database, the concepts of such registration hold true regardless of whether it is a paper-based cadastre or a digital one. Similarly, the motivations and purpose for the creation of a 2D cadastre for individual jurisdictions applies to3D cadastre as well. It provides security of ownership for3D parcels, protects the rights of the owners, and provides valuable financial instruments such as mortgage, collateral, valuation and taxation. The current life cycle of the development of a land parcel includes processes startfrom outside the cadastral registration sphere, such as zoning plans and permits, but has a direct impact on how a certain development application is processed. Thus, in considering the changes required to allow a jurisdiction to register 3D, it is important to note the sphere of influence that could have an impact on 3D registration. These include planners, notaries, surveyors, data managers and registrars; however for the purpose of this paper, the research is focused on the core 3D aspects that are institutional, legal and technical. This paper explores approaches and solutions towards the implementation of initial 3D cadastral registration, as derivedby current procedures of registration of 3D parcels in various countries worldwide. To this end, the paper analyses the categorisations and approaches of3D spatial units and examines the validation requirements (constraints) on a cadastral database, at various levels of maturity. In this view, 3D data storage and visualization issues are examined in relation to the level of complexity of various jurisdictions, as provided by the results of the country inventory combined with a worldwide survey in 2010 and updated in 2014 (Van Oosterom, et al., 2014). It appearsthat significant progress has been achieved in providing legal provisions for the registration of 3D cadastres in many countries and several have started to show 3D information on cadastral plans such as isometric views, vertical profiles or text environment to facilitate such data capture and registration. Moreover, as jurisdictions progress towards an implementation of 3D cadastre, much 3D data collected in other areas (BIM, IFC CityGML files, IndoorGML, InfraGML and LandXML) open up the possibility of creating 3D cadastral database and combining with the existing datasets.The usability, compatibility and portability of these datasets is a low cost solution to one of the costliest phases of the implementation of 3D cadastres, which is the initial 3D data capture.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Dimopooulou, Efi
  et al.
  School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens, Zografou, Greece.
  Karki, Sudarshan
  Queensland Government, Department of Natural Resources and Mines, Brisbane, Australia.
  Roić, Miodrag
  Faculty of Geodesy, University of Zagred, Zagreb, Croatia.
  Duarte de Almeida, José-Paulo
  Geomatic Engineering Laboratory, Department of Mathematics, Faculty of Science & Technology, University of Coimbra, Coimbra, Portugal.
  Griffith-Charles, Charisse
  epartment of Geomatics Engineering and Land Management, Faculty of Engineering, The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago.
  Thompson, Rod
  Department OTB, Section GIS - technology, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  Ying, Shen
  School of Resource and Environmental Sciences, Wuhan University, Wuhan, China.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Oosterom, Peter van
  Department OTB, GIS Technology Section, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands .
  Chapter 2. Initial Registration of 3D Parcels2018Ingår i: Best Practices 3D Cadastres - Extended version / [ed] Peter van Oosterom, Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors , 2018, s. 67-94Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Registering the rights of a 3D parcel should provide certainty of ownership, protection of rights and unambiguous spatial location. While not all cadastral jurisdictions in the world maintain a digital cadastral database, the concepts of such registration hold true regardless of whether it is a paper-based cadastre or a digital one. Similarly, the motivations and purpose for the creation of a 2D cadastre for individual jurisdictions applies to3D cadastre as well. It provides security of ownership for3D parcels, protects the rights of the owners, and provides valuable financial instruments such as mortgage, collateral, valuation and taxation. The current life cycle of the development of a land parcel includes processes startfrom outside the cadastral registration sphere, such as zoning plans and permits, but has a direct impact on how a certain development application is processed. Thus, in considering the changes required to allow a jurisdiction to register 3D, it is important to note the sphere of influence that could have an impact on 3D registration. These include planners, notaries, surveyors, data managers and registrars; however for the purpose of this paper, the research is focused on the core 3D aspects that are institutional, legal and technical. This paper explores approaches and solutions towards the implementation of initial 3D cadastral registration, as derivedby current procedures of registration of 3D parcels in various countries worldwide. To this end, the paper analyses the categorisations and approaches of3D spatial units and examines the validation requirements (constraints) on a cadastral database, at various levels of maturity. In this view, 3D data storage and visualization issues are examined in relation to the level of complexity of various jurisdictions, as provided by the results of the country inventory combined with a worldwide survey in 2010 and updated in 2014 (Van Oosterom, et al., 2014). It appearsthat significant progress has been achieved in providing legal provisions for the registration of 3D cadastres in many countries and several have started to show 3D information on cadastral plans such as isometric views, vertical profiles or text environment to facilitate such data capture and registration. Moreover, as jurisdictions progress towards an implementation of 3D cadastre, much 3D data collected in other areas (BIM, IFC CityGML files, IndoorGML, InfraGML and LandXML) open up the possibility of creating 3D cadastral database and combining with the existing datasets.The usability, compatibility and portability of these datasets is a low cost solution to one of the costliest phases of the implementation of 3D cadastres, which is the initial 3D data capture.

 • 34.
  Dimopooulou, Efi
  et al.
  School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens, Zografou, Greece.
  Karki, Sudarshan
  Queensland Government, Department of Natural Resources and Mines, Brisbane, Australia.
  Roić, Miodrag
  Faculty of Geodesy, University of Zagred, Zagreb, Croatia.
  Duarte de Almeida, José-Paulo
  Geomatic Engineering Laboratory, Department of Mathematics, Faculty of Science & Technology, University of Coimbra, Coimbra, Portugal.
  Griffith-Charles, Charisse
  Department of Geomatics Engineering and Land Management, Faculty of Engineering, The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago.
  Thompson, Rod
  Department OTB, Section GIS - technology, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  Ying, Shen
  School of Resource and Environmental Sciences, Wuhan University, Wuhan, China.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Oosterom, Peter van
  Department OTB, GIS Technology Section, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands .
  Chapter 2. Initial Registration of 3D Parcels2018Ingår i: Best Practices 3D Cadastres - Printed version / [ed] Peter van Oosterom, Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors , 2018, s. 19-27Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  3D geoinformation is becoming increasingly important towards decision-making, land management and land development. Research has demonstrated the actual added value of 3D information over 2D in the cases of an overall more efficient integration of urban vs. regional planning and management, especially when dealing with 3D under- ground/aboveground infrastructures. Despite the fact that there has been consistent research within geoinformation science (GISc) on the concept of 3D for more than a decade now, several potentially involved parties are still reluctant to invest in 3D data, 3D techniques and applications. As a consequence, large administration processes re- lating to urban/ rural planning often run up financial losses simply because generic geoinformation is not part of the process (Stoter, 2011; Stoter et al, 2012).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35. Dimopoulou, Efi
  et al.
  Karki, Sudarshan
  Roić, Miodrag
  Duarte de Almeida, José-Paulo
  Griffith-Charles, Charisse
  Thompson, Rod
  Sheng, Ying
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Oosterom, Peter van
  3 D нэгж талбарын анхны бүртгэлүүд (Initial Registration of 3D Parcelels)2024Ingår i: 3DКАДАСТРЫН ШИЛДЭГ ТУРШЛАГУУД (Best Practices 3D Cadastres) / [ed] Peter van Oosterom, International Federation of Surveyors (FIG) , 2024, s. 67-94Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [mn]

  Гурван хэмжээст (3 D үл хөдлөх хөрөнгийн талаарх ойлголт, үзэл баримтлалууд 90 ээд онысүүл үеэс эхлэн газар зохион байгуулалтын баримт бичиг болон судалгааны бүтээлүүдэдтусах болсон билээ. Өнөө цагт бид 3 D кадастрын талаар хийгдсэн судалгаа, өргөн цархүрээтэй ойлголт, шилд эг туршлагуудыг олон ном, судалгааны бүтээлүүдээс харж болно.Хэдий тийм боловч ихэнх улс орнуудад 3 D үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүйн зохицуулалтуудыгнарийвчлан тодорхойлж 3 D кадастрын системийг эрхлэх асуудал одоо хүртэл нарийншийдэгдэ эгүй, судлагдаагүй хэвээр байна.Энэ бүлэгт Европ, Хойд болон Латин Америк, Ойрх Дорнод, Австралийн нийт 15 өөр эрхзүйн орчин дахь 3 D үл хөдлөх хөрөнгийн үзэл баримтлалыг зохиогчдын өөрсдийнх ньүндэсний туршлагад тулгуурлан харьцуулан авч үзсэн болно. Түүнчлэн Герман, Франц,Скандинав з эрэг өөр өөр ялгаатай иргэний эрх зүйн орчин дэх 3 D кадастрын системийнжишээг авч үзсэн нь эдгээр улстай ижил төрлийн эрх зүйн систем хөгжсөн бусад орнуудад3D кадастрын системийг нэвтрүүлэхэд тус нэмэр болох буй заа. Гэхдээ эдгээр жишээ, сайнтуршлагууд нь 3 D кадастрын системийг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх гэх мэт өөр өөр үе шатандявж байгааг анхаарна биз ээ. Энэ нь 3 D үл хөдлөх хөрөнгийн үзэл баримтлал, 3 D кадастрынсистемийг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлоход хувь нэмэр оруулахынзэрэгцээ тухайн эрх зүйн орчинд хараахан бий болоогүй байгаа бэрхшээл, асуудлуудыг

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Donoyan, Alexis
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Wahlberg, Emil
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Jämförelse mellan 2D- och 3D-fastigheter för station och spårsträcka i upphöjt läge2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta dokument är ett examensarbete som skrivits på Högskolan i Gävle.

  Med station och spårsträcka i upphöjt läge menas att de ligger på ett plan ovanför markytan. Tidigare har markplan i luften med hjälp av 3D-fastigheter aldrig genomförts i Sverige.

  Idag bildas relativt få 3D-fastigheter i Sverige i förhållande till hur många fastigheter det finns idag. Denna studie syftar till att undersöka vilken fastighetsbildning som är mest ändamålsenlig samt vilka fördelar som finns med att använda 3D eller traditionella 2D-fastigheter för station och spårsträcka i upphöjt läge.

  För att få svar på frågeställningarna inleddes examensarbetet med en litteraturgenomgång och sedan tillämpades intervjuer och insamling av förrättningsakter. Dessa insamlingar sammanställdes senare i ett resultat av vilka fördelar som finns med 2D respektive 3D-fastigheter samt vad som är mest ändamålsenlig för station och spårsträcka i upphöjt läge. 

  författarna undersökte specifikt en planerad järnvägsstation och spårsträcka i upphöjt läge i Norrköpings kommun i samband med genomförande av Ostlänken. Ostlänken är ett järnvägsprojekt för dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping. Syftet med Ostlänken är att öka kapaciteten för järnvägstrafik för både passagerar- och godstrafik samt att bygga ut en ny stambana. Det är en satsning på miljövänliga kommunikationer och snabbare tåg som bidrar till hållbara resor och transporter. Fastigheten för den kommande järnvägsstationen i Norrköping har ännu inte bildats och denna studie ska ligga till underlag för beslut. Studien utformades för att gälla generellt för järnvägsspår i upphöjt läge och kan tillämpas på liknande fall som det i Norrköpings kommun.

  Författarna jämförde vilken fastighetsbildning som blir mest ändamålsenlig för station och spårstäcka i upphöjt läge. Slutsatsen är att 3D-fastigheter har fler fördelar och vinster jämfört med traditionella 2D-fastigheter med tillhörande servitut, vilket gör att 3D-fastigheter bör användas för ett sådant infrastrukturprojekt som järnvägsstation i upphöjt läge.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Eliasson, Ida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Tongring, Frida
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Lagstiftning och tillstånd vid ändrat användningsområde av komplementbyggnader: En fråga om avstyckning, bygglov och strandskyddsdispens2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns inget krav på bygglov vid uppförande av en komplementbyggnad på fastighet med en- och tvåfamiljshus. Det förekommer många lagar och lagrum där komplementbyggnader omskrivs, men att tillämpa dessa i verkligheten anses till viss del vara svårare. När avstyckning av komplementbyggnad sker inom strandskyddat område ska förrättningslantmätaren avgöra hur stor påverkan förrättningen har på strandskyddslagstiftningen. Lagstiftningen anses svårtolkad när det gäller avstyckad komplementbyggnad både inom och utanför strandskyddat område. Detta kan leda till oklarheter kring vilka tillstånd som egentligen krävs samt att lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen och byggnadsnämnden inte alltid är överens om vad som faktiskt är möjligt att genomföra. Därför ska frågan “Hur ser lagstiftningen ut och vilka tillstånd krävs när komplementbyggnad avstyckas inom och utom strandskyddat område?” utredas i detta examensarbete.

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur denna problematik kan förenklas för att bespara både lantmäterimyndigheten samt sakägare tid och ibland även kostnader. Dessutom önskas det klargöras vilka regler och principer som gäller då en komplementbyggnad avstyckas som ligger inom strandskyddat område då detta idag anses tvetydigt enligt lagstiftningen. Målet med detta arbete är att bidra till ytterligare kunskap kring ämnet och genom det besvara frågor som idag förekommer gällande komplementbyggnader samt försöka finna ett enklare förhållningssätt kring information huruvida dessa problem ska lösas.

  I studien har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts. Nio intervjuer med verksamma inom området har genomförts där majoriteten bekräftade att det förekommer dilemman i dessa frågor. Vidare har fem förrättningsakter och åtta domar studerats, sammanfattats och sedan analyserats.

  I slutsatsen fastställs att problematiken kring lagstiftningen har funnits länge och fortfarande finns. Det förekommer efterfrågan kring tydligare lagstiftning med önskan om att det ska underlätta för både verksamma och fastighetsägare. Lagstiftning och olika intressen mellan myndigheter samt bristfälligt samarbete försvårar i vissa fall processen ytterligare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38. El-Mekawy, Mohamed
  et al.
  Paasch, Jesper M.
  Lantmäteriet.
  Paulsson, Jenny
  KTH, Fastighetsvetenskap.
  Integration of 3D Cadastre, 3D Property Formation and BIM in Sweden2014Ingår i: Proceedings of the 4th International FIG 3D Cadastre Workshop, 9-11 November 2014, Dubai, UAE, 2014, s. 17-34Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  El-Mekawy, Mohamed Sobaih Aly
  et al.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Paasch, Jesper M.
  Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority, Gävle, Sweden.
  Paulsson, Jenny
  Real Estate Planning and Land Law, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Integration of Legal Aspects in 3D Cadastral Systems2015Ingår i: International Journal of E-Planning Research, ISSN 2160-9918, Vol. 4, nr 3, s. 47-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article continues a research on the feasibility of BIM for 3D cadastre in unified building models, presented in . It describes problems and solutions concerning interaction between BIM and the registration and visualisation of legal 3D property information. BIM and legal 3D property are two seemingly different domains, and there is a lack of BIM-3D property research in relation to technical and registration issues. The article therefore focuses on possibilities and difficulties of addressing legal interests (i.e. rights, restrictions and responsibilities) in land. A Swedish case study is used to describe the use of 3D property formation and registration in Sweden, and how it might be possible to achieve a more integrated, standard based registration of legal boundaries and physical buildings. The results emphasize how BIM and 3D property domains can interact to serve the needs for effective information handling by e.g. importing 3D cadastral boundaries into BIM as basis for decision-making or to use BIM as input in the 3D cadastral formation process.

 • 40.
  Estrada, Felipe
  et al.
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Nilsson, Anders
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Jerre, Kristina
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Wikman, Sofia
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen; Institutet för framtidsstudier.
  Violence at Work: The Emergence of a Social Problem2010Ingår i: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, Vol. 11, nr 1, s. 46-65Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article analyses trends in violence at work on the basis of victim surveys, work-environment surveys, and press material. It proceeds from the two most common explanations of why violence at work appears to have increased over recent decades. These emphasize shifts in working conditions that have increased employees' victimization risk, and a broadened view of what is regarded as work-related violence. The empirical analyses provide support for both these explanations, and the various dimensions examined—increased reporting propensities, expanded definitions, a reduced tolerance of violence, and altered working conditions—are linked to one another.

 • 41.
  Estrada, Felipe
  et al.
  Institutet för framtidsstudier, Stockholm.
  Nilsson, Anders
  Institutet för framtidsstudier, Stockholm.
  Wikman, Sofia
  Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Det ökade våldet i arbetslivet: En analys utifrån de svenska offerundersökningarna2007Ingår i: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, Vol. 94, nr 1, s. 56-73Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Victim surveys from both Sweden and her Nordic neighbours show that the proportion reporting exposure to violence at work has increased during the 1990s. This article examines the question of how this trend should be understood. Does the increase reflect a rise in the number of people exposed to such violence, or is it rather due to an increase in the focus on violence and a broadening of the way violence is defined? On the basis of Swedish victim surveys covering the period 1984 - 2001, the article examines whether the character of this problem has changed as regards the seriousness of the violence, the occupational groups exposed to such violence, and the extent to which victims have contacted the police. The study shows that there has been an increase in exposure to threats and violence at work. This increase is found primarily in relation to violence and not to threats, among women, and in particular those working with some form of care provision. One surprising finding is that the propensity to report work-related violence has diminished somewhat, something that is not true for other types of violence. We thus find a high propensity to report when levels of exposure are low, and a lower reporting propensity once exposure to violence has increased. This trend is conceptualized against the background of a shift in and broadening of the type of incidents reported in the context of victim surveys. Acts of violence against persons employed in the health sector, schools and in care provision are less likely to be reported to the police than violence perpetrated against members of other occupational groups. Thus as care workers come to account for an increasing proportion of both violent incidents and the victims of violence, the aggregate propensity to report such incidents decreases. When the focus is limited to those individuals working in the care sector who have themselves been exposed to violence, there are no signs of a reduction in their reporting propensity.

 • 42.
  Faulkner, Lina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Rosenius, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Brott, kön och socioekonomi i Uppsala: en analys av statistik om ungdomar misstänkta för brott i Uppsala kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att analysera ungdomsbrottsligheten i Uppsala kommun vad gäller brottstyper, områden och kön samt undersöka om det fanns några samband mellan ungdomsbrottslighet och socioekonomisk status på områdesnivå. Med hjälp av statistik över misstänkta ungdomar i åldern 13 till 20 i Uppsala kommun, så gjorde vi univariata och bivariata statistiska analyser. För att studera sambandet mellan områdesstatistik och misstankesfrekvens använde vi oss först av en korrelationsmatris, för att sedan gå vidare med en multipel linjär regressionsanalys. Resultaten visade på att det finns både skillnader och likheter gällande flickors och pojkars ungdomsbrottslighet. Den mest påtagliga skillnaden är dock frekvensen av misstankar. Vad gäller sambandsanalysen så förklarar den socioekonomiska statusen en relativ stor del av variansen i misstankesfrekvensen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Forsberg, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Wattberg, Maja
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Det är aldrig för sent": Fyra berättelser om vägen ut ur kriminalitet.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera subjektiva upplevelser av vilka faktorer som varit bidragande till ett upphörande med brottsligt beteende, samt de faktorer som enligt egna upplevelser leder till ett upprätthållande av en mer konventionell livsstil. För att studera detta har en kvalitativ metod tillämpats och semistrukturerade intervjuer med fyra före detta kriminella individer genomförts. Studiens resultat visade att kärleksrelationer och föräldraskap, att sluta med alkohol- och narkotika missbruk, bryta upp från tidigare omgivning samt egen vilja är faktorer som i samspel med varandra påverkat de intervjuade att upphöra med brottsligt beteende. Rutiner, nytt socialt nätverk och stöd är faktorer som enligt intervjupersonerna möjliggjort ett upprätthållande av en mer konventionell livsstil. Studiens viktigaste slutsats är att samspel mellan yttre och inre faktorer även kallade vändpunkter, är av största vikt för att en upphörandeprocess skall vara framgångsrik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Frid, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Kvinnlig brottslighet och viktimisering utifrån ett självbiografiskt perspektiv: En tematisk narrativ analys2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate female crime and victimization based on how this is presented in autobiographies of female criminals with a focus on gender structures and the role men play in women’s crime and victimization. The study was based on autobiographies of three Swedish female criminals on which themes corresponding to the purpose of the study were identified. The results were analyzed on the basis of theories of hegemonic masculinity, gender systems and socialist feminism and compared with previous research. The study showed that gender structures clearly appear in the autobiographies. Men’s power and dominance over women was made visible, not least through prostitution, but also through other violations, coersion, abuse and rape, women were victimized, both in childhood and in adulthood. Men were also shown in various ways to influence women to start committing crimes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Färnstrand, Roslan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Elektroniskt gränssnitt inom mervärdeskatt: Analys av artikel 14a gällande elektroniska gränssnitt och när anses man vara en "faktiskt leverantör"2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Artikel 14a mervärdesskattedirektivet är en bestämmelse som utvecklar många olika aspekter inom mervärdesskatten. Artikel 14a:s stora påverkan inom mervärdesskatten är införandet av två nya begrepp och dessa är begreppet om elektroniskt gränssnitt och begreppet om faktisk leverantör. Dessutom expanderas vissa begrepp för att omfatta flera beskattningsbara personer ett av dessa system är systemet om Mini One Stop Shop som döps om till One Stop Shop och kommer i stället omfatta fler beskattningsbara personer.

   

  Begreppet elektroniskt gränssnitt är ett brett koncept som kan omfatta många olika områden. Ett elektroniskt gränssnitt i huvudregeln borde anses vara ett system där olika användare kan kommunicera med varandra med hjälp av en enhet eller program, ett sådan system kan vara tillexempel en webbplats där en näringsidkare annonserar sina produkter och en konsument som köper dessa produkter. I artikel 14a beskrivs det också ett nytt begrepp och detta är begreppet om faktiskleverantör. En faktisk leverantör har samma rättigheter/skyldigheter som en det traditionella begreppet leverantör ur ett mervärdesskatteperspektiv. Man kan endast anses vara en faktisk leverantör om man omfattas av begreppet elektroniskt gränssnitt och man möjliggör en leverans från en underliggande leverantör till slut konsumenten genom det elektroniska gränssnittet man bedriver. Därav kan en person anses vara innehavare av ett elektroniskt gränssnitt utan att vara den faktiska leverantören. Samtidigt kan vissa transaktioner genom det elektroniska gränssnittet omfattas av bestämmelsen om faktisk leverantör och vissa inte. Detta betydeter att en innehavare av ett elektroniskt gränssnitt måste vara medveten om vilka transaktioner omfattas av bestämmelsen gällande faktisk leverantör och vilka gör inte det. 

   

  Begreppet One Stop Shop är en utveckling på det tidigare systemet Mini One Stop Shop. One Stop Shop-systemet innebär att man redovisar andra länders mervärdesskatt genom ens egna skattemyndighet. One Stop Shop möjliggör också för beskattningsbara personen att slippa momsregistrera sig i varje enskilt medlemstatsland. Huvudregeln är att om man säljer till en konsument i ett annat land ska man moms registera sig i det landet konsumenten befinner sig. Med ett system som One Stop Shop underlättar för e-handelsföretag som har många kunder som befinner sig i olika medlemsstater inom EU. Detta i in tur kan leda till en minskad administrativ börda.

   

  Artikel 14a infördes på grund av att kunna säkerställa en ändamålsenlig och effektiv uppbörd av mervärdesskatten men samtidigt att minska den administrativa bördan för de olika aktörerna så som leverantörer, skatteförvaltningen och konsumenterna. Minskningen av den administrativa bördan och ändamålsenlig uppbörd av mervärdesskatten har kunnat uppnås genom införandet av begreppet elektroniskt gränssnitt/faktisk leverantör. Dessa två begrepp skapar det en tydligare bild om vad som gäller för de olika aktörerna på marknaden, där alla parter som är inblandade vet hur de ska gå till väga. Samtidigt sätter detta en stor börda för företag att anpassa sig till det nya regelverket.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46. Gallo, Carina
  et al.
  Fowlin, Julaine
  Lilja, My
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Gaining a Global Criminal Justice Perspective: A Computer-Supported Collaboration Between Students in Sweden and the United States2018Ingår i: Journal of Criminal Justice Education, ISSN 1051-1253, E-ISSN 1745-9117, Vol. 29, nr 4, s. 531-550Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores how Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) can globalize a criminal justice curriculum. It draws on a project where criminology students in Sweden and the United States collaborated in an online environment. We describe the design of the project and use student reflections to identify successes and challenges. The results show that for a CSCL to be successful, instructors need to be intentional about academic, psychological, and interpersonal aspects of the collaboration, as they are all interrelated. The students experienced challenges, for example, related to the workload. However, in most cases, the perceived benefits outweighed the challenges. The students reported an improved understanding of criminology theory and enhanced critical thinking skills. We argue that CSCL can improve the affordability and accessibility of global learning. Without having to travel, the students entered a virtual space where they could learn together with students and faculty from another country.

 • 47.
  Gorgis Poulos, Ival
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Dulger, Nouhadra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Livsberättelser av unga män i förorten: En kvalitativ studie om identifiering av risk- och skyddsfaktorer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera bakomliggande orsaker till uppkomsten av brottsliga handlingar hos personer med invandrarbakgrund i utsatta områden. Studiens centrala frågeställning är att undersöka hur intervjupersonerna ser på sina uppväxtförhållanden. För att besvara frågeställningen utgick vi från en kvalitativ metod och använde oss av semistrukturerade intervjuer innehållande narrativa inslag, med fyra intervjudeltagare. Ett av studiens viktigaste resultat är att riskfaktorer i tidig ålder är indikationer på brottsliga beteenden, men forskning visar att det är nästintill omöjligt att med säkerhet predicera om riskfaktorer i ungas liv leder till senare brottslighet. Förändringar kan ske både i livsförloppet och i individernas sociala nätverk som i sin tur leder till strukturella förändringar i individernas liv. Dessa förändringar kan både främja och hämma brottsliga beteenden hos en individ, beroende på om förändringarna utgör risk-eller skyddsfaktor.  Slutsatsen av studien är att ingenting är på förhand givet, vi kan inte med säkerhet säga att en individ med vissa riskfaktorer kommer att bli kriminell. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Grylin, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Passivitetsrätten vid skattetillägg2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  When a taxpayer fails to fulfill the obligation in Chapter 30 Section 1 and Chapter 31 Section 3 of the Swedish Tax Procedure Act, skatteförfarandelagen (2011:1244), the STPA, to submit information about his or her taxable income, he or she becomes liable to pay a tax surcharge. Decisions about tax surcharges can be made in both administrative and criminal proceedings. In fact, decisions on tax surcharges may be made due to a taxpayer’s passiveness during a criminal tax procedure, regardless of the intent. However, the European Court on Human Rights has established that a person’s silence is not, in itself, sufficient proof for a conviction. This causes a tension between the obligation to submit information about taxable income and the right to silence and the right against self-incrimination in the Swedish tax surcharge procedure.

  The purpose of this thesis is to analyze the relationship between the Swedish system of tax surcharge and the right to silence and the right against self-incrimination according to the ECHR, the EU Charter, Article 3 Section 1 (e) of Directive 2012/13/EU and Article 7 of Directive 2016/343/EU. The method used to analyze these problems and discuss solutions combines a legal dogmatic method with an autonomous interpretation of the right to silence and the right against self-incrimination. The analysis shows that problems occur after the point where a taxpayer has been charged with a criminal offence according to the autonomous meaning of the concept. This point in time corresponds to the point in time when action is taken by the Swedish Tax Agency that has a substantial impact on the taxpayer. The analysis also shows that if a tax surcharge is levied only because of a taxpayer’s silence, after that point, there has been a violation of the right to silence and the right against self-incrimination according to the autonomous meaning.

  The conclusion of the thesis is that there is a need for an amendment to the STPA, which reinforces the autonomous meaning of the right to silence and the right against self-incrimination in the Swedish tax surcharge procedure. This includes new rules in the STPA, which define 1) a duty for the Swedish Tax Agency to inform taxpayers about the right to silence and the right against selfincrimination, 2) the scope of the taxpayer’s obligation to submit information about taxable income in relation to the right to silence and the right against selfincrimination and 3) rules on exemption from tax surcharge when it violates the right to silence and the right against self-incrimination.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (pdf)
  COVER01
  Ladda ner (pdf)
  SPIKBLAD01
 • 49.
  Göransson, Magnus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Winka, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Nej till omarrondering: En studie i västra Rättvik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom flera århundraden har fastigheter, genom arv, delats upp i skiften så pass många gånger att de i dag inte utgör lämpliga fastigheter. Omarrondering, som är en typ av fastighetsreglering, är ett verktyg som är till för att förbättra den befintliga fastighetsstrukturen och i Sverige används omarrondering i syfte att skapa ett så lönsamt skogsbruk som möjligt. Men det är långt ifrån alla fastighetsägare som ställer sig positiv till fastighetsregleringsmetoden. Syftet med studien var att beskriva hur berörda fastighetsägare ser på omarronderingsprocessen och vilka faktorer som är avgörande då de röstar nej till omarrondering samt presentera eventuella åtgärder som kan förenkla framtida omarronderingar. Studien genomfördes genom att intervjua fastighetsägare som röstat nej till omarrondering i en opinionsundersökning. Intervjupersonerna valdes ut slumpvis från en lista med fastighetsägare som röstat nej till omarrondering i västra Rättvik. Resultatet visade bland annat att motståndet till omarrondering berodde på: att det är en lång process som kostar mycket pengar, att fastighetsägare kan tvingas till omarrondering mot sin vilja och en rädsla att förlora jakträtten. En del fastighetsägare upplevde omarronderingsprocessen som odemokratisk och vinklad, ett större samförstånd mellan berörda parter efterfrågades. Studien utmynnade i bland annat följande slutsatser: Många fastighetsägare lyfte fram att omarronderingsprocessen måste bli snabbare och ske till en lägre kostnad. Förutom det framkom även faktorer av känslomässig karaktär och att samsynen måste förbättras mellan myndighet och fastighetsägare. Det fanns en viss positiv inställning till omarrondering som gjorde att fastighetsägare kunde tänka sig rösta för en omarrondering, men att det måste ske under andra former. Vissa fastighetsägare kunde aldrig tänka sig att rösta ja till omarrondering, de ansåg att processen ska vara frivillig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Hansson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Svensson, Lena
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Handläggningstider för fastighetsbildning: Påverkan på landsbygdsutvecklingen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. Lantmäteriet skall på uppdrag av regeringen prioritera samhällsviktiga ärenden vilket ofta innefattar nybyggnation av bostäder, infrastruktur och anläggningar. Jord- och skogsbruk tillhör ofta den kategori som får stå tillbaka i denna process och därmed ej prioriteras.Examensarbetets syfte är att undersöka hur det statliga och de kommunala lantmäterimyndigheternas ärendehantering påverkar landsbygdsutvecklingen. Studien utfördes med flera metoder för att erhålla information lämplig till att besvara studiens frågeställningar. Genom en litteraturöversikt har ett antal informationskällor behandlats, dessa uppmärksammar handläggningstider för fastighetsbildningsärenden samt landsbygdens roll och utmaningar i samhället. Inom studien genomfördes det två enkätstudier och två intervjustudier. Genom dessa metoder inhämtades uppgifter kring fastighetsägares personliga upplevelser kring hur långa handläggningstider påverkat dem. Även erhölls information och yrkesmässiga erfarenheter från en lantbruksmäklare, en skoglig affärsrådgivare samt flertalet förrättningslantmätare.Resultatet visar att en stor del av fastighetsägarna anser sig bli negativt påverkade. Även de yrkesverksamma stödjer att denna påverkan kan uppstå vid långa handläggningstider. Därmed visar studiens slutsats att det problem som främst kan uppstå för ägare sker genom försvårade fastighetsaffärer somdessutom kan vara en faktor som bidrar till påverkan på landsbygdsutvecklingen genom att den hämmas. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Handläggningstider för fastighetsbildning: Påverkan på landsbygdsutvecklingen
1234 1 - 50 av 169
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf