hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 1 - 50 av 235
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abduljalil, Zainab
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Once upon a time: En studie om hur Disneyprinsessor har porträtterats över tid i Disneyfilmer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate how Disney princesses have been portrayed and how has it changed over time. I watched nine Disney films with a total of nine different princesses. I wanted to see if there are any stereotypical roles that fit in with female Disney princesses and also wanted to see when this change took place over how they were portrayed in the meantime. As a method, I have used qualitative content analysis. I chose different properties and categories that I was looking for in the movies. These categories and properties contain different stereotypical characters and chores that the princesses perform in their homes. This study has used the theories stereotypes and earlier research by Disney Princess. The conclusion was that there was a clear difference between the older and newer films. In the first films, the princesses only dreamed of finding their dream prince, but in newer films she had other goals and dreams than finding a man. The princesses in the first films were very stereotypical women and in newer films the princesses are braver and more independent.

 • 2.
  Alexandra, Svedström
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  The ZAZI campaign´s Facebook page: A field study of the use of Facebook in the ZAZI campaign in South Africa2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Titel: The ZAZI campaign’s Facebook page- A field study of the use of Facebook in the ZAZI campaign

  Level: Bachelor thesis, C-level

  Area: Media and Communication Studies

  Author: Alexandra Svedström, V14MKand

  Supervisor: Associate professor Eva Åsén Ekstrand, Department of Media and Communication Studies

  Date: The field study will be conducted during March - May in 2014

  Purpose: The purpose of this study is to examine the motives and attitudes of a group of South African women and men (aged between 20 to 30 years) have towards responding to the questions set on the ZAZI campaign’s Facebook page that may involve private and sensitive information. It also seeks to examine whether the questions that ZAZI campaign sets are consistent with the informant’s attitudes and motives.

  Rationale: The result may be used to improve the campaign whose ultimate goal is to prevent the spread of HIV / AIDS by strengthening women's self-efficacy and confidence.

  Questions: What are the selected informant’s motives for using Facebook in general? What attitudes and motives do the selected South African Facebook users have toward commenting on the questions on the ZAZI campaigns Facebook page? How are the selected informants’ attitudes and motives consistent with the type of questions the campaign set?

  Method: Content analysis and focus groups.

  Result: The study indicate that the motives for writing on the ZAZI campaign's Facebook page differs depending on socio-economic status and that the campaign should vary the content of the questions so all women's motives become satisfied. The page appears, for those groups with a lack of socio-economic status, to serve as a platform that encourages and create conversations about private matters.

  Keywords: Health campaign, Facebook, Internet, social media, South Africa, focus groups, ZAZI campaign, uses and gratification, self-efficacy, HIV

 • 3.
  Alin, David
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Larsson, Adam
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Bockmanuskriptet: En kritisk diskursanalys om en alldeles speciell bock2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Bockmanuskripet - en kritisk diskursanalys av en alldeles speciell bock

  Författare: Adam Larsson och David Alin

  Handledare: Ylva Habel

  Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

  Syfte: Syftet med den här studien har varit att undersöka Aftonbladets gestaltning av Gävlebockens öde mellan åren 1996, 2001, 2005, 2009 samt 2016.

  Teoretiska utgångspunkter: Studien baseras på teorier om nyhetsvärdering.

  Frågeställningar: Studien har följande frågeställningar:På vilka sätt kan Lotten Gustafsson Reinius “traditionsmanuskript” ha relevans för en studie av Aftonbladets bockbevakning?Har Aftonbladets journalistik rörande Gävlebocken förändrats och i så fall på vilka sätt?Går det att urskilja specifika diskursiva mönster i textmaterialet och i så fall vilka?

  Metod: För att besvara undersökningens frågeställningar har kritiska diskursanalyser enligt van Dijks metod utförts. Analyserna har kartlagt nyhetstexternas mikro- samt makrodiskurser.

  Material: Studiens material bestod av 14 artiklar från Aftonbladet publicerade i pap-persform samt digital utgåva från åren 1996, 2001, 2005, 2009 och 2016.

  Resultat: Aftonbladets rapportering rörande Gävlebocken har förändrats. Journalisten väljer att erhålla en mer neutral position i form av nyhetsrapporteringen men fler aktörer får istället ge uttryck för de åsikterna om förekommer. Artiklarnas perspektiv har skiftat, fler aktörer kommer till tals och bockens benämning har förändrats i och med publikens förförståelse och kunskap.

  Nyckelord: Gävlebocken, julbocken, diskurs, journalistik, nyhetsvärdering, Aftonbladet

 • 4.
  Almstedt Jansson, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Högskolegemensam administration.
  Meyer Lundén, Karin
  Högskolan i Gävle, Högskolegemensam administration. 202100-2890.
  Bibliometri för uppföljning och utvärdering: Högskolan i Gävle 2010-2016 (Version 2.1)2016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I samband med arbetet att utforma de nya kunskapsmiljöerna vid Högskolan i Gävle fick biblioteket i uppdrag att ta fram statistik och bibliometriska mått för publiceringen vid Högskolan. Syftet med uppdraget var att ta fram data som grund för framtida utvärderingar och uppföljningar av verksamheten utifrån dessa kunskapsmiljöer.

  Följande rapport innehåller statistik avseende publiceringen vid Högskolan i Gävle, citeringsanalyser samt analys av samförfattande. Statistiken presenteras för hela Högskolan, för respektive kunskapsmiljöer samt för forskningsämnet biologi.

 • 5.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Skoglöf, Simone
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Ta vara på tecknen: En semiotisk analys över IKEAs marknads- och varumärkeskommunikation2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera hur IKEA framställer mänskliga- och sociala relationer i sin marknadsföring. Samt, genom analysen, undersöka hur IKEA skapar bilden av företaget, varumärket, reklambudskapet och deras image genom att framställa vissa mänskliga relationer. Enda sedan den första IKEA-katalogen utgavs åt 1951 har katalogen varit den viktigaste marknadsföringskanalen för företaget. Därför har vi valt att undersöka just katalogen från år 2016 med hjälp av en semiotisk analys. Även tre reklamfilmer med titlarna Laga mat med barn, Leva utan dörr och Grannar tillsammans kommer analyseras med hjälp av semiotik som metod och teori. Vi har endast fokuserat på bilderna och ej på texter som framkommer i reklamen.

   

  I och med uppsatsens syfte har vi valt att utgå ifrån följande frågeställning:

  • Hur framställs mänskliga relationer i IKEA-katalogen från 2016?
  • Kan vi urskilja stereotyper i de sociala sammanhangen?
  • Vilka konnotationer respektive denotationer går att urskilja och vilka semiotiska myter skapas?

   

  Resultatet av studien påvisar hur IKEA som, enligt eget uttalande, ett värderingstyrt företag arbetar med marknadsföring genom att exponera det kulturella värdet ”gemenskap”. De fokuserar inte främst på varornas priser utan ger oss istället idéer om hur vi på bästa sätt kan få en effektiv vardag genom att köpa deras produkter. Deras varor öppnar upp för att vi som konsumenter ska kunna hitta den gemenskap IKEA presenterar.

 • 6.
  Andersson, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Utter, Evelina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Det är roligt att ta selfies: En kvantitativ studie om Facebook-användares användande av selfies2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats ville vi ur ett användarperspektiv se hur selfien används. Syftet blev därmed att undersöka hur Facebook-användare definierar och använder selfies. Vi ville även se om det finns några likheter och/eller skillnader mellan ålder, kön och utbildning. Utöver det var vi intresserade att undersöka om respondenterna upplever att deras användande av selfies har inflytande av exempelvis influencers, nyhetsmedier och reklam – som vi i denna uppsatsen kallar för “sociala faktorer”.

  Vi använde oss av en kvantitativ metod och samlade in det empiriska materialet via en enkätundersökning. Studien formades utifrån de teoretiska utgångspunkterna ”Den medialiserade verkligheten” av Nick Couldry och Andreas Hepp, ”användarmodellen”/uses and gratifications theory, Madeleine Klebergs ”genusperspektiv på medieforskning”, rapporterna ”Svenskarna och internet 2018” av Internetstiftelsen, ”Duckface/stoneface” av Michael Forsman, Pierre Bordieus begrepp ”habitus” och annan tidigare forskning inom ämnet.

  Vi konstruerade en enkätundersökning som publicerades på Facebook, vilken genererade 250 stycken svar via ett snöbollsurval.

  Resultatet av undersökningen visade att användandet av selfies skiljde sig mest mellan de olika könsidentiteterna, medan det var förhållandevis jämnt mellan de olika åldersgrupperna och utbildningarna. Av de som använde selfies mest stod den kvinnliga könsidentiteten, samt åldersgrupperna 15-20 och 40-45 ut en del. Det visade även att många, oavsett ålder, kön eller utbildning, brukar le på selfies. Den kvinnliga könsidentiteten publicerade och redigerade selfies i lite större utsträckning än den manliga, medan det överlag var jämnt mellan både ålder och utbildning gällande publicering. De yngre åldersgrupperna och grundskole- och gymnasieutbildning redigerade sina selfies lite oftare. Instagram var den mest populära sociala plattformen totalt sett. Majoriteten av respondenterna upplevde sig inte påverkas av de “sociala faktorerna”. 

 • 7.
  Andersson, Nathalie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  I frysboxen: Hur bevakningen av dam- och herridrott skiljer sig åt2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag har undersökt hur kvinnliga respektive manliga idrottare presenteras i tre olika medieformer under en vecka i april 2016, datumen 18–24 april för att vara exakt. De tre olika medierna jag använt mig av är SVT:s Sportnytt, tidningen Expressens sportbilaga i pappersform samt webbupplagan av tidningen Gefle Dagblads sportsidor, www.gd.se/sport.   Jag har använt mig av kvantitativ metod för att procentuellt se skillnaderna mellan könens representation och kvalitativ metod för att se om texter och bilder har tendenser till könsstereotypa framställningar av idrottarna. Resultatet blev att en överhängande majoritet av inslag, artiklar och krönikor skrivs av manliga journalister och tillägnas manliga idrottare samt att kvinnor och män beskrivs på olika sätt i texter och rubriker.   När det gäller det visuella finns en tydlig tendens att i artiklar med kvinnliga idrottare är bilderna ofta porträttbilder eller miljöbilder, med manliga idrottare är bilderna situationsbilder där de typiska manliga attributen muskelmassa, styrka och snabbhet framhävs. I en värld där männen har dominerat sportens värld i tusentals år har vi fortfarande en lång väg att gå för att nå jämlikhet mellan könen.  

 • 8.
  Asp, Marcus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Karlsson, Måns Karlsson
  "Kom igen nu, Rebecca!": En innehållsanalys om genus inom idrott med fokus på Discoverys bevakning av Olympiska spelens ishockey 20182018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I World Economic Forums årliga världsranking återfanns Sverige på plats nummer fem i jämställdhetsfrågan. Detta tydliggör samt legitimerar att Sverige är ett land som onekligen prioriterar frågan väldigt högt. Men trots det faktum, kvarstår det fortfarande tydligt att arbetet fortskrider långsamt samt att politiska visioner inte har full makt över huruvida arbetets utveckling går. Den här uppsatsen handlar sedermera om att granska jämställdheten som rådde mellan män och kvinnor under olympiska spelen i Pyeongchang 2018 med ett fokus på idrotten ishockey. Ishockey som i allra högsta grad är en mansdominerad sport och skapar en stor sannolikhet för mycket relevant material. Men framförallt en tydlig bild om hur män och kvinnor behandlas olika. Både inom sporten såsom ekonomiskt, men också medialt. Detta med mål av att granska hur den rådande diskur

 • 9.
  Asplund, Andreas
  et al.
  Högskolan i Gävle.
  Laine, Linda
  Högskolan i Gävle.
  Liljeroth, Veronica
  Högskolan i Gävle.
  Att läsa och lära på distans!: vilka möjligheter ger den nya tekniken?2000Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna skrift är ett delresultat av det IT-projekt vid Högskolan i Gävle (HiG), som arbetat med IT och distansutbildning. Projektet har varit verksamt under 1997-2000 och finansierats av KK-stiftelsen, Länsstyrelsen i Gävleborg, EU (Sociala fonden) samt av HiG. Projektets syfte har varit att, via Internet, driva utvecklingen av distansutbildning framåt. Internetbaserade lösningar för förmedling av digital information öppnar ständigt nya möjligheter för både distansstudenten och den lärare som undervisar på distans. Huvudmålet har varit att tillgängliggöra de nya verktygen för genomförande och distribution av distansundervisning. Vi har haft som delmål att sprida erfarenheter och reflektioner gjorda i projektet. I denna skrift har vi samlat tankar och idéer från lärare och andra engagerade i projektet. Skriften är ett sätt för oss att nå ut till dig som på något sätt kommer, eller har kommit, i kontakt med distansundervisning i någon form. Vi vill på detta sätt dela med oss av vårt arbete.

  Vår förhoppning är att inspirera Dig, som av olika skäl inte har möjlighet att studera på traditionellt sätt, att studera på distans, och till Dig som undervisar på högskola eller universitet hoppas vi kunna vara en källa till att väcka nya idéer för skapande av en mer flexibel undervisning.

  Vi har varit många personer som deltagit i projektet på ett eller annat sätt. Många erfarenheter har gjorts och ofta har det legat mycket vilja, iver och entusiasm bakom våra resultat. Utan hänförda projektdeltagare hade inte denna skrift blivit av överhuvudtaget. Jag vill härmed rikta ett stort TACK till alla Er som arbetet i projektet under den här tiden!

 • 10.
  Banth, Rani
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Grekerna och krisen II: – en undersökning utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur två av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter och Aftonbladet, valt att beskriva greker och Grekland under en av den finansiella krisens första intensiva rapporteringsperioder under 2011. Min avsikt har varit att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, undersöka huruvida vissa teoretikers, bland annat Simon Cottle och Teun Van Dijks påståenden om mediernas framställning av vissa grupper under pågående krissituationer stämmer överens med Dagens Nyheters och Aftonbladets framställning av grekerna under den ekonomiska krisen.

  I uppsatsen har jag fördjupat mig i sex artiklar. Genom att ha studerat den litteratur av relevans för mitt arbete har jag velat undersöka huruvida det går att koppla teorierna i litteraturen till artiklarnas innehåll.

  Efter att ha analyserat de sex artiklarna som publicerats under en av de mest bevakade perioderna under 2011 är min uppfattning att flertalet av de tidigare nämnda teoretikers påståenden om mediernas framställning av vissa grupper (i detta fall greker), under pågående krissituationer, stämmer överensstämmer med Dagens Nyheters och Aftonbladets framställning av grekerna under juni 2011.

 • 11.
  Bcheri, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Kommunikation genom policys och visioner.: En fallstudie av kunskapsföretaget Centrum för flexibelt lärande (CFL).2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  MKV C/VT 2013

  Handledare: Mats Hyvonen/ Examinator/Eva Ekstrand/ Författare: Johanna Bcheri

  Titel: Kommunikation genom policys och visioner. En fallstudie av kunskapsföretaget Centrum för flexibelt lärande (CFL).

  Nyckelord: organisationskultur, policys, information, Alvesson, identitet

  Vi lever i ett tjänstesamhälle, där organisationer och arbetsplatser har en annan karaktär än i industrisamhället. I den standardiserade industriproduktionen är själva produktionsprocessen bestämd på förhand. I tjänste- och kunskapsproducerande organisationer är produktionen i mycket högre grad kopplad till individerna och en mycket större del av deras personlighet, förmågor, kompetenser och kunskaper. Den för organisationen nödvändiga kontrollen, styrning och samordningen har med nödvändighet en annan karaktär i tjänste- och kunskapsproducerande organisationer. I dag vill man ha mer av individen, men man vill inte ha vad som helst och inte allt. Ett sätt att beskriva det är att kontrollen, styrningen och samordningen blivit mer indirekt. För att samordna handlandet formuleras ofta policys som berör hela arbetsstyrkan. En sorts identitets skapande sker då människor kopplar samman organisationens policy, symboler och värderingar till sin egna specifika sociala identitet, en sorts förtätning uppstår här menar Alvesson, hans teori konstaterar att människor som arbetar inom serviceorganisationer ofta framtonas som en produkt av varumärket. I denna C-uppsats genomförs en fallstudie på Centrum för flexibelt lärande (CFL). Syftet är att undersöka vilken information organisationen vill kommunicera via sin varumärkespolicy. Hur verksamt är dokumentet "CFLs varumärke" för organisationens målsättning, hjälper varumärkets retoriska innehåll till att få ett arbetsteam som jobbar mot samma vision och målbild? Hur ser medarbetarna på varumärkesplattformen, stämmer ledningsgruppens vision om vad varumärket ska åstadkomma med den övriga personalen? Finns inslag av budskap i informationen i varumärkespolicyn som kan komma att påverka personalens personliga integritet.

  Efter att ha analyserat dokumentet "CFLs varumärke" och genomfört intervjuer på människor inom organisationen, så kan det konstateras att Alvessons teorier stämmer bra överens om att ledarskapsideologin och organisationskulturen inte alltid är samstämmig. Arbetstagarna läste ofta av idéer och styrdokument med olika "glasögon". En majoritet av de intervjuade kände

  3

  en stark koppling till organisationen och sin egen identitet, de beskrev sig själva som en ambassadör för organisationen som även trängde in i det privata livet.

 • 12.
  Benavides Ramirez, Rogelio-Antonio
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  "Jag skulle inte bry mig direkt om ingen gillar min bild, men har jag 300 följare och ingen skulle gilla det, så blir man förvånad": En kvalitativ studie om ungdomarnas förhållande till instagram2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Min studie beskriver hur ungdomar framställer sig själva genom Instagram och vad för påverkan det har till deras identitetsskapande. Med hjälp av 10 ungdomar vid 16 års ålder på har jag samlat ihop material som jag kopplat till teori.

  Dessa teoretiska perspektiv som jag använt mig av är: Identitet från Jostein Gripsrud ”Mediekultur- Mediesamhälle” 2008 samt dramaturgiska perspektivet av Erving Goffman ”Jaget och maskerna” 1974.

  Jag har tagit inspiration från Kenneth Ögren (2013) avhandling angående ”flickor och sociala medier” samt olika artiklar kring Instagrams påverkan på ungdomar och Berglez & Olaussons förklaring av medier och identitet som bakgrund till mitt ämne.

  Frågorna som jag besvarar i min studie är: Hur framställer ungdomar sin online identitet genom Instagram? Vad ger detta för resultat på ungdomarnas identitetsskapande?

  Min studie visar att Instagram har en påverkan på ungdomarnas livsstil och identitet. Det vill säga hur individer representerar sig själva skapar det normer, mönster, status och regler i samhället som fortskrider och vi blir ständigt omedvetna påverkade av varandra och hur vi ska vara och bete oss. Sociala medier har en påverkan på oss individer och genom Instagram kultur skapar det en omedvetenhet för dessa ungdomar där de alltid ska behaga sin publik med oärligheter. 

 • 13.
  Bendroth Karlsson, Marie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Bild- och dramapedagogik.
  Karlsson Häikiö, TarjaGöteborgs universitet.
  Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv2014Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är en pedagogisk balansakt att ta del av barns perspektiv och i rätt ögonblick utmana dem så att de utifrån egna intressen kan lära sig mer om olika gestaltningsformer och om den visuella kultur de lever i. Att barn idag erövrar en visuell läskunnighet är lika angeläget som att de får en verbal- och skriftspråklig kompetens.

  Med denna antologi vill vi erbjuda kulturella redskap och pedagogiska perspektiv för att arbeta med bild och konst i förskolan, men också på fritidshem och i skolans tidiga år. Det pedagogiska arbetet med bild, konst och medier har olika aspekter – sociala, kunskapsmässiga, kommu­nikativa och konstnärliga. Vi menar att samtliga är betydelse­fulla och att det är viktigt att ingen av dessa aspekter hamnar i skuggan. De senare årens fokus på visualitet, visuell kultur, estetiska lärprocesser och lärande om, i, genom och med konst behöver diskuteras ytterligare i relation till yngre barn. Med exempel från olika projekt och aktiviteter diskuterar vi hur arbetet med bild i vid mening kan vara både lekfullt, meningsskapande, lärande och problematiskt.

 • 14.
  Bengtsson, Annielie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Turkosblå hav, kritvita stränder, krig, kokain och kidnappningar… Välkommen till Colombia!: En retorisk analys av hur Colombia framställs i svensk press2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Colombia is a country with a most controversial reputation, carrying associations of drugs, violence and terrorism. In 2016, following 52 years of civil war and violence Colombia finally found itself in a state of peace, since the government and one of the largest and most active guerrilla groups of all times FARC-EP agreed to lay down arms.Two and a half years later there are still many of us that associate Colombia with all these negative factors that are tied to its history. In this study I will be looking into how Colombia have been portrayed in Swedish media since the signing of the peace-agreement. I have also created a survey in an attempt to find out how people in a small Northern- European country like Sweden think of this diverse place on earth.

 • 15.
  Bengtsson, Bengt
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Filmvetenskap.
  Från filmhistoriskt vindsarkiv till digital databas på Internet: svenska filmarkiv och filmens status som konst2013Ingår i: Spår och spridning: perspektiv på internet / [ed] Bengt Bengtsson & Eva Åsén Ekstrand, Gävle: Gävle University Press , 2013, s. 69-91Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Bengtsson, Bengt
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Förnuftig fritid i Sandviken2009Ingår i: Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region / [ed] Maths Isacson, Västerås: Mälardalens högskola , 2009, s. 150-174Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Bengtsson, Bengt
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Filmvetenskap.
  Åsén Ekstrand, EvaHögskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Spår och spridning: perspektiv på internet2013Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det tog 50 år innan internet började att mer allmänt användas. Femtio år tog det också för radion och televisionen. Hur skall man få en överblick och distans till det globala fenomen som just nu pågår och som vi alla är en del av? Ett sätt är att placera de nuvarande händelserna i ett längre perspektiv. Att dra trådarna bakåt och försöka se internet i ett något större sammanhang, för att både kunna upptäcka vad som är gemensamt med äldre medier och vad som är unikt för just internet.

  Spår och spridning är de två nyckelord som fångar de olika perspektiv som författarna representerar. Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, samtida och flydda tiders medieanvändning, i arkiv, film och i pressen. Nätet som både politisk arena och vardaglig förströelse. Hur ska vi se på det fenomen som vi kallar internet?

 • 18.
  Berglund, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Nguyen, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  P3 Dystopia: När havet kommer: en retorisk analys2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  According to the IPCC sea levels can rise by up to one meter in the next century and maybe even more depending on both individual lifestyle choices and policy making on a societal level. An episode from the Swedish Rafio P3's podcast series, P3 Dystopia, has been investigated as a communication effort to spread knoowledge about the climate issue and its consequences. The episode chosen for this study deals with the sea level rise and its threat on civilizations across the globe. The podcast is part of the Swedish public serive campaign prior to the election to parliament in September of 2018. Because of this, the episode has been examined using classical rhetorical theories to identify what strategies it utilizes to promote sustainable behavior. One of the key purposes of this study is to investigate how the producers describe and dramatize the sea level rise and its aftermath. Due to this the episode was examined through a storytelling perspective considering what basic story design structures it uses.

  This study is based on research on risk communication about climate change and how they should be communicated to achieve the best possible effect. The research considers emotion regulation straetgies as the missing link in effective communication about climate change. Since early 21st century most of the research conducted on this area has been focused on using fear as a motivator for behavioral change, but in recent years some scientists say that fear is not enough. This study aims to investigate what sort of emotions the podcast episode uses to capture and influence its listeners and in what way these emotions are conveyed. 

 • 19.
  Berglund, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Dahlberg, Moa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Digital HR: Vilka effekter har digitaliseringen på de anställda och deras relationer?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och Syfte: Digital HR är ett system för verksamhetsstyrning där digitala verktyg används för att hantera verksamhetens mänskliga resurser. Tidigare forskning menar att det finns en brist på forskning gällande användande av digital HR ur de anställdas perspektiv och även hur relationerna påverkas. Studiens syfte är därmed att öka förståelsen för hur anställda upplever användandet av digital HR, samt vilka effekter användandet kan ha på relationer i verksamheter.

  Metod: Studien antar ett hermeneutiskt perspektiv med inspiration från aktörssynsättet. Forskningsansatsen har en abduktiv inriktning där en kvalitativ forskningsdesign har använts med tio semistrukturerade intervjuer.

  Resultat & slutsats: Studien visar att digitala HR-verktyg uppfattas som ett värdefullt stöd i arbetet, men ibland med en ökad arbetsbelastning. Vidare visar studien att relationerna bara till viss del har påverkats av digital HR och då främst genom att kommunikationen till större del sker digitalt. Studien visar även att ingenting kan ersätta det personliga mötet.

  Förslag till fortsatt forskning: Studien kunde ha utvecklats än mer om ansvariga intervjuats över motiveringen till nuvarande digitala HR-verktyg. Det för att se chefers upplevelser av de aktuella lösningarna, men även för att se om de reflekterat över andra alternativ. Vi anser därför att fortsatt forskning kan ge ett bidrag genom att studera ämnet från ett chefsperspektiv, eftersom det finns en brist på forskning även ur det perspektivet.  

  Uppsatsens bidrag: Studiens teoretiska bidrag är att digital HR ökar känslan av trygghet och kontroll i arbetet, men att det även kan öka arbetsbelastningen. Studien visar även att en digital relation ses som en möjlighet att få en relation till fler i organisationen. Sett till det praktiska huvudbidraget ges rådet att satsa på en genomgående utbildning i systemen. Ytterligare praktiska bidrag är att ha alternativa lösningar när tekniken inte fungerar och att fler organisationer borde överväga att använda digital HR som ett sätt att samla allt gällande personalen på ett ställe.

 • 20.
  Bergman, Anders
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Hjältar finns de?: En studie av journalistens roll i våra berättelser2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalisten framställs i berättelsen och hur rollen som hjälte reflekteras. Jag har valt att avgränsa mig till två texter, Alexandra Pascalidous dokumentärserie Vi kallas tiggare (2016) och Johan Persson och Martin Schibbye reportagebok 438 dagar (2013). Det teoretiska ramverket som tillämpas i första hand av analysen är filmvetenskaplig teori, retorikteori samt arketypstudie. Genom komparativ metod kommer de båda texterna att analyseras och jämföras. Koppling till filmberättelser kommer att ackompanjera undersökningen. Resultatet av undersökningen fastslår att det finns starka kopplingar till det traditionella berättelserna och Hollywoodfilmens hjälte.

 • 21.
  Berter, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Blom, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Är mediernas verklighet läsarens pseudoverklighet?: En kvalitativ innehållsanalys av President Trump i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Det amerikanska valet år 2016 har gått till historien. Det stod mellan två oväntade kandidater, Hillary Clinton som var USA:s första kvinna att kandidera till president. Den andra kandidaten var Donald Trump, en framgångsrik affärsman utan politisk bakgrund. Segrare blev Donald Trump, vilket förbluffade världen. Presidenten började sin första dag med att kritisera medier för att dem ska använda sig utav “Fake News” när det publicerar nyheter. Det är presidentens begrepp “Fake News” som lade idén för vår studie.

  Syfte: Studien ämnar undersöka huruvida Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters utformning och gestaltningar i nyheter framställs och därmed presenteras för medborgarna samt huruvida de två valda tidningarna framställer President Trump.

  Metod och material: En kvantitativ innehållsanalys har genomförts bestående av totalt 40 analysobjekt från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

  Huvudresultat: Nyheters logik och berättartekniker, nyheters beskrivande innehåll samt nyheters utformning utgör i samverkan med varandra, i större och mindre utsträckning, en god grund för hur individer väljer sin informationskälla och uppfattar verkligheten. Dessa skapar även förutsättningar för mediernas betydelse i samhället och vilken påverkan de har på individer i samhället. Utan medialiseringen och nyhetsvärderingen tenderar gestaltningen i nyhetsrapportering inom politik att bli intetsägande. Vidare är de politiska aktörerna och medierna beroende av varandra och samspelet mellan varandra för att fånga uppmärksamheten hos individer i samhället.

 • 22.
  Bertilsson, Elina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Korhonen, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  "Jag är inte den tjejen": En kvalitativ fallstudie hos Gästrike Räddningstjänst2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to investigate how career listings are interpreted from a recipient perspective. We intend to investigate if Gästrike Räddningstjänst’s job advertisements create ideas about the firefighter. The study aims to answer the following questions: How are gender, norm and sexes conveyed in two job ads from Gästrike Räddningstjänst? What conceptions about the firefighter does the recipient who reads the job ads create? How do women in the ages of 20–25 years, who are living in Gävle interpret job ads from Gästrike Räddningstjänst, in relation to a norm breaking employment advertisement?

  Theoretical introduction: This case study has been based on several theories about gender, norms and the biological gender.

  Material and method: Barthes semiotic model for denotation and connotation are being used for image analysis. The study is based on two employment advertisements from Gästrike Räddningstjänst and reception analysis with semi structured interviews. The interviews have been conducted with six informants. Stuart Halls reception model are being used for analysing the interviews.

  Result: Through image and text analysis we were able to identify that the job ads from Gästrike Räddningstjänst conveys gender and norm throughout image and text, and both combined. This case study has demonstrated that Gästrike Räddningstjänst's employment advertisements create conceptions about whom the firefighter is. By creating a job ad that challenges the standard of communicating the firefighter the informants did not only negotiate about who can become a firefighter but also about gender equality and diversity.

 • 23.
  Björkegren, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  De sociala medierna och rättssystemet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   The main purpose is to investigate the main fea-tures of the discourse in the social medias about the legal view on cimes and criminals.

                                                  The special questions that are investigated are:

  1)    What specific features characterize the discourse in the social medias?

  2)    What are the legal restrictions for the freedom of speech on the Internet?

  3)    What attitudes can you find among lawyers towards the discourse in the social medias?

  4)    Are there grounds for presuming that the discourse in the social medias can effect the judgement in a special case?        

   

 • 24.
  Björkholm, Richard
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Hur uppfattar föräldrar Babblarna som fenomen?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks det hur föräldrar uppfattar Babblarna som leksak och pedagogiskt medel, Babblarna är ett barnmedium riktat till barn dock köps Babblarna av föräldrarna som övertygas av dess narrativ av olika skäl. En receptionsanalys med intervjuer och ett fältarbete med bloggar och forum genomfördes. Resultatet av detta analyseras sedan genom en dekonstruktion samt genom att applicera olika tolkningar efter Kim Schröders flerdimensionella teori. Detta tolkades sedan i samband med en definition av vad föräldraskap är. Slutsatsen blev att föräldrarna uppfattade uttrycket pedagogiskt efter sin egen tolkningsram och att Babblarna var positivt efter hur deras barn reagerade, i slutändan kan förälderns resonemang tolkas som en kamp mellan barnets glädje och förälderns förnuft.

 • 25.
  Björklund, Malin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Försöken att övertala respektive konsten att övertyga: En retorisk argumentationsanalys av hur två landsortstidningar använder retoriken för att rikta sig till sina mottagare2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

  Titel: Försöken att övertala respektive konsten att övertyga.

  - En retorisk argumentationsanalys av hur två landsortstidningar använder retoriken för att rikta sig till sina mottagare

   

  Författare: Malin Björklund

  Handledare: Eva Ekstrand

  Examinator: Margareta Rönnberg

   

  Nyckelord: Retorisk argumentationsanalys, retorik, Gefle Dagblad, Västerbottens-Kuriren, kulturhuvudstad 2014, opinion, övertala, övertyga, landsortstidning.

   

  Problem: Retoriken kan användas på två olika sätt, både för att övertala och för att övertyga sina mottagare. Används en text för att övertala, får mottagaren själv inte skapa sig en egen uppfattning. I journalistiken kan retoriken många gånger övertala, även fast det inte alls var journalistens syfte med texten.

  Syfte: Syftet med den här undersökningen är att se hur Gefle Dagblad och Västerbottens-Kuriren använder sig av retoriken för att nå ut till sina mottagare. Vilka argument och grepp används för att övertala och vilka används för att övertyga?

   

  Frågeställning: Den övergripande frågeställningen är om Gefle Dagblad och Västerbottens-Kuriren använder retoriken för att övertala eller övertyga sina mottagare?

   

  Metod: Retorisk argumentationsanalys

   

  Slutsatser: Den starkaste slutsatsen är att Gefle Dagblad använder retoriken för att övertala sina mottagare, medan Västerbottens-Kuriren använder retoriken för att övertyga.

   

 • 26.
  Bright, Sainabou
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Abu Abdo, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Medier och skönhetsideal: En studie om skönhetsidealens påverkan på mörkhyade kvinnor i Sverige2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhällsutvecklingen under senare århundraden har lett till både att det tidigare så homogena “normala utseendet” hos människor som lever i olika delar av världen har ruckats upp genom människors möjligheter att flytta längre sträckor. Vi har även sett en utveckling inom överföringen av information människor emellan där fotografi, rörliga bilder och högteknologiska system för överförandet av dessa bilder mellan olika sändare och mottagare har skapat ett s.k. mediesamhälle där mediernas roll i våra liv är mycket stor. Trots denna utveckling kan det fortfarande upprätthållas samhällsnormer som gör att människor med vissa utseenden görs till “främlingar” i sina egna hemländer baserat på just deras utseende. Vi vill i denna uppsats undersöka mediernas roll i att upprätthålla en s.k. vithetsnorm. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med de som själva har upplevt effekterna av detta, nämligen mörkhyade människor som växt upp i Sverige.

  Nyckelord: Skönhetsideal, Vithetsnorm, Media, Mörkhyade i Sverige, Intersektionalitet

 • 27.
  Brodin Holmstedt, Nina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Ivarsson, Nicole
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Ebolasituationen i svenska dagstidningars reportage: En kvalitativ undersökning av hur ebolasituationen framställs i svenska dagstidningars reportage2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersöknings främsta teoretiska utgångspunkt är att medier på ett eller annat sätt påverkar människors uppfattning av verkligheten. Medierna kan visa oss de dimensioner av verkligheten vi inte själva har möjligheten att uppleva och blir då ofta vår enda källa till information. Därför finns ett intresse att undersöka hur medier framställer sådana situationer och händelser.

  Undersökningen har begränsats till hur två av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, i sina reportage, framställt den ebolasituation som pågått i Västafrika under det senaste året. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ analys av innehållet, där fokus lagts på att urskilja generella mönster och drag som karaktäriserar framställningen.

  Under den valda sökperioden har endast åtta reportage publicerats och samtliga av dem inom en tvåmånadersperiod. Värt att notera är det faktum att ebolasituationen enbart framställts utifrån ett av de drabbade länderna i Västafrika, Liberia. Analysen av materialet har påvisat flertalet relevanta mönster, bland annat att situationen framställts gå från allvarlig till kontrollerad trots att ebolaepidemin varit fortsatt pågående månader efter att det sista reportaget publicerats. Det har även konstaterats att majoriteten av personerna i reportagen har kopplingar till Läkare utan gränser, vilket dessutom är den organisation som spelar överlägset störst roll i den sammantagna bild som framställts i reportagen.

  Med hänsyn till undersökningens resultat har det sedan avslutningsvis getts förslag på eventuell fortsatt forskning, däribland att det skulle kunna vara av intresse att vidare studera hur ebolasituationen framställts i medieinnehåll som inte producerats inom samma kulturella ramar. Detta skulle kunna ge en bredare bild och öppna upp för kulturella jämförelser i framställningen av ebolasituationen.

 • 28.
  Broman, Elin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Fyra sätt att se en tv-sänd hockeymatch: En medieanalys av kvalseriepremiären mellan Leksand och Södertälje 2009-03-132009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  Elin Broman: FYRA SÄTT ATT SE EN TV-SÄND HOCKEYMATCH? –En medieanalys av kvalseriepremiären mellan Leksand och Södertälje, 2009-03-13.

  Medie- och kommunikationsvetenskap D       Uppsatsventilering: 17 december 2009

   

  SYFTE: Syftet är analysera tv-sändningen av denna hockeymatch utifrån fyra olika infallsvinklar. Jag kommer delas att undersöka om Dayans & Katz´ (1992) begrepp ”mediehändelse” idag går att applicera på mindre spektakulära sändningar av matcher eller tävlingar (Contests) än de stora evenemang som dessa forskare syftar på, samt genom en retorisk analys se vilka retoriska strategier som är framträdande i sändningen. Utöver detta kommer jag att undersöka vilka estetiska parametrar som tillämpas samt hur manlig identitet skapas och iscensätts i tv-sändningen av denna hockeymatch.

  FRÅGESTÄLLNING:

  * Är en kvalmatch i ishockey ”stor nog” för att kunna ses som en mediehändelse – ett media event? Försöker i vart fall tv-kanalen få det att framstå så? Kan man 2009, med dagens fragmenterade publik, tala om regionala eller lokala mediehändelser?

  * Vilka retoriska strategier är framträdande i den tv-sända hockeymatchen mellan Leksand och Södertälje (kvalseriepremiären den 13 mars 2009)?

  * Hur skapas och iscensätts manlig identitet i denna hockeysändning?

  * Vilka av David Favreholdts estetiska parametrar stämmer bäst in på ishockey? Och i förlängningen: vilken betydelse har svaret på denna fråga för upplevelsen av en hockeysändning i tv och av ”manlighet”?

   

  TEORI: Studien bygger på såväl verbal som visuell retorikteori, samt på sportestetisk teori (bl.a. på David Favreholdts parameterteori). Dessutom på identitetsteori rörande konstruktionen av manlighet.

  METOD: Jag använder mig av retorisk analys, identitetsteorier samt estetisk teori. Jag utgår också från Dayan och Katz teori om mediehändelse (media events).

  MATERIAL: Analysmaterialet utgörs av en videoinspelning av tv-sändningen av den första matchen i kvalserien 2009 mellan Leksand och Södertälje som sändes på tv4 Sport fredagen den 13 mars.

   

  RESULTAT: Utvecklingen med allt fler medier, en mångfald specialkanaler (hockeykanal, fotbollskanal, sportkanal, golfkanal, motorkanal, pay-per-view etc) och t.ex. professionella hockeyligor i flera länder, har medfört en ”utspädning” av hockeyintresset, en fragmentering av publiken, såväl som en globalisering av sportpubliken – och därmed en historisk förskjutning från mediehändelser till tv-händelser. Få hockeyevenemang (förutom möjligen OS) torde idag klara av dominera alla medier, d.v.s. ha mediemonopol på uppmärksamheten. Mediehändelser som en specifik genre förvandlas till tv-händelser som (i och för sig upphaussade) programtyper i ett medium enbart. Detta torde inte bara gälla för tävlingsdelen av medieevent-begreppet, utan troligen även för kröningar och erövringar, vilket dock först behöver studeras närmare.

  Sändningen av matchen kan visserligen i vissa avseenden ses som ett media event, bland annat i och med att det är direktsändning och att producenterna strävar efter att ge tittarna känslan av gemenskap och att matchen upplevs på plats. Den får även åtminstone hockeyentusiaster (eller i vart fall Leksands- och Södertäljefans) att förbereda sig och längta efter denna under en lång tid och sedan se denna händelse som ett uppbrott från vardagen. Skillnaden är att denna match inte direkt kan sägas fängsla en hel nation, utan snarare en mer begränsad idrotts- eller enbart hockeyintresserad publik. Med andra ord: en mer ”lokal” mediehändelse.

  Av de möjliga retoriska strategierna används särskilt ethos och pathos och bland troperna framför allt metaforen. Inte minst spänningsparametrar dominerar. Identiteten som framställs i denna match går till viss del ut på att visa hur de manliga spelarna ska vara stora och starka – förr så viktiga egenskaper– men kanske främst på att framhäva deras talanger och tidigare meriter.

 • 29.
  Brundell, Linnea
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Kommunikation, etik och moral: En studie baserad på nyhetsrapporteringar gällande avslöjanden av företag som inte följer sina egna värdegrunder och policydokument gällande kommunikation angående hållbarhetsfrågor.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Author: Linnea Brundell

  Mentor: Gábor Bora

  Course: Media and communication studies, C- level, advanced course. 

  Communication, ethical and moral – a survey based on news exposing companies which does not follow their own communication policies.

  Plot: In a leader in the newspaper Arbetarbladet, the writer says that the numbers of journalists are going to be reduced, while the numbers of informant officer are going to increase. 

  Theory: The theory which has been used in the essay is Pierre Bourdieu´s field theories, Jürgen Habermas theories on representation and theories about the company’s values.

  Method: The method used in the essay is a qualitative text-analysis. The material in the essay is articles from the newspaper Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. Also two documentaries from the TV-show Kalla Fakta will be a part of the material. Adocument made by the trade union DIK, which tell about ethical guidelines for information officer, journalistic rules for their work are also a part of the material. 

  Result: The survey shows that the companies have been failing to work after own policy documents. 

 • 30.
  Böluktas, Büsra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Kvinnor och Medier: En studie om hur tidskriften Glamour konstruerar stereotypa kvinnobilder på sina omslag2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 31.
  Constanda, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Unga kvinnor och Instagram: En kvantitativ undersökning om hur träningsbilder på Instagram medverkar till unga kvinnors hälsa och självbild2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 32.
  Dahlin, Henny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Hansson, Kristoffer
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Varumärkesorientering inom Gävle kommun2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företag och offentliga organisationer måste marknadsföra sig. En affär måste locka kunder, ett företag investerare och en kommun turister, företag och fler invånare. I dagens samhälle blir det allt viktigare att prioritera varumärkesorientering för att kunna upprätthålla sitt attraktionsvärde.

  Denna studie kommer att inrikta sig mot Gävle kommun och undersöka hur de arbetar med varumärkesorientering och hur de använder de begrepp och metoder som finns inom ämnet.

   

  De frågeställningar som ställts är direkta och konkreta, och de ställs upp här nedan:

   

  • Vad är ett varumärke enligt Gävle kommun?                    
  • Hur etablerar Gävle kommun ett nytt/nya varumärken?
  • Hur använder sig Gävle kommun av Storytelling, kärnvärden och varumärkesorientering?
  • Vilken kompetens finns inom Gävle kommun gällande etableringen av ett nytt varumärke?      

   

  Gällande metod användes ett strategiskt urval för att därefter kombinera detta med kvalitativ metod och ett kvalitativt perspektiv, för att tillsammans kunna ge bästa möjliga skildringen av hur det fungerar inom en organisation. Eftersom vår studie och undersökning främst grundar sig på intervjuer var valet enkelt. Att intervjua de personer som arbetar inom både Gävle kommun och ämnet som studien behandlar. Resultatet blev inte som vi hade förväntat oss. De begrepp och metoder som vi fokuserar på inom ämnet marknadsföring och varumärkesorientering är idag inte lika väletablerade inom alla offentliga organisationer och företag. Det märks ganska tydligt att det för Gävle kommun är begrepp och arbetssätt som har blivit bortprioriterade men att kommunen i år, 2012, är redo att prioritera dem igen.

 • 33.
  Debas, Philemon-Isai
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  I skuggan av upploppen i Los Angeles2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 34.
  Edin, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  I takt med tiden: om tv-tablån som mediehistorisk text2008Ingår i: Svensk television: en mediehistoria / [ed] Anna Edin & Per Vesterlund, Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv , 2008, s. 85-107Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Edin, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Kritstreckskostymen från helvetet: om konstruktionen av Tiina Rosenberg som politisk persona2007Ingår i: Mediala hierarkier / [ed] Per Vesterlund, Gävle: Högskolan i Gävle , 2007, s. 137-158Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 36.
  Edin, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Looking back on the future: the meaning of "social media" before social media2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 37.
  Edin, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Nya förhållanden: om public service-televisionens förändrade relation till publiken och allmänheten2006Ingår i: Nordicom information, ISSN 0349-5949, Vol. 28, nr 2, s. 61-71Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Edin, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Politisk personalisering på nätet: manliga och kvinnliga mediestrategier2013Ingår i: Spår och spridning: perspektiv på internet / [ed] Bengt Bengtsson & Eva Åsén Ekstrand, Gävle: Gävle University Press , 2013, s. 93-105Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Edin, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Sverigebilder: Om det regionala uppdraget och den regionala speglingen i svensk public service-television2006Ingår i: Medierade offentligheter och identitet / [ed] Hammar, Björn, Gävle: Högskolan i Gävle , 2006, s. 45-67Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Edin, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  The Pinstripe Suit from Hell: On the construction of Swedish feminist Tiina Rosenberg as political persona2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper deals with the construction of a political persona. The focus rests on the interaction between private and public/popular spheres, as it relates to the journalistic coverage of Swedish feminist politician Tiina Rosenberg and the political association Feminist Initiative (Fi). A consistent leitmotif in the media discourse is the portrayal of Tiina Rosenberg as deviant, and the equation of feminism and radicalism with extremism. On a more general level Tiina Rosenberg appears to have a condensing function that extends beyond the rational political culture, where the media construction of "Fi-Tiina" clearly has the character of symbolic excess. Here, one key factor is the abscence of political self-styling. To present one self, as Tiina Rosenberg did, to the public without a strategic political self, left the field open for other actors to construct her in any way they wanted. Instead of representing a new political project, she became a focus for projections of potent emotional reactions in defense of traditional norms.

 • 41.
  Edin, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Times have changed: on the relationship between Swedish public service television and the viewing public2006Ingår i: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 27, nr 2, s. 61-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 42.
  Edin, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film (upphört 080911).
  Verklig underhållning: dokusåpor, publik, kritik2005Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 43.
  Edin, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Vesterlund, PerHögskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Svensk television: en mediehistoria2008Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Edin, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Vesterlund, Per
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Svensk television och mediehistoria: en inledning2008Ingår i: Svensk television: en mediehistoria / [ed] Anna Edin & Per Vesterlund, Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv , 2008, s. 9-30Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Edin, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Widestedt, Kristina
  Stockholms universitet/JMK.
  Communicating Politics: Theoretical perspectives2010Ingår i: Content, Channels and Audiences in the New Millenium: Interaction and Interrelations / [ed] Vartanova, Elena, Moscow: Faculty of Journalism, Lomonosov MSU-MediaMir , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 46.
  Edin, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Widestedt, Kristina
  Communicating politics: theoretical perspectives on politicians media use2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 47.
  Edin, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Widestedt, Kristina
  Stockholms universitet/JMK.
  Women of the world on the web: political personae and social media2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 48.
  Eklöf Eriksson, Linnea
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Färdigh, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Rådande jämställdhet i en könsuppdelad värld: Den politiska kvinnans representation i Gävles dagstidningar.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur Gävles dagstidningar Arbetarbladet och Gefle Dagblad framställer kvinnliga och manliga politiker i sina ledarartiklar. Under tidsperioden 20 november 2015 - 20 januari 2016 har artiklar analyserats genom kvantitativ innehållsanalys och kompletterande textanalys. Under denna period skedde ett historiskt och omtalat maktskifte i Gävle Kommunfullmäktige. Resultatet av studien visade att Gefle Dagblad endast skrivit om manliga kommunala ledamöter och Arbetarbladet om kvinnliga. Utfallet visade även att tidningen Gefle Dagblad behandlade manliga politiker en aning mer. Detta är intressanta resultat eftersom majoriteten av skribenterna i Gefle Dagblad var kvinnor.

  Berit Ås teori om härskarteknikerna förlöjligande och osynliggörande användes främst i analysen av materialet. Vi har även använt Gunilla Jarlbros teori om hur manlig dominans upprätthålls inom journalistik.

 • 49.
  Ekman, Gabriel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Romin, Alexander
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Giv oss idag vårt dagliga bröd - eller inte?: En studie om hur hälsotrender har påverkat Pågens kommunikation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 50.
  Ekstrand, Eva
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  I rättvisans namn – en film om Maria Kvist.2002Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
12345 1 - 50 av 235
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf