hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skoglöf, Simone
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ta vara på tecknen: En semiotisk analys över IKEAs marknads- och varumärkeskommunikation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera hur IKEA framställer mänskliga- och sociala relationer i sin marknadsföring. Samt, genom analysen, undersöka hur IKEA skapar bilden av företaget, varumärket, reklambudskapet och deras image genom att framställa vissa mänskliga relationer. Enda sedan den första IKEA-katalogen utgavs åt 1951 har katalogen varit den viktigaste marknadsföringskanalen för företaget. Därför har vi valt att undersöka just katalogen från år 2016 med hjälp av en semiotisk analys. Även tre reklamfilmer med titlarna Laga mat med barn, Leva utan dörr och Grannar tillsammans kommer analyseras med hjälp av semiotik som metod och teori. Vi har endast fokuserat på bilderna och ej på texter som framkommer i reklamen.

   

  I och med uppsatsens syfte har vi valt att utgå ifrån följande frågeställning:

  • Hur framställs mänskliga relationer i IKEA-katalogen från 2016?
  • Kan vi urskilja stereotyper i de sociala sammanhangen?
  • Vilka konnotationer respektive denotationer går att urskilja och vilka semiotiska myter skapas?

   

  Resultatet av studien påvisar hur IKEA som, enligt eget uttalande, ett värderingstyrt företag arbetar med marknadsföring genom att exponera det kulturella värdet ”gemenskap”. De fokuserar inte främst på varornas priser utan ger oss istället idéer om hur vi på bästa sätt kan få en effektiv vardag genom att köpa deras produkter. Deras varor öppnar upp för att vi som konsumenter ska kunna hitta den gemenskap IKEA presenterar.

 • 2.
  Andersson, Linn
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Utter, Evelina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Det är roligt att ta selfies: En kvantitativ studie om Facebook-användares användande av selfies2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats ville vi ur ett användarperspektiv se hur selfien används. Syftet blev därmed att undersöka hur Facebook-användare definierar och använder selfies. Vi ville även se om det finns några likheter och/eller skillnader mellan ålder, kön och utbildning. Utöver det var vi intresserade att undersöka om respondenterna upplever att deras användande av selfies har inflytande av exempelvis influencers, nyhetsmedier och reklam – som vi i denna uppsatsen kallar för “sociala faktorer”.

  Vi använde oss av en kvantitativ metod och samlade in det empiriska materialet via en enkätundersökning. Studien formades utifrån de teoretiska utgångspunkterna ”Den medialiserade verkligheten” av Nick Couldry och Andreas Hepp, ”användarmodellen”/uses and gratifications theory, Madeleine Klebergs ”genusperspektiv på medieforskning”, rapporterna ”Svenskarna och internet 2018” av Internetstiftelsen, ”Duckface/stoneface” av Michael Forsman, Pierre Bordieus begrepp ”habitus” och annan tidigare forskning inom ämnet.

  Vi konstruerade en enkätundersökning som publicerades på Facebook, vilken genererade 250 stycken svar via ett snöbollsurval.

  Resultatet av undersökningen visade att användandet av selfies skiljde sig mest mellan de olika könsidentiteterna, medan det var förhållandevis jämnt mellan de olika åldersgrupperna och utbildningarna. Av de som använde selfies mest stod den kvinnliga könsidentiteten, samt åldersgrupperna 15-20 och 40-45 ut en del. Det visade även att många, oavsett ålder, kön eller utbildning, brukar le på selfies. Den kvinnliga könsidentiteten publicerade och redigerade selfies i lite större utsträckning än den manliga, medan det överlag var jämnt mellan både ålder och utbildning gällande publicering. De yngre åldersgrupperna och grundskole- och gymnasieutbildning redigerade sina selfies lite oftare. Instagram var den mest populära sociala plattformen totalt sett. Majoriteten av respondenterna upplevde sig inte påverkas av de “sociala faktorerna”. 

 • 3.
  Asplund, Andreas
  et al.
  University of Gävle.
  Laine, Linda
  University of Gävle.
  Liljeroth, Veronica
  University of Gävle.
  Att läsa och lära på distans!: vilka möjligheter ger den nya tekniken?2000Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna skrift är ett delresultat av det IT-projekt vid Högskolan i Gävle (HiG), som arbetat med IT och distansutbildning. Projektet har varit verksamt under 1997-2000 och finansierats av KK-stiftelsen, Länsstyrelsen i Gävleborg, EU (Sociala fonden) samt av HiG. Projektets syfte har varit att, via Internet, driva utvecklingen av distansutbildning framåt. Internetbaserade lösningar för förmedling av digital information öppnar ständigt nya möjligheter för både distansstudenten och den lärare som undervisar på distans. Huvudmålet har varit att tillgängliggöra de nya verktygen för genomförande och distribution av distansundervisning. Vi har haft som delmål att sprida erfarenheter och reflektioner gjorda i projektet. I denna skrift har vi samlat tankar och idéer från lärare och andra engagerade i projektet. Skriften är ett sätt för oss att nå ut till dig som på något sätt kommer, eller har kommit, i kontakt med distansundervisning i någon form. Vi vill på detta sätt dela med oss av vårt arbete.

  Vår förhoppning är att inspirera Dig, som av olika skäl inte har möjlighet att studera på traditionellt sätt, att studera på distans, och till Dig som undervisar på högskola eller universitet hoppas vi kunna vara en källa till att väcka nya idéer för skapande av en mer flexibel undervisning.

  Vi har varit många personer som deltagit i projektet på ett eller annat sätt. Många erfarenheter har gjorts och ofta har det legat mycket vilja, iver och entusiasm bakom våra resultat. Utan hänförda projektdeltagare hade inte denna skrift blivit av överhuvudtaget. Jag vill härmed rikta ett stort TACK till alla Er som arbetet i projektet under den här tiden!

 • 4.
  Dahlin, Henny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hansson, Kristoffer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Varumärkesorientering inom Gävle kommun2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag och offentliga organisationer måste marknadsföra sig. En affär måste locka kunder, ett företag investerare och en kommun turister, företag och fler invånare. I dagens samhälle blir det allt viktigare att prioritera varumärkesorientering för att kunna upprätthålla sitt attraktionsvärde.

  Denna studie kommer att inrikta sig mot Gävle kommun och undersöka hur de arbetar med varumärkesorientering och hur de använder de begrepp och metoder som finns inom ämnet.

   

  De frågeställningar som ställts är direkta och konkreta, och de ställs upp här nedan:

   

  • Vad är ett varumärke enligt Gävle kommun?                    
  • Hur etablerar Gävle kommun ett nytt/nya varumärken?
  • Hur använder sig Gävle kommun av Storytelling, kärnvärden och varumärkesorientering?
  • Vilken kompetens finns inom Gävle kommun gällande etableringen av ett nytt varumärke?      

   

  Gällande metod användes ett strategiskt urval för att därefter kombinera detta med kvalitativ metod och ett kvalitativt perspektiv, för att tillsammans kunna ge bästa möjliga skildringen av hur det fungerar inom en organisation. Eftersom vår studie och undersökning främst grundar sig på intervjuer var valet enkelt. Att intervjua de personer som arbetar inom både Gävle kommun och ämnet som studien behandlar. Resultatet blev inte som vi hade förväntat oss. De begrepp och metoder som vi fokuserar på inom ämnet marknadsföring och varumärkesorientering är idag inte lika väletablerade inom alla offentliga organisationer och företag. Det märks ganska tydligt att det för Gävle kommun är begrepp och arbetssätt som har blivit bortprioriterade men att kommunen i år, 2012, är redo att prioritera dem igen.

 • 5.
  Engblom, Dennis
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Larsson, Marcela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Professionaliseringen av kommunikatörsyrket: En kvantitativ undersökning av informatör/kommunikatörsyrket i Gävleborgs län2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Fahlén, Linda Mari
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Jämställd text: En genuskritisk textanalys av fem texter från Region Gävleborgs hemsida2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här genuskritiska textanalysen undersöks fem texter från Region Gävleborgs hemsida. Detta görs mot bakgrund av att man inom Region Gävleborg arbetat med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Det huvudsakliga syftet är att se om det informationsmaterial som skrivits eller spridits efter att jämställdhetsarbetet ägt rum riktar sig på ett likvärdigt sätt till kvinnor och män samt inkluderar olika familjekonstellationer. Ett delsyfte är också att se om texter som skrivits med utgångspunkt i en jämställdhetsintegrerad verksamhet blir jämställda. Resultatet visar att textmaterialet stundtals vidarebefordrar en stereotyp uppfattning kring ett manligt och ett kvinnligt föräldraskap, där det kvinnliga föräldraskapet framställs som det primära i både text och bild. Vidare tenderar män att osynliggöras i diskursen och en tvåsamhet förväntas i koppling till föräldraskapet. Detta blir synligt dels i språkets könsmarkerade och köns(o)markerade konstruktioner, dels i textens presuppositioner och drag. När det kommer till köns(o)markerade konstruktioner visar analysen att direkt tilltal är problematiskt i relation till jämställd text, då tilltalet tenderar att skapa snäva mottagargrupper med exkludering och normering som följd.

 • 7.
  Fresk, Maja
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Intern kommunikation för organisationens framgång: En fallstudie av kommunikationsproblem i ett mindre företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem – The internal communication are identified as very important for the organization’s survival and overall performance, but there are many companies that do not take their communication issues seriously. In smaller companies the internal communication is important because the close relationship with coworkers and the entrepreneur. There are limited studies focused only on internal communication within small companies.

  Purpose – This paper investigates communication problems existing in smaller companies and makes suggestions for improvements to overcome these problems.

  Method– This paper is based on a single case study. Through asking structured questions and a carried out observation the empirical evidence were collected. In order to support the findings a literature study has been conducted.

  Findings – The case company provided indications about an inadequate internal communication influences the whole organization and can be the bottom reason for multiple problems experienced within the organization.

  Conclusion – The study identifies different kinds of communication problems existing within the case company and contributes to finding solutions for the identified problems. The study also highlights the importance of communication for the organization and the consequences of a fallible internal communication. 

 • 8.
  Jernberg, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hallquist, Annica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  När rykten blir nyheter: Lokalpressen och Flashback Forum2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Titel: När rykten blir nyheter – Lokalpressen och Flashback Forum

  Författare: Anna Jernberg, Annica Hallquist

  Handledare: Anna Edin

   

  Uppsatsen behandlar relationen mellan Flashback Forum och Gävles lokaltidningar Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Om hur nära de jobbar varandra, medborgarjournalisternas betydelse, vem som sätter agendan och hur tidningarna jobbar med de etiska spelreglerna. I viss mån även ryktesspridning.

  Syftet med uppsatsen var att studera om och i så fall hur medborgarjournalistiken bidrar till morgondagens nyheter via Flashback Forum.

  De metoder vi har använt oss av för att nå vår slutats är komparativ metod och semistrukturerade intervjuer. Den komparativa analysen för att se i hur många fall lokalpressen använder sig av Flashback och hur våra informanter i intervjuer säger sig arbeta med detta forum.

  Materialet kommer från intervjuer med journalister, Arbetarbladet (AB) och Gefle Dagblads (GD) nätupplagor samt tråden på Flashback Forum Mord på kvinna, Gävle 20/9-14 som handlar om mordet på Stora Esplanadgatan. Avgränsningsperioden var från 2014-09-20 till 2014-10-20.

  Vårt svar på undersökningen är: de kriminalfall du läser om på Flashback idag kanske du får läsa om i morgondagens tidning.

   

  Nyckelord: Flashback Forum, agenda setting, medie- och pressetik, ryktesspridning, medborgarjournalistik, Arbetarbladet, Gefle Dagblad.

 • 9.
  Kaseste, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Levén, Alice
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  ”Bra jobbat working mama!”: En studie i hur genus, föräldraskap och karriär reproduceras och konstrueras på Instagram2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Instagram was founded in 2010 and is now one of the most popular social media platforms with over 800 million users worldwide; Instagram users are publishing over 95 million posts every day thereby influencing the daily lives of each other, as the media contributes to users navigating in the world as well as taking part in the constructing of our reality. Our qualitative approach depart from critical discourse analysis, according to which the world gets its meaning from the language and the language helps to construct reality through social practices. In this study we have analysed the topic of gender roles by looking at how Instagram is helping to constructing and changing images of gender roles, careers and parenthood. Our main task in this study is to analyse two Instagram entrepreneurs who are constructing and changing gender roles regarding career and parenting; Isabella Löwengrip (@isabellalowengrip) and Rachel Brathen (@yoga_girl) are our two selected Instagram entrepreneurs. We have conducted a qualitative multimodal text analysis of these two accounts and comments from followers between 1 - 31 March 2018 and the results show that these two account both produce and reproduce gender roles. Brathen and Löwengrip have both created social media platforms and businesses and are still contributing to the reproduction of gender roles, but both are also producing new roles through their choice of words and pictures on their social media platform. Both accounts portray a typical female behaviour as where they are smiling and giving the followers a chance to study them without demanding their attention. However, Brathen is more stereotypical with a very “motherly” approach while Löwengrip has more of a businesslike professional in her approach to her Instagram account which could be seen as a more masculine role. The followers take part in reproducing a female role when they ask questions about Brathen and Löwengrip ́s choice as mothers and career women, but they are also creating a new way of looking at a working mum when they, like men, are helping and cheering each other to success.

 • 10.
  Leonidas, Bernade
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Black Lives matter: En semiotisk analys av bilden av svarta barn i UNICEF:s och SOS Barnbyar:s reklamkampanjfilmer. En undersökning av hur UNICEF:s och SOS Barnbyar:s reklamkampanjfilm uppfattas av människor med olika etnisk bakgrund.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this study is to examine the image of black children in UNICEF’s and SOS Children’s Villages campaign films. And as well to find out how UNICEF’s and SOS Children’s Villages campaign films received by differnt people in Sweden and, in which way these advertising films could influence these people.

   

  Method

  A semiotics analysis of moving images have been done in this paper, in a way to examine how black children have been portrayed in those advertising films. And also a structured interview have been done in this paper to investigate the attitude that people in Sweden have towards those moving images that show on those advertising films.

  The Materials that used for this investigation are, two advertising films with moving images and an interview with a focus group composed of seven people from different ethnics background.

   

  Results

  The results have shown that those moving images using on those advertising films portrayed black children as animals, as barbarians, as aggressive. And the results of the focus group interview have shown that non-white people living in Sweden are angry because those campaigns films using black children in a way that show them as non-human. While white people living in Sweden in the group are angry because not only that these organizations using these children to their own benefits, but they also think that because of these organizations, they will be constantly reminded and seen as racists. 

 • 11.
  Lindgren Ödén, Birgit
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Ämnesutveckling genom samverkan?2006In: Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring / [ed] Birgit Lindgren Ödén och Peder Thalén, Uppsala: Swedish Science Press , 2006, p. 117-124Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Nordlöv, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Jakten på det perfekta intranätet: En intervjustudie i användandet av intranätet i ett statligt bolag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Persson Hallström, Josefin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  "Influencers: Framtidens marknadsföringsverktyg": En kvantitativ undersökning om fenomenet Influencer Marketing2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet till den här uppsatsen är att undersöka hur konsumenters allmänna inställning till influencer marketing ser ut och om Instagram-användare köper produkter som rekommenderas av influencers. Studien har gjorts genom en kvantitativ anonym enkätundersökning på internet.

  Studien är gjord utifrån Elihu Katz och Paul Lazarsfelds studie om tvåstegshypotesen, samt kommunikationsformen word-of-mouth. Jag har även valt att göra min studie utifrån forskning om traditionell reklam. Resultatet av den här studien visar att konsumenter generellt har en neutral inställning till influencer marketing. Den visar också att Instagram-användarna köper produkter som rekommenderas av influencers, men det är fortfarande rekommendationer från vänner, det vill säga word-of-mouth som har övertaget.

 • 14.
  Pihlajainen, Juhani
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Fors-Jadin, Victor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Ett glas vin med omtanke: Systembolagets kamp i den svenska alkoholkulturen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Systembolagets external communication is something a lot of people in Sweden have to deal with. The mission is unique because of their monopoly of the retail sales of alcoholic beverages in Sweden and a mission to sell alcohol with responsibility and without profit. The purpose of this essay is to elucidate how they previously worked in Operation Vin 1960, and how they work 2018 with the movie “Tack för din omtanke”, to shed light about their external communication. This case study is a content analysis with focus on rhetoric and strategical communication with emphasis on health and culture.

                        Systembolaget and the government have a long history of campaigns to reduce alcohol consumption. Raised taxes and low accessibility have been part to the alcohol politics by the government. Systembolaget have besides this, been focused on information campaigns to keep the Swedish alcohol consumption low. They have lead information campaigns from the start of the company to inform the Swedish population of the risks of alcohol. Through an analysis of the first and the last infomercials did it reveal that culture was an important part of the alcohol culture in Sweden and how Systembolaget has used communication in order to shed light on this matter. Systembolaget use a commercial kind of element to strengthen their brand and by that, the infomercials could be read as commercials.

                        The analysis revealed that the problem Systembolaget had, was different 2018 compared to 1960. The mission had not changed, however. Branding communication and the maintaining of a high reputation was central, compared to Operation vin, which dealt with the problem of high consumption of hard liquor within the population.

 • 15.
  Sandberg, Johannes
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur media framställer entreprenörskap: En kvantitativ innehållsanalys av dagstidningar i Gävleborg2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden need entrepreneurs and intrapreneurs who develop, challenge and keep Sweden's prosperity continued high with new products and innovations. But how does society promote the entrepreneurial driving force? This studie focuses on how local media as part of the society portray entrepreneurs and entrepreneurship. Local media represented by the two largest newspappers in the region of Gävleborg have through a quantitative content analysis studied for three years.

  Theories as agenda setting and the framing theory are used in this studie in order to answer for the way the media influence the public opinion. The purpose of the essay is to answer how entrepreneurship is produced and how local media reflects the regional entrepreneurship, as well as how the production might influence the entrepreneurial climate in a medium-sized Swedish town called Gävle.

  The results show that entrepreneurs and entrepreneurship often associated with, and in a legal context. That the politics in recent years influence entrepreneurs in a negative way, and companies in the region showing negative results.

 • 16.
  Sjöö, Sarah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Men inte till vilket pris som helst!: En kritisk retorikanalys av Hennes & Mauritz externa miljökommunikation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sustainability and environmental communication have increasingly become an important part of marketing, profiling and brand building at companies. It becomes a paradox when companies communicate sustainability while being profitable in today's consumer society. Recently, ”Uppdrag Granskning” released a documentary showing that the clothing giant H&M routinely burned newly manufactured clothes. The aim is to investigate how messages in the form of text and visual communication are used to convince and influence in Hennes & Mauritz's external environmental communication on the company's website. The questions raised are as follows: 

  1. What rhetorical messages are prominent? 

  2. What are these? 

  3. What visual arguments are applied? 

  4. How does the company profile itself as sustainable in environmental matters? 

  In order to answer the essay's question, a qualitative critical rhetorical analysis and the visual rhetorical analysis have been applied to my material. 

  The texts uses opposite conditions. Consumption and production are two opposites that must be met and combined in the argumentation. How fashion and clothing affect our climate and our environment negatively can be solved by recycling and not throw clothes into the garbage. The 

  sender, H&M, has thus defined the problem early, when excluding production from the argument. Recycling of clothing becomes the only (true) option for sustainability. The text "Hållbart Mode" thesis establish early in the text "we want" that becomes "we do" to "you can" then "we together" and end with "you want" as a last call to the receiver. The roles are reversed and replaced. Messages are enhanced by style characters that are a way to explain, clarify and highlight. Style figures can also be used to make the audience look at the phenomenon from a certain angle. The use of the metaphors "give your clothes new life" contrasts with the term "dumpster", which represents a bigger problem then the thing in itself, when the figure synekdoke are used. "Definitionstopiker" are used when "sustainable" and "sustainable sources" constitute keywords that are omitted and reflect on the recipient's interpretation through the concept's positive associations and arguments can be legitimized without further explanation. The price represents causality between the market and the environment, shows the contradictions that the fashion industry faces today. The implicit message is that price and sustainability can be combined. H&M offers the best of both worlds. 

  The visual analysis of the image serves as a complement to the text. The models wear jeans, the most resourceful garment with pride. As a positive effect of doing right, to recycle and reuse. The visual analysis of the film is based on the doxa prevailing in society. The message speaks to our feelings of responsibility and freedom. 

  The company profiles through ethos argumentation to legitimize itself as a conscious company towards its interests. By categorizing the competitors and even distancing themselves from the categorization "fashion industry" - the company points to its size as an advantage. The sender wants to appear rational and knowledgeable in the matter, benevolent by enlightening and contributing, as well as virtuous as moral is in focus, thereby fulfilling the criterion of a good speaker. The fact that most arguments are based on the sender's ethos may be the result of a reputation lost.

 • 17.
  Yngve, Frida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  De ska inte tro att de är något: En kvalitativ undersökning av föreställningar och förväntningar gällande internkommunikation.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate whether there are any beliefs or expectations regarding internal communication among employers and future employees from Generation Y, and study how these two groups either match or clash with each other. The study is based on semi-structured interviews conducted with nine informants, six of Generation Y and three employers. This study is based on the age definition that describes the Generation Y as a generation born between 1982-2002 (Howe and Strauss, 2010).

  The theoretical perspectives the study uses are the theory of Generation Y and David McClelland's need theory. These theories were used for the analysis of why the different groups had the ideas and expectations they had and what their motives with these expectations could be.

  The study shows that both future workers from Generation Y and employers hold beliefs and expectations of internal communication – they differ, however. The two groups have thoughts about what areas can lead to clashes between the generations but they do not agree on where collisions will occur or how they can be avoided. The survey shows that both employers and future employees in Generation Y are strong-willed and bears on the notion of the others to adapt.

1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf