hig.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 86
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlsten, Matilde
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Camaj Ericson, Veronica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Kön och ålderns påverkan på den inre arbetsmotivationen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this quantitative study was to examine if self- perceived intrinsic work motivation differed between men and women and between three age groups (20-38 years vs. 39-50 years vs. 51-65 years). The data was collected by administering the Basic Need Satisfaction at Work Scale (BNS) to employees at an international company. The survey was based on the Self-Determination Theory (SDT) and measured intrinsic work motivation by asking 21 propositions that concerned the sub-categories autonomy, competence and belongingness. The result of this study showed that there was no difference between men and women in self-reported intrinsic work motivation. However, there was a main effect of age group, wherein employees aged between 39 and 50 years reported a lower score on the propositions that measured perceived competence compared to employees aged between 20 and 38 years. This study highlights the importance of that individuals aging can have an influence on the perceived intrinsic work motivation.

 • 2.
  Ahmadi, Elena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Vilhelmson, Pär
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Macassa, Gloria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Public health science.
  Larsson, Johan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland): ett longitudinellt projekt om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett hållbart arbetsliv?2016In: Inkluderande och hållbart arbetsliv: Book of abstracts - FALF 2016, Östersund: Mittuniversitetet , 2016, p. 48-48Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Projektbeskrivning: FRAMFÖR har under 15 år bedrivits i Gästrikland i samarbete mellan utbildning och forskning vid Högskolan i Gävle, företagsutvecklare vid kommuner, företag och näringslivsorganisationer. Varje år delas utmärkelsen FRAMFÖR ut till 50 företag. Ambitionen är att uppmuntra framgångsrika företagare och visa upp intressanta exempel på hur framgång kan skapas. Processen startar med att 120 företag (>4 anställda) nomineras utifrån finansiella kriterier (ex. omsättningstillväxt, vinstmarginal). Sedan genomför studenter vid Ekonomprogrammet intervjuer med cheferna för dessa företag. Intervjuerna sker utifrån ett standardiserat frågeformulär kring arbetsmiljö, ledarskap, organisering och effektivitet. Avslutningsvis väljer en jury ut de 50 mest framgångsrika företagen utifrån såväl finansiella kriterier som studenternas intervjuresultat. Projektets trippel helixuppbyggnad (Utbildning, Forskning och, Företag) skapar nyttor för olika intressenter.

  Utbildningsnyttor: Studenterna får möjlighet till interaktion med företagare i sin direkta närhet. Aktiviteterna underlättar att uppfylla utbildningsmål där flera mål kan uppfyllas med samma aktiviteter. Förståelse för näringslivets förutsättningar samt kunskaper om ett vetenskapligt angreppssätt ökar.

  Forskningsnyttor: Stärker pågående forskning om hälsofrämjande och effektivt ledarskap inom arbetshälsovetenskap samt företagsutveckling inom företagsekonomi. Det stora urvalet av företag ger en bra bild av företagen i regionen och en möjlighet att följa dem över tid. Ambitionen är att få mer kunskap om hållbara och effektiva företag. Fördjupade studier av utmärkelseföretag möjliggörs och ett doktorandprojekt med inriktning på ledarskapsbeteenden, organisationsfaktorer, tidsanvändning samt chefers/medarbetares arbetsmiljö/hälsa i utmärkelseföretag är uppstartat.

  Företagsnyttor: Företagare får möta studenter och förstå hur de tänker. Ställda frågor, t.ex. rörande arbetsmiljö och ledarskap, kan starta reflektionsprocesser som bidrar till fortsatt utveckling. FRAMFÖR-utmärkelsen delas ut vid en högtidlig tillställning där företagarna kan bygga nätverk. Flera företagare lyfter fram det positiva symbolvärdet av att få utmärkelsen.

  Projektets framtid: Målet är att fortsätta ytterligare 15 år och fortsätta utveckla nyttorna för samtliga intressenter. Ett prioriterat område är återkoppling till företag i någon form samt ökad samverkan mellan studenter och företagare.

 • 3.
  Akbar, Yusra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences. 0704965014.
  Är du glad på din arbetsplats?: En kvalitativ undersökning om faktorer av betydelse för trivseln på arbetsplatser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara glad på arbetsplatsen är ett mål som vi anställda strävar efter inom arbetsmarknaden. Att trivas på arbetet kan bero på olika faktorer som kan hänga ihop med en god arbetsmiljö för de anställda. Anställda som trivs med sitt jobb visar bättre resultat och har en ökad prestation. Arbetsgivarna bör tänka strategiskt på detta område och investera både tid och resurser för positiv påverkan på verksamheten. Att mäta trivselgraden regelbundet i ett företag är nödvändigt i högsta grad för att ta reda på vad som fungerar bra och vilka områden som behöver förbättras.

  Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer. Detta innebär intervjuer av ett antal anställda på företaget Bauhaus. Valet av företag bygger på bekvämlighetsprincipen. Intervjuerna riktade in sig på upplevd trivsel på arbetet samt vad som ökar trivseln.

  Uppsatsen utgår från en studie av Angelöw (2015) som visar att Sverige ligger på 9:e plats på världskartan när det gäller trivsel i arbetet, efter bland annat Mexiko, Indien och Norge. Resultaten av denna studie visar exempel på faktorer som kan ligga bakom trivseln i arbetet. Undersökningen kan därför vara en grund till att öka förståelse och insyn i vad som kan vara en trivsam arbetsplats och vad som kan påverka arbetsmiljötrivsel.

 • 4.
  Asp, Monica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Arbete i glädje och sorg: En kvalitativ studie om arbetsglädje för personal på ett äldreboende2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Behovet av personal inom vård- och omsorg beräknas öka. Personal som arbetar i denna sektor står bakom de flesta av anmälningarna av arbetsskada. Det är betydelsefullt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö både för att främja anställdas hälsa och utveckla verksamheter. Personal inom äldreomsorg utför ett viktigt arbete för de äldre som är i behov av vård. Syftet i denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer beskriva vårdpersonalens upplevelse av arbetsklimatet och ha Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang - KASAM som teoretisk modell för att se vad som kan göras för att verka för ett gott arbetsklimat.

  Resultatet visar att den uppskattning personalen får av de boende gör att arbetet upplevs som meningsfullt. Det finns resursbrist i form av personalbrist men även ekonomiska enligt personalens utsagor vilket påverkar hanterbarheten. Personalen upplever att det finns få möjligheter att få utbildning i arbetet och att vidareutbildning i yrket inte lönar sig.

 • 5.
  Bergdahl, My
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Snäll, Josephine
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Kan den interna kommunikationen inom en organisation predicera uppfyllelsen av medarbetarnas psykologiska kontrakt?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to quantitatively examine whether the internal communication (based on the dimensions: personal feedback, relationship with superiors, organizational integration and communication climate) can predict the psychological contract (which consists of expectations, commitments and promises that arises between one employee and employer). A survey was sent to two department stores in central Sweden within an international organization. The survey was based on parts of the Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Downs & Adrian, 2004) and Isaksson and Bellaaghs (2005) Swedish translation of the PSYCONES project's measuring instrument for the psychological contract. The survey aimed at employees without a leading position and was answered by 70 employees at the organization. The result showed that the communication dimensions together as a model significant predicted the fulfilment of the psychological contract. Organizational integration predicts the employees' psychological contract the strongest. Even the dimension relationship with superiors contributed with a unique proportion of the coefficient of determination.

 • 6.
  Berglund, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Dahlberg, Moa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Digital HR: Vilka effekter har digitaliseringen på de anställda och deras relationer?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: E-HR is an enterprise management system where digital tools are used to manage the human resources of the organisation. Previous research argues that there is a lack of research on the use of e-HR from the employee perspective and also with a focus on how the relationships are affected. The aim of the study is thus to increase understanding of how employees experience the use of e-HR and what effects digitization may have on the relationships in the organisation.

  Method: The study assumes a hermeneutic perspective with inspiration from the operator approach. The research program has an abductive focus in which a qualitative research design has been used with ten semistructured interviews.

  Result & Conclusions: The study shows that e-HR tools are perceived as a valuable support at work, but sometimes with increased workload. Furthermore, the study shows that the relationships have been influenced only to a small extent by e-HR and mainly because communication in larger part is done digitally. The study although shows that digital HR can not replace the personal meeting.

  Suggestions for future research: The study could have been developed even more if the management had been interviewed about the motivation for current digital HR tools. This to study the manager's experiences of the current solutions, but also to see if they have concidered other options. We therefore consider that further research could provide contributions by studying the subject also from the manager's perspective, as there is also a lack of research about their perspective.

  Contribution of the thesis: The theoretical contribution of the study is that e-HR increases the sense of safety and control, but that digitizing can also increase workload. The study also shows that a digital relationship is seen as an opportunity to get a relationship with a larger number of employees within the organization. The practical contribution is the advice to focus on education of the systems as well as to have back-up when the technology fails. The practical contribution of the study also applies to the fact that more organizations should consider using e-HR as a way to gather all the relevant information about the employees in one place.

 • 7.
  Berglund, Karin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Nilsson, Denise
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Arbetsmotivation och hälsa i olika kontorsmiljöer: Skiljer sig upplevelsen beroende på kontorsmiljö och kön?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this quantitative study was to examine if there were any differences regarding work motivation, mental and general health among employees depending on the office environment they were working in and based on their gender. The study was conducted by an organization that works with economic issues, which 141 officials participated by answering a questionnaire. The measuring instruments that were used were BNS (Basic Need Satisfaction at work scale), GHQ (General Health Questionnaire) and one question regarding general health. Motivation was measured through the subcategories autonomy, competence and relatedness. The result of the study showed that there were no differences regarding physical and general health depending on the office environment and gender. The result of the present study also showed that employees who worked in their own offices estimated autonomy and competence higher than employees who worked in open plan offices. A slight tendency of difference was shown regarding relatedness and office environment. No significant difference was shown regarding gender and office environment. The shown result are believed to depend on that employees who works in their own offices has better concentration opportunities and there for experience a higher level of autonomy, competence and relatedness.

 • 8.
  Bergsten, Eva
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, CBF. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Wijk, Katarina
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, CBF. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Mathiassen, Svend Erik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, CBF. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Healthy work - healthy business? A survey of work environment improvements and profitability among small and medium enterprises2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim was to investigate how Swedish small and medium enterprises (SMEs) within the manufacturing industry carry out work environment improvements, and to study if managers consider profitability to be associated with issues in the work environment. Workplace observations and interviews (n=60) with company managers were carried out. Forty-five enterprises were affiliated with an occupational health service, typically in order to get quick access to health care, rather than getting help planning and implementing changes. Fifty-eight managers believed that healthy work environments would have at least some positive effect on company profitability. Incentives for work environment improvements were external, individual and organizational and varied between companies of different sizes. External requirements from The Swedish Work Environment Authority and from established or potential customers were prioritized incentives in SMEs with < 50 employees. Organizational and individual incentives such as incident- and accident reports, productivity, health and sick-leave were prioritized in SMEs with >50 employees. Irrespective of company size, well-being among work-force was consistently mentioned as an important factor for successful business. Small companies urged quick decisions and actions while medium companies had more planned, systematic and organized work environment activities. Deliberate work environment improvements for increased profitability were for instance, changes to eliminate risks, reduce manual work and resolve planning and coordination problems in production that led to stress.

 • 9.
  Bergström, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Göthe, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Att känna sig ett med märket: En kvalitativ studie på ett industriföretag om upplevelserna av mervärde i anställningen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine the experience of value within the employment of officials at an industrial company. The study was based on eight interviews and the data were analyzed using a basic qualitative research. The result showed that officials experienced value in their employment and were proud of being a part of the company and the Employer Brand. The result also showed that the company provided a wide offering of benefits and opportunities to grow within the company. The heads also played an important part in experiencing value in the employment for the officials. The official’s definition of an attractive employer and their definition of the current employer were consistent, although there exists some improvement potential. This regards harmonization of benefits between different business areas and the communicative and informative role of the heads. The result also showed that the internal mobility within the company, mainly between business areas, could be improved.

 • 10.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Djupsjöbacka, Mats
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Electricians have an increased risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) compared to most other blue collar professions. Many end up with chronic disabilities, forcing them to change careers or to go on sickness pension. Besides negative consequences for the individuals concerned, MSDs also have a detrimental impact on the workforce (reduced number of professionals) and on society (financial costs). It is therefore important to find ways to prevent MSDs and to promote good ergonomic behavior. Electricians’ knowledge and habits regarding MSDs are first formed and shaped in school, during vocational education to become an electrician. In the course of this time the students have periods of internship during which they interact with professionals within the field. Drawing on the ideas of bio-power and governmentality, as introduced and developed by Foucault and developed further by Rose, discourses govern how it is possible to think and act. From this standpoint, then, talk and discourses are not perceived as innocent or ‘mere’ talk but as producing and regulating subjects through their acquisition of specific dispositions, tastes and abilities. Thus, discourses drawn on about electricians and the profession during the students’ internship will govern how it is possible for the students to think and act about themselves and others in relation to both ergonomic behavior and MSDs and, by extension, will have material effects on electricians’ health. This means that, to foster healthy ergonomic behavior one needs to consider how electricians are thought of within the field, i.e. how electricians and the profession are discursively conceived. The purpose of this paper is thus to explore discursive constructions of electricians and the profession as these were expressed in discussions about MSDs among professionals in the field.  Two semi-structured focus group interviews and one individual interview with professionals in the field were conducted. The participants were asked to discuss ideas about i) causes as to why electricians develop MSDs, ii) consequences and effects of MSDs, and iii) ideas about what could be done to prevent MSDs. The interviews were transcribed and the material is currently being discursively analyzed with questions in mind about how the participants conceived of electricians and the profession. Results will be presented at the conference, but preliminary analyses suggests that predominant discourses are concerned with the masculinity of electricians as well as with their time pressured work situation, both contributing to casualness towards ergonomic behavior.

 • 11.
  Björkman, Annica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Engström, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Nursing Department, Medicine and Health College, Lishui University, Lishui, China .
  Olsson, Annakarin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Wahlberg, Anna Carin
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Identified obstacles and prerequisites in telenurses’ work environment: a modified Delphi study2017In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 17, no 1, article id 357Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Telenursing is an expanding part of healthcare, staffed with registered nurses whose work environment is typical of a call centre. Work-related stress has been shown to be a major problem in nurses’ work environments and of importance to the outcome of care, patient safety, nurse job satisfaction and burnout. Today, however, we have a limited understanding of and knowledge about the work environment for telenurses. The aim of the present study is to explore and reach consensus on perceived important obstacles and prerequisites in telenurses’ work environment.

  Methods: A modified Delphi design, using qualitative as well as quantitative data sequentially through three phases, was taken. Data were initially collected via semi-structured interviews (Phase I) and later using a web survey (Phase II-III) between March 2015 and March 2016.

  Results: The findings present a consensus view of telenurses’ experiences of important obstacles and prerequisites in their work environment. Central to the findings are the aspects of telenurses having a demanding work, cognitive fatigue and having no opportunity for recovery during the work shift was ranked as important obstacles. Highly ranked prerequisites for managing were being able to focus on one caller at a time, working in a calm and pleasant environment and having technical support 24/7.

  Conclusions: Managers need to enable telenurses to experience control in their work, provided with possibilities to control their work and to recover during work; shortening work time could improve their work environment. Limited possibilities to perform work might contribute to feelings of stress and inability to perform work. 

 • 12.
  Boström, Maria
  et al.
  Karolinska institutet.
  Björklund, Christina
  Karolinska institutet.
  Bergström, Gunnar
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health Science and Psychology, Occupational Health Science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research. Karolinska institutet.
  Nybergh, Lotta
  Karolinska institutet.
  Schäfer Elinder, Liselotte
  Karolinska institutet.
  Stigmar, Kjerstin
  Lunds universitet.
  Wåhlin, Charlotte
  Karolinska institutet; Linköpings universitet.
  Jensen, Irene
  Karolinska institutet.
  Kwak, Lydia
  Karolinska institutet.
  Health and work environment among female and male Swedish elementary school teachers - A cross-sectional study2019In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 17, no 1, article id E227Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND AND OBJECTIVES: Changes in teachers' work situation in Sweden since the 1990s may have contributed to an increase in common mental disorders (CMDs) and burnout. However, there is a lack of research in this field. The aim was to describe how Swedish elementary school teachers experience their health, organizational and social work environment, and the psychosocial safety climate at the workplace, and especially differences and similarities between female and male teachers.

  MATERIALS AND METHODS: Data were collected with the COPSOQ, OLBI, UWES and PSC-12 from 478 elementary teachers, 81.0% of them women, from twenty schools. The response rate was 96.4%.

  RESULTS: Teachers reported relatively good general health but experienced high stress, high work pace and emotional demands, low influence at work and a poor psychosocial safety climate. These factors were especially prominent among female teachers. Both women and men experienced good development possibilities and high work engagement.

  CONCLUSIONS: The results of this study can help us to develop a more sustainable work environment for female and male teachers. A more sustainable work environment might attract more people to the profession and incentivize existing teachers to remain in the profession.

 • 13.
  Branteström, Victoria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Alm, Therése
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Ombudsmäns upplevelser av work-life balance: En kvalitativ studie om upplevelsen av work-life balance bland ombudsmän vid ett fackförbund beläget i Mellansverige2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate the experience of work-life balance among ombudsmen within a trade union located in the midst of Sweden. The study was based on a qualitative method conducted through semi-structured interviews with 10 respondents. The results were analyzed by an inductive thematic analysis that generated three main themes; Personal circumstancesFlexible work arrangements and work load and The profession of ombudsmen. The result demonstrated that the majority of the respondents felt that they had a good experience of work-life balance. They argued that their working life and private life do not have a major impact on each other but stated that they on numerous occasions primarily had to prioritize commitments in their working life. The respondents expressed that their experience of work-life balance may periodically change due to workload and personal circumstances such as family situation and experience of the profession. They also argued that the flexible working arrangements along with the culture that characterize their profession have an impact on the experience of work-life balance.

 • 14.
  Carlbaum, Michaela
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Nordström, Mikaela
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Bakgrundsbrusets effekt på kognitiv prestation samt skapandet av falska minnen: Om bullrets inverkan i öppna kontorsmiljöer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aimed to explore how 31 collage students' cognitive performance and their ability to create false memories were affected by the exposure of an extraneous background noise. The studies main hypotheses were based on previous research on how extraneous noise affect the cognitive ability and the creation of false memories: 1) that an extraneous background noise increases the ability to create false memories, 2) that an extraneous background noise impairs the learning of cognitive information, 3) that an extraneous background noise contributes to an increased representation of fictional words, 4) that an extraneous background noise impedes the ability to understand speech . The results showed a tendency in which false memories increased in the condition without background noise, a result which goes in the opposite direction of the hypothesis. Furthermore, the result supported the hypothesis that the extraneous background noise impairs the learning of cognitive information. The results also showed that there was no effect between the conditions regarding the representation of fictional information. However, the result confirmed the hypothesis that a background noise impedes the ability to understand speech. The authors believe that studies like this are of great importance to the debate about how noise in open plan offices affect people's performance and the appearance of error information.

 • 15.
  Djupsjöbacka, Mats
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie2018In: FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018: Program och Abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 92-Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte

  Många yrkesprogram på gymnasiet utbildar för yrken där vi vet att anställda ofta drabbas av belastningsrelaterad ohälsa. Exempelvis visar data från Arbetsmiljöverket att 9–12% av alla installationselektriker och elmontörer rapporterar besvär orsakade av påfrestande arbetsställningar och att de rapporterar en ettårsprevalens på 6–10% för besvär i nacke, axlar, arm och rygg till följd av arbetet som varit så svåra att det påverkat arbetsförmågan. Forskning har även visat att elever på elteknikprogram löper särskilt hög risk att drabbas av arbetsskada relativt andra utbildningar. Redan under utbildningen bör åtgärder sättas in för att minska dessa risker.

  En genomgång av litteraturen visar dock att det finns tydliga brister i hur yrkesprogram förbereder eleverna för ett kommande arbetsliv vad gäller arbetsmiljökunskap och att orsakerna till dessa brister troligen finns inom undervisningens innehåll och utformning, lärares kompetens och samverkan med yrkeslivet under utbildningen. Vidare kan elever-nas attityder till arbetsmiljöundervisning utgöra ett hinder. Sammantaget förefaller hin-dren för en bra arbetsmiljöutbildning på yrkesprogram inom gymnasiet vara komplexa och multifaktoriella.

  Innan åtgärder sätts in för att utveckla undervisningen finns därför stort behov av att kartlägga de komplexa orsakssambanden bakom brister inom utbildningen och utifrån det utforma förbättringsåtgärder.

  I vår studie avser vi att svara på forskningsfrågan: Hur anser olika intressenter att olika faktorer inom såväl utbildningen som framtida yrkeskontext interagerar och bidrar till uppkomsten av belastningsbesvär hos installationselektriker?

  Metod och resultat

  Studien har en fallstudiedesign där fokusgrupper och problemträdsanalys används. Pro-blemträdsanalys är en metod för att kartlägga komplexa orsakssamband och att klargöra grundläggande orsaker. Analysen kan därmed säkra att aktiviteter och insatser inte väljs och påbörjas utan att man först har kartlagt kärnproblemets ofta komplexa orsaker grundligt.

  Som underlag till problemträdsanalysen kommer fokusgruppsintervjuer att genomföras där personer från samma kategori intressenter separat samtalar om kärnproblemet. Vi kommer genomföra intervjuer separat med elever, lärare, skolledning och representanter från arbetslivet. Problemträdsanalysen genomförs sedan vid ett tillfälle där 2–3 personer från varje intressent; elever, lärare, skolledningen, representanter från arbetslivet och forskare från projektgruppen deltar. Inför sessionen kommer vi att delge deltagarna underlag baserat på resultaten från fokusgruppintervjuerna och vår litteratursökning så att de kan ta del avSession D:2Individuella presentationer: Fysiskt arbetsliv93vad andra intressegrupper/källor identifierat som möjliga orsaksfaktorer. Efter framtagande av problemträd kommer tänkbara lösningar att formuleras i samverkan med alla intressenter för att skapa ett lösningsträd, vilket kommer att utgöra grund för kommande utvecklingsarbete inom utbildningen.

  Datainsamling och analyser genomförs under våren 2018 och preliminära resultat kommer att presenteras på konferensen.

 • 16.
  Fresk, Maja
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Intern kommunikation för organisationens framgång: En fallstudie av kommunikationsproblem i ett mindre företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem – The internal communication are identified as very important for the organization’s survival and overall performance, but there are many companies that do not take their communication issues seriously. In smaller companies the internal communication is important because the close relationship with coworkers and the entrepreneur. There are limited studies focused only on internal communication within small companies.

  Purpose – This paper investigates communication problems existing in smaller companies and makes suggestions for improvements to overcome these problems.

  Method– This paper is based on a single case study. Through asking structured questions and a carried out observation the empirical evidence were collected. In order to support the findings a literature study has been conducted.

  Findings – The case company provided indications about an inadequate internal communication influences the whole organization and can be the bottom reason for multiple problems experienced within the organization.

  Conclusion – The study identifies different kinds of communication problems existing within the case company and contributes to finding solutions for the identified problems. The study also highlights the importance of communication for the organization and the consequences of a fallible internal communication. 

 • 17.
  Funk, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Johansson, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Upplevelsen av arbetsgivarattraktionen och upplevelsen av rekryteringsprocessen: En kvantitativ studie om skillnaden mellan de som anställts respektive inte anställts vad gäller upplevelsen av arbetsgivarattraktionen samt rekryteringsprocessen.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate if there was a difference in the experience of employer attractiveness and experience of recruitment process, based on whether the respondent had received employment or not at the selected organization.

  The purpose was also to investigate whether there was a correlation between experience of employer attractiveness and experience of recruitment process. The questionnaire used contained questions about the experience of the recruitment process and employer attractiveness, the latter was measured using the Employer Attractiveness scale. The study showed that those who became employed rated all dimensions of employer attractiveness higher. Furthermore, the study showed that those who became employed rated the dimensions fairness and treatment higher. As for the experience of the usability of the recruiting tool there were no differences between the groups. The results also showed a positive correlation between experience of the recruitment process and experience of employer attractiveness.

 • 18.
  Göthe, Emilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Lundberg, Sofie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Chefer och medarbetares arbetsmotivation inom privat och offentlig sektor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine differences concerning work motivation between managers and employees in the public and private sector. The result is based on 145 web surveys answered by managers and employees in nine different organizations, within both sectors. The measuring instrument used was Work Self-determination Index (W-SDI) based on Self-Determination Theory (SDT). The result showed that managers in a higher degree have self-determined work motivation than employees, regardless of sector affiliation. However, there was no difference between private and public sector concerning self-determined work motivation.  

 • 19.
  Hedenberg, Linnéa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Hägerström, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Den stora utmaningen att kombinera arbetslivet med privatlivet för män respektive för kvinnor: En kvantitativ studie om gymnasielärares upplevelse av Work- Life Balance2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate whether the experience of the Work- Life Balance (divided on Family -Work Conflict and Work -Family Conflict) was dependent on gender and whether the participants had children under 13 years old or not. The study also aimed to investigate whether quantitative work demands and decision demands could predict WLB. The study was conducted as a web survey, in which teachers from 10 different high schools in Sweden participated. A total of 125 surveys were submitted, 103 of these were complete surveys and were used in the study. The results of the study showed that men experienced WFC more than women and participants that had children under the age of 13 reported a higher level of FWC than participants that did not have children under the age of 13. The result also showed that quantitative work demands predicted WFC, thus high quantitative work demands resulted in a bigger conflict between work life and personal life, 30, 5 % of the variation in WFC can be explained by the variation in quantitative work demands. 

 • 20.
  Hedin, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Isberg, Madelen
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Trakasserier i arbetslivet: En kvantitativ studie om sambandet mellan trakasserier och självskattad (o)hälsa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate if high experienced harassment can explain high self-rated (un) health.  This was done by asking 420 employees to answer an internet questionnaire consisting based on the measuring intstruments Harassment Scale (Savicki, Cooley och Gjesvolds, 2003) and The Karolinska Exhaustion Scale (KES) (Saboonchi, Perski & Grossi, 2012).  The main result of the study showed that harassment in workplace has an impact on the self- rated health in all of the different areas of health (cognitive exhaustion, disturbed sleep, fatigue, somatic symptoms, irritability, negative affect) the results also showed that there is a difference between men and women consider harassments effects on the self-rated health. The results showed that men´s self-rated health was affected more than women in all of the areas except one. 

 • 21.
  Hedqvist, Amanda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Johansson, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Att attraheras, motiveras och välja att stanna kvar: En kvalitativ studie inom hemtjänsten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how employees in home care services in a municipality in central Sweden was attracted to a workplace, what motivated them to work, and what motivated them to remain in the workplace. A further aim was to highlight the employees' experiences of this in relation to how the various companies in home care worked to attract, motivate and retain their staff. Nine semi-structured interviews were conducted with home care staff from five companies. Data was analyzed by an inductive thematic analysis. The analysis revealed four thematic areas: Customer significance, A sense of security, Good leadership, and To be appreciated. The study revealed that the most important factor to be attracted to an employer where the employer's reputation. The most important factor for what motivated the participants at work was customer relationship and the main factors why participants chose to remain was the employer's treatment and a permanent employment.

 • 22.
  Hemphälä, Hillevi
  et al.
  Ergonomics, Design Sciences, Lund University, Lund.
  Zetterberg, Camilla
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research. Department of Medical Sciences, Section of Occupational and Environmental Medicine, Uppsala University, Uppsala, Sweden..
  Lindberg, per
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Nylén, Per
  Division of Ergonomics, School of Technology and Health, KTH Royal Institute of Technology, Huddinge; Swedish Work Environment Authority, Stockholm.
  A method for assessing risks within visual ergonomics2014In: 11th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management & 46th Annual Nordic Ergonomics Society Conference: Track: F - Tools & methods, Session: F1 - Risk management, Santa Monica, CA, USA: The IEA PRESS , 2014, p. 111-112Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  1.  Introduction

  Insufficient visual ability can lead to strained work load for employees and can contribute to eyestrain and musculoskeletal discomfort, “the eye leads the body” (Anshel, 2005). An optimal visual environment provides physical conditions for work in the best possible way. Visually demanding work, such as computer work, is associated with eye discomfort, headaches and muscle pains in mainly the neck and shoulders (Rosenfield, 2011). For computer workers in North America studies show that 75-90 % of the workers reported subjective symptoms from the eyes (Anshel, 2005). The causality between eyestrain and musculoskeletal discomfort is not fully understood, but studies have shown that straining the eyes increases the musculoskeletal activity in neck and shoulders (trapezius), and a link between visually demanding work, eye problems, headache and/or muscle problems have been found (Aarås et al., 2001; Richter et al., 2008; Zetterlund et al., 2009; Zetterberg et al., 2013). A study of call-center workers in Sweden showed that 21% of workers have both eyes and neck problems (Wiholm et al., 2007). Ergonomic problems also exist for professions where computer work is not dominant. Surgeons and other surgical personnel, with subjective eye discomfort, reported twice the incidence of musculoskeletal disorders when compared with staff without eye symptoms (Hemphälä et al., 2011). In an intervention study among postmen the eyestrain and musculoskeletal discomfort decreased after visual ergonomic interventions including customized eyeglasses and optimal lighting conditions (Hemphälä et al., 2012). Apart from health and well-being being affected by a poor visual ergonomic work environment, the quality and productivity are also involved (Eklund, 2009).

  Lighting is an important factor; both the lighting quantity (strength) and quality (e.g. light distribution, direction, glare and contrast). Too low illumination makes it difficult to see clearly and may thus lower performance, high illuminance can cause glare and lead to increased eye fatigue and decreased productivity (IESNA, 2011).

  2.  Methods

  There are several factors to consider when developing a method for visual ergonomics risk assessment of subjective symptoms and discomfort of the eyes (Colon et al. 1999; Børsting et al., 2008, Knave et al., 1985). There are also checklists used in eye exams or medical appointments (Sheedy and Shaw-McMinn, 2002; Wilson & Corlett, 2005). These will be used as basis in the presents the project intended to develop a risk assessment instrument for visual ergonomics.

  3.  Results

  A preliminary version of a risk analysis method for Visual Ergonomics has been developed and will be presented, with a focus on discussing with the audience which factors should primarily be included. The factors included so far in the method are the objective measurements such as illuminance, luminance contrast, uniformity values, expert assessment of the risk for glare; indirect measurements such as subjective ratings of the visual ability, eyestrain and musculoskeletal discomfort. The goal is to develop a practical time efficient method that is easy to use. With such a tool, actions needed to reduce the visual load among the workers, the companies and the society’s negative consequences induced by work-related eyestrain and musculoskeletal discomfort can hopefully be identified.

 • 23.
  Hollander, Ernst
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Kravformarmodellen för innovationer: en pusselbit för frigörande arbetslivsforskning2016In: På jakt efter framtidens arbete: utmaningar i arbetets organisering och forskning / [ed] Åke Sandberg, Stockholm: Tankesmedjan Tiden , 2016, p. 131-135Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med hjälp av kravformarmodellen kan vi få syn på att jämlika löner och hög standard på arbetsmiljön uppmuntrar avancerade krav. Dessa krav kan i sin tur föda innovationer som har såväl demokratiförstärkande kvaliteter som kommersiell potential. Med mitt bidrag vill jag medverka till en revitaliserad forskning om arbetsorganisation som stödjer en ”regim” där forskare samarbetar med allt ifrån kravformare ”på golvet” till fack, andra civilsamhälleliga organisationer (NGO:s) och företagsledningar som är öppna för dialoger.

 • 24.
  Isaksson, Lena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Larsson, Michaela
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Omorganisationens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön: En studie om enhetsledarnas arbetssituation och hur den påverkas under en omorganisation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate how first line managers in municipal elderly care experienced their psychosocial work environment during an ongoing reorganization, both from an individual and organizational perspective. Our theoretical approaches have been the salutogenic perspective, as well as Karasek and Theorell’s control, support and demand model. We use a survey to measure the psychosocial workplace environment experienced by the first line managers in an ongoing reorganization. As a complement to the survey, four first line managers were interviewed with the support of SOC-13. Previous research showed that the psychosocial work environment had a significant role in reorganization and to facilitate the change, there was several factors to consider. The result of our study showed that the first line managers psychosocial work environment did not appear to be adversely affected by the rapid organizational change, the problem was already there.

 • 25.
  Jeppsson Levin, Jennifer
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Restaurangpersonals upplevelse av sexuella trakasserier i arbetsgruppen: En semistrukturerad intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The restaurant industry is often described as a hard and tough working environment. The restaurant industry is the industry that are most subjected to sexual harassment witch can affect the occupational health both physically and psychologically. The aim of this study was to explore the experience of sexual harassment among staff in the restaurant industry. To get a view and understanding of earlier research a systematic literature review was conducted. To get an understanding of restaurant staffs experience of sexual harassment a qualitative interview study with a phenomenology approach was performed. The main results showed that the informants experienced sexual harassment as a process of acclimatization. It starts with a sexual jargon that is customary and the informant describes a fear of reporting. The jargon and fear becomes a part of everyday life and informants describes that they don’t define it to be sexual harassment anymore. The informants describe it as the borders have moved or become blurred when it comes to sexual harassment witch can defines like a normalization of sexual harassment.

 • 26.
  Johansson, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Qvarnström, Frida
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Medarbetare och chefers upplevelse av en organisations målarbete: Hur målarbetet kan främja arbetsmotivationen hos medarbetarna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur chefer och medarbetare upplevde organisationens målarbete samt hur de ansåg att den kunde förbättras, för att på så vis stärka arbetsmotivationen hos medarbetarna. Elva enskilda intervjuer genomfördes och materialet analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys. Detta resulterade i två huvudteman: Målarbetet och dess olika nivåer samt Faktorer som främjar arbetsmotivationen. Resultatet visade på ett fungerande och aktivt målarbete där medarbetarna gavs utrymme för självbestämmande och delaktighet. Förslag på förbättringsområden för att främja arbetsmotivationen inom målarbetet var uppföljning, utvärdering och kontinuerlig feedback. 

 • 27.
  Johansson, Terese
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Tronelius, Lovisa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Chefens ledarskapsförmågor och dess påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The manager's leadership skills and its impact on employees' job satisfaction.

  The purpose of the study was to investigate how two of the managerial leadership skills (communicator competence and ability to motivate) predicts the employees' job satisfaction. The study was conducted on the basis of a web-based survey of an insurance company. A total of 74 respondents participated in the study. The measuring instruments that were used for the study were Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), Communicator Competence Questionnaire and Motivating Language Scale. A multiple regression analysis showed that the manager's communicator competence predicts the employee's job satisfaction to the fullest extent and the manager's ability to motivate was shown not to predict the employee's job satisfaction.

 • 28.
  Karlsson, Thomas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Managers’ perceptions of the work environment: its prioritization, company interests and relation to success2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Managers and employees spend much of their waking time at work, in a working life that is rapidly changing and continuously increasing the requirements of its participants, as well as the demands on the environment they work in. Earlier research have suggested that elements of the work environment can cause both negative consequences and ill health, but can also contribute to better health and safety as well as support to business factors like competitiveness, productivity, and creativity. The process of managing and prioritizing the work environment is crucial to achieve the potential benefits of a good work environment. To better understand how managers view this concept, the aim of this study was to investigate the prioritization of different areas in the work environment, as perceived by managers in successful companies, and to what extent the same managers perceive a relationship between work environment and success. 

   

  Methodology: Included companies were randomly selected from a list of monetary successful companies, systematically established by a private accounting firm. The included companies were all active in a county in middle Sweden, from a variety of branches and were mostly micro or small sized. In a web-based questionnaire using Visual Analogue Scales (VAS) the managers (n=35, response rate 26%) rated the prioritization of different work environment areas from no priority whatsoever to highest possible priority. The managers also ranked the top-three, of six, company interests and furthermore rated to what extent a general relationship between companies’ work environment and success, respectively of a relationship for the specific company which they represented, were perceived.

   

  Findings: The highest prioritized area ( VAS score) was Communication and Interaction, followed by Psychosocial working conditions and Work environment routines. The managers perceived a relationship between work environment and success, and rated the perception of a general relationship significantly higher than of a relationship in their own company (p=<0.05, paired sample t-test). Profitability was ranked as the most important company interest.

   

  Conclusion: The high prioritization of communication and interaction can be seen as an indicator of that the managers, in this sample, consider it important to involve the employees in various processes of business activities. The managers’ perception of a relationship between a good work environment and success can be assumed to be a motivational factor for themselves, as for others, to strive for the potential benefits of establishing good work environments.

 • 29.
  Karlsson, Thomas
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Lindberg, Per
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Berntson, Erik
  Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.
  Wellbeing at work and the development of a questionnaire2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Improved employee wellbeing has been suggested to contribute to individual motivation and health, as well as to corporate competitiveness (Grawitch et al, 2006). However, in order to reach these potential benefits, we need to better understand the underlying factors that create wellbeing at work and healthy work environments.

  Aim. The aim of the study is to explore how a sample of Swedish blue- and white collar workers interprets the concepts of healthy work environments and workplace wellbeing, as a basis for the development of a questionnaire. In addition, a second aim is to investigate the psychometric properties of the subsequent questionnaire.

  Method. Interviews focusing on healthy work environments and workplace wellbeing were undertaken with managers and employees (n=62) at three medium-sized companies. All interviews were verbatim transcribed and analyzed in order to identify factors reported as important for healthy work environments and workplace wellbeing. The interview findings, together with factors identified in a systematic review about indicators of healthy work environments (Lindberg & Vingård, 2012) were used to develop items for a questionnaire aimed at measuring underlying factors for workplace wellbeing. The questionnaire, including newly constructed “workplace wellbeing items” as well as well-established questions for employee health, working conditions, and organizational factors was distributed to all employees at the three companies, where 74 % (n=303) responded. A retest survey was distributed to a subsample of the participants. 86 % (n=107) responded. 

  Preliminary results. The interview data suggested a broad spectrum of factors to be significant for establishing healthy work environments and workplace wellbeing. These factors represented six categories: Psychosocial climate; Physical working conditions; Communication; Management; Autonomy & Competence; and Values. The survey data showed that the single most important statement for workplace wellbeing was “that work- and family life can be combined in a good way”. Further psychometric properties, including reliability and factor analysis, are being conducted and will be presented at the conference.

  Conclusion. A healthy work environment is believed to hold great potential for both individuals and companies. With a mixed method approach this study test a set of questions measuring factors for a healthy work environment and wellbeing at work.

   

  References

  Grawitch MJ, Gottschalk M, Munz DC. (2006)The path to a healthy workplace: A critical review linking healthy workplace practices, employee well-being, and organizational improvements. Consulting Psychology Journal,58(3):129-47

  Lindberg P & Vingård E. (2012). Indicators of healthy work environments – a systematic review. Work, 41(0), 3032-3038.

 • 30.
  Karplund, Katja
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Sundberg, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  ”Middag med vargar” och ”a walk in the park”: En kvalitativ intervjustudie om högstadie- och gymnasielärares tankar kring och erfarenheter av arbetsplatsrelaterat våld i skolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of our study was to examine how teachers in the senior level of the 'grundskola' (högstadiet) and upper secondary school (gymnasiet) relate to violence in school. In order to examine this, we have done qualitative interviews with five teachers. The teachers defined violence against them mostly as physical acts and considered their own victimization to be low. The teachers though expressed that exposure to psychological violence was common. Their strategies to cope with violence were formed by the construction of their profession. The teachers were diffident about defining themselves as victims. They held themselves as strong and capable of coping with violence and pointed out maintaining order in class as a key point to avoid victimization. Another key point was good relations between teachers and student. Suggested measures against school violence consisted of increased resources in order to prevent students failure and thereby reduce risk situations.

 • 31.
  King, Debra
  et al.
  Flinders University, Australia.
  Svensson, Sven
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research. Mid Sweden University, Sweden.
  Wei, Zhang
  Flinders University, Australia.
  Not always a quick fix: the impact of employing temporary agency workers on retention in the Australian aged care workforce2017In: Journal of Industrial Relations, ISSN 0022-1856, E-ISSN 1472-9296, Vol. 59, no 1, p. 85-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of external labour such as temporary agency workers in the general workforcehas increased in recent decades, but comparatively little is known about their impactwithin the aged care workforce. This article analyses quantitative data from a census ofaged care facilities and a large-scale survey of their workforce regarding the use andimpact of temporary agency workers on internal workers. It demonstrates that employ-ing temporary agency workers helps address labour shortages generally and skill short-ages in particular. However, it has a negative impact on the job satisfaction of internalpersonal care workers – a predictor of an increase in intention to leave. In contrast,there was little impact on internal nurse satisfaction. The use of temporary agencyworkers could therefore create a paradox: increasing personal care worker numbersin the short term, but negatively impacting on their retention in the long term. Giventhe need for an expanded and sustainable aged care workforce, this finding has import-ant implications for organisations, policy and unions.

 • 32.
  Klaahr, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Liljenberg, Robin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Om jag inte blir utmanad så blir jag uttråkad: En studie i arbetsmotivation för den nya generationens arbetstagare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In purpose to investigate what highly educated employees born from 1981 and forward found motivating this basic qualitative study is based on interviews regarding nine individual’s perceptions about their work and employers. Nine interviews were conducted with individuals born between 1981 to 1994 regarding motivation at work, which led to six themes being presented, “Developing”, “Feeling secure”, “Good leadership”, “Experience of autonomy”, “Identifying with values” and “Thrive in the organizational structure”. The results were analyzed based on previous research regarding intrinsic and extrinsic motivation and studies of individuals born between 1980 and late 1990. It could be concluded that the participants preferred development, challenge and leadership to permanent employment and high wages.

 • 33.
  Larsson, Anders
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Brandt, S. Anders
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Praktik - en praktisk lösning: (GIT 2006) representanter för akademin, lantmäteriet, kommunerna och konsultbranschen var rörande överens2006In: ULI aktuellt, ISSN 1654-6016, no 2, p. 3-4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  På GIT 2006 arrangerade Kartografiska sällskapets nybildade utbildningssektion en paneldebatt kring arbetsmarknadens behov av GIT-kompetens. Representanter för akademin, lantmäteriet, kommunerna och konsultbranschen presenterade sin syn på förhållandet mellan utbud och efterfrågan på GIT-arbetsmarknaden. Därpå följde en paneldebatt, allt under sessionsledaren Anders Wellvings vakande öga.

 • 34.
  Lehnberg, Frida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Lundberg Upmark, Natalie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Upplevelsen av kommunikationen mellan vårdenhetschefer och medarbetare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was to investigate the experiences of communication as well as differences in expectations between department heads and employees in health care. Four managers and four employees in the region of Gävleborg were interviewed, and an inductive thematic analysis resulted in three themes: To reach out with the message, cohesion between managers and employees, and employeeship. Both managers and employees believed that good communication is of great importance for a healthy workplace. The managers experienced difficulties in reaching out to all employees, and stressed the importance of personalizing the communication. Cohesion between managers and employees was considered to generate fellowship and participation, which benefits the communication. Employees experienced ambiguity about their responsibility for communication with the managers. A clarification of employee responsibility was requested by both managers and employees. Clarifying the responsibilities, obligations, rights and expectations of both employee and managers may facilitate the communication between the parties. 

 • 35.
  Leng, Yue
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Mohamed, Mohamed
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Westerberg, Peter
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  The process of making a Chinese subsidiary company meeting Western standards: A case study in a Chinese manufacturing company2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research is carried out by studying a Chinese factory, producing metal spare parts, and its Swedish parent company that produces binding machines. The companies recently merged together after a previous relationship as supplier and customer. To bring the companies closer together an ERP-system was implemented during the research period. The purpose of this study is to answer three research objectives:

  • Explore what outcomes there are when a Swedish company acquires a Chinese factory related to cultural differences affecting the merging process.
  • Investigate conditional barriers for developing the Chinese factory to meet Swedish standards regarding the relation of quality and production.
  • Discover how efficient communication with ERP-system can help with the achievement of meeting Swedish standards for the subsidiary Chinese factory.

  To answer these questions, interviews with three people in management positions was constructed and carried out. A questionnaire was constructed to get the employees views on changes. Observations was made in the Chinese factory which provided some information useful to answering the research objectives and with these three methods the results could be triangulated. Literature was reviewed with connections to: culture differences, ERP-systems and quality perspective in China to construct the theoretical basis for this research.

   

  The study discovered how culture differences affected important areas such as communication, work implementation and management. The cultural differences also affected the second research question about quality and production. Other aspects as education, quality focus, and involvement from employees were also acting as a barrier for developing quality and production. The implementation of an ERP-system experienced some of the barriers mentioned above as language and culture differences but also providing effective communication. Also other benefits as a clearer view of the organization structure, manufacturing processes and the production flow.  However, the ERP-system implemented also has its flaws since it is not fully adapted to the Chinese market and users’ needs. It is also a reflection on the importance of understanding and adjusting to the Chinese culture.

 • 36.
  Lindberg, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Nordlund, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Gruppskillnader och samband mellan psykosocial arbetsmiljö och stress: En studie mellan rörlig och fast arbetsplats inom äldreomsorgen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stress is a growing problem in Western society and there is a connection between stress and psychosocial work environment, for example in the healthcare sector. The purpose of this reported study was first to examine group differences between the nursing staff at the homecare service and nursing home in how they experience their psychosocial work environment and stress. The relationship between psychosocial work environment, stress and workplace was also studied. A quantitative survey study with between groups design was made. The results showed that the nursing staff at the homecare service rated their psychosocial work environment worse than the nursing staff of the nursing home. No differences were found between the different workplaces in perceived level of stress. Psychosocial work environment and stress only correlated at the homecare service. The conclusion was that the nursing staff at both workplaces rated their psychosocial work environment relatively well and their perceived stress relatively low. The differences are believed to depend on various conditions of work based on mobile or fixed workplace.

 • 37.
  Lindqvist, Rebecca
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Ström, Elin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Inre arbetsmotivation: En kvantitativ studie om skillnader gällande vård- och omsorgspersonals inre arbetsmotivationsfaktorer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present quantitative study was to investigate whether there was any difference regarding the internal work motivation of health care staff working in a medium-sized municipality in Sweden, depending on the operation (hospitals or nursing homes) and the professional education (assistant nurse or nurse) of the employee. A questionnaire that consisted of six background questions and 21 statements about internal motivation (based on the sub-categories autonomy, relatedness and competence) was administered to health care staff at both hospitals and nursing homes. The results showed a significant main effect of the operation regardless of professional title. People working at the hospital estimated higher on the claims regarding competence compered to people that worked in nursing homes. This result may be due to that working at a hospital offers more diverse work assignments compared to working at a nursing home.

 • 38.
  Lund, Madeleine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Wieslander, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Inre och yttre motivation hos unga: Effekter av kön och utbildning i strävan efter livsmål2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Motivation is a key factor for all institutions of the society for the study of individuals and knowing how to best motivate them and increase a healthy life. Previous studies show that there are both intrinsic and extrinsic factors that drive a person and that intrinsic motivation is linked to higher well-being. Intrinsic motivation involves factors such as personal development and helping others. In contrast, extrinsic motivation includes material things, status and money. This study was based on the survey Aspiration Index with participants who studied last year of high school and university. The purpose was to investigate whether there was any difference between men and women regarding life goals, and if there was any difference in life goals between high school and university students. The results showed that women, more than men, are motivated by both intrinsic and extrinsic motivation factors and that high school students are motivated by external factors compared to university students. 

 • 39.
  Löfgren, Niclas
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Persson, Felix
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Sambandet mellan de psykologiska behoven och chefers arbetstillfredsställelse och autonomistöd: En kvantitativ studie med utgångspunkt i Self- determination theory2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 40.
  Martinsson, My
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Skillnad i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor inom en könsblandad organisation2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine if there is a difference in job satisfaction between men and women in a mixed-gender organization. This by comparing men’s and women's job satisfaction based on the work as whole, work tasks and division of labor. Previous research differs in this question, when there is not enough clear relationships that strengthen this and varying results have been demonstrated. Through a crosssectional design, based on a survey, employees in two identical supermarkets were included in the study. Three Mann-Whitney U-tests were then carried out to answer the study questions. The results indicate that there is no significant difference in job satisfaction between men and women. Likewise, there is also no marked differences between men and women in the examined variables, age, length of employment, work environment, motivation and work commitment, which is assumed to be a possible explanation to why gender differences in job satisfaction has not been found. As a result of the low sample in the study the results and conclusions that are presented are not reliable. This study can therefore be seen as a preliminary study for future research that intends to examine gender differences in job satisfaction.

 • 41.
  Nilsson, Linda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Holmlund, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Oro på arbetsplatsen: En kvantitativ studie om ordningsvakters upplevda oro över att utsättas för hot om våld samt överfall eller misshandel.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the feeling of anxiety about becoming a victim of threat of physical violence or assault in the workplace. The study focuses on people working as security guards. The purpose of the study was to examine if there is a connection between the feeling of anxiety and the elements of the routine activity theory. The samples of participants were collected by social media, where web-based surveys were published. The final sample consisted of 378 participants. The analysis consisted of a binary logistic regression and bivariate analysis. The results of the study showed that exposure and the absence of capable guards are strong predictors of the feeling of anxiety. By the results of the analysis there was no strong evidence that the feeling of anxiety and attractiveness have a connection. The study showed that earlier victimization in the workplace can be a possible predictor of anxiety. In conclusion there is a widespread feeling of anxiety amongst security guards, however the routin activity theory can not explain the whole spectra of this problem.

 • 42.
  Nordhall, Linda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Timmann, Denise
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Framåtanda och arbetsmotivation: Har individer med framåtblick högre självgenererad arbetsmotivation?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study examined how psychological time perspectives (TP) are related to self-determined motivation. The study involved 88 participants that completed the Swedish translation of the Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) and a Swedish translation of the Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS). A positive correlation between Future (F) time perspective and self-determined motivation was shown, as well as a negative correlation between Present Hedonistic (PH) time perspective and self-determined motivation. This indicates that the more future-oriented individuals are the more they are driven by self-determined work motivation, and that the more present hedonistic oriented individuals are the less they are driven by self-determined work motivation.

 • 43.
  Nordhall, Ola
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Knez, Igor
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Saboonchi, Fredrik
  Department of Medicine and Public Health, Swedish Red Cross University College.
  Teachers´personal work-identity predicts emotional exhaustion and work motivation: amediating role of job demands and resources2018In: FALF KONFERENS 2018: Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, Gävle: Gävle University Press , 2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background

  Teachers´ psychological job demands (large class sizes, low social support, and expectations to care for pupils, parents and colleagues) are positively related to their emotional exhaustion. Teachers´ psychological job resources (autonomy, mastery of skills, and experiences of their work as incentive and interesting) are positively related to work motivation and engagement, which can be defined as the positive antipode of emotional exhaustion. In addition, job demands and resources may, in general terms, explain the relationships between the employee and different work motivation- and mental illness outcomes.

  Furthermore, teachers´ personal work-identity comprises cognitive- (coherence, correspondence, mental time, reflection, agency) and emotional- (attachment, belongingness, closeness) components, differently associated with various work-related outcomes. Our previous results show that the cognitive component positively relates to emotional exhaustion, and the emotional one positively relates to self-determined work motivation. These relationships have up to date not been theoretically and practically related to organizational/job characteristic factors, such as, job demands and resources.

   

  Aims

  Firstly, we investigated if a positive relationship between teachers´ cognitive personal work-identity and emotional exhaustion was mediated by psychological job demands. Secondly, we checked for if a positive relationship between teachers´ emotional personal work-identity and self-determined work motivation was mediated by psychological job resources.

  Methods

  768 members, representing eleven different local teachers´ trade unions, working in the south and middle part of Sweden replied to a digitized questionnaire measuring cognitive- and emotional components of personal work identity, job demands (prosocial extra-role performances) and resources (educational inspirations), emotional exhaustion and self-determined work motivation. Two mediation analyzes were performed by PROCESS macro for SPSS (version 2.16.3), model 4.

   

  Results

  A positive relationship between teachers´ cognitive personal work- identity and emotional exhaustion was mediated by psychological job demands: completely standardized indirect effects: β= .04, 95% CI [.0180, .0650].

  Also, a positive relationship between teachers´ emotional personal work- identity and self-determined work motivation was positively mediated by psychological job resources: completely standardized indirect effect: β= .09, 95% CI [.0569, .1178].

  This suggests that, when teachers think (cognitive component of work-identity) more of their work, they will be more emotionally exhausted, but when they feel (emotional component of work-identity) more of their work they will be more motivated to work. Psychological job demands and resources may however and to some extent explain these relationships, respectively.

 • 44.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, CBF. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  A description of the safety culture at a large steel manufacturing company2012In: Ergonomics for sustainability and growth: Nordic Ergonomics Society (NES), Saltsjöbaden, Sweden, 19-22 august 2012, Nordic Ergonomics Society, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: At the moment, in Sweden, there is a noticeable upswing of interest for workplace safety culture among companies. These are companies with dangerous work environments but that have already come a long way in improving their workplace safety and ergonomics standards by following the national legislations, using regular and systematic audits of the workplaces, and using modern equipment and technology for safety. This study was conducted in collaboration with a large steel manufacturing company in Sweden which employs about 1000 people. The company aims to improve the safety culture within the organization, not in order to get future payback in monetary terms, but actually to strive towards their company social responsibility (CSR) goal: that nobody should have to get injured on the job. The present study is an initial exploration of the company to provide the basic understanding of the work environment setting where the company implements change. Research is still needed to better understand different safety cultures.

  Objectives: The aim of this study was to investigate what the safety culture and risk-taking is like at the company, according to employees. 

  Methods: The study had a qualitative and descriptive study design. Ten focus group interviews were conducted for data collection, consisting of about 6–8 employees each. The participants were employees from production. The interviews lasted 75 min and were digitally recorded and thereafter verbatim transcribed. Descriptive data was also collected from all participants by allowing them to fill out a short questionnaire. The participants were recruited from the company’s five main mills to get a representative sample, and it was randomized which shift teams that were asked to participate. Three discussion themes were used during the sessions: 1. What do you think of the safety at your workplace? 2. How is safety performed at your workplace? 3. What can become better with the safety at your workplace? During the interviews, emphasis was put on follow-up questions and asking the participants to explain more and to use own examples. The focus group sessions were conducted by a doctoral student, supported by an assistant taking additional notes.

  Results: The results are right now being analyzed, but will be presented at the conference as an oral presentation. One preliminary result is that an important incitement for the employees to risk their safety, for example by not using the appropriate tools, is to quickly get the production running again if a stop occurs.

 • 45.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Different ways of defining and measuring company size when studying its effects on OHS: A literature study2014In: 11th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management, Nordic Ergonomics Society , 2014, p. 587-593Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective and method: Company size is a proxy for other variables affecting occupational health and safety (OHS) performance. The aim of this literature study was twofold: to give an overview on how it empirically has been shown that smaller and larger companies differ from one another in terms of OHS, and to present how earlier studies have defined company size when studying its mediating effects on OHS. A search strategy with search terms was used in the major databases, as well as inspecting the reference list of appropriate studies recovered. A total of 29 articles were included.

  Findings: Examining what empirically has been shown on company size differences in terms of OHS resulted in ten different themes. For example that the OHS standard improves as company size increases, that there is an inverse relationship between company size and injury frequency, and that the rate of absenteeism is lower in small companies. The examined studies were similar, in that they found differences attributed to company size. They differed, however, in the ways they defined company size as a variable in analysis. To define company size as number of employees was the most commonly used approach (27 out of 29 studies). One study used number of man-labor years as definition. One study used the contractors’ annual volume of business in dollars as definition. The scale of measure that was most commonly used as variable for measuring company size was ordinal scale data (23 out of 29 studies). Three studies used ratio scale data. Three studies did not specify scale of measurement.

  Conclusion: It is important to carefully consider what definition and scale of measure to use for the sake of studying the mediating effects of company size on OHS. Some of the less commonly used alternatives could be relevant.

 • 46.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, CBF. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  En beskrivning av säkerhetskulturen vid ett stort stålindustriföretag2012In: Makt, myter och motstridigheter - Utmaningar i dagens arbetsliv: Forum för arbetslivsforskning (FALF), Karlstad, 11-13 juni 2012, 2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Bland svenska företag finns det för tillfället ett ökat intresse för den egna arbetsplatsens säkerhetskultur. Dessa företag har farliga arbetsmiljöer men har också kommit långt med att förbättra arbetssäkerhet och ergonomisk standard genom att följa de nationella föreskrifterna och arbetsmiljölagen. Dessa företag tillämpar systematiskt arbetsmiljöarbete med skyddsronder och använder modern utrustning och teknologi för säkerhet. Föreliggande studie genomfördes i samarbete med ett stort svenskt stålindustriföretag med cirka 1000 anställda på den berörda orten. Företaget har som mål att förbättra säkerhetskulturen inom organisationen, inte för att få igen satsningen monetärt, utan för att sträva mot det företagsetiska målet: att ingen skall behöva bli skadad på arbetet. Föreliggande studie är en första utforskning av företaget i syfte att skapa grundläggande kunskap om den arbetsmiljökontext som företaget implementerar förändring i. Det behövs även ytterligare forskning för att bättre förstå olika säkerhetskulturer.  

  Forskningsfråga: Vad finns det för säkerhetskultur och risktagande på företaget, enligt de anställdas erfarenheter och uppfattningar?

  Metod: Studien hade en kvalitativ och beskrivande studiedesign. Datainsamlingen bestod av tio fokusgruppintervjuer med cirka 6–8 anställda per grupp och deltagarna var anställda från produktionen. Intervjuerna hade en längd av 75 minuter och spelades in digitalt med en diktafon och transkriberades därefter ordagrant. Därutöver samlades bakgrundsdata in om deltagarna genom att de fyllde i ett kort frågeformulär. Deltagarna rekryterades från samtliga av företagets fem huvudavdelningar för att få ett representativt urval, och det slumpades fram vilka skiftlag som tillfrågades att delta. Tre diskussionsteman användes under intervjuerna: 1. Vad tycker ni om säkerheten här? 2. Hur gör ni med säkerheten här? 3. Vad kan bli bättre med säkerheten här? Under intervjuerna lades betoningen på följdfrågor där deltagarna ombads att utveckla sina svar och använda egna exempel. Fokusgruppintervjuerna leddes av en doktorand, och stöddes av en assistent som tog kompletterande anteckningar.

  Resultat: Datamaterialet analyseras just nu, men resultaten kommer att presenteras på konferensen. Ett preliminärt resultat är att ett viktigt incitament för anställda att riskera sin egen säkerhet, till exempel genom att inte använda de avsedda verktygen, är att snabbt få igång produktionen igen om ett stopp inträffar.

 • 47.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin..
  Förutsättningar och möjligheter för företag att prioritera och bedriva arbetsmiljö- och säkerhetsarbete2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. Detta är en presentation av ett avhandlingsarbete, vars övergripande syfte var att undersöka förutsättningar och möjligheter för tillverkande företag att prioritera och arbeta med säkerheten och arbetsmiljön; med särskilt fokus på yrkesroller, företagsstorlek, säkerhetskultur och finansiella nyckeltal. Fyra delstudier (I–IV) ingår i denna avhandling, vilka är baserade på tre datainsamlingar. En enkät som mätte arbetsmiljöprioritering besvarades av 249 representanter vid 142 tillverkande företag (I & II). Fokusgruppintervjuer genomfördes med 66 arbetare på ett stort ståltillverkningsföretag, där deras erfarenheter och uppfattningar om säkerhet och risker i arbetet diskuterades (III). En enkät som mätte SAM, säkerhetskultur och arbetsmiljöprioritering besvarades av 280 representanter vid 197 tillverkande företag (IV). Information om företagens finansiella nyckeltal hämtades från ett kreditupplysningsföretag. De viktigaste resultaten från de fyra delstudierna kan bland annat sammanfattas med att lönsamheten uppfattades vara det mest prioriterade intresset vid företagen (I), och att avvägningar mellan produktivitet och säkerhet ansågs vara ett hinder för att kunna arbeta på ett säkert sätt (III). Chefer uppfattade generellt att arbetsmiljön prioriterades mer på företagen än vad skyddsombuden gjorde (I & IV). Uppfattningar om arbetsmiljöprioritering skiljde sig dock inte åt beroende på företagsstorlek (II & IV). Ansvaret för säkerheten på arbetet ansågs främst vila hos den enskilda individen, och risktagande betraktades komma ur en kombination av individuella faktorer och yttre omständigheter i arbetsmiljön (III). Att vara ett större företag, ha positiv säkerhetskultur och hög kreditvärdighet visade sig ha samband med att också ha ett bättre utvecklat SAM (IV). På motsvarande sätt, att vara ett mindre företag, ha negativ säkerhetskultur och låg kreditvärdighet befanns ha samband med att också ha ett sämre utvecklat SAM.

 • 48.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin.
  Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Legislation demands that health and safety of humans at work must be secured. Today, far from every company has a functioning systematic management of occupational health and safety (OHS) in place to fulfill its legal obligations. Instead, other day-to-day tasks appear to have greater priority.

  The overall aim of this thesis was to investigate prerequisites and possibilities for manufacturing companies to prioritize and manage OHS, with focus on professional roles, company size, safety culture, and financial performance.

  Four papers (I–IV) are included in this thesis, based on three data collections. A questionnaire measuring the priority accorded to work environment was completed by 249 representatives of 142 manufacturing companies (I & II). Focus group interviews were conducted with 66 workers at a large steel-manufacturing company, discussing their experiences and perceptions of safety and risks at work (III). A questionnaire measuring OHS management practices, safety culture, and priority given to work environment was completed by 280 representatives of 197 manufacturing companies (IV). Information regarding the companies’ financial performance was retrieved from a credit bureau database.

  The main findings of the four papers demonstrated that profitability was considered as the most prioritized interest in the companies (I), and that trade-offs between productivity and safety is an obstacle to working safely (III). Managers generally perceived their companies to prioritize work environment factors more than the safety delegates did (I & IV). Perceptions of work environment priority did, however, not differ depending on company size (II & IV). Responsibility for safety was perceived to rest on the individual to the largest extent, and risk-taking was believed to originate from a combination of individual factors and external circumstances in the work environment (III). Larger company size, positive safety culture, and low risk in creditworthiness were found to be associated with better OHS management practices in companies (IV). Correspondingly, smaller company size, negative safety culture, and high risk in creditworthiness were found to be associated with worse OHS management practices.

  In summary, structural, social, and financial aspects seem to be important in companies’ possibilities for prioritizing and managing OHS. Recommendations for industry and future research are discussed.

 • 49.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, CBF. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Presentation av ett avhandlingsprojekt: Implementering av säkerhetskultur på ett stålindustriföretag2011In: Det nya arbetslivet: Forum för arbetslivsforskning (FALF), Luleå, 15-17 juni 2011, 2011, p. 1-9Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Risk för arbetsskada och olycksfall är höga inom industrisektorn och metallarbetare hör till de yrkesgrupper som löper en högre risk för arbetsskador än genomsnittet, där risken är fyrdubbelt högre att drabbas än genomsnittet (AFA, 2006). Metallindustrin är en sektor som AFA försäkring bedömer vara i ett fortsatt behov av riktade och skadeförebyggande insatser mot verksamheten (AFA, 2006). I dagsläget är forskningsområdet om implementering av en hälsosammare och säkrare arbetsplats ett område i behov av att prioriteras (Källestål et al, 2004). Vi samarbetar med ett stålindustriföretag, vilket kommer att implementera en säkrare arbetsmiljö för sina anställda, genom olika riktade insatser: utbildning; filmvisning och diskussionsgrupper; affischering; användandet av förebilder och feedback m.m. i verksamheten, vilka samtliga avser att stärka säkerhetskulturen på företaget – och därigenom nå anställdas och chefers säkerhetsbeteende med huvudbudskapet: om att personligt risktagande inne på de relativt farliga arbetsavsnitten i verken aldrig förväntas, eller tolereras för den delen. Forskningsområdet kring säkerhetskultur och säkerhetsklimat beskrivs ingående i en aktuell litteraturöversikt (Törner, 2010). Företaget är en Europaledande koncern för tillverkning av specialstålprodukter, och har sammanlagt ca 1000 anställda på den ort vi samarbetar med. Preliminär forskningsdelstudie: Hur ser säkerhetskulturen ut på företaget? Datainsamlingsmetod: Fokusgruppintervjuer.

 • 50.
  Nordlöf, Hasse
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Sweden.
  Wiitavaara, Birgitta
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Högberg, Hans
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Westerling, Ragnar
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Sweden.
  A cross-sectional study of factors influencing occupational health and safety management practices in companies2017In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 95, p. 92-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Companies need to ensure a functioning occupational health and safety management (OHSM) system to protect human health and safety during work, but generally there are differences in how successful they are in this endeavor. Earlier research has indicated that factors like company size, safety culture, and different measures of financial performance may be related to the quality of OHSM practices in companies. Therefore, the aim of this study was to investigate whether these factors are associated with OHSM practices in companies. A postal questionnaire was used to collect data from a sample of Swedish manufacturing companies, and complementary data regarding the companies were retrieved from a credit bureau database. The statistical analysis was performed with ordinal regression analysis using generalized estimating equations. Different predictor variables were modeled with OHSM practices as the outcome variable, in order to calculate p-values and to estimate odds ratios. Company size, safety culture, and creditworthiness were found to be associated with better, as well as worse, OHSM practices in companies (depending on directionality). Practical implications for industry and future research are discussed.

12 1 - 50 of 86
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf