hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ahmadi, Babak
  et al.
  Badal, Ann-Christin
  Eltoum, Eisa
  Freimuth, Kristina
  Integrationen av ensamkommande flyktingbarn i Sverige ur HVB-hemvårdares perspektiv2013In: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, p. 149-183Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Ahmadi, Fereshteh
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Ensamkommande barn i ett internationellt och nationellt perspektiv2013In: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, p. 13-28Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Ahmadi, Babak
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Ethnic identity and the meaning of context: a study of second generation Iranians in Sweden2012In: The Iranian community in Sweden: multidisciplinary perspectives / [ed] Hassan Hosseini-Kaladjahi, Tumba: Mångkulturellt centrum , 2012, 1, p. 193-220Chapter in book (Other academic)
 • 4. Order onlineBuy this publication >>
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Lilja, MyUniversity of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete2013Collection (editor) (Other academic)
 • 5. Order onlineBuy this publication >>
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Mella, Orlando
  Palm, Irving
  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
  Darvishpour, Mehrdad
  Stockholms universitet; Mälardalens högskola.
  Mångfaldsbarometern: tio år av attitydmätningar i Sverige2015 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken är en samling av de flesta texter som har publicerats i samband med Mångfaldsbarometern.

  I det första kapitlet redogör Fereshteh Ahmadi, Mehrdad Darvishpour och Irving Palm för resultat från Mångfaldsbarometern från 2005 – 2014 och även andra undersökningar. De presenterar också en sociologisk analys av insamlade data under tio år.

  I det andra kapitlet presenterar Orlando Mella de första årens resultat utifrån ett sociologiskt perspektiv, både teoretiskt och metodologiskt.

  I det tredje kapitlet förklarar Orlando Mella resultaten av sju års mätningar av attityder till mångfald, av mätningar av attityder mot mångfald och fastställer och tolkar vissa tendenser som stabila profiler.

  I det fjärde kapitlet fokuseras på mångfalden i arbetslivet. Den svenska välfärden är tydligt relaterad till invandring. Att underlätta för invandrare att få möjlighet till arbete och egen försörjning har ansetts viktigt för deras integrering i samhället. Invånarnas egna erfarenheter av kontakter med personer med utländsk bakgrund visar sig påverka befolkningens attityder liksom kön, ålder och utbildning.

  I det femte kapitlet behandlas problem kring integration. Mångfaldsbarometern 2009 som kompletterats med ett antal intervjuer visar att en stor andel av befolkningen har positiva erfarenheter av invandrare och menar att de skall ha samma rättigheter och möjligheter som den infödda befolkningen. Studien visar dock att den sociala toleransen har sina gränser och tycks förändras över tid.

  Kapitlen 6-15 består av de årliga rapporterna av Mångfaldsbarometern. I dessa rapporter hittar man statistik och förklaringar till de olika tabeller och figurer som presenteras. I slutet av boken presenteras en lista över en del viktiga artiklar som skrevs i massmedia om Mångfaldsbarometern.

 • 6. Andersson, Therese
  et al.
  Hall, Maria
  Ensamkommande barns integration: en kvalitativ studie av socialarbetares erfarenheter2013In: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, p. 51-77Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Beckley, Amber L.
  et al.
  Stockholms universitet.
  Kardell, Johan
  Stockholms universitet.
  Sarnecki, Jerzy
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology. Stockholms universitet.
  Immigration and crime in Sweden2015In: Routledge handbook on crime and international migration / [ed] Sharon Pickering and Julie Ham, Abingdon: Routledge, 2015, p. 41-54Chapter in book (Refereed)
 • 8.
  Bedikanli, Gülten
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Två folk och ett land: judarnas invandring till Palestina och uppkomsten av Israel-Palestinakonflikten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete är att undersöka judarnas invandring till Palestina och konflikten som har uppstått mellan Israel och Palestina. Det är en konflikt som har visat sig vara extremt svårlöst och komplex. Israel-Palestinakonflikten innebär att det är två folk och ett land. Båda vill ha marken och gör anspråk på den. Judarna hänvisar till Bibeln och tycker att de har rätt till landet för att Gud utlovat landet till dem, medan palestinierna hänvisar till att de har bott i detta land långt före judarna. Idag har judarna ett eget land, Israel. Israel skapades av de judar som invandrade till Palestina.

  Jag försökte ge svar på tre frågor och jag tycker att det är viktigt att ge läsaren en uppfattning om de viktiga bakgrundsfaktorer som orsakade den svårlösta konflikten mellan Israel och Palestina. I första frågan försökte jag ge svar på om den sionistiska rörelsens uppkomst på 1800-talet och de första idéerna att skapa ett judiskt nationellt hem. Sedan beskrev jag sionisternas desperata kamp för att få de dåvarande stormakternas stöd för att bilda det nationella hemmet i Palestina. Resultatet av sionisternas kamp om att övertyga stormakterna lyckades 1917 när britterna skriver under Balfourdeklarationen. Denna innehåller den brittiska regeringens stöd till judarna att etablera ett hem i Palestina och samtidigt ger britterna löfte till araberna om ett självständigt styre i Palestina (britterna höll aldrig sitt löfte till araberna och självständigheten blir en dröm för palestinier).

  I andra frågan beskrev jag de viktiga aktörernas roll i Israel-Palestinakonflikten och deras stöd till judarna när FN presenterade sin delningsplan och efter att staten Israel grundades 1948. FN:s delningsplan var en av de viktigaste orsakerna till konflikten mellan Israel och Palestina, eftersom judarna fick behålla mer än hälften av Palestina efter delningen. Araberna avvisade delningsplanen och tyckte att delningsplanen var orättvis. Trots FN:s orättvisa delningsplan och arabernas reaktion mot delningsplanen, utropade judarna staten Israels självständighet år 1948. Strax efter att Israel utropat sin självständighet, förklarade flera arabstater krig mot Israel medan USA, Sovjetunionen, Frankrike och Storbritannien erkände staten Israel.

  I den tredje frågan försökte jag beskriva några av de viktiga krig som uppstått mellan Israel och arabstaterna. Dessa krig orsakade också att denna konflikt blev ännu värre och mer svårlöst. Efter att Israel utropat sin självständighet, tills idag, har en rad olika krig ägt rum mellan arabstater och Israel. Sexdagarskriget, oktoberkriget, första och andra intifadan är bara några av dessa krig. Anledningen till alla dessa krig för araberna var att återfå sina förlorade områden från Israel. Under denna konflikt uppstod det många arabiska och judiska nationalistiska grupper.

  Idag ockuperar judarna den största delen av Palestina. Förutom Egypten och Jordanien erkänner inga arabländer staten Israel. Palestina kämpar fortfarande för att återfå sina ockuperade områden från Israel. Israel-Palestinakonflikten fortsätter och hittills har man inte hittat någon lösning på den välkända konflikten.

 • 9.
  Eriksson, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hillman, Jeanette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Att ha varit på flykt: En kvalitativ studie om transferfasens betydelse för immigranters hälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative thesis was to examine the transfer-phase, and examine how the transfer-phase affects adult immigrant`s mental and physical health. To capture the subjective dimension of the subject semi-structured interviews with two women and four men were conducted. The interviews showed that all respondents had undergone a difficult transfer-phase. In order to analyze the empirical material, Lazarus and Folkman's coping theory was used. The results obtained in the analysis shows that the transfer-phase is important for immigrant`s health. Furthermore, the results show that the informants used coping strategies as a tool for managing their daily lives. The study may form the basis for other researchers who in the future want to make further studies of the importance of the transfer-phase for the immigrant.   

 • 10.
  Eze, Vincent
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Kiarie, Benard
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Perceptions and Experiences of Social Integration among Adult Immigrants2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A sense of social belonging is an important factor for integration. The different experiences that immigrants face towards social integration were of major interest to the authors. The authors conducted a qualitative study based on the experiences that immigrants went through as well as their perceptions of social integration. Semi-structured interviews were conducted with four immigrants, ranging between 31- 42 years of age. The themes found during the analytic process were: Swedish language, social networks and information, identifying yourself and culture. The most important findings were that social workers and other persons in authorities were important for establishing contacts with native-born, as they introduced them to activities that led to interaction with native Swedish. Social activities, in particular, seemed to play an important role in establishing contact with native-born and creating a social network. 

 • 11.
  Gramer, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Utmaningar i arbetet med flyktingbarn: En undersökning i en mellansvensk kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate the actual problems and available resourses a Swedish municipality are faced in the process of receiving refugee children. The method was a cross-sectional study with a content analysis. Semi-structured interviews were conducted with four informants who worked with refugee children. The results showed that school activities play a central role in the work with refugee children. The school collaborated with health care for asylum seekers as well as with the sports projects included in this study. Within the school was one of the challenges of finding qualified staff and in health care, was it the burden of the large number of children coming which was difficult to handle. Thanks to the accumulated experience, this Swedish municipality was able to formulate a good criteria for supporting these children. One of the problems that they had not managed to solve the recruitment of competent staff for language and study in school. The municipality had drawn attention to the problems and therefore had a good chance to improve on this.

 • 12. Hamberg Larsson, Jennie
  et al.
  McNeill, Matthew
  Identitet och invandring: en kvalitativ studie med ensamkommande flyktingbarn2013In: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, p. 79-105Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Hemme, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Att hitta sin plats i samhället …: en studie om syrianers/assyriers erfarenheter av ett liv i diaspora och ett möte med den svenska kulturen2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Assyrier/syrianer är en folkgrupp med en oavbruten historia sedan 3000 år tillbaka. De härstammar från Mesopotamien där de även var först med jordbruk och skriftspråk. Språket är heligt och kommer från Jesu tid. I flera generationer har folkgruppens kulturarv gått vidare och bibehållits trots att de har upplevt motgångar såsom flera folkmord och diskriminering av det islamiska samhället och de förtryckande systemen i hemlandet. Folkmorden har reducerat folkgruppens antal och det senaste ”Seyfo” är det som folkgruppen idag vill ha erkänt och ligger nära dem i minne och hjärta.

  På 1970-talet började folkgruppen successivt emigrera från Turabdin till Europa och Sverige kom att bli ett av många värdländer. Att komma till ett nytt land som har ett samhällssystem som är uppbyggt på ett helt annat sätt och har en helt annan världssyn har fått konsekvenser som resulterat i förändringar för folkgruppen. Assyrier/syrianer är en invandrargrupp som har integrerats bra men har sina stridigheter och konflikter inom gruppen, speciellt mellan de äldre och yngre. Den svenska sekulariseringen och moderniteten kan inte förstås av de äldre i folkgruppen och det skapar spänningar samt obalans hos de yngre. De äldre tyr sig till kyrkan och deras världsbild grundas utifrån kyrkan och religionen. Traditionerna är gamla och religiösa och blir för många assyriska/syrianska ungdomar svåra att tillämpa i sin vardag. De yngre i folkgruppen har en världsbild som grundar sig på samhällsfrågor och identitet. De försöker hitta en plats i samhället och identifierar sig inte med den ”syrisk-ortodoxa kyrkan” utan istället med nationalistiska symboler såsom ”assyr” och ”syrian”. De kyrkliga organisationerna och institutionerna väcker inget intresse eller tycke hos de yngre utan snarare en kritisk känsla som har växt fram med åren. Kritiken grundar sig på deras kunskap om de olika hierarkiska maktsystemen och falangerna som präglar kyrkan.

  Föreningslivet prioriteras hellre och tillfredställer deras behov, frågor och tomrum när det gäller kultur och tradition. Fotboll är ett exempel som har blivit ett stort ”nyckelord” för många ungdomar. Många assyriska/syrianska ungdomar har kommit att forma en dubbelidentitet som de använder i olika situationer och sammanhang. När de är hemma och tillsammans med andra i folkgruppen så handlar de utifrån assyriska/syrianska värderingar och när de är bland vänner och ute i samhället så handlar de utifrån svenska värderingar. Trots att majoriteten känner sig mer svenska än assyriska/syrianska så använder de denna dubbelidentitet för att tillfredställa de äldre och deras föräldrar och de vet att deras utseende hindrar dem från att bli sedda som svenskar. Detta resulterar i en förvirring och en obalans. Sökandet efter en plats i samhället blir diffus och otydlig.

 • 14.
  Hessle, Marie
  Asylsjukvården, Valsta vårdcentral.
  Från ensamkommande asylsökande flyktingbarn till etablerade unga vuxna i Sverige2013In: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, p. 29-37Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Lilja, My
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Ensamkommande flyktingbarn i dagspressen2013In: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, p. 39-50Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Lіfvendahl, Natalіe
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Med bibeln i den ena handen och den romska kulturen i den andra: en studie om romerna i pingstkyrkan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hur gick det till när romerna gick med i pingstkyrkan och varför ville pingstkyrkan ha dem med? Pingstkyrkan visste först inte att romerna var kristna och då de upptäckte att så var fallet och att romerna i flera andra europeiska länder var med i de ländernas pingstförsamlingar tyckte de att det var naturligt att de skulle få vara med i Sverige också. Pingstvännerna var ju också en relativt ny rörelse i Sverige och de var öppna för nytänkande.

  Grunden inom pingstkyrkan är densamma men romerna har burit med sig mycket av sin kultur in i pingstkyrkan. Vissa saker ser de svenska pingstvännerna mellan fingrarna för därför att romerna ändå är en grupp med stark kultur som de inom pingstförsamlingarna inte vill ta ifrån dem och för att det inte direkt strider mot pingstkyrkans praxis. Det viktigaste för romerna som de tagit med sig in i pingstkyrkan är renlighetsreglerna som de håller mycket strikt på. Saker som de svenska pingstvännerna vänder sig emot är spådomskonsten och blodshämnden. Detta kräver pingstkyrkan att man gör avkall på.

 • 17. Pishnemaz, Shne
  et al.
  Qvarnsved, Carina
  Socialisation och stämpling inom HVB för ensamkommande barn2013In: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, p. 107-148Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Tuvér, Alexandra
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Hedersmordet på Fadime: hur det påverkade debatten om hedersrelaterat våld i Sverige2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter mordet på Fadime Sahindal startade en debatt om hur man skulle förklara orsaken bakom mordet. Syftet med min uppsats är att visa hur debatten blev och vad som har hänt efter den. Mina frågeställningar syftar till att svara på vad debatten om Fadimes död kom att handla om, och varför pressen blev intresserad av just denna händelse och vad hennes död har gjort för framtiden. Denna kvalitativa litteraturstudie har sina utgångspunkter i Holme & Solvangs beskrivning av hur man genomför en studie som denna. Resultatet av denna undersökning visar att debatten kom att handla om kulturella skillnader och patriarkala strukturer, och att Sverige har förändrats gentemot hedersrelaterat våld. Efter resultatredovisningen följer en diskussion som bland annat tar upp mina ståndpunkter gällande resultatet samt de slutsatser jag kunnat dra av min studie.

 • 19.
  Wahlström, Helena
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för moderna språk.
  Mårdberg, Maria
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för moderna språk.
  Parenthood in the African Diaspora: Caryl Phillips’ Crossing the River2008In: Seeking the self - encountering the other: diasporic narrative and the ethics of representation, Middlesex: Cambridge Scholars Press , 2008, p. 295-314Chapter in book (Other academic)
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf