hig.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 84
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abid, Muhammad
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Fobbe, Lea
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Lozano, Rodrigo
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Sammalisto, Kaisu
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Sustainability reporting as a way to foster entrepreneurial universities2018In: Proceedings of the 25th Annual EurOMA Conference - To Serve, to Produce and to Servitize in the Era of Networks, Big Data and Analytics, Budapest, June 24-26, 2018., 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Higher education institutions (HEIs) play a major role in the development of societies. In the last decades, there has been an increasing interest on the commercialisation of knowledge by universities for economic development that lead to the emergence of the term “Entrepreneurial University”. This study aims to report the sustainability efforts of the University of Gävle, Sweden by applying a systematic tool, Graphical Assessment of Sustainability in Universities (GASU). This study highlights sustainability reporting as a way to improve communication practices between universities and stakeholder. The systematic and holistic assessment of HEIs gives insights of collaboration opportunities and by that foster their entrepreneurial journey.

 • 2.
  Alinazari, Shabnam
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Alvinder, Catrin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  I barn och ungas ögonhöjd: En checklista från barn till plan för detaljplanering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det demokratiska samhället med värderingar om allas lika rätt till inflytande har med Förenta Nationernas barnkonvention lyft frågan om barns rätt att påverka den fysiska planeringen (UNICEF, 2009). Plan- och bygglagen (PBL) gör ingen skillnad på barn eller vuxna vilket innebär att de ska ses som jämlika medborgare inom samhällsbyggnadsprocesser (SFS, 2010:900). Detta utgör den lagbestämda grunden till varför barn, precis som vuxna, ska ha samma rätt att påverka beslut som rör deras närmiljö. En barnchecklista kan tydliggöra att ett barnperspektiv tillämpas inom planeringsprocesser och frågorna utgår vanligen från vuxnas tolkningar av vad som bör innefattas (Boverket, 2000). Denna studie har uppmärksammat den brist på medverkan av barn och unga som ofta finns i planeringssammanhang och det finns därigenom utrymme för förbättringar. Studien har därför valt att fokusera på att få barnens röster hörda genom att undersöka vilka faktorer i miljön som är viktiga för dem. Detta har legat som grund till att utarbeta en ny checklista där deras värderingar varit grundläggande för frågornas utformande. För att uppnå detta anordnades workshops och enkätundersökningar med grupper av barn från lågstadiet upp till gymnasiet. Eftersom åldersspannen varierade mellan 9-18 år anpassades metoderna efter deras kognitiva förmåga.

  Resultatet från studien visade att barnen ansåg att det fanns flera faktorer i miljön som påverkar deras subjektiva upplevelse. Detta innefattade bland annat hur byggnader med dess utbredning och placering påverkar dem men även hur viktigt det är med bra gång- och cykelvägar för att främja för deras rörelsefrihet. Det betonades även hur bevarandevärden där exempelvis en enkel kulle för pulkaåkning eller en skogsdunge att busa i var viktigt att inte planera bort. Det slutgiltiga resultatet blev checklistan: Från barn till plan. Den är tänkt att fungera som ett arbetsverktyg med öppna frågor, vilket ger planeraren utrymme att belysa barnperspektivets tillämpning inom detaljplanering. Resultatet visade även på stor kunskap, intresse och medvetenhet hos barn och unga gällande den byggda miljön. De bör därför ses som självständiga kompetenta individer inom samhällsplanering med röster värda att höras.

 • 3.
  Asplund, Andreas
  et al.
  University of Gävle.
  Laine, Linda
  University of Gävle.
  Liljeroth, Veronica
  University of Gävle.
  Att läsa och lära på distans!: vilka möjligheter ger den nya tekniken?2000Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna skrift är ett delresultat av det IT-projekt vid Högskolan i Gävle (HiG), som arbetat med IT och distansutbildning. Projektet har varit verksamt under 1997-2000 och finansierats av KK-stiftelsen, Länsstyrelsen i Gävleborg, EU (Sociala fonden) samt av HiG. Projektets syfte har varit att, via Internet, driva utvecklingen av distansutbildning framåt. Internetbaserade lösningar för förmedling av digital information öppnar ständigt nya möjligheter för både distansstudenten och den lärare som undervisar på distans. Huvudmålet har varit att tillgängliggöra de nya verktygen för genomförande och distribution av distansundervisning. Vi har haft som delmål att sprida erfarenheter och reflektioner gjorda i projektet. I denna skrift har vi samlat tankar och idéer från lärare och andra engagerade i projektet. Skriften är ett sätt för oss att nå ut till dig som på något sätt kommer, eller har kommit, i kontakt med distansundervisning i någon form. Vi vill på detta sätt dela med oss av vårt arbete.

  Vår förhoppning är att inspirera Dig, som av olika skäl inte har möjlighet att studera på traditionellt sätt, att studera på distans, och till Dig som undervisar på högskola eller universitet hoppas vi kunna vara en källa till att väcka nya idéer för skapande av en mer flexibel undervisning.

  Vi har varit många personer som deltagit i projektet på ett eller annat sätt. Många erfarenheter har gjorts och ofta har det legat mycket vilja, iver och entusiasm bakom våra resultat. Utan hänförda projektdeltagare hade inte denna skrift blivit av överhuvudtaget. Jag vill härmed rikta ett stort TACK till alla Er som arbetet i projektet under den här tiden!

 • 4. Berglund, Eva
  et al.
  Eriksson, Mårten
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Reliability and content validity of a new instrument for assessment of communicative skills and language abilities in young Swedish children2000In: Logopedics, Phoniatrics, Vocology, ISSN 1401-5439, E-ISSN 1651-2022, Vol. 25, no 4, p. 176-185Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Bergman, Jim
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Gullberg, Tomas
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  "Good enough": En kvalitativ intervjustudie om svenska frivårdsinspektörers erfarenheter av att använda RBM-modellen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine and illustrate Swedish probation officers’ experiences of their use of the RNR model. We have completed six qualitative interviews with probation officers. The probation officers showed a positive attitude towards the RNR model. They also showed experiences of flaws and difficulties in their use of the model and related these to the risk assessment instrument and the characteristics of the clients. The positive effects that the use of the RNR model had was that it brought structure, lucidity and focus to their work. They also pointed out the models relative advantage towards earlier methods. It was also clear that the probation officers had different views of the responsivity principle. These different views could affect their use of this principle. The difficulties regarding the use of the model that could be related to the probation officers’ experiences consisted of several possible causes. Education regarding the model was one of these possible causes that we found could explain the experienced difficulties in the probation officers use of the RNR model.

 • 6.
  Björklund, Leo
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Kommunernas prissättning av kommunal mark vid markanvisningar för bostäder: En granskning av Gävle kommun och Stockholm kommun2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden is currently suffering from a major shortage of housing because the number of houses can’t satisfy the demand. To solve the problem more houses needs to be built. In the first half of 2016 approximately 21 000 new houses were built and another 28 000 got started. Before the builders can start the construction of the new houses, there need to be suitable land to build on.

  The municipalities own a large part of the land that is suitable for residential purposes, which means that the builder often are dependant on municipal land. All municipalities who answered the question, in the 2016 housing market survey, if they own suitable land for housing replied “Yes”.

  There are three main questions that will be answered in this paper:

  A. How do the municipalities price land for the construciton of apartmentbuildnings?

  B. How does quality requirements affect the land price and how are theserequirements checked by the municipality?

  C. How does the land price differ between bid and fixed priced landallocations?

  To answer these questions a few different methods have been used. The first method was to review the municipal policy for land allocation which they are requeired by law to have. There were also a review done of land allocation agreements, some that were sold by bid and some that were sold with a fixed price. Finally interviews were performed with questions based on the previously done reviews.

  Through the methods performed, the questions were answered. Both municipalities gives the land a value of SEK/sqm gross area where basements and cold areas are excluded. One difference is that Gävle uses external valuators while Stockholm has two internal units that performs the valuations of the land.

  This work showed that neither of the municipalies have a clear method of following up on the quality requirements. During the interviews it was explained that most of the requirements were tied to the building permits validity.

  The review of the land allocation agreements showed that 4 out of 5 land allocations that were made by bid were priced higher then thoose with a fixed price. It may therefore be of interest to further investigate the question.

 • 7.
  Blanco-Portela, Norka
  et al.
  Department of Environmental Faculty of Engineering, Universidad EAN, Bogotá, Colombia.
  R-Pertierra, Luis
  Department of Biogeography and Global Change, National Museum of Natural Sciences, Madrid, Spain.
  Benayas, Javier
  Department of Ecology, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain.
  Lozano, Rodrigo
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Sustainability Leaders’ Perceptions on the Drivers for and the Barriers to the Integration of Sustainability in Latin American Higher Education Institutions2018In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 10, no 8, article id 2954Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Higher education institutions (HEIs) have been steadily progressing towards the integrationof sustainable practices in their structures and operations. Several studies have reported the varietyof drivers of change and the barriers to change that universities have found in the integrationprocess. The present investigation is aimed at further characterizing and ranking the drivers for,and barriers of, sustainability integration in HEIs within their structures and operating functions.Open-ended expert opinion interviews of key sustainability leaders appointed at 45 HEIs from10 Latin-American countries were conducted in order to learn lessons from their diverse experiencesof the process. Additionally, a thematic workshop on HEI sustainability was organized to facilitatefurther discussions between 23 sustainability scholars and/or national coordinators of universitynetworks from 11 Latin American countries. As a result, 15 barriers were identified as hinderingthe institutionalization of sustainability in HEIs. This study also examined the relationship betweenthese reported barriers with 13 main drivers that were identified to be facilitating the integration ofsustainable practices within the organizational and academic structures at the universities. The strongcorrespondence between the several observed drivers for, and barriers to, change highlights theimportance of strategic planning that offers integrated actions. The findings of this paper can serveas a reference to assist HEIs in identifying drivers of, and barriers to, sustainability, so that the formercan be fostered and the latter addressed effectively. This can help identify and plan targeted actionsto make the transition towards sustainability in HEIs more natural and effective.

 • 8.
  Blomskog, Stig
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Decision, Risk and Policy Analysis. Södertörns högskola.
  En analys av Arbetsdomstolens arbetsvärdering i ett lönediskrimineringsmål2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen genomförs en formell analys av en arbetsvärdering utförd av Arbetsdomstolen(AD) i samband med ett lönediskrimineringsmål år 2001. I målet bedömde AD att en intensivvårdssjuksköterska och en medicintekniker utförde arbeten som i jämställdhetslagens mening bör betraktas som likvärdiga. AD bedömde dock att arbetsgivaren kunde presentera sakliga skäl för att medicinteknikerna hade en högre lön än intensivvårdssjuksköterskan och därmed förelåg inte lönediskriminering enligt jämställdhetslagens bestämmelser i dess lydelse år 2001. Arbetsvärderingen utgick från de i jämställdhetslagen angivna fyra huvudkriterierna krav på kunskap och förmåga, krav på ansvar, krav på ansträngning samt arbetsförhållanden som AD delade upp 20 olika typer av arbetskrav s k faktorer.

  Resultatet av analysens första huvudfråga är att det som sägs i domskälet ger stöd för att AD tolkar begreppet ‘likvärdigt arbete’ som ett grund-öppet mellanbegrepp, som är vanligt förekommande i juridiska kontexter. Detta innebär, som också AD betonar, att det inte finns någon regel eller metod, som kan tillämpas, utan grunden för beslutet i vilken mån arbetena är likvärdiga måste ytterst baseras på bedömningar. Däremot gäller att följden av beslutet att arbetena är likvärdig är väldefinierad i jämställdhetslagen. Tolkningen tydliggör att en arbetsvärdering ska betraktas som en normativ argumentation för hur lönesättningen bör utformas. Beslutet att arbetena är likvärdiga är m a o inget faktapåstående utan ska betraktas som ett normativt påstående om hur lönen bör sättas.

  I analysens andra huvudfråga identifieras och diskuteras ett antal oklarheter i AD:s argumentation för att arbetena är likvärdiga. Hur ska AD:s jämförelser av arbetena avseende de olika kraven – de partiella värderingarna – tolkas? Hur ska AD:s sammanvägning tolkas? Hur ska AD:s viktning av de olika kraven tolkas? Oklarheterna gör det svårt för utomstående bedömare att ta ställning till AD:s argumentation i arbetsvärderingen.

  En allmän slutsats av analysen är att den oklara terminologin som förekommer i arbetsvärderingen kan undvikas om begrepp och principer som utformats inom ramen för flerdimensionell beslutsteori skulle tillämpas. En korrekt tolkning av centrala begrepp och principer är en viktig förutsättning för att beslutsfattaren ska kunna på ett rationellt sätt reflektera över och argumentera för olika bedömningar och beslut i arbetsvärderingsproceduren.

 • 9.
  Brandt, Torbjörn
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Underhållsbehandling på liv och död: En kvalitativ studie med en utvärderande ansats av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin i Hudiksvalls kommun, för människor med långvarigt missbruk av opiumrelaterade droger2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Detta är en kvalitativ studie med en utvärderande ansats av samverkansprojektet läkemedelsassisterad underhållsbehandling i Hudiksvalls kommun (LMAB). Ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin som har som mål att hjälpa människor med långvarigt missbruk av opiumrelaterade droger. Studien är inte en traditionell utredning där effekter och resultat mäts, utan tanken är att försöka förstå samverkan i kontexten av en interorganisatorisk process. Genom att få bättre kunskap och förståelse för fenomenet samverkan som sådant kan förhoppningsvis mera generella lärdomar dras av projektet.

  Syftet med studien är att undersöka hur den faktiska samverkan mellan deltagarna i LMAB-projektet fungerar. Deltagarna eller aktörerna är en projektledare och en socialsekreterare på socialtjänsten, överläkaren och personal på psykiatrin samt klienter som är med i programmet. Jag kommer även att innefatta omvärlden i studien. En omvärld som bland annat inkluderar några politiker i kommunen och en röst från en ideell organisation i samhället. Utifrån syftet kommer frågeställningarna i studien att, genom tematiserade semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju, undersöka hur deltagarna upplever samverkan när det handlar om lagar och regelverk, synsätt, kunskapstraditioner samt hur omvärlden upplever och påverkar samverkansprojektet. Det teoretiska angreppssättet i studien är den nyinstitutionella organisationsteorin som ger begreppet samverkan en teoretisk grundram genom att beskriva, ange orsaker och förklaringar till hur vi kan analysera och förstå de olika mekanismer som kan generera problem i samverkansprojekt där ett antal olika aktörer från skilda människovårdande organisationer och omvärlden är inblandade.

  Ett av de övergripande målen för LMAB-projektet är att genom samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten implementera läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid långvarigt opiumrelaterat narkotikamissbruk (LAB) i kommunens reguljära verksamhet. (LMAB är projektnamnet för LAB i Hudiksvall). Sett till detta mål har projektet nått målet genom att LAB samordnats och blivit en del av beroendecenters verksamhet i lokalerna på Käppuddsgatan 4b i Hudiksvall samt att den konkreta läkemedelsbehandlingen sker på psykiatriska avdelningen tio på sjukhuset. Det finns en klar och tydlig projektledning genom en engagerad projektledare och mycket intresserade övriga deltagare. Att det mellan deltagarna finns en rak och öppen kommunikation är också en gynnande förutsättning för fortsatt framgång för projektet.

  Analysen och resultatet visar att det som generellt gäller för de flesta samverkansprojekt även gäller för LMAB-projektet. Även om samverkan fungerar bra finns det problem under ytan och plats för förbättringar. Några hämmande faktorer för samverkan visade sig vara skillnader bland deltagarna i synsätt, olika regelverk, skillnad i ansvar och beslutsmandat jämte olika kunskapstraditioner. Andra hämmande faktorer var att klienterna ansåg att de psykosociala åtgärderna inte fungerar fullt ut och att omvärldens negativa syn på projektet kan påverka samverkan negativt och i förlängningen klienters fortsatta överlevnad.

 • 10.
  Brisfjord, Anna
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Förskolegården: Pedagogers syn på lekens och förskolegårdens betydelse för förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of my study was to examine, whether there is any connection between the preschool yard’s design and child development. Literature review in the background provides the importance of the yard and outdoor education. Outdoor stay affects the whole body both mentally and physically under Szczepanski (2008). I did a quantitative study on how teachers view their outdoor environments. Sixteen preschool teachers from three preschools got my survey. The result of my study gives a unanimous picture of, how the preschool yard can be used for both playing and learning. The design of the yard is important, and there should be a rich variety of toymaterials. Many educators stress that children develop motoric skills, interaction, empathy and respect during the outdoor play. Since my study is based on just three preschools, the results possibly can’t be generalized. However, the answers from the preschools are nearly unanimous, and the result is probably valid all over the country.

 • 11.
  Cederstrand, Julia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Cykelstad: Vad tycker Gävles befolkning om det befintliga cykelvägnätet och vilka områden vill de se utvecklas?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The transport system is in need of changes. Motorized transportation is widely spread, which has led to negative impact on our environment. To reduce impacts on a local level, the municipality of Gävle has started an aggressive campaign and is now promoting bicycling in the urban area. The municipality of Gävle is located about 200 km north of Stockholm. Its population is growing quickly and will soon pass the 100.000 mark. As the population grows, so does automobile traffic and the impact of the local environment. The municipality believes the bicycle is the transportation mode for providing an alternative to the car and thereby to help Gävle meet its environmental goals.

  Transportation issues affect everyone in a community and to advocate for changes on transportation modes, it is important to design the city so that it meets both environmental needs as well as those of inhabitants. While the municipality of Gävle is quite large, its urban extends less than 5 km from its Centre to the inner suburbs. Short trips within this zone should be made by bicycle rather than car. This study intends to complement the work of the municipality by providing insights in how the population views opportunities to bicycle in the city, and what they must be changed to encourage inhabitants to start bicycling.

  The methods I have used are divided in two main parts. First workers in the central parts of Gävle were asked about their cycling behavior and attitudes by means of a questionnaire. Second, a SWOT analysis was used to identify what high school students see as the strengths, weaknesses, opportunities and threats of bicycling in Gävle’s urban centre and suburbs. The surveys were analyzed to result a generalized view of the inhabitants thought and are presented through charts. Together with the results from the SWOT analysis, conducted of opinions a strong connection between the two groups was identified which is the foundation for the conclusion.

  According to the participating workers and students, it isn’t the extent of road that need adjustment. The need lies in three different things: 1) an increased acceptance among other road users towards cyclists; 2) regulations regarding how different transportation systems should interact; and 3) an increase of space in the existing bike paths.

  Keywords: Bicycle, Gävle, sustainable development, SWOT-analysis, travel journal and environmental impact.

 • 12.
  Contreras, Nina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Norling, Tove
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Det här är något helt nytt, jag är en direktlänk: En kvalitativ intervjustudie om områdespolisers syn på att arbeta nära medborgaren2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe the views of community police officers towards working close to the citizen and if the views differed between community police officers in a metropolitan area and in a rural region, and if so, how they differed. Through semi structured interviews with six community police officers, three from each region, we found that all interviewees had difficulty defining what it meant to be close to the citizen. They also had difficulty distinguishing what was preventive and reactive in their work. A clear difference between the viewpoints of the work was that interviewees in the metropolitan area focused on the individuals while the interviewees in the rural areas focused on the local society. These were frequent differences throughout the result. The work of the community police officers was associated with a variety of challenges and opportunities, but all interviewees were pleased to work towards getting closer to the citizen and becoming more preventive.

 • 13.
  Ekskog Winther, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology.
  Henriksson, Mikaela
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology.
  Utsatta kvinnor och otursdrabbade män?: Porträttering av våldsbrottsoffer i svensk media2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor thesis was to study how Swedish text- based media constructed their portrayal of victims suffering from criminal violence and also to see if there were any gender differences in these portrayals. The study was made by using a qualitative content analysis based on 24 newspaper articles from the Swedish newspapers Aftonbladet and Expressen. The analysis and coding took support from Butler’s gender- theory and Christie’s “ideal type victim”- theory. The analysis resulted in multiple similarities and differences between the female- and male victims. The greatest similarity was the portrayal of the victims as legitimate, although none of the 24 cases fell under the most stereotypical portrait of a crime- victim. The most interesting difference in the results was that the men’s obtained legitimate and dignity despite several showed some kind of doubtful lifestyle.

 • 14.
  Engström, Mirjam
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Larsson, Emelie
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Barns aktiva deltagande i rollek: strategier och rollfördelning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en undersökning av barns aktiva deltagande i rollek. Syftet är att försöka förstå vilka strategier barn i förskolan kan använda sig av för att nå ett aktivt deltagande i rolleken samt hur rollfördelningen sker i rolleken. Vi vill dessutom undersöka vilken syn förskolepersonal har angående barns samspel och deltagande i leken. Frågeställningarna för uppsatsen lyder; Vilka strategier kan barn använda sig av för att få en aktivt deltagande roll i rolleken? Vilka faktorer styr och ligger bakom rollfördelningen i leken? På vilka sätt fördelas rollerna i rolleken? Vi använde oss av två kvalitativa metoder för att genomföra vår undersökning. Dessa var skriftliga intervjuer via e-post och observationer med löpande protokoll. Resultatet visar att barn använder sig av olika strategier för att nå ett aktivt deltagande i leken. Vilka strategier barn använder kan bero på deras ålder, språkutveckling, social förmåga samt lekfärdigheter. Exempel på strategier som barn använder kan vara övertalning, självinvitation, kommunikation, hot/muta och säga till personalen. Rollfördelningen kan ske på olika sätt, till exempel genom förhandling, delegering samt att barn tar den roll de vill ha. Det finns flera faktorer som styr och ligger bakom rollfördelningen. Några av faktorerna är lekfärdigheter, fantasi, förmåga till socialt samspel och aktuell utvecklingsnivå. Vad gäller informanternas syn på barns samspel och deltagande i leken, är de medvetna om sin egen betydelse när det gäller att stödja barns samspel och deltagande samt att de besitter en hel del kunskap om rollek.

 • 15.
  Eriksson, Mårten
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Berglund, Eva
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Instruments, scoring manual and percentile levels of the Swedish Early Communicative Development Inventory, SECDI2002Report (Other academic)
 • 16.
  Eriksson, Olov
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Den yngre befolkningens flykt från landsbygden: En fallstudie över Bollnäs2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay describes the process of urbanization, focusing on the younger population that moves away from the countryside. As a background material, statistics has been gathered and is presented in the theory section of this study. The main part of this data constitutes of demographic statistics and is presented in diagrams. The data has been analysed using Excel and the computer program Tableau. The study specifically investigates whether there are any particular reasons why young people have moved from Bollnäs, in the province of Hälsingland. Hence, 10 young persons who have left Bollnäs in favour of a larger city have been asked questions in semi-structured interviews. In the study analysis, push and pull theory has been applied. This theory assumes that the young people are exposed to both pulling and pushing factors. The result of the study shows that a common reason why these young persons moved away was the prospect of higher studies, a pulling factor. Several participants also expressed a want to leave their hometown Bollnäs that they considered to be small and without prospects, a pushing factor. Moreover, some interviews with the governing politicians in the municipality of Bollnäs were carried out within this study. These politicians are aware of the demographical challenges that face the community. However, they do not have any clearly defined common strategies that prevent young people to move away from Bollnäs.

 • 17.
  Findler, Florian
  et al.
  Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria.
  Schönherr, Norma
  Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria.
  Lozano, Rodrigo
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Reider, Daniela
  Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria.
  Martinuzzi, André
  Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria.
  The impacts of higher education institutions on sustainable development: a review and conceptualization2019In: International Journal of Sustainability in Higher Education, ISSN 1467-6370, E-ISSN 1758-6739, Vol. 20, no 1, p. 23-38Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  This paper aims to conceptualize impacts of higher education institutions (HEIs) on sustainable development (SD), complementing previous literature reviews by broadening the perspective from what HEIs do in pursuit of SD to how these activities impact society, the environment and the economy.

  Design/methodology/approach

  The paper provides a systematic literature review of peer-reviewed journal articles published between 2005 and 2017. Inductive content analysis was applied to identify major themes and impact areas addressed in the literature to develop a conceptual framework detailing the relationship between HEIs’ activities and their impacts on SD.

  Findings

  The paper identifies six impact areas where direct and indirect impacts of HEIs on SD may occur. The findings indicate a strong focus on case studies dealing with specific projects and a lack of studies analyzing impacts from a more holistic perspective.

  Practical implications

  This systematic literature review enables decision-makers in HEIs, researchers and educators to better understand how their activities may affect society, the environment and the economy, and it provides a solid foundation to tackle these impacts.

  Social implications

  The review highlights that HEIs have an inherent responsibility to make societies more sustainable. HEIs must embed SD into their systems while considering their impacts on society.

  Originality/value

  This paper provides a holistic conceptualization of HEIs’ impacts on SD. The conceptual framework can be useful for future research that attempts to analyze HEIs’ impacts on SD from a holistic perspective.

 • 18.
  Fobbe, Lea
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production. Gävle University.
  Lozano, Rodrigo
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Collaboration for sustainability: A systems-oriented holistic perspective2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Companies have been under increasing pressure to engage with stakeholders to advance their sustainability engagement. Collaboration has been recognised as a key element in such efforts. While the need for collaboration among organisations is increasingly recognised, there is still a need to better understand with whom companies collaborate, and how stakeholders might influence the process. This study analyses how companies collaborate in regards to sustainability and highlights the need to differentiate between influence on stakeholders and importance when establishing collaboration partnerships. This research proposes a collaboration for sustainability model including internal and external stakeholders on the vertical and horizontal level.

 • 19.
  Fobbe, Lea
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Lozano, Rodrigo
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Carpenter, Angela
  Abid, Muhammad
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Sustainability assessment of seaports: Towards a comprehensive holistic framework2018In: 24th Annual ISDRS Conference, Actions for a Sustainable World. From Theory to Practice, Messina, 13 -15 June, 2018, 2018Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Fregidou-Malama, Maria
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Why International Exchanges at Undergraduate Level?2004Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper concerns the value of international exchanges at Universities. It carries forward the exploration of a link between international exchanges and the quality of higher education. The method used is based on a description of my own experience as an international departmental co-ordinator and a teacher, discussions with teachers and students who have been on exchange programmes and a critical reflection on the work that has been done at The Department of Business Administration, University of Gävle.

  The study showed that teachers´ and students´ exchange creates creativity and curiosity and makes the quality of teaching better by developing knowledge from different perspectives. That means, students/teachers get knowledge i.e. on using other pedagogical methods and languages and in organising and keeping new relations. The exchange develops the social skills of teachers and students and the understanding between people from different societies. To summarize, international exchange legitimises the study programs offered in different places to the international scientific society. Teachers and students gain self-confidence on developing networks and being international citizens. For this reason, it is particularly important to consider the importance of international exchange programmes and thus create creative conditions for successful and sustainable development of higher education.

 • 21.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  Högskolan AB2010In: Bakteriekultur, no 2, p. 26-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  Methodomania2013In: Transformations in research, higher education and the academic market: The breakdown of scientific thought / [ed] Sharon Rider, Ylva Hasselberg & Alexandra Waluszewski, Dordrecht: Springer, 2013, 1, p. 157-170Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The first essay in this section studies the academization of vocational and professional trainings. It has long been thought that bringing preciously nonacademic occupational training programmes into the academy would increase both the quality and status of that training. Nursing’s and teaching’s trainings were among the first such programmes to be integrated into the university and construed as “sciences” in their own right. The academization process has since then expanded exponentially, today including accredited tertiary-education courses and programmes in golf coaching and pet-store management. Concurrent with the trend of academization of occupational training, we can see a de-academization of traditional subjects, as these are required to take into consideration the market requirements and consumer demands. The result is that tendencies merge in a homogenized form of academic organization and academic practice. The mass university requires flexible and manageable solutions. These usually take the form of standardized routines with regard to methods and forms of presentation, which are taught through the use of standardized manuals and handbooks. The author describes how the focus on method, design and disposition in the composition of essays and reports alters what the student is taught about scientific method and therefore how he conceives of it.

 • 23.
  Heber, Anita
  et al.
  Södertörns högskola, Stockholm.
  Tiby, EvaStockholms universitet, Kriminologiska institutionen.Wikman, SofiaStockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Viktimologisk forskning: brottsoffer i teori och metod2012Collection (editor) (Other academic)
 • 24.
  Heggem, Annika
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Parkeringsköpets giltighet vid ändrad markanvändning.: Det kommunala myndighetsbeslutets verkan på det civilrättsliga avtalet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Planning and Building Act regulates how municipalities plan the use of land and water. When deciding on the detailed development plan, the respective municipality is responsible for the parking standard in the space that will be allocated for parking and which is made in connection with land construction. The decision is followed up in the building permit process. One of the requirements for building permits being granted is that the parking solution is approved. A public parking lot lease is a solution that is approved by law regarding parking in another area beyond one's own property. The municipality can be a party in the agreement for leasing public parking lots in the role of land access provider and may be responsible for preparing the parking lot. In order to be valid, the lease shall guarantee a measure of permanence over time.

  The rights that accompany the parking lot agreement need to be monitored by authority decisions that cause a change in land use. The municipalities' responsibility to meet the policy's stated objective to increase housing may result in already built-up areas becoming denser. Surfaces such as parking lots may be used for this purpose. Increased density in municipalities requires new detailed development planning.

  Thirty of the country's municipalities with the highest number of completed buildings, specifically multi-family housing, were examined for the time period 2005-2016. The basis for the analysis was experiencing increased density where the land area has been affected in relation to objects for public parking leases. Current legislation is interpreted to find support for the validity of leasing public parking lots in cases of changes in land use.

  This study's research question relates to how the municipality should handle their role in decisions on changed land use, as a party to the civil parking lease agreement and as a public authority.

  The results highlight the validity of agreements to lease public parking lots despite civil authorities' decisions that change the use of land within the area in question. It is suggested that the municipality, as a civil party to the agreement, must monitor legal right by entering into the agreement. As an authority, the municipality has the responsibility to monitor and follow up the underlying decisions of the regulating authority and building permission decisions, the assessment of which may depend on the approval of the suggested solution for parking. Thus, the new decision regarding land use should not be in conflict with the underlying decisions which also continue to be valid.

  It is recommended that municipal administrations and companies cooperate closely in the early stages of the detailed development planning process. This is necessary to ensure that the legal right resulting from agreements to lease public parking lots is taken into consideration. The working documents in the form of geographical information may include demarcated areas which include leased public parking lots.

 • 25.
  Holting, Gustav
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Skogsköpares motiv till beslut om köp av skogsfastighet: En jämförelse mellan Norrbotten och Kronobergs län2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter flera år av en prishöjning på skogsfastigheter och skogsvirke har marknaden på senare år börjat vackla och efterfrågan på skogsfastigheter svalnat. Syftet med det här arbetet är därför att visa vilka motiv skogsägare tidigare haft till beslut om skogsköp och undersöka om skillnader finns mellan Norrbottens län och Kronobergs län. Arbetet begränsas till att behandla 25 köp av skogsfastigheter från varje län och år (totalt 150) under åren 2004, 2008 och 2014. I studien görs en registerstudie av de behandlade köpen där analyser görs av köparens bostadsorts geografiska läge i förhållande till skogsfastigheten, skillnader i ålders och könsfördelning och skillnader på vilka som köper en skogsfastighet innehållande enbart skog. Det görs även telefonintervjuer med åtta representanter från köpen som var deltagande i registerstudien för att få reda på deras motiv bakom köpen.

  Det visade sig i studien att de som köpt skog i Norrbottens län i större grad än Kronobergs län bor i samma län eller kommun som skogsfastigheten. Syftet var oftare av personligt slag i Norrbotten medan det i Kronobergs län var mer av ekonomiskt slag. Bland de intervjuade fastighetsägarna från Norrbottens län köptes fastigheten oftast av en släkting. Både i Norrbottens län och i Kronobergs län blev köparen oftast uppmärksammade om att fastigheten de köpte var till salu genom personliga kontakter och inte genom mäklare. Ingen skillnad i ålder- och könsfördelning på köparna kunde påvisas bland de involverade länen.

 • 26.
  Huber, Ruth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Karsch-Canerstam, Carina
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Vårdare? Habiliterare? Omsorgsassistent?: Om yrkesstatusen hos personal som arbetar med människor med intellektuella funktionsnedsättninga2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med detta arbete är att studera yrkesstatusen hos personal som arbetar med människor

  med intellektuella funktionsnedsättningar på daglig verksamhet och bostäder med särskild

  service. Denna yrkesgrupp ingår i den offentliga sektorn, tillhör omsorgen, är

  kvinnodominerad och har ingen enhetlig utbildning och yrkesbeteckning.

  Personalomsättningen är stor och lönen är låg.

  Vår fråga är huruvida kraven på yrkeskompetens för denna yrkesgrupp som vi kallar för

  omsorgsassistenter har förändrats under de senaste tjugo åren och vilka hinder och

  möjligheter det finns för en utveckling till ett självständigt yrke.

  Vårt empiriska material består av olika skrifter om kompetenshöjning för omsorgspersonal

  som Socialstyrelsen publicerat, beskrivningar av utbildningar och vidareutbildningar,

  platsannonser från arbetsförmedlingen samt information från personer som har arbetat länge i

  ledande positioner inom handikappomsorgen.

  Våra teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktionism och som tolkningsmetod valde vi

  Faircloughs diskursanalys.

  Det framgår av forskning om professionalisering att det krävs vissa kriterier för att ett yrke

  ska kunna utvecklas till en profession. Vår målgrupp uppfyller inte dessa kriterier.

  Resultatet visar att yrket genom åren har blivit mer mångfacetterat och kvalificerat. Vår

  slutsats är att det finns både hinder och möjligheter för omsorgsassistenter på väg till en

  självständig yrkesgrupp.

  Som möjlighet till ett självständigt och utvecklat yrke ser vi strävan mot akademisering och

  professionalisering och en hög prioritering av utbildning. Den allt otydligare yrkesprofilen

  med breda kompetenskrav samt kvinnodominansen inom den undersökta yrkesgruppen kan

  däremot betraktas som hinder för utveckling till ett självständigt yrke.

 • 27.
  Ibrahim, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Thelander, Marieke
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  "Den stora ordlösheten": Intervjuer med yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med män som utsatts för våld i nära relation och/eller sexuellt våld2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose was that through semi-structured interviews with professionals from relevant organizations and an authority, which comes in contact with men who are victims of domestic violence and/or sexual violence, highlight and analyze their experiences and perceptions of these men's victimization. The organizations and the authority that they worked for was a non-profit organization, a hospital and the Swedish police.

  When it comes to these men it has emerged that they rarely contact support organizations and/or file a police report. The reason for this is, according to our study, among other factors the norms of masculinity that exist in society which claims that men can not be victims of neither domestic violence nor sexual violence, men are expected to be able to defend themselves or they are themselves the perpetrators.

 • 28.
  Johansson, Hans-Gunnar
  University of Gävle.
  Högskolan i Gävle 40 år: åren 2002–20162017Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Jonsson, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Örnklint, Sigrin
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Kejsarsnittets påverkan mellan föräldrar och barn: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  For the newborn child it is important that directly have skin to skin connection and thereby a good ability to bond with his parents. An early attachment is very important for the child’s wellbeing and comfort. After a cesarean delivery mother and child are separated the child’s first hours in life. The purpose of this review literature study was to find out if the attachment between the child and the patents affects after a cesarean delivery. Relevant literature has been found in the Medline and the Cinahl databases. The criteria of selection where that the study’s responded to this study’s purpose, that they where written in English and had an abstract. 18 study’s where chosen and has been revised and quality judged. Most of the study’s where quantitative and comparative. The result is shows in a figure, running text and in a table. The study has shown several negative tendencies during the postpartum period such as bonding delay and later breast-feeding establishment. The mother had also difficulties to take care of her child the first day’s postpartum witch gave the father a more leading role in the caretaking activities. The first day’s postpartum is crucial for the attachment and it is important that caregivers has knowledge about the attachment theory and that they know how to strengthening and support the family so they can establish a fine bonding and attachment.

 • 30.
  Joof Forsgren, Erika
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Förändringsarbete inom äldreomsorgen: - ett kostprojekt2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In one district of Sweden, improvements in the diets of the older people in a nursing home are being implemented by staff.  The staff included managers, nurses, dietary assistants and development workers. Aim: To explore nursing assistant perceptions of the advantages, disadvantages and influence around the meal environment after implementing new guidelines. Method: A descriptive design with a qualitative approach Twenty-five nursing assistants were interviewed about their perceptions. Results: It was found that the perceptions of the majority of the nursing assistants’ were some improvement in the wake of the new dietary guidelines. Furthermore, it was reported that the guidelines had appeared to affect the elderly in a positive fashion by improving the meal time environment, by providing healthier and better quality food, shortening the period between meals at night and increased their autonomy. The disadvantages of the new guidelines were that some staff found the new approach stressful owing to an increased amount of cleaning and longer meal times. In addition, the majority of staff felt that they were not included in the creation of the guidelines and there were also difficulties in implementing them across all staff members. Conclusion: According to the author this study shows that it is possible to work for change to the better in the care for older people.

 • 31.
  Kalinnikova-Magnusson, Liya
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Education. Uppsala Center for Russian and Eurasian Studies (UCRS), Uppsala University, Sweden; Northern Arctic Federal University, Archangelsk, Russia.
  Belibova, SilviaState Pedagogical University named after Ion Creanga, Chisinau, Moldova.
  Pictures of poverty in societies under transformation2015Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 32.
  Kargaryani, Ardeshir
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Hur arbetar barnpedagogerna med naturverksamhet?: en undersökning av naturverksamhet vid fyra förskolor inom Gävle kommun1998Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanen för förskolan Lpf 98 ska förskolorna planera naturverksamheter och miljöaktiviteter för barn. Man vill med detta uppnå att barn ska få en positiv syn på naturvårdsfrågor och lära sig naturens kretslopp. Barn ska lära sig aktsamhet och att ha ett bra förhållningssätt till naturen och miljön.

  I början av min rapport finns det citat och sammanfattningar från undersökningar, kurslitteratur och artiklar. Jag tar upp naturens betydelse för barnen och vikten av att planera naturverksamhet. Därefter beskriver jag tillvägagångssättet genom observationer av såväl barn som personal. Jag intervjuade också en förskollärare på varje förskola. Avslutningsvis följer resultaten av frågeställningar, observationer, intervjuer och diskussioner.

  Denna slutrapport är tillkommen eftersom jag vill undersöka följande:

  1. Är det skillnad på arbetssättet hos barnpedagogerna på fyra olika förskolor (två närbelägna till naturen och två centralt i staden)?
  2. Har det betydelse för naturverksamheten om förskolan ligger nära naturen eller centralt?
  3. Påverkar barnpedagogernas naturintresse verksamheten?
  4. Vilka svårigheter föreligger för barnpedagogerna när de ska ut med barnen i naturen?

  Mina observationer påvisade/påvisar att barnpedagogernas arbetssätt med naturverksamheter inte bedrivs likartat på dessa fyra förskolor. Barnen är ute mer i naturen på de förskolor som är närbelägna naturen än på de förskolor som är förlagda i centralområdena. Barnpedagogernas naturintresse är en bidragande orsak till att dessa förskollärare väljer att arbeta inom naturområdet med barnen. De svårigheter som uppstår under vintertid är då förskollärarna skall ut i kylan med barnen. Brist på pengar är ett problem för de förskolor som ligger i centrala områden. Det är kostsamt att åka buss med en stor grupp barn till naturliga skogsområden.

 • 33.
  Karlsson, Sten O
  Tema, teknik och social förändring, Universitet i Linköping.
  Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet : Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg1993Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 34.
  Koivunen, Robert
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Holm, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Kommunpolis, medborgarlöfte & brottsprevention: En studie om den svenska kommunpolisens arbete med hjälp av moderna polisstrategier i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Kuthea Nguti, Lucy Esther
  et al.
  Strathmore University, Nairobi, Kenya.
  Osarenkhoe, Aihie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Kiraka, Ruth N.
  Strathmore University, Nairobi, Kenya.
  A study of the relationship between social cognitive factors and career choice satisfaction within the technology career path: a gendered perspective2019In: Global Business Review, ISSN 0972-1509, E-ISSN 0973-0664Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The technology workforce is plagued by a diversity issue caused by women leaving the field at an alarming rate. This global phenomenon afflicts developing nations in particular, since women are believed to make up only 30% of the technology workforce. However, there is little empirical data from developing nations on the phenomenon since most studies on the topic have been conducted in industrialized countries. This paper therefore explores the relationship between socio-cognitive mechanisms (self-efficacy, outcome expectation, perceived social support, academia-family role conflict) and career choice satisfaction, which is posited to be one of the key influencers in an individual’s decision to continue along a particular career path. A questionnaire was used to collect data from students pursuing technology courses, such as in bachelor programmes in informatics and telecommunications, at a private university in Kenya. The findings reveal that self-efficacy, outcome expectations and perceived social support positively influence career choice satisfaction, especially among female students, whereas academic-family role conflict negatively influences career choice satisfaction of female students only. This means that government, higher education institutions and employers need to be attentive to socio-cognitive mechanisms that influence women and use this information to reduce the exodus of women from careers in technology.

 • 36.
  Land, Kristin
  et al.
  Swedish mapping, cadastral and land registration authority, Gävle, Sweden.
  Paasch, Jesper M.
  Swedish mapping, cadastral and land registration authority, Gävle, Sweden.
  Human Resource Provision and Capacity Development: Recent Initiatives at Lantmäteriet in Sweden2015In: Proceedings of the FIG Working Week 2015, Copenhagen: International Federation of Surveyors (FIG) , 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Securing human resources (HR), building capacity, and implementing the potential of existingstaff are vital for the development of any organisation or company, including the landsurveying, cadastral and land management sectors. This raises questions concerning how tocompete with others and what is the necessary level of capacity among current and futureemployees. Let us ask ourselves: who wants to become a surveyor today, and what makes himor her stay within the business? These issues seem to be familiar to many of the authoritiesand companies in our professional field around the world. There is likely a range of differentanswers depending on country-specific aspects.Lantmäteriet (the Swedish mapping, cadastral and land registration authority) alone estimatesa need for a hundred new employees annually over the next years in order to manage theongoing change of generations and the increasing demand for services within certain areas. Inaddition, most municipalities and various regional and national authorities having landsurveyors in their workforce are looking for new staff to their organisations. Besides thisdemand from the public sector, private companies within the property business are also inneed of new staff. A major challenge is hence finding efficient ways to recruit new cadastralsurveyors, geodesists, geodata specialists, lawyers, etc., and to keep them for a significantperiod of time. Lantmäteriet has therefore taken various initiatives during the last few years.Some activities target the whole organisation, while others are tailor-made to fit particularbranches.This paper presents several current and recent initiatives regarding HR provision and capacitydevelopment affecting Lantmäteriet’s personnel. Examples are promotion activities atschools, teaching support to universities, internal training for new staff, continuous learningfor experienced staff, mentorships, talent development programmes, and networking withother authorities. The paper also touches upon impacts so far and what is anticipated for thecoming years.

 • 37.
  Larsson, Mari-Anne
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Schmidt, Eva-Lena
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra i samband med smärtsamma procedurer hos barn - en litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra smärta i samband med smärtsamma procedurer hos skolbarn 7-12 år. Metoden som användes var en beskrivande litteraturstudie. Litteratur har sökts i databaserna Medline via PubMed, Academic Search Elite och Blackwell Synergy. Materialet i litteraturstudien begränsades till 14 artiklar. I resultatet presenteras de faktorer som påverkar barns upplevelser av smärtlindring i två kategorier: ”Förberedelser inför smärtsamma procedurer” och ”Lindring av smärta under proceduren”. I kategorin ”Förberedelser inför smärtsamma procedurer” framkom det att sjuksköterskor bör skapa en trygg och pålitlig relation till barn och föräldrar, informera och att göra barn och föräldrar delaktiga i både förberedelser inför procedurer och även i smärtlindringen. Midazolam® nässpray och EMLA® har visat god smärtförebyggande effekt. I kategorin ”Lindring av smärta under proceduren” framkom det att under smärtsamma procedurer behövs en öppen och god kommunikation mellan sjuksköterska, barn och föräldrar för att öka förståelsen av behandlingen, samt att en vänlig och lugn inställning kan upplevas som mycket positivt. Sjuksköterskor kan använda sig av farmakologiska smärtlindrings-metoder men också icke-farmakologiska metoder, såsom anpassning av miljön, vila och sömn, distraktion i form av t.ex. tv-tittande, att läsa och spela spel.

  Resultatet belyser även att föräldramedverkan har en stor del i barnets sjukhusvistelse och smärtbehandling, då det hade en lugnande effekt på barnet.

 • 38.
  Larsson, Stina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Tyst kunskap inom den dramapedagogiska praktiken: En undersökning av en dramapedagogs pedagogiska strategier2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att bidra till utvecklingen av kunskap om tyst kunskap i allmänhet och inom dramapedagogik i synnerhet. I denna uppsats undersöks tyst kunskap inom dramapedagogik genom att synliggöra en dramapedagogs pedagogiska strategier. I förlängningen är även förhoppningen att uppsatsens resultat kan bidra till att utveckla de pedagogiska strategierna samt stärka den dramapedagogiska professionen. Teoretiska utgångspunkter är i huvudsak olika teorier om tyst kunskap. De metoder som används är observation, intervju samt analys med hjälp av två strateginät i dataprogrammet Complador.

   

  Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att en stor del av informantens professionella överväganden och handlanden baseras på hennes tysta kunskap. Skillnader mellan de två strateginäten i resultatet diskuteras bland annat utifrån teorier om hur tyst kunskap och förförståelse kan ha påverkat intervjusituationen. En slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att man genom övningar kan skapa gemenskap men att det behövs en kompetent ledare som använder sig av olika typer av intentionellt handlande, i denna uppsats uttryckt som pedagogiska redskap, för att skapa trygghet och tillit. En annan slutsats som lyfts fram i undersökningen är att en stor del av den dramapedagogiska kompetensen utgörs av att med hjälp av övningar och pedagogiska redskap bidra till att skapa uppmärksamhet och motivation hos deltagarna.

 • 39.
  Lindeborg, Amalia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  "Det ska vara barnets samtal": En kvalitativ studie om socialtjänstens barnsamtal vid familjehemsplacering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  “The conversation should be child-centred.”

  A qualitative study of social services informative conversations with children regarding family based foster care placements.

   

  When placed in family based foster care, all children have legal rights to participation and to get age-appropriate information from the social services. Communicating information to young children is a challenge, and the purpose of this study was to examine how social workers and family therapists describe the procedure of informing preschoolers about placement in family based foster care. Seven interviews were conducted with employees in the social services. A salutogenic theory and a frame of reference based on the ecological systems theory of development were used to analyze the results. The results show that employees in the social services described it as helpful to use child-centred methods and to communicate with the children through play to visualise the placement and that the information provided is situational and individual. The informants highlighted the importance of being responsive to the child's needs in the very moment to choose what details to inform about, and that the child has to feel safe and the conversation needs to be child-centred.

 • 40.
  Lindström, Victoria
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Lingman, Elenora
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Dokumentation inom äldreomsorgen: En jämförande studie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med arbetet har varit att göra en undersökning om hur den dagliga dokumentationen genomförs inom äldreomsorgen i två olika kommuner. Avgränsningen vi valt är ett boende/avdelning per kommun. Vi trodde när vi påbörjade vår undersökning att det ena boendet skulle visa sig vara överlägset det andra vad gällde dokumentation. Tittat närmare har vi gjort på olika riktlinjer och arbetssätt de använder sig av i de olika kommunerna, hur rutinerna fungerar kring utförande av dokumentationen samt att senare ta del av densamme. I undersökningen ingick även att ta reda på om personal och chefer har samma syn på dokumentation, om de anser det vara svårt eller lätt att skilja på SoL- (Socialtjänstlager) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) dokumentationen samt vilka för- och nackdelar de kan se med att använda sig av dokumentation som arbetssätt. Huruvida för- eller nackdelarna får konsekvenser för de boende och den omsorg de går.

  De intervjuer samt den enkätundersökning vi gjort har visat oss att de två boenden vi undersökt var mer nära varandra i rutiner och arbetssätt runt dokumentation än vi trodde när vi påbörjade undersökningen. Personalen såväl som de två enhetscheferna hade väldigt likartade upplevelser och tankar runt för- och nackdelar med dokumentation. De lagar som verksamhetens dokumentation grundar sig på är bland annat SoL, HSL och Sekretesslagen. När det handlar om dokumentation är det viktigt att kommunikationen är tillfredställande personalen emellan. För att åstadkomma detta är det elementärt att begreppen information, meddelande och förståelse fungerar tillsammans och bildar en enhet.

 • 41.
  Lozano, Rodrigo
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Analysing the use of tools, initiatives, and approaches to promote sustainability in corporations2019In: Corporate Social Responsibility and Environmental Management, ISSN 1535-3958, E-ISSN 1535-3966Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Interest in sustainability from the corporate sector is evidenced by over 13,000 companiesin 160 countries that have signed the United Nations Global Compact. In thiscontext, a number of tools, initiatives, and approaches (TIAs), e.g., circular economy,corporate social responsibility, eco-efficiency, life cycle assessment, and sustainabilityreporting have been developed by and for corporations to engage and promote sustainabilitywithin their systems. Each of the TIAs has advantages when addressingsustainability issues and the company system's elements, but it has disadvantages indealing with their complexities and interactions. Relying only on one TIA results in alimited contribution to sustainability, whereas using too many TIAs wastes resourcesand energy. The Corporate and Industrial Voluntary Initiatives for Sustainability(CIVIS) has been proposed to better combine the TIAs. A survey was developed toinvestigate the use of 24 TIAs. The survey was sent to a database of 5,299 organisations(of which 3,603 were companies), from which 202 responses were obtained.The responses were analysed using ratio analysis, principal component analysis, andcluster analysis. The responses show that some TIAs are well known and providegood results when used, for example, corporate social responsibility, corporate sustainability,and Global Reporting Initiative reports. The analyses show a number ofgroups of the TIAs that can help to better combine them. The paper updates theCIVIS framework in order to provide clearer guidance on how to combine the TIAs. Acombination of between four and six initiatives appears to be most effective way topromote sustainability. The TIAs can help to promote sustainability in corporations,but they need to be combined correctly in order to address holistically the fourdimensions of sustainability, the system elements, and stakeholders, while avoidingduplication of tasks and wasting resources.

 • 42.
  Lozano, Rodrigo
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Evaluar la sostenibilidad en las instituciones de educación superior de manera integral [Assessing sustainability in higher education institutions holistically]2018Conference paper (Other academic)
 • 43.
  Lozano, Rodrigo
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Findler, Florian
  Schönherr, Norma
  Stacherl, Barbara
  Making the Invisible Visible: Impact Assessment in Higher Education2018In: Proceedings of the International Association for Business and Society: Proceedings of the Twenty-Ninth Annual Meeting, 2018Conference paper (Refereed)
 • 44.
  Lozano, Rodrigo
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Petterssén, Sigrid
  Jonsäll, Anette
  Niss, Camilla
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Management. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Bergstrôm, Bjôrn
  Moving to a quintuple helixapproach in SPP: Collaboration and LCC forlighting procurements2019In: Cost and EU Public Procurement Law: Life-cycle costing for sustainability / [ed] Marta Andhov, Roberto Caranta, Anja Wiesbrock, Oxon: Routledge, 2019Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Lundsten, Jonas
  et al.
  Malmö Högskola.
  Paasch, Jesper M.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Motives for Participation in Formal Standardisation Processes for Geographic Information: An Empirical Study in Sweden2017In: International Journal of Standardization Research (IJSR), ISSN 2470-8542, Vol. 15, no 1, p. 16-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to investigate the personal motives for participation in formalstandardization processes for geographic information. The method involved interviewing membersof technical committees at the Swedish Standards Institute, SIS. The results are that the majority ofthe interviewees are very motivated in their work and they think their participation is well-financedby their organizations allocating them to a technical committee. The main motives are to contributeto development of society and be at the forefront of development. However, this article also showsthat several members participating in this study felt that they do not have sufficient time for workingwith tasks related to their technical committees. Their daily work in their respective organizationsoften has higher priority in relation to standardization work. This contrasts with the organizationalgoals of the participating organizations and may slow down the development of standards and otherpublications due to lack of resources.

 • 46.
  Lövgren, Karin
  Linköpings universitet, Samhälle, mångfald, Identitet (SMI).
  Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie: Om ålderskategori-seringar i reklam och populärpress2009In: Åldrande, åldersordning, ålderism / [ed] Håkan Jönson, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, 1, p. 121-137Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel handlar om olika former av åldersrelaterade kategoriseringar; en utförligare analys av dessa kommer att ingå i min avhandling som har arbetsnamnet Se lika ung ut som du känner dig. Om kulturella föreställningar om ålder och åldrande. Avhandlingen har som empirisk utgångspunkt intervjuer med människor verksamma inom reklam och marknadsföring, samt med personer som arbetar med tidningar som vänder sig till kvinnor i åldrarna 40 och uppåt, med just ålder som försäljningsargument. Vidare analyserar jag tidningens texter, med tonvikt också på det visuella. Som en tredje empirisk ingång har jag intervjuat ett antal kvinnor i medelåldern om att vara i denna del av livet, om deras syn på tidningarna, reklambilderna i dem och om konsumtion. Min forskningsfråga fokuserar den mening ålder och åldrande ges i de här sammanhangen.

  I detta kapitel kommer jag att rikta intresset mot åldersrelaterade kategoriseringar som de som arbetar med reklam respektive journalistik använder sig av under intervjuerna eller som figurerar på olika hemsidor som de refererar till, men också de som förekommer i tidningarnas artiklar och reportage. Vilka förhandlingar om ålder och åldrande kommer till uttryck i de kategoriseringar man använder sig av? Vilken mening tillskrivs ålder och åldrande i de här benämningarna? Till en del överlappar inifrånanvändningarna av begreppen med vetenskapliga. Artiklar och reportage i tidningarna hänvisar till forskning. De intervjuade marknadsförarna refererar till vetenskapliga undersökningar då de beskriver hur man inom branschen tänker kring målgrupper, värderingar m.m. Vetenskapliga definitioner av begreppen blir också en klangbotten då jag analyserar de uttryck som används i veckotidningarna respektive under intervjuerna. Av utrymmesskäl skriver jag i denna artikel inte om de åldersbegrepp de intervjuade kvinnorna använder.

  Med utgångspunkt i en analys av kategoriseringar som cirkulerar i reklam, marknadsföring och veckotidningarnas texter, kommer jag nedan att diskutera några begrepp som kan vara värda att reflektera över.

 • 47.
  Morén, Sara
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Hur påverkar bostadsbristen unga vuxnas val av bostad?: En undersökning utförd i Gävle kommun2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bostadsbrist finns i 183 av 290 kommuner i Sverige och en av kommunerna är tillväxtorten Gävle som växer med cirka tusen personer per år. Bostadsmarknaden är hårt pressad med få lediga bostäder vilket skapar höga bostadspriser, detta leder till att unga vuxna mellan 18–25 år har det svårt att komma in på bostadsmarknaden. Syftet med studien var att undersöka vad unga vuxna ansåg om boendesituationen i Gävle kommun. Studien är uppbyggd på två separata enkätundersökningar för unga vuxna mellan 18–19 år samt 20–25 år för att nå ut till målgruppen. Enkätundersökningarna har utförts på två gymnasieskolor för årskurs tre i Gävle kommun och det var totalt 66 elever som deltog. Det var 34 stycken förbipasserande i Gävle centrum som också deltog i studien. Resultatet visade att bostadsbristen berör de unga vuxna eftersom majoriteten av deltagarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med första bostäder i kommunen. Största delen av de deltagande unga vuxna bodde hemma hos sina föräldrar och de unga männen bodde hemma längre än de unga kvinnorna. Vid flytt visade det sig att de unga vuxna väljer i första hand hyresrätter, vilket även styrks av tidigare studier. I studien framkom att de unga vuxna ville ha en lösning på bostadsbristen. De viktigaste bostadskraven för unga vuxna är en låg boendekostnad, närhet till centrum, lägenhetsstorlek ettor och tvåor samt garageplats. Det var olika resultat mellan könen där unga män ansåg att boendekostnaden var det viktigaste kravet, medan unga kvinnor tyckte att närhet till centrum var det viktigaste. Studien visade att könen har olika bostadskrav.

 • 48.
  Norberg, Peter
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  The wooden churches of Chiloé2001In: Wooden handwork/wooden carpentry: European restoration sites: Proceedings of Culture 2000 project: Italian action / [ed] C. Bertolini Cestari, Paris: Elsevier SAS , 2001, p. 111-115Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  16 churches out of about 60 representing the so-called Chiloé School of Wooden Religious Architecture were inscribed on UNESCO's World Heritage List in October 2000. The article launches the initial project ideas in relation to the need of achieving a more profound understanding and knowledge of these churches, both as physical buildings including their technical status, need of maintenance, etc, and their socio-cultural importance to the local community.

 • 49.
  Norberg, Peter
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Krigsvoll, Guri
  Gumucio, Juan Carlos
  Maintaining the traditional churches of Chiloé2004In: Interaction between science, technology and architecture in timber construction: Proceedings of Culture 2000 project: Greek, Norwegian and Italian actions, Paris: Elsevier SAS , 2004, p. 405-421Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The 16 churches of Chiloé in southern Chile, recently inscribed on UNESCO’s World Heritage List, represent the only example in Latin America of a rare form of ecclesiastical wooden architecture. They were built on the initiative of the Jesuit Peripatetic Mission in the 17th and 18th centuries and bear testimony to a successful fusion of indigenous and European culture and technical expertise. Most of these churches are in immediate need of restoration and maintenance. The present paper summarises experience and impressions acquired by the authors during a trip made to Chile in June 2002. The purpose of the trip was to establish contacts with people and organisations that are linked to the care and maintenance of the traditional wooden churches of Chiloé. In this context it has been of mutual interest to find out in what possible ways Scandinavian resources and know-how could be utilised and implemented in the process of restoring and maintaining these churches. The recently developed Maintenance Management System (MMS), capable of structuring condition surveys and assessments, as well as being an aid to plan and follow up conservation and maintenance work, might prove a suitable and elaborate alternative to traditional systems of building management and documentation. In addition, a brief description is presented of various tasks identified that could tentatively be the basis for mutual exchange of know-how, culture and traditions as well as of researchers, students and other resources, between the partners in Chile and in Sweden and Norway. These tasks address issues linked to aspects of both the physical maintenance of these churches and of their socio-cultural significance today and in the future.

 • 50.
  Norling, Mattias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics.
  Finding innovative capabilities and obstacles in a SME with outsourced production processes: A case study of a Swedish manufacturer of electric devices2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction and purpose: Innovation has become an increasingly important part of organizational development, both product development and process development. This due to globalization and increased competitiveness on the market. Innovation is about to develop and adapt strategies to focal organization, and to improve capabilities that is useful for current situation and circumstances. This is something that has proved to be difficult for organizations. The case organization in this thesis work perceive to find strategies for how to structure their work with innovation management, by make use of the skills and available resources.  

  The purpose of this thesis work is to identify obstacles that prevent innovation and to suggest how a small and medium-sized enterprise (SME) with outsourced production can improve their innovation capabilities to be more competitive in market.

  Method: This thesis work is based on information collected and analyzed through semi-structured interviews with managers within a case organization. The interviews were carried out in order to create an understanding of current organization. Chosen questions concerned how the organization are working with innovation management.

  Results: Obstacles for innovation capabilities can be based on several different factors. For example, an obstacle in this case could be lack of internal competencies, lack of communication between the organizational departments or too extensive project. Such obstacles are commonly expressed within the organization. Even, unexpressed obstacles could be another factor. Structure and definition of the innovation work, or outsourced production processes which results in limited possibility for impact, are examples for unexpressed obstacles. Both types have a significant impact on innovation capabilities, but it may be different to encode.

  Conclusion: Through this thesis work, several obstacles that prevent innovation in organization have been identified. These obstacles regarding to structure and develop an internal functioning work with innovation, were all concerned parts promotes for an innovative organization.

  Increased market knowledge and external collaborations are also important strategies for SME organizations with outsourced production processes to consider, in order to improve their innovation capabilities.

  Keywords: Innovation Management, Innovation with outsourced production, Innovative culture, Be innovative with existing resources, Increase innovation capabilities.

12 1 - 50 of 84
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf