hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 84
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abid, Muhammad
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Fobbe, Lea
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Sammalisto, Kaisu
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Sustainability reporting as a way to foster entrepreneurial universities2018Inngår i: Proceedings of the 25th Annual EurOMA Conference - To Serve, to Produce and to Servitize in the Era of Networks, Big Data and Analytics, Budapest, June 24-26, 2018., 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Higher education institutions (HEIs) play a major role in the development of societies. In the last decades, there has been an increasing interest on the commercialisation of knowledge by universities for economic development that lead to the emergence of the term “Entrepreneurial University”. This study aims to report the sustainability efforts of the University of Gävle, Sweden by applying a systematic tool, Graphical Assessment of Sustainability in Universities (GASU). This study highlights sustainability reporting as a way to improve communication practices between universities and stakeholder. The systematic and holistic assessment of HEIs gives insights of collaboration opportunities and by that foster their entrepreneurial journey.

 • 2.
  Alinazari, Shabnam
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Alvinder, Catrin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  I barn och ungas ögonhöjd: En checklista från barn till plan för detaljplanering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det demokratiska samhället med värderingar om allas lika rätt till inflytande har med Förenta Nationernas barnkonvention lyft frågan om barns rätt att påverka den fysiska planeringen (UNICEF, 2009). Plan- och bygglagen (PBL) gör ingen skillnad på barn eller vuxna vilket innebär att de ska ses som jämlika medborgare inom samhällsbyggnadsprocesser (SFS, 2010:900). Detta utgör den lagbestämda grunden till varför barn, precis som vuxna, ska ha samma rätt att påverka beslut som rör deras närmiljö. En barnchecklista kan tydliggöra att ett barnperspektiv tillämpas inom planeringsprocesser och frågorna utgår vanligen från vuxnas tolkningar av vad som bör innefattas (Boverket, 2000). Denna studie har uppmärksammat den brist på medverkan av barn och unga som ofta finns i planeringssammanhang och det finns därigenom utrymme för förbättringar. Studien har därför valt att fokusera på att få barnens röster hörda genom att undersöka vilka faktorer i miljön som är viktiga för dem. Detta har legat som grund till att utarbeta en ny checklista där deras värderingar varit grundläggande för frågornas utformande. För att uppnå detta anordnades workshops och enkätundersökningar med grupper av barn från lågstadiet upp till gymnasiet. Eftersom åldersspannen varierade mellan 9-18 år anpassades metoderna efter deras kognitiva förmåga.

  Resultatet från studien visade att barnen ansåg att det fanns flera faktorer i miljön som påverkar deras subjektiva upplevelse. Detta innefattade bland annat hur byggnader med dess utbredning och placering påverkar dem men även hur viktigt det är med bra gång- och cykelvägar för att främja för deras rörelsefrihet. Det betonades även hur bevarandevärden där exempelvis en enkel kulle för pulkaåkning eller en skogsdunge att busa i var viktigt att inte planera bort. Det slutgiltiga resultatet blev checklistan: Från barn till plan. Den är tänkt att fungera som ett arbetsverktyg med öppna frågor, vilket ger planeraren utrymme att belysa barnperspektivets tillämpning inom detaljplanering. Resultatet visade även på stor kunskap, intresse och medvetenhet hos barn och unga gällande den byggda miljön. De bör därför ses som självständiga kompetenta individer inom samhällsplanering med röster värda att höras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Asplund, Andreas
  et al.
  Högskolan i Gävle.
  Laine, Linda
  Högskolan i Gävle.
  Liljeroth, Veronica
  Högskolan i Gävle.
  Att läsa och lära på distans!: vilka möjligheter ger den nya tekniken?2000Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna skrift är ett delresultat av det IT-projekt vid Högskolan i Gävle (HiG), som arbetat med IT och distansutbildning. Projektet har varit verksamt under 1997-2000 och finansierats av KK-stiftelsen, Länsstyrelsen i Gävleborg, EU (Sociala fonden) samt av HiG. Projektets syfte har varit att, via Internet, driva utvecklingen av distansutbildning framåt. Internetbaserade lösningar för förmedling av digital information öppnar ständigt nya möjligheter för både distansstudenten och den lärare som undervisar på distans. Huvudmålet har varit att tillgängliggöra de nya verktygen för genomförande och distribution av distansundervisning. Vi har haft som delmål att sprida erfarenheter och reflektioner gjorda i projektet. I denna skrift har vi samlat tankar och idéer från lärare och andra engagerade i projektet. Skriften är ett sätt för oss att nå ut till dig som på något sätt kommer, eller har kommit, i kontakt med distansundervisning i någon form. Vi vill på detta sätt dela med oss av vårt arbete.

  Vår förhoppning är att inspirera Dig, som av olika skäl inte har möjlighet att studera på traditionellt sätt, att studera på distans, och till Dig som undervisar på högskola eller universitet hoppas vi kunna vara en källa till att väcka nya idéer för skapande av en mer flexibel undervisning.

  Vi har varit många personer som deltagit i projektet på ett eller annat sätt. Många erfarenheter har gjorts och ofta har det legat mycket vilja, iver och entusiasm bakom våra resultat. Utan hänförda projektdeltagare hade inte denna skrift blivit av överhuvudtaget. Jag vill härmed rikta ett stort TACK till alla Er som arbetet i projektet under den här tiden!

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4. Berglund, Eva
  et al.
  Eriksson, Mårten
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Reliability and content validity of a new instrument for assessment of communicative skills and language abilities in young Swedish children2000Inngår i: Logopedics, Phoniatrics, Vocology, ISSN 1401-5439, E-ISSN 1651-2022, Vol. 25, nr 4, s. 176-185Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 5.
  Bergman, Jim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Gullberg, Tomas
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Good enough": En kvalitativ intervjustudie om svenska frivårdsinspektörers erfarenheter av att använda RBM-modellen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa svenska frivårdsinspektörers erfarenheter av att använda RBM-modellen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med sex frivårdsinspektörer. Frivårdsinspektörerna uppvisade en positiv inställning till användandet av RBM-modellen. De uppvisade även erfarenheter av att det finns brister och svårigheter i användningen av modellen och kopplade detta till riskbedömningsinstrument och klienternas egenheter. De positiva inslag som användningen av modellen har tillfört är en struktur, tydlighet och fokus i arbetet samt att frivårdsinspektörerna lyfte RBM-modellens relativa övertag mot tidigare arbetssätt. Det framkom även i studien skilda uppfattningar rörande RBM-modellens mottaglighetsprincip. Frivårdsinspektörernas olika syn på detta område var något som kunde tänkas påverka deras användning av principen. De brister som kopplades till användningen bestod av flera möjliga faktorer. En av dessa var den grundutbildning rörande modellen som ges inom Kriminalvården. Utbildningen kan vara en förklarande faktor till de svårigheter frivårdsinspektörerna identifierade i sitt arbete med RBM-modellens mottaglighetsprincip.

  Fulltekst (pdf)
  "Good enough"
 • 6.
  Björklund, Leo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Kommunernas prissättning av kommunal mark vid markanvisningar för bostäder: En granskning av Gävle kommun och Stockholm kommun2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagsläget råder det en stor bostadsbrist i Sverige eftersom bostadsbeståndet inte räcker för att tillfredsställa efterfrågan. För att lösa problemet måste det byggas fler bostäder. Bara under första halvåret 2016 byggdes ca 21 000 nya bostäder och ytterligare ca 28 000 bostäder har påbörjats. Innan byggherrarna kan starta konstruktionen av nya bostäder måste det finnas lämplig mark att bygga på.

  Stor del av den mark som är lämplig för bostadsändamål ägs av kommunerna, vilket gör att byggherrarna ofta är beroende av kommunal mark. Samtliga 289 kommuner som svarat på frågan i 2016 års bostadsmarknadsenkät, om de äger lämplig mark för bostadsbyggande svarade ”Ja”.

  Frågeställningarna som behandlas i detta arbete är:

  A. Hur prissätter kommunerna mark för byggande av flerbostadshus?

  B. Hur påverkar kvalitetskrav (t.ex. miljö- gestaltnings- och hållbarhetskrav) markpriset och hur kontrolleras dessa krav av kommunen?

  C. Hur skiljer sig markpriset mellan anbud- och fastprisanvisning?

  För att få svar på dessa frågeställningar har tre olika metoder använts.Den första metoden var att granska kommunernas markanvisningspolicy som de ska ha enligt Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Det utfördes också en granskning av markanvisningar där några skett via anbud på pris och några som skett via fastpris för att avgöra om det finns en skillnad i markpriserna. Till sist utfördes också en intervju med tjänstemän från kommunerna med frågor utifrån de tidigare genomförda granskningarna.

  Genom de utförda metoderna framkom det svar på frågeställningarna. Båda kommunerna ger mark för byggande av flerbostadshus ett värde i kr/kvm BTA där källare och kalla ytor exkluderas. En skillnad där var att Gävle kommun använder externa värderingsföretag och Stockholm kommun har två interna värderingsenheter.  

  Detta arbete visade att kommunerna inte har några tydliga metoder för kvalitetsuppföljning. Det framkom under intervjuerna att de flesta krav som ställs vid markanvisningarna är kopplade till bygglovens giltighet.  Granskningen av markanvisningarna visar att 4 av 5 markanvisningar som skett via anbud på pris markanvisats till ett dyrare pris än de andra. Det kan därför vara av intresse att vidare undersöka frågan för att kontrollera om det stämmer överlag. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Blanco-Portela, Norka
  et al.
  Department of Environmental Faculty of Engineering, Universidad EAN, Bogotá, Colombia.
  R-Pertierra, Luis
  Department of Biogeography and Global Change, National Museum of Natural Sciences, Madrid, Spain.
  Benayas, Javier
  Department of Ecology, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Sustainability Leaders’ Perceptions on the Drivers for and the Barriers to the Integration of Sustainability in Latin American Higher Education Institutions2018Inngår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 10, nr 8, artikkel-id 2954Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Higher education institutions (HEIs) have been steadily progressing towards the integrationof sustainable practices in their structures and operations. Several studies have reported the varietyof drivers of change and the barriers to change that universities have found in the integrationprocess. The present investigation is aimed at further characterizing and ranking the drivers for,and barriers of, sustainability integration in HEIs within their structures and operating functions.Open-ended expert opinion interviews of key sustainability leaders appointed at 45 HEIs from10 Latin-American countries were conducted in order to learn lessons from their diverse experiencesof the process. Additionally, a thematic workshop on HEI sustainability was organized to facilitatefurther discussions between 23 sustainability scholars and/or national coordinators of universitynetworks from 11 Latin American countries. As a result, 15 barriers were identified as hinderingthe institutionalization of sustainability in HEIs. This study also examined the relationship betweenthese reported barriers with 13 main drivers that were identified to be facilitating the integration ofsustainable practices within the organizational and academic structures at the universities. The strongcorrespondence between the several observed drivers for, and barriers to, change highlights theimportance of strategic planning that offers integrated actions. The findings of this paper can serveas a reference to assist HEIs in identifying drivers of, and barriers to, sustainability, so that the formercan be fostered and the latter addressed effectively. This can help identify and plan targeted actionsto make the transition towards sustainability in HEIs more natural and effective.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Blomskog, Stig
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys. Södertörns högskola.
  En analys av Arbetsdomstolens arbetsvärdering i ett lönediskrimineringsmål2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen genomförs en formell analys av en arbetsvärdering utförd av Arbetsdomstolen(AD) i samband med ett lönediskrimineringsmål år 2001. I målet bedömde AD att en intensivvårdssjuksköterska och en medicintekniker utförde arbeten som i jämställdhetslagens mening bör betraktas som likvärdiga. AD bedömde dock att arbetsgivaren kunde presentera sakliga skäl för att medicinteknikerna hade en högre lön än intensivvårdssjuksköterskan och därmed förelåg inte lönediskriminering enligt jämställdhetslagens bestämmelser i dess lydelse år 2001. Arbetsvärderingen utgick från de i jämställdhetslagen angivna fyra huvudkriterierna krav på kunskap och förmåga, krav på ansvar, krav på ansträngning samt arbetsförhållanden som AD delade upp 20 olika typer av arbetskrav s k faktorer.

  Resultatet av analysens första huvudfråga är att det som sägs i domskälet ger stöd för att AD tolkar begreppet ‘likvärdigt arbete’ som ett grund-öppet mellanbegrepp, som är vanligt förekommande i juridiska kontexter. Detta innebär, som också AD betonar, att det inte finns någon regel eller metod, som kan tillämpas, utan grunden för beslutet i vilken mån arbetena är likvärdiga måste ytterst baseras på bedömningar. Däremot gäller att följden av beslutet att arbetena är likvärdig är väldefinierad i jämställdhetslagen. Tolkningen tydliggör att en arbetsvärdering ska betraktas som en normativ argumentation för hur lönesättningen bör utformas. Beslutet att arbetena är likvärdiga är m a o inget faktapåstående utan ska betraktas som ett normativt påstående om hur lönen bör sättas.

  I analysens andra huvudfråga identifieras och diskuteras ett antal oklarheter i AD:s argumentation för att arbetena är likvärdiga. Hur ska AD:s jämförelser av arbetena avseende de olika kraven – de partiella värderingarna – tolkas? Hur ska AD:s sammanvägning tolkas? Hur ska AD:s viktning av de olika kraven tolkas? Oklarheterna gör det svårt för utomstående bedömare att ta ställning till AD:s argumentation i arbetsvärderingen.

  En allmän slutsats av analysen är att den oklara terminologin som förekommer i arbetsvärderingen kan undvikas om begrepp och principer som utformats inom ramen för flerdimensionell beslutsteori skulle tillämpas. En korrekt tolkning av centrala begrepp och principer är en viktig förutsättning för att beslutsfattaren ska kunna på ett rationellt sätt reflektera över och argumentera för olika bedömningar och beslut i arbetsvärderingsproceduren.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Brandt, Torbjörn
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Underhållsbehandling på liv och död: En kvalitativ studie med en utvärderande ansats av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin i Hudiksvalls kommun, för människor med långvarigt missbruk av opiumrelaterade droger2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

   

  Detta är en kvalitativ studie med en utvärderande ansats av samverkansprojektet läkemedelsassisterad underhållsbehandling i Hudiksvalls kommun (LMAB). Ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin som har som mål att hjälpa människor med långvarigt missbruk av opiumrelaterade droger. Studien är inte en traditionell utredning där effekter och resultat mäts, utan tanken är att försöka förstå samverkan i kontexten av en interorganisatorisk process. Genom att få bättre kunskap och förståelse för fenomenet samverkan som sådant kan förhoppningsvis mera generella lärdomar dras av projektet.

  Syftet med studien är att undersöka hur den faktiska samverkan mellan deltagarna i LMAB-projektet fungerar. Deltagarna eller aktörerna är en projektledare och en socialsekreterare på socialtjänsten, överläkaren och personal på psykiatrin samt klienter som är med i programmet. Jag kommer även att innefatta omvärlden i studien. En omvärld som bland annat inkluderar några politiker i kommunen och en röst från en ideell organisation i samhället. Utifrån syftet kommer frågeställningarna i studien att, genom tematiserade semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju, undersöka hur deltagarna upplever samverkan när det handlar om lagar och regelverk, synsätt, kunskapstraditioner samt hur omvärlden upplever och påverkar samverkansprojektet. Det teoretiska angreppssättet i studien är den nyinstitutionella organisationsteorin som ger begreppet samverkan en teoretisk grundram genom att beskriva, ange orsaker och förklaringar till hur vi kan analysera och förstå de olika mekanismer som kan generera problem i samverkansprojekt där ett antal olika aktörer från skilda människovårdande organisationer och omvärlden är inblandade.

  Ett av de övergripande målen för LMAB-projektet är att genom samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten implementera läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid långvarigt opiumrelaterat narkotikamissbruk (LAB) i kommunens reguljära verksamhet. (LMAB är projektnamnet för LAB i Hudiksvall). Sett till detta mål har projektet nått målet genom att LAB samordnats och blivit en del av beroendecenters verksamhet i lokalerna på Käppuddsgatan 4b i Hudiksvall samt att den konkreta läkemedelsbehandlingen sker på psykiatriska avdelningen tio på sjukhuset. Det finns en klar och tydlig projektledning genom en engagerad projektledare och mycket intresserade övriga deltagare. Att det mellan deltagarna finns en rak och öppen kommunikation är också en gynnande förutsättning för fortsatt framgång för projektet.

  Analysen och resultatet visar att det som generellt gäller för de flesta samverkansprojekt även gäller för LMAB-projektet. Även om samverkan fungerar bra finns det problem under ytan och plats för förbättringar. Några hämmande faktorer för samverkan visade sig vara skillnader bland deltagarna i synsätt, olika regelverk, skillnad i ansvar och beslutsmandat jämte olika kunskapstraditioner. Andra hämmande faktorer var att klienterna ansåg att de psykosociala åtgärderna inte fungerar fullt ut och att omvärldens negativa syn på projektet kan påverka samverkan negativt och i förlängningen klienters fortsatta överlevnad.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Brisfjord, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Förskolegården: Pedagogers syn på lekens och förskolegårdens betydelse för förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete var att undersöka, om det finns något samband mellan förskolegårdens utformning och barns utveckling. Litteraturgenomgången i bakgrunden ger en klar bild av förskolegårdens och utomhuspedagogikens betydelse. Utomhusvistelsen påverkar hela kroppen, både psykiskt och fysiskt enligt Szczepanski (2007). Jag gjorde en kvantitativ undersökning, om hur pedagoger ser på sin utemiljö. Sexton förskollärare från tre olika förskolor fick min enkät. Resultatet av min undersökning ger en samstämmig bild av, hur förskolegården kan användas till både lek och lärande. Gårdens utformning är viktig, och det bör finnas en rik variation av lekmaterial. Många pedagoger betonar att barnen utvecklar motorik, samspel, empati och respekt under utevistelsen. Eftersom min undersökning gäller endast tre förskolor, kan det diskuteras, i vilken grad resultaten kan generaliseras. Dock är samstämmigheten så stor i svaren från förskolorna, att pedagogernas uppfattningar om förskolegårdens betydelse och möjligheter troligtvis gäller även övriga förskolor i landet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 11.
  Cederstrand, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Cykelstad: Vad tycker Gävles befolkning om det befintliga cykelvägnätet och vilka områden vill de se utvecklas?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Behovet av varierande transportsätt är en fråga som aktualiserats i och med den ökade bilanvändningen som resulterat i en ökad miljöpåverkan. Studien riktar in sig på centralorten Gävle, i Gävle kommun. Gävle ligger ca 20 mil norr om Stockholm, med ett avstånd under 5 km till samtliga förorter via cykelvägnätet. I kommunen bor strax under 100,000 invånare, och ökar kontinuerligt vilket leder till förhöjd miljöpåverkan på grund av ökad biltrafik. Trängsel, utsläpp och parkeringsbrist är andra problem som skapar ytterligare behov av förbättrade förutsättningar för andra trafikslag.

  Transportfrågan påverkar alla i samhället och städer bör utformas för att tillfredsställa både miljön och befolkningens behov. Bilresor som endast sträcker sig en kort distans är den onödiga biltrafiken som kommunen aktivt arbetar för att ersätta med andra trafikslag. Cykeln har visat sig vara det bäst lämpade färdsättet som ersättningsalternativ. Med cykeln, likt bilen, kan du själv bestämma exakt tid du vill åka som ger flexibilitet i resan, vilket många anser vara en viktig parameter. Gävle kommun jobbar med informationskampanjer och planprogram för att öka befolkningens cykelanvändning. Forskningsstudien avser undersöka vad Gävles befolkning anser om cykelanvändning i Gävle och hur Gävles ungdomar ser på utvecklingsmöjligheterna.

  Metoder som använts är en enkät utförd av förvärvsarbetande i centrala Gävle, där cykelanvändningen utvärderades utifrån dagens skick. Därefter genomfördes en SWOT-analys med hjälp av gymnasieelever i Gävle. Eleverna var väl insatta i centralortens cykelvägnät och vilka miljö- och hälsoaspekter olika transportmedel bidrar med. Eleverna analyserade cykelanvändnings styrkor, svagheter, möjligheter och hot i centralorten. Enkäterna har analyserats individuellt och sedan sammanställts för att nå ett generaliserande resultat med möjlighet att gälla för hela befolkningen.

  Enligt förvärvsarbetande och studerande i Gävle tätort är det inte cykelvägnätets utbreddning som kräver justering. Behovet ligger i att öka acceptansen hos övriga trafikanter för cyklister, skapa regelverk som förtydligar hur olika trafikslag ska interagera samt utöka de befintliga cykelbanornas area. Befintliga cykelvägar ska utökas i bredd för att underlätta både omkörningar och delning av utrymmet. Cykeln är inte bara ett transportmedel, det kan nyttjas både för nytta och nöje vilket planeringen bör underlätta.

  Nykelord: Cykel, Gävle, hållbar utveckling, SWOT-analys, resedagbok och miljöpåverkan.

  Fulltekst (pdf)
  Cykelstaden
 • 12.
  Contreras, Nina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Norling, Tove
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Det här är något helt nytt, jag är en direktlänk: En kvalitativ intervjustudie om områdespolisers syn på att arbeta nära medborgaren2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva områdespolisers syn på att arbeta nära medborgaren samt om och i så fall hur synen på arbetet skiljde sig mellan områdespoliser i en storstadsregion och en glesbygdsregion. Genom semistrukturerade intervjuer med sex områdespoliser, tre från vardera region, fann vi att samtliga intervjudeltagare hade svårt att definiera vad det innebar att arbeta nära medborgaren. De hade även svårt att urskilja vad som var brottsförebyggande och reaktivt i arbetet. En tydlig skillnad mellan områdespolisernas syn på arbetet var att de intervjuade i storstaden fokuserade på individen medan de i glesbygden fokuserade på det lokala samhället. Detta var återkommande skillnader genom hela resultatet. Områdespolisernas arbete förknippades med flera olika utmaningar och möjligheter men samtliga intervjudeltagare såg positivt på att arbeta mot att komma närmare medborgaren och att bli mer brottsförebyggande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ekskog Winther, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Henriksson, Mikaela
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Utsatta kvinnor och otursdrabbade män?: Porträttering av våldsbrottsoffer i svensk media2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att studera hur våldsbrottsoffer porträtteras inom svensk textbaserad media och att studera eventuella genusskillnader för dessa beskrivningar. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av 24 tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen. Analysen och kodningen tog sitt stöd i Butlers teori om genus och Christies teori om det ideala offret. Vi fann flera likheter och skillnader mellan de kvinnliga- respektive manliga offren. Största likheten var porträtteringen av offren som värdiga och legitima offer, trots att ingen av de 24 fallen egentligen föll under den mest stereotypa bilden av ett brottsoffer. Den skillnad vi fann mest intressant var männens uppnådda legitimitet och värdighet trots att flertalet påvisade en viss tvivelaktig livsstil.

  Fulltekst (pdf)
  Ekskog Winther & Henriksson 19
 • 14.
  Engström, Mirjam
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Larsson, Emelie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Barns aktiva deltagande i rollek: strategier och rollfördelning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en undersökning av barns aktiva deltagande i rollek. Syftet är att försöka förstå vilka strategier barn i förskolan kan använda sig av för att nå ett aktivt deltagande i rolleken samt hur rollfördelningen sker i rolleken. Vi vill dessutom undersöka vilken syn förskolepersonal har angående barns samspel och deltagande i leken. Frågeställningarna för uppsatsen lyder; Vilka strategier kan barn använda sig av för att få en aktivt deltagande roll i rolleken? Vilka faktorer styr och ligger bakom rollfördelningen i leken? På vilka sätt fördelas rollerna i rolleken? Vi använde oss av två kvalitativa metoder för att genomföra vår undersökning. Dessa var skriftliga intervjuer via e-post och observationer med löpande protokoll. Resultatet visar att barn använder sig av olika strategier för att nå ett aktivt deltagande i leken. Vilka strategier barn använder kan bero på deras ålder, språkutveckling, social förmåga samt lekfärdigheter. Exempel på strategier som barn använder kan vara övertalning, självinvitation, kommunikation, hot/muta och säga till personalen. Rollfördelningen kan ske på olika sätt, till exempel genom förhandling, delegering samt att barn tar den roll de vill ha. Det finns flera faktorer som styr och ligger bakom rollfördelningen. Några av faktorerna är lekfärdigheter, fantasi, förmåga till socialt samspel och aktuell utvecklingsnivå. Vad gäller informanternas syn på barns samspel och deltagande i leken, är de medvetna om sin egen betydelse när det gäller att stödja barns samspel och deltagande samt att de besitter en hel del kunskap om rollek.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Eriksson, Mårten
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Berglund, Eva
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Instruments, scoring manual and percentile levels of the Swedish Early Communicative Development Inventory, SECDI2002Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 16.
  Eriksson, Olov
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Den yngre befolkningens flykt från landsbygden: En fallstudie över Bollnäs2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen beskriver urbanisering med fokus på när yngre flyttar från landsbygden. Som ett bakgrundsmaterial har statistik inhämtats och presenteras i studiens teoridel. Uppgifterna består företrädesvis av befolkningsstatistik som presenteras i diagramform. Data har analyserats och bearbetats med hjälp av Excel och dataprogrammet Tableau. Studien undersöker specifikt om det finns särskilda orsaker till att unga människor flyttat från Bollnäs i Hälsingland. För att skaffa kunskap kring varför unga flyttar från Bollnäs har 10 ungdomar, som lämnat Bollnäs till förmån för en större stad, intervjuats genom semi strukturerade intervjuer. Vid analysen av studiens resultat har push and pull teori tillämpats. Teorin utgår från att ungdomarna utsätts för såväl skjutande som dragande faktorer. Resultatet av studien visar att gemensam anledning till varför intervjupersonerna har flyttat var möjligheten till högre studier, pullfaktor. Flera har också gett uttryck för en uttalad vilja att lämna hemstaden Bollnäs som de upplevt som liten och utan framtidsutsikter, pushfaktor. Inom ramen för studien har också intervjuer gjorts med styrande inom Bollnäs kommun. Dessa är medvetna om kommunens demografiska utmaningar, men har inga tydliga gemensamma strategier för att motverka att ungdomar flyttar från Bollnäs.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Findler, Florian
  et al.
  Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria.
  Schönherr, Norma
  Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Reider, Daniela
  Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria.
  Martinuzzi, André
  Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria.
  The impacts of higher education institutions on sustainable development: a review and conceptualization2019Inngår i: International Journal of Sustainability in Higher Education, ISSN 1467-6370, E-ISSN 1758-6739, Vol. 20, nr 1, s. 23-38Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose

  This paper aims to conceptualize impacts of higher education institutions (HEIs) on sustainable development (SD), complementing previous literature reviews by broadening the perspective from what HEIs do in pursuit of SD to how these activities impact society, the environment and the economy.

  Design/methodology/approach

  The paper provides a systematic literature review of peer-reviewed journal articles published between 2005 and 2017. Inductive content analysis was applied to identify major themes and impact areas addressed in the literature to develop a conceptual framework detailing the relationship between HEIs’ activities and their impacts on SD.

  Findings

  The paper identifies six impact areas where direct and indirect impacts of HEIs on SD may occur. The findings indicate a strong focus on case studies dealing with specific projects and a lack of studies analyzing impacts from a more holistic perspective.

  Practical implications

  This systematic literature review enables decision-makers in HEIs, researchers and educators to better understand how their activities may affect society, the environment and the economy, and it provides a solid foundation to tackle these impacts.

  Social implications

  The review highlights that HEIs have an inherent responsibility to make societies more sustainable. HEIs must embed SD into their systems while considering their impacts on society.

  Originality/value

  This paper provides a holistic conceptualization of HEIs’ impacts on SD. The conceptual framework can be useful for future research that attempts to analyze HEIs’ impacts on SD from a holistic perspective.

 • 18.
  Fobbe, Lea
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion. Gävle University.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Collaboration for sustainability: A systems-oriented holistic perspective2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Companies have been under increasing pressure to engage with stakeholders to advance their sustainability engagement. Collaboration has been recognised as a key element in such efforts. While the need for collaboration among organisations is increasingly recognised, there is still a need to better understand with whom companies collaborate, and how stakeholders might influence the process. This study analyses how companies collaborate in regards to sustainability and highlights the need to differentiate between influence on stakeholders and importance when establishing collaboration partnerships. This research proposes a collaboration for sustainability model including internal and external stakeholders on the vertical and horizontal level.

 • 19.
  Fobbe, Lea
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Carpenter, Angela
  Abid, Muhammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Sustainability assessment of seaports: Towards a comprehensive holistic framework2018Inngår i: 24th Annual ISDRS Conference, Actions for a Sustainable World. From Theory to Practice, Messina, 13 -15 June, 2018, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 20.
  Fregidou-Malama, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Why International Exchanges at Undergraduate Level?2004Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  This paper concerns the value of international exchanges at Universities. It carries forward the exploration of a link between international exchanges and the quality of higher education. The method used is based on a description of my own experience as an international departmental co-ordinator and a teacher, discussions with teachers and students who have been on exchange programmes and a critical reflection on the work that has been done at The Department of Business Administration, University of Gävle.

  The study showed that teachers´ and students´ exchange creates creativity and curiosity and makes the quality of teaching better by developing knowledge from different perspectives. That means, students/teachers get knowledge i.e. on using other pedagogical methods and languages and in organising and keeping new relations. The exchange develops the social skills of teachers and students and the understanding between people from different societies. To summarize, international exchange legitimises the study programs offered in different places to the international scientific society. Teachers and students gain self-confidence on developing networks and being international citizens. For this reason, it is particularly important to consider the importance of international exchange programmes and thus create creative conditions for successful and sustainable development of higher education.

 • 21.
  Gustavsson, Michael
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Litteraturvetenskap.
  Högskolan AB2010Inngår i: Bakteriekultur, nr 2, s. 26-29Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 22.
  Gustavsson, Michael
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Litteraturvetenskap.
  Methodomania2013Inngår i: Transformations in research, higher education and the academic market: The breakdown of scientific thought / [ed] Sharon Rider, Ylva Hasselberg & Alexandra Waluszewski, Dordrecht: Springer, 2013, 1, s. 157-170Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The first essay in this section studies the academization of vocational and professional trainings. It has long been thought that bringing preciously nonacademic occupational training programmes into the academy would increase both the quality and status of that training. Nursing’s and teaching’s trainings were among the first such programmes to be integrated into the university and construed as “sciences” in their own right. The academization process has since then expanded exponentially, today including accredited tertiary-education courses and programmes in golf coaching and pet-store management. Concurrent with the trend of academization of occupational training, we can see a de-academization of traditional subjects, as these are required to take into consideration the market requirements and consumer demands. The result is that tendencies merge in a homogenized form of academic organization and academic practice. The mass university requires flexible and manageable solutions. These usually take the form of standardized routines with regard to methods and forms of presentation, which are taught through the use of standardized manuals and handbooks. The author describes how the focus on method, design and disposition in the composition of essays and reports alters what the student is taught about scientific method and therefore how he conceives of it.

 • 23.
  Heber, Anita
  et al.
  Södertörns högskola, Stockholm.
  Tiby, EvaStockholms universitet, Kriminologiska institutionen.Wikman, SofiaStockholms universitet, Kriminologiska institutionen.
  Viktimologisk forskning: brottsoffer i teori och metod2012Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 24.
  Heggem, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Parkeringsköpets giltighet vid ändrad markanvändning.: Det kommunala myndighetsbeslutets verkan på det civilrättsliga avtalet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Planning and Building Act regulates how municipalities plan the use of land and water. When deciding on the detailed development plan, the respective municipality is responsible for the parking standard in the space that will be allocated for parking and which is made in connection with land construction. The decision is followed up in the building permit process. One of the requirements for building permits being granted is that the parking solution is approved. A public parking lot lease is a solution that is approved by law regarding parking in another area beyond one's own property. The municipality can be a party in the agreement for leasing public parking lots in the role of land access provider and may be responsible for preparing the parking lot. In order to be valid, the lease shall guarantee a measure of permanence over time.

  The rights that accompany the parking lot agreement need to be monitored by authority decisions that cause a change in land use. The municipalities' responsibility to meet the policy's stated objective to increase housing may result in already built-up areas becoming denser. Surfaces such as parking lots may be used for this purpose. Increased density in municipalities requires new detailed development planning.

  Thirty of the country's municipalities with the highest number of completed buildings, specifically multi-family housing, were examined for the time period 2005-2016. The basis for the analysis was experiencing increased density where the land area has been affected in relation to objects for public parking leases. Current legislation is interpreted to find support for the validity of leasing public parking lots in cases of changes in land use.

  This study's research question relates to how the municipality should handle their role in decisions on changed land use, as a party to the civil parking lease agreement and as a public authority.

  The results highlight the validity of agreements to lease public parking lots despite civil authorities' decisions that change the use of land within the area in question. It is suggested that the municipality, as a civil party to the agreement, must monitor legal right by entering into the agreement. As an authority, the municipality has the responsibility to monitor and follow up the underlying decisions of the regulating authority and building permission decisions, the assessment of which may depend on the approval of the suggested solution for parking. Thus, the new decision regarding land use should not be in conflict with the underlying decisions which also continue to be valid.

  It is recommended that municipal administrations and companies cooperate closely in the early stages of the detailed development planning process. This is necessary to ensure that the legal right resulting from agreements to lease public parking lots is taken into consideration. The working documents in the form of geographical information may include demarcated areas which include leased public parking lots.

  Fulltekst (pdf)
  Parkeringsköpets giltighet vid ändrad markanvändning. Det kommunala myndighetsbeslutets verkan på det civilrättsliga avtalet.
 • 25.
  Holting, Gustav
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Skogsköpares motiv till beslut om köp av skogsfastighet: En jämförelse mellan Norrbotten och Kronobergs län2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter flera år av en prishöjning på skogsfastigheter och skogsvirke har marknaden på senare år börjat vackla och efterfrågan på skogsfastigheter svalnat. Syftet med det här arbetet är därför att visa vilka motiv skogsägare tidigare haft till beslut om skogsköp och undersöka om skillnader finns mellan Norrbottens län och Kronobergs län. Arbetet begränsas till att behandla 25 köp av skogsfastigheter från varje län och år (totalt 150) under åren 2004, 2008 och 2014. I studien görs en registerstudie av de behandlade köpen där analyser görs av köparens bostadsorts geografiska läge i förhållande till skogsfastigheten, skillnader i ålders och könsfördelning och skillnader på vilka som köper en skogsfastighet innehållande enbart skog. Det görs även telefonintervjuer med åtta representanter från köpen som var deltagande i registerstudien för att få reda på deras motiv bakom köpen.

  Det visade sig i studien att de som köpt skog i Norrbottens län i större grad än Kronobergs län bor i samma län eller kommun som skogsfastigheten. Syftet var oftare av personligt slag i Norrbotten medan det i Kronobergs län var mer av ekonomiskt slag. Bland de intervjuade fastighetsägarna från Norrbottens län köptes fastigheten oftast av en släkting. Både i Norrbottens län och i Kronobergs län blev köparen oftast uppmärksammade om att fastigheten de köpte var till salu genom personliga kontakter och inte genom mäklare. Ingen skillnad i ålder- och könsfördelning på köparna kunde påvisas bland de involverade länen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Huber, Ruth
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Karsch-Canerstam, Carina
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Vårdare? Habiliterare? Omsorgsassistent?: Om yrkesstatusen hos personal som arbetar med människor med intellektuella funktionsnedsättninga2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte med detta arbete är att studera yrkesstatusen hos personal som arbetar med människor

  med intellektuella funktionsnedsättningar på daglig verksamhet och bostäder med särskild

  service. Denna yrkesgrupp ingår i den offentliga sektorn, tillhör omsorgen, är

  kvinnodominerad och har ingen enhetlig utbildning och yrkesbeteckning.

  Personalomsättningen är stor och lönen är låg.

  Vår fråga är huruvida kraven på yrkeskompetens för denna yrkesgrupp som vi kallar för

  omsorgsassistenter har förändrats under de senaste tjugo åren och vilka hinder och

  möjligheter det finns för en utveckling till ett självständigt yrke.

  Vårt empiriska material består av olika skrifter om kompetenshöjning för omsorgspersonal

  som Socialstyrelsen publicerat, beskrivningar av utbildningar och vidareutbildningar,

  platsannonser från arbetsförmedlingen samt information från personer som har arbetat länge i

  ledande positioner inom handikappomsorgen.

  Våra teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktionism och som tolkningsmetod valde vi

  Faircloughs diskursanalys.

  Det framgår av forskning om professionalisering att det krävs vissa kriterier för att ett yrke

  ska kunna utvecklas till en profession. Vår målgrupp uppfyller inte dessa kriterier.

  Resultatet visar att yrket genom åren har blivit mer mångfacetterat och kvalificerat. Vår

  slutsats är att det finns både hinder och möjligheter för omsorgsassistenter på väg till en

  självständig yrkesgrupp.

  Som möjlighet till ett självständigt och utvecklat yrke ser vi strävan mot akademisering och

  professionalisering och en hög prioritering av utbildning. Den allt otydligare yrkesprofilen

  med breda kompetenskrav samt kvinnodominansen inom den undersökta yrkesgruppen kan

  däremot betraktas som hinder för utveckling till ett självständigt yrke.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Ibrahim, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Thelander, Marieke
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  "Den stora ordlösheten": Intervjuer med yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med män som utsatts för våld i nära relation och/eller sexuellt våld2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Our purpose was that through semi-structured interviews with professionals from relevant organizations and an authority, which comes in contact with men who are victims of domestic violence and/or sexual violence, highlight and analyze their experiences and perceptions of these men's victimization. The organizations and the authority that they worked for was a non-profit organization, a hospital and the Swedish police.

  When it comes to these men it has emerged that they rarely contact support organizations and/or file a police report. The reason for this is, according to our study, among other factors the norms of masculinity that exist in society which claims that men can not be victims of neither domestic violence nor sexual violence, men are expected to be able to defend themselves or they are themselves the perpetrators.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Johansson, Hans-Gunnar
  Högskolan i Gävle.
  Högskolan i Gävle 40 år: åren 2002–20162017Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Jonsson, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Örnklint, Sigrin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Kejsarsnittets påverkan mellan föräldrar och barn: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För det nyfödda barnet är det viktigt att direkt få hud mot hud kontakt och därmed en bra möjlighet att knyta an till sina föräldrar. En tidig anknytning ligger till grund för barnets utveckling och välbefinnande. Efter ett kejsarsnitt separeras mamman och barnet de första timmarna postpartum. Denna studie var en beskrivande litteraturstudie med syfte att beskriva om anknytningen påverkas mellan föräldrar och barn efter ett kejsarsnitt. Relevant litteratur har söks genom databaserna Medline och Cinahl. Urvalskriterierna var att artiklarna svarade på studiens syfte, var skrivna på engelska och hade abstrakt. 18 artiklar valdes som har granskats och kvalitetsbedömts. De flesta studier var kvantitativa och jämförande. Resultatet redovisades i en figur, löpande text och i en tabell. Studien har visat på flera negativa tendenser under den första tiden efter förlossningen som försenad anknytning och amning. Mamman hade även svårigheter att sköta om barnet under de första dagarna postpartum vilket gav pappan en mer framträdande roll. Den första tiden efter förlossningen är en viktig tidpunkt för anknytningen. Det är därför viktigt att vårdpersonal har kännedom om anknytningsteorin och vet hur de ska arbeta för att stärka och stötta familjen den första tiden så att familjen får en god anknytning och en bra start.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Joof Forsgren, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Förändringsarbete inom äldreomsorgen: - ett kostprojekt2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Verksamhetschefer, sjuksköterskor, utvecklingsledare och kostombud har påbörjat ett förbättringsarbete gällande kosten på ett särskilt boende för äldre i en mellansvensk kommun. Syftet: Att beskriva omvårdnadspersonalens uppfattning om förbättringar, försämringar samt inflytande gällande måltidsmiljön, efter att riktlinjer kring kosthållningen införts. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och en beskrivande design. Tjugofem omvårdnadspersonal intervjuades om sina uppfattningar. Resultat: Det framkom i studien att omvårdnadspersonalen till största del uppfattade att förbättringar skett kring kosthållningen efter införandet av de nya riktlinjerna. Omvårdnadspersonalen uppfattade att det hade påverkat de äldres vardag positivt genom: trevligare måltidsmiljö, hälsosammare och godare mat, kortare nattfasta samt ökat självbestämmande för de äldre. Det som uppfattades negativt var att det nya arbetssättet uppfattades som stressigt för viss personal på grund ökad disk och längre måltider. Flertalet av omvårdnadspersonalen uppfattade att de inte varit delaktiga i utformningen av riktlinjerna och det fanns svårigheter att få all personal till att arbeta enligt riktlinjerna. Slutsats: Författaren menar att denna studie har visat att det går att utföra förändringsarbete med gott resultat.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Kalinnikova-Magnusson, Liya
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Pedagogik. Uppsala Center for Russian and Eurasian Studies (UCRS), Uppsala University, Sweden; Northern Arctic Federal University, Archangelsk, Russia.
  Belibova, SilviaState Pedagogical University named after Ion Creanga, Chisinau, Moldova.
  Pictures of poverty in societies under transformation2015Konferanseproceedings (Annet vitenskapelig)
 • 32.
  Kargaryani, Ardeshir
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Hur arbetar barnpedagogerna med naturverksamhet?: en undersökning av naturverksamhet vid fyra förskolor inom Gävle kommun1998Independent thesis Basic level (professional degree), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanen för förskolan Lpf 98 ska förskolorna planera naturverksamheter och miljöaktiviteter för barn. Man vill med detta uppnå att barn ska få en positiv syn på naturvårdsfrågor och lära sig naturens kretslopp. Barn ska lära sig aktsamhet och att ha ett bra förhållningssätt till naturen och miljön.

  I början av min rapport finns det citat och sammanfattningar från undersökningar, kurslitteratur och artiklar. Jag tar upp naturens betydelse för barnen och vikten av att planera naturverksamhet. Därefter beskriver jag tillvägagångssättet genom observationer av såväl barn som personal. Jag intervjuade också en förskollärare på varje förskola. Avslutningsvis följer resultaten av frågeställningar, observationer, intervjuer och diskussioner.

  Denna slutrapport är tillkommen eftersom jag vill undersöka följande:

  1. Är det skillnad på arbetssättet hos barnpedagogerna på fyra olika förskolor (två närbelägna till naturen och två centralt i staden)?
  2. Har det betydelse för naturverksamheten om förskolan ligger nära naturen eller centralt?
  3. Påverkar barnpedagogernas naturintresse verksamheten?
  4. Vilka svårigheter föreligger för barnpedagogerna när de ska ut med barnen i naturen?

  Mina observationer påvisade/påvisar att barnpedagogernas arbetssätt med naturverksamheter inte bedrivs likartat på dessa fyra förskolor. Barnen är ute mer i naturen på de förskolor som är närbelägna naturen än på de förskolor som är förlagda i centralområdena. Barnpedagogernas naturintresse är en bidragande orsak till att dessa förskollärare väljer att arbeta inom naturområdet med barnen. De svårigheter som uppstår under vintertid är då förskollärarna skall ut i kylan med barnen. Brist på pengar är ett problem för de förskolor som ligger i centrala områden. Det är kostsamt att åka buss med en stor grupp barn till naturliga skogsområden.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Karlsson, Sten O
  Tema, teknik och social förändring, Universitet i Linköping.
  Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet : Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg1993Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 34.
  Koivunen, Robert
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Holm, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Kommunpolis, medborgarlöfte & brottsprevention: En studie om den svenska kommunpolisens arbete med hjälp av moderna polisstrategier i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Kuthea Nguti, Lucy Esther
  et al.
  Strathmore University, Nairobi, Kenya.
  Osarenkhoe, Aihie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Kiraka, Ruth N.
  Strathmore University, Nairobi, Kenya.
  A study of the relationship between social cognitive factors and career choice satisfaction within the technology career path: a gendered perspective2019Inngår i: Global Business Review, ISSN 0972-1509, E-ISSN 0973-0664Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The technology workforce is plagued by a diversity issue caused by women leaving the field at an alarming rate. This global phenomenon afflicts developing nations in particular, since women are believed to make up only 30% of the technology workforce. However, there is little empirical data from developing nations on the phenomenon since most studies on the topic have been conducted in industrialized countries. This paper therefore explores the relationship between socio-cognitive mechanisms (self-efficacy, outcome expectation, perceived social support, academia-family role conflict) and career choice satisfaction, which is posited to be one of the key influencers in an individual’s decision to continue along a particular career path. A questionnaire was used to collect data from students pursuing technology courses, such as in bachelor programmes in informatics and telecommunications, at a private university in Kenya. The findings reveal that self-efficacy, outcome expectations and perceived social support positively influence career choice satisfaction, especially among female students, whereas academic-family role conflict negatively influences career choice satisfaction of female students only. This means that government, higher education institutions and employers need to be attentive to socio-cognitive mechanisms that influence women and use this information to reduce the exodus of women from careers in technology.

 • 36.
  Land, Kristin
  et al.
  Swedish mapping, cadastral and land registration authority, Gävle, Sweden.
  Paasch, Jesper M.
  Swedish mapping, cadastral and land registration authority, Gävle, Sweden.
  Human Resource Provision and Capacity Development: Recent Initiatives at Lantmäteriet in Sweden2015Inngår i: Proceedings of the FIG Working Week 2015, Copenhagen: International Federation of Surveyors (FIG) , 2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Securing human resources (HR), building capacity, and implementing the potential of existingstaff are vital for the development of any organisation or company, including the landsurveying, cadastral and land management sectors. This raises questions concerning how tocompete with others and what is the necessary level of capacity among current and futureemployees. Let us ask ourselves: who wants to become a surveyor today, and what makes himor her stay within the business? These issues seem to be familiar to many of the authoritiesand companies in our professional field around the world. There is likely a range of differentanswers depending on country-specific aspects.Lantmäteriet (the Swedish mapping, cadastral and land registration authority) alone estimatesa need for a hundred new employees annually over the next years in order to manage theongoing change of generations and the increasing demand for services within certain areas. Inaddition, most municipalities and various regional and national authorities having landsurveyors in their workforce are looking for new staff to their organisations. Besides thisdemand from the public sector, private companies within the property business are also inneed of new staff. A major challenge is hence finding efficient ways to recruit new cadastralsurveyors, geodesists, geodata specialists, lawyers, etc., and to keep them for a significantperiod of time. Lantmäteriet has therefore taken various initiatives during the last few years.Some activities target the whole organisation, while others are tailor-made to fit particularbranches.This paper presents several current and recent initiatives regarding HR provision and capacitydevelopment affecting Lantmäteriet’s personnel. Examples are promotion activities atschools, teaching support to universities, internal training for new staff, continuous learningfor experienced staff, mentorships, talent development programmes, and networking withother authorities. The paper also touches upon impacts so far and what is anticipated for thecoming years.

 • 37.
  Larsson, Mari-Anne
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Schmidt, Eva-Lena
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra i samband med smärtsamma procedurer hos barn - en litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra smärta i samband med smärtsamma procedurer hos skolbarn 7-12 år. Metoden som användes var en beskrivande litteraturstudie. Litteratur har sökts i databaserna Medline via PubMed, Academic Search Elite och Blackwell Synergy. Materialet i litteraturstudien begränsades till 14 artiklar. I resultatet presenteras de faktorer som påverkar barns upplevelser av smärtlindring i två kategorier: ”Förberedelser inför smärtsamma procedurer” och ”Lindring av smärta under proceduren”. I kategorin ”Förberedelser inför smärtsamma procedurer” framkom det att sjuksköterskor bör skapa en trygg och pålitlig relation till barn och föräldrar, informera och att göra barn och föräldrar delaktiga i både förberedelser inför procedurer och även i smärtlindringen. Midazolam® nässpray och EMLA® har visat god smärtförebyggande effekt. I kategorin ”Lindring av smärta under proceduren” framkom det att under smärtsamma procedurer behövs en öppen och god kommunikation mellan sjuksköterska, barn och föräldrar för att öka förståelsen av behandlingen, samt att en vänlig och lugn inställning kan upplevas som mycket positivt. Sjuksköterskor kan använda sig av farmakologiska smärtlindrings-metoder men också icke-farmakologiska metoder, såsom anpassning av miljön, vila och sömn, distraktion i form av t.ex. tv-tittande, att läsa och spela spel.

  Resultatet belyser även att föräldramedverkan har en stor del i barnets sjukhusvistelse och smärtbehandling, då det hade en lugnande effekt på barnet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Larsson, Stina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Tyst kunskap inom den dramapedagogiska praktiken: En undersökning av en dramapedagogs pedagogiska strategier2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att bidra till utvecklingen av kunskap om tyst kunskap i allmänhet och inom dramapedagogik i synnerhet. I denna uppsats undersöks tyst kunskap inom dramapedagogik genom att synliggöra en dramapedagogs pedagogiska strategier. I förlängningen är även förhoppningen att uppsatsens resultat kan bidra till att utveckla de pedagogiska strategierna samt stärka den dramapedagogiska professionen. Teoretiska utgångspunkter är i huvudsak olika teorier om tyst kunskap. De metoder som används är observation, intervju samt analys med hjälp av två strateginät i dataprogrammet Complador.

   

  Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att en stor del av informantens professionella överväganden och handlanden baseras på hennes tysta kunskap. Skillnader mellan de två strateginäten i resultatet diskuteras bland annat utifrån teorier om hur tyst kunskap och förförståelse kan ha påverkat intervjusituationen. En slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att man genom övningar kan skapa gemenskap men att det behövs en kompetent ledare som använder sig av olika typer av intentionellt handlande, i denna uppsats uttryckt som pedagogiska redskap, för att skapa trygghet och tillit. En annan slutsats som lyfts fram i undersökningen är att en stor del av den dramapedagogiska kompetensen utgörs av att med hjälp av övningar och pedagogiska redskap bidra till att skapa uppmärksamhet och motivation hos deltagarna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Lindeborg, Amalia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  "Det ska vara barnets samtal": En kvalitativ studie om socialtjänstens barnsamtal vid familjehemsplacering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När socialtjänsten har beslutat om att ett barn behöver placeras i familjehem måste barnet få åldersadekvat information. Att förmedla information till små barn är en utmaning som ställer krav på samtalsledarens förmåga att kommunicera så att barnet förstår. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur socialsekreterare och familjebehandlare beskriver att de förmedlar beslut om placering i familjehem till barn i förskoleålder. Sju intervjuer med anställda inom socialtjänsten har genomförts. Resultaten har analyserats utifrån salutogen teori med en utvecklingsekologisk referensram. Resultatet visar att informanterna upplever det som hjälpsamt att använda lekmaterial som hjälpmedel för att ge barnet en konkret bild av vad som kommer att hända vid placeringen. Informationen som förmedlas är situationsbunden och individuell. Informanterna belyser även att de anser det som viktigt att vara lyhörd för barnets behov för att kunna välja rätt information att trygga barnet med och på så sätt se till att det blir barnets samtal. I uppsatsens diskussionskapitel behandlas studiens oväntade fynd och förslag på fortsatt forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Lindström, Victoria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Lingman, Elenora
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Dokumentation inom äldreomsorgen: En jämförande studie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med arbetet har varit att göra en undersökning om hur den dagliga dokumentationen genomförs inom äldreomsorgen i två olika kommuner. Avgränsningen vi valt är ett boende/avdelning per kommun. Vi trodde när vi påbörjade vår undersökning att det ena boendet skulle visa sig vara överlägset det andra vad gällde dokumentation. Tittat närmare har vi gjort på olika riktlinjer och arbetssätt de använder sig av i de olika kommunerna, hur rutinerna fungerar kring utförande av dokumentationen samt att senare ta del av densamme. I undersökningen ingick även att ta reda på om personal och chefer har samma syn på dokumentation, om de anser det vara svårt eller lätt att skilja på SoL- (Socialtjänstlager) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) dokumentationen samt vilka för- och nackdelar de kan se med att använda sig av dokumentation som arbetssätt. Huruvida för- eller nackdelarna får konsekvenser för de boende och den omsorg de går.

  De intervjuer samt den enkätundersökning vi gjort har visat oss att de två boenden vi undersökt var mer nära varandra i rutiner och arbetssätt runt dokumentation än vi trodde när vi påbörjade undersökningen. Personalen såväl som de två enhetscheferna hade väldigt likartade upplevelser och tankar runt för- och nackdelar med dokumentation. De lagar som verksamhetens dokumentation grundar sig på är bland annat SoL, HSL och Sekretesslagen. När det handlar om dokumentation är det viktigt att kommunikationen är tillfredställande personalen emellan. För att åstadkomma detta är det elementärt att begreppen information, meddelande och förståelse fungerar tillsammans och bildar en enhet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Analysing the use of tools, initiatives, and approaches to promote sustainability in corporations2020Inngår i: Corporate Social Responsibility and Environmental Management, ISSN 1535-3958, E-ISSN 1535-3966, Vol. 27, nr 2, s. 982-998Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Interest in sustainability from the corporate sector is evidenced by over 13,000 companiesin 160 countries that have signed the United Nations Global Compact. In thiscontext, a number of tools, initiatives, and approaches (TIAs), e.g., circular economy,corporate social responsibility, eco-efficiency, life cycle assessment, and sustainabilityreporting have been developed by and for corporations to engage and promote sustainabilitywithin their systems. Each of the TIAs has advantages when addressingsustainability issues and the company system's elements, but it has disadvantages indealing with their complexities and interactions. Relying only on one TIA results in alimited contribution to sustainability, whereas using too many TIAs wastes resourcesand energy. The Corporate and Industrial Voluntary Initiatives for Sustainability(CIVIS) has been proposed to better combine the TIAs. A survey was developed toinvestigate the use of 24 TIAs. The survey was sent to a database of 5,299 organisations(of which 3,603 were companies), from which 202 responses were obtained.The responses were analysed using ratio analysis, principal component analysis, andcluster analysis. The responses show that some TIAs are well known and providegood results when used, for example, corporate social responsibility, corporate sustainability,and Global Reporting Initiative reports. The analyses show a number ofgroups of the TIAs that can help to better combine them. The paper updates theCIVIS framework in order to provide clearer guidance on how to combine the TIAs. Acombination of between four and six initiatives appears to be most effective way topromote sustainability. The TIAs can help to promote sustainability in corporations,but they need to be combined correctly in order to address holistically the fourdimensions of sustainability, the system elements, and stakeholders, while avoidingduplication of tasks and wasting resources.

 • 42.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Evaluar la sostenibilidad en las instituciones de educación superior de manera integral [Assessing sustainability in higher education institutions holistically]2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 43.
  Lozano, Rodrigo
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Findler, Florian
  Schönherr, Norma
  Stacherl, Barbara
  Making the Invisible Visible: Impact Assessment in Higher Education2018Inngår i: Proceedings of the International Association for Business and Society: Proceedings of the Twenty-Ninth Annual Meeting, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 44.
  Lozano, Rodrigo
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Petterssén, Sigrid
  Jonsäll, Anette
  Niss, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Bergstrôm, Bjôrn
  Moving to a quintuple helixapproach in SPP: Collaboration and LCC forlighting procurements2019Inngår i: Cost and EU Public Procurement Law: Life-cycle costing for sustainability / [ed] Marta Andhov, Roberto Caranta, Anja Wiesbrock, Oxon: Routledge, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 45.
  Lundsten, Jonas
  et al.
  Malmö Högskola.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Motives for Participation in Formal Standardisation Processes for Geographic Information: An Empirical Study in Sweden2017Inngår i: International Journal of Standardization Research (IJSR), ISSN 2470-8542, Vol. 15, nr 1, s. 16-28Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to investigate the personal motives for participation in formalstandardization processes for geographic information. The method involved interviewing membersof technical committees at the Swedish Standards Institute, SIS. The results are that the majority ofthe interviewees are very motivated in their work and they think their participation is well-financedby their organizations allocating them to a technical committee. The main motives are to contributeto development of society and be at the forefront of development. However, this article also showsthat several members participating in this study felt that they do not have sufficient time for workingwith tasks related to their technical committees. Their daily work in their respective organizationsoften has higher priority in relation to standardization work. This contrasts with the organizationalgoals of the participating organizations and may slow down the development of standards and otherpublications due to lack of resources.

 • 46.
  Lövgren, Karin
  Linköpings universitet, Samhälle, mångfald, Identitet (SMI).
  Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie: Om ålderskategori-seringar i reklam och populärpress2009Inngår i: Åldrande, åldersordning, ålderism / [ed] Håkan Jönson, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, 1, s. 121-137Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel handlar om olika former av åldersrelaterade kategoriseringar; en utförligare analys av dessa kommer att ingå i min avhandling som har arbetsnamnet Se lika ung ut som du känner dig. Om kulturella föreställningar om ålder och åldrande. Avhandlingen har som empirisk utgångspunkt intervjuer med människor verksamma inom reklam och marknadsföring, samt med personer som arbetar med tidningar som vänder sig till kvinnor i åldrarna 40 och uppåt, med just ålder som försäljningsargument. Vidare analyserar jag tidningens texter, med tonvikt också på det visuella. Som en tredje empirisk ingång har jag intervjuat ett antal kvinnor i medelåldern om att vara i denna del av livet, om deras syn på tidningarna, reklambilderna i dem och om konsumtion. Min forskningsfråga fokuserar den mening ålder och åldrande ges i de här sammanhangen.

  I detta kapitel kommer jag att rikta intresset mot åldersrelaterade kategoriseringar som de som arbetar med reklam respektive journalistik använder sig av under intervjuerna eller som figurerar på olika hemsidor som de refererar till, men också de som förekommer i tidningarnas artiklar och reportage. Vilka förhandlingar om ålder och åldrande kommer till uttryck i de kategoriseringar man använder sig av? Vilken mening tillskrivs ålder och åldrande i de här benämningarna? Till en del överlappar inifrånanvändningarna av begreppen med vetenskapliga. Artiklar och reportage i tidningarna hänvisar till forskning. De intervjuade marknadsförarna refererar till vetenskapliga undersökningar då de beskriver hur man inom branschen tänker kring målgrupper, värderingar m.m. Vetenskapliga definitioner av begreppen blir också en klangbotten då jag analyserar de uttryck som används i veckotidningarna respektive under intervjuerna. Av utrymmesskäl skriver jag i denna artikel inte om de åldersbegrepp de intervjuade kvinnorna använder.

  Med utgångspunkt i en analys av kategoriseringar som cirkulerar i reklam, marknadsföring och veckotidningarnas texter, kommer jag nedan att diskutera några begrepp som kan vara värda att reflektera över.

 • 47.
  Morén, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hur påverkar bostadsbristen unga vuxnas val av bostad?: En undersökning utförd i Gävle kommun2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bostadsbrist finns i 183 av 290 kommuner i Sverige och en av kommunerna är tillväxtorten Gävle som växer med cirka tusen personer per år. Bostadsmarknaden är hårt pressad med få lediga bostäder vilket skapar höga bostadspriser, detta leder till att unga vuxna mellan 18–25 år har det svårt att komma in på bostadsmarknaden. Syftet med studien var att undersöka vad unga vuxna ansåg om boendesituationen i Gävle kommun. Studien är uppbyggd på två separata enkätundersökningar för unga vuxna mellan 18–19 år samt 20–25 år för att nå ut till målgruppen. Enkätundersökningarna har utförts på två gymnasieskolor för årskurs tre i Gävle kommun och det var totalt 66 elever som deltog. Det var 34 stycken förbipasserande i Gävle centrum som också deltog i studien. Resultatet visade att bostadsbristen berör de unga vuxna eftersom majoriteten av deltagarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med första bostäder i kommunen. Största delen av de deltagande unga vuxna bodde hemma hos sina föräldrar och de unga männen bodde hemma längre än de unga kvinnorna. Vid flytt visade det sig att de unga vuxna väljer i första hand hyresrätter, vilket även styrks av tidigare studier. I studien framkom att de unga vuxna ville ha en lösning på bostadsbristen. De viktigaste bostadskraven för unga vuxna är en låg boendekostnad, närhet till centrum, lägenhetsstorlek ettor och tvåor samt garageplats. Det var olika resultat mellan könen där unga män ansåg att boendekostnaden var det viktigaste kravet, medan unga kvinnor tyckte att närhet till centrum var det viktigaste. Studien visade att könen har olika bostadskrav.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Norberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  The wooden churches of Chiloé2001Inngår i: Wooden handwork/wooden carpentry: European restoration sites: Proceedings of Culture 2000 project: Italian action / [ed] C. Bertolini Cestari, Paris: Elsevier SAS , 2001, s. 111-115Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  16 churches out of about 60 representing the so-called Chiloé School of Wooden Religious Architecture were inscribed on UNESCO's World Heritage List in October 2000. The article launches the initial project ideas in relation to the need of achieving a more profound understanding and knowledge of these churches, both as physical buildings including their technical status, need of maintenance, etc, and their socio-cultural importance to the local community.

 • 49.
  Norberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Krigsvoll, Guri
  Gumucio, Juan Carlos
  Maintaining the traditional churches of Chiloé2004Inngår i: Interaction between science, technology and architecture in timber construction: Proceedings of Culture 2000 project: Greek, Norwegian and Italian actions, Paris: Elsevier SAS , 2004, s. 405-421Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The 16 churches of Chiloé in southern Chile, recently inscribed on UNESCO’s World Heritage List, represent the only example in Latin America of a rare form of ecclesiastical wooden architecture. They were built on the initiative of the Jesuit Peripatetic Mission in the 17th and 18th centuries and bear testimony to a successful fusion of indigenous and European culture and technical expertise. Most of these churches are in immediate need of restoration and maintenance. The present paper summarises experience and impressions acquired by the authors during a trip made to Chile in June 2002. The purpose of the trip was to establish contacts with people and organisations that are linked to the care and maintenance of the traditional wooden churches of Chiloé. In this context it has been of mutual interest to find out in what possible ways Scandinavian resources and know-how could be utilised and implemented in the process of restoring and maintaining these churches. The recently developed Maintenance Management System (MMS), capable of structuring condition surveys and assessments, as well as being an aid to plan and follow up conservation and maintenance work, might prove a suitable and elaborate alternative to traditional systems of building management and documentation. In addition, a brief description is presented of various tasks identified that could tentatively be the basis for mutual exchange of know-how, culture and traditions as well as of researchers, students and other resources, between the partners in Chile and in Sweden and Norway. These tasks address issues linked to aspects of both the physical maintenance of these churches and of their socio-cultural significance today and in the future.

 • 50.
  Norling, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Finding innovative capabilities and obstacles in a SME with outsourced production processes: A case study of a Swedish manufacturer of electric devices2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [en]

  Introduction and purpose: Innovation has become an increasingly important part of organizational development, both product development and process development. This due to globalization and increased competitiveness on the market. Innovation is about to develop and adapt strategies to focal organization, and to improve capabilities that is useful for current situation and circumstances. This is something that has proved to be difficult for organizations. The case organization in this thesis work perceive to find strategies for how to structure their work with innovation management, by make use of the skills and available resources.  

  The purpose of this thesis work is to identify obstacles that prevent innovation and to suggest how a small and medium-sized enterprise (SME) with outsourced production can improve their innovation capabilities to be more competitive in market.

  Method: This thesis work is based on information collected and analyzed through semi-structured interviews with managers within a case organization. The interviews were carried out in order to create an understanding of current organization. Chosen questions concerned how the organization are working with innovation management.

  Results: Obstacles for innovation capabilities can be based on several different factors. For example, an obstacle in this case could be lack of internal competencies, lack of communication between the organizational departments or too extensive project. Such obstacles are commonly expressed within the organization. Even, unexpressed obstacles could be another factor. Structure and definition of the innovation work, or outsourced production processes which results in limited possibility for impact, are examples for unexpressed obstacles. Both types have a significant impact on innovation capabilities, but it may be different to encode.

  Conclusion: Through this thesis work, several obstacles that prevent innovation in organization have been identified. These obstacles regarding to structure and develop an internal functioning work with innovation, were all concerned parts promotes for an innovative organization.

  Increased market knowledge and external collaborations are also important strategies for SME organizations with outsourced production processes to consider, in order to improve their innovation capabilities.

  Keywords: Innovation Management, Innovation with outsourced production, Innovative culture, Be innovative with existing resources, Increase innovation capabilities.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 84
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf